Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1."

Transkript

1 VIP KARTY... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.1 VŠEOBECNÉ INFORMACECHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.2 OBSAH APLIKACE... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.3 VIP KARTY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA Práce se skupinami karetchyba! Záložka není definována Prohlíţení, tisk a export seznamu karet... Chyba! Záložka není definována Stanovení doby platnosti skupiny karet... Chyba! Záložka není definována Stanovení rozvrhu pro skupinu karetchyba! Záložka není definována Stanovení slevy pro skupinu karetchyba! Záložka není definována Nastavení bonusu pro skupinu karetchyba! Záložka není definována Zvláštnosti v nastavení rozvrhůchyba! Záložka není definována Práce s VIP kartamichyba! Záložka není definována Záloţka Parametry.. Chyba! Záložka není definována Záloţka Sleva... Chyba! Záložka není definována Záloţka Pouţití... Chyba! Záložka není definována Záloţka Dotazník... Chyba! Záložka není definována Záloţka Obraz... Chyba! Záložka není definována Záloţka Zpráva... Chyba! Záložka není definována Uloţení parametrů VIP kartychyba! Záložka není definována Vymazání VIP kartychyba! Záložka není definována Vyhledávání karty... Chyba! Záložka není definována Obnovení dat chyba! Záložka není definována. 1.4 ROZVRH PLATNOSTI KARTYCHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.5 PROGRESIVNÍ SLEVY CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.6 OPERACE S VIP KARTOUCHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.7 SUMÁRNÍ REPORT VIP KARETCHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1

2 R-Keeper V6 Руководство менеджера 1.8 REPORT Č CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.9 REPORT NAROZENINY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. VIP KARTY 1.1 Všeobecné informace Systém VIP karet umoţňuje zákazníkům pouţívat zvláštní magnetické karty jako platební prostředek. Také na tyto karty můţou být udělovány slevy a napočítávány bonusy (body). Pro kaţdou kartu můţe být určena sleva, kterou obdrţí majitel karty při platbě účtu. Na konto karty můţou být vplaceny peníze, které budou pouţity při placení účtů v restauraci. Také můţe být stanovena suma kreditu, který se poskytuje majiteli karty. Konto karty se můţe být doplňováno pomocí bonusů, kdy se určité procento zaplacené v restauraci částky převádí na konto karty. V programu Reporty můţete vidět informace o operacích po kartám. Pro spuštění programu klikněte na ikonku: 1.2 Obsah aplikace Hlavní menu aplikace VIP karty se skládá ze tří částí. (viz Obr. 1).. 2

3 Obr. 1 V první části Soubor (viz Obr. 2) se pracuje s kartami - vytvářejí se nové karty; - editují se existující karty; - vymazávají se nepouţívané karty; - vytvářejí se rozvrhy platnosti karet; - vytvářejí se progresivní slevy. Obr. 2 V druhé části Report (viz Obr. kartám. 3) lze vidět reporty po 3

4 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 3 V třetí části Nápověda (viz Obr. 4) se nachází informace o programu a přepínají se jazyky interfacu. 1.3 VIP karty Obr. 4 Pro otevření seznamu karet vyberte v hlavním menu Soubor Karty. 4

5 Obr. 5 Aby seznam byl přehlednější, karty můţou být uspořádány do skupin. Seznam skupin je umístěn v levé části okna (viz Obr. 5) Práce se skupinami Pro úpravu seznamu skupin a pro nastavení určitých parametrů pro všechny karty skupiny pouţijte odpovídající poloţku rozbalovacího menu (viz Obr. 6). Obr. 6 5

6 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pokud potřebujete nastavit parametr pro karty ve všech skupinách, při otevření rozbalovacího menu označte skupinu Skupiny (viz Obr. 8) Prohlížení, tisk a export seznamu karet Počet úrovní v struktuře seznamu skupin je neomezený. Pro otevření všech skupin a podskupin klikněte v rozbalovacím menu na Rozbalit vše. Pro tisk seznamu všech karet s rozdělením na skupiny nastavte kurzor na hlavní skupinu Skupiny a pouţijte poloţku Tisk rozbalovacího menu. Pro otevření náhledu na seznam před tiskem klikněte v rozbalovacím menu na Náhled. Pokud chcete vytisknout seznam karet určité skupiny, nastavte kursor na tuto skupinu a klikněte na Náhled nebo Tisk. Pro export seznamu karet do DBF formátu pouţijte poloţku rozbalovacího menu Export Stanovení doby platnosti skupiny karet Pro stanovení doby platnosti všech karet nebo karet jedné skupiny, označte poţadovanou skupinu a pouţijte Stanovit dobu platnosti v rozbalovacím menu. Otevře se okno, zobrazené na Obr. 7. Obr. 7 [OK]. Zadejte datum, dokdy jsou karty platné a klikněte na tlačítko 6

