Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan"

Transkript

1 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a čas zahájení: kancelář starosty města, 13:30 h Přítomni: 7 Ing. Bohumil Bernášek (odchod 19:52 h), Jaroslav Karlík, Mgr. Pavel Resler, Miloš Smola, Mgr. Oldřich Strnad, MVDr. Marta Šilarová, Mgr. Radim Vetchý Omluveni: 0 Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Program: Schválení programu Hlavní část jednání, body spadající do kompetence odborů: body předložené kanceláří starosty a tajemníka body předložené odborem sociálních věcí a zdravotnictví body předložené oddělením školství a kultury finančního odboru body předložené oddělením právním a přestupků body předložené odborem životního prostředí body předložené finančním odborem body předložené oddělením odboru investic a body předložené oddělením investic odboru investic a Zpráva starosty a místostarosty Interpelace členů rady města Závěr Pan Bernášek ohlásil střet zájmů v bodě _05_02. Program jednání byl schválen.

2 Hlavní část jednání 01_KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA _01_01_Zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu Lanškrounského majálesu Pan tajemník doplnil, že do pracovních skupin mohou být průběžně jmenováni další členové. Pan Resler požádal o předložení položkového vyúčtování nákladů Kulturního centra Lanškroun za spolupořádanou akci Lanškrounský majáles. Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu Lanškrounského majálesu ze dne (zpráva čj. MULA 38895/2014 ze dne ) _01_02_ Pracovní skupiny pro přípravu akcí ve městě v roce 2015 Členové rady města se dohodli, aby pan Strnad prezentoval pracovní skupině záměr přesunout adventní trhy na náměstí J. M. Marků. Pan Bernášek požádal o doplnění paní Aleny Kühnertové do pracovní skupiny. 638/2014 Rada města Lanškroun jmenovala pracovní skupinu pro přípravu a zajištění Adventního a vánočního Lanškrouna 2015 ve složení: Petra Brejšová - koordinátorka, Marie Borkovcová členka, Hana Hamerníková členka, Jan Hubený člen, David Knápek - člen, Alena Kühnertová členka, Vladimír Skalický - člen, Oldřich Strnad člen, Pavel Vašíček člen, Zbigniew Czendlik - externí poradce. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 38945/2014 ze dne ). Pan Bernášek navrhl doplnit do pracovní skupiny paní Naděždu Jánešovou. Členové rady města s tímto návrhem souhlasili. 639/2014 Rada města Lanškroun jmenovala pracovní skupinu pro přípravu programu městských slavností při příležitosti konání Lanškrounské kopy ve dnech a ve složení: Petra Brejšová koordinátorka, Marie Borkovcová - členka, Naděžda Jánešová členka, David Knápek - člen, Miloš Krejčí člen, Jiří Krejča - člen, Tomáš Pavelka - člen, Stanislav Popelář - člen, Jan Toninger - člen, Vladimír Skalický - člen, Zdeněk Šesták - člen. Termín realizace do:

3 Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 38945/2014 ze dne ) _01_03_Pověření oddávajících Pan Bernášek sdělil přítomným, že starosta a místostarosta vykonávají tuto funkci podle zákona o matrikách, jménu a příjmení, nemusí být pověřeni. 640/2014 Rada města Lanškroun v souladu s ustanovením 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 11 a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pověřila Mgr. Moniku Duškovou, Jaroslava Karlíka a Mgr. Oldřicha Strnada k přijímání prohlášení o uzavření manželství a dle 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je opravňuje používat závěsný odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 37143/2014 ze dne ) _01_04_Úhrada energie spotřebované vysílačem Bez připomínek a dotazů hlasováno o návrhu usnesení. 641/2014 Rada města Lanškroun rozhodla o uzavření smlouvy o úhradě elektrické energie spotřebované vysílačem umožňujícím komunikaci prostřednictvím technologií Wi-Fi a Bluetooth s příspěvkovou organizací Kino Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 39010/2014 ze dne ) _01_05_Rozhodnutí o přijetí dotace Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. 642/2014 Rada města Lanškroun rozhodla o přijetí dotace z Integrovaného operačního programu, prioritní osa Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence na realizaci projektu Konsolidace

4 IT ORP Lanškroun, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/ a schválila Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 39014/2014 ze dne ) _01_06_Pojištění vozidel v města užívaných městským úřadem a městskou policií Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 643/2014 Rada města Lanškroun projednala podnět kanceláře starosty a tajemníka ke změně pojištění služebních vozidel městského úřadu a městské policie a rozhodla o uzavření pojistných smluv na komplexní pojištění vozidel: 1E58008 přívěs AGADOS HANDY se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 4E54660 osobní automobil ŠKODA OCTAVIA se spoluúčastí 5%, minimálně však Kč 5.000, 4E12332 osobní automobil ŠKODA YETI - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 2E33300 osobní automobil ŠKODA FABIA - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 3E71177 osobní automobil ŠKODA YETI - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 4E54656 osobní automobil SUZUKI JIMNY - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 4E93535 osobní automobil ŠKODA FABIA - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 5E33553 osobní automobil ŠKODA FABIA - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Templová 747, Praha 1, IČO: Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 39230/2014 ze dne ).

