AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009"

Transkript

1 AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

2 - 2 -

3 MOTTO: Neznalost početních úkonů, základů gramatiky či psaní na počítači se sice později v zaměstnání pozná, ovšem navzdory letitým snahám zeje mezi školou a pozdějšími působišti žáků propast tak široká, že volání z té či oné strany zřídkakdy dosáhne druhého břehu. Pokud se zjistí, že bývalá žákyně Nováková neovládá psaní na počítači ani gramatiku a při výpočtu mezd se pravidelně plete až o 560% bylo by pošetilé přičítat tyto debakly škole, jež ji vzdělávala, protože bývalá žákyně Nováková může být a) zamilovaná, b) psychicky nevyvážená, c) těžko snáší přechod ze školy do života, dále může mít a) smůlu, b) neuspořádané rodinné poměry, c) chřipku. Příčin lze vymyslet daleko víc, a tak na rozdíl od zmetku továrního, který nemá ani rodinné poměry, ani chřipku, a který tudíž jednoznačně hlásá kolkolem neschopnost svého výrobce, zmetek didaktický ukrývá se za pláštík mnohotvárnosti světa. Proto by leckdo mohl usoudit z povrchního pohledu, že ve škole o nic nejde. Skutečnost však je taková, že jde, a to o všechno. Nevzdělanec překáží; víc než on překáží už jen kombinace nevzdělance s nevychovancem. Nemůžeme si je dovolit, chceme-li někam dospět. Nemůžeme je vzít mezi sebe, chceme-li se mít rádi. A za třetí: neměli bychom je v tom nechat, pokud je naděje na záchranu. Zdeněk Šmíd: Babinec - 3 -

4 OHODA a PŘÁTELSTVÍ Vytvořme spolu pohodové a přátelské prostředí! KTIVITA a AKCEPTOVÁNÍ Buďme aktivní při učení, zábavě, sportu i komunikaci! Akceptujme (respektujme a přijímejme) odlišnosti v tradici, kultuře a jazyku různých národností! RÁVA a POVINNOSTI Respektujme vzájemně svá práva a plňme své povinnosti! ADOST a RODINA Radujme se spolu z dosažených úspěchů a splněných cílů! Zapojme rodiče a veřejnost do našich aktivit, přeďme jim, co jsme se naučili i jak se bavíme! AMOSTATNOST a SPOLUPRÁCE Naučme se pracovat samostatně a využívat svých schopností, naučme se poznat sami sebe a spoléhat na svá rozhodnutí a své výsledky! Poznejme základy týmové spolupráce, naučme se poskytovat i přijímat pomoc! MPATIE a EFEKTIVITA Naučme se vžít se do situací a pocitů druhých, uvědomme si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí! Využívejme efektivně svůj čas, je to to nejcennější, co máme! OMUNIKACE a KREATIVITA Komunikujme spolu, jsme přece na jedné lodi! Naučme se kreativně (tvůrčím způsobem) řešit problémy a svou práci přizpůsobovat stále se měnícím podmínkám! - 4 -

5 ÚVOD: Tato zpráva je zpracována za období školních let 2007 / Návrh struktury autoevaluace (vlastního hodnocení školy) byl projednán pedagogickou radou v lednu Vyhotovená autoevaluační zpráva byla projednána pedagogickou radou dne Autoevaluační zpráva je zpracována podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřena na hodnocení následujících oblastí a podoblastí: 1. Podmínky ke vzdělávání Mgr. Květa Machová, Mgr. Jana Skřivánková 1.1. Lidské zdroje 1.2. Materiální zdroje 1.3. Finanční zdroje 2. Průběh vzdělávání Mgr. Martin Kvapil, Ing. Ivana Záhorovská 2.1. Charakteristika učících se 2.2. Školní vzdělávací program 2.3. Vzdělávací proces 2.4. Naše aktivity 2.5. Portfolia žáků 2.6. Co zlepšovat, kam směřovat 2.7. Přílohy 3. Kultura školy Mgr. Olga Imrichová, Mgr. Ivana Kvapilová 3.1. Podpora žáků ze strany školy 3.2. Spolupráce s rodiči 3.3. Spolupráce s dalšími složkami 3.4. Vzájemné vztahy 3.5. Výchovné poradenství 3.6. Image školy 4. Řízení školy Mgr. Radka Círalová, Mgr. Karel Snětina 4.1. Vize a cíle školy 4.2. Plánování 4.3. Organizace školy 4.4. Vedení lidí 4.5. Kontrola 4.6. Vlastní hodnocení školy 5. Výsledky vzdělávání Mgr. Pavlína Křížová, Mgr. Jana Havlová 5.1. Zjišťování výsledků vzdělávání 5.2. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.3. Hodnocení výsledků vzdělávání 6. Autoevaluace školní družiny Ing. Anna Ticháčková, Anna Nováková, Miroslava Jáchymová 6.1. Charakteristika práce ve školní družině 6.2. Hodnocení práce ve školní družině 6.3. Přílohy 7. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Mgr. Karel Snětina 7.1. Celkové hodnocení využívání zdrojů 7.2. Dopad vlastního hodnocení na zdokonalování školy - 5 -

