AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009"

Transkript

1 AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

2 - 2 -

3 MOTTO: Neznalost početních úkonů, základů gramatiky či psaní na počítači se sice později v zaměstnání pozná, ovšem navzdory letitým snahám zeje mezi školou a pozdějšími působišti žáků propast tak široká, že volání z té či oné strany zřídkakdy dosáhne druhého břehu. Pokud se zjistí, že bývalá žákyně Nováková neovládá psaní na počítači ani gramatiku a při výpočtu mezd se pravidelně plete až o 560% bylo by pošetilé přičítat tyto debakly škole, jež ji vzdělávala, protože bývalá žákyně Nováková může být a) zamilovaná, b) psychicky nevyvážená, c) těžko snáší přechod ze školy do života, dále může mít a) smůlu, b) neuspořádané rodinné poměry, c) chřipku. Příčin lze vymyslet daleko víc, a tak na rozdíl od zmetku továrního, který nemá ani rodinné poměry, ani chřipku, a který tudíž jednoznačně hlásá kolkolem neschopnost svého výrobce, zmetek didaktický ukrývá se za pláštík mnohotvárnosti světa. Proto by leckdo mohl usoudit z povrchního pohledu, že ve škole o nic nejde. Skutečnost však je taková, že jde, a to o všechno. Nevzdělanec překáží; víc než on překáží už jen kombinace nevzdělance s nevychovancem. Nemůžeme si je dovolit, chceme-li někam dospět. Nemůžeme je vzít mezi sebe, chceme-li se mít rádi. A za třetí: neměli bychom je v tom nechat, pokud je naděje na záchranu. Zdeněk Šmíd: Babinec - 3 -

4 OHODA a PŘÁTELSTVÍ Vytvořme spolu pohodové a přátelské prostředí! KTIVITA a AKCEPTOVÁNÍ Buďme aktivní při učení, zábavě, sportu i komunikaci! Akceptujme (respektujme a přijímejme) odlišnosti v tradici, kultuře a jazyku různých národností! RÁVA a POVINNOSTI Respektujme vzájemně svá práva a plňme své povinnosti! ADOST a RODINA Radujme se spolu z dosažených úspěchů a splněných cílů! Zapojme rodiče a veřejnost do našich aktivit, přeďme jim, co jsme se naučili i jak se bavíme! AMOSTATNOST a SPOLUPRÁCE Naučme se pracovat samostatně a využívat svých schopností, naučme se poznat sami sebe a spoléhat na svá rozhodnutí a své výsledky! Poznejme základy týmové spolupráce, naučme se poskytovat i přijímat pomoc! MPATIE a EFEKTIVITA Naučme se vžít se do situací a pocitů druhých, uvědomme si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí! Využívejme efektivně svůj čas, je to to nejcennější, co máme! OMUNIKACE a KREATIVITA Komunikujme spolu, jsme přece na jedné lodi! Naučme se kreativně (tvůrčím způsobem) řešit problémy a svou práci přizpůsobovat stále se měnícím podmínkám! - 4 -

5 ÚVOD: Tato zpráva je zpracována za období školních let 2007 / Návrh struktury autoevaluace (vlastního hodnocení školy) byl projednán pedagogickou radou v lednu Vyhotovená autoevaluační zpráva byla projednána pedagogickou radou dne Autoevaluační zpráva je zpracována podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřena na hodnocení následujících oblastí a podoblastí: 1. Podmínky ke vzdělávání Mgr. Květa Machová, Mgr. Jana Skřivánková 1.1. Lidské zdroje 1.2. Materiální zdroje 1.3. Finanční zdroje 2. Průběh vzdělávání Mgr. Martin Kvapil, Ing. Ivana Záhorovská 2.1. Charakteristika učících se 2.2. Školní vzdělávací program 2.3. Vzdělávací proces 2.4. Naše aktivity 2.5. Portfolia žáků 2.6. Co zlepšovat, kam směřovat 2.7. Přílohy 3. Kultura školy Mgr. Olga Imrichová, Mgr. Ivana Kvapilová 3.1. Podpora žáků ze strany školy 3.2. Spolupráce s rodiči 3.3. Spolupráce s dalšími složkami 3.4. Vzájemné vztahy 3.5. Výchovné poradenství 3.6. Image školy 4. Řízení školy Mgr. Radka Círalová, Mgr. Karel Snětina 4.1. Vize a cíle školy 4.2. Plánování 4.3. Organizace školy 4.4. Vedení lidí 4.5. Kontrola 4.6. Vlastní hodnocení školy 5. Výsledky vzdělávání Mgr. Pavlína Křížová, Mgr. Jana Havlová 5.1. Zjišťování výsledků vzdělávání 5.2. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.3. Hodnocení výsledků vzdělávání 6. Autoevaluace školní družiny Ing. Anna Ticháčková, Anna Nováková, Miroslava Jáchymová 6.1. Charakteristika práce ve školní družině 6.2. Hodnocení práce ve školní družině 6.3. Přílohy 7. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Mgr. Karel Snětina 7.1. Celkové hodnocení využívání zdrojů 7.2. Dopad vlastního hodnocení na zdokonalování školy - 5 -

