ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Historie a současnost Charakteristika pedagogického sboru Vybavení a podmínky školy Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Zaměření školy a její vize Zaměření školy Vize školy Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah uměleckých oborů a jejich organizace Všeobecné poznámky k organizaci výuky v uměleckých předmětech Vzdělávací obsah hudebního oboru Studijní zaměření: Přípravné studium I Studijní zaměření: Přípravné studium II Vyučovací předmět: Teorie v praxi Vyučovací předmět: Skupinová interpretace Vyučovací předmět: Klavírní seminář Vyučovací předmět: Grygeriánek Studijní zaměření: Hra na klavír Studijní zaměření: Hra na varhany Studijní zaměření: Hra na klávesy Studijní zaměření: Hra na akordeon Studijní zaměření: Hra na housle Studijní zaměření: Hra na elektrické housle Studijní zaměření: Hra na violu Studijní zaměření: Hra na violoncello Studijní zaměření: Hra na kontrabas Studijní zaměření: Hra na kytaru Studijní zaměření: Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření: Hra na baskytaru Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření: Hra na klarinet Studijní zaměření: Hra na saxofon Studijní zaměření: Hra na trubku Studijní zaměření: Hra na lesní roh Studijní zaměření: Hra na pozoun Studijní zaměření: Hra na baryton Studijní zaměření: Hra na tenor Studijní zaměření: Hra na tubu Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje Studijní zaměření: Sólový zpěv Studijní zaměření: Sborový zpěv Vzdělávací obsah tanečního oboru Studijní zaměření: Přípravná taneční výchova Studijní zaměření: Tanec Vzdělávací obsah literárně dramatického oboru Studijní zaměření: Přípravná herecká výchova Studijní zaměření: Divadlo herectví Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy Zásady a způsob hodnocení žáků Vlastní hodnocení školy

3 1. Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Václava Kálika, Opava Umění je univerzální řečí lidstva Předkladatel Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace sídlo školy: Nádražní okruh 11, Opava IČO: Ředitel školy: Petr Bouček Telefon: Zřizovatel Moravskoslezský kraj 28. října Ostrava Telefon: Platnost dokumentu od 1. září 2013 V Opavě 1. září 2013 ředitel školy 3

4 2. Charakteristika školy Škola poskytuje vzdělávání ve třech oborech hudebním tanečním literárně - dramatickém Kapacita školy: 1258 žáků 2.1 Historie a současnost První zmínky o potřebě české hudební školy v Opavě se objevují v roce Tohoto úkolu se ujala Matice Opavská a 1. května 1924 byl zahájen provoz Hudební a pěvecké školy Matice Opavské. V letech byl provoz školy přerušen a vyučovat se začalo 1. září Od roku 1950 nese škola název Městský hudební ústav, který je 1. února 1961 přejmenován na Lidovou školu umění. Od 1. června 1990 se změnil název školy na Základní uměleckou školu a v srpnu 1990 jí byl MŠMT ČR propůjčen čestný název Základní umělecká škola Václava Kálika (hudební skladatel a opavský rodák). V současné době poskytuje škola výuku ve třech oborech (hudební, taneční a literárně dramatický). Výuka uměleckých oborů probíhá také na odloučených pracovištích: Matiční dům, Městský dům kultury Petra Bezruče a ZŠ Ilji Hurníka. 2.2 Charakteristika pedagogického sboru Všichni pedagogové jsou kvalifikovaní odborníci a řada z nich aktivně působila či ještě působí v různých profesionálních seskupeních a orchestrech. Pedagogický sbor je rozložen do všech věkových kategorií. Využíváme poznatků zkušených pedagogů kombinovaných s dravostí a snahou mladé generace o získání co největšího množství informací propojených s moderní technikou. To vše kombinujeme a předáváme co nejlepším a nejsrozumitelnějším způsobem naší mladé generaci. 2.3 Vybavení a podmínky školy Nejdůležitější součástí jsou dvě multifunkční učebny s výškově nastavitelnými interaktivními tabulemi a ozvučením, učitelským počítačem s notačním programem a klaviaturou pro zápis not. K práci s interaktivní tabulí používáme program Smart notebook. Samozřejmostí jsou piana v obou učebnách. Pro orchestry v jedné z těchto učeben je bicí souprava, elektrické piano, mobilní ozvučení a pro zpěváky mikrofony. Učebny jsou vybaveny stohovatelnými židlemi a stojánky na noty. Ve druhé učebně, sloužící mimo jiné jako zkušebna sborového zpěvu, je k dispozici čtyřstupňové pódium, jehož konstrukce je z důvodu úspory místa vysunovací. Koncertní sál školy je vybaven mobilní ozvučovací technikou s mixážním pultem. ům a pedagogům jsou k dispozici dvě koncertní klavírní křídla. Pro výuku tanečního oboru slouží dva baletní sály se zrcadly, baletizolem, cvičebními tyčemi, audio a video technikou a pianem. Literárně dramatický obor má k dispozici sál s vyvýšeným pódiem, ozvučením a osvětlením. Nástrojové vybavení školy lze považovat jako velmi nadstandartní. Škola disponuje také cimbály, cembalem a elektrickými píšťalovými varhanami. Pro žáky a rodiče slouží šatna s velkou obrazovkou, kde neustále běží upoutávky na naše vystoupení, fotografie a videa z akcí školy. Všichni také mají možnost využít nápojový automat, který je umístěn ve vestibulu. Velký důraz klademe na naše internetové stránky, které aktualizujeme každý den. 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Škola se velmi aktivně zapojuje do charitativních akcí v regionu. Formou koncertů spolupracujeme především s těmito organizacemi: Psychiatrická léčebna v Opavě Slezská nemocnice v Opavě Marianum Opava Eurotopia Opava o.p.s. nestátní nezisková organizace zaměřená na práci s dětmi a rodinami ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí Spolupráce s městem Opavou Škola se aktivně zapojuje do kulturního dění ve městě. Orchestry a soubory vystupují na mnoha akcích, které město pořádá (Bezručova Opava, Promenádní koncerty na Ptačím vrchu, výročí a oslavy včetně významných zahraničních návštěv). Vedení školy je také v přípravném výboru Bezručovy Opavy. Pořádáme výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ, jejichž zřizovatelem je Statutární město Opava. Probíhá aktivní spolupráce se Slezským divadlem. Spolupracujeme s Církevní konzervatoří v Opavě. Aktivně se podílíme na výuce žáků ZŠ Ilji Hurníka (škola s rozšířenou hudební výchovou). 4