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: NÁZEV A ADRESA Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu ZŘIZOVATEL ŠKOLY Obec Rapšach CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZŠ Rapšach je plnotřídní základní škola. V roce 2008 / 2009 měla 9 postupných ročníků v osmi třídách. Počet žáků klesl ze 155 žáků na počet 144. Mateřská škola měla v tomto období 20 dětí v jednom oddělení, z toho 3 děti s polodenní docházkou. ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY Příjmení a jméno Funkce Kvalifikace Praxe Způsobilost Snětina Karel, Mgr. ředitel VŠ PF 31 let Ma - Tp Kvapil Martin, Mgr. zást. ředitele VŠ PF 19 let Rj Ov Dr Ředitel i zástupce mají ukončeno Funkční studium II pro řídící pracovníky ve školství. ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Školská rada začala pracovat od Členy školské rady jsou: Rodiče: Jan Pytel, Rapšach; Ivana Voříšková, Františkov Učitelé: Mgr. Jana Havlová; Mgr. Pavlína Křížová Zástupci Obecního úřadu: JUDr. Lenka Cvrčková, Rapšach předsedkyně; Radek Polák, Rapšach STATUTÁRNÍ ORGÁN Mgr. Karel Snětina, Rapšach

7 1. Podmínky ke vzdělávání Mgr. Květa Machová, Mgr. Jana Skřivánková 1.1. Lidské zdroje v roce 2008 / 2009 Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané celkem z toho ženy celkem z toho ženy bez kvalifikace Celkem ,7 10,7 1,6 v mateřské škole X X 1,6 1,6 0,0 v tom vyučující na 1. st. ZŠ X X 4,0 4,0 1,0 na 2. st. ZŠ X X 7,1 5,1 0,6 Nekvalifikovaná vyučující na I. stupni je kvalifikovaná na II. stupeň. Na II. stupni nekvalifikovaně učeno 5 hodin německého jazyka (státní zkouška z NJ, ale bez pedagogické kvalifikace) a 4 hodiny výpočetní techniky. Chybí mladí pedagogové vzhledem ke kritické situaci školy, související s počtem žáků, a také vzhledem ke všeobecně se zhoršující situaci ve školství je obtížné je získat Prostorové a materiální zdroje Učebny I. stupně: klady: nové osvětlení částečně provedená výměna lavic a židlí částečná výměna radiátorů nedostatky či zápory: malý prostor slabé zdi vše je slyšet ze sousedních tříd špatný stav topení stará okna nedostatečné zatemnění chybí rolety požadavek na pomůcky DVD, stavebnice, knížky pro žáky 4.a 5. tř., glóbus, obrazy na ČJ s mluvnickými jevy možné řešení ze strany školy a obce: odstranění nedostatečnosti zvukotěsnosti obec a dodavatel v co nejčasnějším termínu zatemnění až po výměně oken v létě 2009 řešit v rozpočtu školy od obce na rok 2010 celková rekonstrukce ústředního topení obec řešit průběžně, nebo až po havárii? Učebny II. st.: klady: prostorné učebny nedostatky či zápory: stará netěsnící okna, zvyšující náklady na Netěsnící okna - 7 -

