Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):"

Transkript

1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů zastupitelstva města. Zastupitelstvo města schvaluje: 339/Z/ Předložený program zasedání zastupitelstva města. 340/Z/ Rozpočtové zdroje: daňové příjmy neinvestiční dotace ostatní (nedaňové) příjmy Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): kapitálové příjmy rozpočtové příjmy CELKEM financování - zapojení finančních prostředků ZBÚ financování - zapojení finančních prostředků na účelových fondech financování - investiční úvěr na realizaci projektu OUSB Celkové rozpočtové zdroje částka ,00 tis. Kč ,90 tis. Kč ,10 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 170,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč Rozpočtové potřeby: běžné (provozní) výdaje rozsáhlejší opravy (městská památková rezervace) investiční výdaje rozpočtové výdaje CELKEM financování - splátky jistiny přijatých úvěrů Celkové rozpočtové potřeby ,00 tis. Kč 1 990,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 7 220,00 tis. Kč ,00 tis. Kč 341/Z/ Tyto závazné ukazatele, jimiž se povinně budou řídit: a) rada města celkové rozpočtové příjmy města na rok ,00 tis. Kč zapojení finančních zdrojů základního běžného účtu z roku ,00 tis. Kč zapojení finančních zdrojů účelových fondů města z roku ,00 tis. Kč investiční úvěr na realizaci projektu OUSB ,00 tis. Kč celkové rozpočtové zdroje ,00 tis. Kč celkové rozpočtové výdaje města na rok ,00 tis. Kč splátky jistin úvěrů a půjček 7 220,00 tis. Kč celkové rozpočtové potřeby ,00 tis. Kč

2 Město Moravská Třebová 2 b) příspěvkové organizace zřízené městem příspěvek na činnost organizace Sociální služby města Mor. Třebová 2 500,00 tis. Kč Kulturní služby města Mor. Třebová 8 000,00 tis. Kč Zakladní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 2 010,00 tis. Kč Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 4 695,00 tis. Kč Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21 okres Svitavy 2 255,00 tis. Kč I. Mateřská škola Piaristická 137, Mor. Třebová, okres Svitavy 1 420,00 tis. Kč II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Mor. Třebová, okres Svitvy 1 305,00 tis. Kč Základní umělecká škola Mor. Třebová 1 040,00 tis. Kč Dům dětí a mládeže Mor. Třebová 880,00 tis. Kč Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mor. Třebové 2 695,00 tis. Kč 342/Z/ Poskytnutí finančních příspěvků a následné uzavření dohod s příjemci (na účely uvedené v tabulkové části rozpočtu města) takto: 1. Integrovaná střední škola Mor. Třebová Kč 2. Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády Kč 3. Základní škola Mor. Třebová, Palackého Kč 4. Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám Kč 5. Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová Kč 6. Oblastní charita Moravská Třebová Kč 7. Nadace pro transplantaci kostní dřeně 0 Kč 8. PaedDr. Marie Blažková Kč 9. Průmyslové muzeum Mladějov Kč 10.Základní kynologická organizace č Kč 11.NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko soc. služeb Salvia Kč 12.Sdružení Fermáta Kč 13.ZO SBTS Mor. Třebová Kč 14.Zdeněk Kopetzký Kč 15.Lukáš Komprda Kč 16.Pavel Kasal 0 Kč 17.Autoklub Moravská Třebová v AČR Kč 18.TJ SOKOL Boršov Kč 19.Roman Langr Kč 20.Konfederace politických vězňů ČR Kč 21.Společnost česko-něm. porozumění W. Hensela o.s Kč 22.Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko o.s Kč 23.Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko M.T Kč 24.Svaz skautů a skautek ČR, 38. oddíl skautů sv. Františka M.T Kč 25.Sbor dobrovolných hasičů Udánky Kč 26.Sbor dobrovolných hasičů Sušice Kč 27.Sbor dobrovolných hasičů Boršov Kč

3 Město Moravská Třebová 3 28.Sdružení přátel KD v Boršově Kč 29.Římskokatolická farnost Moravská Třebová Kč 30.Grant v rámci projektu Zdravé město Kč 31.Svaz měst a obcí ČR Kč 32.Českomoravské pomezí Kč CELKEM Kč 343/Z/ Uzavření smlouvy s TJ Slovan Moravská Třebová, IČ: o poskytnutí finančního příspěvku na provoz tělovýchovné jednoty v roce 2012 ve výši Kč. 344/Z/ Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace s TJ Slovan Moravská Třebová, IČ: v roce 2012 ve výši Kč na vybudování hřiště s umělým trávníkem. Poskytnutí dotace města je podmíněno uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s MŠMT ČR. 345/Z/ Uzavření dodatku č. 6 smlouvy o partnerství s Oblastní charitou Moravská Třebová, se sídlem Kostelní nám. 3, Moravská Třebová, IČ: (předmětem partnerství je realizace projektu Stacionář ), který upravuje výši příspěvku města na částečné krytí provozu Stacionáře v roce 2012 ve výši Kč. 346/Z/ Poskytnutí příspěvku města Oblastní charitě Moravská Třebová, se sídlem Kostelní nám. 3, Moravská Třebová, IČ: ve výši Kč na částečné krytí provozu sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu v roce /Z/ Uzavření dodatku č. 8 smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Staré Město, se sídlem Staré Město 145, IČ: , který upravuje výši příspěvku města na provoz JPO II ( Kč) v roce /Z/ Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace s obcí Staré Město, se sídlem Staré Město 145, IČO , ve výši Kč na dokončení rozšíření hasičské zbrojnice v roce 2012.

