Příručka pro uživatele (manuál MaSc)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro uživatele (manuál MaSc)"

Transkript

1 h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 1 SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Příručka pro uživatele (manuál MaSc) Autorský kolektiv: Odborný garant: Programátor: Grafické práce: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Helena Bartoňková, Ivo Šnábl Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová, Ladislav Dušek Daniel Klimeš Ivo Šnábl Verze: 4.4 Datum CBA SOFTWARE 2004 OBSAH

2 OBSAH IBA SOFTWARE 2012

3 3 OBSAH OBSAH... 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU MASC... 6 Co je to MaSc?... 6 Komu je MaSc určen?... 6 Co všechno umí MaSc?... 6 Databáze klientek 6 Statistické a grafické vyhodnocování dat 7 Tisk zpráv a žádanek 7 Jak vznikl MaSc?... 7 Cena... 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROGRAMU MASC... 8 Hardwarové a softwarové požadavky... 8 Minimální hardwarová konfigurace pro provoz programu: 8 Doporučená hardwarová konfigurace pro optimální provoz: 8 Program MaSc pracuje pod běžnými operačními systémy: 8 Databázový server (síťová instalace) - doporučená hardwarová konfigurace 8 Databázový server (síťová instalace) pracuje pod operačními systémy: 8 Síťová verze 8 Struktura programu a zálohování databáze... 9 Lokální verze 9 Síťová verze 9 INSTALACE PROGRAMU MASC Instalace lokální verze programu Složka C:\Program Files\Masc obsahuje: 13 Na instalačním CD dále najdete (ve složce doc): 13 Instalace síťové verze programu Reinstalace (přeinstalování) programu Odinstalování programu PRÁCE S PROGRAMEM MASC Začínáme Spuštění programu 16 Heslo 16 Základní okno 16 IBA SOFTWARE 2012 OBSAH

4 4 software pro datový audit mamografického screeningu Pohyb v programu MaSc 17 Změna hesla 17 Povinné položky 17 Vypnutí programu a minimalizace okna 17 Základní tlačítka Seznam klientek (Alt + K) 18 Seznam vyšetření (Screening = Alt + s, Diagnostika = Alt + d) 22 Rizikové faktory (Alt + r) 27 Tisk 28 Grafy 29 Datový audit 30 Statistika 31 Info 31 Ostatní tlačítka horní nabídkové lišty File (Soubor) 32 Klientky, Screening, Diagnostika, Rizikové faktory, Tisk, Grafy, Datový audit, Statistika 33 Pojišťovny 33 Nástroje 33 Zálohování dat v software MaSc 35 Nápověda 35 MODUL PRO POJIŠŤOVNY Funkce Modulu pro pojišťovny Tvorba výkazů Požaduje 39 Provedl 39 Výkony 39 ZUM 40 Měsíční souhrnné výkazy (dávky) Tvorba nové dávky Vlastní vytvoření nové dávky Opravné dávky 42 MODUL OBJEDNÁVEK (OBJEDNÁVKOVÝ MODUL) Modul objednávek Funkce modulu Objednání Ambulance 44 Přehled 45 Vyhledej 46 Nová 47 Opravit 48 Zrušit 48 Neobjednávat 48 OBSAH CBA SOFTWARE 2004

5 h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 5 Objednávat 48 Tisk plánu 49 Promazat 49 Význam barev políček pro objednání klientek PŘÍLOHA 1 IMPORT DAT (KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ STAPRO AMICUS - CBA MASC) Princip výměny dat příklad interakce sw Amicus a sw MaSc Obsah a správa předávacího souboru PŘÍLOHA 2 KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE PŘÍLOHA 3 NOVINKY VE VERZI Nové validační filtry Nově přepracovaný grafický modul PŘÍLOHA 4 NOVINKY VE VERZI PŘÍLOHA 5 NOVINKY VE VERZI PŘÍLOHA 6 NOVINKY VE VERZI PŘÍLOHA 7 NOVINKY VE VERZI PŘÍLOHA 8 NOVINKY VE VERZI PŘÍLOHA 9 ZMĚNY VE VERZI PŘÍLOHA 10 ZMĚNY VE VERZI 4.1 A PŘÍLOHA 11 ZMĚNY VE VERZI PŘÍLOHA 12 ZMĚNY VE VERZI CBA SOFTWARE 2004 OBSAH