8 vytápění špatný stav topení špatné zatemnění chybící nebo poškozené rolety možné řešení ze strany školy a obce: topení viz předchozí bod zatemnění až do výměny oken, která není z finančních důvodů v dohledu, řešit provizorně (jak?) ŠD a její hřiště: klady: se snižujícím se počtem žáků začínají prostory ŠD dostačovat ŠD je poměrně dobře materiálně vybavena z peněz, vybraných od rodičů za poplatky hřiště hned před družinou, nová prolézačka nedostatky či zápory: školní družině slouží hřiště, přístupné z ulice (otevřená vrata, občas pobíhající psi), celkový dojem zanedbaný rezavé stojany (z roku 1979), šplhadla možné řešení ze strany školy a obce: odstranění šplhadel nové stojany na volejbal podle finančních možností obce Tělocvična a sportovní hřiště (SH): klady: nově upravené sítě na oknech v tělocvičně možnost větrání dostatek pomůcek na TV nedostatky či zápory: problémy s vytápěním a dodržením potřebné teploty nedostatečné osvětlení chybí šatny + sprchy nedokončeno obložení u schodů a hrazdy malý prostor pro nářaďovnu důsledkem je nepořádek, problémy s čistotou konec životnosti protiskluzového nátěru SH atletické sektory skoku do dálky a vrhu koule zarostlé a nepoužitelné SH trať 50 a 60 m zarostlá, k cíli vystouplé kořeny SH celý běžecký ovál bez obrubníků a označení, povrchově z Atletické hřiště hlediska platných norem nevyhovující SH zarostlé volejbalové hřiště SH neprošlo žádnou revizí, nebylo odborně vybudováno možné řešení ze strany školy a obce: protiskluzový nátěr v roce 2010 nutno dát do rozpočtu - 8 -

9 venkovní hřiště buď zrušit, nebo ODBORNĚ zrekonstruovat, případně zachovat jen volejbalové hřiště rekonstrukce topení Počítačová učebna a počítače vůbec: klady: v r došlo k nákupu stolů do počítačové učebny nakoupeno 10 starších počítačů z prostředků obce věnovány 3 starší počítače p. Machačem jako sponzorský dar věnována interaktivní tabule do jazykové učebny jako sponzorský dar p. Machače při počtu dětí 16 sedí každé dítě v učebně samo u počítače doplněny 2 počítače do jazykové učebny doplněny 2 počítače do sborovny nedostatky či zápory: počítače jsou zastaralé, nejdou na nich spouštět kvalitní současné programy nedostatek výukových a testovacích programů chybějící interaktivní tabule pro II. stupeň absolutně chybějící pomůcky pro mediální výchovu videokamery, fotoaparáty, diktafony možné řešení ze strany školy a obce: v současné době nemá obec finanční prostředky na řešení situace; prostředky z MŠMT, které škola obdrží, stačí tak na nutnou obměnu učebnic Školní kuchyně a jídelna: klady: byla provedena rekonstrukce kuchyně a skladových prostor dokoupeno nové vybavení zrekonstruované odvětrávání nedostatky či zápory: vlhko v jídelně i ve skladech, způsobené poškozenou obvodovou kanalizací v létě 2009 suterénní prostory třikrát vytopeny kvůli poškozené obvodové kanalizaci možné řešení ze strany školy a obce: v roce 2010 je ZCELA NUTNÉ nechat opravit obvodovou kanalizaci z rozpočtu obce! Dílna, kotelna a sklepní prostory: klady: Promočená zeď v šatně nedostatky či zápory: v dílně a sklepních prostorách vlhko, plíseň příčinou nevyhovující obvodová kanalizace - 9 -

10 Plesnivá zeď ve školní dílně kotelna problém životností kotle? možné řešení ze strany školy a obce: viz bod topení řešit celkovou rekonstrukcí včetně způsobu vytápění kdy budou prostředky??? Šatny a chodby: klady: nedostatky či zápory: šatny málo prostoru nedořešeny z hlediska oddělení pro třídy, možnosti dodržování pořádku a odpovědnosti třídy šatny (suterénní chodba) vlhko a zápach plísně

11 chodby I. a II. stupně jsou opatřeny dlažbou, která není protiskluzová dlažba se na některých místech propadá občas zápach ze záchodů vliv venkovní kanalizace a poškozených původních odpadů možné řešení ze strany školy a obce: rekonstrukce podlahové krytiny na chodbě z prostředků obce nejpozději do roku 2011 viz bod možnost šatnových skříněk v budoucnosti? Školní pozemek a zahrada, oplocení: klady: plocha obdělávaných pozemků zmenšena vzhledem k podstatnému snížení hodin pracovních činností proběhla likvidace neplodných ovocných stromů nedostatky či zápory: zahradní domek (sklad nářadí) v celkovém rozkladu obrovskou plochu zahrady není čím sekat oplocení školy v dezolátním stavu hlavně v zadní části (od louky) a v části od lesáckých bytovek přední část plotu od hlavního vchodu potřebuje rekonstrukci podezdívky možné řešení ze strany školy a obce: rekonstrukce zahradního domku, případně zakoupení nového (cena cca ,- Kč) oplocení v zadní části buď udělat zcela nové, nebo ho strhnout a nechat školní zahradu ze dvou stran voně přístupnou zakoupit novou sekačku (stará lištová z roku 1982 už dosloužila), nebo školní zahradu zahrnout do plochy, Propadlá dlažba Poškozené oplocení kterou seče pracovník obce podezdívku a sloupky přední části plotu zrekonstruovat nejpozději do roku

