Car Radio CD USB SD Bluetooth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Car Radio CD USB SD Bluetooth"

Transkript

1 Car Radio CD USB SD Bluetooth Helsinki 220 BT / London / Sydney 220 BT / Melbourne / Návod k obsluze a k montáži

2 Ovládací prvky Tlačítko (Helsinki 220 BT a London 120) Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu 2 Tlačítko MENU Krátké stisknutí: Vyvolání/ukončení nabídky Dlouhé stisknutí: Spuštění funkce Scan 3 Tlačítko zapnuto/vypnuto Krátké stisknutí: Zapnutí autorádia Při provozu: Ztlumení autorádia (Mute) Dlouhé stisknutí: Vypnutí autorádia 4 Regulátor hlasitosti V nabídce: Změna nastavení Režim rychlého prohlížení: Zvolit složku a skladbu (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT) 5 Otvor pro vložení CD (Helsinki 220 BT a London 120) 6 Displej 7 Tlačítko / V nabídce: Volba položky nabídky Režim rádia: Spuštění hledání Režim MP3/WMA: Přejít na následující/předchozí složku Tlačítko / V nabídce: Změna úrovně nabídky Režim rádia: Nastavení stanice Ostatní režimy: Výběr skladby 8 Tlačítko (Eject) (Helsinki 220 BT a London 120) Vysunutí CD 9 Mikrofon (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT) : Zdířka USB ; Přední zdířka AUX-IN < Tlačítko (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT) Krátké stisknutí: Přijetí hovoru, rychlá volba Dlouhé stisknutí: Aktivovat hlasové vytáčení = Tlačítko (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT) Ukončení/odmítnutí hovoru > Skupina tlačítek 1 5 (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT) Skupina tlačítek 1 7 (London 120 a Melbourne 120)? Infračervený Tlačítko SRC Volba úrovně předvolby popř. audiozdroje A Tlačítko DIS Přepnout zobrazení B Otvor pro kartu SD (Sydney 220 BT a Melbourne 120) 18 2

3 Obsah Bezpečnostní pokyny... 4 Použité symboly... 4 Bezpečnost za jízdy... 4 Všeobecné bezpečnostní pokyny... 4 Prohlášení o shodě... 5 Pokyny pro čistění... 5 Pokyny k likvidaci... 5 Rozsah dodávky... 5 Zvláštní příslušenství (není v rozsahu dodávky)... 5 Uvedení do provozu... 5 Nasazení/sejmutí ovládacího panelu (Helsinki 220 BT a London 120)... 5 Nastavení oblasti příjmu... 6 Zapnutí/vypnutí... 6 Hlasitost... 6 Zapnutí/vypnutí předváděcího režimu... 7 Dopravní vysílání... 7 Režim rádia... 7 RDS... 7 Přechod do režimu rádia, resp. volba úrovně předvolby... 7 Nastavení stanice... 8 Uložení stanice, resp. vyvolání uložené stanice... 8 Přehrání ukázek stanic... 8 Automatické uložení stanice (Travelstore)... 8 PTY... 9 Přepínání zobrazení... 9 Režim CD/MP3/WMA Základní informace...10 Přepnutí na režim CD/MP3/WMA...10 Vložení/vyjmutí CD (Helsinki 220 BT a London 120)...11 Připojení/odpojení média USB...11 Vložení/vyjmutí paměťové karty (Sydney 220 BT a Melbourne 120)...11 Volba skladby...12 Volba složky (jen v režimu MP3/WMA)...12 Rychlé hledání...12 Přerušení přehrávání...12 Přehrání ukázek všech skladeb...12 Přehrání skladeb v náhodném pořadí...12 Opakované přehrání jednotlivých skladeb nebo adresářů...13 Přepínání zobrazení...13 Režim prohlížení (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT)...13 Bluetooth (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT) Nabídka Bluetooth...14 Spárování a připojení přístroje...15 Funkce telefonu...16 Režim Bluetooth -Streaming...18 Další funkce v nabídce Bluetooth...18 Externí audiozdroje Přední zdířka AUX-IN...20 Nastavení zvuku Vyvolání a opuštění nabídky AUDIO...20 Nastavení v nabídce AUDIO...20 Uživatelská nastavení Vyvolání uživatelské nabídky a volba nabídky...21 Nastavení v nabídce TUNER...21 Nastavení v nabídce DISPLAY...23 Nastavení v nabídce VOLUME (hlasitost)...23 Nastavení v nabídce CLOCK (čas)...24 Nastavení v nabídce VARIOUS (různé)...24 Nastavení z výroby Užitečné informace Záruka...25 Servis...25 Technické údaje Montážní návod

4 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Autorádio bylo vyrobeno v souladu s dnešním stavem vývoje techniky a uznávanými bezpečnostně-technickými pravidly. Přesto mohou vzniknout určitá nebezpečí, pokud nebudete dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu. Tento návod obsahuje důležité informace, na základě kterých lze autorádio jednoduše a bezpečně namontovat a obsluhovat. Předtím než budete autorádio používat, pečlivě si přečtěte celý tento návod. Uschovejte návod tak, aby byl kdykoli v dosahu každého uživatele. Předávejte autorádio třetí osobě vždy s tímto návodem. Kromě toho se řiďte návody k dalším přístrojům, které v souvislosti s tímto autorádiem používáte. Použité symboly V tomto návodu byly použity následující symboly: NEBEZPEČÍ! Varuje před poraněním POZOR! Varuje před poškozením CD mechaniky NEBEZPEČÍ! Varuje před vysokou hlasitostí Značka CE potvrzuje splnění směrnic EU. Označuje krok postupu Označuje výčet Bezpečnost za jízdy Dodržujte následující pokyny pro bezpečnost za jízdy: Používejte přístroj tak, abyste mohli vždy bezpečně řídit vozidlo. V případě pochybností zastavte na vhodném místě a přístroj obsluhujte, když vozidlo stojí. Ovládací panel snímejte a nasazujte jen tehdy, když vozidlo stojí (Helsinki 220 BT a London 120). Při poslechu vždy udržujte přiměřenou hlasitost, abyste chránili svůj sluch a slyšeli výstražné akustické signály (např. policie). Během ztlumení (např. při změně audiozdroje) není změna hlasitosti slyšitelná. Během této přestávky nezvyšujte hlasitost. Všeobecné bezpečnostní pokyny Dodržujte následující pokyny, abyste se chránili před poraněním: Přístroj neotevírejte ani na něm neprovádějte změny. Přístroj je vybavený laserem třídy 1, který může poškodit vaše oči (Helsinki 220 BT a London 120). Nezvyšujte hlasitost během ztlumení, např. při změně audiozdroje. Během ztlumení není změna hlasitosti slyšitelná. Použití v souladu s určením Toto autorádio je určené pro montáž a provoz ve vozidle s napětím palubní sítě 12 V a musí být zabudované do otvoru dle DIN. Nepřekračujte hranice výkonnosti uvedené v Technických údajích. Opravy a případně i montáž svěřte odborníkovi. Montážní pokyny Autorádio můžete zabudovat jen tehdy, pokud máte zkušenost s montáží autorádií a dobře se vyznáte v elektroinstalaci vozidla. Řiďte se montážním návodem na konci tohoto návodu. 4

