Příručka pro uživatele (manuál MaSc)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro uživatele (manuál MaSc)"

Transkript

1 h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 1 SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Příručka pro uživatele (manuál MaSc) Autorský kolektiv: Odborný garant: Programátor: Grafické práce: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Helena Bartoňková, Ivo Šnábl Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová, Ladislav Dušek Daniel Klimeš Ivo Šnábl Verze: 4.4 Datum CBA SOFTWARE 2004 OBSAH

2 OBSAH IBA SOFTWARE 2012

3 3 OBSAH OBSAH... 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU MASC... 6 Co je to MaSc?... 6 Komu je MaSc určen?... 6 Co všechno umí MaSc?... 6 Databáze klientek 6 Statistické a grafické vyhodnocování dat 7 Tisk zpráv a žádanek 7 Jak vznikl MaSc?... 7 Cena... 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROGRAMU MASC... 8 Hardwarové a softwarové požadavky... 8 Minimální hardwarová konfigurace pro provoz programu: 8 Doporučená hardwarová konfigurace pro optimální provoz: 8 Program MaSc pracuje pod běžnými operačními systémy: 8 Databázový server (síťová instalace) - doporučená hardwarová konfigurace 8 Databázový server (síťová instalace) pracuje pod operačními systémy: 8 Síťová verze 8 Struktura programu a zálohování databáze... 9 Lokální verze 9 Síťová verze 9 INSTALACE PROGRAMU MASC Instalace lokální verze programu Složka C:\Program Files\Masc obsahuje: 13 Na instalačním CD dále najdete (ve složce doc): 13 Instalace síťové verze programu Reinstalace (přeinstalování) programu Odinstalování programu PRÁCE S PROGRAMEM MASC Začínáme Spuštění programu 16 Heslo 16 Základní okno 16 IBA SOFTWARE 2012 OBSAH

4 4 software pro datový audit mamografického screeningu Pohyb v programu MaSc 17 Změna hesla 17 Povinné položky 17 Vypnutí programu a minimalizace okna 17 Základní tlačítka Seznam klientek (Alt + K) 18 Seznam vyšetření (Screening = Alt + s, Diagnostika = Alt + d) 22 Rizikové faktory (Alt + r) 27 Tisk 28 Grafy 29 Datový audit 30 Statistika 31 Info 31 Ostatní tlačítka horní nabídkové lišty File (Soubor) 32 Klientky, Screening, Diagnostika, Rizikové faktory, Tisk, Grafy, Datový audit, Statistika 33 Pojišťovny 33 Nástroje 33 Zálohování dat v software MaSc 35 Nápověda 35 MODUL PRO POJIŠŤOVNY Funkce Modulu pro pojišťovny Tvorba výkazů Požaduje 39 Provedl 39 Výkony 39 ZUM 40 Měsíční souhrnné výkazy (dávky) Tvorba nové dávky Vlastní vytvoření nové dávky Opravné dávky 42 MODUL OBJEDNÁVEK (OBJEDNÁVKOVÝ MODUL) Modul objednávek Funkce modulu Objednání Ambulance 44 Přehled 45 Vyhledej 46 Nová 47 Opravit 48 Zrušit 48 Neobjednávat 48 OBSAH CBA SOFTWARE 2004

5 h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 5 Objednávat 48 Tisk plánu 49 Promazat 49 Význam barev políček pro objednání klientek PŘÍLOHA 1 IMPORT DAT (KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ STAPRO AMICUS - CBA MASC) Princip výměny dat příklad interakce sw Amicus a sw MaSc Obsah a správa předávacího souboru PŘÍLOHA 2 KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE PŘÍLOHA 3 NOVINKY VE VERZI Nové validační filtry Nově přepracovaný grafický modul PŘÍLOHA 4 NOVINKY VE VERZI PŘÍLOHA 5 NOVINKY VE VERZI PŘÍLOHA 6 NOVINKY VE VERZI PŘÍLOHA 7 NOVINKY VE VERZI PŘÍLOHA 8 NOVINKY VE VERZI PŘÍLOHA 9 ZMĚNY VE VERZI PŘÍLOHA 10 ZMĚNY VE VERZI 4.1 A PŘÍLOHA 11 ZMĚNY VE VERZI PŘÍLOHA 12 ZMĚNY VE VERZI CBA SOFTWARE 2004 OBSAH