7 Stanovení rozvrhu pro skupinu karet Pro stanovení rozvrhu platnosti pro skupinu karet pouţijte poloţku rozbalovacího menu Stanovit rozvrh. V okně nastavení rozvrhů vyberte poţadovaný rozvrh a klikněte na tlačítko [OK] (viz Obr. 8). Obr Stanovení slevy pro skupinu karet Pro stanovení slevy pro skupinu karet pouţijte poloţku rozbalovacího menu Stanovit slevu. Dejte přepínač do polohy Stále nebo Podle rozvrhu (viz obr. 9). Pokud zvolíte Stále vyberte poţadovanou slevu ze seznamu. Sleva bude platit nepřetrţitě (ovšem můţou být výjimky - viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Také můţete stanovit omezení sumy slevy. Pokud zvolíte Podle rozvrhu, slevy budou fungovat podle rozvrhu, stanoveného pro kaţdou kartu (pole "Rozvrh platnosti karty " na záloţce Použití (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)).. 7

8 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pole pro výběr slevy, která platí nepřetrţitě Obr Nastavení bonusu pro skupinu karet Pro stanovení bonusu pro skupinu karet pouţijte poloţku rozbalovacího menu Stanovit bonus. Dejte přepínač do polohy Stále nebo Podle rozvrhu (viz obr. 10). Pole pro výběr bonusu, který platí stále Obr. 10 Pokud zvolíte Stále vyberte poţadovaný bonus ze seznamu. Bonus bude platit nepřetrţitě (ovšem můţou být výjimky - viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 8

9 Pokud zvolíte Podle rozvrhu, slevy budou fungovat podle rozvrhu, stanoveného pro kaţdou kartu (pole "Rozvrh platnosti karty " na záloţce Použití (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)) Zvláštnosti v nastavení rozvrhů Slevy a bonusy můţou platit nepřetrţitě nebo podle rozvrhu, který je vybrán v poli Rozvrh platnosti karty na záloţce Použití v okně vlastností karty (viz odst.. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Pokud je přepínač v poloze Stále, sleva nebo bonus budou platit nepřetrţitě pokud v poli Rozvrh platnosti karty na záloţce Použití není vybrán rozvrh, který má nastavené období, kdy sleva nebo bonus neplatí. Pokud takové zákazy jsou, sleva nebo bonus platit nepřetrţitě nebudou. Aby sleva a bonus platily nepřetrţitě, pole Rozvrh platnosti karty musí zůstat prázdné nebo v něm musí být vybrán rozvrh podle kterého slevy a bonusy platí vţdy. Kdyţ chcete vytvořit rozvrh, kde slevy a bonusy platí vţdy, udělejte nový rozvrh a nezadávejte v něm ţádné periody (více viz odst. 1.4.). Pokud pole Rozvrh platnosti karty bylo jednou vyplněno, očistit ho jiţ nelze. Seznam slev a bonusů se vytváří v programu Editor (viz). Pokud je přepínač v poloze Podle rozvrhu, slevy a bonusy platí podle rozvrhu karty (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Standardně karta platí nepřetrţitě. To znamená, ţe pokud potřebujete, aby karta platila např. v sobotu a v neděli od 10 do 18 a v ostatní dny nepřetrţitě, stačí kdyţ uděláte jenom dvě periody na sobotu a na neděli od 10 do 18. V jiné dny karta automaticky platí Práce s VIP kartami Pro vytvoření nové karty vyberte skupinu do které tato karta bude patřit, v pravé části otevřete rozbalovací menu a vyberte poloţku Vytvořit kartu(viz Obr. 11) (nebo zmáčkněte klávesu [Insert]). 9

10 R-Keeper V6 Руководство менеджера Musíte vytvořit alespoň jednu skupinu, protoţe dodat karty do hlavní skupiny systém nedovolí. Obr. 11 Vyplňte pole nové karty (viz Obr. 12). 10

11 Obr. 12 V záhlaví zadejte číslo magnetické karty a jméno majitele. Pak vyplňte potřebná pole na pěti záloţkách Záložka Parametry Na záloţce Parametry (viz Obr. 12) určete základní charakteristiky karty. V části Druh karty (viz Obr. 13) vyberte jeden ze způsobů pouţití karty: 11

