Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1."

Transkript

1 VIP KARTY... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.1 VŠEOBECNÉ INFORMACECHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.2 OBSAH APLIKACE... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.3 VIP KARTY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA Práce se skupinami karetchyba! Záložka není definována Prohlíţení, tisk a export seznamu karet... Chyba! Záložka není definována Stanovení doby platnosti skupiny karet... Chyba! Záložka není definována Stanovení rozvrhu pro skupinu karetchyba! Záložka není definována Stanovení slevy pro skupinu karetchyba! Záložka není definována Nastavení bonusu pro skupinu karetchyba! Záložka není definována Zvláštnosti v nastavení rozvrhůchyba! Záložka není definována Práce s VIP kartamichyba! Záložka není definována Záloţka Parametry.. Chyba! Záložka není definována Záloţka Sleva... Chyba! Záložka není definována Záloţka Pouţití... Chyba! Záložka není definována Záloţka Dotazník... Chyba! Záložka není definována Záloţka Obraz... Chyba! Záložka není definována Záloţka Zpráva... Chyba! Záložka není definována Uloţení parametrů VIP kartychyba! Záložka není definována Vymazání VIP kartychyba! Záložka není definována Vyhledávání karty... Chyba! Záložka není definována Obnovení dat chyba! Záložka není definována. 1.4 ROZVRH PLATNOSTI KARTYCHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.5 PROGRESIVNÍ SLEVY CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.6 OPERACE S VIP KARTOUCHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.7 SUMÁRNÍ REPORT VIP KARETCHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1

2 R-Keeper V6 Руководство менеджера 1.8 REPORT Č CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.9 REPORT NAROZENINY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. VIP KARTY 1.1 Všeobecné informace Systém VIP karet umoţňuje zákazníkům pouţívat zvláštní magnetické karty jako platební prostředek. Také na tyto karty můţou být udělovány slevy a napočítávány bonusy (body). Pro kaţdou kartu můţe být určena sleva, kterou obdrţí majitel karty při platbě účtu. Na konto karty můţou být vplaceny peníze, které budou pouţity při placení účtů v restauraci. Také můţe být stanovena suma kreditu, který se poskytuje majiteli karty. Konto karty se můţe být doplňováno pomocí bonusů, kdy se určité procento zaplacené v restauraci částky převádí na konto karty. V programu Reporty můţete vidět informace o operacích po kartám. Pro spuštění programu klikněte na ikonku: 1.2 Obsah aplikace Hlavní menu aplikace VIP karty se skládá ze tří částí. (viz Obr. 1).. 2

3 Obr. 1 V první části Soubor (viz Obr. 2) se pracuje s kartami - vytvářejí se nové karty; - editují se existující karty; - vymazávají se nepouţívané karty; - vytvářejí se rozvrhy platnosti karet; - vytvářejí se progresivní slevy. Obr. 2 V druhé části Report (viz Obr. kartám. 3) lze vidět reporty po 3

4 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 3 V třetí části Nápověda (viz Obr. 4) se nachází informace o programu a přepínají se jazyky interfacu. 1.3 VIP karty Obr. 4 Pro otevření seznamu karet vyberte v hlavním menu Soubor Karty. 4

5 Obr. 5 Aby seznam byl přehlednější, karty můţou být uspořádány do skupin. Seznam skupin je umístěn v levé části okna (viz Obr. 5) Práce se skupinami Pro úpravu seznamu skupin a pro nastavení určitých parametrů pro všechny karty skupiny pouţijte odpovídající poloţku rozbalovacího menu (viz Obr. 6). Obr. 6 5