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: NÁZEV A ADRESA Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu ZŘIZOVATEL ŠKOLY Obec Rapšach CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZŠ Rapšach je plnotřídní základní škola. V roce 2008 / 2009 měla 9 postupných ročníků v osmi třídách. Počet žáků klesl ze 155 žáků na počet 144. Mateřská škola měla v tomto období 20 dětí v jednom oddělení, z toho 3 děti s polodenní docházkou. ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY Příjmení a jméno Funkce Kvalifikace Praxe Způsobilost Snětina Karel, Mgr. ředitel VŠ PF 31 let Ma - Tp Kvapil Martin, Mgr. zást. ředitele VŠ PF 19 let Rj Ov Dr Ředitel i zástupce mají ukončeno Funkční studium II pro řídící pracovníky ve školství. ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Školská rada začala pracovat od Členy školské rady jsou: Rodiče: Jan Pytel, Rapšach; Ivana Voříšková, Františkov Učitelé: Mgr. Jana Havlová; Mgr. Pavlína Křížová Zástupci Obecního úřadu: JUDr. Lenka Cvrčková, Rapšach předsedkyně; Radek Polák, Rapšach STATUTÁRNÍ ORGÁN Mgr. Karel Snětina, Rapšach

7 1. Podmínky ke vzdělávání Mgr. Květa Machová, Mgr. Jana Skřivánková 1.1. Lidské zdroje v roce 2008 / 2009 Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané celkem z toho ženy celkem z toho ženy bez kvalifikace Celkem ,7 10,7 1,6 v mateřské škole X X 1,6 1,6 0,0 v tom vyučující na 1. st. ZŠ X X 4,0 4,0 1,0 na 2. st. ZŠ X X 7,1 5,1 0,6 Nekvalifikovaná vyučující na I. stupni je kvalifikovaná na II. stupeň. Na II. stupni nekvalifikovaně učeno 5 hodin německého jazyka (státní zkouška z NJ, ale bez pedagogické kvalifikace) a 4 hodiny výpočetní techniky. Chybí mladí pedagogové vzhledem ke kritické situaci školy, související s počtem žáků, a také vzhledem ke všeobecně se zhoršující situaci ve školství je obtížné je získat Prostorové a materiální zdroje Učebny I. stupně: klady: nové osvětlení částečně provedená výměna lavic a židlí částečná výměna radiátorů nedostatky či zápory: malý prostor slabé zdi vše je slyšet ze sousedních tříd špatný stav topení stará okna nedostatečné zatemnění chybí rolety požadavek na pomůcky DVD, stavebnice, knížky pro žáky 4.a 5. tř., glóbus, obrazy na ČJ s mluvnickými jevy možné řešení ze strany školy a obce: odstranění nedostatečnosti zvukotěsnosti obec a dodavatel v co nejčasnějším termínu zatemnění až po výměně oken v létě 2009 řešit v rozpočtu školy od obce na rok 2010 celková rekonstrukce ústředního topení obec řešit průběžně, nebo až po havárii? Učebny II. st.: klady: prostorné učebny nedostatky či zápory: stará netěsnící okna, zvyšující náklady na Netěsnící okna - 7 -