5 3. Zaměření školy a její vize 3.1 Zaměření školy formujeme a vychováváme žáky nejen jako potencionální umělce s úctou k regionálním a národním tradicím a hodnotám, ale hlavně jako slušné lidi, platné naší společnosti klademe velký důraz na práci v souborech a orchestrech zavádíme a prosazujeme moderní metody výuky pomocí ICT formujeme osobnost žáků k utváření vlastního názoru na dění kolem nich a to nejen v oblasti umění aktivně zapojujeme učitele i žáky do mezioborové spolupráce TO VŠE S POCHOPENÍM A PODPOROU RODIČŮ! 3.2 Vize školy Naše škola si vytkla za cíl vytvořit tradici v pořádání festivalů a přehlídek, spolufinancovaných z grantů vyhlašovaných Statutárním městem Opavou. Každoroční pořádání slavnostního vánočního koncertu ve Slezském divadle, v jehož programu se bude prezentovat to nejlepší z mezioborové spolupráce pedagogů a žáků. 4. Výchovné a vzdělávací strategie Mnozí žáci začínají navštěvovat naši ZUŠ již v předškolním věku a své základní umělecké vzdělávání ukončují paralelně se středoškolským studiem. Z toho vyplývá, že z hlediska časového horizontu má škola prostřednictvím pedagogů zásadní vliv na vývoj a utváření osobnosti mladého člověka a podstatnou měrou se podílí na rozvoji a naplňování výchovně vzdělávacích strategií. vzděláváme žáky v tvůrčí a přátelské atmosféře, avšak s respektováním základních společenských pravidel vedeme žáky ke kultivovanému projevu a to nejen při veřejných vystoupeních přistupujeme k žákům individuálně (přizpůsobujeme metody práce věku a mentálnímu vývoji žáka) probouzíme u žáků objevování vlastních schopností v daném oboru a potřebu je i nadále rozvíjet vedeme žáky k poznání, že úspěšnost netkví v délce domácí přípravy, ale v její efektivitě rozvíjíme schopnosti žáků umět se pohybovat v konkurenčním prostředí např. formou soutěží mezi ZUŠ začleňujeme žáky do skupinové interpretace za pomoci mezioborové spolupráce pedagogů a tím vytváříme pozitivní vztahy a empatie mezi různými věkovými skupinami žáků a prohlubujeme jejich všeobecný pohled na oblast umění napříč všemi žánry vedeme žáky k prezentaci své dosavadní práce na veřejnosti formou sólového či kolektivního vystoupení a tím i pěstujeme smysl pro vhodné chování, oblékání a vystupování při různých společenských akcích a příležitostech vedeme žáky k poznávání a uctívání národních i regionálních kulturních tradic a to např. formou vystupování s různými seskupeními školy pro město při jeho kulturních akcích nebo významných výročích atd. 5

6 5. Vzdělávací obsah uměleckých oborů a jejich organizace 5.1 Všeobecné poznámky k organizaci výuky v uměleckých předmětech Výuka probíhá individuální, skupinovou nebo kolektivní formou. Zásady zařazování žáků do stupňů vzdělávání a délka studia přípravné studium I od 5 let (délka studia jeden nebo dva roky) I. stupeň od 7 let (délka studia sedm let) přípravné studium II od 14 let pouze v hudebním oboru (délka studia jeden rok) určeno uchazečům, kteří neabsolvovali první stupeň studia II. stupeň od 14 let (délka studia 4 roky) Zařazování žáků do ročníků Pokud je ke studiu přijat žák starší, než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je na základě komisionální zkoušky zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji. V případě přestupu žáka na jiný nástroj v průběhu studia nebo postupu do vyššího ročníku, plní žák osnovy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji a to na základě komisionální zkoušky. Pokud žák nastoupí do II. stupně bez předchozího absolvování I. stupně, začíná plnit školní výstupy I. stupně dle plánu stanoveného na delší časový úsek než jeden školní rok. Výuka probíhá v rozsahu minimálně jedné hodiny týdně, v hudebním oboru převážně individuální formou, v ostatních oborech formou kolektivní. Oba stupně základního studia všech oborů jsou ukončeny závěrečnou zkouškou, která má formu veřejného či interního vystoupení nebo komisionální zkoušky. obdrží závěrečné vysvědčení. 5.2 Vzdělávací obsah hudebního oboru Hudební obor je začleněn do pěti oddělení 1. oddělení dechových a bicích nástrojů (hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, tenor, baryton, pozoun, tubu, hra na rytmické a melodické bicí nástroje) 2. oddělení klávesových nástrojů (hra na klavír, varhany, klávesy, akordeon) 3. oddělení strunných nástrojů (hra na housle, violu, violoncello, kontrabas, cimbál, kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru) 4. pěvecké oddělení (sólový a sborový zpěv) 5. oddělení teoretických předmětů (škola malých muzikantů, teorie v praxi) Forma výuky individuálně ve hře na hudební nástroj individuálně nebo ve skupině maximálně čtyř žáků ve hře na zobcovou flétnu a na klávesy individuálně nebo ve skupině maximálně dvou žáků ve hře na kytaru a v sólovém zpěvu individuálně v sólovém zpěvu a hře na jakýkoli hudební nástroj v rámci studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin kolektivní výuka Povinnou součástí hudebního oboru v prvních třech ročnících je předmět Teorie v praxi, který je realizovaný formou kolektivní výuky. Od čtvrtého ročníku následuje předmět skupinová interpretace, který se týká všech žáků hudebního oboru. Žáci oddělení klávesových nástrojů, elektrické kytary a baskytary mají povinnost výběru minimálně jednoho předmětu z nabídky povinně volitelných vyučovacích předmětů. 6

7 5.2.1 Studijní zaměření: Přípravné studium I Přípravné studium I (Škola malých muzikantů) je přípravou do předmětu Teorie v praxi pro žáky od 5 let věku. Učební plán A je určen žákům, kteří ještě nemají ujasněno své studijní zaměření. Učební plán B, C a D se zaměřuje na děti, které si své studijní zaměření již zvolily. Proto jsou součástí výuky mimo jiné i praktické ukázky hry na hudební nástroje, které se na naší ZUŠ vyučují. Jelikož hudba a zpěv jako vyjadřovací prostředek podporuje komunikační schopnosti a dovednosti, intelekt dítěte rozvíjíme hravou formou s hudebními prvky a využíváme k tomu moderní vyučovací techniky (interaktivní tabule, PC s internetovým připojením, notačním programem atd.). Díky tomu se nám daří předávat nové informace dětem pomocí dvou složek vnímání sluchu a zraku, jejichž propojením se poznatky stávají pamatovatelnými. Záleží nám na přirozeném rozvoji osobnosti dítěte s využitím pěti elementárních oblastí: dítě a jeho tělo prohlubuje význam hudebních aktivit pro fyzické zdraví a pohodu, relaxaci i aktivizaci, rozvoj jemné (hybnost rukou) i hrubé (hybnost celého těla) motoriky a manipulačních dovedností. dítě a jeho psychika - podporuje duševní pohodu, psychickou zdatnost, vnímavost, vůli a cit, rozvoj řečové schopnosti a jazykové dovednosti, komunikaci hudbou, jež připravuje k výuce čtení a psaní a rozvíjí fantazii a tvořivost. dítě a ten druhý podněcuje příležitost ke spolupráci, zdravé soutěživosti, vytrvalosti a zodpovědnosti. Hudebně pohybové hry vedou k přijetí a dodržování daných pravidel, dávají prostor k vzájemnému respektování a uznávání druhých. dítě a společnost umožňuje dítěti prožít sounáležitost v určité sociální skupině a tím vytvořit pocit místa ve společnosti a seznámit ho s lidovými písněmi, dětskými hrami a uměleckými díly. Hudba a umění prohlubuje duchovní hodnoty společnosti. dítě a svět vede k poznání, že hudba a umění jsou univerzální řečí lidstva. Jejím prostřednictvím se dítě seznamuje a respektuje kultury a zvyky jiných národů. Naše zkušenosti potvrzují, že využití těchto pěti oblastí ve výuce má pozitivní vliv na rozvoj osobnosti dítěte a smysluplně ho připravuje k úspěšnému vykročení do studia I. stupně zvoleného hudebního nástroje a předmětu Teorie v praxi. Učební plán A 1. ročník 2. ročník Škola malých muzikantů 1 1 Učební plán B 1. ročník 2. ročník Škola malých muzikantů 1 1 Přípravná nástrojová hra 1 1 Učební plán C 1. ročník 2. ročník Škola malých muzikantů 1 1 Přípravný sólový zpěv 1 1 Učební plán D 1. ročník 2. ročník Škola malých muzikantů 1 1 Přípravný sborový zpěv 1 1 Poznámka k učebnímu plánu A, B, C a D: 1. Studium prvního a druhého ročníku probíhá formou společné kolektivní výuky. V případě nástupu žáka ke studiu v jeho šesti letech věku je žák zařazen do druhého ročníku učebního plánu A, B, C nebo D 2. Přípravná nástrojová hra Učební plán B a Přípravný sólový zpěv Učební plán C jsou realizovány formou skupinové výuky 7

