Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan"

Transkript

1 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a čas zahájení: kancelář starosty města, 13:30 h Přítomni: 7 Ing. Bohumil Bernášek (odchod 19:52 h), Jaroslav Karlík, Mgr. Pavel Resler, Miloš Smola, Mgr. Oldřich Strnad, MVDr. Marta Šilarová, Mgr. Radim Vetchý Omluveni: 0 Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Program: Schválení programu Hlavní část jednání, body spadající do kompetence odborů: body předložené kanceláří starosty a tajemníka body předložené odborem sociálních věcí a zdravotnictví body předložené oddělením školství a kultury finančního odboru body předložené oddělením právním a přestupků body předložené odborem životního prostředí body předložené finančním odborem body předložené oddělením odboru investic a body předložené oddělením investic odboru investic a Zpráva starosty a místostarosty Interpelace členů rady města Závěr Pan Bernášek ohlásil střet zájmů v bodě _05_02. Program jednání byl schválen.

2 Hlavní část jednání 01_KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA _01_01_Zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu Lanškrounského majálesu Pan tajemník doplnil, že do pracovních skupin mohou být průběžně jmenováni další členové. Pan Resler požádal o předložení položkového vyúčtování nákladů Kulturního centra Lanškroun za spolupořádanou akci Lanškrounský majáles. Bez návrhu usnesení byl Radě města Lanškroun předložen zápis z jednání pracovní skupiny pro přípravu Lanškrounského majálesu ze dne (zpráva čj. MULA 38895/2014 ze dne ) _01_02_ Pracovní skupiny pro přípravu akcí ve městě v roce 2015 Členové rady města se dohodli, aby pan Strnad prezentoval pracovní skupině záměr přesunout adventní trhy na náměstí J. M. Marků. Pan Bernášek požádal o doplnění paní Aleny Kühnertové do pracovní skupiny. 638/2014 Rada města Lanškroun jmenovala pracovní skupinu pro přípravu a zajištění Adventního a vánočního Lanškrouna 2015 ve složení: Petra Brejšová - koordinátorka, Marie Borkovcová členka, Hana Hamerníková členka, Jan Hubený člen, David Knápek - člen, Alena Kühnertová členka, Vladimír Skalický - člen, Oldřich Strnad člen, Pavel Vašíček člen, Zbigniew Czendlik - externí poradce. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 38945/2014 ze dne ). Pan Bernášek navrhl doplnit do pracovní skupiny paní Naděždu Jánešovou. Členové rady města s tímto návrhem souhlasili. 639/2014 Rada města Lanškroun jmenovala pracovní skupinu pro přípravu programu městských slavností při příležitosti konání Lanškrounské kopy ve dnech a ve složení: Petra Brejšová koordinátorka, Marie Borkovcová - členka, Naděžda Jánešová členka, David Knápek - člen, Miloš Krejčí člen, Jiří Krejča - člen, Tomáš Pavelka - člen, Stanislav Popelář - člen, Jan Toninger - člen, Vladimír Skalický - člen, Zdeněk Šesták - člen. Termín realizace do:

3 Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 38945/2014 ze dne ) _01_03_Pověření oddávajících Pan Bernášek sdělil přítomným, že starosta a místostarosta vykonávají tuto funkci podle zákona o matrikách, jménu a příjmení, nemusí být pověřeni. 640/2014 Rada města Lanškroun v souladu s ustanovením 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 11 a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pověřila Mgr. Moniku Duškovou, Jaroslava Karlíka a Mgr. Oldřicha Strnada k přijímání prohlášení o uzavření manželství a dle 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je opravňuje používat závěsný odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 37143/2014 ze dne ) _01_04_Úhrada energie spotřebované vysílačem Bez připomínek a dotazů hlasováno o návrhu usnesení. 641/2014 Rada města Lanškroun rozhodla o uzavření smlouvy o úhradě elektrické energie spotřebované vysílačem umožňujícím komunikaci prostřednictvím technologií Wi-Fi a Bluetooth s příspěvkovou organizací Kino Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 39010/2014 ze dne ) _01_05_Rozhodnutí o přijetí dotace Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. 642/2014 Rada města Lanškroun rozhodla o přijetí dotace z Integrovaného operačního programu, prioritní osa Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence na realizaci projektu Konsolidace