12 Kabinety, sborovna a ředitelna: klady: sborovna doplněna dvěma počítači dostatečné vybavení ředitelny nedostatky či zápory: kabinety sloužící pro umístění pomůcek jsou malé a je jich málo rekonstrukcí učeben na I. stupni jsme přišli o kabinet I. stupně, jeho nahrazení velkou skříní na chodbě není právě nejfunkčnější málo odkládacího místa ve sborovně možné řešení ze strany školy a obce: nutné udržování pořádku v kabinetech a nekompromisní vyřazování starých a nepotřebných věcí problém se sborovnou nejde v podstatě řešit WC, sprchy, šatny zaměstnanců a učitelů: klady: rekonstrukce WC rekonstrukce zázemí stravovny nedostatky či zápory: chybí sprchy u tělocvičny pro děti chybí šatna pro vyučující TV možné řešení ze strany školy a obce: přístavba zázemí tělocvičny někdy v dalekém budoucnu? Úklidové komory a sklady: klady: úklidové komory a sklady potravin dostatečně řešeny rekonstrukcí kuchyně a WC nedostatky či zápory: možné řešení ze strany školy a obce: Budova jako taková: klady: kompletní rekonstrukce střechy, okapů a hromosvodů nedostatky či zápory: nutná výměna zbývajících starých oken rekonstrukce obvodové kanalizace nutná oprava fasády její stav ohrožuje zdraví a životy! možné řešení ze strany školy a obce: druhou část výměny oken provést nejpozději v roce 2011 z prostředků obce v roce 2010 je ZCELA NUTNÉ nechat opravit obvodovou kanalizaci z rozpočtu obce!

13 obec sehnat prostředky na opravu fasády co nejdříve kritický stav! 1.3. Finanční zdroje Obec: Přestože rozpočet na provoz školy se ze strany obce každoročně zvyšuje, je to způsobeno hlavně zvyšujícími se cenami vstupů. Rozpočet pokrývá vlastně jen nutné náklady na provoz školy (osvětlení, vytápění, voda, telefony, připojení k internetu, kancelářské potřeby, cestovné, odborná literatura,...). Vývoj rozpočtu Základní školy, financovaný z prostředků obce (bez MŠ a stravoven): ROK Přímý rozpočet , , , ,- Placeno obcí (položky přes 3.000,- Kč) , , , ,- CELKEM , , , ,- Obec by do školy ráda investovala větší objem finančních prostředků, ale nemá z čeho. Velkým problémem je výpadek financí ze strany obcí, jejichž žáci sice navštěvují naši školu, ale které mají vlastní školské zařízení. K výpadku financí došlo po novelizaci Školského zákona, a tyto obce již nejsou povinny na provoz školy přispívat. Jedná se o obce Suchdol nad Lužnicí a jeho části Klikov a Františkov, a o České Velenice. Průměrný podíl na provozu školy je pro jednoho žáka obce 6.000,- Kč ročně. V tabulce je vyčísleno, o jakou sumu obec Rapšach změnou zákona každoročně přišla. 2005/ / / /09 Počet žáků celkem Počet žáků, na které obce nepřispívají Podíl v procentech 35,63% 35,48% 29,68% 26,21% Finanční ztráta v roce , , , ,