8 Školní výstupy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět: Škola malých muzikantů ŠKOLA MALÝCH MUZIKANTŮ 1. ročník 2. ročník - vyjmenuje hudební abecedu - dokáže zapsat houslový klíč - umí popsat notovou osnovu - je schopen spolupracovat a komunikovat s pedagogem i s kolektivem spolužáků - dokáže se orientovat v daných pravidlech hudebně pohybové hry - rozezná noty celé, půlové, čtvrťové a dokáže je zapsat Vyučovací předmět: Přípravná nástrojová hra PŘÍPRAVNÁ NÁSTROJOVÁ HRA 1. ročník 2. ročník - dokáže obecně popsat zvolený nástroj - ovládá základní návyky a dovednosti při hře - dokáže zahrát jednoduchou lidovou píseň - dokáže zahrát celé, půlové a čtvrťové noty - rozezná pomlky celé, půlové a čtvrťové Vyučovací předmět: Přípravný sólový zpěv PŘÍPRAVNÝ SÓLOVÝ ZPĚV 1. ročník 2. ročník - osvojuje si správný a uvolněný pěvecký postoj - držení těla při zpěvu - postupně se seznamuje se základy pěveckého dýchání - tvoří zpěvní tón přirozeným způsobem - seznamuje se s notovým zápisem písně a základními hudebními pojmy (nota celá, půlová, čtvrťová, notová osnova, hudební abeceda apod.) - zvládá dle svých možností interpretaci jednoduchých dětských písní a říkadel (max. kvinty a ve vhodné hlasové poloze) Vyučovací předmět: Přípravný sborový zpěv PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV 1. ročník 2. ročník - osvojuje si uvolněný pěvecký postoj-držení těla (ruce), zpěv ve stoje i sedě (při nácviku) - postupně se seznamuje se základy pěveckého dýchání - zpívá přirozeným způsobem - učí se jednoduché rytmizaci textu hře na tělo s použitím vhodných pohybových prvků, orffovských nástrojů apod. - seznamuje se s notovým zápisem písně a základními hudebními pojmy (nota celá, půlová, čtvrťová, notová osnova, hudební abeceda apod.) - učí se převážně náslechovou metodou interpretaci říkadel a jednoduchých písní - osvojuje si návyky pro pravidelnou domácí přípravu - chápe nutnost domácí přípravy 8

9 Studijní zaměření: Přípravné studium II Studijní zaměření Přípravné studium II je určeno žákům, kteří zahájili studium bez předchozího absolvování prvního stupně základního studia. Učební plán A Přípravná nástrojová hra 1 Učební plán B Přípravný sólový zpěv 1 Školní výstupy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět: Přípravná nástrojová hra PŘÍPRAVNÁ NÁSTROJOVÁ HRA - umí správně sedět nebo stát při hře - dokáže správně popsat a držet nástroj - umí číst noty studovaných skladeb orientuje se v notovém zápisu - zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb - dokáže využít rozlišení tempa a dynamiky - hraje s doprovodem jiného nástroje - zvládá základy technických prvků hry Vyučovací předmět: Přípravný sólový zpěv PŘÍPRAVNÝ SÓLOVÝ ZPĚV - používá správný pěvecký postoj a uvědomělé budování dechové opory - rozšiřuje svůj hlasový rozsah a celkový přirozený hlasový projev - dbá na zřetelnou artikulaci při zpěvu - zpívá lidové a umělé písně s doprovodem, odpovídající jeho schopnostem - zpívá skladby intonačně čistě - dodržuje zásady hlasové hygieny Vyučovací předmět: Teorie v praxi Je tříleté studium, které propojuje sluchovou a vizuální složku výuky v kombinaci s hrou na hudební nástroj. Každé oddělení má určen svůj výukový den. Žáci jsou vyučováni moderními metodami výuky, ke kterým využíváme práci s interaktivní tabulí, notačním programem a PC připojeným k internetu. Výuku realizujeme prostřednictvím těchto složek 1. teoretická 2. vokální 3. hudebně pohybová 4. instrumentální 5. poslechová Školní výstupy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět: Teorie v praxi TEORETICKÁ SLOŽKA 1. ročník 2. ročník 3. ročník Žáci - rozlišují pojem zvuk a tón - znají vlastnosti tónu - dokážou zapsat houslový a basový klíč - orientují se v notové osnově - dokážou zapsat noty v houslovém - jsou schopni zapsat a číst noty v houslovém a basovém klíči - chápou význam tečky za notou - znají a píší notu a pomlku šestnáctinovou - dokážou vyjmenovat ve správném 9 - orientují se v notovém zápisu houslového a basového klíče - znají stavbu akordů a jejich obratů - znají druhy mollových stupnic a jejich stavbu - znají a tvoří intervaly

