Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2008

2 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: Základní škola, Most, J.A. Komenského 474, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Škola sdružuje: Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna kapacita 620 žáků kapacita 150 žáků kapacita 120 žáků kapacita se neuvádí Adresa: Most, ulice J.A. Komenského 474, PSČ : Most Telefon/Fax: WEB: 1.2 Zřizovatel: Statutární Město Most právní forma: obec adresa: Radniční 1, Most tel. ústředna: obecná ová schránka: web: 1.3 Vzdělávací program: Škola pracuje v rámci programu PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLA. Je publikován na školním webu. 1.4 Certifikáty a statuty: Škola získala certifikát pro práci v projektu Zdravá škola, v tomto projektu aktivně pracuje od roku Škola je školícím střediskem ICT. Škola poskytuje poradenskou službu v programu BAKALÁŘ. Škola je zapojena do Projektu "Implementace interaktivní tabule do výuky na druhém stupni základní školy". Škola spolupracuje se školou Heinrich von Trebra Mittelchule v Marienbergu. Škola je zapojena do Projektu: INTERREG PROJEKT D 0838 ERE. Škola spolupracuje se SŠT ve Velebudicích na projektu POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY pro vycházející žáky. Škola má statut Partnerské školy nakladatelství FRAUS.

3 1.5. Rada školy: Rada školy je svolávána 3 4 krát ročně. Dvakrát za rok společně zasedá s Klubem rodičů. Zápisy z jednání jsou publikovány na webu školy. Rada školy projednává všechny zásadní dokumenty školy, vyjadřuje se k nim a schvaluje je. Ředitelka školy pravidelně podává zprávu o činnosti školy, reaguje na připomínky a podněty členů Rady školy. Členové Rady školy jsou nápomocni při řešení složitých provozních situací i ve vztahu ke zřizovateli. Již druhým volebním obdobím jsou Rada školy i Klub rodičů dělným týmem, který plně využívá své zákonem svěřené kompetence ve prospěch hlavní činnosti školy. Patří jim velké uznání. Rada školy pracuje ve složení: pan Roman Antoš zastupitel, jmenován dekretem v souladu s usnesením Rady města Mostu č. 101/4 ze dne paní Jitka Fabiánová pracovnice Magistrátu, jmenována dekretem v souladu s usnesením Rady města Mostu č. 650/19/B/a) ze dne , platnost jmenování do , byla znovujmenována Mgr. Jaroslav Hasil, učitel, zř. zvolen na pedagogické radě dne do 2009 paní Ivana Žilková, učitelka zvolena na pedagogické radě dne do 2009 Ing. Jiří Jiřička rodič žákyně školy, zvolen na schůzi Klubu rodičů dne do 2009 předseda Rady školy Ing. Jiří M. Fuchs rodič žáka škola, zvolen na schůzi Klubu rodičů dne do 2009

4 Přehled vzdělávacích programů a učebních plánů Škola pracuje v rámci programu PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLA. Základní škola čj /96-2, doplněk /98-22 s platností od (ve třídách 1. 9.ročníku). Podle programu Základní škola bylo ve školním roce 2007/2008 vyučováno ve a 7. 9.třídách. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RADOST, ÚSPĚCH, ZDRAVÍ. Podle vlastního školního vzdělávacího programu bylo ve školním roce 2007/2008 vyučováno v prvním a šestém ročníku. Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti VEDENÍ ŠKOLY ŠOLAROVÁ Dagmar Mgr. ředitelka školy, výchovný poradce, aprobace Ch-Př UK Praha, PF - Ch-Př 34 let praxe UK Praha, PF - Specializační studium pro výchovné poradce UK Praha, PF Specializační studium školského managementu Západočeská univerzita v Plzni, EF distanční studium management a ekonomika školy HASIL Jaroslav Mgr. statutární zástupce ředitele, výchovný poradce, aprobace Čj - Vv UJEP Ústí nad Labem, PF - ČJ/VV 28let praxe TU Liberec - Školský management Kurz IVT grafik, OFFICE, SVOBODOVÁ Libuše Mgr. aprobace M-Z UJEP Ústí nad Labem M-Z Kurz volba povolání PALOVČÍKOVÁ Květoslava SEŠ Žatec zástupce ředitele pro ped. činnost, výchovný poradce, 30let praxe zástupce ředitele pro ekonomiku 36 let praxe 1. STUPEŇ BOUŠKOVÁ IVA Mgr. 1.st. Přípravná třída UJEP Ústí nad Labem, 1.stupeň 19 let praxe JANATOVÁ Eva Mgr. 1.st.-Vv 1.A UJEP Ústí nad Labem, 1.stupeň 26 let praxe RYJÁČKOVÁ Miroslava Mgr. 1.st.-Hv 1.B UJEP Ústí nad Labem 1.stupeň 24 let praxe KRČMÁŘOVÁ Romana Mgr. 1.st. 2.A UJEP Ústí nad Labem, 1.stupeň 15 let praxe