8 vytápění špatný stav topení špatné zatemnění chybící nebo poškozené rolety možné řešení ze strany školy a obce: topení viz předchozí bod zatemnění až do výměny oken, která není z finančních důvodů v dohledu, řešit provizorně (jak?) ŠD a její hřiště: klady: se snižujícím se počtem žáků začínají prostory ŠD dostačovat ŠD je poměrně dobře materiálně vybavena z peněz, vybraných od rodičů za poplatky hřiště hned před družinou, nová prolézačka nedostatky či zápory: školní družině slouží hřiště, přístupné z ulice (otevřená vrata, občas pobíhající psi), celkový dojem zanedbaný rezavé stojany (z roku 1979), šplhadla možné řešení ze strany školy a obce: odstranění šplhadel nové stojany na volejbal podle finančních možností obce Tělocvična a sportovní hřiště (SH): klady: nově upravené sítě na oknech v tělocvičně možnost větrání dostatek pomůcek na TV nedostatky či zápory: problémy s vytápěním a dodržením potřebné teploty nedostatečné osvětlení chybí šatny + sprchy nedokončeno obložení u schodů a hrazdy malý prostor pro nářaďovnu důsledkem je nepořádek, problémy s čistotou konec životnosti protiskluzového nátěru SH atletické sektory skoku do dálky a vrhu koule zarostlé a nepoužitelné SH trať 50 a 60 m zarostlá, k cíli vystouplé kořeny SH celý běžecký ovál bez obrubníků a označení, povrchově z Atletické hřiště hlediska platných norem nevyhovující SH zarostlé volejbalové hřiště SH neprošlo žádnou revizí, nebylo odborně vybudováno možné řešení ze strany školy a obce: protiskluzový nátěr v roce 2010 nutno dát do rozpočtu - 8 -

9 venkovní hřiště buď zrušit, nebo ODBORNĚ zrekonstruovat, případně zachovat jen volejbalové hřiště rekonstrukce topení Počítačová učebna a počítače vůbec: klady: v r došlo k nákupu stolů do počítačové učebny nakoupeno 10 starších počítačů z prostředků obce věnovány 3 starší počítače p. Machačem jako sponzorský dar věnována interaktivní tabule do jazykové učebny jako sponzorský dar p. Machače při počtu dětí 16 sedí každé dítě v učebně samo u počítače doplněny 2 počítače do jazykové učebny doplněny 2 počítače do sborovny nedostatky či zápory: počítače jsou zastaralé, nejdou na nich spouštět kvalitní současné programy nedostatek výukových a testovacích programů chybějící interaktivní tabule pro II. stupeň absolutně chybějící pomůcky pro mediální výchovu videokamery, fotoaparáty, diktafony možné řešení ze strany školy a obce: v současné době nemá obec finanční prostředky na řešení situace; prostředky z MŠMT, které škola obdrží, stačí tak na nutnou obměnu učebnic Školní kuchyně a jídelna: klady: byla provedena rekonstrukce kuchyně a skladových prostor dokoupeno nové vybavení zrekonstruované odvětrávání nedostatky či zápory: vlhko v jídelně i ve skladech, způsobené poškozenou obvodovou kanalizací v létě 2009 suterénní prostory třikrát vytopeny kvůli poškozené obvodové kanalizaci možné řešení ze strany školy a obce: v roce 2010 je ZCELA NUTNÉ nechat opravit obvodovou kanalizaci z rozpočtu obce! Dílna, kotelna a sklepní prostory: klady: Promočená zeď v šatně nedostatky či zápory: v dílně a sklepních prostorách vlhko, plíseň příčinou nevyhovující obvodová kanalizace - 9 -

10 Plesnivá zeď ve školní dílně kotelna problém životností kotle? možné řešení ze strany školy a obce: viz bod topení řešit celkovou rekonstrukcí včetně způsobu vytápění kdy budou prostředky??? Šatny a chodby: klady: nedostatky či zápory: šatny málo prostoru nedořešeny z hlediska oddělení pro třídy, možnosti dodržování pořádku a odpovědnosti třídy šatny (suterénní chodba) vlhko a zápach plísně

11 chodby I. a II. stupně jsou opatřeny dlažbou, která není protiskluzová dlažba se na některých místech propadá občas zápach ze záchodů vliv venkovní kanalizace a poškozených původních odpadů možné řešení ze strany školy a obce: rekonstrukce podlahové krytiny na chodbě z prostředků obce nejpozději do roku 2011 viz bod možnost šatnových skříněk v budoucnosti? Školní pozemek a zahrada, oplocení: klady: plocha obdělávaných pozemků zmenšena vzhledem k podstatnému snížení hodin pracovních činností proběhla likvidace neplodných ovocných stromů nedostatky či zápory: zahradní domek (sklad nářadí) v celkovém rozkladu obrovskou plochu zahrady není čím sekat oplocení školy v dezolátním stavu hlavně v zadní části (od louky) a v části od lesáckých bytovek přední část plotu od hlavního vchodu potřebuje rekonstrukci podezdívky možné řešení ze strany školy a obce: rekonstrukce zahradního domku, případně zakoupení nového (cena cca ,- Kč) oplocení v zadní části buď udělat zcela nové, nebo ho strhnout a nechat školní zahradu ze dvou stran voně přístupnou zakoupit novou sekačku (stará lištová z roku 1982 už dosloužila), nebo školní zahradu zahrnout do plochy, Propadlá dlažba Poškozené oplocení kterou seče pracovník obce podezdívku a sloupky přední části plotu zrekonstruovat nejpozději do roku