6 6 Základní informace o programu MaSc Co je to MaSc? MaSc je počítačový program určený pro vedení datového auditu center provozujících mamografický screening v České republice v podobě vyhovující mezinárodním doporučením. Program byl vyvinut ve spolupráci s členy Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologické společnosti a SNAR. Program obsahuje statistické a grafické funkce. Program obsahuje modul umožňující automatické vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám. Program obsahuje modul pro zakládání a přehlednou evidenci objednávek k vyšetřením. Program vyžaduje minimální počítačové vybavení pracoviště. Program je velice jednoduchý na ovládání. Komu je MaSc určen? MaSc je určen všem centrům provozujícím preventivní a diagnostická mamografická vyšetření. MaSc je vhodný pro privátní i státní zdravotnická zařízení. MaSc lze provozovat nejen lokálně (na jednom PC), ale i síťově na více počítačových stanicích. Lokální verze programu je určena pro provoz v malých zdravotnických zařízeních, kde jsou data sbírána na jednom počítači. Síťová verze programu je určena pro provoz ve větších zdravotnických zařízeních umožňující současné zadávání dat z více počítačů. Základní verzi programu je možno doplnit: o modulem pro vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám o modulem pro zakládání a evidenci objednávek k vyšetřením. Co všechno umí MaSc? MaSc umožňuje kompletní vedení datového auditu mamografického pracoviště. MaSc Vám umožní pohodlnou a kvalitní správu údajů o klientkách a vyšetřeních. MaSc provede základní statistické a grafické vyhodnocení Vašich dat. MaSc umí tisknout výsledky vyšetření, žádanky, zprávy a přehledy. MaSc umí komunikovat s některými typy moderních mamografů MaSc zprostředkuje vykazování provedených výkonů zdravotním pojišťovnám. MaSc umožní vytvořit přehledný kalendář objednaných klientek. Databáze klientek Program MaSc umožňuje digitalizaci, import, bezpečnou archivaci a export všech údajů. Data jsou v programu MaSc shromažďována a uchovávána parametrickým způsobem. Tak lze provádět kontrolu úplnosti dokumentace a zadané údaje statisticky vyhodnocovat, ať již přímo programem MaSc, nebo externím způsobem. V programu MaSc můžete vyhledávat potřebné údaje podle stanovených kriterií (např. r.č. klientky, příjmení), řadit záznamy podle Vámi definovaných položek, opravovat chybné záznamy, apod. CBA SOFTWARE 2004 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU MaSc

7 h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 7 Statistické a grafické vyhodnocování dat MaSc Vám ukáže přehled výsledků za dané časové období. Formou samostatných tabulek si můžete přehledně zobrazit relativní zastoupení klientek v jednotlivých věkových kategoriích, počet a klasifikaci diagnostikovaných malignit, zastoupení regionů, příslušnost klientek k jednotlivých pojišťovnám apod. MaSc umí rovněž vypočítat hodnotu standardních ukazatelů efektivity screeningu. Mezi hodnocenými parametry tak např. nechybí: počet falešně pozitivních a falešně negativních nálezů počet správně pozitivních a správně negativních nálezů výpočet recall rate senzitivita screeningu specificita screeningu detekční míra aj. Základní výsledky znázorní MaSc i graficky, v tematických kategoriích, které si sami zvolíte. Formou statistických grafů přehledně vidíte aktuální informace o klientkách databáze (časový profil náběru, věková struktura, regionální příslušnost, počet provedených vyšetření apod.). V samostatné prezentaci jsou dostupné grafické informace o všech vyšetřeních provedených v rámci screeningu, tedy např. počty provedených vyšetření podle typu (mamografie, ultrasonografie, mamoscintigrafie aj.), výsledky jednotlivých typů vyšetření v předem definovaných kategoriích (podíl benigních nálezů z mamografie, pravděpodobně maligních apod.). Maligním nálezům zachyceným v průběhu screeningu je věnována samostatná grafová prezentace zobrazující výsledky vyšetření jednotlivými diagnostickými technikami u žen s následně histologicky potvrzeným karcinomem prsu. Tisk zpráv a žádanek Součástí programu MaSc je samostatný tiskový modul, který Vám umožní tisknout záznamy o vyšetření klientek, žádanky o speciální vyšetření a formuláře rizikových faktorů karcinomu prsu. Můžete tisknout např. tyto položky: Screeningová karta přehled Screeningová karta podrobný záznam Formulář rizikových faktorů Žádanka o histologické vyšetření Žádanka o ultrasonografické vyšetření Žádanka o MRI vyšetření Žádanka o mamoscintigrafické vyšetření atd. Jak vznikl MaSc? Program MaSc vznikl ve spolupráci Masarykovy univerzity v Brně, Masarykova onkologického ústavu a Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologické společnosti a SNAR. Parametrická struktura záznamu klientek mamografického screeningu a uživatelský design programu byl navržen podle platných mezinárodních doporučení pro podobné projekty. Program MaSc byl provozně testován v Masarykově onkologickém ústavu v Brně a prošel validací v desítkách center mamografického screeningu v České republice. Cena Program MaSc je nabízen ve standardní verzi, ke které je možno přiobjednat modul vykazování úkonů pro pojišťovny nebo objednávkový modul. Ceny mají omezenou časovou platnost. Pro bližší informace nás, prosím, kontaktujte na adresách uvedených na konci této příručky. CBA SOFTWARE 2004 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROGRAMU

8 8 Technická specifikace programu MaSc Software MaSc byl vyvinut v prostředí Microsoft Visual Studio v Jako databázové prostředí byl zvolen server Interbase open edition. Databázový server Interbase/Firebird je volně dostupný a splňuje veškeré požadavky kladené na standardní relační databázový stroj. Software komunikuje s databází prostřednictvím ODBC rozhraní. Zvolená architektura klient-server umožňuje víceuživatelský provoz a sdílení dat na počítačové sítí založené na protokolech TCP/IP. Zároveň je však umožněn provoz i na jediném počítači bez síťového propojení. V současné době je dodávána na CD verze lokální i verze síťová. To mj. umožňuje nejdříve nainstalovat MaSc pouze na jednom počítači (lokálně) a později až to bude např. technicky vhodnější zprovoznit MaSc síťově na více počítačích. Instalační programy zahrnují instalaci nenáročného Interbase serveru a klientských aplikací. Síťová verze umožňuje současné zadávání, aniž by byla jakkoli ohrožena integrita záznamů. Hardwarové a softwarové požadavky Počítačový program MaSc je určen pro provoz na běžných osobních počítačích a nevyžaduje nadstandardní počítačové vybavení. Minimální hardwarová konfigurace pro provoz programu MaSc popisuje základní technické požadavky osobního počítače, na kterém lze tento program provozovat. Pro plynulou a rychlou práci programu je jako minimum doporučeno respektovat Doporučenou hardwarovou konfiguraci pro optimální provoz programu. Minimální hardwarová konfigurace pro provoz programu: procesor Pentium 200 MHz paměť 64MB místo na disku 100 MB grafická karta VGA 1MB barevný monitor VGA 800x600 Doporučená hardwarová konfigurace pro optimální provoz: procesor Pentium II 400 MHz paměť 128MB místo na disku 200 MB grafická karta VGA 2MB barevný monitor VGA 1024x768 Program MaSc pracuje pod běžnými operačními systémy: Microsoft Windows 95 nedoporučujeme Microsoft Windows 98 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Databázový server (síťová instalace) - doporučená hardwarová konfigurace Procesor AMD/Pentium 800 MHz Paměť 256 MB Místo na disku 200 MB při větší zátěži doporučujeme disky SCSI Databázový server (síťová instalace) pracuje pod operačními systémy: Microsoft Windows Linux Síťová verze Pro síťovou verzi je třeba provozovat databázový server s operačním systémem Windows, popř. Linux. Komunikace klientů se serverem probíhá na základě TCP/IP protokolu. CBA SOFTWARE 2004 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROGRAMU MaSc

9 h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 9 Struktura programu a zálohování databáze Lokální verze Při používání lokální verze MaSc je vlastní program i s databází uložen na jednom počítači. Všechna zadaná data jsou tak ukládána do jediného souboru masc.gdb, který je standardně umístěn v adresáři C:\Program Files\Masc\data. Doporučujeme tento soubor pravidelně zálohovat na jiný disk či přímo vypalovat na CD, aby při poškození počítače nebo neúmyslném smazání tohoto souboru nedošlo k úplné ztrátě Vašich zadaných dat. Přesný postup zálohování bude popsán v dalším textu. Síťová verze U síťové verze MaSc jsou jednotlivé počítače (klienti) připojeny k hlavnímu počítači serveru. Zadaná data ze všech počítačů se ukládají do jediného souboru masc.gdb, který je umístěn na serveru, standardně v adresáři C:\Program Files\Masc\data. Rovněž u síťové verze doporučujeme časté a pravidelné zálohování tohoto databázového souboru. Přesný postup zálohování bude popsán v dalším textu. lokální verze PC server i klient síťová verze PC server: C:\Program Files\ Masc\data\masc.gdb C:\Program Files\ Masc\data\masc.gdb.. PC klient PC klient CBA SOFTWARE 2004 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROGRAMU

10 10 Instalace programu MaSc Lokální i síťová verze MaSc je dodávána na CD ve formě instalačního programu, který umožní instalaci na počítač, resp. počítače, uživatele. Instalace je jednoduchá a bezproblémová, měl by ji zvládnout běžný uživatel. V případě, že si přesto na instalaci sami netroufáte, kontaktujte programátora software. Kontakt je uveden na konci této příručky. Instalace lokální verze programu Vložte originální CD-ROM do mechaniky osobního počítače, instalační program bude spuštěn automaticky. Pokud se do deseti sekund neobjeví úvodní okno instalační procedury, postupujte následovně: v nabídce Start vyberte položku Spustit (Run) a zde napište D:\setup.exe, v případě že Vaše CD mechanika má označení D. Vlastní instalací programu je uživatel provázen prostřednictvím interaktivních oken informujících o průběhu instalace a umožňujících přizpůsobení instalace požadavkům uživatele. Vlastní instalace probíhá ve dvou krocích. Oba kroky probíhají formou instalačních průvodců. Nejprve se instaluje samotný databázový server a potřebné ODBC rozhraní (DbSetup.exe). Tento krok vyžaduje, aby případný dříve nainstalovaný Interbase/Firebird server byl zastaven. K zastavení serveru použijte Interbase server manager (umístění: Start Nastavení Ovládací panely Interbase Manager). Na první krok automaticky navazuje instalace vlastního programu MaSc a prázdného databázového souboru (spuštění souboru install.exe). Tento databázový soubor má jméno Masc.gdb a instaluje se do adresáře C:\Program Files\Masc\Data (výchozí nastavení). V této fázi instalace probíhá rovněž konfigurace ODBC rozhraní. V následujícím textu je podrobně popsán průběh instalace programu MaSc na osobní počítač: 1) Po spuštění instalačního programu (automaticky nebo přes setup.exe ) je aktivováno úvodní okno instalačního programu. Pro zrušení procesu instalace v této fázi je připraveno tlačítko Storno, stisknutím tlačítka Další se pokračuje v instalaci. CBA SOFTWARE 2004 INSTALACE PROGRAMU MaSc

11 h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 11 2) Během instalační procedury je požadován váš souhlas s licenčními podmínkami. Prosím prostudujte si pozorně uvedený text. 3) Druhé nabídkové okno instalační procedury umožňuje uživateli volbu cílového adresáře (složky) instalace programu. Změna adresáře je umožněna aktivací tlačítka Změnit. Instalace programu do nabízeného adresáře pokračuje po stisku tlačítka Další. Instalaci lze přerušit stiskem tlačítka Storno. CBA SOFTWARE 2004 INSTALACE PROGRAMU MaSc

12 12 software pro datový audit mamografického screeningu 4) Čtvrté okno instalační procedury je pouze informační a informuje uživatele o zadaných požadavcích instalace provedených v předchozích krocích. Pokračujte prosím stisknutím tlačítka Instalovat. 5) Pokud instalace proběhla v pořádku, mělo by se objevit následující závěrečné okno. Stiskněte tlačítko Dokončit. INSTALACE PROGRAMU MaSc CBA SOFTWARE 2004

13 h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 13 Při instalaci se software standardně nainstaluje do složky C:\Program Files\Masc a přidá se zástupce pro spuštění programu do nabídky Start/Programy a na Plochu. Složka C:\Program Files\Masc obsahuje: RF.doc.... dotazník rizikových faktorů, přístupný ze sw masc.exe... program MaSc upgrade.exe, upgrade.ini..... upgrade software MaSc (spouští se ze sw MaSc) masc.hlp, masc.cnt soubory nápovědy mfc42.dll, Objednani.dll.... knihovny programu RF_C50.exe..... program RF C50 Assistant složku Data.... obsahuje soubory databáze: Masc.gdb... soubor obsahující celou databázi údajů MaSc (doporučujeme co nejčastější zálohování) Tab1.dbf, Tab2.dbf atd... lokální databáze dotazníku RF-C50 Na instalačním CD dále najdete (ve složce doc): +upgrade_ctimne_v2.pdf... informace o upgradu masc_rf.doc, masc_rf.pdf... dotazník rizikových faktorů pro tisk prirucka_v2.pdf... tento dokument složku Media: *.avi... videosoubory s ukázkou ovládání sw MaSc složku Upgrade: *.*... soubory pro aktualizaci starší verze nebo demoverze Instalace síťové verze programu Při lokální instalaci software MaSc slouží vybraný počítač zároveň jako server a jako klient. Obě komponenty jsou instalovány z dodaného instalačního CD. Pokud si přejete instalovat software na více počítačů na platformě Windows, postupujte následovně: Pokud nemáte k dispozici klasický server (Windows NT, Windows 2000 Server), doporučujeme použít pro tento účel nejspolehlivější a nejvýkonnější pracovní stanici, kterou máte k dispozici. Na tomto počítači proveďte standardní instalaci tak, jak byla popsána v předchozím textu. Pro instalaci na ostatních počítačích (klientech) použijte stejné instalační CD. Během instalace Interbase je však třeba v okně Select components zrušit zatrhnutí u položky Server for Windows: Zbytek instalace je již standardní. CBA SOFTWARE 2004 INSTALACE PROGRAMU MaSc

