AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009"

Transkript

1 AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

2 - 2 -

3 MOTTO: Neznalost početních úkonů, základů gramatiky či psaní na počítači se sice později v zaměstnání pozná, ovšem navzdory letitým snahám zeje mezi školou a pozdějšími působišti žáků propast tak široká, že volání z té či oné strany zřídkakdy dosáhne druhého břehu. Pokud se zjistí, že bývalá žákyně Nováková neovládá psaní na počítači ani gramatiku a při výpočtu mezd se pravidelně plete až o 560% bylo by pošetilé přičítat tyto debakly škole, jež ji vzdělávala, protože bývalá žákyně Nováková může být a) zamilovaná, b) psychicky nevyvážená, c) těžko snáší přechod ze školy do života, dále může mít a) smůlu, b) neuspořádané rodinné poměry, c) chřipku. Příčin lze vymyslet daleko víc, a tak na rozdíl od zmetku továrního, který nemá ani rodinné poměry, ani chřipku, a který tudíž jednoznačně hlásá kolkolem neschopnost svého výrobce, zmetek didaktický ukrývá se za pláštík mnohotvárnosti světa. Proto by leckdo mohl usoudit z povrchního pohledu, že ve škole o nic nejde. Skutečnost však je taková, že jde, a to o všechno. Nevzdělanec překáží; víc než on překáží už jen kombinace nevzdělance s nevychovancem. Nemůžeme si je dovolit, chceme-li někam dospět. Nemůžeme je vzít mezi sebe, chceme-li se mít rádi. A za třetí: neměli bychom je v tom nechat, pokud je naděje na záchranu. Zdeněk Šmíd: Babinec - 3 -

4 OHODA a PŘÁTELSTVÍ Vytvořme spolu pohodové a přátelské prostředí! KTIVITA a AKCEPTOVÁNÍ Buďme aktivní při učení, zábavě, sportu i komunikaci! Akceptujme (respektujme a přijímejme) odlišnosti v tradici, kultuře a jazyku různých národností! RÁVA a POVINNOSTI Respektujme vzájemně svá práva a plňme své povinnosti! ADOST a RODINA Radujme se spolu z dosažených úspěchů a splněných cílů! Zapojme rodiče a veřejnost do našich aktivit, přeďme jim, co jsme se naučili i jak se bavíme! AMOSTATNOST a SPOLUPRÁCE Naučme se pracovat samostatně a využívat svých schopností, naučme se poznat sami sebe a spoléhat na svá rozhodnutí a své výsledky! Poznejme základy týmové spolupráce, naučme se poskytovat i přijímat pomoc! MPATIE a EFEKTIVITA Naučme se vžít se do situací a pocitů druhých, uvědomme si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí! Využívejme efektivně svůj čas, je to to nejcennější, co máme! OMUNIKACE a KREATIVITA Komunikujme spolu, jsme přece na jedné lodi! Naučme se kreativně (tvůrčím způsobem) řešit problémy a svou práci přizpůsobovat stále se měnícím podmínkám! - 4 -

5 ÚVOD: Tato zpráva je zpracována za období školních let 2007 / Návrh struktury autoevaluace (vlastního hodnocení školy) byl projednán pedagogickou radou v lednu Vyhotovená autoevaluační zpráva byla projednána pedagogickou radou dne Autoevaluační zpráva je zpracována podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřena na hodnocení následujících oblastí a podoblastí: 1. Podmínky ke vzdělávání Mgr. Květa Machová, Mgr. Jana Skřivánková 1.1. Lidské zdroje 1.2. Materiální zdroje 1.3. Finanční zdroje 2. Průběh vzdělávání Mgr. Martin Kvapil, Ing. Ivana Záhorovská 2.1. Charakteristika učících se 2.2. Školní vzdělávací program 2.3. Vzdělávací proces 2.4. Naše aktivity 2.5. Portfolia žáků 2.6. Co zlepšovat, kam směřovat 2.7. Přílohy 3. Kultura školy Mgr. Olga Imrichová, Mgr. Ivana Kvapilová 3.1. Podpora žáků ze strany školy 3.2. Spolupráce s rodiči 3.3. Spolupráce s dalšími složkami 3.4. Vzájemné vztahy 3.5. Výchovné poradenství 3.6. Image školy 4. Řízení školy Mgr. Radka Círalová, Mgr. Karel Snětina 4.1. Vize a cíle školy 4.2. Plánování 4.3. Organizace školy 4.4. Vedení lidí 4.5. Kontrola 4.6. Vlastní hodnocení školy 5. Výsledky vzdělávání Mgr. Pavlína Křížová, Mgr. Jana Havlová 5.1. Zjišťování výsledků vzdělávání 5.2. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.3. Hodnocení výsledků vzdělávání 6. Autoevaluace školní družiny Ing. Anna Ticháčková, Anna Nováková, Miroslava Jáchymová 6.1. Charakteristika práce ve školní družině 6.2. Hodnocení práce ve školní družině 6.3. Přílohy 7. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Mgr. Karel Snětina 7.1. Celkové hodnocení využívání zdrojů 7.2. Dopad vlastního hodnocení na zdokonalování školy - 5 -