5 Bezpečnostní pokyny Pokyny pro čistění Pokyny k likvidaci Rozsah dodávky Uvedení do provozu Prohlášení o shodě Blaupunkt AudioVision GmbH & Co. KG prohlašuje, že autorádia London 120 a Melbourne 120 odpovídají základním požadavkům a dalším platným předpisům směrnice Rady 2004/108/EHS a autorádia Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT odpovídají základním požadavkům a dalším platným předpisům směrnice Rady 1999/5/ES. Naleznete je v Prohlášení o shodě na internetu na adrese Pokyny pro čistění Rozpouštědla, čisticí a abrazivní prostředky, spreje na čištění interiéru a prostředky na údržbu plastů mohou obsahovat látky, které by poškodily povrch autorádia. K čistění autorádia používejte pouze suchý nebo mírně vlhký hadřík. Kontakty ovládacího panelu v případě potřeby čistěte měkkým hadříkem navlhčeným čisticím alkoholem. Pokyny k likvidaci Starý přístroj nevyhazujte do komunálního odpadu! Pro likvidaci starého přístroje využijte k tomu určené služby pro odevzdání a sběr. Rozsah dodávky V rozsahu dodávky je: 1 autorádio 1 návod k obsluze a k montáži 1 držák 2 montážní nářadí Rozšířený rozsah dodávky (pouze pro / 111 / 201 / 211): 1 ruční dálkové ovládání (s baterií) 1 připojovací kabel, komora A 1 připojovací kabel, komora B 1 adaptér pro připojení antény Zvláštní příslušenství (není v rozsahu dodávky) Používejte jen zvláštní příslušenství schválené firmou Blaupunkt. Informujte se u odborného prodejce Blaupunkt nebo na internetu na adrese Uvedení do provozu Pozor Přepravní bezpečnostní šrouby (Helsinki 220 BT a London 120) Ujistěte se, že před uvedením do provozu autorádia byly odstraněny přepravní bezpečnostní šrouby (viz kapitola Montážní návod ). Nasazení/sejmutí ovládacího panelu (Helsinki 220 BT a London 120) Autorádio je pro ochranu proti krádeži vybaveno odnímatelným ovládacím panelem. Po montáži musíte pro uvedení rádia do provozu nejprve nasadit ovládací panel (viz oddíl Nasazení ovládacího panelu v této kapitole). Vždy když vozidlo opouštíte, vezměte ovládací panel s sebou. Bez tohoto ovládacího panelu je autorádio pro zloděje bezcenné. Pozor Poškození ovládacího panelu Nenechte ovládací panel upadnout. Ovládací panel přenášejte tak, aby byl chráněn před nárazy a nemohlo dojít k ušpinění kontaktů. Nevystavujte ovládací panel přímému slunci nebo jiným tepelným zdrojům. Zabraňte přímému doteku kontaktů ovládacího panelu s pokožkou. 5

6 Uvedení do provozu Nasazení ovládacího panelu Ovládací panel zasuňte do držáku na pravém okraji krytu. Zatlačte ovládací panel opatrně do levého držáku, až zaskočí. Sejmutí ovládacího panelu Pro uvolnění ovládacího panelu stiskněte tlačítko 1. Levá strana ovládacího panelu se uvolní z přístroje a proti vypadnutí je zajištěna držákem. Ovládacím panelem lehce pohybujte doleva, až se uvolní z pravého držáku. Opatrně vyjměte ovládací panel z levého držáku. Po sejmutí ovládacího panelu se autorádio automaticky vypne. Nastavení oblasti příjmu Toto autorádio je zkonstruováno pro provoz v různých oblastech s různými frekvenčními pásmy a technologiemi vysílačů. Standardně je nastavena oblast příjmu EUROPE (Evropa). Dostupné jsou kromě toho oblasti příjmu USA, S-AMERICA (Jižní Amerika) a THAILAND (Thajsko). Používáte-li autorádio mimo Evropu, musíte nejprve v uživatelské nabídce nastavit vhodnou oblast příjmu (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce TUNER, položka nabídky AREA (oblast příjmu)). Zapnutí/vypnutí Zapnutí/vypnutí tlačítkem zapnuto/vypnuto Pro zapnutí stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto 3. Autorádio se zapne. Pro vypnutí držte tlačítko zapnuto/vypnuto 3 stisknuté déle než 2 sekundy. Autorádio se vypne. Pokud autorádio zapnete při vypnutém zapalování, po 1 hodině se automaticky vypne, aby se šetřil akumulátor vozidla. Vypnutí/zapnutí zapalováním vozidla Pokud je autorádio správně propojené se zapalováním vozidla (způsobem popsaným v montážním návodu) a nebylo vypnuté tlačítkem zapnuto/ vypnuto 3, vypíná, resp. zapíná se současně se zapalováním vozidla. Hlasitost Nastavení hlasitosti Hlasitost je možno nastavit od 0 (vypnuto) do 50 (max.). Pro změnu hlasitosti otáčejte regulátorem hlasitosti 4. (London 120 a Melbourne 120) Je-li s autorádiem spojen telefon podle popisu v montážním návodu, je autorádio při telefonním hovoru ztlumeno. Na displeji se během ztlumení zobrazí TELEPHONE (telefon). Ztlumení autorádia (Mute) Pro ztlumení autorádia, resp. pro opětovnou aktivaci předchozí hlasitosti krátce stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto 3. Na displeji se během zapnutí ztlumení zobrazí MUTE. 6

7 Uvedení do provozu Dopravní vysílání Režim rádia Zapnutí/vypnutí předváděcího režimu Předváděcí režim vám jako běžící text na displeji zobrazuje funkce autorádia. Předváděcí režim můžete zapnout, resp. vypnout: Případně nejprve autorádio vypněte. London 120 a Melbourne 120 Stiskněte současně tlačítka 7 a 6 > a stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto 3. Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT Stiskněte současně tlačítka 7 a = a stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto 3. Autorádio se zapne. Po zapnutí předváděcího režimu se na displeji krátce zobrazí DEMO MODE. Stisknutím libovolného tlačítka se předváděcí režim přeruší a přístroj lze ovládat. Dopravní vysílání V oblasti příjmu EUROPE (Evropa) může stanice FM opatřit dopravní zpravodajství signálem RDS. Je-li zapnutá přednost dopravního zpravodajství, tak se automaticky přepojí, i když autorádio zrovna není v režimu rádia. Je-li přednost zapnutá, zobrazuje se na displeji symbol zácpy. Během probíhajícího dopravního zpravodajství se na displeji zobrazuje TRAFFIC (provoz). Přednost se zapíná a vypíná v uživatelské nabídce (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce TUNER, položka nabídky TRAFFIC (dopravní informace)). Po dobu probíhajícího dopravního zpravodajství se zvýší hlasitost. Můžete nastavit minimální hlasitost dopravního zpravodajství (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce VOLUME (hlasitost), položka nabídky TA VOLUME (hlasitost dopravních informací)). Pro přerušení přepnutého dopravního zpravodajství stiskněte tlačítko DIS A. Režim rádia RDS V oblasti příjmu EUROPE (Evropa) vysílá velké množství stanic FM kromě svého programu signál RDS (Radio Data System), který umožňuje následující dodatečné funkce: Na displeji se zobrazí název stanice. Autorádio rozpozná dopravní zpravodajství a vysílání zpráv a může na ně v ostatních režimech (např. v režimu CD) automaticky přepnout. Alternativní frekvence: Když je zapnutá funkce RDS, přepne autorádio automaticky na frekvenci nastavené stanice s nejlepším příjmem. Regionálně: Některé stanice rozdělují v určitých dobách svůj program do regionálních programů s odlišným obsahem. Pokud je zapnutá funkce REGIONAL, autorádio přepne jen na alternativní frekvence, na kterých se vysílá stejný regionální program. Funkce RDS a REGIONAL se zapínají a vypínají v uživatelské nabídce (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce TUNER, položka nabídky RDS a REGIONAL ). Přechod do režimu rádia, resp. volba úrovně předvolby V různých oblastech příjmu máte k dispozici následující úrovně předvolby: Oblast EUROPE (Evropa) USA S-AMERICA (Jižní Amerika) THAILAND (Thajsko) Úrovně předvolby FM1, FM2, FMT, MW (SV) FM1, FM2, FMT, AM, AMT FM1, FM2, FMT, AM, AMT FM1, FM2, FMT, AM, AMT Stiskněte tlačítko tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná úroveň předvolby. 7

