Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka"

Transkript

1 Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Platnost Tento dodatek je platný v plném rozsahu k Změny Následující změny se týkají hudebního oboru. V učebních plánech pro Základní studium I. stupně č. 4, 10, 15, 21, 27, 32, 38, 42, 47, 50, 54, 58, 61, 66, 71, 85, 90, dochází k rozšíření Povinně volitelných předmětů o předmět Sborový zpěv. Počet hodin v ročníku 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. Povinně volitelné předměty Komorní hra Hra v souboru Sborový zpěv V učebních plánech pro Základní studium II. stupně č. 6, 11, 17, 23, 29, 34, 39, 44, 49, 52, 56, 60, 63, 68, 72, 86, 92, dochází k rozšíření Povinně volitelných předmětů o předmět Sborový zpěv. Počet hodin v ročníku 2. roč. 3. roč. 4. roč. Povinně volitelné předměty Komorní hra Hra v souboru Sborový zpěv Pravidla pro volbu Povinně volitelných předmětů zůstávají beze změny.

2 Sborový zpěv SBOROVÝ ZPĚV ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ ročník uplatňuje hudební znalosti získané v individuálním studiu, uvědomuje si svou zodpovědnost při kolektivní práci, vnímá nejen svůj hlas, ale i naslouchá ostatním členům sboru. SBOROVÝ ZPĚV ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ ročník uplatňuje a rozvíjí znalosti a dovednosti získané v předchozím studiu, vnímá nejen svůj hlas ale i ostatní hlasy harmonie, má smysl pro kolektivní odpovědnost a dobrovolnou kázeň, rozvíjí hudební fantazii a podílí se na vypracování interpretace. 4. ročník pracuje s teoretickými i praktickými znalostmi, které získal v předchozím studiu, podřizuje se celku, a tím přispívá ke společnému úsilí podat co nejlepší výkon, vnímá nejrůznější momenty hudebního textu, rozvíjí své interpretační schopnosti, dovede pracovat s notovým zápisem, orientuje se ve vícehlase.

3 Dále se mění Přípravné studium hudebního oboru, strana 22 Nové znění: Přípravné studium hudebního oboru (dále jen PS) je určeno pro žáky od 5 let věku. PS je realizováno: PS v rozsahu 1 roku Varianta A První pololetí (září leden) Děti navštěvují společně výuku hudební teorie - Přípravnou hudební výchovu (dále jen PHV) v rozsahu 1,5 hodin týdně. Během tohoto období se seznamují ve výuce s různými nástroji (předvádějí starší žáci nebo učitelé), pro jejichž studium se mohou rozhodovat. Druhé pololetí (únor červen) Děti pokračují společně ve výuce PHV v rozsahu 1 hodina týdně. K této výuce teorie přibude 0,5 hod. výuky hry na nástroj, který si zvolili. Tato výuka je realizována v počtu 1 3 dětí (podle charakteru vyučovaného nástroje a podle prokázaných předpokladů dětí). Varianta B Děti navštěvují společně výuku PHV v rozsahu 1 hodiny týdně. Kromě výuky PHV navštěvují již od začátku školního roku také výuku hry na zvolený nástroj v rozsahu 1 hodiny týdně. Tato výuka je realizována v počtu 1 3 dětí (podle charakteru vyučovaného nástroje a podle prokázaných předpokladů dětí). Varianta C Děti navštěvují společně výuku PHV v rozsahu 1 hodiny týdně. Kromě výuky PHV navštěvují již od začátku školního roku také výuku hry na zvolený nástroj v rozsahu 0,5 hodiny týdně. Tato výuka je realizována v počtu 1 3 dětí (podle charakteru vyučovaného nástroje a podle prokázaných předpokladů dětí). PS v rozsahu 2 roků (pro obzvlášť talentované děti)

4 Varianta D 1. ročník Děti navštěvují od začátku školního roku pouze individuální výuku hry na zvolený nástroj v rozsahu 1 hodiny týdně. Tato výuka je realizována v počtu 1 3 dětí (podle charakteru vyučovaného nástroje a podle prokázaných předpokladů dětí). 2. ročník Děti navštěvují společně výuku PHV v rozsahu 1 hodiny týdně a pokračují v individuální výuce hry na nástroj v rozsahu 1 hodiny týdně. Tato výuka je realizována v počtu 1 3 dětí (podle charakteru vyučovaného nástroje a podle prokázaných předpokladů dětí). Varianta E 1. ročník Děti navštěvují od začátku školního roku pouze individuální výuku hry na zvolený nástroj v rozsahu 1 hodiny týdně. Tato výuka je realizována v počtu 1 3 dětí (podle charakteru vyučovaného nástroje a podle prokázaných předpokladů dětí). 2. ročník Děti navštěvují společně výuku PHV v rozsahu 1 hodiny týdně a pokračují v individuální výuce hry na nástroj v rozsahu 0,5 hodiny týdně. Tato výuka je realizována v počtu 1 3 dětí (podle charakteru vyučovaného nástroje a podle prokázaných předpokladů dětí).