12 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 13 Debetní VIP karta, na konto které se vplácejí peníze. Při platbě kartou suma se odečítá z konta. Majiteli karty můţe byt poskytnut kredit (to znamená, ţe můţe utratit víc, neţ má na kontě), suma kterého se určuje v poli Kredit. Bez omezení VIP karta s neomezeným kreditem, majitel této karty se stravuje v restauraci zadarmo. Na konto této karty se peníze nevplácejí. S omezením majitel této karty se také stravuje zadarmo, ale má určitá omezení. Omezení se stanoví na měsíc, týden nebo den. Například na obr. 14 na kartu je stanoveno omezení na 1000 korun týdně. Obr. 14 Pokud tento zákazník bude sbírat body za návštěvu restaurace, musíte to nastavit v části Bonus. Dejte přepínač do odpovídající polohy. Pokud zvolíte Stále vyberte poţadovaný bonus ze seznamu. Bonus bude platit nepřetrţitě (ovšem můţou být výjimky viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Pokud zvolíte Podle rozvrhu, slevy budou fungovat podle rozvrhu, stanoveného pro kaţdou kartu (pole "Rozvrh platnosti karty " na záloţce Použití (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)) Bonusy fungují pouze spolu se slevou, to znamená ţe body se započítají jen v případě, ţe na účet byla aplikována sleva. Pokud chcete načítat body bez udělení slevy, vytvořte slevu 0% a vyberte ji v nastaveních karty. Pokud potřebujete zavést diskontní karty, čili karty na které se poskytují slevy ale kterými se nedá platit, musíte udělat takto: 1. v části Druh karty vyberte Debetní; 12

13 2. v poli Kredit napište 0; 3. vyberte slevu; 4. vyberte bonus (v případě potřeby). A nevplácejte peníze ne konto této karty Záložka Sleva Pokud chcete majiteli karty poskytovat slevu, vyberte poţadovanou slevu na záloţce sleva (viz Obr. 15). Dejte přepínač do polohy Stále nebo Podle rozvrhu. Pokud zvolíte Stále vyberte poţadovanou slevu ze seznamu. Sleva bude platit nepřetrţitě (ovšem můţou být výjimky - viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Také můţete stanovit omezení sumy slevy. Pokud zvolíte Podle rozvrhu, slevy budou fungovat podle rozvrhu, stanoveného pro kaţdou kartu (pole "Rozvrh platnosti karty " na záloţce Použití (viz odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)). 13

14 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr Záložka Použití. Na této záloţce se nastavuje doba platnosti karty a rozvrh její platnosti (viz Obr. 16). 14

15 Klikněte sem pro otevření kalendáře Obr. 16 Do pole Datum vydání vepište datum ručně nebo vyberte z kalendáře. Toto pole je ryze informační. Do pole Platí do napište datum ukončení doby platnosti karty. Datum můţe byt vepsáno ručně nebo vybráno z kalendáře. Pokud doba platnosti skončila, v seznamu karet datum ukončení bude zvýrazněn červeně. Karta můţe platit stále nebo podle stanoveného rozvrhu (například zaplatit účet pomocí karty lze pouze ve všední den od 10 do 18 hodin). Všechny potřebné rozvrhy se vytváří v menu Rozvrhy hlavního menu Soubor. (více čtěte v odst. 10.4) a tady se jen vybírá jeden rozvrh ze seznamu. Pokud ţádný rozvrh není vybrán, karta bude platit stále. Pokud pouţití karty musí být dočasně zastaveno, zaznačte pole Zablokovat kartu. 15

16 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pokud karta musí byt majiteli z nějakého důvodu odebrána, zaznačte pole Odebrat kartu. Při pokusu pouţit tuto kartu se na kase objeví hlášení o tom, ţe karta musí být odebrána. V poli Důvod můţete napsat důvod odebrání, který se také zobrazí na kase. Pokud pouţití karty musí být pokaţdé potvrzeno manaţerem restaurace, zaznačte pole Používat s kartou manažera Záložka Dotazník Na třetí záloţce Dotazník (viz Obr. doplňkovou informace o majiteli karty. 17) můţete zapsat Klikněte sem pro otevření kalendáře Obr. 17 Všechna pole na této záloţce jsou jenom pro informaci. 16

17 Záložka Obraz Na záloţce Obraz lze nahrát foto majitele nebo vzor jeho podpisu, které pak můţe ověřovat pokladní u terminálu. Pro nahrání obrázku klikněte na tlačítko (viz Obr. 18). Obr. 18 Vyhledejte a nahrajte grafický soubor formátu GIF, JPG, BMP. Příklady obrázků jsou na obr

18 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 19 Obr. 20 Musíte vybrat oblast obrázku která se bude zobrazovat na kase. Tlačítko zmenšuje měřítko, tlačítko - zvětšuje. Rámečkem je označena vybraná oblast. Oblast lze vybrat pomocí levé klávesy myši (viz Obr. 19, 20). Systém dohlíţí aby velikost obrázku nepřekročila povolenou. Klikněte na OK pro uloţení obrázku. Pomocí tlačítka můţete obrázek vymazat. 18