5 141208_01_07_Vydání nového kontrolního řádu a přílohy ke stávajícímu kontrolnímu řádu Pan Bernášek požádal pana tajemníka, aby radě města předložil souhrnnou zprávu o provedených kontrolách na městském úřadě. 644/2014 Rada města Lanškroun vydala s účinností od Kontrolní řád města Lanškroun. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40028/2014 ze dne ). 645/2014 Rada města Lanškroun vydala s účinností od Přílohu č. 1 Kontrolního řádu města Lanškroun, kterou se nahrazuje stávající Příloha č. 1 Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40028/2014 ze dne ) _01_08_Úprava smlouvy Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 646/2014 Rada města Lanškroun zrušila své usnesení č. 572/2014 ze dne Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40071/2014 ze dne ). 647/2014 Rada města Lanškroun rozhodla o uzavření Smlouvy o výpůjčce sousoší Český orchestr s Urządem Miasta Dzierżoniów, Rynek 1, Dzierżoniów, Polská republika dle přílohy. Předmětem výpůjčky je sousoší s názvem Čeští muzikanti, které bude instalováno v Dzierżoniówě vedle kruhového objezdu s názvem Rondo Czeskie. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40071/2014 ze dne ).

6 141208_01_09_Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 ostatní části dotace Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 648/2014 Rada města Lanškroun rozhodla o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 ostatní části dotace s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: Termín realizace do: Aleš Hampl, referent kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 39787/2014 ze dne ) _01_10_Směrnice pro tvorbu sociálního fondu Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 649/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit Směrnici pro tvorbu sociálního fondu dle přílohy. Termín realizace do: (předložení zastupitelstvu města) Ing. Jan Šebrle, tajemník MěÚ (zpráva čj. MULA 40217/2014 ze dne ) _01_11_Personální situace na pozici ředitelka Městské knihovny Lanškroun Pan tajemník stručně zrekapituloval personální situaci v Městské knihovně Lanškroun. V roce 2012 skončila jedné z ředitelek rodičovská dovolená, nicméně byla opět v jiném stavu. Mezi ukončením rodičovské dovolené a nástupem na mateřskou dovolenou byla ředitelka v pracovní neschopnosti. Druhá z ředitelek, jako zaměstnavatel, tuto změnu nenahlásila zřizovateli. Referentka oddělení školství a kultury finančního odboru tuto změnu také nenahlásila, a tak došlo ke jmenování dvou ředitelek na dobu neurčitou. V září 2015 bude muset rada města jednu z ředitelek odvolat. Ve stejnou dobu končí jedné zaměstnankyni městské knihovny pracovní poměr. Nikomu tedy nebude zrušen pracovní poměr a odvolaná ředitelka může nastoupit na toto uvolněné místo. Bez návrhu usnesení je radě města pro informaci předloženo podání ředitelky příspěvkové organizace Městská knihovna Lanškroun Bc. Ivy Semlerové, stanovisko tajemníka MěÚ Lanškroun k této problematice a návrh odpovědi starosty města (zpráva čj. MULA /2014 ze dne ).

7 141208_01_12_Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Albrechtice Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 650/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Albrechtice, Albrechtice 145, IČO: dle přílohy. Termín realizace do: Aleš Hampl, referent kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40398/2014 ze dne ) _01_13_Objednávka služeb daňového a účetního poradce Pan starosta sdělil přítomným, že objednávka se vztahuje na analýzu smluvních vztahů města. Členové rady města souhlasili s nabídkou, objednávkou i s osobou vykonávající tuto analýzu. Bez návrhu usnesení byla radě města předložena nabídka na služby daňového poradce. V případě, že rada nebude mít námitek, bude po projednání tohoto bodu zaslána objednávka (zpráva čj. MULA 40642/2014 ze dne ) _01_14_Financování přípravy cyklostezek Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 651/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku na financování dokumentace k územnímu řízení, pro stavební povolení a provedení stavby včetně inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení projektu Cyklostezka Lanškroun Sázava s Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, IČO: v textu dle přílohy Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40634/2014 ze dne ). 652/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku na financování dokumentace k územnímu řízení, pro stavební povolení a provedení stavby včetně inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