5 Tento dodatek dále ruší Učební plány pro PS I. stupně a také Školní osnovy příslušných vyučovacích předmětu č. 2, 3, 8, 9, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 46, 65, 74, 75, 84, 88, 89 a nahrazuje je novými Učebními plány a také novými Školními osnovami příslušných vyučovacích předmětů č. 2a, 2b, 3a, 3b, 8a, 8b, 9a, 9b, 13a, 13b, 14a, 14b, 19a, 19b, 20a, 20b, 25a, 25b, 26a, 26b, 31a, 31b, 36a, 36b, 37a, 37b, 41a, 41b, 46a, 46b, 65a, 65b, 65c, 65d, 74, 75a, 75b, 84a, 84b, 88a, 88b, 89a, 89b. Učební plán pro PS I. stupně varianta B, č. 2a Hra na klavír 1 1 Učební plán pro PS I. stupně varianta C, č. 2b Hra na klavír 0,5 0,5 Učební plán pro PS I. stupně varianta D, č. 3a Počet hodin 2. roč. Hra na klavír Učební plán pro PS I. stupně varianta E, č. 3b Počet hodin 2. roč. Hra na klavír 1 1 0,5 0,5

6 HRA NA KLAVÍR PS I. STUPNĚ VARIANTA B zvládá správné sezení u nástroje při uvolnění celého hracího aparátu, orientuje se na klaviatuře, používá elementární technické prvky úhozy portamento, legato a staccato, spojuje notový zápis s orientací na klaviatuře, zná noty v houslovém i v basovém klíči v rozsahu potřebném pro svoji hru, zvládá hru oběma rukama melodii rozdělenou mezi dvě ruce nebo hru oběma rukama současně při zachování intonační čistoty, předepsaného rytmu, hraje nejjednodušší lidové písně podle sluchu s doprovodem dudácké kvinty,nebo T, D a transponuje je nejméně od tří různých tónů. HRA NA KLAVÍR PS I. STUPNĚ VARIANTA C zvládá správné sezení u nástroje při uvolnění celého hracího aparátu, orientuje se na klaviatuře, používá elementární technické prvky úhozy portamento, legato a staccato, spojuje notový zápis s orientací na klaviatuře, hraje nejjednodušší lidové písně podle sluchu s doprovodem dudácké kvinty,nebo T, D a transponuje je nejméně od tří různých tónů. HRA NA KLAVÍR PS I. STUPNĚ VARIANTA D 1. roční rytmizuje říkadla, vyťukává rytmus, zvládá správné sezení u nástroje při uvolnění celého hracího aparátu, orientuje se na klaviatuře, používá elementární technické prvky úhozy velké portamento, malé portamento, legato, zvládá hru oběma rukama melodii rozdělenou mezi dvě ruce nebo hru oběma rukama současně při zachování intonační čistoty, předepsaného rytmu, hraje nejjednodušší lidové písně podle sluchu s doprovodem T, D a transponuje je nejméně od tří různých tónů.

7 2. ročník zvládá správné sezení u nástroje při uvolnění celého hracího aparátu, orientuje se na klaviatuře, používá základní technické prvky úhozy portamento, legato, staccato, spojuje notový zápis s orientací na klaviatuře, zná noty v houslovém i basovém klíči v rozsahu potřebném pro svoji hru, hraje oběma rukama dohromady při zachování intonační čistoty a předepsaného rytmu, hraje lidové písně podle sluchu s doprovodem dudácké kvinty nebo T, D a transponuje je nejméně od tří různých tónů (portamento, legato). HRA NA KLAVÍR PS I. STUPNĚ VARIANTA E 1. ročník rytmizuje říkadla, vyťukává rytmus, zvládá správné sezení u nástroje při uvolnění celého hracího aparátu, orientuje se na klaviatuře, používá elementární technické prvky úhozy velké portamento, malé portamento, legato, zvládá hru oběma rukama melodii rozdělenou mezi dvě ruce nebo hru oběma rukama současně při zachování intonační čistoty, předepsaného rytmu, hraje nejjednodušší lidové písně podle sluchu s doprovodem T, D a transponuje je nejméně od tří různých tónů. 2. ročník zvládá správné sezení u nástroje při uvolnění celého hracího aparátu, orientuje se na klaviatuře, používá základní technické prvky úhozy portamento, legato, staccato, spojuje notový zápis s orientací na klaviatuře, hraje lidové písně podle sluchu s doprovodem dudácké kvinty nebo T, D a transponuje je nejméně od tří různých tónů (portamento, legato).

8 Učební plán pro PS I. stupně varianta B, č. 8a Hra na klavír 1 1 Učební plán pro PS I. stupně varianta C, č. 8b Hra na klavír 0,5 0,5 Učební plán pro PS I. stupně varianta D, č. 9a Počet hodin 2. roč. Hra na klavír Učební plán pro PS I. stupně varianta E, č. 9b Počet hodin 2. roč. Hra na klavír 1 1 0,5 0,5

