Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan"

Transkript

1 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a čas zahájení: kancelář starosty města, 13:30 h Přítomni: 7 Ing. Bohumil Bernášek (odchod 19:52 h), Jaroslav Karlík, Mgr. Pavel Resler, Miloš Smola, Mgr. Oldřich Strnad, MVDr. Marta Šilarová, Mgr. Radim Vetchý Omluveni: 0 Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Program: Schválení programu Hlavní část jednání, body spadající do kompetence odborů: body předložené kanceláří starosty a tajemníka body předložené odborem sociálních věcí a zdravotnictví body předložené oddělením školství a kultury finančního odboru body předložené oddělením právním a přestupků body předložené odborem životního prostředí body předložené finančním odborem body předložené oddělením odboru investic a body předložené oddělením investic odboru investic a Zpráva starosty a místostarosty Interpelace členů rady města Závěr Pan Bernášek ohlásil střet zájmů v bodě _05_02. Program jednání byl schválen.

2 Hlavní část jednání 01_KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA _01_01_Zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu Lanškrounského majálesu Pan tajemník doplnil, že do pracovních skupin mohou být průběžně jmenováni další členové. Pan Resler požádal o předložení položkového vyúčtování nákladů Kulturního centra Lanškroun za spolupořádanou akci Lanškrounský majáles. Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu Lanškrounského majálesu ze dne (zpráva čj. MULA 38895/2014 ze dne ) _01_02_ Pracovní skupiny pro přípravu akcí ve městě v roce 2015 Členové rady města se dohodli, aby pan Strnad prezentoval pracovní skupině záměr přesunout adventní trhy na náměstí J. M. Marků. Pan Bernášek požádal o doplnění paní Aleny Kühnertové do pracovní skupiny. 638/2014 Rada města Lanškroun jmenovala pracovní skupinu pro přípravu a zajištění Adventního a vánočního Lanškrouna 2015 ve složení: Petra Brejšová - koordinátorka, Marie Borkovcová členka, Hana Hamerníková členka, Jan Hubený člen, David Knápek - člen, Alena Kühnertová členka, Vladimír Skalický - člen, Oldřich Strnad člen, Pavel Vašíček člen, Zbigniew Czendlik - externí poradce. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 38945/2014 ze dne ). Pan Bernášek navrhl doplnit do pracovní skupiny paní Naděždu Jánešovou. Členové rady města s tímto návrhem souhlasili. 639/2014 Rada města Lanškroun jmenovala pracovní skupinu pro přípravu programu městských slavností při příležitosti konání Lanškrounské kopy ve dnech a ve složení: Petra Brejšová koordinátorka, Marie Borkovcová - členka, Naděžda Jánešová členka, David Knápek - člen, Miloš Krejčí člen, Jiří Krejča - člen, Tomáš Pavelka - člen, Stanislav Popelář - člen, Jan Toninger - člen, Vladimír Skalický - člen, Zdeněk Šesták - člen. Termín realizace do:

3 Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 38945/2014 ze dne ) _01_03_Pověření oddávajících Pan Bernášek sdělil přítomným, že starosta a místostarosta vykonávají tuto funkci podle zákona o matrikách, jménu a příjmení, nemusí být pověřeni. 640/2014 Rada města Lanškroun v souladu s ustanovením 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 11 a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pověřila Mgr. Moniku Duškovou, Jaroslava Karlíka a Mgr. Oldřicha Strnada k přijímání prohlášení o uzavření manželství a dle 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je opravňuje používat závěsný odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 37143/2014 ze dne ) _01_04_Úhrada energie spotřebované vysílačem Bez připomínek a dotazů hlasováno o návrhu usnesení. 641/2014 Rada města Lanškroun rozhodla o uzavření smlouvy o úhradě elektrické energie spotřebované vysílačem umožňujícím komunikaci prostřednictvím technologií Wi-Fi a Bluetooth s příspěvkovou organizací Kino Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 39010/2014 ze dne ) _01_05_Rozhodnutí o přijetí dotace Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. 642/2014 Rada města Lanškroun rozhodla o přijetí dotace z Integrovaného operačního programu, prioritní osa Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence na realizaci projektu Konsolidace

