CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži"

Transkript

1 CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

2 Ovládací prvky Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu 2 Tlačítko MENU Krátké stisknutí: vyvolání/ukončení nabídky Dlouhé stisknutí: spuštění funkce Scan 3 Tlačítko zapnuto/vypnuto Krátké stisknutí: zapnutí autorádia Při provozu: ztlumení autorádia (Mute) Dlouhé stisknutí: vypnutí autorádia V nabídce: změna úrovně nabídky V režimu Fast-Browse: potvrdit výběr 4 Regulátor hlasitosti V nabídce: výběr položky nabídky, změna nastavení V režimu Fast-Browse: výběr kategorie ( pouze ipod), složky a skladby 5 Otvor pro vložení CD 6 Displej 7 Tlačítko / V nabídce: výběr položky nabídky, změna nastavení Režim rádia: spuštění hledání Režim MP3/WMA/iPod: přejít na následující/ předchozí složku Tlačítko / V nabídce: změna úrovně nabídky Režim rádia: nastavení stanice Ostatní režimy: výběr skladby 8 Tlačítko (Eject) Vysunutí CD 9 Mikrofon : Zdířka USB ; Přední zdířka AUX-IN < Tlačítko Krátké stisknutí: přijetí hovoru, rychlá volba Dlouhé stisknutí: otevření telefonního seznamu mobilního telefonu popř. aktivování hlasového vytáčení = Skupina tlačítek 1-5 > Infračervený přijímač? Tlačítko SRC Volba úrovně předvolby popř. Tlačítko DIS Krátké stisknutí: přepnutí zobrazení Dlouhé stisknutí: přepnutí jasu displeje A Otvor pro kartu SD Přístup jen při sejmutém ovládacím panelu 17 2

3 Obsah Bezpečnostní pokyny... 4 Pokyny pro čistění... 5 Pokyny k likvidaci... 5 Rozsah dodávky... 5 Uvedení do provozu... 5 Nasazení/sejmutí ovládacího panelu... 5 Nastavení oblasti příjmu... 6 Zapnutí/vypnutí... 6 Hlasitost... 6 Jas displeje... 6 Zapnutí/vypnutí předváděcího režimu... 7 Režim DAB... 7 Přechod do režimu DAB, resp. volba úrovně předvolby DAB... 7 Nastavení paketu/služby... 7 Volba seznamu... 7 Uložení služby, resp. vyvolání uložené služby... 8 Přehrání služeb... 8 Aktualizace přijímaných služeb... 8 Přepínání DAB - FM... 8 DAB-PTY... 8 Přepnutí zobrazení... 9 Režim rádia... 9 RDS... 9 Přechod do režimu rádia resp. volba úrovně předvolby... 9 Nastavení stanice... 9 Uložení stanice resp. vyvolání uložené stanice...10 Přehrání ukázek stanic...10 Automatické uložení stanice (Travelstore)...10 PTY...10 Dopravní vysílání...11 Přepnutí zobrazení...11 Režim CD/MP3/WMA/iPod Základní informace...12 Přepnutí na režim CD/MP3/WMA/iPod...12 Vložení/vyjmutí CD...13 Připojení/odpojení média USB...13 Vložení/vyjmutí paměťové karty...13 Volba skladby...14 Volba složky (jen v režimu MP3/WMA/iPod)...14 Rychlé hledání...14 Přerušení přehrávání...14 Přehrání ukázek všech skladeb...14 Přehrání skladeb v náhodném pořadí...14 Opakované přehrání jednotlivých skladeb nebo adresářů...14 Přepnutí zobrazení...15 Režim prohlížení...15 Bluetooth Nabídka Bluetooth...17 Spárování a připojení přístroje Bluetooth...17 Funkce telefonu...18 Režim Bluetooth -Streaming...21 Režim Bluetooth -Streaming ovládáním pomocí aplikace (mobilní telefon Android)...21 Další funkce v nabídce Bluetooth...22 Externí audiozdroje Přední zdířka AUX-IN...24 Nastavení zvuku Vyvolání a opuštění nabídky AUDIO...24 Nastavení v nabídce AUDIO...25 Uživatelská nastavení Vyvolání uživatelské nabídky a volba nabídky...26 Nastavení v nabídce FM TUNER...26 Nastavení v nabídce DAB TUNER...27 Nastavení v nabídce DISPLAY...28 Nastavení v nabídce VOLUME (hlasitost)...29 Nastavení v nabídce CLOCK (čas)...29 Nastavení v nabídce VARIOUS (různé)...30 Nastavení z výroby Užitečné informace Technické údaje Montážní návod

4 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Autorádio bylo vyrobeno v souladu s dnešním stavem vývoje techniky a uznávanými bezpečnostně-technickými pravidly. Přesto mohou vzniknout určitá nebezpečí, pokud nebudete dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu. Tento návod obsahuje důležité informace, na základě kterých lze autorádio jednoduše a bezpečně namontovat a obsluhovat. Předtím, než budete autorádio používat, pečlivě si přečtěte celý tento návod. Uschovejte návod tak, aby byl kdykoli v dosahu každého uživatele. Předávejte autorádio třetí osobě vždy s tímto návodem. Kromě toho se řiďte návody k dalším přístrojům, které v souvislosti s tímto autorádiem používáte. Použité symboly V tomto návodu byly použity následující symboly: NEBEZPEČÍ! Varuje před poraněním POZOR! Varuje před poškozením CD mechaniky NEBEZPEČÍ! Varuje před vysokou hlasitostí Značka CE potvrzuje splnění směrnic EU Označuje krok postupu Označuje výčet Bezpečnost za jízdy Dodržujte následující pokyny pro bezpečnost za jízdy: Používejte přístroj tak, abyste mohli vždy bezpečně řídit vozidlo. V případě pochybností zastavte na vhodném místě a přístroj obsluhujte, když vozidlo stojí. Ovládací panel snímejte a nasazujte jen tehdy, když vozidlo stojí. Vždy poslouchejte s přiměřenou hlasitostí, abyste chránili svůj sluch a slyšeli výstražné akustické signály (např. policie). Během ztlumení (např. při změně audiozdroje) není změna hlasitosti slyšitelná. Během této přestávky nezvyšujte hlasitost. Všeobecné bezpečnostní pokyny Dodržujte následující pokyny, abyste se chránili před poraněním: Přístroj neotevírejte ani na něm neprovádějte změny. Přístroj je vybavený laserem třídy 1, který může poškodit vaše oči. Nezvyšujte hlasitost během ztlumení, např. při změně audiozdroje. Během ztlumení není změna hlasitosti slyšitelná. Použití v souladu s určením Toto autorádio je určené pro montáž a provoz ve vozidle s napětím palubní sítě 12 V a musí být zabudované do otvoru dle DIN. Nepřekračujte hranice výkonnosti uvedené v Technických údajích. Opravy a případně i montáž svěřte odborníkovi. Montážní pokyny Autorádio můžete zabudovat jen tehdy, pokud máte zkušenost s montáží autorádií a dobře se vyznáte v elektroinstalaci vozidla. Řiďte se montážním návodem na konci tohoto návodu. 4