8 projektu Cyklostezka Lanškroun Žichlínek s Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, IČO: v textu dle přílohy Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40634/2014 ze dne ). 04_ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ _04_01_Souhlas s přijetím daru. 653/2014 Rada města Lanškroun, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě 27 odst. 5 písm. b) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí ve znění pozdějších předpisů, udělila souhlas řediteli příspěvkové organizace Sociální služby Lanškroun Ing. Milanu Minářovi, Janáčkova 1003, Lanškroun, IČO: , k přijetí účelově určených darů dle darovací smlouvy v příloze. Termín realizace do: Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (zpráva čj. MULA 40092/2014 ze dne ). 05_ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A KULTURY _05_01_školská rada Pan starosta doporučil, aby zástupce ve školské radě byl úzce spjat se zřizovatelem, tedy aby byl zaměstnancem města zařazeným do městského úřadu nebo členem zastupitelstva města. Dále pan starosta navrhl, aby zástupcem pro všechny školy byl jeden člověk. Jako zástupce zřizovatele do školské rady doporučil paní Mgr. Radku Krejčovou, referentku finančního odboru. Proběhla krátká diskuze o možnosti vytvořit samostatný odbor školství, kultury a sportu. Do jednací místnosti byla přizvána paní Jitka Krejčová ve 14:50 h. Pan tajemník upozornil, že paní Radce Krejčové končí za dva roky pracovní poměr, nicméně je možné ji v průběhu funkce zástupce ve školských radách odvolat a jmenovat nového zástupce. 654/2014 Rada města Lanškroun jmenovala Mgr. Radku Krejčovou zástupkyní zřizovatele do školské rady pro období pro příspěvkovou organizaci:

9 Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola a Mateřskou škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Termín realizace do: (odeslání jednotlivým zástupcům) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 39255/2014 ze dne ) _05_02_platový výměr ředitelek mateřských škol Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. 655/2014 Rada města Lanškroun stanovila plat ředitelkám mateřských škol zřízených městem Lanškroun: Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Mateřská škola, Lanškroun, Žižkova 365, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí, IČO: s účinností od dle přílohy. Termín realizace: (předání ředitelkám jednotlivých MŠ) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 39772/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Bernášek) _05_03_dodatky zřizovacích listin kulturních organizací Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 656/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit: dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizaci Kulturního centra Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, IČO: dle přílohy

10 dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizaci Kina Lanškroun, T. G. Masaryka 3, IČO: dle přílohy. Termín realizace do: (předložení ZM ke schválení) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 39779/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Bernášek) Paní Krejčová opustila jednací místnost v 15:12 h. 07_ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ _07_01_Obecně závazná vyhláška č. 03/2014 o čistotě města a o zabezpečení některých dalších místních záležitostí veřejného pořádku Paní Šilarová nesouhlasila s prodloužením nočního klidu v době pořádání Lanškrounského majálesu, Lanškrounské kopy a dne 1. ledna. Dále upozornila na množící se neorganizované ohňostroje, které navrhla omezit upravením obecně závazné vyhlášky. Pan tajemník odpověděl, že ohňostroje musí být nahlášeny hasičům. Omezení nebo zakázání ohňostrojů může být doplněno do vyhlášky, nicméně musí být v souladu se zákonem. Na závěr dodal, že v této podobě je vyhláška odsouhlasena ministerstvem vnitra. Proběhla rozsáhlá diskuze o době nočního klidu. Členové rady města se dohodli změnit dobu nočního klidu během Lanškrounské kopy a Lanškrounského majálesu od 23:00 do 06:00 a dne 1. ledna od 02:00 do 06:00 h. 657/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Lanškroun č. 03/2014 o čistotě města a o zabezpečení některých dalších místních záležitostí veřejného pořádků ve znění dle přílohy upravené ve smyslu jednání rady města. Termín realizace do: Mgr. Ing. Martina Schenková, právnička (zpráva čj. MULA 40380/2014 ze dne ).

11 141208_07_02_Zastupování města Lanškroun ve společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. 658/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, delegovat Jaroslava Karlíka jako zástupce města Lanškroun, které je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČO: , Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, na všechny valné hromady této společnosti a to od Termín realizace do: Mgr. Ing. Martina Schenková, právnička (zpráva čj. MULA 40381/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 zdrž: 1 (Karlík) 659/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů požádat představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČO: , Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, aby navrhlo valné hromadě téže obchodní korporace na nejbližším jednání odvolat z funkce člena představenstva uvedené obchodní korporace Ing. Martina Košťála a aby zvolila za člena téhož představenstva Ing. Bohumila Bernáška. Termín realizace do: Mgr. Ing. Martina Schenková, právnička (zpráva čj. MULA 40381/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 zdrž: 1 (Bernášek) _07_03_Zastupování města Lanškroun ve společnosti EKOLA České Libchavy s. r. o. 660/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, požádat valnou hromadu společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o., IČO , České Libchavy 172, aby odvolala na nejbližším jednání z funkce člena dozorčí rady uvedené obchodní korporace Ing. Martina Košťála a zvolila za člena téže dozorčí rady Mgr. Radima Vetchého. Termín realizace do: Mgr. Ing. Martina Schenková, právnička (zpráva čj. MULA 40382/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6