4 IT ORP Lanškroun, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/ a schválila Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 39014/2014 ze dne ) _01_06_Pojištění vozidel v města užívaných městským úřadem a městskou policií Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 643/2014 Rada města Lanškroun projednala podnět kanceláře starosty a tajemníka ke změně pojištění služebních vozidel městského úřadu a městské policie a rozhodla o uzavření pojistných smluv na komplexní pojištění vozidel: 1E58008 přívěs AGADOS HANDY se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 4E54660 osobní automobil ŠKODA OCTAVIA se spoluúčastí 5%, minimálně však Kč 5.000, 4E12332 osobní automobil ŠKODA YETI - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 2E33300 osobní automobil ŠKODA FABIA - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 3E71177 osobní automobil ŠKODA YETI - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 4E54656 osobní automobil SUZUKI JIMNY - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 4E93535 osobní automobil ŠKODA FABIA - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 5E33553 osobní automobil ŠKODA FABIA - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Templová 747, Praha 1, IČO: Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 39230/2014 ze dne ).

5 141208_01_07_Vydání nového kontrolního řádu a přílohy ke stávajícímu kontrolnímu řádu Pan Bernášek požádal pana tajemníka, aby radě města předložil souhrnnou zprávu o provedených kontrolách na městském úřadě. 644/2014 Rada města Lanškroun vydala s účinností od Kontrolní řád města Lanškroun. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40028/2014 ze dne ). 645/2014 Rada města Lanškroun vydala s účinností od Přílohu č. 1 Kontrolního řádu města Lanškroun, kterou se nahrazuje stávající Příloha č. 1 Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40028/2014 ze dne ) _01_08_Úprava smlouvy Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 646/2014 Rada města Lanškroun zrušila své usnesení č. 572/2014 ze dne Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40071/2014 ze dne ). 647/2014 Rada města Lanškroun rozhodla o uzavření Smlouvy o výpůjčce sousoší Český orchestr s Urządem Miasta Dzierżoniów, Rynek 1, Dzierżoniów, Polská republika dle přílohy. Předmětem výpůjčky je sousoší s názvem Čeští muzikanti, které bude instalováno v Dzierżoniówě vedle kruhového objezdu s názvem Rondo Czeskie. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40071/2014 ze dne ).

6 141208_01_09_Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 ostatní části dotace Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 648/2014 Rada města Lanškroun rozhodla o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 ostatní části dotace s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: Termín realizace do: Aleš Hampl, referent kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 39787/2014 ze dne ) _01_10_Směrnice pro tvorbu sociálního fondu Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 649/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit Směrnici pro tvorbu sociálního fondu dle přílohy. Termín realizace do: (předložení zastupitelstvu města) Ing. Jan Šebrle, tajemník MěÚ (zpráva čj. MULA 40217/2014 ze dne ) _01_11_Personální situace na pozici ředitelka Městské knihovny Lanškroun Pan tajemník stručně zrekapituloval personální situaci v Městské knihovně Lanškroun. V roce 2012 skončila jedné z ředitelek rodičovská dovolená, nicméně byla opět v jiném stavu. Mezi ukončením rodičovské dovolené a nástupem na mateřskou dovolenou byla ředitelka v pracovní neschopnosti. Druhá z ředitelek, jako zaměstnavatel, tuto změnu nenahlásila zřizovateli. Referentka oddělení školství a kultury finančního odboru tuto změnu také nenahlásila, a tak došlo ke jmenování dvou ředitelek na dobu neurčitou. V září 2015 bude muset rada města jednu z ředitelek odvolat. Ve stejnou dobu končí jedné zaměstnankyni městské knihovny pracovní poměr. Nikomu tedy nebude zrušen pracovní poměr a odvolaná ředitelka může nastoupit na toto uvolněné místo. Bez návrhu usnesení je radě města pro informaci předloženo podání ředitelky příspěvkové organizace Městská knihovna Lanškroun Bc. Ivy Semlerové, stanovisko tajemníka MěÚ Lanškroun k této problematice a návrh odpovědi starosty města (zpráva čj. MULA /2014 ze dne ).

