PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009

2 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed Podpora neziskových organizací a pro-rodinných aktivit Děti a městská část (dětská hřiště,parky) Rodina - kultura a sport Činnost příspěvkových organizací MČ Brno-střed. 7 a) Sportovní a rekreační areál Kraví hora. 7 b) Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů Senioři a městská část Vítání občánků Rodina a volný čas akce radnice MČ Brno-střed Rodina a bezpečnost Podpora rodiny a bydlení Podpora rodiny a vzdělání..31 a) mateřské školy zřizované městskou částí..31 b) základní školy zřizované městskou částí.41 1

3 1. Představení městské části Brno-střed Brno-střed je od roku 1990 jednou z 29 městských částí a jak už její název napovídá, zabírá centrální prostor statutárního města Brna. Je největší městskou částí - žije v ní kolem obyvatel. Městská část Brno-střed je přirozeným turistickým, kulturním, vzdělanostním a obchodním centrem jihomoravské metropole. Na území Brnastředu se nachází většina významných brněnských památek, mnoho škol, dopravní uzel v podobě vlakového i autobusového nádraží, ubytovací kapacity, několik nákupních center, bezpočet restaurací a dalších služeb, veletržní areál, množství divadel, muzeí či klubů, dva plavecké areály, kluziště, ale třeba také ústřední brněnský hřbitov. Městská část Brno-střed je zřizovatelem téměř čtyřiceti příspěvkových organizací. Jde o více než tři desítky mateřských a základních škol a školních jídelen, dále o Sportovní a rekreační areál Kraví hora, který provozuje stejnojmenný plaveckých areál, kluziště, hokejovou halu a skatepark, a o Kulturní a vzdělávací středisko, pod které spadá Divadlo Polárka, Centrum volného času Botanka a Klub Leitnerova. Pro své obyvatele pořádá radnice městské části Brno-střed různé zábavné, 2

4 společenské či sportovní akce, ať už jde o tradiční vánoční či velikonoční trhy a slavnosti, nebo o Dětský den, Den radnice, Cyklohrátky na Kraví hoře, Mikulášoviny na radnici a podobně. Pro seniory je vykonávána pečovatelská služba, a to jak prostřednictvím terénní práce, tak ve Střediscích osobní hygieny, v Centru denních služeb a v pěti Domech s pečovatelskou službou. Radnice také podporu činnost několika klubů seniorů. Důležitou prioritu je na Brně-střed považována péče o veřejnou zeleň a o významné parkové plochy, jako jsou parky na Moravském náměstí, Obilním trhu, na náměstí 28. října, na Kraví hoře či pak Anthropos. Současně jsou nemalé finanční částky a péče vynakládány na revitalizaci a údržbu dětských hřišť a herních prvků v těchto parcích. Další významnou aktivitou radnice je podpora občanských aktivit a neziskového sektoru, a to jak prostřednictvím dotací, tak formou různých úlev, propagační či organizační pomoci. K zásadním povinnostem městské části patří též správa poměrně velkého bytového fondu, spolupráce s Městskou policí na zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a čištěn a úklid komunikací. Pro zajištění informačního servisu občanů je provozován webový portál, vydáván Zpravodaj městské části Brno-střed a připravován televizní magazín vysílaný prostřednictvím kabelové televize. 3

5 2. Podpora neziskových organizací a pro-rodinných aktivit Městská část Brno-střed podporuje pro-rodinné aktivity na svém území prostřednictvím podpory neziskových organizací a zájmových sdružení věnujících se této činnosti. V prostorách námi spravovaných domů umožňujeme činnost, či finančně podporujeme organizace: Fond ohrožených dětí, Ratolest Brno, Mateřské centrum Kuřátka, Sdružení pěstounských rodin, Kolpingova rodina Brno,o.s., Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, Romské stř. DROM, Armáda spásy, Rezekvítek, centrum soc. služeb, kluby seniorů, Junák-svaz skautů a skautek, Amadeus-nadační fond při ZUŠ Františka Jílka, Klub sportovní gymnastiky, ZUŠ Jaroslava Kvapila, Středisko Radost, Svaz důchodců, YMCA Brno, JUNIOR-Dům dětí a mládeže, Gymnasia Cantant, o.s., Kantiléna, o.p.s., P.T.Á.K.,o.s, Slovácký krůžek v Brně, Klub přátel Cyrilomětodějské školy v Brně, Outdoor active, s.r.o. provoz dětského lanového centra Jungle park, Ekocentrm Brno, Občanské sdružení 8D, Kontakt bb, a další. 4