6 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pokud potřebujete nastavit parametr pro karty ve všech skupinách, při otevření rozbalovacího menu označte skupinu Skupiny (viz Obr. 8) Prohlížení, tisk a export seznamu karet Počet úrovní v struktuře seznamu skupin je neomezený. Pro otevření všech skupin a podskupin klikněte v rozbalovacím menu na Rozbalit vše. Pro tisk seznamu všech karet s rozdělením na skupiny nastavte kurzor na hlavní skupinu Skupiny a pouţijte poloţku Tisk rozbalovacího menu. Pro otevření náhledu na seznam před tiskem klikněte v rozbalovacím menu na Náhled. Pokud chcete vytisknout seznam karet určité skupiny, nastavte kursor na tuto skupinu a klikněte na Náhled nebo Tisk. Pro export seznamu karet do DBF formátu pouţijte poloţku rozbalovacího menu Export Stanovení doby platnosti skupiny karet Pro stanovení doby platnosti všech karet nebo karet jedné skupiny, označte poţadovanou skupinu a pouţijte Stanovit dobu platnosti v rozbalovacím menu. Otevře se okno, zobrazené na Obr. 7. Obr. 7 [OK]. Zadejte datum, dokdy jsou karty platné a klikněte na tlačítko 6

7 Stanovení rozvrhu pro skupinu karet Pro stanovení rozvrhu platnosti pro skupinu karet pouţijte poloţku rozbalovacího menu Stanovit rozvrh. V okně nastavení rozvrhů vyberte poţadovaný rozvrh a klikněte na tlačítko [OK] (viz Obr. 8). Obr Stanovení slevy pro skupinu karet Pro stanovení slevy pro skupinu karet pouţijte poloţku rozbalovacího menu Stanovit slevu. Dejte přepínač do polohy Stále nebo Podle rozvrhu (viz obr. 9). Pokud zvolíte Stále vyberte poţadovanou slevu ze seznamu. Sleva bude platit nepřetrţitě (ovšem můţou být výjimky - viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Také můţete stanovit omezení sumy slevy. Pokud zvolíte Podle rozvrhu, slevy budou fungovat podle rozvrhu, stanoveného pro kaţdou kartu (pole "Rozvrh platnosti karty " na záloţce Použití (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)).. 7

8 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pole pro výběr slevy, která platí nepřetrţitě Obr Nastavení bonusu pro skupinu karet Pro stanovení bonusu pro skupinu karet pouţijte poloţku rozbalovacího menu Stanovit bonus. Dejte přepínač do polohy Stále nebo Podle rozvrhu (viz obr. 10). Pole pro výběr bonusu, který platí stále Obr. 10 Pokud zvolíte Stále vyberte poţadovaný bonus ze seznamu. Bonus bude platit nepřetrţitě (ovšem můţou být výjimky - viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 8

9 Pokud zvolíte Podle rozvrhu, slevy budou fungovat podle rozvrhu, stanoveného pro kaţdou kartu (pole "Rozvrh platnosti karty " na záloţce Použití (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)) Zvláštnosti v nastavení rozvrhů Slevy a bonusy můţou platit nepřetrţitě nebo podle rozvrhu, který je vybrán v poli Rozvrh platnosti karty na záloţce Použití v okně vlastností karty (viz odst.. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Pokud je přepínač v poloze Stále, sleva nebo bonus budou platit nepřetrţitě pokud v poli Rozvrh platnosti karty na záloţce Použití není vybrán rozvrh, který má nastavené období, kdy sleva nebo bonus neplatí. Pokud takové zákazy jsou, sleva nebo bonus platit nepřetrţitě nebudou. Aby sleva a bonus platily nepřetrţitě, pole Rozvrh platnosti karty musí zůstat prázdné nebo v něm musí být vybrán rozvrh podle kterého slevy a bonusy platí vţdy. Kdyţ chcete vytvořit rozvrh, kde slevy a bonusy platí vţdy, udělejte nový rozvrh a nezadávejte v něm ţádné periody (více viz odst. 1.4.). Pokud pole Rozvrh platnosti karty bylo jednou vyplněno, očistit ho jiţ nelze. Seznam slev a bonusů se vytváří v programu Editor (viz). Pokud je přepínač v poloze Podle rozvrhu, slevy a bonusy platí podle rozvrhu karty (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Standardně karta platí nepřetrţitě. To znamená, ţe pokud potřebujete, aby karta platila např. v sobotu a v neděli od 10 do 18 a v ostatní dny nepřetrţitě, stačí kdyţ uděláte jenom dvě periody na sobotu a na neděli od 10 do 18. V jiné dny karta automaticky platí Práce s VIP kartami Pro vytvoření nové karty vyberte skupinu do které tato karta bude patřit, v pravé části otevřete rozbalovací menu a vyberte poloţku Vytvořit kartu(viz Obr. 11) (nebo zmáčkněte klávesu [Insert]). 9