5 BRÁNIŠOVÁ Marie Mgr. 1.st.-Hv, 1.B vých. poradce pro poruchy učení UJEP Ústí nad Labem, 1.stupeň 27 let praxe ONDRÁČKOVÁ Lucie Mgr. 1.st.-spec. ped. 3.A UJEP Ústí nad Labem, 1.stupeň, 15 let praxe BIRČÁKOVÁ Jana Mgr. 1.st.-Rj 3.B UJEP Ústí nad Labem, 1.stupeň 35 let praxe ŠNEJDAROVÁ Lenka Mgr. 1.st. 4.A UJEP Ústí nad Labem, 1.stupeň 18 let praxe MACALOVÁ Jana Mgr. 1.st.-Tv 4.B UJEP Ústí nad Labem, 1.stupeň 21 let praxe HEBKÁ Gabriela Mgr. 1.st. 5.A UJEP Ústí nad Labem 1.stupeň 7 let praxe NEKOLOVÁ Anna Mgr. 1.st.-Hv 5.B UJEP Ústí nad Labem 1.stupeň 29 let praxe 2. STUPEŇ SVATOŠOVÁ Květoslava Mgr. M-Pv 6.A UJEP Ústí nad Labem M-Zpv 34 let praxe FIRMANOVÁ Lenka Mrg. 6.B UJEP Ústí nad Labem 1.stupeň 15 let praxe FUCHSOVÁ Zuzana Mgr. 6.C UJEP Ústí nad Labem 1.stupeň 24 let praxe HRDÁ Jaroslava Mgr. Ch-Př 7.A UJEP Ústí nad Labem Bi-Ch 6 let praxe DOLEŽALOVÁ Edita Mgr. 1.st.-Tv 7.B UJEP Ústí nad Labem, 1 stupeň 20 let praxe UJEP Ústí nad Labem studium Aj JANOŠOVÁ Iva učí Nj, Fy 7.C Gymnázium Most 16 let praxe KASTNEROVÁ Milena Mgr. Čj-Dě 8.A UJEP Ústí nad Labem Č-D 32 let praxe POSPÍŠIL Tomáš Mgr. 8.B ZU Plzeň 1.stupeň 7 let praxe PAPOUŠKOVÁ Irena Bc. 8.C TU Ostrava 11 let praxe VRTIŠKA Jan Ing. učí Inf.,Fy,volbu povolání 8.D metodik informačních a komunikačních technologií VŠZ Praha 27 let praxe ČZU Praha pedagogická způsobilost, technik výpočetní techniky Kurz IVT obsluha osobního počítače ŽILKOVÁ Ivana učí Čj, Dě, Ov 9.A UJEP Ústí nad Labem 17 let praxe BABOUČEK Tomáš Mgr.,Dě-Rj,učí Tv, Dě,Ov 9.B protidrogový koordinátor školy okresní metodik dějepisu UJEP Ústí nad Labem Rj-D 28 let prax Západočeská univerzita v Plzni, EF distanční studium management a ekonomika školy PF UK výchovné poradenství HASILOVÁ Dagmar Mgr. Dě-Rj-Nj 9.C

6 UJEP Ústí nad Labem Rj-D UJEP Ústí nad Labem Nj 28let praxe DVOŘÁK David učí M, OV, A Studium UJEP Ústí nad Labem, M/Ov HLAVOVÁ Marcela Mgr. 1.st.-Tv(učí Čj, CvČj) UJEP Ústí nad Labem 1.stupeň 35 let praxe CHLADOVÁ Julie Mgr. M, Tv UJEP Ústí nad Labem M-Tv 36 let praxe KARPÍŠKOVÁ Věra učí Pč-domácnost SpgŠ Most 22 let praxe KRATOCHVÍLOVÁ Petra Mgr. Čj-Vv UJEP Ústí nad Labem Č-Vv 17 let praxe PF UK Praha výchovné poradenství MATĚJKOVÁ Irena Mgr. 1.st-Rv, učí Aj PF Plzeň, PF UK Praha, Kurz AJ 33 let praxe SKRAMUŠSKÁ Martina Mgr. Čj-Dě UJEP Ústí nad Labem Č-D 10 let praxe ŠTĚPÁNKOVÁ Květoslava učí Tv,Rv SPgŠ Most 26 let praxe VŠETULA Vadim Mgr. Z-Dě UJEP Ústí nad Labem D-Z 12 let praxe VRABCOVÁ Lenka Mgr. 1.st.-speciální pedagogika MD UJEP Ústí nad Labem 1.stupeň, 17 let praxe UK PF studium výchovného poradenství Věková skupina více Celkem Počet Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43,9 let. ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŠKOLNÍ KLUB KUČEROVÁ Alena vedoucí vychovatelka - žlutá ŠD SPgŠ Most, SPgŠ Litoměřice 28 let praxe SCHEJBALOVÁ Jana vychovatelka - modrá ŠD SPgŠ Most, SPgŠ Litoměřice 23 let praxe VYDROVÁ Jana vychovatelka - zelená ŠD SPgŠ Most 18 let praxe MRNKOVÁ Jarmila vychovatelka - školní klub inf. centrum SPgŠ Most 36 let praxe POKORNÁ Marcela vychovatelka - školní klub SPgŠ Most 28 let praxe PROVOZNÍ PRACOVNÍCI JANŠOVÁ Lidmila JANÁTOVÁ Miroslava ŽENÍŠEK Ladislav hospodářka personalistka, sekretářka školník