8 Režim rádia Na každé úrovni předvolby lze uložit až 5 stanic (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT), resp. až 7 stanic (London 120 a Melbourne 120). Pomocí uživatelské nabídky můžete aktivovat, resp. deaktivovat úrovně předvolby (viz kap. Uživatelská nastavení, část Nastavení v nabídce TUNER, bod nabídky TUN BAND (volba pásma)). Deaktivované úrovně předvolby budou při volbě zdroje tlačítkem přeskočeny. Nastavení stanice Pro naladění stanice máte různé možnosti: Ruční nastavení stanice Pro změnu frekvence v krocích stiskněte jednou nebo vícekrát krátce tlačítko / 7, pro rychlou změnu frekvence stiskněte toto tlačítko dlouze. Pro oblasti příjmu EUROPE (Evropa) a USA : Ve vlnovém rozsahu FM se při zapnuté funkci PTY zobrazí aktuálně zvolený typ programu, který lze změnit (viz kapitola PTY ). Spuštění vyhledávání stanice Pro spuštění hledání stanice stiskněte tlačítko / Naladí se nejbližší dostupná stanice. Pro oblast příjmu EUROPE (Evropa): Ve vlnovém rozsahu FM se při zapnuté přednosti dopravního vysílání ( ) naladí pouze stanice s dopravním hlášením. Pro oblasti příjmu EUROPE (Evropa) a USA : Ve vlnovém rozsahu FM se při zapnuté funkci PTY naladí nejbližší stanice s aktuálně zvoleným typem programu (viz kapitola PTY ). Lze nastavit citlivost vyhledávání (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce TUNER, položka nabídky SEEK SENS (citlivost)). Uložení stanice, resp. vyvolání uložené stanice Zvolte požadovanou úroveň předvolby. Resp. nalaďte požadovanou stanici. Pro uložení aktuální stanice pod příslušné tlačítko předvolby držte asi 2 sekundy stisknuté tlačítko předvolby >. - resp. - Pro vyvolání stanice uložené pod příslušným tlačítkem krátce stiskněte tlačítko předvolby >. Přehrání ukázek stanic Pomocí funkce Scan se přehrají ukázky všech přijímatelných stanic aktuálního vlnového rozsahu. U každé stanice můžete nastavit délku přehrání ukázky (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce VARIOUS (různé), položka nabídky SCAN TIME (délka přehrání ukázek)). Pro spuštění přehrání ukázky stiskněte tlačítko MENU 2 asi na 2 sekundy. Během přehrávání ukázek se na displeji střídavě zobrazuje SCAN a aktuální frekvence a dále úroveň předvolby, resp. název stanice. Pro další poslech aktuálně nastavené stanice krátce stiskněte tlačítko MENU 2. Automatické uložení stanice (Travelstore) Pomocí funkce Travelstore můžete automaticky hledat 5 nejsilnějších stanic oblasti (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT), resp. 7 nejsilnějších stanic oblasti (London 120 a Melbourne 120) a uložit je na jedné úrovni předvolby. Stanice dříve uložené na této úrovni předvolby budou vymazány. 8

9 Režim rádia Pomocí funkce Travelstore můžete ve všech oblastech příjmu uložit 5, resp. 7 stanic FM na úrovni předvolby FMT. V oblastech příjmu USA, S-AMERICA (Jižní Amerika) a THAILAND (Thajsko) můžete kromě toho uložit na úrovni předvolby AMT 5 resp. 7 stanic AM. Zvolte úroveň předvolby požadovaného vlnového rozsahu, např. FM1 nebo AM. Stiskněte tlačítko asi na 2 sekundy. Tuner spustí automatické vyhledávání stanic; na displeji se zobrazí FM TSTORE, resp. AM TSTORE. Když je ukládání ukončeno, začne poslech stanice uložené na předvolbě 1 úrovně FMT, resp. AMT. Pro oblast příjmu EUROPE (Evropa): Při zapnuté přednosti dopravního vysílání ( ) se uloží pouze stanice s dopravním hlášením. Je-li úroveň předvolby FMT, resp. AMT deaktivována (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce TUNER, položka nabídky TUN BAND (volba pásma)), bude po zapnutí funkce Travelstore automaticky znovu aktivována. PTY V oblastech příjmu EUROPE (Evropa) a USA může stanice FM předávat informace o aktuálním typu programu, např. KULTURA, POP, JAZZ, ROCK, SPORT nebo VĚDOMOSTI. Pomocí funkce PTY tak můžete cíleně hledat vysílání určitého typu programu, např. rockovou hudbu nebo sportovní pořady. Upozorňujeme, že funkci PTY nepodporují všechny stanice. Funkce PTY je dostupná jen tehdy, je-li zapnutá (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce TUNER, položka nabídky PTY ). Volba typu programu Stiskněte krátce tlačítko / Krátce se zobrazí aktuálně zvolený typ programu a můžete zvolit jiný typ programu. Stiskněte příp. tlačítko / 7 tolikrát, dokud není zvolen požadovaný typ programu. V oblasti příjmu EUROPE (Evropa) můžete nastavit jazyk, ve kterém se budou zobrazovat typy programů (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce TUNER, položka nabídky PTY LANG (jazyk PTY)). Vyhledávání stanic Stiskněte tlačítko / Během hledání se na displeji zobrazí aktuálně zvolený typ programu. Jakmile bude nalezena stanice s hledaným typem programu, zůstane naladěna. Pokud není nalezena žádná stanice se zvoleným typem programu, zobrazí se krátce PTY NONE a ozve se 1 pípnutí. Naladí se naposledy přehrávaná stanice. Pokud nastavená nebo jiná stanice ze skupiny stanic vysílá později požadovaný typ programu, přepne se autorádio automaticky z aktuální stanice na stanici s požadovaným typem programu. Upozorňujeme, že tuto funkci nepodporují všechny stanice. Přepínání zobrazení Pro přepínání mezi těmito dvěma zobrazeními stiskněte tlačítko DIS A: Zobrazení Význam ABCDEF resp. FM Název vysílače resp. Úroveň předvolby/ frekvence FM1 18:30 Úroveň předvolby/čas 9

10 Režim CD/MP3/WMA Režim CD/MP3/WMA Základní informace Helsinki 220 BT a London 120: Na tomto autorádiu můžete přehrávat audio CD (CDDA) a CD-R/RW se soubory audio, MP3 nebo WMA, a dále i soubory MP3 nebo WMA na médiích USB. Sydney 220 BT a Melbourne 120: Na tomto autorádiu můžete přehrávat soubory MP3 nebo WMA na médiích USB a paměťových kartách SD(HC)/MMC. Pro bezchybnou funkci používejte pouze CD s logem Compact Disc. Společnost Blaupunkt nemůže zaručit bezchybnou funkci CD chráněných proti kopírování a dále všech CD nosičů, médií USB a paměťových karet dostupných na trhu. Při přípravě datového média s MP3/WMA dodržujte následující pokyny: Pojmenování skladeb a složek: Max. 32 znaků bez koncovky souboru.mp3, resp..wma (při více znacích se zmenšuje počet skladeb a složek, které autorádio rozpozná) Žádné přehlásky, znaky s diakritikou a zvláštní znaky Formáty CD: Audio CD (CDDA), CD-R/RW, Ø: 12 cm Formáty dat na CD: ISO 9669 Level 1 a 2, Joliet Rychlost vypalování CD: Max. 16násobná (doporučená) Formát USB/souborový systém: Mass Storage Device (velkokapacitní paměť) / FAT16/32 Paměťové karty-souborový systém: FAT16/32 Přípona audiosouborů:.mp3 pro soubory MP3.WMA pro soubory WMA Soubory WMA jen bez správy digitálních dat (DRM) a vytvořené pomocí programu Windows Media Player od verze 8 Tagy MP3 ID3: Verze 1 a 2 Rychlost datového toku pro vytváření audiosouborů: MP3: 32 až 320 kb/s WMA: 32 až 192 kb/s Maximální počet souborů a složek: Médium USB: Až položek v závislosti na datové struktuře Paměťové karty: Až 1500 souborů (adresáře a skladby) na každý adresář. Přepnutí na režim CD/MP3/WMA Stiskněte tlačítko tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný audiozdroj: CD : Vložené CD (Helsinki 220 BT a London 120) SD(HC) : Vložená paměťová karta (Sydney 220 BT a Melbourne 120) USB : Připojené médium USB AUX : Připojený externí audiozdroj Příslušný audiozdroj lze zvolit pouze tehdy, pokud je vloženo odpovídající médium resp. je připojen odpovídající přístroj. Pokud autorádio musí před přehráváním nejprve načíst data připojeného přístroje nebo datového média, zobrazuje se během této doby na displeji READING (načítání). Doba načítání závisí na množství dat a konstrukci přístroje, resp. datového média. Pokud je přístroj vadný, datové médium poškozené nebo přenášená data nelze přehrát, zobrazí se na displeji odpovídající hlášení (např. USB ERROR (chyba USB)). 10