9 HRA NA KLAVÍR PS I. STUPNĚ VARIANTA B zvládá správné sezení u nástroje při uvolnění celého hracího aparátu, orientuje se na klaviatuře, používá elementární technické prvky úhozy portamento, legato a staccato, spojuje notový zápis s orientací na klaviatuře, zná noty v houslovém i v basovém klíči v rozsahu potřebném pro svoji hru, zvládá hru oběma rukama melodii rozdělenou mezi dvě ruce nebo hru oběma rukama současně při zachování intonační čistoty, předepsaného rytmu, hraje nejjednodušší lidové písně podle sluchu s doprovodem dudácké kvinty,nebo T, D a transponuje je nejméně od tří různých tónů. HRA NA KLAVÍR PS I. STUPNĚ VARIANTA C zvládá správné sezení u nástroje při uvolnění celého hracího aparátu, orientuje se na klaviatuře, používá elementární technické prvky úhozy portamento, legato a staccato, spojuje notový zápis s orientací na klaviatuře, hraje nejjednodušší lidové písně podle sluchu s doprovodem dudácké kvinty,nebo T, D a transponuje je nejméně od tří různých tónů. HRA NA KLAVÍR PS I. STUPNĚ VARIANTA D 1. ročník rytmizuje říkadla, vyťukává rytmus, zvládá správné sezení u nástroje při uvolnění celého hracího aparátu, orientuje se na klaviatuře, používá elementární technické prvky úhozy velké portamento, malé portamento, legato, zvládá hru oběma rukama melodii rozdělenou mezi dvě ruce nebo hru oběma rukama současně při zachování intonační čistoty, předepsaného rytmu, hraje nejjednodušší lidové písně podle sluchu s doprovodem T, D a transponuje je nejméně od tří různých tónů.

10 2. ročník zvládá správné sezení u nástroje při uvolnění celého hracího aparátu, orientuje se na klaviatuře, používá základní technické prvky úhozy portamento, legato, staccato, spojuje notový zápis s orientací na klaviatuře, zná noty v houslovém i basovém klíči v rozsahu potřebném pro svoji hru, hraje oběma rukama dohromady při zachování intonační čistoty a předepsaného rytmu, hraje lidové písně podle sluchu s doprovodem dudácké kvinty nebo T, D a transponuje je nejméně od tří různých tónů (portamento, legato). HRA NA KLAVÍR PS I. STUPNĚ VARIANTA E 1. ročník rytmizuje říkadla, vyťukává rytmus, zvládá správné sezení u nástroje při uvolnění celého hracího aparátu, orientuje se na klaviatuře, používá elementární technické prvky úhozy velké portamento, malé portamento, legato, zvládá hru oběma rukama melodii rozdělenou mezi dvě ruce nebo hru oběma rukama současně při zachování intonační čistoty, předepsaného rytmu, hraje nejjednodušší lidové písně podle sluchu s doprovodem T, D a transponuje je nejméně od tří různých tónů. 2. ročník zvládá správné sezení u nástroje při uvolnění celého hracího aparátu, orientuje se na klaviatuře, používá základní technické prvky úhozy portamento, legato, staccato, spojuje notový zápis s orientací na klaviatuře, hraje lidové písně podle sluchu s doprovodem dudácké kvinty nebo T, D a transponuje je nejméně od tří různých tónů (portamento, legato).

11 Učební plán pro PS I. stupně varianta B, č. 13a Hra na housle 1 1 Učební plán pro PS I. stupně varianta C, č. 13b Hra na housle 0,5 0,5 Učební plán pro PS I. stupně varianta D, č. 14a Počet hodin 2. roč. Hra na housle Učební plán pro PS I. stupně varianta E, č. 14b Počet hodin 2. roč. Hra na housle 1 1 0,5 0,5

12 HRA NA HOUSLE PS I. STUPNĚ VARIANTA B umí pojmenovat jednotlivé části nástroje zvládá postoj ke hře na housle umí uchopit housle a smyčec hraje základní prstoklad dle probírané školy smyčcem má základní schopnost tvoření tónu a čisté intonace zahraje lidovou píseň na jedné struně zpaměti HRA NA HOUSLE PS I. STUPNĚ VARIANTA C umí pojmenovat jednotlivé části nástroje zvládá postoj ke hře na housle umí uchopit housle a smyčec ovládá hru prázdných strun v různých částech smyčce hraje základní prstoklad dle probírané školy pizzicato i smyčcem HRA NA HOUSLE PS I. STUPNĚ VARIANTA D 1. ročník má v daném věku dostatečnou intonační představivost, rytmické a hudební cítění. umí pojmenovat jednotlivé části nástroje zvládá postoj ke hře na housle umí uchopit housle a smyčec ovládá hru prázdných strun v různých částech smyčce hraje základní prstoklad dle probírané školy pizzicato i smyčcem 2. ročník je schopen uvolněně držet tělo a nástroj, paže a jednotlivé části hraje základní prstoklady dle probírané školy smyčcem má základní schopnost tvoření tónu a čisté intonace zahraje lidovou píseň nebo drobnou skladbičku na jedné struně zpaměti

13 HRA NA HOUSLE PS I. STUPNĚ VARIANTA E 1. ročník má v daném věku dostatečnou intonační představivost, rytmické a hudební cítění. umí pojmenovat jednotlivé části nástroje zvládá postoj ke hře na housle umí uchopit housle a smyčec ovládá hru prázdných strun v různých částech smyčce hraje základní prstoklad dle probírané školy pizzicato i smyčcem 2. ročník je schopen uvolněně držet tělo a nástroj, paže a jednotlivé části hraje základní prstoklady dle probírané školy smyčcem má základní schopnost tvoření tónu a čisté intonace zahraje lidovou píseň na jedné struně zpaměti

14 Učební plán pro PS I. stupně varianta B, č. 19a Hra na violu 1 1 Učební plán pro PS I. stupně varianta C, č. 19b Hra na violu 0,5 0,5 Učební plán pro PS I. stupně varianta D, č. 20a Počet hodin 2. roč. Hra na violu Učební plán pro PS I. stupně varianta E, č. 20b Počet hodin 2. roč. Hra na violu 1 1 0,5 0,5