4 IT ORP Lanškroun, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/ a schválila Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 39014/2014 ze dne ) _01_06_Pojištění vozidel v města užívaných městským úřadem a městskou policií Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 643/2014 Rada města Lanškroun projednala podnět kanceláře starosty a tajemníka ke změně pojištění služebních vozidel městského úřadu a městské policie a rozhodla o uzavření pojistných smluv na komplexní pojištění vozidel: 1E58008 přívěs AGADOS HANDY se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 4E54660 osobní automobil ŠKODA OCTAVIA se spoluúčastí 5%, minimálně však Kč 5.000, 4E12332 osobní automobil ŠKODA YETI - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 2E33300 osobní automobil ŠKODA FABIA - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 3E71177 osobní automobil ŠKODA YETI - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 4E54656 osobní automobil SUZUKI JIMNY - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 4E93535 osobní automobil ŠKODA FABIA - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč 2.000, 5E33553 osobní automobil ŠKODA FABIA - se spoluúčastí pro havarijní pojištění 0%, minimálně však Kč se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Templová 747, Praha 1, IČO: Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 39230/2014 ze dne ).

5 141208_01_07_Vydání nového kontrolního řádu a přílohy ke stávajícímu kontrolnímu řádu Pan Bernášek požádal pana tajemníka, aby radě města předložil souhrnnou zprávu o provedených kontrolách na městském úřadě. 644/2014 Rada města Lanškroun vydala s účinností od Kontrolní řád města Lanškroun. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40028/2014 ze dne ). 645/2014 Rada města Lanškroun vydala s účinností od Přílohu č. 1 Kontrolního řádu města Lanškroun, kterou se nahrazuje stávající Příloha č. 1 Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40028/2014 ze dne ) _01_08_Úprava smlouvy Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 646/2014 Rada města Lanškroun zrušila své usnesení č. 572/2014 ze dne Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40071/2014 ze dne ). 647/2014 Rada města Lanškroun rozhodla o uzavření Smlouvy o výpůjčce sousoší Český orchestr s Urządem Miasta Dzierżoniów, Rynek 1, Dzierżoniów, Polská republika dle přílohy. Předmětem výpůjčky je sousoší s názvem Čeští muzikanti, které bude instalováno v Dzierżoniówě vedle kruhového objezdu s názvem Rondo Czeskie. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40071/2014 ze dne ).

6 141208_01_09_Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 ostatní části dotace Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 648/2014 Rada města Lanškroun rozhodla o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 ostatní části dotace s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: Termín realizace do: Aleš Hampl, referent kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 39787/2014 ze dne ) _01_10_Směrnice pro tvorbu sociálního fondu Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 649/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit Směrnici pro tvorbu sociálního fondu dle přílohy. Termín realizace do: (předložení zastupitelstvu města) Ing. Jan Šebrle, tajemník MěÚ (zpráva čj. MULA 40217/2014 ze dne ) _01_11_Personální situace na pozici ředitelka Městské knihovny Lanškroun Pan tajemník stručně zrekapituloval personální situaci v Městské knihovně Lanškroun. V roce 2012 skončila jedné z ředitelek rodičovská dovolená, nicméně byla opět v jiném stavu. Mezi ukončením rodičovské dovolené a nástupem na mateřskou dovolenou byla ředitelka v pracovní neschopnosti. Druhá z ředitelek, jako zaměstnavatel, tuto změnu nenahlásila zřizovateli. Referentka oddělení školství a kultury finančního odboru tuto změnu také nenahlásila, a tak došlo ke jmenování dvou ředitelek na dobu neurčitou. V září 2015 bude muset rada města jednu z ředitelek odvolat. Ve stejnou dobu končí jedné zaměstnankyni městské knihovny pracovní poměr. Nikomu tedy nebude zrušen pracovní poměr a odvolaná ředitelka může nastoupit na toto uvolněné místo. Bez návrhu usnesení je radě města pro informaci předloženo podání ředitelky příspěvkové organizace Městská knihovna Lanškroun Bc. Ivy Semlerové, stanovisko tajemníka MěÚ Lanškroun k této problematice a návrh odpovědi starosty města (zpráva čj. MULA /2014 ze dne ).