6 3. Děti a městská část (dětská hřiště,parky) Na území MČ Brno-střed se nachází 72 parkově upravených ploch celoměstského významu plus dalších cca. 133 méně významných ploch tzv. veřejné zeleně, přičemž celková výměra obou shora uvedených kategorií je cca. 130 ha; z velké části vykonává správu uvedených parků MČ Brno-střed. Shora uvedené plochy veřejné zeleně nabízí asi 30 dětských hřišť, jejichž celková výměra dosahuje cca m². Přibližně 16 z nich prošlo v uplynulých letech rekonstrukcí nebo byla postavena úplně nová tak, aby byla co nejatraktivnější a odpovídala současným požadavkům na herní prvky a vybavení dětských hřišť kladeným jak těmi, kterým jsou primárně určeny, tj. dětmi, tak odbornou veřejností. Samozřejmostí je i co nejkvalitnější provedení z materiálů jako jsou ocel, vysokotlaký laminát nebo např. lana s ocelovým jádrem, které jsou odolné vandalismu, mají minimální nároky na údržbu a jsou certifikované ve smyslu příslušných norem vztahujících se k herním prvkům. Za poslední rok investovala městská část Brno-střed do rekonstrukce několika veřejně přístupných dětských hřišť přibližně pět miliónů korun. 5

7 V uvedeném směru chce MČ Brno-střed pokračovat i v budoucnu a už na příští kalendářní rok se chystá zrekonstruovat další dětská hřiště, která má ve své správě. Na území MČ Brno-střed je v současné době také 10 provozovaných vodních prvků v podobě historických kašen nebo i zcela nových fontán, a to buď v některých parcích (např. na Moravském nám, v Lužánkách nebo na Špilberku) nebo přímo v samotném centru města (nám. Svobody nebo historický Parnas na Zelném trhu). Územím MČ Brno-střed prochází také stále se rozvíjející síť cyklostezek, z nichž nejvýznamnější a nejvyužívanější jsou na březích dvou vodních toků městskou částí protékajících, řek Svratky a Svitavy. 6

8 4. Rodina - kultura a sport Příspěvek městské části Brno-střed ke kulturnímu a sportovnímu vyžití rodin a rodinných příslušníků v nejrůznějších věkových kategoriích je dán, kromě volnočasových akcí pořádaných radnicí, především činností dvou příspěvkových organizací, které zřizujeme a finančně podporujeme. a) Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. Provoz plaveckého areálu a letního koupaliště Areál letního koupaliště na Kraví hoře, pocházejícího ze šedesátých let minulého století, patří svou polohou a přírodním charakterem mezi nejcennější rekreační a oddechová místa v Brně. Jako výletní místo slouží nejen pro obyvatele Brna již řadu desetiletí. Jeho hodnota je dána především polohou na stráni Kraví hory s výhledem na panorama města v čele se známou dominantou hradu Špilberku a katedrály Sv. Petra a Pavla. V současnosti v sobě areál spojuje možnost odpočinku v moderním a přitom nanejvýš přírodním prostředí. Projekt rekonstrukce začal v roce a realizace byla dokončena v roce 2004, kdy byl areál 1.5. slavnostně otevřen. Krytý plavecký bazén, který pro své unikátní architektonické ztvárnění získal řadu ocenění, nabízí během roku možnost plavání pro veřejnost i sportovní kluby v 25m bazénu, dále menší bazén pro děti a vířivku. 7

9 Venkovní areál s dvěmi bazény nabízí i řadu vodních doplňků, hřiště na fotbal s travnatým i umělým povrchem, hřiště pro plážový volejbal a stopní tenis. Pro nejmenší je k dispozici pískoviště. V příštím roce, v rámci zpracovaného generelu rozvoje, počítáme s vybudováním toboganu a skluzavky a především pak první fáze zamýšlené dětské zóny s herními prvky. Do dalších let máme zpracován projekt na vybudování welness centra, dnes již oblíbeného druhu odpočinku pro celé rodiny, o které v návaznosti na finanční prostředky hodláme areál na Kraví hoře rozšířit. Provoz skateparku a veřejného kluziště Městská část prostřednictvím uvedené příspěvkové organizace provozuje v centru Brna také během letní sezóny areál skateparku. Ten si nachází stále více návštěvníků z řad dětí a mládeže, pořádány jsou i nejrůznější sportovní akce. Během zimní sezóny se areál změní v plochu pro veřejné bruslení. Jde o jedno z mála míst v Brně sloužící k tomuto účelu. V současné době hledáme další vhodné lokality v centru, kde by bylo možné bruslení pro veřejnost provozovat. 8