6 6 Základní informace o programu MaSc Co je to MaSc? MaSc je počítačový program určený pro vedení datového auditu center provozujících mamografický screening v České republice v podobě vyhovující mezinárodním doporučením. Program byl vyvinut ve spolupráci s členy Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologické společnosti a SNAR. Program obsahuje statistické a grafické funkce. Program obsahuje modul umožňující automatické vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám. Program obsahuje modul pro zakládání a přehlednou evidenci objednávek k vyšetřením. Program vyžaduje minimální počítačové vybavení pracoviště. Program je velice jednoduchý na ovládání. Komu je MaSc určen? MaSc je určen všem centrům provozujícím preventivní a diagnostická mamografická vyšetření. MaSc je vhodný pro privátní i státní zdravotnická zařízení. MaSc lze provozovat nejen lokálně (na jednom PC), ale i síťově na více počítačových stanicích. Lokální verze programu je určena pro provoz v malých zdravotnických zařízeních, kde jsou data sbírána na jednom počítači. Síťová verze programu je určena pro provoz ve větších zdravotnických zařízeních umožňující současné zadávání dat z více počítačů. Základní verzi programu je možno doplnit: o modulem pro vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám o modulem pro zakládání a evidenci objednávek k vyšetřením. Co všechno umí MaSc? MaSc umožňuje kompletní vedení datového auditu mamografického pracoviště. MaSc Vám umožní pohodlnou a kvalitní správu údajů o klientkách a vyšetřeních. MaSc provede základní statistické a grafické vyhodnocení Vašich dat. MaSc umí tisknout výsledky vyšetření, žádanky, zprávy a přehledy. MaSc umí komunikovat s některými typy moderních mamografů MaSc zprostředkuje vykazování provedených výkonů zdravotním pojišťovnám. MaSc umožní vytvořit přehledný kalendář objednaných klientek. Databáze klientek Program MaSc umožňuje digitalizaci, import, bezpečnou archivaci a export všech údajů. Data jsou v programu MaSc shromažďována a uchovávána parametrickým způsobem. Tak lze provádět kontrolu úplnosti dokumentace a zadané údaje statisticky vyhodnocovat, ať již přímo programem MaSc, nebo externím způsobem. V programu MaSc můžete vyhledávat potřebné údaje podle stanovených kriterií (např. r.č. klientky, příjmení), řadit záznamy podle Vámi definovaných položek, opravovat chybné záznamy, apod. CBA SOFTWARE 2004 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU MaSc

7 h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 7 Statistické a grafické vyhodnocování dat MaSc Vám ukáže přehled výsledků za dané časové období. Formou samostatných tabulek si můžete přehledně zobrazit relativní zastoupení klientek v jednotlivých věkových kategoriích, počet a klasifikaci diagnostikovaných malignit, zastoupení regionů, příslušnost klientek k jednotlivých pojišťovnám apod. MaSc umí rovněž vypočítat hodnotu standardních ukazatelů efektivity screeningu. Mezi hodnocenými parametry tak např. nechybí: počet falešně pozitivních a falešně negativních nálezů počet správně pozitivních a správně negativních nálezů výpočet recall rate senzitivita screeningu specificita screeningu detekční míra aj. Základní výsledky znázorní MaSc i graficky, v tematických kategoriích, které si sami zvolíte. Formou statistických grafů přehledně vidíte aktuální informace o klientkách databáze (časový profil náběru, věková struktura, regionální příslušnost, počet provedených vyšetření apod.). V samostatné prezentaci jsou dostupné grafické informace o všech vyšetřeních provedených v rámci screeningu, tedy např. počty provedených vyšetření podle typu (mamografie, ultrasonografie, mamoscintigrafie aj.), výsledky jednotlivých typů vyšetření v předem definovaných kategoriích (podíl benigních nálezů z mamografie, pravděpodobně maligních apod.). Maligním nálezům zachyceným v průběhu screeningu je věnována samostatná grafová prezentace zobrazující výsledky vyšetření jednotlivými diagnostickými technikami u žen s následně histologicky potvrzeným karcinomem prsu. Tisk zpráv a žádanek Součástí programu MaSc je samostatný tiskový modul, který Vám umožní tisknout záznamy o vyšetření klientek, žádanky o speciální vyšetření a formuláře rizikových faktorů karcinomu prsu. Můžete tisknout např. tyto položky: Screeningová karta přehled Screeningová karta podrobný záznam Formulář rizikových faktorů Žádanka o histologické vyšetření Žádanka o ultrasonografické vyšetření Žádanka o MRI vyšetření Žádanka o mamoscintigrafické vyšetření atd. Jak vznikl MaSc? Program MaSc vznikl ve spolupráci Masarykovy univerzity v Brně, Masarykova onkologického ústavu a Komise odborníků pro mamární diagnostiku Radiologické společnosti a SNAR. Parametrická struktura záznamu klientek mamografického screeningu a uživatelský design programu byl navržen podle platných mezinárodních doporučení pro podobné projekty. Program MaSc byl provozně testován v Masarykově onkologickém ústavu v Brně a prošel validací v desítkách center mamografického screeningu v České republice. Cena Program MaSc je nabízen ve standardní verzi, ke které je možno přiobjednat modul vykazování úkonů pro pojišťovny nebo objednávkový modul. Ceny mají omezenou časovou platnost. Pro bližší informace nás, prosím, kontaktujte na adresách uvedených na konci této příručky. CBA SOFTWARE 2004 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROGRAMU

8 8 Technická specifikace programu MaSc Software MaSc byl vyvinut v prostředí Microsoft Visual Studio v Jako databázové prostředí byl zvolen server Interbase open edition. Databázový server Interbase/Firebird je volně dostupný a splňuje veškeré požadavky kladené na standardní relační databázový stroj. Software komunikuje s databází prostřednictvím ODBC rozhraní. Zvolená architektura klient-server umožňuje víceuživatelský provoz a sdílení dat na počítačové sítí založené na protokolech TCP/IP. Zároveň je však umožněn provoz i na jediném počítači bez síťového propojení. V současné době je dodávána na CD verze lokální i verze síťová. To mj. umožňuje nejdříve nainstalovat MaSc pouze na jednom počítači (lokálně) a později až to bude např. technicky vhodnější zprovoznit MaSc síťově na více počítačích. Instalační programy zahrnují instalaci nenáročného Interbase serveru a klientských aplikací. Síťová verze umožňuje současné zadávání, aniž by byla jakkoli ohrožena integrita záznamů. Hardwarové a softwarové požadavky Počítačový program MaSc je určen pro provoz na běžných osobních počítačích a nevyžaduje nadstandardní počítačové vybavení. Minimální hardwarová konfigurace pro provoz programu MaSc popisuje základní technické požadavky osobního počítače, na kterém lze tento program provozovat. Pro plynulou a rychlou práci programu je jako minimum doporučeno respektovat Doporučenou hardwarovou konfiguraci pro optimální provoz programu. Minimální hardwarová konfigurace pro provoz programu: procesor Pentium 200 MHz paměť 64MB místo na disku 100 MB grafická karta VGA 1MB barevný monitor VGA 800x600 Doporučená hardwarová konfigurace pro optimální provoz: procesor Pentium II 400 MHz paměť 128MB místo na disku 200 MB grafická karta VGA 2MB barevný monitor VGA 1024x768 Program MaSc pracuje pod běžnými operačními systémy: Microsoft Windows 95 nedoporučujeme Microsoft Windows 98 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Databázový server (síťová instalace) - doporučená hardwarová konfigurace Procesor AMD/Pentium 800 MHz Paměť 256 MB Místo na disku 200 MB při větší zátěži doporučujeme disky SCSI Databázový server (síťová instalace) pracuje pod operačními systémy: Microsoft Windows Linux Síťová verze Pro síťovou verzi je třeba provozovat databázový server s operačním systémem Windows, popř. Linux. Komunikace klientů se serverem probíhá na základě TCP/IP protokolu. CBA SOFTWARE 2004 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROGRAMU MaSc

9 h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 9 Struktura programu a zálohování databáze Lokální verze Při používání lokální verze MaSc je vlastní program i s databází uložen na jednom počítači. Všechna zadaná data jsou tak ukládána do jediného souboru masc.gdb, který je standardně umístěn v adresáři C:\Program Files\Masc\data. Doporučujeme tento soubor pravidelně zálohovat na jiný disk či přímo vypalovat na CD, aby při poškození počítače nebo neúmyslném smazání tohoto souboru nedošlo k úplné ztrátě Vašich zadaných dat. Přesný postup zálohování bude popsán v dalším textu. Síťová verze U síťové verze MaSc jsou jednotlivé počítače (klienti) připojeny k hlavnímu počítači serveru. Zadaná data ze všech počítačů se ukládají do jediného souboru masc.gdb, který je umístěn na serveru, standardně v adresáři C:\Program Files\Masc\data. Rovněž u síťové verze doporučujeme časté a pravidelné zálohování tohoto databázového souboru. Přesný postup zálohování bude popsán v dalším textu. lokální verze PC server i klient síťová verze PC server: C:\Program Files\ Masc\data\masc.gdb C:\Program Files\ Masc\data\masc.gdb.. PC klient PC klient CBA SOFTWARE 2004 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROGRAMU

10 10 Instalace programu MaSc Lokální i síťová verze MaSc je dodávána na CD ve formě instalačního programu, který umožní instalaci na počítač, resp. počítače, uživatele. Instalace je jednoduchá a bezproblémová, měl by ji zvládnout běžný uživatel. V případě, že si přesto na instalaci sami netroufáte, kontaktujte programátora software. Kontakt je uveden na konci této příručky. Instalace lokální verze programu Vložte originální CD-ROM do mechaniky osobního počítače, instalační program bude spuštěn automaticky. Pokud se do deseti sekund neobjeví úvodní okno instalační procedury, postupujte následovně: v nabídce Start vyberte položku Spustit (Run) a zde napište D:\setup.exe, v případě že Vaše CD mechanika má označení D. Vlastní instalací programu je uživatel provázen prostřednictvím interaktivních oken informujících o průběhu instalace a umožňujících přizpůsobení instalace požadavkům uživatele. Vlastní instalace probíhá ve dvou krocích. Oba kroky probíhají formou instalačních průvodců. Nejprve se instaluje samotný databázový server a potřebné ODBC rozhraní (DbSetup.exe). Tento krok vyžaduje, aby případný dříve nainstalovaný Interbase/Firebird server byl zastaven. K zastavení serveru použijte Interbase server manager (umístění: Start Nastavení Ovládací panely Interbase Manager). Na první krok automaticky navazuje instalace vlastního programu MaSc a prázdného databázového souboru (spuštění souboru install.exe). Tento databázový soubor má jméno Masc.gdb a instaluje se do adresáře C:\Program Files\Masc\Data (výchozí nastavení). V této fázi instalace probíhá rovněž konfigurace ODBC rozhraní. V následujícím textu je podrobně popsán průběh instalace programu MaSc na osobní počítač: 1) Po spuštění instalačního programu (automaticky nebo přes setup.exe ) je aktivováno úvodní okno instalačního programu. Pro zrušení procesu instalace v této fázi je připraveno tlačítko Storno, stisknutím tlačítka Další se pokračuje v instalaci. CBA SOFTWARE 2004 INSTALACE PROGRAMU MaSc

