PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1. Oreopithecidae Pliopithecidae gibonovití (Hylobatidae) Hominoidea. Hominidae. Název cvičení: VÝVOJ ČLOVĚKA - ANTROPOGENEZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1. Oreopithecidae Pliopithecidae gibonovití (Hylobatidae) Hominoidea. Hominidae. Název cvičení: VÝVOJ ČLOVĚKA - ANTROPOGENEZE"

Transkript

1 PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1 Název cvičení: VÝVOJ ČLOVĚKA - ANTROPOGENEZE Teoretický úvod: Během čtvrtohor do své poslední fáze dospěl vývojový proces, který začal u primitivních primátů v paleocénu a který skončil vznikem "moderního" člověka - Homo sapiens - asi před lety. Podle současných vědeckých poznatků se člověk vyvinul v důsledku komplikovaných a dlouhodobých historicko-evolučních procesů z okruhu úzkonosých opic Starého světa. - Někdy koncem starých třetihor se od nich odštěpila nová vývojová linie: Nadčeleď Čeleď Podčeleď Tribus Zástupci Hominoidea Oreopithecidae Pliopithecidae gibonovití (Hylobatidae) Hominidae Dryopithecinae Ramapithecinae Ponginae Homininae Nástin evoluce nehumánních primátů Oreopithecus Pliopithecus gibon (Hylobates) Dryopithecus Ramapithecus, Sivapithecus Gigantopithecus, orangutan (Pongo) Gorillini gorila (Gorilla) Hominini člověk (Homo), šimpanz (Pan troglodytes), bonobo (Pan paniscus) V období před mil. let.končí tzv. éra plazů, objevují se teplokrevní savci. Prastarý řád savců Insectivora (hmyzožravci) se stává vývojovým základem řádu tany. Právě tomuto řádu jsou nejvíce příbuzné poloopice (Prosimie), podřád z řádu Primates -primátů. V geologickém záznamu se poloopice objevují před milióny lety. Tyto poloopice se specializovaly na pohyb ve stromovém patře, s čímž souvisí některé adaptace (1.rozvoj úchopové techniky, uvolnění rukou pro manipulace s potravou, předměty, 2.vznik nehtů a papilárních linií na bříšcích prstů, ploskách nohy i dlaních, u některých druhů dokonce na ocase, 3.důraz na rozvoj zraku a s tím související rozvoj mozku, 4.náhrada vícečetných porodů jednočetnými, prodloužení doby gravidity, výchovy a učení mláďat). Z poloopic zůstávají zachovány do dnešní doby jen některé čeledi : lemurovití, indriovití, outloňovití, ksukolovití a nártounovití. Jsou to často nenápadní, noční, plaší tvorové a vyskytují se tam, kde nejsou hojné opice. Řadě z nich dnes hrozí vyhynutí. Před 30. milióny let - na počátku oligocénu - se uzavírá období rozvoje poloopic a nastává "éra opic". Podřád Antropoidea - opice se podle místa vzniku a vývoje diferencovaly do dvou skupin: Úzkonosé opice (opice Starého světa) vytlačily v Africe poloopice díky lepšímu přizpůsobení ke stromovému životu, dále se rozšířily i do Evropy a Asie. V 30 miliónů let dlouhé izolaci se vyvíjely na americkém kontinentě ploskonosé opice, které se dochovaly jako tzv. opice Nového světa. Z období oligocénu pochází významné náleziště kosterních pozůstatků egyptského FAYUMU. Vrstvy staré mil. let vydávají svědectví o existenci bohaté fauny rozbahněné delty veliké řeky. V nejstarších vrstvách byly odkryty pozůstatky "praopic" rodů Apidium, Parapithecus apod. Významný je objev Aegyptopitheca, který měl znaky budoucích opic i lidoopů. V miocénu (před 22-5,5 mil. let) fayúmské evoluční středisko vyhasíná, nové evoluční středisko se objevuje v Keni. Před 15 miliony let se v Africe začíná měnit charakter zemského povrchu, vznik náhorní plošiny ovlivňuje směr převládajících větrů. Asi před 12 mil. lety ve východní Africe zahájily vznik Velké příkopové propadliny, která vyvolala vývoj bohaté mozaiky nových ekologických podmínek. Franc. antropolog Y. Coppens se domnívá, že tato změna vyvolala oddělení

2 společných předků opů a lidí. Opové zůstali na západě (vhké trop. lesy), předchůdci lidí se adaptovali na nový život v otevřeném prostředí na východ od geografické bariéry (tento scénář nazývá Coppens "East side story"). Představitelem miocenních hominoidů (lidoopové se znaky společnými opům, lidoopům ev.rodu Homo ) je např. rod Drypopithecus - zesílená dolní čelist, stoličky s pěti hrbolky, mohutné špičáky samců, tvarově podobní dnešním lidoopům i pozdějším hominidům, zřejmě ale nebyli přímými předky lidoopů ani člověka. Výskyt Afrika i Evropa (před mil.let). Pliopleistocénní hominidi Asi před 5-6 mil. let. se v Africe pronikavě ochladilo. Krajina byla pokryta prořídlými lesy a savanou. Vyvinulo se několik linií hominoidů, z nichž někteří nabyli podoby předlidí. Zařazují se do čeledi Hominidae a jednoho rodu Australopithecus. Australopitékové žili po čtyři milióny let, vytvořili řadu druhů i poddruhů nebo místních populací. konvenčně jsou paleoantropology členěni do čtyř (až pěti) druhů (Australopithecus ramidus - celkem 16 kostí bylo nalezeno v roce 1992 v Etiopii ve vrstvách starých 4,4 mil. let.. Měřil asi 130 cm, vážil kolem 30 kg. a objem mozkovny měl cm 3. Měl znaky společné s Proconsulem, ale více s druhem Australopithecus afarensis). Australopithecus afarensis - kosterní pozůstatky z oblasti Hadaru v Etiopii a jezera Laetoli v Tanzanii ve východní Africe z doby vzdálené 3,6-2,6 miliónu let (objeveny američanem D.C. Johansonem, T.D. Whitem a A. Y. Coppensem Lucy a pozůstatky dalších jedinců, M. Leakyovou byly nalezeny stopy otisklé v sopečném tufu v roce 1976 ). Měl dlouhou a nízkou lebku, vystouplý týl, protažený v hřeben. Objem mozku cm 3 byl jen o něco větší než u šimpanze ( cm3 ). Vyznačoval se bipední chůzí, ale trochu jinou než lidskou. Australopithecus africanus nazývaný také gracilní australopiték (nejvýznamější nález "taungské děcko"- R. Dart Taung - Jižní Afrika). Byl vysoký asi cm,vážil kg, mozková kapacita cm 3 představuje 2,8% tělesné hmotnosti, také funkčně byl mozek zdokonalen. Vyráběl kamenné nástroje - sekáče zařazované do kultury raného oldowanu. Australopithecus robustus a A.. boisei - patří k linii robustních autralopitéků. Obličej měli masivní, mozkovnu malou a plochou. Stoličky měly masivní sklovinu, špičáky i řezáky byly malé. Tyto znaky (a jiné ) nebyly lidské, ani lidoopí. Žili zřejmě i ve stromovém patře, bipedie se u nich nerozvíjela. Někteří dosáhli velikosti gorilího samce. Zřejmě vyráběli a používali nástroje oldowanského typu. Předchůdci člověka Aegyptopythecus Ardipithecus Ardipithecus kadabba, Ardipithecus ramidus (před 4,2 4,6 mil. lety) Australopithecus Dryopithecus Gigantopithecus Oreopithecus Tento rod je dnes slučován četnými nálezy z východní a jižní Afriky. Asi 120 cm vysocí, pohybovali se po dvou končetinách, měli vzpřímenou postavu a mozkovnu s maximální kapacitou kolem 454 cm 3. Žili v rovinách a stepích a živili se převážně masitou potravou a plody. Pravděpodobně již lovili i větší zvířata (např. koně, žirafy). Na lov se vydávali v tlupách, v nichž se uplatňovala určitá spolupráce. Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus garhi, Australopithecus bahrelghazali Formou blízký lidoopům. Velká opice, východní Afrika, Evropa, severní Indie a Čína. Příslušníci tohoto druhu byli také velmi početní a jejich způsob života jim dovoloval po dobu přibližně 12 miliónů let (mezi 20 až 8 milióny) osidlovat rozlehlá území. Dryopithecus je dnes považován za nejstaršího známého předchůdce lidské vývojové linie. Nebylo tomu však tak, že by se Dryopithecus v průběhu miliónů let vyvíjel přímo přes odpovídající mezistupně do podoby člověka. Existoval ještě dlouho víceméně v nezměněné podobě. Čína a Indie, větší než gorila. 1,2 m, 40 kg, jižní Evropa (Itálie), Afrika.

