RUDOLF BREUSS RAKOVINA, LEUKÉMIE A JINÉ ZDÁNLIVĚ NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI, KTERÉ JSOU LÉČITELNÉ PŘÍRODNÍMI PROSTŘEDKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RUDOLF BREUSS RAKOVINA, LEUKÉMIE A JINÉ ZDÁNLIVĚ NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI, KTERÉ JSOU LÉČITELNÉ PŘÍRODNÍMI PROSTŘEDKY"

Transkript

1 RUDOLF BREUSS RAKOVINA, LEUKÉMIE A JINÉ ZDÁNLIVĚ NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI, KTERÉ JSOU LÉČITELNÉ PŘÍRODNÍMI PROSTŘEDKY Záznamy z tisíců zkušeností k blahu všeho lidstva na přání mnoha vyléčených pacientů a také na přání dobrých lékařů

2 OBSAH: Předmluva...3 Totální protirakovinná kúra podle Rudolfa Breusse...4 Moje totální léčba rakoviny...6 Vysvětlivky k léčbě rakoviny...9 Ještě zvláštní poznámka k mé zeleninové kúře...11 Důleţité druhy čajů k léčbě rakoviny...11 Je rakovina vyléčitelná?...12 Co je rakovinný nádor?...13 Několik příkladů...15 Leukémie...16 Proč jsou často nemoci i vzdor správné diagnóze a správnému způsobu léčby nevyléčitelné?...17 Mnohé zdánlivě nevyléčitelné choroby jsou vyléčitelné!...19 Další nemoci a jejich léčení...20 Modifikovaná léčba rakoviny půstem podle Breusse...38 Deník prováděné léčebné kúry podle Breusse..40 Vyjádření ošetřujícího primáře České a latinské názvy bylin...45

3 PŘEDMLUVA Zákon pro člověka, jemuž byla svěřena síla k tomu, aby léčil Pokud vím, zákon zní: Je-li někomu dána síla, aby léčil, pak není nikdo oprávněn toto právo mu odnímat nebo upírat." Je to proto zákon, který má platnost na celém světě. Lidé jsou příliš sloţití a naprosto rozdílní, takţe na celém světě není lékaře, který by mohl o sobě tvrdit, ţe je jediným, který člověka dokonale zná a je schopen stanovit neomylnou diagnózu a neomylně ho léčit. Podle mého názoru si proto nemůţe ani jeden lékař osvojit právo na to, ţe jedině on smí lidem poskytnout pomoc. Kdyby lékaři mohli pomoci kaţdému, coţ by bylo zázračné, pak si myslím, ţe by ani jediný člověk nevyhledával pomoc u laiků nebo chcete-li, fušerů. Také lékaři vyhledávají lidové léčitele a homeopaty, kdyţ jsou těţce nebo dlouhodobě nemocní a nemohou si jiţ sami pomoci ani čekat pomoc od kolegů a nemocnic. Léčí-li laik jedině kvůli penězům, pak je skutečně jenom fušer. Činí-li tak, aby pomáhal, pak je jenom pomocníkem v nouzi, a chce-li být dobrým pomocníkem, musí být i dobrým pozorovatelem a stále se věnovat váţnému studiu. Učit se můţeme, kolik chceme, ale pomoci všem není schopen nikdo na celém světě. Jeden mechanik kdysi ţertovně řekl, ţe je na tom mnohem hůře neţ lékař, protoţe on postaví za rok nejméně dvacet nových modelů, ale lékař od doby Adama a Evy pouze dva! Tyto dvě biblické postavy jsou však často hádankou, a to tak sloţitou, ţe ji dodneška ještě nikdo nevyřešil, protoţe všichni dohromady jsou pouze nedokonalými lidmi. Kdo je dokonalý? Kdo je jako Bůh?

4 TOTÁLNÍ PROTIRAKOVINNÁ KÚRA podle Rudolfa Breusse Po dobu této kúry nesmí pacient přijímat žádnou jinou potravu kromě předepsaných čajů a zeleninových šťáv. Směs zeleninových šťáv může pacient pít při pocitu hladu, avšak ne více než půl litru za den (čím méně, tím lépe). Jak je dále popsáno, můžeme kúru započít vlastní přípravou vylisované směsi zeleninových šťáv, pokud máme možnost použít zdravě vypěstované zeleniny pro tento účel, nebo si můžeme šťávu koupit hotovou v Rakousku, SRN, Švýcarsku, uváděnou pod názvem Breuss Gemüsesaft" Směs zeleninových šťáv pro protirakovinovou kúru: 300 g červené řepy 100 g karotky (mrkve) 100 g celerové hlízy 30 g černé ředkve 1 bramboru velikosti slepičího vejce. Vše očištěné, oloupané, rozstrouhané smísit a vylisovat. Tuto směs vylisujeme např. přes plátěný pytlík nebo podobně. Vylisovanou šťávu ještě přefiltrujeme přes jemné sítko z umělé hmoty nebo plátno, necháme ustát, usadit, neboť zeleninová usazenina z dužnin není vhodná a byla by také zbytečnou živinou pro výživu rakoviny. Rakovina totiž žije jen z pevných částic potravy, kterou člověk přijímá zvláště z rostlinné nebo živočišné bílkoviny. Pije-li pacient 42 dní jen uvedenou zeleninovou šťávu a uvedené čaje, odumírá nádor (rakovinový novotvar) a člověk naproti tomu může přitom dále dobře žít. Přestože pacient během této kúry může ztratit 5 15 kg na své váze, cítí se docela dobře. Sám jsem tuto kúru prodělal a nikdy se mi tak dobře nepracovalo jako během této kúry, uvádí Rudolf Breuss. Je dobré před započetím totální protirakovinné kúry mimo normální stravu vypít denně čtvrt litru šťávy, abychom si na ni pomalu zvykli. Bezpodmínečně k životu člověk při kúře potřebuje jen jednu osminu až jednu čtvrtinu litru denně, ale až do jedné poloviny litru denně můžeme pít kromě předepsaných čajů; k tomu množství čajů není rozhodující. Lze pít podle chuti, ale všechny pravidelně. Pijeme pomalu, po doušcích nebo po lžičkách, nepolykáme hned, čekáme, až se tekutina prosliní, takto se nezatěžuje trávicí trakt, enzymy ze slin trávení ulehčují. Čas od času můžeme vypít doušek šťávy z kyselého (kvašeného) zelí, pomáhá při vyměšování. Protirakovinné kúra musí být prováděna správně. Kdo protirakovinovou kúru správně provádí, ztratí jen málo na váze. Tedy správně: 1. Ráno nejprve půl šálku ledvinového čaje, pít pomalu studený, 2. po minutách 1 až 2 šálky teplého šalvějového čaje s třezalkou, mátou peprnou a meduňkou, pít po doušcích, 3. opět po minutách malý doušek směsi zeleninových šťáv, nechat proslinit před polknutím! 4. Opět asi po minutách malý doušek zeleninových šťáv podle pocitu hladu.

5 Během dopoledne budeme potřebovat asi 10 15krát doušek zeleninových šťáv. Pozor na devět varovných signálů: 1. matatelné uzliny nebo zatvrdliny, zvláště na prsou žen. 2. Nápadné změny prsní bradavky nebo mateřského znamení, které se zřetelně mění. 3. Trvalá změna činnosti střev nebo močového měchýře. 4. Trvalé ochraptění nebo kašel. 5. Potíže při polykání v pokročilém věku. 6. Tvrdošíjné krvácení nebo výtok z kteréhokoliv tělesného otvoru, jakož i krvácení u žen mimo pravidelný čas. 7. Rány, bolavá místa, která se nehojí. 8. Otoky, otekliny, které se neztrácejí. 9. Nápadné hubnutí a ztráta váhy. Kdo některý z uvedených signálů zjistí, ať započne hned protirakovinovou kúru. Poznámka k použití protirakovinné kúry, která je v této publikaci uvedena: Tato kúra je vyzkoušená nejenom v zahraničí, ale byla použita i v řadě případů u nás a je úspěšná. Ale stalo se také, že po aplikaci této kúry došlo k úmrtí nemocného. Důvodem smrti byla ovšem jeho vlastní chyba po ukončení kúry. Pokud dojde kúrou k zapouzdření nádoru, a to je potvrzeno, nesmí se již nikdy pacient vrátit ke konzumaci masa a dalších potravin podporujících růst nádoru! Bude stejně výkonný a rovnocenný jako ostatní lidé a bude zdráv. Porušení této zásady vedlo v řadě případů právě ke zbytečné smrti. Kúru používat vždy ve spojení s další aplikací léčebných metod, jako je například jóga, dechová cvičení, meditace, doplňovat si energii např. od stromů atd.

6 MOJE "TOTÁLNÍ LÉČBA RAKOVINY" Při této léčbě se po dobu 42 dnů nesmí nic jíst, ale musí se pít zeleninové šťávy a k nim patřící čaje. Mnoţství vypitých šťáv se řídí pocitem hladu, má však být omezeno na 1/2 litru tekutiny denně čím méně, tím lépe. Pro tuto kúru se nejlépe hodí šťávy, které si sami vyrábíme, tak jak je dále popsáno, pokud ovšem máme k dispozici biologicky vypěstovanou zeleninu. Není-li tomu tak a chceme-li si ušetřit s tím spojenou námahu, můţeme si obstarat biologicky hodnotnou Breussovu zeleninovou směs", která je na základě mých příkazů k dostání ve speciálních reformních prodejnách a drogeriích. Sloţení mé šťávové směsi: Sestává 3/5 z červené řepy, 1/5 z karotky, 1/5 z celerové bulvy a k tomu ještě něco ředkve a bramboru velikosti slepičího vejce. Příklad: Vezmeme 300 g červené řepy, 100 g karotky a 100 g celeru a asi 30 g ředkve. Pouţití brambor není bezpodmínečně. nutné, ovšem u rakoviny jater má brambor velký význam. Místo bramboru, obsaţeného ve šťávě, můţeme také vypít denně po doušcích šálek studeného odvaru z bramborových slupek. Hrstka syrových bramborových slupek se vaří ve 2 šálcích vody 2 4 minuty. Jestli vám tento odvar nechutná, znamená to, ţe ho játra nepotřebují, a pak ho nemusíte pít. Veškerá zelenina se prolisuje odšťavovačem a nakonec se šťáva scedí přes plátno nebo jemný cedník, protoţe 1/4 šťávy obsahuje stále ještě polévkovou lţíci sedliny. Tato sedlina je špatně poţivatelná a k tomu je ještě výţivou pro tvorbu rakoviny. Rakovina se ţiví jen tuhými potravinami, které člověk přijímá. Pijeme-li po 42 dnů jedině zeleninové šťávy a čaj, pak rakovinný nádor odumírá a člověk přitom můţe dobře ţít. Přestoţe nemocný během této doby zhubne o 5 aţ 15 kg, cítí se celkem dobře. Já sám jsem tuto kúru také prodělal a nikdy jsem neměl větší chuť do práce neţ v oné době. Vhodné je, kdyţ vypijeme několik dnů před započetím totální léčby vedle normálního jídla asi 1/4 1 šťávy denně, abychom si na ni zvykli. Bezpodmínečně nutná denní dávka je 1/8 aţ 1/4 litru, můţeme ji ale také zvýšit na 1/2 litru, coţ ovšem není nutné. Má se pít pomalu a po lţících, šťáva má být dobře promíchána slinami. Dodatkem si můţeme vzít i hlt šťávy z kyselého zelí, která pacientům obyčejně chutná. Správný způsob provádění totální léčby rakoviny: Ten, kdo správně provádí mou léčbu rakoviny kúru se zeleninovými šťávami a čaji zaznamenává pouze malý úbytek na váze. Jaký je tedy správný způsob léčby? Zrána nejdřív vypijeme pomalu půl šálku studeného ledvinového čaje. O 30 aţ 60 minut později 1 aţ 2 šálky teplého šalvějového čaje s třezalkou, mátou a meduňkou. Opět po 30 aţ 60 minutách malý doušek šťávy, který se ihned nepolyká, aby se dobře promísil se slinami. Asi po 15 aţ 30 minutách opět malý doušek zeleninové šťávy, mnoţství podle pocitu hladu. Během dopoledne popíjíme šťávu asi 10 aţ 15krát a jen tehdy, kdyţ na ni máme chuť. Mezitím opět pijeme šalvějový čaj, sice studený, ale v neomezeném mnoţství. V průběhu kúry se všechny čaje pijí zásadně neslazené. V poledne vypijeme opět 1/16 litru = půl šálku ledvinového čaje a stejné mnoţství i večer před spaním. Ledvinový čaj se pije během léčby pouze první 3 týdny. Odpoledne pak potřebujeme častěji malý doušek šťávy. Denně jí můţeme vypít aţ 1/2 litru, ale nemusíme se k tomu nutit. K totální léčbě rakoviny" a k poloviční kúře" musím ještě nutně podotknout, ţe zeleninová šťáva v doporučeném sloţení můţe být v souvislosti s udávanými druhy čaje poţívána vţdy jen po doušcích a dobře promíchána se slinami. Nikdy ne zeleninová šťáva samotná! Bezpodmínečně nutné je také, bez ohledu na to, zda jsme byli ozařováni či nikoli, abychom denně vypili po doušcích šálek studeného čaje z kakostu. Kakost červený (Geranium robertianum) obsahuje stopy rádia. Poţíváním malých mnoţství šťáv a čajů po doušcích nutně dochází k dokonalému promíchávání těchto látek se slinami, coţ má za následek jen nepatrné zatíţení zaţívacího ústrojí. V průběhu kúry nemusí být pacient upoután na lůţko, právě naopak, měl by pracovat, aby byly jeho