15 HRA NA VIOLU PS I. STUPNĚ VARIANTA B umí pojmenovat jednotlivé části nástroje zvládá postoj ke hře na violu umí uchopit violu a smyčec hraje základní prstoklad dle probírané školy smyčcem má základní schopnost tvoření tónu a čisté intonace zahraje lidovou píseň na jedné struně zpaměti HRA NA VIOLU PS I. STUPNĚ VARIANTA C umí pojmenovat jednotlivé části nástroje zvládá postoj ke hře na violu umí uchopit violu a smyčec ovládá hru prázdných strun v různých částech smyčce hraje základní prstoklad dle probírané školy pizzicato i smyčcem HRA NA VIOLU PS I. STUPNĚ VARIANTA D 1. ročník má v daném věku dostatečnou intonační představivost, rytmické a hudební cítění. umí pojmenovat jednotlivé části nástroje zvládá postoj ke hře na violu umí uchopit violu a smyčec ovládá hru prázdných strun v různých částech smyčce hraje základní prstoklad dle probírané školy pizzicato i smyčcem 2. ročník je schopen uvolněně držet tělo a nástroj, paže a jednotlivé části hraje základní prstoklady dle probírané školy smyčcem má základní schopnost tvoření tónu a čisté intonace zahraje lidovou píseň nebo drobnou skladbičku na jedné struně zpaměti

16 HRA NA VIOLU PS I. STUPNĚ VARIANTA E 1. ročník má v daném věku dostatečnou intonační představivost, rytmické a hudební cítění. umí pojmenovat jednotlivé části nástroje zvládá postoj ke hře na violu umí uchopit violu a smyčec ovládá hru prázdných strun v různých částech smyčce hraje základní prstoklad dle probírané školy pizzicato i smyčcem 2. ročník je schopen uvolněně držet tělo a nástroj, paže a jednotlivé části hraje základní prstoklady dle probírané školy smyčcem má základní schopnost tvoření tónu a čisté intonace zahraje lidovou píseň na jedné struně zpaměti

17 Učební plán pro PS I. stupně varianta B, č. 25a Hra na violoncello 1 1 Učební plán pro PS I. stupně varianta C, č. 25b Hra na violoncello 0,5 0,5 Učební plán pro PS I. stupně varianta D, č. 26a Počet hodin 2. roč. Hra na violoncello Učební plán pro PS I. stupně varianta E, č. 26b Počet hodin 2. roč. Hra na violoncello 1 1 0,5 0,5 HRA NA VIOLONCELLO PS I. STUPNĚ VARIANTA B, č. 25a zvládá správné sezení a držení nástroje, zvládá hru pizzicato na prázdných strunách, umí správně postavit levou ruku, dokáže zahrát hrou pizzicato jednoduchou lidovou píseň.

18 HRA NA VIOLONCELLO PS I. STUPNĚ VARIANTA C, č. 25b zvládá správné sezení a držení nástroje, zvládá hru pizzicato na prázdných strunách, umí správně postavit levou ruku. HRA NA VIOLONCELLO PS I. STUPNĚ VARIANTA D, č. 26a 1. ročník zvládá správné sezení a držení nástroje, zvládá hru pizzicato na prázdných strunách, umí správně postavit levou ruku, dokáže zahrát hrou pizzicato jednoduchou lidovou píseň, je schopen držet smyčec. 2. ročník zvládá správné sezení a držení nástroje, zvládá hru pizzicato na prázdných strunách, umí správně postavit levou ruku, dokáže zahrát hrou pizzicato jednoduchou lidovou píseň, zvládá držení smyčce, dokáže zahrát hrou arco jednoduchou lidovou píseň. HRA NA VIOLONCELLO PS I. STUPNĚ VARIANTA E, č. 26b 1. ročník zvládá správné sezení a držení nástroje, zvládá hru pizzicato na prázdných strunách, umí správně postavit levou ruku, dokáže zahrát hrou pizzicato jednoduchou lidovou píseň, je schopen držet smyčec.

19 2. ročník zvládá správné sezení a držení nástroje, zvládá hru pizzicato na prázdných strunách, umí správně postavit levou ruku, dokáže zahrát hrou pizzicato jednoduchou lidovou píseň, zvládá držení smyčce, dokáže zahrát hrou arco na prázdných strunách.

20 Učební plán pro PS I. stupně varianta B, č. 31a Hra na flétnu 1 1 Učební plán pro PS I. stupně varianta C, č. 31b Hra na flétnu 0,5 0,5 HRA NA FLÉTNU PS I. STUPNĚ VARIANTA A zvládne sestavit a rozložit nástroj a jeho základní péči, zvládne postoj, držení nástroje, naučí se základům bráničního dechu, nasazení tónu, hmatově se orientuje v jednočárkované oktávě, hraje v taktu celém, 3/4 a 2/4. HRA NA FLÉTNU PS I. STUPNĚ VARIANTA B zvládne sestavit a rozložit nástroj, zvládne základní péči o nástroj, držení nástroje, postoj, nasazení tónu, základy bráničního dýchání, hmatově se orientuje v jednočárkované a z části dvoučárkované oktávě, rozpozná základní rytmické útvary a hru v celém, 3/4 a 2/4taktu. HRA NA FLÉTNU PS I. STUPNĚ VARIANTA C tvoří tón na hlavici zvládne sestavit a rozložit nástroj, jeho základní péči