14 14 software pro datový audit mamografického screeningu Po dokončení instalace softwarového klienta (tj. software MaSc) je však nutné ještě nastavit cestu k serveru: Otevřete ve Windows okno Ovládací panely (Start Nastavení Ovládací panely). Zde pak otevřít položku Nástroje pro správu Datové zdroje ODBC. V některých verzích Windows může byt položka ODBC přímo v okně Ovládací panely. V okně Datových zdrojů klikněte na záložku Systémové DSN, kde byste měli nalézt položku MASC. Klikněte na tuto položku a do položky Database name vepište cestu k databázovému souboru na serveru. Ten je standardně umístěn v adresáři C:\Program Files\masc\data\masc.gdb. Celá cesta pak bude vypadat následovně: o jmeno_serveru:c:\program Files\masc\data\masc.gdb o místo jména serveru lze použít i IP serveru (tzn. např :c:\Program Files\Masc\data\MASC.gdb). o v případě používání jiného síťového protokolu než je TCP/IP (IPX, NetBUI) zadejte adresu následovně: jmeno_serveru\c:\program Files\masc\data\masc.gdb V případě, že máte zakoupen i modul pro vykazování pojišťovnám, je nutné stejnou cestu nastavit i v položce Masc_upgrade. Po potvrzení změn otestujte komunikaci klienta spuštěním programu MaSc. Jednotliví klienti MaSc na více PC stanicích tedy přistupují a zapisují do jednoho databázového souboru - server:c:\program Files\Masc\data\MASC.gdb (ten je třeba zálohovat, např. vypalováním na CD-RW). Reinstalace (přeinstalování) programu Pokud provádíte reinstalaci programu, je nutné nejprve odinstalovat původní verzi software MaSc. Pozor, před odstraněním původní verze zazálohujte databázový soubor Masc.gdb, jinak hrozí ztráta všech zadaných dat!!! Po reinstalaci nahraďte prázdný databázový soubor zálohovanou verzí. Odinstalování programu Zvolte Start Nastavení Ovládací panely Přidat či odebrat programy. Vyhledejte položku MASC a klikněte na tlačítko Odebrat. Spustí se průvodce, který vás provede snadným procesem odinstalování programu. Pozor!!! Proces odinstalace smaže u lokální verze i databázový soubor a tedy i všechna zadaná data. INSTALACE PROGRAMU MaSc CBA SOFTWARE 2004

15 15 CBA SOFTWARE 2004 INSTALACE PROGRAMU MaSc

16 16 Práce s programem MaSc Začínáme Spuštění programu Program spustíte přes nabídku Start Programy MaSc. Další možností je vytvořit na ploše počítače ikonu MaSc a spouštět program dvojklikem na tuto ikonu: Masc.lnk Heslo MaSc po Vás bude žádat heslo pro přístup do programu. Po instalaci je heslo prázdné stiskněte pouze klávesu ENTER. Tím dojde k vlastnímu spuštění programu. Základní okno Po spuštění programu se otevře základní okno se seznamem klientek uprostřed. Bezprostředně po instalaci je seznam samozřejmě prázdný. Horní nabídková lišta Tlačítka pravé části okna Seznam klientek Základní tlačítka: Modrá tlačítka vyvolávají funkce u konkrétní vybrané kientky Oranžová tlačítka vyvolávají funkce charakterizující Váš screeningový program jako celek Posuvná tlačítka pro vertikální a horizontální pohyb v seznamu klientek CBA SOFTWARE 2004 PRÁCE S PROGRAMEM MaSc

