PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009

2 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed Podpora neziskových organizací a pro-rodinných aktivit Děti a městská část (dětská hřiště,parky) Rodina - kultura a sport Činnost příspěvkových organizací MČ Brno-střed. 7 a) Sportovní a rekreační areál Kraví hora. 7 b) Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů Senioři a městská část Vítání občánků Rodina a volný čas akce radnice MČ Brno-střed Rodina a bezpečnost Podpora rodiny a bydlení Podpora rodiny a vzdělání..31 a) mateřské školy zřizované městskou částí..31 b) základní školy zřizované městskou částí.41 1

3 1. Představení městské části Brno-střed Brno-střed je od roku 1990 jednou z 29 městských částí a jak už její název napovídá, zabírá centrální prostor statutárního města Brna. Je největší městskou částí - žije v ní kolem obyvatel. Městská část Brno-střed je přirozeným turistickým, kulturním, vzdělanostním a obchodním centrem jihomoravské metropole. Na území Brnastředu se nachází většina významných brněnských památek, mnoho škol, dopravní uzel v podobě vlakového i autobusového nádraží, ubytovací kapacity, několik nákupních center, bezpočet restaurací a dalších služeb, veletržní areál, množství divadel, muzeí či klubů, dva plavecké areály, kluziště, ale třeba také ústřední brněnský hřbitov. Městská část Brno-střed je zřizovatelem téměř čtyřiceti příspěvkových organizací. Jde o více než tři desítky mateřských a základních škol a školních jídelen, dále o Sportovní a rekreační areál Kraví hora, který provozuje stejnojmenný plaveckých areál, kluziště, hokejovou halu a skatepark, a o Kulturní a vzdělávací středisko, pod které spadá Divadlo Polárka, Centrum volného času Botanka a Klub Leitnerova. Pro své obyvatele pořádá radnice městské části Brno-střed různé zábavné, 2

4 společenské či sportovní akce, ať už jde o tradiční vánoční či velikonoční trhy a slavnosti, nebo o Dětský den, Den radnice, Cyklohrátky na Kraví hoře, Mikulášoviny na radnici a podobně. Pro seniory je vykonávána pečovatelská služba, a to jak prostřednictvím terénní práce, tak ve Střediscích osobní hygieny, v Centru denních služeb a v pěti Domech s pečovatelskou službou. Radnice také podporu činnost několika klubů seniorů. Důležitou prioritu je na Brně-střed považována péče o veřejnou zeleň a o významné parkové plochy, jako jsou parky na Moravském náměstí, Obilním trhu, na náměstí 28. října, na Kraví hoře či pak Anthropos. Současně jsou nemalé finanční částky a péče vynakládány na revitalizaci a údržbu dětských hřišť a herních prvků v těchto parcích. Další významnou aktivitou radnice je podpora občanských aktivit a neziskového sektoru, a to jak prostřednictvím dotací, tak formou různých úlev, propagační či organizační pomoci. K zásadním povinnostem městské části patří též správa poměrně velkého bytového fondu, spolupráce s Městskou policí na zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a čištěn a úklid komunikací. Pro zajištění informačního servisu občanů je provozován webový portál, vydáván Zpravodaj městské části Brno-střed a připravován televizní magazín vysílaný prostřednictvím kabelové televize. 3

5 2. Podpora neziskových organizací a pro-rodinných aktivit Městská část Brno-střed podporuje pro-rodinné aktivity na svém území prostřednictvím podpory neziskových organizací a zájmových sdružení věnujících se této činnosti. V prostorách námi spravovaných domů umožňujeme činnost, či finančně podporujeme organizace: Fond ohrožených dětí, Ratolest Brno, Mateřské centrum Kuřátka, Sdružení pěstounských rodin, Kolpingova rodina Brno,o.s., Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, Romské stř. DROM, Armáda spásy, Rezekvítek, centrum soc. služeb, kluby seniorů, Junák-svaz skautů a skautek, Amadeus-nadační fond při ZUŠ Františka Jílka, Klub sportovní gymnastiky, ZUŠ Jaroslava Kvapila, Středisko Radost, Svaz důchodců, YMCA Brno, JUNIOR-Dům dětí a mládeže, Gymnasia Cantant, o.s., Kantiléna, o.p.s., P.T.Á.K.,o.s, Slovácký krůžek v Brně, Klub přátel Cyrilomětodějské školy v Brně, Outdoor active, s.r.o. provoz dětského lanového centra Jungle park, Ekocentrm Brno, Občanské sdružení 8D, Kontakt bb, a další. 4