21 zvládne držení nástroje, postoj, nasazení tónu hmatově se orientuje v jednočárkované oktávě rozpozná základní rytmické útvary

22 Učební plán pro PS I. stupně varianta B, č. 36a Hra na zobcovou flétnu 1 1 Učební plán pro PS I. stupně varianta C, č. 36b Hra na zobcovou flétnu 0,5 0,5 Učební plán pro PS I. stupně varianta D, č. 37a Počet hodin 2. roč. Hra na zobcovou flétnu Učební plán pro PS I. stupně varianta E, č. 37b Počet hodin 2. roč. Hra na zobcovou flétnu 1 1 0,5 0,5

23 HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU PS I. STUPNĚ VARIANTA A zvládá držení nástroje, postoj, nasazení tónu, základy bráničního dechu, používá hmaty levé ruky, rozpozná základní rytmické útvary a hodnoty not. HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU PS I. STUPNĚ VARIANTA B zvládá držení nástroje, postoj, nasazení tónu, základy bráničního dechu, zvládá základní ošetřování nástroje hmatově se orientuje v jednočárkované oktávě rozpozná základní rytmické útvary, hru v celém, ¾ a 2/4 taktu HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU PS I. STUPNĚ VARIANTA C tvoří tón na hlavici, zvládá držení, postoj, nasazení tónu, zvládá základní ošetření nástroje, hmatově se pohybuje g1 d2, v případě větší ruky d1 d2, rozpozná hodnoty not a základní rytmické útvary. HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU PS I. STUPNĚ VARIANTA D 1. ročník zvládá držení nástroje, postoj, tvoření tónu, základy bráničního dechu, zvládne základní ošetřování nástroje, orientuje se v hmatech levé ruky, rozpozná základní rytmické útvary, hru v celém, 3/4 a 2/4 taktu.

24 2. ročník přiměřeně ovládá brániční dýchání, kladení prstů, nasazení tónu jazykem, zvládá základní ošetřování nástroje, hmatově se orientuje v jednočárkované oktávě, rozpozná základní rytmické útvary, hru v celém, 3/4 a 2/4 taktu. HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU PS I. STUPNĚ VARIANTA E 1. ročník zvládá tvoření tónu na hlavici, zvládá držení nástroje, postoj, nasazení tónu, zvládá základní ošetřování nástroje, orientuje se v hmatech levé ruky, rozpozná hodnoty not a základní rytmické útvary. 2. ročník zvládne základy bráničního dechu, nasazení tónu jazykem, zvládá základní ošetřování nástroje, hmatově se orientuje od d1 po d2, zvládne hru v základních rytmických útvarech, hru v taktu celém, ¾ a 2/4.

25 Učební plán pro PS I. stupně varianta B, č. 41a Hra na hoboj 1 1 Učební plán pro PS I. stupně varianta C, č. 41b Hra na hoboj 0,5 0,5 HRA NA HOBOJ PS I. STUPNĚ VARIANTA B zvládá držení nástroje, postoj, nasazení tónu, základy bráničního dechu, zvládne základní ošetřování nástroje, hmatově se orientuje v jednočárkované oktávě, rozpozná základní rytmické útvary, hru v celém, 3/4 a 2/4 taktu. HRA NA HOBOJ PS I. STUPNĚ VARIANTA C seznamuje se s držením nástroje a postoje, osvojuje si základy bráničního dechu a tvoření tónu, seznamuje se s postupy ošetřování nástroje, hmatově se orientuje v jednočárkované oktávě, rozpozná základní rytmické útvary, hru v celém, 3/4 a 2/4 taktu. Učební plán pro PS I. stupně varianta B, č. 46a

26 Hra na klarinet 1 1 Učební plán pro PS I. stupně varianta C, č. 46b Hra na klarinet 0,5 0,5 HRA NA KLARINET PS I. SUPNĚ VARIANTA B využívá základní návyky a dovednosti (správné držení těla a nástroje, práce s dechem a jazykem), pojmenuje části nástroje a sestaví jej, orientuje se v jednoduchém notovém zápisu, používá dle svých možností základní technické prvky hry na klarinet (nasazení tónu, prstová technika), je schopen dle svých možností zahrát zpaměti lidovou píseň. HRA NA KLARINET PS I. SUPNĚ VARIANTA C využívá základní návyky a dovednosti (správné držení těla a nástroje, práce s dechem a jazykem), pojmenuje části nástroje a sestaví jej, orientuje se v jednoduchém notovém zápisu,

27 Učební plán pro PS I. stupně varianta B, č. 65a Hra na kytaru 1 1 Učební plán pro PS I. stupně varianta C, č. 65b Hra na kytaru 0,5 0,5 Učební plán pro PS I. stupně varianta D, č. 65c Počet hodin 2. roč. Hra na kytaru Učební plán pro PS I. stupně varianta E, č. 65d Počet hodin 2. roč. Hra na kytaru 1 1 0,5 0,5

