RUDOLF BREUSS RAKOVINA, LEUKÉMIE A JINÉ ZDÁNLIVĚ NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI, KTERÉ JSOU LÉČITELNÉ PŘÍRODNÍMI PROSTŘEDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RUDOLF BREUSS RAKOVINA, LEUKÉMIE A JINÉ ZDÁNLIVĚ NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI, KTERÉ JSOU LÉČITELNÉ PŘÍRODNÍMI PROSTŘEDKY"

Transkript

1 RUDOLF BREUSS RAKOVINA, LEUKÉMIE A JINÉ ZDÁNLIVĚ NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI, KTERÉ JSOU LÉČITELNÉ PŘÍRODNÍMI PROSTŘEDKY Záznamy z tisíců zkušeností k blahu všeho lidstva na přání mnoha vyléčených pacientů a také na přání dobrých lékařů

2 OBSAH: Předmluva...3 Totální protirakovinná kúra podle Rudolfa Breusse...4 Moje totální léčba rakoviny...6 Vysvětlivky k léčbě rakoviny...9 Ještě zvláštní poznámka k mé zeleninové kúře...11 Důleţité druhy čajů k léčbě rakoviny...11 Je rakovina vyléčitelná?...12 Co je rakovinný nádor?...13 Několik příkladů...15 Leukémie...16 Proč jsou často nemoci i vzdor správné diagnóze a správnému způsobu léčby nevyléčitelné?...17 Mnohé zdánlivě nevyléčitelné choroby jsou vyléčitelné!...19 Další nemoci a jejich léčení...20 Modifikovaná léčba rakoviny půstem podle Breusse...38 Deník prováděné léčebné kúry podle Breusse..40 Vyjádření ošetřujícího primáře České a latinské názvy bylin...45

3 PŘEDMLUVA Zákon pro člověka, jemuž byla svěřena síla k tomu, aby léčil Pokud vím, zákon zní: Je-li někomu dána síla, aby léčil, pak není nikdo oprávněn toto právo mu odnímat nebo upírat." Je to proto zákon, který má platnost na celém světě. Lidé jsou příliš sloţití a naprosto rozdílní, takţe na celém světě není lékaře, který by mohl o sobě tvrdit, ţe je jediným, který člověka dokonale zná a je schopen stanovit neomylnou diagnózu a neomylně ho léčit. Podle mého názoru si proto nemůţe ani jeden lékař osvojit právo na to, ţe jedině on smí lidem poskytnout pomoc. Kdyby lékaři mohli pomoci kaţdému, coţ by bylo zázračné, pak si myslím, ţe by ani jediný člověk nevyhledával pomoc u laiků nebo chcete-li, fušerů. Také lékaři vyhledávají lidové léčitele a homeopaty, kdyţ jsou těţce nebo dlouhodobě nemocní a nemohou si jiţ sami pomoci ani čekat pomoc od kolegů a nemocnic. Léčí-li laik jedině kvůli penězům, pak je skutečně jenom fušer. Činí-li tak, aby pomáhal, pak je jenom pomocníkem v nouzi, a chce-li být dobrým pomocníkem, musí být i dobrým pozorovatelem a stále se věnovat váţnému studiu. Učit se můţeme, kolik chceme, ale pomoci všem není schopen nikdo na celém světě. Jeden mechanik kdysi ţertovně řekl, ţe je na tom mnohem hůře neţ lékař, protoţe on postaví za rok nejméně dvacet nových modelů, ale lékař od doby Adama a Evy pouze dva! Tyto dvě biblické postavy jsou však často hádankou, a to tak sloţitou, ţe ji dodneška ještě nikdo nevyřešil, protoţe všichni dohromady jsou pouze nedokonalými lidmi. Kdo je dokonalý? Kdo je jako Bůh?

4 TOTÁLNÍ PROTIRAKOVINNÁ KÚRA podle Rudolfa Breusse Po dobu této kúry nesmí pacient přijímat žádnou jinou potravu kromě předepsaných čajů a zeleninových šťáv. Směs zeleninových šťáv může pacient pít při pocitu hladu, avšak ne více než půl litru za den (čím méně, tím lépe). Jak je dále popsáno, můžeme kúru započít vlastní přípravou vylisované směsi zeleninových šťáv, pokud máme možnost použít zdravě vypěstované zeleniny pro tento účel, nebo si můžeme šťávu koupit hotovou v Rakousku, SRN, Švýcarsku, uváděnou pod názvem Breuss Gemüsesaft" Směs zeleninových šťáv pro protirakovinovou kúru: 300 g červené řepy 100 g karotky (mrkve) 100 g celerové hlízy 30 g černé ředkve 1 bramboru velikosti slepičího vejce. Vše očištěné, oloupané, rozstrouhané smísit a vylisovat. Tuto směs vylisujeme např. přes plátěný pytlík nebo podobně. Vylisovanou šťávu ještě přefiltrujeme přes jemné sítko z umělé hmoty nebo plátno, necháme ustát, usadit, neboť zeleninová usazenina z dužnin není vhodná a byla by také zbytečnou živinou pro výživu rakoviny. Rakovina totiž žije jen z pevných částic potravy, kterou člověk přijímá zvláště z rostlinné nebo živočišné bílkoviny. Pije-li pacient 42 dní jen uvedenou zeleninovou šťávu a uvedené čaje, odumírá nádor (rakovinový novotvar) a člověk naproti tomu může přitom dále dobře žít. Přestože pacient během této kúry může ztratit 5 15 kg na své váze, cítí se docela dobře. Sám jsem tuto kúru prodělal a nikdy se mi tak dobře nepracovalo jako během této kúry, uvádí Rudolf Breuss. Je dobré před započetím totální protirakovinné kúry mimo normální stravu vypít denně čtvrt litru šťávy, abychom si na ni pomalu zvykli. Bezpodmínečně k životu člověk při kúře potřebuje jen jednu osminu až jednu čtvrtinu litru denně, ale až do jedné poloviny litru denně můžeme pít kromě předepsaných čajů; k tomu množství čajů není rozhodující. Lze pít podle chuti, ale všechny pravidelně. Pijeme pomalu, po doušcích nebo po lžičkách, nepolykáme hned, čekáme, až se tekutina prosliní, takto se nezatěžuje trávicí trakt, enzymy ze slin trávení ulehčují. Čas od času můžeme vypít doušek šťávy z kyselého (kvašeného) zelí, pomáhá při vyměšování. Protirakovinné kúra musí být prováděna správně. Kdo protirakovinovou kúru správně provádí, ztratí jen málo na váze. Tedy správně: 1. Ráno nejprve půl šálku ledvinového čaje, pít pomalu studený, 2. po minutách 1 až 2 šálky teplého šalvějového čaje s třezalkou, mátou peprnou a meduňkou, pít po doušcích, 3. opět po minutách malý doušek směsi zeleninových šťáv, nechat proslinit před polknutím! 4. Opět asi po minutách malý doušek zeleninových šťáv podle pocitu hladu.

5 Během dopoledne budeme potřebovat asi 10 15krát doušek zeleninových šťáv. Pozor na devět varovných signálů: 1. matatelné uzliny nebo zatvrdliny, zvláště na prsou žen. 2. Nápadné změny prsní bradavky nebo mateřského znamení, které se zřetelně mění. 3. Trvalá změna činnosti střev nebo močového měchýře. 4. Trvalé ochraptění nebo kašel. 5. Potíže při polykání v pokročilém věku. 6. Tvrdošíjné krvácení nebo výtok z kteréhokoliv tělesného otvoru, jakož i krvácení u žen mimo pravidelný čas. 7. Rány, bolavá místa, která se nehojí. 8. Otoky, otekliny, které se neztrácejí. 9. Nápadné hubnutí a ztráta váhy. Kdo některý z uvedených signálů zjistí, ať započne hned protirakovinovou kúru. Poznámka k použití protirakovinné kúry, která je v této publikaci uvedena: Tato kúra je vyzkoušená nejenom v zahraničí, ale byla použita i v řadě případů u nás a je úspěšná. Ale stalo se také, že po aplikaci této kúry došlo k úmrtí nemocného. Důvodem smrti byla ovšem jeho vlastní chyba po ukončení kúry. Pokud dojde kúrou k zapouzdření nádoru, a to je potvrzeno, nesmí se již nikdy pacient vrátit ke konzumaci masa a dalších potravin podporujících růst nádoru! Bude stejně výkonný a rovnocenný jako ostatní lidé a bude zdráv. Porušení této zásady vedlo v řadě případů právě ke zbytečné smrti. Kúru používat vždy ve spojení s další aplikací léčebných metod, jako je například jóga, dechová cvičení, meditace, doplňovat si energii např. od stromů atd.

6 MOJE "TOTÁLNÍ LÉČBA RAKOVINY" Při této léčbě se po dobu 42 dnů nesmí nic jíst, ale musí se pít zeleninové šťávy a k nim patřící čaje. Mnoţství vypitých šťáv se řídí pocitem hladu, má však být omezeno na 1/2 litru tekutiny denně čím méně, tím lépe. Pro tuto kúru se nejlépe hodí šťávy, které si sami vyrábíme, tak jak je dále popsáno, pokud ovšem máme k dispozici biologicky vypěstovanou zeleninu. Není-li tomu tak a chceme-li si ušetřit s tím spojenou námahu, můţeme si obstarat biologicky hodnotnou Breussovu zeleninovou směs", která je na základě mých příkazů k dostání ve speciálních reformních prodejnách a drogeriích. Sloţení mé šťávové směsi: Sestává 3/5 z červené řepy, 1/5 z karotky, 1/5 z celerové bulvy a k tomu ještě něco ředkve a bramboru velikosti slepičího vejce. Příklad: Vezmeme 300 g červené řepy, 100 g karotky a 100 g celeru a asi 30 g ředkve. Pouţití brambor není bezpodmínečně. nutné, ovšem u rakoviny jater má brambor velký význam. Místo bramboru, obsaţeného ve šťávě, můţeme také vypít denně po doušcích šálek studeného odvaru z bramborových slupek. Hrstka syrových bramborových slupek se vaří ve 2 šálcích vody 2 4 minuty. Jestli vám tento odvar nechutná, znamená to, ţe ho játra nepotřebují, a pak ho nemusíte pít. Veškerá zelenina se prolisuje odšťavovačem a nakonec se šťáva scedí přes plátno nebo jemný cedník, protoţe 1/4 šťávy obsahuje stále ještě polévkovou lţíci sedliny. Tato sedlina je špatně poţivatelná a k tomu je ještě výţivou pro tvorbu rakoviny. Rakovina se ţiví jen tuhými potravinami, které člověk přijímá. Pijeme-li po 42 dnů jedině zeleninové šťávy a čaj, pak rakovinný nádor odumírá a člověk přitom můţe dobře ţít. Přestoţe nemocný během této doby zhubne o 5 aţ 15 kg, cítí se celkem dobře. Já sám jsem tuto kúru také prodělal a nikdy jsem neměl větší chuť do práce neţ v oné době. Vhodné je, kdyţ vypijeme několik dnů před započetím totální léčby vedle normálního jídla asi 1/4 1 šťávy denně, abychom si na ni zvykli. Bezpodmínečně nutná denní dávka je 1/8 aţ 1/4 litru, můţeme ji ale také zvýšit na 1/2 litru, coţ ovšem není nutné. Má se pít pomalu a po lţících, šťáva má být dobře promíchána slinami. Dodatkem si můţeme vzít i hlt šťávy z kyselého zelí, která pacientům obyčejně chutná. Správný způsob provádění totální léčby rakoviny: Ten, kdo správně provádí mou léčbu rakoviny kúru se zeleninovými šťávami a čaji zaznamenává pouze malý úbytek na váze. Jaký je tedy správný způsob léčby? Zrána nejdřív vypijeme pomalu půl šálku studeného ledvinového čaje. O 30 aţ 60 minut později 1 aţ 2 šálky teplého šalvějového čaje s třezalkou, mátou a meduňkou. Opět po 30 aţ 60 minutách malý doušek šťávy, který se ihned nepolyká, aby se dobře promísil se slinami. Asi po 15 aţ 30 minutách opět malý doušek zeleninové šťávy, mnoţství podle pocitu hladu. Během dopoledne popíjíme šťávu asi 10 aţ 15krát a jen tehdy, kdyţ na ni máme chuť. Mezitím opět pijeme šalvějový čaj, sice studený, ale v neomezeném mnoţství. V průběhu kúry se všechny čaje pijí zásadně neslazené. V poledne vypijeme opět 1/16 litru = půl šálku ledvinového čaje a stejné mnoţství i večer před spaním. Ledvinový čaj se pije během léčby pouze první 3 týdny. Odpoledne pak potřebujeme častěji malý doušek šťávy. Denně jí můţeme vypít aţ 1/2 litru, ale nemusíme se k tomu nutit. K totální léčbě rakoviny" a k poloviční kúře" musím ještě nutně podotknout, ţe zeleninová šťáva v doporučeném sloţení můţe být v souvislosti s udávanými druhy čaje poţívána vţdy jen po doušcích a dobře promíchána se slinami. Nikdy ne zeleninová šťáva samotná! Bezpodmínečně nutné je také, bez ohledu na to, zda jsme byli ozařováni či nikoli, abychom denně vypili po doušcích šálek studeného čaje z kakostu. Kakost červený (Geranium robertianum) obsahuje stopy rádia. Poţíváním malých mnoţství šťáv a čajů po doušcích nutně dochází k dokonalému promíchávání těchto látek se slinami, coţ má za následek jen nepatrné zatíţení zaţívacího ústrojí. V průběhu kúry nemusí být pacient upoután na lůţko, právě naopak, měl by pracovat, aby byly jeho

