Výroční zpráva Olivovy dětské léčebny, o.p.s. za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Olivovy dětské léčebny, o.p.s. za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva Olivovy dětské léčebny, o.p.s. za rok 2010

2 Obsah 1. Správní rada 2. Dozorčí rada Úvodní slovo Zpráva o činnosti 4.1. Zdravotnická činnost 4.2. Ambulantní péče Léčebné pobyty 4.4. Stacionář a sociální program Evropský uprchlický fond 4.6. MEDEVAC projekt Ministerstva vnitra 4.7. Odborné semináře pro lékaře a zdravotní sestry Olivovna jako místo setkávání Hospodaření Olivovy dětské léčebny CASH FLOW - Přehled o príjmech a výdajích Poděkování dárcům

3 1. Správní rada Daniel Kvasnička předseda správní rady Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc. člen správní rady Ing. Pavel Baroň člen správní rady Pavlína Filková členka správní rady Karla Egidová člen správní rady MUDr. Ing. Petr Fiala člen správní rady Pohyby mandátů ve správní radě v průběhu roku 2010: Na uvolněný mandát byl jmenován MUDr. Ing. Petr Fiala dnem První mandát končil jako předseda správní rady Doc. RNDr. Miroslav Martiš ke a nastoupil svůj druhý mandát jako člen správní rady. Mandát ukončila Ing. Květuše Čelikovská dnem a nastoupila za ni paní Pavlína Filková dnem A Jiří Janeček byl odvolán ke a nastoupil za něj Ing. Pavel Baroň dnem Dozorčí rada Prom. fyz. Josef Kupec, CSc. předseda dozorčí rady Ing. Jana Sefzigová člen dozorčí rady Ing. Daniela Fraňková člen dozorčí rady Pohyby mandátů v dozorčí radě v průběhu roku 2010: Mandát ke dni končil prom. Fyz. Josef Kupec, CSc., ke dni a byl jmenován opět JUDr. Jiří Medřický rezignoval ke dni a na jeho místo byla jmenována Ing. Daniela Fraňková dnem Funkci ředitelky vykonávala Ing. Věra Jechová do , kdy bylo odvolána, do byl ředitelem Jan Boček a dnem byla jmenována na základě výběrového řízení Mgr. Zdeňka Provazníková. Registrace: Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společnosti, vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 53 Zakladatelé: Právnická osoba: Olivova nadace IČ: sídlo: Říčany, Olivova 224, PSČ Fyzická osoba: Josef Srb bydliště: Světská 901/24, Praha 14 3

4 3. Úvodní slovo Olivova dětská léčebna, o.p.s., vstupovala do nového roku 2010 s potřebou jasně ukotvit svou existenci vůči zakladatelům a také vůči majiteli nemovitostí, v nichž poskytuje společnost svoje obecně prospěšné služby. Odvoláním ředitelky Ing. Věry Jechové a následným narovnáním vztahů s Olivovou nadací se vrátila možnost důstojné spolupráce. Ředitelem na dobu trvání konkurzu byl Jan Boček. Konkurz byl uzavřen jmenováním nové ředitelky Mgr. Zdeňky Provazníkové. Narovnání nesmyslných bojů mezi Olivovou nadací a Olivovou dětskou léčebnou, o.p.s., otravoval ovzduší a dělal celý projekt zranitelným. Po narovnání oba partneři působí důvěryhodně i pro majitele nemovitostí a vzácného partnera, hlavní město Prahu. Následný odchod primářky MUDr. Hany Maršálkové otevřel možnost změn v poskytování zdravotní péče pacientům a sociální péče klientům. Jejího místa se ujala MUDr. Hana Kadlecová, lékařka s několikaletou zkušeností práce v Olivově dětské léčebně. Všechny změny a dočasná jmenování představitelů léčebny vyžadovaly větší úsilí řadových zaměstnanců v poskytování péče a je třeba poděkovat všem za hladká předání funkcí i přípravu na zásadní změny, které léčebnu čekaly se začátkem roku následujícího. Už druhá polovička roku 2010 vedla k optimalizaci smluv, revizi majetku a vypořádání závazků, které léčebna měla z minulých let. Podstatné je, že se Olivovna začala vracet k původnímu poslání. Ke službě zdravotnického zařízení se přidala funkce poskytovatele sociálních služeb pobytové rehabilitace dětí a mladistvých. Všem, kteří v tomto procesu nesli odpovědnost a tíhu práce, je třeba poděkovat. Daniel Kvasnička Předseda Správní rady Olivovy dětské léčebny, o.p.s., v Říčanech Daniel Kvasnička Mgr. Zdeňka Provazníková, DiS 4