7 141208_01_12_Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Albrechtice Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 650/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Albrechtice, Albrechtice 145, IČO: dle přílohy. Termín realizace do: Aleš Hampl, referent kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40398/2014 ze dne ) _01_13_Objednávka služeb daňového a účetního poradce Pan starosta sdělil přítomným, že objednávka se vztahuje na analýzu smluvních vztahů města. Členové rady města souhlasili s nabídkou, objednávkou i s osobou vykonávající tuto analýzu. Bez návrhu usnesení byla radě města předložena nabídka na služby daňového poradce. V případě, že rada nebude mít námitek, bude po projednání tohoto bodu zaslána objednávka (zpráva čj. MULA 40642/2014 ze dne ) _01_14_Financování přípravy cyklostezek Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 651/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku na financování dokumentace k územnímu řízení, pro stavební povolení a provedení stavby včetně inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení projektu Cyklostezka Lanškroun Sázava s Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, IČO: v textu dle přílohy Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40634/2014 ze dne ). 652/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku na financování dokumentace k územnímu řízení, pro stavební povolení a provedení stavby včetně inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

8 projektu Cyklostezka Lanškroun Žichlínek s Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, IČO: v textu dle přílohy Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40634/2014 ze dne ). 04_ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ _04_01_Souhlas s přijetím daru. 653/2014 Rada města Lanškroun, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě 27 odst. 5 písm. b) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí ve znění pozdějších předpisů, udělila souhlas řediteli příspěvkové organizace Sociální služby Lanškroun Ing. Milanu Minářovi, Janáčkova 1003, Lanškroun, IČO: , k přijetí účelově určených darů dle darovací smlouvy v příloze. Termín realizace do: Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (zpráva čj. MULA 40092/2014 ze dne ). 05_ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A KULTURY _05_01_školská rada Pan starosta doporučil, aby zástupce ve školské radě byl úzce spjat se zřizovatelem, tedy aby byl zaměstnancem města zařazeným do městského úřadu nebo členem zastupitelstva města. Dále pan starosta navrhl, aby zástupcem pro všechny školy byl jeden člověk. Jako zástupce zřizovatele do školské rady doporučil paní Mgr. Radku Krejčovou, referentku finančního odboru. Proběhla krátká diskuze o možnosti vytvořit samostatný odbor školství, kultury a sportu. Do jednací místnosti byla přizvána paní Jitka Krejčová ve 14:50 h. Pan tajemník upozornil, že paní Radce Krejčové končí za dva roky pracovní poměr, nicméně je možné ji v průběhu funkce zástupce ve školských radách odvolat a jmenovat nového zástupce. 654/2014 Rada města Lanškroun jmenovala Mgr. Radku Krejčovou zástupkyní zřizovatele do školské rady pro období pro příspěvkovou organizaci:

9 Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola a Mateřskou škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Termín realizace do: (odeslání jednotlivým zástupcům) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 39255/2014 ze dne ) _05_02_platový výměr ředitelek mateřských škol Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. 655/2014 Rada města Lanškroun stanovila plat ředitelkám mateřských škol zřízených městem Lanškroun: Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Mateřská škola, Lanškroun, Žižkova 365, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí, IČO: s účinností od dle přílohy. Termín realizace: (předání ředitelkám jednotlivých MŠ) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 39772/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Bernášek) _05_03_dodatky zřizovacích listin kulturních organizací Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 656/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit: dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizaci Kulturního centra Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, IČO: dle přílohy

10 dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizaci Kina Lanškroun, T. G. Masaryka 3, IČO: dle přílohy. Termín realizace do: (předložení ZM ke schválení) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 39779/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Bernášek) Paní Krejčová opustila jednací místnost v 15:12 h. 07_ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ _07_01_Obecně závazná vyhláška č. 03/2014 o čistotě města a o zabezpečení některých dalších místních záležitostí veřejného pořádku Paní Šilarová nesouhlasila s prodloužením nočního klidu v době pořádání Lanškrounského majálesu, Lanškrounské kopy a dne 1. ledna. Dále upozornila na množící se neorganizované ohňostroje, které navrhla omezit upravením obecně závazné vyhlášky. Pan tajemník odpověděl, že ohňostroje musí být nahlášeny hasičům. Omezení nebo zakázání ohňostrojů může být doplněno do vyhlášky, nicméně musí být v souladu se zákonem. Na závěr dodal, že v této podobě je vyhláška odsouhlasena ministerstvem vnitra. Proběhla rozsáhlá diskuze o době nočního klidu. Členové rady města se dohodli změnit dobu nočního klidu během Lanškrounské kopy a Lanškrounského majálesu od 23:00 do 06:00 a dne 1. ledna od 02:00 do 06:00 h. 657/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Lanškroun č. 03/2014 o čistotě města a o zabezpečení některých dalších místních záležitostí veřejného pořádků ve znění dle přílohy upravené ve smyslu jednání rady města. Termín realizace do: Mgr. Ing. Martina Schenková, právnička (zpráva čj. MULA 40380/2014 ze dne ).