10 Veřejné bruslení zabezpečuje příspěvková organizace také ve svém plaveckém areálu na Kraví hoře. Provoz zimního stadiónu zázemí pro mládežnický hokej Příspěvková organizace Sportovní a rekreační areál Kraví hora spravuje a provozuje také zimní stadión umístěný při jedné z našich základních škol ZŠ Úvoz 55. Ledová plocha je zázemím pro žáky z uvedené základní školy a to nejen v rámci mladých hokejových talentů, ale také pro kurzy bruslení. Snahou městské části Brno-střed, a to i prostřednictvím provozování této haly, je aktivně podporovat mládežnický hokej ve městě Brně. 9

11 b) Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů.p.o. Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů je příspěvkovou organizací městské části Brno-střed a bylo založeno rozhodnutím zastupitelstva v roce Má za úkol poskytovat kulturní, vzdělávací a volnočasové služby především obyvatelům městské části, v níž sídlí. Předmětem činnosti organizace je zejména dramaturgické a organizační zajištění provozu pracovišť Divadlo Polárka, Klub Leitnerova a Centrum volného času Botanka. Dále pak propagace městské části Brno-střed, poskytování informací o kulturním, vzdělávacím, volnočasovém či společenském dění na území městské části a pořádání akcí pro veřejnost. Společně pak všechna střediska pořádají různé akce pro širokou veřejnost, v minulosti to např. byly Vánoce na Moravském náměstí, Den dětí či příměstské tábory, od roku 2009 jsou tyto aktivity výrazně rozšířeny. V prostorách základní školy na Bakalově nábřeží pořádá celoročně výtvarné a keramické kurzy jednak pro děti, které tuto školu navštěvují, jednak pro maminky s dětmi a seniory z blízkého okolí. Divadlo Polárka Divadlo Polárka je profesionální brněnské dětské divadlo, které vzniklo v roce Je součástí KVS U Tří kohoutů, příspěvkové organizace zřizované městskou části Brno-střed, a jako takové je touto radnicí finančně podporováno. 10

12 Dramaturgie divadla je rozčleněná na tři samostatné proudy rozlišené podle věkových kategorií: na tvorbu pro nejmladší děti předškolního věku a nejnižších ročníků základních škol, tvorbu pro střední dětskou věkovou kategorii a na tvorbu pro mládež a dospělého diváka. V linii dětského divadla se snaží oslovit malé diváky hledáním současných původních pohádek, nacházením pohádek neznámých či málo známých a originálním, hravým přístupem k pohádkám klasickým. Pro žáky základních škol a mládež nabízí především dramatizace a adaptace kultovních děl světové i české literatury. Každá sezóna je charakterizována konkrétním tématickým vymezením. Novinkou jsou také tématické předplatitelské cykly. V rámci dopoledních představení pro školy a školky je vždy rezervováno dostatečné množství míst i pro rodiče na mateřské dovolené, kteří tak mohou i během dopoledne divadlo s dětmi navštívit. Divadlo realizuje také víkendová divadelní představení pro rodiče s dětmi, navíc rozšířená o interaktivní "divadelní dílny", v nichž mohou rodiče s dětmi nahlédnout do zákulisí divadla a jeho provozu Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2003 nabízí Polárka svým divákům příjemné prostory moderního foyeru a pohodlného sálu s kapacitou 118 osob. Divadlo realizuje cca 200 představení ročně s prakticky 100% návštěvností. 11

13 Centrum volného času Botanka Centrum volného času Botanka je sice poměrně malým, ale zato hodně živým prostorem, kde mohou svůj volný čas trávit lidé všech věkových kategorií. Programová nabídka pamatuje na rodiče s malými dětmi, předškoláky, školáky, teenagery, dospělé i na seniory, svoje kroužky, kurzy a akce pořádá jak ve všedních dnech, tak o víkendech i o prázdninách. Botanka nabízí volno-časové zájmové a vzdělávací kroužky pro předškoláky, pohybové, dramatické a výtvarné kroužky, hudební kurzy, případné kurzy a doučování. Vzhledem ke stále většímu zájmu nabízí i tzv. příměstské tábory náhradní babička určené malým školákům od 6 do 10 let. Jakou součást pestré nabídky pro rodiče s dětmi pořádá Botanka pravidelné setkávání maminek s dětmi MÍČEK EDA, zaměřené na cvičení a nejrůznější společné hry. Nabízí také příležitostné i pravidelné hlídání dětí od 2 let bez rodičů s rozvíjejícím výtvarným, pohybovým a herním programem MACEŠKA. Centrum volného času nabízí i výtvarné, pohybové, jazykové a počítačové kurzy pro seniory, besedy u cimbálu určené pro seniory a projekt Mladí-seniorům - cyklus odpoledních koncertů posluchačů uměleckých škol pro seniory. 12