28 HRA NA KYTARU PS I. STUPNĚ VARIANTA B zvládá správné posazení a držení nástroje, vnímá správné postavení pravé ruky, vnímá správné postavení levé ruky, využívá orientaci na hmatníku v I. poloze v rozsahu dle potřeby. HRA NA KYTARU PS I. STUPNĚ VARIANTA C zvládá správné sezení a držení nástroje, vnímá správné postavení pravé ruky, vnímá správné postavení levé ruky, zvládá základy úhozu prstů v pravé ruce. HRA NA KYTARU PS I. STUPNĚ VARIANTA D 1. ročník zvládá sezení a držení nástroje, zvládá správné postavení pravé ruky a levé ruky, zvládá základy úhozu prstů v pravé ruce, orientuje se na hmatníku v I. poloze v rozsahu dle potřeby. 2. ročník zvládá správné posazení a držení nástroje, vnímá správné postavení pravé ruky a levé ruky, zvládá vícehlas prsty pravé ruky, zvládá základy úhozu prstů v pravé ruce, je schopen odlišit základní dynamické odstínění.

29 HRA NA KYTARU PS I. STUPNĚ VARIANTA E 1. ročník vnímá správné sezení a držení nástroje, zvládá správné postavení pravé ruky a levé ruky, ovládá základy úhozu prstů v pravé ruce, využívá orientaci na hmatníku v I. poloze v rozsahu dle potřeby. 2. ročník je schopen správného posazení a držení nástroje, vnímá správné postavení pravé ruky a levé ruky, zvládá vícehlas prsty pravé ruky, zvládá základy úhozu prstů v pravé ruce,

30 Učební plán pro PS I. stupně varianta C, č. 74 Sólový zpěv 0,5 0,5 Učební plán pro PS I. stupně varianta D, č. 75a Počet hodin 2. roč. Sólový zpěv Učební plán pro PS I. stupně varianta E, č. 75b Počet hodin 2. roč. Sólový zpěv 1 1 0,5 0,5 SÓLOVÝ ZPĚV PS I. STUPNĚ VARIANTA C pamatuje si pojem pěvecký postoj a správný pěvecký nádech, rozvíjí hlasové a hudební schopnosti hravou formou (melodizace a rytmizace říkadel), osvojuje si zásady čisté intonace a rytmické přesnosti, vytváří si zájem o hudbu a zpěv, zpívá durová hlasová cvičení v rozsahu tercie, zpívá melodické písně v rozsahu maximálně kvinty, účastní se veřejných vystoupení.

31 SÓLOVÝ ZPĚV PS I. STUPNĚ VARIANTA D 1. ročník: pamatuje si pojem pěvecký postoj, zná informace o správném nádechu s uvolněným tělem bez zlozvyků, vytváří si zájem o hudbu a zpěv, zpívá písně melodické (lidové i umělé) v rozsahu maximálně kvinty, osvojuje si zásady čisté intonace a rytmické přesnosti, účastní se veřejných vystoupení. 2. ročník : pamatuje si pojem pěvecký postoj a elementární základy hlasové hygieny, rozvíjí hlasové a hudební schopnosti hravou formou (melodizace a rytmizace říkadel), zpívá durová hlasová cvičení v rozsahu tercie-kvinty, zpívá písně melodické (lidové i umělé), lehce zapamatovatelné as vtipným textem v rozsahu maximálně kvinty, rozeznává drobné vady ve výslovnosti, v případě potřeby spolupracuje s logopedem, účastní se veřejných vystoupení. SÓLOVÝ ZPĚV PS I. STUPNĚ VARIANTA E 1. ročník: pamatuje si pojem pěvecký postoj, zná informace o správném nádechu s uvolněným tělem bez zlozvyků, vytváří si zájem o hudbu a zpěv, zpívá durová hlasová cvičení v rozsahu tercie-kvinty, zpívá písně melodické (lidové i umělé) v rozsahu maximálně kvinty, osvojuje si zásady čisté intonace a rytmické přesnosti, účastní se veřejných vystoupení. 2. ročník : pamatuje si pojem pěvecký postoj a správný pěvecký nádech, rozvíjí hlasové a hudební schopnosti hravou formou (melodizace a rytmizace říkadel), zpívá durová hlasová cvičení v rozsahu tercie-kvinty, zpívá písně melodické (lidové i umělé), lehce zapamatovatelné a s vtipným textem v rozsahu maximálně kvinty, účastní se veřejných vystoupení.

32 Učební plán pro PS I. stupně varianta B, č. 84a Hra na klavír 1 1 Učební plán pro PS I. stupně varianta C, č. 84b Hra na klavír 0,5 0,5 HRA NA KLAVÍR PS I. STUPNĚ VARIANTA B zvládá správné sezení u nástroje při uvolnění celého hracího aparátu, orientuje se na klaviatuře, používá elementární technické prvky úhozy portamento, legato a staccato, spojuje notový zápis s orientací na klaviatuře, zná noty v houslovém i v basovém klíči v rozsahu potřebném pro svoji hru, zvládá hru oběma rukama melodii rozdělenou mezi dvě ruce nebo hru oběma rukama současně při zachování intonační čistoty, předepsaného rytmu, hraje nejjednodušší lidové písně podle sluchu s doprovodem dudácké kvinty nebo T, D a transponuje je nejméně od tří různých tónů. HRA NA KLAVÍR PS I. STUPNĚ VARIANTA C zvládá správné sezení u nástroje při uvolnění celého hracího aparátu, orientuje se na klaviatuře, používá elementární technické prvky úhozy portamento, legato a staccato, spojuje notový zápis s orientací na klaviatuře, hraje nejjednodušší lidové písně podle sluchu s doprovodem dudácké kvinty nebo T, D a transponuje je nejméně od tří různých tónů.