11 141208_07_02_Zastupování města Lanškroun ve společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. 658/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, delegovat Jaroslava Karlíka jako zástupce města Lanškroun, které je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČO: , Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, na všechny valné hromady této společnosti a to od Termín realizace do: Mgr. Ing. Martina Schenková, právnička (zpráva čj. MULA 40381/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 zdrž: 1 (Karlík) 659/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů požádat představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČO: , Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, aby navrhlo valné hromadě téže obchodní korporace na nejbližším jednání odvolat z funkce člena představenstva uvedené obchodní korporace Ing. Martina Košťála a aby zvolila za člena téhož představenstva Ing. Bohumila Bernáška. Termín realizace do: Mgr. Ing. Martina Schenková, právnička (zpráva čj. MULA 40381/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 zdrž: 1 (Bernášek) _07_03_Zastupování města Lanškroun ve společnosti EKOLA České Libchavy s. r. o. 660/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, požádat valnou hromadu společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o., IČO , České Libchavy 172, aby odvolala na nejbližším jednání z funkce člena dozorčí rady uvedené obchodní korporace Ing. Martina Košťála a zvolila za člena téže dozorčí rady Mgr. Radima Vetchého. Termín realizace do: Mgr. Ing. Martina Schenková, právnička (zpráva čj. MULA 40382/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6

12 zdrž: 1 (Vetchý) 09_ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ _09_01_Schválení smlouvy o poskytnutí podpory varovný systém Pan Bernášek požádal o předložení informace, v jaké výši je spoluúčast města. Pan starosta sdělil přítomným, že na vodních tocích budou umístěna čidla, která budou kontrolovat výši hladiny vody. Součástí varovného systému jsou i měřiče srážek a vrstvy sněhu umístěné na Mariánské hoře a dále také městský rozhlas. Poté upozornil, že nejproblémovější jsou toky z Mariánské hory a Moravská Sázava. Na závěr diskuze pan starosta navrhl uspořádat besedu ve velké zasedací místnosti, kde by byl celý varovný systém prezentován veřejnosti. 661/2014 Rada města Lanškroun rozhodla o uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, jejímž předmětem je poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu životního prostředí, na akci Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškrouna, se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha, dle přílohy. Termín realizace do: 12. prosince 2014 (termín odeslání smlouvy) Richard Kohout, referent odboru životního prostředí (zpráva čj. MULA 40473/2014 ze dne ). Bez návrhu usnesení bylo radě města předloženo k seznámení Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem životního prostředí dne 28. listopadu 2014 pod čj. 115D /2, ve věci poskytnutí dotace na projekt Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškrouna v maximální výši Kč ,70,--. 51_FINANČNÍ ODBOR Do jednací místnosti byla přizvána paní Ing. Renáta Krčová v 15:48 h _51_01_Pravidla rozpočtového provizoria Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 662/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015 takto:

13 město hradí nejnutnější výdaje zabezpečující provoz městského úřadu a města, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků, město hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv a splátky úvěrů, město hradí výdaje na investiční akce, které přecházejí z roku 2014 do roku 2015 na základě podepsaných smluv a v rozsahu daném těmito smlouvami, město poskytne v lednu 2015 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši ¼ schváleného příspěvku na provoz na rok Rozpočtové provizorium schválené v tomto znění platí až do doby schválení řádného rozpočtu města Lanškroun na rok Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji řádného rozpočtu roku 2015 po jeho schválení. Termín realizace: do doby schválení rozpočtu na rok 2015 příkazci operací kapitol rozpočtu dle kontrolního řádu Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 39897/2014 ze dne ) _51_02_Rozpočtová opatření č. 130 až 133 Bez dotazů a připomínek bylo o návrzích usnesení hlasováno en bloc. 663/2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtové opatření č. 130 k rozpočtu města na rok přijetí dotace ve výši Kč ,10,-- na Ozelenění sídliště U Papíren. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40027/2014 ze dne ). 664/2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtové opatření č. 131 k rozpočtu města na rok přijetí dotace ve výši Kč ,-- na Zateplení objektu přístavba ZŠ Smetanova Lanškroun. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40027/2014 ze dne ). 665/2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtové opatření č. 132 k rozpočtu města na rok přijetí dotace ve výši Kč ,-- na Zateplení objektu tělocvična ZŠ Smetanova Lanškroun.