7 141208_01_12_Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Albrechtice Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 650/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Albrechtice, Albrechtice 145, IČO: dle přílohy. Termín realizace do: Aleš Hampl, referent kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40398/2014 ze dne ) _01_13_Objednávka služeb daňového a účetního poradce Pan starosta sdělil přítomným, že objednávka se vztahuje na analýzu smluvních vztahů města. Členové rady města souhlasili s nabídkou, objednávkou i s osobou vykonávající tuto analýzu. Bez návrhu usnesení byla radě města předložena nabídka na služby daňového poradce. V případě, že rada nebude mít námitek, bude po projednání tohoto bodu zaslána objednávka (zpráva čj. MULA 40642/2014 ze dne ) _01_14_Financování přípravy cyklostezek Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 651/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku na financování dokumentace k územnímu řízení, pro stavební povolení a provedení stavby včetně inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení projektu Cyklostezka Lanškroun Sázava s Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, IČO: v textu dle přílohy Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40634/2014 ze dne ). 652/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku na financování dokumentace k územnímu řízení, pro stavební povolení a provedení stavby včetně inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

8 projektu Cyklostezka Lanškroun Žichlínek s Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, IČO: v textu dle přílohy Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka (zpráva čj. MULA 40634/2014 ze dne ). 04_ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ _04_01_Souhlas s přijetím daru. 653/2014 Rada města Lanškroun, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě 27 odst. 5 písm. b) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí ve znění pozdějších předpisů, udělila souhlas řediteli příspěvkové organizace Sociální služby Lanškroun Ing. Milanu Minářovi, Janáčkova 1003, Lanškroun, IČO: , k přijetí účelově určených darů dle darovací smlouvy v příloze. Termín realizace do: Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (zpráva čj. MULA 40092/2014 ze dne ). 05_ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A KULTURY _05_01_školská rada Pan starosta doporučil, aby zástupce ve školské radě byl úzce spjat se zřizovatelem, tedy aby byl zaměstnancem města zařazeným do městského úřadu nebo členem zastupitelstva města. Dále pan starosta navrhl, aby zástupcem pro všechny školy byl jeden člověk. Jako zástupce zřizovatele do školské rady doporučil paní Mgr. Radku Krejčovou, referentku finančního odboru. Proběhla krátká diskuze o možnosti vytvořit samostatný odbor školství, kultury a sportu. Do jednací místnosti byla přizvána paní Jitka Krejčová ve 14:50 h. Pan tajemník upozornil, že paní Radce Krejčové končí za dva roky pracovní poměr, nicméně je možné ji v průběhu funkce zástupce ve školských radách odvolat a jmenovat nového zástupce. 654/2014 Rada města Lanškroun jmenovala Mgr. Radku Krejčovou zástupkyní zřizovatele do školské rady pro období pro příspěvkovou organizaci:

9 Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: , Základní škola a Mateřskou škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Termín realizace do: (odeslání jednotlivým zástupcům) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 39255/2014 ze dne ) _05_02_platový výměr ředitelek mateřských škol Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení. 655/2014 Rada města Lanškroun stanovila plat ředitelkám mateřských škol zřízených městem Lanškroun: Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Mateřská škola, Lanškroun, Žižkova 365, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí, IČO: s účinností od dle přílohy. Termín realizace: (předání ředitelkám jednotlivých MŠ) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 39772/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Bernášek) _05_03_dodatky zřizovacích listin kulturních organizací Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 656/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit: dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizaci Kulturního centra Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, IČO: dle přílohy

10 dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizaci Kina Lanškroun, T. G. Masaryka 3, IČO: dle přílohy. Termín realizace do: (předložení ZM ke schválení) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 39779/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Bernášek) Paní Krejčová opustila jednací místnost v 15:12 h. 07_ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ _07_01_Obecně závazná vyhláška č. 03/2014 o čistotě města a o zabezpečení některých dalších místních záležitostí veřejného pořádku Paní Šilarová nesouhlasila s prodloužením nočního klidu v době pořádání Lanškrounského majálesu, Lanškrounské kopy a dne 1. ledna. Dále upozornila na množící se neorganizované ohňostroje, které navrhla omezit upravením obecně závazné vyhlášky. Pan tajemník odpověděl, že ohňostroje musí být nahlášeny hasičům. Omezení nebo zakázání ohňostrojů může být doplněno do vyhlášky, nicméně musí být v souladu se zákonem. Na závěr dodal, že v této podobě je vyhláška odsouhlasena ministerstvem vnitra. Proběhla rozsáhlá diskuze o době nočního klidu. Členové rady města se dohodli změnit dobu nočního klidu během Lanškrounské kopy a Lanškrounského majálesu od 23:00 do 06:00 a dne 1. ledna od 02:00 do 06:00 h. 657/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Lanškroun č. 03/2014 o čistotě města a o zabezpečení některých dalších místních záležitostí veřejného pořádků ve znění dle přílohy upravené ve smyslu jednání rady města. Termín realizace do: Mgr. Ing. Martina Schenková, právnička (zpráva čj. MULA 40380/2014 ze dne ).