33 Učební plán pro PS I. stupně varianta B, č. 88a Hra na akordeon 1 1 Učební plán pro PS I. stupně varianta C, č. 88b Hra na akordeon 0,5 0,5 Učební plán pro PS I. stupně varianta D, č. 89a Počet hodin 2. roč. Hra na akordeon Učební plán pro PS I. stupně varianta E, č. 89b Počet hodin 2. roč. Hra na akordeon 1 1 0,5 0,5

34 HRA NA AKORDEON PS I. STUPNĚ VARIANTA B, č. 88a seznamuje se s nástrojem a získává k němu kladný vztah, rozvíjí své motorické schopnosti a smysl pro rytmus, využívá základní návyky a dovednosti (správné sezení a držení nástroje, postavení levé a pravé, souhra rukou), začíná se orientovat v notovém zápisu, snaží se dodržovat základní pracovní návyky. HRA NA AKORDEON PS I. STUPNĚ VARIANTA C, č. 88b seznamuje se s nástrojem a získává k němu kladný vztah, rozvíjí své motorické schopnosti, využívá základní návyky a dovednosti (správné sezení a držení nástroje, postavení levé a pravé), začíná se orientovat v notovém zápisu. HRA NA AKORDEON PS I. STUPNĚ VARIANTA D, č. 89 a 1. ročník seznamuje se s nástrojem a získává k němu kladný vztah, rozvíjí své motorické schopnosti a smysl pro tah měchu, využívá základní návyky a dovednosti (správné sezení a držení nástroje, postavení levé a pravé ruky), začíná se orientovat v notovém zápisu. 2. ročník rozvíjí dále své motorické schopnosti a smysl pro rytmus, využívá základní návyky a dovednosti (správné sezení a držení nástroje, postavení levé a pravé, souhra rukou), začíná se orientovat v notovém zápisu, rozlišuje melodickou linku a doprovodnou část, rozlišuje houslový a basový klíč, snaží se dodržovat základní pracovní návyky.

35 HRA NA AKORDEON PS I. STUPNĚ VARIANTA E, č. 89 b 1. ročník seznamuje se s nástrojem a získává k němu kladný vztah, rozvíjí své motorické schopnosti a smysl pro tah měchu, využívá základní návyky a dovednosti (správné sezení a držení nástroje, postavení levé a pravé ruky), začíná se orientovat v notovém zápisu. 2. ročník rozvíjí dále své motorické schopnosti a smysl pro rytmus, využívá základní návyky a dovednosti (správné sezení a držení nástroje, postavení levé a pravé, vzájemná koordinace rukou), začíná rozlišovat houslový a basový klíč, snaží se dodržovat základní pracovní návyky.

36 Dále se mění PHV na straně 149. Nové znění: PHV (Přípravná hudební výchova) PHV I. STUPNĚ - VARIANTA A nenásilnou, hravou formou pracuje s hlasem a rozvíjí své intonační cítění, rozvíjí své motorické schopnosti a smysl pro rytmus, pracuje s dechem a rozvíjí svou hudební paměť znalostí nových písní, se začíná orientovat v notovém zápisu PHV I. STUPNĚ - VARIANTA B, C, D, E nenásilnou, hravou formou pracuje s hlasem a rozvíjí své intonační cítění, rozvíjí své motorické schopnosti a smysl pro rytmus, rozvíjí svou hudební paměť nácvikem a znalostí nových písní, se začíná orientovat v notovém zápise.

Studijní zaměření Hra na kontrabas

Studijní zaměření Hra na kontrabas Studijní zaměření Hra na kontrabas Kontrabas se stejně jako housle, viola i violoncello řadí do skupiny strunných smyčcových nástrojů. Má široké využití v klasické hudbě je nedílnou součástí symfonických

Více

Hra na basovou kytaru

Hra na basovou kytaru ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Hra na basovou kytaru Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Háčková harfa patří do skupiny malých takzvaných bez pedálových harf, které patří k lidovým nástrojům a byla tradičním nástrojem i u nás. Zachovává si typický harfový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 10 - Olešská

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 10 - Olešská ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 10 - Olešská Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební 1. 5. ročník Vyučovací předmět hudební je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně

Více

6.15 Hudební výchova 1.stupeň

6.15 Hudební výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Umění a kultura Hudební výchova 6.15 Hudební výchova 1.stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: 60780487 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/2014 2 Obsah: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu 4 2. Charakteristika

Více

Vokální činnosti -pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) -hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)

Vokální činnosti -pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) -hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) 5.1.4.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník: 1. Výstup Dbá na správné dýchání a držení těla Provádí hlasová a dechová cvičení

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Malá škola s velkým srdcem 1 Školní vzdělávací program: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh,

Více

5. 15 Hudební výchova

5. 15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 15 Hudební výchova Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění. Umožňuje mu hudebně se projevovat jak při individuálních, tak při skupinových aktivitách,

Více

Škola Jaroslava Ježka. Základní umělecká škola pro zrakově postižené

Škola Jaroslava Ježka. Základní umělecká škola pro zrakově postižené Škola Jaroslava Ježka Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání žáků se zrakovým postižením zpracovaný podle RVP pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola pro zrakově postižené