5 Bezpečnostní pokyny Pokyny pro čistění Pokyny k likvidaci Rozsah dodávky Uvedení do provozu Prohlášení o shodě Společnost Blaupunkt Europe GmbH tímto prohlašuje, že autorádio Stockholm 230 DAB je v souladu se základními požadavky i dalšími relevantními předpisy směrnic 2004/108/ES a 1999/5/ES. Naleznete je v Prohlášení o shodě na internetu na adrese Pokyny pro čistění Rozpouštědla, čisticí a abrazivní prostředky, spreje na čištění interiéru a prostředky na údržbu plastů mohou obsahovat látky, které by poškodily povrch autorádia. K čistění autorádia používejte pouze suchý nebo mírně vlhký hadřík. Kontakty ovládacího panelu v případě potřeby čistěte měkkým hadříkem navlhčeným čisticím alkoholem. Pokyny k likvidaci Starý přístroj nevyhazujte do komunálního odpadu! Pro likvidaci starého přístroje využijte k tomu určené služby pro odevzdání a sběr. Rozsah dodávky V rozsahu dodávky je: 1 autorádio 1 návod k obsluze a k montáži 1 pouzdro na ovládací panel 1 držák 1 adaptér pro připojení antény 2 montážní nářadí 1 distanční šroub 1 plastová krytka Zvláštní příslušenství (není v rozsahu dodávky) Používejte jen zvláštní příslušenství schválené firmou Blaupunkt. Informujte se u odborného prodejce Blaupunkt nebo na internetu na adrese Uvedení do provozu Pozor Bezpečnostní šrouby Ujistěte se, že před uvedením do provozu autorádia byly odstraněny přepravní bezpečnostní šrouby (viz kapitola Montážní návod ). Nasazení/sejmutí ovládacího panelu Autorádio je pro ochranu proti krádeži vybaveno odnímatelným ovládacím panelem. Při dodání se ovládací panel nachází v pouzdru, které je součástí dodávky. Po montáži musíte pro uvedení rádia do provozu nejprve nasadit ovládací panel (viz oddíl Nasazení ovládacího panelu v této kapitole). Vždy když vozidlo opouštíte, vezměte ovládací panel s sebou. Bez tohoto ovládacího panelu je autorádio pro zloděje bezcenné. Pozor Poškození ovládacího panelu Nenechte ovládací panel upadnout. Ovládací panel přenášejte tak, aby byl chráněn před nárazy a nemohlo dojít k ušpinění kontaktů. Nevystavujte ovládací panel přímému slunci nebo jiným tepelným zdrojům. Zabraňte přímému doteku kontaktů ovládacího panelu s pokožkou. Nasazení ovládacího panelu Ovládací panel zasuňte do držáku na pravém okraji krytu. Zatlačte ovládací panel opatrně do levého držáku, až zaskočí. 5

6 Uvedení do provozu Sejmutí ovládacího panelu Pro uvolnění ovládacího panelu stiskněte tlačítko 1. Levá strana ovládacího panelu se uvolní z přístroje a proti vypadnutí je zajištěna držákem. 6 Ovládacím panelem lehce pohybujte doleva, až se uvolní z pravého držáku. Opatrně vyjměte ovládací panel z levého držáku. Po sejmutí ovládacího panelu se autorádio automaticky vypne. Nastavení oblasti příjmu Toto autorádio je zkonstruováno pro provoz v různých oblastech s různými frekvenčními pásmy a technologiemi vysílačů. Standardně je nastavena oblast příjmu EUROPE (Evropa). Dostupné jsou kromě toho oblasti příjmu ASIA (Asie), USA, S-AMERICA (Jižní Amerika) a THAILAND (Thajsko). Používáte-li autorádio mimo Evropu, musíte nejprve v uživatelské nabídce nastavit vhodnou oblast příjmu (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky AREA (oblast příjmu)). Zapnutí/vypnutí Zapnutí/vypnutí tlačítkem zapnuto/vypnuto Pro zapnutí stiskněte tlačítko zapnuto/ vypnuto Autorádio se zapne. Pro vypnutí držte tlačítko zapnuto/ vypnuto 3 stisknuté déle než 2 sekundy. Autorádio se vypne. Pokud autorádio zapnete při vypnutém zapalování, po 1 hodině se automaticky vypne, aby se šetřil akumulátor vozidla. Vypnutí/zapnutí zapalováním vozidla Pokud je autorádio správně propojené se zapalováním vozidla (způsobem popsaným v montážním návodu) a nebylo vypnuté tlačítkem zapnuto/ vypnuto 3, vypíná, resp. zapíná se současně se zapalováním vozidla. Hlasitost Nastavení hlasitosti Hlasitost je možno nastavit od 0 (vypnuto) do 50 (max.). Pro změnu hlasitosti otáčejte regulátorem Je-li s autorádiem spojen telefon podle popisu v montážním návodu, je autorádio při telefonním hovoru ztlumeno. Na displeji se během ztlumení zobrazí TELEPHONE (telefon). Ztlumení autorádia (Mute) Pro ztlumení autorádia, resp. pro opětovnou aktivaci předchozí hlasitosti krátce stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Na displeji se během zapnutí ztlumení zobrazí MUTE. Jas displeje Jas displeje můžete ručně přepínat mezi denním a nočním režimem nebo automaticky s potkávacími světly vozidla. Ruční nebo automatické přepínání jasu displeje zvolíte v uživatelské nabídce (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce DISPLAY, položka nabídky DIM MODE ). Jasnost displeje můžete nastavit odděleně pro den a noc (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce DISPLAY, položky nabídky DIM DAY (denní jasnost) a DIM NIGHT (noční jasnost). Pro ruční přepínání jasu displeje stiskněte tlačítko přibližně na 2 sekundy.

7 Uvedení do provozu Režim DAB Zapnutí/vypnutí předváděcího režimu Předváděcí režim vám jako běžící text na displeji zobrazuje funkce autorádia. Stisknutím libovolného tlačítka se předváděcí režim přeruší a přístroj lze ovládat. Předváděcí režim můžete zapnout a vypnout v uživatelské nabídce (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce VARIOUS (různé), položka nabídky DEMO MODE ). Režim DAB Se systémem DAB si můžete užívat rádio v digitální kvalitě zvuku. Na rozdíl od původního rádia je v systému DAB na jedné frekvenci vysíláno vždy více programů (služeb). Tyto služby jsou spojeny do tzv. paketu. V mnoha případech lze stejnou službu přijímat v různých paketech. Pro příjem signálů DAB potřebujete speciální anténu DAB. Může to být samostatná střešní/ kotoučová anténa DAB nebo kombinovaná anténa DAB/AM/FM. Přechod do režimu DAB, resp. volba úrovně předvolby DAB Stiskněte tlačítko SRC? tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná úroveň předvolby DAB: DAB1 DAB2 DAB3 Je-li režim DAB zapnutý, zobrazuje se na displeji symbol. Na každé úrovni předvolby DAB lze uložit až 5 služeb. Pomocí uživatelské nabídky můžete aktivovat, resp. deaktivovat úrovně předvolby DAB (viz kap. Uživatelská nastavení, část Nastavení v nabídce DAB TUNER, bod nabídky PRESETS (přednastavení)). Deaktivované úrovně předvolby DAB budou při volbě zdroje tlačítkem SRC? přeskočeny. Nastavení paketu/služby V systému DAB je na jedné frekvenci vždy spojeno více služeb do jednoho paketu. Volba paketu Pakety, které jste již přijímali, můžete přímo znovu zvolit (přitom musí být možné paket přijímat). Pro přepnutí na předchozí/následující paket krátce stiskněte tlačítko / 7. Přehrává se první dostupná služba paketu. Při zapnuté funkci PTY se naladí nejbližší služba s aktuálně zvoleným typem programu (viz oddíl DAB-PTY v této kapitole). Hledání paketu Pomocí hledání můžete najít nové pakety. Pro spuštění hledání paketu stiskněte tlačítko / 7 asi na 2 sekundy. Jakmile je nějaký paket přijímán, hledání se zastaví. Přehrává se první dostupná služba paketu. Volba služby Po nastavení paketu můžete zvolit službu tohoto paketu. Pro přepnutí na předchozí/následující službu krátce stiskněte tlačítko / 7. Volba seznamu Služby, resp. pakety, které jste již přijímali, můžete zvolit přímo ze seznamů bez přerušení aktuálního přehrávání (přitom musí být možné služby/pakety přijímat). Pro vyvolání volby seznamu stiskněte tlačítko SRC? asi na 2 sekundy. Na displeji bliká symbol. Dodatečně se objeví symbol (služba), resp. (paket). Volbu seznamu můžete kdykoli opustit stisknutím tlačítka SRC?. 7