11 141208_07_02_Zastupování města Lanškroun ve společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. 658/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, delegovat Jaroslava Karlíka jako zástupce města Lanškroun, které je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČO: , Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, na všechny valné hromady této společnosti a to od Termín realizace do: Mgr. Ing. Martina Schenková, právnička (zpráva čj. MULA 40381/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 zdrž: 1 (Karlík) 659/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů požádat představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČO: , Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, aby navrhlo valné hromadě téže obchodní korporace na nejbližším jednání odvolat z funkce člena představenstva uvedené obchodní korporace Ing. Martina Košťála a aby zvolila za člena téhož představenstva Ing. Bohumila Bernáška. Termín realizace do: Mgr. Ing. Martina Schenková, právnička (zpráva čj. MULA 40381/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 zdrž: 1 (Bernášek) _07_03_Zastupování města Lanškroun ve společnosti EKOLA České Libchavy s. r. o. 660/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, požádat valnou hromadu společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o., IČO , České Libchavy 172, aby odvolala na nejbližším jednání z funkce člena dozorčí rady uvedené obchodní korporace Ing. Martina Košťála a zvolila za člena téže dozorčí rady Mgr. Radima Vetchého. Termín realizace do: Mgr. Ing. Martina Schenková, právnička (zpráva čj. MULA 40382/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6

12 zdrž: 1 (Vetchý) 09_ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ _09_01_Schválení smlouvy o poskytnutí podpory varovný systém Pan Bernášek požádal o předložení informace, v jaké výši je spoluúčast města. Pan starosta sdělil přítomným, že na vodních tocích budou umístěna čidla, která budou kontrolovat výši hladiny vody. Součástí varovného systému jsou i měřiče srážek a vrstvy sněhu umístěné na Mariánské hoře a dále také městský rozhlas. Poté upozornil, že nejproblémovější jsou toky z Mariánské hory a Moravská Sázava. Na závěr diskuze pan starosta navrhl uspořádat besedu ve velké zasedací místnosti, kde by byl celý varovný systém prezentován veřejnosti. 661/2014 Rada města Lanškroun rozhodla o uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, jejímž předmětem je poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu životního prostředí, na akci Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškrouna, se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha, dle přílohy. Termín realizace do: 12. prosince 2014 (termín odeslání smlouvy) Richard Kohout, referent odboru životního prostředí (zpráva čj. MULA 40473/2014 ze dne ). Bez návrhu usnesení bylo radě města předloženo k seznámení Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané Ministerstvem životního prostředí dne 28. listopadu 2014 pod čj. 115D /2, ve věci poskytnutí dotace na projekt Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškrouna v maximální výši Kč ,70,--. 51_FINANČNÍ ODBOR Do jednací místnosti byla přizvána paní Ing. Renáta Krčová v 15:48 h _51_01_Pravidla rozpočtového provizoria Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 662/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015 takto:

13 město hradí nejnutnější výdaje zabezpečující provoz městského úřadu a města, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků, město hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv a splátky úvěrů, město hradí výdaje na investiční akce, které přecházejí z roku 2014 do roku 2015 na základě podepsaných smluv a v rozsahu daném těmito smlouvami, město poskytne v lednu 2015 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši ¼ schváleného příspěvku na provoz na rok Rozpočtové provizorium schválené v tomto znění platí až do doby schválení řádného rozpočtu města Lanškroun na rok Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji řádného rozpočtu roku 2015 po jeho schválení. Termín realizace: do doby schválení rozpočtu na rok 2015 příkazci operací kapitol rozpočtu dle kontrolního řádu Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 39897/2014 ze dne ) _51_02_Rozpočtová opatření č. 130 až 133 Bez dotazů a připomínek bylo o návrzích usnesení hlasováno en bloc. 663/2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtové opatření č. 130 k rozpočtu města na rok přijetí dotace ve výši Kč ,10,-- na Ozelenění sídliště U Papíren. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40027/2014 ze dne ). 664/2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtové opatření č. 131 k rozpočtu města na rok přijetí dotace ve výši Kč ,-- na Zateplení objektu přístavba ZŠ Smetanova Lanškroun. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40027/2014 ze dne ). 665/2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtové opatření č. 132 k rozpočtu města na rok přijetí dotace ve výši Kč ,-- na Zateplení objektu tělocvična ZŠ Smetanova Lanškroun.