7 myšlenky odváděny od jídla a nemoci. Kromě ledvinového a šalvějového čaje měly by se ještě doplňkově, podle místa výskytu rakoviny, pít tyto druhy čaje: Při zácpě: Kdyţ činí zácpa potíţe, můţeme podat klystýr s heřmánkovým čajem nebo vypít čaj s lehkým projímavým účinkem nebo vsunout do konečníku kousek tvrdého másla. Při kúře šťávami je činnost vrátnice (Vena portae) natolik povzbuzována, ţe mnoho z toho, co by se ve střevě dalo ještě vyhodnotit, přechází téměř úplně do těla. Proto se můţe stát, ţe pacient je na několik dnů buď úplně, nebo částečně bez stolice, aniţ by měl přitom nějaké potíţe. Při nádoru na mozku: Vypít denně po doušcích 1 2 šálky studeného meduňkového čaje. Pouţívá se meduňka zlatá nebo citrónová, ale také jejich směs. Špetku byliny necháme v horké vodě 10 minut vyluhovat. Při rakovině očí: Jeden šálek odvaru ze světlíku lékařského za den. Pije se studený a po doušcích. Špetku čaje necháme v horké vodě 10 minut vyluhovat. Při rakovině prsu, vaječníku a dělohy: Jeden šálek studeného čaje z kontryhelu alpského a obecného spolu se ţlutou nebo bílou hluchavkou pijeme po doušcích denně. Špetku směsi těchto bylinek a k tomu malou špetku hluchavky necháme v šálku s horkou vodou 10 minut vyluhovat. Při rakovině patra, rtů, jazyka, krčních ţláz a hltanu: Pije se čaj z bedrníku jako při záškrtu, ale po celých 42 dnů. Polévková lţíce čaje se pouţívá na výplach a ke kloktání, načeţ se vyplivne. S druhou lţící provedeme totéţ. Teprve obsah třetí lţíce se po výplachu a kloktání spolkne. Toto se provádí několikrát během dne. Kávová lţička kořene bedrníku (Pimpinella) se vaří v šálku vody 3 minuty. Při rakovině kůţe: Postiţená místa velikosti 1/2 aţ 1 cm v průměru se potírají čerstvou šťávou z vlaštovičníku většího. Tato ţlutá hořká šťáva vytéká z rostliny, kdyţ se utrhne. Nemocná místa se potírají několikrát během dne. Je-li však tato plocha větší, pak se potírá pouze na okraji přes zdravou kůţi. V zimě by se musel pouţít odvar z vlaštovičníku, kterým by se postiţená místa potírala nebo omývala, ale také jenom na okraji. Špetku vlaštovičníku necháme v šálku s horkou vodou 10 minut vyluhovat. Pouţívá se vlaţný. Lze pouţít i vlaštovičníkové tinktury. Upozorňuji výslovně, ţe nesmí přijít do styku s čerstvými ranami! Při rakovině kostí, rakovině plic a plicní tuberkulóze se pije čaj z jitrocele kopinatého a většího, pukléřky islandské, plicníku, popence, divizny a případně i z koprníku. Vše dohromady necháme v horké vodě 10 minut vyluhovat. Z uvedených bylin nemusí být všechny v čaji obsaţeny. Tohoto čaje můţeme pít jakékoliv mnoţství, čím více, tím lépe. Při tuberkulóze plic přidáme k tomu ještě kaţdý den kávovou lţičku semene jitrocele většího, které polykáme s trochou vody nebo čaje. Toto semeno je v lékárnách známo jako bleší semeno". Při rakovině jater: Denně po doušcích vypijeme 2 šálky odvaru z bramborových slupek, buď studeného, nebo teplého. Hrstka syrových bramborových slupek se vaří ve 2 šálcích vody 2 aţ 4 minuty. Chutná-li nám tento odvar, tedy ho játra potřebují, jinak ho nemusíme pít. Při rakovině jater se dále doporučují zábaly z kapustových listů s následným vtíráním čistého olivového oleje nebo oleje s obsahem třezalky. Tyto zábaly se doporučují na všechny druhy rakoviny. Nejlépe se osvědčují v oblasti kříţe. Zábal se připravuje takto: Tři kapustové listy se omyjí v horké vodě, aby byly zbaveny všech nečistot. Nejlépe se hodí vnější listy. Tyto listy se pak pomocí láhve rozvalují tak dlouho, aţ se řapíky úplně stlačí. Pokyny pro ty, kteří nevědí, jak se takový zábal dělá: Vlněná přikrývka, sloţená na šířku 50 cm, se poloţí na postel, na ni se dá prostěradlo cm široké, a na to pak ještě šátek s uhlazenými kapustovými listy, dva vedle sebe a jeden přes ně. Vnitřní strany listů se se šátkem poloţí na záda nebo jiné nemocné místo na těle a pak se ihned pacient pevně zabalí prostěradlem a zavine vlněnou přikrývkou. Takový zábal musí být pevně utaţený, aby nemohl sklouznout, jelikoţ má být ponechán přes noc. Kdyby tento zábal nebyl dobře a pevně utaţený, měl by pacient pocit chladu, coţ by mu uškodilo. V takovém případě bychom museli zábal ihned sejmout. Ráno se pak zábal sejme, tělo se umyje horkou vodou a řádně se osuší. Pak se nemocná místa namaţou ohřátým olejem (asi 1 2 kávové lţičky), na to se poloţí teplý šátek, který se za několik minut opět sundá. Neţ provedeme tento zábal, musí mít pacient v těle pocit tepla. Měl by nejdříve leţet krátkou dobu v

8 posteli, aby se pořádně zahřál, anebo se můţe předem zahřát i lůţko. Další údaje můţete získat v broţurce O ZÁZRAČNÝCH LÉČIVÝCH ÚČINCÍCH KAPUSTOVÉHO LISTU. Broţurka je k dostání na adresách Breuss-Broschůrenversand Hans Schmidt Gehrenbergweg 39 D-7988 Wangen im Allgau BRD Versandbuchhandlung Walter Margreiter, Im Haag 23, A-6714 Nuziderss Rakousko Při rakovině ţaludku se pije po doušcích kaţdý den šálek studeného pelyňkového čaje nebo čaje ze zeměţluče. Malá špetka těchto bylin se nechá v šálku horké vody vyluhovat jenom 3 sekundy. Přidruţí-li se k tomu ještě ţaludeční nervozita, vypijeme denně šálek kozlíkového čaje s pelyňkem. Půl kávové lţičky kozlíkových kořínků se vaří 3 minuty, načeţ se přelijí přes malou špetku pelyňku. Při rakovině sleziny a slinivky břišní by se měl vypít denně alespoň půllitr šalvějového čaje, a to jak teplého, tak i studeného. Doporučují se ještě krátké zábaly ze sušených lučních květin, přesličky nebo ovesné slámy. Luční květiny se pouze vyluhují, přeslička a ovesná sláma se vaří 10 minut. Zábaly smějí být podávány jen tehdy, vyznáme-li se v jejich přikládání, neboť špatně udělaný zábal více škodí neţ prospívá. Návody najdete v knihách o léčebných metodách S. Kneippa. Při rakovině prostaty a varlat: Denně se pijí po doušcích 2 šálky studeného čaje z vrbovky malokvěté. Bylina se nechá v horké vodě 10 minut vyluhovat. Dodatek: Pozoroval jsem, ţe čaj s obsahem vápna, který doporučuji při rakovině kostí a plic, vykonává i u všech ostatních onemocnění rakovinou na různých místech těla dobré sluţby. Mohu proto všem nemocným, kteří jsou postiţeni rakovinou, tento čaj co nejvřeleji doporučit. Působením tohoto čaje nevznikne v těle během šťávové kúry nedostatek vápníku nebo draslíku.