11 h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 11 2) Během instalační procedury je požadován váš souhlas s licenčními podmínkami. Prosím prostudujte si pozorně uvedený text. 3) Druhé nabídkové okno instalační procedury umožňuje uživateli volbu cílového adresáře (složky) instalace programu. Změna adresáře je umožněna aktivací tlačítka Změnit. Instalace programu do nabízeného adresáře pokračuje po stisku tlačítka Další. Instalaci lze přerušit stiskem tlačítka Storno. CBA SOFTWARE 2004 INSTALACE PROGRAMU MaSc

12 12 software pro datový audit mamografického screeningu 4) Čtvrté okno instalační procedury je pouze informační a informuje uživatele o zadaných požadavcích instalace provedených v předchozích krocích. Pokračujte prosím stisknutím tlačítka Instalovat. 5) Pokud instalace proběhla v pořádku, mělo by se objevit následující závěrečné okno. Stiskněte tlačítko Dokončit. INSTALACE PROGRAMU MaSc CBA SOFTWARE 2004

13 h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 13 Při instalaci se software standardně nainstaluje do složky C:\Program Files\Masc a přidá se zástupce pro spuštění programu do nabídky Start/Programy a na Plochu. Složka C:\Program Files\Masc obsahuje: RF.doc.... dotazník rizikových faktorů, přístupný ze sw masc.exe... program MaSc upgrade.exe, upgrade.ini..... upgrade software MaSc (spouští se ze sw MaSc) masc.hlp, masc.cnt soubory nápovědy mfc42.dll, Objednani.dll.... knihovny programu RF_C50.exe..... program RF C50 Assistant složku Data.... obsahuje soubory databáze: Masc.gdb... soubor obsahující celou databázi údajů MaSc (doporučujeme co nejčastější zálohování) Tab1.dbf, Tab2.dbf atd... lokální databáze dotazníku RF-C50 Na instalačním CD dále najdete (ve složce doc): +upgrade_ctimne_v2.pdf... informace o upgradu masc_rf.doc, masc_rf.pdf... dotazník rizikových faktorů pro tisk prirucka_v2.pdf... tento dokument složku Media: *.avi... videosoubory s ukázkou ovládání sw MaSc složku Upgrade: *.*... soubory pro aktualizaci starší verze nebo demoverze Instalace síťové verze programu Při lokální instalaci software MaSc slouží vybraný počítač zároveň jako server a jako klient. Obě komponenty jsou instalovány z dodaného instalačního CD. Pokud si přejete instalovat software na více počítačů na platformě Windows, postupujte následovně: Pokud nemáte k dispozici klasický server (Windows NT, Windows 2000 Server), doporučujeme použít pro tento účel nejspolehlivější a nejvýkonnější pracovní stanici, kterou máte k dispozici. Na tomto počítači proveďte standardní instalaci tak, jak byla popsána v předchozím textu. Pro instalaci na ostatních počítačích (klientech) použijte stejné instalační CD. Během instalace Interbase je však třeba v okně Select components zrušit zatrhnutí u položky Server for Windows: Zbytek instalace je již standardní. CBA SOFTWARE 2004 INSTALACE PROGRAMU MaSc