12 zdrž: 1 (Vetchý) 09_ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ _09_01_Schválení smlouvy o poskytnutí podpory varovný systém Pan Bernášek požádal o předložení informace, v jaké výši je spoluúčast města. Pan starosta sdělil přítomným, že na vodních tocích budou umístěna čidla, která budou kontrolovat výši hladiny vody. Součástí varovného systému jsou i měřiče srážek a vrstvy sněhu umístěné na Mariánské hoře a dále také městský rozhlas. Poté upozornil, že nejproblémovější jsou toky z Mariánské hory a Moravská Sázava. Na závěr diskuze pan starosta navrhl uspořádat besedu ve velké zasedací místnosti, kde by byl celý varovný systém prezentován veřejnosti. 661/2014 Rada města Lanškroun rozhodla o uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, jejímž předmětem je poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu životního prostředí, na akci Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškrouna, se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha, dle přílohy. Termín realizace do: 12. prosince 2014 (termín odeslání smlouvy) Richard Kohout, referent odboru životního prostředí (zpráva čj. MULA 40473/2014 ze dne ). Bez návrhu usnesení bylo radě města předloženo k seznámení Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem životního prostředí dne 28. listopadu 2014 pod čj. 115D /2, ve věci poskytnutí dotace na projekt Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškrouna v maximální výši Kč ,70,--. 51_FINANČNÍ ODBOR Do jednací místnosti byla přizvána paní Ing. Renáta Krčová v 15:48 h _51_01_Pravidla rozpočtového provizoria Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 662/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015 takto:

13 město hradí nejnutnější výdaje zabezpečující provoz městského úřadu a města, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků, město hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv a splátky úvěrů, město hradí výdaje na investiční akce, které přecházejí z roku 2014 do roku 2015 na základě podepsaných smluv a v rozsahu daném těmito smlouvami, město poskytne v lednu 2015 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši ¼ schváleného příspěvku na provoz na rok Rozpočtové provizorium schválené v tomto znění platí až do doby schválení řádného rozpočtu města Lanškroun na rok Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji řádného rozpočtu roku 2015 po jeho schválení. Termín realizace: do doby schválení rozpočtu na rok 2015 příkazci operací kapitol rozpočtu dle kontrolního řádu Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 39897/2014 ze dne ) _51_02_Rozpočtová opatření č. 130 až 133 Bez dotazů a připomínek bylo o návrzích usnesení hlasováno en bloc. 663/2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtové opatření č. 130 k rozpočtu města na rok přijetí dotace ve výši Kč ,10,-- na Ozelenění sídliště U Papíren. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40027/2014 ze dne ). 664/2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtové opatření č. 131 k rozpočtu města na rok přijetí dotace ve výši Kč ,-- na Zateplení objektu přístavba ZŠ Smetanova Lanškroun. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40027/2014 ze dne ). 665/2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtové opatření č. 132 k rozpočtu města na rok přijetí dotace ve výši Kč ,-- na Zateplení objektu tělocvična ZŠ Smetanova Lanškroun.

14 Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40027/2014 ze dne ). 666/2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtové opatření č. 133 k rozpočtu města na rok snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši Kč 4.000,--. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40027/2014 ze dne ). Usnesení byla přijata _51_03_Rozpočtová opatření č. 134 a 137 Pan Bernášek se dotázal, z jakého důvodu došlo k navýšení výdajů na provoz Kulturního centra Lanškroun. Paní Krčová odpověděla, že Kulturní centrum Lanškroun bylo po dobu rekonstrukce uzavřeno a především uspořádalo tři ztrátové akce. Pan starosta navrhl, aby byl radě města předložen plán předpokládaných akcí na rok Dále požádal o předložení vyúčtování ztrátových akcí Kulturního centra Lanškroun za rok O návrzích usnesení hlasováno en bloc. 667/2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtová opatření č. 134 a 135 k rozpočtu města na rok 2014 dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40070/2014 ze dne ). 668/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 136 k rozpočtu města na rok navýšení výdajů ve výši Kč ,-- v položce příspěvek na provoz příspěvkové organizace Kulturní centrum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40070/2014 ze dne ).

15 669/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 137 k rozpočtu města na rok snížení výdajů ve výši Kč ,-- v položce ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec úprava zahrady v přírodním stylu. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40070/2014 ze dne ). Usnesení byla přijata _51_04_Žádost o využití finančních prostředků ZŠ A. Jiráska 670/2014 Rada města Lanškroun souhlasila s žádostí ředitelky Základní školy Lanškroun, A. Jiráska 139 o využití prostředků nevyčerpaných za elektrické energie na modernizaci a vybavení jazykové učebny viz žádost. Nevyčerpané prostředky rozpočtované na energie (tyto prostředky má organizace stanoveny jako závazný ukazatel) nelze použít bez předchozího souhlasu zřizovatele na jiné účely. Vzhledem k tomu, že rada města plní vůči příspěvkovým organizacím funkci zřizovatele, je předkládána žádost ředitelky základní školy ke schválení radě města (zpráva čj. MULA 40126/2014 ze dne ). Paní Krčová opustila jednací místnost v 16:19 h. 61_ODDĚLENÍ MAJETKU ODBORU INVESTIC A MAJETKU Do jednací místnosti byla přizvána paní Bc. Kateřina Gregorová v 16:19 h _61_01_Prodej pozemku pod garáží v ulici Hradební Pan Strnad ohlásil střet zájmů. 671/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí čj. MULA 30968/2014 ze dne o prodej pozemku pod garáží v ulici Hradební a doporučila zastupitelstvu města prodat žadatelům pozemek stpč. 19/8 o výměře 3 m 2 v k. ú. Lanškroun za cenu Kč 6.300,-- s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40148/2014 ze dne ).

