CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži"

Transkript

1 CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

2 Ovládací prvky Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu 2 Tlačítko MENU Krátké stisknutí: vyvolání/ukončení nabídky Dlouhé stisknutí: spuštění funkce Scan 3 Tlačítko zapnuto/vypnuto Krátké stisknutí: zapnutí autorádia Při provozu: ztlumení autorádia (Mute) Dlouhé stisknutí: vypnutí autorádia V nabídce: změna úrovně nabídky V režimu Fast-Browse: potvrdit výběr 4 Regulátor hlasitosti V nabídce: výběr položky nabídky, změna nastavení V režimu Fast-Browse: výběr kategorie ( pouze ipod), složky a skladby 5 Otvor pro vložení CD 6 Displej 7 Tlačítko / V nabídce: výběr položky nabídky, změna nastavení Režim rádia: spuštění hledání Režim MP3/WMA/iPod: přejít na následující/ předchozí složku Tlačítko / V nabídce: změna úrovně nabídky Režim rádia: nastavení stanice Ostatní režimy: výběr skladby 8 Tlačítko (Eject) Vysunutí CD 9 Mikrofon : Zdířka USB ; Přední zdířka AUX-IN < Tlačítko Krátké stisknutí: přijetí hovoru, rychlá volba Dlouhé stisknutí: otevření telefonního seznamu mobilního telefonu popř. aktivování hlasového vytáčení = Skupina tlačítek 1-5 > Infračervený přijímač? Tlačítko SRC Volba úrovně předvolby popř. Tlačítko DIS Krátké stisknutí: přepnutí zobrazení Dlouhé stisknutí: přepnutí jasu displeje A Otvor pro kartu SD Přístup jen při sejmutém ovládacím panelu 17 2

3 Obsah Bezpečnostní pokyny... 4 Pokyny pro čistění... 5 Pokyny k likvidaci... 5 Rozsah dodávky... 5 Uvedení do provozu... 5 Nasazení/sejmutí ovládacího panelu... 5 Nastavení oblasti příjmu... 6 Zapnutí/vypnutí... 6 Hlasitost... 6 Jas displeje... 6 Zapnutí/vypnutí předváděcího režimu... 7 Režim DAB... 7 Přechod do režimu DAB, resp. volba úrovně předvolby DAB... 7 Nastavení paketu/služby... 7 Volba seznamu... 7 Uložení služby, resp. vyvolání uložené služby... 8 Přehrání služeb... 8 Aktualizace přijímaných služeb... 8 Přepínání DAB - FM... 8 DAB-PTY... 8 Přepnutí zobrazení... 9 Režim rádia... 9 RDS... 9 Přechod do režimu rádia resp. volba úrovně předvolby... 9 Nastavení stanice... 9 Uložení stanice resp. vyvolání uložené stanice...10 Přehrání ukázek stanic...10 Automatické uložení stanice (Travelstore)...10 PTY...10 Dopravní vysílání...11 Přepnutí zobrazení...11 Režim CD/MP3/WMA/iPod Základní informace...12 Přepnutí na režim CD/MP3/WMA/iPod...12 Vložení/vyjmutí CD...13 Připojení/odpojení média USB...13 Vložení/vyjmutí paměťové karty...13 Volba skladby...14 Volba složky (jen v režimu MP3/WMA/iPod)...14 Rychlé hledání...14 Přerušení přehrávání...14 Přehrání ukázek všech skladeb...14 Přehrání skladeb v náhodném pořadí...14 Opakované přehrání jednotlivých skladeb nebo adresářů...14 Přepnutí zobrazení...15 Režim prohlížení...15 Bluetooth Nabídka Bluetooth...17 Spárování a připojení přístroje Bluetooth...17 Funkce telefonu...18 Režim Bluetooth -Streaming...21 Režim Bluetooth -Streaming ovládáním pomocí aplikace (mobilní telefon Android)...21 Další funkce v nabídce Bluetooth...22 Externí audiozdroje Přední zdířka AUX-IN...24 Nastavení zvuku Vyvolání a opuštění nabídky AUDIO...24 Nastavení v nabídce AUDIO...25 Uživatelská nastavení Vyvolání uživatelské nabídky a volba nabídky...26 Nastavení v nabídce FM TUNER...26 Nastavení v nabídce DAB TUNER...27 Nastavení v nabídce DISPLAY...28 Nastavení v nabídce VOLUME (hlasitost)...29 Nastavení v nabídce CLOCK (čas)...29 Nastavení v nabídce VARIOUS (různé)...30 Nastavení z výroby Užitečné informace Technické údaje Montážní návod

4 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Autorádio bylo vyrobeno v souladu s dnešním stavem vývoje techniky a uznávanými bezpečnostně-technickými pravidly. Přesto mohou vzniknout určitá nebezpečí, pokud nebudete dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu. Tento návod obsahuje důležité informace, na základě kterých lze autorádio jednoduše a bezpečně namontovat a obsluhovat. Předtím, než budete autorádio používat, pečlivě si přečtěte celý tento návod. Uschovejte návod tak, aby byl kdykoli v dosahu každého uživatele. Předávejte autorádio třetí osobě vždy s tímto návodem. Kromě toho se řiďte návody k dalším přístrojům, které v souvislosti s tímto autorádiem používáte. Použité symboly V tomto návodu byly použity následující symboly: NEBEZPEČÍ! Varuje před poraněním POZOR! Varuje před poškozením CD mechaniky NEBEZPEČÍ! Varuje před vysokou hlasitostí Značka CE potvrzuje splnění směrnic EU Označuje krok postupu Označuje výčet Bezpečnost za jízdy Dodržujte následující pokyny pro bezpečnost za jízdy: Používejte přístroj tak, abyste mohli vždy bezpečně řídit vozidlo. V případě pochybností zastavte na vhodném místě a přístroj obsluhujte, když vozidlo stojí. Ovládací panel snímejte a nasazujte jen tehdy, když vozidlo stojí. Vždy poslouchejte s přiměřenou hlasitostí, abyste chránili svůj sluch a slyšeli výstražné akustické signály (např. policie). Během ztlumení (např. při změně audiozdroje) není změna hlasitosti slyšitelná. Během této přestávky nezvyšujte hlasitost. Všeobecné bezpečnostní pokyny Dodržujte následující pokyny, abyste se chránili před poraněním: Přístroj neotevírejte ani na něm neprovádějte změny. Přístroj je vybavený laserem třídy 1, který může poškodit vaše oči. Nezvyšujte hlasitost během ztlumení, např. při změně audiozdroje. Během ztlumení není změna hlasitosti slyšitelná. Použití v souladu s určením Toto autorádio je určené pro montáž a provoz ve vozidle s napětím palubní sítě 12 V a musí být zabudované do otvoru dle DIN. Nepřekračujte hranice výkonnosti uvedené v Technických údajích. Opravy a případně i montáž svěřte odborníkovi. Montážní pokyny Autorádio můžete zabudovat jen tehdy, pokud máte zkušenost s montáží autorádií a dobře se vyznáte v elektroinstalaci vozidla. Řiďte se montážním návodem na konci tohoto návodu. 4

