PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009

2 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed Podpora neziskových organizací a pro-rodinných aktivit Děti a městská část (dětská hřiště,parky) Rodina - kultura a sport Činnost příspěvkových organizací MČ Brno-střed. 7 a) Sportovní a rekreační areál Kraví hora. 7 b) Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů Senioři a městská část Vítání občánků Rodina a volný čas akce radnice MČ Brno-střed Rodina a bezpečnost Podpora rodiny a bydlení Podpora rodiny a vzdělání..31 a) mateřské školy zřizované městskou částí..31 b) základní školy zřizované městskou částí.41 1

3 1. Představení městské části Brno-střed Brno-střed je od roku 1990 jednou z 29 městských částí a jak už její název napovídá, zabírá centrální prostor statutárního města Brna. Je největší městskou částí - žije v ní kolem obyvatel. Městská část Brno-střed je přirozeným turistickým, kulturním, vzdělanostním a obchodním centrem jihomoravské metropole. Na území Brnastředu se nachází většina významných brněnských památek, mnoho škol, dopravní uzel v podobě vlakového i autobusového nádraží, ubytovací kapacity, několik nákupních center, bezpočet restaurací a dalších služeb, veletržní areál, množství divadel, muzeí či klubů, dva plavecké areály, kluziště, ale třeba také ústřední brněnský hřbitov. Městská část Brno-střed je zřizovatelem téměř čtyřiceti příspěvkových organizací. Jde o více než tři desítky mateřských a základních škol a školních jídelen, dále o Sportovní a rekreační areál Kraví hora, který provozuje stejnojmenný plaveckých areál, kluziště, hokejovou halu a skatepark, a o Kulturní a vzdělávací středisko, pod které spadá Divadlo Polárka, Centrum volného času Botanka a Klub Leitnerova. Pro své obyvatele pořádá radnice městské části Brno-střed různé zábavné, 2

4 společenské či sportovní akce, ať už jde o tradiční vánoční či velikonoční trhy a slavnosti, nebo o Dětský den, Den radnice, Cyklohrátky na Kraví hoře, Mikulášoviny na radnici a podobně. Pro seniory je vykonávána pečovatelská služba, a to jak prostřednictvím terénní práce, tak ve Střediscích osobní hygieny, v Centru denních služeb a v pěti Domech s pečovatelskou službou. Radnice také podporu činnost několika klubů seniorů. Důležitou prioritu je na Brně-střed považována péče o veřejnou zeleň a o významné parkové plochy, jako jsou parky na Moravském náměstí, Obilním trhu, na náměstí 28. října, na Kraví hoře či pak Anthropos. Současně jsou nemalé finanční částky a péče vynakládány na revitalizaci a údržbu dětských hřišť a herních prvků v těchto parcích. Další významnou aktivitou radnice je podpora občanských aktivit a neziskového sektoru, a to jak prostřednictvím dotací, tak formou různých úlev, propagační či organizační pomoci. K zásadním povinnostem městské části patří též správa poměrně velkého bytového fondu, spolupráce s Městskou policí na zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a čištěn a úklid komunikací. Pro zajištění informačního servisu občanů je provozován webový portál, vydáván Zpravodaj městské části Brno-střed a připravován televizní magazín vysílaný prostřednictvím kabelové televize. 3

5 2. Podpora neziskových organizací a pro-rodinných aktivit Městská část Brno-střed podporuje pro-rodinné aktivity na svém území prostřednictvím podpory neziskových organizací a zájmových sdružení věnujících se této činnosti. V prostorách námi spravovaných domů umožňujeme činnost, či finančně podporujeme organizace: Fond ohrožených dětí, Ratolest Brno, Mateřské centrum Kuřátka, Sdružení pěstounských rodin, Kolpingova rodina Brno,o.s., Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, Romské stř. DROM, Armáda spásy, Rezekvítek, centrum soc. služeb, kluby seniorů, Junák-svaz skautů a skautek, Amadeus-nadační fond při ZUŠ Františka Jílka, Klub sportovní gymnastiky, ZUŠ Jaroslava Kvapila, Středisko Radost, Svaz důchodců, YMCA Brno, JUNIOR-Dům dětí a mládeže, Gymnasia Cantant, o.s., Kantiléna, o.p.s., P.T.Á.K.,o.s, Slovácký krůžek v Brně, Klub přátel Cyrilomětodějské školy v Brně, Outdoor active, s.r.o. provoz dětského lanového centra Jungle park, Ekocentrm Brno, Občanské sdružení 8D, Kontakt bb, a další. 4