6 3. Děti a městská část (dětská hřiště,parky) Na území MČ Brno-střed se nachází 72 parkově upravených ploch celoměstského významu plus dalších cca. 133 méně významných ploch tzv. veřejné zeleně, přičemž celková výměra obou shora uvedených kategorií je cca. 130 ha; z velké části vykonává správu uvedených parků MČ Brno-střed. Shora uvedené plochy veřejné zeleně nabízí asi 30 dětských hřišť, jejichž celková výměra dosahuje cca m². Přibližně 16 z nich prošlo v uplynulých letech rekonstrukcí nebo byla postavena úplně nová tak, aby byla co nejatraktivnější a odpovídala současným požadavkům na herní prvky a vybavení dětských hřišť kladeným jak těmi, kterým jsou primárně určeny, tj. dětmi, tak odbornou veřejností. Samozřejmostí je i co nejkvalitnější provedení z materiálů jako jsou ocel, vysokotlaký laminát nebo např. lana s ocelovým jádrem, které jsou odolné vandalismu, mají minimální nároky na údržbu a jsou certifikované ve smyslu příslušných norem vztahujících se k herním prvkům. Za poslední rok investovala městská část Brno-střed do rekonstrukce několika veřejně přístupných dětských hřišť přibližně pět miliónů korun. 5

7 V uvedeném směru chce MČ Brno-střed pokračovat i v budoucnu a už na příští kalendářní rok se chystá zrekonstruovat další dětská hřiště, která má ve své správě. Na území MČ Brno-střed je v současné době také 10 provozovaných vodních prvků v podobě historických kašen nebo i zcela nových fontán, a to buď v některých parcích (např. na Moravském nám, v Lužánkách nebo na Špilberku) nebo přímo v samotném centru města (nám. Svobody nebo historický Parnas na Zelném trhu). Územím MČ Brno-střed prochází také stále se rozvíjející síť cyklostezek, z nichž nejvýznamnější a nejvyužívanější jsou na březích dvou vodních toků městskou částí protékajících, řek Svratky a Svitavy. 6

8 4. Rodina - kultura a sport Příspěvek městské části Brno-střed ke kulturnímu a sportovnímu vyžití rodin a rodinných příslušníků v nejrůznějších věkových kategoriích je dán, kromě volnočasových akcí pořádaných radnicí, především činností dvou příspěvkových organizací, které zřizujeme a finančně podporujeme. a) Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. Provoz plaveckého areálu a letního koupaliště Areál letního koupaliště na Kraví hoře, pocházejícího ze šedesátých let minulého století, patří svou polohou a přírodním charakterem mezi nejcennější rekreační a oddechová místa v Brně. Jako výletní místo slouží nejen pro obyvatele Brna již řadu desetiletí. Jeho hodnota je dána především polohou na stráni Kraví hory s výhledem na panorama města v čele se známou dominantou hradu Špilberku a katedrály Sv. Petra a Pavla. V současnosti v sobě areál spojuje možnost odpočinku v moderním a přitom nanejvýš přírodním prostředí. Projekt rekonstrukce začal v roce a realizace byla dokončena v roce 2004, kdy byl areál 1.5. slavnostně otevřen. Krytý plavecký bazén, který pro své unikátní architektonické ztvárnění získal řadu ocenění, nabízí během roku možnost plavání pro veřejnost i sportovní kluby v 25m bazénu, dále menší bazén pro děti a vířivku. 7

9 Venkovní areál s dvěmi bazény nabízí i řadu vodních doplňků, hřiště na fotbal s travnatým i umělým povrchem, hřiště pro plážový volejbal a stopní tenis. Pro nejmenší je k dispozici pískoviště. V příštím roce, v rámci zpracovaného generelu rozvoje, počítáme s vybudováním toboganu a skluzavky a především pak první fáze zamýšlené dětské zóny s herními prvky. Do dalších let máme zpracován projekt na vybudování welness centra, dnes již oblíbeného druhu odpočinku pro celé rodiny, o které v návaznosti na finanční prostředky hodláme areál na Kraví hoře rozšířit. Provoz skateparku a veřejného kluziště Městská část prostřednictvím uvedené příspěvkové organizace provozuje v centru Brna také během letní sezóny areál skateparku. Ten si nachází stále více návštěvníků z řad dětí a mládeže, pořádány jsou i nejrůznější sportovní akce. Během zimní sezóny se areál změní v plochu pro veřejné bruslení. Jde o jedno z mála míst v Brně sloužící k tomuto účelu. V současné době hledáme další vhodné lokality v centru, kde by bylo možné bruslení pro veřejnost provozovat. 8