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: NÁZEV A ADRESA Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu ZŘIZOVATEL ŠKOLY Obec Rapšach CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZŠ Rapšach je plnotřídní základní škola. V roce 2008 / 2009 měla 9 postupných ročníků v osmi třídách. Počet žáků klesl ze 155 žáků na počet 144. Mateřská škola měla v tomto období 20 dětí v jednom oddělení, z toho 3 děti s polodenní docházkou. ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY Příjmení a jméno Funkce Kvalifikace Praxe Způsobilost Snětina Karel, Mgr. ředitel VŠ PF 31 let Ma - Tp Kvapil Martin, Mgr. zást. ředitele VŠ PF 19 let Rj Ov Dr Ředitel i zástupce mají ukončeno Funkční studium II pro řídící pracovníky ve školství. ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Školská rada začala pracovat od Členy školské rady jsou: Rodiče: Jan Pytel, Rapšach; Ivana Voříšková, Františkov Učitelé: Mgr. Jana Havlová; Mgr. Pavlína Křížová Zástupci Obecního úřadu: JUDr. Lenka Cvrčková, Rapšach předsedkyně; Radek Polák, Rapšach STATUTÁRNÍ ORGÁN Mgr. Karel Snětina, Rapšach

7 1. Podmínky ke vzdělávání Mgr. Květa Machová, Mgr. Jana Skřivánková 1.1. Lidské zdroje v roce 2008 / 2009 Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané celkem z toho ženy celkem z toho ženy bez kvalifikace Celkem ,7 10,7 1,6 v mateřské škole X X 1,6 1,6 0,0 v tom vyučující na 1. st. ZŠ X X 4,0 4,0 1,0 na 2. st. ZŠ X X 7,1 5,1 0,6 Nekvalifikovaná vyučující na I. stupni je kvalifikovaná na II. stupeň. Na II. stupni nekvalifikovaně učeno 5 hodin německého jazyka (státní zkouška z NJ, ale bez pedagogické kvalifikace) a 4 hodiny výpočetní techniky. Chybí mladí pedagogové vzhledem ke kritické situaci školy, související s počtem žáků, a také vzhledem ke všeobecně se zhoršující situaci ve školství je obtížné je získat Prostorové a materiální zdroje Učebny I. stupně: klady: nové osvětlení částečně provedená výměna lavic a židlí částečná výměna radiátorů nedostatky či zápory: malý prostor slabé zdi vše je slyšet ze sousedních tříd špatný stav topení stará okna nedostatečné zatemnění chybí rolety požadavek na pomůcky DVD, stavebnice, knížky pro žáky 4.a 5. tř., glóbus, obrazy na ČJ s mluvnickými jevy možné řešení ze strany školy a obce: odstranění nedostatečnosti zvukotěsnosti obec a dodavatel v co nejčasnějším termínu zatemnění až po výměně oken v létě 2009 řešit v rozpočtu školy od obce na rok 2010 celková rekonstrukce ústředního topení obec řešit průběžně, nebo až po havárii? Učebny II. st.: klady: prostorné učebny nedostatky či zápory: stará netěsnící okna, zvyšující náklady na Netěsnící okna - 7 -