6 3. Děti a městská část (dětská hřiště,parky) Na území MČ Brno-střed se nachází 72 parkově upravených ploch celoměstského významu plus dalších cca. 133 méně významných ploch tzv. veřejné zeleně, přičemž celková výměra obou shora uvedených kategorií je cca. 130 ha; z velké části vykonává správu uvedených parků MČ Brno-střed. Shora uvedené plochy veřejné zeleně nabízí asi 30 dětských hřišť, jejichž celková výměra dosahuje cca m². Přibližně 16 z nich prošlo v uplynulých letech rekonstrukcí nebo byla postavena úplně nová tak, aby byla co nejatraktivnější a odpovídala současným požadavkům na herní prvky a vybavení dětských hřišť kladeným jak těmi, kterým jsou primárně určeny, tj. dětmi, tak odbornou veřejností. Samozřejmostí je i co nejkvalitnější provedení z materiálů jako jsou ocel, vysokotlaký laminát nebo např. lana s ocelovým jádrem, které jsou odolné vandalismu, mají minimální nároky na údržbu a jsou certifikované ve smyslu příslušných norem vztahujících se k herním prvkům. Za poslední rok investovala městská část Brno-střed do rekonstrukce několika veřejně přístupných dětských hřišť přibližně pět miliónů korun. 5

7 V uvedeném směru chce MČ Brno-střed pokračovat i v budoucnu a už na příští kalendářní rok se chystá zrekonstruovat další dětská hřiště, která má ve své správě. Na území MČ Brno-střed je v současné době také 10 provozovaných vodních prvků v podobě historických kašen nebo i zcela nových fontán, a to buď v některých parcích (např. na Moravském nám, v Lužánkách nebo na Špilberku) nebo přímo v samotném centru města (nám. Svobody nebo historický Parnas na Zelném trhu). Územím MČ Brno-střed prochází také stále se rozvíjející síť cyklostezek, z nichž nejvýznamnější a nejvyužívanější jsou na březích dvou vodních toků městskou částí protékajících, řek Svratky a Svitavy. 6

8 4. Rodina - kultura a sport Příspěvek městské části Brno-střed ke kulturnímu a sportovnímu vyžití rodin a rodinných příslušníků v nejrůznějších věkových kategoriích je dán, kromě volnočasových akcí pořádaných radnicí, především činností dvou příspěvkových organizací, které zřizujeme a finančně podporujeme. a) Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. Provoz plaveckého areálu a letního koupaliště Areál letního koupaliště na Kraví hoře, pocházejícího ze šedesátých let minulého století, patří svou polohou a přírodním charakterem mezi nejcennější rekreační a oddechová místa v Brně. Jako výletní místo slouží nejen pro obyvatele Brna již řadu desetiletí. Jeho hodnota je dána především polohou na stráni Kraví hory s výhledem na panorama města v čele se známou dominantou hradu Špilberku a katedrály Sv. Petra a Pavla. V současnosti v sobě areál spojuje možnost odpočinku v moderním a přitom nanejvýš přírodním prostředí. Projekt rekonstrukce začal v roce a realizace byla dokončena v roce 2004, kdy byl areál 1.5. slavnostně otevřen. Krytý plavecký bazén, který pro své unikátní architektonické ztvárnění získal řadu ocenění, nabízí během roku možnost plavání pro veřejnost i sportovní kluby v 25m bazénu, dále menší bazén pro děti a vířivku. 7

9 Venkovní areál s dvěmi bazény nabízí i řadu vodních doplňků, hřiště na fotbal s travnatým i umělým povrchem, hřiště pro plážový volejbal a stopní tenis. Pro nejmenší je k dispozici pískoviště. V příštím roce, v rámci zpracovaného generelu rozvoje, počítáme s vybudováním toboganu a skluzavky a především pak první fáze zamýšlené dětské zóny s herními prvky. Do dalších let máme zpracován projekt na vybudování welness centra, dnes již oblíbeného druhu odpočinku pro celé rodiny, o které v návaznosti na finanční prostředky hodláme areál na Kraví hoře rozšířit. Provoz skateparku a veřejného kluziště Městská část prostřednictvím uvedené příspěvkové organizace provozuje v centru Brna také během letní sezóny areál skateparku. Ten si nachází stále více návštěvníků z řad dětí a mládeže, pořádány jsou i nejrůznější sportovní akce. Během zimní sezóny se areál změní v plochu pro veřejné bruslení. Jde o jedno z mála míst v Brně sloužící k tomuto účelu. V současné době hledáme další vhodné lokality v centru, kde by bylo možné bruslení pro veřejnost provozovat. 8