9 VYSVĚTLIVKY K LÉČBĚ RAKOVINY Dříve jsem psal, ţe moje totální léčba rakoviny" má vţdy probíhat pod dohledem lékaře. To jsem dělal zejména proto, aby lékaři měli současně se mnou moţnost sledovat celý průběh léčby, a také kvůli krevnímu tlaku, aby při jeho niţších hodnotách mohli předepsat potřebné léky. Brzy jsem však nabyl zkušenosti, ţe mnozí lékaři nechtějí o přírodní léčbě nic vědět, ţe mým pacientům moji léčbu poţíváním šťáv rozmlouvají a ţe jim podávají své léky. Takovýto způsob léčby by nebyl ovšem dobrý. Také podávání injekcí a ozařování jsou v průběhu mé kúry naprosto nevhodné. Není sice dobré, kdyţ se něco dělá za zády lékařů, protoţe oni by zdánlivě mohli být uvedeni v omyl. Je však věcí kaţdého, zda se chce podrobit mé léčbě pod dohledem lékaře nebo ne. Jak si sami můţeme určit krevní tlak, se dočtete pod heslem Krevní tlak" na str. 26. Povaţuji za nevhodné, aby moje totální léčba" byla prováděna ihned po operacích; mělo by se počkat nejméně 2 aţ 5 měsíců podle toho, jak se pacient cítí. Během této čekací doby by měl pacient vypít denně 1/16 aţ 1/8 litru zeleninové šťávy, přitom ale také jíst, kupř. vločkovou polévku, zeleninové polévky, příp. drůbeţ a telecí maso a jiná lehká jídla. Šťávy se popíjejí jen po doušcích vţdy před jídlem, dohromady s předepsanými čaji šalvějový a ledvinový čaj jako u totální léčby". S totální léčbou" začneme teprve tehdy, kdyţ se cítíme dostatečně silní. Po ukončení 42denní kúry zeleninovými šťávami se můţe pomalu začít s jídlem, které nesmí být moc solené, nejlépe podle Waerlanda nebo jiné knihy o biologické výţivě; tedy lehká strava a kaţdopádně po dva aţ čtyři týdny asi 1/16-1/2 šálku zeleninové šťávy, opět po doušcích vţdy před jídlem. Aby se pacient rychleji zotavil, měl by uţívat 3x denně po kávové lţičce preparátu Bio-Strath-Aufbau nebo 3krát denně 2 kvasnicové tabletky Bio-Strath-Aufbau. Tyto bio prostředky se mohou uţívat několik měsíců resp. tak dlouho, aţ se opět cítíme skutečně dobře. Moje léčba zeleninovými šťávami často pomáhá nejen při rakovině, ale také při následujících nemocích: Artritida, artróza (degenerativní onemocnění kloubů), coxartróza (onemocnění kloubu kyčelního), osteoporóza (prořídnutí kostí), spondylartróza (opotřebení hrudních a bederních obratlů). U všech těchto onemocnění stačí kúra šťávami v trvání tří týdnů podle stejných předpisů jako u léčby rakoviny, spojená s pitím šalvějového a ledvinového čaje. Ale ani 42denní léčba by neuškodila a přitom bychom měli i jistotu, ţe jsme se zbavili případných rakovinných buněk. Dále se vřele doporučuje, aby při všech těchto chorobách kloubů byla kúra doplněna kaţdý 3. aţ 4. den koupelemi z přesličky, lučních květin nebo ovesné slámy, s přidáním koupelových přísad podle Haubenschmida (J. u. S. Haubenschmid Institut fur Physikalische Therapie, Quellenstr. 32, CH-8580 Amriswil). Chtěl bych ještě podotknout, ţe můj způsob léčby rakoviny je lépe snesitelný pro starší lidi, protoţe ti snášejí delší půst mnohem lépe a nepotřebují jiţ tolik výţivných látek. Doposud se jiţ tisíce osob podrobily mé šťávové kúře, aniţ přitom musely jíst, a uzdravily se, a to nejčastěji bez opětného onemocnění. Já osobně jsem léčil více neţ 2000 osob a všem jsem říkal: Máte-li známé nebo příbuzné, kteří jsou postiţeni rakovinou, tak prosím doporučte jim moji šťávovou kúru, a oni to mohou sdělit zase dalším." Jeden muţ mně vyprávěl, ţe prodělal moji šťávovou kúru přesně podle mých pokynů a jiţ za týden pozoroval, ţe mu to dělá dobře. Nato pak tuto kúru doporučil dalším sedmi lidem, kteří byli také postiţeni rakovinou, a všichni se prý uzdravili. O doporučování kúry dalším jsem vţdy prosil, jelikoţ mnozí pacienti přišli z daleka (z Hamburku, Lubecku a jiných míst v Německu, z Holandska, Belgie, Švýcarska, z Kanady, Severní Ameriky atd.) Řekl jsem těmto lidem, aby to dobře uváţili, protoţe ne kaţdý má moţnost podniknout tak dalekou cestu. Mým cílem bylo a je pomáhat nemocným rakovinou a lidem zdánlivě nevyléčitelným. První nemocné jsem uzdravil totální léčbou rakoviny" v roce 1950 a dosud jsem léčil s úspěchem rakovinu prsu, mozkové nádory, rakovinu hltanu, ţláz, plic, jater, kostí, střev atd. a takové pacienty, kteří měli jako důsledek ozařování váţné spáleniny kůţe. Nemějte proto jiţ tak velký strach z onemocnění rakovinou. Nejvíce nemocných rakovinou a také zdánlivě nevyléčitelně nemocných leţí na místech, kde se nacházejí podzemní vodní proudy, resp. nad

10 geopatogenními zónami, v těţších případech dokonce nad křiţovatkami těchto zón. Zavolejte si proto zkušeného proutkaře, který vás poučí, kam se máte přemístit na vhodnější místo. Byl jsem často dotazován, zda je vhodné, aby nemocní v průběhu mé šťávové kúry také něco jedli, kupř. chléb, med, vejce nebo zeleninu, a pili kupř. malinovou šťávu nebo šťávu z černého rybízu, dýně apod. Dále chtějí mnozí vědět, zda mohou současně uţívat léky. Jsem stále zahrnován takovými a podobnými otázkami. Opakuji proto se vší důrazností, ţe se během 42 dnů trvání této kúry příjem potravy omezuje výhradně jen na šťávovou směs. Mohlo by se jedině povolit trochu citrónové šťávy, ale nikdy šťáva jablečná. Čerstvě vylisovaná jablečná šťáva by se mohla pít samostatně, ale nikdy ne smíchána s ostatními šťávami. Šalvějový čaj s třezalkou, mátový a meduňkový čaj se můţe pít. Lépe je však nejíst vůbec nic! Při nedodrţování mých pokynů, kupř. při dodatečném příjmu potravy, by se dosaţení ţádoucího úspěchu podstatně protahovalo, a bylo by dokonce pochybné. Chtěl bych podotknout, ţe mně má dlouholetá pozorování potvrdila, ţe neúspěchy se při mé léčebné metodě dostavovaly vţdy jen tehdy, kdyţ nebyla léčba ve všech bodech striktně dodrţována. (Pokyny týkající se zeleninových šťáv, čajů, geopatogenních zón apod.) Podle odhadu se nemocných rakovinou a jinými zdánlivě nevyléčitelnými chorobami pomocí mé šťávové kúry uzdravilo. Umřeli jen takoví, kterým byly v průběhu léčby podávány ještě buňky zničující léky nebo injekce. Těmito prostředky se ničí nejen rakovinné buňky, ale bohuţel také velké mnoţství zdravých buněk. Rakovinné buňky nejsou podle mého názoru nemocné tělesné buňky, nýbrţ právě buňky typicky rakovinné. Tyto buňky se ţiví pouze přebytečnými látkami, které člověk přijímá jako potravu. Naproti tomu nemohou rakovinné buňky ţít ze samotných zeleninových šťáv. Rakovinný nádor je samostatně rostoucí útvar, který vytváří samostatné buňky, a to vlastně není nemoc. Nádor však vykonává v těle určitý tlak na normální buňky, a ty jsou jím narušovány, coţ je vlastně podstatou tohoto onemocnění. Proto musíme tyto rakovinné buňky zničit vyhladověním. To je můj názor a zakládá se na úspěchu, který mám tisíckrát potvrzen. O tom, co je rakovinný nádor, se můţete dočíst v této kníţce. Ţe takový nádor roste ze začátku jen pomalu a aţ ke konci velmi rychle, má tento důvod: Z jedné rakovinné buňky vzniknou dvě, ze dvou čtyři, ze čtyř osm, z osmi šestnáct atd. Představíme-li si, ţe z je jich pak , zjišťujeme, ţe zvětšení nádoru probíhá velmi rychle, ale přece je ještěvyhlídka na zlepšení, resp. uzdravení se prováděním mé totální léčby rakoviny". Doufám, ţe jsem touto krátkou zprávou zodpověděl i dotazy mnohých lékařů, kteří mně píší a nevěří tomu, ţe lze ţít bez příjmu bílkovin plných 42 dnů. Bludenz 8. ledna 1977 R. Breuss Nakonec bych chtěl ještě velmi srdečně poprosit všechny váţené lékaře a vědce, aby mé úspěchy s léčbou rakoviny a také jiných zdánlivě nevyléčitelných chorob vědecky přezkoušeli, aby společně se mnou pomáhali všem trpícím a neprojevovali odpor vůči mně jen proto, ţe nejsem lékař. Uvaţte jen, kolik velkých vynálezů bylo uskutečněno neodborníky a nestudovanými. Rozhodující je přece úspěch a to, co je lidstvu uţitečné. To by mělo být vědou uznáváno i přesto, ţe je to pro ni ještě nevysvětlitelné. Vědecký výzkum nedosáhne často ani po 60 a více letech stanoveného cíle. Najednou se objeví jednoduchý, ale nadaný člověk z lidu, který moţná náhodou objeví to správné, jako kupř. postup při léčbě rakoviny apod. Pak ale nemohou věda a medicína tyto úspěchy jednoduše ignorovat a odmítnout jejich vědecké přezkoušení. Různé vědecké instituce a lékařská zařízení by měly být ochotny ke spolupráci. Proto vznáším ještě jednou na příslušné dámy a pány prosbu, aby tyto úspěchy uznávali i po stránce lékařské a technické, i kdyţ se jedná o věci, pro které ještě nemají vysvětlení. Byl bych velmi šťasten, kdyby moje totální léčba rakoviny" byla ještě vylepšena ve spojitosti s jinými úspěšnými metodami v léčbě této choroby.