5 Bezpečnostní pokyny Pokyny pro čistění Pokyny k likvidaci Rozsah dodávky Uvedení do provozu Prohlášení o shodě Společnost Blaupunkt Europe GmbH tímto prohlašuje, že autorádio Stockholm 230 DAB je v souladu se základními požadavky i dalšími relevantními předpisy směrnic 2004/108/ES a 1999/5/ES. Naleznete je v Prohlášení o shodě na internetu na adrese Pokyny pro čistění Rozpouštědla, čisticí a abrazivní prostředky, spreje na čištění interiéru a prostředky na údržbu plastů mohou obsahovat látky, které by poškodily povrch autorádia. K čistění autorádia používejte pouze suchý nebo mírně vlhký hadřík. Kontakty ovládacího panelu v případě potřeby čistěte měkkým hadříkem navlhčeným čisticím alkoholem. Pokyny k likvidaci Starý přístroj nevyhazujte do komunálního odpadu! Pro likvidaci starého přístroje využijte k tomu určené služby pro odevzdání a sběr. Rozsah dodávky V rozsahu dodávky je: 1 autorádio 1 návod k obsluze a k montáži 1 pouzdro na ovládací panel 1 držák 1 adaptér pro připojení antény 2 montážní nářadí 1 distanční šroub 1 plastová krytka Zvláštní příslušenství (není v rozsahu dodávky) Používejte jen zvláštní příslušenství schválené firmou Blaupunkt. Informujte se u odborného prodejce Blaupunkt nebo na internetu na adrese Uvedení do provozu Pozor Bezpečnostní šrouby Ujistěte se, že před uvedením do provozu autorádia byly odstraněny přepravní bezpečnostní šrouby (viz kapitola Montážní návod ). Nasazení/sejmutí ovládacího panelu Autorádio je pro ochranu proti krádeži vybaveno odnímatelným ovládacím panelem. Při dodání se ovládací panel nachází v pouzdru, které je součástí dodávky. Po montáži musíte pro uvedení rádia do provozu nejprve nasadit ovládací panel (viz oddíl Nasazení ovládacího panelu v této kapitole). Vždy když vozidlo opouštíte, vezměte ovládací panel s sebou. Bez tohoto ovládacího panelu je autorádio pro zloděje bezcenné. Pozor Poškození ovládacího panelu Nenechte ovládací panel upadnout. Ovládací panel přenášejte tak, aby byl chráněn před nárazy a nemohlo dojít k ušpinění kontaktů. Nevystavujte ovládací panel přímému slunci nebo jiným tepelným zdrojům. Zabraňte přímému doteku kontaktů ovládacího panelu s pokožkou. Nasazení ovládacího panelu Ovládací panel zasuňte do držáku na pravém okraji krytu. Zatlačte ovládací panel opatrně do levého držáku, až zaskočí. 5

6 Uvedení do provozu Sejmutí ovládacího panelu Pro uvolnění ovládacího panelu stiskněte tlačítko 1. Levá strana ovládacího panelu se uvolní z přístroje a proti vypadnutí je zajištěna držákem. 6 Ovládacím panelem lehce pohybujte doleva, až se uvolní z pravého držáku. Opatrně vyjměte ovládací panel z levého držáku. Po sejmutí ovládacího panelu se autorádio automaticky vypne. Nastavení oblasti příjmu Toto autorádio je zkonstruováno pro provoz v různých oblastech s různými frekvenčními pásmy a technologiemi vysílačů. Standardně je nastavena oblast příjmu EUROPE (Evropa). Dostupné jsou kromě toho oblasti příjmu ASIA (Asie), USA, S-AMERICA (Jižní Amerika) a THAILAND (Thajsko). Používáte-li autorádio mimo Evropu, musíte nejprve v uživatelské nabídce nastavit vhodnou oblast příjmu (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky AREA (oblast příjmu)). Zapnutí/vypnutí Zapnutí/vypnutí tlačítkem zapnuto/vypnuto Pro zapnutí stiskněte tlačítko zapnuto/ vypnuto Autorádio se zapne. Pro vypnutí držte tlačítko zapnuto/ vypnuto 3 stisknuté déle než 2 sekundy. Autorádio se vypne. Pokud autorádio zapnete při vypnutém zapalování, po 1 hodině se automaticky vypne, aby se šetřil akumulátor vozidla. Vypnutí/zapnutí zapalováním vozidla Pokud je autorádio správně propojené se zapalováním vozidla (způsobem popsaným v montážním návodu) a nebylo vypnuté tlačítkem zapnuto/ vypnuto 3, vypíná, resp. zapíná se současně se zapalováním vozidla. Hlasitost Nastavení hlasitosti Hlasitost je možno nastavit od 0 (vypnuto) do 50 (max.). Pro změnu hlasitosti otáčejte regulátorem Je-li s autorádiem spojen telefon podle popisu v montážním návodu, je autorádio při telefonním hovoru ztlumeno. Na displeji se během ztlumení zobrazí TELEPHONE (telefon). Ztlumení autorádia (Mute) Pro ztlumení autorádia, resp. pro opětovnou aktivaci předchozí hlasitosti krátce stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Na displeji se během zapnutí ztlumení zobrazí MUTE. Jas displeje Jas displeje můžete ručně přepínat mezi denním a nočním režimem nebo automaticky s potkávacími světly vozidla. Ruční nebo automatické přepínání jasu displeje zvolíte v uživatelské nabídce (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce DISPLAY, položka nabídky DIM MODE ). Jasnost displeje můžete nastavit odděleně pro den a noc (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce DISPLAY, položky nabídky DIM DAY (denní jasnost) a DIM NIGHT (noční jasnost). Pro ruční přepínání jasu displeje stiskněte tlačítko přibližně na 2 sekundy.

7 Uvedení do provozu Režim DAB Zapnutí/vypnutí předváděcího režimu Předváděcí režim vám jako běžící text na displeji zobrazuje funkce autorádia. Stisknutím libovolného tlačítka se předváděcí režim přeruší a přístroj lze ovládat. Předváděcí režim můžete zapnout a vypnout v uživatelské nabídce (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce VARIOUS (různé), položka nabídky DEMO MODE ). Režim DAB Se systémem DAB si můžete užívat rádio v digitální kvalitě zvuku. Na rozdíl od původního rádia je v systému DAB na jedné frekvenci vysíláno vždy více programů (služeb). Tyto služby jsou spojeny do tzv. paketu. V mnoha případech lze stejnou službu přijímat v různých paketech. Pro příjem signálů DAB potřebujete speciální anténu DAB. Může to být samostatná střešní/ kotoučová anténa DAB nebo kombinovaná anténa DAB/AM/FM. Přechod do režimu DAB, resp. volba úrovně předvolby DAB Stiskněte tlačítko SRC? tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná úroveň předvolby DAB: DAB1 DAB2 DAB3 Je-li režim DAB zapnutý, zobrazuje se na displeji symbol. Na každé úrovni předvolby DAB lze uložit až 5 služeb. Pomocí uživatelské nabídky můžete aktivovat, resp. deaktivovat úrovně předvolby DAB (viz kap. Uživatelská nastavení, část Nastavení v nabídce DAB TUNER, bod nabídky PRESETS (přednastavení)). Deaktivované úrovně předvolby DAB budou při volbě zdroje tlačítkem SRC? přeskočeny. Nastavení paketu/služby V systému DAB je na jedné frekvenci vždy spojeno více služeb do jednoho paketu. Volba paketu Pakety, které jste již přijímali, můžete přímo znovu zvolit (přitom musí být možné paket přijímat). Pro přepnutí na předchozí/následující paket krátce stiskněte tlačítko / 7. Přehrává se první dostupná služba paketu. Při zapnuté funkci PTY se naladí nejbližší služba s aktuálně zvoleným typem programu (viz oddíl DAB-PTY v této kapitole). Hledání paketu Pomocí hledání můžete najít nové pakety. Pro spuštění hledání paketu stiskněte tlačítko / 7 asi na 2 sekundy. Jakmile je nějaký paket přijímán, hledání se zastaví. Přehrává se první dostupná služba paketu. Volba služby Po nastavení paketu můžete zvolit službu tohoto paketu. Pro přepnutí na předchozí/následující službu krátce stiskněte tlačítko / 7. Volba seznamu Služby, resp. pakety, které jste již přijímali, můžete zvolit přímo ze seznamů bez přerušení aktuálního přehrávání (přitom musí být možné služby/pakety přijímat). Pro vyvolání volby seznamu stiskněte tlačítko SRC? asi na 2 sekundy. Na displeji bliká symbol. Dodatečně se objeví symbol (služba), resp. (paket). Volbu seznamu můžete kdykoli opustit stisknutím tlačítka SRC?. 7