10 Veřejné bruslení zabezpečuje příspěvková organizace také ve svém plaveckém areálu na Kraví hoře. Provoz zimního stadiónu zázemí pro mládežnický hokej Příspěvková organizace Sportovní a rekreační areál Kraví hora spravuje a provozuje také zimní stadión umístěný při jedné z našich základních škol ZŠ Úvoz 55. Ledová plocha je zázemím pro žáky z uvedené základní školy a to nejen v rámci mladých hokejových talentů, ale také pro kurzy bruslení. Snahou městské části Brno-střed, a to i prostřednictvím provozování této haly, je aktivně podporovat mládežnický hokej ve městě Brně. 9

11 b) Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů.p.o. Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů je příspěvkovou organizací městské části Brno-střed a bylo založeno rozhodnutím zastupitelstva v roce Má za úkol poskytovat kulturní, vzdělávací a volnočasové služby především obyvatelům městské části, v níž sídlí. Předmětem činnosti organizace je zejména dramaturgické a organizační zajištění provozu pracovišť Divadlo Polárka, Klub Leitnerova a Centrum volného času Botanka. Dále pak propagace městské části Brno-střed, poskytování informací o kulturním, vzdělávacím, volnočasovém či společenském dění na území městské části a pořádání akcí pro veřejnost. Společně pak všechna střediska pořádají různé akce pro širokou veřejnost, v minulosti to např. byly Vánoce na Moravském náměstí, Den dětí či příměstské tábory, od roku 2009 jsou tyto aktivity výrazně rozšířeny. V prostorách základní školy na Bakalově nábřeží pořádá celoročně výtvarné a keramické kurzy jednak pro děti, které tuto školu navštěvují, jednak pro maminky s dětmi a seniory z blízkého okolí. Divadlo Polárka Divadlo Polárka je profesionální brněnské dětské divadlo, které vzniklo v roce Je součástí KVS U Tří kohoutů, příspěvkové organizace zřizované městskou části Brno-střed, a jako takové je touto radnicí finančně podporováno. 10

12 Dramaturgie divadla je rozčleněná na tři samostatné proudy rozlišené podle věkových kategorií: na tvorbu pro nejmladší děti předškolního věku a nejnižších ročníků základních škol, tvorbu pro střední dětskou věkovou kategorii a na tvorbu pro mládež a dospělého diváka. V linii dětského divadla se snaží oslovit malé diváky hledáním současných původních pohádek, nacházením pohádek neznámých či málo známých a originálním, hravým přístupem k pohádkám klasickým. Pro žáky základních škol a mládež nabízí především dramatizace a adaptace kultovních děl světové i české literatury. Každá sezóna je charakterizována konkrétním tématickým vymezením. Novinkou jsou také tématické předplatitelské cykly. V rámci dopoledních představení pro školy a školky je vždy rezervováno dostatečné množství míst i pro rodiče na mateřské dovolené, kteří tak mohou i během dopoledne divadlo s dětmi navštívit. Divadlo realizuje také víkendová divadelní představení pro rodiče s dětmi, navíc rozšířená o interaktivní "divadelní dílny", v nichž mohou rodiče s dětmi nahlédnout do zákulisí divadla a jeho provozu Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2003 nabízí Polárka svým divákům příjemné prostory moderního foyeru a pohodlného sálu s kapacitou 118 osob. Divadlo realizuje cca 200 představení ročně s prakticky 100% návštěvností. 11

13 Centrum volného času Botanka Centrum volného času Botanka je sice poměrně malým, ale zato hodně živým prostorem, kde mohou svůj volný čas trávit lidé všech věkových kategorií. Programová nabídka pamatuje na rodiče s malými dětmi, předškoláky, školáky, teenagery, dospělé i na seniory, svoje kroužky, kurzy a akce pořádá jak ve všedních dnech, tak o víkendech i o prázdninách. Botanka nabízí volno-časové zájmové a vzdělávací kroužky pro předškoláky, pohybové, dramatické a výtvarné kroužky, hudební kurzy, případné kurzy a doučování. Vzhledem ke stále většímu zájmu nabízí i tzv. příměstské tábory náhradní babička určené malým školákům od 6 do 10 let. Jakou součást pestré nabídky pro rodiče s dětmi pořádá Botanka pravidelné setkávání maminek s dětmi MÍČEK EDA, zaměřené na cvičení a nejrůznější společné hry. Nabízí také příležitostné i pravidelné hlídání dětí od 2 let bez rodičů s rozvíjejícím výtvarným, pohybovým a herním programem MACEŠKA. Centrum volného času nabízí i výtvarné, pohybové, jazykové a počítačové kurzy pro seniory, besedy u cimbálu určené pro seniory a projekt Mladí-seniorům - cyklus odpoledních koncertů posluchačů uměleckých škol pro seniory. 12