4 Město Moravská Třebová 4 349/Z/ Uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti propagace města s Ester Dvořákovou Tesolin, se sídlem Útěchov 83, , IČ: , která upravuje výši příspěvku na výkon činnosti Turistického informačního centra v roce 2012 ( Kč). 350/Z/ Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s Nadačním fondem pro chrámové varhany v Moravské Třebové, se sídlem Svitavská 5, Moravská Třebová, IČ: v roce 2012 ve výši Kč na restaurování varhan ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. 351/Z/ Zařazení investiční dotace Nemocnici následné péče Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, Moravská Třebová, IČ: ve výši Kč na digitalizaci RTG pracoviště do úprav rozpočtu města v rámci rozborů hospodaření v roce /Z/ Předložený plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města na rok Z: Ing. Miloš Mička, předseda výboru 353/Z/ Dodatek č. 1 zřizovací listiny (aktualizace k ) příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, podle předloženého návrhu. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 354/Z/ Dodatek č. 1 zřizovací listiny (aktualizace k ) příspěvkové organizace Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové, podle předloženého návrhu. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 355/Z/ Prodej bytové jednotky č. 104/5 v domě na ul. Ztracené č. p. 104, č. o. 8 na pozemku parc. č. 158, sestávající se z kuchyně, jednoho pokoje, koupeny a WC o celkové výměře 29,55 m 2 včetně spoluvlastnického podílu o vel. 863/10000 na společných částech domu na výše uvedeném pozemku, na venkovních úpravách a vedlejších stavbách za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 356/Z/ Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Prodej

5 Město Moravská Třebová 5 1. Pozemku parc. č. 389/16 o výměře 776 m 2, kultura ostatní plocha za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč, kterou kupující uhradí takto: - 50 % před podpisem kupní smlouvy - 50 % do 30 dnů ode dne vkladu vlastnických práv. 2. Id. 2/3 pozemku parc.č. 389/17 o výměře 648 m 2, kultura ostatní plocha za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč, kterou kupující uhradí takto: - 50 % před podpisem kupní smlouvy - 50 % do 30 dnů ode dne vkladu vlastnických práv. 3. Id. 1/3 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč, kterou kupující uhradí takto: - 50 % před podpisem kupní smlouvy - 50 % do 30 dnů ode dne vkladu vlastnických práv. vše v obci a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Dukelská. Část pozemku parc. č. 389/16 a část pozemku parc. č. 389/17 bude zatížena věcným břemenem práva vstupu na tyto pozemky za účelem údržby a opravy plynovodního vedení ve prospěch vlastníka plynovodního vedení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH 357/Z/ Smlouvu č o poskytnutí podpory na akci Město Moravská Třebová odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV se Státním fondem životního prostředí, se sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, IČ: , v souladu s předloženým návrhem. Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM 358/Z/ Zástavní smlouvu č Z na akci Město Moravská Třebová odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV se Státním fondem životního prostředí, se sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, IČ: , v souladu s předloženým návrhem. Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM Zastupitelstvo města neschvaluje: 359/Z/ Poskytnutí příspěvku Daliboru Blahovi na vybudování a provoz Terénního informačního centra v Pekle.

6 Město Moravská Třebová 6 Zastupitelstvo města vyjadřuje: 360/Z/ Podporu žádosti Nemocnice následné péče Moravská Třebová o příspěvek na digitalizaci RTG pracoviště. Zastupitelstvo města potvrzuje: 361/Z/ Usnesení rady města č. 1161/R/ ve věci odvolání Gabriely Šindlerové s tím, že nájemné je stanoveno od data usnesení rady města. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Zastupitelstvo města doporučuje: 362/Z/ Zabývat se doporučeními z jednotlivých příloh zápisu z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města dne Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Zastupitelstvo města ukládá: 363/Z/ Radě města zabývat se doporučeními finančního výboru zastupitelstva města uvedenými v zápise z jednání Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Zastupitelstvo města bere na vědomí: 364/Z/ /Z/ /Z/ /Z/ /Z/ Předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města. Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města dne Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města ze dne Předložený zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne Předloženou zprávu o přestupcích projednaných Městským úřadem Moravská Třebová, odborem kancelář starosty a tajemníka za rok

7 Město Moravská Třebová /Z/ Předloženou informaci o Výroční zprávě o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok V Moravské Třebové Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek JUDr. Miloš Izák starosta města Ing. Pavel Brettschneider místostarosta Ing. Václav Mačát místostarosta

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.541,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2007 naplněn

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008 Na základě písemné žádosti ze dne 8. 1. 2008 provedla kontrolní skupina ve složení: Čj: MSK 71896/2009 Stejnopis č. 1 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová Telefon: 595 622 628 Fax: 595 622 282 E-mail:

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více