8 Režim DAB Při zapnuté funkci Fast-Browsing můžete místo tlačítek se šipkami 7 používat pro volbu a potvrzení položek v seznamech regulátor hlasitosti 4 a tlačítko zapnuto/ vypnuto 3 (viz kapitola Režim CD/MP3/ WMA/iPod, oddíl Rychlá volba skladby (Fast-Browsing) ). Pro zobrazení seznamů všech přijímaných paketů stiskněte tlačítko 7. Na displeji se zobrazí aktuální paket. Pro volbu dalšího paketu stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko / 7, resp. podržte tlačítko stisknuté. Pro zobrazení služeb vybraného paketu stiskněte tlačítko 7. Na displeji se zobrazí první služba paketu. Stisknutím tlačítka 7 se znovu vrátíte do seznamu paketů. Pro volbu další služby stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko / 7, resp. podržte tlačítko stisknuté. Pro přehrávání služby stiskněte tlačítko 7. Přehrává se zvolená služba. Opustíte volbu seznamu. Uložení služby, resp. vyvolání uložené služby Zvolte požadovanou úroveň předvolby DAB. Resp. nalaďte požadovanou službu. Pro uložení aktuální služby pod příslušné tlačítko předvolby držte asi 2 sekundy stisknuté tlačítko předvolby 1-5 =. - resp. - Pro vyvolání uložené služby krátce stiskněte tlačítko předvolby 1-5 =. Přehrání služeb Pomocí funkce Scan můžete přehrát ukázky všech zachytitelných služeb. Pro spuštění přehrání ukázky stiskněte tlačítko MENU 2 asi na 2 sekundy. Během přehrávání se na displeji střídavě zobrazují SCAN a aktuální název služby. Pro další poslech aktuálně přehrávané služby krátce stiskněte tlačítko MENU 2. Aktualizace přijímaných služeb Pro aktualizaci přijímaných služeb si v kapitole Uživatelská nastavení přečtěte oddíl Nastavení v nabídce DAB TUNER, položka nabídky SERVICESCAN (hledání služby). Přepínání DAB - FM Pro přepínání mezi režimem rádia DAB a FM můžete zvolit různá nastavení. Přepínání může být vhodné v případě, že se silně zhorší kvalita příjmu v režimu DAB, resp. FM. Přepínání DAB - FM zvolíte v uživatelské nabídce (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce DAB TUNER, položka nabídky SERVICELINK (spojení služby)). DAB-PTY Pomocí funkce PTY můžete zvolit určitý typ programu, a cíleně tak vyhledávat pouze služby, které vysílají např. rockovou hudbu nebo sportovní pořady. Funkce PTY je dostupná jen tehdy, je-li zapnutá (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce DAB TUNER, položka nabídky PTY ). Volba typu programu Pro výběr typu programu si v kapitole Uživatelská nastavení přečtěte oddíl Nastavení v nabídce DAB TUNER, položka nabídky PTY TYPE (typ programu). 8

9 Režim DAB Režim rádia Hledání služby Stiskněte tlačítko / 7. Během hledání se na displeji zobrazí aktuálně zvolený typ programu. Jakmile bude nalezena služba s hledaným typem programu, zůstane naladěna. Pokud není nalezena žádná služba se zvoleným typem programu, zobrazí se krátce PTY NONE a ozvou se 2 pípnutí. Naladí se naposledy přehrávaná služba. Přepnutí zobrazení Pro přepínání mezi těmito zobrazeními stiskněte tlačítko Zobrazení Význam ABCDEF Název služby ABCDEF Název paketu DAB1 5C Úroveň předvolby DAB/ resp. P1 5C frekvence resp. Místo v paměti/kmitočet DAB1 18:30 resp. Úroveň předvolby DAB/čas resp. P1 18:30 Místo v paměti/čas Režim rádia RDS V oblasti příjmu EUROPE (Evropa) vysílá velké množství stanic FM kromě svého programu signál RDS (Radio Data System), který umožňuje následující dodatečné funkce: Na displeji se zobrazí název stanice. Autorádio rozpozná dopravní zpravodajství a vysílání zpráv a může na ně v ostatních režimech (např. v režimu USB) automaticky přepnout. Alternativní frekvence: Když je zapnutá funkce RDS, přepne autorádio automaticky na frekvenci nastavené stanice s nejlepším příjmem. Regionálně: Některé stanice rozdělují v určitých dobách svůj program do regionálních programů s odlišným obsahem. Pokud je zapnutá funkce REGIONAL, autorádio přepne jen na alternativní frekvence, na kterých se vysílá stejný regionální program. Funkce RDS a REGIONAL se zapínají a vypínají v uživatelské nabídce (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky RDS AF a REGIONAL ). Přechod do režimu rádia resp. volba úrovně předvolby Stiskněte tlačítko SRC? tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná úroveň předvolby: FM1 FM2 FMT AM AMT Na každé úrovni předvolby lze uložit až 5 stanic. Pomocí uživatelské nabídky můžete aktivovat, resp. deaktivovat úrovně předvolby (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky BANDS (volba pásma)). Deaktivované úrovně předvolby budou při volbě zdroje tlačítkem SRC? přeskočeny. Nastavení stanice Pro naladění stanice máte různé možnosti: Ruční nastavení stanice Pro změnu frekvence v krocích stiskněte jednou nebo vícekrát krátce tlačítko / 7, pro rychlou změnu frekvence stiskněte toto tlačítko dlouze. Spuštění vyhledávání stanice Pro spuštění hledání stanice krátce stiskněte tlačítko / 7. Naladí se nejbližší dostupná stanice. Pro oblast příjmu EUROPE (Evropa): Ve vlnovém rozsahu FM se při zapnuté přednosti dopravního vysílání ( ) naladí pouze stanice s dopravním hlášením. 9

10 Režim rádia Pro oblasti příjmu EUROPE (Evropa) a USA : Ve vlnovém rozsahu FM se při zapnuté funkci PTY naladí nejbližší stanice s aktuálně zvoleným typem programu (viz kapitola PTY ). Lze nastavit citlivost vyhledávání (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky SEEK SENS (citlivost)). Uložení stanice resp. vyvolání uložené stanice Zvolte požadovanou úroveň předvolby, Resp. nalaďte požadovanou stanici. Pro uložení aktuální stanice pod příslušné tlačítko předvolby držte asi 2 sekundy stisknuté tlačítko předvolby 1-5 =. - resp. - Pro vyvolání uložené stanice krátce stiskněte tlačítko předvolby 1-5 =. Přehrání ukázek stanic Pomocí funkce scan můžete přehrávat buď každou dostupnou stanici, nebo uložené stanice aktuálního vlnového rozsahu. U každé stanice můžete nastavit délku přehrání ukázky (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce VARIOUS (různé), položka nabídky SCAN TIME (doba přehrání ukázky)). Přehrání dostupných stanic Pro spuštění přehrání ukázky stiskněte tlačítko MENU 2 asi na 2 sekundy. Během přehrávání ukázek se na displeji střídavě zobrazuje SCAN a aktuální frekvence a dále úroveň předvolby, resp. název stanice. Pro další poslech aktuálně nastavené stanice krátce stiskněte tlačítko MENU 2. Přehrání uložených stanic Pro spuštění přehrání ukázky stiskněte tlačítko / 7 asi na 2 sekundy. Během přehrávání se na displeji zobrazuje místo v paměti a aktuální kmitočet, resp. název stanice. Pro další poslech aktuálně přehrávané stanice krátce stiskněte tlačítko / 7. Automatické uložení stanice (Travelstore) Pomocí funkce Travelstore můžete automaticky vyhledat a uložit 5 nejsilnějších stanic v oblasti ve vlnových rozsazích FM a AM. Uložení bude provedeno na úrovni předvolby FMT, příp. AMT. Stanice dříve uložené na této úrovni předvolby budou vymazány. Zvolte úroveň předvolby požadovaného vlnového rozsahu, např. FM1 nebo AM. Stiskněte tlačítko SRC? asi na 2 sekundy. Tuner spustí automatické vyhledávání stanic; na displeji se zobrazí FM TSTORE, resp. AM TSTORE. Když je ukládání ukončeno, začne poslech stanice uložené na předvolbě 1 úrovně FMT, resp. AMT. Pro oblast příjmu EUROPE (Evropa): Při zapnuté přednosti dopravního vysílání ( ) se uloží pouze stanice s dopravním hlášením. Je-li úroveň předvolby FMT, resp. AMT deaktivována (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky BANDS (volba pásma)), bude po zapnutí funkce Travelstore automaticky znovu aktivována. PTY V oblastech příjmu EUROPE (Evropa) a USA může stanice FM předávat informace o aktuálním typu programu, např. KULTURA, POP, JAZZ, ROCK, SPORT nebo VĚDOMOSTI. Pomocí funkce PTY tak 10