8 Režim DAB Při zapnuté funkci Fast-Browsing můžete místo tlačítek se šipkami 7 používat pro volbu a potvrzení položek v seznamech regulátor hlasitosti 4 a tlačítko zapnuto/ vypnuto 3 (viz kapitola Režim CD/MP3/ WMA/iPod, oddíl Rychlá volba skladby (Fast-Browsing) ). Pro zobrazení seznamů všech přijímaných paketů stiskněte tlačítko 7. Na displeji se zobrazí aktuální paket. Pro volbu dalšího paketu stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko / 7, resp. podržte tlačítko stisknuté. Pro zobrazení služeb vybraného paketu stiskněte tlačítko 7. Na displeji se zobrazí první služba paketu. Stisknutím tlačítka 7 se znovu vrátíte do seznamu paketů. Pro volbu další služby stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko / 7, resp. podržte tlačítko stisknuté. Pro přehrávání služby stiskněte tlačítko 7. Přehrává se zvolená služba. Opustíte volbu seznamu. Uložení služby, resp. vyvolání uložené služby Zvolte požadovanou úroveň předvolby DAB. Resp. nalaďte požadovanou službu. Pro uložení aktuální služby pod příslušné tlačítko předvolby držte asi 2 sekundy stisknuté tlačítko předvolby 1-5 =. - resp. - Pro vyvolání uložené služby krátce stiskněte tlačítko předvolby 1-5 =. Přehrání služeb Pomocí funkce Scan můžete přehrát ukázky všech zachytitelných služeb. Pro spuštění přehrání ukázky stiskněte tlačítko MENU 2 asi na 2 sekundy. Během přehrávání se na displeji střídavě zobrazují SCAN a aktuální název služby. Pro další poslech aktuálně přehrávané služby krátce stiskněte tlačítko MENU 2. Aktualizace přijímaných služeb Pro aktualizaci přijímaných služeb si v kapitole Uživatelská nastavení přečtěte oddíl Nastavení v nabídce DAB TUNER, položka nabídky SERVICESCAN (hledání služby). Přepínání DAB - FM Pro přepínání mezi režimem rádia DAB a FM můžete zvolit různá nastavení. Přepínání může být vhodné v případě, že se silně zhorší kvalita příjmu v režimu DAB, resp. FM. Přepínání DAB - FM zvolíte v uživatelské nabídce (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce DAB TUNER, položka nabídky SERVICELINK (spojení služby)). DAB-PTY Pomocí funkce PTY můžete zvolit určitý typ programu, a cíleně tak vyhledávat pouze služby, které vysílají např. rockovou hudbu nebo sportovní pořady. Funkce PTY je dostupná jen tehdy, je-li zapnutá (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce DAB TUNER, položka nabídky PTY ). Volba typu programu Pro výběr typu programu si v kapitole Uživatelská nastavení přečtěte oddíl Nastavení v nabídce DAB TUNER, položka nabídky PTY TYPE (typ programu). 8

9 Režim DAB Režim rádia Hledání služby Stiskněte tlačítko / 7. Během hledání se na displeji zobrazí aktuálně zvolený typ programu. Jakmile bude nalezena služba s hledaným typem programu, zůstane naladěna. Pokud není nalezena žádná služba se zvoleným typem programu, zobrazí se krátce PTY NONE a ozvou se 2 pípnutí. Naladí se naposledy přehrávaná služba. Přepnutí zobrazení Pro přepínání mezi těmito zobrazeními stiskněte tlačítko Zobrazení Význam ABCDEF Název služby ABCDEF Název paketu DAB1 5C Úroveň předvolby DAB/ resp. P1 5C frekvence resp. Místo v paměti/kmitočet DAB1 18:30 resp. Úroveň předvolby DAB/čas resp. P1 18:30 Místo v paměti/čas Režim rádia RDS V oblasti příjmu EUROPE (Evropa) vysílá velké množství stanic FM kromě svého programu signál RDS (Radio Data System), který umožňuje následující dodatečné funkce: Na displeji se zobrazí název stanice. Autorádio rozpozná dopravní zpravodajství a vysílání zpráv a může na ně v ostatních režimech (např. v režimu USB) automaticky přepnout. Alternativní frekvence: Když je zapnutá funkce RDS, přepne autorádio automaticky na frekvenci nastavené stanice s nejlepším příjmem. Regionálně: Některé stanice rozdělují v určitých dobách svůj program do regionálních programů s odlišným obsahem. Pokud je zapnutá funkce REGIONAL, autorádio přepne jen na alternativní frekvence, na kterých se vysílá stejný regionální program. Funkce RDS a REGIONAL se zapínají a vypínají v uživatelské nabídce (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky RDS AF a REGIONAL ). Přechod do režimu rádia resp. volba úrovně předvolby Stiskněte tlačítko SRC? tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná úroveň předvolby: FM1 FM2 FMT AM AMT Na každé úrovni předvolby lze uložit až 5 stanic. Pomocí uživatelské nabídky můžete aktivovat, resp. deaktivovat úrovně předvolby (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky BANDS (volba pásma)). Deaktivované úrovně předvolby budou při volbě zdroje tlačítkem SRC? přeskočeny. Nastavení stanice Pro naladění stanice máte různé možnosti: Ruční nastavení stanice Pro změnu frekvence v krocích stiskněte jednou nebo vícekrát krátce tlačítko / 7, pro rychlou změnu frekvence stiskněte toto tlačítko dlouze. Spuštění vyhledávání stanice Pro spuštění hledání stanice krátce stiskněte tlačítko / 7. Naladí se nejbližší dostupná stanice. Pro oblast příjmu EUROPE (Evropa): Ve vlnovém rozsahu FM se při zapnuté přednosti dopravního vysílání ( ) naladí pouze stanice s dopravním hlášením. 9

10 Režim rádia Pro oblasti příjmu EUROPE (Evropa) a USA : Ve vlnovém rozsahu FM se při zapnuté funkci PTY naladí nejbližší stanice s aktuálně zvoleným typem programu (viz kapitola PTY ). Lze nastavit citlivost vyhledávání (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky SEEK SENS (citlivost)). Uložení stanice resp. vyvolání uložené stanice Zvolte požadovanou úroveň předvolby, Resp. nalaďte požadovanou stanici. Pro uložení aktuální stanice pod příslušné tlačítko předvolby držte asi 2 sekundy stisknuté tlačítko předvolby 1-5 =. - resp. - Pro vyvolání uložené stanice krátce stiskněte tlačítko předvolby 1-5 =. Přehrání ukázek stanic Pomocí funkce scan můžete přehrávat buď každou dostupnou stanici, nebo uložené stanice aktuálního vlnového rozsahu. U každé stanice můžete nastavit délku přehrání ukázky (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce VARIOUS (různé), položka nabídky SCAN TIME (doba přehrání ukázky)). Přehrání dostupných stanic Pro spuštění přehrání ukázky stiskněte tlačítko MENU 2 asi na 2 sekundy. Během přehrávání ukázek se na displeji střídavě zobrazuje SCAN a aktuální frekvence a dále úroveň předvolby, resp. název stanice. Pro další poslech aktuálně nastavené stanice krátce stiskněte tlačítko MENU 2. Přehrání uložených stanic Pro spuštění přehrání ukázky stiskněte tlačítko / 7 asi na 2 sekundy. Během přehrávání se na displeji zobrazuje místo v paměti a aktuální kmitočet, resp. název stanice. Pro další poslech aktuálně přehrávané stanice krátce stiskněte tlačítko / 7. Automatické uložení stanice (Travelstore) Pomocí funkce Travelstore můžete automaticky vyhledat a uložit 5 nejsilnějších stanic v oblasti ve vlnových rozsazích FM a AM. Uložení bude provedeno na úrovni předvolby FMT, příp. AMT. Stanice dříve uložené na této úrovni předvolby budou vymazány. Zvolte úroveň předvolby požadovaného vlnového rozsahu, např. FM1 nebo AM. Stiskněte tlačítko SRC? asi na 2 sekundy. Tuner spustí automatické vyhledávání stanic; na displeji se zobrazí FM TSTORE, resp. AM TSTORE. Když je ukládání ukončeno, začne poslech stanice uložené na předvolbě 1 úrovně FMT, resp. AMT. Pro oblast příjmu EUROPE (Evropa): Při zapnuté přednosti dopravního vysílání ( ) se uloží pouze stanice s dopravním hlášením. Je-li úroveň předvolby FMT, resp. AMT deaktivována (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky BANDS (volba pásma)), bude po zapnutí funkce Travelstore automaticky znovu aktivována. PTY V oblastech příjmu EUROPE (Evropa) a USA může stanice FM předávat informace o aktuálním typu programu, např. KULTURA, POP, JAZZ, ROCK, SPORT nebo VĚDOMOSTI. Pomocí funkce PTY tak 10