14 Klub Leitnerova Klub Leitnerova patří mezi stálice brněnské klubové scény - v lednu 2001 oslavil své desáté narozeniny. Pravidelně - v úterý, ve středu a ve čtvrtek - se zde pořádají koncerty zejména z oblasti folku a hudební alternativy, poslechové pořady i představení malých divadel z Brna a okolí. Oblíbené jsou rovněž pravidelné večery pro začínající i pokročilejší literáty pod názvem "Píšete do šuplíku?". Dramaturgii Klubu dále doplňují výstavy mladých výtvarníků a pravidelné pondělní pohybové kurzy kalanetiky. Na Leitnerce se konají také dopolední a odpolední kulturně-výchovné pořady pro děti, které vhodně doplňují předškolní a školní vzdělávání. 13

15 Senioři a městská část Podpora rodiny znamená také péče a pomoc těm nejstarším. Seniorům nabízí městská část Brno-střed mnoho nejrůznějších aktivit zaměřených na praktické služby i volno-časové aktivity. Snažíme se být nápomocni v různých oblastech jejich života. Kluby seniorů Jednou z možností jak mohou kolektivně naši senioři trávit svůj čas jsou kluby seniorů. V naší městské části se nacházejí hned dva, jeden na Křenové 39 v domě s pečovatelskou službou a druhý na Václavské 3. Klub na Václavské 3 se nachází v dobré dostupnosti MHD, schází se pravidelně v hojném počtu v pondělí, úterý a pátek v odpoledních hodinách. V rámci klubu jsou organizovány výlety, zájezdy, společná setkání, zdravotní tělocvik, přednášky, klub navštěvují děti z okolních škol a MŠ se svými vystoupeními. V klubu je k dispozici počítač, bohatě vybavená knihovna, nový rotoped a další cvičební pomůcky. Klub na Křenové je svým složením členů obdobný, i tento je v blízkosti MHD. V rámci klubu jsou organizována přátelská posezení, společný zpěv, tanec a karetní turnaje, společenské hry. Členové klubu zde pořádají oslavy svých jubileí, posezení u příležitosti velikonočních a vánočních svátků. Provoz klubu je každé úterý v odpoledních hodinách a v jiných dnech příležitostně. O provozní záležitosti klubu a také o jeho vybavení se stará pověřená pracovnice úřadu městské části. Oběma klubům úřad zajišťuje prostřednictvím městské policie přednášky týkající se činnosti na úseku prevence kriminality páchané na seniorech, také odborné přednášky, týkající se problematiky domácího násilí. Středisko pečovatelské služby v MČ Brno-střed Pečovatelská služba úřadu městské části Brno střed je tradiční sociální službou, která je jako terénní nebo ambulantní služba poskytována seniorům a občanům se zdravotním postižením. Umožňuje klientům setrvávat ve svých domovech, 14

16 zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, zvyšuje jeho kvalitu a soběstačnost, nepřetrhává vazby na blízké a příbuzné klienta. Cílem je poskytovat podporu klientům pečovatelské služby v zájmu: udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci sebeobsluhy, zajištění chodu domácnosti klienta, poskytování podpory klientům při obstarávání osobních záležitostí, uplatňování jejich práv a zájmů, poskytování základního sociálního poradenství, udržení sociálních kontaktů, začlenění do společnosti podpory aktivity a iniciativy klienta v řešení jeho nepříznivé životní situace. V rámci pečovatelské služby nabízíme rozvoz obědů do domácnosti klienta, dále služby klientům se sníženou mírou soběstačnosti, kteří potřebují pomoc či dopomoc při denních běžných aktivitách jako jsou koupele, pedikúra, stříhání vlasů, praní a žehlení prádla apod. Provádíme i terénní práci v rámci které poskytujeme pomoc v domácnosti při ranní toaletě, nachystání snídaní, obědů, úkonů osobní hygieny, úklidu domácnosti, či nákupů a pochůzek. Centrum denních služeb (CDS) v MČ Brno-střed Součást nabízených služeb Střediska pečovatelské služby je i činnost centra denních služeb, které je určeno pro seniory, kteří nechtějí nebo nemohou být sami. V rámci pobytu v CDS se pro naše klienty připravují a uskutečňují různé akce. Každoročně s příchodem vánočních svátků je připravena pro seniory vánoční besídka s pěveckým vystoupením studentek střední zdravotnické školy. V létě loňského roku klientky využily opakovaně s velkým úspěchem bazén na Kraví Hoře návštěvou vířivky; navštívily také řadu výstav, brněnskou zoologickou zahradu. O 15