7 JANÁTOVÁ Petra ÚP (do září 2007) UKLÍZEČKY ANDRLÍKOVÁ Alena BERNHARTOVÁ Marie HENDRYCHOVÁ Monika SRBOVÁ Eva TÁBORSKÁ Helena VLČKOVÁ Jana ŠKOLNÍ JÍDELNA SOUKUPOVÁ Milada SEŠ Teplice BREJCHOVÁ Helena HOLÁ Jaroslava VĚTVIČKOVÁ Jana KOTÍKOVÁ Miluše PRUŽINOVÁ Věra Alena ŠIMKOVÁ vedoucí školní jídelny 36 let praxe vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka pomocná kuchařka obchodní pracovník - kantýnka kuchařka

8 Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu žáků do prvních tříd se dostavilo 73 dětí, z toho 8 odkladů. Ve školním roce 2008/2009 budou otevřeny tři první třídy a jedna třída přípravná. Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2008/2009 Gymnázium most, Litvínov 14 Víceleté gymnázium 3 Hotelová škola, příspěvková organizace, Teplice 6 OA,SOŠ gastr.a SOU, příspěvková organiza,chomutov 2 SOŠ InterDACT s.r.o., Most 5 SOŠ podnikatelská, s.r.o, Most 1 SOŠ, příspěvková organizace, Meziboří 2 SOŠ, příspěvková organizace, Litvínov - Hamr 3 Soukr.SŠ pro marketing a ekon.podnikání, Most 3 SPŠ a VOŠ, příspěvková organizace, Chomutov 4 SPŠ, příspěvková organizace, Most 3 SŠ obch. a služ.,příspěvková organizace, Teplice 1 SŠ technická, příspěvková organizace, Most - Velebudice 14 SŠ zem.a ekolog.,příspěvková organizace, Žatec 2 SŠgastron.a služ.,příspěvková organizace, Most 5 Střední škola EDUCHEM, a.s., Most 3 VOŠ a SPŠ grafická, Praha 1 VOŠ a SŠ zdravot.,příspěvková organizace, Most 3 VOŠ, SPgŠ a OA, příspěvková organizace 4 Vycházející žáci: Celkem Z nižších tříd Z deváté třídy víceletá Gymnázia

9 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy MOTTO: RADOST ÚSPĚCH ZDRAVÍ CHCEME BÝT ŠKOLOU BEZPEČNOU A V RÁMCI TAKOVÉ ŠKOLY ROZVÍJET VROZENÉ PŘEDPOKLADY KAŽDÉHO DÍTĚTE, NAUČIT HO VNÍMAT ŽIVOT KOLEM SEBE, POROZUMĚT MU A NACHÁZET V NĚM UPLATNĚNÍ A USPOKOJENÍ JAKO SVOBODNÁ ZODPOVĚDNÁ OSOBNOST. Hlavní myšlenkové linie zpřístupnit školu dítěti vytvořit školu přirozenou, smysluplnou zbavit školu stresu a strachu vytvářet klidné a příjemné prostředí pro práci i relaxaci dávat přednost dovednostem a návykům před memorováním a drilem chybu vnímat jako jeden ze stupňů učení společně s ostatními metodami vytvářet zdravý názor na život a svět kolem sebe častěji chválit, méně kárat naučit se pracovat i odpočívat Každý dělá dobře to, co dělá rád. Dělá lépe a s chutí, má-li úspěch. Makroprostředí Vnější vlivy jsou školou vůbec nebo jen velmi málo ovlivnitelné. Proto je pro školu znalost a využití makroprostředí mnohdy životně důležitá. Makroprostředí školy se neustále dynamicky mění. Hustá zástavba sídliště determinuje sociální skladbu obyvatel, tedy i žáků školy. Malá vybavenost sídliště relaxačními a sportovními prostorami ovlivňuje i způsob trávení volného času.v důsledku sociálních změn se mění i myšlení a kulturní hodnoty mladých lidí. Demografické makroprostředí Popis demografického vývoje a trendů - aktuální demografický stav je jedním z důležitých východisek pro řízení školství jako celku, ale i jednotlivých škol. Ve školním roce 2007/2008 je klesající tendence počtu žáků. Poloha školy