16 141208_61_02_Prodej části pozemku u Penzionu SEVEN K-M Pan Karlík požádal, aby prodej pozemku posoudila majetková komise. Pan tajemník i paní Gregorová upozornili, že žádost o koupi byla radě města předložena již třikrát. Dále doplnili, že tato žádost byla podána už v červenci Paní Gregorová dodala, že pozemek je veřejně přístupová účelová komunikace a nemůže být tedy oplocen. Dále doplnila, že žadatel chce tuto komunikaci koupit, aby ji mohl opravit. Proběhla krátká diskuze. Členové rady města se dohodli stáhnout bod z programu jednání a předložit jej k projednání majetkové komisi. Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti SEVEN K-M s. r. o., Dvorská 168, Lanškroun IČO: (čj. MULA /2014 ze dne ) o prodej části pozemku v ulici Dvorská a doporučila zastupitelstvu města prodat žádající společnosti spoluvlastnický podíl ve výši 52/56 k části pozemku ppč. 3983/1 o výměře cca 260 m 2 v k. ú. Lanškroun dle přílohy za jednotkovou cenu 100 Kč/m 2 s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40123/2014 ze dne ). Program byl stažen z programu jednání _61_03_Prodej domu čp. 35 v Dolním Třešňovci Paní Gregorová sdělila přítomným, že město může domy prodávat i s nájemci. Současný nájemce se nemusí vystěhovat, informace o prodeji mu byla sdělena doporučeným dopisem, který si převzal. Dále doplnila, že dům je v havarijním stavu a kupující byl seznámen s informací o nájemci. Na závěr informovala přítomné, že po prodeji není záruka, že kupující nájemce nevystihuje. Pokud by však nastala tato situace, může si nájemce požádat o mimořádné přidělení bytu. Proběhla rozsáhlá diskuze. Pan Bernášek je obeznámen i s životní situací nájemce a podal tedy protinávrh nemovitost neprodávat. 672/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí čj. MULA 14964/2014 ze dne o prodej domu v Dolním Třešňovci a doporučila zastupitelstvu města neprodat žadateli pozemek stpč. 79, jehož součástí je dům čp. 35, Dolní Třešňovec, Lanškroun a pozemek ppč. 258/1 vše v k. ú. Dolní Třešňovec o celkové výměře 666 m 2 za celkovou cenu Kč ,--. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a

17 (zpráva čj. MULA 40152/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 zdrž: 1 (Strnad) Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí čj. MULA 14964/2014 ze dne o prodej domu v Dolním Třešňovci a doporučila zastupitelstvu města prodat žadateli pozemek stpč. 79, jehož součástí je dům čp. 35, Dolní Třešňovec, Lanškroun a pozemek ppč. 258/1 vše v k. ú. Dolní Třešňovec o celkové výměře 666 m 2 za celkovou cenu Kč ,--. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40152/2014 ze dne ) _61_04_Ukončení nájemních smluv v lokalitě okálů B. Modrého Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrzích usnesení en bloc. 673/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s výpovědí čj. MULA 37409/2014 ze dne z nájemní smlouvy a rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 598 uzavřenou dne na pronájem části pozemku ppč. 1740/1 v k. ú. Lanškroun o výměře 32 m 2 dohodou ke dni Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40155/2014 ze dne ). 674/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s výpovědí čj. MULA 39560/2014 ze dne z nájemní smlouvy a rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 638 uzavřenou dne na pronájem části pozemku ppč. 1740/1 v k. ú. Lanškroun o výměře 24 m 2 dohodou ke dni Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40155/2014 ze dne ). Usnesení byla přijata.

