Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2008

2 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: Základní škola, Most, J.A. Komenského 474, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Škola sdružuje: Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna kapacita 620 žáků kapacita 150 žáků kapacita 120 žáků kapacita se neuvádí Adresa: Most, ulice J.A. Komenského 474, PSČ : Most Telefon/Fax: WEB: 1.2 Zřizovatel: Statutární Město Most právní forma: obec adresa: Radniční 1, Most tel. ústředna: obecná ová schránka: web: 1.3 Vzdělávací program: Škola pracuje v rámci programu PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLA. Je publikován na školním webu. 1.4 Certifikáty a statuty: Škola získala certifikát pro práci v projektu Zdravá škola, v tomto projektu aktivně pracuje od roku Škola je školícím střediskem ICT. Škola poskytuje poradenskou službu v programu BAKALÁŘ. Škola je zapojena do Projektu "Implementace interaktivní tabule do výuky na druhém stupni základní školy". Škola spolupracuje se školou Heinrich von Trebra Mittelchule v Marienbergu. Škola je zapojena do Projektu: INTERREG PROJEKT D 0838 ERE. Škola spolupracuje se SŠT ve Velebudicích na projektu POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY pro vycházející žáky. Škola má statut Partnerské školy nakladatelství FRAUS.

3 1.5. Rada školy: Rada školy je svolávána 3 4 krát ročně. Dvakrát za rok společně zasedá s Klubem rodičů. Zápisy z jednání jsou publikovány na webu školy. Rada školy projednává všechny zásadní dokumenty školy, vyjadřuje se k nim a schvaluje je. Ředitelka školy pravidelně podává zprávu o činnosti školy, reaguje na připomínky a podněty členů Rady školy. Členové Rady školy jsou nápomocni při řešení složitých provozních situací i ve vztahu ke zřizovateli. Již druhým volebním obdobím jsou Rada školy i Klub rodičů dělným týmem, který plně využívá své zákonem svěřené kompetence ve prospěch hlavní činnosti školy. Patří jim velké uznání. Rada školy pracuje ve složení: pan Roman Antoš zastupitel, jmenován dekretem v souladu s usnesením Rady města Mostu č. 101/4 ze dne paní Jitka Fabiánová pracovnice Magistrátu, jmenována dekretem v souladu s usnesením Rady města Mostu č. 650/19/B/a) ze dne , platnost jmenování do , byla znovujmenována Mgr. Jaroslav Hasil, učitel, zř. zvolen na pedagogické radě dne do 2009 paní Ivana Žilková, učitelka zvolena na pedagogické radě dne do 2009 Ing. Jiří Jiřička rodič žákyně školy, zvolen na schůzi Klubu rodičů dne do 2009 předseda Rady školy Ing. Jiří M. Fuchs rodič žáka škola, zvolen na schůzi Klubu rodičů dne do 2009

4 Přehled vzdělávacích programů a učebních plánů Škola pracuje v rámci programu PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLA. Základní škola čj /96-2, doplněk /98-22 s platností od (ve třídách 1. 9.ročníku). Podle programu Základní škola bylo ve školním roce 2007/2008 vyučováno ve a 7. 9.třídách. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RADOST, ÚSPĚCH, ZDRAVÍ. Podle vlastního školního vzdělávacího programu bylo ve školním roce 2007/2008 vyučováno v prvním a šestém ročníku. Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti VEDENÍ ŠKOLY ŠOLAROVÁ Dagmar Mgr. ředitelka školy, výchovný poradce, aprobace Ch-Př UK Praha, PF - Ch-Př 34 let praxe UK Praha, PF - Specializační studium pro výchovné poradce UK Praha, PF Specializační studium školského managementu Západočeská univerzita v Plzni, EF distanční studium management a ekonomika školy HASIL Jaroslav Mgr. statutární zástupce ředitele, výchovný poradce, aprobace Čj - Vv UJEP Ústí nad Labem, PF - ČJ/VV 28let praxe TU Liberec - Školský management Kurz IVT grafik, OFFICE, SVOBODOVÁ Libuše Mgr. aprobace M-Z UJEP Ústí nad Labem M-Z Kurz volba povolání PALOVČÍKOVÁ Květoslava SEŠ Žatec zástupce ředitele pro ped. činnost, výchovný poradce, 30let praxe zástupce ředitele pro ekonomiku 36 let praxe 1. STUPEŇ BOUŠKOVÁ IVA Mgr. 1.st. Přípravná třída UJEP Ústí nad Labem, 1.stupeň 19 let praxe JANATOVÁ Eva Mgr. 1.st.-Vv 1.A UJEP Ústí nad Labem, 1.stupeň 26 let praxe RYJÁČKOVÁ Miroslava Mgr. 1.st.-Hv 1.B UJEP Ústí nad Labem 1.stupeň 24 let praxe KRČMÁŘOVÁ Romana Mgr. 1.st. 2.A UJEP Ústí nad Labem, 1.stupeň 15 let praxe