14 MŠMT: Vývoj prostředků, přidělovaný škole z prostředků MŠMT, má neustále klesající tendenci. Navíc v roce 2006 skončil program Počítače do škol, a škola přestala ze státních prostředků dostávat peníze na nákup a údržbu počítačů, a na platbu připojení k internetu. Tato částka se přitom pohybovala od roku 2000 do roku 2005 v rozmezí ,- Kč. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Pomůcky Kč Kč Kč Kč Povinné pojištění zaměstnanců Kč Kč Kč Kč DVPP Kč Kč Kč Kč Integrovaní žáci Kč Kč Kč Kč CELKEM Kč Kč Kč Kč MATEŘSKÁ ŠKOLA Pomůcky Kč Kč Kč Kč Povinné pojištění zaměstnanců Kč Kč Kč Kč DVPP Kč Kč 0 Kč 0 Kč CELKEM Kč Kč Kč Kč ŠKOLNÍ DRUŽINA Povinné pojištění zaměstnanců 0 Kč 0 Kč Kč 780 Kč Pomůcky 670 Kč 855 Kč Kč 0 Kč CELKEM 670 Kč 855 Kč Kč 780 Kč STRAVOVNA ZŠ Povinné pojištění zaměstnanců Kč Kč Kč Kč Materiál Kč Kč Kč Kč CELKEM Kč Kč Kč Kč STRAVOVNA MŠ Povinné pojištění zaměstnanců Kč Kč 700 Kč 700 Kč Materiál 725 Kč 371 Kč 80 Kč 640 Kč CELKEM Kč Kč 780 Kč Kč CELKEM ZA VŠE Kč Kč Kč Kč

15 2. Průběh vzdělávání Mgr. Martin Kvapil, Ing. Ivana Záhorovská 2.1. Charakteristika učících se Největším problémem v naší škole je slabý zájem o vzdělání ze strany některých rodičů našich žáků. Ve škole jsou také žáci z rodin se znevýhodněným sociokulturním prostředím. Přímou úměrou s růstem uvědomování si vlastních práv žáků se u nich nezvyšuje vědomí vlastních povinností a respektování práv ostatních. Četnější jsou i případy poškození či zničení věcí ať školních, nebo spolužáků. Slabá odezva rodičů na práci školy se projevila v ukončení činnosti Rady školy, která dokonala právě na nezájmu rodičů a nyní funguje čistě formálně, zřízena ze zákona Školní vzdělávací program Zaměření Programu je ve shodě s posláním a vizí školy a se současnou vzdělávací potřebou společnosti. Aktivity spojené s Programem jsou vyvážené, smysluplné, naplňují poslání školy, jsou propojeny a prostupují navzájem, je naplňováno jejich časové rozvržení, nabízíme možnost volby žákům a žákyním, je zajištěna podpora a poradenství pedagogům, kteří aktivity realizují Vzdělávací proces Plánování a příprava vyučování je plánováno na základě platných osnov vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP ZV PAPRSEK verze z , má jasné vzdělávací cíle, jimž odpovídá obsah, výchovně vzdělávací strategie a stavba každé vyučovací jednotky. Výuka se opírá o dosud získané znalosti a dovednosti žáků, většina vyučujících efektivně využívá didaktické pomůcky, učební materiály a další didaktickou techniku. Výchovně vzdělávací působení stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Je jim poskytnut přiměřený časový prostor. Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce jsou promyšlené, prolíná se individuální, skupinové, týmové vedení práce. Motivace a hodnocení jako velmi dobrou lze hodnotit vstřícnou a nápaditou motivaci žáků v úvodu hodiny, a to jak na prvním, tak i na druhém stupni školy. Velmi dobré je průběžné hodnocení snahy a píle, výkonu a osobního pokroku žáků. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou respektována a dodržována. Jako velmi kvalitní lze hodnotit podporu rozvoje dovednosti sebehodnocení žáků, hodnocení úspěšnosti žáků úměrně k jejich dispozicím. Rozvoj klíčových kompetencí a naplňování očekávaných výstupů je v souladu s naším Programem výchovně vzdělávacími strategiemi na úrovni školy a oborů (předmětů). Jsou rozpracovávány učební plány příslušných oborů (předmětů) a průběžně upravovány. Zdůrazněme v souvislosti s hlavními cíli naší školy následující: pracujeme s chybou jako pozitivní cestou k nápravě a správnému řešení, podporujeme u žáků originální nápady při hledání různých způsobů řešeni úkolů, rozvíjíme možnosti žákovské kooperace formou práce ve dvojicích, skupinové práce, podněcujeme fair play chování, vedeme žáky k respektování a