10 klíči - znají hodnoty not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová) - ovládají stavbu durové stupnice - znají posuvky a odrážku - orientují se v základním dynamickém a tempovém označení - znají základní hudební pojmy (legato, staccato, repetice, ligatura atd.) - osvojují si základní rytmické členění taktů - znají nástroje svého oddělení (smyčcové, dechové.) pořadí křížky a béčka - pomocí kvintového a kvartového kruhu dokážou odvodit předznamenání stupnic - rozlišují takty jednoduché a složené - prohlubují znalosti v dynamických a tempových označeních - dokáží zaznamenávat jednoduché rytmické motivy - rozpoznají jednoduchou písňovou formu - rozšiřují si povědomí o hudebních nástrojích, jejich seskupeních a funkcích v orchestru - mají povědomí o nejznámějších světových skladatelích a jejich tvorbě - hravou formou rozeznávají a interpretují pomocí nápěvové metody základní intervaly - dokážou graficky zaznamenat velmi jednoduchou melodii a poté transponovat - ovládají základní hudební pojmy, označení, názvosloví a umí je používat - znají dělení hlasů a hudebních nástrojů do skupin - orientují se v základních hudebních obdobích, stylech a žánrech VOKÁLNÍ SLOŽKA 1. ročník 2. ročník 3. ročník Žáci - osvojují si na jednoduchých jednohlasých písních a motivech správné pěvecké návyky - rozvíjí za pomoci pedagoga své intonační schopnosti - dokáží zazpívat jednohlasé písně s doprovodem - umí zpívat jednoduchý kánon - zvládají intonaci jednoduchého notového zápisu v rámci durové tonality - umí zazpívat jednoduchý lidový dvojhlas HUDEBNĚ POHYBOVÁ SLOŽKA 1. ročník 2. ročník 3. ročník Žáci - vyjadřují pohybem rytmus, náladu písní a skladeb - propojují pohyb a zpěv za hudebního doprovodu - vyjadřují dle svých schopností hudbu v pohybových hrách a tancích (hra na dirigenta, orchestr, tanečníky) INSTRUMENTÁLNÍ SLOŽKA 1. ročník 2. ročník 3. ročník Žáci - znají a používají Orffův instrumentář a jiné pomůcky k vytvoření jednoduchého rytmického doprovodu - pronikají za pomoci pedagoga do pravidel společného muzicírování - realizují jednoduché doprovody na melodické nástroje a také na nástroje svého hudebního zaměření - zapojují se za pomoci pedagoga v jednoduchých lidových písních do společného muzicírování (hra na kapelu, orchestr ) POSLECHOVÁ SLOŽKA 1. ročník 2. ročník 3. ročník Žáci - poslechem krátkých skladeb nebo písní dokáží rozlišit výrazné charakteristické znaky tempo, charakter, dynamika, barva, nástroj - pomocí krátkých ukázek se seznamují s nejvýznamnějšími díly světových skladatelů - poslechem rozlišují tónorod a charakter lidových písní a skladeb - poslechem určí s pomocí pedagoga nástrojové skupiny i jednotlivé nástroje - jsou vedeni ke koncentrovanějšímu poslechu přiměřeně voleného hudebního díla - vytváří vlastní melodické a rytmické útvary - umí vytvořit pod vedením pedagoga jednoduchý doprovod na svůj nástroj s použitím základních harmonických funkcí - dokáží hrát a číst svůj notový part - připravují se na skupinovou interpretaci nebo kolektivní výuku - orientují se v jednoduchých písňových formách a snaží se vyjádřit svůj názor - poslechem si prohlubují znalosti dějinného vývoje hudby a jsou vedeni k jejímu aktivnímu vnímání Smyslem a účelem studia Teorie v praxi je příprava žáka na hru v orchestrech a souborech školy. Všechny své teoretické i praktické poznatky a zkušenosti nadále žáci rozvíjejí kolektivní hrou v předmětu Skupinová interpretace. 10

11 5.2.4 Vyučovací předmět: Skupinová interpretace Předmět Skupinová interpretace je povinný pro všechny žáky hudebního oboru. Žáci oddělení klávesových nástrojů mají povinnost výběru minimálně jednoho předmětu z nabídky povinně volitelných předmětů. Na naší škole působí pod vedením zkušených pedagogů několik souborů a orchestrů, které dosahují vynikajících výsledků. Hrou v souborech jsou žáci vedeni ke spolehlivosti a odpovědnosti za společné výkony a výsledky kolektivu a udržování přátelských a sociálních vztahů. Tímto jsou připravováni k budoucímu začlenění a úspěšnému vykročení do pracovního a společenského života. Nepřehlédnutelným faktem je také působení mnohých absolventů v různých amatérských seskupeních a orchestrech. Tímto se pro ně hudba stává smysluplným zdrojem radosti, zábavy a relaxace po celý život. Školní výstupy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět: Skupinová interpretace 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník - orientuje se v notovém zápisu svého partu (1. volta, 2. volta, D. S. al Coda, D. C. al Coda, ritardando, accelerando, dynamická znaménka atd.) - reaguje na gesta dirigenta (vedoucího souboru) a na ostatní spoluhráče, ve zkouškách souboru je disciplinovaný - zná charakter skladby, ovládá svůj part a dokáže se přizpůsobit intonačně i rytmicky ostatním - již od prvních začátků účinkování v kolektivní hře přijímá spoluodpovědnost za výsledky souboru na vystoupeních a soutěžích, je samostatný při vystoupení (sám si připraví nástroj ke hře, umí sestavit notový stojan a upravit ho do patřičné výšky) - rozvíjí a prohlubuje svou harmonickou představivost, intonační a rytmickou přizpůsobivost a přesnost - na základě dosavadních zkušeností a dovedností pracuje s technickými a výrazovými prostředky svého nástroje - dbá a řídí se pokyny dirigenta, orientuje se v notovém zápise - umí zahrát jednoduchý part z listu, rozvíjí schopnost souhry - řídí se základními pravidly pro společné veřejné vystupování ZÁKLADNÍ STUDIUM II. STUPNĚ 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník - je schopen zahrát náročnější part z listu - v případě sólové interpretace skladby nemá problém s intonační a rytmickou reakcí na doprovod - dle svých dosavadně nabytých zkušeností pracuje s technickými i výrazovými prostředky svého nástroje - zodpovědně přistupuje ke kolektivní práci a jeho výsledku, je vzorem ostatním spoluhráčům a méně zkušeným hráčům - využívá všech svých vědomostí při interpretaci (členění skladby, interpretační pravidla) Vyučovací předmět: Klavírní seminář Tento povinně volitelný předmět je určen pro žáky oddělení klávesových nástrojů, kteří se po absolvování tříletého studia Teorie v praxi nemají možnost zařadit do jakékoli formy skupinové interpretace. Pod vedením zkušeného pianisty a pedagoga mají možnost proniknout do tajů praktické hry a všech věcí kolem a v neposlední řadě i nahlédnout v širším slova smyslu pod pokličku hudby. Školní výstupy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět: Klavírní seminář 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník - orientuje se v základních hudebních obdobích, dokáže zařadit nejvýznamnější skladatele do hudebních období (s důrazem na klavírní tvorbu) - zná historii a vývoj klavíru, stavbu nástroje - interpretuje skladby nastudované v hodinách hry na klavír před ostatními žáky - dokáže slovně vyjádřit emoce, které v něm poslech skladby vyvolává - má přehled o nejčastěji používaných hudebních formách a jejich stavbě - zná obsazení hudebních uskupení, ve kterých se používá klavír (např. klavírní trio) - umí určit základní harmonické funkce a vytvořit jednoduchý doprovod k lidovým písním - umí tvořit náročnější doprovod za využití velkého rozkladu akordu - je schopen dirigovat základní schémata a umí se řídit podle dirigenta - umí zahrát jednoduchý doprovod k jinému hudebnímu nástroji nebo zpěvu, přizpůsobit se sólistovi - orientuje se v rozdělení hudebních nástrojů - zná nejčastěji používané prvky hudebního názvosloví a jejich význam - navštěvuje koncerty a hudební semináře v rámci výuky klavírního semináře 11