17 h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 17 Dole jsou umístěna základní tlačítka (modrá a oranžová), kterými se spouštějí základní, nejčastěji používané funkce programu. Další řada tlačítek se nachází v horní nabídkové liště. Některá z těchto tlačítek spouští příslušnou funkci přímo, pod některými se skrývá roletka umožňující podrobnější výběr. Pomocí horní nabídkové lišty můžete vyvolávat také funkce přiřazené základním modrým a oranžovým tlačítkům dole. Je na Vás, který způsob budete využívat. Základní tlačítka i horní nabídková lišta jsou zobrazeny během celé práce s programem. V pracovních oknech narazíte ještě na tlačítka umístěná na různých místech, nejčastěji po pravé straně. Tato doplňková tlačítka se mění podle toho, ve kterém okně právě pracujete. Pohyb v programu MaSc V programu MaSc se zpočátku budete pohybovat nejčastěji myší. Pro rychlejší a pohodlnější práci s programem však můžete místo klikání myší na tlačítka využívat klávesových zkratek. V textu na tlačítku bývá zpravidla jedno písmeno podtrženo. Když stisknete na klávesnici kombinaci Alt + podtržené písmeno, dosáhnete stejného efektu jako při kliknutí na příslušné tlačítko. Základní modrá tlačítka mají tyto zkratky: Seznam klientek = Alt + K Screening = Alt + S Diagnostika = Alt + D Rizikové faktory = Alt + R. Pohyb mezi jednotlivými vyplňovanými položkami je nejrychlejší pomocí tabulátoru (Tab). V seznamech a nabídkových roletkách se můžete pohybovat pomocí kurzorových tlačítek. Některá zatrhávací políčka je možno ovládat mezerníkem. Změna hesla Již v této fázi Vám doporučujeme provést změnu hesla, aby se nikdo nepovolaný do Vašeho programu nedostal. U síťové verze programu MaSc je heslo společné pro všechny klienty, tedy při práci na různých počítačích platí vždy totéž heslo. V horní liště klikněte na Nástroje a rozbalí se roletka. Vyberte Změna hesla. Do kolonky napíšete dosavadní heslo, což bezprostředně po instalaci představuje prázdné políčko a stisknete ENTER. Zvolte si svoje nové heslo, vepište jej do obou políček (podruhé pro potvrzení) a zaklikněte OK. Zadané heslo si dobře zapamatujte! Bude vyžadováno při dalším spuštění programu. Pozn.: toto heslo blokuje vstup do programu. Heslo do databáze je odlišné a uživatel jej nezadává. Povinné položky Při pozdějším vyplňování údajů zjistíte, že některé položky jsou vyznačeny tučně a odpovídající políčka vybarvena žlutě. Takto jsou označeny povinné položky, které je potřeba vyplnit, aby se záznam uložil a aby bylo možno správně vypočítat všechny povinné parametry screeningového programu na Vašem pracovišti. Povinné položky vycházejí z Věstníku č. 11/2002 Ministerstva zdravotnictví České republiky (Doporučený standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů prsu v České republice). Pokud tyto položky nezadáte, program si vyžádá potvrzení, že je nechcete, nebo nemůžete zadat. Vypnutí programu a minimalizace okna Program se vypíná buď kliknutím na tlačítko EXIT (v pravé dolní části okna), nebo klasickým zavřením okna tj. kliknutím na drobné tlačítko se symbolem křížku zcela nahoře vpravo. V případě, že se Vám těmito způsoby nepodaří chod programu ukončit, klikněte v horní liště na tlačítko File a po rozvinutí roletky zvolte Ukončit bez uložení. Více se o této funkci dozvíte v dalším textu. Pokud chcete na počítači pracovat současně s jiným programem, ale nechcete ukončovat chod MaSc, můžete základní okno minimalizovat na spodní lištu počítače. Minimalizace se provede kliknutím na drobné tlačítko s vodorovnou čárkou, tlačítko je umístěno v blízkosti tlačítka s křížkem pro ukončení programu. Minimalizované okno se Vám objeví na spodní liště obrazovky počítače, je na něm uvedeno jméno naposledy vybrané klientky. Prostým kliknutím na minimalizované okno se Vám okno opět otevře pro práci. Druhou možností je kliknout přímo do okna jiného programu, se kterým pracujete. Okno programu MaSc se automaticky minimalizuje na spodní lištu. CBA SOFTWARE 2004 PRÁCE S PROGRAMEM MaSc