19 Pomocí tlačítka můţete proměnit obrázek v černo-bílý, pokud máte černo-bílé terminály. Vrátit barvy zpátky jiţ nebude moţné Záložka Zpráva Pokud chcete, aby při pouţití karty na obrazovce terminálu se objevila zpráva, text zprávy napište do odpovídajícího pole na záloţce Zpráva (viz Obr. 21). Zmáčknutí klávesy [Enter] na klávesnici odpovídá kliknutí na tlačítko [OK] na obrazovce, proto nepouţívejte klávesy [Enter] pro přechod na další řádek. Pole pro text zprávy Obr. 21 Pro odeslání zprávy klikněte na tlačítko nebo zmáčkněte klávesu [Enter] na klávesnici. Zpráva se objeví na 19

20 R-Keeper V6 Руководство менеджера obrazovce v okamţiku pouţití karty (to znamená při platbě, udělení slevy nebo prohlíţení informací o kartě) Uložení parametrů VIP karty Pro uloţení parametrů karty klikněte na tlačítko nebo zmáčkněte klávesu [Enter] na klávesnici. Pokud kód karty je jiţ obsazený, objeví se hlášení, zobrazené na Obr Vymazání VIP karty Obr. 22 Pro vymazání karty, která se jiţ nebude pouţívat, vyberte kartu v seznamu a pouţijte poloţku Vymazat kartu v rozbalovacím menu (nebo zmáčkněte klávesu [Delete]). Systém poţádá o potvrzení (viz Obr. 23). Klikněte na pro vymazání nebo na, pro zrušení operace. Informace o operacích s vymazanou kartou zůstanou v systému a také v programu Reporty a budete mít moţnost jich kdykoli prohlédnout. Obr

21 Vyhledávání karty Pro vyhledávání karty pouţijte poloţku rozbalovacího menu Hledat. V horním poli napište jméno nebo část jména majitele karty a klikněte na tlačítko (viz Obr. 24). Otevře se seznam karet, které odpovídají podmínkám vyhledávání. Pro přechod k hledané kartě v seznamu klikněte na ní dvakrát. Obr. 24 Pro změnu parametrů karty, najděte ji v seznamu a klikněte na ní dvakrát nebo pouţijte poloţku rozbalovacího menu Editovat kartu. Po uloţení změn klikněte na tlačítko. Pro zrušení změn klikněte na Obnovení dat Pokud pouţíváte několik aplikací VIP karty které pracují s jednou databází, pro obnovení a synchronizace dat pouţijte poloţku rozbalovacího menu Obnovit. 21

22 R-Keeper V6 Руководство менеджера 1.4 Rozvrh platnosti karty Pokud potřebujete aby karta neplatila stále ale jen v určenou dobu, musíte vytvořit rozvrh v menu Soubor Rozvrhy (viz Obr. 25). Obr. 25 Pro vytvoření nového rozvrhu pouţijte poloţku rozbalovacího menu Vytvořit nebo zmáčkněte klávesu [Insert]. V horním poli napište název rozvrhu (viz Obr. 26). Obr. 26 Dále pouţijte poloţku rozbalovacího menu Dodat periodu. Systém otevře okno nastavení periody (viz obr. 27). 22

23 Obr. 27 Dejte přepínač do odpovídající polohy Den v týdnu, Narozeniny majitele nebo Datum. A zvolte den v týdnu nebo datum, kdy karta bude platit.. Pokud potřebujete, zadejte také časový interval v poli Čas. Pokud v během této periody bude platit nějaká sleva, vyberte potřebnou slevu ze seznamu. Jinak zaznačte pole Není. Pokud v během této periody bude platit bonus, vyberte bonus ze seznamu. Jinak zaznačte pole Není. Dejte přepínač Platba do odpovídající polohy podle toho, zda majitel můţe během této periody kartou zaplatit. Klikněte na pro uloţení periody. Pak zadejte další periodu pokud potřebujete. Příklad. Kdyţ chcete vytvořit rozvrh, podle kterého karty platí ve všední dny, do rozvrhu vepište dvě periody na den v týdnu (Sobotu a Neděli) a zakaţte pro ně všechny operace. 23

24 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pokud jste vytvořily v jednom rozvrhu periody, které se navzájem překrývají, systém vydá upozornění (viz Obr. 28). Obr. 28 Perioda na datum má vyšší prioritu neţ perioda na den v týdnu. To znamená, ţe pokud v rozvrhu jsou dvě takové překrývající se periody, platí perioda na datum. Pokud karta má platit nepřetržitě, vytvořte pro ní rozvrh ale nedodávejte do něj ţádné periody. Pokud stanovíte ţe začátek periody je dřív neţ konec nebo jsou ve stejnou chvíli, systém vydá hlášení o chybě. (viz Obr. 29). Začátek musí být vţdy dřív neţ konec. Obr. 29 Po dodání potřebných period klikněte na tlačítko pro uloţení nového rozvrhu. Pokud potřebujete vytvořit rozvrh s parametry podobnými jiţ existujícím rozvrhům, můţete pouţit poloţku Kopírovat v rozbalovacím menu. V kopií udělejte potřebné změny a klikněte na tlačítko pro uloţení nového rozvrhu. 24