14 14 software pro datový audit mamografického screeningu Po dokončení instalace softwarového klienta (tj. software MaSc) je však nutné ještě nastavit cestu k serveru: Otevřete ve Windows okno Ovládací panely (Start Nastavení Ovládací panely). Zde pak otevřít položku Nástroje pro správu Datové zdroje ODBC. V některých verzích Windows může byt položka ODBC přímo v okně Ovládací panely. V okně Datových zdrojů klikněte na záložku Systémové DSN, kde byste měli nalézt položku MASC. Klikněte na tuto položku a do položky Database name vepište cestu k databázovému souboru na serveru. Ten je standardně umístěn v adresáři C:\Program Files\masc\data\masc.gdb. Celá cesta pak bude vypadat následovně: o jmeno_serveru:c:\program Files\masc\data\masc.gdb o místo jména serveru lze použít i IP serveru (tzn. např :c:\Program Files\Masc\data\MASC.gdb). o v případě používání jiného síťového protokolu než je TCP/IP (IPX, NetBUI) zadejte adresu následovně: jmeno_serveru\c:\program Files\masc\data\masc.gdb V případě, že máte zakoupen i modul pro vykazování pojišťovnám, je nutné stejnou cestu nastavit i v položce Masc_upgrade. Po potvrzení změn otestujte komunikaci klienta spuštěním programu MaSc. Jednotliví klienti MaSc na více PC stanicích tedy přistupují a zapisují do jednoho databázového souboru - server:c:\program Files\Masc\data\MASC.gdb (ten je třeba zálohovat, např. vypalováním na CD-RW). Reinstalace (přeinstalování) programu Pokud provádíte reinstalaci programu, je nutné nejprve odinstalovat původní verzi software MaSc. Pozor, před odstraněním původní verze zazálohujte databázový soubor Masc.gdb, jinak hrozí ztráta všech zadaných dat!!! Po reinstalaci nahraďte prázdný databázový soubor zálohovanou verzí. Odinstalování programu Zvolte Start Nastavení Ovládací panely Přidat či odebrat programy. Vyhledejte položku MASC a klikněte na tlačítko Odebrat. Spustí se průvodce, který vás provede snadným procesem odinstalování programu. Pozor!!! Proces odinstalace smaže u lokální verze i databázový soubor a tedy i všechna zadaná data. INSTALACE PROGRAMU MaSc CBA SOFTWARE 2004

15 15 CBA SOFTWARE 2004 INSTALACE PROGRAMU MaSc

16 16 Práce s programem MaSc Začínáme Spuštění programu Program spustíte přes nabídku Start Programy MaSc. Další možností je vytvořit na ploše počítače ikonu MaSc a spouštět program dvojklikem na tuto ikonu: Masc.lnk Heslo MaSc po Vás bude žádat heslo pro přístup do programu. Po instalaci je heslo prázdné stiskněte pouze klávesu ENTER. Tím dojde k vlastnímu spuštění programu. Základní okno Po spuštění programu se otevře základní okno se seznamem klientek uprostřed. Bezprostředně po instalaci je seznam samozřejmě prázdný. Horní nabídková lišta Tlačítka pravé části okna Seznam klientek Základní tlačítka: Modrá tlačítka vyvolávají funkce u konkrétní vybrané kientky Oranžová tlačítka vyvolávají funkce charakterizující Váš screeningový program jako celek Posuvná tlačítka pro vertikální a horizontální pohyb v seznamu klientek CBA SOFTWARE 2004 PRÁCE S PROGRAMEM MaSc

17 h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 17 Dole jsou umístěna základní tlačítka (modrá a oranžová), kterými se spouštějí základní, nejčastěji používané funkce programu. Další řada tlačítek se nachází v horní nabídkové liště. Některá z těchto tlačítek spouští příslušnou funkci přímo, pod některými se skrývá roletka umožňující podrobnější výběr. Pomocí horní nabídkové lišty můžete vyvolávat také funkce přiřazené základním modrým a oranžovým tlačítkům dole. Je na Vás, který způsob budete využívat. Základní tlačítka i horní nabídková lišta jsou zobrazeny během celé práce s programem. V pracovních oknech narazíte ještě na tlačítka umístěná na různých místech, nejčastěji po pravé straně. Tato doplňková tlačítka se mění podle toho, ve kterém okně právě pracujete. Pohyb v programu MaSc V programu MaSc se zpočátku budete pohybovat nejčastěji myší. Pro rychlejší a pohodlnější práci s programem však můžete místo klikání myší na tlačítka využívat klávesových zkratek. V textu na tlačítku bývá zpravidla jedno písmeno podtrženo. Když stisknete na klávesnici kombinaci Alt + podtržené písmeno, dosáhnete stejného efektu jako při kliknutí na příslušné tlačítko. Základní modrá tlačítka mají tyto zkratky: Seznam klientek = Alt + K Screening = Alt + S Diagnostika = Alt + D Rizikové faktory = Alt + R. Pohyb mezi jednotlivými vyplňovanými položkami je nejrychlejší pomocí tabulátoru (Tab). V seznamech a nabídkových roletkách se můžete pohybovat pomocí kurzorových tlačítek. Některá zatrhávací políčka je možno ovládat mezerníkem. Změna hesla Již v této fázi Vám doporučujeme provést změnu hesla, aby se nikdo nepovolaný do Vašeho programu nedostal. U síťové verze programu MaSc je heslo společné pro všechny klienty, tedy při práci na různých počítačích platí vždy totéž heslo. V horní liště klikněte na Nástroje a rozbalí se roletka. Vyberte Změna hesla. Do kolonky napíšete dosavadní heslo, což bezprostředně po instalaci představuje prázdné políčko a stisknete ENTER. Zvolte si svoje nové heslo, vepište jej do obou políček (podruhé pro potvrzení) a zaklikněte OK. Zadané heslo si dobře zapamatujte! Bude vyžadováno při dalším spuštění programu. Pozn.: toto heslo blokuje vstup do programu. Heslo do databáze je odlišné a uživatel jej nezadává. Povinné položky Při pozdějším vyplňování údajů zjistíte, že některé položky jsou vyznačeny tučně a odpovídající políčka vybarvena žlutě. Takto jsou označeny povinné položky, které je potřeba vyplnit, aby se záznam uložil a aby bylo možno správně vypočítat všechny povinné parametry screeningového programu na Vašem pracovišti. Povinné položky vycházejí z Věstníku č. 11/2002 Ministerstva zdravotnictví České republiky (Doporučený standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů prsu v České republice). Pokud tyto položky nezadáte, program si vyžádá potvrzení, že je nechcete, nebo nemůžete zadat. Vypnutí programu a minimalizace okna Program se vypíná buď kliknutím na tlačítko EXIT (v pravé dolní části okna), nebo klasickým zavřením okna tj. kliknutím na drobné tlačítko se symbolem křížku zcela nahoře vpravo. V případě, že se Vám těmito způsoby nepodaří chod programu ukončit, klikněte v horní liště na tlačítko File a po rozvinutí roletky zvolte Ukončit bez uložení. Více se o této funkci dozvíte v dalším textu. Pokud chcete na počítači pracovat současně s jiným programem, ale nechcete ukončovat chod MaSc, můžete základní okno minimalizovat na spodní lištu počítače. Minimalizace se provede kliknutím na drobné tlačítko s vodorovnou čárkou, tlačítko je umístěno v blízkosti tlačítka s křížkem pro ukončení programu. Minimalizované okno se Vám objeví na spodní liště obrazovky počítače, je na něm uvedeno jméno naposledy vybrané klientky. Prostým kliknutím na minimalizované okno se Vám okno opět otevře pro práci. Druhou možností je kliknout přímo do okna jiného programu, se kterým pracujete. Okno programu MaSc se automaticky minimalizuje na spodní lištu. CBA SOFTWARE 2004 PRÁCE S PROGRAMEM MaSc