11 Režim rádia můžete cíleně hledat vysílání určitého typu programu, např. rockovou hudbu nebo sportovní pořady. Upozorňujeme, že funkci PTY nepodporují všechny stanice. Funkce PTY je dostupná jen tehdy, je-li zapnutá (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky PTY ). Volba typu programu Pro výběr typu programu si v kapitole Uživatelská nastavení přečtěte oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky PTY TYPE (typy programu). Můžete nastavit jazyk, ve kterém se budou typy programů zobrazovat (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky PTY LANG (jazyk PTY)). Vyhledávání stanic Stiskněte tlačítko / 7. Během hledání se na displeji zobrazí aktuálně zvolený typ programu. Jakmile bude nalezena stanice s hledaným typem programu, zůstane naladěna. Pokud není nalezena žádná stanice se zvoleným typem programu, zobrazí se krátce PTY NONE a ozve se 2 pípnutí. Naladí se naposledy přehrávaná stanice. Jestliže naladěná nebo jiná stanice ze skupiny stanic začne vysílat požadovaný typ programu později, přepne se autorádio automaticky z aktuální stanice, případně z aktuálního audiozdroje (např. CD) na stanici s požadovaným typem programu. Upozorňujeme, že tuto funkci nepodporují všechny stanice. Dopravní vysílání V oblasti příjmu EUROPE (Evropa) může stanice FM opatřit dopravní zpravodajství signálem RDS. Je-li zapnutá přednost dopravního zpravodajství, tak se automaticky přepojí, i když autorádio zrovna není v režimu rádia FM. Je-li přednost zapnutá, zobrazuje se na displeji symbol zácpy ( ). Během probíhajícího dopravního zpravodajství se na displeji zobrazuje TRAFFIC (provoz). Přednost se zapíná a vypíná v uživatelské nabídce (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky TRAFFIC (dopravní informace)). Po dobu probíhajícího dopravního zpravodajství se zvýší hlasitost. Můžete nastavit minimální hlasitost dopravního zpravodajství (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce VOLUME (hlasitost), položka nabídky TA VOLUME (dopravní informace - hlasitost)). Pro přerušení přepnutého dopravního zpravodajství stiskněte tlačítko SRC?. Přepnutí zobrazení Pro přepínání mezi těmito zobrazeními stiskněte tlačítko Zobrazení Význam ABCDEF Název vysílače FM resp. P FM1 18:30 resp. P1 18:30 Úroveň předvolby/frekvence resp. Místo v paměti/kmitočet Úroveň předvolby/čas resp. Místo v paměti/čas 11

12 Režim CD/MP3/WMA/iPod Režim CD/MP3/WMA/iPod Základní informace Režim CD/MP3/WMA Na tomto autorádiu můžete přehrávat audio CD (CDDA) a CD-R/RW se soubory audio, MP3 nebo WMA, jakož i soubory MP3 nebo WMA na médiích USB a paměťových kartách SD(HC)/MMC. Pro bezchybnou funkci používejte pouze CD s logem Compact Disc. Společnost Blaupunkt nemůže zaručit bezchybnou funkci CD chráněných proti kopírování a dále všech CD nosičů, médií USB a paměťových karet dostupných na trhu. Při přípravě datového média s MP3/WMA dodržujte následující pokyny: Pojmenování skladeb a složek: Max. 32 znaků bez koncovky souboru.mp3 resp..wma (při více znacích se zmenšuje počet skladeb a složek, které autorádio rozpozná) Žádné přehlásky, znaky s diakritikou a zvláštní znaky Formáty CD: CD-R/RW, Ø: 12 cm Formáty dat na CD: ISO 9669 Level 1 a 2, Joliet Rychlost vypalování CD: max. 16násobná (doporučená) Formát USB/souborový systém: Mass Storage Device (velkokapacitní paměť) / FAT16/32 Paměťové karty-souborový systém: FAT16/32 Přípona audiosouborů:.mp3 pro soubory MP3.WMA pro soubory WMA Soubory WMA jen bez správy digitálních dat (DRM) a vytvořené pomocí programu Windows Media Player od verze 8 Tagy MP3 ID3: verze 1 a 2 Rychlost datového toku pro vytváření audiosouborů: MP3: 32 až 320 kb/s WMA: 32 až 192 kb/s Maximální počet souborů a adresářů: v závislosti na struktuře dat, až položek Režim ipod K autorádiu můžete přes konektor USB připojit spoustu modelů ipod a iphone a přehrávání zvuku pak ovládat přes autorádio. Seznam kompatibilních modelů ipod a iphone naleznete na konci návodu. Blaupunkt nemůže zaručit bezvadné fungování jiných modelů ipod a iphone. Pro propojení vašeho ipodu nebo iphonu s konektorem USB autorádia použijte vhodný adaptérový kabel. Přepnutí na režim CD/MP3/WMA/ ipod Stiskněte tlačítko SRC? tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný audiozdroj: CD : Vložené CD SD(HC) : Vložená paměťová karta USB : Připojené médium USB IPOD / IPHONE : Připojený ipod / připojený iphone AUX : Připojený externí audiozdroj Příslušný audiozdroj lze zvolit pouze tehdy, pokud je vložené odpovídající CD, resp. je připojený odpovídající přístroj Připojený ipod se při prvním připojení vybírá pod USB a jakmile je ipod rozpoznán, pod IPOD. Pokud autorádio musí před přehráváním nejprve načíst data připojeného přístroje nebo datového média, zobrazuje se během této doby na displeji READING (načítání). Doba načítání závisí na množství dat a konstrukci přístroje resp. datového média. Pokud je přístroj vadný, datové médium poškozené nebo přenášená data nelze přehrát, zobrazí se na displeji odpovídající hlášení (např. USB ERROR (chyba USB)). 12

13 Režim CD/MP3/WMA/iPod Vložení/vyjmutí CD Vložení CD Nebezpečí zničení CD mechaniky! Tvarovaná CD, která nemají tvar kruhu (shape CD), a CD o průměru 8 cm (mini CD) se nesmí používat. Na poškození CD mechaniky způsobené nevhodnými CD se záruka nevztahuje. Nebraňte automatickému vtažení CD a ani mu nepomáhejte. Vsuňte CD potištěnou stranou nahoru do otvoru pro vložení CD 5, dokud neucítíte odpor. CD bude automaticky vtaženo a jeho údaje budou zkontrolovány. Poté začne přehrávání v režimu CD, resp. MP Pokud nelze vložené CD přehrát, zobrazí se krátce CD ERROR (chyba CD) a CD se asi po 2 sekundách automaticky vysune. Vyjmutí CD Nebraňte vysunování CD a ani mu nepomáhejte. Pro vysunutí vloženého CD stiskněte tlačítko 8. Vysunuté CD, které neodeberete, se asi po 10 sekundách automaticky zasune zpět. CD můžete také vysunout, když je autorádio vypnuté nebo když je aktivní jiný audiozdroj. Připojení/odpojení média USB Připojení média USB Autorádio vypněte, aby bylo datové médium správně přihlášeno. Vytáhněte ochranný kryt zdířky USB : tak, aby byl celý venku ze zdířky USB, a odklopte jej dolů. Připojte médium USB. Zapněte autorádio. Je-li médium USB vybráno poprvé jako audiozdroj, nejprve se načtou údaje. Pokud připojené médium USB nelze přehrát, zobrazí se krátce USB ERROR (chyba USB). Čas potřebný pro načtení závisí na druhu a velikosti média USB. Vyjmutí média USB Autorádio vypněte, aby bylo datové médium správně odhlášeno. Médium USB vytáhněte. Uzavřete ochranný kryt zdířky USB :. Vložení/vyjmutí paměťové karty Vložení paměťové karty Sejměte ovládací panel. Zasuňte paměťovou kartu potištěnou stranou nahoru a kontakty vpředu do otvoru pro kartu A, až zapadne. Nasaďte ovládací panel. Po zapnutí zvolí přístroj vloženou paměťovou kartu automaticky jako audiozdroj. Data paměťové karty jsou načtena. Poté začne přehrávání v režimu MP Nelze-li přehrát vloženou paměťovou kartu, krátce se zobrazí SD ERROR (chyba SD). Čas potřebný pro načtení závisí na druhu a velikosti paměťové karty. 13

