ZAMĚSTNAVATELŮM. Praktický rádce v otázkách zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Vydání č. 1 / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAMĚSTNAVATELŮM. Praktický rádce v otázkách zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Vydání č. 1 / 2014"

Transkript

1 ZAMĚSTNAVATELŮM Praktický rádce v otázkách zaměstnávání osob se zdravotním postižením Vydání č. 1 / 2014 Vážení zaměstnavatelé, dostává se Vám do rukou první číslo Informačního zpravodaje, který je koncipován jako praktický rádce v otázkách zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Věříme, že Vám přinese mnoho odpovědí na otázky týkající se tohoto tématu a ukáže Vám, jak lze touto formou lépe využít Vaše finanční prostředky a přispět ke společenské odpovědnosti Vaší firmy. Na případnou spolupráci s Vámi se budeme těšit! kolektiv pracovníků Podporovaného zaměstnávání FORMIKA

2 OBSAH Naše služby 3 Konkrétní nabídka Podporované zaměstnávání FORMIKA 4 Výhody zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním 5 Nejčastější dotazy 7 Aktuality ve Fose 10 Příklady dobré praxe - KFC Nové Butovice 11 Příklady dobré praxe - Hotel NOVOTEL 12 Seznam firem, které zaměstnávají nebo zaměstnávali naše klienty 13 Aktuálně práci hledají 14 Kontakty 16 2

3 NAŠE SLUŽBY Naše společnost poskytuje sociální služby již od roku Naším posláním je, mimo jiné, nabízet bezplatné služby zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou zaměstnat člověka se zdravotním postižením. Cílem spolupráce mezi společností Fosa, o. p. s., a zaměstnavatelem je propojit jeho potřeby a požadavky s možnostmi uchazečů se zdravotním postižením a vytvořit tak mezi nimi stabilní pracovní vztah. Co můžete spoluprací s námi získat? Vhodné kandidáty hledající práci na částečný úvazek. Efektivnější využití finančních prostředků vynakládaných na zaměstnance. Motivované zaměstnance. Lidé se znevýhodněním vyhledávající pomocné práce. Efektivnější využití kvalifikovaných zaměstnanců. Pozitivní dopad na pověst Vaší firmy nebo organizace. Stanete se společensky odpovědnou firmou. 3

4 Co Vám konkrétně nabízíme? Konzultace k problematice zaměstnávání lidí se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním Poradenství v legislativních otázkách Analýzu pracoviště z hlediska pracovních činností vhodných pro lidi se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním Podporu při výběrovém řízení na pracovní místo vhodné pro lidi se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním Podporu při vyřizování státní dotace Pracovní asistenci Vašim zaměstnancům se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním do doby, než budou schopni samostatně vykonávat zadanou práci Pomoc při řešení situací souvisejících s Vašimi zaměstnanci se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním Vyhledání vhodných kandidátů na Vámi nabízené pracovní pozice 4

5 VÝHODY ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Pozitivní dopad na pověst organizace Zaměstnání osob se zdravotním znevýhodněním může Vám a Vaší firmě přinést finanční i nefinanční výhody: Jde o současný trend. Veřejnost kladně hodnotí snahu firem pomoci lidem se znevýhodněním. Efektivnější využití kvalifikovaných zaměstnanců a získání motivované pracovní síly Zpravidla si tito lidé váží svého pracovního místa i v případě, že se jedná o práci pro ostatní zaměstnance neatraktivní, o práci na zkrácený úvazek, apod. Často hledají pomocné práce, díky čemuž ulehčí kvalifikovaným pracovníkům a ti mohou svůj čas využívat efektivněji. Splnění státem stanovené kvóty pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením Podle zákona o zaměstnanosti jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. - Povinný podíl OZP činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Přitom osoby s těžším zdravotním postižením (tj. plně invalidní) se započítávají jako 3 osoby se zdravotním postižením. Splnění povinného podílu lze dosáhnout i odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50% OZP nebo odvodem do státního rozpočtu 2,5násobek průměrné měsíční mzdy (za každou OZP, kterou by měl zaměstnat). Tyto dvě varianty ale nejsou příliš výhodné. 5