5 4. Zpráva o činnosti 4.1. Zdravotnická činnost Personální obsazení Počet úvazků v jednotlivých kategoriích zdravotnických zaměstnanců kolísal v průběhu roku podle obsazenosti lůžek a personálního auditu nutného k zajištění provozu léčebny. Lékaři: primářka MUDr. Hana Maršálková - atestace I. a II. stupně z pediatrie, atestace z klinické imunologie a alergologie, od června 2010 primářka MUDr. Hana Kadlecová Zdravotní sestry: Úvazky zdravotních sester: 12,37-14,84 a včetně brigádníků v létě je roční průměru 16,1 úvazků. Fyzioterapeuti: Úvazky fyzioterapeutů: 2,5-3,3 a roční průměr je 3,3 úvazku. Sanitárky: Úvazky sanitárek: 4,3-4,5 a včetně brigádníků v létě je roční průměru 6 úvazků Ambulantní péče Pediatrická ambulance Olivovy dětské léčebny o.p.s. pečovala o děti z přilehlých regionů a byla zaměřena na pacienty s nefrologickou a alergologicko imunologickou problematikou. Dlouhodobě dobře fungovala spolupráce s praktickými lékaři pro děti i dorost. Počet pacientů vyšetřených a léčených i v roce 2010 stoupal. Na ambulanci pracovaly čtyři lékařky. MUDr. Olga Böhmová se věnovala nefrologickým a prim. MUDr. Hana Maršálková do svého odchodu alergologickým a imunologickým pacientům. Na ambulanci pracovaly i ostatní lékařky ODL MUDr. Hana Kadlecová a MUDr. Jana Ficová, většinou při řešení akutních stavů odeslaných praktickými lékaři. Na ambulanci pracovala jedna sestra, která prováděla i vyšetření plicních funkcí, jak pro ambulantní, tak pro hospitalizované klienty. V roce 2010 vyšetřila ambulance ODL 649 (621) pacientů, bylo provedeno (3 196) ošetření a 4775 (4953) výkonů. Oproti roku 2009 (hodnoty v závorkách) je to opět mírný růst. Psycholožka: Pracovní úvazek PhDr. Hilbertové skončil dohodou v říjnu Neprodleně byl zahájen výběr nového psychologa ve spolupráci s PhDr. Slavomilem Hubálkem. 5