14 Klub Leitnerova Klub Leitnerova patří mezi stálice brněnské klubové scény - v lednu 2001 oslavil své desáté narozeniny. Pravidelně - v úterý, ve středu a ve čtvrtek - se zde pořádají koncerty zejména z oblasti folku a hudební alternativy, poslechové pořady i představení malých divadel z Brna a okolí. Oblíbené jsou rovněž pravidelné večery pro začínající i pokročilejší literáty pod názvem "Píšete do šuplíku?". Dramaturgii Klubu dále doplňují výstavy mladých výtvarníků a pravidelné pondělní pohybové kurzy kalanetiky. Na Leitnerce se konají také dopolední a odpolední kulturně-výchovné pořady pro děti, které vhodně doplňují předškolní a školní vzdělávání. 13

15 Senioři a městská část Podpora rodiny znamená také péče a pomoc těm nejstarším. Seniorům nabízí městská část Brno-střed mnoho nejrůznějších aktivit zaměřených na praktické služby i volno-časové aktivity. Snažíme se být nápomocni v různých oblastech jejich života. Kluby seniorů Jednou z možností jak mohou kolektivně naši senioři trávit svůj čas jsou kluby seniorů. V naší městské části se nacházejí hned dva, jeden na Křenové 39 v domě s pečovatelskou službou a druhý na Václavské 3. Klub na Václavské 3 se nachází v dobré dostupnosti MHD, schází se pravidelně v hojném počtu v pondělí, úterý a pátek v odpoledních hodinách. V rámci klubu jsou organizovány výlety, zájezdy, společná setkání, zdravotní tělocvik, přednášky, klub navštěvují děti z okolních škol a MŠ se svými vystoupeními. V klubu je k dispozici počítač, bohatě vybavená knihovna, nový rotoped a další cvičební pomůcky. Klub na Křenové je svým složením členů obdobný, i tento je v blízkosti MHD. V rámci klubu jsou organizována přátelská posezení, společný zpěv, tanec a karetní turnaje, společenské hry. Členové klubu zde pořádají oslavy svých jubileí, posezení u příležitosti velikonočních a vánočních svátků. Provoz klubu je každé úterý v odpoledních hodinách a v jiných dnech příležitostně. O provozní záležitosti klubu a také o jeho vybavení se stará pověřená pracovnice úřadu městské části. Oběma klubům úřad zajišťuje prostřednictvím městské policie přednášky týkající se činnosti na úseku prevence kriminality páchané na seniorech, také odborné přednášky, týkající se problematiky domácího násilí. Středisko pečovatelské služby v MČ Brno-střed Pečovatelská služba úřadu městské části Brno střed je tradiční sociální službou, která je jako terénní nebo ambulantní služba poskytována seniorům a občanům se zdravotním postižením. Umožňuje klientům setrvávat ve svých domovech, 14

16 zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, zvyšuje jeho kvalitu a soběstačnost, nepřetrhává vazby na blízké a příbuzné klienta. Cílem je poskytovat podporu klientům pečovatelské služby v zájmu: udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci sebeobsluhy, zajištění chodu domácnosti klienta, poskytování podpory klientům při obstarávání osobních záležitostí, uplatňování jejich práv a zájmů, poskytování základního sociálního poradenství, udržení sociálních kontaktů, začlenění do společnosti podpory aktivity a iniciativy klienta v řešení jeho nepříznivé životní situace. V rámci pečovatelské služby nabízíme rozvoz obědů do domácnosti klienta, dále služby klientům se sníženou mírou soběstačnosti, kteří potřebují pomoc či dopomoc při denních běžných aktivitách jako jsou koupele, pedikúra, stříhání vlasů, praní a žehlení prádla apod. Provádíme i terénní práci v rámci které poskytujeme pomoc v domácnosti při ranní toaletě, nachystání snídaní, obědů, úkonů osobní hygieny, úklidu domácnosti, či nákupů a pochůzek. Centrum denních služeb (CDS) v MČ Brno-střed Součást nabízených služeb Střediska pečovatelské služby je i činnost centra denních služeb, které je určeno pro seniory, kteří nechtějí nebo nemohou být sami. V rámci pobytu v CDS se pro naše klienty připravují a uskutečňují různé akce. Každoročně s příchodem vánočních svátků je připravena pro seniory vánoční besídka s pěveckým vystoupením studentek střední zdravotnické školy. V létě loňského roku klientky využily opakovaně s velkým úspěchem bazén na Kraví Hoře návštěvou vířivky; navštívily také řadu výstav, brněnskou zoologickou zahradu. O 15