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZLÍN-MALENOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZLÍN-MALENOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZLÍN-MALENOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

U itel ti m že otev ít dve e, ale vstoupit do nich musíš ty sám. neznámý autor

U itel ti m že otev ít dve e, ale vstoupit do nich musíš ty sám. neznámý autor ARTÍK U itel ti m že otev ít dve e, ale vstoupit do nich musíš ty sám. neznámý autor 0 1. Identifika ní údaje Školní vzd lávací program pro základní um lecké vzd lávání Škola lidských hodnot edkladatel

Více

13 HUDEBNÍ VÝCHOVA. 13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 13.2 Vzdělávací obsah

13 HUDEBNÍ VÝCHOVA. 13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 13.2 Vzdělávací obsah 13 HUDEBNÍ 13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP. Zároveň integruje a průběžně zařazuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

Umění obohacuje ducha

Umění obohacuje ducha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Základní umělecká škola, Jablonné v Podještědí, U Školy 98, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace Umění obohacuje ducha Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:...4

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Mateřská škola, Lanškroun, VANČUROVA 87, okres Ústí nad Orlicí tel.: 465 321 061, 777 497 955 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01 Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Vedoucí projektu:

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět tělesná výchova je zařazen jako samostatný předmět v 1.-9. ročníku ZŠ v

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 Údaje o zařízení: Adresa školy: Základní umělecká škola nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany Telefon/fax: 383383105 IČO: 70835560 Ředitelka:

Více

Symfonický orchestr (výklad)

Symfonický orchestr (výklad) Symfonický orchestr (výklad) Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Úplné výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/2016

Úplné výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/2016 Úplné výsledky 1. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/2016 (po náhradním kole omluvených uchazečů, s výsledky odvolacího řízení) Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

PĚSTITELSKÉ PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení

PĚSTITELSKÉ PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Tento volitelný předmět je v 6.- 9 ročníku dotován 1 hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Jeho obsah tvoří

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1 Charakteristika předmětu Vyučovací předmět má dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá výhradně ve třídě částečně přizpůsobené předmětu při plném počtu žáků (třída se nedělí na skupiny). Třída je vybavena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vzdělávacího oboru: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na rozvoj

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Historie a současnost

Více

Studijní zaměření Hra na baskytaru

Studijní zaměření Hra na baskytaru Studijní zaměření Hra na baskytaru Baskytara je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Úlohou baskytary je především hrát basovou linku. Spolu s bicími tak tvoří základ

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

MELODICKÉ OZDOBY JANA OLEJNÍKA. Jan Kvapil

MELODICKÉ OZDOBY JANA OLEJNÍKA. Jan Kvapil MELODICKÉ OZDOBY JANA OLEJNÍKA Jan Kvapil Olejník, Jan. Melodické ozdoby studie pro zobcové flétny. Kladno : Vladimír Beneš, 2005, 48 s., ISMN M-706512-66-2 Sbírku cvičení Melodické ozdoby ve stručné předmluvě

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.5 Akce školy a dlouholeté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 2. období 4. ročník Hurník, L., Lišková, M.: Hudební výchova pro 4. ročník základní školy (SPN) Očekávané výstupy předmětu Na konci 2.

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FR. KMOCHA, KOLÍN II, SOKOLSKÁ 24 OTEVŘENÁ ŠKOLA ŠKOLA S ŠIROKOU NABÍDKOU STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ, OD KLASICKÉ TRADICE PO MODERNÍ SOUČASNOST OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 8 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE...

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Obecné poučení o jazyce MUV (kulturní diference, etnický původ) ž. se seznamuje s mluvnickými termíny souvisejícími s učivem ž. se seznamuje se slovesným dědictvím ž.si osvojuje základní

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov

Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov Název projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ZUŠ Karlovarského kraje při zavádění nových studijních oborů v rámci

Více

Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah. Časový plán Září. Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka

Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah. Časový plán Září. Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Listopad Přípravná část Třídění předmětů - manipulace s předměty - abstrakce (obrázky) Pojmy - všechno nic - všichni nikdo - velký malý - dlouhý krátký - stejně více méně

Více

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Příčná flétna (flauto traverzo) se historicky řadí mezi nejstarší hudební nástroje. V 16. století nahradila do té doby velmi oblíbené flétny zobcové. V této době

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova Vyučovací předmět: DOPRAVNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

Krok za krokem basket balem

Krok za krokem basket balem Krok za krokem basket balem Pro všechny rodiče, učitele a trenéry, kteří mají zájem o sestavení řízeného, bezpečného a hlavně zábavného basketbalového programu pro naše děti. Hry na zahřátí Hry na zahřátí

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

Zažijte opravdové vzrušení s tenisovou karetní hrou!

Zažijte opravdové vzrušení s tenisovou karetní hrou! Zažijte opravdové vzrušení s tenisovou karetní hrou! Tvrdé podání ven z kurtu, které soupeř odvrací skvělým returnem. Následuje nepodařený lob a výměnu ukončuje nekompromisní smeč! Na cestě k vítězství

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Třeboň Školní vzdělávací program motto: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. A.Ward OBSAH Obsah...2 1. Identifikační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 023 221/99-3412 Signatura: bb5ks101 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště Příbram INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Sedlčany,

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE M-3-1-01 M-3-1-02 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Prvouka Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava č.j.: ZUŠ-Sok/32 /2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více