6 VÝHODY ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Daňové úlevy pro zaměstnavatele (Zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb.) Podle zákona o dani Zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. ( 35) se zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením (OZP), snižuje daň za zdaňovací období, za které podává daňové přiznání, o částku ,- Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením (v 1. a 2. stupni invalidity), o částku ,- Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením (ve 3. st. invalidity). Možnost příspěvků od úřadu práce (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Zaměstnavatel může požádat Úřad práce o vymezení či zřízení chráněného pracovního místa, na které může získat příspěvek. Toto pracovní místo musí být udržitelné po dobu tří let. Možnost pracovní asistence Pracovní asistent pomáhá zaměstnanci se znevýhodněním přímo na pracovišti naučit se zvládat pracovní povinnosti a další nároky tak, aby se zaměstnanec postupně zcela osamostatnil. Zaměstnavatel a spolupracovníci tedy nejsou tímto procesem zatíženi. Tuto službu poskytuje společnost Fosa zdarma. 6

7 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Řada zaměstnavatelů, u kterých se podařilo zaměstnat osoby se zdravotním znevýhodněním, ale také zaměstnavatelé nově oslovovaní vyjadřují určité obavy. Často si nedokáží představit, že by u nich člověk s postižením pracoval, jak by vycházel s kolegy, jakou práci by mu vlastně měli přidělit, apod. Pojďme si některé otázky vysvětlit: Nemám bezbariérové prostředí, nemám zkušenosti, a proto nemůžu OZP zaměstnávat. Často si zaměstnavatelé představují, že člověk s postižením musí být na vozíku nebo, v případě zrakového postižení, potřebuje speciální vizualizaci prostředí. Zapomínají však, že existují různé cílové skupiny osob s postižením. Pokud nemá zaměstnavatel bezbariérové prostředí, může si vybrat OZP z řad osob s mentálním postižením, psychickým, sluchovým, přičemž se tato postižení ještě dále dělí na stupně závažnosti. Zaměstnavatel si tak může vybrat, zda upřednostní člověka s lehčím postižením a tak získá postupně zkušenosti a jistotu proto, aby v budoucnu zaměstnal i někoho dalšího. Nemám čas osobu se zdravotním postižením zaučovat. Je pravdou, že osoby s postižením mohou zpočátku potřebovat více podpory při zaučení. Řada z nich se po určité době zapracuje tak, že vykonává stejně kvalitní práci jako ostatní zaměstnanci bez postižení. Proto zaměstnavateli, který se rozhodne zaměstnat OZP, nabízíme zvýšenou podporu ve vyjednávání podmínek k zaměstnání, v seznámení se zaměstnancem, jejich společné komunikaci, při zaučování, při kontaktu s kolegy, apod. Tyto tzv. pracovní asistence poskytujeme různě dlouhou dobu a jejich ukončení je souhlasný akt zaměstnavatele, zaměstnance s postižením a pracovního konzultanta. 7

8 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Nevěřím, že je postižený člověk schopen pracovat nebo že to vůbec chce. Většina našich klientů je velmi motivovaných a to, že pobírají invalidní důchod hned neznamená, že nejsou schopni kvalitně odvést práci. S našimi klienty spolupracujeme velmi individuálně a dlouhodobě. V individuální spolupráci se motivace klienta k práci důkladně zjišťuje a zjišťují se i konkrétní představy o pracovním uplatnění. K samotnému hledání práce se dostáváme po několikaměsíční spolupráci, kdy se věnujeme zvyšování dovedností k hledání, nalezení a později udržení zaměstnání. Klienti jsou důkladně připravováni na vstup na otevřený trh práce mezi lidi bez postižení. Nevím, jestli se mi zaměstnání člověka s postižením vyplatí. Zaměstnáním člověka ve 3. stupni invalidity můžete snížit základ daně o Kč; povinný podíl musí dle zákona plnit firma s 25 a více zaměstnanci - pokud zaměstnává například 75 zaměstnanců, má povinnost buď zaměstnat 3 osoby se zdravotním postižením (nebo 1 osobu se 3. stupni invalidity = těžce zdravotně postižený) nebo odvést do státního rozpočtu Kč nebo zakoupit výrobky nebo služby od firem, které zaměstnávají více než 50% OZP Kč. Nejjednodušší se může zdát varianta odvodu do státního rozpočtu, ale pokud dáte tyto peníze na mzdu zaměstnanci s postižením, neodvedete peníze jen tak někam, ale dostanete za to i odvedenou práci, posílíte sociální atmosféru ve firmě, snížíte fluktuaci zaměstnanců, získáte loajálního zaměstnance. 8