10 Uprostřed velkého sídliště. Ke škole nevede přímá komunikace, proto je zde dopravně bezpečné prostředí pro děti. Okolní školy dvě školy jsou ještě ve stejném sídlišti, ale na okraji a blízko sebe. Projekt ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Od roku 1992 je škola zapojena do projektu Národního centra podpory zdraví v Praze Zdravá škola. Škola podporující zdraví je založena na demokratických principech vedoucích k podpoře učení, osobnostního a sociálního rozvoje zdraví, úspěchu a radosti. Cíle projektu - měnit školu z její tradiční formy na školu, která se snaží vědomě a záměrně jak svou výukou i výchovou, tak svým prostředím, vnitřním životem i vztahy s rodiči a komunitou být místem, které přispívá k podpoře zdraví a bezpečnosti. Jedním z cílů výchovy ke zdraví je samostatnost žáků, jejich správné rozhodování, zaujímání vlastních postojů, hledání konstruktivních nápadů, uvědomění si odpovědnosti za své konání. V tom všem musí být učitel žákům příkladem. Věcné prostředí Škola - provoz byl zahájen v září roce Celkový stav budov odpovídá stáří. Prostory jsou světlé vzdušné. Ve škole je využíván orientační systém. Chodby, třídy i ostatní prostory jsou čisté. Na oknech jsou žaluzie a záclony. Na chodbách zaujme květinová výzdoba a výtvarné práce žáků. Při výzdobě byl použit sjednocující estetický prvek barevných obrazců na zdech. Jsou zde umístěny vkusné nástěnky, kombinace dřevo a textilie. Školní nábytek byl doplněn do dalších učeben. Dvě třetiny tříd jsou vybaveny novým nábytkem. Třídy na prvním stupni jsou vyzdobeny převážně pracemi žáků, na druhém stupni jsou odborně zaměřeny. Školní hřiště je stále v původním nevyhovujícím stavu. Započatá rekonstrukce zatím nepokračuje. Šatní skříňky používají žáci od třetích tříd. Sociální zařízení - většina z nich byla rekonstruována před deseti lety. Byla vymalována. Jsou vybavena toaletním papírem a mýdlem. Školní družina a klub - počet oddělení ve školní družině se ustálil na čtyřech. Úbytek žáků navštěvující školní družinu je patrný. Školní družina má pro svoji činnost k dispozici 4 místnosti vybavené netypickým nábytkem, který je průběžně modernizován a doplňován, a dvě šatny. Školní klub nyní využívá prostornou klubovnu s kulečníkem, stolním fotbalem, šipkami, šprtcovými stoly a relaxačním koutkem, dále informační centrum, místnost pro stolní tenis a místnost, která je určena pro činnost kroužků. Školní jídelna byla modernizována v souladu s platnými hygienickými předpisy moderním atypickým nábytkem. Zřizovatel zajistil opravu loni instalované dlažby a odtokových kanálků a rekonstruci tukové jímky. Stěny jsou vyzdobeny žákovskými pracemi. Velké oblibě se těší školní kantýnka. Sedací nábytek před kantýnkou využívají žáci nejen při konzumaci, ale také k odpočinku a relaxaci.