3 Orrorin Paranthropus Pliopithecus Proconsul Propliopithecus Ramapithecus Sahelanthropus Oreupithecus bamboli Orrorin tugenensis Pochází z Afriky, byl ve srovnání s australopithékem vyšší a celkově mohutnější. Žil v lesnatém terénu a živil se převážně rostlinnou potravou. Lebku měl masivnější a těžší. Dnes převládá názor, že tento rod byl specializovanou býložravou vývojovou větví čeledi Hominidae, která žila ve stejné době jako Australopithecus a Homo habilis a vyhynula někdy na počátku středního pleistocénu. Podle skutečného datování žili zástupci rodu Paranthropus v rozmezí 2,7 1,5 miliónu let. Slepá vývojová větev, možná se oddělil od australopithéka. Paranthropus aethiopicus, Paranthropus boisei (Leakey, 1959), Paranthropus robustus (Broom, 1938) Předchůdce gibbonů. Předchůdce šimpanzů a možná také goril. Před 14 miliony let z Dryopitheka cm vysoký, první opravdový předchůdce člověka. Učiněn první vývojový krok směrem od opice k člověku (anatomické důkazy). Do dneška jsou z Ramapiteka známy pouze nálezy čelistí a zubů. Ramapithecus žil převážně na stromech světlého lesa, ale jeho zuby dokazují, že se živil jinak než ostatní opice: zatímco většina dávných lidoopů dávala přednost měkkému ovoci, jedl Ramapithecus vydatnější, ale tužší stravu. Silná zubní sklovina, která vykazuje výrazné stopy opotřebení, a jeho široké stoličky prozrazují, že jedl ořechy, semena, kořínky a další pevnou stravu. Jeho řezáky byly kratší než u ostatních opic a menší byla také dáseň. To s sebou přineslo první přiblížení se k lidské podobě obličeje. Čelist Ramapiteka byla kratší než u ostatních opic. Jeho stoličky měly, obdobně jako již u Dryopitheka, stejné zvrásnění jako stoličky lidské. Ramapithecus žil stejně jako jeho předchůdce a zároveň současník Dryopithecus ve východní Africe a jižní Asii, také pravděpodobně v Evropě a příliš se v průběhu přibližně 8 miliónů let nezměnil. Ramapithecus punjabicus Sahelanthropus tchadensis Rod Homo Znaky: Homo se odlišuje od Australopitéka těmito znaky: existence kultury i u nejstarších zástupců je cílevědomá výroba a užití nástrojů větší mozek rozdíl minimálně o 500 cm3 mnohem menší zuby a čelist, parabolické zubní oblouky kosti tenčí lebeční kosti, velká hlavice a kratší krček stehenní kosti, nezešikmená pánev Nejstarší nález Nejstarší nález rodu Homo pochází z (lokalita Makaamital, Hadar, Etiopie, horní čelist se zuby dospělého jedince, oldowanská kultura) je starý 2,33 milióny let. Byl nalezen na území typické výskytem australopithéka afarského, ale stavbou lebky se od něj výrazně odlišuje. Odlišuje se však také od stavby jiných zástupců rodu Homo, a tak jde zřejmě o nový druh člověka. Nejstarší nález druhu Homo sapiens je tzv. Omo 1, který našli v Etiopii při řece Omo a je starý let (datování z roku 2005). Předtím byl za nejstarší nález tohoto druhu považován člověk objevený v lokalitě Herto (1997). Tento člověk byl roku 2003 pojmenován názvem Homo sapiens idaltu a je starý let. Existují dvě teorie vzniku rodu Homo:

4 Teorie převratných evolučních pulsů (Elizabeth Vrbová, polovina 80. let): V důsledku klimatických změn, které způsobily prudké zmenšení plochy lesů a jejich zachování se jen ve formě izolovaných lesíků roztroušených po savaně se před 2,6 milióny let stali izolovanými i obyvatelé jednotlivých lesíků, a proto časem vzniklo nejen mnoho nových druhů Homo, ale i jiných druhů živočichů. Tuto hypotézu uvítali hlavně zastánci teorie přerušované rovnováhy (punctuated equilibrium), která vysvětluje evoluci střídáním období vývojové stagnace a prudkých evolučních výbuchů. Teorie kumulativních ekologických změn (Anna K. Behrensmeyer, 1997): V důsledku klimatických změn, které způsobily před 2,5 1,8 miliony let nástup chladnějšího a suššího podnebí a klimatické výkyvy, došlo ke změně fauny ve prospěch savanových druhů (nahrazení až 60 % suchozemských savců), ke kterým patřili i první představitelé rodu Homo. Tato teorie je založená na výzkumu Turkanské kotliny v Keni. Evoluce humánních primátů Před 2 mil. let se mění klima v Africe je suché ( s výjimkou pásma rovníkových pralesů), galeriové lesy zůstávají jen podél řek,jinak je zde více savan s ojedinělými stromy. Severní a jižní pól jsou silně zaledněny. Gracilní australopitéci pozvolna mizí a objevují se pokročilejší hominidi. Jsou již zařazováni do rodu Homo, a to H. habilis - člověk zručný. Mají velkou a klenutou mozkovnu o kapacitě až 700 cm 3 ("mozkový rubikon" navržený sirem A. Keithem byl představován hodnotou 750 cm 3, později byl upraven L. Leakeyem na hodnotu 650 cm 3. Je to hodnota prvního lidského mozku), obličej je ještě z boku talířovitý. Tělo je bližší druhu H. erectus - zejména jeho bipedie. Tělesná výška se udává okolo 140 cm, hmotnost 40 kg. Nástroje používá člověk zručný ještě oldowanského typu, ale pokročilejší. Ve zhotovování nástrojů se zcela zjevně projevila standardizace (záměr). Vyráběli již dvoulící sekáče, otloukače, škrabáky, bodce, šídla, mnohostěny a jakési koule (bola?). Podle všeho si stavěli i přístřešly. Nálezy pochází z Olduvaiské rokle v Tanzánii, východního břehu jezera Turkana ( East Rudolf). Období výskytu Homo habilis bylo relativně krátké (před 2-1,6 mil. let - tedy let). Homo erectus je další člen z evoluční řady našich předchůdců. Původně byl pojmenováván více názvy - Homo heidelbergensis. Pithecantropus apod. Dnes jsou jménem H. erectus označovány pozůstatky lidí z časového úseku mezi 1,6 mil. let až asi lety. V rámci celého tohoto časového úseku je evidentně patrná tendence ke zvětšování mozkovny, rozmezí hodnot objemu m. se udává od 775 do 1300 cm 3. Povrchové struktury na odlitcích mozkovny svědčí o strukturních změnách mozku. Stoličky a třenové zuby se zmenšují, zřejmě v souvislosti s úpravou potravy na ohni. Tělěsná výška erekta byla kolem 170cm. Materiální kultura - před 1,5 mil. let se objevuje pěstní klín nového typu - je kapkovitého tvaru, souměrný, funkčně vyvážený. Jejich tvar napovídá o upřednostňování pravé ruky, což se potvrdilo i na asymetrii hemisfér (ta svědčí i o ev. používání řeči). Tato technologie zpracování se nazývá acheuléénská. Sociální organizace - na její změny se usuzuje podle nálezů i analogií s některými starobylými kmeny. Vyznačuje se exogamií, tvorbou manželských párů (monogamní?) a rodin. Prohloubila se dělba práce mezi muži a ženami. Způsob obživy - existují dva modely, určené přírodními podmínkami.: a) způsob lovecko-sběračský - v celoročně teplých oblastech s obdobímimi dešťů. Spočíval ve střídání rybaření, sběru lesních plodů, semen, hlíz, lovu drobné zvěře apod. - týká se např. lovců a sběračů z mladého paleolitu v Zambii. b) způsob okázalých loveckých výprav - v oblastech mírnějšího klimatu - např. ze Španělska (Torralba, Ambrone) nebo z Ču-ku-tien v Číně. Nový termoregulační systém - potřeba energie vzrostla vzhledem ke způsobu života až o třetinu. Přírodní výběrem byl posílen termoregulační systém umožňující se rychle zbavit přebytečného tepla (výhoda oproti šelmám, které mohou v subtropickém klimatu lovit pouze ráno a večer- při ochlazení). Nový termoregulační systém by založen na zmnožení potních žláz a ztrátě tělesného pokryvu. První "nazí lidé" byli zřejmě silně pigmentováni. Nevýhodou této adaptace byla silnější závislost na vodních zdrojích, která vyvolala nutnost tvorby sídel v blízkosti vod a přenášení vody. Kulturní adaptace - patří sem tvorba "pradomácností"- přístřešků - "home base". Tyto byly přechodné a trvalé, v jeskyních (nejstarší Šandalja poblíž Puly -Istrie- 1-1,5 mil, let), pod převisy i stavěné v otevřené krajině