17 velikonočních svátcích se konají pravidelné velikonoční besídky a v červnu letošního roku bylo splněno velké společné přání klientek - strávit společný oběd v restauraci. Domy s pečovatelskou službou v MČ Brno-střed Budování domů s pečovatelskou službou reflektuje snahu městské části umožnit seniorům setrvat ve stáří co nejdéle v přirozeném prostředí s možností využití služeb pečovatelské služby. Byty v domech s pečovatelskou službou mají charakter bytů v domech zvláštního určení. Pečovatelská služba je zajišťována pracovníky ve středisku pečovatelské služby, které je umístěno přímo v domě. Městská část Brno střed zajišťuje pečovatelskou službu v 5 domech - DPS Kosmonautů 23 DPS Libušina tř. 8 DPS Křenová 39 DPS Zderadova 5 DPS Hybešova 65a 16

18 Poslední z uvedených, DPS na ul.hybešova, postavila naše městská část v roce Kvalitní a důstojné bydlení se 64 byty pro občany se sníženou mírou soběstačnosti a pro občany důchodového věku bylo vybudováno celkovým nákladem 123 miliónů korun přičemž investice městské části dosáhla téměř 50 miliónů. V areálu se také nachází společenská místnost, prádelna a mandlovna, kanceláře a zázemí pro sestry nebo sklad prádla. Součástí celé investice bylo vybudování zahrady, oplocení, chodníků, dřevěné pergoly, hřiště pro petangue a odpočinkové zóny s lavičkami. Akce radnice pro seniory Radnice městské části rozšiřuje nabídku akcí, zaměřených na věkem, i když často ne duchem, starší občany. Pro seniory pořádáme: Posezení u cimbálu - pravidelné setkání s cimbálovou muzikou Františka Černého a sólisty BROLNu. Mladí seniorům - cyklus koncertů, přičemž každý z nich je nějak žánrově zaměřen. Účinkují žáci a studenti základních uměleckých škol, středních a vysokých uměleckých škol. 17

19 Nabídka kulturně osvětových akcí se dále rozrůstá o: Taneční večery - pravidelné taneční večery, v nichž se návštěvníci mohou naučit něco nového, podívat se, jak tančí profesionálové, zatančit si podle chuti. Večer různých stylů a žánrů, kultivovaná zábava pro všechny věkové kategorie. Cyklus přednášek - Cyklus přednášek o historii Brna, o jeho zajímavých místech a zákoutích, ale třeba i o cestování apod. Přednášejí pracovníci muzeí a galerií, které působí na území městské části Brno-střed. Besedy - Besedy s představiteli Policie ČR či Městské policie Brno, se starostou MČ Brno-střed, s odborníky na aktivní trávení volného času seniorů, s odborníky na zdravý životní styl apod. Prezentace sociálních služeb pro seniory - Jednorázová prezentace služeb neziskových organizací, působících v oblasti poskytování sociálních služeb seniorům. Jubilanti MČ Brno-střed nezapomíná na seniory při výročí jejich jubilejních narozenin. Gratulace probíhají formou osobní návštěvy a to u seniorů ve věku 80,85,90 a pak již každoročně. Občanům je předán dárkový balíček a písemné blahopřání od starosty městské části. Tato setkání nám umožňují nejen slavnostní společná setkání se seniory, ale také mapování jejich životní situace. 18