11 Režim rádia můžete cíleně hledat vysílání určitého typu programu, např. rockovou hudbu nebo sportovní pořady. Upozorňujeme, že funkci PTY nepodporují všechny stanice. Funkce PTY je dostupná jen tehdy, je-li zapnutá (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky PTY ). Volba typu programu Pro výběr typu programu si v kapitole Uživatelská nastavení přečtěte oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky PTY TYPE (typy programu). Můžete nastavit jazyk, ve kterém se budou typy programů zobrazovat (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky PTY LANG (jazyk PTY)). Vyhledávání stanic Stiskněte tlačítko / 7. Během hledání se na displeji zobrazí aktuálně zvolený typ programu. Jakmile bude nalezena stanice s hledaným typem programu, zůstane naladěna. Pokud není nalezena žádná stanice se zvoleným typem programu, zobrazí se krátce PTY NONE a ozve se 2 pípnutí. Naladí se naposledy přehrávaná stanice. Jestliže naladěná nebo jiná stanice ze skupiny stanic začne vysílat požadovaný typ programu později, přepne se autorádio automaticky z aktuální stanice, případně z aktuálního audiozdroje (např. CD) na stanici s požadovaným typem programu. Upozorňujeme, že tuto funkci nepodporují všechny stanice. Dopravní vysílání V oblasti příjmu EUROPE (Evropa) může stanice FM opatřit dopravní zpravodajství signálem RDS. Je-li zapnutá přednost dopravního zpravodajství, tak se automaticky přepojí, i když autorádio zrovna není v režimu rádia FM. Je-li přednost zapnutá, zobrazuje se na displeji symbol zácpy ( ). Během probíhajícího dopravního zpravodajství se na displeji zobrazuje TRAFFIC (provoz). Přednost se zapíná a vypíná v uživatelské nabídce (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce FM TUNER, položka nabídky TRAFFIC (dopravní informace)). Po dobu probíhajícího dopravního zpravodajství se zvýší hlasitost. Můžete nastavit minimální hlasitost dopravního zpravodajství (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce VOLUME (hlasitost), položka nabídky TA VOLUME (dopravní informace - hlasitost)). Pro přerušení přepnutého dopravního zpravodajství stiskněte tlačítko SRC?. Přepnutí zobrazení Pro přepínání mezi těmito zobrazeními stiskněte tlačítko Zobrazení Význam ABCDEF Název vysílače FM resp. P FM1 18:30 resp. P1 18:30 Úroveň předvolby/frekvence resp. Místo v paměti/kmitočet Úroveň předvolby/čas resp. Místo v paměti/čas 11

12 Režim CD/MP3/WMA/iPod Režim CD/MP3/WMA/iPod Základní informace Režim CD/MP3/WMA Na tomto autorádiu můžete přehrávat audio CD (CDDA) a CD-R/RW se soubory audio, MP3 nebo WMA, jakož i soubory MP3 nebo WMA na médiích USB a paměťových kartách SD(HC)/MMC. Pro bezchybnou funkci používejte pouze CD s logem Compact Disc. Společnost Blaupunkt nemůže zaručit bezchybnou funkci CD chráněných proti kopírování a dále všech CD nosičů, médií USB a paměťových karet dostupných na trhu. Při přípravě datového média s MP3/WMA dodržujte následující pokyny: Pojmenování skladeb a složek: Max. 32 znaků bez koncovky souboru.mp3 resp..wma (při více znacích se zmenšuje počet skladeb a složek, které autorádio rozpozná) Žádné přehlásky, znaky s diakritikou a zvláštní znaky Formáty CD: CD-R/RW, Ø: 12 cm Formáty dat na CD: ISO 9669 Level 1 a 2, Joliet Rychlost vypalování CD: max. 16násobná (doporučená) Formát USB/souborový systém: Mass Storage Device (velkokapacitní paměť) / FAT16/32 Paměťové karty-souborový systém: FAT16/32 Přípona audiosouborů:.mp3 pro soubory MP3.WMA pro soubory WMA Soubory WMA jen bez správy digitálních dat (DRM) a vytvořené pomocí programu Windows Media Player od verze 8 Tagy MP3 ID3: verze 1 a 2 Rychlost datového toku pro vytváření audiosouborů: MP3: 32 až 320 kb/s WMA: 32 až 192 kb/s Maximální počet souborů a adresářů: v závislosti na struktuře dat, až položek Režim ipod K autorádiu můžete přes konektor USB připojit spoustu modelů ipod a iphone a přehrávání zvuku pak ovládat přes autorádio. Seznam kompatibilních modelů ipod a iphone naleznete na konci návodu. Blaupunkt nemůže zaručit bezvadné fungování jiných modelů ipod a iphone. Pro propojení vašeho ipodu nebo iphonu s konektorem USB autorádia použijte vhodný adaptérový kabel. Přepnutí na režim CD/MP3/WMA/ ipod Stiskněte tlačítko SRC? tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný audiozdroj: CD : Vložené CD SD(HC) : Vložená paměťová karta USB : Připojené médium USB IPOD / IPHONE : Připojený ipod / připojený iphone AUX : Připojený externí audiozdroj Příslušný audiozdroj lze zvolit pouze tehdy, pokud je vložené odpovídající CD, resp. je připojený odpovídající přístroj Připojený ipod se při prvním připojení vybírá pod USB a jakmile je ipod rozpoznán, pod IPOD. Pokud autorádio musí před přehráváním nejprve načíst data připojeného přístroje nebo datového média, zobrazuje se během této doby na displeji READING (načítání). Doba načítání závisí na množství dat a konstrukci přístroje resp. datového média. Pokud je přístroj vadný, datové médium poškozené nebo přenášená data nelze přehrát, zobrazí se na displeji odpovídající hlášení (např. USB ERROR (chyba USB)). 12

13 Režim CD/MP3/WMA/iPod Vložení/vyjmutí CD Vložení CD Nebezpečí zničení CD mechaniky! Tvarovaná CD, která nemají tvar kruhu (shape CD), a CD o průměru 8 cm (mini CD) se nesmí používat. Na poškození CD mechaniky způsobené nevhodnými CD se záruka nevztahuje. Nebraňte automatickému vtažení CD a ani mu nepomáhejte. Vsuňte CD potištěnou stranou nahoru do otvoru pro vložení CD 5, dokud neucítíte odpor. CD bude automaticky vtaženo a jeho údaje budou zkontrolovány. Poté začne přehrávání v režimu CD, resp. MP Pokud nelze vložené CD přehrát, zobrazí se krátce CD ERROR (chyba CD) a CD se asi po 2 sekundách automaticky vysune. Vyjmutí CD Nebraňte vysunování CD a ani mu nepomáhejte. Pro vysunutí vloženého CD stiskněte tlačítko 8. Vysunuté CD, které neodeberete, se asi po 10 sekundách automaticky zasune zpět. CD můžete také vysunout, když je autorádio vypnuté nebo když je aktivní jiný audiozdroj. Připojení/odpojení média USB Připojení média USB Autorádio vypněte, aby bylo datové médium správně přihlášeno. Vytáhněte ochranný kryt zdířky USB : tak, aby byl celý venku ze zdířky USB, a odklopte jej dolů. Připojte médium USB. Zapněte autorádio. Je-li médium USB vybráno poprvé jako audiozdroj, nejprve se načtou údaje. Pokud připojené médium USB nelze přehrát, zobrazí se krátce USB ERROR (chyba USB). Čas potřebný pro načtení závisí na druhu a velikosti média USB. Vyjmutí média USB Autorádio vypněte, aby bylo datové médium správně odhlášeno. Médium USB vytáhněte. Uzavřete ochranný kryt zdířky USB :. Vložení/vyjmutí paměťové karty Vložení paměťové karty Sejměte ovládací panel. Zasuňte paměťovou kartu potištěnou stranou nahoru a kontakty vpředu do otvoru pro kartu A, až zapadne. Nasaďte ovládací panel. Po zapnutí zvolí přístroj vloženou paměťovou kartu automaticky jako audiozdroj. Data paměťové karty jsou načtena. Poté začne přehrávání v režimu MP Nelze-li přehrát vloženou paměťovou kartu, krátce se zobrazí SD ERROR (chyba SD). Čas potřebný pro načtení závisí na druhu a velikosti paměťové karty. 13