12 Kabinety, sborovna a ředitelna: klady: sborovna doplněna dvěma počítači dostatečné vybavení ředitelny nedostatky či zápory: kabinety sloužící pro umístění pomůcek jsou malé a je jich málo rekonstrukcí učeben na I. stupni jsme přišli o kabinet I. stupně, jeho nahrazení velkou skříní na chodbě není právě nejfunkčnější málo odkládacího místa ve sborovně možné řešení ze strany školy a obce: nutné udržování pořádku v kabinetech a nekompromisní vyřazování starých a nepotřebných věcí problém se sborovnou nejde v podstatě řešit WC, sprchy, šatny zaměstnanců a učitelů: klady: rekonstrukce WC rekonstrukce zázemí stravovny nedostatky či zápory: chybí sprchy u tělocvičny pro děti chybí šatna pro vyučující TV možné řešení ze strany školy a obce: přístavba zázemí tělocvičny někdy v dalekém budoucnu? Úklidové komory a sklady: klady: úklidové komory a sklady potravin dostatečně řešeny rekonstrukcí kuchyně a WC nedostatky či zápory: možné řešení ze strany školy a obce: Budova jako taková: klady: kompletní rekonstrukce střechy, okapů a hromosvodů nedostatky či zápory: nutná výměna zbývajících starých oken rekonstrukce obvodové kanalizace nutná oprava fasády její stav ohrožuje zdraví a životy! možné řešení ze strany školy a obce: druhou část výměny oken provést nejpozději v roce 2011 z prostředků obce v roce 2010 je ZCELA NUTNÉ nechat opravit obvodovou kanalizaci z rozpočtu obce!

13 obec sehnat prostředky na opravu fasády co nejdříve kritický stav! 1.3. Finanční zdroje Obec: Přestože rozpočet na provoz školy se ze strany obce každoročně zvyšuje, je to způsobeno hlavně zvyšujícími se cenami vstupů. Rozpočet pokrývá vlastně jen nutné náklady na provoz školy (osvětlení, vytápění, voda, telefony, připojení k internetu, kancelářské potřeby, cestovné, odborná literatura,...). Vývoj rozpočtu Základní školy, financovaný z prostředků obce (bez MŠ a stravoven): ROK Přímý rozpočet , , , ,- Placeno obcí (položky přes 3.000,- Kč) , , , ,- CELKEM , , , ,- Obec by do školy ráda investovala větší objem finančních prostředků, ale nemá z čeho. Velkým problémem je výpadek financí ze strany obcí, jejichž žáci sice navštěvují naši školu, ale které mají vlastní školské zařízení. K výpadku financí došlo po novelizaci Školského zákona, a tyto obce již nejsou povinny na provoz školy přispívat. Jedná se o obce Suchdol nad Lužnicí a jeho části Klikov a Františkov, a o České Velenice. Průměrný podíl na provozu školy je pro jednoho žáka obce 6.000,- Kč ročně. V tabulce je vyčísleno, o jakou sumu obec Rapšach změnou zákona každoročně přišla. 2005/ / / /09 Počet žáků celkem Počet žáků, na které obce nepřispívají Podíl v procentech 35,63% 35,48% 29,68% 26,21% Finanční ztráta v roce , , , ,

14 MŠMT: Vývoj prostředků, přidělovaný škole z prostředků MŠMT, má neustále klesající tendenci. Navíc v roce 2006 skončil program Počítače do škol, a škola přestala ze státních prostředků dostávat peníze na nákup a údržbu počítačů, a na platbu připojení k internetu. Tato částka se přitom pohybovala od roku 2000 do roku 2005 v rozmezí ,- Kč. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Pomůcky Kč Kč Kč Kč Povinné pojištění zaměstnanců Kč Kč Kč Kč DVPP Kč Kč Kč Kč Integrovaní žáci Kč Kč Kč Kč CELKEM Kč Kč Kč Kč MATEŘSKÁ ŠKOLA Pomůcky Kč Kč Kč Kč Povinné pojištění zaměstnanců Kč Kč Kč Kč DVPP Kč Kč 0 Kč 0 Kč CELKEM Kč Kč Kč Kč ŠKOLNÍ DRUŽINA Povinné pojištění zaměstnanců 0 Kč 0 Kč Kč 780 Kč Pomůcky 670 Kč 855 Kč Kč 0 Kč CELKEM 670 Kč 855 Kč Kč 780 Kč STRAVOVNA ZŠ Povinné pojištění zaměstnanců Kč Kč Kč Kč Materiál Kč Kč Kč Kč CELKEM Kč Kč Kč Kč STRAVOVNA MŠ Povinné pojištění zaměstnanců Kč Kč 700 Kč 700 Kč Materiál 725 Kč 371 Kč 80 Kč 640 Kč CELKEM Kč Kč 780 Kč Kč CELKEM ZA VŠE Kč Kč Kč Kč