10 Veřejné bruslení zabezpečuje příspěvková organizace také ve svém plaveckém areálu na Kraví hoře. Provoz zimního stadiónu zázemí pro mládežnický hokej Příspěvková organizace Sportovní a rekreační areál Kraví hora spravuje a provozuje také zimní stadión umístěný při jedné z našich základních škol ZŠ Úvoz 55. Ledová plocha je zázemím pro žáky z uvedené základní školy a to nejen v rámci mladých hokejových talentů, ale také pro kurzy bruslení. Snahou městské části Brno-střed, a to i prostřednictvím provozování této haly, je aktivně podporovat mládežnický hokej ve městě Brně. 9

11 b) Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů.p.o. Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů je příspěvkovou organizací městské části Brno-střed a bylo založeno rozhodnutím zastupitelstva v roce Má za úkol poskytovat kulturní, vzdělávací a volnočasové služby především obyvatelům městské části, v níž sídlí. Předmětem činnosti organizace je zejména dramaturgické a organizační zajištění provozu pracovišť Divadlo Polárka, Klub Leitnerova a Centrum volného času Botanka. Dále pak propagace městské části Brno-střed, poskytování informací o kulturním, vzdělávacím, volnočasovém či společenském dění na území městské části a pořádání akcí pro veřejnost. Společně pak všechna střediska pořádají různé akce pro širokou veřejnost, v minulosti to např. byly Vánoce na Moravském náměstí, Den dětí či příměstské tábory, od roku 2009 jsou tyto aktivity výrazně rozšířeny. V prostorách základní školy na Bakalově nábřeží pořádá celoročně výtvarné a keramické kurzy jednak pro děti, které tuto školu navštěvují, jednak pro maminky s dětmi a seniory z blízkého okolí. Divadlo Polárka Divadlo Polárka je profesionální brněnské dětské divadlo, které vzniklo v roce Je součástí KVS U Tří kohoutů, příspěvkové organizace zřizované městskou části Brno-střed, a jako takové je touto radnicí finančně podporováno. 10

12 Dramaturgie divadla je rozčleněná na tři samostatné proudy rozlišené podle věkových kategorií: na tvorbu pro nejmladší děti předškolního věku a nejnižších ročníků základních škol, tvorbu pro střední dětskou věkovou kategorii a na tvorbu pro mládež a dospělého diváka. V linii dětského divadla se snaží oslovit malé diváky hledáním současných původních pohádek, nacházením pohádek neznámých či málo známých a originálním, hravým přístupem k pohádkám klasickým. Pro žáky základních škol a mládež nabízí především dramatizace a adaptace kultovních děl světové i české literatury. Každá sezóna je charakterizována konkrétním tématickým vymezením. Novinkou jsou také tématické předplatitelské cykly. V rámci dopoledních představení pro školy a školky je vždy rezervováno dostatečné množství míst i pro rodiče na mateřské dovolené, kteří tak mohou i během dopoledne divadlo s dětmi navštívit. Divadlo realizuje také víkendová divadelní představení pro rodiče s dětmi, navíc rozšířená o interaktivní "divadelní dílny", v nichž mohou rodiče s dětmi nahlédnout do zákulisí divadla a jeho provozu Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2003 nabízí Polárka svým divákům příjemné prostory moderního foyeru a pohodlného sálu s kapacitou 118 osob. Divadlo realizuje cca 200 představení ročně s prakticky 100% návštěvností. 11

13 Centrum volného času Botanka Centrum volného času Botanka je sice poměrně malým, ale zato hodně živým prostorem, kde mohou svůj volný čas trávit lidé všech věkových kategorií. Programová nabídka pamatuje na rodiče s malými dětmi, předškoláky, školáky, teenagery, dospělé i na seniory, svoje kroužky, kurzy a akce pořádá jak ve všedních dnech, tak o víkendech i o prázdninách. Botanka nabízí volno-časové zájmové a vzdělávací kroužky pro předškoláky, pohybové, dramatické a výtvarné kroužky, hudební kurzy, případné kurzy a doučování. Vzhledem ke stále většímu zájmu nabízí i tzv. příměstské tábory náhradní babička určené malým školákům od 6 do 10 let. Jakou součást pestré nabídky pro rodiče s dětmi pořádá Botanka pravidelné setkávání maminek s dětmi MÍČEK EDA, zaměřené na cvičení a nejrůznější společné hry. Nabízí také příležitostné i pravidelné hlídání dětí od 2 let bez rodičů s rozvíjejícím výtvarným, pohybovým a herním programem MACEŠKA. Centrum volného času nabízí i výtvarné, pohybové, jazykové a počítačové kurzy pro seniory, besedy u cimbálu určené pro seniory a projekt Mladí-seniorům - cyklus odpoledních koncertů posluchačů uměleckých škol pro seniory. 12