11 JEŠTĚ ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA K MÉ ZELENINOVÉ KÚŘE Častý pohyb na čerstvém vzduchu! Chtěl bych ještě poznamenat, ţe moje léčba zeleninovými šťávami byla v mnoha případech rakovinných onemocnění úspěšná, doporučuji ji ale také v následujících případech: 1. Jako preventivní opatření proti vzniku rakoviny 2. Jako regenerační kúru pro celé tělo: 1/8 aţ 1/4 litru za den. Šťáva se pije vţdy před jídlem a k tomu současně i šalvějový a ledvinový čaj. 3. Jako odtučňovací kúru bez jakékoliv újmy, aniţ bychom museli trpět hladem a ţízní. Pokud moţno v trvání 42 dnů jako při léčbě rakoviny. 4. Jako jarní kúru. 5. Ke zlepšení krve. 6.U kloubových onemocnění, jako artritidy, artrózy apod. ve spojení s koupelovou kúrou. Kuřáci trpící rakovinou, kteří se nemohou vzdát kouření, nemají vyhlídky na úspěch pomocí šťávové kúry. V těţkých případech rakovinného onemocnění by bylo lépe, kdyby se, pokud moţno, uţívaly jen šťávy z biologicky čisté zeleniny, které si sami namícháme. Ale pozor na správné dávkování. Přesto jsem velice rád, ţe jedna firma vyrábí mnou sestavenou směs zeleninových šťáv ze zaručeně biologicky čistých druhů zeleniny, aby mohlo být pomoţeno těm tisícům ve městě a na venkově, kteří nemají moţnost vypěstovat si biologicky cennou zeleninu, zvláště v době, kdy čerstvá zelenina není k dostání. DULEŢITÉ DRUHY ČAJŮ K LÉČBĚ RAKOVINY 1. Čaj šalvějový Šalvějový čaj určený ke kloktání necháme v horké vodě 10 minut vyluhovat, k pití se musí přesně tři minuty vařit. Jedna aţ dvě polévkové lţíce šalvěje se dávají do 1/2 litru vařící vody a nechají se 3 minuty vařit, pak se odstaví. Šalvěj má vysoký obsah éterických olejů, coţ je pro kloktání velmi důleţité. Čaj určený k pití však nesmí tyto látky obsahovat, proto se doba varu omezuje na 3 minuty. Po třech minutách se olej vyvaří a v tomto okamţiku se rozpouští ţivotně důleţitý ferment, určený všem ţlázám, míše a ploténkám. Z tohoto důvodu měli bychom po celý ţivot denně pít šalvějový čaj. Kdo jej stále pije, ten sotva někdy onemocní. Kdyţ se šalvěj 3 minuty vařila, odstaví se a přidá se ještě třezalka, máta peprná a meduňka. Nato se všechno nechá ještě 10 minut vyluhovat. 2. Čaj ledvinový Moje směs: 15 g přesličky, 10 g kopřiv (nejlépe nasbírané na jaře), 8 g ptačího rdesna (truskavce) a 6 g třezalky. Toto mnoţství postačí pro jednu osobu na přibliţně 3 týdny. Štipec této směsi (t. j. mnoţství nabrané mezi palec a dva prsty) se dá do šálku s horkou vodou na 10 minut vyluhovat, pak se scedí, sedlina se znovu zalije dvěma šálky horké vody a nechá 10 minut vařit, scedí se a slije dohromady s prvním odvarem. Nabízí se otázka, proč se ledvinový čaj takto připravuje? Ledvinový čaj obsahuje pět látek, které nesmějí být vařeny, jelikoţ by se varem zničily. Dále je zde ještě šestá látka, a to kyselina křemičitá, kterou získáme jen tehdy, kdyţ čajovou sedlinu vaříme 10 minut. Ledvinový čaj se smí pít výlučně studený, jenom 3 týdny, a to vţdy ráno na lačný ţaludek, před obědem a večer před spaním, vţdy půl šálku. Po třech týdnech pití přerušit na nejméně 2 3 týdny! Během této doby se nesmí jíst masový vývar ani hovězí nebo vepřové maso!

12 3. čaj kakostový (Geranium robertianum) Pije se denně jeden šálek studeného čaje po doušcích. Špetku kakostu dáme do šálku horké vody na 10 minut vyluhovat. Dodavatelé čaje V Rakousku: Reformhaus Nesensohn Josef, Kirchgasse 12, A-6700 Bludenz Reformhaus und Drogerie Mag. Fritsche K. G., Wer-denbergerstr. 26 A-6700 Bludenz Hofsteigapotheke Mag. pharm. Rainer Wolf, Lauteracherstr. 1 A-6922 Wolfurt Baren-Drogerie, Maria-Theresien-Str. 42 A-6020 Innsbruck Ve Švýcarsku: Kräuterstube Bruno Vonarburg-Galerie Hecht, CH-9053 Teufen Dr.h.c. Alfred Vogel, Biologische Heilmittel-G.m.b.H., CH-9053 Teufen Drogerie Zumsteg CH-5300 Turgi/AG Reformhaus Müller A.G., Quaderstr. 222, CH-7000 Chur Důleţité pokyny a vysvětlivky o čajích Šalvějový čaj povaţuji za nejdůleţitější ze všech čajů, který by se měl pít po celý ţivot. Ne nadarmo napsal kdysi jeden římský myslitel: Proč ještě umírat, kdyţ na zahradě roste šalvěj." Tím ovšem myslel, proč umírat tak brzo! Ledvinový čaj by se měl pít při kaţdé nemoci po dobu 3 týdnů, hlavně při všech zánětech nebo před operacemi. Pro prevenci se můţe tato třítýdenní kúra během roku třikrát či čtyřikrát opakovat, vţdy však s přerušením nejméně dvou týdnů! U mé směsi ledvinového čaje můţeme pouţít i obyčejný ledvinový nebo urologický čaj, ale úprava se musí vţdy řídit mým receptem. Čaj kakostový (Geranium robertianum) je bezpodmínečně ţádoucí u všech druhů rakovinných onemocnění, zvláště tehdy, kdyţ pacient byl jiţ ozařován, neboť tento čaj obsahuje také nepatrné mnoţství rádia. Štipec bylin nahrubo krájených je takové mnoţství, které drţíme mezi třemi prsty, najemno krájených se rovná půli polévkové lţíce. JE RAKOVINA VYLÉČITELNÁ? Rakovina vzniká u člověka v důsledku jisté náklonnosti k této chorobě a spolupůsobením různých chorobných změn orgánů, které umoţní její propuknutí. Dlouholetým působením dokonce i zcela malých mnoţství rakovinotvorných látek mohou nastat takové újmy na zdraví, které, nejsou-li sledovány a včas léčeny, mohou vést ke vzniku rakoviny. Mnohdy se dostanou do potravy rakovinotvorné látky konzervačními pochody jako barvením, přehříváním apod. Věnujme pozornost následujícím devíti varovným signálům: 1. Hmatatelné uzlinky a zatvrdnutí, zvlášť na prsou. 2. Nápadné změny na prsní bradavce nebo mateřském znaménku. 3. Trvalé změny v činnosti střev nebo močového měchýře. 4. Trvalý chrapot nebo kašel.

13 5. Potíţe při polykání u osob v pokročilém věku. 6. Tvrdošíjné krvácení nebo výtok z nějakého tělesného otvoru, také krvácení mimo dobu menstruace. 7. Rány, které se nehojí. 8. Otoky, které nepolevují. 9. Nápadná ztráta tělesné váhy. Ţádný z těchto signálů" však nemusí znamenat rakovinu. Je dokonce více pravděpodobné, ţe tyto změny mají jinou příčinu, jelikoţ jiné nemoci se vyskytují mnohem častěji. Kdo však zjistí u sebe jeden z těchto signálů", měl by se při nejbliţší příleţitosti preventivně podrobit totální léčbě rakoviny". Nejčastější druhy rakovinných onemocnění: Častou příčinou zejména rakoviny hrtanu a plic je kouření. U kuřáků se rakovina plic vyskytuje dvacetkrát častěji neţ u nekuřáků. Ať se proto vaše děti zdrţí kouření. Rakovina dělohy začíná bez bolestí a jakéhokoliv pocitu nemoci. Příznaky vznikající rakoviny mohou být: nepravidelné krvácení, zvláště v klimaktériu a po skončení měsíčků, u mladších ţen krvácení mezi menstruacemi, jakoţ i krvácení při souloţi, krvácení po močení a stolici nebo po namáhavé práci. Rakovina dělohy, probíhá-li bez povšimnutí, povede určitě k smrti. Můţe být však vyléčena, pokud se po prvním výskytu uvedených příznaků ihned přikročí k mé totální léčbě rakoviny", s pouţíváním příslušných čajů. Rakovina prsu probíhá vlekle. Ztvrdnutí a svraštění pokoţky na prsu mohou být znamením začínající rakoviny. Bolesti a nádory se u rakoviny prsu objevují mnohdy teprve tehdy, kdyţ je jiţ nemoc v pokročilém stavu. Několik dobrých rad Postarejte se o přiměřenou tělesnou činnost. Dýchejte zhluboka na čistém vzduchu. Vyhýbejte se zakouřenému a spotřebovanému vzduchu. Nekuřte. Dávejte přednost stravě přírodní a bohaté na vitamíny. Vyvarujte se přejídání. Dbejte na pravidelné trávení. Nemějte z rakoviny strach! CO JE RAKOVINNÝ NÁDOR? Rakovinný nádor je samostatně rostoucí útvar, který ponejvíce vzniká působením tlaku. Kdyţ např. někdo trpí po mnoho let ţaludeční chorobou a potrava zůstává někdy i mnoho hodin v ţaludku, přičemţ vykonává na ţlázy a ţaludeční stěny neobyčejně dlouho trvající tlak, můţe vzniknout rakovina ţaludku. Znal jsem před mnoha léty muţe jménem Gruber, který od rána aţ pozdě do noci drţel v ústech stále dlouhou dýmku, a to vţdy na stejném místě. Jednou jsem řekl jeho ţeně, ţe její muţ určitě někdy onemocní rakovinou rtu. Asi po deseti letech mne tato ţena vybídla, abych se přišel podívat na jejího muţe, načeţ jsem jí ihned řekl: Proč? Má rakovinu rtu?" Moje otázka ţenu velice překvapila a zeptala se mne: Ano, vy to víte?" Pak jsem jí řekl, ţe jsem to předpovídal jiţ před deseti lety, a ona si ihned vzpomněla na náš tehdejší rozhovor. Navštívil jsem pak toho muţe a našel jsem potvrzení své tehdejší, před deseti lety vyslovené