8 vytápění špatný stav topení špatné zatemnění chybící nebo poškozené rolety možné řešení ze strany školy a obce: topení viz předchozí bod zatemnění až do výměny oken, která není z finančních důvodů v dohledu, řešit provizorně (jak?) ŠD a její hřiště: klady: se snižujícím se počtem žáků začínají prostory ŠD dostačovat ŠD je poměrně dobře materiálně vybavena z peněz, vybraných od rodičů za poplatky hřiště hned před družinou, nová prolézačka nedostatky či zápory: školní družině slouží hřiště, přístupné z ulice (otevřená vrata, občas pobíhající psi), celkový dojem zanedbaný rezavé stojany (z roku 1979), šplhadla možné řešení ze strany školy a obce: odstranění šplhadel nové stojany na volejbal podle finančních možností obce Tělocvična a sportovní hřiště (SH): klady: nově upravené sítě na oknech v tělocvičně možnost větrání dostatek pomůcek na TV nedostatky či zápory: problémy s vytápěním a dodržením potřebné teploty nedostatečné osvětlení chybí šatny + sprchy nedokončeno obložení u schodů a hrazdy malý prostor pro nářaďovnu důsledkem je nepořádek, problémy s čistotou konec životnosti protiskluzového nátěru SH atletické sektory skoku do dálky a vrhu koule zarostlé a nepoužitelné SH trať 50 a 60 m zarostlá, k cíli vystouplé kořeny SH celý běžecký ovál bez obrubníků a označení, povrchově z Atletické hřiště hlediska platných norem nevyhovující SH zarostlé volejbalové hřiště SH neprošlo žádnou revizí, nebylo odborně vybudováno možné řešení ze strany školy a obce: protiskluzový nátěr v roce 2010 nutno dát do rozpočtu - 8 -

9 venkovní hřiště buď zrušit, nebo ODBORNĚ zrekonstruovat, případně zachovat jen volejbalové hřiště rekonstrukce topení Počítačová učebna a počítače vůbec: klady: v r došlo k nákupu stolů do počítačové učebny nakoupeno 10 starších počítačů z prostředků obce věnovány 3 starší počítače p. Machačem jako sponzorský dar věnována interaktivní tabule do jazykové učebny jako sponzorský dar p. Machače při počtu dětí 16 sedí každé dítě v učebně samo u počítače doplněny 2 počítače do jazykové učebny doplněny 2 počítače do sborovny nedostatky či zápory: počítače jsou zastaralé, nejdou na nich spouštět kvalitní současné programy nedostatek výukových a testovacích programů chybějící interaktivní tabule pro II. stupeň absolutně chybějící pomůcky pro mediální výchovu videokamery, fotoaparáty, diktafony možné řešení ze strany školy a obce: v současné době nemá obec finanční prostředky na řešení situace; prostředky z MŠMT, které škola obdrží, stačí tak na nutnou obměnu učebnic Školní kuchyně a jídelna: klady: byla provedena rekonstrukce kuchyně a skladových prostor dokoupeno nové vybavení zrekonstruované odvětrávání nedostatky či zápory: vlhko v jídelně i ve skladech, způsobené poškozenou obvodovou kanalizací v létě 2009 suterénní prostory třikrát vytopeny kvůli poškozené obvodové kanalizaci možné řešení ze strany školy a obce: v roce 2010 je ZCELA NUTNÉ nechat opravit obvodovou kanalizaci z rozpočtu obce! Dílna, kotelna a sklepní prostory: klady: Promočená zeď v šatně nedostatky či zápory: v dílně a sklepních prostorách vlhko, plíseň příčinou nevyhovující obvodová kanalizace - 9 -

10 Plesnivá zeď ve školní dílně kotelna problém životností kotle? možné řešení ze strany školy a obce: viz bod topení řešit celkovou rekonstrukcí včetně způsobu vytápění kdy budou prostředky??? Šatny a chodby: klady: nedostatky či zápory: šatny málo prostoru nedořešeny z hlediska oddělení pro třídy, možnosti dodržování pořádku a odpovědnosti třídy šatny (suterénní chodba) vlhko a zápach plísně

11 chodby I. a II. stupně jsou opatřeny dlažbou, která není protiskluzová dlažba se na některých místech propadá občas zápach ze záchodů vliv venkovní kanalizace a poškozených původních odpadů možné řešení ze strany školy a obce: rekonstrukce podlahové krytiny na chodbě z prostředků obce nejpozději do roku 2011 viz bod možnost šatnových skříněk v budoucnosti? Školní pozemek a zahrada, oplocení: klady: plocha obdělávaných pozemků zmenšena vzhledem k podstatnému snížení hodin pracovních činností proběhla likvidace neplodných ovocných stromů nedostatky či zápory: zahradní domek (sklad nářadí) v celkovém rozkladu obrovskou plochu zahrady není čím sekat oplocení školy v dezolátním stavu hlavně v zadní části (od louky) a v části od lesáckých bytovek přední část plotu od hlavního vchodu potřebuje rekonstrukci podezdívky možné řešení ze strany školy a obce: rekonstrukce zahradního domku, případně zakoupení nového (cena cca ,- Kč) oplocení v zadní části buď udělat zcela nové, nebo ho strhnout a nechat školní zahradu ze dvou stran voně přístupnou zakoupit novou sekačku (stará lištová z roku 1982 už dosloužila), nebo školní zahradu zahrnout do plochy, Propadlá dlažba Poškozené oplocení kterou seče pracovník obce podezdívku a sloupky přední části plotu zrekonstruovat nejpozději do roku