5 BRÁNIŠOVÁ Marie Mgr. 1.st.-Hv, 1.B vých. poradce pro poruchy učení UJEP Ústí nad Labem, 1.stupeň 27 let praxe ONDRÁČKOVÁ Lucie Mgr. 1.st.-spec. ped. 3.A UJEP Ústí nad Labem, 1.stupeň, 15 let praxe BIRČÁKOVÁ Jana Mgr. 1.st.-Rj 3.B UJEP Ústí nad Labem, 1.stupeň 35 let praxe ŠNEJDAROVÁ Lenka Mgr. 1.st. 4.A UJEP Ústí nad Labem, 1.stupeň 18 let praxe MACALOVÁ Jana Mgr. 1.st.-Tv 4.B UJEP Ústí nad Labem, 1.stupeň 21 let praxe HEBKÁ Gabriela Mgr. 1.st. 5.A UJEP Ústí nad Labem 1.stupeň 7 let praxe NEKOLOVÁ Anna Mgr. 1.st.-Hv 5.B UJEP Ústí nad Labem 1.stupeň 29 let praxe 2. STUPEŇ SVATOŠOVÁ Květoslava Mgr. M-Pv 6.A UJEP Ústí nad Labem M-Zpv 34 let praxe FIRMANOVÁ Lenka Mrg. 6.B UJEP Ústí nad Labem 1.stupeň 15 let praxe FUCHSOVÁ Zuzana Mgr. 6.C UJEP Ústí nad Labem 1.stupeň 24 let praxe HRDÁ Jaroslava Mgr. Ch-Př 7.A UJEP Ústí nad Labem Bi-Ch 6 let praxe DOLEŽALOVÁ Edita Mgr. 1.st.-Tv 7.B UJEP Ústí nad Labem, 1 stupeň 20 let praxe UJEP Ústí nad Labem studium Aj JANOŠOVÁ Iva učí Nj, Fy 7.C Gymnázium Most 16 let praxe KASTNEROVÁ Milena Mgr. Čj-Dě 8.A UJEP Ústí nad Labem Č-D 32 let praxe POSPÍŠIL Tomáš Mgr. 8.B ZU Plzeň 1.stupeň 7 let praxe PAPOUŠKOVÁ Irena Bc. 8.C TU Ostrava 11 let praxe VRTIŠKA Jan Ing. učí Inf.,Fy,volbu povolání 8.D metodik informačních a komunikačních technologií VŠZ Praha 27 let praxe ČZU Praha pedagogická způsobilost, technik výpočetní techniky Kurz IVT obsluha osobního počítače ŽILKOVÁ Ivana učí Čj, Dě, Ov 9.A UJEP Ústí nad Labem 17 let praxe BABOUČEK Tomáš Mgr.,Dě-Rj,učí Tv, Dě,Ov 9.B protidrogový koordinátor školy okresní metodik dějepisu UJEP Ústí nad Labem Rj-D 28 let prax Západočeská univerzita v Plzni, EF distanční studium management a ekonomika školy PF UK výchovné poradenství HASILOVÁ Dagmar Mgr. Dě-Rj-Nj 9.C

6 UJEP Ústí nad Labem Rj-D UJEP Ústí nad Labem Nj 28let praxe DVOŘÁK David učí M, OV, A Studium UJEP Ústí nad Labem, M/Ov HLAVOVÁ Marcela Mgr. 1.st.-Tv(učí Čj, CvČj) UJEP Ústí nad Labem 1.stupeň 35 let praxe CHLADOVÁ Julie Mgr. M, Tv UJEP Ústí nad Labem M-Tv 36 let praxe KARPÍŠKOVÁ Věra učí Pč-domácnost SpgŠ Most 22 let praxe KRATOCHVÍLOVÁ Petra Mgr. Čj-Vv UJEP Ústí nad Labem Č-Vv 17 let praxe PF UK Praha výchovné poradenství MATĚJKOVÁ Irena Mgr. 1.st-Rv, učí Aj PF Plzeň, PF UK Praha, Kurz AJ 33 let praxe SKRAMUŠSKÁ Martina Mgr. Čj-Dě UJEP Ústí nad Labem Č-D 10 let praxe ŠTĚPÁNKOVÁ Květoslava učí Tv,Rv SPgŠ Most 26 let praxe VŠETULA Vadim Mgr. Z-Dě UJEP Ústí nad Labem D-Z 12 let praxe VRABCOVÁ Lenka Mgr. 1.st.-speciální pedagogika MD UJEP Ústí nad Labem 1.stupeň, 17 let praxe UK PF studium výchovného poradenství Věková skupina více Celkem Počet Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43,9 let. ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŠKOLNÍ KLUB KUČEROVÁ Alena vedoucí vychovatelka - žlutá ŠD SPgŠ Most, SPgŠ Litoměřice 28 let praxe SCHEJBALOVÁ Jana vychovatelka - modrá ŠD SPgŠ Most, SPgŠ Litoměřice 23 let praxe VYDROVÁ Jana vychovatelka - zelená ŠD SPgŠ Most 18 let praxe MRNKOVÁ Jarmila vychovatelka - školní klub inf. centrum SPgŠ Most 36 let praxe POKORNÁ Marcela vychovatelka - školní klub SPgŠ Most 28 let praxe PROVOZNÍ PRACOVNÍCI JANŠOVÁ Lidmila JANÁTOVÁ Miroslava ŽENÍŠEK Ladislav hospodářka personalistka, sekretářka školník