12 ZÁKLADNÍ STUDIUM II. STUPNĚ 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník - je schopen zařadit typickou hudební ukázku do správného období hudební historie, popř. poznat autora skladby (s velkým důrazem na klavírní tvorbu) - má přehled o nejslavnějších klavírních interpretech a klavírních soutěžích - dokáže aktivně sledovat notový zápis při poslechu skladby, porovnává výkony různých interpretů klavírní hudby - subjektivně porovnává klavírní skladby a jejich orchestrální verze - interpretuje skladby nastudované v hodinách hry na klavír před ostatními žáky - dokáže posoudit kvalitu uměleckého výkonu - umí zahrát jednoduchý doprovod k jinému hudebnímu nástroji nebo zpěvu, přizpůsobit se sólistovi - prohlubuje své znalosti o hudebních formách - diskutuje nad interpretačně problematickými místy v klavírní literatuře a navrhuje nejvhodnější řešení - využívá vědomosti při interpretaci (členění skladby, interpretační pravidla,...) - navštěvuje koncerty a hudební semináře v rámci výuky klavírního semináře - umí tvořit náročnější doprovod za využití velkého rozkladu akordu a rozšířených harmonických funkcí - umí harmonizovat melodii na základě rozboru akordů a harmonických funkcí Vyučovací předmět: Grygeriánek Netradiční pěvecký sbor je jedním z povinně volitelných předmětů oddělení klávesových nástrojů a je určen pro žáky, kteří se po absolvování tříletého studia Teorie v praxi nemají možnost zařadit do jakékoli formy skupinové interpretace. Repertoár sboru bude složen převážně z moderních písní tzv. rádiovek. Hlavním cílem je vytvořit kolektivní výuku, která by žáky bavila, a ve které by se sami mohli podílet na výběru písní. V rámci tohoto předmětu se žáci budou zdokonalovat v hudební teorii a získávat obecné povědomí o základní technice zpěvu a jejím praktickém využití ve sborovém zpívání. Školní výstupy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět: Grygeriánek I. STUPEŇ II. STUPEŇ ročník ročník - ovládá základy pěvecké techniky - zvládá uvolněný pěvecký postoj, správný hlasový začátek a základní pěvecké návyky - ovládá správnou techniku dýchání při zpěvu - je schopen zpívat dvojhlasně a trojhlasně - na příkladech určitých písní si žák opakuje znalosti hudební teorie - umí určit tempo, tóninu a dynamiku skladby - pomocí moderních písní se seznamuje s hudebními styly populární hudby - aktivně se podílí na výběru repertoáru - v písních se dokáže sám doprovodit na klavír či jiné hudební nástroje - používá bicích nástrojů jako doprovodné linky vybraných písní - umí používat základní dirigentská gesta a sám dokáže dirigovat celý sbor - je schopen zazpívat jednoduchý sborový part z listu 12

13 5.2.7 Studijní zaměření: Hra na klavír Klavír patří k nejrozšířenějším klávesovým nástrojům. Je to nástroj sólový, má využití ve čtyřruční, komorní a orchestrální hře a také v doprovodech sólového a sborového zpěvu a jiných hudebních nástrojů. Velké technické a zvukové možnosti nástroje inspirovaly skladatele od 18. stol. až do dneška ke vzniku rozsáhlého repertoáru. Žáci mají možnost se připravit k dalšímu studiu na středních nebo vysokých pedagogických a uměleckých školách. Učební plán I. stupeň II. stupeň Ročník Hra na klavír Teorie v praxi Povinně volitelné vyučovací předměty Skupinová interpretace Klavírní seminář Grygeriánek Sborový zpěv Poznámky k učebnímu plánu: 1. Součástí předmětu Hra na klavír jsou tyto činnosti: hra z listu, čtyřruční hra a elementární improvizace 2. si po konzultaci s třídním pedagogem zvolí jeden z povinně volitelných vyučovacích předmětů jako povinný 3. Týdenní hodinová dotace pro Přípravné studium I je uvedena v učebním plánu B studijního zaměření Přípravného studia I Přípravná nástrojová hra 5.2.1, pro Přípravné studium II je uvedena v učebním plánu A Přípravná nástrojová hra Školní výstupy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět: Hra na klavír PŘÍPRAVNÉ STUDIUM I - osvojuje si základní návyky a dovednosti (sedí u nástroje uvolněně, postavení ruky) - rozvíjí si hravou formou přirozenou hudebnost a sluchovou představivost pomocí říkadel, krátkých pohádkových příběhů a písniček - seznamuje se základními druhy úhozů volným přenášením rukou po celé klaviatuře - rozvíjí elementární smysl pro rytmus tleskáním, využívá přirozenou rytmizovanou řeč říkadla a hádanky - získává vztah ke hře na klavír společným muzicírováním s učitelem - osvojuje si základní návyky pro pravidelnou domácí přípravu 1. ročník 2. ročník 3. ročník - hraje říkadla a lidové písně v rozsahu pěti tónů s doprovodem pedagoga - osvojuje si koordinaci rukou při hře oběma rukama současně - zvládá úhozy portamento, staccato, legato - orientuje se na klaviatuře - hraje cvičení na přípravu stupnic a akordů a 2 durové stupnice do 2 # každou rukou zvlášť a akordy ke hraným stupnicím - seznamuje se s dynamickými znaménky f, p, mf - orientuje se v notovém zápise, rozeznává hodnoty not a pomlk - umí číst noty v rámci studovaných skladeb v houslovém i basovém klíči - zvládá technická cvičení - je schopen hrát oběma rukama současně - hraje durové stupnice do 4 # zvlášť i oběma rukama v protipohybu a tónický kvintakord s obraty ke hraným stupnicím hraje zvlášť - zdokonaluje se v dynamice - rozlišuje tempo pomalé, rychlé - hraje durové stupnice do 5 # a 2 a akordy ke hraným stupnicím oběma rukama dohromady v rovném pohybu - hraje mollové stupnice do 2 # každou rukou zvlášť - hraje etudy a technická cvičení k různým druhům klavírní techniky v rytmických a úhozových variantách - soustavně prohlubuje motorické schopnosti - seznamuje se s polyfonií a melodickými ozdobami - je schopen hrát čtyřručně - je schopen interpretovat jednu z nastudovaných skladeb zpaměti na veřejnosti - pracuje na kvalitě a tvoření tónu - je schopen zahrát lidové písně s jednoduchým doprovodem tóniky a dominanty - rozlišuje jednoduché hudební útvary (pochod, polka, valčík, menuet)- rozlišuje melodii od doprovodu - vnímá náladu skladby a s pomocí pedagoga je schopen vyjádřit ji elementárními výrazovými prostředky - využívá dynam. možností nástroje a s pomocí pedagoga používá pedál 13