5 (Francie, Přezletice u Prahy tis. let). Jinou kulturní adaptací je používání ohně, které člověku poskytlo teplo, světlo, ochranu před šelmami, možnost úpravy potravy, pocit bezpečí a udržování sociálního zázemí. Snad už u erekta umožnilo vznik rituálů ( přírodní barvivo okr poblíž ohniště v Ču-ku tienské jeskyni - lebky s posmrtnými změnami). Výskyt H. erectus - nejstarší nálezy jsou z Afriky (1,6 mil. let - chlapec z Narikotome od jezera Turkana), tzv. "první rozptyl" pokračoval směrem na jih i sever přes Střední východ do jihovýchodní Asie (Jáva - nálezy staré let, Čína tis. let), ale i do Evropy (buď z východu nebo jihu) - Soluň, Heidelberg, Budapest let. Rekapitulace - mezníky ve vývoji člověka 1. vznik samotné lidské čeledi před 7-5 mil let 2. adaptivní radiace Australopitéků 3. vývoj zvětšeného mozku (vznik rodu Homo) před 2,5 mil. let 4. vznik moderních lidí - Homo sapiens sapiens Původ moderních lidí je dnes velmi diskutovaný a přes velký počet kosterních nálezů nedořešený problém. Doba vzniku moderních lidí (tedy takových, kteří mají cit pro technologii a inovaci, schopnost uměleckého vyjádření, introspektivní vědomí a smysl pro morálku - jak říká R.Leakey) je vymezena archeologickými nálezy před 35 tisíci lety. Klasická představa o vzniku moderního člověka říká: po vymizení jedinců typu H. erectus z archeologického záznamu prošlo lidstvo tzv. "neandrtálskou fází vývoje" (A. Hrdlička 1927). Neandrtálci žili asi před lety a obývali západní Evropu, Blízký Východ až střední Asii. Později byly nalezeny kosterní pozůstatky mnohem modernějšího typu, ale starší, na ojedinělých místech v Africe (Border Cave, Broken Hill, Koobi Fora...), Asii (Qafzef) i Evropě (Steinheim, Arago, Petralona, Atapuerka). Byly nazvány archaický Homo sapiens, protože měly daleko více společných znaků s moderním Homo sapiens sapiens, než s neantdrtálcem (Homo sapiens neandertalensis nebo Homo neandertalensis). Na základě těchto objevů byly vytvořeny tři domněnky o původu moderního člověka (neexistuje zcela jednoznačný soulad mezi doklady archeologickými, paleontologickými a molekulárními): Charakteristika neandrtálců. Klasický neandrtálec má stáří asi let (z Evropy mizel postupně ve vlně probíhající od východu na západ v časovém rozpětí let). Neandrtálské znaky zřejmě svědčí o přizpůsobení těchto lidí drsnému ledovcovému klimatu a masité stravě ( menší, podsadité tělo, velký nos, velké řezáky, masívní kosti lebky). Jiné struktury - sklonění týlního otvoru dopředu, jiná poloha úst, velká mozkovna s kapacitou cm 3, průměrně 1560 cm 3 - nebyly dosud uspokojivě vysvětleny. Způsob lovu vyžadoval inovace - např. oštěpy s přitmelenými hroty mousterského typu (mandlovitý nebo trojúhelníkovitý tvar, přitesaný do ostří). I jiné nástroje vykazovaly specializaci - nože, škrabáky, drásadla, bodce. Neandrtálci obývali nejčastěji jeskyně, ale v otevřené krajině si stavěli i sídla (Molodová na břehu Dněstru, Ukrajina..) Vznikají i složité kulturní tradice -poprvé se setkáváme s kultem pohřbívání (Šanidár - v Íráku), které podávají svědectví o používání přírodní medicíny. Homo sapiens sapiens. Anatomicky moderní člověk - kromaňonec- pojmenovaný podle starce z naleziště Cro- Magnon., u nás v Předmostí u Přerova, ve Věstonicích, v Brně, Moravském Krasu a pod. Anatomické rysy : změna tvaru mozkovny - vyšší čelo, zkrácení obličeje, spodiny lebeční, snad i změněná poloha dutiny ústní a hrtanu (přesná artikulace zvuku, která u neandrtálců podle některých vědců nebyla možná). Postava kromaňonců byla různorodá - někteří byli vysocí a štíhlí, jiní menší, podsadité postavy, tváře měli úzké i široké. Čepelová industrie. Ve výrobě nástrojů způsobil kromaňonec revoluci. Nástroje byly z kamene, rohoviny, kostí i dřeva. Čepele byly pečlivě opracovány na pilky, šídla, vrtáky, škrabáky. Čepele i leštili pískovcem nebo smirkem (měli zřejmě dostatek času nebo trpělivosti. Výrobní tradice se dělí do několika kultur: aurignatién, perigordién, magdalenién.

6 Způsob obživy. Ve východní Evropě zanechali po sobě stopy lovci mamutů, ve Francii a Španělsku lovci koňů, v západní Evropě se stali v naší době slavnými magdalénští lovci sobů.vyráběli i harpuny, parohové vrhače, používali mikrolity - čepelky dlouhé 2-3cm. Mladopaleolitičtí lovci používali i vrhače oštěpů a dokonce luky a šípy ( kánon evropské mužské postavy - lučišník?). Výtvarné umění - o jeho smyslu a původu se vedou dlouhé diskuse, jisté je, že efektivnější získávání potravy vytvořilo podmínky pro dostatek volného času. Rumělka a okr v místech sídlišť svědčí o zdobení těl, obydlí. V jekyních (Altamira, Lascaux...) zůstaly dochovány jednoduché obrazce a čáry, ale i překrásné realistické obrazy zvěře. Snad to byly znázorněné představy šamanů, viděné za změněného stavu vědomí, snad měly některá zvířata znázorňovat ženský a jiná mužský symbol, nebo to byly "oběti" rituálního lovu. Součástí umění kromaňonců byly i sošky, rytiny na kostech, v mamutovině. Druhý rozptyl - týká se rozšíření lidí do Severní Ameriky a Austrálie. Datování - příchod do Ameriky přes Beringovu úžinu - snad let, podle některých i dříve. První Australané se objevili nejdříve před lety, snad připluli na vorech ve více přistěhovaleckých vlnách.

7 Úkol č.1: Tvorba jednoduchého kladogramu Teoretický úvod: Vymezení taxonů vyšších než druh a vytvoření jejich klasifikace je v současné době nerozlučně spojeno s fylogenetikou, která se snaží nejen o rekonstrukci historického vývoje organismů a současně o zajištění jejich příbuznosti, ale i o vypracování obecně platných a testovaných metod svého studia. Jedna z možností, jak zjistit, zda jsou skupiny organismů příbuzné mezi sebou, je porovnat jejich znaky - anatomické struktury (orgánové soustavy atd.). Části těla, které mezi sebou vykazují podobnost, založenou na přenosu genetické informace z předka na potomka, se označují jako homologické orgány (struktury) (např. přední končetina koně, křídla ptáků, prsní ploutve velryb a paže člověka jsou homologické jeden k druhému). Jestliže rozdílné organismy sdílejí větší množství homologických struktur, je vysoká pravděpodobnost, že jsou mezi sebou příbuzné a že musí tedy mít v minulosti i společného předka. Těmito skutečnostmi se při klasifikaci zabývá kladogeneze. Kladogeneze je štěpení, vznik a zánik samostatných vývojových linií s tím, že každý vznik je podmíněn evolucí změn, ke kterým může docházet pouze v jedné vývojové linii. Jako výsledek takových příbuzenských znaků se konstruuje kladogram, což je graf, který znázorňuje fylogenetickou příbuznost jednotlivých vývojových linií od jejich společného předka. Vertikální osa představuje čas a jednotlivé větve pak příbuzenské vývojové linie. Obr. č. 1: Fylogenetické vztahy žijících lidoopů a člověka uvnitř čeledi Hominidae. Podle Cracrafta a Donoghue (2004). Homininae Homo Pan Gorillinae Gorilla Ponginae Pongo Postup: 1. Vytvoříme tabulku sledovaných zástupců a budeme u nich zjišťovat přítomnost specifických znaků. Přítomnost znaku oznáčíme symbolem X. Zástupci: klokan rudý, mihule potoční, makak rhesus, skokan hnědý, člověk, želva mořská, pstruh Sledované znaky: hřbetní nervová trubice nebo notochord, páteř, párové končetiny, amnion, mléčná žláza, placenta, v chrupu zkrácené špičáky + posunutí velkého týlního otvoru do centra lebeční báze notochord páteř klokan mihule makak skokan člověk želva pstruh součet