18 141208_61_05_Oprava usnesení - mimořádné přidělení bytu Dětskému domovu v Dolní Čermné Pan tajemník doplnil, že byt má být určen pro obyvatele, kteří opouští dětský domov. Pan Bernášek upozornil, že v pravidlech pro pronajímání bytů není napsáno, že byt může být přidělen organizaci. Paní Gregorová bude tento podnět konzultovat s Mgr. Ing. Martinou Schenkovou a její stanovisko předloží na následujícím jednání rady města. Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky textem nájemní smlouvu na dobu určitou jeden rok. Termín realizace do: JUDr. Milan Slezák, jednatel Městského bytového podniku Lanškroun s. r. o. (zpráva čj. MULA 40124/2014 ze dne ). Bod byl stažen z programu jednání _61_06_Prodej domu čp. 17 v ulici Komenského Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 675/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s protokolem o dražbě čj. MULA 39072/2014 ze dne v soutěži o právo uzavřít kupní smlouvu na nemovitosti v ulici Komenského v Lanškrouně a doporučila zastupitelstvu města prodat pozemek stpč. 732, jehož součástí je dům čp. 17, Žichlínské Předměstí, ulice Komenského, Lanškroun a část pozemku ppč. 153/1 o celkové výměře cca 900 m 2 vše v k. ú. Lanškroun za cenu Kč ,-- s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, referentka oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40127/2014 ze dne ) _61_07_Prodej pozemků v areálu společnosti KOMFI Engineering s. r. o. v ulici Dvořákova Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 676/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí společnosti KOMFI Engineering s. r. o., Dvořákova 1001, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 35882/2014 ze dne ) o prodej pozemků v areálu žádající společnosti a doporučila zastupitelstvu města prodat žádající společnosti pozemky ppč. 3746/11 a ppč. 3746/12 o celkové výměře 57 m 2 dle geometrického plánu č /2014 vše v k. ú. Lanškroun za cenu Kč 5.700,-- s připočtením nákladů města spojených

19 s prodejem. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, referentka oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40129/2014 ze dne ) _61_08_Prodej pozemků v Dolním Třešňovci Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 677/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 25458/2014 ze dne o prodej pozemků u domu čp. 160 v Dolním Třešňovci a stanovisko k ceně pozemků (čj. MULA 37371/2014 ze dne ) a doporučila zastupitelstvu města prodat pozemky ppč. 194/12, stpč. 218/2, ppč. 194/14, část ppč. 194/5 a část ppč. 194/13 o celkové výměře cca 630 m 2 vše v k. ú. Dolní Třešňovec žadatelům za jednotkovou cenu 100 Kč/m 2 s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40157/2014 ze dne ) _61_09_Prodej pozemku v Oboře Pan starosta i místostarosta požádají pana Kokeše, aby vypracoval koncepci lanškrounských rybníků jako rekreační oblasti. Proběhla krátká diskuze o prodeji pozemků v Oboře. 678/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí čj. MULA 34667/2014 ze dne o prodej pozemku v Oboře a doporučila zastupitelstvu města prodat žadatelům část pozemku ppč o výměře cca 55 m 2 v k. ú. Lanškroun dle přílohy za jednotkovou cenu 100 Kč/m² s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, referentka oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40131/2014 ze dne ).

20 Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Smola) _61_10_prodej pozemků v Oboře u turistické loděnice Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 679/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Klubu českých turistů Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 33558/2014 ze dne ) o prodej pozemku v Oboře a doporučila zastupitelstvu města prodat pozemky ppč. 996/25, ppč a část pozemku ppč. 1026/1 celkové o výměře cca 200 m 2 vše v k. ú. Lanškroun za jednotkovou cenu 100 Kč/m 2 pod podmínkou zřízení věcného předkupního práva pro město Lanškroun a s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40385/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 4 zdrž: 1 (Karlík) proti: 2 (Smola, Šilarová) _61_11_Prodej pozemků v areálu TJ - vodní sporty Pan starosta stručně informoval přítomné o stávajících sporech v oddílu vodních sportů. Členové rady města se vzhledem k neukončeným sporům dohodli prozatím pozemky neprodávat. 680/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Tělovýchovné jednoty Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 23481/2014 ze dne 10, ) o prodej pozemků v areálu vodních sportů v Oboře a doporučila zastupitelstvu města neprodat pozemky ppč. 996/3, ppč. 996/4, ppč. 997/2, ppč. 997/6, ppč. 997/7, ppč. 8355, ppč a část pozemku ppč. 997/1 o celkové výměře cca m 2 vše v k. ú. Lanškroun. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40405/2014 ze dne ).

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.12.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.12.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.12.2014 638/2014 Rada města Lanškroun jmenovala pracovní skupinu pro přípravu a zajištění Adventního a vánočního Lanškrouna 2015 ve složení: Petra

Více

Spisový znak: Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo

Spisový znak: Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 28 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 28 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 28 ze dne 30.11.2015 USNESENÍ č. 640/RM/2015 Účelový finanční dar Rada města Lanškroun rozhodla o poskytnutí účelového finančního daru ve výši 182 Kč na úhradu

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 01.02.2010 24/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 9 až 12 k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: 28.02.2010 Odpovídá:

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Usnesení Rady města Lanškroun č. 5 ze dne

Usnesení Rady města Lanškroun č. 5 ze dne Usnesení Rady města Lanškroun č. 5 ze dne 29.02.2016 USNESENÍ č. 77/RM/2016 Poskytnutí dotace z rozpočtu města na nátěr nemovité kutlurní památky - schválení veřejnoprávní smlouvy Rada města Lanškroun

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 09.12.2013 533/2013 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 26.11.2012 509/2012 Rada města Lanškroun v souladu s ust. 102 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovila výši peněžitých

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne 10.02.2016 USNESENÍ č. 1/ZM/2016 Návrh Ing. Martina Košťála - prověření zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky " KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN"

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne /2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise.