14 Klub Leitnerova Klub Leitnerova patří mezi stálice brněnské klubové scény - v lednu 2001 oslavil své desáté narozeniny. Pravidelně - v úterý, ve středu a ve čtvrtek - se zde pořádají koncerty zejména z oblasti folku a hudební alternativy, poslechové pořady i představení malých divadel z Brna a okolí. Oblíbené jsou rovněž pravidelné večery pro začínající i pokročilejší literáty pod názvem "Píšete do šuplíku?". Dramaturgii Klubu dále doplňují výstavy mladých výtvarníků a pravidelné pondělní pohybové kurzy kalanetiky. Na Leitnerce se konají také dopolední a odpolední kulturně-výchovné pořady pro děti, které vhodně doplňují předškolní a školní vzdělávání. 13

15 Senioři a městská část Podpora rodiny znamená také péče a pomoc těm nejstarším. Seniorům nabízí městská část Brno-střed mnoho nejrůznějších aktivit zaměřených na praktické služby i volno-časové aktivity. Snažíme se být nápomocni v různých oblastech jejich života. Kluby seniorů Jednou z možností jak mohou kolektivně naši senioři trávit svůj čas jsou kluby seniorů. V naší městské části se nacházejí hned dva, jeden na Křenové 39 v domě s pečovatelskou službou a druhý na Václavské 3. Klub na Václavské 3 se nachází v dobré dostupnosti MHD, schází se pravidelně v hojném počtu v pondělí, úterý a pátek v odpoledních hodinách. V rámci klubu jsou organizovány výlety, zájezdy, společná setkání, zdravotní tělocvik, přednášky, klub navštěvují děti z okolních škol a MŠ se svými vystoupeními. V klubu je k dispozici počítač, bohatě vybavená knihovna, nový rotoped a další cvičební pomůcky. Klub na Křenové je svým složením členů obdobný, i tento je v blízkosti MHD. V rámci klubu jsou organizována přátelská posezení, společný zpěv, tanec a karetní turnaje, společenské hry. Členové klubu zde pořádají oslavy svých jubileí, posezení u příležitosti velikonočních a vánočních svátků. Provoz klubu je každé úterý v odpoledních hodinách a v jiných dnech příležitostně. O provozní záležitosti klubu a také o jeho vybavení se stará pověřená pracovnice úřadu městské části. Oběma klubům úřad zajišťuje prostřednictvím městské policie přednášky týkající se činnosti na úseku prevence kriminality páchané na seniorech, také odborné přednášky, týkající se problematiky domácího násilí. Středisko pečovatelské služby v MČ Brno-střed Pečovatelská služba úřadu městské části Brno střed je tradiční sociální službou, která je jako terénní nebo ambulantní služba poskytována seniorům a občanům se zdravotním postižením. Umožňuje klientům setrvávat ve svých domovech, 14

16 zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, zvyšuje jeho kvalitu a soběstačnost, nepřetrhává vazby na blízké a příbuzné klienta. Cílem je poskytovat podporu klientům pečovatelské služby v zájmu: udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci sebeobsluhy, zajištění chodu domácnosti klienta, poskytování podpory klientům při obstarávání osobních záležitostí, uplatňování jejich práv a zájmů, poskytování základního sociálního poradenství, udržení sociálních kontaktů, začlenění do společnosti podpory aktivity a iniciativy klienta v řešení jeho nepříznivé životní situace. V rámci pečovatelské služby nabízíme rozvoz obědů do domácnosti klienta, dále služby klientům se sníženou mírou soběstačnosti, kteří potřebují pomoc či dopomoc při denních běžných aktivitách jako jsou koupele, pedikúra, stříhání vlasů, praní a žehlení prádla apod. Provádíme i terénní práci v rámci které poskytujeme pomoc v domácnosti při ranní toaletě, nachystání snídaní, obědů, úkonů osobní hygieny, úklidu domácnosti, či nákupů a pochůzek. Centrum denních služeb (CDS) v MČ Brno-střed Součást nabízených služeb Střediska pečovatelské služby je i činnost centra denních služeb, které je určeno pro seniory, kteří nechtějí nebo nemohou být sami. V rámci pobytu v CDS se pro naše klienty připravují a uskutečňují různé akce. Každoročně s příchodem vánočních svátků je připravena pro seniory vánoční besídka s pěveckým vystoupením studentek střední zdravotnické školy. V létě loňského roku klientky využily opakovaně s velkým úspěchem bazén na Kraví Hoře návštěvou vířivky; navštívily také řadu výstav, brněnskou zoologickou zahradu. O 15

