ková nemoc Tomáš Obtulovič ml. 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ková nemoc Tomáš Obtulovič ml. 2006"

Transkript

1 8.část: Výškov ková nemoc Aklimatizace Akutní horská nemoc Chronická horská nemoc Výškový otok plic Výškový otok mozku Tomáš Obtulovič ml. 2006

2 Vysoké hory neznamenají automaticky výškovou nemoc

3 Co je to výškov ková nemoc a proč vzniká? Patologické stavy organismu, které vznikají v souvislosti s hypobarickou hypoxií, tedy nižší dostupností kyslíku pro organizmus zdůvodu poklesu parciálního tlaku vzduchu se vzestupem nadmořské výšky.

4 Jak se vyvarovat výškov kové Aklimatizovat se! nemoci? Aklimatizace -je běžný proces, kdy se tělo přizpůsobuje nižšímu parciálnímu tlaku vzduchu a překonává změny chemických procesů, které vyvolává výška. Je to proces stupňovitý, velmi individuální a není nekonečný.

5 Doba potřebn ebná k aklimatizaci závisí: Rychlosti výstupu Dosažené absolutní výšce Překonaném relativním výškovém rozdílu Zdravotním stavu jedince, nikoliv však na jeho fyzické zdatnosti

6 Aklimatizace úzce souvisí s : následek vstupu do vyšší šších nadmořských výšek 1. Hyperventilace zrychlení dechové frekvence 2. Zvýšen ená srdeční frekvence 3. Zvýšen ená diuréza zvýšen ené močen ení 4. Změna dýchání během noci periodické dýchání 5. Časté noční probouzení 6. Zvláš áštní sny

7 Známky dobře e probíhaj hající aklimatizace: Srdeční frekvence se vrací k individuální hodnotě před vstupem do výšky Hyperventilace zůstává během odpočinku i práce Zvýšené močení především v noci Periodické dýchání v noci přetrvává Pozn.: Proces aklimatizace nejde fyzicky ani duševně nijak urychlit!

8 Formy výškov kové nemoci: 1. Akutní horská nemoc (Acute mountain sickness, AMS) 2. Výškový otok plic (High altitude pulmonary oedema, HAPE) 3. Výškový otok mozku (High altitude cerebral oedema, HACE) 4. * Chronická výškov ková nemoc (Chronic mountain sickness, CMS)

9 Akutní horská nemoc Acute mountain sickness AMS, AHN Je důsledkem d nepřizp izpůsobení organizmu hypoxickému prostřed edí v dané výšce. Nejčastější forma výškové nemoci Obvykle následkem rychlého výstupu do výšek nad 2500 m a pobytu v nich. Soubor příznaků, které se objevují postupně, typicky 6 až 12 hodin po výstupu do vyšších nadmořských výšek. Obvykle do jednoho až třech dní stav vymizí, pokud ve výstupu osoba nepokračuje.

10 Akutní horská nemoc Akutní horskou nemoc můžm ůže dostat každý, bez ohledu na věk, v pohlaví,, fyzickou kondici a předchozí zkušenosti s výškou!!!

11 Rizikové faktory AMS: Rychlý výstup Nadměrná fyzická aktivita Střevní a infekce dýchacích cest Léky proti nespavosti Alkohol Vyšší dávky analgetik Dehydratace

12 Jak se vyhnout AMS? Přiměřené tempo výstupu! Všeobecné doporučení: a) za den maximáln lně 300 výškových metrů b) odpočinkový den po každých 1000 výškových metrech nebo po třech t dnech výstupu c) * bránit dehydrataci, pít p t denně minimáln lně 2 3 l tekutin

13 Příznaky akutní horské nemoci: Bolest hlavy ve výšce nad 2500 m a alespoň jeden z následujících ch příznakp znaků: Nechutenství, nauzea (pocit na zvracení), zvracení Únava, slabost Malátnost Nespavost

14

15 První pomoc léčba Lehká AMS: Přerušit výstup a odpočívat Tekutiny Slabá analgetika (Paralen, Ibalgin). Těžká AMS: Okamžitý sestup Acetazolamid (obchodní název Diluran, Diamox) v dávce mg/den Kyslík Přetlaková komora

16 Patero zlatých pravidel I. Dostat výškovou nemoc je v pořádku. Není v pořádku na ni zemřít. II. III. IV. Každé onemocnění ve vyšší výšce se považuje za výškovou nemoc, dokud se neprokáže e něco n jiného. S příznaky akutní horské nemoci nikdy nepokračujte ve výstupu. Pokud se Vám V m dělád hůře, okamžit itě sestupte. V. Nikdy nenechávejte osobu s akutní horskou nemocí o samotě.