11 V učebně AJ byla instalována interaktivní tabule, dataprojektor a PC. Škola má k dispozici tři interaktivní tabule, v učebně anglického jazyka, chemie a sborovně. Tyto učebny jsou hojně navštěvovány v rámci výuky i pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, které škola organizuje. Jako celek působí škola na příchozí klidně, funkčně, příjemně a zabydleně. Sociální prostředí Škola, školní družina a školní klub, školní jídelna ve všech součástech školy se podařilo, aby vedoucí pracovníci na každém úseku komunikovali otevřeně, vzájemně spolupracovali a pomáhali jeden druhému. Vzájemně se podporovali v optimistickém pohledu na věc. Způsob jednání vedoucích pracovníků velmi ovlivňuje jednání ostatních pracovníků. Velmi otevřeně komunikuje také většina vedoucích oborových týmů. Úzce spolupracují s vedením školy. Spolupráce na tvorbě Školního vzdělávacího programu: Radost úspěch zdraví posílila celý tým školy. Sjednotila zájem o žáka a zvýraznila nutnost participace všech. Organizační prostředí Škola při sestavování školního rozvrhu hodin jsou respektovány zvláštnosti jednotlivých věkových skupin žáků. O přestávkách mají žáci příležitost k volnému pohybu, o velké přestávce venku (ta byly prodloužena na 25 minut). Žáci se mohou napít dle svých potřeb i v průběhu vyučování. Jsou respektovány biologické funkce žáků i pracovníků. Školní družina a školní klub, školní jídelna činnost je zaměřena především na relaxaci. Děti samostatně docházejí do ŠD, poté na oběd a zpět. Ve školní družině mají stále k dispozici čaj nebo jiný nápoj. Jeden den v týdnu je činnost organizována podle zájmu. Žáci si sami volí, jakou činnost budou ten den v družině dělat. Docházka do školního klubu je individuální, dle momentálního zájmu dítěte. Školní klub zajišťuje účast na sportovních akcích, organizuje pobytové akce. Rizikem je stále se snižující počet dětí ve školní družině v souvislosti s velkou nezaměstnaností v Mostě. Školní jídelna přestože klesá počet žáků ve škole, neklesá počet stravujících se žáků. Školní jídelna zajišťuje pitný režim. Každý den mají strávníci k dispozici vitamínový nápoj, v chladných dnech teplý čaj, mléko, ochucené mléko. Množství nápojů pro strávníka není omezeno. Podařilo se zvýšit množství zeleniny podávané k obědu. Kantýnku využívají mnozí žáci i v době před vyučováním a tak zřejmě nahrazují snídani, kterou doma velké procento žáků vynechává. Kantýnka nabízí také potraviny zdravé výživy, ale u dětí není o ně příliš zájem. Výchovně vzdělávací práce Obsah učiva je dán osnovami a je závazný. Škola vytvořila svůj vlastní vzdělávací program RADOST, ÚSPČH, ZDRAVÍ. Na jeho zpracování se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. Je podle něj vyučováno v 1. a 6. ročnících. Učitelé vypracovávají roční tématické plány učiva a plány učitele. Zásadu přiměřenosti pak

12 uplatňují při individuální práci se žáky, především se žáky integrovanými. Pro ně zpracovávají individuální vzdělávací program. Systematičtěji se nám daří pracovat právě s integrovanými žáky. Se žáky talentovanými pracujeme dosud nárazově a bez systému. Největší úspěch je členství naší žákyně v celorepublikovém ekologickém parlamentu. Velkou možnost poskytují opět volitelné předměty, které si žáci volí i podle náročnosti, např. cvičení z matematiky, druhý cizí jazyk, domácnost, volitelná tělesná výchova, literárně dramatická výchova, mediální výchova, školní parlament a další. Žákům jsou zadávány tématické úkoly s možností různé úrovně zpracování. Ve škole je celkem 16 žáků se specifickými poruchami učení, z toho jeden žák se sluchovým postižením a jeden s tělesným. Ve školním roce 2007/2008 měla škola dvě speciální třídy pro žáky se SPU v šestém a osmém ročníku, celkem 26 žáků. Přípravný ročník navštěvovalo 9 žáků. V současném období se nám otevírá prostor pro realizaci všech forem práce a všech nápadů, které jsme doposud pouze zkoušeli a nebo o nich jen uvažovali. Využíváme všech znalostí, dovedností a zkušeností, které jsme získali během uplynulých období. V uplynulém období se stále častěji dařilo zařazovat do výuky projektové vyučování. Zlepšila se náplň i organizace laboratorních prací v přírodovědných předmětech. Základem však byly volitelné předměty. Zjišťovali jsme, co žáky zajímá, co by rádi dělali a podle toho jsme zřizovali volitelné předměty. A tak vznikly předměty : informatika tvorba školního časopisu, informatika tvorba projektů, dramatická výchova, domácnost, školní parlament, volitelná tělesná výchova a další. Učitelé vzájemně více komunikují o obsahu učiva i o formách práce. Hledají cesty, jak a které učivo integrovat. Ve vyučování je častěji možno vidět různé formy práce. V práci učitelů naší školy je patrné, že žáka hodnotí podle toho co umí a nevyhledávají co neumí. Ztotožnili se ze zásadou, že chyba je jeden ze způsobů učení. K hodnocení a porovnání míry naučenosti využíváme testy Kalibro. Jako zpětnou vazbu používáme autoevaluaci školy. Od autoevaluace očekáváme získání důležité zpětné vazby o aktuálním stavu, úrovni a kvalitě poskytovaného vzdělání, o podmínkách, ve kterých se proces vzdělávání realizuje, o slabých a silných stránkách výuky, o problémech a nedostatcích, které se v běžném provozu výuky objevují. Výsledky pak slouží při dalším plánování a určování strategie školy. Ve škole pracuje Rada školy a také Klub rodičů. Podařilo se sestavit funkční Radu školy, proběhly nové volby a práce je mnohem intenzivnější než v minulých letech. Na těchto akcích jsou rodiče vstřícní a reagují na dění ve škole. Zástupci Klubu rodičů (vždy dva rodiče z každé třídy) jsou stále sdílnější a oproti minulým létům se více zapojují do diskuzí. Poskytují tak vedení školy zpětnou vazbu o tom, jak se školní práce promítá do života rodiny. Velmi dobrá je také spolupráce školy a rodičů při řešení kázeňských a jiných problémů žáků. Snahou obou stran je především předcházet problémům a vzniknou-li nalézat společně konstruktivní řešení. Již několik let intenzivně pracuje žákovský parlament. Každý třídní kolektiv volí dva zástupce. Práce žáků, členů školního parlamentu nepatří do mimoškolní činnosti, ale je součástí systému volitelných předmětů. V rámci tohoto systému již několik let vychází