10 R-Keeper V6 Руководство менеджера Musíte vytvořit alespoň jednu skupinu, protoţe dodat karty do hlavní skupiny systém nedovolí. Obr. 11 Vyplňte pole nové karty (viz Obr. 12). 10

11 Obr. 12 V záhlaví zadejte číslo magnetické karty a jméno majitele. Pak vyplňte potřebná pole na pěti záloţkách Záložka Parametry Na záloţce Parametry (viz Obr. 12) určete základní charakteristiky karty. V části Druh karty (viz Obr. 13) vyberte jeden ze způsobů pouţití karty: 11

12 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 13 Debetní VIP karta, na konto které se vplácejí peníze. Při platbě kartou suma se odečítá z konta. Majiteli karty můţe byt poskytnut kredit (to znamená, ţe můţe utratit víc, neţ má na kontě), suma kterého se určuje v poli Kredit. Bez omezení VIP karta s neomezeným kreditem, majitel této karty se stravuje v restauraci zadarmo. Na konto této karty se peníze nevplácejí. S omezením majitel této karty se také stravuje zadarmo, ale má určitá omezení. Omezení se stanoví na měsíc, týden nebo den. Například na obr. 14 na kartu je stanoveno omezení na 1000 korun týdně. Obr. 14 Pokud tento zákazník bude sbírat body za návštěvu restaurace, musíte to nastavit v části Bonus. Dejte přepínač do odpovídající polohy. Pokud zvolíte Stále vyberte poţadovaný bonus ze seznamu. Bonus bude platit nepřetrţitě (ovšem můţou být výjimky viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Pokud zvolíte Podle rozvrhu, slevy budou fungovat podle rozvrhu, stanoveného pro kaţdou kartu (pole "Rozvrh platnosti karty " na záloţce Použití (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)) Bonusy fungují pouze spolu se slevou, to znamená ţe body se započítají jen v případě, ţe na účet byla aplikována sleva. Pokud chcete načítat body bez udělení slevy, vytvořte slevu 0% a vyberte ji v nastaveních karty. Pokud potřebujete zavést diskontní karty, čili karty na které se poskytují slevy ale kterými se nedá platit, musíte udělat takto: 1. v části Druh karty vyberte Debetní; 12

13 2. v poli Kredit napište 0; 3. vyberte slevu; 4. vyberte bonus (v případě potřeby). A nevplácejte peníze ne konto této karty Záložka Sleva Pokud chcete majiteli karty poskytovat slevu, vyberte poţadovanou slevu na záloţce sleva (viz Obr. 15). Dejte přepínač do polohy Stále nebo Podle rozvrhu. Pokud zvolíte Stále vyberte poţadovanou slevu ze seznamu. Sleva bude platit nepřetrţitě (ovšem můţou být výjimky - viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Také můţete stanovit omezení sumy slevy. Pokud zvolíte Podle rozvrhu, slevy budou fungovat podle rozvrhu, stanoveného pro kaţdou kartu (pole "Rozvrh platnosti karty " na záloţce Použití (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)). 13

14 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr Záložka Použití. Na této záloţce se nastavuje doba platnosti karty a rozvrh její platnosti (viz Obr. 16). 14