17 Chronická výškov ková nemoc Jde o abnormalitu v počtu červených krvinek u obyvatel žijících ch dlouhodobě ve vysoké nadmořsk ské výšce. Množstv ství erytrocytů je vyšší než by mělo m být na příslušnou nadmořskou výšku. Lidé čínské národnosti na Tibetské náhorní plošině, lidé v horách Jižní Ameriky Příznaky: neuropsychické, kožní, slizniční vymizí při sestupu do nižší nadmořské výšky

18 Výškový otok mozku High altitude cerebral oedema (VOM, HACE) Vzácn cná ale život ohrožuj ující forma výškov kové nemoci. Nemocní mají obvykle současn asně příznaky akutní horské nemoci (AHN). Proto lze výškový edém m mozku považovat ovat za nejzáva važnější formu AHN!!! Vzniká na podkladě poruchy bariéry mezi krví a mozkovou tkání závažná porucha nervových funkcí Průběh pozvolný a nebo naopak velmi rychlý během noci!!! (do 12 hod) Obvykle se vyskytuje ve výškách nad 3500 m, ale byly popsány i případy z výšek okolo 2500 m. Výskyt je v rozmezí 1 5 % ze všech dokumentovaných případů výškové nemoci.

19 Příznaky Výškový edém mozku definován jako stav, při kterém má postižená osoba příznaky akutní horské nemoci a duševn evní změny nebo poruchy rovnováhy a nebo u ní pozorujeme duševn evní změny a poruchu rovnováhy a příznaky akutní horské nemoci u nín nejsou patrné. Musí být splněna podmínka pohybu do vyšší nadmořské výšky u takto nemocné osoby.

20 Příznaky Obvykle příznaky p akutní horské nemoci Změny chování a myšlen lení: Zmatené až iracionální jednání Halucinace Desorientovanost a jistá otupělost Osoba bývá neobvykle tichá nebo naopak velmi hlučná Neohrabané nebo nejisté pohyby rukou Spavost až upadání do bezvědomí Porucha rovnováhy: hy: Chůze je vrávoravá, podobná opilému člověku, až nemožná (test chůze po rovné čáře) Nejistý postoj Ztráta koordinace Porucha rovnováhy (ataxie) (+ výškový edém plic)

21 První pomoc léčba Sestup, evakuace Kyslík k (2 4 4 l/min) Dexametason (8 mg p.o. ústy, dále d 4 mg á 6 h) Přetlaková komora

22 Prevence Podezřen ení na mozkový edém považujeme raději tuto osobu za takto postiženou a jednáme podle toho! Záchrana a případný transport nemocné osoby je pak daleko složitější!

23 Výškový otok plic High altitude pulmonary oedema (VOP, HAPE) Závažná forma výškov kové nemoci Není tak úzce spojená s akutní horskou nemocí jako výškový otok mozku Velmi často se totiž vyskytuje samostatně Akutní nedostatek kyslíku ku v krvi porucha plicní cirkulace prosakování tekutiny do plicních ch sklípk pků plíce otékaj kají porucha jejich funkce klesá množstv ství kyslíku ku v krvi se všemi v další šími závaz važnými důsledkyd sledky. Často se vyskytuje u osob po rychlém výstupu do vyšší nadmořské výšky Incidence je ve 4000 m kolem 2 %

24 Rizikové faktory vzniku výškov kového otoku plic: Prodělání VOP v minulosti Rychlost výstupu spolu s velkým výškovým rozdílem Infekce dýchací soustavy Alkohol Léky na spaní Výška v kombinaci s chladem

25 Příznaky VOP soubor několika n z následujn sledujících ch příznakp znaků V nedávné minulosti prodělaná AHN Extrémní únava a nesnesitelnost fyzické námahy Klidová dušnost osoba nemůže v klidu popadnout dech (obzvlášť v noci) Suchý kašel Sevření a tlak na prsou Bublavé nebo chrčivé dýchání Vykašlávání zpěněného nebo krvavého sputa Cyanóza promodralé rty a nehty Rychlejší dechová frekvence Rychlejší srdeční frekvence

26 První pomoc léčba Sestup, evakuace Poloha v sedě,, minimáln lní námaha, teplo Kyslík k (4-6 6 l/min) Nifedipin (10 mg p.o., dále d Nifedipin ret. 20 mg á 6 h) Přetlaková komora

27 Prevence Podezřen ení na plicní otok považujeme raději tuto osobu za takto postiženou a jednáme podle toho! Záchrana a případný transport nemocné osoby je pak daleko složitější!

28 Kombinace výškov kového otoku mozku a plic Život ohrožuj ující stav neprodlené zahájen jení léčby nebo evakuace nemocného!!! Léčba: Sestup, evakuace Kyslík Dexametason (8 mg p.o., dále 4 mg á 6 h) Nifedipin (10 mg p.o., dále Nifedipin ret. 20 mg á 6 h) Acetazolamid 500 mg Přetlaková komora