14 domněnky. Spodní ret se podobal plnovousu ve tvaru malého včelího roje. Chtěl bych ještě dodat, ţe na nádoru se také objevil tekutý výměšek. Kapalo to zněj celý den. Lékař mu obstaral gumovou nádobku, aby mohl změřit mnoţství výměšku. Neobyčejně silným stálým tlakem na určité části těla je omezován krevní oběh, coţ by vedlo k odumření těchto míst. Jelikoţ ale tkáně, které jsou vystaveny tomuto tlaku, chtějí ţít, brání se a odsávají z okolí potřebné látky. Tímto samostatným sáním vzniká podle mého názoru samostatně rostoucí útvar. Ze začátku roste velmi pomalu, takţe trvá, jak dobře víme, často deset a více let, neţ pak náhle a rychle začne bujet, aby se utvořil nádor, který nazýváme rakovinou. Kdyţ k tomu dojde, je načase (ale zdaleka ještě ne pozdě), aby bylo započato s mou totální léčbou rakoviny". Kdyţ hned ze začátku takový malý a neškodný nádor řeţeme anebo na něj tlačíme (kupř. při preventivních prohlídkách), všechno se rozbouří, rakovina se dostane okamţitě do krve a pak dochází k metastázám. Je proto lepší nechat takovou uzlinku v klidu. Kdo má však z toho strach a chce mít jistotu, ať ihned započne s mojí totální léčbou rakoviny". K tomu patří ale ještě další, velmi nutný způsob léčby. Často jsem přemýšlel o tom, jak má taková léčba probíhat. Tak mne jednou napadlo, zda by bylo moţné pouţívat k léčbě zeleninové šťávy. Mluvil jsem o tomto problému také s předsedou spolku přívrţenců léčebné metody podle S. Kneippa p. ing. Balestrangem, a ten mne přivedl na následující myšlenku. Sestavil jsem směs šťáv z různých druhů zeleniny, jak je uvedeno u totální léčby rakoviny" na str. 6. Tuto léčbu zeleninovými šťávami jsem si vymyslel následovně: Šťáva z červené řepy je určena k léčení rakovinných onemocnění, avšak se samotnou šťávou z červené řepy nelze ţít. Pak jsem přidal mrkev kvůli obsahu karotenu, bulvy celeru kvůli fosforu, neboť bez fosforu se také nedá ţít, a dále ještě šťávu z ředkve a syrových brambor pro játra. Touto léčbou šťávami jsem jiţ od roku 1950 pomohl mnoha stovkám nemocných rakovinou a leukémií, kteří byli jiţ neoperovatelní a kterým jiţ nemohla být poskytována lékařská pomoc, coţ dokazuje celá řada dobrozdání a děkovných dopisů. Kdo si přečetl moji totální léčbu rakoviny", ten si snad pomyslel stejně tak jako stovky pacientů a mnoho a mnoho lékařů: Není přece moţno ţít, kdyţ se celých 42 dnů ţivíme jenom šťávami. Mnozí lékaři, kteří se domnívají, ţe bez příjmu tuku a bílkovin není moţné tak dlouho vydrţet, povaţují za zcela nezodpovědné, aby se nemocným trpícím rakovinou nepodávalo kromě šťáv ţádné jídlo. Moje odpověď byla stále tatáţ, ţe je neomluvitelné, kdyţ podáváme pacientům kromě šťáv také něco k jídlu! Umřeli vţdy jenom ti, kterým bylo podáváno jídlo. Získal jsem jiţ tisíceré zkušenosti a přesvědčil lékaře, kteří o mé metodě pochybovali. Mnozí lékaři často říkali mým pacientům, ţe by tomu nikdy nevěřili, ţe tím byli udiveni, a nakonec se k tomu přiklonili. Mám úctu k těmto objektivně uvaţujícím lékařům. Dnes toho vím jiţ o něco více. Vţdy mi bylo záhadou, proč nemocní s pouze malým nádorem nebo takoví, kteří byli jiţ operováni a kromě šťávové kúry nic nejedli, s ní pro ţivot sotva vystačili. K tomu dodávám: V roce 1962 jsem byl u jedné ţeny, která trpěla neoperovatelnou rakovinou ţaludku. Tato ţena po dobu 1/2 měsíce téměř nejedla ani nepila, ale kaţdý den mnoho zvracela. Jistě si nyní myslíte, ţe to není moţné. Já jsem tenkrát tvrdil, ţe ţila tak dlouho přímo z rakovinného nádoru. Vzdor tomu, ţe měla otevřenou rakovinu ţaludku, ţije ještě dnes a je jí 87 let. Vţdy ráno a večer jsem jí dával po třech kapkách mochnové tinktury na jazyk, protoţe mochnový čaj nemohla polykat. Tyto kapky jsem jí dával proto, aby se otevřená rakovina uzavírala, coţ se mi také podařilo. Jiţ třetí den nezvracela a tentýţ den mohla jiţ pozřít dvě plné polévkové lţíce zeleninových šťáv, a pak kaţdý den o něco více. Desátého dne jí řekl lékař, který ji denně navštěvoval: Ano, zde nastalo podstatné zlepšení," a ptal se jí: Můţete něco jíst?", ona na to: Ano." A copak?" Odpověděla: Jen šťávy," a on opět: A to vydrţíte a nemusíte jiţ zvracet?" Ne," řekla a spotřebovala během celé kúry jenom málo šťávy. Jiţ je mi úplně jasné, proč nemocní, kteří jsou postiţeni velkými nádory za prvé přijímají jen malé mnoţství šťáv, nemusí nic jíst, tedy nemají potřebu bílkovin. Naproti tomu nemocní, jejichţ nádory jsou ještě malé, tedy v počátečním stadiu, se zeleninovými šťávami sotva vystačí. V těchto případech bych povolil denně šálek čistého cibulového odvaru, jelikoţ zde je náhrada za bílkoviny velmi malá. Totéţ platí i pro nemocné ve stavu pooperačním, u nichţ byl nádor úplně nebo částečně vyjmut, takţe rovněţ nemají náhradu bílkovin.

15 Bruno Vonarburg, autor knihy Boţí poţehnání v přírodě" (Nakladatelství Christiana) má tento názor na úspěch mé léčby zeleninovými šťávami: Jelikoţ vývoj rakovinotvorného procesu, tj. nádorové bujení je ţiveno bílkovinami, vidím u léčby pomocí přírodních šťáv tuto výhodu: Léčbou šťávami se přívod bílkovin zvenčí zastaví, to znamená, ţe bílkoviny jsou z denní stravy vyloučeny. Jelikoţ ale organismus bez těchto látek nemůţe ţít, hlodá nyní krev, ţíznivá po bílkovinách, na všem zbytečném v těle, na nádorech a nashromáţděných odpadových látkách. Jedná se zde o operaci bez pouţití noţe, kterou provádí červená tělní tekutina sama v odměřených dávkách. Další výhodu vidím v bohatství minerálních látek v rostlinných šťávách. Je prokazatelné, ţe během rakovinotvorného dění je výměna minerálních látek v buňkách narušena. Rostlinné šťávy s bohatým obsahem minerálů mohou tuto poruchu ovlivnit a vyrovnat. V průběhu léčby těmito šťávami je však krajně důleţité, aby močení a stolice byly vţdy pravidelné, aby odpadové látky nezůstávaly příliš dlouho v těle a nemohly být vyvolávány příznaky otrav. Činnost vylučovacích orgánů je působením vhodné kombinace čajů podporována tak, ţe kakost povzbuzuje činnost ledvin, koprník čistí krev, šalvěj působí proti zánětům a měsíček odstraní tzv. viromycózu, tj. poruchy buněčného dýchání krve. Celou léčbu šťávami je proto nutno posoudit z těchto tří hledisek." Musím ještě dodat, ţe mnozí, kteří netrpěli rakovinou, se podrobili mé šťávové kúře buď jako prevenci, nebo kvůli zhubnutí, aniţ by přitom jedli byť to nejmenší, a přitom se cítili velmi dobře a byli plně práce schopni. Je to důkaz pro to, ţe to jde i bez náhrady bílkovin. NĚKOLIK PŘIKLADŮ Jedna ţena, která jiţ dlouho trpěla rakovinou prsu, se v roce 1950 jako první podrobila mé šťávové kúře, a to s tím nejlepším úspěchem. Dnes, v roce 1980, je ještě zdráva a po nádoru nezbyla ani stopa. Svou šťávovou kúru jsem sestavil jiţ deset let před tímto případem, ale neměl jsem odvahu, abych řekl pacientovi, ţe trpí rakovinou. Tato ţena to však jiţ velmi dlouho věděla a měla být jiţ dávno předtím operována. Nemohla se k tomu však rozhodnout, protoţe její matka byla operována na stejnou chorobu a krátce po operaci zemřela. Řekl jsem jí pak: Kdyţ víte, co máte, věděl bych o prostředku, ale ten byl vymyšlen jen na rakovinu ţaludku. Mohla byste to ale vyzkoušet, neboť to nemůţe škodit." Ona potom prováděla šťávovou kúru, coţ tehdy nebylo vůbec jednoduché, protoţe odšťavovače ještě neexistovaly a zelenina musela být nastrouhána na struhadle a šťáva vytlačena přes šátek nebo lisem na brambory. Tato paní M. N. z Bludenzu byla za 42 dnů vyléčena a po nádoru nezbylo vůbec nic. Můj druhý případ: Po této ţeně z Bludenzu jsem byl zavolán k panu Josefu F. do Gotzis, který měl rakovinu ţaludku. Operační zákrok byl jiţ vyloučen a naděje na zlepšení mizivá. Tento muţ se pak také podrobil mé totální léčbě rakoviny", uzdravil se do 42 dnů a zemřel teprve v roce 1971 ve věku 80 let. Byl jsem také u paní Olgy M. v Gotzis, která měla rakovinu ţaludku a střev. I ona se podrobila spolu s panem Josefem F. mé léčbě, po 42 dnech byla vyléčena a ţije dodnes, zcela zdráva. Mým čtvrtým případem byla sestra Leonarda von Zams, která trpěla rakovinou střev a po mé totální kúře" se také uzdravila. Jako osmdesátiletá byla ještě umělecky činná jako malířka. Počet mých pacientů se dále zvyšoval a 28. července 1964 jsem byl povolán do léčebny Maria vom Sieg ve Wigratzbadu u Wangenu (Allgau), kde onemocněl rakovinou tlustého a tenkého střeva bratr majitelky léčebny, sl. Antonie Radlerové, pan Josef Radler. Kdyţ měl být operován (umělý vývod), padla ještě poznámka: Kdyţ ho nebudeme operovat, tak brzy umře, a kdyţ ho budeme operovat, tak to také o mnoho déle nevydrţí. Slečně Antonii se pak dostalo, jak řekla, vnuknutí shora, ţe její bratr bude uzdraven i bez operace, kdyţ se zaváţe, ţe se pomodlí s rodinou kaţdý den růţenec, pokud bude ţiv. Bude-li však operován, bude to jeho konec. Nato pak odvedla bratra z nemocnice ještě dřív, neţ měla být provedena operace. Pak jiţ nebylo nic slyšet, s panem Radlerem to bylo ze dne na den stále horší, ţena a všichni příbuzní byli jiţ úplně zoufalí, aţ se pak za 10 dnů k nim dostavil pan A. S. z Bludenze, kterému sl.