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne /2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise. V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 05.03.2012 92/2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise. Mgr. Kateřina Kárská, asistentka starostky Datum realizace

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne 25.07.2016 USNESENÍ č. 387/RM/2016 Zahraniční služební cesta do Göppingenu Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu PaedDr. Marie Borkovcové

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 03.02.2014 38/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 1609/2014 ze dne 14.01.2014) o připojení

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne 14.09.2016 USNESENÍ č. 103/ZM/2016 Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne 01.02.2016 USNESENÍ č. 33/RM/2016 Převzetí areálu bývalého Autodružstva Rada města Lanškroun se seznámila s protokolem o převzetí bývalého areálu Autodružstva

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 28. dne

Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 28. dne nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu *MULAX00B4ULO* Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 28. dne 21.11.2016 Přítomni: Ing. Bohumil Bernášek, Jaroslav

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 10 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 10 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 10 ze dne 02.05.2016 USNESENÍ č. 193/RM/2016 Převod tenisových kurtů - TJ Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost Tělovýchovné jednoty Lanškroun, z. s.,

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 20.10.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 20.10.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 20.10.2014 536/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace ze dne 24.09.2014, identifikační

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 9 ze dne Služební cesta do partnerského města Hajdúszoboszló

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 9 ze dne Služební cesta do partnerského města Hajdúszoboszló Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 9 ze dne 18.04.2016 USNESENÍ č. 169/RM/2016 Služební cesta do partnerského města Hajdúszoboszló Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Mgr. Oldřicha

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 13. srpna 2013

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 13. srpna 2013 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 + 1 (usnesení) Spisová značka: SEK/24033/2013/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 13. srpna 2013 Místo a čas zahájení:

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 29 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 29 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 29 ze dne 14.12.2015 USNESENÍ č. 673/RM/2015 Souhlas vlastníka objektu s umístěním sídla spolku Klub Českých turistů v Dělnickém domě Rada města Lanškroun projednala

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.01.2014

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.01.2014 U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.01.2014 1/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.04.2009 157/2009 Rada města Lanškroun schvaluje převod finančních prostředků z příspěvku na provoz na investiční dotaci ve výši Kč 10.000,-- u příspěvkové organizace

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.04.2015 165/2015 Rada města Lanškroun, v souladu s ustanovením článku 5.4. Pokynu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun,

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 11. listopadu 2013

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 11. listopadu 2013 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 + 3 (usnesení) Spisová značka: SEK/31602/2013/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 11. listopadu 2013 Místo a čas

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 29. října 2013

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 29. října 2013 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/31602/2013/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 29. října 2013 Místo a čas zahájení:

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 20 ze dne Schválení účasti města Lanškroun na projektu WELCOME

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 20 ze dne Schválení účasti města Lanškroun na projektu WELCOME Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 20 ze dne 22.08.2016 USNESENÍ č. 415/RM/2016 Darovací smlouva Hlínafest Rada města Lanškroun projednala podnět kanceláře starosty a tajemníka k uzavření darovací

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 30.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 30.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 30.03.2015 134/2015 Rada města Lanškroun v souladu s ust. 102 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovila výši peněžitých

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 04.12.2006 859/2006 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku Města Lanškroun č. 6/2006 ze dne 13.12.2006, kterou se

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 22. července 2013

Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 22. července 2013 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 + 1 (usnesení) Spisová značka: SEK/21421/2013/JKo Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 22. července 2013 Místo a čas zahájení:

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 24. ledna 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 24. ledna 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/2314/2011/PBr Přítomni: 6, dle prezenční listiny Omluven: p. Brýdl Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun

Více

Spisový znak: Počet listů dokumentu: 14 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/30259/2014/JKo

Spisový znak: Počet listů dokumentu: 14 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/30259/2014/JKo Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 14 Počet listů příloh: 1 + 7 (usnesení) Spisová značka: SEK/30259/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 15. září 2014 Místo a čas

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 25. března 2013

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 25. března 2013 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/7976/2013/KRo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 25. března 2013 Místo a čas zahájení:

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 18820/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 4. června 2015 Zápis

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 30 ze dne Žádost o snížení nájemného za užívání restaurace Koupaliště

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 30 ze dne Žádost o snížení nájemného za užívání restaurace Koupaliště Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 30 ze dne 12.12.2016 USNESENÍ č. 659/RM/2016 Žádost o snížení nájemného za užívání restaurace Koupaliště Rada města Lanškroun projednala žádost Marka Pelly, Gruzínská

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 18. ledna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 18. ledna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/1114/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 18. ledna 2010

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Přítomni: 7 Ing. Bohumil Bernášek, Jaroslav Karlík, Mgr. Pavel Resler, Miloš Smola, Mgr. Oldřich Strnad, MVDr. Marta Šilarová, Mgr.