6 4.3. Léčebné pobyty Léčebné pobyty představovaly největší část činnosti Olivovy dětské léčebny. K tradičně dlouhodobě léčeným dětem s chronickými a recidivujícími nemocemi respiračního ústrojí, přibyli klienti léčení pro nadváhu a obezitu, dále děti s onemocněním pohybového ústrojí. Všichni dětští pacienti využívali balneologický provoz léčebny (perličkové koupele, podvodní masáže, střídavé koupele dolních končetin), z dalších procedur: ranní skupinové cvičení, léčebnou tělesnou výchovu individuální i skupinovou, míčkování, bublání, muzikoterapii, magnetoterapii, saunování, relaxační techniky, bioptronovou lampu a dle stavu i psychoterapii. Děti s nadváhou a obezitou měly k dispozici velmi dobře vybavené fitness centrum a jezdily plavat do bazénu Opengate v Babicích. Děti, které byly přijaty k léčebným pobytům, byly v největší míře umísťovány na základě Návrhů k léčení v dětské odborné léčebně, od jejich praktických lékařů. Jen malé procento pacientů bylo přeloženo přímo z lůžka na dětských klinikách či dětských odděleních a zcela zanedbatelné procento klientů byli samoplátci. Od roku 2008 se snížila věková hranice přijímaných pacientů (od 1 roku), tyto děti byly přijímány zásadně v doprovodu rodičů. Ale i ve věkové kategorii do šesti let převažují děti s doprovodem rodinného příslušníka, děti bez doprovodu přicházejí v tomto věku méně často. Nedílnou součástí života dětí v léčebně je školní docházka. Mateřská a základní škola jsou přímo v hlavní budově léčebny. Vyučující jsou zkušení pedagogové se zkouškou ze speciální pedagogiky a výuka navazuje na učivo kmenové školy. V době, kdy neprobíhá školní výuka ani léčebné a rehabilitační procedury, se dětem věnují pracovníci zajišťující volnočasové aktivity. Psychologická péče měla nezastupitelnou roli především u dětských pacientů s nadváhou a obezitou změna přístupu k vlastní osobě a hlavně ve stravovacích návycích. Psycholožka pracovala s dětmi přijatými v rámci sociálního programu. Doprovod dětí měl možnost se zúčastnit také přednášek s psychologickou tématikou. V roce 2010 v našem zařízení absolvovalo pobyt 475 (490) dětí a 135 (135) doprovodů. Počet lůžkodnů placených ze zdravotního pojištění dětí byl (13 322) a počet lůžkodnů doprovodů byl (3 723). Oproti roku 2009 (hodnoty v závorkách) došlo ke zvýšení v počtech dětí, doprovodů i lůžkodnů Stacionář a sociální program Stacionář při Olivově dětské léčebně navštěvovaly zdravotně oslabené děti předškolního věku na doporučení svých praktických lékařů. Děti zde navštěvovaly mateřskou školu při ODL a součástí jejich denního programu byly i léčebné procedury. V případě akutního onemocnění byla rodičům nabídnuta možnost uložení dítěte na lůžko na oddělení akutní péče přes den, kde byl pacient v péči našich sester a lékařek. 6

7 V průběhu roku 2010 stacionář navštěvovalo celkem 38 (29 v roce 2009) dětí. Sociální indikace se stává více a více aktuální. V roce 2010 jsme opět měli děti na návrh orgánů sociální péče a ochrany dětí lůžkodnů, což bylo 32 dětí Evropský uprchlický fond V roce 2010 se opět uskutečnil v Olivově dětské léčebně, o.p.s. projekt Ozdravné pobyty nezletilých žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR Odboru azylové a migrační politiky. Azylanti ovšem vykazují určitý úbytek. Tohoto projektu se zúčastnilo 50 (49) dětí s počtem 736 (1036) lůžkodnů a 26 (31) doprovodů s počtem 386 (532) lůžkodnů (v závorkách hodnoty roku 2009) MEDEVAC projekt Ministerstva vnitra Na tomto projektu vládní pomoci České republiky dětem ze zemí postižených válečným konfliktem či živelnou přírodní katastrofou spolupracuje Olivova dětská léčebna s Ministerstvem vnitra ČR již několik let. V roce 2010 byly do tohoto programu zařazeny kambodžské děti s vrozenou vadou srdce. Po operaci v Kardiocentru FN Motol byly se svými matkami přeloženy k následné rehabilitační a rekonvalescentní léčbě do Olivovy dětské léčebny. Počet i lůžkodny ukazují oproti roku 2009 posun nahoru. Počet dětí 4 (2) 165 (33) lůžkodnů, počet doprovodů 4 (2) 165 (33) lůžkodnů Odborné semináře pro lékaře a zdravotní sestry Olivova dětská léčebna pořádala v roce 2010 semináře pro širokou odbornou veřejnost, které jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání lékařů a sester. Tyto semináře jsou garantovány Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester. Akce byly navštěvovány lékaři nejrůznějších odborností a výrazná byla i účast zdravotních sester. 15. ročníku odborného semináře konaného v září se zúčastnilo 115 účastníků, přednášeli zde přední odborníci, dále se zde prezentovalo patnáct farmaceutických firem. DUBEN 2010 Den a místo konání: 28. dubna 2010, Program: Bronchopulmonální dysplasie Přednášející: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc. Dětská klinika I.LF UK a TFN 7