9 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Pro postiženého nemám žádnou vhodnou pozici Lidé s postižením hledají převážně pomocné práce, na zkrácený úvazek a za minimální mzdu. Mohou Vám pomoci vykonat práci, kterou Vaši ostatní kvalifikovaní zaměstnanci nechtějí dělat nebo je zdržuje (úklid pracoviště, skartace archivovaných dokumentů, donáška pošty mezi vzdálenými objekty firmy, zakládání dokumentů, apod.). S vytipováním takových pracovních činností Vám můžeme pomoci i my. V každé firmě lze nalézt několik činností, které mohou vytvořit alespoň částečný úvazek. Co když postiženého přijmu a nebudu s ním spokojený? Zaměstnanec se zdravotním znevýhodněním nemá žádná specifická ustanovení v rámci zákoníku práce. Platí pro ně tedy stejná práva a povinnosti jako pro zaměstnance bez postižení (uzavření nebo rozvázání pracovního vztahu, zkušební doba, dovolená, apod.). Může být pracovní asistent v mé firmě napořád? Poskytování pracovní asistence je velmi individuální a záleží na dohodě všech zúčastněných stran. Mohou být poskytovány krátkodobě (týden, měsíc) i na dobu delší (v řádu měsíců), ale nikdy ne trvale. Pokud se asistence ukončí a po nějaké době se objeví problematická situace, kdy je nutné asistence opět nastavit, může se na nás zaměstnavatel i klient obrátit a můžeme asistence znovu nastavit do doby, než bude vše v pořádku. Kdy s vámi mohu začít spolupracovat? Ihned, jakmile se rozhodnete, že byste rádi osobu se zdravotním postižením zaměstnali, potřebujete poradenství, analýzu pracovních míst nebo Vás cokoliv z této problematiky zajímá, není nic jednoduššího než se na nás obrátit - kontakty naleznete na zadní straně této brožury. Budeme se těšit! 9

10 Aktuality ve Fose Zpětná vazba od zaměstnavatele: 4 Hotel NOVOTEL V roce 2013 se podařilo pracovním konzultantům z hlediska plnění cílů služby dosáhnout nadstandartních výsledků. Službou Podporované zaměstnávání prošlo celkem 46 osob se zdravotním znevýhodněním, z nichž se u 92% podařilo zvýšit si úroveň dovedností pro hledání, nalezení a udržení si práce. 54% z nich ukončilo službu se získáním vhodného a stabilního pracovního uplatnění na volném trhu práce. Dalších 5 osob získalo práci, ale potřebovalo naší podporu i v následujícím roce. Od začátku letošního roku získalo stabilní pracovní uplatnění na volném trhu práce celkem 13 osob, z nichž 6 již ukončilo službu a pracuje zcela samostatně. Podporované zaměstnávání FORMIKA je také zprostředkovatelem zaměstnání pro osoby zařazené v projektu Šance pracovat, který koordinuje Svaz tělesně postižených. V tomto projektu se podařilo zaměstnat dalších 10 osob se zdravotním znevýhodněním. Oproti posledním třem letům se navýšil počet zájemců o službu o 25%. Důsledkem byla příliš dlouhá čekací doba na individuální spolupráci s pracovním konzultantem, která činila až 8 měsíců. Na základě toho jsme přijali další pracovní konzultanty a asistenty, čímž se podařilo zkrátit čekací dobu a navýšit kapacitu služby. Vzhledem k navýšení počtu pracovníků můžeme zaměstnavatelům nabídnout více kandidátů na nabízené pozice a tím uspokojit jejich zájem o zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním, který má pozvolně vzrůstající tendenci. 10

11 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Zpětná vazba od zaměstnavatele: KFC GALERIE NOVÉ BUTOVICE Na naší restauraci je zaměstnaná jedna osoba se zdravotním postižením a to 6 měsíců. Slečna Jarmila pracuje na své pozici velmi zodpovědně. Sama se aktivně zapojuje do dění na restauraci a v případě nutnosti pomáhá kolegům. Tento měsíc ji dokonce někteří zaměstnanci volili jako zaměstnance měsíce. Spolupráce s Fosa o.p.s. je určitě velkým přínosem při začlenění osob se zdravotním postižením do provozu. Hlavně na začátku spolupráce, kdy nejsme schopni se novému pracovníkovi plně věnovat. Líbí se mi, že se pracovní asistenti učí naše standardy a předávají je velmi kvalitně novým pracovníkům. Mám zkušenosti s Fosa o.p.s. už na třetí restauraci a Vaši pracovní asistenti vždy plnili svou práci velmi odpovědně. Nikdy jsem se nesetkala s nějakým problémem. Vaše Společnost nám pomáhala nejen při učení našich standardů, ale i při řešení běžných osobních problémů, které mohou nastat - nemoc, lékařské prohlídky, komunikace s rodinou a potřebná administrativa. Vaše služby byly vždy poskytovány kvalitně. Byli jsme velmi spokojeni s pracovními asistencemi a celkově s Vaší Společností. Určitě se na Vás do budoucna znovu obrátíme. Hana Kupová General Manager KFC Galerie Nové Butovice 11