17 velikonočních svátcích se konají pravidelné velikonoční besídky a v červnu letošního roku bylo splněno velké společné přání klientek - strávit společný oběd v restauraci. Domy s pečovatelskou službou v MČ Brno-střed Budování domů s pečovatelskou službou reflektuje snahu městské části umožnit seniorům setrvat ve stáří co nejdéle v přirozeném prostředí s možností využití služeb pečovatelské služby. Byty v domech s pečovatelskou službou mají charakter bytů v domech zvláštního určení. Pečovatelská služba je zajišťována pracovníky ve středisku pečovatelské služby, které je umístěno přímo v domě. Městská část Brno střed zajišťuje pečovatelskou službu v 5 domech - DPS Kosmonautů 23 DPS Libušina tř. 8 DPS Křenová 39 DPS Zderadova 5 DPS Hybešova 65a 16

18 Poslední z uvedených, DPS na ul.hybešova, postavila naše městská část v roce Kvalitní a důstojné bydlení se 64 byty pro občany se sníženou mírou soběstačnosti a pro občany důchodového věku bylo vybudováno celkovým nákladem 123 miliónů korun přičemž investice městské části dosáhla téměř 50 miliónů. V areálu se také nachází společenská místnost, prádelna a mandlovna, kanceláře a zázemí pro sestry nebo sklad prádla. Součástí celé investice bylo vybudování zahrady, oplocení, chodníků, dřevěné pergoly, hřiště pro petangue a odpočinkové zóny s lavičkami. Akce radnice pro seniory Radnice městské části rozšiřuje nabídku akcí, zaměřených na věkem, i když často ne duchem, starší občany. Pro seniory pořádáme: Posezení u cimbálu - pravidelné setkání s cimbálovou muzikou Františka Černého a sólisty BROLNu. Mladí seniorům - cyklus koncertů, přičemž každý z nich je nějak žánrově zaměřen. Účinkují žáci a studenti základních uměleckých škol, středních a vysokých uměleckých škol. 17

19 Nabídka kulturně osvětových akcí se dále rozrůstá o: Taneční večery - pravidelné taneční večery, v nichž se návštěvníci mohou naučit něco nového, podívat se, jak tančí profesionálové, zatančit si podle chuti. Večer různých stylů a žánrů, kultivovaná zábava pro všechny věkové kategorie. Cyklus přednášek - Cyklus přednášek o historii Brna, o jeho zajímavých místech a zákoutích, ale třeba i o cestování apod. Přednášejí pracovníci muzeí a galerií, které působí na území městské části Brno-střed. Besedy - Besedy s představiteli Policie ČR či Městské policie Brno, se starostou MČ Brno-střed, s odborníky na aktivní trávení volného času seniorů, s odborníky na zdravý životní styl apod. Prezentace sociálních služeb pro seniory - Jednorázová prezentace služeb neziskových organizací, působících v oblasti poskytování sociálních služeb seniorům. Jubilanti MČ Brno-střed nezapomíná na seniory při výročí jejich jubilejních narozenin. Gratulace probíhají formou osobní návštěvy a to u seniorů ve věku 80,85,90 a pak již každoročně. Občanům je předán dárkový balíček a písemné blahopřání od starosty městské části. Tato setkání nám umožňují nejen slavnostní společná setkání se seniory, ale také mapování jejich životní situace. 18