16 Antonie prozradila svůj zármutek. Řekl jí, ţe v Bludenzi ţije člověk, který, jak určitě ví, úplně uzdravil jednu 701etou ţenu, která měla neoperovatelnou rakovinu ţaludku a jejíţ stav byl aţ do příchodu pana Rudolfa Breusse naprosto beznadějný. Na to odpověděla, ţe by pak bylo snad moţné, aby tento muţ pomohl i jejímu bratrovi, a poţádala ho ihned, aby pana Breusse zavolal k telefonu a poprosil ho o pomoc. Mluvil jsem pak se sl. Radlerovou a ona mne prosila, abych ihned přišel, jelikoţ její bratr je těţce nemocen (podezření na rakovinu). Nechtěl jsem tam jít, ale kdyţ mně řekla, ţe bratr má osm dětí a nejmladšímu jsou teprve dva roky, nemohl jsem jiţ říci ne, takţe jsem k nim jel příští den, 28. července 1964, se svou ţenou. Pět minut před dvanáctou jsem pana Radlera, který leţel v kanceláři na nosítkách, vyšetřil a oční diagnózou zjistil, ţe má rakovinu tlustého a tenkého střeva, načeţ slečna Antonie poznamenala, ţe diagnóza je stejná jako v nemocnici. Pak se všech osm příbuzných rozplakalo. Řekl jsem jim, ţe kdybych mu nemohl pomoci, tak bych před pacientem mlčel. Dále jsem jim řekl, ţe pan R. má mimořádně silné srdce a plíce, takţe mou šťávovou kúru snadno vydrţí a určitě bude zas moci pracovat. Coţ se také stalo. Pan Radler se doţil 21. března let a je stále ještě schopný práce. Prostřednictvím pana Radlera ke mně přišlo mnoho tisíc lidí s nejrůznějšími nemocemi. Jiţ mnoho let chodí denně nemocní trpící rakovinou a mnozí i leukémií. Mnozí z těch, u kterých se pochybovalo o uzdravení, byli vyléčeni. Tak nemějte strach z rakoviny a leukémie. LEUKÉMIE 1. října 1952 jsem objevil, ţe leukémie snad není rakovina krve, nýbrţ rozklad krve způsobený onemocněním vrátnicového oběhového systému. Toto onemocnění je ve většině případů vyléčitelné a tím je vyléčitelná také i takzvaná leukémie. Ve zmíněný den jsem byl zavolán k paní Regině Lorunserové, která trpěla leukémií. Neţ jsem vstoupil do jejího nemocničního pokoje, řekl mně její manţel Robert L., ţe má leukémii, ţe byla jiţ u všech lékařů od Feldkirchu po Dalaas, a všichni u ní tuto chorobu zjistili. Nato jsem mu řekl, proč si mne vůbec ještě zavolal, ţe i mně je známo, ţe leukémie je nevyléčitelná. On na to odvětil: Ona přece neví, co má, a my jí chceme splnit kaţdé přání aţ do její smrti, a jelikoţ o tobě ví a chtěla tě vidět, tak ji můţeš trochu utěšit." Já jsem mu na to řekl, ţe to by vlastně znamenalo lhát. Pak jsem tuto ţenu navštívil a udělal si pro sebe oční diagnózu, a to jen proto, ţe v ţádné knize není psáno, ţe se leukémie dá vyčíst z očí. Kdyţ jiţ tolik lékařů u ní zjistilo leukémii, tak jsem si myslel, ţe tomu tak musí být. Domníval jsem se, ţe to, na co jsem přišel u leukémie, není rakovina krve, nýbrţ jenom její rozklad, způsobený onemocněním vrátnicového oběhového systému, a ţe tato nemoc je vyvolávána duševní depresí, coţ se potom také potvrdilo. Kdyţ jsem to zjistil, věděl jsem také hned, co je nutno podniknout. Oznámil jsem pak všechno, co bych v tomto případě chtěl udělat. Nejdřív jsem jí udělal krátký zábal, protoţe měla jiţ 40 horečku. Kdyţ jsem chtěl odejít, řekl mně její muţ: Tys řekl nyní mé ţeně tolik, ţe si myslí, ţe se uzdraví," načeţ jsem odpověděl: Ano, ona se opět uzdraví!" On tomu ale nechtěl věřit a řekl dále: Já jsem přece řekl, ţe jsme byli jiţ u tolika lékařů, a pak to psaní z kliniky?" Na to jsem mu odpověděl: I kdyţ sto lékařů tvrdí, ţe brzy umře, já ti říkám, ţe se opět uzdraví!" Dodal nejistě: Ale Breussi?", a já zas jemu: Já vím přesně, co si nyní myslíš; ano, ty si myslíš, ţe jsem domýšlivý, nebo dokonce blázen." Ale milý Roberte," řekl jsem mu, já jsem u tvé ţeny objevil vlastní podstatu leukémie, a proto to jiţ není nebezpečné, a nyní vám mohu dát jenom jednu radu, abyste všechno dělali přesně tak, jak bych to dělal na vašem místě." Pan Lorunser řekl ještě: Pojď a podívej se do lexikonu, kde stojí jasně psáno, ţe dodnes ještě nikdo nebyl z leukémie vyléčen." Odvětil jsem mu, ţe se při tom

17 jednalo jistě o více neţ sto lékařů. Konečně jsem prohlásil: Tvá ţena se uzdraví, ale musíte dělat přesně to, co bych já dělal na vašem místě." Pak jsem šel domů a plný zvědavosti jsem četl ve svém lexikonu. Nevěřil jsem pak jiţ sám vlastnímu rozumu, kdyţ jsem si to všechno přečetl. Za týden jsem to jiţ nevydrţel, jel jsem na kole k té ţeně, a hle! Ţena pracovala a řekla mně, ţe pomáhá jiţ čtvrtý den trochu v kuchyni. Ţena pak zahynula za pět let při automobilové nehodě. Od té doby mně ještě neumřel ţádný pacient na leukémii, pokud neměl ještě jiné nemoci. Před dvěma roky bylo u mne během 10 měsíců 28 nemocných leukémii a všichni mohli jiţ pracovat za 6 dnů po mém zásahu. Proto nemějte jiţ ţádný strach před touto nemocí, neboť je to onemocnění vrátnicového oběhového systému a podle mého názoru nejde vůbec o rakovinu krve. Co dělat při leukémii? Nejdříve je nutno uváţit, o jaký druh psychické choroby se jedná, neboť jak jiţ bylo řečeno, je selhání funkce vrátnicového oběhového systému vyvoláváno psychickými poruchami. Příčinou takové deprese můţe být často prostá věc, o které pacient sám ani neví. Tak, milí nemocní leukémii, přemýšlejte trochu o tom, v čem by to zlo mohlo být, a snaţte se odstranit je psychickým uvolňováním. Pokud se vám to podařilo, tak jste toho učinili jiţ velmi mnoho. A nyní k samotné léčbě: Pije se denně 1/4 litru zeleninové šťávy ze směsi, sestavené v rámci mé totální léčby rakoviny" ale samotná totální léčba v plném rozsahu se zde neprovádí a vedle toho můţeme jíst všechno, co nám chutná, ale ne masový vývar, ţádné hovězí ani vepřové maso. Zeleninová šťáva se popíjí přes den po doušcích, a to hlavně před kaţdým jídlem. Vrátnicový oběhový systém přijímá tyto koncentrované vitamíny a také ostatní stravu. Věnujte pozornost hlavně obsahu stran o ledvinovém a šalvějovém čaji, ohřívaných jídlech, jedu proti molům atd. Všichni, kteří se podrobí této léčbě, jsou schopni za cca 6 dnů opět pracovat jako dříve, i kdyţ jim lékaři dávají jiţ jen malé ţivotní šance. Je však důleţité, aby se 1/4 litru Šťávy za den uţívalo nejméně po dobu 42 dnů. Kdyby se zároveň projevovaly ještě další nemoci, musely by se ve stejné době také léčit, a to tak, jak se v broţurce na příslušných místech uvádí. Téměř nevyléčitelní jsou takoví pacienti, kteří nejsou schopni vyrovnat se s těţkými duševními konflikty. Důleţité je ještě dbát na to, aby tak jako při výskytu ostatních nemocí nebyly v bytě jedovaté látky, jako prostředky proti molům, spreje proti hmyzu apod. PROČ JSOU ČASTO NEMOCI I VZDOR SPRÁVNÉ DIAGNÓZE A SPRÁVNÉMU ZPŮSOBU LÉČBY NEVYLÉČITELNÉ? 24. dubna 1944 jsem si koupil knihu vydanou MUDr. Otto Wirzem Diagnóza nemocí z duhovky v oku" od nakladatele Karl-Rohm-Verlag v Lorchu (Wurttem-berg). Našel jsem v ní, proč někteří lidé nemohli být v průběhu 10, 20, 30, 40 a ještě více let vyléčeni, i kdyţ u nich byla stanovena správná diagnóza a prováděna správná léčba. Dr. Wirz mj. píše, ţe často v bytech pouţívané prostředky proti molům a švábům, tj. naftalín a uměle vyráběný kafr, jak bylo zjištěno,

18 obsahují arzenik a ţe při vdechování jejich výparů vznikají nejrůznější nemoci. Dále píše, ţe tento jed je největším vrahem lidstva, jehoţ příznaky nikdy zcela nevymizí z duhovky, coţ znamená, ţe otrava jím je téměř nevyléčitelná. Uvedu ještě krátký výňatek z této knihy: V Chicagu vyšla v novinách zpráva: Šest bratří spávalo postupně v téţe posteli a všichni v krátké době za sebou umřeli. Jediná sestra, která jim vedla domácnost, byla pro podezření z travičství zatčena a strávila jiţ tři čtvrtě roku ve vězení. V mrtvolách byl sice zjištěn arzenik, avšak ne v takovém mnoţství, aby se mohlo tvrdit, ţe se jednalo o úkladné vraţdy otrávením. Na příkaz prokurátora byly pak prozkoumány matrace, na kterých zesnulí spávali, a bylo zjištěno, ţe obsahovaly velké mnoţství arzeniku, který výrobce pouţíval jako prostředek proti hmyzu. Vdechováním jedovatých plynů byla způsobena rychlá smrt všech bratrů. Sestra byla ihned propuštěna z vazby. Ze svých dlouholetých zkušeností bych mohl uvést ještě mnohem více a jsem přesvědčen, ţe kaţdá nemoc je sotva vyléčitelná tam, kde se v bytě nacházejí tyto jedy, jako kupř. naftalín, umělý kafr, DDT, sprej proti mouchám, čističe vzduchu na WC atd. Několik příkladů z tisícera zkušeností Ţena jednoho právníka (Alice B., nar ) přišla v roce 1944 ke mně s prosbou, abych ji vyšetřil. Oční diagnózou jsem zjistil, ţe trpěla velmi váţnou koţní chorobou. Řekla mně pak, ţe kvůli tomu ke mně přišla, protoţe ji choroba trápí jiţ 42 let. Během této doby konzultovala jiţ více neţ 200 lékařů, mezi nimiţ bylo více neţ sto odborníků na koţní nemoci, ale dodnes nezpozorovala ani na minutu ţádné zlepšení. Prohlíţel jsem ji potom ještě důkladněji a konstatoval jsem, ţe všechno bylo zapříčiněno silnou otravou naftalínem a ţe v důsledku vdechování tohoto jedovatého plynu se její stav i při sebeobezřetnější léčbě nemohl zlepšit. Tato ţena mi pak řekla: Vaše diagnóza nemůţe být správná, protoţe se v bytě jiţ ţádný naftalín nenachází." Odpověděl jsem jí, ţe se vsadím o 300 marek a ţe naftalín určitě najdu. Nato odvětila, ţe tuto sázku musím prohrát. "Nikoliv já, ale vy prohrajete," opáčil jsem. Ţena mně potom řekla, ţe je v bytě úplně sama, ţe její manţel jiţ zemřel a děti jsou jiţ mimo domov, takţe musí vědět, zda má doma naftalín, nebo ne. Ale já jsem jí znovu odpověděl, ţe to přesto vím, neboť v jejích očích je to jasně patrné tak jako na fotografii. Chtěl jsem jí potom předepsat čaj k pití a další odvary k omývání nemocné kůţe. Ţena to ale odmítla s poznámkou, ať ten čaj vypiji raději sám, a řekla své společnici: Pojď, jdeme pryč, opět jsem podnikla zbytečnou cestu." Neţ odešly, řekl jsem jí, ţe ji zítra navštívím a ţe uvidíme, zda naftalín najdeme. Ona na to: To nemusíte, to by bylo zbytečné." Příští ráno jsem k ní přesto šel, a kdyţ mi otevřela a slyšela můj pozdrav, ihned řekla: Proč jste přišel, já jsem vám včera řekla, ţe vaše cesta je marná." Přicházím vlastně ze dvou důvodů. Jednak abych vám pomohl, a pak bych se rád přesvědčil, zda jsem ve stanovování diagnóz skutečně tak špatný. Pusťte mne do bytu, vţdyť já vám nic neudělám." Nato mne pustila dovnitř. Sotva jsem vstoupil do předsíně, zeptal jsem se jí: Nechcete se vsadit o marek?" Dívala se na mne udiveně a já jsem řekl, ţe ta sázka by byla stejně neplatná, protoţe jiţ cítím naftalín a také jej ihned najdu. Ţena měla doma velký kovaný svícen, do kterého byla vsazena svíce asi tak ve velikosti litrové láhve, ale tato svíce byla pouze atrapou z naftalínu. Otázal jsem se jí: A co tomu nyní říkáte?" Potom uznala, ţe prohrála, a chovala se ke mně velice vlídně. Vysvětlila mi pak, ţe dostala svíci před mnoha léty v Anglii, byla tehdy přes metr vysoká a měla průměr od 10 do 15 cm. Obdrţela tento dar s poznámkou, ţe je to krásná ozdoba bytu a ţe je zároveň dobrou ochranou proti molům. V jejím bytě byl pronikavý zápach jako v jedovně. Po tomto zjištění byla svíce ihned odstraněna a celý byt vykuřován kadidlem. Přijala potom moji radu, pila onen čaj a omývala si jím nemocná místa. Za 14 dnů byla koţní choroba vyléčena. Moji milí čtenáři, není to důkaz toho, ţe v místech, kde se nacházejí jedy, je pomoc účinná teprve tehdy, kdyţ jsou všechny jedovaté látky beze zbytku odstraněny a celý byt vykouřen vonnou smolou? (Pozn. překl.: nebo vonnou tyčinkou) Jiný příklad: V květnu 1965 jsem byl v léčebně Maria vom Sieg ve Wigratzbadu. Tam ke mně přišla