12 Zpětná vazba od zaměstnavatele: 4 Hotel NOVOTEL Je to více jak jeden rok, co začala spolupráce našeho hotelu se společností Fosa o.p.s. Přes tuto Společnost k nám přišli pracovat dva muži jeden s 2.stupněm invalidity a jeden se 3. stupněm invalidity. Oba dva pracují v hotelu na housekeepingu na zkrácený pracovní úvazek 4 hodiny denně. Jeden z nich je vyučený krejčí, a protože k tomuto povolání patří i žehlení, využili jsme ho právě pro tuto práci. Veškeré pracovní oděvy ať již pro kuchyň, recepci, restauraci či housekeeping nejen vyžehlí, ale předtím i vypere. Pro hotel to má dvě výhody, jednak je možnost vyprat a vyžehlit vše téměř ihned a za druhé vlastně s jeho pomocí šetříme náklady hotelu. Pokud by u nás nebyl, posílaly by se všechny části oděvů do čistírny nebo prádelny za úplatu. Druhý z mužů, pomáhá pokojským s počítáním a odvozem prádla. I přesto, že má pomalejší pracovní tempo, pokojské oceňují velice tuto pomoc. Oba muži nastoupili do práce za doprovodu pracovních asistentek z Fosa o.p.s., které jim hlavně ze začátku byly velkou oporou. V podstatě je seznámily s hotelem, s jejich pracovištěm, s jejich prací. S každým z mužů zde byly pracovní asistentky do té doby, než oba dva začali svou práci zvládat. Avšak i potom, co odešly, vždy tak 1x měsíčně volal zástupce z Fosa o.p.s., zda je všechno v pořádku, nepotřebujeme-li nějakou pomoc z jejich strany. Samozřejmě jsme měli k dispozici i telefonní čísla na Fosa o.p.s. pro případ, že by se něco dělo, co nesnese odkladu. Celková spolupráce se společností Fosa o.p.s. byla a je velmi dobrá, za celou dobu se nevyskytly žádné problémy. Hana Pfeiferová Housekeeping Manager Novotel & Ibis Praha Wenceslas Square 12

13 Kdo další zaměstnává nebo zaměstnával naše klienty? Ibis Praha CSA Services, s. r. o. AmRest s. r. o. Státní oblastní archiv v Praze Tiskárna Flora s. r. o. Tesco Stores ČR a. s. WAKKENHAT security, a.s. Národní technické muzeum JABOK VOŠ sociálně pedagogická a teologická Salesiánské středisko mládeže Lékárna Údolní Ministerstvo financí ČR McDonald s Restaurant Anděl, s. r. o. CP Praha, s. r. o. ZŠ Mendíků Divadlo Nablízko Vojenský rehabilitační ústav Slapy MÚ Říčany Pavel Langmayer - Zahradnické služby Jemné pečivo pekárna Diakonie ČCE Hřebčín Mlékojedy Komunitní centrum Motýlek Zájmové sdružení Toulcův dvůr DD Praha 6 GOLEM, s. r. o. VPÚ DECO, Praha a. s. Knihkupectví Adámková 13

14 AKTUÁLNĚ PRÁCI HLEDAJÍ Aleš, 27 let Aleš hledá své uplatnění jako pomocný úklidový pracovník na 4 hodiny týdně. S úklidem již zkušenosti má a je při něm velmi pečlivý a svědomitý. Dalšími jeho silnými stránkami jsou dochvilnost a velká motivace k práci. Lukáš, 35 let Lukáš získal pracovní zkušenosti v Moravolenu a Globusu. Je flexibilní, dochvilný a zodpovědný. V současnosti hledá práci na zkrácený úvazek. Rád by se věnoval roznosu letáků nebo úklidovým pracím. Jitka, 28 let Jitka má středoškolské vzdělání, středně pokročilou znalost angličtiny, uživatelskou znalost MS Office a umí psát desetiprstovou hmatovou technikou. Jitka pracovala jako administrativní pracovnice a recepční. V současnosti by se ráda uplatnila na obdobné pozici na poloviční úvazek. Viktor, 34 let Viktor je vyučen truhlářem. Praxi má v oblasti skladových prací, kde připravoval zboží k expedici a staral se o agendu s tím spojenou. Rád by si opět našel práci ve skladu, nejlépe na 6 hodin denně. Je pracovitý, spolehlivý a schopný se rychle učit novým dovednostem. Marie, 24 let Marie vystudovala SŠ v oboru Pečovatelka a absolvovala několik doplňujících kurzů v oblasti sociální práce či pedagogiky. Ráda by si našla práci jako svačinářka či uklízečka v mateřské škole, příp. jako pomocná administrativní pracovnice. Silnou stránkou slečny Marie je její ochota pomáhat a dělat práci kvalitně, znevýhodněním jsou snížené komunikační dovednosti. Nenašli jste v tomto seznamu vhodného kandidáta do vaší firmy? To ovšem neznamená, že právě teď neklepe u našich dveří... 14