7 myšlenky odváděny od jídla a nemoci. Kromě ledvinového a šalvějového čaje měly by se ještě doplňkově, podle místa výskytu rakoviny, pít tyto druhy čaje: Při zácpě: Kdyţ činí zácpa potíţe, můţeme podat klystýr s heřmánkovým čajem nebo vypít čaj s lehkým projímavým účinkem nebo vsunout do konečníku kousek tvrdého másla. Při kúře šťávami je činnost vrátnice (Vena portae) natolik povzbuzována, ţe mnoho z toho, co by se ve střevě dalo ještě vyhodnotit, přechází téměř úplně do těla. Proto se můţe stát, ţe pacient je na několik dnů buď úplně, nebo částečně bez stolice, aniţ by měl přitom nějaké potíţe. Při nádoru na mozku: Vypít denně po doušcích 1 2 šálky studeného meduňkového čaje. Pouţívá se meduňka zlatá nebo citrónová, ale také jejich směs. Špetku byliny necháme v horké vodě 10 minut vyluhovat. Při rakovině očí: Jeden šálek odvaru ze světlíku lékařského za den. Pije se studený a po doušcích. Špetku čaje necháme v horké vodě 10 minut vyluhovat. Při rakovině prsu, vaječníku a dělohy: Jeden šálek studeného čaje z kontryhelu alpského a obecného spolu se ţlutou nebo bílou hluchavkou pijeme po doušcích denně. Špetku směsi těchto bylinek a k tomu malou špetku hluchavky necháme v šálku s horkou vodou 10 minut vyluhovat. Při rakovině patra, rtů, jazyka, krčních ţláz a hltanu: Pije se čaj z bedrníku jako při záškrtu, ale po celých 42 dnů. Polévková lţíce čaje se pouţívá na výplach a ke kloktání, načeţ se vyplivne. S druhou lţící provedeme totéţ. Teprve obsah třetí lţíce se po výplachu a kloktání spolkne. Toto se provádí několikrát během dne. Kávová lţička kořene bedrníku (Pimpinella) se vaří v šálku vody 3 minuty. Při rakovině kůţe: Postiţená místa velikosti 1/2 aţ 1 cm v průměru se potírají čerstvou šťávou z vlaštovičníku většího. Tato ţlutá hořká šťáva vytéká z rostliny, kdyţ se utrhne. Nemocná místa se potírají několikrát během dne. Je-li však tato plocha větší, pak se potírá pouze na okraji přes zdravou kůţi. V zimě by se musel pouţít odvar z vlaštovičníku, kterým by se postiţená místa potírala nebo omývala, ale také jenom na okraji. Špetku vlaštovičníku necháme v šálku s horkou vodou 10 minut vyluhovat. Pouţívá se vlaţný. Lze pouţít i vlaštovičníkové tinktury. Upozorňuji výslovně, ţe nesmí přijít do styku s čerstvými ranami! Při rakovině kostí, rakovině plic a plicní tuberkulóze se pije čaj z jitrocele kopinatého a většího, pukléřky islandské, plicníku, popence, divizny a případně i z koprníku. Vše dohromady necháme v horké vodě 10 minut vyluhovat. Z uvedených bylin nemusí být všechny v čaji obsaţeny. Tohoto čaje můţeme pít jakékoliv mnoţství, čím více, tím lépe. Při tuberkulóze plic přidáme k tomu ještě kaţdý den kávovou lţičku semene jitrocele většího, které polykáme s trochou vody nebo čaje. Toto semeno je v lékárnách známo jako bleší semeno". Při rakovině jater: Denně po doušcích vypijeme 2 šálky odvaru z bramborových slupek, buď studeného, nebo teplého. Hrstka syrových bramborových slupek se vaří ve 2 šálcích vody 2 aţ 4 minuty. Chutná-li nám tento odvar, tedy ho játra potřebují, jinak ho nemusíme pít. Při rakovině jater se dále doporučují zábaly z kapustových listů s následným vtíráním čistého olivového oleje nebo oleje s obsahem třezalky. Tyto zábaly se doporučují na všechny druhy rakoviny. Nejlépe se osvědčují v oblasti kříţe. Zábal se připravuje takto: Tři kapustové listy se omyjí v horké vodě, aby byly zbaveny všech nečistot. Nejlépe se hodí vnější listy. Tyto listy se pak pomocí láhve rozvalují tak dlouho, aţ se řapíky úplně stlačí. Pokyny pro ty, kteří nevědí, jak se takový zábal dělá: Vlněná přikrývka, sloţená na šířku 50 cm, se poloţí na postel, na ni se dá prostěradlo cm široké, a na to pak ještě šátek s uhlazenými kapustovými listy, dva vedle sebe a jeden přes ně. Vnitřní strany listů se se šátkem poloţí na záda nebo jiné nemocné místo na těle a pak se ihned pacient pevně zabalí prostěradlem a zavine vlněnou přikrývkou. Takový zábal musí být pevně utaţený, aby nemohl sklouznout, jelikoţ má být ponechán přes noc. Kdyby tento zábal nebyl dobře a pevně utaţený, měl by pacient pocit chladu, coţ by mu uškodilo. V takovém případě bychom museli zábal ihned sejmout. Ráno se pak zábal sejme, tělo se umyje horkou vodou a řádně se osuší. Pak se nemocná místa namaţou ohřátým olejem (asi 1 2 kávové lţičky), na to se poloţí teplý šátek, který se za několik minut opět sundá. Neţ provedeme tento zábal, musí mít pacient v těle pocit tepla. Měl by nejdříve leţet krátkou dobu v

8 posteli, aby se pořádně zahřál, anebo se můţe předem zahřát i lůţko. Další údaje můţete získat v broţurce O ZÁZRAČNÝCH LÉČIVÝCH ÚČINCÍCH KAPUSTOVÉHO LISTU. Broţurka je k dostání na adresách Breuss-Broschůrenversand Hans Schmidt Gehrenbergweg 39 D-7988 Wangen im Allgau BRD Versandbuchhandlung Walter Margreiter, Im Haag 23, A-6714 Nuziderss Rakousko Při rakovině ţaludku se pije po doušcích kaţdý den šálek studeného pelyňkového čaje nebo čaje ze zeměţluče. Malá špetka těchto bylin se nechá v šálku horké vody vyluhovat jenom 3 sekundy. Přidruţí-li se k tomu ještě ţaludeční nervozita, vypijeme denně šálek kozlíkového čaje s pelyňkem. Půl kávové lţičky kozlíkových kořínků se vaří 3 minuty, načeţ se přelijí přes malou špetku pelyňku. Při rakovině sleziny a slinivky břišní by se měl vypít denně alespoň půllitr šalvějového čaje, a to jak teplého, tak i studeného. Doporučují se ještě krátké zábaly ze sušených lučních květin, přesličky nebo ovesné slámy. Luční květiny se pouze vyluhují, přeslička a ovesná sláma se vaří 10 minut. Zábaly smějí být podávány jen tehdy, vyznáme-li se v jejich přikládání, neboť špatně udělaný zábal více škodí neţ prospívá. Návody najdete v knihách o léčebných metodách S. Kneippa. Při rakovině prostaty a varlat: Denně se pijí po doušcích 2 šálky studeného čaje z vrbovky malokvěté. Bylina se nechá v horké vodě 10 minut vyluhovat. Dodatek: Pozoroval jsem, ţe čaj s obsahem vápna, který doporučuji při rakovině kostí a plic, vykonává i u všech ostatních onemocnění rakovinou na různých místech těla dobré sluţby. Mohu proto všem nemocným, kteří jsou postiţeni rakovinou, tento čaj co nejvřeleji doporučit. Působením tohoto čaje nevznikne v těle během šťávové kúry nedostatek vápníku nebo draslíku.