17 velikonočních svátcích se konají pravidelné velikonoční besídky a v červnu letošního roku bylo splněno velké společné přání klientek - strávit společný oběd v restauraci. Domy s pečovatelskou službou v MČ Brno-střed Budování domů s pečovatelskou službou reflektuje snahu městské části umožnit seniorům setrvat ve stáří co nejdéle v přirozeném prostředí s možností využití služeb pečovatelské služby. Byty v domech s pečovatelskou službou mají charakter bytů v domech zvláštního určení. Pečovatelská služba je zajišťována pracovníky ve středisku pečovatelské služby, které je umístěno přímo v domě. Městská část Brno střed zajišťuje pečovatelskou službu v 5 domech - DPS Kosmonautů 23 DPS Libušina tř. 8 DPS Křenová 39 DPS Zderadova 5 DPS Hybešova 65a 16

18 Poslední z uvedených, DPS na ul.hybešova, postavila naše městská část v roce Kvalitní a důstojné bydlení se 64 byty pro občany se sníženou mírou soběstačnosti a pro občany důchodového věku bylo vybudováno celkovým nákladem 123 miliónů korun přičemž investice městské části dosáhla téměř 50 miliónů. V areálu se také nachází společenská místnost, prádelna a mandlovna, kanceláře a zázemí pro sestry nebo sklad prádla. Součástí celé investice bylo vybudování zahrady, oplocení, chodníků, dřevěné pergoly, hřiště pro petangue a odpočinkové zóny s lavičkami. Akce radnice pro seniory Radnice městské části rozšiřuje nabídku akcí, zaměřených na věkem, i když často ne duchem, starší občany. Pro seniory pořádáme: Posezení u cimbálu - pravidelné setkání s cimbálovou muzikou Františka Černého a sólisty BROLNu. Mladí seniorům - cyklus koncertů, přičemž každý z nich je nějak žánrově zaměřen. Účinkují žáci a studenti základních uměleckých škol, středních a vysokých uměleckých škol. 17

19 Nabídka kulturně osvětových akcí se dále rozrůstá o: Taneční večery - pravidelné taneční večery, v nichž se návštěvníci mohou naučit něco nového, podívat se, jak tančí profesionálové, zatančit si podle chuti. Večer různých stylů a žánrů, kultivovaná zábava pro všechny věkové kategorie. Cyklus přednášek - Cyklus přednášek o historii Brna, o jeho zajímavých místech a zákoutích, ale třeba i o cestování apod. Přednášejí pracovníci muzeí a galerií, které působí na území městské části Brno-střed. Besedy - Besedy s představiteli Policie ČR či Městské policie Brno, se starostou MČ Brno-střed, s odborníky na aktivní trávení volného času seniorů, s odborníky na zdravý životní styl apod. Prezentace sociálních služeb pro seniory - Jednorázová prezentace služeb neziskových organizací, působících v oblasti poskytování sociálních služeb seniorům. Jubilanti MČ Brno-střed nezapomíná na seniory při výročí jejich jubilejních narozenin. Gratulace probíhají formou osobní návštěvy a to u seniorů ve věku 80,85,90 a pak již každoročně. Občanům je předán dárkový balíček a písemné blahopřání od starosty městské části. Tato setkání nám umožňují nejen slavnostní společná setkání se seniory, ale také mapování jejich životní situace. 18

20 Městská část dále umožňuje seniorům, kteří oslaví své výročí uzavření sňatku, zlatou, perlovou, diamantovou či platinovou svatbu, aby si připomněli své obnovení manželského slibu v obřadní síni Nové radnice v Brně. Vyřízení svatby je bezplatné, na svatbě je zajištěna květinová výzdoba a hudební doprovod. Dále je manželům zakoupen dárkový balík a květiny. Tato slavnostní událost umožňuje setkání seniorů se svými blízkými a podporuje vzájemnou soudržnost rodiny. Vítání občánků Rodiny mohou využít možnosti přivítat své děti, nové občánky MČ Brno-střed, ve společenském sále městské části.. Tato akce se koná jedenkrát měsíčně přivítáním cca 60 dětí. Při této slavnostní události jsou přítomni nejen rodiče s dětmi, ale i další rodinní příslušníci. Noví občánci MČ Brna-střed jsou uvítáni zastupitelem nebo starostou MČ Brna-střed a tento akt je zvěčněn do pamětní knihy. Celá tato příjemná atmosféra je doprovázena živým hudebním doprovodem. Pro malé občánky je přichystána hračka z chráněné dílny, pamětní knížka, do které mohou rodiče zaznamenávat významné události prvních let dítěte. Maminky jako pozornost obdrží květiny. MČ Brno-střed také spolupracuje s knihovnou Jiřího Mahena v Brně, která poskytuje prostřednictví této akce poukaz na bezplatné členství v jejich knihovně. Rodiče si mohou celou rodinnou událost zachytit prostřednictvím fotografií či videonahrávky. 19