12 Kabinety, sborovna a ředitelna: klady: sborovna doplněna dvěma počítači dostatečné vybavení ředitelny nedostatky či zápory: kabinety sloužící pro umístění pomůcek jsou malé a je jich málo rekonstrukcí učeben na I. stupni jsme přišli o kabinet I. stupně, jeho nahrazení velkou skříní na chodbě není právě nejfunkčnější málo odkládacího místa ve sborovně možné řešení ze strany školy a obce: nutné udržování pořádku v kabinetech a nekompromisní vyřazování starých a nepotřebných věcí problém se sborovnou nejde v podstatě řešit WC, sprchy, šatny zaměstnanců a učitelů: klady: rekonstrukce WC rekonstrukce zázemí stravovny nedostatky či zápory: chybí sprchy u tělocvičny pro děti chybí šatna pro vyučující TV možné řešení ze strany školy a obce: přístavba zázemí tělocvičny někdy v dalekém budoucnu? Úklidové komory a sklady: klady: úklidové komory a sklady potravin dostatečně řešeny rekonstrukcí kuchyně a WC nedostatky či zápory: možné řešení ze strany školy a obce: Budova jako taková: klady: kompletní rekonstrukce střechy, okapů a hromosvodů nedostatky či zápory: nutná výměna zbývajících starých oken rekonstrukce obvodové kanalizace nutná oprava fasády její stav ohrožuje zdraví a životy! možné řešení ze strany školy a obce: druhou část výměny oken provést nejpozději v roce 2011 z prostředků obce v roce 2010 je ZCELA NUTNÉ nechat opravit obvodovou kanalizaci z rozpočtu obce!

13 obec sehnat prostředky na opravu fasády co nejdříve kritický stav! 1.3. Finanční zdroje Obec: Přestože rozpočet na provoz školy se ze strany obce každoročně zvyšuje, je to způsobeno hlavně zvyšujícími se cenami vstupů. Rozpočet pokrývá vlastně jen nutné náklady na provoz školy (osvětlení, vytápění, voda, telefony, připojení k internetu, kancelářské potřeby, cestovné, odborná literatura,...). Vývoj rozpočtu Základní školy, financovaný z prostředků obce (bez MŠ a stravoven): ROK Přímý rozpočet , , , ,- Placeno obcí (položky přes 3.000,- Kč) , , , ,- CELKEM , , , ,- Obec by do školy ráda investovala větší objem finančních prostředků, ale nemá z čeho. Velkým problémem je výpadek financí ze strany obcí, jejichž žáci sice navštěvují naši školu, ale které mají vlastní školské zařízení. K výpadku financí došlo po novelizaci Školského zákona, a tyto obce již nejsou povinny na provoz školy přispívat. Jedná se o obce Suchdol nad Lužnicí a jeho části Klikov a Františkov, a o České Velenice. Průměrný podíl na provozu školy je pro jednoho žáka obce 6.000,- Kč ročně. V tabulce je vyčísleno, o jakou sumu obec Rapšach změnou zákona každoročně přišla. 2005/ / / /09 Počet žáků celkem Počet žáků, na které obce nepřispívají Podíl v procentech 35,63% 35,48% 29,68% 26,21% Finanční ztráta v roce , , , ,