9 VYSVĚTLIVKY K LÉČBĚ RAKOVINY Dříve jsem psal, ţe moje totální léčba rakoviny" má vţdy probíhat pod dohledem lékaře. To jsem dělal zejména proto, aby lékaři měli současně se mnou moţnost sledovat celý průběh léčby, a také kvůli krevnímu tlaku, aby při jeho niţších hodnotách mohli předepsat potřebné léky. Brzy jsem však nabyl zkušenosti, ţe mnozí lékaři nechtějí o přírodní léčbě nic vědět, ţe mým pacientům moji léčbu poţíváním šťáv rozmlouvají a ţe jim podávají své léky. Takovýto způsob léčby by nebyl ovšem dobrý. Také podávání injekcí a ozařování jsou v průběhu mé kúry naprosto nevhodné. Není sice dobré, kdyţ se něco dělá za zády lékařů, protoţe oni by zdánlivě mohli být uvedeni v omyl. Je však věcí kaţdého, zda se chce podrobit mé léčbě pod dohledem lékaře nebo ne. Jak si sami můţeme určit krevní tlak, se dočtete pod heslem Krevní tlak" na str. 26. Povaţuji za nevhodné, aby moje totální léčba" byla prováděna ihned po operacích; mělo by se počkat nejméně 2 aţ 5 měsíců podle toho, jak se pacient cítí. Během této čekací doby by měl pacient vypít denně 1/16 aţ 1/8 litru zeleninové šťávy, přitom ale také jíst, kupř. vločkovou polévku, zeleninové polévky, příp. drůbeţ a telecí maso a jiná lehká jídla. Šťávy se popíjejí jen po doušcích vţdy před jídlem, dohromady s předepsanými čaji šalvějový a ledvinový čaj jako u totální léčby". S totální léčbou" začneme teprve tehdy, kdyţ se cítíme dostatečně silní. Po ukončení 42denní kúry zeleninovými šťávami se můţe pomalu začít s jídlem, které nesmí být moc solené, nejlépe podle Waerlanda nebo jiné knihy o biologické výţivě; tedy lehká strava a kaţdopádně po dva aţ čtyři týdny asi 1/16-1/2 šálku zeleninové šťávy, opět po doušcích vţdy před jídlem. Aby se pacient rychleji zotavil, měl by uţívat 3x denně po kávové lţičce preparátu Bio-Strath-Aufbau nebo 3krát denně 2 kvasnicové tabletky Bio-Strath-Aufbau. Tyto bio prostředky se mohou uţívat několik měsíců resp. tak dlouho, aţ se opět cítíme skutečně dobře. Moje léčba zeleninovými šťávami často pomáhá nejen při rakovině, ale také při následujících nemocích: Artritida, artróza (degenerativní onemocnění kloubů), coxartróza (onemocnění kloubu kyčelního), osteoporóza (prořídnutí kostí), spondylartróza (opotřebení hrudních a bederních obratlů). U všech těchto onemocnění stačí kúra šťávami v trvání tří týdnů podle stejných předpisů jako u léčby rakoviny, spojená s pitím šalvějového a ledvinového čaje. Ale ani 42denní léčba by neuškodila a přitom bychom měli i jistotu, ţe jsme se zbavili případných rakovinných buněk. Dále se vřele doporučuje, aby při všech těchto chorobách kloubů byla kúra doplněna kaţdý 3. aţ 4. den koupelemi z přesličky, lučních květin nebo ovesné slámy, s přidáním koupelových přísad podle Haubenschmida (J. u. S. Haubenschmid Institut fur Physikalische Therapie, Quellenstr. 32, CH-8580 Amriswil). Chtěl bych ještě podotknout, ţe můj způsob léčby rakoviny je lépe snesitelný pro starší lidi, protoţe ti snášejí delší půst mnohem lépe a nepotřebují jiţ tolik výţivných látek. Doposud se jiţ tisíce osob podrobily mé šťávové kúře, aniţ přitom musely jíst, a uzdravily se, a to nejčastěji bez opětného onemocnění. Já osobně jsem léčil více neţ 2000 osob a všem jsem říkal: Máte-li známé nebo příbuzné, kteří jsou postiţeni rakovinou, tak prosím doporučte jim moji šťávovou kúru, a oni to mohou sdělit zase dalším." Jeden muţ mně vyprávěl, ţe prodělal moji šťávovou kúru přesně podle mých pokynů a jiţ za týden pozoroval, ţe mu to dělá dobře. Nato pak tuto kúru doporučil dalším sedmi lidem, kteří byli také postiţeni rakovinou, a všichni se prý uzdravili. O doporučování kúry dalším jsem vţdy prosil, jelikoţ mnozí pacienti přišli z daleka (z Hamburku, Lubecku a jiných míst v Německu, z Holandska, Belgie, Švýcarska, z Kanady, Severní Ameriky atd.) Řekl jsem těmto lidem, aby to dobře uváţili, protoţe ne kaţdý má moţnost podniknout tak dalekou cestu. Mým cílem bylo a je pomáhat nemocným rakovinou a lidem zdánlivě nevyléčitelným. První nemocné jsem uzdravil totální léčbou rakoviny" v roce 1950 a dosud jsem léčil s úspěchem rakovinu prsu, mozkové nádory, rakovinu hltanu, ţláz, plic, jater, kostí, střev atd. a takové pacienty, kteří měli jako důsledek ozařování váţné spáleniny kůţe. Nemějte proto jiţ tak velký strach z onemocnění rakovinou. Nejvíce nemocných rakovinou a také zdánlivě nevyléčitelně nemocných leţí na místech, kde se nacházejí podzemní vodní proudy, resp. nad

10 geopatogenními zónami, v těţších případech dokonce nad křiţovatkami těchto zón. Zavolejte si proto zkušeného proutkaře, který vás poučí, kam se máte přemístit na vhodnější místo. Byl jsem často dotazován, zda je vhodné, aby nemocní v průběhu mé šťávové kúry také něco jedli, kupř. chléb, med, vejce nebo zeleninu, a pili kupř. malinovou šťávu nebo šťávu z černého rybízu, dýně apod. Dále chtějí mnozí vědět, zda mohou současně uţívat léky. Jsem stále zahrnován takovými a podobnými otázkami. Opakuji proto se vší důrazností, ţe se během 42 dnů trvání této kúry příjem potravy omezuje výhradně jen na šťávovou směs. Mohlo by se jedině povolit trochu citrónové šťávy, ale nikdy šťáva jablečná. Čerstvě vylisovaná jablečná šťáva by se mohla pít samostatně, ale nikdy ne smíchána s ostatními šťávami. Šalvějový čaj s třezalkou, mátový a meduňkový čaj se můţe pít. Lépe je však nejíst vůbec nic! Při nedodrţování mých pokynů, kupř. při dodatečném příjmu potravy, by se dosaţení ţádoucího úspěchu podstatně protahovalo, a bylo by dokonce pochybné. Chtěl bych podotknout, ţe mně má dlouholetá pozorování potvrdila, ţe neúspěchy se při mé léčebné metodě dostavovaly vţdy jen tehdy, kdyţ nebyla léčba ve všech bodech striktně dodrţována. (Pokyny týkající se zeleninových šťáv, čajů, geopatogenních zón apod.) Podle odhadu se nemocných rakovinou a jinými zdánlivě nevyléčitelnými chorobami pomocí mé šťávové kúry uzdravilo. Umřeli jen takoví, kterým byly v průběhu léčby podávány ještě buňky zničující léky nebo injekce. Těmito prostředky se ničí nejen rakovinné buňky, ale bohuţel také velké mnoţství zdravých buněk. Rakovinné buňky nejsou podle mého názoru nemocné tělesné buňky, nýbrţ právě buňky typicky rakovinné. Tyto buňky se ţiví pouze přebytečnými látkami, které člověk přijímá jako potravu. Naproti tomu nemohou rakovinné buňky ţít ze samotných zeleninových šťáv. Rakovinný nádor je samostatně rostoucí útvar, který vytváří samostatné buňky, a to vlastně není nemoc. Nádor však vykonává v těle určitý tlak na normální buňky, a ty jsou jím narušovány, coţ je vlastně podstatou tohoto onemocnění. Proto musíme tyto rakovinné buňky zničit vyhladověním. To je můj názor a zakládá se na úspěchu, který mám tisíckrát potvrzen. O tom, co je rakovinný nádor, se můţete dočíst v této kníţce. Ţe takový nádor roste ze začátku jen pomalu a aţ ke konci velmi rychle, má tento důvod: Z jedné rakovinné buňky vzniknou dvě, ze dvou čtyři, ze čtyř osm, z osmi šestnáct atd. Představíme-li si, ţe z je jich pak , zjišťujeme, ţe zvětšení nádoru probíhá velmi rychle, ale přece je ještěvyhlídka na zlepšení, resp. uzdravení se prováděním mé totální léčby rakoviny". Doufám, ţe jsem touto krátkou zprávou zodpověděl i dotazy mnohých lékařů, kteří mně píší a nevěří tomu, ţe lze ţít bez příjmu bílkovin plných 42 dnů. Bludenz 8. ledna 1977 R. Breuss Nakonec bych chtěl ještě velmi srdečně poprosit všechny váţené lékaře a vědce, aby mé úspěchy s léčbou rakoviny a také jiných zdánlivě nevyléčitelných chorob vědecky přezkoušeli, aby společně se mnou pomáhali všem trpícím a neprojevovali odpor vůči mně jen proto, ţe nejsem lékař. Uvaţte jen, kolik velkých vynálezů bylo uskutečněno neodborníky a nestudovanými. Rozhodující je přece úspěch a to, co je lidstvu uţitečné. To by mělo být vědou uznáváno i přesto, ţe je to pro ni ještě nevysvětlitelné. Vědecký výzkum nedosáhne často ani po 60 a více letech stanoveného cíle. Najednou se objeví jednoduchý, ale nadaný člověk z lidu, který moţná náhodou objeví to správné, jako kupř. postup při léčbě rakoviny apod. Pak ale nemohou věda a medicína tyto úspěchy jednoduše ignorovat a odmítnout jejich vědecké přezkoušení. Různé vědecké instituce a lékařská zařízení by měly být ochotny ke spolupráci. Proto vznáším ještě jednou na příslušné dámy a pány prosbu, aby tyto úspěchy uznávali i po stránce lékařské a technické, i kdyţ se jedná o věci, pro které ještě nemají vysvětlení. Byl bych velmi šťasten, kdyby moje totální léčba rakoviny" byla ještě vylepšena ve spojitosti s jinými úspěšnými metodami v léčbě této choroby.

11 JEŠTĚ ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA K MÉ ZELENINOVÉ KÚŘE Častý pohyb na čerstvém vzduchu! Chtěl bych ještě poznamenat, ţe moje léčba zeleninovými šťávami byla v mnoha případech rakovinných onemocnění úspěšná, doporučuji ji ale také v následujících případech: 1. Jako preventivní opatření proti vzniku rakoviny 2. Jako regenerační kúru pro celé tělo: 1/8 aţ 1/4 litru za den. Šťáva se pije vţdy před jídlem a k tomu současně i šalvějový a ledvinový čaj. 3. Jako odtučňovací kúru bez jakékoliv újmy, aniţ bychom museli trpět hladem a ţízní. Pokud moţno v trvání 42 dnů jako při léčbě rakoviny. 4. Jako jarní kúru. 5. Ke zlepšení krve. 6.U kloubových onemocnění, jako artritidy, artrózy apod. ve spojení s koupelovou kúrou. Kuřáci trpící rakovinou, kteří se nemohou vzdát kouření, nemají vyhlídky na úspěch pomocí šťávové kúry. V těţkých případech rakovinného onemocnění by bylo lépe, kdyby se, pokud moţno, uţívaly jen šťávy z biologicky čisté zeleniny, které si sami namícháme. Ale pozor na správné dávkování. Přesto jsem velice rád, ţe jedna firma vyrábí mnou sestavenou směs zeleninových šťáv ze zaručeně biologicky čistých druhů zeleniny, aby mohlo být pomoţeno těm tisícům ve městě a na venkově, kteří nemají moţnost vypěstovat si biologicky cennou zeleninu, zvláště v době, kdy čerstvá zelenina není k dostání. DULEŢITÉ DRUHY ČAJŮ K LÉČBĚ RAKOVINY 1. Čaj šalvějový Šalvějový čaj určený ke kloktání necháme v horké vodě 10 minut vyluhovat, k pití se musí přesně tři minuty vařit. Jedna aţ dvě polévkové lţíce šalvěje se dávají do 1/2 litru vařící vody a nechají se 3 minuty vařit, pak se odstaví. Šalvěj má vysoký obsah éterických olejů, coţ je pro kloktání velmi důleţité. Čaj určený k pití však nesmí tyto látky obsahovat, proto se doba varu omezuje na 3 minuty. Po třech minutách se olej vyvaří a v tomto okamţiku se rozpouští ţivotně důleţitý ferment, určený všem ţlázám, míše a ploténkám. Z tohoto důvodu měli bychom po celý ţivot denně pít šalvějový čaj. Kdo jej stále pije, ten sotva někdy onemocní. Kdyţ se šalvěj 3 minuty vařila, odstaví se a přidá se ještě třezalka, máta peprná a meduňka. Nato se všechno nechá ještě 10 minut vyluhovat. 2. Čaj ledvinový Moje směs: 15 g přesličky, 10 g kopřiv (nejlépe nasbírané na jaře), 8 g ptačího rdesna (truskavce) a 6 g třezalky. Toto mnoţství postačí pro jednu osobu na přibliţně 3 týdny. Štipec této směsi (t. j. mnoţství nabrané mezi palec a dva prsty) se dá do šálku s horkou vodou na 10 minut vyluhovat, pak se scedí, sedlina se znovu zalije dvěma šálky horké vody a nechá 10 minut vařit, scedí se a slije dohromady s prvním odvarem. Nabízí se otázka, proč se ledvinový čaj takto připravuje? Ledvinový čaj obsahuje pět látek, které nesmějí být vařeny, jelikoţ by se varem zničily. Dále je zde ještě šestá látka, a to kyselina křemičitá, kterou získáme jen tehdy, kdyţ čajovou sedlinu vaříme 10 minut. Ledvinový čaj se smí pít výlučně studený, jenom 3 týdny, a to vţdy ráno na lačný ţaludek, před obědem a večer před spaním, vţdy půl šálku. Po třech týdnech pití přerušit na nejméně 2 3 týdny! Během této doby se nesmí jíst masový vývar ani hovězí nebo vepřové maso!