18 18 software pro datový audit mamografického screeningu Základní tlačítka Nyní již můžete začít s používáním základních tlačítek. Modrá tlačítka vyovlávají funkce týkající se příslušné vybrané klientky. Oranžová tlačítka vyvolávají funkce charakterizující Váš screeningový program jako celek. Seznam klientek (Alt + K) V seznamu klientek se ocitnete bezprostředně po spuštění programu. Při práci s programem se do něj kdykoli vrátíte kliknutím na spodní modré tlačítko Seznam klientek. Zde budete začínat s procesem zadávání. Založení nové klientky do seznamu Zvolte Nový záznam (tlačítko v pravé horní části okna). Otevře se okno pro nový záznam, povinné položky jsou vyznačeny žlutě. Tlačítko pro vyvolání nabídky seznamu lékařů Tlačítko pro vytváření a úpravy seznamu lékařů Zde si zvolíte způsob řazení lékařů v nabídce Vyplňte Příjmení, Jméno a Rodné číslo. Položka rodného čísla obsahuje kontrolu správnosti zadávání; je důležitá pro přesnou identifikaci klientek. Z rodného čísla MaSc po stisknutí klávesy ENTER automaticky určí Datum narození. Dále vyplňte Pojišťovnu. V údajích o bydlišti vyplňte Ulice (včetně orientačního nebo popisného čísla) a Obec. Jestliže potom kliknete na rozbalovací nabídku u PSČ, nabídne se Vám automaticky PSČ zadané obce. U malých obcí, které nemají ulice, zadávejte do kolonky Ulice pouze číslo domu v obci. Do kolonky Obec se číslo domu nezadává! Tedy při bydlišti klientky Lhota u Svaté Anny 12 bude záznam vypadat takto: Ulice: 12 Obec: Lhota u Svaté Anny PSČ: Následně vyplňte údaje o lékaři, který klientku k vyšetření odeslal (Odesílací lékař). Protože údaje o lékaři se budou u klientek častěji opakovat, umožňuje MaSc vytvoření Vašeho individuálního seznamu lékařů, kteří klientky nejčastěji odesílají. Do seznamu lékařů se dostanete po kliknutí na tlačítko Edit. Zpočátku je seznam samozřejmě prázdný. PRÁCE S PROGRAMEM MaSc CBA SOFTWARE 2004