14 MŠMT: Vývoj prostředků, přidělovaný škole z prostředků MŠMT, má neustále klesající tendenci. Navíc v roce 2006 skončil program Počítače do škol, a škola přestala ze státních prostředků dostávat peníze na nákup a údržbu počítačů, a na platbu připojení k internetu. Tato částka se přitom pohybovala od roku 2000 do roku 2005 v rozmezí ,- Kč. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Pomůcky Kč Kč Kč Kč Povinné pojištění zaměstnanců Kč Kč Kč Kč DVPP Kč Kč Kč Kč Integrovaní žáci Kč Kč Kč Kč CELKEM Kč Kč Kč Kč MATEŘSKÁ ŠKOLA Pomůcky Kč Kč Kč Kč Povinné pojištění zaměstnanců Kč Kč Kč Kč DVPP Kč Kč 0 Kč 0 Kč CELKEM Kč Kč Kč Kč ŠKOLNÍ DRUŽINA Povinné pojištění zaměstnanců 0 Kč 0 Kč Kč 780 Kč Pomůcky 670 Kč 855 Kč Kč 0 Kč CELKEM 670 Kč 855 Kč Kč 780 Kč STRAVOVNA ZŠ Povinné pojištění zaměstnanců Kč Kč Kč Kč Materiál Kč Kč Kč Kč CELKEM Kč Kč Kč Kč STRAVOVNA MŠ Povinné pojištění zaměstnanců Kč Kč 700 Kč 700 Kč Materiál 725 Kč 371 Kč 80 Kč 640 Kč CELKEM Kč Kč 780 Kč Kč CELKEM ZA VŠE Kč Kč Kč Kč

15 2. Průběh vzdělávání Mgr. Martin Kvapil, Ing. Ivana Záhorovská 2.1. Charakteristika učících se Největším problémem v naší škole je slabý zájem o vzdělání ze strany některých rodičů našich žáků. Ve škole jsou také žáci z rodin se znevýhodněným sociokulturním prostředím. Přímou úměrou s růstem uvědomování si vlastních práv žáků se u nich nezvyšuje vědomí vlastních povinností a respektování práv ostatních. Četnější jsou i případy poškození či zničení věcí ať školních, nebo spolužáků. Slabá odezva rodičů na práci školy se projevila v ukončení činnosti Rady školy, která dokonala právě na nezájmu rodičů a nyní funguje čistě formálně, zřízena ze zákona Školní vzdělávací program Zaměření Programu je ve shodě s posláním a vizí školy a se současnou vzdělávací potřebou společnosti. Aktivity spojené s Programem jsou vyvážené, smysluplné, naplňují poslání školy, jsou propojeny a prostupují navzájem, je naplňováno jejich časové rozvržení, nabízíme možnost volby žákům a žákyním, je zajištěna podpora a poradenství pedagogům, kteří aktivity realizují Vzdělávací proces Plánování a příprava vyučování je plánováno na základě platných osnov vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP ZV PAPRSEK verze z , má jasné vzdělávací cíle, jimž odpovídá obsah, výchovně vzdělávací strategie a stavba každé vyučovací jednotky. Výuka se opírá o dosud získané znalosti a dovednosti žáků, většina vyučujících efektivně využívá didaktické pomůcky, učební materiály a další didaktickou techniku. Výchovně vzdělávací působení stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Je jim poskytnut přiměřený časový prostor. Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce jsou promyšlené, prolíná se individuální, skupinové, týmové vedení práce. Motivace a hodnocení jako velmi dobrou lze hodnotit vstřícnou a nápaditou motivaci žáků v úvodu hodiny, a to jak na prvním, tak i na druhém stupni školy. Velmi dobré je průběžné hodnocení snahy a píle, výkonu a osobního pokroku žáků. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou respektována a dodržována. Jako velmi kvalitní lze hodnotit podporu rozvoje dovednosti sebehodnocení žáků, hodnocení úspěšnosti žáků úměrně k jejich dispozicím. Rozvoj klíčových kompetencí a naplňování očekávaných výstupů je v souladu s naším Programem výchovně vzdělávacími strategiemi na úrovni školy a oborů (předmětů). Jsou rozpracovávány učební plány příslušných oborů (předmětů) a průběžně upravovány. Zdůrazněme v souvislosti s hlavními cíli naší školy následující: pracujeme s chybou jako pozitivní cestou k nápravě a správnému řešení, podporujeme u žáků originální nápady při hledání různých způsobů řešeni úkolů, rozvíjíme možnosti žákovské kooperace formou práce ve dvojicích, skupinové práce, podněcujeme fair play chování, vedeme žáky k respektování a