11 Režim CD/MP3/WMA Vložení/vyjmutí CD (Helsinki 220 BT a London 120) Vložení CD Nebezpečí zničení CD mechaniky! Tvarovaná CD, která nemají tvar kruhu (shape CD), a CD o průměru 8 cm (mini CD) se nesmí používat. Na poškození CD mechaniky způsobené nevhodnými CD se záruka nevztahuje. Nebraňte automatickému vtažení CD a ani mu nepomáhejte. Vsuňte CD potištěnou stranou nahoru do otvoru pro vložení CD 5, dokud neucítíte odpor. CD bude automaticky vtaženo a jeho údaje budou zkontrolovány. Poté začne přehrávání v režimu CD, resp. MP3. Pokud nelze vložené CD přehrát, zobrazí se krátce CD ERROR (chyba CD) a CD se asi po 2 sekundách automaticky vysune. Vyjmutí CD Nebraňte vysunování CD a ani mu nepomáhejte. Pro vysunutí vloženého CD stiskněte tlačítko 8. Vysunuté CD, které neodeberete, se asi po 10 sekundách automaticky zasune zpět. CD můžete také vysunout, když je autorádio vypnuté nebo když je aktivní jiný audiozdroj. Připojení/odpojení média USB Připojení média USB Autorádio vypněte, aby bylo datové médium správně přihlášeno. Vytáhněte ochranný kryt zdířky USB : tak, aby byl celý venku ze zdířky USB, a odklopte jej dolů. Připojte médium USB. Zapněte autorádio. Je-li médium USB vybráno poprvé jako audiozdroj, nejprve se načtou údaje. Pokud připojené médium USB nelze přehrát, zobrazí se krátce USB ERROR (chyba USB). Čas potřebný pro načtení závisí na druhu a velikosti média USB. Vyjmutí média USB Autorádio vypněte, aby bylo datové médium správně odhlášeno. Médium USB vytáhněte. Uzavřete ochranný kryt zdířky USB :. Vložení/vyjmutí paměťové karty (Sydney 220 BT a Melbourne 120) Vložení paměťové karty Autorádio vypněte, aby byla paměťová karta správně přihlášena. Otevřete kryt otvoru pro kartu B. Zasuňte paměťovou kartu potištěnou stranou nahoru a kontakty vpředu do otvoru pro kartu, až zapadne. Kryt otvoru pro kartu opět zavřete. Zapněte autorádio. Po zapnutí zvolí přístroj vloženou paměťovou kartu automaticky jako audiozdroj. Data paměťové karty jsou načtena. Poté začne přehrávání v režimu MP3. 11

12 Režim CD/MP3/WMA Nelze-li přehrát vloženou paměťovou kartu, krátce se zobrazí SD ERROR (chyba SD). Čas potřebný pro načtení závisí na druhu a velikosti paměťové karty. Vyjmutí paměťové karty Autorádio vypněte, aby byla paměťová karta správně odhlášena. Otevřete kryt otvoru pro kartu B. Stisknutím paměťovou kartu uvolněte. Vytáhněte paměťovou kartu z otvoru pro kartu. Kryt otvoru pro kartu opět zavřete. Volba skladby Pro přepnutí na předchozí/následující skladbu krátce stiskněte tlačítko / Pokud aktuální skladba hraje déle než 3 sekundy, spustí se jedním stisknutím 7 tato skladba znovu. Volba složky (jen v režimu MP3/WMA) Pro přechod do předchozí/následující složky stiskněte tlačítko / Rychlé hledání Držte stisknuté tlačítko / 7, dokud nedosáhnete požadovaného místa. Přerušení přehrávání Pro přerušení přehrávání ( PAUSE ), resp. pokračování stiskněte tlačítko 3 >. Přehrání ukázek všech skladeb Pomocí funkce Scan se přehrají ukázky všech skladeb, které jsou k dispozici. Pro spuštění přehrání ukázek držte asi 2 sekundy stisknuté tlačítko MENU 2, resp. krátce stiskněte toto tlačítko pro další poslech stanice, jejíž ukázka se aktuálně přehrává. Během přehrávání ukázek se na displeji střídavě zobrazuje SCAN a aktuální číslo skladby, resp. název souboru. Délku přehrání ukázek lze nastavit (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce VARIOUS (různé), položka nabídky SCAN TIME (délka přehrání ukázek)). Přehrání skladeb v náhodném pořadí Pro přechod mezi jednotlivými režimy přehrávání stiskněte tlačítko 5 MIX >: Režim Zobrazení Význam CD* MIX ALL Mixování skladeb MP3/ WMA Všeob. MIX DIR MIX ALL MIX OFF Mixování skladeb aktuální složky Mixování skladeb datového média Normální přehrávání * Jen Helsinki 220 BT a London 120 Je-li zapnutá funkce MIX, zobrazí se na displeji symbol MIX (smíchat všechny skladby), resp. MIX (smíchat skladby aktuální složky). 12

13 Režim CD/MP3/WMA Opakované přehrání jednotlivých skladeb nebo adresářů Pro přechod mezi jednotlivými režimy přehrávání stiskněte tlačítko 4 RPT >: Režim Zobrazení Význam CD* RPT TRACK Opakování skladby MP3/ RPT TRACK Opakování skladby WMA RPT DIR Opakování složky Všeob. RPT OFF Normální přehrávání * Jen Helsinki 220 BT a London 120 Je-li zapnutá funkce RPT, na displeji se zobrazí symbol (opakování skladby), resp. (opakování složky). Přepínání zobrazení Pro přepínání mezi těmito dvěma zobrazeními jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko DIS A: Režim Zobrazení Význam T01 00:15 Číslo skladby a hrací doba CD* T01 03:37 Číslo skladby a její trvání T01 18:30 Číslo skladby a čas FILE Název souboru ARTIST Interpret** ALBUM Název alba** MP3/ SONG Název skladby** WMA PLAY 00:15 Hrací doba TOTAL03:37 Doba skladby CLOCK18:30 Čas * Jen Helsinki 220 BT a London 120 ** Název skladby, interpret a název alba musejí být uloženy jako ID3 tagy, aby je bylo možno zobrazit. Režim prohlížení (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT) V režimu prohlížení můžete cíleně hledat a zvolit určitou skladbu na MP3/WMA médiu, aniž byste museli přerušovat probíhající přehrávání. Vyvolání režimu prohlížení Pro vyvolání režimu prohlížení stiskněte tlačítko 1 LIST >. Na displeji bliká symbol. Dodatečně se objeví symbol (složka), resp. (skladba). Zobrazí se první, resp. aktuální složka média. První složka se zobrazí jen tehdy, pokud bude režim prohlížení vyvolán poprvé po vložení, resp. připojení média. Pak se při vyvolání režimu prohlížení objeví vždy aktuální složka. Režim prohlížení můžete kdykoli opustit stisknutím tlačítka 1 LIST >. Pro volbu další složky stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko / Pro zobrazení skladeb vybrané složky stiskněte tlačítko Na displeji se zobrazí první skladba složky. Stisknutím tlačítka 7 se znovu vrátíte do seznamu složky. Pro volbu další skladby stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko / Pro přehrávání skladby stiskněte tlačítko Začne přehrávání. Opustili jste režim prohlížení. 13