14 Režim CD/MP3/WMA/iPod Vyjmutí paměťové karty Sejměte ovládací panel. Stisknutím paměťovou kartu uvolněte. Vytáhněte paměťovou kartu z otvoru pro kartu A. Nasaďte ovládací panel. Volba skladby Pro přepnutí na předchozí/následující skladbu krátce stiskněte tlačítko / 7. Pokud aktuální skladba hraje déle než 3 sekundy, spustí se jedním stisknutím 7 tato skladba znovu. Volba složky (jen v režimu MP3/WMA/iPod) Pro přechod do předchozí/následující složky stiskněte tlačítko / 7. V režimu ipod tak přejdete do předchozí/následující složky aktuální kategorie, tedy např. na následující žánr, pokud jste na ipodu naposledy vybrali skladbu přes příslušný žánr. Rychlé hledání Držte stisknuté tlačítko / 7, dokud nedosáhnete požadovaného místa. Přerušení přehrávání Pro přerušení přehrávání ( PAUSE ), resp. pokračování stiskněte tlačítko 2 =. Přehrání ukázek všech skladeb Pomocí funkce Scan se přehrají ukázky všech skladeb, které jsou k dispozici. Pro spuštění přehrání ukázek držte asi 2 sekundy stisknuté tlačítko MENU 2, resp. krátce stiskněte toto tlačítko pro další poslech stanice, jejíž ukázka se aktuálně přehrává. Délku přehrání ukázek lze nastavit (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce VARIOUS (různé), položka nabídky SCAN TIME (doba přehrání ukázky)). Přehrání skladeb v náhodném pořadí Pro přechod mezi jednotlivými režimy přehrávání stiskněte tlačítko 4 MIX =: Režim Zobrazení Význam CD/ ipod MIX ALL Mixování skladeb MP3/ WMA Všeob. MIX DIR MIX ALL MIX OFF Mixování skladeb aktuální složky Mixování skladeb datového média Normální přehrávání Je-li zapnutá funkce MIX, zobrazí se na displeji symbol MIX (smíchat všechny skladby) resp. MIX (smíchat skladby aktuální složky). Opakované přehrání jednotlivých skladeb nebo adresářů Pro přechod mezi jednotlivými režimy přehrávání stiskněte tlačítko 3 RPT =: Režim Zobrazení Význam CD/ ipod RPT TRACK Opakování skladby MP3/ RPT TRACK Opakování skladby WMA RPT DIR Opakování složky Všeob. RPT OFF Normální přehrávání Je-li zapnutá funkce RPT, na displeji se zobrazí symbol (opakování skladby) resp. (opakování složky). 14

15 Režim CD/MP3/WMA/iPod Přepnutí zobrazení Pro přepínání jasu displeje stiskněte tlačítko jednou nebo vícekrát: Režim Zobrazení Význam T01 00:15 Číslo skladby a hrací doba CD T01 03:37 Číslo skladby a její trvání T01 18:30 Číslo skladby a čas MP3/ WMA/ ipod FILE Název souboru ² FOLDER Název adresáře ² SONG Název skladby ¹ ARTIST Interpret ¹ ALBUM Název alba ¹ GENRE Žánr ³ PLAY 00:15 Hrací doba TOTAL03:37 Doba skladby CLOCK18:30 Čas Všechny ALL INFO informace jako běžící text ¹ Název skladby, interpret a název alba musejí být uloženy jako ID3 tagy, aby je bylo možno zobrazit. ² Název souboru a složky se zobrazí pouze v režimu MP3/WMA. ³ Informace o žánru je k dispozici pouze v režimu ipod. Režim prohlížení V režimu prohlížení můžete cíleně hledat a zvolit určitou skladbu na MP3/WMA médiu, aniž byste museli přerušovat probíhající přehrávání. Režim prohlížení v režimu MP3/WMA V režimu MP3/WMA můžete vybrat a přehrát skladbu z adresáře média. Pro volbu režimu prohlížení v režimu MP3/ WMA stiskněte tlačítko 1 =. Na displeji bliká symbol. Dodatečně se objeví symbol (skladba), resp. (složka). Režim prohlížení můžete kdykoli opustit stisknutím tlačítka 1 =. Pro zobrazení složek datového média stiskněte tlačítko 7. Na displeji se zobrazí aktuální složka. Pro volbu další složky stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko / 7, resp. podržte tlačítko stisknuté. Pro zobrazení skladeb vybrané složky stiskněte tlačítko 7. Na displeji se zobrazí první skladba složky. Stisknutím tlačítka 7 se znovu vrátíte do seznamu složky. Pro volbu další skladby stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko / 7, resp. podržte tlačítko stisknuté. Pro přehrávání skladby stiskněte tlačítko 7. Začne přehrávání. Opustili jste režim prohlížení. Režim prohlížení v režimu ipod V režimu ipod můžete volit a přehrávat skladby podle kategorií ARTISTS (interpreti), ALBUMS (alba), GENRES (žánry), PLAYLISTS (seznamy), resp. AUD-BOOKS (zvukové knihy). Stiskněte tlačítko 1 = pro volbu režimu prohlížení v režimu ipod. Na displeji bliká symbol. Dodatečně se objeví symbol (kategorie), resp. (skladba). Zobrazí se první kategorie ARTISTS. Stiskněte tlačítko 1 = asi na 2 sekundy pro přímou volbu kategorie PLAYLISTS (seznamy). Režim prohlížení můžete kdykoli opustit stisknutím tlačítka 1 =. 15

16 Režim CD/MP3/WMA/iPod Bluetooth Pro volbu další kategorie stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko / 7. Pro zobrazení dostupných složek v kategorii stiskněte tlačítko 7. Na displeji se zobrazí první složka zvolené kategorie (např. JAZZ v kategorii GENRES ). Stisknutím tlačítka 7 se znovu vrátíte do seznamu kategorií. Pro volbu další složky stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko / 7, resp. podržte tlačítko stisknuté. Pro zobrazení dostupných skladeb složky stiskněte tlačítko 7. Na displeji se zobrazí první skladba složky. Stisknutím tlačítka 7 se znovu vrátíte do seznamu složek. Pro volbu další skladby stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko / 7, resp. podržte tlačítko stisknuté. Pro přehrávání skladby stiskněte tlačítko 7. Začne přehrávání. Opustili jste režim prohlížení. Rychlá volba skladby (Fast-Browsing) Fast-Browsing vám umožní rychlejší přístup ke skladbě. Pro volbu a potvrzení položek seznamu použijte místo tlačítek se šipkami 7 regulátor hlasitosti 4 a tlačítko zapnuto/vypnuto 3: Funkce Volba položek v seznamech Potvrzení položek Návrat do vyšší úrovně Režim prohlížení / Režim rychlého prohlížení Regulátor hlasitosti 4 Tlačítko zapnuto/ vypnuto 3 Zvolte možnost <<< a potvrďte Fast-Browsing zapnete resp. vypnete v uživatelské nabídce (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce VARIOUS (různé), položka nabídky BROWSE (rychlá volba)). Při zapnutém Fast-Browsing nemůžete v režimu prohlížení měnit hlasitost nebo autorádio ztišit (Mute). Abyste tak mohli učinit, opusťte režim prohlížení stisknutím tlačítka 1 = nebo spuštěním přehrávání skladby. Bluetooth Autorádio můžete připojit pomocí systému Bluetooth k jiným přístrojům kompatibilním s tímto systémem, jako jsou například mobilní telefony. Autorádio s integrovaným mikrofonem tak můžete používat jako hands-free pro připojené mobilní telefony, ovládat zvukový výstup přístrojů Bluetooth a poslouchat ho přes reproduktory autorádia (Bluetooth -Streaming). Pro telefonování s hands-free můžete připojit i externí mikrofon (viz kapitola Montážní návod ). Bluetooth je technologie bezdrátového spojení s krátkým dosahem. Proto se musí přístroje Bluetooth pro navázání a udržení spojení nacházet v blízkosti autorádia (ve vozidle). Aby bylo navázání spojení Bluetooth, musíte nejprve autorádio a přístroj Bluetooth spárovat. Po spárování přístrojů se automaticky vytvoří spojení Bluetooth. Toto spojení trvá tak dlouho, dokud je přístroj Bluetooth v dosahu. Je-li spojení přerušeno, např. protože se s mobilním telefonem pohybujete mimo dosah, bude spojení automaticky obnoveno, jakmile budete znovu v dosahu. S autorádiem můžete spojit pouze jeden přístroj Bluetooth. Když s autorádiem spojíte nový přístroj, spojení s aktuálně připojeným přístrojem se automaticky přeruší. Autorádio lze ale spárovat až s 5 různými přístroji Bluetooth a každý z těchto přístrojů můžete rychle a pohodlně spojit s autorádiem. 16