29 Zdroje: 1. Internationale Kommission für Alpines Rettungswesen (IKAR): 2. Lékařská komise UIAA: 3. Společnost horské medicíny: 4. Mezinárodní společnost horské medicíny 5. Honzík, M., Kubalová, J., Neumann, P.: Studijní materiály pro školení instruktorů 6. Rotman, I., Machold, P., Voborníková, J.: Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 7. Rotman, I.: Aklimatizace v horách 8. Pleskot, R., Bláha, J., Dušková, L., Kvapil, F., Bureš, M., Novák, F., Rossman, Z.: Studijní texty pro účastníky kurzu standard: 9. Pollard, J.,A., Mudroch R.,D.: The High Altitude Medicine Handbook 10. J. S. Keystone, S, P. E. Kozarsky, D. O. Freedman, H. D. Nothdurft and B. A. Connor: Travel medicine 11. Basnyat, B.: Altitude Illness 12. Baertsch, P., Beghold, F., Herry, JP., Oelz, O.: Portable hyperbaric chambers 13. Carlsten, C., Swenson, ER., Ruoss, S.: A Dose-Response Study of Acetazolamide for Acute Mountain Sickness, High Alt Med Biol Spring;5(1):33-9. Fotografie, kresby: 1. Tomáš Obtulovič 2. Oliver Günther 3. Vojtěch Dvořák

30 Děkuji za pozornost.

Kongres Tolerance velkých výšek (High Altitude Tolerance), Heidelberg 25. 26. 1. 2013.

Kongres Tolerance velkých výšek (High Altitude Tolerance), Heidelberg 25. 26. 1. 2013. Kongres Tolerance velkých výšek (High Altitude Tolerance), Heidelberg 25. 26. 1. 2013. Zpráva o kongresu MUDr. Ivan Rotman, Společnost horské medicíny U příležitosti svého odchodu do důchodu světově uznávaný

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011 Jaké máte obtíže? PVNÍ POMOC - SKIPTA AKUTNÍ NEÚAZOVÉ STAVY Naléhavé stavy, které nejsou způsobeny úrazem, ale onemocněním náhle vzniklým nebo již dříve přítomným, které se nyní náhle zhoršilo. V praxi

Více

Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence

Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní "Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje http://www.uszssk.cz/index.php?mid=19&msid=14 (c) 2005-2008 Územní středisko ZS SK Rychlokurz první pomoci - základní poučky Předlékařská

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Pacient a nemocniční prostředí

Pacient a nemocniční prostředí Pacient a nemocniční prostředí Osnova prezentace: 1. Příjem nemocného k hospitalizaci příjem dospělého k hospitalizaci zvláštnosti příjmu dítěte k hospitalizaci adaptace nemocného na nemocniční prostředí

Více

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS s.r.o., Čelákovice Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Studijní obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. Jakub Balušík

Více

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Biologická léčba při zhoubném onemocnění

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Biologická léčba při zhoubném onemocnění Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem Biologická léčba při zhoubném onemocnění Vážená paní, Vážený pane, vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby)

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby) (Komplikace a následky onkologické léčby) Vyléčit nádorové onemocnění dítěte není jen tak. Předpokládá to likvidovat všechny nádorové buňky v těle pacienta, jinými slovy zabít všechny buňky primárního

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. Zpráva o činnosti Lékařské komise ČHS a SHM. Autor: Kubalová Jana. LK ČHS, SHM, ZZS Kraje Vysočina, ARO Jihlava.

SBORNÍK ABSTRAKT. Zpráva o činnosti Lékařské komise ČHS a SHM. Autor: Kubalová Jana. LK ČHS, SHM, ZZS Kraje Vysočina, ARO Jihlava. SBORNÍK ABSTRAKT Zpráva o činnosti Lékařské komise ČHS a SHM Autor: Kubalová Jana LK ČHS, SHM, ZZS Kraje Vysočina, ARO Jihlava Vzdělávání - Dokončili jsme výukový materiál pro výuku první pomoci, bude

Více

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC Praha 2011 Obsah: NÁHLÉ PŘÍHODY U DĚTÍ... 3 doc. MUDr.

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eliška Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Caldová Studijní obor: Všeobecná

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU (zaměřeno na mladší školní věk) Diplomová práce Dagmar Kallupová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2009-2014)

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Amesos 10 mg/5 mg tablety Amesos mg/10 mg tablety Amesos mg/5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Amesos 10 mg/5 mg tablety: Jedna tableta

Více

Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková

Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léčené chemoterapií Páté přepracované a doplněné vydání

Více

Vybrané otázky péče o osobu blízkou

Vybrané otázky péče o osobu blízkou Vybrané otázky péče o osobu blízkou 0lomouc 2012 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb II. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00209

Více

PARKINSONOVA NEMOC Komplexní fyzioterapeuticky pohled

PARKINSONOVA NEMOC Komplexní fyzioterapeuticky pohled PARKINSONOVA NEMOC Komplexní fyzioterapeuticky pohled Mgr. Martina Puršová doc. MUDr. Jan Roth, CSc. OBSAH Úvodní základní informace Projevy Parkinsonovy nemoci Parkinsonský syndrom Pozdní hybné komplikace

Více

Specifika léčby symptomů v PM. Terapeutický vztah čili vzájemná důvěra

Specifika léčby symptomů v PM. Terapeutický vztah čili vzájemná důvěra Některé symptomy paliativní péče Anorexie, nauzea, zvracení, kachexie, výživa u pokročile nemocných, výpotky v tělních dutinách Únava, úzkost, deprese a syndrom deliria v paliativní medicíně Singultus,

Více