15 Jeden z našich spokojeně zaměstnaných uživatelů, pan Pavel. 15

16 KONTAKTY Fosa o. p. s. - program Podporované zaměstnávání FORMIKA ADRESA: Filipova 2013/3, Praha 4 Chodov TELEFON/FAX: MOBIL: WEB: IČ: Najdete nás na Facebooku i na LinkedIn Vedoucí programu Mgr. Klára Fialová / Pracovní konzultantka: Mgr. Veronika Samcová /

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

Zaměstnat člověka s duševním onemocněním? Proč ne?! Brožura pro zaměstnavatele

Zaměstnat člověka s duševním onemocněním? Proč ne?! Brožura pro zaměstnavatele Zaměstnat člověka s duševním onemocněním? Proč ne?! Brožura pro zaměstnavatele Jak se projevuje duševní nemoc? Může být člověk s tímto onemocněním platným zaměstnancem? Zvládne plnit své pracovní povinnosti?

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE

ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE OBSAH: ÚVOD... 3 1 CHCI ZAMĚSTNAT ČLOVĚKA S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA VOLNÉM TRHU PRÁCE CO POTŘEBUJI VĚDĚT?... 4 2 ZKUŠENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele

Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele výstup veřejné zakázky Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS.

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS. Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Vránová, DiS. Poděkování: Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na vzniku této práce, zejména

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

PŘÍRUČKA NEJEN PRO OZP

PŘÍRUČKA NEJEN PRO OZP PŘÍRUČKA NEJEN PRO OZP a jejich zaměstnavatele Příručka pro OZP a jejich zaměstnavatele Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Grafické zpracování: Mgr. Marta Říhová V roce 2013 vydalo

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V DOSPĚLÉM A SENIORSKÉM VĚKU Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 9. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel se zdravotním postižením Špatný zdravotní stav bývá jednou z častých překážek bránících pracovnímu uplatnění lidí na trhu práce. Hlavním cílem tohoto

Více

Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.

Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy. Seminář Zaměstnávání osob s postižením probíhal v rámci projektu OTEVŘME DVEŘE, jehož realizátorem je Jedličkův ústav a školy v Praze a partnery jsou Vysoká škola ekonomická a občanské sdružení Asistence.

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Nebojte se zaměstnat lidi s handicapem (PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE) Autoři: Mgr. Monika Heczková JUDr. Jan Hutař

Nebojte se zaměstnat lidi s handicapem (PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE) Autoři: Mgr. Monika Heczková JUDr. Jan Hutař Nebojte se zaměstnat lidi s handicapem (PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZAMĚSTNAVATELE) Autoři: Mgr. Monika Heczková JUDr. Jan Hutař Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR, Praha 2012 ISBN: 978-80-904152-1-8

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

7 zaměstnaných. příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů

7 zaměstnaných. příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů 7 zaměstnaných příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů Obsah Úvodní slovo 54 Kontext 6 57 O projektu Aktivizace Tréninkové zaměstnávání Podporované

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Informační materiály pro zaměstnavatele

Informační materiály pro zaměstnavatele Informační materiály pro zaměstnavatele Metodika Obsah Úvod Proč zaměstnávat osoby s hendikepem?... 3 Corporate Social Responsibility (CSR) Společenská odpovědnost firem... 3 Zákonné povinnosti - Pracovně-právní

Více

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Švýcarsko-česká spolupráce z Fondu Partnerství Sub-projekt: Výměna

1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Švýcarsko-česká spolupráce z Fondu Partnerství Sub-projekt: Výměna Když se stane úraz Analýza služeb pro pohybově postižené doplněná o příklady švýcarské praxe 1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Když se stane úraz Analýza služeb

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM INFORMACE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST - poskytovatele zdravotnických, sociálních a poradenských služeb Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více