13 pravidelně jednou měsíčně školní časopis. Ve škole pracuje Školní parlament. Organizuje celoroční motivační soutěže Reprezentant a Šikula. Školní parlament je organickou a funkční součástí celkové image školy. Dalším formám vzdělávání věnuje škola velkou pozornost. Je lektorským pracovištěm IVT a školního systému BAKALÁŘ. Velmi dobrá je spolupráce školy s MŠ, především s mateřskou školou Růžová. Občanům města poskytuje škola mnohé služby stravování, pronájmy, prodej zboží a další. Třída Chlapců Děvčat Celkem Třídní učitel 0.P Mgr. Boušková Iva 0. ročník A Mgr. Janatová Eva 1.B Mgr. Ryjáčková Miroslava 1. ročník A Mgr. Krčmářová Romana 2.B Mgr. Bránišová Marie 2. ročník A Mgr. Ondráčková Lucie 3.B Mgr. Birčáková Jana 3. ročník A Mgr. Šnejdarová Lenka 4.B Mgr. Macalová Jana 4. ročník A Mgr. Hebká Gabriela, D.Dvořák 5.B Mgr. Nekolová Anna 5. ročník A Mgr. Svatošová Květoslava 6.B Mgr. Firmanová Lenka 6.C Mgr. Fuchsová Zuzana 6. ročník A Mgr. Hrdá Jaroslava 7.B Mgr. Doležalová Edita 7.C Janošová Ivana 7. ročník A Mgr. Kastnerová Milena 8.B Mgr. Pospíšil Tomáš 8.C Bc. Papoušková Irena 8.D Ing. Vrtiška Jan 8. ročník A Žilková Ivana 9.B Mgr. Babouček Tomáš 9.C Mgr. Hasilová Dagmar 9. ročník

14 Celkem: Přehled prospěchu školy - školní rok 2007/2008 Stupeň hodnocení 1.pol. 2.pol. prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 9 6 nehodnocen 4 0 průměr 1,71 1,79 zameškaných hodin: omluvených neomluvených průměr na žáka omluvených 48,8 57,1 průměr na žáka neomluvených 0,59 1,71

15 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP škoní rok 2007/2008 Datum Jméno Akce Částka Mgr. Babouček studium PF UK Praha - preventista 6 800,00 Kč Mgr. Bránišová studium PF UK Praha - spec.ped ,00 Kč Mgr. Svobodová seminář 690,00 Kč Mgr. Doležalová studium PF UK Praha - AJ 6 000,00 Kč Mgr. Babouček seminář D 500,00 Kč Mgr. Všetula seminář TV 300,00 Kč Janošová seminář F 400,00 Kč Mgr. Hasilová seminář NJ 420,00 Kč Ing. Vrtiška seminář ICT 990,00 Kč Mgr. Doležalová studium PF UK Praha - AJ 6 000,00 Kč Bc. Papoušková Kalokagathia 1 180,00 Kč Žilková Kalokagathia 1 180,00 Kč Mgr. Janatová metody 1.třída Mgr. Ryjáčková metody 1.třída 960,00 Kč Mgr. Bránišová seminář - spec.ped ,00 Kč Kučerová seminář - ŠD 450,00 Kč Pokorná seminář 1 300,00 Kč průběžně všichni ped.prac. BAKALÁŘ SUMA ( září červen 2008) ,00 Kč Priority: studium jazyků výchovné poradenství informatika a výpočetní technika