25 1.5 Progresivní slevy V systému existuje moţnost vytvoření progresivních slev, t. z. takových slev, kde procento zaleţí na sumární částce, utracené hostem během všech jeho návštěv restaurace. Seznam pravidel se vytváří v menu Soubor Progresivní slevy (viz Obr. 30) Obr. 30 Pro stanovení nového pravidla klikněte na poloţku Vytvořit v rozbalovacím menu nebo zmáčkněte klávesu [Insert]. V horním poli okna napište název slevy (viz Obr. 31). Název slevy Obr

26 R-Keeper V6 Руководство менеджера V hlavním poli se vytváří tabulka slev. Pro dodání záznamu klikněte na poloţku Dodat řádek v rozbalovacím menu nebo zmáčkněte klávesu [Insert] (viz Obr. 31). Otevře se okno Pravidla (viz Obr. 32) Obr. 32 V poli Utracená částka zadejte částku, po dosaţení které host bude mít právo na slevu uvedenou dole v poli Sleva. Zjistit utracenou částku můţete v seznamu operací s kartou v poli Utraceno (viz odst. 1.6 a Obr. 34). V poli sleva vyberte slevu ze seznamu, který se vytváří v programu Editor. Pokud pro některé rozmezí částek se sleva nedává, vyberte slevu 0%. Při pouţití systému VIP karet s programem R-keeper pole nikdy neoznačujte! Příklad: chceme zavést pravidlo, ţe dokud host neutratí v restauraci 1000 Kč nemá ţádnou slevu, kdyţ utratí bude mít slevu 10%, kdyţ utratí 5000 bude mít slevu 20%. Vzhled okna této slevy je na Obr

27 1.6 Operace s VIP kartou Obr. 33 Pro otevření seznamu operací s VIP kartou a pro vklad nebo výplatu peněz z konta najděte potřebnou kartu a pouţijte poloţku Operace z rozbalovacího menu. Operace lze provádět pouze s debetními kartami. 27

28 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 34 V horní části okna Operace s kartou (viz Obr. 34) je uvedeno jméno majitele karty, druh karty zůstatek peněz na kontě karty a částky kterou majitel jiţ utratil v restauraci. Zůstatek se zvětšuje při vkladu peněz na konto a načítání bonusů a zmenšuje se 28

29 při výplatách peněz z konta a platbách kartou. Pokud pro kartu je stanoven kredit, suma zůstatku se zobrazuje bez tohoto kreditu, ale na pokladně při prohlíţení informací o kartě se zobrazuje suma zůstatku včetně kreditu. Informace o operacích karty se zobrazují ve tvaru tabulky (viz Obr. 6), která se skládá z pěti sloupců: Datum datum operace; Čas čas provedení operace; Operace název operace; Částka součet vloţených nebo vyplacených peněz (vyplacené jsou s minusem). Poznámka doplňková informace o operaci. Pokud je to vklad nebo výplata tady se uvádí jméno manaţera a důvod. Pokud je to sleva, bonus nebo platba kartou zobrazuje se číslo účtu, pokladní datum, název pokladního terminálu, kde byla provedena operace. Pro vklad peněz na konto pouţijte v rozbalovacím menu poloţku Vklad (viz Obr. 35) a zadejte částku v základní měně. Obr. 35 Do pole Důvod napište poznámku k operaci, která musí obsahovat více neţ 4 symboly. Vyplnění tohoto pole je povinné. Pokud pole zůstane prázdné, při pokusu o uloţení operace systém vydá hlášení (viz Obr. 36). 29

30 R-Keeper V6 Руководство менеджера Obr. 36 Pro výplatu peněz z konta pouţijte v rozbalovacím menu poloţku Výplata (viz Obr. 37) a zadejte částku v základní měně. Do pole Důvod napište poznámku k operaci, která musí obsahovat více neţ 4 symboly. Vyplnění tohoto pole je povinné. Pokud pole zůstane prázdné, při pokusu o uloţení operace systém vydá hlášení (viz Obr. 36). 1.7 Sumární report VIP karet Obr. 37 Pro otevření sumárního reportu pouţijte hlavní menu Report Sumární. Zadejte období, za které chcete získat report (viz obr. 38) a klikněte na tlačítko. Obr