8 2. Na základě vyhodnocených informací sestavíme Vennův diagram, do kterého umístíme 7 zástupců tak, aby představovali charakteristiky znaků (formou množin), které mají jednotlivé skupiny společné. Tuňák: páteř Kůň: Placenta Člověk: sapientace 3. Pomocí rozdělení z Vennova diagramu vykreslíme výsledný kladogram. Který doplníme o jednotlivé linie a zanky, které jsou jim společné. TUŇÁK KŮŇ ČLOVĚK sapientace páteř placenta Sdílení sledovaných znaků 4. V průběhu výzkumů byly v Jižní Americe objeveny 3 další organismy: první je velmi podobný leguánovi, druhýse podobá velkému potkanovi a třetí karasovi. Umístě tyto organismy do již vytvořeného kladogramu a zdůvodněte proč? Úkol č. 2: Sestavit schéma vývojové řady předků člověka Postup: 1.Vzestupně seřaďte následující předchůdce člověka a chronologicky vymezte délku jejich existence: Ardipithecus ramidus, Australopithecus anamensis, A. afarensis, A. africanus, A. bosei, Homo habilis, Homo erectus, Homo neandrthalensis, Homo erectus, archaický Homo sapiens, Homo sapiens sapiens 2. Zakreslete do uvedeného schématu vývojové řady jednotlivé předchůdce člověka. 3. Kdaným zástupcům přiřaďte zobrazené skicy lebek (nalepte je do schématu). 4. Najděte a přerušovanou čarou naznačte vývojové tendence.

9 Obr. č. 2 : Ukázka schématu vývojové řady Úkol č. 3: Doplnit v přehledu chybějící informace o předcích člověka Postup: 1. Do předkreslené tabulky doplňte chybějící charakteristiky přehledu.

10 předchůdci člověka znaky Tělesná konstituce Výška (cm), váha Tvar lebky, objem mozkovny Zuby, čelisti Způsob obživy Geografická distribuce Dryopithecus Východní Afrika, Evropa, severní Indie a Čína Ramapithecus Tužší pevná strava, semena kořínky, ořechy Austraopithecus Stoličky měly masivní sklovinu, špičáky i řezáky byly malé Homo habilis relativně malá tvář x větší a plošší, vývoj nosu, cm 3 Homo erectus Robustní skelet, ale typické lidské znaky Homo neandrthalensis Evropa, západní Asie Homo sapiens sapiens

11 Úkol č. 4: Rekonstrukce opěrné soustavy Postup: 1. Z dodaných částí opěrné soustavy sestavte správně do profilů šimpanze, australopitheca a člověka a pojmenujte části jejich kostry. profil šimpanze profil člověka profil australopitheca

6.10.2008 PREHUMÁNNÍ A HUMÁNNÍ HOMINIDÉ. 8 mil. Dva vzpřímeně jdoucí tvorové zanechali tyto otisky v sopečném popelu před 3,5 miliony let

6.10.2008 PREHUMÁNNÍ A HUMÁNNÍ HOMINIDÉ. 8 mil. Dva vzpřímeně jdoucí tvorové zanechali tyto otisky v sopečném popelu před 3,5 miliony let Základy antropogeneze II. PREHUMÁNNÍ A HUMÁNNÍ HOMINIDÉ Dva vzpřímeně jdoucí tvorové zanechali tyto otisky v sopečném popelu před 3,5 miliony let 0 PONGO GORILLA PAN HOMO FYLOGENEZE HOMINIDŮ 1 Zuby z Kapthurin

Více

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Antropogeneze člověka PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Byl jednou jeden člověk https://www.youtube.com/watch?v=zwzxpiessxk Sledujte film, vytvořte myšlenkovou

Více

Australopithecus- 1,2,6,13,14, Homo habilis-3,7,15,19,20 Homo erectus-4,8,16,17,21, Homo sapiens neanderthalensis-5,9,18,22,23

Australopithecus- 1,2,6,13,14, Homo habilis-3,7,15,19,20 Homo erectus-4,8,16,17,21, Homo sapiens neanderthalensis-5,9,18,22,23 Interaktivní hra, její součástí je rozmístění fotografií a informací po třídě (identifikace dle čísla) žáci obdrží jmenovku Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus a Australopithecus a mají si vybrat,

Více

Vývoj rodu homo. 1. Kde jsme se vzali? 2. Proč bipedie? 3. První předchůdce člověka Australopitéci?

Vývoj rodu homo. 1. Kde jsme se vzali? 2. Proč bipedie? 3. První předchůdce člověka Australopitéci? Vývoj rodu homo 1. Kde jsme se vzali? Je těžké vystopovat linii člověka. Předpokládá se, že různé druhy žili spolu, mohli se (asi) mezi sebou množit a tím mohli vznikat další druhy. Zajímavé je, že existují

Více

Vývoj člověka podrobněji. Rod Homo. Australopitéci. Znaky Příslušníci rodu Homo se od australopitéka odlišují těmito znaky:

Vývoj člověka podrobněji. Rod Homo. Australopitéci. Znaky Příslušníci rodu Homo se od australopitéka odlišují těmito znaky: Vývoj člověka podrobněji Australopitéci Rod Popis a druhy Tento rod je dnes slučován četnými nálezy z východní a jižní Afriky. Jeho zástupci byli asi 120 cm vysocí, pohybovali se po dvou končetinách, měli

Více

Základy antropogeneze

Základy antropogeneze Dva vzpřímen meně jdoucí tvorové zanechali tyto otisky v sopečném m popelu před p 3,5 miliony let Vznik a vývoj člověka Základy antropogeneze Evoluce primátů vznik primátů v kříděk z hmyzožravc ravců pohyb

Více

Příbuzenstvo člověka. Fosilní hominidi. Kredit: Sklmsta, Wikimedia Commons.

Příbuzenstvo člověka. Fosilní hominidi. Kredit: Sklmsta, Wikimedia Commons. Příbuzenstvo člověka Fosilní hominidi. Kredit: Sklmsta, Wikimedia Commons. Hominoidi Hominoidea, skupina v rámci úzkonosých opic (Catarrhini) zahrnuje hominidy (Hominidae) a gibony (Hylobatidae) před cca

Více

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů.

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů. KDE SE VZAL ČLOVĚK? NÁBOŽENSTVÍ Člověk byl stvořen bohem. Bůh Hospodin udělal člověka z hlíny a vdechl do jeho chřípí život. Dal mu jméno Adam, tj. muž ze země. Stvořil pro něho ráj Eden. (Ivan Olbracht:

Více

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK doba od počátku lidských dějin po první starověké státy u nás trvá až do příchodu slovanských kmenů v 6. století n.l.