12 3. čaj kakostový (Geranium robertianum) Pije se denně jeden šálek studeného čaje po doušcích. Špetku kakostu dáme do šálku horké vody na 10 minut vyluhovat. Dodavatelé čaje V Rakousku: Reformhaus Nesensohn Josef, Kirchgasse 12, A-6700 Bludenz Reformhaus und Drogerie Mag. Fritsche K. G., Wer-denbergerstr. 26 A-6700 Bludenz Hofsteigapotheke Mag. pharm. Rainer Wolf, Lauteracherstr. 1 A-6922 Wolfurt Baren-Drogerie, Maria-Theresien-Str. 42 A-6020 Innsbruck Ve Švýcarsku: Kräuterstube Bruno Vonarburg-Galerie Hecht, CH-9053 Teufen Dr.h.c. Alfred Vogel, Biologische Heilmittel-G.m.b.H., CH-9053 Teufen Drogerie Zumsteg CH-5300 Turgi/AG Reformhaus Müller A.G., Quaderstr. 222, CH-7000 Chur Důleţité pokyny a vysvětlivky o čajích Šalvějový čaj povaţuji za nejdůleţitější ze všech čajů, který by se měl pít po celý ţivot. Ne nadarmo napsal kdysi jeden římský myslitel: Proč ještě umírat, kdyţ na zahradě roste šalvěj." Tím ovšem myslel, proč umírat tak brzo! Ledvinový čaj by se měl pít při kaţdé nemoci po dobu 3 týdnů, hlavně při všech zánětech nebo před operacemi. Pro prevenci se můţe tato třítýdenní kúra během roku třikrát či čtyřikrát opakovat, vţdy však s přerušením nejméně dvou týdnů! U mé směsi ledvinového čaje můţeme pouţít i obyčejný ledvinový nebo urologický čaj, ale úprava se musí vţdy řídit mým receptem. Čaj kakostový (Geranium robertianum) je bezpodmínečně ţádoucí u všech druhů rakovinných onemocnění, zvláště tehdy, kdyţ pacient byl jiţ ozařován, neboť tento čaj obsahuje také nepatrné mnoţství rádia. Štipec bylin nahrubo krájených je takové mnoţství, které drţíme mezi třemi prsty, najemno krájených se rovná půli polévkové lţíce. JE RAKOVINA VYLÉČITELNÁ? Rakovina vzniká u člověka v důsledku jisté náklonnosti k této chorobě a spolupůsobením různých chorobných změn orgánů, které umoţní její propuknutí. Dlouholetým působením dokonce i zcela malých mnoţství rakovinotvorných látek mohou nastat takové újmy na zdraví, které, nejsou-li sledovány a včas léčeny, mohou vést ke vzniku rakoviny. Mnohdy se dostanou do potravy rakovinotvorné látky konzervačními pochody jako barvením, přehříváním apod. Věnujme pozornost následujícím devíti varovným signálům: 1. Hmatatelné uzlinky a zatvrdnutí, zvlášť na prsou. 2. Nápadné změny na prsní bradavce nebo mateřském znaménku. 3. Trvalé změny v činnosti střev nebo močového měchýře. 4. Trvalý chrapot nebo kašel.

13 5. Potíţe při polykání u osob v pokročilém věku. 6. Tvrdošíjné krvácení nebo výtok z nějakého tělesného otvoru, také krvácení mimo dobu menstruace. 7. Rány, které se nehojí. 8. Otoky, které nepolevují. 9. Nápadná ztráta tělesné váhy. Ţádný z těchto signálů" však nemusí znamenat rakovinu. Je dokonce více pravděpodobné, ţe tyto změny mají jinou příčinu, jelikoţ jiné nemoci se vyskytují mnohem častěji. Kdo však zjistí u sebe jeden z těchto signálů", měl by se při nejbliţší příleţitosti preventivně podrobit totální léčbě rakoviny". Nejčastější druhy rakovinných onemocnění: Častou příčinou zejména rakoviny hrtanu a plic je kouření. U kuřáků se rakovina plic vyskytuje dvacetkrát častěji neţ u nekuřáků. Ať se proto vaše děti zdrţí kouření. Rakovina dělohy začíná bez bolestí a jakéhokoliv pocitu nemoci. Příznaky vznikající rakoviny mohou být: nepravidelné krvácení, zvláště v klimaktériu a po skončení měsíčků, u mladších ţen krvácení mezi menstruacemi, jakoţ i krvácení při souloţi, krvácení po močení a stolici nebo po namáhavé práci. Rakovina dělohy, probíhá-li bez povšimnutí, povede určitě k smrti. Můţe být však vyléčena, pokud se po prvním výskytu uvedených příznaků ihned přikročí k mé totální léčbě rakoviny", s pouţíváním příslušných čajů. Rakovina prsu probíhá vlekle. Ztvrdnutí a svraštění pokoţky na prsu mohou být znamením začínající rakoviny. Bolesti a nádory se u rakoviny prsu objevují mnohdy teprve tehdy, kdyţ je jiţ nemoc v pokročilém stavu. Několik dobrých rad Postarejte se o přiměřenou tělesnou činnost. Dýchejte zhluboka na čistém vzduchu. Vyhýbejte se zakouřenému a spotřebovanému vzduchu. Nekuřte. Dávejte přednost stravě přírodní a bohaté na vitamíny. Vyvarujte se přejídání. Dbejte na pravidelné trávení. Nemějte z rakoviny strach! CO JE RAKOVINNÝ NÁDOR? Rakovinný nádor je samostatně rostoucí útvar, který ponejvíce vzniká působením tlaku. Kdyţ např. někdo trpí po mnoho let ţaludeční chorobou a potrava zůstává někdy i mnoho hodin v ţaludku, přičemţ vykonává na ţlázy a ţaludeční stěny neobyčejně dlouho trvající tlak, můţe vzniknout rakovina ţaludku. Znal jsem před mnoha léty muţe jménem Gruber, který od rána aţ pozdě do noci drţel v ústech stále dlouhou dýmku, a to vţdy na stejném místě. Jednou jsem řekl jeho ţeně, ţe její muţ určitě někdy onemocní rakovinou rtu. Asi po deseti letech mne tato ţena vybídla, abych se přišel podívat na jejího muţe, načeţ jsem jí ihned řekl: Proč? Má rakovinu rtu?" Moje otázka ţenu velice překvapila a zeptala se mne: Ano, vy to víte?" Pak jsem jí řekl, ţe jsem to předpovídal jiţ před deseti lety, a ona si ihned vzpomněla na náš tehdejší rozhovor. Navštívil jsem pak toho muţe a našel jsem potvrzení své tehdejší, před deseti lety vyslovené

14 domněnky. Spodní ret se podobal plnovousu ve tvaru malého včelího roje. Chtěl bych ještě dodat, ţe na nádoru se také objevil tekutý výměšek. Kapalo to zněj celý den. Lékař mu obstaral gumovou nádobku, aby mohl změřit mnoţství výměšku. Neobyčejně silným stálým tlakem na určité části těla je omezován krevní oběh, coţ by vedlo k odumření těchto míst. Jelikoţ ale tkáně, které jsou vystaveny tomuto tlaku, chtějí ţít, brání se a odsávají z okolí potřebné látky. Tímto samostatným sáním vzniká podle mého názoru samostatně rostoucí útvar. Ze začátku roste velmi pomalu, takţe trvá, jak dobře víme, často deset a více let, neţ pak náhle a rychle začne bujet, aby se utvořil nádor, který nazýváme rakovinou. Kdyţ k tomu dojde, je načase (ale zdaleka ještě ne pozdě), aby bylo započato s mou totální léčbou rakoviny". Kdyţ hned ze začátku takový malý a neškodný nádor řeţeme anebo na něj tlačíme (kupř. při preventivních prohlídkách), všechno se rozbouří, rakovina se dostane okamţitě do krve a pak dochází k metastázám. Je proto lepší nechat takovou uzlinku v klidu. Kdo má však z toho strach a chce mít jistotu, ať ihned započne s mojí totální léčbou rakoviny". K tomu patří ale ještě další, velmi nutný způsob léčby. Často jsem přemýšlel o tom, jak má taková léčba probíhat. Tak mne jednou napadlo, zda by bylo moţné pouţívat k léčbě zeleninové šťávy. Mluvil jsem o tomto problému také s předsedou spolku přívrţenců léčebné metody podle S. Kneippa p. ing. Balestrangem, a ten mne přivedl na následující myšlenku. Sestavil jsem směs šťáv z různých druhů zeleniny, jak je uvedeno u totální léčby rakoviny" na str. 6. Tuto léčbu zeleninovými šťávami jsem si vymyslel následovně: Šťáva z červené řepy je určena k léčení rakovinných onemocnění, avšak se samotnou šťávou z červené řepy nelze ţít. Pak jsem přidal mrkev kvůli obsahu karotenu, bulvy celeru kvůli fosforu, neboť bez fosforu se také nedá ţít, a dále ještě šťávu z ředkve a syrových brambor pro játra. Touto léčbou šťávami jsem jiţ od roku 1950 pomohl mnoha stovkám nemocných rakovinou a leukémií, kteří byli jiţ neoperovatelní a kterým jiţ nemohla být poskytována lékařská pomoc, coţ dokazuje celá řada dobrozdání a děkovných dopisů. Kdo si přečetl moji totální léčbu rakoviny", ten si snad pomyslel stejně tak jako stovky pacientů a mnoho a mnoho lékařů: Není přece moţno ţít, kdyţ se celých 42 dnů ţivíme jenom šťávami. Mnozí lékaři, kteří se domnívají, ţe bez příjmu tuku a bílkovin není moţné tak dlouho vydrţet, povaţují za zcela nezodpovědné, aby se nemocným trpícím rakovinou nepodávalo kromě šťáv ţádné jídlo. Moje odpověď byla stále tatáţ, ţe je neomluvitelné, kdyţ podáváme pacientům kromě šťáv také něco k jídlu! Umřeli vţdy jenom ti, kterým bylo podáváno jídlo. Získal jsem jiţ tisíceré zkušenosti a přesvědčil lékaře, kteří o mé metodě pochybovali. Mnozí lékaři často říkali mým pacientům, ţe by tomu nikdy nevěřili, ţe tím byli udiveni, a nakonec se k tomu přiklonili. Mám úctu k těmto objektivně uvaţujícím lékařům. Dnes toho vím jiţ o něco více. Vţdy mi bylo záhadou, proč nemocní s pouze malým nádorem nebo takoví, kteří byli jiţ operováni a kromě šťávové kúry nic nejedli, s ní pro ţivot sotva vystačili. K tomu dodávám: V roce 1962 jsem byl u jedné ţeny, která trpěla neoperovatelnou rakovinou ţaludku. Tato ţena po dobu 1/2 měsíce téměř nejedla ani nepila, ale kaţdý den mnoho zvracela. Jistě si nyní myslíte, ţe to není moţné. Já jsem tenkrát tvrdil, ţe ţila tak dlouho přímo z rakovinného nádoru. Vzdor tomu, ţe měla otevřenou rakovinu ţaludku, ţije ještě dnes a je jí 87 let. Vţdy ráno a večer jsem jí dával po třech kapkách mochnové tinktury na jazyk, protoţe mochnový čaj nemohla polykat. Tyto kapky jsem jí dával proto, aby se otevřená rakovina uzavírala, coţ se mi také podařilo. Jiţ třetí den nezvracela a tentýţ den mohla jiţ pozřít dvě plné polévkové lţíce zeleninových šťáv, a pak kaţdý den o něco více. Desátého dne jí řekl lékař, který ji denně navštěvoval: Ano, zde nastalo podstatné zlepšení," a ptal se jí: Můţete něco jíst?", ona na to: Ano." A copak?" Odpověděla: Jen šťávy," a on opět: A to vydrţíte a nemusíte jiţ zvracet?" Ne," řekla a spotřebovala během celé kúry jenom málo šťávy. Jiţ je mi úplně jasné, proč nemocní, kteří jsou postiţeni velkými nádory za prvé přijímají jen malé mnoţství šťáv, nemusí nic jíst, tedy nemají potřebu bílkovin. Naproti tomu nemocní, jejichţ nádory jsou ještě malé, tedy v počátečním stadiu, se zeleninovými šťávami sotva vystačí. V těchto případech bych povolil denně šálek čistého cibulového odvaru, jelikoţ zde je náhrada za bílkoviny velmi malá. Totéţ platí i pro nemocné ve stavu pooperačním, u nichţ byl nádor úplně nebo částečně vyjmut, takţe rovněţ nemají náhradu bílkovin.