14 Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40027/2014 ze dne ). 666/2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtové opatření č. 133 k rozpočtu města na rok snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši Kč 4.000,--. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40027/2014 ze dne ). Usnesení byla přijata _51_03_Rozpočtová opatření č. 134 a 137 Pan Bernášek se dotázal, z jakého důvodu došlo k navýšení výdajů na provoz Kulturního centra Lanškroun. Paní Krčová odpověděla, že Kulturní centrum Lanškroun bylo po dobu rekonstrukce uzavřeno a především uspořádalo tři ztrátové akce. Pan starosta navrhl, aby byl radě města předložen plán předpokládaných akcí na rok Dále požádal o předložení vyúčtování ztrátových akcí Kulturního centra Lanškroun za rok O návrzích usnesení hlasováno en bloc. 667/2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtová opatření č. 134 a 135 k rozpočtu města na rok 2014 dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40070/2014 ze dne ). 668/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 136 k rozpočtu města na rok navýšení výdajů ve výši Kč ,-- v položce příspěvek na provoz příspěvkové organizace Kulturní centrum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40070/2014 ze dne ).

15 669/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 137 k rozpočtu města na rok snížení výdajů ve výši Kč ,-- v položce ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec úprava zahrady v přírodním stylu. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40070/2014 ze dne ). Usnesení byla přijata _51_04_Žádost o využití finančních prostředků ZŠ A. Jiráska 670/2014 Rada města Lanškroun souhlasila s žádostí ředitelky Základní školy Lanškroun, A. Jiráska 139 o využití prostředků nevyčerpaných za elektrické energie na modernizaci a vybavení jazykové učebny viz žádost. Nevyčerpané prostředky rozpočtované na energie (tyto prostředky má organizace stanoveny jako závazný ukazatel) nelze použít bez předchozího souhlasu zřizovatele na jiné účely. Vzhledem k tomu, že rada města plní vůči příspěvkovým organizacím funkci zřizovatele, je předkládána žádost ředitelky základní školy ke schválení radě města (zpráva čj. MULA 40126/2014 ze dne ). Paní Krčová opustila jednací místnost v 16:19 h. 61_ODDĚLENÍ MAJETKU ODBORU INVESTIC A MAJETKU Do jednací místnosti byla přizvána paní Bc. Kateřina Gregorová v 16:19 h _61_01_Prodej pozemku pod garáží v ulici Hradební Pan Strnad ohlásil střet zájmů. 671/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí čj. MULA 30968/2014 ze dne o prodej pozemku pod garáží v ulici Hradební a doporučila zastupitelstvu města prodat žadatelům pozemek stpč. 19/8 o výměře 3 m 2 v k. ú. Lanškroun za cenu Kč 6.300,-- s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40148/2014 ze dne ).