20 Městská část dále umožňuje seniorům, kteří oslaví své výročí uzavření sňatku, zlatou, perlovou, diamantovou či platinovou svatbu, aby si připomněli své obnovení manželského slibu v obřadní síni Nové radnice v Brně. Vyřízení svatby je bezplatné, na svatbě je zajištěna květinová výzdoba a hudební doprovod. Dále je manželům zakoupen dárkový balík a květiny. Tato slavnostní událost umožňuje setkání seniorů se svými blízkými a podporuje vzájemnou soudržnost rodiny. Vítání občánků Rodiny mohou využít možnosti přivítat své děti, nové občánky MČ Brno-střed, ve společenském sále městské části.. Tato akce se koná jedenkrát měsíčně přivítáním cca 60 dětí. Při této slavnostní události jsou přítomni nejen rodiče s dětmi, ale i další rodinní příslušníci. Noví občánci MČ Brna-střed jsou uvítáni zastupitelem nebo starostou MČ Brna-střed a tento akt je zvěčněn do pamětní knihy. Celá tato příjemná atmosféra je doprovázena živým hudebním doprovodem. Pro malé občánky je přichystána hračka z chráněné dílny, pamětní knížka, do které mohou rodiče zaznamenávat významné události prvních let dítěte. Maminky jako pozornost obdrží květiny. MČ Brno-střed také spolupracuje s knihovnou Jiřího Mahena v Brně, která poskytuje prostřednictví této akce poukaz na bezplatné členství v jejich knihovně. Rodiče si mohou celou rodinnou událost zachytit prostřednictvím fotografií či videonahrávky. 19

21 Rodina a volný čas akce radnice MČ Brno-střed V rámci cyklu Radovánky pro děti a jejich rodiče uspořádala radnice městské části v uplynulých několika měsících následující akce zaměřené na rodiny s dětmi: MIKULÁŠOVINY NA RADNICI podvečer s čertovskými sportovními disciplínami, Mikulášskou kanceláří, Andělskými rukodělky a s odměnami pro všechny šikovné i zlobivé dítka.. DĚTSKÝ KARNEVAL NA RADNICI - veselé a populární písničky, napínavé soutěže, roztomilá divadýlka a další zábavné a ztřeštěné kousky pro nejmenší. 20

22 VÍTÁNÍ JARA A VYNÁŠENÍ MORENY - rozloučení s Morenou a oslava příchodu jara. Seznámení dětí se zvyky a tradicemi spojenými s příchodem jara a Velikonocemi, zjištění proč a co vlastně slavíme, co je postní období, smrtná Neděle, modré Pondělí či Zelený čtvrtek. Odhalení proč nejsou Velikonoce každý rok ve stejný den, jakou mají souvislost s úrodou, proutím či studenou vodou, a kdo nebo co je vlastně Morena Ukázka výroby netradičních vajíček, možnost vyrobit si originální velikonoční ozdobu z proutí či velikonoční pomlázku. KULIČKIÁDA V BJÖRNSENOVĚ SADU (a další radovánky s lecčím kulatým) - Klání v pozapomenuté dětské hře v parku děti se naučí něco nového a rodiče mohou nostalgicky zavzpomínat. Kdo přijde s vlastními hliněnými kuličkami, které se už dnes nevyrábějí, dostane zvláštní ocenění pořadatelů! Kromě kuliček se hraje pétanque a kuželky. Lze si také zažonglovat, zkusit různé dovednosti s fotbalovým míčem nebo odpaly basebalového míčku. 21

23 JEŽIBABÍ SLET A ČARODĚJNÝ REJ - Na děti čekala kouzelnická škola, čarodějné strojení, stavba košťat, česání a malování na obličej či letové zkoušky na řidičák na koště, na jejich rodiče pak vystoupení břišních tanečnic, netradiční módní přehlídka a ohnivé občerstvení. Dospěláci, kteří pak dají děti na hlídání k babičce, mohou zažít večerní čarodějnou tancovačku, na níž vystoupí po čertech dobrá kapela, a ohňovou šou s plivači ohně na závěr. DĚTSKÝ DEN NA RADNICI - den plný her, soutěží a vystoupení na nádvoří radnice městské části Brno-střed. 22