19 h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 19 Zvolte Nový záznam. Otevře se okno pro údaje o lékaři. Vyplňte příslušné položky IČP (identifikační číslo pracoviště), Zkratka (Vaše individuální zkratka pro lékaře, která se Vám později bude zobrazovat v nabídce; doporučujeme zkratku volit jako příjmení lékaře), Lékař (tj. zařazení lékaře ze dvou nabízených možností: požadující provádějící, vyberete v tomto případě požadující ), Jméno lékaře + zařízení, Odbornost (číselným kódem), Adresa pracoviště. Záznam o lékaři uložíte kliknutím na OK. Pozn: více o seznamu lékařů se dozvíte v dalším textu při popisu tlačítek horní nabídkové lišty: Nástroje Seznam lékařů. MaSc umožňuje i přímé vkládání lékařů do seznamu. Pokud si v Novém záznamu klientky zvolíte Třídit lékaře dle IČZ a kolonku Odesílající lékař vyplníte ve tvaru: osmimístné IČZ + pomlčka + zkratka (např.: Churavý), načtou se tyto údaje o lékaři do seznamu automaticky. Později, kdy už jsou lékaři v seznamu uvedeni, budete položku Odesílací lékař při zakládání nového záznamu o klientce vyplňovat následujícím způsobem: Nejprve si zvolíte, jakým způsobem mají být lékaři v seznamu tříděni, zda podle identifikačního čísla nebo abecendě podle jména (zkratky) funkce Třídit lékaře dle. Potom kliknete na drobné tlačítko se šipkou umístěné vpravo vedle kolonky Odesílací lékař. Rozbalí se Vám roletka seznamu lékařů, ve které pouze myší vyberete toho správného. Doporučujeme zadat také kontakty na klientku. Zadané údaje o nové klientce uložíte buď kliknutím na tlačítko OK, případně na tlačítko Screening pojišťovna nebo Screening samoplátkyně (podle reálné situace). Využití dvou posledně jmenovaných tlačítek Vám pak urychlí následující práci do seznamu screeningových vyšetření se automaticky založí záznam o screeningové mamografii s aktuálním datem. Pokud jde o klientku, která přichází prvotně k diagnostickému vyšetření, můžete použít tlačítko Diag. MG. Do diagnostických vyšetření se v tom případě automaticky založí záznam o diagnostické mamografii. CBA SOFTWARE 2004 PRÁCE S PROGRAMEM MaSc

20 20 software pro datový audit mamografického screeningu Oprava záznamu o klientce Pokud si přejete opravit základní identifikační údaje o klience, vyberete zvolenou klientku ze seznamu (tak, že na ni v seznamu klientek najedete myší nebo pomocí kurzorových tlačítek) a zvolte Oprav záznam. Dříve zadané údaje můžete libovolně upravit. Úpravy potvrdíte kliknutím na OK. Pokud nechcete, aby Vaše úpravy byly zaznamenány, zrušíte akci tlačítkem Cancel. Problematika duplicitních rodných čísel V praxi lze narazit na situaci, kdy mají dvě klientky stejné rodné číslo. Program MaSc neumožní přidat nový záznam jiné klientky s duplicitním rodným číslem. Při zadání stejného rodného čísla rozpozná sofware tento záznam jako záznam o již existující klientce, načtou se dříve zadané údaje a dojde k přepnutí do režimu Oprava záznamu (dole v okně se objeví tlačítko Opravit). Nový záznam klientky s duplicitním rodným číslem je třeba provést tak, že zadáte jiné rodné číslo ve správném formátu a záznam uložíte. Ihned po uložení se k záznamu vrátíte pomocí Oprav záznam a údaj o rodném čísle opravíte na skutečnou, byť duplicitní hodnotu. Smazání záznamu o klientce Pozor! Tato funkce připadá v úvahu prakticky pouze tehdy, pokud jste zakládali do seznamu imaginární zkušební klientky při seznamování se s funkcemi programu a chcete tyto záznamy smazat. V seznamu klientek vyberete záznam určený k odstranění a zvolíte Smaž záznam. Program si od Vás vyžádá ještě jedno potvrzení, že chcete záznam o klientce kompletně odstranit. Pokud zvolíte Ne, zůstane záznam zachován v nezměněné podobě. Smazání klientky ze seznamu má za následek odstranění všech záznamů o vyšetřeních náležících k dané klientce. Řazení záznamů v seznamu klientek Při spuštění programu jsou záznamy o klientkách v seznamu řazeny chronologicky podle data posledního provedeného vyšetření. Klientky s čerstvě provedeným vyšetřením jsou zobrazeny nahoře. Zcela nahoře se mohou nacházet jména klientek, u nichž zatím není datum vyšetření uvedeno. V rámci skupiny klientek se stejným datem posledního vyšetření je řazení abecední. Řazení však můžete snadno změnit, např. podle rodného čísla nebo abecedně (příjmení jméno). Provedete to kliknutím na příslušný údaj v liště bezprostředně nad seznamem klientek. Tedy pokud kliknete na Příjmení, seřadí se Vám klientky abecedně podle příjmení (a jména), apod. Položky v seznamu klientek a změna šířky sloupců V základním seznamu klientek je každé klientce přiřazen jeden řádek s následujícími sloupci: Č. pořadové číslo klientky (v pořadí, jak byly klientky do programu MaSc zadány) Jméno jméno klientky Příjmení příjmení klientky RČ rodné číslo klientky Poj. kód pojišťovny, u které je klientka pojištěna S/D údaj, zda je klientka ve screeningovém programu (S), nebo zda u ní byla provedena diagnostická vyšetření (D) datum datum posledního vyšetření klientky MG výsledek poslední mamografie (uvedeno zkratkou) USG výsledek poslední ultrasonografie (uvedeno zkratkou) Biop. výsledek poslední biopsie (uvedeno zkratkou). Pozn: údaje o výsledku poslední mamografie, ultrasonografie nebo biopsie se v základním seznamu klientek neobjeví ihned, když je zadáte, ale až po vyvolání funkce Načti vše (tlačítko umístěno v pravé dolní části základního okna). Datum posledního vyšetření se zobrazí rovněž až po vyvolání funkce Načti vše. Pokud je posledním vyšetřením screeningová mamografie, musí být u ní pro zobrazení data v základním seznamu zadán výsledek v podobě kategorie BI-RADS. V případě, že je posledním záznamem diagnostické vyšetření, musí být zadán jeho textový popis. Pokud i přes vyvolání Načti vše zjistíte v údajích se seznamem klientek nesrovnalosti, použijte funkci Aktualizuj. Program MaSc při aktualizaci prozkoumá databázi klientek záznam po záznamu a opraví v základním seznamu případné nepřesnosti. Pozor! Aktualizace může být u obsáhlých databází časově náročná (i několik minut). Vzhledem k počtu řádků a sloupců v seznamu klientek nevidíte seznam v jednom okně celý. Pro vertikální a horizontální pohyb v seznamu slouží posuvná tlačítka vpravo od seznamu a pod seznamem. PRÁCE S PROGRAMEM MaSc CBA SOFTWARE 2004