7 JANÁTOVÁ Petra ÚP (do září 2007) UKLÍZEČKY ANDRLÍKOVÁ Alena BERNHARTOVÁ Marie HENDRYCHOVÁ Monika SRBOVÁ Eva TÁBORSKÁ Helena VLČKOVÁ Jana ŠKOLNÍ JÍDELNA SOUKUPOVÁ Milada SEŠ Teplice BREJCHOVÁ Helena HOLÁ Jaroslava VĚTVIČKOVÁ Jana KOTÍKOVÁ Miluše PRUŽINOVÁ Věra Alena ŠIMKOVÁ vedoucí školní jídelny 36 let praxe vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka pomocná kuchařka obchodní pracovník - kantýnka kuchařka

8 Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu žáků do prvních tříd se dostavilo 73 dětí, z toho 8 odkladů. Ve školním roce 2008/2009 budou otevřeny tři první třídy a jedna třída přípravná. Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2008/2009 Gymnázium most, Litvínov 14 Víceleté gymnázium 3 Hotelová škola, příspěvková organizace, Teplice 6 OA,SOŠ gastr.a SOU, příspěvková organiza,chomutov 2 SOŠ InterDACT s.r.o., Most 5 SOŠ podnikatelská, s.r.o, Most 1 SOŠ, příspěvková organizace, Meziboří 2 SOŠ, příspěvková organizace, Litvínov - Hamr 3 Soukr.SŠ pro marketing a ekon.podnikání, Most 3 SPŠ a VOŠ, příspěvková organizace, Chomutov 4 SPŠ, příspěvková organizace, Most 3 SŠ obch. a služ.,příspěvková organizace, Teplice 1 SŠ technická, příspěvková organizace, Most - Velebudice 14 SŠ zem.a ekolog.,příspěvková organizace, Žatec 2 SŠgastron.a služ.,příspěvková organizace, Most 5 Střední škola EDUCHEM, a.s., Most 3 VOŠ a SPŠ grafická, Praha 1 VOŠ a SŠ zdravot.,příspěvková organizace, Most 3 VOŠ, SPgŠ a OA, příspěvková organizace 4 Vycházející žáci: Celkem Z nižších tříd Z deváté třídy víceletá Gymnázia

9 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy MOTTO: RADOST ÚSPĚCH ZDRAVÍ CHCEME BÝT ŠKOLOU BEZPEČNOU A V RÁMCI TAKOVÉ ŠKOLY ROZVÍJET VROZENÉ PŘEDPOKLADY KAŽDÉHO DÍTĚTE, NAUČIT HO VNÍMAT ŽIVOT KOLEM SEBE, POROZUMĚT MU A NACHÁZET V NĚM UPLATNĚNÍ A USPOKOJENÍ JAKO SVOBODNÁ ZODPOVĚDNÁ OSOBNOST. Hlavní myšlenkové linie zpřístupnit školu dítěti vytvořit školu přirozenou, smysluplnou zbavit školu stresu a strachu vytvářet klidné a příjemné prostředí pro práci i relaxaci dávat přednost dovednostem a návykům před memorováním a drilem chybu vnímat jako jeden ze stupňů učení společně s ostatními metodami vytvářet zdravý názor na život a svět kolem sebe častěji chválit, méně kárat naučit se pracovat i odpočívat Každý dělá dobře to, co dělá rád. Dělá lépe a s chutí, má-li úspěch. Makroprostředí Vnější vlivy jsou školou vůbec nebo jen velmi málo ovlivnitelné. Proto je pro školu znalost a využití makroprostředí mnohdy životně důležitá. Makroprostředí školy se neustále dynamicky mění. Hustá zástavba sídliště determinuje sociální skladbu obyvatel, tedy i žáků školy. Malá vybavenost sídliště relaxačními a sportovními prostorami ovlivňuje i způsob trávení volného času.v důsledku sociálních změn se mění i myšlení a kulturní hodnoty mladých lidí. Demografické makroprostředí Popis demografického vývoje a trendů - aktuální demografický stav je jedním z důležitých východisek pro řízení školství jako celku, ale i jednotlivých škol. Ve školním roce 2007/2008 je klesající tendence počtu žáků. Poloha školy