14 Režim CD/MP3/WMA Bluetooth Rychlá volba skladby (Fast-Browsing) Fast-Browsing vám umožní rychlejší přístup ke skladbě. Místo tlačítek se šipkami 7 používejte pro volbu položek v seznamech regulátor hlasitosti 4: Funkce Volba položek v seznamech Potvrzení položek Návrat do vyšší úrovně Režim prohlížení Režim rychlého prohlížení / 7 Regulátor hlasitosti Fast-Browsing zapnete resp. vypnete v uživatelské nabídce (viz kapitola Uživatelská nastavení, oddíl Nastavení v nabídce VARIOUS (různé), položka nabídky BROWSE (rychlá volba)). Se zapnutou funkcí Fast-Browsing není možné v režimu prohlížení měnit hlasitost. Režim prohlížení proto nejprve opusťte stisknutím tlačítka 1 LIST > nebo spuštěním přehrávání skladby. Bluetooth (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT) Autorádio můžete přes Bluetooth spojit s jinými přístroji podporujícími Bluetooth, jako jsou mobilní telefony nebo MP3 přehrávače. Tak můžete autorádio s integrovaným mikrofonem používat jako hands-free pro připojené mobilní telefony, ovládat zvukový výstup jiných přístrojů Bluetooth a poslouchat ho přes reproduktory autorádia (Bluetooth -Streaming). Bluetooth je technologie bezdrátového spojení s krátkým dosahem. Proto se musí přístroje Bluetooth pro navázání a udržení spojení nacházet v blízkosti autorádia (ve vozidle). Aby bylo navázání spojení Bluetooth, musíte nejprve autorádio a přístroj Bluetooth spárovat. Po spárování přístrojů se automaticky vytvoří spojení Bluetooth. Toto spojení trvá tak dlouho, dokud je přístroj Bluetooth v dosahu. Je-li spojení přerušeno, např. protože se s mobilním telefonem pohybujete mimo dosah, bude spojení automaticky obnoveno, jakmile budete znovu v dosahu. S autorádiem můžete spárovat vždy jeden mobilní telefon a jeden přístroj s funkcí Streaming. Když s autorádiem spojíte nový přístroj, případné spojení s aktuálně připojeným přístrojem se automaticky přeruší. Autorádio lze ale spárovat až s 5 různými přístroji Bluetooth a každý z těchto přístrojů můžete rychle a pohodlně spojit s autorádiem. Nabídka Bluetooth V nabídce Bluetooth naleznete všechny funkce pro spárování, spojování a správu přístrojů Bluetooth. Vyvolání nabídky Bluetooth Pro otevření uživatelské nabídky krátce stiskněte tlačítko MENU 2. Stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud není zvolená položka nabídky BLUETOOTH. Pro otevření nabídky Bluetooth stiskněte tlačítko Stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud není zvolená požadovaná položka nabídky. 14

15 Bluetooth Proveďte nastavení (viz následující oddíly). Pro opuštění nabídky krátce stiskněte tlačítko MENU 2. Nabídka Bluetooth bude asi 30 sekund po posledním stisknutí tlačítka opuštěna a vrátíte se zpět na displej aktuálního audiozdroje. V nabídce se stisknutím tlačítka 7 pokaždé dostanete do vyšší úrovně nabídky. Když probíhá proces spojení Bluetooth (např. obnovování spojení s naposledy připojeným přístrojem), jsou funkce nabídky Bluetooth zablokované. Pokud se během této doby pokusíte otevřít nabídku Bluetooth, na displeji se zobrazí LINK BUSY (spojení obsazeno). Chcete-li přerušit proces spojení Bluetooth a otevřít nabídku Bluetooth, stiskněte tlačítko =. Spárování a připojení přístroje S tímto autorádiem můžete spárovat až 5 přístrojů Bluetooth. Pokud spárujete šestý, smaže se ten přístroj Bluetooth, který byl spárován jako první. Spárování a připojení mobilního telefonu Je-li aktuálně připojen mobilní telefon, bude toto připojení automaticky přerušeno, pokud spárujete a připojíte další mobilní telefon. V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky PAIRING (přihlášení). Pro spárování mobilního telefonu stiskněte tlačítko Na displeji se zobrazí PAIRING (přihlášení) a bliká symbol Bluetooth. Autorádio může být nyní po dobu asi 2 minut rozpoznáno mobilním telefonem Bluetooth a spojeno s ním. Vyhledejte svým mobilním telefonem autorádio (název Bluetooth : BLAUPUNKT ). Jakmile mobilní telefon nalezne autorádio a má se s ním spojit, zobrazí se na displeji krátce ENTER PIN (zadejte PIN) a aktuálně uložený PIN (standardně 1234 ). Vytvořte ze svého mobilního telefonu spojení. Zadejte PIN zobrazený na autorádiu. Na displeji se zobrazí PAIRED (přihlášeno) a pak CONNECTED (spojeno), jakmile budou autorádio a mobilní telefon spárovány a spojeny. Pokud nelze vytvořit spojení, zobrazí se krátce CONNECT FAILED (spojení selhalo). Pokud po zapnutí autorádia nebude nalezen naposledy připojený telefon, pokusí se autorádio připojit některý z dalších spárovaných telefonů. Nebude-li nalezen žádný z telefonů, na displeji se krátce objeví NO DEVICE (žádný přístroj). Spárování a připojení přístroje Bluetooth - Streaming Je-li aktuálně připojen přístroj s funkcí Streaming, bude toto spojení automaticky přerušeno, pokud spárujete a spojíte další přístroj s funkcí Streaming. V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky PAIRING (přihlášení). Pro spárování přístroje s funkcí Streaming stiskněte tlačítko Na displeji se zobrazí aktuálně uložený PIN (standardně 1234 ). V případě potřeby zadejte PIN přístroje s funkcí Streaming: Pro volbu číslice otáčejte u každého místa regulátorem hlasitosti 4. Pro postoupení k dalšímu nebo předchozímu místu stiskněte tlačítko nebo Pro potvrzení zadaného PIN stiskněte tlačítko 7 tolikrát, až se dostanete za poslední místo. 15

16 Bluetooth Všechny přístroje s funkcí Streaming nevyžadují zadání PIN. U některých přístrojů s funkcí Streaming musíte místo toho zadat PIN autorádia. U těchto přístrojů pouze stiskněte tlačítko 7 tolikrát, až se dostanete za poslední místo, a tak potvrdíte aktuální PIN. Tento PIN pak zadejte do přístroje s funkcí Streaming. Na displeji se zobrazí PAIRING (přihlášení) a bliká symbol Bluetooth. Autorádio může být nyní po dobu asi 2 minut rozpoznáno přístrojem s funkcí Streaming a spojeno s ním. Vyhledejte svým přístrojem s funkcí Streaming autorádio (název Bluetooth : BLAUPUNKT ) a vytvořte spojení. Resp. zadejte PIN autorádia. Jakmile je autorádio s přístrojem s funkcí Streaming spárováno a spojeno, zobrazí se na displeji, resp. PAIRED (přihlášeno) a poté CONNECTED (spojeno). Pokud nelze vytvořit spojení, zobrazí se krátce CONNECT FAILED (spojení selhalo). Po zapnutí se autorádio pokusí znovu automaticky spojit s naposledy připojeným přístrojem. Pokud se pokus o spojení nezdaří, na displeji se krátce objeví DIS- CONNECTED (nespojeno). Pokuste se znovu navázat spojení z přístroje s funkcí Streaming. Pokud po zapnutí autorádia nebude nalezen naposledy připojený přístroj, pokusí se resp. autorádio připojit některý z dalších spárovaných přístrojů. Nebude-li nalezen žádný z přístrojů, na displeji se krátce objeví NO DEVICE (žádný přístroj). Funkce telefonu Přijetí/odmítnutí příchozího hovoru Při příchozím hovoru se na displeji zobrazuje střídavě IN CALL (příchozí hovor) a číslo volajícího. Aktuální audiozdroj se ztlumí a z reproduktorů autorádia zní vyzváněcí tón. Pokud je číslo volajícího skryté, zobrazí se místo čísla IN CALL (příchozí hovor). Pokud je číslo volajícího uložené v autorádiu se jménem, zobrazí se jméno kontaktu a číslo (viz oddíl Uložení telefonního čísla do autorádia v této kapitole). Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko <. Na displeji se zobrazí CALL (hovor) a délka hovoru. Pro odmítnutí hovoru, resp. ukončení probíhajícího hovoru stiskněte tlačítko =. Na displeji se zobrazí END CALL (ukončení hovoru). Během hovoru můžete regulátorem hlasitosti 4 hlasitost měnit nebo krátkým stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto 3 přístroj ztlumit. V uživatelské nabídce můžete nastavit hlasitost pro přehrávání hovoru (viz kapitola Uživatelská nastavení, Nastavení v nabídce VOLUME (hlasitost), TEL VOLUME (hlasitost hands-free) ). Volání V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky DIAL NEW NUMBER (volba nového čísla). Pro otevření nabídky vkládání stiskněte tlačítko Nyní můžete zadat až 20místné telefonní číslo: Pro volbu číslice otáčejte u každého místa regulátorem hlasitosti 4. 16