17 Bluetooth Nabídka Bluetooth V nabídce Bluetooth naleznete všechny funkce pro spárování, spojování a správu přístrojů Bluetooth. Vyvolání nabídky Bluetooth Pro otevření uživatelské nabídky krátce stiskněte tlačítko MENU 2. Otáčejte regulátorem hlasitosti 4, až je zvolena položka nabídky BLUETOOTH. Pro otevření nabídky Bluetooth stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Otáčejte regulátorem hlasitosti 4, až je zvolena požadovaná položka nabídky. Proveďte nastavení (viz následující oddíly). Pro opuštění nabídky krátce stiskněte tlačítko MENU 2. Nabídka Bluetooth bude asi 30 sekund po posledním stisknutí tlačítka opuštěna a vrátíte se zpět na displej aktuálního audiozdroje. V nabídce se stisknutím tlačítka 7 pokaždé dostanete do vyšší úrovně nabídky. Když probíhá proces spojení Bluetooth (např. obnovování spojení s naposledy připojeným přístrojem), jsou funkce nabídky Bluetooth zablokované. Pokud se během této doby pokusíte otevřít nabídku Bluetooth, na displeji se zobrazí LINK BUSY (spojení obsazeno). Chcete-li přerušit proces spojení Bluetooth a otevřít nabídku Bluetooth, stiskněte tlačítko 5 =. Spárování a připojení přístroje Bluetooth S tímto autorádiem můžete spárovat až 5 přístrojů Bluetooth. Předtím, než budete moci spárovat další přístroj, musíte nejdříve odpojit jeden z již spárovaných přístrojů (viz kapitolu Další funkce v nabídce Bluetooth, oddíl Správa spárovaných přístrojů ). Pokud se pokusíte spárovat pátý přístroj, zobrazí se PHONE LIST FULL PLEASE DELETE ENTRIES FROM LIST (seznam telefonů je plný smažte položky ze seznamu). Je-li aktuálně připojen nějaký přístroj Bluetooth, bude toto spojení automaticky přerušeno, pokud spárujete a připojíte další přístroj. V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky PAIRING (přihlášení). Pro spárování přístroje Bluetooth stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Na displeji se zobrazí PRESS > TO CONFIRM (pro potvrzení stiskněte >). Stiskněte tlačítko 7. Na displeji se zobrazí ENTER PIN (zadejte PIN) a v současné době uložený PIN (standardně 1234 ). Navíc bliká symbol Bluetooth. Autorádio může být nyní po dobu asi 2 minut rozpoznáno a spojeno s přístrojem Bluetooth. Vyhledejte autorádio svým přístrojem Bluetooth (název Bluetooth : BP 230 BT ). Vytvořte ze svého přístroje Bluetooth spojení. Zadejte PIN zobrazený na autorádiu. Jakmile je autorádio spárováno a spojeno s přístrojem Bluetooth, zobrazí se na displeji krátce PAIRED (přihlášeno), a poté CONNECTED (spojeno). Pokud nelze vytvořit spojení, zobrazí se krátce CONNECT FAILED (spojení selhalo). Když je přístroj Bluetooth připojen k autorádiu, na displeji se zobrazí symbol Bluetooth. Pokud po zapnutí autorádia nebude nalezen naposledy připojený přístroj, pokusí se resp. autorádio připojit některý z dalších spárovaných přístrojů. Nebude-li nalezen žádný z přístrojů, na displeji se krátce objeví NO DEVICE (žádný přístroj). 17

18 Bluetooth Funkce telefonu Přijetí/odmítnutí příchozího hovoru Při příchozím hovoru se na displeji zobrazuje střídavě CALL (hovor) a číslo volajícího. Aktuální audiozdroj se ztlumí a z reproduktorů autorádia zní vyzváněcí tón. Pokud je číslo volajícího skryté, zobrazí se místo čísla PRIVATE (neznámé číslo). Pokud je číslo volajícího uložené v autorádiu se jménem, zobrazí se jméno kontaktu a číslo. Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko <. Na displeji se zobrazí CALL (hovor) a délka hovoru. Pro odmítnutí hovoru, resp. ukončení probíhajícího hovoru stiskněte tlačítko 5 =. Na displeji se zobrazí CALL END (ukončení hovoru). Během hovoru můžete regulátorem hlasitosti 4 hlasitost měnit nebo krátkým stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto 3 přístroj ztlumit. V uživatelské nabídce můžete nastavit hlasitost pro přehrávání hovoru (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce VOLUME (hlasitost), položka nabídky TEL VOL (hlasitost hands-free)). Pokud je autorádio při zapnutém zapalování vypnuto, v případě příchozího volání se automaticky zapne. Hovor tak můžete provádět pomocí zařízení hands-free. Po ukončení hovoru se autorádio opět automaticky vypne. Volání V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky DIAL NEW NUMBER (volba nového čísla). Pro otevření nabídky vkládání stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Nyní můžete zadat až 20místné telefonní číslo: Pro volbu číslice otáčejte u každého místa regulátorem Pro postoupení k dalšímu nebo předchozímu místu stiskněte tlačítko nebo 7. Na další místo se můžete dostat i stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto Během zadávání telefonního čísla není možné měnit hlasitost nebo autorádio ztišit (mute) Pro volání zadaného čísla stiskněte tlačítko <. Na displeji se střídavě zobrazuje CALLING (volání) a zvolené číslo. Jakmile volaný hovor přijme, na displeji se zobrazuje CALL (hovor) a doba hovoru. Volání na kontakt v telefonním seznamu Tato funkce je dostupná jen tehdy, pokud byl telefonní seznam připojeného mobilního telefonu přenesen do autorádia (viz kapitolu Další funkce v nabídce Bluetooth, oddíl Přenos telefonního seznamu z mobilního telefonu do autorádia ). V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky PHONEBOOK (telefonní seznam). Pro otevření telefonního seznamu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Na displeji se zobrazí první kontakt v telefonním seznamu. Pokud telefonní seznam ještě nebyl přenesen, na displeji se krátce zobrazí PHONEBOOK NOT AVAILABLE (telefonní seznam není dostupný). - nebo - V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky PB SEARCH (vyhledávání v telefonním seznamu). Pro otevření nabídky zadání stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto 18