14 Režim CD/MP3/WMA/iPod Vyjmutí paměťové karty Sejměte ovládací panel. Stisknutím paměťovou kartu uvolněte. Vytáhněte paměťovou kartu z otvoru pro kartu A. Nasaďte ovládací panel. Volba skladby Pro přepnutí na předchozí/následující skladbu krátce stiskněte tlačítko / 7. Pokud aktuální skladba hraje déle než 3 sekundy, spustí se jedním stisknutím 7 tato skladba znovu. Volba složky (jen v režimu MP3/WMA/iPod) Pro přechod do předchozí/následující složky stiskněte tlačítko / 7. V režimu ipod tak přejdete do předchozí/následující složky aktuální kategorie, tedy např. na následující žánr, pokud jste na ipodu naposledy vybrali skladbu přes příslušný žánr. Rychlé hledání Držte stisknuté tlačítko / 7, dokud nedosáhnete požadovaného místa. Přerušení přehrávání Pro přerušení přehrávání ( PAUSE ), resp. pokračování stiskněte tlačítko 2 =. Přehrání ukázek všech skladeb Pomocí funkce Scan se přehrají ukázky všech skladeb, které jsou k dispozici. Pro spuštění přehrání ukázek držte asi 2 sekundy stisknuté tlačítko MENU 2, resp. krátce stiskněte toto tlačítko pro další poslech stanice, jejíž ukázka se aktuálně přehrává. Délku přehrání ukázek lze nastavit (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce VARIOUS (různé), položka nabídky SCAN TIME (doba přehrání ukázky)). Přehrání skladeb v náhodném pořadí Pro přechod mezi jednotlivými režimy přehrávání stiskněte tlačítko 4 MIX =: Režim Zobrazení Význam CD/ ipod MIX ALL Mixování skladeb MP3/ WMA Všeob. MIX DIR MIX ALL MIX OFF Mixování skladeb aktuální složky Mixování skladeb datového média Normální přehrávání Je-li zapnutá funkce MIX, zobrazí se na displeji symbol MIX (smíchat všechny skladby) resp. MIX (smíchat skladby aktuální složky). Opakované přehrání jednotlivých skladeb nebo adresářů Pro přechod mezi jednotlivými režimy přehrávání stiskněte tlačítko 3 RPT =: Režim Zobrazení Význam CD/ ipod RPT TRACK Opakování skladby MP3/ RPT TRACK Opakování skladby WMA RPT DIR Opakování složky Všeob. RPT OFF Normální přehrávání Je-li zapnutá funkce RPT, na displeji se zobrazí symbol (opakování skladby) resp. (opakování složky). 14

15 Režim CD/MP3/WMA/iPod Přepnutí zobrazení Pro přepínání jasu displeje stiskněte tlačítko jednou nebo vícekrát: Režim Zobrazení Význam T01 00:15 Číslo skladby a hrací doba CD T01 03:37 Číslo skladby a její trvání T01 18:30 Číslo skladby a čas MP3/ WMA/ ipod FILE Název souboru ² FOLDER Název adresáře ² SONG Název skladby ¹ ARTIST Interpret ¹ ALBUM Název alba ¹ GENRE Žánr ³ PLAY 00:15 Hrací doba TOTAL03:37 Doba skladby CLOCK18:30 Čas Všechny ALL INFO informace jako běžící text ¹ Název skladby, interpret a název alba musejí být uloženy jako ID3 tagy, aby je bylo možno zobrazit. ² Název souboru a složky se zobrazí pouze v režimu MP3/WMA. ³ Informace o žánru je k dispozici pouze v režimu ipod. Režim prohlížení V režimu prohlížení můžete cíleně hledat a zvolit určitou skladbu na MP3/WMA médiu, aniž byste museli přerušovat probíhající přehrávání. Režim prohlížení v režimu MP3/WMA V režimu MP3/WMA můžete vybrat a přehrát skladbu z adresáře média. Pro volbu režimu prohlížení v režimu MP3/ WMA stiskněte tlačítko 1 =. Na displeji bliká symbol. Dodatečně se objeví symbol (skladba), resp. (složka). Režim prohlížení můžete kdykoli opustit stisknutím tlačítka 1 =. Pro zobrazení složek datového média stiskněte tlačítko 7. Na displeji se zobrazí aktuální složka. Pro volbu další složky stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko / 7, resp. podržte tlačítko stisknuté. Pro zobrazení skladeb vybrané složky stiskněte tlačítko 7. Na displeji se zobrazí první skladba složky. Stisknutím tlačítka 7 se znovu vrátíte do seznamu složky. Pro volbu další skladby stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko / 7, resp. podržte tlačítko stisknuté. Pro přehrávání skladby stiskněte tlačítko 7. Začne přehrávání. Opustili jste režim prohlížení. Režim prohlížení v režimu ipod V režimu ipod můžete volit a přehrávat skladby podle kategorií ARTISTS (interpreti), ALBUMS (alba), GENRES (žánry), PLAYLISTS (seznamy), resp. AUD-BOOKS (zvukové knihy). Stiskněte tlačítko 1 = pro volbu režimu prohlížení v režimu ipod. Na displeji bliká symbol. Dodatečně se objeví symbol (kategorie), resp. (skladba). Zobrazí se první kategorie ARTISTS. Stiskněte tlačítko 1 = asi na 2 sekundy pro přímou volbu kategorie PLAYLISTS (seznamy). Režim prohlížení můžete kdykoli opustit stisknutím tlačítka 1 =. 15

16 Režim CD/MP3/WMA/iPod Bluetooth Pro volbu další kategorie stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko / 7. Pro zobrazení dostupných složek v kategorii stiskněte tlačítko 7. Na displeji se zobrazí první složka zvolené kategorie (např. JAZZ v kategorii GENRES ). Stisknutím tlačítka 7 se znovu vrátíte do seznamu kategorií. Pro volbu další složky stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko / 7, resp. podržte tlačítko stisknuté. Pro zobrazení dostupných skladeb složky stiskněte tlačítko 7. Na displeji se zobrazí první skladba složky. Stisknutím tlačítka 7 se znovu vrátíte do seznamu složek. Pro volbu další skladby stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko / 7, resp. podržte tlačítko stisknuté. Pro přehrávání skladby stiskněte tlačítko 7. Začne přehrávání. Opustili jste režim prohlížení. Rychlá volba skladby (Fast-Browsing) Fast-Browsing vám umožní rychlejší přístup ke skladbě. Pro volbu a potvrzení položek seznamu použijte místo tlačítek se šipkami 7 regulátor hlasitosti 4 a tlačítko zapnuto/vypnuto 3: Funkce Volba položek v seznamech Potvrzení položek Návrat do vyšší úrovně Režim prohlížení / Režim rychlého prohlížení Regulátor hlasitosti 4 Tlačítko zapnuto/ vypnuto 3 Zvolte možnost <<< a potvrďte Fast-Browsing zapnete resp. vypnete v uživatelské nabídce (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce VARIOUS (různé), položka nabídky BROWSE (rychlá volba)). Při zapnutém Fast-Browsing nemůžete v režimu prohlížení měnit hlasitost nebo autorádio ztišit (Mute). Abyste tak mohli učinit, opusťte režim prohlížení stisknutím tlačítka 1 = nebo spuštěním přehrávání skladby. Bluetooth Autorádio můžete připojit pomocí systému Bluetooth k jiným přístrojům kompatibilním s tímto systémem, jako jsou například mobilní telefony. Autorádio s integrovaným mikrofonem tak můžete používat jako hands-free pro připojené mobilní telefony, ovládat zvukový výstup přístrojů Bluetooth a poslouchat ho přes reproduktory autorádia (Bluetooth -Streaming). Pro telefonování s hands-free můžete připojit i externí mikrofon (viz kapitola Montážní návod ). Bluetooth je technologie bezdrátového spojení s krátkým dosahem. Proto se musí přístroje Bluetooth pro navázání a udržení spojení nacházet v blízkosti autorádia (ve vozidle). Aby bylo navázání spojení Bluetooth, musíte nejprve autorádio a přístroj Bluetooth spárovat. Po spárování přístrojů se automaticky vytvoří spojení Bluetooth. Toto spojení trvá tak dlouho, dokud je přístroj Bluetooth v dosahu. Je-li spojení přerušeno, např. protože se s mobilním telefonem pohybujete mimo dosah, bude spojení automaticky obnoveno, jakmile budete znovu v dosahu. S autorádiem můžete spojit pouze jeden přístroj Bluetooth. Když s autorádiem spojíte nový přístroj, spojení s aktuálně připojeným přístrojem se automaticky přeruší. Autorádio lze ale spárovat až s 5 různými přístroji Bluetooth a každý z těchto přístrojů můžete rychle a pohodlně spojit s autorádiem. 16