16 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Školní rok Počet žáků na škole 509 Účastníci - školní kolo 645 Účastníci okresní kolo 156 Účastníci oblastní kolo 44 Účastníci ústřední kolo, mezinárodní soutěže 24 SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/8 První pololetí Datum Umístění Soutěře, olympiády Soutěž Jména Harry Potter - výtvarná 5.r.,celošk. HORYNOVÁ Pavlína " 7.,celošk. MACAL Filip 1. " ,celošk. LEOVÁ Patrície Sběrová akce 1.stupeň VAJDOVÁ Kateřina (1.A) 1. " 1.stupeń třída 1.A " 2.stupeń BUREŠOVÁ Markéta (6.A) 1. " 2.stupeń třída 6.A Matematický logik okresní ZELENKOVÁ Kamila (9.A) 2. " okresní MARKACZ Tomáš (9.A) mezi 30 Zlatý oříšek 2007 celostátní FLEIŠMAN Tomáš (8.C) Nejlepší sportovec města Mostu Most FLEIŠMAN Tomáš (8.C) - šprtec " Most HŘÍBALOVÁ Helena (9.A) - tanec Surfař roku 2007 oblastní SVOBODOVÁ Markéta (7.A) VÁVROVÁ Pavla,ŠEJSTALOVÁ Karolína (1.A) prosinec ocenění MLÉKOKONTO celostátní Konverzační soutěž v NJ do r. okresní PETÁKOVÁ Denisa (7.B) Konverzační soutěž v NJ r. okresní BROŽ Pavel (9.B) Konverzační soutěž v AJ do r. okresní SVOBODOVÁ Markéta (7.A) Konverzační soutěž v AJ ,9.r okresní RAKOVÁ Kamila ( 9.A) čestné Oblastní kolo v recitaci okresní uznání " 1. kateg. KOVAČOVÁ Jana (2.A) " " 2.kateg. GRÉEOVÁ Barbora (5.A) " " 3. kateg. TRYHUBOVÁ Hana (7.C) Nejlepší žák školy k MARKACZ Tomáš (9.A)

17 primátorovi k " primátorovi ZELENKOVÁ Kamila (9.A) Okresní olympiáda v zeměpisu okresní POLATOVÁ Veronika (6.A) 5. " okresní URBANOVÁ Jana (7.B) Okresní kolo biologické olymp. okresní ZELENKOVÁ Kamila (9.A) Krajské kolo zeměpisné olymp. krajská POLATOVÁ Veronika (6.A) Oblastní taneční soutěž oblastní HAUSCHILDOVÁ Veronika (2.B) o Bořenskou tanečnici Oblastní pěvecká soutěž oblastní POLJANSKÁ Tereza (6.C) o Bořenskou tanečnici duben 1. Severočeské vodov a kanalizace oblastní PETRÁŠKOVÁ Linda,MACALOVÁ Martina(8.A) 2. " VLK Ondřej 3. " PEŠATOVÁ Pavlína,WINKLEROVÁ Julie květen ocenění MLÉKOKONTO celostátní KAMÍROVÁ Adéla (1.A) Dopravní soutěž mlad cyklistů oblastní 6.B-ŠROM Jiří,MACHÁČKOVÁ Karolína, 1. kategorie OKROUHLÝ Tomáš,SAPOUŠKOVÁ Lenka Dopravní soutěž mlad cyklistů oblastní SAPOUŠKOVÁ Lenka (6.B) 1. kat.-nejlepší dívka vědomostní EUROTIME 2008 celostátní HORÁKOVÁ Markéta (6.C) Krajské kolo biologické olymp. krajské ZELENKOVÁ Kamila (9.A) Mladý zdravotník 1.stupeň okresní ŽILKA D a T, ZEBISCHOVÁ, TEPLÁ, HORYNOVÁ(3.B) Mladý zdravotník 2.stupeň okresní Robová, Cingrová,Šlégr,Nováková,Hlávková Dopravní soutěž mlad cyklistů oblastní 7.B-HŘÍBAL Vítek,SVOBODOVÁ Markéta 2.kategorie URBANOVÁ Jana,8.C-VLK Ondřej 1. Dopravní soutěž mlad cyklistů oblastní SVOBODOVÁ Markéta (7.A) 2.kat.-nejlepší dívka 1. Dopravní soutěž mlad cyklistů oblastní HŘÍBAL Vítek (7.B) 2.kat.-nejlepší žák 1.6. dětský literární projev celostátní RESKA David(6.B) Náš svět Dopravní soutež mlad cyklistů krajské 6.B-ŠROM Jiří,MACHÁČKOVÁ Karolína, OKROUHLÝ Tomáš,SAPOUŠKOVÁ 1.kategorie Lenka Dopravní soutěž mlad cyklistů krajské ŠROM Jiří(6.B) kat.-nejlepší žák SAPOUŠKOVÁ Lenka (6.B) 3. Dopravní soutěž mlad krajské 7.B-HŘÍBAL Vítek,SVOBODOVÁ