15 Bruno Vonarburg, autor knihy Boţí poţehnání v přírodě" (Nakladatelství Christiana) má tento názor na úspěch mé léčby zeleninovými šťávami: Jelikoţ vývoj rakovinotvorného procesu, tj. nádorové bujení je ţiveno bílkovinami, vidím u léčby pomocí přírodních šťáv tuto výhodu: Léčbou šťávami se přívod bílkovin zvenčí zastaví, to znamená, ţe bílkoviny jsou z denní stravy vyloučeny. Jelikoţ ale organismus bez těchto látek nemůţe ţít, hlodá nyní krev, ţíznivá po bílkovinách, na všem zbytečném v těle, na nádorech a nashromáţděných odpadových látkách. Jedná se zde o operaci bez pouţití noţe, kterou provádí červená tělní tekutina sama v odměřených dávkách. Další výhodu vidím v bohatství minerálních látek v rostlinných šťávách. Je prokazatelné, ţe během rakovinotvorného dění je výměna minerálních látek v buňkách narušena. Rostlinné šťávy s bohatým obsahem minerálů mohou tuto poruchu ovlivnit a vyrovnat. V průběhu léčby těmito šťávami je však krajně důleţité, aby močení a stolice byly vţdy pravidelné, aby odpadové látky nezůstávaly příliš dlouho v těle a nemohly být vyvolávány příznaky otrav. Činnost vylučovacích orgánů je působením vhodné kombinace čajů podporována tak, ţe kakost povzbuzuje činnost ledvin, koprník čistí krev, šalvěj působí proti zánětům a měsíček odstraní tzv. viromycózu, tj. poruchy buněčného dýchání krve. Celou léčbu šťávami je proto nutno posoudit z těchto tří hledisek." Musím ještě dodat, ţe mnozí, kteří netrpěli rakovinou, se podrobili mé šťávové kúře buď jako prevenci, nebo kvůli zhubnutí, aniţ by přitom jedli byť to nejmenší, a přitom se cítili velmi dobře a byli plně práce schopni. Je to důkaz pro to, ţe to jde i bez náhrady bílkovin. NĚKOLIK PŘIKLADŮ Jedna ţena, která jiţ dlouho trpěla rakovinou prsu, se v roce 1950 jako první podrobila mé šťávové kúře, a to s tím nejlepším úspěchem. Dnes, v roce 1980, je ještě zdráva a po nádoru nezbyla ani stopa. Svou šťávovou kúru jsem sestavil jiţ deset let před tímto případem, ale neměl jsem odvahu, abych řekl pacientovi, ţe trpí rakovinou. Tato ţena to však jiţ velmi dlouho věděla a měla být jiţ dávno předtím operována. Nemohla se k tomu však rozhodnout, protoţe její matka byla operována na stejnou chorobu a krátce po operaci zemřela. Řekl jsem jí pak: Kdyţ víte, co máte, věděl bych o prostředku, ale ten byl vymyšlen jen na rakovinu ţaludku. Mohla byste to ale vyzkoušet, neboť to nemůţe škodit." Ona potom prováděla šťávovou kúru, coţ tehdy nebylo vůbec jednoduché, protoţe odšťavovače ještě neexistovaly a zelenina musela být nastrouhána na struhadle a šťáva vytlačena přes šátek nebo lisem na brambory. Tato paní M. N. z Bludenzu byla za 42 dnů vyléčena a po nádoru nezbylo vůbec nic. Můj druhý případ: Po této ţeně z Bludenzu jsem byl zavolán k panu Josefu F. do Gotzis, který měl rakovinu ţaludku. Operační zákrok byl jiţ vyloučen a naděje na zlepšení mizivá. Tento muţ se pak také podrobil mé totální léčbě rakoviny", uzdravil se do 42 dnů a zemřel teprve v roce 1971 ve věku 80 let. Byl jsem také u paní Olgy M. v Gotzis, která měla rakovinu ţaludku a střev. I ona se podrobila spolu s panem Josefem F. mé léčbě, po 42 dnech byla vyléčena a ţije dodnes, zcela zdráva. Mým čtvrtým případem byla sestra Leonarda von Zams, která trpěla rakovinou střev a po mé totální kúře" se také uzdravila. Jako osmdesátiletá byla ještě umělecky činná jako malířka. Počet mých pacientů se dále zvyšoval a 28. července 1964 jsem byl povolán do léčebny Maria vom Sieg ve Wigratzbadu u Wangenu (Allgau), kde onemocněl rakovinou tlustého a tenkého střeva bratr majitelky léčebny, sl. Antonie Radlerové, pan Josef Radler. Kdyţ měl být operován (umělý vývod), padla ještě poznámka: Kdyţ ho nebudeme operovat, tak brzy umře, a kdyţ ho budeme operovat, tak to také o mnoho déle nevydrţí. Slečně Antonii se pak dostalo, jak řekla, vnuknutí shora, ţe její bratr bude uzdraven i bez operace, kdyţ se zaváţe, ţe se pomodlí s rodinou kaţdý den růţenec, pokud bude ţiv. Bude-li však operován, bude to jeho konec. Nato pak odvedla bratra z nemocnice ještě dřív, neţ měla být provedena operace. Pak jiţ nebylo nic slyšet, s panem Radlerem to bylo ze dne na den stále horší, ţena a všichni příbuzní byli jiţ úplně zoufalí, aţ se pak za 10 dnů k nim dostavil pan A. S. z Bludenze, kterému sl.

16 Antonie prozradila svůj zármutek. Řekl jí, ţe v Bludenzi ţije člověk, který, jak určitě ví, úplně uzdravil jednu 701etou ţenu, která měla neoperovatelnou rakovinu ţaludku a jejíţ stav byl aţ do příchodu pana Rudolfa Breusse naprosto beznadějný. Na to odpověděla, ţe by pak bylo snad moţné, aby tento muţ pomohl i jejímu bratrovi, a poţádala ho ihned, aby pana Breusse zavolal k telefonu a poprosil ho o pomoc. Mluvil jsem pak se sl. Radlerovou a ona mne prosila, abych ihned přišel, jelikoţ její bratr je těţce nemocen (podezření na rakovinu). Nechtěl jsem tam jít, ale kdyţ mně řekla, ţe bratr má osm dětí a nejmladšímu jsou teprve dva roky, nemohl jsem jiţ říci ne, takţe jsem k nim jel příští den, 28. července 1964, se svou ţenou. Pět minut před dvanáctou jsem pana Radlera, který leţel v kanceláři na nosítkách, vyšetřil a oční diagnózou zjistil, ţe má rakovinu tlustého a tenkého střeva, načeţ slečna Antonie poznamenala, ţe diagnóza je stejná jako v nemocnici. Pak se všech osm příbuzných rozplakalo. Řekl jsem jim, ţe kdybych mu nemohl pomoci, tak bych před pacientem mlčel. Dále jsem jim řekl, ţe pan R. má mimořádně silné srdce a plíce, takţe mou šťávovou kúru snadno vydrţí a určitě bude zas moci pracovat. Coţ se také stalo. Pan Radler se doţil 21. března let a je stále ještě schopný práce. Prostřednictvím pana Radlera ke mně přišlo mnoho tisíc lidí s nejrůznějšími nemocemi. Jiţ mnoho let chodí denně nemocní trpící rakovinou a mnozí i leukémií. Mnozí z těch, u kterých se pochybovalo o uzdravení, byli vyléčeni. Tak nemějte strach z rakoviny a leukémie. LEUKÉMIE 1. října 1952 jsem objevil, ţe leukémie snad není rakovina krve, nýbrţ rozklad krve způsobený onemocněním vrátnicového oběhového systému. Toto onemocnění je ve většině případů vyléčitelné a tím je vyléčitelná také i takzvaná leukémie. Ve zmíněný den jsem byl zavolán k paní Regině Lorunserové, která trpěla leukémií. Neţ jsem vstoupil do jejího nemocničního pokoje, řekl mně její manţel Robert L., ţe má leukémii, ţe byla jiţ u všech lékařů od Feldkirchu po Dalaas, a všichni u ní tuto chorobu zjistili. Nato jsem mu řekl, proč si mne vůbec ještě zavolal, ţe i mně je známo, ţe leukémie je nevyléčitelná. On na to odvětil: Ona přece neví, co má, a my jí chceme splnit kaţdé přání aţ do její smrti, a jelikoţ o tobě ví a chtěla tě vidět, tak ji můţeš trochu utěšit." Já jsem mu na to řekl, ţe to by vlastně znamenalo lhát. Pak jsem tuto ţenu navštívil a udělal si pro sebe oční diagnózu, a to jen proto, ţe v ţádné knize není psáno, ţe se leukémie dá vyčíst z očí. Kdyţ jiţ tolik lékařů u ní zjistilo leukémii, tak jsem si myslel, ţe tomu tak musí být. Domníval jsem se, ţe to, na co jsem přišel u leukémie, není rakovina krve, nýbrţ jenom její rozklad, způsobený onemocněním vrátnicového oběhového systému, a ţe tato nemoc je vyvolávána duševní depresí, coţ se potom také potvrdilo. Kdyţ jsem to zjistil, věděl jsem také hned, co je nutno podniknout. Oznámil jsem pak všechno, co bych v tomto případě chtěl udělat. Nejdřív jsem jí udělal krátký zábal, protoţe měla jiţ 40 horečku. Kdyţ jsem chtěl odejít, řekl mně její muţ: Tys řekl nyní mé ţeně tolik, ţe si myslí, ţe se uzdraví," načeţ jsem odpověděl: Ano, ona se opět uzdraví!" On tomu ale nechtěl věřit a řekl dále: Já jsem přece řekl, ţe jsme byli jiţ u tolika lékařů, a pak to psaní z kliniky?" Na to jsem mu odpověděl: I kdyţ sto lékařů tvrdí, ţe brzy umře, já ti říkám, ţe se opět uzdraví!" Dodal nejistě: Ale Breussi?", a já zas jemu: Já vím přesně, co si nyní myslíš; ano, ty si myslíš, ţe jsem domýšlivý, nebo dokonce blázen." Ale milý Roberte," řekl jsem mu, já jsem u tvé ţeny objevil vlastní podstatu leukémie, a proto to jiţ není nebezpečné, a nyní vám mohu dát jenom jednu radu, abyste všechno dělali přesně tak, jak bych to dělal na vašem místě." Pan Lorunser řekl ještě: Pojď a podívej se do lexikonu, kde stojí jasně psáno, ţe dodnes ještě nikdo nebyl z leukémie vyléčen." Odvětil jsem mu, ţe se při tom