21 Rodina a volný čas akce radnice MČ Brno-střed V rámci cyklu Radovánky pro děti a jejich rodiče uspořádala radnice městské části v uplynulých několika měsících následující akce zaměřené na rodiny s dětmi: MIKULÁŠOVINY NA RADNICI podvečer s čertovskými sportovními disciplínami, Mikulášskou kanceláří, Andělskými rukodělky a s odměnami pro všechny šikovné i zlobivé dítka.. DĚTSKÝ KARNEVAL NA RADNICI - veselé a populární písničky, napínavé soutěže, roztomilá divadýlka a další zábavné a ztřeštěné kousky pro nejmenší. 20

22 VÍTÁNÍ JARA A VYNÁŠENÍ MORENY - rozloučení s Morenou a oslava příchodu jara. Seznámení dětí se zvyky a tradicemi spojenými s příchodem jara a Velikonocemi, zjištění proč a co vlastně slavíme, co je postní období, smrtná Neděle, modré Pondělí či Zelený čtvrtek. Odhalení proč nejsou Velikonoce každý rok ve stejný den, jakou mají souvislost s úrodou, proutím či studenou vodou, a kdo nebo co je vlastně Morena Ukázka výroby netradičních vajíček, možnost vyrobit si originální velikonoční ozdobu z proutí či velikonoční pomlázku. KULIČKIÁDA V BJÖRNSENOVĚ SADU (a další radovánky s lecčím kulatým) - Klání v pozapomenuté dětské hře v parku děti se naučí něco nového a rodiče mohou nostalgicky zavzpomínat. Kdo přijde s vlastními hliněnými kuličkami, které se už dnes nevyrábějí, dostane zvláštní ocenění pořadatelů! Kromě kuliček se hraje pétanque a kuželky. Lze si také zažonglovat, zkusit různé dovednosti s fotbalovým míčem nebo odpaly basebalového míčku. 21

23 JEŽIBABÍ SLET A ČARODĚJNÝ REJ - Na děti čekala kouzelnická škola, čarodějné strojení, stavba košťat, česání a malování na obličej či letové zkoušky na řidičák na koště, na jejich rodiče pak vystoupení břišních tanečnic, netradiční módní přehlídka a ohnivé občerstvení. Dospěláci, kteří pak dají děti na hlídání k babičce, mohou zažít večerní čarodějnou tancovačku, na níž vystoupí po čertech dobrá kapela, a ohňovou šou s plivači ohně na závěr. DĚTSKÝ DEN NA RADNICI - den plný her, soutěží a vystoupení na nádvoří radnice městské části Brno-střed. 22

24 CYKLOHRÁTKY NA KRAVÍ HOŘE - Lehce sportovní klání pro děti a jejich rodiče Hlavní cyklozávod v několika věkových kategoriích, Miminovská časovka pro jezdce v kočárcích, na tříkolkách, šlapadlech a odrážedlech, Jízda zručnosti a Cykloorienťák po Kraví hoře. Dále ukázky biketrialu a zajímavého cyklopříslušenství, seřizování kol, kontrola výbavy městskou policií Brno a další cykloradovánky. V dramaturgickém plánu pro rok 2010 připravujeme další akce pro příjemně strávené chvíle našich dětí a rodičů: SVÁTEK SOUSEDŮ radnice Brno-střed se připojuje k stejnojmenné mezinárodní akci ZVÍŘÁTKIÁDA zábavní odpoledne zahrnující setkání městských dětí s živými zvířátky, doplněný soutěžemi. DEN RADNICE - odpolední a večerní program nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Prohlídka prostor radnice Brno-střed, bývalého kláštěra. Soutěže, divadelní představení a koncert. DRAKIÁDA NA KRAVÍ HOŘE dvoudenní akce spojená se stavěním a pouštěním draků, soutěžemi a doprovodným programem. LAMPIONOVÝ PRŮVOD CENTREM BRNA - Po vlastnoruční výrobě lampiónů bude následovat průvod centrem Brna se závěrečným překvapením. 23