17 Bluetooth Nabídka Bluetooth V nabídce Bluetooth naleznete všechny funkce pro spárování, spojování a správu přístrojů Bluetooth. Vyvolání nabídky Bluetooth Pro otevření uživatelské nabídky krátce stiskněte tlačítko MENU 2. Otáčejte regulátorem hlasitosti 4, až je zvolena položka nabídky BLUETOOTH. Pro otevření nabídky Bluetooth stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Otáčejte regulátorem hlasitosti 4, až je zvolena požadovaná položka nabídky. Proveďte nastavení (viz následující oddíly). Pro opuštění nabídky krátce stiskněte tlačítko MENU 2. Nabídka Bluetooth bude asi 30 sekund po posledním stisknutí tlačítka opuštěna a vrátíte se zpět na displej aktuálního audiozdroje. V nabídce se stisknutím tlačítka 7 pokaždé dostanete do vyšší úrovně nabídky. Když probíhá proces spojení Bluetooth (např. obnovování spojení s naposledy připojeným přístrojem), jsou funkce nabídky Bluetooth zablokované. Pokud se během této doby pokusíte otevřít nabídku Bluetooth, na displeji se zobrazí LINK BUSY (spojení obsazeno). Chcete-li přerušit proces spojení Bluetooth a otevřít nabídku Bluetooth, stiskněte tlačítko 5 =. Spárování a připojení přístroje Bluetooth S tímto autorádiem můžete spárovat až 5 přístrojů Bluetooth. Předtím, než budete moci spárovat další přístroj, musíte nejdříve odpojit jeden z již spárovaných přístrojů (viz kapitolu Další funkce v nabídce Bluetooth, oddíl Správa spárovaných přístrojů ). Pokud se pokusíte spárovat pátý přístroj, zobrazí se PHONE LIST FULL PLEASE DELETE ENTRIES FROM LIST (seznam telefonů je plný smažte položky ze seznamu). Je-li aktuálně připojen nějaký přístroj Bluetooth, bude toto spojení automaticky přerušeno, pokud spárujete a připojíte další přístroj. V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky PAIRING (přihlášení). Pro spárování přístroje Bluetooth stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Na displeji se zobrazí PRESS > TO CONFIRM (pro potvrzení stiskněte >). Stiskněte tlačítko 7. Na displeji se zobrazí ENTER PIN (zadejte PIN) a v současné době uložený PIN (standardně 1234 ). Navíc bliká symbol Bluetooth. Autorádio může být nyní po dobu asi 2 minut rozpoznáno a spojeno s přístrojem Bluetooth. Vyhledejte autorádio svým přístrojem Bluetooth (název Bluetooth : BP 230 BT ). Vytvořte ze svého přístroje Bluetooth spojení. Zadejte PIN zobrazený na autorádiu. Jakmile je autorádio spárováno a spojeno s přístrojem Bluetooth, zobrazí se na displeji krátce PAIRED (přihlášeno), a poté CONNECTED (spojeno). Pokud nelze vytvořit spojení, zobrazí se krátce CONNECT FAILED (spojení selhalo). Když je přístroj Bluetooth připojen k autorádiu, na displeji se zobrazí symbol Bluetooth. Pokud po zapnutí autorádia nebude nalezen naposledy připojený přístroj, pokusí se resp. autorádio připojit některý z dalších spárovaných přístrojů. Nebude-li nalezen žádný z přístrojů, na displeji se krátce objeví NO DEVICE (žádný přístroj). 17

18 Bluetooth Funkce telefonu Přijetí/odmítnutí příchozího hovoru Při příchozím hovoru se na displeji zobrazuje střídavě CALL (hovor) a číslo volajícího. Aktuální audiozdroj se ztlumí a z reproduktorů autorádia zní vyzváněcí tón. Pokud je číslo volajícího skryté, zobrazí se místo čísla PRIVATE (neznámé číslo). Pokud je číslo volajícího uložené v autorádiu se jménem, zobrazí se jméno kontaktu a číslo. Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko <. Na displeji se zobrazí CALL (hovor) a délka hovoru. Pro odmítnutí hovoru, resp. ukončení probíhajícího hovoru stiskněte tlačítko 5 =. Na displeji se zobrazí CALL END (ukončení hovoru). Během hovoru můžete regulátorem hlasitosti 4 hlasitost měnit nebo krátkým stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto 3 přístroj ztlumit. V uživatelské nabídce můžete nastavit hlasitost pro přehrávání hovoru (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce VOLUME (hlasitost), položka nabídky TEL VOL (hlasitost hands-free)). Pokud je autorádio při zapnutém zapalování vypnuto, v případě příchozího volání se automaticky zapne. Hovor tak můžete provádět pomocí zařízení hands-free. Po ukončení hovoru se autorádio opět automaticky vypne. Volání V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky DIAL NEW NUMBER (volba nového čísla). Pro otevření nabídky vkládání stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Nyní můžete zadat až 20místné telefonní číslo: Pro volbu číslice otáčejte u každého místa regulátorem Pro postoupení k dalšímu nebo předchozímu místu stiskněte tlačítko nebo 7. Na další místo se můžete dostat i stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto Během zadávání telefonního čísla není možné měnit hlasitost nebo autorádio ztišit (mute) Pro volání zadaného čísla stiskněte tlačítko <. Na displeji se střídavě zobrazuje CALLING (volání) a zvolené číslo. Jakmile volaný hovor přijme, na displeji se zobrazuje CALL (hovor) a doba hovoru. Volání na kontakt v telefonním seznamu Tato funkce je dostupná jen tehdy, pokud byl telefonní seznam připojeného mobilního telefonu přenesen do autorádia (viz kapitolu Další funkce v nabídce Bluetooth, oddíl Přenos telefonního seznamu z mobilního telefonu do autorádia ). V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky PHONEBOOK (telefonní seznam). Pro otevření telefonního seznamu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Na displeji se zobrazí první kontakt v telefonním seznamu. Pokud telefonní seznam ještě nebyl přenesen, na displeji se krátce zobrazí PHONEBOOK NOT AVAILABLE (telefonní seznam není dostupný). - nebo - V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky PB SEARCH (vyhledávání v telefonním seznamu). Pro otevření nabídky zadání stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto 18

19 Bluetooth Otáčením regulátorem hlasitosti 4 zvolte počáteční písmeno hledaného kontaktu. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Na displeji se zobrazí první kontakt telefonního seznamu, který začíná zvoleným písmenem. Pokud se v telefonním seznamu nenachází žádný kontakt se zvoleným počátečním písmenem, na displeji se krátce zobrazí NOT FOUND (nenalezeno). Pro volbu požadovaného kontaktu otáčejte regulátorem Pro volání čísla stiskněte tlačítko <. Na displeji se střídavě zobrazuje CALLING (volání) a zvolené číslo. Na kontakt v telefonním seznamu můžete volat i přes rychlou volbu (viz oddíl Rychlá volba kontaktů v telefonním seznamu v této kapitole). Volání hlasovým vytáčením (Voice Dial) Tato funkce je dostupná jen tehdy, pokud připojený mobilní telefon podporuje hlasové vytáčení. V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky VOICE DIAL (hlasové vytáčení). Pro aktivaci ovládání hlasem stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Autorádio se ztiší a na displeji se zobrazí SPEAK NOW (nyní hovořte). Vyslovte jméno požadovaného účastníka hovoru. Není-li při aktivaci ovládání hlasem k dispozici žádné spojení Bluetooth, zobrazí se krátce VOICE DIAL FAILED NO BT CONNECTION (hlasové vytáčení selhalo spojení BT nedostupné). Pokud nebude rozpoznáno vyslovené jméno nebo už vypršel čas pro ovládání hlasem, krátce se zobrazí DIAL FAILED (volání selhalo). Stisknutím tlačítka 5 = můžete ovládání hlasem přerušit. Dbejte na to, že trvání ovládání hlasem je omezeno a závisí na konkrétním mobilním telefonu. Ovládání hlasem můžete aktivovat i přes rychlou volbu (viz oddíl Rychlá volba pro hlasové vytáčení v této kapitole). Uložení telefonního čísla do autorádia Telefonní čísla můžete do autorádia uložit a můžete na ně volat pomocí rychlé volby (viz následující oddíl. Pro aktuálně připojený telefon se uloží jedno telefonní číslo a bude dostupné jen pro tento telefon. Autorádio může pro každý z pěti spárovaných přístrojů uložit až pět čísel. Zadejte telefonní číslo tak, jak je popsáno v oddílu Volání. Pouze pro uložení čísla držte cca 2 sekundy stisknuté tlačítko předvolby 1-5 =. - nebo - Pro zadání názvu kontaktu stiskněte tlačítko 7 asi na 2 sekundy. Nyní můžete zadat až 15místné jméno: Pro volbu znaku otáčejte u každého místa regulátorem Pro postoupení k dalšímu nebo předchozímu místu stiskněte tlačítko nebo 7. Na další místo se můžete dostat i stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto Pro uložení čísla a jména držte cca 2 sekundy stisknuté tlačítko předvolby 1-5 =. Na displeji se krátce zobrazí NUMBER SAVED (číslo uloženo). Pak se vraťte do nabídky Bluetooth, položka nabídky DIAL NEW NUMBER (volba nového čísla). 19