17 jednalo jistě o více neţ sto lékařů. Konečně jsem prohlásil: Tvá ţena se uzdraví, ale musíte dělat přesně to, co bych já dělal na vašem místě." Pak jsem šel domů a plný zvědavosti jsem četl ve svém lexikonu. Nevěřil jsem pak jiţ sám vlastnímu rozumu, kdyţ jsem si to všechno přečetl. Za týden jsem to jiţ nevydrţel, jel jsem na kole k té ţeně, a hle! Ţena pracovala a řekla mně, ţe pomáhá jiţ čtvrtý den trochu v kuchyni. Ţena pak zahynula za pět let při automobilové nehodě. Od té doby mně ještě neumřel ţádný pacient na leukémii, pokud neměl ještě jiné nemoci. Před dvěma roky bylo u mne během 10 měsíců 28 nemocných leukémii a všichni mohli jiţ pracovat za 6 dnů po mém zásahu. Proto nemějte jiţ ţádný strach před touto nemocí, neboť je to onemocnění vrátnicového oběhového systému a podle mého názoru nejde vůbec o rakovinu krve. Co dělat při leukémii? Nejdříve je nutno uváţit, o jaký druh psychické choroby se jedná, neboť jak jiţ bylo řečeno, je selhání funkce vrátnicového oběhového systému vyvoláváno psychickými poruchami. Příčinou takové deprese můţe být často prostá věc, o které pacient sám ani neví. Tak, milí nemocní leukémii, přemýšlejte trochu o tom, v čem by to zlo mohlo být, a snaţte se odstranit je psychickým uvolňováním. Pokud se vám to podařilo, tak jste toho učinili jiţ velmi mnoho. A nyní k samotné léčbě: Pije se denně 1/4 litru zeleninové šťávy ze směsi, sestavené v rámci mé totální léčby rakoviny" ale samotná totální léčba v plném rozsahu se zde neprovádí a vedle toho můţeme jíst všechno, co nám chutná, ale ne masový vývar, ţádné hovězí ani vepřové maso. Zeleninová šťáva se popíjí přes den po doušcích, a to hlavně před kaţdým jídlem. Vrátnicový oběhový systém přijímá tyto koncentrované vitamíny a také ostatní stravu. Věnujte pozornost hlavně obsahu stran o ledvinovém a šalvějovém čaji, ohřívaných jídlech, jedu proti molům atd. Všichni, kteří se podrobí této léčbě, jsou schopni za cca 6 dnů opět pracovat jako dříve, i kdyţ jim lékaři dávají jiţ jen malé ţivotní šance. Je však důleţité, aby se 1/4 litru Šťávy za den uţívalo nejméně po dobu 42 dnů. Kdyby se zároveň projevovaly ještě další nemoci, musely by se ve stejné době také léčit, a to tak, jak se v broţurce na příslušných místech uvádí. Téměř nevyléčitelní jsou takoví pacienti, kteří nejsou schopni vyrovnat se s těţkými duševními konflikty. Důleţité je ještě dbát na to, aby tak jako při výskytu ostatních nemocí nebyly v bytě jedovaté látky, jako prostředky proti molům, spreje proti hmyzu apod. PROČ JSOU ČASTO NEMOCI I VZDOR SPRÁVNÉ DIAGNÓZE A SPRÁVNÉMU ZPŮSOBU LÉČBY NEVYLÉČITELNÉ? 24. dubna 1944 jsem si koupil knihu vydanou MUDr. Otto Wirzem Diagnóza nemocí z duhovky v oku" od nakladatele Karl-Rohm-Verlag v Lorchu (Wurttem-berg). Našel jsem v ní, proč někteří lidé nemohli být v průběhu 10, 20, 30, 40 a ještě více let vyléčeni, i kdyţ u nich byla stanovena správná diagnóza a prováděna správná léčba. Dr. Wirz mj. píše, ţe často v bytech pouţívané prostředky proti molům a švábům, tj. naftalín a uměle vyráběný kafr, jak bylo zjištěno,

18 obsahují arzenik a ţe při vdechování jejich výparů vznikají nejrůznější nemoci. Dále píše, ţe tento jed je největším vrahem lidstva, jehoţ příznaky nikdy zcela nevymizí z duhovky, coţ znamená, ţe otrava jím je téměř nevyléčitelná. Uvedu ještě krátký výňatek z této knihy: V Chicagu vyšla v novinách zpráva: Šest bratří spávalo postupně v téţe posteli a všichni v krátké době za sebou umřeli. Jediná sestra, která jim vedla domácnost, byla pro podezření z travičství zatčena a strávila jiţ tři čtvrtě roku ve vězení. V mrtvolách byl sice zjištěn arzenik, avšak ne v takovém mnoţství, aby se mohlo tvrdit, ţe se jednalo o úkladné vraţdy otrávením. Na příkaz prokurátora byly pak prozkoumány matrace, na kterých zesnulí spávali, a bylo zjištěno, ţe obsahovaly velké mnoţství arzeniku, který výrobce pouţíval jako prostředek proti hmyzu. Vdechováním jedovatých plynů byla způsobena rychlá smrt všech bratrů. Sestra byla ihned propuštěna z vazby. Ze svých dlouholetých zkušeností bych mohl uvést ještě mnohem více a jsem přesvědčen, ţe kaţdá nemoc je sotva vyléčitelná tam, kde se v bytě nacházejí tyto jedy, jako kupř. naftalín, umělý kafr, DDT, sprej proti mouchám, čističe vzduchu na WC atd. Několik příkladů z tisícera zkušeností Ţena jednoho právníka (Alice B., nar ) přišla v roce 1944 ke mně s prosbou, abych ji vyšetřil. Oční diagnózou jsem zjistil, ţe trpěla velmi váţnou koţní chorobou. Řekla mně pak, ţe kvůli tomu ke mně přišla, protoţe ji choroba trápí jiţ 42 let. Během této doby konzultovala jiţ více neţ 200 lékařů, mezi nimiţ bylo více neţ sto odborníků na koţní nemoci, ale dodnes nezpozorovala ani na minutu ţádné zlepšení. Prohlíţel jsem ji potom ještě důkladněji a konstatoval jsem, ţe všechno bylo zapříčiněno silnou otravou naftalínem a ţe v důsledku vdechování tohoto jedovatého plynu se její stav i při sebeobezřetnější léčbě nemohl zlepšit. Tato ţena mi pak řekla: Vaše diagnóza nemůţe být správná, protoţe se v bytě jiţ ţádný naftalín nenachází." Odpověděl jsem jí, ţe se vsadím o 300 marek a ţe naftalín určitě najdu. Nato odvětila, ţe tuto sázku musím prohrát. "Nikoliv já, ale vy prohrajete," opáčil jsem. Ţena mně potom řekla, ţe je v bytě úplně sama, ţe její manţel jiţ zemřel a děti jsou jiţ mimo domov, takţe musí vědět, zda má doma naftalín, nebo ne. Ale já jsem jí znovu odpověděl, ţe to přesto vím, neboť v jejích očích je to jasně patrné tak jako na fotografii. Chtěl jsem jí potom předepsat čaj k pití a další odvary k omývání nemocné kůţe. Ţena to ale odmítla s poznámkou, ať ten čaj vypiji raději sám, a řekla své společnici: Pojď, jdeme pryč, opět jsem podnikla zbytečnou cestu." Neţ odešly, řekl jsem jí, ţe ji zítra navštívím a ţe uvidíme, zda naftalín najdeme. Ona na to: To nemusíte, to by bylo zbytečné." Příští ráno jsem k ní přesto šel, a kdyţ mi otevřela a slyšela můj pozdrav, ihned řekla: Proč jste přišel, já jsem vám včera řekla, ţe vaše cesta je marná." Přicházím vlastně ze dvou důvodů. Jednak abych vám pomohl, a pak bych se rád přesvědčil, zda jsem ve stanovování diagnóz skutečně tak špatný. Pusťte mne do bytu, vţdyť já vám nic neudělám." Nato mne pustila dovnitř. Sotva jsem vstoupil do předsíně, zeptal jsem se jí: Nechcete se vsadit o marek?" Dívala se na mne udiveně a já jsem řekl, ţe ta sázka by byla stejně neplatná, protoţe jiţ cítím naftalín a také jej ihned najdu. Ţena měla doma velký kovaný svícen, do kterého byla vsazena svíce asi tak ve velikosti litrové láhve, ale tato svíce byla pouze atrapou z naftalínu. Otázal jsem se jí: A co tomu nyní říkáte?" Potom uznala, ţe prohrála, a chovala se ke mně velice vlídně. Vysvětlila mi pak, ţe dostala svíci před mnoha léty v Anglii, byla tehdy přes metr vysoká a měla průměr od 10 do 15 cm. Obdrţela tento dar s poznámkou, ţe je to krásná ozdoba bytu a ţe je zároveň dobrou ochranou proti molům. V jejím bytě byl pronikavý zápach jako v jedovně. Po tomto zjištění byla svíce ihned odstraněna a celý byt vykuřován kadidlem. Přijala potom moji radu, pila onen čaj a omývala si jím nemocná místa. Za 14 dnů byla koţní choroba vyléčena. Moji milí čtenáři, není to důkaz toho, ţe v místech, kde se nacházejí jedy, je pomoc účinná teprve tehdy, kdyţ jsou všechny jedovaté látky beze zbytku odstraněny a celý byt vykouřen vonnou smolou? (Pozn. překl.: nebo vonnou tyčinkou) Jiný příklad: V květnu 1965 jsem byl v léčebně Maria vom Sieg ve Wigratzbadu. Tam ke mně přišla