16 dodržování školního řadu, spoluvytváříme s nimi strom pravidel ve třídě, školní družině, začleňujeme pestrou nabídku povinně volitelných předmětů, kroužků zájmové činnosti, soutěže, kulturně společenské, poznávací a sportovní akce, a to včetně zahraničních. Žákovské portfolio obsahuje mimo jiné zprávu vyučujícího daného oboru (předmětu) vždy za období jednoho pololetí, kde je provedeno vyhodnocení dosažené úrovně očekávaných výstupů, žákův pokrok, rozvoj klíčových kompetencí, a to formou písemného slovního hodnocení nebo tabulkou se zřetelně definovanými indikátory, kritérii a hodnotícími znaky. Vztahy a komunikace žáci jsou vedeni k tomu, aby vyjádřili vlastní názor a obhájili jej vhodnou argumentací. Vyučovací hodiny mají v naprosté většině případů otevřené, vstřícné a vlídné klima, čímž je významně podporován rozvoj sebevědomí žáků. Někdy si pedagogové dodržování kázně musí vynucovat. Složitější situace jsou řešeny za přispění třídního učitele, výchovného poradce a metodika sociálně patologických jevů a v neposlední řadě vedení školy. Rozvrh hodin maximálně respektuje zásady školní psychohygieny vzhledem k daným podmínkám školy, optimálně využívá materiálních a personálních možností školy (odborných učeben, informačních a komunikačních technologií aj.). Rozvrh hodin je stabilní, ke změnám dochází podle aktuální situace. Školní řád podporuje realizaci ŠVP, je přiměřeně akceptován žáky, rodiči a pracovníky školy. Vnitřní a vnější informační a komunikační systém (IT, nástěnky aj.) školy umožňuje efektivní komunikaci učitel učitel, žák žák, učitel žák, vedení školy učitel žák a ostatní. Realizace a řízení vyučování na základě hospitačních a dalších kontrolních zjištění lze konstatovat, že v naprosté většině vyučovacích hodin jsou žáci vedeni k pozitivní aktivní interakci s očekávaným výstupem oboru, tématem (obsahovou náplní) vyučovací hodiny a jsou u nich rozvíjeny klíčové kompetence. Tomu odpovídá časové rozvržení a metodická struktura hodiny, vytváření prostoru k vlastní aktivitě žáků během procesu upevňování znalostí a dovedností, podpora aktivního učení žáků. Zcela běžné je zohledňování sociálních aspektů během výuky, podpora samostatné formy vzdělávání, zohledňování individuálních možností některých žáků, respektování jejich pracovního tempa, střídání činností, vedoucích k odstranění únavy u dětí během vyučování, jejich aktivizace. Projekty propojení teorie s praxí napomáhají kromě exkurzí přímo při výuce projekty. Staly se běžnou součástí výuky, probíhají na úrovni tříd (projekt Hrad), stupňů (vánoční dílny, Velikonoce), celé školy (Den Země, Den v přírodě) a školní družiny (slet čarodějnic), jsou krátkodobé (velikonoční dílny) i dlouhodobé (projekty katechetického střediska, výtvarné). Vyučující využívají rovněž možnosti návštěvy města Třeboně, jejích pamětihodností, výlovu rybníků, dopravního hřiště, kulturního dění apod. Součástí výchovně-vzdělávacího procesu jsou i návštěvy koncertů, filmových a divadelních představení. Divadelní představení Staré pověsti české aneb Jirásek by se divil si připravili starší žáci pro všechny spolužáky, hráli jej také pro děti z okolních škol (z části výtěžku zakoupili DVD přehrávač pro školní výukové a volnočasové využití). Příkladem výuky přímo v terénu je lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd a další zájemce z řad žáků a žákyň naší školy, rodičů, bývalých žáků a přátel školy nebo bruslení na místní požární nádrži. Pořádáme místní, případně krajské kolo turistických závodů v okolní