18 18 software pro datový audit mamografického screeningu Základní tlačítka Nyní již můžete začít s používáním základních tlačítek. Modrá tlačítka vyovlávají funkce týkající se příslušné vybrané klientky. Oranžová tlačítka vyvolávají funkce charakterizující Váš screeningový program jako celek. Seznam klientek (Alt + K) V seznamu klientek se ocitnete bezprostředně po spuštění programu. Při práci s programem se do něj kdykoli vrátíte kliknutím na spodní modré tlačítko Seznam klientek. Zde budete začínat s procesem zadávání. Založení nové klientky do seznamu Zvolte Nový záznam (tlačítko v pravé horní části okna). Otevře se okno pro nový záznam, povinné položky jsou vyznačeny žlutě. Tlačítko pro vyvolání nabídky seznamu lékařů Tlačítko pro vytváření a úpravy seznamu lékařů Zde si zvolíte způsob řazení lékařů v nabídce Vyplňte Příjmení, Jméno a Rodné číslo. Položka rodného čísla obsahuje kontrolu správnosti zadávání; je důležitá pro přesnou identifikaci klientek. Z rodného čísla MaSc po stisknutí klávesy ENTER automaticky určí Datum narození. Dále vyplňte Pojišťovnu. V údajích o bydlišti vyplňte Ulice (včetně orientačního nebo popisného čísla) a Obec. Jestliže potom kliknete na rozbalovací nabídku u PSČ, nabídne se Vám automaticky PSČ zadané obce. U malých obcí, které nemají ulice, zadávejte do kolonky Ulice pouze číslo domu v obci. Do kolonky Obec se číslo domu nezadává! Tedy při bydlišti klientky Lhota u Svaté Anny 12 bude záznam vypadat takto: Ulice: 12 Obec: Lhota u Svaté Anny PSČ: Následně vyplňte údaje o lékaři, který klientku k vyšetření odeslal (Odesílací lékař). Protože údaje o lékaři se budou u klientek častěji opakovat, umožňuje MaSc vytvoření Vašeho individuálního seznamu lékařů, kteří klientky nejčastěji odesílají. Do seznamu lékařů se dostanete po kliknutí na tlačítko Edit. Zpočátku je seznam samozřejmě prázdný. PRÁCE S PROGRAMEM MaSc CBA SOFTWARE 2004

19 h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 19 Zvolte Nový záznam. Otevře se okno pro údaje o lékaři. Vyplňte příslušné položky IČP (identifikační číslo pracoviště), Zkratka (Vaše individuální zkratka pro lékaře, která se Vám později bude zobrazovat v nabídce; doporučujeme zkratku volit jako příjmení lékaře), Lékař (tj. zařazení lékaře ze dvou nabízených možností: požadující provádějící, vyberete v tomto případě požadující ), Jméno lékaře + zařízení, Odbornost (číselným kódem), Adresa pracoviště. Záznam o lékaři uložíte kliknutím na OK. Pozn: více o seznamu lékařů se dozvíte v dalším textu při popisu tlačítek horní nabídkové lišty: Nástroje Seznam lékařů. MaSc umožňuje i přímé vkládání lékařů do seznamu. Pokud si v Novém záznamu klientky zvolíte Třídit lékaře dle IČZ a kolonku Odesílající lékař vyplníte ve tvaru: osmimístné IČZ + pomlčka + zkratka (např.: Churavý), načtou se tyto údaje o lékaři do seznamu automaticky. Později, kdy už jsou lékaři v seznamu uvedeni, budete položku Odesílací lékař při zakládání nového záznamu o klientce vyplňovat následujícím způsobem: Nejprve si zvolíte, jakým způsobem mají být lékaři v seznamu tříděni, zda podle identifikačního čísla nebo abecendě podle jména (zkratky) funkce Třídit lékaře dle. Potom kliknete na drobné tlačítko se šipkou umístěné vpravo vedle kolonky Odesílací lékař. Rozbalí se Vám roletka seznamu lékařů, ve které pouze myší vyberete toho správného. Doporučujeme zadat také kontakty na klientku. Zadané údaje o nové klientce uložíte buď kliknutím na tlačítko OK, případně na tlačítko Screening pojišťovna nebo Screening samoplátkyně (podle reálné situace). Využití dvou posledně jmenovaných tlačítek Vám pak urychlí následující práci do seznamu screeningových vyšetření se automaticky založí záznam o screeningové mamografii s aktuálním datem. Pokud jde o klientku, která přichází prvotně k diagnostickému vyšetření, můžete použít tlačítko Diag. MG. Do diagnostických vyšetření se v tom případě automaticky založí záznam o diagnostické mamografii. CBA SOFTWARE 2004 PRÁCE S PROGRAMEM MaSc