10 Uprostřed velkého sídliště. Ke škole nevede přímá komunikace, proto je zde dopravně bezpečné prostředí pro děti. Okolní školy dvě školy jsou ještě ve stejném sídlišti, ale na okraji a blízko sebe. Projekt ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Od roku 1992 je škola zapojena do projektu Národního centra podpory zdraví v Praze Zdravá škola. Škola podporující zdraví je založena na demokratických principech vedoucích k podpoře učení, osobnostního a sociálního rozvoje zdraví, úspěchu a radosti. Cíle projektu - měnit školu z její tradiční formy na školu, která se snaží vědomě a záměrně jak svou výukou i výchovou, tak svým prostředím, vnitřním životem i vztahy s rodiči a komunitou být místem, které přispívá k podpoře zdraví a bezpečnosti. Jedním z cílů výchovy ke zdraví je samostatnost žáků, jejich správné rozhodování, zaujímání vlastních postojů, hledání konstruktivních nápadů, uvědomění si odpovědnosti za své konání. V tom všem musí být učitel žákům příkladem. Věcné prostředí Škola - provoz byl zahájen v září roce Celkový stav budov odpovídá stáří. Prostory jsou světlé vzdušné. Ve škole je využíván orientační systém. Chodby, třídy i ostatní prostory jsou čisté. Na oknech jsou žaluzie a záclony. Na chodbách zaujme květinová výzdoba a výtvarné práce žáků. Při výzdobě byl použit sjednocující estetický prvek barevných obrazců na zdech. Jsou zde umístěny vkusné nástěnky, kombinace dřevo a textilie. Školní nábytek byl doplněn do dalších učeben. Dvě třetiny tříd jsou vybaveny novým nábytkem. Třídy na prvním stupni jsou vyzdobeny převážně pracemi žáků, na druhém stupni jsou odborně zaměřeny. Školní hřiště je stále v původním nevyhovujícím stavu. Započatá rekonstrukce zatím nepokračuje. Šatní skříňky používají žáci od třetích tříd. Sociální zařízení - většina z nich byla rekonstruována před deseti lety. Byla vymalována. Jsou vybavena toaletním papírem a mýdlem. Školní družina a klub - počet oddělení ve školní družině se ustálil na čtyřech. Úbytek žáků navštěvující školní družinu je patrný. Školní družina má pro svoji činnost k dispozici 4 místnosti vybavené netypickým nábytkem, který je průběžně modernizován a doplňován, a dvě šatny. Školní klub nyní využívá prostornou klubovnu s kulečníkem, stolním fotbalem, šipkami, šprtcovými stoly a relaxačním koutkem, dále informační centrum, místnost pro stolní tenis a místnost, která je určena pro činnost kroužků. Školní jídelna byla modernizována v souladu s platnými hygienickými předpisy moderním atypickým nábytkem. Zřizovatel zajistil opravu loni instalované dlažby a odtokových kanálků a rekonstruci tukové jímky. Stěny jsou vyzdobeny žákovskými pracemi. Velké oblibě se těší školní kantýnka. Sedací nábytek před kantýnkou využívají žáci nejen při konzumaci, ale také k odpočinku a relaxaci.