15 Klikněte sem pro otevření kalendáře Obr. 16 Do pole Datum vydání vepište datum ručně nebo vyberte z kalendáře. Toto pole je ryze informační. Do pole Platí do napište datum ukončení doby platnosti karty. Datum můţe byt vepsáno ručně nebo vybráno z kalendáře. Pokud doba platnosti skončila, v seznamu karet datum ukončení bude zvýrazněn červeně. Karta můţe platit stále nebo podle stanoveného rozvrhu (například zaplatit účet pomocí karty lze pouze ve všední den od 10 do 18 hodin). Všechny potřebné rozvrhy se vytváří v menu Rozvrhy hlavního menu Soubor. (více čtěte v odst. 10.4) a tady se jen vybírá jeden rozvrh ze seznamu. Pokud ţádný rozvrh není vybrán, karta bude platit stále. Pokud pouţití karty musí být dočasně zastaveno, zaznačte pole Zablokovat kartu. 15

16 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pokud karta musí byt majiteli z nějakého důvodu odebrána, zaznačte pole Odebrat kartu. Při pokusu pouţit tuto kartu se na kase objeví hlášení o tom, ţe karta musí být odebrána. V poli Důvod můţete napsat důvod odebrání, který se také zobrazí na kase. Pokud pouţití karty musí být pokaţdé potvrzeno manaţerem restaurace, zaznačte pole Používat s kartou manažera Záložka Dotazník Na třetí záloţce Dotazník (viz Obr. doplňkovou informace o majiteli karty. 17) můţete zapsat Klikněte sem pro otevření kalendáře Obr. 17 Všechna pole na této záloţce jsou jenom pro informaci. 16

17 Záložka Obraz Na záloţce Obraz lze nahrát foto majitele nebo vzor jeho podpisu, které pak můţe ověřovat pokladní u terminálu. Pro nahrání obrázku klikněte na tlačítko (viz Obr. 18). Obr. 18 Vyhledejte a nahrajte grafický soubor formátu GIF, JPG, BMP. Příklady obrázků jsou na obr

18 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 19 Obr. 20 Musíte vybrat oblast obrázku která se bude zobrazovat na kase. Tlačítko zmenšuje měřítko, tlačítko - zvětšuje. Rámečkem je označena vybraná oblast. Oblast lze vybrat pomocí levé klávesy myši (viz Obr. 19, 20). Systém dohlíţí aby velikost obrázku nepřekročila povolenou. Klikněte na OK pro uloţení obrázku. Pomocí tlačítka můţete obrázek vymazat. 18

19 Pomocí tlačítka můţete proměnit obrázek v černo-bílý, pokud máte černo-bílé terminály. Vrátit barvy zpátky jiţ nebude moţné Záložka Zpráva Pokud chcete, aby při pouţití karty na obrazovce terminálu se objevila zpráva, text zprávy napište do odpovídajícího pole na záloţce Zpráva (viz Obr. 21). Zmáčknutí klávesy [Enter] na klávesnici odpovídá kliknutí na tlačítko [OK] na obrazovce, proto nepouţívejte klávesy [Enter] pro přechod na další řádek. Pole pro text zprávy Obr. 21 Pro odeslání zprávy klikněte na tlačítko nebo zmáčkněte klávesu [Enter] na klávesnici. Zpráva se objeví na 19

20 R-Keeper V6 Руководство менеджера obrazovce v okamţiku pouţití karty (to znamená při platbě, udělení slevy nebo prohlíţení informací o kartě) Uložení parametrů VIP karty Pro uloţení parametrů karty klikněte na tlačítko nebo zmáčkněte klávesu [Enter] na klávesnici. Pokud kód karty je jiţ obsazený, objeví se hlášení, zobrazené na Obr Vymazání VIP karty Obr. 22 Pro vymazání karty, která se jiţ nebude pouţívat, vyberte kartu v seznamu a pouţijte poloţku Vymazat kartu v rozbalovacím menu (nebo zmáčkněte klávesu [Delete]). Systém poţádá o potvrzení (viz Obr. 23). Klikněte na pro vymazání nebo na, pro zrušení operace. Informace o operacích s vymazanou kartou zůstanou v systému a také v programu Reporty a budete mít moţnost jich kdykoli prohlédnout. Obr