17 Bluetooth Pro postoupení k dalšímu nebo předchozímu místu stiskněte tlačítko nebo Na další místo se můžete dostat i stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto 3. Během zadávání telefonního čísla není možné měnit hlasitost nebo autorádio ztišit (mute) Pro volání zadaného čísla stiskněte tlačítko <. Na displeji se střídavě zobrazuje CALLING (volání) a zvolené číslo. Jakmile volaný hovor přijme, na displeji se zobrazuje CALL (hovor) a doba hovoru. Při ukončení hovoru se krátce zobrazí END CALL (konec hovoru). Volání hlasovým vytáčením (Voice Dial) Tato funkce je dostupná jen tehdy, pokud připojený mobilní telefon podporuje hlasové vytáčení. V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky VOICE DIAL (hlasové vytáčení). Pro aktivaci ovládání hlasem stiskněte tlačítko - nebo - Pro aktivaci ovládání hlasem pomocí rychlé volby držte asi 2 sekundy stisknuté tlačítko <. Autorádio se ztiší a na displeji se zobrazí SPEAK NOW (nyní hovořte). Vyslovte jméno požadovaného účastníka hovoru. Není-li při aktivaci ovládání hlasem k dispozici žádné spojení Bluetooth, zobrazí se krátce VOICE DIAL FAILED (hlasové vytáčení selhalo). Pokud nebude rozpoznáno vyslovené jméno nebo už vypršel čas pro ovládání hlasem, krátce se zobrazí VOICE DIAL FAILED (hlasové vytáčení selhalo). Stisknutím tlačítka = můžete ovládání hlasem přerušit. Dbejte na to, že trvání ovládání hlasem je omezeno a závisí na konkrétním mobilním telefonu. Uložení telefonního čísla do autorádia Pět telefonní čísla můžete do autorádia uložit a můžete na ně volat pomocí rychlé volby (viz následující oddíl). Zadejte telefonní číslo tak, jak je popsáno v oddílu Volání. Pro uložení čísla držte cca 2 sekundy stisknuté tlačítko předvolby 1 5 >. Nyní můžete zadat až 15místné jméno: Pro volbu znaku otáčejte u každého místa regulátorem hlasitosti 4. Pro postoupení k dalšímu nebo předchozímu místu stiskněte tlačítko nebo Na další místo se můžete dostat i stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto 3. Pro uložení čísla a jména držte cca 2 sekundy stisknuté tlačítko předvolby 1 5 >. Na displeji se krátce zobrazí NUMBER SAVED (číslo uloženo). Pak se vraťte do nabídky Bluetooth, položka nabídky DIAL NEW NUMBER (volba nového čísla). Číslo, které bylo pod tlačítkem předvolby uložené dříve, bude nahrazeno. 17

18 Bluetooth Rychlá volba pro libovolné telefonní číslo nebo pro naposledy volané či uložené číslo Pomocí rychlé volby můžete volat, aniž byste museli zvolit odpovídající funkci nejprve v nabídce Bluetooth. Pro volání na posledně zvolené číslo stiskněte tlačítko <. Na displeji se zobrazí naposledy zvolené číslo. Pokud aktuálně není spojený žádný mobilní telefon, otevře se nabídka Bluetooth. Je zvolena položka nabídky PAIRING (přihlášení). Pro volání čísla stiskněte tlačítko <. Na displeji se střídavě zobrazuje CALLING (volání) a zvolené číslo. Pro volání uloženého čísla stiskněte tlačítko <. Pro vyvolání zde uloženého čísla stiskněte tlačítko předvolby 1 5 >. Není-li pod zvoleným tlačítkem předvolby uloženo žádné číslo, zobrazí se krátce NO NUMBER (žádné číslo). Pro volání čísla stiskněte tlačítko <. Na displeji se střídavě zobrazuje CALLING (volání) a zvolené číslo. Pro volání libovolného čísla stiskněte tlačítko <. Pro otevření nabídky vkládání a pro zadání čísla stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto 3 (telefonní číslo zadávejte tak, jak je popsáno v oddílu Volání ). Pro volání čísla stiskněte tlačítko <. Na displeji se střídavě zobrazuje CALLING (volání) a zvolené číslo. Režim Bluetooth -Streaming Spuštění režimu Bluetooth -Streaming Stiskněte tlačítko tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí BT-STREAM. Začne přehrávání. Režim Bluetooth -Streaming lze zvolit jen tehdy, je-li spojený vhodný přístroj s funkcí Streaming. Pokud se během reprodukce spojení s přístrojem s funkcí Streaming přeruší, zobrazí se krátce DISCONNECTED (spojení přerušeno) a autorádio se přepne na předchozí audiozdroj. Volba skladby Pro přepnutí na předchozí/následující skladbu krátce stiskněte tlačítko / Přerušení přehrávání Pro přerušení přehrávání ( PAUSE ), resp. pokračování stiskněte tlačítko 3 >. Další funkce v nabídce Bluetooth Změna PIN Bluetooth Autorádio má z výroby nastavený PIN Bluetooth 1234, který musíte zadat např. při spárování mobilního telefonu do tohoto mobilního telefonu. Tento PIN můžete změnit. V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky PIN EDIT (změna PIN). Pro otevření nabídky vkládání stiskněte tlačítko Nyní můžete zadat PIN: Pro volbu číslice otáčejte u každého místa regulátorem hlasitosti 4. Pro postoupení k dalšímu nebo předchozímu místu stiskněte tlačítko nebo 18

19 Bluetooth Během zadávání čísla PIN není možné měnit hlasitost. Pro potvrzení zadaného PIN a pro návrat do nabídky Bluetooth stiskněte tlačítko 7 tolikrát, až se dostanete za poslední místo. Správa spárovaných přístrojů V nabídce Bluetooth můžete spravovat spárované přístroje Bluetooth (mobilní telefony a přístroje s funkcí Streaming a dále MP3 přehrávače). V seznamech přístrojů pro mobilní telefony a přístroje s funkcí Streaming se zobrazují názvy, resp. adresy Bluetooth spárovaných přístrojů. Zde můžete: Zrušit spojení s aktuálně spojeným přístrojem Bluetooth Vytvořit spojení s jedním se spárovaných přístrojů Bluetooth Zrušit spárování s přístrojem Bluetooth V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky PHONE LIST (telefonní seznam), resp. STREAMING LIST (seznam přístrojů s funkcí Streaming). Pro otevření zvoleného seznamu stiskněte tlačítko Zobrazí se první přístroj v seznamu. Není-li spárován žádný přístroj, zobrazí se krátce NO DEVICE (žádný přístroj). Pro volbu jiného přístroje jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko / Pro volbu mezi následujícími možnostmi stiskněte tlačítko 7: Pro spojení se zvoleným přístrojem stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud není zvolená položka nabídky CONNECT DEVICE (připojit přístroj ). Pro spojení s přístrojem stiskněte tlačítko Jakmile je přístroj spojený, zobrazí se krátce CONNECTED (spojeno) a vrátíte se do nabídky Bluetooth. Pokud nelze vytvořit spojení, zobrazí se krátce CONNECT FAILED (spojení selhalo). Jakmile je přístroj připojen, zobrazí se krátce CONNECTED (spojeno). Pro přerušení spojení se zvoleným přístrojem stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud není zvolená položka nabídky DISCONNECT DEVICE (odpojit přístroj ). Pro přerušení spojení s přístrojem stiskněte tlačítko Na displeji se krátce zobrazí DISCONNECTED (spojení zrušeno) a vrátíte se do nabídky Bluetooth. Pro zrušení spárování se zvoleným přístrojem stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud není zvolená položka nabídky DELETE DEVICE (smazat přístroj ). Pro zrušení spárování s přístrojem stiskněte tlačítko Na displeji se krátce zobrazí DELETED (zrušeno) a vrátíte se do nabídky Bluetooth. Zrušení spárování všech spárovaných přístrojů V nabídce Bluetooth zvolte položku nabídky DELETE ALL PAIRED DEVICES (smazat všechny přístroje). Pro zrušení spárování všech mobilních telefonů a přístrojů s funkcí Streaming stiskněte tlačítko Na displeji se krátce zobrazí ALL DEVICES DELETED (všechny přístroje smazány). 19