31 Report se skládá z několika sloupců (viz Obr. 39). Číslo číslo VIP karty; Majitel jméno majitele karty; Vklady - Výplaty výsledný součet všech vkladů a výplat za období; Platby kartou výsledný součet všech plateb kartou a napočítaných bonusových bodů; Slevy součet všech slev poskytnutých na kartu. Obr. 39 Majitele karet jsou seřazeny podle skupin. Report můţe být seřazen podle čísel karet (sloupec Číslo) a podle jmen majitelů (sloupec Majitel). Pro změnu způsobu seřazení klikněte na hlavičku sloupce. 1.8 Report č. 2 Kontrolu zůstatků peněz na kontech karet poskytuje report č.2. Tento report zobrazuje všechny karty, které mají zůstatek. 31

32 R-Keeper V6 Руководство менеджера Pro otevření reportu pouţijte hlavní menu Report Report č.2. Zadejte období, za které chcete získat report (viz obr. 38) a klikněte na tlačítko. Obr. 40 Report se skládá z několika sloupců (viz Obr. 40). Číslo číslo VIP karty; Majitel jméno majitele karty; Vklady - Výplaty výsledný součet všech vkladů a výplat za období; Platby kartou výsledný součet všech plateb kartou a napočítaných bonusových bodů; Zůstatek zůstatek na kontě na konci období. Platí do doba platnosti karty Majitele karet jsou seřazeny podle skupin. Report můţe být seřazen podle čísel karet (sloupec Číslo) nebo podle jmen majitelů (sloupec Majitel). Pro změnu způsobu seřazení klikněte na hlavičku sloupce. 1.9 Report Narozeniny 32

33 Získat informace o narozeninách majitelů karet lze v reportu Narozeniny. Pro otevření reportu pouţijte hlavní menu Report Narozeniny. Zadejte období, za které chcete získat report (viz obr. 41) a klikněte na tlačítko. Obr

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Poté se zobrazí evidenční karta nově podávaného dokumentu. Nyní je nutno vyplnit informace o zasílaném dokumentu.

Poté se zobrazí evidenční karta nově podávaného dokumentu. Nyní je nutno vyplnit informace o zasílaném dokumentu. Podání vlastního dokumentu Klikněte na ikonu Podání vlastního dokumentu. Zobrazí se okno "Zadejte identifikátor dokumentu". Vygenerujte identifikátor pomocí tlačítka GENEROVAT. Poté se zobrazí evidenční

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

CEMEX Go. Faktury. Verze 2.1

CEMEX Go. Faktury. Verze 2.1 Faktury Verze 2. Faktury Ve snaze inovovat a zlepšovat zkušenosti našich zákazníků společnost CEMEX vytvořila integrované digitální řešení, které vám umožní správu vaší obchodní činnosti v reálném čase.

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Návod k práci s programem MMPI-2

Návod k práci s programem MMPI-2 Návod k práci s programem MMPI-2 Výchozím vstupním heslem je název programu psaný malými písmeny, tedy mmpi-2. Po zadání hesla stiskněte Enter nebo tlačítko Dále. Hlavní obrazovka programu zobrazuje přehled

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení.

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. 1. Mé údaje správa osobních údajů a seznamu vybraných produktů

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Dealer Extranet 3. Správa objednávek

Dealer Extranet 3. Správa objednávek Dealer Extranet 3 Správa objednávek Obsah Zpracování objednávky 3 Vyhledávací pole 4 Konfigurátor 5 Rychlá objednávka 6 Rychlá objednávka náhradních dílů a nestandardních produktů 7 Oblíbené 8 Objednávání

Více

Průvodce Vyúčtování s přehledem

Průvodce Vyúčtování s přehledem Děkujeme, že jste se rozhodli používat službu Vyúčtování s přehledem a jsme rádi, že jste si ji aktivovali. Než začneme s Vyúčtováním s přehledem pracovat, je potřeba si nejprve stáhnout z Vaší Internetové

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Tato podagenda obsahuje hlavní pracovní prostředí pro editaci artiklů, sledování vývoje cen nebo pohybu artiklů.

Tato podagenda obsahuje hlavní pracovní prostředí pro editaci artiklů, sledování vývoje cen nebo pohybu artiklů. 3.1.1 SPRÁVA ZBOŢÍ Tato podagenda obsahuje hlavní pracovní prostředí pro editaci artiklů, sledování vývoje cen nebo pohybu artiklů. Zobrazení Správy zboţí bez výběru artiklu Tato ikona odkazuje na agendu

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony poslední úpravy 16. 3. 2006 O PROBLEMATICE - Níže uvedené postupy slouží pro vytvoření nových knih, číselných řad a šablon - Postup platí pro závazky,

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1. Obsah O TÉTO PŘÍRUČCE... 5 ČÁST I. PŘÍRRUČKA MANAŽERA...