11 V učebně AJ byla instalována interaktivní tabule, dataprojektor a PC. Škola má k dispozici tři interaktivní tabule, v učebně anglického jazyka, chemie a sborovně. Tyto učebny jsou hojně navštěvovány v rámci výuky i pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, které škola organizuje. Jako celek působí škola na příchozí klidně, funkčně, příjemně a zabydleně. Sociální prostředí Škola, školní družina a školní klub, školní jídelna ve všech součástech školy se podařilo, aby vedoucí pracovníci na každém úseku komunikovali otevřeně, vzájemně spolupracovali a pomáhali jeden druhému. Vzájemně se podporovali v optimistickém pohledu na věc. Způsob jednání vedoucích pracovníků velmi ovlivňuje jednání ostatních pracovníků. Velmi otevřeně komunikuje také většina vedoucích oborových týmů. Úzce spolupracují s vedením školy. Spolupráce na tvorbě Školního vzdělávacího programu: Radost úspěch zdraví posílila celý tým školy. Sjednotila zájem o žáka a zvýraznila nutnost participace všech. Organizační prostředí Škola při sestavování školního rozvrhu hodin jsou respektovány zvláštnosti jednotlivých věkových skupin žáků. O přestávkách mají žáci příležitost k volnému pohybu, o velké přestávce venku (ta byly prodloužena na 25 minut). Žáci se mohou napít dle svých potřeb i v průběhu vyučování. Jsou respektovány biologické funkce žáků i pracovníků. Školní družina a školní klub, školní jídelna činnost je zaměřena především na relaxaci. Děti samostatně docházejí do ŠD, poté na oběd a zpět. Ve školní družině mají stále k dispozici čaj nebo jiný nápoj. Jeden den v týdnu je činnost organizována podle zájmu. Žáci si sami volí, jakou činnost budou ten den v družině dělat. Docházka do školního klubu je individuální, dle momentálního zájmu dítěte. Školní klub zajišťuje účast na sportovních akcích, organizuje pobytové akce. Rizikem je stále se snižující počet dětí ve školní družině v souvislosti s velkou nezaměstnaností v Mostě. Školní jídelna přestože klesá počet žáků ve škole, neklesá počet stravujících se žáků. Školní jídelna zajišťuje pitný režim. Každý den mají strávníci k dispozici vitamínový nápoj, v chladných dnech teplý čaj, mléko, ochucené mléko. Množství nápojů pro strávníka není omezeno. Podařilo se zvýšit množství zeleniny podávané k obědu. Kantýnku využívají mnozí žáci i v době před vyučováním a tak zřejmě nahrazují snídani, kterou doma velké procento žáků vynechává. Kantýnka nabízí také potraviny zdravé výživy, ale u dětí není o ně příliš zájem. Výchovně vzdělávací práce Obsah učiva je dán osnovami a je závazný. Škola vytvořila svůj vlastní vzdělávací program RADOST, ÚSPČH, ZDRAVÍ. Na jeho zpracování se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. Je podle něj vyučováno v 1. a 6. ročnících. Učitelé vypracovávají roční tématické plány učiva a plány učitele. Zásadu přiměřenosti pak

12 uplatňují při individuální práci se žáky, především se žáky integrovanými. Pro ně zpracovávají individuální vzdělávací program. Systematičtěji se nám daří pracovat právě s integrovanými žáky. Se žáky talentovanými pracujeme dosud nárazově a bez systému. Největší úspěch je členství naší žákyně v celorepublikovém ekologickém parlamentu. Velkou možnost poskytují opět volitelné předměty, které si žáci volí i podle náročnosti, např. cvičení z matematiky, druhý cizí jazyk, domácnost, volitelná tělesná výchova, literárně dramatická výchova, mediální výchova, školní parlament a další. Žákům jsou zadávány tématické úkoly s možností různé úrovně zpracování. Ve škole je celkem 16 žáků se specifickými poruchami učení, z toho jeden žák se sluchovým postižením a jeden s tělesným. Ve školním roce 2007/2008 měla škola dvě speciální třídy pro žáky se SPU v šestém a osmém ročníku, celkem 26 žáků. Přípravný ročník navštěvovalo 9 žáků. V současném období se nám otevírá prostor pro realizaci všech forem práce a všech nápadů, které jsme doposud pouze zkoušeli a nebo o nich jen uvažovali. Využíváme všech znalostí, dovedností a zkušeností, které jsme získali během uplynulých období. V uplynulém období se stále častěji dařilo zařazovat do výuky projektové vyučování. Zlepšila se náplň i organizace laboratorních prací v přírodovědných předmětech. Základem však byly volitelné předměty. Zjišťovali jsme, co žáky zajímá, co by rádi dělali a podle toho jsme zřizovali volitelné předměty. A tak vznikly předměty : informatika tvorba školního časopisu, informatika tvorba projektů, dramatická výchova, domácnost, školní parlament, volitelná tělesná výchova a další. Učitelé vzájemně více komunikují o obsahu učiva i o formách práce. Hledají cesty, jak a které učivo integrovat. Ve vyučování je častěji možno vidět různé formy práce. V práci učitelů naší školy je patrné, že žáka hodnotí podle toho co umí a nevyhledávají co neumí. Ztotožnili se ze zásadou, že chyba je jeden ze způsobů učení. K hodnocení a porovnání míry naučenosti využíváme testy Kalibro. Jako zpětnou vazbu používáme autoevaluaci školy. Od autoevaluace očekáváme získání důležité zpětné vazby o aktuálním stavu, úrovni a kvalitě poskytovaného vzdělání, o podmínkách, ve kterých se proces vzdělávání realizuje, o slabých a silných stránkách výuky, o problémech a nedostatcích, které se v běžném provozu výuky objevují. Výsledky pak slouží při dalším plánování a určování strategie školy. Ve škole pracuje Rada školy a také Klub rodičů. Podařilo se sestavit funkční Radu školy, proběhly nové volby a práce je mnohem intenzivnější než v minulých letech. Na těchto akcích jsou rodiče vstřícní a reagují na dění ve škole. Zástupci Klubu rodičů (vždy dva rodiče z každé třídy) jsou stále sdílnější a oproti minulým létům se více zapojují do diskuzí. Poskytují tak vedení školy zpětnou vazbu o tom, jak se školní práce promítá do života rodiny. Velmi dobrá je také spolupráce školy a rodičů při řešení kázeňských a jiných problémů žáků. Snahou obou stran je především předcházet problémům a vzniknou-li nalézat společně konstruktivní řešení. Již několik let intenzivně pracuje žákovský parlament. Každý třídní kolektiv volí dva zástupce. Práce žáků, členů školního parlamentu nepatří do mimoškolní činnosti, ale je součástí systému volitelných předmětů. V rámci tohoto systému již několik let vychází