20 Městská část dále umožňuje seniorům, kteří oslaví své výročí uzavření sňatku, zlatou, perlovou, diamantovou či platinovou svatbu, aby si připomněli své obnovení manželského slibu v obřadní síni Nové radnice v Brně. Vyřízení svatby je bezplatné, na svatbě je zajištěna květinová výzdoba a hudební doprovod. Dále je manželům zakoupen dárkový balík a květiny. Tato slavnostní událost umožňuje setkání seniorů se svými blízkými a podporuje vzájemnou soudržnost rodiny. Vítání občánků Rodiny mohou využít možnosti přivítat své děti, nové občánky MČ Brno-střed, ve společenském sále městské části.. Tato akce se koná jedenkrát měsíčně přivítáním cca 60 dětí. Při této slavnostní události jsou přítomni nejen rodiče s dětmi, ale i další rodinní příslušníci. Noví občánci MČ Brna-střed jsou uvítáni zastupitelem nebo starostou MČ Brna-střed a tento akt je zvěčněn do pamětní knihy. Celá tato příjemná atmosféra je doprovázena živým hudebním doprovodem. Pro malé občánky je přichystána hračka z chráněné dílny, pamětní knížka, do které mohou rodiče zaznamenávat významné události prvních let dítěte. Maminky jako pozornost obdrží květiny. MČ Brno-střed také spolupracuje s knihovnou Jiřího Mahena v Brně, která poskytuje prostřednictví této akce poukaz na bezplatné členství v jejich knihovně. Rodiče si mohou celou rodinnou událost zachytit prostřednictvím fotografií či videonahrávky. 19

21 Rodina a volný čas akce radnice MČ Brno-střed V rámci cyklu Radovánky pro děti a jejich rodiče uspořádala radnice městské části v uplynulých několika měsících následující akce zaměřené na rodiny s dětmi: MIKULÁŠOVINY NA RADNICI podvečer s čertovskými sportovními disciplínami, Mikulášskou kanceláří, Andělskými rukodělky a s odměnami pro všechny šikovné i zlobivé dítka.. DĚTSKÝ KARNEVAL NA RADNICI - veselé a populární písničky, napínavé soutěže, roztomilá divadýlka a další zábavné a ztřeštěné kousky pro nejmenší. 20

22 VÍTÁNÍ JARA A VYNÁŠENÍ MORENY - rozloučení s Morenou a oslava příchodu jara. Seznámení dětí se zvyky a tradicemi spojenými s příchodem jara a Velikonocemi, zjištění proč a co vlastně slavíme, co je postní období, smrtná Neděle, modré Pondělí či Zelený čtvrtek. Odhalení proč nejsou Velikonoce každý rok ve stejný den, jakou mají souvislost s úrodou, proutím či studenou vodou, a kdo nebo co je vlastně Morena Ukázka výroby netradičních vajíček, možnost vyrobit si originální velikonoční ozdobu z proutí či velikonoční pomlázku. KULIČKIÁDA V BJÖRNSENOVĚ SADU (a další radovánky s lecčím kulatým) - Klání v pozapomenuté dětské hře v parku děti se naučí něco nového a rodiče mohou nostalgicky zavzpomínat. Kdo přijde s vlastními hliněnými kuličkami, které se už dnes nevyrábějí, dostane zvláštní ocenění pořadatelů! Kromě kuliček se hraje pétanque a kuželky. Lze si také zažonglovat, zkusit různé dovednosti s fotbalovým míčem nebo odpaly basebalového míčku. 21

23 JEŽIBABÍ SLET A ČARODĚJNÝ REJ - Na děti čekala kouzelnická škola, čarodějné strojení, stavba košťat, česání a malování na obličej či letové zkoušky na řidičák na koště, na jejich rodiče pak vystoupení břišních tanečnic, netradiční módní přehlídka a ohnivé občerstvení. Dospěláci, kteří pak dají děti na hlídání k babičce, mohou zažít večerní čarodějnou tancovačku, na níž vystoupí po čertech dobrá kapela, a ohňovou šou s plivači ohně na závěr. DĚTSKÝ DEN NA RADNICI - den plný her, soutěží a vystoupení na nádvoří radnice městské části Brno-střed. 22