20 Externí audiozdroje Nastavení zvuku Externí audiozdroje Přední zdířka AUX-IN Nebezpečí! Zvýšené nebezpečí poranění konektorem. V případě nehody může dopředu vyčnívající konektor v přední zásuvce AUX-IN spolujezdce poranit. Při používání rovných konektorů nebo adaptérů hrozí zvýšené riziko poranění. Z tohoto důvodu doporučujeme používat zalomené konektory JACK, např. kabel Blaupunkt, který lze obdržet jako příslušenství ( ). Jakmile je do přední zdířky AUX-IN ; připojený externí audiozdroj, např. přenosný MP3 přehrávač, lze ho zvolit tlačítkem Na displeji se pak zobrazí AUX. Nastavení zvuku V nabídce AUDIO můžete provádět následující nastavení zvuku: Nastavení úrovně basů a výšek Nastavení rozdělení hlasitosti vlevo/vpravo (Balance), resp. vpředu/vzadu (Fader) Přidání basů při nízké hlasitosti (X-Bass) Volba zvukového profilu (Presets) Vyvolání a opuštění nabídky AUDIO Pro otevření uživatelské nabídky krátce stiskněte tlačítko MENU 2. Stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud není zvolená položka nabídky AUDIO. Pro otevření nabídky AUDIO stiskněte tlačítko Stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud není zvolená požadovaná položka nabídky. Proveďte nastavení (viz následující oddíl). Pro opuštění nabídky krátce stiskněte tlačítko MENU 2. Nabídka bude asi 16 sekund po posledním stisknutí tlačítka opuštěna a vrátíte se zpět na displej aktuálního audiozdroje. V nabídce se stisknutím tlačítka 7 pokaždé dostanete do vyšší úrovně nabídky. Nastavení v nabídce AUDIO BASS Úroveň basů. Nastavení: -7 až + Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4. 20

21 Nastavení zvuku Uživatelská nastavení TREBLE Úroveň výšek. Nastavení: -7 až + Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4. BALANCE Rozdělení hlasitosti vlevo/vpravo. Nastavení: L9 (vlevo) až R9 (vpravo). Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4. FADER Rozdělení hlasitosti vpředu/vzadu. Nastavení: R9 (vzadu) až F9 (vpředu). Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4. X-BASS Přidání basů při nízké hlasitosti. Nastavení: OFF (vyp), 1, 2, 3 (největší přidání). Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4. PRESETS (zvukový profil) Volba přednastavení ekvalizéru. Nastavení: POP, ROCK, CLASSIC (klasika), EQ OFF (zvukový profil vypnutý; přednastavení nedostupné). Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4. Uživatelská nastavení Vyvolání uživatelské nabídky a volba nabídky Pro otevření uživatelské nabídky krátce stiskněte tlačítko MENU 2. V uživatelské nabídce naleznete uživatelská nastavení v těchto nabídkách: TUNER AUDIO (viz kapitola Nastavení zvuku ) DISPLAY VOLUME (hlasitost) CLOCK (čas) VARIOUS (různé) BLUETOOTH (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT, viz kapitola Bluetooth ) Stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud není zvolená požadovaná nabídka. Pro otevření zvolené nabídky stiskněte tlačítko Stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, dokud není zvolená požadovaná položka nabídky. Proveďte nastavení (viz následující oddíly). Pro opuštění nabídky krátce stiskněte tlačítko MENU 2. Nabídka bude asi 16 sekund po posledním stisknutí tlačítka opuštěna a vrátíte se zpět na displej aktuálního audiozdroje. V nabídce se stisknutím tlačítka 7 pokaždé dostanete do vyšší úrovně nabídky. Nastavení v nabídce TUNER RDS Zapnutí nebo vypnutí funkce RDS. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp). Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti 4. 21

22 Uživatelská nastavení TRAFFIC (dopravní informace) (jen oblast příjmu EUROPE (Evropa)) Toto nastavení je možné pouze v režimu rádia FM: Zapnutí nebo vypnutí přednosti dopravního hlášení. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp). Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti 4. Je-li zapnutá přednost dopravního vysílání, zobrazuje se na displeji symbol. TUN BAND (volba pásma) Aktivace, resp. deaktivace úrovně předvolby. Deaktivovatelné úrovně předvolby: Oblast Úrovně předvolby EUROPE (Evropa) FM2, FMT, MW (SV) USA FM2, FMT, AM, AMT S-AMERICA (Jižní Amerika) FM2, FMT, AM, AMT THAILAND (Thajsko) FM2, FMT, AM, AMT Nastavení pokaždé: ON (zap), OFF (vyp). Stiskněte tlačítko / 7 tolikrát, až se zobrazí požadovaná úroveň předvolby. Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko Pro přechod mezi nastavením ON (zap; aktivace úrovně předvolby) a OFF (vyp; deaktivace úrovně předvolby) otáčejte regulátorem hlasitosti 4. Deaktivované úrovně předvolby budou při volbě zdroje tlačítkem přeskočeny. Z výroby jsou všechny úrovně předvolby AM deaktivovány. Bude-li úroveň předvolby deaktivována, bude stanice, která je uložená na této úrovni předvolby, zachována. REGIONAL (jen oblast příjmu EUROPE (Evropa)) Toto nastavení je možné pouze v režimu rádia FM: Zapnutí nebo vypnutí funkce REGIONAL. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp). Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti 4. SEEK SENS (citlivost) Nastavení citlivosti vyhledávání stanice. Nastavení: LO1 (nejnižší) HI6 (nejvyšší). Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti 4. PTY Zapnutí nebo vypnutí funkce PTY. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp). Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti 4. PTY LANG (jazyk PTY) (jen oblast příjmu EUROPE (Evropa)) Volba jazyka pro zobrazení typů programu. Nastavení: ENGLISH (anglicky), DEUTSCH (německy), FRANCAIS (francouzsky). Pro volbu jazyka otáčejte regulátorem hlasitosti 4. 22

23 Uživatelská nastavení AREA (oblast příjmu) Volba oblasti příjmu pro příjem rádia. Nastavení: EUROPE (Evropa), USA, S-AMERICA (Jižní Amerika), THAILAND (Thajsko). Pro volbu oblasti příjmu stiskněte tlačítko / Pro nastavení oblasti příjmu stiskněte tlačítko Pro potvrzení zvolené oblasti příjmu stiskněte tlačítko Nastavení v nabídce DISPLAY DIM DAY/DIM NIGHT Nastavení jasu displeje pro den (DIM DAY), resp. pro noc (DIM NIGHT). Nastavení: Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4. Je-li vaše autorádio připojeno tak, jak je popsáno v montážním návodu, a má-li odpovídající přípojku, přepíná se jas displeje pro den a noc zapnutím nebo vypnutím osvětlení vozidla. SCROLL (rolování) Pro zobrazení běžícího textu na displeji (např. u zobrazení názvů souborů MP3) lze zvolit mezi jednorázovým zobrazením nebo opakováním. Nastavení: 1X (jednorázové zobrazení), ON (zap; opakování). Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti 4. Nastavení v nabídce VOLUME (hlasitost) ON VOLUME (hlasitost při zapnutí) Nastavení hlasitosti při zapnutí. Nastavení: Pro nastavení požadované hlasitosti při zapnutí otáčejte regulátorem hlasitosti 4. LAST VOL (poslední hlasitost) Při nastavení LAST VOL se při zapnutí znovu aktivuje hlasitost, kterou jste slyšeli před vypnutím. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp). Nebezpečí! Velká hlasitost Hlasitost při zapnutí může být nečekaně vysoká, je-li zvoleno nastavení LAST VOL (poslední hlasitost) a při posledním vypnutí rádia byla nastavena velká hlasitost. Vždy nastavujte přiměřenou hlasitost. Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti 4. TA VOLUME (hlasitost dopravních informací) (jen oblast příjmu EUROPE (Evropa)) Nastavení minimální hlasitosti pro dopravní zpravodajství. Nastavení: Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4. 23