15 2. Průběh vzdělávání Mgr. Martin Kvapil, Ing. Ivana Záhorovská 2.1. Charakteristika učících se Největším problémem v naší škole je slabý zájem o vzdělání ze strany některých rodičů našich žáků. Ve škole jsou také žáci z rodin se znevýhodněným sociokulturním prostředím. Přímou úměrou s růstem uvědomování si vlastních práv žáků se u nich nezvyšuje vědomí vlastních povinností a respektování práv ostatních. Četnější jsou i případy poškození či zničení věcí ať školních, nebo spolužáků. Slabá odezva rodičů na práci školy se projevila v ukončení činnosti Rady školy, která dokonala právě na nezájmu rodičů a nyní funguje čistě formálně, zřízena ze zákona Školní vzdělávací program Zaměření Programu je ve shodě s posláním a vizí školy a se současnou vzdělávací potřebou společnosti. Aktivity spojené s Programem jsou vyvážené, smysluplné, naplňují poslání školy, jsou propojeny a prostupují navzájem, je naplňováno jejich časové rozvržení, nabízíme možnost volby žákům a žákyním, je zajištěna podpora a poradenství pedagogům, kteří aktivity realizují Vzdělávací proces Plánování a příprava vyučování je plánováno na základě platných osnov vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP ZV PAPRSEK verze z , má jasné vzdělávací cíle, jimž odpovídá obsah, výchovně vzdělávací strategie a stavba každé vyučovací jednotky. Výuka se opírá o dosud získané znalosti a dovednosti žáků, většina vyučujících efektivně využívá didaktické pomůcky, učební materiály a další didaktickou techniku. Výchovně vzdělávací působení stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Je jim poskytnut přiměřený časový prostor. Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce jsou promyšlené, prolíná se individuální, skupinové, týmové vedení práce. Motivace a hodnocení jako velmi dobrou lze hodnotit vstřícnou a nápaditou motivaci žáků v úvodu hodiny, a to jak na prvním, tak i na druhém stupni školy. Velmi dobré je průběžné hodnocení snahy a píle, výkonu a osobního pokroku žáků. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou respektována a dodržována. Jako velmi kvalitní lze hodnotit podporu rozvoje dovednosti sebehodnocení žáků, hodnocení úspěšnosti žáků úměrně k jejich dispozicím. Rozvoj klíčových kompetencí a naplňování očekávaných výstupů je v souladu s naším Programem výchovně vzdělávacími strategiemi na úrovni školy a oborů (předmětů). Jsou rozpracovávány učební plány příslušných oborů (předmětů) a průběžně upravovány. Zdůrazněme v souvislosti s hlavními cíli naší školy následující: pracujeme s chybou jako pozitivní cestou k nápravě a správnému řešení, podporujeme u žáků originální nápady při hledání různých způsobů řešeni úkolů, rozvíjíme možnosti žákovské kooperace formou práce ve dvojicích, skupinové práce, podněcujeme fair play chování, vedeme žáky k respektování a