20 20 software pro datový audit mamografického screeningu Oprava záznamu o klientce Pokud si přejete opravit základní identifikační údaje o klience, vyberete zvolenou klientku ze seznamu (tak, že na ni v seznamu klientek najedete myší nebo pomocí kurzorových tlačítek) a zvolte Oprav záznam. Dříve zadané údaje můžete libovolně upravit. Úpravy potvrdíte kliknutím na OK. Pokud nechcete, aby Vaše úpravy byly zaznamenány, zrušíte akci tlačítkem Cancel. Problematika duplicitních rodných čísel V praxi lze narazit na situaci, kdy mají dvě klientky stejné rodné číslo. Program MaSc neumožní přidat nový záznam jiné klientky s duplicitním rodným číslem. Při zadání stejného rodného čísla rozpozná sofware tento záznam jako záznam o již existující klientce, načtou se dříve zadané údaje a dojde k přepnutí do režimu Oprava záznamu (dole v okně se objeví tlačítko Opravit). Nový záznam klientky s duplicitním rodným číslem je třeba provést tak, že zadáte jiné rodné číslo ve správném formátu a záznam uložíte. Ihned po uložení se k záznamu vrátíte pomocí Oprav záznam a údaj o rodném čísle opravíte na skutečnou, byť duplicitní hodnotu. Smazání záznamu o klientce Pozor! Tato funkce připadá v úvahu prakticky pouze tehdy, pokud jste zakládali do seznamu imaginární zkušební klientky při seznamování se s funkcemi programu a chcete tyto záznamy smazat. V seznamu klientek vyberete záznam určený k odstranění a zvolíte Smaž záznam. Program si od Vás vyžádá ještě jedno potvrzení, že chcete záznam o klientce kompletně odstranit. Pokud zvolíte Ne, zůstane záznam zachován v nezměněné podobě. Smazání klientky ze seznamu má za následek odstranění všech záznamů o vyšetřeních náležících k dané klientce. Řazení záznamů v seznamu klientek Při spuštění programu jsou záznamy o klientkách v seznamu řazeny chronologicky podle data posledního provedeného vyšetření. Klientky s čerstvě provedeným vyšetřením jsou zobrazeny nahoře. Zcela nahoře se mohou nacházet jména klientek, u nichž zatím není datum vyšetření uvedeno. V rámci skupiny klientek se stejným datem posledního vyšetření je řazení abecední. Řazení však můžete snadno změnit, např. podle rodného čísla nebo abecedně (příjmení jméno). Provedete to kliknutím na příslušný údaj v liště bezprostředně nad seznamem klientek. Tedy pokud kliknete na Příjmení, seřadí se Vám klientky abecedně podle příjmení (a jména), apod. Položky v seznamu klientek a změna šířky sloupců V základním seznamu klientek je každé klientce přiřazen jeden řádek s následujícími sloupci: Č. pořadové číslo klientky (v pořadí, jak byly klientky do programu MaSc zadány) Jméno jméno klientky Příjmení příjmení klientky RČ rodné číslo klientky Poj. kód pojišťovny, u které je klientka pojištěna S/D údaj, zda je klientka ve screeningovém programu (S), nebo zda u ní byla provedena diagnostická vyšetření (D) datum datum posledního vyšetření klientky MG výsledek poslední mamografie (uvedeno zkratkou) USG výsledek poslední ultrasonografie (uvedeno zkratkou) Biop. výsledek poslední biopsie (uvedeno zkratkou). Pozn: údaje o výsledku poslední mamografie, ultrasonografie nebo biopsie se v základním seznamu klientek neobjeví ihned, když je zadáte, ale až po vyvolání funkce Načti vše (tlačítko umístěno v pravé dolní části základního okna). Datum posledního vyšetření se zobrazí rovněž až po vyvolání funkce Načti vše. Pokud je posledním vyšetřením screeningová mamografie, musí být u ní pro zobrazení data v základním seznamu zadán výsledek v podobě kategorie BI-RADS. V případě, že je posledním záznamem diagnostické vyšetření, musí být zadán jeho textový popis. Pokud i přes vyvolání Načti vše zjistíte v údajích se seznamem klientek nesrovnalosti, použijte funkci Aktualizuj. Program MaSc při aktualizaci prozkoumá databázi klientek záznam po záznamu a opraví v základním seznamu případné nepřesnosti. Pozor! Aktualizace může být u obsáhlých databází časově náročná (i několik minut). Vzhledem k počtu řádků a sloupců v seznamu klientek nevidíte seznam v jednom okně celý. Pro vertikální a horizontální pohyb v seznamu slouží posuvná tlačítka vpravo od seznamu a pod seznamem. PRÁCE S PROGRAMEM MaSc CBA SOFTWARE 2004