16 141208_61_02_Prodej části pozemku u Penzionu SEVEN K-M Pan Karlík požádal, aby prodej pozemku posoudila majetková komise. Pan tajemník i paní Gregorová upozornili, že žádost o koupi byla radě města předložena již třikrát. Dále doplnili, že tato žádost byla podána už v červenci Paní Gregorová dodala, že pozemek je veřejně přístupová účelová komunikace a nemůže být tedy oplocen. Dále doplnila, že žadatel chce tuto komunikaci koupit, aby ji mohl opravit. Proběhla krátká diskuze. Členové rady města se dohodli stáhnout bod z programu jednání a předložit jej k projednání majetkové komisi. Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti SEVEN K-M s. r. o., Dvorská 168, Lanškroun IČO: (čj. MULA /2014 ze dne ) o prodej části pozemku v ulici Dvorská a doporučila zastupitelstvu města prodat žádající společnosti spoluvlastnický podíl ve výši 52/56 k části pozemku ppč. 3983/1 o výměře cca 260 m 2 v k. ú. Lanškroun dle přílohy za jednotkovou cenu 100 Kč/m 2 s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40123/2014 ze dne ). Program byl stažen z programu jednání _61_03_Prodej domu čp. 35 v Dolním Třešňovci Paní Gregorová sdělila přítomným, že město může domy prodávat i s nájemci. Současný nájemce se nemusí vystěhovat, informace o prodeji mu byla sdělena doporučeným dopisem, který si převzal. Dále doplnila, že dům je v havarijním stavu a kupující byl seznámen s informací o nájemci. Na závěr informovala přítomné, že po prodeji není záruka, že kupující nájemce nevystihuje. Pokud by však nastala tato situace, může si nájemce požádat o mimořádné přidělení bytu. Proběhla rozsáhlá diskuze. Pan Bernášek je obeznámen i s životní situací nájemce a podal tedy protinávrh nemovitost neprodávat. 672/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí čj. MULA 14964/2014 ze dne o prodej domu v Dolním Třešňovci a doporučila zastupitelstvu města neprodat žadateli pozemek stpč. 79, jehož součástí je dům čp. 35, Dolní Třešňovec, Lanškroun a pozemek ppč. 258/1 vše v k. ú. Dolní Třešňovec o celkové výměře 666 m 2 za celkovou cenu Kč ,--. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a

17 (zpráva čj. MULA 40152/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 zdrž: 1 (Strnad) Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí čj. MULA 14964/2014 ze dne o prodej domu v Dolním Třešňovci a doporučila zastupitelstvu města prodat žadateli pozemek stpč. 79, jehož součástí je dům čp. 35, Dolní Třešňovec, Lanškroun a pozemek ppč. 258/1 vše v k. ú. Dolní Třešňovec o celkové výměře 666 m 2 za celkovou cenu Kč ,--. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40152/2014 ze dne ) _61_04_Ukončení nájemních smluv v lokalitě okálů B. Modrého Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrzích usnesení en bloc. 673/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s výpovědí čj. MULA 37409/2014 ze dne z nájemní smlouvy a rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 598 uzavřenou dne na pronájem části pozemku ppč. 1740/1 v k. ú. Lanškroun o výměře 32 m 2 dohodou ke dni Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40155/2014 ze dne ). 674/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s výpovědí čj. MULA 39560/2014 ze dne z nájemní smlouvy a rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 638 uzavřenou dne na pronájem části pozemku ppč. 1740/1 v k. ú. Lanškroun o výměře 24 m 2 dohodou ke dni Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40155/2014 ze dne ). Usnesení byla přijata.

18 141208_61_05_Oprava usnesení - mimořádné přidělení bytu Dětskému domovu v Dolní Čermné Pan tajemník doplnil, že byt má být určen pro obyvatele, kteří opouští dětský domov. Pan Bernášek upozornil, že v pravidlech pro pronajímání bytů není napsáno, že byt může být přidělen organizaci. Paní Gregorová bude tento podnět konzultovat s Mgr. Ing. Martinou Schenkovou a její stanovisko předloží na následujícím jednání rady města. Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky textem nájemní smlouvu na dobu určitou jeden rok. Termín realizace do: JUDr. Milan Slezák, jednatel Městského bytového podniku Lanškroun s. r. o. (zpráva čj. MULA 40124/2014 ze dne ). Bod byl stažen z programu jednání _61_06_Prodej domu čp. 17 v ulici Komenského Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 675/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s protokolem o dražbě čj. MULA 39072/2014 ze dne v soutěži o právo uzavřít kupní smlouvu na nemovitosti v ulici Komenského v Lanškrouně a doporučila zastupitelstvu města prodat pozemek stpč. 732, jehož součástí je dům čp. 17, Žichlínské Předměstí, ulice Komenského, Lanškroun a část pozemku ppč. 153/1 o celkové výměře cca 900 m 2 vše v k. ú. Lanškroun za cenu Kč ,-- s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, referentka oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40127/2014 ze dne ) _61_07_Prodej pozemků v areálu společnosti KOMFI Engineering s. r. o. v ulici Dvořákova Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 676/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí společnosti KOMFI Engineering s. r. o., Dvořákova 1001, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 35882/2014 ze dne ) o prodej pozemků v areálu žádající společnosti a doporučila zastupitelstvu města prodat žádající společnosti pozemky ppč. 3746/11 a ppč. 3746/12 o celkové výměře 57 m 2 dle geometrického plánu č /2014 vše v k. ú. Lanškroun za cenu Kč 5.700,-- s připočtením nákladů města spojených