14 Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40027/2014 ze dne ). 666/2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtové opatření č. 133 k rozpočtu města na rok snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši Kč 4.000,--. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40027/2014 ze dne ). Usnesení byla přijata _51_03_Rozpočtová opatření č. 134 a 137 Pan Bernášek se dotázal, z jakého důvodu došlo k navýšení výdajů na provoz Kulturního centra Lanškroun. Paní Krčová odpověděla, že Kulturní centrum Lanškroun bylo po dobu rekonstrukce uzavřeno a především uspořádalo tři ztrátové akce. Pan starosta navrhl, aby byl radě města předložen plán předpokládaných akcí na rok Dále požádal o předložení vyúčtování ztrátových akcí Kulturního centra Lanškroun za rok O návrzích usnesení hlasováno en bloc. 667/2014 Rada města Lanškroun schválila rozpočtová opatření č. 134 a 135 k rozpočtu města na rok 2014 dle přílohy. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40070/2014 ze dne ). 668/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 136 k rozpočtu města na rok navýšení výdajů ve výši Kč ,-- v položce příspěvek na provoz příspěvkové organizace Kulturní centrum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, okres Ústí nad Orlicí, IČO: Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40070/2014 ze dne ).

15 669/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 137 k rozpočtu města na rok snížení výdajů ve výši Kč ,-- v položce ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec úprava zahrady v přírodním stylu. Termín realizace do: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru (zpráva čj. MULA 40070/2014 ze dne ). Usnesení byla přijata _51_04_Žádost o využití finančních prostředků ZŠ A. Jiráska 670/2014 Rada města Lanškroun souhlasila s žádostí ředitelky Základní školy Lanškroun, A. Jiráska 139 o využití prostředků nevyčerpaných za elektrické energie na modernizaci a vybavení jazykové učebny viz žádost. Nevyčerpané prostředky rozpočtované na energie (tyto prostředky má organizace stanoveny jako závazný ukazatel) nelze použít bez předchozího souhlasu zřizovatele na jiné účely. Vzhledem k tomu, že rada města plní vůči příspěvkovým organizacím funkci zřizovatele, je předkládána žádost ředitelky základní školy ke schválení radě města (zpráva čj. MULA 40126/2014 ze dne ). Paní Krčová opustila jednací místnost v 16:19 h. 61_ODDĚLENÍ MAJETKU ODBORU INVESTIC A MAJETKU Do jednací místnosti byla přizvána paní Bc. Kateřina Gregorová v 16:19 h _61_01_Prodej pozemku pod garáží v ulici Hradební Pan Strnad ohlásil střet zájmů. 671/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí čj. MULA 30968/2014 ze dne o prodej pozemku pod garáží v ulici Hradební a doporučila zastupitelstvu města prodat žadatelům pozemek stpč. 19/8 o výměře 3 m 2 v k. ú. Lanškroun za cenu Kč 6.300,-- s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40148/2014 ze dne ).