13 pravidelně jednou měsíčně školní časopis. Ve škole pracuje Školní parlament. Organizuje celoroční motivační soutěže Reprezentant a Šikula. Školní parlament je organickou a funkční součástí celkové image školy. Dalším formám vzdělávání věnuje škola velkou pozornost. Je lektorským pracovištěm IVT a školního systému BAKALÁŘ. Velmi dobrá je spolupráce školy s MŠ, především s mateřskou školou Růžová. Občanům města poskytuje škola mnohé služby stravování, pronájmy, prodej zboží a další. Třída Chlapců Děvčat Celkem Třídní učitel 0.P Mgr. Boušková Iva 0. ročník A Mgr. Janatová Eva 1.B Mgr. Ryjáčková Miroslava 1. ročník A Mgr. Krčmářová Romana 2.B Mgr. Bránišová Marie 2. ročník A Mgr. Ondráčková Lucie 3.B Mgr. Birčáková Jana 3. ročník A Mgr. Šnejdarová Lenka 4.B Mgr. Macalová Jana 4. ročník A Mgr. Hebká Gabriela, D.Dvořák 5.B Mgr. Nekolová Anna 5. ročník A Mgr. Svatošová Květoslava 6.B Mgr. Firmanová Lenka 6.C Mgr. Fuchsová Zuzana 6. ročník A Mgr. Hrdá Jaroslava 7.B Mgr. Doležalová Edita 7.C Janošová Ivana 7. ročník A Mgr. Kastnerová Milena 8.B Mgr. Pospíšil Tomáš 8.C Bc. Papoušková Irena 8.D Ing. Vrtiška Jan 8. ročník A Žilková Ivana 9.B Mgr. Babouček Tomáš 9.C Mgr. Hasilová Dagmar 9. ročník

14 Celkem: Přehled prospěchu školy - školní rok 2007/2008 Stupeň hodnocení 1.pol. 2.pol. prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 9 6 nehodnocen 4 0 průměr 1,71 1,79 zameškaných hodin: omluvených neomluvených průměr na žáka omluvených 48,8 57,1 průměr na žáka neomluvených 0,59 1,71

15 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP škoní rok 2007/2008 Datum Jméno Akce Částka Mgr. Babouček studium PF UK Praha - preventista 6 800,00 Kč Mgr. Bránišová studium PF UK Praha - spec.ped ,00 Kč Mgr. Svobodová seminář 690,00 Kč Mgr. Doležalová studium PF UK Praha - AJ 6 000,00 Kč Mgr. Babouček seminář D 500,00 Kč Mgr. Všetula seminář TV 300,00 Kč Janošová seminář F 400,00 Kč Mgr. Hasilová seminář NJ 420,00 Kč Ing. Vrtiška seminář ICT 990,00 Kč Mgr. Doležalová studium PF UK Praha - AJ 6 000,00 Kč Bc. Papoušková Kalokagathia 1 180,00 Kč Žilková Kalokagathia 1 180,00 Kč Mgr. Janatová metody 1.třída Mgr. Ryjáčková metody 1.třída 960,00 Kč Mgr. Bránišová seminář - spec.ped ,00 Kč Kučerová seminář - ŠD 450,00 Kč Pokorná seminář 1 300,00 Kč průběžně všichni ped.prac. BAKALÁŘ SUMA ( září červen 2008) ,00 Kč Priority: studium jazyků výchovné poradenství informatika a výpočetní technika