19 s prodejem. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, referentka oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40129/2014 ze dne ) _61_08_Prodej pozemků v Dolním Třešňovci Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 677/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 25458/2014 ze dne o prodej pozemků u domu čp. 160 v Dolním Třešňovci a stanovisko k ceně pozemků (čj. MULA 37371/2014 ze dne ) a doporučila zastupitelstvu města prodat pozemky ppč. 194/12, stpč. 218/2, ppč. 194/14, část ppč. 194/5 a část ppč. 194/13 o celkové výměře cca 630 m 2 vše v k. ú. Dolní Třešňovec žadatelům za jednotkovou cenu 100 Kč/m 2 s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40157/2014 ze dne ) _61_09_Prodej pozemku v Oboře Pan starosta i místostarosta požádají pana Kokeše, aby vypracoval koncepci lanškrounských rybníků jako rekreační oblasti. Proběhla krátká diskuze o prodeji pozemků v Oboře. 678/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí čj. MULA 34667/2014 ze dne o prodej pozemku v Oboře a doporučila zastupitelstvu města prodat žadatelům část pozemku ppč o výměře cca 55 m 2 v k. ú. Lanškroun dle přílohy za jednotkovou cenu 100 Kč/m² s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, referentka oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40131/2014 ze dne ).

20 Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Smola) _61_10_prodej pozemků v Oboře u turistické loděnice Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 679/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Klubu českých turistů Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 33558/2014 ze dne ) o prodej pozemku v Oboře a doporučila zastupitelstvu města prodat pozemky ppč. 996/25, ppč a část pozemku ppč. 1026/1 celkové o výměře cca 200 m 2 vše v k. ú. Lanškroun za jednotkovou cenu 100 Kč/m 2 pod podmínkou zřízení věcného předkupního práva pro město Lanškroun a s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40385/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 4 zdrž: 1 (Karlík) proti: 2 (Smola, Šilarová) _61_11_Prodej pozemků v areálu TJ - vodní sporty Pan starosta stručně informoval přítomné o stávajících sporech v oddílu vodních sportů. Členové rady města se vzhledem k neukončeným sporům dohodli prozatím pozemky neprodávat. 680/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Tělovýchovné jednoty Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 23481/2014 ze dne 10, ) o prodej pozemků v areálu vodních sportů v Oboře a doporučila zastupitelstvu města neprodat pozemky ppč. 996/3, ppč. 996/4, ppč. 997/2, ppč. 997/6, ppč. 997/7, ppč. 8355, ppč a část pozemku ppč. 997/1 o celkové výměře cca m 2 vše v k. ú. Lanškroun. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40405/2014 ze dne ).

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/13396/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Místo a čas

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/12132/2010/PBr Přítomni: 8, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15289/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 7. května 2015 Zápis

Více

Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/8057/2015/JKo

Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/8057/2015/JKo Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/8057/2015/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 16. března 2015 Místo a čas

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 20806/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 22. června 2015 Zápis

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Přítomni: Mgr. Zdeněk Baborák, Milan Bednář, Ing. Bohumil Bernášek, PaedDr. Marie Borkovcová, Hynek Brýdl, Ing. Jan Hradil, Ladislav

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Výtah ze zápisu jednání Rady města Lanškroun ze dne 18. dubna 2011

Výtah ze zápisu jednání Rady města Lanškroun ze dne 18. dubna 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/14087/2011/PBr Výtah ze zápisu jednání Rady města Lanškroun ze dne 18. dubna 2011 Místo a čas zahájení: kancelář

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 - 42 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 Přítomno: 7 členů rady Program: 1. Kontrola usnesení - spolupráce s JUDr. Plavcem - usnesení č. 49/2014 ze dne 17.12.2014 postup

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 10459/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 3. dubna 2014 Zápis

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice)

Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice) nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 5507/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 16. února 2015

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více