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Fáze

Více

PRAVĚK PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA

PRAVĚK PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA PRAVĚK ÚLOHA 1: Co rozumíme pod pojmem prehistorie (pravěk)? Od kterého období mluvíme o historii? PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA Existují tři teorie o původu člověka a života K život a lidé byli E život a lidé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Pravěk - Doba kamenná. Vypracovala: Jana Opluštilová

Pravěk - Doba kamenná. Vypracovala: Jana Opluštilová Pravěk - Doba kamenná Vypracovala: Jana Opluštilová Osnova Starší doba kamenná Paleolit 1.Nejstarší Paleolit 2.Starý Paleolit 3.Střední paleolit 4.Mladý Paleolit Střední doba kamenná Mezolit Mladší doba

Více

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 6. 10. 2012 Datum pilotáže: 24. 10. 2012 Metodika: prezentaci lze použít při seznámení s vývojovými druhy

Více

23. PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA

23. PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA 23. PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA A. Názory na vznik člověka, příbuznost živočichů a člověka B. Vývojové linie člověka, hominizace a sapientace C. Vznik lidských plemen, neopodstatněnost rasismu A. Názory na vznik

Více

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historická kritéria posuzování vývoje techniky v pravěku 1. Kritéria technologická z jakého materiálu a jakým způsobem

Více

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová )

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová ) Pravěk 3miliony př. n. l. až do vzniku prvního písma: 3000let př. n. l nejdelší období v dějinách někdy nazýváme jako prehistorie česky předhistorie žádné písemné prameny, pouze hmotné (malby, sošky, nástroje,

Více

Vývoj člověka. Zařazení člověka do zoologického systému:

Vývoj člověka. Zařazení člověka do zoologického systému: Vývoj člověka Rudimenty a atavismy: Rudiment - anatomický útvar, vyskytuje se v lidském těle pravidelně - ztratil svůj původní význam (červovitý výběžek na slepém střevě apendix, na ušním boltci výrůstek

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Strana 1 Opakování pravěku Strana 2 PRAVĚK starší doba kamenná (před 3 miliony let) probíhá vývoj člověka: člověk zručný homo habilis člověk vzpřímený homo erectus člověk rozumný homo sapiens člověk dnešního

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Exkurze pro 3. ročníky Lidské tělo pod drobnohledem

Exkurze pro 3. ročníky Lidské tělo pod drobnohledem Exkurze pro 3. ročníky Lidské tělo pod drobnohledem Termíny konání: 16. září 2014 Cíle exkurze: žáci uvidí reálné kosterní pozůstatky či umělé makety jednotlivých členů vývojové řady člověka prohlédnou

Více

Název materiálu: Primáti - členění

Název materiálu: Primáti - členění Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.9.2009 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.9.2009 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.9.2009 Mgr. Petra Siřínková TŘETIHORY Paleogén Paleocén Eocén Oligocén Neogén Miocén Pliocén TŘETIHORY

Více

TÉMA: PRVNÍ LIDÉ. VYTVOŘILA: MGR. JITKA JAKEŠOVÁ Dne: 7. 9. 2011 VY_32_Inovace/4_184

TÉMA: PRVNÍ LIDÉ. VYTVOŘILA: MGR. JITKA JAKEŠOVÁ Dne: 7. 9. 2011 VY_32_Inovace/4_184 TÉMA: PRVNÍ LIDÉ VYTVOŘILA: MGR. JITKA JAKEŠOVÁ Dne: 7. 9. 2011 VY_32_Inovace/4_184 1 ANOTACE: INTERAKTIVNÍ PREZENTACE SEZNÁMÍ ŽÁKA S VÝVOJOVÝMI STUPNI LIDSKÉ RASY JAZYK ČJ OČEKÁVANÝ VÝSTUP: ŽÁK SE SEZNÁMÍ

Více

Pravěk. 1. V zásadě existují dvě teorie vzniku světa a člověka:

Pravěk. 1. V zásadě existují dvě teorie vzniku světa a člověka: Pravěk 1. V zásadě existují dvě teorie vzniku světa a člověka: a) teorie stvoření - viz Bible - stvoření světa za 6 dnů, Adam a Eva přes zákaz ochutnali zakázané ovoce ze stromu poznání, proto byli vyhnáni

Více

Název: Hrdličkovo muzeum

Název: Hrdličkovo muzeum Název: Hrdličkovo muzeum Autor: Paed.Dr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: geografie, dějepis Ročník: 4., 5. (2. a 3. ročník

Více

Úvod do antropologie II Postavení člověka. Doc. Václav Vančata

Úvod do antropologie II Postavení člověka. Doc. Václav Vančata Úvod do antropologie II Postavení člověka Doc. Václav Vančata Co je vlastně evoluce hominidů? Evoluci hominidů je chápána různě Představy romantické a sociálně vědní Antropocentrismus Člověk je zcela unikátní

Více

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do I. Nûco tady nesedí Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do doby kolem 4 000 let př. n. l. Za úsvit civilizace se obecně považuje období, kdy skončila tzv. neolitická revoluce, což bylo

Více

Primatologie VIII. Doc. Václav Vančata

Primatologie VIII. Doc. Václav Vančata Primatologie VIII. Doc. Václav Vančata Nadčeleď Hominoidea Charakteristické znaky nadčeledi Hominoidea Skelet lidoopů Nadčeleď Hominoidea - charakteristické znaky skeletu Vybrané charakteristické znaky

Více

VY_32_INOVACE_11.02 1/11 3.2.11.2 Původ a vývoj člověka

VY_32_INOVACE_11.02 1/11 3.2.11.2 Původ a vývoj člověka 1/11 3.2.11.2 - původem navazuje na živočišnou říši, je součástí přírody - kosterní nálezy přinášejí nové doklady o pravěcích předcích člověka, o existenci různě vyspělých bytostech z období třetihor a

Více

Australopithecus africanus. Australopithecus africanus, první objevený druh raného hominida, má pevné místo v evoluci dávných afrických hominidů.

Australopithecus africanus. Australopithecus africanus, první objevený druh raného hominida, má pevné místo v evoluci dávných afrických hominidů. Australopithecus africanus Australopithecus africanus, první objevený druh raného hominida, má pevné místo v evoluci dávných afrických hominidů. Australopithecus africanus potvrdil přítomnost fosilních

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS,

ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS, ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS, Taxonomie veda o zařazení organismů do taxonů (klasifikační kategorie) podle základních společných charakteristických znaků. Každý organismus musí

Více

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo.