16 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Školní rok Počet žáků na škole 509 Účastníci - školní kolo 645 Účastníci okresní kolo 156 Účastníci oblastní kolo 44 Účastníci ústřední kolo, mezinárodní soutěže 24 SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/8 První pololetí Datum Umístění Soutěře, olympiády Soutěž Jména Harry Potter - výtvarná 5.r.,celošk. HORYNOVÁ Pavlína " 7.,celošk. MACAL Filip 1. " ,celošk. LEOVÁ Patrície Sběrová akce 1.stupeň VAJDOVÁ Kateřina (1.A) 1. " 1.stupeń třída 1.A " 2.stupeń BUREŠOVÁ Markéta (6.A) 1. " 2.stupeń třída 6.A Matematický logik okresní ZELENKOVÁ Kamila (9.A) 2. " okresní MARKACZ Tomáš (9.A) mezi 30 Zlatý oříšek 2007 celostátní FLEIŠMAN Tomáš (8.C) Nejlepší sportovec města Mostu Most FLEIŠMAN Tomáš (8.C) - šprtec " Most HŘÍBALOVÁ Helena (9.A) - tanec Surfař roku 2007 oblastní SVOBODOVÁ Markéta (7.A) VÁVROVÁ Pavla,ŠEJSTALOVÁ Karolína (1.A) prosinec ocenění MLÉKOKONTO celostátní Konverzační soutěž v NJ do r. okresní PETÁKOVÁ Denisa (7.B) Konverzační soutěž v NJ r. okresní BROŽ Pavel (9.B) Konverzační soutěž v AJ do r. okresní SVOBODOVÁ Markéta (7.A) Konverzační soutěž v AJ ,9.r okresní RAKOVÁ Kamila ( 9.A) čestné Oblastní kolo v recitaci okresní uznání " 1. kateg. KOVAČOVÁ Jana (2.A) " " 2.kateg. GRÉEOVÁ Barbora (5.A) " " 3. kateg. TRYHUBOVÁ Hana (7.C) Nejlepší žák školy k MARKACZ Tomáš (9.A)

17 primátorovi k " primátorovi ZELENKOVÁ Kamila (9.A) Okresní olympiáda v zeměpisu okresní POLATOVÁ Veronika (6.A) 5. " okresní URBANOVÁ Jana (7.B) Okresní kolo biologické olymp. okresní ZELENKOVÁ Kamila (9.A) Krajské kolo zeměpisné olymp. krajská POLATOVÁ Veronika (6.A) Oblastní taneční soutěž oblastní HAUSCHILDOVÁ Veronika (2.B) o Bořenskou tanečnici Oblastní pěvecká soutěž oblastní POLJANSKÁ Tereza (6.C) o Bořenskou tanečnici duben 1. Severočeské vodov a kanalizace oblastní PETRÁŠKOVÁ Linda,MACALOVÁ Martina(8.A) 2. " VLK Ondřej 3. " PEŠATOVÁ Pavlína,WINKLEROVÁ Julie květen ocenění MLÉKOKONTO celostátní KAMÍROVÁ Adéla (1.A) Dopravní soutěž mlad cyklistů oblastní 6.B-ŠROM Jiří,MACHÁČKOVÁ Karolína, 1. kategorie OKROUHLÝ Tomáš,SAPOUŠKOVÁ Lenka Dopravní soutěž mlad cyklistů oblastní SAPOUŠKOVÁ Lenka (6.B) 1. kat.-nejlepší dívka vědomostní EUROTIME 2008 celostátní HORÁKOVÁ Markéta (6.C) Krajské kolo biologické olymp. krajské ZELENKOVÁ Kamila (9.A) Mladý zdravotník 1.stupeň okresní ŽILKA D a T, ZEBISCHOVÁ, TEPLÁ, HORYNOVÁ(3.B) Mladý zdravotník 2.stupeň okresní Robová, Cingrová,Šlégr,Nováková,Hlávková Dopravní soutěž mlad cyklistů oblastní 7.B-HŘÍBAL Vítek,SVOBODOVÁ Markéta 2.kategorie URBANOVÁ Jana,8.C-VLK Ondřej 1. Dopravní soutěž mlad cyklistů oblastní SVOBODOVÁ Markéta (7.A) 2.kat.-nejlepší dívka 1. Dopravní soutěž mlad cyklistů oblastní HŘÍBAL Vítek (7.B) 2.kat.-nejlepší žák 1.6. dětský literární projev celostátní RESKA David(6.B) Náš svět Dopravní soutež mlad cyklistů krajské 6.B-ŠROM Jiří,MACHÁČKOVÁ Karolína, OKROUHLÝ Tomáš,SAPOUŠKOVÁ 1.kategorie Lenka Dopravní soutěž mlad cyklistů krajské ŠROM Jiří(6.B) kat.-nejlepší žák SAPOUŠKOVÁ Lenka (6.B) 3. Dopravní soutěž mlad krajské 7.B-HŘÍBAL Vítek,SVOBODOVÁ