14 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník - hraje durové stupnice do 7 # a mollové do 2 # a 2 b (v rovném pohybu nebo v protipohybu dohromady) a akordy ke hraným stupnicím - zdokonaluje nastudované technické prvky - hraje přednesové skladby s odpovídajícím výrazem a dbá na kvalitu tónu a dynamiku - dokáže zahrát základní melodické ozdoby - zlepšuje výrazovou dovednost a využívá nabyté technické schopnosti - pracuje na kultivovanosti tónu a zlepšuje si klavírní úhozy a čistotu hry - rozšiřuje si repertoár o různorodé žánrové skladby -hraje durové a mollové stupnice do 7 # a 5 b v rovném pohybu nebo kombinovaným způsobem v rytmických a dynamických variantách - hraje tónický kvintakord s obraty nebo akordy ve čtyřhlasé úpravě s obraty rozloženě každou rukou zvlášť - hraje velký rozklad tonického kvintakordu s obraty každou rukou zvlášť - hraje durové a mollové stupnice do 7 # a 7 b - hraje akordy ve čtyřhlasé úpravě s obraty, velký rozklad kvintakordu s obraty dohromady - propojuje veškeré získané technické i výrazové dovednosti při interpretaci skladeb - aktivně spolupracuje s pedagogem při výběru a studiu skladeb - zvládá hru delších a náročnějších skladeb a etud - podílí se na výběru svého repertoáru - rozvíjí svou hudebnost studiem skladeb různých slohových období - je schopen si sluchově kontrolovat výraz, pedalizaci a čistotu své hry - používá synkopický pedál s pomocí pedagoga - prohlubuje si rytmické a harmonické cítění - využívá všechny zvukové a technické možnosti nástroje (dynamika, pedalizace) - je schopen hrát stylově, dodržuje artikulaci a frázování - je schopen zpaměti interpretovat jednu nastudovanou skladbu na veřejnosti - zvládá jednoduchý doprovod ke studovaným písním podle základních harmonických funkcí nebo akordických značek - hraje z listu jednoduché skladby podle svých schopností - získané dovednosti uplatňuje ve čtyřruční, komorní hře a korepetici - je zapojen do kolektivní výuky (např. sborový zpěv, Grygeriánek netradiční pěvecký sbor, klavírní seminář, ve kterém získává přehled o hudebním dění, klavírní literatuře, hudebních formách apod.) - ukončí studium I. stupně veřejným nebo interním absolventským koncertem PŘÍPRAVNÉ STUDIUM II - zvládá správné sezení u nástroje - orientuje se po celé klaviatuře - zvládá souhru obou rukou - rozlišuje hru legato, portamento a staccato - ovládá čtení notového zápisu - hraje durové stupnice s akordy a jejich obraty dle individuálních schopností - doprovodí jednoduchou lidovou píseň základními harmonickými funkcemi ZÁKLADNÍ STUDIUM II. STUPNĚ 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník - upevňuje si své získané technické dovednosti, opakuje probrané technické prvky a neustále je zdokonaluje - rozvíjí úhozovou čistotu a kulturu hry - hraje stupnice a akordy ke hraným stupnicím a technická cvičení - pracuje detailně na přednesových skladbách, používá oba pedály, umí určit obtížná místa a sám navrhnout způsob nácviku - uplatňuje svou hudební představivost - hraje z listu dle svých schopností skladby různých stylů a žánrů - je zapojen do kolektivní výuky (např. sborový zpěv, klavírní seminář, Grygeriánek) - využívá hudebně teoretických vědomostí při hře zpaměti - veškeré získané zkušenosti využívá k interpretaci skladeb - dle svých schopností dokáže využívat technické a zvukové možnosti nástroje - hraje skladby různých slohových období a žánrů - je schopen zpaměti interpretovat nastudovanou skladbu na veřejnosti - aktivně se zajímá o kulturní dění v celém regionu - aktivně se podílí na výběru skladeb a je schopen svého vlastního uměleckého vyjádření - ukončí studium II. stupně veřejným nebo interním absolventským koncertem 14

15 Vyučovací předmět: Teorie v praxi Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Teorie v praxi je společný pro všechna studijní zaměření hudebního oboru a je uveden v kapitole Vyučovací předmět: Skupinová interpretace Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Skupinová interpretace je společný pro všechna studijní zaměření hudebního oboru mimo studijního zaměření Sólový zpěv a Sborový zpěv a je uveden v kapitole Vyučovací předmět: Klavírní seminář Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Klavírní seminář je společný jen pro studijní zaměření hudebních oborů Hra na klavír, Hra na varhany, Hra na klávesy a Hra na akordeon a je uveden v kapitole Vyučovací předmět: Grygeriánek Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Grygeriánek je společný jen pro studijní zaměření hudebních oborů Hra na klavír, Hra na varhany, Hra na klávesy a Hra na akordeon a je uveden v kapitole Vyučovací předmět: Sborový zpěv Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je společný jen pro studijní zaměření hudebních oborů Hra na klavír, Hra na varhany, Hra na klávesy, Hra na akordeon a Sólový zpěv a je uveden v kapitole

16 5.2.8 Studijní zaměření: Hra na varhany Varhany patří mezi klávesové dechové nástroje. Jejich součástí je píšťaliště, zařízení vhánějící vzduch do píšťal a hracího stolu, který je vybaven rejstříky, klávesnicemi pro ruce tzv. manuály a klávesnicí pro nohy tzv. pedál. Je to nástroj sólový a má využití v doprovodech sólového zpěvu i ostatních nástrojů. Slyšet je můžeme v koncertních sálech, ale hlavně v kostelích, kde se využívají při liturgii. Žáci mohou hru na varhany využít také k dalšímu studiu na středních nebo vysokých pedagogických a uměleckých školách. Učební plán I. stupeň II. stupeň Ročník Hra na varhany Teorie v praxi Povinně volitelné vyučovací předměty Skupinová interpretace Klavírní seminář Grygeriánek Sborový zpěv Poznámky k učebnímu plánu: 1. si po konzultaci s třídním pedagogem zvolí jeden z povinně volitelných vyučovacích předmětů jako povinný 2. Týdenní hodinová dotace pro Přípravné studium II je uvedena v učebních plánech A studijního zaměření Přípravného studia II Přípravná nástrojová hra Školní výstupy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět: Hra na varhany 1. ročník 2. ročník 3. ročník - seznamuje se s nástrojem, obsluhou hracího stolu, jednotlivými rejstříky a jejich použitím - osvojuje si základní návyky a dovednosti (sezení u nástroje, uvolnění opory v zádech) manuálová technika: - zvládá hru legato - legato palcem, glisando palcem, portamento - ovládá hru oběma rukama současně na jednom manuále - seznamuje se se základními hudebními formami (bicinium, fugetty) - chápe rozdíl mezi klavírní a varhanní hrou pedálová technika: - hraje technická cvičení ke zvládnutí hry špičkou kombinovaný způsob: - hraje technická cvičení zaměřená na koordinaci rukou a nohou manuálová technika: - zvládá jednoduché tiché výměny a cvičení na překládání a podkládání prstů - střídáním při hře oba manuály - používá jednoduché melodické ozdoby - zvládá hru jednohlasých a dvouhlasých skladeb a chorálních předeher - dokáže zahrát z listu jednoduchou skladbu a kadence pedálová technika: - zvládá hru špičkou a hraje technická cvičení pro přípravu hry patou kombinovaný způsob: - je schopen koordinace rukou a nohou v jednoduchých skladbách - využívá registrace (používání rejstříků) dle svých individuálních schopností - je schopen interpretace jednoduché skladby na veřejnosti 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Manuálová technika: - zvyšuje technickou dokonalost manuálovými cvičenímistupnicovitými, chromatickými postupy a dvojhmaty - dokáže doprovodit sólistu v jednoduché skladbě Pedálová technika: - zvládá tiché výměny v pedálu - prohlubuje si techniku hry pedálovými cvičeními kombinovaný způsob: - rozlišuje rozdíly v rejstříkování různých slohových období a využívá zvukové a technické možnosti nástroje (rejstříkování, pedalizace) - umí číst a hrát notový zápis ve třech linkových osnovách 16 Manuálová technika: - dodržuje předepsaná tempa, dynamiku, získává cit pro vhodnou volbu registrace - zvládá hru delších, různorodých skladeb a technických cvičení - je schopen doprovodit zpěv nebo jiný nástroj - podílí se na výběru repertoáru - ovládá kadence v základních tóninách - dokáže zahrát jednoduché skladby z listu Pedálová technika: - zvládá hru jednoduchých pedálových sól a je schopen si samostatně vytvořit jednoduchý nohoklad kombinovaný způsob: - zvládá techniku hry v kombinaci rukou a nohou pomocí