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo. Živočišná říše Živočišná říše Živočišná říše je obrovská. Skládá se z pěti skupin obratlovců, zvaných savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby. Kromě nich však existuje velké množství živočichů, které

Více

Pravěk. Dělení pravěku. Homo: Nálezy:

Pravěk. Dělení pravěku. Homo: Nálezy: Pravěk Pravěk je nejdelší období ve vývoji člověka. Stáří planety je 4,5 miliardy let, živá příroda je stará 1,5-2 miliardy let. Z hlediska geologického řadíme pravěk do období třetihor - čtvrtohor. V

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Otázka: Pravěk. Předmět: Dějepis. Přidal(a): BarboraKleckova

Otázka: Pravěk. Předmět: Dějepis. Přidal(a): BarboraKleckova Otázka: Pravěk Předmět: Dějepis Přidal(a): BarboraKleckova Období od osídlení Země prvními lidmi až po období vzniku prvních lidských civilizací; nejdelší období v dějinách lidstva, které trvalo více než

Více

VY_52_INOVACE_02.17 1/5 5.2.02.17 Savci vývoj, přizpůsobování prostředí Savci

VY_52_INOVACE_02.17 1/5 5.2.02.17 Savci vývoj, přizpůsobování prostředí Savci 1/5 5.2.02.17 Savci Cíl chápat rozmanitost živočišné říše - popsat vývoj savců - odvodit společné rysy savců - vysvětlit význam stavby těla s ohledem na jejich způsob života - znát orgánovou stavbu savců

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Život v pravěku. Základní pojmy. Přirozená dělba práce. Přisvojovací hospodářství. Výrobní hospodářství. Společenská dělba práce

Život v pravěku. Základní pojmy. Přirozená dělba práce. Přisvojovací hospodářství. Výrobní hospodářství. Společenská dělba práce Život v pravěku Základní pojmy Přisvojovací hospodářství sběr plodin a lov zvěře Výrobní hospodářství pěstování rostlin a chov dobytka Přirozená dělba práce dělba práce mezi mužem a ženou Společenská dělba

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/01. Název materiálu: Vývojové etapy člověka. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/01. Název materiálu: Vývojové etapy člověka. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Číslo materiálu: Název materiálu: Vývojové etapy člověka Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Mgr. Petra Březinová VÝVOJOVÉ ETAPY ČLOVĚKA V PRAVĚKU Nejstarší příslušníci lidského rodu se

Více

VARIABILITA ČLOVĚKA AFRIKA KOLÉBKA LIDSKÉ CIVILIZACE

VARIABILITA ČLOVĚKA AFRIKA KOLÉBKA LIDSKÉ CIVILIZACE VARIABILITA ČLOVĚKA Lidé se navzájem od sebe v mnoha faktorech liší (barva pleti, výška, stavba těla, barva a struktura vlasů,.), ale vždy tomu tak nebylo. Důvodem těchto změn je neustálá nutnost se přizpůsobovat

Více

NEJSTARŠÍ PALEOLIT H. HABILIS. východní Afrika Olduvaj lov drobné zvěře sekáče otloukání, štípání ve skupinách řeč kruhovitá obydlí

NEJSTARŠÍ PALEOLIT H. HABILIS. východní Afrika Olduvaj lov drobné zvěře sekáče otloukání, štípání ve skupinách řeč kruhovitá obydlí VÝVOJ ČLOVĚKA PALEOLIT vývoj rodu Homo před 3 mil. let přisvojovací hospodářství od konce třetihor a čtvrtohory střídání dob ledových (pokles o 10 C) dob meziledových (nárůst o 3 C) vznik lidské kultury

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil.

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. 102 život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. trias jura křída kenozoikum 201 mil. 145 mil. 66 mil. 0 Spinosaurus Gigantický teropodní dinosaurus, delší a zřejmě i těžší než mohutný Tyrannosaurus rex (strany

Více

MALÍŘSTVÍ PALEOLITU MALÍŘSTVÍ PALEO

MALÍŘSTVÍ PALEOLITU MALÍŘSTVÍ PALEO MALÍŘSTVÍ PALEOLITU VY_32_INOVACE_DVK1102 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje malířství v období paleolitu MALÍŘSTVÍ

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 6. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz duben 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

Lidoopi. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 5. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Lidoopi. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 5. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Lidoopi Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 5. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se skupinou vyšších primátů, kam patří ze zoologického hlediska

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona: Název materiálu: Autor: CZ.1.07/1.4.00/21.3569 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_04

Více

nakreslila Iva Vyhnánková

nakreslila Iva Vyhnánková praveké omalovánky nakreslila Iva Vyhnánková ilustration Iva Vyhnánková, 2012 TRILOBIT Trilobiti byli blízcí příbuzní dnešních pavouků nebo krabů. Většina z nich brázdila mořské dno a požírala menší živočichy

Více

Klapka: Já si myslím, že možná ještě někde v horách žijí nebo v nedávné době mohli žít neandertálci, schovaní před světem.

Klapka: Já si myslím, že možná ještě někde v horách žijí nebo v nedávné době mohli žít neandertálci, schovaní před světem. Zdravíme badatele, v tomto kole badatelské hry se zaměříme na vývoj člověka v Evropě a na Blízkém východě. Na tomto území žila populace archaického Homo sapiens, která se velmi dobře adaptovala na podmínky,

Více

Pravěké osídlení v okolí Trnávky

Pravěké osídlení v okolí Trnávky Příručka pro žáky Pravěké osídlení v okolí Trnávky RSDr. Petr Vomela garant projektu Mgr. Petra Hájková metodik OBSAH 1. Kde se vzal člověk názory str. 3 2. Proces biologické hominizace str. 4 3. Pravěcí

Více

Vliv klimatu na vývoj člověka

Vliv klimatu na vývoj člověka Vliv klimatu na vývoj člověka - první hominidi se vyvinuly ve východní a jižní Africe v miocénu - spodní miocén - Afrika pokryta deštným pralesem, před 10 Ma se klima v Africe stává výrazně sušším rozloha

Více

Evoluce výživy člověka

Evoluce výživy člověka Masarykova univerzita Brno Lékařská fakulta Evoluce výživy člověka Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: MVDr. Halina Matějová Autorka: Bc. Jiřina Chludilová Obor: výživa člověka Brno, květen 2008

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

DOBA KAMENNÁ. Poznámky: STARŠÍ DOBA KAMENNÁ (PALEOLIT) 3 000 000 8 000 PŘ.N.L.