8 BŘEZEN 2010 Den a místo konání: 24. března 2010, Program: Chlamydiové infekce Přednášející: Doc. MUDr. Vilma Marešová, Infekční klinika Fakultní nemocnice - Bulovka ZÁŘÍ 2010 Den a místo konání: 22. září 2010, Program: Prim. MUDr. Eva Daňková, CSc., Immunia Praha Parazitární onemocnění z hlediska alergologa Doc. MUDr. Petr Kučera, PhD. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV, Praha Možnosti diagnostiky lékové alergie MUDr. Zuzana Vančíková, CSc., Pediatrická klinika IPVZ, 1.LF UK a FTNsP, Praha Status astmaticus u 4letého dítěte Jana Jůnová, DiS., Klinika RHB a tělovýchovného lékařství FN Motol Rehabilitace u vrozených vývojových vad kyčelního kloubu MUDr. Petr Janoušek, PhD., ALFA MEDICA s.r.o., ORL ambulance Současné trendy v dětské otorinolaryngologii 4.8. Olivovna jako místo setkávání 1. Komunitní život Olivovna se v roce 2010 stala partnerem MAS Říčansko a podílí se na rozvoji venkova, tedy kraje za Prahou. Z dotačního schématu Programu rozvoje venkova získala v říjnu 2010 také grant na rekonstrukce a úpravy historické části budovy léčebny. Ve spolupráci s Městem Říčany otevřela Olivovna svoje brány pro závody v orientačním běhu dětí a mládeže, v Olivovně se konalo soustředění neregistrovaných družstev dorosteneckého sálového fotbalu a následný turnaj v tělocvičnách sousední školy u Říčanského lesa. Této škole se také půjčuje venkovní hřiště. Škola zase poskytuje tělocvičny Olivovně. Pacientům, klientů a dětem z říčanských škol patřil také projekt Zdravá pětka ve kterém se děti učily zdravým návykům v životním stylu a stravování. Po celý rok se konaly v neděli bohoslužby pro pacienty, personál a veřejnost, které připravovala Církev bratrská v Říčanech. V kapli také v srpnu 2010 proběhla stavba obřího legového městečka, kterou pro děti zapůjčila také Církev bratrská. V Olivovně také probíhají ekumenické dětské dny pro děti z Olivovny i jednotlivých farností. Organizují je křesťané z říčanských církví. 8