17 manuálových a pedálových cvičení v různých rytmických útvarech - rozlišuje hudební útvary - fuga toccata, preludium apod. - je zapojen do kolektivní výuky (sborový zpěv, Grygeriánek-netradiční pěvecký sbor, klavírní seminář - získává přehled o hudebním dění, klavírní i varhanní literatuře, hudebních formách) - je schopen interpretovat skladbu na veřejnosti a dbá na příkladné vystupování, oblékání a chování při akcích školy PŘÍPRAVNÉ STUDIUM II - zvládá správné sezení u nástroje a hru oběma rukama - orientuje se na klaviatuře a zvládá čtení notového zápisu v rámci studovaných skladeb a hru durových stupnic s akordy a jejich obraty - rozlišuje hru portamento, staccato - doprovodí jednoduchou lidovou píseň tonikou a dominantou Nastudovaná látka odpovídá přibližně třem ročníkům I. stupně základního studia. ZÁKLADNÍ STUDIUM II. STUPNĚ 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Je určen pro žáky, kteří absolvovali I. stupeň hry na klavír. Manuálová technika: - využívá všech technických a zvukových možností nástroje - proniká do základů liturgie a její prvky dokáže využít v chrámové hudbě - je schopen doprovodit jiný hudební nástroj nebo zpěv - zdokonaluje úhozovou čistotu a kulturu hry - zdokonaluje techniku hry manuálovými a technickými cvičeními - je zapojen do kolektivní výuky (klavírní seminář, sborový zpěv, Grygeriánek) - dokáže tvořit malé improvizace (kadence, mezihry, dohry, předehry) - uvede příklady skladeb autorů různých slohových období Pedálová technika: - dokáže zahrát stupnice nebo technická cvičení v pedálu v souhře s manuálem Kombinovaný způsob: - je schopen (dle daných možností nástroje) samostatné zvukové představy o registraci a výrazu interpretované skladby - dokáže při hře využít nezávislosti rukou a nohou - zvládá hru složitějších skladeb z listu - propojuje získané vědomosti s praktickými dovednostmi - aktivně se zapojuje do výběru skladeb a ukončí studium II. stupně veřejným nebo interním koncertem - je schopen interpretovat skladbu na veřejnosti Vyučovací předmět: Teorie v praxi Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Teorie v praxi je společný pro všechna studijní zaměření hudebního oboru a je uveden v kapitole Vyučovací předmět: Skupinová interpretace Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Skupinová interpretace je společný pro všechna studijní zaměření hudebního oboru mimo studijního zaměření Sólový zpěv a Sborový zpěv a je uveden v kapitole Vyučovací předmět: Klavírní seminář Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Klavírní seminář je společný jen pro studijní zaměření hudebních oborů Hra na klavír, Hra na varhany, Hra na klávesy a Hra na akordeon a je uveden v kapitole Vyučovací předmět: Grygeriánek Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Grygeriánek je společný jen pro studijní zaměření hudebních oborů Hra na klavír, Hra na varhany, Hra na klávesy a Hra na akordeon a je uveden v kapitole Vyučovací předmět: Sborový zpěv Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je společný jen pro studijní zaměření hudebních oborů Hra na klavír, Hra na varhany, Hra na klávesy, Hra na akordeon a Sólový zpěv a je uveden v kapitole

18 5.2.9 Studijní zaměření: Hra na klávesy Klávesy jsou moderním elektronickým klávesovým hudebním nástrojem. Uplatnění nacházejí v sólové i doprovodné hře. Klávesy jsou vybaveny automatickou doprovodnou jednotkou, disponující rozsáhlou škálou zvukových a rytmických možností. Hráč musí mít vytříbené rytmické cítění nutné pro souhru s automatickým doprovodem, který je charakteristickým znakem tohoto nástroje. Učební plán I. stupeň II. stupeň Ročník Hra na klávesy Teorie v praxi Povinně volitelné vyučovací předměty Skupinová interpretace Klavírní seminář Grygeriánek Sborový zpěv Poznámky k učebnímu plánu: 1. si po konzultaci s třídním pedagogem zvolí jeden z povinně volitelných vyučovacích předmětů jako povinný 2. Týdenní hodinová dotace pro Přípravné studium I je uvedena v učebním plánu B studijního zaměření Přípravného studia I Přípravná nástrojová hra 5.2.1, pro Přípravné studium II je uvedena v učebním plánu A Přípravná nástrojová hra Školní výstupy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět: Hra na klávesy PŘÍPRAVNÉ STUDIUM I - předvede správné sezení u nástroje, postavení pravé i levé ruky a úhoz prstů při hře tenuto - zapne nástroj a ví, kde se nacházejí výběry stylů (STYLE), zvuků (VOICE) a TEMPO - hravou formou rozvíjí melodické cítění za pomocí písniček a říkadel - orientuje se na klaviatuře v rozsahu pěti tónů v malé a jednočárkované oktávě - čte noty v houslovém klíči v rámci studovaných skladeb - hraje jednoduché písně zvlášť i dohromady s doprovodem dudácké kvinty nebo T a D akordů 1. ročník 2. ročník 3. ročník - sedí rovně a přirozeně u nástroje a osvojuje si správné postavení rukou na klávesách - hraje tenuto a legato při hře zvlášť i dohromady - zvládá hru oběma rukama dohromady - zvládá podkládání palce ve stupnici - dokáže rozlišit základní dynamiku p a f při hře - umí udržet tempo jednoduchých skladeb při hře s automatickým doprovodem - dokáže rozlišit těžkou dobu v rytmickém podkladu - umí zapnout a vypnout nástroj a nastavit volume - chápe nutnost pravidelné domácí přípravy - vhodně se obléká, chová a vystupuje při akcích školy - zvládá správné postavení rukou na klávesách - zvládá hru durových stupnic oběma rukama dohromady - hraje jednoduché písně s automatickým doprovodem v kvintakordech - rozlišuje při hře rozšířenou dynamiku o crescendo a decrescendo - ovládá základní techniky úhozu tenuto, legato, staccato a souhru rukou - orientuje se v houslovém a basovém klíči v rámci studovaných etud a skladeb - zvládá durové stupnice s akordy a jejich obraty do 5# a 5b - využívá základní funkce nástroje a je schopen hrát s automatickým doprovodem - chápe rozdíl rytmického členění ve 3/4 a 4/4 taktu - dokáže při hře použít základní akordické značky v obratech 18