18 3. cyklistů Markéta 2.kategorie URBANOVÁ Jana,8.C-VLK Ondřej Dopravní soutěž mlad cyklistů krajské VLK Ondřej(8.C) 2.kat.-nejlepší žák SPORTOVNÍ SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Počet Počet Datum konání Umístění Sportovní disciplína Soutěž (kolo) Hoši Dívky Smíšené Cyklistický sprint okresní Přespolní běh okresní Zátopkova štafeta - maratón školní kolo Běh do vrchu okresní Stolní tenis-starší žáci okresní 4 4. Stolní tenis-starší žákyně okresní Hod na cíl okresní Přehazovaná dívek 6.-7.tř okresní Vybíjená 4.-5.tř. okresní Nohejbal - starší žáci okresní Badminton - starší žáci okresní 2 4. Badminton - starší žáci okresní Badminton- mladší žákyně okresní 2 4. Badminton - dívky okresní Silový trojboj - starší žáci okresní Florbal - mladší žáci-6.-7.tř. okresní Školákoviny -soutěž ZŠ okresní Závody v plavání okresní Florbal dívky tř. okresní Florbal chlapci tř. okresní Florbal chlapci tř okresní Florbal dívky tř. okresní 9 březen 6. Florbal dívky tř. krajské kolo Šplh na tyči okresní Hod na koš - střelba okresní Vybíjená -mladší žáci okresní Basketbal - starší žáci okresní Basketbal - starší žákyně okresní 7 duben 3. Hokejbal-6.-7.tř. okresní Hokejbal-8.-9.tř.. okresní 10 květen postup COCA-COLA -kopaná předkolo Dopravní cyklistická soutěž-6.tř. okresní 4

19 Dopravní cyklistická soutěž-8.tř. okresní 4 2. Dopravní cyklistická soutěž-6.tř. krajské 4 3. Dopravní cyklistická soutěž-8.tř. krajské 4 květen 1. COCA-COLA -kopaná okresní 12 červen Soutěž mladých zdravotníků-1.kategorie oblastní červen Soutěž mladých zdravotníků-2.kategorie oblastní Závody horských kol okresní Rychlobruslení okresní Sportovní gymnastika-chlapci okresní Přespolní běh okresní Volejbal-dívky okresní volejbal-chlapci okresní Celoroční soutěž mezi školami - CVČ město Celoroční soutěž AŠSK okresní BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC JEDNOTLIVCI Most Žákovský pohár města Mostu(Žákovská Tour) 1.místo Jiří Ježek 3.místo - Michal Le Meziboří Pohár města Meziboří (Žákovská Tour) 1.místo Michal Le Praha Mistrovství ČR 2007 st.žáci 1.místo Tomáš Fleišman Český pohár 2007 st.žáci 1.místo Tomáš Fleišman Most Vánoční žákovský pohár (Žákovská Tour) 3.místo Jiří Ježek Marienberg Marienberg Bowl (WTHA Tour - Challenger) 1.místo Tomáš Fleišman Meziboří AB STAIN Cup Meziboří (Český pohár) 2.místo Tomáš Fleišman Marienberg German Open 2008 (WTHA Tour - Master) 3.místo Tomáš Fleišman Most Una Elektra Cup (WTHA Tour - Challenger) 1.místo Tomáš Fleišman, 2.místa Michal Le Most Žákovský pohár BHC Most (Žákovská Tour) 1.místo Jiří Ježek DRUŽSTVA Most - Liga škol místní kolo 1.místo sestava: T.Fleišman, J.Ježek, V.Hlávka, D.Reska, R.Lebiš Chomutov - Liga škol krajské kolo1.místo sestava: T.Fleišman, J.Ježek, V.Hlávka, D.Reska, R.Lebiš Pečky - Liga škol semifinále 2.místo sestava: T.Fleišman, J.Ježek, V.Hlávka Wodzislaw - Schools Challenger mez.liga škol 1.místo sestava: T.Fleišman, J.Ježek, M.Le Boskovice - Liga škol celostátní finále 2.místo sestava: T.Fleišman, J.Ježek, M.Le, V.Hlávka

20 AIR-HOCKEY JEDNOTLIVCI Most Mistrovství Evropy 2008 junioři 3.místo Tomáš Fleišman Most První Mostecká Cup (Český pohár) 2.místo Michal Le TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST JEDNOTLIVCI Most Mistrovství světa 2008 junioři 1.místo Jiří Ježek Most prooffice Cup mez.turnaj 3.místo Michal Le TÁHLOVÝ HOKEJ LUČ JEDNOTLIVCI Most Mistrovství světa 2008 junioři 1.místo Michal Le STOLNĚ-HOKEJOVÝ VÍCEBOJ MULTITABLE JEDNOTLIVCI Most Mistrovství světa 2008 junioři 1.místo Tomáš Fleišman

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006-2007 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2007 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3 śkolní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy 4. Jednotlivé

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola s mateřskou školou Žihle Žihle 178, okres Plzeň-sever

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola s mateřskou školou Žihle Žihle 178, okres Plzeň-sever Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 045 41/99-2000 Signatura: bd5rs102 Oblastní pracoviště č. 4, Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova základní škola s mateřskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

Základní škola, Most,

Základní škola, Most, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009-2010 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (NAPŘÍKLAD NÁZEV,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více