16 dodržování školního řadu, spoluvytváříme s nimi strom pravidel ve třídě, školní družině, začleňujeme pestrou nabídku povinně volitelných předmětů, kroužků zájmové činnosti, soutěže, kulturně společenské, poznávací a sportovní akce, a to včetně zahraničních. Žákovské portfolio obsahuje mimo jiné zprávu vyučujícího daného oboru (předmětu) vždy za období jednoho pololetí, kde je provedeno vyhodnocení dosažené úrovně očekávaných výstupů, žákův pokrok, rozvoj klíčových kompetencí, a to formou písemného slovního hodnocení nebo tabulkou se zřetelně definovanými indikátory, kritérii a hodnotícími znaky. Vztahy a komunikace žáci jsou vedeni k tomu, aby vyjádřili vlastní názor a obhájili jej vhodnou argumentací. Vyučovací hodiny mají v naprosté většině případů otevřené, vstřícné a vlídné klima, čímž je významně podporován rozvoj sebevědomí žáků. Někdy si pedagogové dodržování kázně musí vynucovat. Složitější situace jsou řešeny za přispění třídního učitele, výchovného poradce a metodika sociálně patologických jevů a v neposlední řadě vedení školy. Rozvrh hodin maximálně respektuje zásady školní psychohygieny vzhledem k daným podmínkám školy, optimálně využívá materiálních a personálních možností školy (odborných učeben, informačních a komunikačních technologií aj.). Rozvrh hodin je stabilní, ke změnám dochází podle aktuální situace. Školní řád podporuje realizaci ŠVP, je přiměřeně akceptován žáky, rodiči a pracovníky školy. Vnitřní a vnější informační a komunikační systém (IT, nástěnky aj.) školy umožňuje efektivní komunikaci učitel učitel, žák žák, učitel žák, vedení školy učitel žák a ostatní. Realizace a řízení vyučování na základě hospitačních a dalších kontrolních zjištění lze konstatovat, že v naprosté většině vyučovacích hodin jsou žáci vedeni k pozitivní aktivní interakci s očekávaným výstupem oboru, tématem (obsahovou náplní) vyučovací hodiny a jsou u nich rozvíjeny klíčové kompetence. Tomu odpovídá časové rozvržení a metodická struktura hodiny, vytváření prostoru k vlastní aktivitě žáků během procesu upevňování znalostí a dovedností, podpora aktivního učení žáků. Zcela běžné je zohledňování sociálních aspektů během výuky, podpora samostatné formy vzdělávání, zohledňování individuálních možností některých žáků, respektování jejich pracovního tempa, střídání činností, vedoucích k odstranění únavy u dětí během vyučování, jejich aktivizace. Projekty propojení teorie s praxí napomáhají kromě exkurzí přímo při výuce projekty. Staly se běžnou součástí výuky, probíhají na úrovni tříd (projekt Hrad), stupňů (vánoční dílny, Velikonoce), celé školy (Den Země, Den v přírodě) a školní družiny (slet čarodějnic), jsou krátkodobé (velikonoční dílny) i dlouhodobé (projekty katechetického střediska, výtvarné). Vyučující využívají rovněž možnosti návštěvy města Třeboně, jejích pamětihodností, výlovu rybníků, dopravního hřiště, kulturního dění apod. Součástí výchovně-vzdělávacího procesu jsou i návštěvy koncertů, filmových a divadelních představení. Divadelní představení Staré pověsti české aneb Jirásek by se divil si připravili starší žáci pro všechny spolužáky, hráli jej také pro děti z okolních škol (z části výtěžku zakoupili DVD přehrávač pro školní výukové a volnočasové využití). Příkladem výuky přímo v terénu je lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd a další zájemce z řad žáků a žákyň naší školy, rodičů, bývalých žáků a přátel školy nebo bruslení na místní požární nádrži. Pořádáme místní, případně krajské kolo turistických závodů v okolní