16 dodržování školního řadu, spoluvytváříme s nimi strom pravidel ve třídě, školní družině, začleňujeme pestrou nabídku povinně volitelných předmětů, kroužků zájmové činnosti, soutěže, kulturně společenské, poznávací a sportovní akce, a to včetně zahraničních. Žákovské portfolio obsahuje mimo jiné zprávu vyučujícího daného oboru (předmětu) vždy za období jednoho pololetí, kde je provedeno vyhodnocení dosažené úrovně očekávaných výstupů, žákův pokrok, rozvoj klíčových kompetencí, a to formou písemného slovního hodnocení nebo tabulkou se zřetelně definovanými indikátory, kritérii a hodnotícími znaky. Vztahy a komunikace žáci jsou vedeni k tomu, aby vyjádřili vlastní názor a obhájili jej vhodnou argumentací. Vyučovací hodiny mají v naprosté většině případů otevřené, vstřícné a vlídné klima, čímž je významně podporován rozvoj sebevědomí žáků. Někdy si pedagogové dodržování kázně musí vynucovat. Složitější situace jsou řešeny za přispění třídního učitele, výchovného poradce a metodika sociálně patologických jevů a v neposlední řadě vedení školy. Rozvrh hodin maximálně respektuje zásady školní psychohygieny vzhledem k daným podmínkám školy, optimálně využívá materiálních a personálních možností školy (odborných učeben, informačních a komunikačních technologií aj.). Rozvrh hodin je stabilní, ke změnám dochází podle aktuální situace. Školní řád podporuje realizaci ŠVP, je přiměřeně akceptován žáky, rodiči a pracovníky školy. Vnitřní a vnější informační a komunikační systém (IT, nástěnky aj.) školy umožňuje efektivní komunikaci učitel učitel, žák žák, učitel žák, vedení školy učitel žák a ostatní. Realizace a řízení vyučování na základě hospitačních a dalších kontrolních zjištění lze konstatovat, že v naprosté většině vyučovacích hodin jsou žáci vedeni k pozitivní aktivní interakci s očekávaným výstupem oboru, tématem (obsahovou náplní) vyučovací hodiny a jsou u nich rozvíjeny klíčové kompetence. Tomu odpovídá časové rozvržení a metodická struktura hodiny, vytváření prostoru k vlastní aktivitě žáků během procesu upevňování znalostí a dovedností, podpora aktivního učení žáků. Zcela běžné je zohledňování sociálních aspektů během výuky, podpora samostatné formy vzdělávání, zohledňování individuálních možností některých žáků, respektování jejich pracovního tempa, střídání činností, vedoucích k odstranění únavy u dětí během vyučování, jejich aktivizace. Projekty propojení teorie s praxí napomáhají kromě exkurzí přímo při výuce projekty. Staly se běžnou součástí výuky, probíhají na úrovni tříd (projekt Hrad), stupňů (vánoční dílny, Velikonoce), celé školy (Den Země, Den v přírodě) a školní družiny (slet čarodějnic), jsou krátkodobé (velikonoční dílny) i dlouhodobé (projekty katechetického střediska, výtvarné). Vyučující využívají rovněž možnosti návštěvy města Třeboně, jejích pamětihodností, výlovu rybníků, dopravního hřiště, kulturního dění apod. Součástí výchovně-vzdělávacího procesu jsou i návštěvy koncertů, filmových a divadelních představení. Divadelní představení Staré pověsti české aneb Jirásek by se divil si připravili starší žáci pro všechny spolužáky, hráli jej také pro děti z okolních škol (z části výtěžku zakoupili DVD přehrávač pro školní výukové a volnočasové využití). Příkladem výuky přímo v terénu je lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd a další zájemce z řad žáků a žákyň naší školy, rodičů, bývalých žáků a přátel školy nebo bruslení na místní požární nádrži. Pořádáme místní, případně krajské kolo turistických závodů v okolní