16 141208_61_02_Prodej části pozemku u Penzionu SEVEN K-M Pan Karlík požádal, aby prodej pozemku posoudila majetková komise. Pan tajemník i paní Gregorová upozornili, že žádost o koupi byla radě města předložena již třikrát. Dále doplnili, že tato žádost byla podána už v červenci Paní Gregorová dodala, že pozemek je veřejně přístupová účelová komunikace a nemůže být tedy oplocen. Dále doplnila, že žadatel chce tuto komunikaci koupit, aby ji mohl opravit. Proběhla krátká diskuze. Členové rady města se dohodli stáhnout bod z programu jednání a předložit jej k projednání majetkové komisi. Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti SEVEN K-M s. r. o., Dvorská 168, Lanškroun IČO: (čj. MULA /2014 ze dne ) o prodej části pozemku v ulici Dvorská a doporučila zastupitelstvu města prodat žádající společnosti spoluvlastnický podíl ve výši 52/56 k části pozemku ppč. 3983/1 o výměře cca 260 m 2 v k. ú. Lanškroun dle přílohy za jednotkovou cenu 100 Kč/m 2 s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40123/2014 ze dne ). Program byl stažen z programu jednání _61_03_Prodej domu čp. 35 v Dolním Třešňovci Paní Gregorová sdělila přítomným, že město může domy prodávat i s nájemci. Současný nájemce se nemusí vystěhovat, informace o prodeji mu byla sdělena doporučeným dopisem, který si převzal. Dále doplnila, že dům je v havarijním stavu a kupující byl seznámen s informací o nájemci. Na závěr informovala přítomné, že po prodeji není záruka, že kupující nájemce nevystihuje. Pokud by však nastala tato situace, může si nájemce požádat o mimořádné přidělení bytu. Proběhla rozsáhlá diskuze. Pan Bernášek je obeznámen i s životní situací nájemce a podal tedy protinávrh nemovitost neprodávat. 672/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí čj. MULA 14964/2014 ze dne o prodej domu v Dolním Třešňovci a doporučila zastupitelstvu města neprodat žadateli pozemek stpč. 79, jehož součástí je dům čp. 35, Dolní Třešňovec, Lanškroun a pozemek ppč. 258/1 vše v k. ú. Dolní Třešňovec o celkové výměře 666 m 2 za celkovou cenu Kč ,--. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a

17 (zpráva čj. MULA 40152/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 zdrž: 1 (Strnad) Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí čj. MULA 14964/2014 ze dne o prodej domu v Dolním Třešňovci a doporučila zastupitelstvu města prodat žadateli pozemek stpč. 79, jehož součástí je dům čp. 35, Dolní Třešňovec, Lanškroun a pozemek ppč. 258/1 vše v k. ú. Dolní Třešňovec o celkové výměře 666 m 2 za celkovou cenu Kč ,--. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40152/2014 ze dne ) _61_04_Ukončení nájemních smluv v lokalitě okálů B. Modrého Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrzích usnesení en bloc. 673/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s výpovědí čj. MULA 37409/2014 ze dne z nájemní smlouvy a rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 598 uzavřenou dne na pronájem části pozemku ppč. 1740/1 v k. ú. Lanškroun o výměře 32 m 2 dohodou ke dni Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40155/2014 ze dne ). 674/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s výpovědí čj. MULA 39560/2014 ze dne z nájemní smlouvy a rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 638 uzavřenou dne na pronájem části pozemku ppč. 1740/1 v k. ú. Lanškroun o výměře 24 m 2 dohodou ke dni Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40155/2014 ze dne ). Usnesení byla přijata.

18 141208_61_05_Oprava usnesení - mimořádné přidělení bytu Dětskému domovu v Dolní Čermné Pan tajemník doplnil, že byt má být určen pro obyvatele, kteří opouští dětský domov. Pan Bernášek upozornil, že v pravidlech pro pronajímání bytů není napsáno, že byt může být přidělen organizaci. Paní Gregorová bude tento podnět konzultovat s Mgr. Ing. Martinou Schenkovou a její stanovisko předloží na následujícím jednání rady města. Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky textem nájemní smlouvu na dobu určitou jeden rok. Termín realizace do: JUDr. Milan Slezák, jednatel Městského bytového podniku Lanškroun s. r. o. (zpráva čj. MULA 40124/2014 ze dne ). Bod byl stažen z programu jednání _61_06_Prodej domu čp. 17 v ulici Komenského Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 675/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s protokolem o dražbě čj. MULA 39072/2014 ze dne v soutěži o právo uzavřít kupní smlouvu na nemovitosti v ulici Komenského v Lanškrouně a doporučila zastupitelstvu města prodat pozemek stpč. 732, jehož součástí je dům čp. 17, Žichlínské Předměstí, ulice Komenského, Lanškroun a část pozemku ppč. 153/1 o celkové výměře cca 900 m 2 vše v k. ú. Lanškroun za cenu Kč ,-- s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, referentka oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40127/2014 ze dne ) _61_07_Prodej pozemků v areálu společnosti KOMFI Engineering s. r. o. v ulici Dvořákova Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 676/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí společnosti KOMFI Engineering s. r. o., Dvořákova 1001, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 35882/2014 ze dne ) o prodej pozemků v areálu žádající společnosti a doporučila zastupitelstvu města prodat žádající společnosti pozemky ppč. 3746/11 a ppč. 3746/12 o celkové výměře 57 m 2 dle geometrického plánu č /2014 vše v k. ú. Lanškroun za cenu Kč 5.700,-- s připočtením nákladů města spojených