17 krajině, sportovně branně soutěžní den v přírodě v rámci aktivit I. a II. stupně. Děti ze ŠD spolu se svými p. vychovatelkami pořádají slet čarodějnic na školním hřišti a přilehlém lesíčku. Pořádáme naučně poznávací exkurze, sportovně relaxační nebo výukově a kulturně zaměřené vycházky a výlety. Škola je zapojena do projektů a programů Ajax, Zdravé zuby, Školní mléko a také Adopce na dálku, CPK Chrpa, Sidus, Šance, Život dětem. Integrovaným žákům a žákyním při písemných činnostech jsou zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. Vyučující kladou na tyto žáky menší nároky než na ostatní žáky, například místo diktátu jsou těmto žákům zadávána doplňovací cvičení a opisy textu, a v jejich zadávání je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáku. V průběhu vzdělávání je využíváno běžné ústní slovní hodnocení a klasifikace známkou. Na žádost zákonných zástupců jsou žáci se SPU hodnoceni slovně např. v Čj nebo M. Žáci s vývojovými poruchami učení vzdělávají se podle individuálního vzdělávacího plánu, po vyučování mají možnost navštěvovat kroužky náprav, výchovný poradce a třídní učitelé tedy koordinují přístup k žákům s vývojovými poruchami učení a chování. Nadaní žáci se účastní různých soutěží a olympiád podle individuálního výběru, v rámci výuky je jim umožněno řešit obtížnější úkoly vycházíme také ze spolupráce vyučujících s rodiči, případně s dalšími odborníky Naše aktivity Níže uvedený výčet aktivit reflektuje stav a vývoj v téměř uplynulém desetiletí. Stává se naší databází akcí spojených jak z žhavou současností, tak i inspirací, pohledem do minulosti. Kurzívou označené aktivity se váží k období školního roku 2007/08 a 2008/ Exkurze, výlety, besedy I. stupeň / třídní výlet / do Českého Krumlova na představení pohádky Kocour v botách v areálu otáčivého hlediště + do Tábora, kde se zúčastní akcí husitských dnů (Housův mlýn) + Chýnovská jeskyně exkurze ŠD / návštěva místní keramičky Z 8. tř. / poznávací exkurze / Třeboň PoVo Informatika / exkurze / Invex Brno Prv+Vla / výlov rybníka Svět Beseda / spojená 8. a 9. třída / Les ve vývoji a v proměnách / paní RNDr. Markéta Drábková z CHKO Třeboňsko PoVo Spol / beseda s místní pamětnicí F, Z, Pří / beseda JE, zdroje energie + alternativy, globální oteplování ENV 6. tř. / beseda s pracovníkem Českého nadačního fondu pro vydru MŠ+1.,2.tř. / setkání v prostorách školky se zvířátky z chovné stanice ZOO Dvorec u Borovan

18 3. 5. tř. / ekologicky zaměřený program Aby lesy nebyly jen v pohádkách setkání vyučujících naší školy s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny v Jindřichově Hradci na půdě školy PoVo Spol / exkurze Příbram a okolí PoVo Spol+8. tř. / exkurze do Třeboně: výstava Přemyslovci, dále pivovar, výlov Opatovického rybníka, tématická procházka historickým centrem města, Osvětim třídní výlet Divoké safari a Výstaviště přírodní divy mořského světa třídní výlety obecně převážně vnitrozemí beseda Sex, AIDS a mezilidské vztahy šesťáci / exkurze do Městské knihovny v Třeboni třídní výlet / Krýzovy jesličky veřejné promítání naším novým dataprojektorem Přednáška / Energie pro budoucnost aneb spor o Temelín je budoucnost energie v uhlí, jádru nebo alternativách?, alternativní bydlení Exkurze / rádio Faktor v Českých Budějovicích HUMANITAS CZ s programem o africké kultuře třeťáčci spolu se svou p. uč. nocovali ve školní družině vystoupení našich tanečníků a flétnistů na Výstavišti v Českých Budějovicích v rámci výstavy Hobby jaro Projekty Den Země po světadílech a jejich částech / voda celoškolní projekt Cesta městem projekt / 2. třída Hurá, parník vyplouvá, Hrad slet čarodějnic / ŠD Abeceda OSN Karlův most svědek staletí Ajax, Zdravé zuby, Školní mléko a také Adopce na dálku, CPK Chrpa, Sidus, Šance, Život dětem Závěrečná práce z fyziky, recyklace v zeměpisu 9. třída projekt Sněžný muž Den Země voda Akce Les Den zvířat Výstava nejen ve škole Vasco da Gama a 500 let doplutí do Indie, vesmír / Zóna Z, V moři je místa dost výtvarné výstavy v prostorách obecního úřadu Soutěže ve škole a mimo ni pěvkyně I. a II. st. / Zlatý mikrofon zájemci I. a II. stupeň / účast na projektu pilotního vysílání pohádek televize Gimi výtvarné zpracování, osloveni naší bývalou žákyní Tv hoši 8. a 9. třída / turnaj ve florbalu Tv / velký turnaj v košíkové Tv žáci a žákyně z II. stupně / tradiční závod ve skoku vysokém Rapšašská laťka