19 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník - ovládá mollové stupnice do 2# a 2b a T5 s obraty - zvládá základní způsob frázování dané skladby - hraje vícehlasé skladby - samostatně ovládá základní funkce nástroje - ovládá mollové stupnice do 4# a 4b, akordy s obraty - osvojuje si používání akordických značek v septimových akordech - ve cvičeních a etudách si upevňuje nastudované technické prvky a zdokonaluje svou techniku v rozsahu celé klaviatury - osvojuje si hru jednoduchých skladeb z listu - používá pokročilejší funkce nástroje - vnímá náladu skladby a s pomocí pedagoga je schopen ji vyjádřit elementárními výrazovými prostředky - propojuje získané technické dovednosti s interpretačním projevem - ovládá všechny stupnice dur a moll, akordy s obraty - využívá při hře akordické značky dur a moll i s D7 obraty - je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížné skladby s adekvátním využitím nástroje - hraje jednoduché skladby z listu - aktivně se podílí na výběru skladeb - profiluje se v oblíbeném žánru - dokáže kriticky zhodnotit vlastní vystoupení a je schopen se poučit z případných chyb - poslechem a studiem skladeb je veden napříč žánry a dle svého zaměření si vybírá soubor nebo orchestr podobného stylového zaměření - je zapojen do kolektivní výuky (např. sborový zpěv, Grygeriánek netradiční pěvecký sbor, Hudba a zvuk na PC) - je veden v průběhu celého studia ke kultivovanému projevu a vystupováním, oblékáním a chováním při akcích školy je vzorem mladším spolužákům PŘÍPRAVNÉ STUDIUM II - ovládá základy hudební teorie - zvládá správné návyky při hře - čte i hraje noty v houslovém i basovém klíči v rámci daných skladeb - zvládá souhru obou rukou základními druhy úhozů - hraje durové stupnice s akordy a jejich obraty dle individuálních schopností - hraje jednoduché písně s harmonickým doprovodem - pracuje se základními funkcemi nástroje ZÁKLADNÍ STUDIUM II. STUPNĚ 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník - ovládá svůj vlastní a školní EKN - zvládá hru složitějších akordických značek (5-, 5+, sus4 atd.) - dokáže využít mixážní konzoly k vyvážení poměru hlasitosti jednotlivých nástrojových stop - využívá efektových možností nástroje (DSP, echo, chorus) - využívá k interpretaci pokročilejší varianty stylových a žánrových rejstříků a dalších technických možností nástroje - je schopen při hře využívat midi playback - ovládá obsluhu akustických doplňků EKN a používá je v praxi - zdokonaluje v průběhu studia techniku klavírní hry - je schopen za asistence pedagoga vytvořit hudební doprovod sólistům, instrumentalistům a zpěvákům - zapojuje se do kolektivní hry s různým stylovým zaměřením (např. soubory školy, sborový zpěv, Grygeriánek) - stylově a žánrově se vymezuje a pokud to jeho hráčské a technické schopnosti dovolují, je pedagogem veden napříč žánry a tuto svou multifunkčnost využívá v souborech s různým stylovým zaměřením, kde využívá všech jemu dostupných způsobů hry a technických možností nástroje - sleduje nové poznatky a technický vývoj EKN s možností propojení nástroje s PC (předmět Hudba a zvuk na PC) - prezentuje se na akcích školy i mimo ně a tím se podílí na její propagaci - zapojuje se do kulturního dění města a regionu Vyučovací předmět: Teorie v praxi Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Teorie v praxi je společný pro všechna studijní zaměření hudebního oboru a je uveden v kapitole Vyučovací předmět: Skupinová interpretace Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Skupinová interpretace je společný pro všechna studijní zaměření hudebního oboru mimo studijního zaměření Sólový zpěv a Sborový zpěv a je uveden v kapitole

20 Vyučovací předmět: Klavírní seminář Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Klavírní seminář je společný jen pro studijní zaměření hudebních oborů Hra na klavír, Hra na varhany, Hra na klávesy a Hra na akordeon a je uveden v kapitole Vyučovací předmět: Grygeriánek Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Grygeriánek je společný jen pro studijní zaměření hudebních oborů Hra na klavír, Hra na varhany, Hra na klávesy a Hra na akordeon a je uveden v kapitole Vyučovací předmět: Sborový zpěv Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sborový zpěv je společný jen pro studijní zaměření hudebních oborů Hra na klavír, Hra na varhany, Hra na klávesy, Hra na akordeon a Sólový zpěv a je uveden v kapitole

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JAKUBA JANA RYBY ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 8 2.1 Počet oborů, velikost... 8 2.2 Historie a současnost...

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD 2 OBSAH OBSAH...3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 2.1 OBORY ŠKOLY...8 2.2 KAPACITA ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Neučíme to, děláme to Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 10 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 12 4.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU První soukromá ZUŠ je jednooborová a v rámci hudebního oboru realizuje přípravné studium (1-2 ročníky ), základní studium I. stupně (7 ročníků ), přípravné studium II.

Více

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program ZUV Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit,

Více

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Historie a současnost

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ VESELÍ NAD MORAVO Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Zaměření školy a její vize 7 4. Výchovné a vzdělávací strategie 8 5. Vzdělávací obsah uměleckých

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Počet oborů, velikost

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM První soukromé ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY s.r.o. Zbavujeme-li se náročného přístupu k dětem, pak se nelze divit, že ony nejsou ochotny nebo schopny být náročné na sebe. Doc. PharmDr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

Studijní zaměření Hra na fagot

Studijní zaměření Hra na fagot Studijní zaměření Hra na fagot Fagot je dechový dřevěný hudební nástroj se strojkem z dvojitého třtinového plátku. Vznikl v Itálii v 16. století, jeho název pochází z italského fagotto svazek, otep. Zpravidla

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 Obsah 1. Škola 5 1.1 Identifikační údaje 6 1.2 Popis školy 7 1.3 Historie a současnost 8 1.4 Pedagogický sbor 9 1.5 Dlouhodobé

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Výstupy - kompetence -zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase dbá na správné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Brána k umění

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Brána k umění ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Brána k umění Platnost dokumentu od 1. 9. 2015 Kapitoly dokumentu zpracovali: Identifikační údaje Mgr. Pavel Doubrava Charakteristika školy - Mgr. Pavel Doubrava Zaměření školy

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

Studijní zaměření Hra na baskytaru

Studijní zaměření Hra na baskytaru Studijní zaměření Hra na baskytaru Baskytara je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Úlohou baskytary je především hrát basovou linku. Spolu s bicími tak tvoří základ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Příčná flétna (flauto traverzo) se historicky řadí mezi nejstarší hudební nástroje. V 16. století nahradila do té doby velmi oblíbené flétny zobcové. V této době

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Vokální činnosti -pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) -hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)

Vokální činnosti -pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) -hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) 5.1.4.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 1. Výstup Dbá na správné dýchání a držení těla Provádí hlasová a dechová cvičení

Více

Studijní zaměření Hra na varhany

Studijní zaměření Hra na varhany Studijní zaměření Hra na varhany Výuka hry na varhany patří v oblasti základního hudebního vzdělávání spíše ke speciální nabídce hudebního oboru. Základním předpokladem výuky je totiž adekvátní nástroj,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 6. ročník Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

Studijní zaměření Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na trubku Trubka je dechový žesťový nástroj, který dosahuje ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů nejvyšších tónů. Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: bdobí: mění a kultura čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase intonuje

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/6 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.II 2. stupeň V.7.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova podněcuje fantazii a dává prostor k tvořivosti,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HUDEBNÍ VÝCHOVA HV-3-1-01 HV-3-1-02 HV-3-1-03 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební 1. 5. ročník Vyučovací předmět hudební je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Vrchlabí Motivační název: první krok k umění! Logo školy: Předkladatel:

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih Identifikační údaje: - Název: ŠVP ZUŠ Blovice - Předkladatel: ZUŠ Blovice zastoupená Mgr. Josefem Brožíkem - Název školy: ZUŠ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Poznáváním umění poznáváme svět Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1. Počet oborů, velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 1. období 3.ročník Lišková, M., Hurník, L.: Hudební výchova pro 3. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 Adresa: Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice Identifikátor: 600 002 934 Termín konání orientační

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

Vyučovací předmět: Hudební výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Vyučovací předmět: Hudební výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících prvního i druhého stupně s časovou dotací 1 vyuč. hodina

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Identifikátor školy: 600 001

Více

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více