20 Bluetooth Číslo, které bylo pod tlačítkem předvolby uložené dříve, bude nahrazeno. Bude-li telefon odpojen, čísla uložená pro tento telefon budou automaticky vymazána. Rychlá volba pro libovolné telefonní číslo nebo pro naposledy volané či uložené číslo Pomocí rychlé volby můžete volat, aniž byste museli zvolit odpovídající funkci nejprve v nabídce Bluetooth. Pro volání na posledně zvolené číslo stiskněte tlačítko <. Na displeji se zobrazí naposledy zvolené číslo. Pokud aktuálně není spojený žádný mobilní telefon, otevře se nabídka Bluetooth. Je zvolena položka nabídky PAIRING (přihlášení). Pro volání čísla stiskněte tlačítko <. Pro volání uloženého čísla stiskněte tlačítko <. Pro vyvolání zde uloženého čísla stiskněte tlačítko předvolby 1 5 =. Není-li pod zvoleným tlačítkem předvolby uloženo žádné číslo, zobrazí se krátce NO NUMBER (žádné číslo). Pro volání čísla stiskněte tlačítko <. Pro volání libovolného čísla stiskněte tlačítko <. Pro otevření nabídky vkládání a pro zadání čísla stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto 3 (telefonní číslo zadávejte tak, jak je popsáno v oddílu Volání ). Pro volání čísla stiskněte tlačítko <. Rychlá volba kontaktů v telefonním seznamu Tato funkce je dostupná jen tehdy, pokud byl telefonní seznam připojeného mobilního telefonu přenesen do autorádia (viz kapitolu Další funkce v nabídce Bluetooth, oddíl Přenos telefonního seznamu z mobilního telefonu do autorádia ). pokud je nastavena rychlá volba kontaktů v telefonním seznamu (viz kapitola Další funkce v nabídce Bluetooth, oddíl Nastavení funkčního tlačítka pro rychlou volbu ). Pro volbu a volání kontaktu z telefonního seznamu pomocí rychlé volby stiskněte tlačítko < asi na 2 sekundy. Na displeji se zobrazí první kontakt v telefonním seznamu nebo funkce vyhledávání kontaktů v telefonním seznamu. Pro volbu požadovaného kontaktu otáčejte regulátorem Pro volání čísla stiskněte tlačítko <. Rychlá volba pro hlasové vytáčení (Voice Dial) Tato funkce je dostupná jen tehdy, pokud připojený mobilní telefon podporuje hlasové vytáčení. pokud je nastavena rychlá volba pro hlasové vytáčení (viz kapitola Další funkce v nabídce Bluetooth, oddíl Nastavení funkčního tlačítka pro rychlou volbu ). Pro aktivaci rychlé volby ovládání hlasem stiskněte tlačítko < asi na 2 sekundy. Autorádio se ztiší a na displeji se zobrazí SPEAK NOW (nyní hovořte). Vyslovte jméno požadovaného účastníka hovoru. 20

21 Bluetooth Režim Bluetooth -Streaming Pomocí reproduktorů autorádia můžete přehrávat hudbu ze zvukového zařízení Bluetooth, pokud toto podporuje profil Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Spuštění režimu Bluetooth -Streaming Stiskněte tlačítko SRC? tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí BT-STREAM. Začne přehrávání. Režim Bluetooth -Streaming lze zvolit jen tehdy, je-li připojeno vhodné zvukové zařízení. Pokud se během reprodukce spojení s přístrojem s funkcí Streaming přeruší, zobrazí se krátce DISCONNECTED (spojení přerušeno) a autorádio se přepne na předchozí audiozdroj. Volba skladby Pro přepnutí na předchozí/následující skladbu krátce stiskněte tlačítko / 7. Přerušení přehrávání Pro přerušení přehrávání ( PAUSE ), resp. pokračování stiskněte tlačítko 2 =. Režim Bluetooth -Streaming ovládáním pomocí aplikace (mobilní telefon Android) Pomocí aplikace Blaupunkt Přehrávač hudby Android lze volit a přehrávat hudební soubory uložené na mobilním telefonu Android prostřednictvím režimu prohlížeče autorádia. Za tímto účelem musí být tato aplikace nainstalována na mobilním telefonu Android. Aplikaci Android Music Player Series 230 si můžete stáhnout na internetu ze stránek Pokud použijete pro přehrávání hudby mobilní telefon Android s ovládáním pomocí aplikace, musíte v nabídce Bluetooth aktivovat režim aplikace App (viz kapitolu Další funkce v nabídce Bluetooth, oddíl Nastavení aplikace pro režim Bluetooth -Streaming ). Spuštění režimu Bluetooth -Streaming ovládáním pomocí aplikace Stiskněte tlačítko SRC? tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí ANDROID. Začne přehrávání. Během přehrávání se na displeji zobrazují informace ID3 tagů jako jsou název skladby, interpret, název alba atd. Navíc se objevuje logo Android. Aplikace Android Music Player Series 230 neumožňuje jen ovládání pomocí tlačítek autorádia, nýbrž hudební skladby jsou pomocí informací ID3 tagů dále rozděleny do určitých hudebních kategorií. Hudební skladby tak lze rychle a pohodlně volit a přehrávat pomocí režimu prohlížeče autorádia (viz kapitolu Režim CD/MP3/WMA/iPod, oddíl Režim prohlížení ). Režim Bluetooth -Streaming pomocí aplikace Android Music Player Series 230 je dostupný jen u mobilních telefonů Android s operačním systémem Android 2.3 a vyšším. Mobilní telefon navíc musí být kompatibilní s profily Bluetooth SPP ( Serial Port Profile) a A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Seznam mobilních telefonů Android s ověřenou kompatibilitou najdete na internetu na stránkách Společnost Blaupunkt nemůže zaručit bezvadné fungování jiných mobilních telefonů Android. Pokud se během přehrávání přeruší připojení k mobilnímu telefonu, zobrazí se krátce DISCONNECTED (spojení přerušeno) a autorádio se přepne na předchozí audiozdroj. 21