19 jedna ţena a ptala se mne, jestli by byla ještě moţná pomoc. Její dvanáctiletá dcerka oslepla a oční lékař jí řekl, ţe se jedná o ochrnutí zrakového nervu a ţe jiţ nepomůţe ţádná operace, ţádná léčba ani brýle. Jelikoţ ale matka svou dcerku nepřivedla, provedl jsem u ní oční diagnózu a zjistil jsem, ţe má zajisté v bytě naftalín, a proto její dceři nemohlo být pomoţeno. Potvrdila mně, ţe má tento jed doma ve všech zásuvkách. Řekl jsem jí, co je nutno v tomto případě učinit, a ujistil jsem ji, ţe provede-li vše podle mých pokynů a naftalín beze zbytku odstraní, bude její dcera za tři týdny zase normálně vidět. O tři týdny později jsem byl opět ve Wigratzbadu, ona ţena za mnou přišla a řekla mi, ţe její dcera opět vidí jako dříve, a to i bez brýlí. Umíte si představit, jakou jsem měl radost a bylo pro mne velkým záţitkem dívat se do šťastných matčiných očí. Řekl jsem jí, aby šla ihned s dcerou k očnímu lékaři. Sdělte mu, ţe kdyby se byl tento jed neodstranil, tak by vaše dcera jiţ nikdy neviděla, a dejte mu také můj recept, aby mohl i jiným pacientům, kteří trpí podobnými chorobami, úspěšně pomáhat." Třetí a navíc křiklavý případ: Jedna ţena z Hamburku, která nějaký čas bydlela tady v Bludenzu, přišla ke mně s váţnou koţní chorobou a prosila mě o dobrou radu. Vyprávěla, ţe má jiţ tři roky velké mokvavé puchýře a vţdy střídavě pět dnů na pravém a pak zase pět dnů na levém stehně, pak pět dnů od břicha aţ ke krku, dalších pět dnů na zádech a konečně na zadní straně paţí. Tak se to střídalo pravidelně jako hodiny. Řekla ještě, ţe se první tři dny tvořily jenom menší pupínky (akné), čtvrtý den se objevily jiţ tyto velké puchýře, vţdy 80 a někdy i více. Kdyţ byly potom plné vody aţ k prasknutí, musela všechny vymačkat, protoţe nemohla jiţ dále snášet onu svíravou bolest. Pátý den bylo všechno zase zhojené a jiţ příští den to začalo znovu. Nato jsem se jí zeptal, proč nikdy nenavštívila lékaře. Odpověděla, ţe je z Hamburku a ţe je zaměřena jen na homeopatii a přírodní léčbu a k jiným lékařům nechodí. Ale proč," ptal jsem se jí a utěšoval ji těmito slovy: Naši lékaři jsou přece také dobří," ale nebylo to nic platné. Pak mně řekla, ţe policejní stráţmistr Mahr jí vyprávěl o mých léčebných úspěších, a proto mne prosila, abych jí pomohl. Provedl jsem oční diagnózu a zjistil jsem, ţe původem všeho byla otrava naftalínem. Kdyţ jsem jí to oznámil, stouply jí slzy do očí a řekla: Tak, a nyní se uzdravím," já na to: A proč myslíte, ţe se uzdravíte?" Její odpověď zněla: Můj otec je lékárníkem v homeopatické lékárně a kdysi mi řekl, pokud mám v bytě naftalín, kafr, DDT nebo jiné prostředky proti hmyzu, nemáme spolu co dělat, protoţe to je úmyslná vraţda." Později se pak provdala a při náletu přišla o všechen majetek. Mezitím ale otcova slova úplně zapomněla a do všech šatů si dávala opět naftalín. Po rozmluvě se mnou všechen jed odstranila a celý byt po 14 dnů vykuřovala vonnou pryskyřicí. Pila ledvinový čaj a jiným čajem se umývala. Za tři dny byla opět zdráva. MNOHÉ ZDÁNLIVĚ NEVYLÉČITELNÉ CHOROBY JSOU VYLÉČITELNÉ! Pokud je mně známo, existuje více neţ druhů koţních chorob a není lékaře, který by je všechny znal. Často jsou nevyléčitelné, protoţe se vůbec neví, o jakou nemoc se jedná, zda pacient trpí nemocí koţní, nebo něčím jiným. Ať je nemoc známá, nebo ne, měl by se tak jako u všech ostatních nemocí první tři dny pít ledvinový čaj a k tomu čaj šalvějový po celý ţivot. Je-li krevní tlak dosti vysoký, uţívá se ještě k čištění krve třikrát denně po kávové lţičce pivních kvasnic nebo pekařského droţdí. Kůţe se omývá šalvějovým čajem, který necháme v horké vodě 10 minut vyluhovat. Ještě lepší jsou šalvějové stonky, které se vaří 3 minuty. Důleţité je, abychom pouţívali při mytí vţdy čtyři šátky. Uvaříme si proto tolik čaje, abychom mohli namočit čtyři šátky nebo ţínky. Nejdříve se umyjeme jedním šátkem, obrátíme ho a umyjeme se znovu, načeţ tento infikovaný šátek odloţíme, umyjeme si ruce, které při prvním mytí byly rovněţ infikovány, v teplé vodě, a stejný proces včetně mytí rukou provedeme s dalšími třemi šátky.

20 Kůţi po posledním mytí neosušíme. Kdyţ pak kůţe oschne, je bezpodmínečně nutné vyměnit spodní prádlo, noční košili i loţní prádlo. Po tomto omývání je první šátek silně infikovaný, druhý jiţ méně, třetí ještě méně a čtvrtý jiţ sotva. Stejná procedura můţe být prováděna také přesličkovým odvarem. Přeslička se vaří 10 aţ 15 minut. Často je dobré, pouţívá-li se k omývání střídavě jeden den šalvějový čaj a druhý den odvar z přesličky. Omývání můţeme dělat i dvakrát denně, ale vţdy musíme vyměnit spodní prádlo. Čtyři ţínky nebo šátky potřebujeme kupř. na plochu jedné paţe. Jsou-li obě paţe nemocné, tak potřebujeme jiţ osm ţínek nebo šátků. Čím je na těle více postiţených míst, tím je větší potřeba šátků, někdy aţ 28 kusů. Při výskytu lupů nebo podobných koţních onemocnění na hlavě musí provádět druhá osoba omývání čajem, které je třeba opakovat asi desetkrát denně. Nakonec místo pouze lehce osušíme. Pro omývání se pouţívá jak teplý, tak i studený čaj. Mokvavé lupy mohou být často ošetřovány zábalem z kapustových listů podle kníţky O zázračném léčivém účinku kapustového listu" od Camille Droze, Švýcarsko (viz str. 8), coţ přináší překvapivě rychlé vyléčení. Ze všech druhů kapust je nejlepší kapusta kadeřavá (zimní). Listy musí být dobře, pevně a teple zabaleny. Nejsou-li listy přiloţeny k tělu pevně, pak se necítí pacient v tomto zábalu dobře. Kapustové listy musí být rozvalovány pomocí láhve tak dlouho, aţ se řapíky zploští. Kapustové listy mají dvojnásobný účinek, kdyţ se současně pije ledvinový čaj. Také mnohé jiné nemoci můţeme léčit kapustovými zábaly. Znal jsem 231etou ţenu, která měla tuberkulózní zánět pohrudnice s horečkou 41 C. Od lékaře nečekala jiţ ţádnou pomoc. Doporučil jsem jí tedy, aby si dělala kapustové zábaly, které by si dávala přes noc. Kdyţ se ráno listy sejmuly, byly úplně černé, mazlavé a hrozně páchly. Po omytí těla teplou vodou byl zábal obnoven, a to vţdy za 12 hodin. Tak jak jsem jí to předpověděl, objevila se jiţ po prvním zábalu ohraničená vyráţka na ploše 20x20 cm. Čtvrtý den přišla matka, která byla touto silnou vyráţkou zcela zděšená, a ptala se mne, jestli mají se zábaly pokračovat. Řekl jsem jí, ţe by nebylo vhodné, kdyby se nyní přestalo, protoţe nemoc by se vrátila, vţdyť vyráţka je přece projevem reakce. Po třech týdnech byla kůţe čistá a nemoc byla úplně vyléčena. DALŠÍ NEMOCI A JEJICH LÉČENÍ Anémie (chudokrevnost) Při chudokrevnosti vypijeme denně asi 3 šálky kopřivového čaje. Pije se po doušcích buď teplý, nebo studený. Jednu aţ tři špetky kopřiv spaříme v horké vodě a necháme 10 minut stát. Dobrý účinek má i salát z kopřiv po způsobu špenátu. Kopřivy obsahují mnohem více ţeleza neţ zahradní špenát. Kdo netrpí cukrovkou, měl by denně pozřít kávovou lţičku včelího medu rozpuštěného ve vlaţném mléku, v kávě nebo čaji. Mimoto by se měla denně vypít 1/8 litru šťávy z červené řepy. Je lepší vypít denně 1/4 litru šťávy podle receptu mé úplné léčby rakoviny". Kdo chce, můţe popíjet i více. Pije se vţdy před kaţdým jídlem jedna polévková lţíce. K tomu by se měla ještě dělat dechová gymnastika, tak jako u vysokého krevního tlaku. Dlouhým vydechováním se plíce úplně vyprázdní, a kdyţ se pak opět hluboce nadechneme, vnikne čerstvý kyslík aţ do posledního koutku plic. Kyslík je vázán na červené krvinky. Recept na obnovu krve, který se doporučuje i při chudokrevnosti (anémii) 81 sušených hrušek se vloţí do lehkého červeného vína, a to tak, aby hrušky byly v nádobě úplně potopené. Nechají se deset dnů stát v teple, pokud moţno na slunci. Průběh léčby je tento: První den ráno sníme jednu hrušku. Druhý den ráno i v poledne po jedné, třetí den ráno, v poledne a večer po jedné, čtvrtý den ráno dvě, v poledne a večer po jedné. Pátý den ráno a v poledne po dvou a večer jednu. Šestý den třikrát po dvou kusech. Sedmý den ráno tři, v poledne a večer po dvou. Osmý den ráno a v poledne po třech a večer dvě. Devátý