25 Z akcí většího rozsahu, konaných na území Brna-střed, které maše radnice pořádá nebo připravuje: Tradičně pořádáme vánoční trhy v centru Brna, s dlouholetou tradicí Těsnohlídkova vánočního stromu, Ježíškovy pošty, zvoničky a spoluprací s Českým červeným křížem a Dětským domovem Dagmar. Vánoční zpívání na radnici - svátečně laděný komorní večer s vánočními melodiemi. Před-adventní týden splněných přání - dobročinný týden spojený s jarmarkem, prezentací neziskového sektoru a prodejem výrobků z chráněných dílen. Vánoční slavnosti - řemeslný vánoční jarmark s dominantou betléma z Guinessovy knihy rekordů. Velikonoční slavnosti - jarmark orientovaný na tradiční velikonoční sortiment a občerstvení s doprovodným rukodělným, zábavným, kulturním a charitativním programem. 24

26 Bezpečiáda - zábavně a osvětově laděný festival, orientovaný na nástrahy, které přináší konec školního roku a začátek prázdnin a dovolených se soutěžním, zábavním a populárně-naučným programem. Kdo si hraje, nezlobí - přehlídka volnočasových a zájmových aktivit - přehlídka všeho dobrého a zajímavého, co se v centru Brna nabízí. Kroužky a další aktivity pro děti, mateřská centra, střediska volného času, lidušky, skautské a turistické oddíly, zájmové vzdělávání dospělých, akce a programy pro seniory. Slavnosti vína - slavnosti, kterým dominuje výstava, degustace a prodej vín, prezentace lidových řemesel a folklórní vystoupení. 25

27 Rodina a bezpečnost Bezpečnost našich rodin, dětí a seniorů je pro naší městskou část jednou z priorit. Pravidelně spolupracujeme s Policií České republiky i Městskou policií Brno v otázkách řešení aktuálních problémů i oblasti prevence. Rozsáhlá činnost sociálního odboru úřadu městské části Pravidelně jednou za měsíc v romském středisku DROM schůzky pracovní skupiny Týmu policejní asistence za účasti pracovníků DROM, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, PČR, Městské policie a dle aktuálně řešených problémů i další pozvaní - zástupci škol, dětských diagnostických ústavů, probační a mediační služby apod. Pracovníkům OSPOD jsou k dalšímu řešení předávány informace o rodinách s dětmi, které žijí v nepříznivé sociální situaci. Opakovaným bodem na programu jednání je problém nezletilých a mladistvých uživatelů drog, přizváni jsou proto také protidrogová koordinátora Magistrátu města Brna, pracovnice z ministerstva zdravotnictví. V řešení je zřízení detoxikačního zařízení pro nezletilé se zajištěním léčení uživatelů těkavých látek a přítomností psychiatrů, kteří budou ošetřovat nezletilé a mladistvé uživatele drog; Pracovníci OSPOD Brno-střed se také účastní nočních výjezdů, kdy jsou prováděny kontroly v restauracích a hernách zaměřené na kontrolu dodržování zákazu prodávání alkoholu nezletilým a zákazu hraní nezletilých na výherních automatech; v rámci nočních výjezdů prováděny kontroly v místech, kde se scházejí zejména uživatelé drog. Brno-střed podporuje vznik bezpečnostních vyhlášek města V rámci ochrany rodiny a především dětí před negativními fenomény dnešní doby, iniciovala již před rokem městská část Brno-střed vznik vyhlášky statutárního města Brna, navrhující zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Letos tuto iniciativu zopakovala a to i s přihlédnutím k výsledkům diskusí s představiteli městské policie s tím, že její platnost by strážníkům výrazně ulehčila práci při zajišťování veřejného pořádku. Zajistila by také větší bezpečnost u škol a školských zařízení, dětských hřišť, sportovišť a pískovišť, 26

28 hřbitovů, kostelů a zdravotnických zařízení. O přijetí vyhlášky Zastupitelstvem města Brna budeme nadále usilovat. Druhou z vyhlášek, jejíž návrh městská část letos přijala, byla vyhláška o vymezující veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání. Máme za to, že bezdomovci, tedy lidé kteří potřebují pomoc, by se měli z ulic přemístit do zařízení, kde jim tuto pomoc jsou schopni nabídnout. A protože i mezi těmito lidmi jsou tací, kteří mohou být pro společnost prospěšní, ocenila radnice naší městské části v loňském roce dva bezdomovce, z nichž první z nich našel a odevzdal velkou finanční částku a druhý průběžně odevzdává majitelům jejich ztracené či odcizené doklady, které nachází při svých toulkách městem. 27