21 Vyhledávání karty Pro vyhledávání karty pouţijte poloţku rozbalovacího menu Hledat. V horním poli napište jméno nebo část jména majitele karty a klikněte na tlačítko (viz Obr. 24). Otevře se seznam karet, které odpovídají podmínkám vyhledávání. Pro přechod k hledané kartě v seznamu klikněte na ní dvakrát. Obr. 24 Pro změnu parametrů karty, najděte ji v seznamu a klikněte na ní dvakrát nebo pouţijte poloţku rozbalovacího menu Editovat kartu. Po uloţení změn klikněte na tlačítko. Pro zrušení změn klikněte na Obnovení dat Pokud pouţíváte několik aplikací VIP karty které pracují s jednou databází, pro obnovení a synchronizace dat pouţijte poloţku rozbalovacího menu Obnovit. 21

22 R-Keeper V6 Руководство менеджера 1.4 Rozvrh platnosti karty Pokud potřebujete aby karta neplatila stále ale jen v určenou dobu, musíte vytvořit rozvrh v menu Soubor Rozvrhy (viz Obr. 25). Obr. 25 Pro vytvoření nového rozvrhu pouţijte poloţku rozbalovacího menu Vytvořit nebo zmáčkněte klávesu [Insert]. V horním poli napište název rozvrhu (viz Obr. 26). Obr. 26 Dále pouţijte poloţku rozbalovacího menu Dodat periodu. Systém otevře okno nastavení periody (viz obr. 27). 22

23 Obr. 27 Dejte přepínač do odpovídající polohy Den v týdnu, Narozeniny majitele nebo Datum. A zvolte den v týdnu nebo datum, kdy karta bude platit.. Pokud potřebujete, zadejte také časový interval v poli Čas. Pokud v během této periody bude platit nějaká sleva, vyberte potřebnou slevu ze seznamu. Jinak zaznačte pole Není. Pokud v během této periody bude platit bonus, vyberte bonus ze seznamu. Jinak zaznačte pole Není. Dejte přepínač Platba do odpovídající polohy podle toho, zda majitel můţe během této periody kartou zaplatit. Klikněte na pro uloţení periody. Pak zadejte další periodu pokud potřebujete. Příklad. Kdyţ chcete vytvořit rozvrh, podle kterého karty platí ve všední dny, do rozvrhu vepište dvě periody na den v týdnu (Sobotu a Neděli) a zakaţte pro ně všechny operace. 23

24 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pokud jste vytvořily v jednom rozvrhu periody, které se navzájem překrývají, systém vydá upozornění (viz Obr. 28). Obr. 28 Perioda na datum má vyšší prioritu neţ perioda na den v týdnu. To znamená, ţe pokud v rozvrhu jsou dvě takové překrývající se periody, platí perioda na datum. Pokud karta má platit nepřetržitě, vytvořte pro ní rozvrh ale nedodávejte do něj ţádné periody. Pokud stanovíte ţe začátek periody je dřív neţ konec nebo jsou ve stejnou chvíli, systém vydá hlášení o chybě. (viz Obr. 29). Začátek musí být vţdy dřív neţ konec. Obr. 29 Po dodání potřebných period klikněte na tlačítko pro uloţení nového rozvrhu. Pokud potřebujete vytvořit rozvrh s parametry podobnými jiţ existujícím rozvrhům, můţete pouţit poloţku Kopírovat v rozbalovacím menu. V kopií udělejte potřebné změny a klikněte na tlačítko pro uloţení nového rozvrhu. 24

25 1.5 Progresivní slevy V systému existuje moţnost vytvoření progresivních slev, t. z. takových slev, kde procento zaleţí na sumární částce, utracené hostem během všech jeho návštěv restaurace. Seznam pravidel se vytváří v menu Soubor Progresivní slevy (viz Obr. 30) Obr. 30 Pro stanovení nového pravidla klikněte na poloţku Vytvořit v rozbalovacím menu nebo zmáčkněte klávesu [Insert]. V horním poli okna napište název slevy (viz Obr. 31). Název slevy Obr