9 2. Kulturní akce Olivovna uspořádala tyto kulturní akce a hostila je v kapli léčebny, která je víceúčelově používána pro pacienty, klienty a hosty: Jaroslav Svěcený s klavírním doprovodem Markéty Cibulkové Lenka Dusilová a Eternal Seekers Patrik Hévr (nar. 1989) student Hochschule für Musik Nürnberg ve třídě Prof. Wolfganga Manze Slavomil Hubálek (PhDr.) absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha. Pracoval jako tajemník a tiskový mluvčí ministra zdravotnictví. Psycholog známý od minulého roku rčením, které nikdy neřekl a přesto se o něm rád baví: Nedivte se ničemu, třetinu národa tvoří pitomci Pro pacienty léčebny a žáky Základní školy U Říčanského lesa byl připraven dopoledne výchovný koncert Tomáše Najbrta, který živě předvedl žákům na různé historické nástroje vojenské písně, lidové barokní písně, loutnové tance a duchovní skladby. Jde o dobový instrumentář (přibližně 25 historických a lidových nástrojů), na kterých zábavnou formou Tomáš Najbrt přiblížil hudbu a zpěv našich předků. Večer pak pro široké publikum představil latinskoamerické rytmy spolu s Vlado Urlichem Espinoza, španělským hudebníkem, který působí spolu s Tomášem Najbrtem v programu alternativní hudby poznamenané mistrovským stylem hry na quenu, flétnu Inků EFFATHA pěvecký sbor převážně mladých lidí, který se sjíždí z celé republiky k soustředěním a nácviku. Tentokrát byli na víkend v Olivovně a při té příležitosti koncertovali pro přátele a hosty znamenitého koncertu. Zpívali i při bohoslužbách následující den dopoledne Jiří Grygar má k Říčanům blízký vztah, protože jeho děti chodily na říčanské gymnázium a celá rodina bydlela v Ondřejově. Také proto byl nejprve hostem gymnázia a navečer přednášel v Olivově dětské léčebně. Hostům přednášky Pohledy do nebe komentoval některé snímky ze sluneční soustavy a vzdáleného kosmu. Vystavil se také otázkám a trpělivě odpovídal koncert ve spolupráci se ZUŠ Říčany, koncert pro rodiče s dětmi z Přípravného hudebního oddělení koncert VIII. Adventního prozpěvování - Partnerský koncert škol s rozšířenou výukou hudební výchovy hostila Olivovna Františka Nedvěda a jeho přátele hráli členové souboru Harpyje pohádku Péťa a vlk byl v Olivovně koncert komorního sdružení Musica pro Sancta Cecilia byl skvělý koncert pěveckého sboru Gabriel koncert dětského souboru Elišky Vlašicové - z Mraveniště přenos bohoslužeb z poslední adventní neděle do vysílání Českého rozhlasu 2 Praha v večer koncert Richarda Pachmana Půlnoční bohoslužba v kapli Olivovny 9

10 5. Hospodaření Olivovy dětské léčebny V roce 2010 léčebna poskytovala v hlavní a vedlejší činnosti služby uvedené v rejstříku obecně prospěšných společností. Oproti létům se léčebna výrazně začala v roce 2010 opět věnovat poskytování služeb v oblasti pobytové sociální rehabilitace, což je naplněním odkazu zakladatelů Olivovny. Obecně prospěšné služby poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení dlouhodobá léčebná péče o pacienty s respiračními chorobami převážně alergického typu, s poruchou výživy a s nemocemi svalové a kosterní soustavy následná ponemocniční péče o dětské pacienty příprava léčebné výživy pro zařízení v oblasti zdravotnictví poskytování sociální péče o děti a mládež příprava výživy, zejména dietní pro sociální zařízení provozování denního stacionáře pro děti předškolního věku Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 58,18 (48,65) úvazků. Osobní náklady činily celkem (15 273) tis. Kč, z toho (11 539) tis. Kč mzdy, (3 590) tis. Kč zákonné sociální a zdravotní pojištění a 243 (28) tis. Kč ostatní sociální náklady. Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2010 činil (939) tis. Kč, daň z příjmů 0 (90) tis. Kč. Hospodaření léčebny bylo výrazně ovlivněno přijatými finančními i věcnými dary, které činily celkem ( ) Kč. Závazky léčebny k datu činily (4 159) tis. Kč, z toho Olivově nadaci (1 318) tis. Kč. Doplňková činnost hostinská činnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona V roce 2010 Společnost dosáhla těchto ukazatelů (v závorkách hodnoty roku 2009) 10

11 CASH FLOW - Přehled o příjmech a výdajích číslo položky Název položky P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A1. Úpravy a nepeněžní operace A1.1. Odpisy stálých aktiv a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A2.1. A2.2. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních A2.3. Změna stavu zásob A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti C2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, popřípadě rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