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1. Obsah O TÉTO PŘÍRUČCE... 5 ČÁST I. PŘÍRRUČKA MANAŽERA... Obsah O TÉTO PŘÍRUČCE... 5 ČÁST I. PŘÍRRUČKA MANAŽERA... 6 1 CELKOVÝ PŘEHLED SYSTÉMU... 7 1.1 SOUČÁSTI SYSTÉMU... 7 1.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VYBAVENÍ... 8 2 ZÁKLADNÍ POJMY... 11 2.1 STRUKTURA MENU...

Více

Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka

Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka Černobílé a barevné jednotky Kitchen Minder 1 se změnily na Kitchen Minder 2 s barevným dotykovým displejem, novým vzhledem a několika změnami interních součástí,

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek Uživatelský manuál Obsah První spuštění, přihlašování... 3 První spuštění... 3 Přihlášení... 5 Agenda Osoby... 6 Vytvoření nové osoby... 6 Tabletová aplikace...

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Manuál k internetovému obchodu IQIS. Manuál k internetovému obchodu IQIS

Manuál k internetovému obchodu IQIS. Manuál k internetovému obchodu IQIS Manuál k internetovému obchodu IQIS 1 Obsah 1.... 2 3. Uživatelé... 3 Úrovně oprávnění... 3 Vytvoření nového uživatele... 3 Editace existujícího uživatele... 3 Povolení uživatele... 3 Zakázání uživatele...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 22.11.2012 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.8.2015 2 Peněžní šuplík a tržby Peněžní šuplík a tržby Obsah Peněžní šuplík... 3 Logika nastavení...

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ...

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ... EVIDENCE FONDŮ Fondy jsou určeny pro sledování stavů tvorby a čerpání částek ( výnosů a nákladů ) za poţadovanou sluţbu. Ve Windomech je však moţnost nastavit fond universálně pro různou moţnost pouţití.

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Vlastní tisk dokladu je proveden prostřednictvím tisku z náhledu, nebo přímo přes tlačítko tisk.

Vlastní tisk dokladu je proveden prostřednictvím tisku z náhledu, nebo přímo přes tlačítko tisk. Obecně o EET v systému Evidence Autobazaru Systém Evidence Autobazaru je od 1.3.2017 napojen na evidenci EET. EET se týká veškerých příjmů (tržeb) realizovaných v hotovosti, nebo platební kartou. Tržbou

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

návod Bidvest dealer 4

návod Bidvest dealer 4 návod Bidvest dealer 4 Nové menu Synchronizace pro data a odesílání objednávek Synchronizace dat Nyní je několik způsobů synchronizace: pro data, pro kalendáře a zprávy, pro soubory a kontrolu stavu objednávek.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Postup pro vyplnění Monitorovací zprávy/hlášení o pokroku

Postup pro vyplnění Monitorovací zprávy/hlášení o pokroku Postup pro vyplnění Monitorovací zprávy/hlášení o pokroku Strana 1 (celkem 14) OBSAH: Konto žádostí... 2 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací zprávy-hlášení... 3 Hlášení/Monitorování... 3 Vliv na rovné

Více

Manuál pro Zákaznický servis CCS

Manuál pro Zákaznický servis CCS Manuál pro Zákaznický servis CCS 1 Obsah: 1. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU 3 2. VÝBĚR Z MENU (DOMŮ) 4 - VYHLEDÁVÁNÍ 5 3. KONTAKTY 6 4. OBJEDNÁVKA KARET 7 5. DOSUD NEVYŘÍZENÉ OBJEDNÁVKY KARET 8 6. DOSUD NEVYŘÍZENÉ

Více

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku?

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku? Nápověda pro práci s PPP Jak vytvořit nabídku? Otevřete si webovou stránku Platformy plánování akcí (PPP): *url* Zvolte jazyk. Přihlaste se pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Vyberte ze seznamu

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL Příručka pro klienty V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 1/23 Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz

Více

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz SMART Technický manuál Ze dne 13.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Obecné postupy... 3 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu... 3 1.3 Vyhledávání v seznamu klientů...

Více

Postup pro vyplnění Monitorovací zprávy/hlášení o pokroku

Postup pro vyplnění Monitorovací zprávy/hlášení o pokroku Postup pro vyplnění Monitorovací zprávy/hlášení o pokroku Příručka pro ţadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP Strana 1 (celkem 15) OBSAH: Konto žádostí... 2 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/10 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Přístup Uživatelů k údajům o Kartách... 3 3. Zobrazení

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Dealer Extranet 3. Cenové nabídky

Dealer Extranet 3. Cenové nabídky Dealer Extranet 3 Cenové nabídky Obsah Vytvoření cenové nabídky se slevou Velux 3 Vytvoření klientské cenové nabídky ze stávající cenové nabídky 10 Vytvoření klientské cenové nabídky pomocí Konfigurátoru