19 Bluetooth Otáčením regulátorem hlasitosti 4 zvolte počáteční písmeno hledaného kontaktu. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Na displeji se zobrazí první kontakt telefonního seznamu, který začíná zvoleným písmenem. Pokud se v telefonním seznamu nenachází žádný kontakt se zvoleným počátečním písmenem, na displeji se krátce zobrazí NOT FOUND (nenalezeno). Pro volbu požadovaného kontaktu otáčejte regulátorem Pro volání čísla stiskněte tlačítko <. Na displeji se střídavě zobrazuje CALLING (volání) a zvolené číslo. Na kontakt v telefonním seznamu můžete volat i přes rychlou volbu (viz oddíl Rychlá volba kontaktů v telefonním seznamu v této kapitole). Volání hlasovým vytáčením (Voice Dial) Tato funkce je dostupná jen tehdy, pokud připojený mobilní telefon podporuje hlasové vytáčení. V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky VOICE DIAL (hlasové vytáčení). Pro aktivaci ovládání hlasem stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Autorádio se ztiší a na displeji se zobrazí SPEAK NOW (nyní hovořte). Vyslovte jméno požadovaného účastníka hovoru. Není-li při aktivaci ovládání hlasem k dispozici žádné spojení Bluetooth, zobrazí se krátce VOICE DIAL FAILED NO BT CONNECTION (hlasové vytáčení selhalo spojení BT nedostupné). Pokud nebude rozpoznáno vyslovené jméno nebo už vypršel čas pro ovládání hlasem, krátce se zobrazí DIAL FAILED (volání selhalo). Stisknutím tlačítka 5 = můžete ovládání hlasem přerušit. Dbejte na to, že trvání ovládání hlasem je omezeno a závisí na konkrétním mobilním telefonu. Ovládání hlasem můžete aktivovat i přes rychlou volbu (viz oddíl Rychlá volba pro hlasové vytáčení v této kapitole). Uložení telefonního čísla do autorádia Telefonní čísla můžete do autorádia uložit a můžete na ně volat pomocí rychlé volby (viz následující oddíl. Pro aktuálně připojený telefon se uloží jedno telefonní číslo a bude dostupné jen pro tento telefon. Autorádio může pro každý z pěti spárovaných přístrojů uložit až pět čísel. Zadejte telefonní číslo tak, jak je popsáno v oddílu Volání. Pouze pro uložení čísla držte cca 2 sekundy stisknuté tlačítko předvolby 1-5 =. - nebo - Pro zadání názvu kontaktu stiskněte tlačítko 7 asi na 2 sekundy. Nyní můžete zadat až 15místné jméno: Pro volbu znaku otáčejte u každého místa regulátorem Pro postoupení k dalšímu nebo předchozímu místu stiskněte tlačítko nebo 7. Na další místo se můžete dostat i stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto Pro uložení čísla a jména držte cca 2 sekundy stisknuté tlačítko předvolby 1-5 =. Na displeji se krátce zobrazí NUMBER SAVED (číslo uloženo). Pak se vraťte do nabídky Bluetooth, položka nabídky DIAL NEW NUMBER (volba nového čísla). 19

20 Bluetooth Číslo, které bylo pod tlačítkem předvolby uložené dříve, bude nahrazeno. Bude-li telefon odpojen, čísla uložená pro tento telefon budou automaticky vymazána. Rychlá volba pro libovolné telefonní číslo nebo pro naposledy volané či uložené číslo Pomocí rychlé volby můžete volat, aniž byste museli zvolit odpovídající funkci nejprve v nabídce Bluetooth. Pro volání na posledně zvolené číslo stiskněte tlačítko <. Na displeji se zobrazí naposledy zvolené číslo. Pokud aktuálně není spojený žádný mobilní telefon, otevře se nabídka Bluetooth. Je zvolena položka nabídky PAIRING (přihlášení). Pro volání čísla stiskněte tlačítko <. Pro volání uloženého čísla stiskněte tlačítko <. Pro vyvolání zde uloženého čísla stiskněte tlačítko předvolby 1 5 =. Není-li pod zvoleným tlačítkem předvolby uloženo žádné číslo, zobrazí se krátce NO NUMBER (žádné číslo). Pro volání čísla stiskněte tlačítko <. Pro volání libovolného čísla stiskněte tlačítko <. Pro otevření nabídky vkládání a pro zadání čísla stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto 3 (telefonní číslo zadávejte tak, jak je popsáno v oddílu Volání ). Pro volání čísla stiskněte tlačítko <. Rychlá volba kontaktů v telefonním seznamu Tato funkce je dostupná jen tehdy, pokud byl telefonní seznam připojeného mobilního telefonu přenesen do autorádia (viz kapitolu Další funkce v nabídce Bluetooth, oddíl Přenos telefonního seznamu z mobilního telefonu do autorádia ). pokud je nastavena rychlá volba kontaktů v telefonním seznamu (viz kapitola Další funkce v nabídce Bluetooth, oddíl Nastavení funkčního tlačítka pro rychlou volbu ). Pro volbu a volání kontaktu z telefonního seznamu pomocí rychlé volby stiskněte tlačítko < asi na 2 sekundy. Na displeji se zobrazí první kontakt v telefonním seznamu nebo funkce vyhledávání kontaktů v telefonním seznamu. Pro volbu požadovaného kontaktu otáčejte regulátorem Pro volání čísla stiskněte tlačítko <. Rychlá volba pro hlasové vytáčení (Voice Dial) Tato funkce je dostupná jen tehdy, pokud připojený mobilní telefon podporuje hlasové vytáčení. pokud je nastavena rychlá volba pro hlasové vytáčení (viz kapitola Další funkce v nabídce Bluetooth, oddíl Nastavení funkčního tlačítka pro rychlou volbu ). Pro aktivaci rychlé volby ovládání hlasem stiskněte tlačítko < asi na 2 sekundy. Autorádio se ztiší a na displeji se zobrazí SPEAK NOW (nyní hovořte). Vyslovte jméno požadovaného účastníka hovoru. 20

21 Bluetooth Režim Bluetooth -Streaming Pomocí reproduktorů autorádia můžete přehrávat hudbu ze zvukového zařízení Bluetooth, pokud toto podporuje profil Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Spuštění režimu Bluetooth -Streaming Stiskněte tlačítko SRC? tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí BT-STREAM. Začne přehrávání. Režim Bluetooth -Streaming lze zvolit jen tehdy, je-li připojeno vhodné zvukové zařízení. Pokud se během reprodukce spojení s přístrojem s funkcí Streaming přeruší, zobrazí se krátce DISCONNECTED (spojení přerušeno) a autorádio se přepne na předchozí audiozdroj. Volba skladby Pro přepnutí na předchozí/následující skladbu krátce stiskněte tlačítko / 7. Přerušení přehrávání Pro přerušení přehrávání ( PAUSE ), resp. pokračování stiskněte tlačítko 2 =. Režim Bluetooth -Streaming ovládáním pomocí aplikace (mobilní telefon Android) Pomocí aplikace Blaupunkt Přehrávač hudby Android lze volit a přehrávat hudební soubory uložené na mobilním telefonu Android prostřednictvím režimu prohlížeče autorádia. Za tímto účelem musí být tato aplikace nainstalována na mobilním telefonu Android. Aplikaci Android Music Player Series 230 si můžete stáhnout na internetu ze stránek Pokud použijete pro přehrávání hudby mobilní telefon Android s ovládáním pomocí aplikace, musíte v nabídce Bluetooth aktivovat režim aplikace App (viz kapitolu Další funkce v nabídce Bluetooth, oddíl Nastavení aplikace pro režim Bluetooth -Streaming ). Spuštění režimu Bluetooth -Streaming ovládáním pomocí aplikace Stiskněte tlačítko SRC? tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí ANDROID. Začne přehrávání. Během přehrávání se na displeji zobrazují informace ID3 tagů jako jsou název skladby, interpret, název alba atd. Navíc se objevuje logo Android. Aplikace Android Music Player Series 230 neumožňuje jen ovládání pomocí tlačítek autorádia, nýbrž hudební skladby jsou pomocí informací ID3 tagů dále rozděleny do určitých hudebních kategorií. Hudební skladby tak lze rychle a pohodlně volit a přehrávat pomocí režimu prohlížeče autorádia (viz kapitolu Režim CD/MP3/WMA/iPod, oddíl Režim prohlížení ). Režim Bluetooth -Streaming pomocí aplikace Android Music Player Series 230 je dostupný jen u mobilních telefonů Android s operačním systémem Android 2.3 a vyšším. Mobilní telefon navíc musí být kompatibilní s profily Bluetooth SPP ( Serial Port Profile) a A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Seznam mobilních telefonů Android s ověřenou kompatibilitou najdete na internetu na stránkách Společnost Blaupunkt nemůže zaručit bezvadné fungování jiných mobilních telefonů Android. Pokud se během přehrávání přeruší připojení k mobilnímu telefonu, zobrazí se krátce DISCONNECTED (spojení přerušeno) a autorádio se přepne na předchozí audiozdroj. 21