19 6. 9. / biologická olympiáda školní kolo žákyně 8. třídy / soutěž Mladý módní návrhář / uspořádala SOŠ a SOU Třeboň velikonoční turnaj ve volejbalu a kopané pořádaný vycházejícími II.stupeň / Den v přírodě / přírodovědná sazka, test znalostí z našeho okolí, test znalostí v oblasti CO, krátký závod s GPS po místech v obci Rapšach slet čarodějnic / ŠD stupeň / soutěž v recitaci a pěvecká Doskočíme do Kanady / TOM sálová kopaná s mezinárodní účastí / výběr hoši tř. Z tř. / soutěž Jak znám Evropu 8. tř. / tvorba + účast na vernisáži Abeceda OSN tř. / Přírodovědný klokan v kategorii kadet PoVo Spol / projekt Diecézního katechetického střediska v Českých Budějovicích Karlův most svědek staletí PoVo In / soutěž o nejlepší prezentaci POWER POINT Aj+Nj 7.+8.tř. / soutěž v Nj a Aj jindřichohradecká Jazyková škola Zachová, s.r.o. taneční soutěž Stardance ZŠ Rapšach výtvarná soutěž k 80. výročí naší školy soutěž Chceš vyhrát kredit za 10 Kč velký turnaj Beyblade druhé místo v soutěži o nejlepší školní web v Jihočeském kraji ročník Zeměpisné olympiády Historicko-naučná hra o Rapšachu a naší škole výtvarně literární soutěže Pohádková postavička pěvecké setkání Jihočeský zvonek Dopravní olympiáda v Třeboni okresní kolo soutěže ZŠ atletický čtyřboj soutěž Miss a Missák naší školy pro rok 2004 první školní Superstár okresní kolo recitační soutěže gymnastický víceboj v naší škole Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou školní kolo 32. ročníku Olympiády v českém jazyce soutěž Batikujeme trička s Iberií Volnočasové aktivity kroužek anglického jazyka kroužek dovedných rukou a výtvarný kroužek pohybových her a florbalu kroužek hry na zobcovou flétnu

20 kroužek počítačové animace a stříhání filmů tvorba školního časopisu Rapšach Planet schůzky turistického oddílu malí a velcí Kultura a sport I. a II. stupeň / SHŠ Pernštejni I. a II. stupeň / výchovný koncert Komorního souboru při I. a II. stupeň / vánoční setkání příprava, generálka, vánoční dílny, vánoční trh, vánoční akademie + velikonoční jarmark + Zikmundohraní zájemci I. a II. stupeň + 7. třída + rodičovská a širší veřejnost / lyžařský zájezd v lokalitě chaty Domov Deštné v Orlických horách (dopis účastníkovi) školní pěvecký sbor / vystoupení v MŠ I. st. / Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích / představení Pošťácká pohádka tř. / Divadla v Dlouhé veřejná generálka hry Oněgin byl Rusák (Divadlo v Dlouhé) + palác 3D IMAX film Perla oceánu tř. / veřejná generálka hry Andělika a laskavec (divadlo Rokoko) + výstava Albrecht z Valdštejna a jeho doba ve Valdštejnské jízdárně I. a II. stupeň / filmové představení výběrově Shrek Třetí a Harry Potter a Fénixův řád v Cinestaru tř. + zájemkyně z 6.+7 tř. / vlastní nastudování operky Budulínek všichni / program O píšťalových varhanách kostel sv. Zikmunda Hv 8. tř. / písnička pro deváťáky zájemci žáci+vyučující+rodičovská a širší veřejnost / večerní představení komedie Zdravý nemocný v podání činohry Branického divadla stupeň / představení pohádky Princezna a kouzelná píšťalka stupeň / pohádkové představení Pinokiova dobrodružství v nastudování souboru Malého divadla v Českých Budějovicích 1. a 2. třída / v MŠ představení pohádky O perníkové chaloupce společně / vánoční akademie + vánoční třídní besídky všichni / Den Země po světadílech a jejich částech Kinderiáda a přespolní běh předvánoční prodejní výstava knih I. st. plavecký výcvik večerní představení Rokoko na představení hry M. Jonese Plný kapsy šutrů kouzelník, tedy Jan a Věra Duo international entertainers florbalový turnaj organizovaný samotnými žáky Aktivity / akce na podporu profesní přípravy vycházející žáci a žákyně / přehlídka středních škol, učilišť a dalších výchovně vzdělávacích institucí a organizací Vzdělání a řemeslo vycházející žáci a žákyně / Informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Jindřichově Hradci

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ Podmínky ke vzdělávání LIDSKÉ ZDROJE veden přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících kvalifikace učitelů všichni vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080 Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle Identifikátor školy: 600 037 347 Termín konání inspekce: 3. - 5.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Obrataň 148 394 12 Obrataň 148 Identifikátor školy: 600 061 434 Zřizovatel: Obec Obrataň, 394 12 Obrataň Školský úřad Pelhřimov,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace Ludvíkovice 68. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace Ludvíkovice 68. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace 407 13 Ludvíkovice 68 Identifikátor školy: 6000764666 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více