29 Brno-střed podporuje bezpečnou dopravu Protože se bohužel vyskytuje stále mnoho případů úrazů chodců, z nichž velkou část tvoří děti, snažíme se přispět k větší bezpečnosti v naší obci budováním nasvětlených přechodů pro chodce. Více jak 2 mil. Kč bylo investováno za poslední tři roky do realizace nasvětlení na sedmi nejproblémovějších přechodech na našem území. Osvětová akce radnice Brno-střed Bezpečiáda Pro příští rok chystáme první z plánovaných akcí v rámci cyklu Bezpečiáda na Brno-střed - zábavně a osvětově laděný festival, orientovaný na nástrahy, které přináší konec školního roku a začátek prázdnin a dovolených se soutěžním, zábavním a populárně-naučným programem s účastí zástupců policie. 28

30 Podpora rodiny a bydlení Městská část Brno-střed s vědomím jedné z povinností obce zabezpečovat otázku bydlení, nabízí volné byty ve spravovaných domech k přidělení do pronájmu s předcházející opravou bytu vlastním nákladem nájemce a následným umořením vložených nákladů v nájmu. Zájem o pronájem stále převyšuje možnosti obce; při přidělování se snažíme podporovat především rodiny s dětmi. Sociální bydlení Kromě nabídky bytů na opravu vlastním nákladem, nabízíme i tzv. sociální byty upřednostňovány jsou žadatelé s nezletilými dětmi na základě doporučení orgánu sociálně právní ochrany dětí. Jde o pomoc rodičům s dětmi, kteří se ocitli bez bydlení a jsou umístěni v zařízeních typu Domovy pro matky s dětmi a Domovy pro přechodný pobyt. Azylové domy pro matky s dětmi poskytují první pomoc matkám s dětmi v jejich krizové situaci. Zařízení poskytuje matkám bydlení na dobu nezbytně nutnou a pomáhá řešit sociální a bytovou otázku. Po uplynutí této doby se městská část snaží umístit tyto klienty přidělením sociálního bytu na základě intenzivní spolupráce bytového odboru se sociálním odborem v přednostním přidělováním bytů. Ve městě Brně je tato činnost v tomto směru jedinečná. Jejím výsledečkem je pak pomoc potřebným, ale také pozitivní dopad na výchovu dětí. Snažíme se tak napomáhat k rozvoji a podpoře rodinného prostředí. Vytváří se tím pravidelná spolupráce OSPOD s azylovými zařízeními, zkvalitňuje se monitoring bytových možností rodinám v nouzi. Rekonstrukce stávajících a výstavba nových domů s tzv. startovacími byty Kromě oprav a vynaložených miliónů korun ročně do obnovy a oprav bytového fondu městské části, dokončili jsme během loňského roku jednu z větších akcí rekonstrukcí bytového domu na ul. Vídeňská. Dům prošel během loňského roku celkovou rekonstrukcí přibližně za 50 miliónů korun, financovanou z rozpočtu městské části. Z vybydlených a vlhkých pavlačových bytů čtvrté kategorie bez sociálního zázemí vzniklo velmi kvalitní bydlení. Dům s dvaceti byty tak již slouží novým 29

dobré místo pro rodinu

dobré místo pro rodinu Zpravodaj městské části Brno-střed Mimořádné číslo 5 6/2010 Ročník XIX městská část Z obsahu 2 Pozvánka na akce pro rodiny 3 Vítání dětí / Mateřská centra dobré místo pro rodinu 4 5 Hlídání dětí / Family

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 2013 Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji nabídka využití volného času dětí a mládeže středisky volného času, vybranými nestátními neziskovými organizacemi a informačními centry pro mládež v Olomouckém

Více

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolébce jest KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO MĚSTSKOU ČÁST BRNO-STŘED

VOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO MĚSTSKOU ČÁST BRNO-STŘED VOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO MĚSTSKOU ČÁST BRNO-STŘED pro komunální volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed v roce 2014 ŠKOLY A ŠKOLKY MĚSTSKÉ ČÁSTI HRAJÍ V CENTRU PRIM Městská část Brno-střed je zřizovatelem

Více

Š k o l a h r o u aneb

Š k o l a h r o u aneb Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š k o l a h r o u aneb Předkladatel: Název školy : Ž i v o t i c e, I. Identifikační údaje školy Z á k l a d n í š k o l a a M a t eřsk á š k o l a D o

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více