18 3. cyklistů Markéta 2.kategorie URBANOVÁ Jana,8.C-VLK Ondřej Dopravní soutěž mlad cyklistů krajské VLK Ondřej(8.C) 2.kat.-nejlepší žák SPORTOVNÍ SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Počet Počet Datum konání Umístění Sportovní disciplína Soutěž (kolo) Hoši Dívky Smíšené Cyklistický sprint okresní Přespolní běh okresní Zátopkova štafeta - maratón školní kolo Běh do vrchu okresní Stolní tenis-starší žáci okresní 4 4. Stolní tenis-starší žákyně okresní Hod na cíl okresní Přehazovaná dívek 6.-7.tř okresní Vybíjená 4.-5.tř. okresní Nohejbal - starší žáci okresní Badminton - starší žáci okresní 2 4. Badminton - starší žáci okresní Badminton- mladší žákyně okresní 2 4. Badminton - dívky okresní Silový trojboj - starší žáci okresní Florbal - mladší žáci-6.-7.tř. okresní Školákoviny -soutěž ZŠ okresní Závody v plavání okresní Florbal dívky tř. okresní Florbal chlapci tř. okresní Florbal chlapci tř okresní Florbal dívky tř. okresní 9 březen 6. Florbal dívky tř. krajské kolo Šplh na tyči okresní Hod na koš - střelba okresní Vybíjená -mladší žáci okresní Basketbal - starší žáci okresní Basketbal - starší žákyně okresní 7 duben 3. Hokejbal-6.-7.tř. okresní Hokejbal-8.-9.tř.. okresní 10 květen postup COCA-COLA -kopaná předkolo Dopravní cyklistická soutěž-6.tř. okresní 4

19 Dopravní cyklistická soutěž-8.tř. okresní 4 2. Dopravní cyklistická soutěž-6.tř. krajské 4 3. Dopravní cyklistická soutěž-8.tř. krajské 4 květen 1. COCA-COLA -kopaná okresní 12 červen Soutěž mladých zdravotníků-1.kategorie oblastní červen Soutěž mladých zdravotníků-2.kategorie oblastní Závody horských kol okresní Rychlobruslení okresní Sportovní gymnastika-chlapci okresní Přespolní běh okresní Volejbal-dívky okresní volejbal-chlapci okresní Celoroční soutěž mezi školami - CVČ město Celoroční soutěž AŠSK okresní BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC JEDNOTLIVCI Most Žákovský pohár města Mostu(Žákovská Tour) 1.místo Jiří Ježek 3.místo - Michal Le Meziboří Pohár města Meziboří (Žákovská Tour) 1.místo Michal Le Praha Mistrovství ČR 2007 st.žáci 1.místo Tomáš Fleišman Český pohár 2007 st.žáci 1.místo Tomáš Fleišman Most Vánoční žákovský pohár (Žákovská Tour) 3.místo Jiří Ježek Marienberg Marienberg Bowl (WTHA Tour - Challenger) 1.místo Tomáš Fleišman Meziboří AB STAIN Cup Meziboří (Český pohár) 2.místo Tomáš Fleišman Marienberg German Open 2008 (WTHA Tour - Master) 3.místo Tomáš Fleišman Most Una Elektra Cup (WTHA Tour - Challenger) 1.místo Tomáš Fleišman, 2.místa Michal Le Most Žákovský pohár BHC Most (Žákovská Tour) 1.místo Jiří Ježek DRUŽSTVA Most - Liga škol místní kolo 1.místo sestava: T.Fleišman, J.Ježek, V.Hlávka, D.Reska, R.Lebiš Chomutov - Liga škol krajské kolo1.místo sestava: T.Fleišman, J.Ježek, V.Hlávka, D.Reska, R.Lebiš Pečky - Liga škol semifinále 2.místo sestava: T.Fleišman, J.Ježek, V.Hlávka Wodzislaw - Schools Challenger mez.liga škol 1.místo sestava: T.Fleišman, J.Ježek, M.Le Boskovice - Liga škol celostátní finále 2.místo sestava: T.Fleišman, J.Ježek, M.Le, V.Hlávka

20 AIR-HOCKEY JEDNOTLIVCI Most Mistrovství Evropy 2008 junioři 3.místo Tomáš Fleišman Most První Mostecká Cup (Český pohár) 2.místo Michal Le TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST JEDNOTLIVCI Most Mistrovství světa 2008 junioři 1.místo Jiří Ježek Most prooffice Cup mez.turnaj 3.místo Michal Le TÁHLOVÝ HOKEJ LUČ JEDNOTLIVCI Most Mistrovství světa 2008 junioři 1.místo Michal Le STOLNĚ-HOKEJOVÝ VÍCEBOJ MULTITABLE JEDNOTLIVCI Most Mistrovství světa 2008 junioři 1.místo Tomáš Fleišman

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2013 1 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, JIMIŽ JSOU

Více

Základní škola, Most,

Základní škola, Most, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace AUTOEVALUACE Vlastní hodnocení školy za léta 2008 2010 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2010 projednáno na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6,7 2) Školská rada str. 7 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 8,9 b) Velikost školy

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více