22 Bluetooth Další funkce v nabídce Bluetooth Změna PIN Bluetooth Autorádio má z výroby nastavený PIN Bluetooth 1234, který musíte zadat např. při spárování mobilního telefonu do tohoto mobilního telefonu. Tento PIN můžete změnit. V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky PIN EDIT (změna PIN). Pro otevření nabídky vkládání stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Nyní můžete zadat PIN: Pro volbu číslice otáčejte u každého místa regulátorem Pro postoupení k dalšímu nebo předchozímu místu stiskněte tlačítko nebo 7. Na další místo se můžete dostat i stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto Během zadávání kódu PIN není možné měnit hlasitost nebo autorádio ztišit (Mute). Pro potvrzení zadaného PIN a pro návrat do nabídky Bluetooth stiskněte tlačítko 7 tolikrát, až se dostanete za poslední místo. Správa spárovaných přístrojů V nabídce Bluetooth můžete spravovat spárované přístroje Bluetooth. V seznamu přístrojů se zobrazují názvy, resp. adresy Bluetooth spárovaných přístrojů. Zde můžete: Zrušit spojení s aktuálně spojeným přístrojem Bluetooth Vytvořit spojení s jedním se spárovaných přístrojů Bluetooth Odpojit přístroje Bluetooth V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky PHONE LIST (seznam přístrojů). Pro otevření seznamu přístrojů stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Zobrazí se první přístroj v seznamu. Pokud není spárovaný žádný přístroj, zobrazí se krátce EMPTY LIST (seznam prázdný). Pro volbu jiného přístroje otáčejte regulátorem Máte následující možnosti: Pro připojení zobrazeného přístroje stiskněte tlačítko <. Jakmile je přístroj spojený, zobrazí se krátce CONNECTED (spojeno) a vrátíte se do nabídky Bluetooth. Pokud nelze vytvořit spojení, zobrazí se krátce CONNECT FAILED (spojení selhalo). Je-li už přístroj připojen, krátce se zobrazí CONNECT EXIST (spojení navázáno). Pro přerušení spojení se zobrazeným přístrojem stiskněte tlačítko 5 =. Na displeji se krátce zobrazí DISCONNECTED (spojení zrušeno) a vrátíte se do nabídky Bluetooth. Pokud přístroj nebyl přípojen, krátce se zobrazí NO CONNECTION (žádné spojení). Pro odpojení zobrazeného přístroje stiskněte tlačítko 5 = asi na 2 sekundy. Na displeji se krátce zobrazí DELETED (zrušeno) a vrátíte se do nabídky Bluetooth. Bude-li telefon odpojen, čísla uložená pro tento telefon a telefonní seznam přenesený z tohoto mobilního telefonu budou automaticky vymazány. 22

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 200 200 / 1 011 200 201 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 200

Více

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 12 11 10 9 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

5 Radio 5 Radio ČESKÁ

5 Radio 5 Radio ČESKÁ ČESKÁ 5 Radio 5 Radio RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3-10040 Volvera

Více

KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM

KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM KDC-BT92SD RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tento návod k použití, zjistěte si kliknutím na tlačítko níže nejnovější vydanou verzi a změněné stránky. http://manual.kenwood.com/edition/im350/

Více

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Autorádio s přehrávačem CD/MP3 Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje, okamžité ztlumení (Mute)

Více

5" Radio Nav 5" Radio Nav

5 Radio Nav 5 Radio Nav ČESKÁ 5" Radio Nav 5" Radio Nav RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. Parts & Services Technical Services Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3 10040 Volvera

Více

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky

Více

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Autorádio/CD-pøehrávaè Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Opel Antara Infotainment System

Opel Antara Infotainment System Opel Antara Infotainment System Obsah Touch & Connect... 5 CD 30/CD 30 MP3 Typ 1... 93 Mobile Phone Portal... 121 Touch & Connect Úvod... 6 Rádio... 22 CD přehrávač... 27 Vstup AUX... 32 USB port...

Více

Návod k obsluze. Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu. Model: AF36

Návod k obsluze. Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu. Model: AF36 Návod k obsluze Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu Model: AF36 OBSAH BALENÍ Bezdrátová Bluetooth sluchátka Micro-USB nabíjecí kabel Vak na sluchátka Audio kabel Jack 3,5 mm Návod 1

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Swing Návod k obsluze Obsah Obecné pokyny Návod k obsluze 2 Značky v textu návodu k obsluze 2 Přehled přístroje 2 Důležitá upozornění 2 Zabezpečení proti krádeži 3 Základní nastavení

Více

CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001 Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu 2 Tlačítko MENU Krátké

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k obsluze http://www.blaupunkt.cz 1 Přehled přístroje Přehled přístroje 2 Tlačítko NAV Krátké stisknutí: Aktivace navigace a čtyř sad předvoleb. Delší

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Návod k obsluze a k montáži

Návod k obsluze a k montáži Navigace Rádio MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Návod k obsluze a k montáži Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům

Více

Cesky. Instalace přístroje Parrot Mki9200

Cesky. Instalace přístroje Parrot Mki9200 V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot Mki9200 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení. Obsah Instalace přístroje Parrot Mki9200... 31 První použití...

Více

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com Navigace Rádio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT STUTTGART 120 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4312131

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT STUTTGART 120 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4312131 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT STUTTGART 120. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

KDC-BT51U KDC-5751SD KDC-5051U

KDC-BT51U KDC-5751SD KDC-5051U KDC-BT51U KDC-5751SD KDC-5051U RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tento návod k použití, zjistěte si klepnutím na tlačítko dole nejnovější vydanou verzi a změněné stránky. 2010

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

Návod k použití / česky

Návod k použití / česky Návod k použití / česky Strana 1 z 11 Výstraha Nevystavujte přístroj silným nárazům a zabraňte pádu z výšky. Nepoužívejte přístroj v extrémně studených, horkých nebo prašných podmínkách. Nevystavujte ho

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom.

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. Uživatelská příručka 29446 Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. ÚVOD Váš telefon Caller ID ukládá a zobrazuje specifické informace

Více

Backbeat Go 2. Návod k obsluze

Backbeat Go 2. Návod k obsluze Backbeat Go 2 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Párování 6 Párování 6 Párování dalšího zařízení 6 Vícenásobné připojení 6 Nabíjení 8 Kontrola úrovně baterie 8 Nasazení

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

CITROËN C5 ART-X4-CS-51

CITROËN C5 ART-X4-CS-51 CITROËN C5 AUDIO SYSTÉM RDS TELEFON S MÌNIÈEM CD* A B C 1 2 3 4 5 D Q P O N M L K J I H G F E R 1 2 4 5 S * Podle verze nebo vybavení. 6 3 T AUDIO SYSTÉM RDS S PØEHRÁVAÈEM CD A MÌNIÈEM CD* A B C D E F

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky Účel použití Retro gramofon MT-35 je určen k přehrávání gramofonových desek, audio souborů a MP3. Kromě toho umožňuje přenos hudebních souborů na USB disk nebo paměťovou SD kartu. Zařízení má vestavěný

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT50 BT25 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Návod k použití FMT100

Návod k použití FMT100 Návod k použití FMT100 FMT100 je bezdrátový MP3-přehrávač pro audio systémy. Obsah balení: FMT100, dálkový ovládač, audio kabel, pojistka 2.0A, návod Hlavní vlastnosti FMT100 Podpora SDkaret, USB Flash

Více

Stručný přehled Gigaset DA610

Stručný přehled Gigaset DA610 Stručný přehled Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Displej a tlačítka Displej ( str. 4) 2 Ovládací tlačítko ( str. 5) 3 Tlačítka zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby /pauzy 6 Tlačítko

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AT10. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AT10. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips AT10 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT2200 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

Vaše uživatelský manuál KENWOOD KDC-W7534U http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533926

Vaše uživatelský manuál KENWOOD KDC-W7534U http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533926 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Madrid 210 7 649 068 510 / 7 649 069 510 San Francisco 310 7 649 073 510 / 7 649 074 510 Toronto 410 BT 7 640 000 510 / 7 640 001 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština

ISAW EDGE. Návod pro uživatele. Čeština Návod pro uživatele Čeština ISAW EDGE Obsah: 1 Popis kamery 1 2 Popis LCD displeje 1 3 Zapnutí kamery 2 4 Režim nahrávání videa 2 5 Režim focení 2 6 Režim přehrávání 2 7 Uživatelské nastavení 3 8 Dobíjení

Více

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo MI-1310 FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signály ze dvou externích

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

Backbeat Go 2. plus nabíjecí pouzdro. Návod k obsluze

Backbeat Go 2. plus nabíjecí pouzdro. Návod k obsluze Backbeat Go 2 plus nabíjecí pouzdro Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Přehled nabíjecího pouzdra 6 Párování 7 Párování 7 Párování dalšího zařízení

Více

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 Návod k obsluze Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 B Obsah balení Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Bluetooth vysílač Micro-USB napájecí a nabíjecí

Více

RADIO CASSETTE RECORDER WITH CD RRCD 3720 DEC

RADIO CASSETTE RECORDER WITH CD RRCD 3720 DEC RADIO CASSETTE RECORDER WITH CD RRCD 3720 DEC CS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém Návod k obsluze CZ CMT-GS10 http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým

Více

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Swing

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Swing SIMPLY CLEVER NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Swing 5E0012901DF Úvod Tento Návod k obsluze je určený pro infotainment Swing (dále jen přístroj). Přečtěte si pečlivě tento Návod k obsluze, protože postup v

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka

MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký průběh reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií dokladu

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více