17 krajině, sportovně branně soutěžní den v přírodě v rámci aktivit I. a II. stupně. Děti ze ŠD spolu se svými p. vychovatelkami pořádají slet čarodějnic na školním hřišti a přilehlém lesíčku. Pořádáme naučně poznávací exkurze, sportovně relaxační nebo výukově a kulturně zaměřené vycházky a výlety. Škola je zapojena do projektů a programů Ajax, Zdravé zuby, Školní mléko a také Adopce na dálku, CPK Chrpa, Sidus, Šance, Život dětem. Integrovaným žákům a žákyním při písemných činnostech jsou zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. Vyučující kladou na tyto žáky menší nároky než na ostatní žáky, například místo diktátu jsou těmto žákům zadávána doplňovací cvičení a opisy textu, a v jejich zadávání je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáku. V průběhu vzdělávání je využíváno běžné ústní slovní hodnocení a klasifikace známkou. Na žádost zákonných zástupců jsou žáci se SPU hodnoceni slovně např. v Čj nebo M. Žáci s vývojovými poruchami učení vzdělávají se podle individuálního vzdělávacího plánu, po vyučování mají možnost navštěvovat kroužky náprav, výchovný poradce a třídní učitelé tedy koordinují přístup k žákům s vývojovými poruchami učení a chování. Nadaní žáci se účastní různých soutěží a olympiád podle individuálního výběru, v rámci výuky je jim umožněno řešit obtížnější úkoly vycházíme také ze spolupráce vyučujících s rodiči, případně s dalšími odborníky Naše aktivity Níže uvedený výčet aktivit reflektuje stav a vývoj v téměř uplynulém desetiletí. Stává se naší databází akcí spojených jak z žhavou současností, tak i inspirací, pohledem do minulosti. Kurzívou označené aktivity se váží k období školního roku 2007/08 a 2008/ Exkurze, výlety, besedy I. stupeň / třídní výlet / do Českého Krumlova na představení pohádky Kocour v botách v areálu otáčivého hlediště + do Tábora, kde se zúčastní akcí husitských dnů (Housův mlýn) + Chýnovská jeskyně exkurze ŠD / návštěva místní keramičky Z 8. tř. / poznávací exkurze / Třeboň PoVo Informatika / exkurze / Invex Brno Prv+Vla / výlov rybníka Svět Beseda / spojená 8. a 9. třída / Les ve vývoji a v proměnách / paní RNDr. Markéta Drábková z CHKO Třeboňsko PoVo Spol / beseda s místní pamětnicí F, Z, Pří / beseda JE, zdroje energie + alternativy, globální oteplování ENV 6. tř. / beseda s pracovníkem Českého nadačního fondu pro vydru MŠ+1.,2.tř. / setkání v prostorách školky se zvířátky z chovné stanice ZOO Dvorec u Borovan

18 3. 5. tř. / ekologicky zaměřený program Aby lesy nebyly jen v pohádkách setkání vyučujících naší školy s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny v Jindřichově Hradci na půdě školy PoVo Spol / exkurze Příbram a okolí PoVo Spol+8. tř. / exkurze do Třeboně: výstava Přemyslovci, dále pivovar, výlov Opatovického rybníka, tématická procházka historickým centrem města, Osvětim třídní výlet Divoké safari a Výstaviště přírodní divy mořského světa třídní výlety obecně převážně vnitrozemí beseda Sex, AIDS a mezilidské vztahy šesťáci / exkurze do Městské knihovny v Třeboni třídní výlet / Krýzovy jesličky veřejné promítání naším novým dataprojektorem Přednáška / Energie pro budoucnost aneb spor o Temelín je budoucnost energie v uhlí, jádru nebo alternativách?, alternativní bydlení Exkurze / rádio Faktor v Českých Budějovicích HUMANITAS CZ s programem o africké kultuře třeťáčci spolu se svou p. uč. nocovali ve školní družině vystoupení našich tanečníků a flétnistů na Výstavišti v Českých Budějovicích v rámci výstavy Hobby jaro Projekty Den Země po světadílech a jejich částech / voda celoškolní projekt Cesta městem projekt / 2. třída Hurá, parník vyplouvá, Hrad slet čarodějnic / ŠD Abeceda OSN Karlův most svědek staletí Ajax, Zdravé zuby, Školní mléko a také Adopce na dálku, CPK Chrpa, Sidus, Šance, Život dětem Závěrečná práce z fyziky, recyklace v zeměpisu 9. třída projekt Sněžný muž Den Země voda Akce Les Den zvířat Výstava nejen ve škole Vasco da Gama a 500 let doplutí do Indie, vesmír / Zóna Z, V moři je místa dost výtvarné výstavy v prostorách obecního úřadu Soutěže ve škole a mimo ni pěvkyně I. a II. st. / Zlatý mikrofon zájemci I. a II. stupeň / účast na projektu pilotního vysílání pohádek televize Gimi výtvarné zpracování, osloveni naší bývalou žákyní Tv hoši 8. a 9. třída / turnaj ve florbalu Tv / velký turnaj v košíkové Tv žáci a žákyně z II. stupně / tradiční závod ve skoku vysokém Rapšašská laťka