17 krajině, sportovně branně soutěžní den v přírodě v rámci aktivit I. a II. stupně. Děti ze ŠD spolu se svými p. vychovatelkami pořádají slet čarodějnic na školním hřišti a přilehlém lesíčku. Pořádáme naučně poznávací exkurze, sportovně relaxační nebo výukově a kulturně zaměřené vycházky a výlety. Škola je zapojena do projektů a programů Ajax, Zdravé zuby, Školní mléko a také Adopce na dálku, CPK Chrpa, Sidus, Šance, Život dětem. Integrovaným žákům a žákyním při písemných činnostech jsou zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. Vyučující kladou na tyto žáky menší nároky než na ostatní žáky, například místo diktátu jsou těmto žákům zadávána doplňovací cvičení a opisy textu, a v jejich zadávání je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáku. V průběhu vzdělávání je využíváno běžné ústní slovní hodnocení a klasifikace známkou. Na žádost zákonných zástupců jsou žáci se SPU hodnoceni slovně např. v Čj nebo M. Žáci s vývojovými poruchami učení vzdělávají se podle individuálního vzdělávacího plánu, po vyučování mají možnost navštěvovat kroužky náprav, výchovný poradce a třídní učitelé tedy koordinují přístup k žákům s vývojovými poruchami učení a chování. Nadaní žáci se účastní různých soutěží a olympiád podle individuálního výběru, v rámci výuky je jim umožněno řešit obtížnější úkoly vycházíme také ze spolupráce vyučujících s rodiči, případně s dalšími odborníky Naše aktivity Níže uvedený výčet aktivit reflektuje stav a vývoj v téměř uplynulém desetiletí. Stává se naší databází akcí spojených jak z žhavou současností, tak i inspirací, pohledem do minulosti. Kurzívou označené aktivity se váží k období školního roku 2007/08 a 2008/ Exkurze, výlety, besedy I. stupeň / třídní výlet / do Českého Krumlova na představení pohádky Kocour v botách v areálu otáčivého hlediště + do Tábora, kde se zúčastní akcí husitských dnů (Housův mlýn) + Chýnovská jeskyně exkurze ŠD / návštěva místní keramičky Z 8. tř. / poznávací exkurze / Třeboň PoVo Informatika / exkurze / Invex Brno Prv+Vla / výlov rybníka Svět Beseda / spojená 8. a 9. třída / Les ve vývoji a v proměnách / paní RNDr. Markéta Drábková z CHKO Třeboňsko PoVo Spol / beseda s místní pamětnicí F, Z, Pří / beseda JE, zdroje energie + alternativy, globální oteplování ENV 6. tř. / beseda s pracovníkem Českého nadačního fondu pro vydru MŠ+1.,2.tř. / setkání v prostorách školky se zvířátky z chovné stanice ZOO Dvorec u Borovan

18 3. 5. tř. / ekologicky zaměřený program Aby lesy nebyly jen v pohádkách setkání vyučujících naší školy s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny v Jindřichově Hradci na půdě školy PoVo Spol / exkurze Příbram a okolí PoVo Spol+8. tř. / exkurze do Třeboně: výstava Přemyslovci, dále pivovar, výlov Opatovického rybníka, tématická procházka historickým centrem města, Osvětim třídní výlet Divoké safari a Výstaviště přírodní divy mořského světa třídní výlety obecně převážně vnitrozemí beseda Sex, AIDS a mezilidské vztahy šesťáci / exkurze do Městské knihovny v Třeboni třídní výlet / Krýzovy jesličky veřejné promítání naším novým dataprojektorem Přednáška / Energie pro budoucnost aneb spor o Temelín je budoucnost energie v uhlí, jádru nebo alternativách?, alternativní bydlení Exkurze / rádio Faktor v Českých Budějovicích HUMANITAS CZ s programem o africké kultuře třeťáčci spolu se svou p. uč. nocovali ve školní družině vystoupení našich tanečníků a flétnistů na Výstavišti v Českých Budějovicích v rámci výstavy Hobby jaro Projekty Den Země po světadílech a jejich částech / voda celoškolní projekt Cesta městem projekt / 2. třída Hurá, parník vyplouvá, Hrad slet čarodějnic / ŠD Abeceda OSN Karlův most svědek staletí Ajax, Zdravé zuby, Školní mléko a také Adopce na dálku, CPK Chrpa, Sidus, Šance, Život dětem Závěrečná práce z fyziky, recyklace v zeměpisu 9. třída projekt Sněžný muž Den Země voda Akce Les Den zvířat Výstava nejen ve škole Vasco da Gama a 500 let doplutí do Indie, vesmír / Zóna Z, V moři je místa dost výtvarné výstavy v prostorách obecního úřadu Soutěže ve škole a mimo ni pěvkyně I. a II. st. / Zlatý mikrofon zájemci I. a II. stupeň / účast na projektu pilotního vysílání pohádek televize Gimi výtvarné zpracování, osloveni naší bývalou žákyní Tv hoši 8. a 9. třída / turnaj ve florbalu Tv / velký turnaj v košíkové Tv žáci a žákyně z II. stupně / tradiční závod ve skoku vysokém Rapšašská laťka