24 CYKLOHRÁTKY NA KRAVÍ HOŘE - Lehce sportovní klání pro děti a jejich rodiče Hlavní cyklozávod v několika věkových kategoriích, Miminovská časovka pro jezdce v kočárcích, na tříkolkách, šlapadlech a odrážedlech, Jízda zručnosti a Cykloorienťák po Kraví hoře. Dále ukázky biketrialu a zajímavého cyklopříslušenství, seřizování kol, kontrola výbavy městskou policií Brno a další cykloradovánky. V dramaturgickém plánu pro rok 2010 připravujeme další akce pro příjemně strávené chvíle našich dětí a rodičů: SVÁTEK SOUSEDŮ radnice Brno-střed se připojuje k stejnojmenné mezinárodní akci ZVÍŘÁTKIÁDA zábavní odpoledne zahrnující setkání městských dětí s živými zvířátky, doplněný soutěžemi. DEN RADNICE - odpolední a večerní program nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Prohlídka prostor radnice Brno-střed, bývalého kláštěra. Soutěže, divadelní představení a koncert. DRAKIÁDA NA KRAVÍ HOŘE dvoudenní akce spojená se stavěním a pouštěním draků, soutěžemi a doprovodným programem. LAMPIONOVÝ PRŮVOD CENTREM BRNA - Po vlastnoruční výrobě lampiónů bude následovat průvod centrem Brna se závěrečným překvapením. 23

25 Z akcí většího rozsahu, konaných na území Brna-střed, které maše radnice pořádá nebo připravuje: Tradičně pořádáme vánoční trhy v centru Brna, s dlouholetou tradicí Těsnohlídkova vánočního stromu, Ježíškovy pošty, zvoničky a spoluprací s Českým červeným křížem a Dětským domovem Dagmar. Vánoční zpívání na radnici - svátečně laděný komorní večer s vánočními melodiemi. Před-adventní týden splněných přání - dobročinný týden spojený s jarmarkem, prezentací neziskového sektoru a prodejem výrobků z chráněných dílen. Vánoční slavnosti - řemeslný vánoční jarmark s dominantou betléma z Guinessovy knihy rekordů. Velikonoční slavnosti - jarmark orientovaný na tradiční velikonoční sortiment a občerstvení s doprovodným rukodělným, zábavným, kulturním a charitativním programem. 24

26 Bezpečiáda - zábavně a osvětově laděný festival, orientovaný na nástrahy, které přináší konec školního roku a začátek prázdnin a dovolených se soutěžním, zábavním a populárně-naučným programem. Kdo si hraje, nezlobí - přehlídka volnočasových a zájmových aktivit - přehlídka všeho dobrého a zajímavého, co se v centru Brna nabízí. Kroužky a další aktivity pro děti, mateřská centra, střediska volného času, lidušky, skautské a turistické oddíly, zájmové vzdělávání dospělých, akce a programy pro seniory. Slavnosti vína - slavnosti, kterým dominuje výstava, degustace a prodej vín, prezentace lidových řemesel a folklórní vystoupení. 25

27 Rodina a bezpečnost Bezpečnost našich rodin, dětí a seniorů je pro naší městskou část jednou z priorit. Pravidelně spolupracujeme s Policií České republiky i Městskou policií Brno v otázkách řešení aktuálních problémů i oblasti prevence. Rozsáhlá činnost sociálního odboru úřadu městské části Pravidelně jednou za měsíc v romském středisku DROM schůzky pracovní skupiny Týmu policejní asistence za účasti pracovníků DROM, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, PČR, Městské policie a dle aktuálně řešených problémů i další pozvaní - zástupci škol, dětských diagnostických ústavů, probační a mediační služby apod. Pracovníkům OSPOD jsou k dalšímu řešení předávány informace o rodinách s dětmi, které žijí v nepříznivé sociální situaci. Opakovaným bodem na programu jednání je problém nezletilých a mladistvých uživatelů drog, přizváni jsou proto také protidrogová koordinátora Magistrátu města Brna, pracovnice z ministerstva zdravotnictví. V řešení je zřízení detoxikačního zařízení pro nezletilé se zajištěním léčení uživatelů těkavých látek a přítomností psychiatrů, kteří budou ošetřovat nezletilé a mladistvé uživatele drog; Pracovníci OSPOD Brno-střed se také účastní nočních výjezdů, kdy jsou prováděny kontroly v restauracích a hernách zaměřené na kontrolu dodržování zákazu prodávání alkoholu nezletilým a zákazu hraní nezletilých na výherních automatech; v rámci nočních výjezdů prováděny kontroly v místech, kde se scházejí zejména uživatelé drog. Brno-střed podporuje vznik bezpečnostních vyhlášek města V rámci ochrany rodiny a především dětí před negativními fenomény dnešní doby, iniciovala již před rokem městská část Brno-střed vznik vyhlášky statutárního města Brna, navrhující zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Letos tuto iniciativu zopakovala a to i s přihlédnutím k výsledkům diskusí s představiteli městské policie s tím, že její platnost by strážníkům výrazně ulehčila práci při zajišťování veřejného pořádku. Zajistila by také větší bezpečnost u škol a školských zařízení, dětských hřišť, sportovišť a pískovišť, 26