19 6. 9. / biologická olympiáda školní kolo žákyně 8. třídy / soutěž Mladý módní návrhář / uspořádala SOŠ a SOU Třeboň velikonoční turnaj ve volejbalu a kopané pořádaný vycházejícími II.stupeň / Den v přírodě / přírodovědná sazka, test znalostí z našeho okolí, test znalostí v oblasti CO, krátký závod s GPS po místech v obci Rapšach slet čarodějnic / ŠD stupeň / soutěž v recitaci a pěvecká Doskočíme do Kanady / TOM sálová kopaná s mezinárodní účastí / výběr hoši tř. Z tř. / soutěž Jak znám Evropu 8. tř. / tvorba + účast na vernisáži Abeceda OSN tř. / Přírodovědný klokan v kategorii kadet PoVo Spol / projekt Diecézního katechetického střediska v Českých Budějovicích Karlův most svědek staletí PoVo In / soutěž o nejlepší prezentaci POWER POINT Aj+Nj 7.+8.tř. / soutěž v Nj a Aj jindřichohradecká Jazyková škola Zachová, s.r.o. taneční soutěž Stardance ZŠ Rapšach výtvarná soutěž k 80. výročí naší školy soutěž Chceš vyhrát kredit za 10 Kč velký turnaj Beyblade druhé místo v soutěži o nejlepší školní web v Jihočeském kraji ročník Zeměpisné olympiády Historicko-naučná hra o Rapšachu a naší škole výtvarně literární soutěže Pohádková postavička pěvecké setkání Jihočeský zvonek Dopravní olympiáda v Třeboni okresní kolo soutěže ZŠ atletický čtyřboj soutěž Miss a Missák naší školy pro rok 2004 první školní Superstár okresní kolo recitační soutěže gymnastický víceboj v naší škole Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou školní kolo 32. ročníku Olympiády v českém jazyce soutěž Batikujeme trička s Iberií Volnočasové aktivity kroužek anglického jazyka kroužek dovedných rukou a výtvarný kroužek pohybových her a florbalu kroužek hry na zobcovou flétnu

20 kroužek počítačové animace a stříhání filmů tvorba školního časopisu Rapšach Planet schůzky turistického oddílu malí a velcí Kultura a sport I. a II. stupeň / SHŠ Pernštejni I. a II. stupeň / výchovný koncert Komorního souboru při I. a II. stupeň / vánoční setkání příprava, generálka, vánoční dílny, vánoční trh, vánoční akademie + velikonoční jarmark + Zikmundohraní zájemci I. a II. stupeň + 7. třída + rodičovská a širší veřejnost / lyžařský zájezd v lokalitě chaty Domov Deštné v Orlických horách (dopis účastníkovi) školní pěvecký sbor / vystoupení v MŠ I. st. / Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích / představení Pošťácká pohádka tř. / Divadla v Dlouhé veřejná generálka hry Oněgin byl Rusák (Divadlo v Dlouhé) + palác 3D IMAX film Perla oceánu tř. / veřejná generálka hry Andělika a laskavec (divadlo Rokoko) + výstava Albrecht z Valdštejna a jeho doba ve Valdštejnské jízdárně I. a II. stupeň / filmové představení výběrově Shrek Třetí a Harry Potter a Fénixův řád v Cinestaru tř. + zájemkyně z 6.+7 tř. / vlastní nastudování operky Budulínek všichni / program O píšťalových varhanách kostel sv. Zikmunda Hv 8. tř. / písnička pro deváťáky zájemci žáci+vyučující+rodičovská a širší veřejnost / večerní představení komedie Zdravý nemocný v podání činohry Branického divadla stupeň / představení pohádky Princezna a kouzelná píšťalka stupeň / pohádkové představení Pinokiova dobrodružství v nastudování souboru Malého divadla v Českých Budějovicích 1. a 2. třída / v MŠ představení pohádky O perníkové chaloupce společně / vánoční akademie + vánoční třídní besídky všichni / Den Země po světadílech a jejich částech Kinderiáda a přespolní běh předvánoční prodejní výstava knih I. st. plavecký výcvik večerní představení Rokoko na představení hry M. Jonese Plný kapsy šutrů kouzelník, tedy Jan a Věra Duo international entertainers florbalový turnaj organizovaný samotnými žáky Aktivity / akce na podporu profesní přípravy vycházející žáci a žákyně / přehlídka středních škol, učilišť a dalších výchovně vzdělávacích institucí a organizací Vzdělání a řemeslo vycházející žáci a žákyně / Informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Jindřichově Hradci

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014 Vypracoval: Ivan Jirovský, ředitel školy Červenec 2014 Tato zpráva je zpracována v souladu s 10 odst. 3 zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Š k o l a h r o u aneb

Š k o l a h r o u aneb Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š k o l a h r o u aneb Předkladatel: Název školy : Ž i v o t i c e, I. Identifikační údaje školy Z á k l a d n í š k o l a a M a t eřsk á š k o l a D o

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více