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, modul Zakázka Vám přináší moderní vzhled a nové možnosti. A jaké nové vlastnosti a funkce jsou vám k dispozici: začlenění seznamů do hlavního menu rozšíření údajů, na které lze vyhledávat

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE UVÁDĚNÍ PŘÍPRAVKŮ NA TRH ZÁKLADNÍ POPIS PRO PŘEDKLADATELE HLÁŠENÍ Brno Variex, CCV

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE UVÁDĚNÍ PŘÍPRAVKŮ NA TRH ZÁKLADNÍ POPIS PRO PŘEDKLADATELE HLÁŠENÍ Brno Variex, CCV UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE UVÁDĚNÍ PŘÍPRAVKŮ NA TRH ZÁKLADNÍ POPIS PRO PŘEDKLADATELE HLÁŠENÍ 02.11.2011 Brno Variex, CCV Uţivatelská příručka pro provoz aplikace Uvádění přípravků na trh. Verze 1.21

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

návod pro OSOBNÍ AUTOSHIP SDRUŽENÝ AUTOSHIP

návod pro OSOBNÍ AUTOSHIP SDRUŽENÝ AUTOSHIP návod pro OSOBNÍ AUTOSHIP SDRUŽENÝ AUTOSHIP NASTAVENÍ OSOBNÍHO AUTOSHIPU 1. Přihlaste se do svého účtu na eshop.ramissio.com 2. V menu v horní části obrazovky klikněte na autoship a poté na zlaté tlačítko

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/11 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 4 4. Historie transakcí...

Více

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus KONTAKT Hot-linka: 543 213 606 E-mail: servis@iscygnus.cz Tematická příručka k informačnímu systému Cygnus Majetek (MAJ) verze 7.20 Obsah 1 Základní ovládání IS Cygnus... 3 1.1 Práce se seznamem... 3 1.2

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

CISKOM LMS (Learning Management System) Moodle HODNOTITEL ÚSTNÍ ZKOUŠKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁPIS HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY DO TABULKY

CISKOM LMS (Learning Management System) Moodle HODNOTITEL ÚSTNÍ ZKOUŠKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁPIS HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY DO TABULKY HOD ÚZ CJ zápis hodnocení ÚZ do tabulky CISKOM LMS (Learning Management System) Moodle HODNOTITEL ÚSTNÍ ZKOUŠKY CIZÍCH JAZYKŮ ZÁPIS HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY DO TABULKY 2017 CZVV Obsah 1. ZOBRAZENÍ TABULKY

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/11 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 4 4. Historie transakcí...

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Nápověda. Hlavní strana Menu aplikace. Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov

Nápověda. Hlavní strana Menu aplikace. Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov Nápověda Hlavní strana Menu aplikace Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov Vyhledávání hrobů Vyhledávání dle zemřelého na náhrobku Vyhledávání dle hrobu Zrušené hrobové místo Nové hrobové místo

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/14 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 5 3.1. Výpisy ve

Více

2. Najeďte si kurzorem myši do pravého spodního rohu k symbolu malého černého čtverečku kurzor myši se změní na černý nitkový kříž.

2. Najeďte si kurzorem myši do pravého spodního rohu k symbolu malého černého čtverečku kurzor myši se změní na černý nitkový kříž. 1.1.1 ROZBALOVACÍ SEZNAMY Program MS Excel usnadňuje uživatelům práci tím, že obsahuje již připravené seznamy často používaných textů, např. měsíce v roce, dny v týdnu apod. K příslušnému seznamu se dostanete

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení.

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.2. Výchozí obrazovka Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.3. Přihlášení uživatele Zobrazení dialogu pro přihlášení provedete kliknutím na tlačítko

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Aplikace Moje DPD Přidání bankovního účtu pro odplacení dobírkové částky

Aplikace Moje DPD Přidání bankovního účtu pro odplacení dobírkové částky Aplikace Moje DPD Přidání bankovního účtu pro odplacení dobírkové částky Přidání bankovního účtu v aplikaci Moje DPD Pokud používáte aplikaci Moje DPD (dále jen aplikaci) jako neregistrovaný zákazník a

Více

Jídelníčky WEB NÁVOD

Jídelníčky WEB NÁVOD Jídelníčky WEB NÁVOD www.aktion.cz POPIS V tomto manuálu naleznete informace o webové aplikaci a agendě Jídelníčky. Jde o jednoduchý nástroj pro tvorbu, editaci a mazání jídelníčků v systému Aktion.NEXT.

Více

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafická úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Peněžní šuplík Materiál pro samostudium +1688

Peněžní šuplík Materiál pro samostudium +1688 Peněžní šuplík Materiál pro samostudium +1688 16.3.2017 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 16.3.2017 2 Peněžní šuplík Peněžní šuplík Obsah Peněžní šuplík... 3 Logika nastavení... 3 Otevření peněžního šuplíku...

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul

Více