24 CYKLOHRÁTKY NA KRAVÍ HOŘE - Lehce sportovní klání pro děti a jejich rodiče Hlavní cyklozávod v několika věkových kategoriích, Miminovská časovka pro jezdce v kočárcích, na tříkolkách, šlapadlech a odrážedlech, Jízda zručnosti a Cykloorienťák po Kraví hoře. Dále ukázky biketrialu a zajímavého cyklopříslušenství, seřizování kol, kontrola výbavy městskou policií Brno a další cykloradovánky. V dramaturgickém plánu pro rok 2010 připravujeme další akce pro příjemně strávené chvíle našich dětí a rodičů: SVÁTEK SOUSEDŮ radnice Brno-střed se připojuje k stejnojmenné mezinárodní akci ZVÍŘÁTKIÁDA zábavní odpoledne zahrnující setkání městských dětí s živými zvířátky, doplněný soutěžemi. DEN RADNICE - odpolední a večerní program nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Prohlídka prostor radnice Brno-střed, bývalého kláštěra. Soutěže, divadelní představení a koncert. DRAKIÁDA NA KRAVÍ HOŘE dvoudenní akce spojená se stavěním a pouštěním draků, soutěžemi a doprovodným programem. LAMPIONOVÝ PRŮVOD CENTREM BRNA - Po vlastnoruční výrobě lampiónů bude následovat průvod centrem Brna se závěrečným překvapením. 23

25 Z akcí většího rozsahu, konaných na území Brna-střed, které maše radnice pořádá nebo připravuje: Tradičně pořádáme vánoční trhy v centru Brna, s dlouholetou tradicí Těsnohlídkova vánočního stromu, Ježíškovy pošty, zvoničky a spoluprací s Českým červeným křížem a Dětským domovem Dagmar. Vánoční zpívání na radnici - svátečně laděný komorní večer s vánočními melodiemi. Před-adventní týden splněných přání - dobročinný týden spojený s jarmarkem, prezentací neziskového sektoru a prodejem výrobků z chráněných dílen. Vánoční slavnosti - řemeslný vánoční jarmark s dominantou betléma z Guinessovy knihy rekordů. Velikonoční slavnosti - jarmark orientovaný na tradiční velikonoční sortiment a občerstvení s doprovodným rukodělným, zábavným, kulturním a charitativním programem. 24

26 Bezpečiáda - zábavně a osvětově laděný festival, orientovaný na nástrahy, které přináší konec školního roku a začátek prázdnin a dovolených se soutěžním, zábavním a populárně-naučným programem. Kdo si hraje, nezlobí - přehlídka volnočasových a zájmových aktivit - přehlídka všeho dobrého a zajímavého, co se v centru Brna nabízí. Kroužky a další aktivity pro děti, mateřská centra, střediska volného času, lidušky, skautské a turistické oddíly, zájmové vzdělávání dospělých, akce a programy pro seniory. Slavnosti vína - slavnosti, kterým dominuje výstava, degustace a prodej vín, prezentace lidových řemesel a folklórní vystoupení. 25

27 Rodina a bezpečnost Bezpečnost našich rodin, dětí a seniorů je pro naší městskou část jednou z priorit. Pravidelně spolupracujeme s Policií České republiky i Městskou policií Brno v otázkách řešení aktuálních problémů i oblasti prevence. Rozsáhlá činnost sociálního odboru úřadu městské části Pravidelně jednou za měsíc v romském středisku DROM schůzky pracovní skupiny Týmu policejní asistence za účasti pracovníků DROM, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, PČR, Městské policie a dle aktuálně řešených problémů i další pozvaní - zástupci škol, dětských diagnostických ústavů, probační a mediační služby apod. Pracovníkům OSPOD jsou k dalšímu řešení předávány informace o rodinách s dětmi, které žijí v nepříznivé sociální situaci. Opakovaným bodem na programu jednání je problém nezletilých a mladistvých uživatelů drog, přizváni jsou proto také protidrogová koordinátora Magistrátu města Brna, pracovnice z ministerstva zdravotnictví. V řešení je zřízení detoxikačního zařízení pro nezletilé se zajištěním léčení uživatelů těkavých látek a přítomností psychiatrů, kteří budou ošetřovat nezletilé a mladistvé uživatele drog; Pracovníci OSPOD Brno-střed se také účastní nočních výjezdů, kdy jsou prováděny kontroly v restauracích a hernách zaměřené na kontrolu dodržování zákazu prodávání alkoholu nezletilým a zákazu hraní nezletilých na výherních automatech; v rámci nočních výjezdů prováděny kontroly v místech, kde se scházejí zejména uživatelé drog. Brno-střed podporuje vznik bezpečnostních vyhlášek města V rámci ochrany rodiny a především dětí před negativními fenomény dnešní doby, iniciovala již před rokem městská část Brno-střed vznik vyhlášky statutárního města Brna, navrhující zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Letos tuto iniciativu zopakovala a to i s přihlédnutím k výsledkům diskusí s představiteli městské policie s tím, že její platnost by strážníkům výrazně ulehčila práci při zajišťování veřejného pořádku. Zajistila by také větší bezpečnost u škol a školských zařízení, dětských hřišť, sportovišť a pískovišť, 26