19 6. 9. / biologická olympiáda školní kolo žákyně 8. třídy / soutěž Mladý módní návrhář / uspořádala SOŠ a SOU Třeboň velikonoční turnaj ve volejbalu a kopané pořádaný vycházejícími II.stupeň / Den v přírodě / přírodovědná sazka, test znalostí z našeho okolí, test znalostí v oblasti CO, krátký závod s GPS po místech v obci Rapšach slet čarodějnic / ŠD stupeň / soutěž v recitaci a pěvecká Doskočíme do Kanady / TOM sálová kopaná s mezinárodní účastí / výběr hoši tř. Z tř. / soutěž Jak znám Evropu 8. tř. / tvorba + účast na vernisáži Abeceda OSN tř. / Přírodovědný klokan v kategorii kadet PoVo Spol / projekt Diecézního katechetického střediska v Českých Budějovicích Karlův most svědek staletí PoVo In / soutěž o nejlepší prezentaci POWER POINT Aj+Nj 7.+8.tř. / soutěž v Nj a Aj jindřichohradecká Jazyková škola Zachová, s.r.o. taneční soutěž Stardance ZŠ Rapšach výtvarná soutěž k 80. výročí naší školy soutěž Chceš vyhrát kredit za 10 Kč velký turnaj Beyblade druhé místo v soutěži o nejlepší školní web v Jihočeském kraji ročník Zeměpisné olympiády Historicko-naučná hra o Rapšachu a naší škole výtvarně literární soutěže Pohádková postavička pěvecké setkání Jihočeský zvonek Dopravní olympiáda v Třeboni okresní kolo soutěže ZŠ atletický čtyřboj soutěž Miss a Missák naší školy pro rok 2004 první školní Superstár okresní kolo recitační soutěže gymnastický víceboj v naší škole Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou školní kolo 32. ročníku Olympiády v českém jazyce soutěž Batikujeme trička s Iberií Volnočasové aktivity kroužek anglického jazyka kroužek dovedných rukou a výtvarný kroužek pohybových her a florbalu kroužek hry na zobcovou flétnu

20 kroužek počítačové animace a stříhání filmů tvorba školního časopisu Rapšach Planet schůzky turistického oddílu malí a velcí Kultura a sport I. a II. stupeň / SHŠ Pernštejni I. a II. stupeň / výchovný koncert Komorního souboru při I. a II. stupeň / vánoční setkání příprava, generálka, vánoční dílny, vánoční trh, vánoční akademie + velikonoční jarmark + Zikmundohraní zájemci I. a II. stupeň + 7. třída + rodičovská a širší veřejnost / lyžařský zájezd v lokalitě chaty Domov Deštné v Orlických horách (dopis účastníkovi) školní pěvecký sbor / vystoupení v MŠ I. st. / Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích / představení Pošťácká pohádka tř. / Divadla v Dlouhé veřejná generálka hry Oněgin byl Rusák (Divadlo v Dlouhé) + palác 3D IMAX film Perla oceánu tř. / veřejná generálka hry Andělika a laskavec (divadlo Rokoko) + výstava Albrecht z Valdštejna a jeho doba ve Valdštejnské jízdárně I. a II. stupeň / filmové představení výběrově Shrek Třetí a Harry Potter a Fénixův řád v Cinestaru tř. + zájemkyně z 6.+7 tř. / vlastní nastudování operky Budulínek všichni / program O píšťalových varhanách kostel sv. Zikmunda Hv 8. tř. / písnička pro deváťáky zájemci žáci+vyučující+rodičovská a širší veřejnost / večerní představení komedie Zdravý nemocný v podání činohry Branického divadla stupeň / představení pohádky Princezna a kouzelná píšťalka stupeň / pohádkové představení Pinokiova dobrodružství v nastudování souboru Malého divadla v Českých Budějovicích 1. a 2. třída / v MŠ představení pohádky O perníkové chaloupce společně / vánoční akademie + vánoční třídní besídky všichni / Den Země po světadílech a jejich částech Kinderiáda a přespolní běh předvánoční prodejní výstava knih I. st. plavecký výcvik večerní představení Rokoko na představení hry M. Jonese Plný kapsy šutrů kouzelník, tedy Jan a Věra Duo international entertainers florbalový turnaj organizovaný samotnými žáky Aktivity / akce na podporu profesní přípravy vycházející žáci a žákyně / přehlídka středních škol, učilišť a dalších výchovně vzdělávacích institucí a organizací Vzdělání a řemeslo vycházející žáci a žákyně / Informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Jindřichově Hradci

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080 Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle Identifikátor školy: 600 037 347 Termín konání inspekce: 3. - 5.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Lužnice Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 217 Termín konání inspekce:7.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Štěpánov, okres Olomouc Dolní 78, 783 13 Štěpánov Identifikátor školy: 600 140 776 Zřizovatel: Obec Štěpánov, Horní 444,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více