19 jedna ţena a ptala se mne, jestli by byla ještě moţná pomoc. Její dvanáctiletá dcerka oslepla a oční lékař jí řekl, ţe se jedná o ochrnutí zrakového nervu a ţe jiţ nepomůţe ţádná operace, ţádná léčba ani brýle. Jelikoţ ale matka svou dcerku nepřivedla, provedl jsem u ní oční diagnózu a zjistil jsem, ţe má zajisté v bytě naftalín, a proto její dceři nemohlo být pomoţeno. Potvrdila mně, ţe má tento jed doma ve všech zásuvkách. Řekl jsem jí, co je nutno v tomto případě učinit, a ujistil jsem ji, ţe provede-li vše podle mých pokynů a naftalín beze zbytku odstraní, bude její dcera za tři týdny zase normálně vidět. O tři týdny později jsem byl opět ve Wigratzbadu, ona ţena za mnou přišla a řekla mi, ţe její dcera opět vidí jako dříve, a to i bez brýlí. Umíte si představit, jakou jsem měl radost a bylo pro mne velkým záţitkem dívat se do šťastných matčiných očí. Řekl jsem jí, aby šla ihned s dcerou k očnímu lékaři. Sdělte mu, ţe kdyby se byl tento jed neodstranil, tak by vaše dcera jiţ nikdy neviděla, a dejte mu také můj recept, aby mohl i jiným pacientům, kteří trpí podobnými chorobami, úspěšně pomáhat." Třetí a navíc křiklavý případ: Jedna ţena z Hamburku, která nějaký čas bydlela tady v Bludenzu, přišla ke mně s váţnou koţní chorobou a prosila mě o dobrou radu. Vyprávěla, ţe má jiţ tři roky velké mokvavé puchýře a vţdy střídavě pět dnů na pravém a pak zase pět dnů na levém stehně, pak pět dnů od břicha aţ ke krku, dalších pět dnů na zádech a konečně na zadní straně paţí. Tak se to střídalo pravidelně jako hodiny. Řekla ještě, ţe se první tři dny tvořily jenom menší pupínky (akné), čtvrtý den se objevily jiţ tyto velké puchýře, vţdy 80 a někdy i více. Kdyţ byly potom plné vody aţ k prasknutí, musela všechny vymačkat, protoţe nemohla jiţ dále snášet onu svíravou bolest. Pátý den bylo všechno zase zhojené a jiţ příští den to začalo znovu. Nato jsem se jí zeptal, proč nikdy nenavštívila lékaře. Odpověděla, ţe je z Hamburku a ţe je zaměřena jen na homeopatii a přírodní léčbu a k jiným lékařům nechodí. Ale proč," ptal jsem se jí a utěšoval ji těmito slovy: Naši lékaři jsou přece také dobří," ale nebylo to nic platné. Pak mně řekla, ţe policejní stráţmistr Mahr jí vyprávěl o mých léčebných úspěších, a proto mne prosila, abych jí pomohl. Provedl jsem oční diagnózu a zjistil jsem, ţe původem všeho byla otrava naftalínem. Kdyţ jsem jí to oznámil, stouply jí slzy do očí a řekla: Tak, a nyní se uzdravím," já na to: A proč myslíte, ţe se uzdravíte?" Její odpověď zněla: Můj otec je lékárníkem v homeopatické lékárně a kdysi mi řekl, pokud mám v bytě naftalín, kafr, DDT nebo jiné prostředky proti hmyzu, nemáme spolu co dělat, protoţe to je úmyslná vraţda." Později se pak provdala a při náletu přišla o všechen majetek. Mezitím ale otcova slova úplně zapomněla a do všech šatů si dávala opět naftalín. Po rozmluvě se mnou všechen jed odstranila a celý byt po 14 dnů vykuřovala vonnou pryskyřicí. Pila ledvinový čaj a jiným čajem se umývala. Za tři dny byla opět zdráva. MNOHÉ ZDÁNLIVĚ NEVYLÉČITELNÉ CHOROBY JSOU VYLÉČITELNÉ! Pokud je mně známo, existuje více neţ druhů koţních chorob a není lékaře, který by je všechny znal. Často jsou nevyléčitelné, protoţe se vůbec neví, o jakou nemoc se jedná, zda pacient trpí nemocí koţní, nebo něčím jiným. Ať je nemoc známá, nebo ne, měl by se tak jako u všech ostatních nemocí první tři dny pít ledvinový čaj a k tomu čaj šalvějový po celý ţivot. Je-li krevní tlak dosti vysoký, uţívá se ještě k čištění krve třikrát denně po kávové lţičce pivních kvasnic nebo pekařského droţdí. Kůţe se omývá šalvějovým čajem, který necháme v horké vodě 10 minut vyluhovat. Ještě lepší jsou šalvějové stonky, které se vaří 3 minuty. Důleţité je, abychom pouţívali při mytí vţdy čtyři šátky. Uvaříme si proto tolik čaje, abychom mohli namočit čtyři šátky nebo ţínky. Nejdříve se umyjeme jedním šátkem, obrátíme ho a umyjeme se znovu, načeţ tento infikovaný šátek odloţíme, umyjeme si ruce, které při prvním mytí byly rovněţ infikovány, v teplé vodě, a stejný proces včetně mytí rukou provedeme s dalšími třemi šátky.

20 Kůţi po posledním mytí neosušíme. Kdyţ pak kůţe oschne, je bezpodmínečně nutné vyměnit spodní prádlo, noční košili i loţní prádlo. Po tomto omývání je první šátek silně infikovaný, druhý jiţ méně, třetí ještě méně a čtvrtý jiţ sotva. Stejná procedura můţe být prováděna také přesličkovým odvarem. Přeslička se vaří 10 aţ 15 minut. Často je dobré, pouţívá-li se k omývání střídavě jeden den šalvějový čaj a druhý den odvar z přesličky. Omývání můţeme dělat i dvakrát denně, ale vţdy musíme vyměnit spodní prádlo. Čtyři ţínky nebo šátky potřebujeme kupř. na plochu jedné paţe. Jsou-li obě paţe nemocné, tak potřebujeme jiţ osm ţínek nebo šátků. Čím je na těle více postiţených míst, tím je větší potřeba šátků, někdy aţ 28 kusů. Při výskytu lupů nebo podobných koţních onemocnění na hlavě musí provádět druhá osoba omývání čajem, které je třeba opakovat asi desetkrát denně. Nakonec místo pouze lehce osušíme. Pro omývání se pouţívá jak teplý, tak i studený čaj. Mokvavé lupy mohou být často ošetřovány zábalem z kapustových listů podle kníţky O zázračném léčivém účinku kapustového listu" od Camille Droze, Švýcarsko (viz str. 8), coţ přináší překvapivě rychlé vyléčení. Ze všech druhů kapust je nejlepší kapusta kadeřavá (zimní). Listy musí být dobře, pevně a teple zabaleny. Nejsou-li listy přiloţeny k tělu pevně, pak se necítí pacient v tomto zábalu dobře. Kapustové listy musí být rozvalovány pomocí láhve tak dlouho, aţ se řapíky zploští. Kapustové listy mají dvojnásobný účinek, kdyţ se současně pije ledvinový čaj. Také mnohé jiné nemoci můţeme léčit kapustovými zábaly. Znal jsem 231etou ţenu, která měla tuberkulózní zánět pohrudnice s horečkou 41 C. Od lékaře nečekala jiţ ţádnou pomoc. Doporučil jsem jí tedy, aby si dělala kapustové zábaly, které by si dávala přes noc. Kdyţ se ráno listy sejmuly, byly úplně černé, mazlavé a hrozně páchly. Po omytí těla teplou vodou byl zábal obnoven, a to vţdy za 12 hodin. Tak jak jsem jí to předpověděl, objevila se jiţ po prvním zábalu ohraničená vyráţka na ploše 20x20 cm. Čtvrtý den přišla matka, která byla touto silnou vyráţkou zcela zděšená, a ptala se mne, jestli mají se zábaly pokračovat. Řekl jsem jí, ţe by nebylo vhodné, kdyby se nyní přestalo, protoţe nemoc by se vrátila, vţdyť vyráţka je přece projevem reakce. Po třech týdnech byla kůţe čistá a nemoc byla úplně vyléčena. DALŠÍ NEMOCI A JEJICH LÉČENÍ Anémie (chudokrevnost) Při chudokrevnosti vypijeme denně asi 3 šálky kopřivového čaje. Pije se po doušcích buď teplý, nebo studený. Jednu aţ tři špetky kopřiv spaříme v horké vodě a necháme 10 minut stát. Dobrý účinek má i salát z kopřiv po způsobu špenátu. Kopřivy obsahují mnohem více ţeleza neţ zahradní špenát. Kdo netrpí cukrovkou, měl by denně pozřít kávovou lţičku včelího medu rozpuštěného ve vlaţném mléku, v kávě nebo čaji. Mimoto by se měla denně vypít 1/8 litru šťávy z červené řepy. Je lepší vypít denně 1/4 litru šťávy podle receptu mé úplné léčby rakoviny". Kdo chce, můţe popíjet i více. Pije se vţdy před kaţdým jídlem jedna polévková lţíce. K tomu by se měla ještě dělat dechová gymnastika, tak jako u vysokého krevního tlaku. Dlouhým vydechováním se plíce úplně vyprázdní, a kdyţ se pak opět hluboce nadechneme, vnikne čerstvý kyslík aţ do posledního koutku plic. Kyslík je vázán na červené krvinky. Recept na obnovu krve, který se doporučuje i při chudokrevnosti (anémii) 81 sušených hrušek se vloţí do lehkého červeného vína, a to tak, aby hrušky byly v nádobě úplně potopené. Nechají se deset dnů stát v teple, pokud moţno na slunci. Průběh léčby je tento: První den ráno sníme jednu hrušku. Druhý den ráno i v poledne po jedné, třetí den ráno, v poledne a večer po jedné, čtvrtý den ráno dvě, v poledne a večer po jedné. Pátý den ráno a v poledne po dvou a večer jednu. Šestý den třikrát po dvou kusech. Sedmý den ráno tři, v poledne a večer po dvou. Osmý den ráno a v poledne po třech a večer dvě. Devátý

Praktická kniha detoxikace a očisty organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz

Praktická kniha detoxikace a očisty organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz Praktická kniha detoxikace a očisty organismu Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. 2 Obsah: Lidské tělo v hlavní roli 4 Detoxikace za starých časů 9 Proč je třeba detoxikovat organismus 14 Jaké problémy se

Více

Život bez chorob PŘIROZENÁ STRAVA. napsal Ernst Günter. Skripta POPULAR 1990. Předmluva

Život bez chorob PŘIROZENÁ STRAVA. napsal Ernst Günter. Skripta POPULAR 1990. Předmluva Život bez chorob PŘIROZENÁ STRAVA napsal Ernst Günter Skripta POPULAR 1990 Předmluva Kniha Přirozená strava dnes přichází k těm, kteří ji nezbytně potřebují ke svému dalšímu životu. Nakladatelství Popular

Více

Maria Treben Zdraví z boží lékárny Léčivé byliny, rady a zkušenosti

Maria Treben Zdraví z boží lékárny Léčivé byliny, rady a zkušenosti Maria Treben Zdraví z boží lékárny Léčivé byliny, rady a zkušenosti MARIA TREBEN PŘEDMLUVA Písmo svaté, Sirach 38, verš 4: Nejvyšší stvořil ze země léky a rozumný jimi nepohrdá! Moje osoba i mnohá doporučení,

Více

Dr. Norman W. Walker: Omládněte

Dr. Norman W. Walker: Omládněte Internetová adresa: www.knihykestazeni.zde.cz Dr. Norman W. Walker: Omládněte Překlad: MUDr. Božena Žižková 1. Nikdy nejste tak staří, abyste nemohli omládnout V podstatě jste vlastně to, co jíte a jste

Více

Jak se sám vyléčit během 15 dní. Health Ranger

Jak se sám vyléčit během 15 dní. Health Ranger Jak se sám vyléčit během 15 dní Health Ranger Obsah 1. část (Přehodnoťte si své chápání slova "zdraví")... 3 2. část (Tělo je ohromující sebeléčivý organismus)... 6 3. část (Jste tím, co do sebe absorbujete)...