26 R-Keeper V6 Руководство менеджера V hlavním poli se vytváří tabulka slev. Pro dodání záznamu klikněte na poloţku Dodat řádek v rozbalovacím menu nebo zmáčkněte klávesu [Insert] (viz Obr. 31). Otevře se okno Pravidla (viz Obr. 32) Obr. 32 V poli Utracená částka zadejte částku, po dosaţení které host bude mít právo na slevu uvedenou dole v poli Sleva. Zjistit utracenou částku můţete v seznamu operací s kartou v poli Utraceno (viz odst. 1.6 a Obr. 34). V poli sleva vyberte slevu ze seznamu, který se vytváří v programu Editor. Pokud pro některé rozmezí částek se sleva nedává, vyberte slevu 0%. Při pouţití systému VIP karet s programem R-keeper pole nikdy neoznačujte! Příklad: chceme zavést pravidlo, ţe dokud host neutratí v restauraci 1000 Kč nemá ţádnou slevu, kdyţ utratí bude mít slevu 10%, kdyţ utratí 5000 bude mít slevu 20%. Vzhled okna této slevy je na Obr

27 1.6 Operace s VIP kartou Obr. 33 Pro otevření seznamu operací s VIP kartou a pro vklad nebo výplatu peněz z konta najděte potřebnou kartu a pouţijte poloţku Operace z rozbalovacího menu. Operace lze provádět pouze s debetními kartami. 27

28 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 34 V horní části okna Operace s kartou (viz Obr. 34) je uvedeno jméno majitele karty, druh karty zůstatek peněz na kontě karty a částky kterou majitel jiţ utratil v restauraci. Zůstatek se zvětšuje při vkladu peněz na konto a načítání bonusů a zmenšuje se 28

29 při výplatách peněz z konta a platbách kartou. Pokud pro kartu je stanoven kredit, suma zůstatku se zobrazuje bez tohoto kreditu, ale na pokladně při prohlíţení informací o kartě se zobrazuje suma zůstatku včetně kreditu. Informace o operacích karty se zobrazují ve tvaru tabulky (viz Obr. 6), která se skládá z pěti sloupců: Datum datum operace; Čas čas provedení operace; Operace název operace; Částka součet vloţených nebo vyplacených peněz (vyplacené jsou s minusem). Poznámka doplňková informace o operaci. Pokud je to vklad nebo výplata tady se uvádí jméno manaţera a důvod. Pokud je to sleva, bonus nebo platba kartou zobrazuje se číslo účtu, pokladní datum, název pokladního terminálu, kde byla provedena operace. Pro vklad peněz na konto pouţijte v rozbalovacím menu poloţku Vklad (viz Obr. 35) a zadejte částku v základní měně. Obr. 35 Do pole Důvod napište poznámku k operaci, která musí obsahovat více neţ 4 symboly. Vyplnění tohoto pole je povinné. Pokud pole zůstane prázdné, při pokusu o uloţení operace systém vydá hlášení (viz Obr. 36). 29

30 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 36 Pro výplatu peněz z konta pouţijte v rozbalovacím menu poloţku Výplata (viz Obr. 37) a zadejte částku v základní měně. Do pole Důvod napište poznámku k operaci, která musí obsahovat více neţ 4 symboly. Vyplnění tohoto pole je povinné. Pokud pole zůstane prázdné, při pokusu o uloţení operace systém vydá hlášení (viz Obr. 36). 1.7 Sumární report VIP karet Obr. 37 Pro otevření sumárního reportu pouţijte hlavní menu Report Sumární. Zadejte období, za které chcete získat report (viz obr. 38) a klikněte na tlačítko. Obr

31 Report se skládá z několika sloupců (viz Obr. 39). Číslo číslo VIP karty; Majitel jméno majitele karty; Vklady - Výplaty výsledný součet všech vkladů a výplat za období; Platby kartou výsledný součet všech plateb kartou a napočítaných bonusových bodů; Slevy součet všech slev poskytnutých na kartu. Obr. 39 Majitele karet jsou seřazeny podle skupin. Report můţe být seřazen podle čísel karet (sloupec Číslo) a podle jmen majitelů (sloupec Majitel). Pro změnu způsobu seřazení klikněte na hlavičku sloupce. 1.8 Report č. 2 Kontrolu zůstatků peněz na kontech karet poskytuje report č.2. Tento report zobrazuje všechny karty, které mají zůstatek. 31