Příručka pro uživatele (manuál MaSc)

Příručka pro uživatele (manuál MaSc) http://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 1 SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Příručka pro uživatele (manuál MaSc) Autorský kolektiv: Odborný garant: Programátor: Grafické práce:

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem Dentist+ nové generace Začínáme s programem SAKURA Software s.r.o. Zlín, 2009 Úvod Tato příručka je pojata jako jednoduchý návod pro využití základních funkcí programu. Kompletní příručku naleznete v nápovědě

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Seminář. Daniel Klimeš, Monika Kratochvílová

Seminář. Daniel Klimeš, Monika Kratochvílová Seminář Daniel Klimeš, Monika Kratochvílová Obsah Ø Rizikové faktory v mamografickém screeningu (M. Kratochvílová) Ø Výsledky pilotní studie Ø Návrh změn dotazníku a plánované využití Ø Novinky ve sběru

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU Položky uvedené v Příloze 1 validačního reportu: NÁZEV POLOŽKY Počet jednotlivých typů vyšetření Podíl žen s provedeným typem vyšetření Výsledky screeningových mamografií

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU

DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Obsah a otazníky AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Ladislav Dušek Obsah datového auditu pracoviště závazné minimum Deskriptivní údaje o klientkách Sumarizace provedených

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING VALIDACE DAT. Daniel Klimeš

MAMOGRAFICKÝ SCREENING VALIDACE DAT. Daniel Klimeš MAMOGRAFICKÝ SCREENING VALIDACE DAT Daniel Klimeš Reakce na položky validačního reportu: 2. Duplicitně zadané klientky (duplicitní rodné číslo) nutné převést záznamy pod jeden záznam druhý záznam smazat

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky 2.3.1 Záložka "Seznam

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA Martin Fráňa, DiS. Děkanát, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 1.1 Základní informace NIS MEDEA je nemocniční informační systém (NIS) od společnosti

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares. Ksenia: Bezpečnost on-line

Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares. Ksenia: Bezpečnost on-line 0201600010-0201600015 - 0201600020-0201600025 0201600035 Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares Ksenia: Bezpečnost on-line Aktualizace softwaru Basis na novější verzi Pro aktualizaci softwaru

Více

Software MaSc: Současnost Budoucnost

Software MaSc: Současnost Budoucnost Software MaSc: Současnost Budoucnost Poznámky k vývoji softwarového nástroje AUTOŘI: Ivo Šnábl Daniel Klimeš Adam Svobodník Jiří Švihálek I. HISTORIE A VÝVOJ Úvodem začátek projektu MaSc: září 2002 k dnešnímu

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z u

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z  u Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2017 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2017 si můžete stahovat až v době,

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Instalace SMART Board Software

Instalace SMART Board Software Instalace SMART Board Software 1. Nepřipojujte hardwarové zařízení SMART Board k počítači před instalací software. Odinstalujte případnou předchozí verzi software, galerií a českého jazykového rozšíření

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

Instalace aplikace 602XML Filler

Instalace aplikace 602XML Filler Instalace aplikace 602XML Filler Popis aplikace 602XML Filler 602XML Filler je aplikace pro vyplňování formulářů. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástroj se snadným

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Diagtis Software 2012

Diagtis Software 2012 Univerzita Palackého v Olomouci Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 PRŮVODCE PROGRAMEM Diagtis Software 2012 Pedagogická fakulta Univerzity

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0 aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Verze 1.0 2013 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více