22 Bluetooth Další funkce v nabídce Bluetooth Změna PIN Bluetooth Autorádio má z výroby nastavený PIN Bluetooth 1234, který musíte zadat např. při spárování mobilního telefonu do tohoto mobilního telefonu. Tento PIN můžete změnit. V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky PIN EDIT (změna PIN). Pro otevření nabídky vkládání stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Nyní můžete zadat PIN: Pro volbu číslice otáčejte u každého místa regulátorem Pro postoupení k dalšímu nebo předchozímu místu stiskněte tlačítko nebo 7. Na další místo se můžete dostat i stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto Během zadávání kódu PIN není možné měnit hlasitost nebo autorádio ztišit (Mute). Pro potvrzení zadaného PIN a pro návrat do nabídky Bluetooth stiskněte tlačítko 7 tolikrát, až se dostanete za poslední místo. Správa spárovaných přístrojů V nabídce Bluetooth můžete spravovat spárované přístroje Bluetooth. V seznamu přístrojů se zobrazují názvy, resp. adresy Bluetooth spárovaných přístrojů. Zde můžete: Zrušit spojení s aktuálně spojeným přístrojem Bluetooth Vytvořit spojení s jedním se spárovaných přístrojů Bluetooth Odpojit přístroje Bluetooth V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky PHONE LIST (seznam přístrojů). Pro otevření seznamu přístrojů stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto Zobrazí se první přístroj v seznamu. Pokud není spárovaný žádný přístroj, zobrazí se krátce EMPTY LIST (seznam prázdný). Pro volbu jiného přístroje otáčejte regulátorem Máte následující možnosti: Pro připojení zobrazeného přístroje stiskněte tlačítko <. Jakmile je přístroj spojený, zobrazí se krátce CONNECTED (spojeno) a vrátíte se do nabídky Bluetooth. Pokud nelze vytvořit spojení, zobrazí se krátce CONNECT FAILED (spojení selhalo). Je-li už přístroj připojen, krátce se zobrazí CONNECT EXIST (spojení navázáno). Pro přerušení spojení se zobrazeným přístrojem stiskněte tlačítko 5 =. Na displeji se krátce zobrazí DISCONNECTED (spojení zrušeno) a vrátíte se do nabídky Bluetooth. Pokud přístroj nebyl přípojen, krátce se zobrazí NO CONNECTION (žádné spojení). Pro odpojení zobrazeného přístroje stiskněte tlačítko 5 = asi na 2 sekundy. Na displeji se krátce zobrazí DELETED (zrušeno) a vrátíte se do nabídky Bluetooth. Bude-li telefon odpojen, čísla uložená pro tento telefon a telefonní seznam přenesený z tohoto mobilního telefonu budou automaticky vymazány. 22

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Madrid 210 7 649 068 510 / 7 649 069 510 San Francisco 310 7 649 073 510 / 7 649 074 510 Toronto 410 BT 7 640 000 510 / 7 640 001 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ

KDC-BT61U KDC-6051U NÁVOD K POUŽITÍ. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved. CD PŘIJÍMAČ KDC-BT61U KDC-6051U CD PŘIJÍMAČ NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tuto příručku, klepnutím na tlačítko níže vyhledejte nejnovější vydání a upravené stránky. 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved.

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Autorádio s přehrávačem CD / MP3 Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.com 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje a pro okamžité ztlumení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

KDC-BT52U NÁVOD K POUŽITÍ. Jak číst tento návod. Postup nastavení funkcí. Označení Obsah

KDC-BT52U NÁVOD K POUŽITÍ. Jak číst tento návod. Postup nastavení funkcí. Označení Obsah KDC-BT52U RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ Jak číst tento návod Postup nastavení funkcí Chcete-li vybrat a nastavit určitou položku v režimu nastavení funkcí, seznamte se s níže uvedeným

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU UŽIVATELSKÝ NÁVOD -1- PRODUKT PATENTOVĚ CHRÁNĚN Patent

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

Navigační systém Honda SD. Zvuk Navigace

Navigační systém Honda SD. Zvuk Navigace Navigační systém Honda SD Zvuk Navigace Předmluva Bezpečnostní zásady Čeština Při používání tohoto systému postupujte podle bezpečnostních zásad uvedených níže. Po přečtení příručku uchovejte na dostupném

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Obsah. Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167

Obsah. Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167 Obsah Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167 OPEL ZAFIRA Infotainment System Touch & Connect Úvod... 4 Rádio... 20 CD přehrávač... 25 Vstup AUX... 30 USB

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 4-199-772-11(1) Bluetooth audio systém Návod k obsluze Zrušení ukázkového režimu (DEMO) - viz strana 6. Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 7. MEX-BT3900U

Více

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 4-480-657-21(1) IJF1 Bluetooth audio systém Návod k obsluze Postup pro zrušení DEMO režimu najdete na straně 16. Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS Používání rádia Používání rádia Naladění požadované stanice VIGYÁZAT Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu opravy vozidla nebo vyjmutí hlavní jednotky) dojde k vymazání veškerých stanic uložených

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky Autorádio CD/MP3 přehrávač KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Používejte přístroj jen tak, jak je zde popsáno.

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Bluetooth sada do auta BT Drive Free 311 1 021 104 311

Bluetooth sada do auta BT Drive Free 311 1 021 104 311 Komunikace Bluetooth sada do auta BT Drive Free 311 1 021 104 311 www.blaupunkt.com Obsah BT Drive Free 311...2 Bluetooth technologie...3 Bezpečnost a základní informace...3 Poznámky k likvidaci...4 Rozsah

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Návod k obsluze - navigace Sanyo Tom Tom SAN NAV 16122010CZ

NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Návod k obsluze - navigace Sanyo Tom Tom SAN NAV 16122010CZ NAVIGAČNÍ SYSTÉM Návod k obsluze - navigace Sanyo Tom Tom SAN NAV 16122010CZ NAVIGAČNÍ SYSTÉM Před spuštěním Navigace Audio a video Další funkce Dodatek V této uživatelské příručce jsou popsané pouze

Více

Snadné a bezdrátové ovládání hudby a aplikací. Product awards and reviews WX-GT90BT. www.sony-europe.com 1

Snadné a bezdrátové ovládání hudby a aplikací. Product awards and reviews WX-GT90BT. www.sony-europe.com 1 Snadné a bezdrátové ovládání hudby a aplikací CD/mp3 přehrávač s možností připojení zařízení WALKMAN /ipod/iphone nebo chytrých telefonů přes přední USB port, technologii Bluetooth nebo aplikaci App Remote

Více

NAITECH CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES

NAITECH CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES WORLD OF NEW NOLOGIES NAI CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

DIGITUS Plug&View MiniNVR

DIGITUS Plug&View MiniNVR DIGITUS Plug&View MiniNVR Průvodce rychlou instalací (PRI) DN-16150 Obsah balení 1 x Rekordér DIGITUS Plug&View MiniNVR 1 x Napájecí adaptér USB 5 V/2 A 1 x Infračervený přijímač 1 x Průvodce rychlou instalací

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

BLADE Průvodce rychlým startem

BLADE Průvodce rychlým startem BLADE Průvodce rychlým startem Informace o bezpečnosti produktu Další informace naleznete v návodu, který je uložen na instalované kartě microsd. Přečtěte si sekci bezpečnostních instrukcí této uživatelské

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Rádio Funky Návod k obsluze

Rádio Funky Návod k obsluze SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.cz Rádio Funky Návod k obsluze Funky Rádio česky 11.2013 S00.5615.04.15 1ST 012 715 CF Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda 80890 Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 3 Důležitá upozornění...3 Instrukce k bezpečnému používání... 3 Hlavní funkce

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Blues

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Blues SIMPLY CLEVER NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Blues 5E0012903CD Úvod Tento Návod k obsluze je určený pro infotainment systém Blues (dále jen přístroj). Přečtěte si pečlivě tento Návod k obsluze, protože postup

Více