28 hřbitovů, kostelů a zdravotnických zařízení. O přijetí vyhlášky Zastupitelstvem města Brna budeme nadále usilovat. Druhou z vyhlášek, jejíž návrh městská část letos přijala, byla vyhláška o vymezující veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání. Máme za to, že bezdomovci, tedy lidé kteří potřebují pomoc, by se měli z ulic přemístit do zařízení, kde jim tuto pomoc jsou schopni nabídnout. A protože i mezi těmito lidmi jsou tací, kteří mohou být pro společnost prospěšní, ocenila radnice naší městské části v loňském roce dva bezdomovce, z nichž první z nich našel a odevzdal velkou finanční částku a druhý průběžně odevzdává majitelům jejich ztracené či odcizené doklady, které nachází při svých toulkách městem. 27

29 Brno-střed podporuje bezpečnou dopravu Protože se bohužel vyskytuje stále mnoho případů úrazů chodců, z nichž velkou část tvoří děti, snažíme se přispět k větší bezpečnosti v naší obci budováním nasvětlených přechodů pro chodce. Více jak 2 mil. Kč bylo investováno za poslední tři roky do realizace nasvětlení na sedmi nejproblémovějších přechodech na našem území. Osvětová akce radnice Brno-střed Bezpečiáda Pro příští rok chystáme první z plánovaných akcí v rámci cyklu Bezpečiáda na Brno-střed - zábavně a osvětově laděný festival, orientovaný na nástrahy, které přináší konec školního roku a začátek prázdnin a dovolených se soutěžním, zábavním a populárně-naučným programem s účastí zástupců policie. 28

30 Podpora rodiny a bydlení Městská část Brno-střed s vědomím jedné z povinností obce zabezpečovat otázku bydlení, nabízí volné byty ve spravovaných domech k přidělení do pronájmu s předcházející opravou bytu vlastním nákladem nájemce a následným umořením vložených nákladů v nájmu. Zájem o pronájem stále převyšuje možnosti obce; při přidělování se snažíme podporovat především rodiny s dětmi. Sociální bydlení Kromě nabídky bytů na opravu vlastním nákladem, nabízíme i tzv. sociální byty upřednostňovány jsou žadatelé s nezletilými dětmi na základě doporučení orgánu sociálně právní ochrany dětí. Jde o pomoc rodičům s dětmi, kteří se ocitli bez bydlení a jsou umístěni v zařízeních typu Domovy pro matky s dětmi a Domovy pro přechodný pobyt. Azylové domy pro matky s dětmi poskytují první pomoc matkám s dětmi v jejich krizové situaci. Zařízení poskytuje matkám bydlení na dobu nezbytně nutnou a pomáhá řešit sociální a bytovou otázku. Po uplynutí této doby se městská část snaží umístit tyto klienty přidělením sociálního bytu na základě intenzivní spolupráce bytového odboru se sociálním odborem v přednostním přidělováním bytů. Ve městě Brně je tato činnost v tomto směru jedinečná. Jejím výsledečkem je pak pomoc potřebným, ale také pozitivní dopad na výchovu dětí. Snažíme se tak napomáhat k rozvoji a podpoře rodinného prostředí. Vytváří se tím pravidelná spolupráce OSPOD s azylovými zařízeními, zkvalitňuje se monitoring bytových možností rodinám v nouzi. Rekonstrukce stávajících a výstavba nových domů s tzv. startovacími byty Kromě oprav a vynaložených miliónů korun ročně do obnovy a oprav bytového fondu městské části, dokončili jsme během loňského roku jednu z větších akcí rekonstrukcí bytového domu na ul. Vídeňská. Dům prošel během loňského roku celkovou rekonstrukcí přibližně za 50 miliónů korun, financovanou z rozpočtu městské části. Z vybydlených a vlhkých pavlačových bytů čtvrté kategorie bez sociálního zázemí vzniklo velmi kvalitní bydlení. Dům s dvaceti byty tak již slouží novým 29

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2009/2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2007/2008 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou 1) Charakteristika školy Mateřská škola je pětitřídní zařízení. Dvě oddělení jsou heterogenní, tři oddělení jsou homogenní. Škola je obklopena velkou zahradou

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více