24 Uživatelská nastavení TEL VOLUME (hlasitost hands-free) (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT, pouze při spojeném mobilním telefonu) Nastavení hlasitosti hands-free. Nastavení: Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4. Během telefonního hovoru můžete měnit hlasitost přímo regulátorem hlasitosti 4. BEEP Zapnutí nebo vypnutí potvrzovacího tónu. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp). Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4. Nastavení v nabídce CLOCK (čas) CLK DISP (trvalé zobrazení času) Zapnutí/vypnutí trvalého zobrazení času na displeji. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp). Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4. Je-li zapnuto trvalé zobrazení času, zobrazuje se na displeji čas. Teprve při stisknutí tlačítka se na displeji ukáže příslušný audiozdroj. Asi 16 sekund po posledním stisknutí tlačítka se znovu zobrazí čas. HOUR MODE (formát hodin) Volba 12, resp. 24 hodinového časového formátu. Nastavení: Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4. CLOCK SET (nastavení času) Nastavení času. Pro přechod mezi minutami a hodinami stiskněte tlačítko / Zvolené zobrazení minut, resp. hodin bliká. Pro nastavení minut resp. hodin otáčejte regulátorem hlasitosti 4. Pro potvrzení zadaného času a pro opuštění uživatelské nabídky krátce stiskněte tlačítko MENU 2. Nastavení v nabídce VARIOUS (různé) SCAN TIME (délka přehrání ukázek) Nastavení délky přehrání ukázek v krocích po 5 sekundách. Nastavení: Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4. BROWSE (rychlá volba) Zapnutí nebo vypnutí rychlé volby skladby v režimu prohlížení pomocí regulátoru hlasitosti 4. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp). Pro nastavení otáčejte regulátorem hlasitosti 4. NORMSET (nastavení na výchozí hodnoty) Obnovení původních výrobních nastavení autorádia. Pro potvrzení obnovení výrobních nastavení stiskněte tlačítko Autorádio se vypne a zresetuje se na nastavení z výroby. 24

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu 2 Tlačítko

Více

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 12 11 10 9 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

5 Radio 5 Radio ČESKÁ

5 Radio 5 Radio ČESKÁ ČESKÁ 5 Radio 5 Radio RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3-10040 Volvera

Více

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Autorádio s přehrávačem CD/MP3 Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje, okamžité ztlumení (Mute)

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

5" Radio Nav 5" Radio Nav

5 Radio Nav 5 Radio Nav ČESKÁ 5" Radio Nav 5" Radio Nav RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. Parts & Services Technical Services Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3 10040 Volvera

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Autorádio/CD-pøehrávaè Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT STUTTGART 120 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4312131

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT STUTTGART 120 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4312131 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT STUTTGART 120. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

NX302E. Rozmístění tlačítek

NX302E. Rozmístění tlačítek NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom.

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. Uživatelská příručka 29446 Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. ÚVOD Váš telefon Caller ID ukládá a zobrazuje specifické informace

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k obsluze http://www.blaupunkt.cz 1 Přehled přístroje Přehled přístroje 2 Tlačítko NAV Krátké stisknutí: Aktivace navigace a čtyř sad předvoleb. Delší

Více

KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM

KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM KDC-BT92SD RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tento návod k použití, zjistěte si kliknutím na tlačítko níže nejnovější vydanou verzi a změněné stránky. http://manual.kenwood.com/edition/im350/

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1 Obsah Obecné pokyny.............................. 2 Návod k obsluze................................... 2 Značky v textu návodu k obsluze.................

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Stručný přehled Gigaset DA610

Stručný přehled Gigaset DA610 Stručný přehled Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Displej a tlačítka Displej ( str. 4) 2 Ovládací tlačítko ( str. 5) 3 Tlačítka zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby /pauzy 6 Tlačítko

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

Opel Antara Infotainment System

Opel Antara Infotainment System Opel Antara Infotainment System Obsah Touch & Connect... 5 CD 30/CD 30 MP3 Typ 1... 93 Mobile Phone Portal... 121 Touch & Connect Úvod... 6 Rádio... 22 CD přehrávač... 27 Vstup AUX... 32 USB port...

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Návod k obsluze a k montáži

Návod k obsluze a k montáži Navigace Rádio MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Návod k obsluze a k montáži Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com Navigace Rádio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Návod k použití / česky

Návod k použití / česky Návod k použití / česky Strana 1 z 11 Výstraha Nevystavujte přístroj silným nárazům a zabraňte pádu z výšky. Nepoužívejte přístroj v extrémně studených, horkých nebo prašných podmínkách. Nevystavujte ho

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Bluetooth audiosystém

Bluetooth audiosystém 3-299-319-11 (1) Bluetooth audiosystém Návod k obsluze Chcete-lizrušitdemonstrační displej (DEMO), podívejte se na stranu 28. MEX-BT3600U 2008 Sony Corporation 3-299-320-11 (1) Bluetooth Audio systém

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

CAR RADIO KÖLN 230 BT DRESDEN 230 BT Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

CAR RADIO KÖLN 230 BT DRESDEN 230 BT Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT50 BT25 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ

(CZ) Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ (CZ) Návod k obsluze Děkujeme za zakoupení našeho přístroje! Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste mohli přístroj snadno

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

CITROËN C5 ART-X4-CS-51

CITROËN C5 ART-X4-CS-51 CITROËN C5 AUDIO SYSTÉM RDS TELEFON S MÌNIÈEM CD* A B C 1 2 3 4 5 D Q P O N M L K J I H G F E R 1 2 4 5 S * Podle verze nebo vybavení. 6 3 T AUDIO SYSTÉM RDS S PØEHRÁVAÈEM CD A MÌNIÈEM CD* A B C D E F

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT2200 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001 Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu 2 Tlačítko MENU Krátké

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

CAR RADIO BARCELONA BRISBANE Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

CAR RADIO BARCELONA BRISBANE Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího

Více

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Swing Návod k obsluze Obsah Obecné pokyny Návod k obsluze 2 Značky v textu návodu k obsluze 2 Přehled přístroje 2 Důležitá upozornění 2 Zabezpečení proti krádeži 3 Základní nastavení

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

ACCENT SOUND60 Uživatelský manuál

ACCENT SOUND60 Uživatelský manuál ACCENT SOUND60 Uživatelský manuál Brožura obsahuje důležité informace a návod k použití zařízení. Než začnete používat výrobek, důkladně si přečtěte obsah této brožury. Po přečtení ji uschovejte na bezpečném

Více

Návod k použití FMT100

Návod k použití FMT100 Návod k použití FMT100 FMT100 je bezdrátový MP3-přehrávač pro audio systémy. Obsah balení: FMT100, dálkový ovládač, audio kabel, pojistka 2.0A, návod Hlavní vlastnosti FMT100 Podpora SDkaret, USB Flash

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AT10. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme AT10. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips AT10 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2 2

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

Radiomagnetofon s CD přehrávačem

Radiomagnetofon s CD přehrávačem 4-127-406-42(1) Radiomagnetofon s CD přehrávačem Návod k obsluze CFD-RG880CP 2008 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Aby nedošlo k požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Komponentní mikrosystém

Komponentní mikrosystém MM-J320 MM-J330 Komponentní mikrosystém Přehrávání MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW uživatelská příručka Představte si možnosti Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung. Pro získání rozšířeného balíčku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení:

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení: Návod k použití Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady 1. Před prvním použitím zařízení se seznamte s tímto návodem. 2. Uchovejte si tento návod

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

Cesky. Instalace přístroje Parrot Mki9200

Cesky. Instalace přístroje Parrot Mki9200 V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot Mki9200 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení. Obsah Instalace přístroje Parrot Mki9200... 31 První použití...

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY

RADIOBUDÍK. Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY RADIOBUDÍK Sonoclock 53 SC 5303 DCF ČESKY OBSAH 3 Bezpečnost/Informace 4 Pohled na rádiobudík 6 Napájení 7 Nastavení 9 Obsluha 2 ALARM TIME SLEEP < SONOCLOCK 53 FM 88 92 96 100 104 107 108 MHz MW 530 580

Více

Vaše uživatelský manuál KENWOOD KDC-W7534U http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533926

Vaše uživatelský manuál KENWOOD KDC-W7534U http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533926 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze. Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu. Model: AF36

Návod k obsluze. Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu. Model: AF36 Návod k obsluze Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu Model: AF36 OBSAH BALENÍ Bezdrátová Bluetooth sluchátka Micro-USB nabíjecí kabel Vak na sluchátka Audio kabel Jack 3,5 mm Návod 1

Více