Přítomni: 7 Ing. Bohumil Bernášek, Jaroslav Karlík, Mgr. Pavel Resler, Miloš Smola, Mgr. Oldřich Strnad, MVDr. Marta Šilarová, Mgr. Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 1 + 2 (usnesení) Spisová značka: SEK/4905/2015/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 16. února 2015 Místo a čas

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 10. listopadu v sále lanškrounského zámku

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 10. listopadu v sále lanškrounského zámku Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/36555/2010/PBr Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 10. listopadu v sále lanškrounského

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. listopadu 2012

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. listopadu 2012 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/31234/2012/KRo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. listopadu 2012 Místo a čas

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 40603/2016 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 12. prosince 2016

Více

Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 16. dne

Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 16. dne nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu *MULAX00AJZQ2* Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 16. dne 11.7.2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté:

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 13774/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 28. dubna 2015 Zápis

Více

Spisový znak: Počet listů dokumentu: 11 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/2894/2015/JKo

Spisový znak: Počet listů dokumentu: 11 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/2894/2015/JKo Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 11 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/2894/2015/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 2. února 2015 Místo a čas

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 09. července 2012

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 09. července 2012 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 + 1 (usnesení) Spisová značka: SEK/18655/2012/KKa Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 09. července 2012 Místo a čas

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 1 ze dne Žádost o souhlas s užitím znaku města Lanškroun

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 1 ze dne Žádost o souhlas s užitím znaku města Lanškroun Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 1 ze dne 18.01.2016 USNESENÍ č. 1/RM/2016 Žádost o souhlas s užitím znaku města Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 43034/2015 ze dne 21.12.2015

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 24. června 2013

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 24. června 2013 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 + 3 (usnesení) Spisová značka: SEK/18728/2013/KRo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 24. června 2013 Místo a čas

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 2 ze dne 23.01.2017 USNESENÍ č. 26/RM/2017 Převod členských práv a povinností Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

Přítomni: 6 Ing. Bohumil Bernášek, Jaroslav Karlík, Miloš Smola, Mgr. Oldřich Strnad, MVDr. Marta Šilarová, Mgr. Radim Vetchý

Přítomni: 6 Ing. Bohumil Bernášek, Jaroslav Karlík, Miloš Smola, Mgr. Oldřich Strnad, MVDr. Marta Šilarová, Mgr. Radim Vetchý Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 1 + 5 (usnesení) Spisová značka: SEK/17124/2015/PBr Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 25. května 2015 Místo a čas

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/13396/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Místo a čas

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání sportovní komise

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání sportovní komise nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 28349/2014 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 4 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 22. srpna 2014

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 13. září 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 13. září 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/29308/2010/PBr Přítomni: 6, dle prezenční listiny Omluven: Ing. Šebrle Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 04. února 2013

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 04. února 2013 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 + 2 (usnesení) Spisová značka: SEK/3132/2013/KRo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 04. února 2013 Místo a čas zahájení:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.08.2010. 413/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 409/2010 ze dne 16.07.2010.

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.08.2010. 413/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 409/2010 ze dne 16.07.2010. VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.08.2010 413/2010 Rada města Lanškroun ruší své usnesení č. 409/2010 ze dne 16.07.2010. 414/2010 Rada města Lanškroun projednala ţádost společnosti VEKTOR INVESTMENT

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016 USNESENÍ č. 58/RM/2016 Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 27506/2015 ze dne 14.08.2015

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 14. dubna 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Pavel Strnad (7) Antonín Vyšohlíd (2) Vladimír Hejtmanský

Více

Spisový znak: Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/18710/2015/JKo

Spisový znak: Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/18710/2015/JKo Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 5 (usnesení) Spisová značka: SEK/18710/2015/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. června 2015 Místo a čas

Více

Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 2. dne

Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 2. dne nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu *MULAX009N24K* Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 2. dne 1.2.2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté:

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Navrhované usnesení zastupitelstva města: Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo se Zápisem z jednání kontrolního výboru dne

Navrhované usnesení zastupitelstva města: Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo se Zápisem z jednání kontrolního výboru dne Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 10.02.2016 Číslo jednání: 1 Název materiálu: Zápis z jednání kontrolního výboru dne 18.01.2016 Číslo materiálu: 10/ZM/2016/MAT Druh zařazení: Kancelář

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4747/2016 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 12. února 2016 Zápis

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1297/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 16. ledna 2015 Zápis

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 17. března 2014

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 17. března 2014 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 1 + 6 (usnesení) Spisová značka: SEK/7908/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 17. března 2014 Místo a čas

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 6. 2. 2006 76/2006 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis z kontrolního dne na akci Domov důchodců ze dne 19. 1. 2006. 77/2006 Rada města Lanškroun bere na

Více

Výtah ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Lanškroun číslo 4. dne

Výtah ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Lanškroun číslo 4. dne nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu *MULAX00A8UEO* Výtah ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Lanškroun číslo 4. dne 14.9.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté:

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 2965/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 31. ledna 2014 Zápis

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 29. dne

Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 29. dne nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu *MULAX00AQJAV* Výtah ze zápisu ze schůze Rady města Lanškroun číslo 29. dne 28.11.2016 Přítomni: Ing. Bohumil Bernášek, Jaroslav

Více