19 s prodejem. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, referentka oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40129/2014 ze dne ) _61_08_Prodej pozemků v Dolním Třešňovci Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 677/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 25458/2014 ze dne o prodej pozemků u domu čp. 160 v Dolním Třešňovci a stanovisko k ceně pozemků (čj. MULA 37371/2014 ze dne ) a doporučila zastupitelstvu města prodat pozemky ppč. 194/12, stpč. 218/2, ppč. 194/14, část ppč. 194/5 a část ppč. 194/13 o celkové výměře cca 630 m 2 vše v k. ú. Dolní Třešňovec žadatelům za jednotkovou cenu 100 Kč/m 2 s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40157/2014 ze dne ) _61_09_Prodej pozemku v Oboře Pan starosta i místostarosta požádají pana Kokeše, aby vypracoval koncepci lanškrounských rybníků jako rekreační oblasti. Proběhla krátká diskuze o prodeji pozemků v Oboře. 678/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí čj. MULA 34667/2014 ze dne o prodej pozemku v Oboře a doporučila zastupitelstvu města prodat žadatelům část pozemku ppč o výměře cca 55 m 2 v k. ú. Lanškroun dle přílohy za jednotkovou cenu 100 Kč/m² s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, referentka oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40131/2014 ze dne ).

20 Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Smola) _61_10_prodej pozemků v Oboře u turistické loděnice Bez dotazů a připomínek hlasováno o návrhu usnesení. 679/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Klubu českých turistů Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 33558/2014 ze dne ) o prodej pozemku v Oboře a doporučila zastupitelstvu města prodat pozemky ppč. 996/25, ppč a část pozemku ppč. 1026/1 celkové o výměře cca 200 m 2 vše v k. ú. Lanškroun za jednotkovou cenu 100 Kč/m 2 pod podmínkou zřízení věcného předkupního práva pro město Lanškroun a s připočtením nákladů města spojených s prodejem. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40385/2014 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 4 zdrž: 1 (Karlík) proti: 2 (Smola, Šilarová) _61_11_Prodej pozemků v areálu TJ - vodní sporty Pan starosta stručně informoval přítomné o stávajících sporech v oddílu vodních sportů. Členové rady města se vzhledem k neukončeným sporům dohodli prozatím pozemky neprodávat. 680/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Tělovýchovné jednoty Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 23481/2014 ze dne 10, ) o prodej pozemků v areálu vodních sportů v Oboře a doporučila zastupitelstvu města neprodat pozemky ppč. 996/3, ppč. 996/4, ppč. 997/2, ppč. 997/6, ppč. 997/7, ppč. 8355, ppč a část pozemku ppč. 997/1 o celkové výměře cca m 2 vše v k. ú. Lanškroun. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení odboru investic a (zpráva čj. MULA 40405/2014 ze dne ).

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

LL 17 / 2006 STRANA 1 LAUDON 2006

LL 17 / 2006 STRANA 1 LAUDON 2006 LL 17 / 2006 STRANA 1 17. číslo 8. září 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Blíží se nedožité devadesáté narozeniny legendárního brankáře Bóži Modrého jaké budou oslavy? Str. 12 a 13 LAUDON 2006

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Listopad 2013/číslo 11 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Hřbitov v Dolní Lipce Zdejší půvabný hřbitůvek byl založen v roce 1894, kdy tehdejší starosta obce Dolní Lipka (Nieder Lipka) pan Peter Prause,

Více

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, 337 01 Rokycany IČO: 00259047 Telefon: 371706111 E-mail: posta@rokycany.cz Webové stránky: www.rokycany.cz

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012

3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ? 10: POČTY ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL KLESAJÍ 12-13: JAKÝ BYL ROK 2012 LISTY LANŠKROUNSKA 1/XIII LEDEN 2013 CENA 12 Kč Herci Divadla Ve středu se zhostili Tříkrálové hry, s. 5 Foto: K.Kokešová 3: O.K. KLUB SE STĚHUJE DO VĚTŠÍCH PROSTOR 4-5: CO SE DĚLO NA PŘELOMU ROKU VE MĚSTĚ?

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 5 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Hana Rabenhauptová,

Více