32 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pro otevření reportu pouţijte hlavní menu Report Report č.2. Zadejte období, za které chcete získat report (viz obr. 38) a klikněte na tlačítko. Obr. 40 Report se skládá z několika sloupců (viz Obr. 40). Číslo číslo VIP karty; Majitel jméno majitele karty; Vklady - Výplaty výsledný součet všech vkladů a výplat za období; Platby kartou výsledný součet všech plateb kartou a napočítaných bonusových bodů; Zůstatek zůstatek na kontě na konci období. Platí do doba platnosti karty Majitele karet jsou seřazeny podle skupin. Report můţe být seřazen podle čísel karet (sloupec Číslo) nebo podle jmen majitelů (sloupec Majitel). Pro změnu způsobu seřazení klikněte na hlavičku sloupce. 1.9 Report Narozeniny 32

33 Získat informace o narozeninách majitelů karet lze v reportu Narozeniny. Pro otevření reportu pouţijte hlavní menu Report Narozeniny. Zadejte období, za které chcete získat report (viz obr. 41) a klikněte na tlačítko. Obr

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení.

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. 1. Mé údaje správa osobních údajů a seznamu vybraných produktů

Více

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1. Obsah O TÉTO PŘÍRUČCE... 5 ČÁST I. PŘÍRRUČKA MANAŽERA...

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1. Obsah O TÉTO PŘÍRUČCE... 5 ČÁST I. PŘÍRRUČKA MANAŽERA... Obsah O TÉTO PŘÍRUČCE... 5 ČÁST I. PŘÍRRUČKA MANAŽERA... 6 1 CELKOVÝ PŘEHLED SYSTÉMU... 7 1.1 SOUČÁSTI SYSTÉMU... 7 1.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VYBAVENÍ... 8 2 ZÁKLADNÍ POJMY... 11 2.1 STRUKTURA MENU...

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

Průvodce Vyúčtování s přehledem

Průvodce Vyúčtování s přehledem Děkujeme, že jste se rozhodli používat službu Vyúčtování s přehledem a jsme rádi, že jste si ji aktivovali. Než začneme s Vyúčtováním s přehledem pracovat, je potřeba si nejprve stáhnout z Vaší Internetové

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz SMART Technický manuál Ze dne 13.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Obecné postupy... 3 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu... 3 1.3 Vyhledávání v seznamu klientů...

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ...

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ... EVIDENCE FONDŮ Fondy jsou určeny pro sledování stavů tvorby a čerpání částek ( výnosů a nákladů ) za poţadovanou sluţbu. Ve Windomech je však moţnost nastavit fond universálně pro různou moţnost pouţití.

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EXCEL 2007 - příklad Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Vytvořte formulář podle předlohy: Vytvořte si soubor EXCEL s názvem

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Manuál detailně popisuje všechny kroky, které je nutné provést pro plnohodnotnou funkcionalitu čtečky a aktivaci všech BONUSŮ (kredit na

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouţí pro výpočet finančního zdraví ţadatelů ucházejících se o podporu

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

První rande s Kristýnou

První rande s Kristýnou První rande s Kristýnou aneb jak na to Barbora HLADIŠOVÁ Příloha č. 2. e k diplomové práci B. Hladišové (2009): Metodika pro tvorbu bezešvého územního plánu Kristýna-GIS prohlížečka 1.3 je freeware, to

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje Docházka INTRAWEB Ve docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci,

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Dokumentace. Informační systém FENS (Finanční ekonomický nabídkový systém)

Dokumentace. Informační systém FENS (Finanční ekonomický nabídkový systém) Dokumentace Informační systém FENS (Finanční ekonomický nabídkový systém) Obsah Demo aplikace... 4 Společné prvky uživatelského rozhraní... 5 Základ uživatelského rozhraní... 5 Registrace do systému FENS

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více