Více

Dr. Norman W. Walker Tlusté střevo bez zácpy

Dr. Norman W. Walker Tlusté střevo bez zácpy Internetová adresa: www.zdravinadlani.cz Překlad: MUDr. Božena Žižková Dr. Norman W. Walker Tlusté střevo bez zácpy Předmluva Marylin a Harveye Diamondových U všech vymožeností pokroku existuje vždy velký

Více

Dr. Norman W. Walker Tlusté střevo bez zácpy

Dr. Norman W. Walker Tlusté střevo bez zácpy Internetová adresa: www.knihykestazeni.zde.cz Překlad: MUDr. Božena Žižková Dr. Norman W. Walker Tlusté střevo bez zácpy Předmluva Marylin a Harveye Diamondových U všech vymožeností pokroku existuje vždy

Více

ZÁZRAČNÁ DETOXIKACE. Syrová strava a byliny pro dokonalou buněčnou regeneraci. Robert S. Morse (2004)

ZÁZRAČNÁ DETOXIKACE. Syrová strava a byliny pro dokonalou buněčnou regeneraci. Robert S. Morse (2004) 1 ZÁZRAČNÁ DETOXIKACE Syrová strava a byliny pro dokonalou buněčnou regeneraci Robert S. Morse (2004) Z anglického originálu: The Detox Miracle Sourcebook: Raw Foods and Herbs for Complete Cellular Regeneration.

Více

Haló, haló! Přijde jaro...!? K A ŇDÁK

Haló, haló! Přijde jaro...!? K A ŇDÁK Haló, haló! Přijde jaro...!? K A ŇDÁK Mr. CROHN sn V jedné věci se loňské loučení se starým rokem od těch předchozích nelišilo. Vzájemně jsme si přáli pevné zdraví a jen to nejlepší do nového roku. Již

Více

Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK

Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK JAK LÉČIL EDGAR CAYCE nejslavnější americký léčitel a jasnovidec CESTA KE ZDRAVÍ POMOCÍ ZNÁMÝCH POTRAVIN A POZITIVNÍCH ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ Věnováno těm, kdož chtějí vykročit

Více

Porucha příjmu potravy aneb boj o život

Porucha příjmu potravy aneb boj o život JABOK vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Jitka Neitzelová Porucha příjmu potravy aneb boj o život Katedra: Sociální pedagogiky Vyučující: PhDr. Vladimír Mašát Rok:

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝŽIVY

ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝŽIVY ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝŽIVY Dr. Adelle Davis ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝŽIVY - Dr. Adelle Davis www.h-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička< 0 V předmluvě této knihy Dr. Currier z Akademie výživy USA uvádí: "Jestliže

Více

Dr. Norman W. Walker Zdraví a salát

Dr. Norman W. Walker Zdraví a salát Internetová adresa: www.zdravinadlani.cz Překlad: MUDr. Božena Žižková Fotografie: Standa Korbel II. ÚVOD Dr. Norman W. Walker Zdraví a salát Člověk je někdy paličatý, tvrdohlavý a zarputilý. Odmítá uznávat

Více

Jednoduché instrukce pro 1 až 14-denní půst Nathaniel Hawthorne Bronner, Jr.

Jednoduché instrukce pro 1 až 14-denní půst Nathaniel Hawthorne Bronner, Jr. Začínáme s půstem Jednoduché instrukce pro 1 až 14-denní půst Nathaniel Hawthorne Bronner, Jr. 7. vydání Century Systems Atlanta, GA 1995-2000 All Rights Reserved ISBN 0-9631075-1-8 Anglický originál této

Více

prameny Co by měla žena o muži zdraví vědět 4/2012

prameny Co by měla žena o muži zdraví vědět 4/2012 4/2012 prameny Časopis pro zdraví a harmonii těla, duše i ducha červenec srpen ročník XVIII. cena 32 Kč 1,69 zdraví Co by měla žena vědět o muži 18 8 10 14 24 Lepek každý desátý má problém Špenát a brukev

Více

12 utajovaných kroků pro: odkyselení organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz

12 utajovaných kroků pro: odkyselení organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz 12 utajovaných kroků pro: odkyselení organismu Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. 2 Obsah: Jaká je nejčastější příčina překyselení organismu. 3 Jaký vliv má na překyselení správná činnost ţaludku 4 Při

Více

MMS. Zásady používání mistrovského minerálního roztoku. Jim V. Humble. Tato kniha je věnována všem trpícím lidem světa. Poznámka vydavatele:

MMS. Zásady používání mistrovského minerálního roztoku. Jim V. Humble. Tato kniha je věnována všem trpícím lidem světa. Poznámka vydavatele: Zásady používání mistrovského minerálního roztoku MMS Jim V. Humble Tato kniha je věnována všem trpícím lidem světa. Poznámka vydavatele: Postupy a návody zveřejněné v této knize neslouží jako náhrada

Více

prameny zdraví 6/2011 Proč ženy v Číně netrpí rakovinou prsu 8 Muži degenerují, tvrdí známá psycholožka 18

prameny zdraví 6/2011 Proč ženy v Číně netrpí rakovinou prsu 8 Muži degenerují, tvrdí známá psycholožka 18 6/2011 prameny Časopis pro zdraví a harmonický životní styl listopad prosinec ročník XVII. cena 32 Kč 1,69 zdraví Proč ženy v Číně netrpí rakovinou prsu 8 Muži degenerují, tvrdí známá psycholožka 18 Shutterstock/Yellowj

Více

G. P. Malachov. Hladovění

G. P. Malachov. Hladovění G. P. Malachov Hladovění HLADOVĚNÍ G. P. Malachov G. P. Malachov 1996 Překlad do češtiny: Andrej Dragomirecký 1999 Obálku navrhl: Otakar Karlas ÚVOD Většinu populárně kritických článků o hladovění napsali

Více

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou Toto je exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život). Dr. B je také zakladatelem

Více

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou Jarní úklid těla aneb jak se zbavit nebezpečných toxinů. R E P O R T Á Ž Více vitamínů pro Vás Divize farmacie otevřela část nových prostor a uvedla do provozu novou blistrovací linku, která umožní balit

Více

Publikace je k dispozici zdarma ke staţení na http://www.paprsky1.de/ tištěná podoba broţurky: ISBN: 978-80-903553-8-5

Publikace je k dispozici zdarma ke staţení na http://www.paprsky1.de/ tištěná podoba broţurky: ISBN: 978-80-903553-8-5 Vydalo nakladatelství a vydavatelství PAPRSKY Jiří Fiala c/o Lenka Bolfiková, Na schodech 1608/7 400 01 Ústí nad Labem www.paprsky1.de jako svou 8. publikaci v prosinci 2009 Z německé publikace Das Pandemie-Gespenst.

Více

IlD ''0 ",-e,., v. (, e \l. II \t tl 'A, ltsl..t \to '& 1 i! ljefp I el. T \t p TQe r "ea'-ta. "et. 'A'.'r Tl:" H.,tA{Ltl&l. b p\)q.t.

IlD ''0 ,-e,., v. (, e \l. II \t tl 'A, ltsl..t \to '& 1 i! ljefp I el. T \t p TQe r ea'-ta. et. 'A'.'r Tl: H.,tA{Ltl&l. b p\)q.t. ,, IlD ''0 ",-e,., v. -, (, e \l. II \t tl 'A, ltsl..t \to '& 1 i! ljefp I el... - T \t p TQe r "ea'-ta 'A'.'r Tl:" H.,tA{Ltl&l -,, b p\)q.t.ej, A DA" - lf Q.b t) 8\1 RecJ.feQovUt( "- "e flb \lo Pf!, "et

Více

ZA VLASTNÍ. z obsahu:

ZA VLASTNÍ. z obsahu: èíslo 6 / listopad prosinec 2009 roèník Xv / 28 Kè ZA VLASTNÍ HODNOTOU z obsahu: ZÁCPA...4 LÉČBA NESPAVOSTI...6 HYPNÓZA A MOZEK...8 NEPŘIBERTE, HÝBEJTE SE!...10 POPULÁRNÍ DROGA...12 SLOVA UJIŠTĚNÍ...14

Více

heslem starověkých lidí: Jezte, pijte, po smrti není rozkoše. Ve zpěvu Odyssey Achilles prohlásil, že by byl raději na zemi posledním, než v podsvětí

heslem starověkých lidí: Jezte, pijte, po smrti není rozkoše. Ve zpěvu Odyssey Achilles prohlásil, že by byl raději na zemi posledním, než v podsvětí 1 Stanley Bradleay (pseudonym Stanislav Brázda) je známý a zkušený vizionář a psychoanalytik. Napsal již několik zajímavých publikací, které byly vždy v krátké době rozprodány. Jmenujme např. Škola psychotroniky,

Více

Rejstřík českých názvů rostlin Aloe pravá Andělíka lékařská Anýz vonný Artyčok zeleninový Bazalka pravá 36 Benedikt lékařský Bez černý 139 Borůvka

Rejstřík českých názvů rostlin Aloe pravá Andělíka lékařská Anýz vonný Artyčok zeleninový Bazalka pravá 36 Benedikt lékařský Bez černý 139 Borůvka Obsah Pro dobré trávení 12 Recepty na cukrovku 42 Ledviny a močové cesty 48 Pohybové ústrojí svaly, klouby, končetiny 58 Trápení s revmatismem 70 Na kožní nemoci a rány 80 Pro zdravé dýchání 100 Všechno

Více

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 5 / 9 Ve středu je Květinový den S Věrou Galatíkovou o hodnotách života Jaké jsou úspěchy v

Více

LEDEN 2006. Kasia Rybka. Manažerka se Zlatou palmou. ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10.

LEDEN 2006. Kasia Rybka. Manažerka se Zlatou palmou. ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10. LEDEN 2006 Kasia Rybka Manažerka se Zlatou palmou ZenThonic: slosování o Velkou cenu Nová pobočka CV v Turecku Slavíme další 10. výročí vzkaz prezidenta CaliVita International Drazí přátelé a kolegové,

Více

Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ

Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ mnoho tisíc lidí stojí před Traberhofem v Rosenheimu a upírají zrak na Ústa muže na balkónu, který pro mnohé z nich byl poslední nadějí. Zázračný lékař", jak

Více

prameny zdraví 5/2011 Východní meditace 14 Izolovaný mikrosvět 16 Temelín, protože Fukušima 22 Dobrořeč, má duše, Hospodinu 24

prameny zdraví 5/2011 Východní meditace 14 Izolovaný mikrosvět 16 Temelín, protože Fukušima 22 Dobrořeč, má duše, Hospodinu 24 5/2011 prameny Časopis pro zdraví a harmonický životní styl září říjen ročník XVII. cena 32 Kč zdraví Východní meditace 14 Izolovaný mikrosvět 16 Temelín, protože Fukušima 22 Dobrořeč, má duše, Hospodinu

Více