12 Výnosy podle zdrojů (v tisících Kč) Tržby za vlastní výkony a za zboží hlavní činnost Tržby za vlastní výkony a za zboží hospodářská činnost Ostatní výnosy celkem Přijaté příspěvky celkem Provozní dotace celkem Vývoj a stav fondů Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období Výsledek hospodaření účetního období roku zisk byl ve výši 939 tis. Kč zúčtován do rezervního fondu. Vlastní jmění a rezervní fond Vlastní jmění k činí tis. Kč. Rezervní fond po zaúčtování zisku roku 2009 dosáhl výši tis. Kč. Stav a pohyb majetku V roce 2010 nebyl pořízen dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou nad ,- Kč byl prodán osobní automobil se zůstatkovou cenou ,- Kč Náklady na obecně prospěšnou činnost: (23 024) tis. Kč a na vedlejší činnost (802) tis. Kč Při jednání správní rady byl předložen návrh rozpočtu na rok Návrh byl neúplný, protože chyběly na straně výdajů nasmlouvané položky. Rozpočet na rok 2010 správní rada vzala pouze na vědomí a odmítla jej schválit s tím, že si přeje posouzení smluv s Olivovou nadací, na základě kterých je Olivova dětská léčebna, o.p.s., povinna platit nájem. Paní ředitelka Ing. Věra Jechová však byla odvolána s tím, že bylo vypsáno výběrové řízení na nového ředitele s cílem provést stabilizaci obecně prospěšné společnosti po stránce hospodářské i personální a narovnat vztahy se zakladatelem. Nová ředitelka Mgr. Zdeňka Provazníková byla jmenována a ujala se své funkce. Narovnání s Olivovou nadací bylo dojednáno dne a uskutečněno k Rozpočet na rok 2010 neexistoval, ale správní rada stav financí pečlivě sledovala. 12

13 6. Poděkování dárcům Olivova dětská léčebna v roce 2010 obdržela tyto finanční a věcné dary v celkové hodnotě ,00 Kč.: Finanční dary: Mezi výraznými dárci bylo Hl. město Praha částkou ,00 jako zůstatek daru věnovaného v roce Dále nadace pro rozvoj občanské společnosti nadační fond Albert na projekt Zdravá pětka ,00 Kč a firma BRAMAC věnovala ,- Kč. Olivova dětská léčebna všem dalším drobným i větším dárcům, přátelům a příznivcům děkuje za jejich podporu a finanční i nefinanční dary, které byly použity pro dětské pacienty. 13

14 14

15 Kontakty Olivova dětská léčebna, o.p.s. Olivova 224, Říčany telefon: , fax: číslo účtu: /0100 Komerční banka, a.s. Říčany ředitelka: Mgr. Zdeňka Provazníková, DiS primář: MUDr. Petr Koťátko

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10

Více

Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2013 ÚVOD Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec patří v České republice mezi patnáct zařízení, která jsou dětským centrem. Současně se řadí mezi dvacet organizací,

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

OLIVOVA NADACE zal. 1896 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

OLIVOVA NADACE zal. 1896 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OLIVOVA NADACE zal. 1896 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OLIVOVA NADACE zal. 1896 OLIVOVA NADACE poskytuje pravidelnou podporu dětem se zdravotním, nebo sociálním znevýhodněním VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Olivova nadace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 06-07 02. Poslání, cíle

Více

Vladimír Vyhnal, Keňa. Richard Walker, Súdán. Petra Růžičková, Haiti. Jana Škaroupková, Uzbekistán

Vladimír Vyhnal, Keňa. Richard Walker, Súdán. Petra Růžičková, Haiti. Jana Škaroupková, Uzbekistán Výroční zpráva 2010 Richard Walker, Súdán Vladimír Vyhnal, Keňa Vladimír Vyhnal Marek Čech, Keňa Petra Růžičková, Haiti Oliver Šafránek, Arménie Karel Maršálek, Haiti Tomáš Šebek, Haiti Jana Škaroupková,

Více

Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Č á s t 1 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 4 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje o společnosti 5 2.2 Orgány a vedení společnosti 6 2.3 Investiční činnost 8 2.4 Schéma organizační

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2009 Obsah Slovo na úvod 4 Struktura nadace 5 Historie nadace a jejích programů 6 Zpráva o činnosti A. Osvětová práce a získávání finančních prostředků

Více

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 1. Úvod Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Mateřské školy - Liberecké jazykové školky o.p.s. ( organizace ) je předkládána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více