DOBA KAMENNÁ. Poznámky: STARŠÍ DOBA KAMENNÁ (PALEOLIT) 3 000 000 8 000 PŘ.N.L. DOBA KAMENNÁ TÉMA: DOBA KAMENNÁ - ČLENĚNÍ - učebnice str.14 DOBA KAMENNÁ - ČLENĚNÍ Starší doba kamenná (paleolit) - vývoj člověka, doba ledová, kamenné nástroje, život v tlupách Střední doba kamenná (mezolit)

Více

CZ.1.07./1.4.00/21.3075

CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 21 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: IV. B Datum: 22. 10. 2013 Pravěk

Více

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum Pracovní list k projektovému dni PD 04/01 Hrdličkovo muzeum Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda, Člověk a svět práce Přírodopis,

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa

Speciální ZŠ a MŠ Adresa Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

9IS17P7 Plazi želvy. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS. Pořadové číslo: 17

9IS17P7 Plazi želvy. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS. Pořadové číslo: 17 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_9IS Pořadové číslo: 17 Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum: 10.12.2013 1 Plazi želvy Předmět: Ročník: Škola adresa: Jméno

Více

Dej 1 Vývoj na Zemi. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Vývoj na Zemi. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Vývoj na Zemi Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Vývoj Země 1 vznik pevnin 2 prahory 3 starohory 4 prvohory 5 druhohory

Více

!!! Veškeré prezentované materiály a informace k danému předmětu na webových stránkách

!!! Veškeré prezentované materiály a informace k danému předmětu na webových stránkách Z o o g e o g r a f i e!!! Veškeré prezentované materiály a informace k danému předmětu na webových stránkách http://kzr.agrobiologie.cz O čem to bude..? Oldřich Kopecký kopeckyo@af.czu.cz předměty / zoogeografie

Více

Název materiálu: Lichokopytníci

Název materiálu: Lichokopytníci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím

Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím Vyplň úvodní hlavičku tabulky. Do každé kolonky zaznamenej 3 podstatné informace ze shlédnuté prezentace. ČLENOVÉ SKUPINY: TŘÍDA: DATUM: VĚDY V BIOLOGII ČLOVĚKA

Více

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya)

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya) F E D E R A T I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N A T I O N A L E Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 193 / 22.11.2006 / D, GB BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya

Více

téma čísla kde se vzala, tu se vzala civilizace ročník 2015, číslo první

téma čísla kde se vzala, tu se vzala civilizace ročník 2015, číslo první téma čísla kde se vzala, tu se vzala civilizace ročník 2015, číslo první obsažník Dlouhá cesta z Crô Magnon (pokus o úvodníček) 3 Jak Homo přišel na svět (nebo spíš přihopkal) 4 Kromaňonec pravěký krasavec

Více

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut.

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: PAVLÍNA SEDLÁKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_13 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Druh učebního materiálu: prezentace Číslo projektu:

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12 Člověk I. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Dějepis Pravěk 1 Pavel Šupka. www.zlinskedumy.cz. Jméno a příjmení

Dějepis Pravěk 1 Pavel Šupka. www.zlinskedumy.cz. Jméno a příjmení Dějepis Pravěk 1 Pavel Šupka www.zlinskedumy.cz Jméno a příjmení Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

Název materiálu: Kytovci

Název materiálu: Kytovci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Č. Jméno 1 Adresa školy Adresa bydliště Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Zadání úkolů školního kola test Tematické zaměření ročníku: Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské Úkol č. 1 Bývají pravěké

Více

VY_52_INOVACE_02.10 1/5 5.2.02.10 Ptáci stavba těla, chování Ptáci opeření vládci vzduchu

VY_52_INOVACE_02.10 1/5 5.2.02.10 Ptáci stavba těla, chování Ptáci opeření vládci vzduchu 1/5 5.2.02.10 Ptáci opeření vládci vzduchu Cíl objasnit vznik a vývoj ptáků - chápat vývojové zdokonalení stavby těla, přizpůsobení k letu - popsat vnější a vnitřní stavbu těla - zařadit podle znaků ptáky

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

II. Přírodní pozadí lidské existence A. Počátky světa a pozemského života

II. Přírodní pozadí lidské existence A. Počátky světa a pozemského života II. Přírodní pozadí lidské existence A. Počátky světa a pozemského života Říká se, že nejzákladnější otázka po lidské existenci má trojdílnou podobu: Kdo jsme odkud přicházíme kam jdeme? Chceme-li také

Více

Název materiálu: Savci stavba těla

Název materiálu: Savci stavba těla Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Strom života. Cíle. Stručná anotace

Strom života. Cíle. Stručná anotace Předmět: Doporučený ročník: Vazba na ŠVP: Biologie 1. ročník Úvod do taxonomie Cíle Studenti zařadí člověka do příslušných taxonů taxonomického systému. Studenti se seznámí s principem fylogenetického

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti S_Kost1a.doc S O U S T A V A K O S T E R N Í Autor textu: RNDr. Miroslav TURJAP, 2004. Určeno: Jako pomocný text pro žáky III. ročníku gymnázia. Odkazy: Novotný, I. - Hruška, M. : BIOLOGIE ČLOVĚKA. Praha,

Více

Sága rodu Homo evoluce člověka

Sága rodu Homo evoluce člověka biologie Sága rodu Homo evoluce člověka Akademie věd ČR hledá mladé vědce Úvodní list Předmět: Biologie Cílová skupina: 3. a 4. ročník gymnázií Délka trvání: 90 min. Název hodiny: Sága rodu Homo evoluce

Více

Název: Odtokové režimy afrických řek

Název: Odtokové režimy afrických řek Název: Odtokové režimy afrických řek Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie, fyzika Ročník:

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška Předmostské venuše Stylizovaná geometrická rytina ženy na mamutím klu z doby 31 až 22 tisíc let před naším letopočtem nebyla jedinou vzácností, která se v Přerově postarala o rozruch. Kromě Předmostské

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce Z PRADĚJIN ČLOVĚKA

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce Z PRADĚJIN ČLOVĚKA Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Z PRADĚJIN ČLOVĚKA Petra Mičunková 9. A Vedoucí práce: Mgr. Jaroslava Sotonová Školní rok 2010/2011 Prohlášení.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Jak se žilo. v pravěku. Mgr. Eva Tinková Mgr. Kateřina Hrbková. Ilustrace: Jiří Petráček. www.computermedia.cz

Jak se žilo. v pravěku. Mgr. Eva Tinková Mgr. Kateřina Hrbková. Ilustrace: Jiří Petráček. www.computermedia.cz Jak se žilo v pravěku Mgr. Eva Tinková Mgr. Kateřina Hrbková Ilustrace: Jiří Petráček R www.computermedia.cz 1 Obsah Život člověka v pravěku Časová osa... 6 Starší doba kamenná Nejstarší paleolit... 8

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek.... Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi liší a je stále nespokojen s tím, jak vypadá - je to č

Více

Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování

Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování Anotace: Opakování učiva o savcích. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Pracovní list je vhodný k opakování učiva o savcích. Speciální vzdělávací

Více

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Náš mozek se vyvíjel více než 200 milionů let. Byla to období, kdy na zemi vládli plazi, pak savci a následně primáti. V těchto obdobích se postupně vyvíjely všechny

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více