28 hřbitovů, kostelů a zdravotnických zařízení. O přijetí vyhlášky Zastupitelstvem města Brna budeme nadále usilovat. Druhou z vyhlášek, jejíž návrh městská část letos přijala, byla vyhláška o vymezující veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání. Máme za to, že bezdomovci, tedy lidé kteří potřebují pomoc, by se měli z ulic přemístit do zařízení, kde jim tuto pomoc jsou schopni nabídnout. A protože i mezi těmito lidmi jsou tací, kteří mohou být pro společnost prospěšní, ocenila radnice naší městské části v loňském roce dva bezdomovce, z nichž první z nich našel a odevzdal velkou finanční částku a druhý průběžně odevzdává majitelům jejich ztracené či odcizené doklady, které nachází při svých toulkách městem. 27

29 Brno-střed podporuje bezpečnou dopravu Protože se bohužel vyskytuje stále mnoho případů úrazů chodců, z nichž velkou část tvoří děti, snažíme se přispět k větší bezpečnosti v naší obci budováním nasvětlených přechodů pro chodce. Více jak 2 mil. Kč bylo investováno za poslední tři roky do realizace nasvětlení na sedmi nejproblémovějších přechodech na našem území. Osvětová akce radnice Brno-střed Bezpečiáda Pro příští rok chystáme první z plánovaných akcí v rámci cyklu Bezpečiáda na Brno-střed - zábavně a osvětově laděný festival, orientovaný na nástrahy, které přináší konec školního roku a začátek prázdnin a dovolených se soutěžním, zábavním a populárně-naučným programem s účastí zástupců policie. 28

30 Podpora rodiny a bydlení Městská část Brno-střed s vědomím jedné z povinností obce zabezpečovat otázku bydlení, nabízí volné byty ve spravovaných domech k přidělení do pronájmu s předcházející opravou bytu vlastním nákladem nájemce a následným umořením vložených nákladů v nájmu. Zájem o pronájem stále převyšuje možnosti obce; při přidělování se snažíme podporovat především rodiny s dětmi. Sociální bydlení Kromě nabídky bytů na opravu vlastním nákladem, nabízíme i tzv. sociální byty upřednostňovány jsou žadatelé s nezletilými dětmi na základě doporučení orgánu sociálně právní ochrany dětí. Jde o pomoc rodičům s dětmi, kteří se ocitli bez bydlení a jsou umístěni v zařízeních typu Domovy pro matky s dětmi a Domovy pro přechodný pobyt. Azylové domy pro matky s dětmi poskytují první pomoc matkám s dětmi v jejich krizové situaci. Zařízení poskytuje matkám bydlení na dobu nezbytně nutnou a pomáhá řešit sociální a bytovou otázku. Po uplynutí této doby se městská část snaží umístit tyto klienty přidělením sociálního bytu na základě intenzivní spolupráce bytového odboru se sociálním odborem v přednostním přidělováním bytů. Ve městě Brně je tato činnost v tomto směru jedinečná. Jejím výsledečkem je pak pomoc potřebným, ale také pozitivní dopad na výchovu dětí. Snažíme se tak napomáhat k rozvoji a podpoře rodinného prostředí. Vytváří se tím pravidelná spolupráce OSPOD s azylovými zařízeními, zkvalitňuje se monitoring bytových možností rodinám v nouzi. Rekonstrukce stávajících a výstavba nových domů s tzv. startovacími byty Kromě oprav a vynaložených miliónů korun ročně do obnovy a oprav bytového fondu městské části, dokončili jsme během loňského roku jednu z větších akcí rekonstrukcí bytového domu na ul. Vídeňská. Dům prošel během loňského roku celkovou rekonstrukcí přibližně za 50 miliónů korun, financovanou z rozpočtu městské části. Z vybydlených a vlhkých pavlačových bytů čtvrté kategorie bez sociálního zázemí vzniklo velmi kvalitní bydlení. Dům s dvaceti byty tak již slouží novým 29

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Těšíme se na Vás 1. září!

Těšíme se na Vás 1. září! DS Milí příznivci Labyrinthu, děkujeme za zájem o projekt Open School Space a laboratorní školu Labyrinth. Vašeho zájmu si velmi ceníme, a proto Vás prostřednictvím newsletteru pravidelně informujeme o

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výroční zpráva 2011/2012 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více