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

(výňatky z německé brožury - doslovný překlad)

(výňatky z německé brožury - doslovný překlad) Rady k předcházení a léčení mnohých nemocí, rakoviny, leukémie a jiných zdánlivě nevyléčitelných nemocí, které jsou pomocí přírodních prostředků vyléčitelné. Rudolf Breuss (výňatky z německé brožury -

Více

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá Co sbíráme: list i s řapíky Kdy: duben až červenec Jak: mladé listy ručně otrháváme z větviček, listy sušíme ve stínu na dobře větraném místě. Březové

Více

www.steza.cz www.steza.cz

www.steza.cz www.steza.cz Jmelí nať řezaná Podpůrný prostředek při léčbě lehčích forem zvýšeného krevního tlaku a při presklerotických stavech starších osob. Upozornění: Přípravek nenahrazuje medikamentózní léčbu. Užívání čaje

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět. Mgr. Petra Zemanová. Byliny

Inovace výuky Člověk a jeho svět. Mgr. Petra Zemanová. Byliny Inovace výuky Člověk a jeho svět Mgr. Petra Zemanová Čs 5/04 Bylinky Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a jeho svět Živá příroda

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz Hluchavka květ celá při zánětech horních cest dýchacích, chronické bronchitidě apod. upravuje střevní činnost a reguluje stolici protizánětlivé a mírně diuretické účinky zevně: koupele a obklady při mokvavých

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Obsah. Část I. Očista... 11

Obsah. Část I. Očista... 11 Obsah Část I. Očista... 11 KAPITOLA 1. Co je zapotřebí vědět o očišťování organismu a zvláštnostech postupu... 12 Zdroje škodlivých látek, jež se v průběhu života hromadí v lidském těle... 13 Mechanismus

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT. POKUD NA NĚKTEROU OTÁZKU BUDE ZNÁT ODPOVĚĎ, PROSÍM ODPOVÍDEJTE.

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku

dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku dietní režim Vítejte Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste se vyhnuli zhoršení Vašeho

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta Vyšetření citráturie - návod pro pacienta 1. Moč je třeba sbírat do plastové láhve, kterou obdrţíte u svého ošetřujícího lékaře nebo v laboratoři. Ráno v 06:00 hodin se vymočíte naposledy do toalety (nikoli

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Journal of Pediatrics. 1 Pro můj úvod jsem opět zvolil

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Lněné semínko celé. www.steza.cz

Lněné semínko celé. www.steza.cz Lněné semínko celé LNĚNÉ semeno příznivě ovlivňuje zdravou funkci střev. Semena pomáhají při problémech se zažíváním a při zácpě. Zevně lze použít ve formě obkladů. Příprava a dávkování: 1 čajová lžička

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Kapitola II. Principy aplikace rostlinných semen

Kapitola II. Principy aplikace rostlinných semen Kapitola II Principy aplikace rostlinných semen 37 Léčebné body a zóny souladu lze stimulovat pomocí jehel, masážních strojků a dalších umělých stimulátorů. Je obzvláště zajímavé, že k těmto cílům lze

Více

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Seznam příloh Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Příloha č. 1 DOTAZNÍK PRO PACIENTY S PRIMÁRNÍM GLAUKOMEM, LÉČENÝCH

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne , o důstojné smrti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne , o důstojné smrti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Poslanecký návrh ZÁKON ze dne.. 2016, o důstojné smrti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 (1) Důstojnou smrtí se pro účely tohoto zákona rozumí ukončení ţivota osoby (pacienta) na její

Více

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce

Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce Popis produktu Používá se při léčbě poruch látkové výměny, podporuje trávení při poruchách funkce žlučníku a jater k detoxikaci jater a k obnově jaterního parenchymu (je vhodný k léčbě potravinových otrav)

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna

Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Důležité informace k užívání přípravku Tasigna Co je důležité vědět o přípravku Tasigna... Přípravek Tasigna je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. Tasigna se používá k léčbě leukemie nazývané chronická

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

PREVENCE KARCINOMU PRSU A VARLAT

PREVENCE KARCINOMU PRSU A VARLAT MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Reprodukční zdraví PREVENCE KARCINOMU PRSU A VARLAT Vypracoval/a: Marie Kudličková UČO: 407046 Akademický rok: 2013/2014 Studijní program: bakalářské studium V

Více

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková DOLEŽALŮV MED Jsme rozvíjejíce se rodinné včelařství z oblasti Hradce Králové. Zabýváme se získáváním a prodejem včelí produktů

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA

Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Důležité informace o užívání přípravku TASIGNA Co je důležité vědět o přípravku TASIGNA Přípravek TASIGNA je lék vydávaný pouze na lékařský předpis. TASIGNA

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Co vás napadne, když se řekne voda? Zapisujte do paprsků. voda. Přečtěte si následující text a poodtrhněte to, co jste již věděli

Co vás napadne, když se řekne voda? Zapisujte do paprsků. voda. Přečtěte si následující text a poodtrhněte to, co jste již věděli Pracovní list Název projektového úkolu: Voda Třída: 8. Název společného projektu: Voda, základ života Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Co vás napadne, když se řekne voda? Zapisujte do paprsků

Více

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt

Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Nebolí, není vidět, přesto může způsobit infarkt Familiární hypercholesterolemie (FH) - neprojevuje se fyzicky ani psychicky. Přesto je nejčastější vrozenou poruchou metabolismu na světě. Genetickou mutaci,

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Hubněte. s Institutem Prof. Wirth. Koncept Spirulina Life

Hubněte. s Institutem Prof. Wirth. Koncept Spirulina Life Hubněte s Institutem Prof. Wirth Koncept Spirulina Life Hubněte s Institutem Profesora Wirth Koncept Spirulina Life 2 Prof. Dr. Alfred Wirth Řasa Spirulina patří k nejstarším žijícím formám života na naší

Více

EMOCE. a jejich role v detoxikaci

EMOCE. a jejich role v detoxikaci EMOCE a jejich role v detoxikaci 1 Tisíce let se lidstvo snaţí prokázat, ţe lidská psychika je hlavní příčinou lidských nemocí. 2 V počátcích medicíny byla práce s lidskou psychikou prakticky jediným smysluplným

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF)

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Elektronické publikace: ISBN 978-80-88174-00-4 (ve formátu mobi) ISBN 978-80-88174-02-8 (ve formátu

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým 1. Co je TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým? TIENS Kardi je výživový doplněk obsahující olej z antarktického krillu, olej z plodů rakytníku

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Sušení semen. Sušení kůry a lýka

Sušení semen. Sušení kůry a lýka Sběr, sušení a skladování bylin je sušit na topení. V okamžiku, kdy se nám lámou mezi prsty, jsou dokonale suché. Před uskladněním je opět dobré na několik hodin vystavit vyšší teplotě kolem 45 C. Používáme

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

TRÁVICÍ TRAKT Šśávy, èaje, koktejly

TRÁVICÍ TRAKT Šśávy, èaje, koktejly TRÁVICÍ TRAKT Šśávy, èaje, koktejly 15 1. Šťávy a směsi šťáv P ro ozdravování orgánů trávicí soustavy je výhodné používat různé šťávy. Kromě blahodárného vlivu na trávicí trakt působí léčivě i na další

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality Nejstarší a nejvíce uznávaný nápoj na světě Čaj je hned po vodě druhým nejpopulárnějším nápojem v dnešním světě. Pití čaje je důležitou součástí čínské kultury. Jeho

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Skrytá řeč rostlin aneb Poodhalme souvislosti, které ke své škodě většinou přehlížíme

Skrytá řeč rostlin aneb Poodhalme souvislosti, které ke své škodě většinou přehlížíme Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Skrytá řeč rostlin aneb Poodhalme souvislosti, které ke své škodě většinou přehlížíme Skrytá řeč rostlin aneb Poodhalme souvislosti, které ke

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Odložte brýle, prosím

Odložte brýle, prosím Pavlína Veselá Odložte brýle, prosím Brýle zrak neléčí Pavlína Veselá, 2012 Obálka Pavlína Veselá, 2012 1.vydání, listopad 2012 Tisk: Tiskárna Twin s.r.o., Olomouc 2 Úvod Dva skutečné příběhy Píše se rok

Více

Borůvka nať- řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz

Borůvka nať- řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz Borůvka nať- řezaná Nať borůvky je velmi ceněnou drogou, chránící proti volným radikálům a mající silné protizánětlivé účinky. Listy obsahují glukokininy (myrtilin) a proto se nálev z nich používá při

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

Užívejte vánoční cukroví jako lék: Překvapující přednosti koření

Užívejte vánoční cukroví jako lék: Překvapující přednosti koření Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Užívejte vánoční cukroví jako lék: Překvapující přednosti koření Užívejte vánoční cukroví jako lék: Překvapující přednosti koření Kvůli mlsání

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Uč se hrou Hejbejte se, kosti moje BSP Multimedia Vytvoř mi tělo 19 otázek a sestavení těla Kosti Ukaž mi Roztrhej mě a slož mě Načasuj bombu nstav časový limit (max. 2 minuty) Vytvoř mi tělo promíchání

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Léčivé Bylinky a Čaje potioherbis.cz

Léčivé Bylinky a Čaje potioherbis.cz Potio Herbis Léčivé Bylinky a Čaje info@potioherbis.cz - 00420 777 148 782 - potioherbis.cz Léčivé Bylinky SYPANÉ 14 nálevových sáčků Dali jsme sypanou léčivou bylinu do nálevového sáčku. Zaručuje tím

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Seznam příloh (výběr)

Seznam příloh (výběr) Seznam příloh (výběr) Příloha 1: Dotazník pro klienty TČM Příloha 2: Dotazník pro pacienty západní medicíny Příloha 3: Dotazník pro praktiky TČM Příloha 4: Dotazník pro lékaře Příloha 1 DOTAZNÍK pro KLIENTY

Více

Lékořice kořen řezaný

Lékořice kořen řezaný Lékořice kořen řezaný Lekořice lysá je typická svojí sladkou chutí, kterou vetšina z nás zná z dob dětství jako pendrek. Nicméně pendrek obsahoval i spoustu anýzu, takže toto přirovnání není úplně přesné.

Více

Zdravý životní styl pohyb a strava

Zdravý životní styl pohyb a strava Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Zdravý životní styl pohyb a strava Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.20 Vzdělávací oblast: zdravý životní

Více

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence.

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence. VÝŽIVA jako primární prevence ZDRAVÍ www.welko.cz VÝŽIVA = hubnutí výživa = ZDRAVÍ www.welko.cz Hippokrates Člověk se rodí zdráv a všechny nemoci pocházejí z jídla Je prokázáno, že: 80 90 % nemocí je způsobeno

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Dr. A.U. Ramakrishnan M.B.B.S., M.F. Hom. (London) a Catherine R. Coulterová Tato kniha představuje současnou vědeckou informaci pro medicínské a homeopatické profesionály.

Více

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová Diabetes - cukrovka Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více