Výroční zpráva Olivovy dětské léčebny, o.p.s. za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Olivovy dětské léčebny, o.p.s. za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva Olivovy dětské léčebny, o.p.s. za rok 2010

2 Obsah 1. Správní rada 2. Dozorčí rada Úvodní slovo Zpráva o činnosti 4.1. Zdravotnická činnost 4.2. Ambulantní péče Léčebné pobyty 4.4. Stacionář a sociální program Evropský uprchlický fond 4.6. MEDEVAC projekt Ministerstva vnitra 4.7. Odborné semináře pro lékaře a zdravotní sestry Olivovna jako místo setkávání Hospodaření Olivovy dětské léčebny CASH FLOW - Přehled o príjmech a výdajích Poděkování dárcům

3 1. Správní rada Daniel Kvasnička předseda správní rady Doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc. člen správní rady Ing. Pavel Baroň člen správní rady Pavlína Filková členka správní rady Karla Egidová člen správní rady MUDr. Ing. Petr Fiala člen správní rady Pohyby mandátů ve správní radě v průběhu roku 2010: Na uvolněný mandát byl jmenován MUDr. Ing. Petr Fiala dnem První mandát končil jako předseda správní rady Doc. RNDr. Miroslav Martiš ke a nastoupil svůj druhý mandát jako člen správní rady. Mandát ukončila Ing. Květuše Čelikovská dnem a nastoupila za ni paní Pavlína Filková dnem A Jiří Janeček byl odvolán ke a nastoupil za něj Ing. Pavel Baroň dnem Dozorčí rada Prom. fyz. Josef Kupec, CSc. předseda dozorčí rady Ing. Jana Sefzigová člen dozorčí rady Ing. Daniela Fraňková člen dozorčí rady Pohyby mandátů v dozorčí radě v průběhu roku 2010: Mandát ke dni končil prom. Fyz. Josef Kupec, CSc., ke dni a byl jmenován opět JUDr. Jiří Medřický rezignoval ke dni a na jeho místo byla jmenována Ing. Daniela Fraňková dnem Funkci ředitelky vykonávala Ing. Věra Jechová do , kdy bylo odvolána, do byl ředitelem Jan Boček a dnem byla jmenována na základě výběrového řízení Mgr. Zdeňka Provazníková. Registrace: Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společnosti, vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 53 Zakladatelé: Právnická osoba: Olivova nadace IČ: sídlo: Říčany, Olivova 224, PSČ Fyzická osoba: Josef Srb bydliště: Světská 901/24, Praha 14 3

4 3. Úvodní slovo Olivova dětská léčebna, o.p.s., vstupovala do nového roku 2010 s potřebou jasně ukotvit svou existenci vůči zakladatelům a také vůči majiteli nemovitostí, v nichž poskytuje společnost svoje obecně prospěšné služby. Odvoláním ředitelky Ing. Věry Jechové a následným narovnáním vztahů s Olivovou nadací se vrátila možnost důstojné spolupráce. Ředitelem na dobu trvání konkurzu byl Jan Boček. Konkurz byl uzavřen jmenováním nové ředitelky Mgr. Zdeňky Provazníkové. Narovnání nesmyslných bojů mezi Olivovou nadací a Olivovou dětskou léčebnou, o.p.s., otravoval ovzduší a dělal celý projekt zranitelným. Po narovnání oba partneři působí důvěryhodně i pro majitele nemovitostí a vzácného partnera, hlavní město Prahu. Následný odchod primářky MUDr. Hany Maršálkové otevřel možnost změn v poskytování zdravotní péče pacientům a sociální péče klientům. Jejího místa se ujala MUDr. Hana Kadlecová, lékařka s několikaletou zkušeností práce v Olivově dětské léčebně. Všechny změny a dočasná jmenování představitelů léčebny vyžadovaly větší úsilí řadových zaměstnanců v poskytování péče a je třeba poděkovat všem za hladká předání funkcí i přípravu na zásadní změny, které léčebnu čekaly se začátkem roku následujícího. Už druhá polovička roku 2010 vedla k optimalizaci smluv, revizi majetku a vypořádání závazků, které léčebna měla z minulých let. Podstatné je, že se Olivovna začala vracet k původnímu poslání. Ke službě zdravotnického zařízení se přidala funkce poskytovatele sociálních služeb pobytové rehabilitace dětí a mladistvých. Všem, kteří v tomto procesu nesli odpovědnost a tíhu práce, je třeba poděkovat. Daniel Kvasnička Předseda Správní rady Olivovy dětské léčebny, o.p.s., v Říčanech Daniel Kvasnička Mgr. Zdeňka Provazníková, DiS 4

5 4. Zpráva o činnosti 4.1. Zdravotnická činnost Personální obsazení Počet úvazků v jednotlivých kategoriích zdravotnických zaměstnanců kolísal v průběhu roku podle obsazenosti lůžek a personálního auditu nutného k zajištění provozu léčebny. Lékaři: primářka MUDr. Hana Maršálková - atestace I. a II. stupně z pediatrie, atestace z klinické imunologie a alergologie, od června 2010 primářka MUDr. Hana Kadlecová Zdravotní sestry: Úvazky zdravotních sester: 12,37-14,84 a včetně brigádníků v létě je roční průměru 16,1 úvazků. Fyzioterapeuti: Úvazky fyzioterapeutů: 2,5-3,3 a roční průměr je 3,3 úvazku. Sanitárky: Úvazky sanitárek: 4,3-4,5 a včetně brigádníků v létě je roční průměru 6 úvazků Ambulantní péče Pediatrická ambulance Olivovy dětské léčebny o.p.s. pečovala o děti z přilehlých regionů a byla zaměřena na pacienty s nefrologickou a alergologicko imunologickou problematikou. Dlouhodobě dobře fungovala spolupráce s praktickými lékaři pro děti i dorost. Počet pacientů vyšetřených a léčených i v roce 2010 stoupal. Na ambulanci pracovaly čtyři lékařky. MUDr. Olga Böhmová se věnovala nefrologickým a prim. MUDr. Hana Maršálková do svého odchodu alergologickým a imunologickým pacientům. Na ambulanci pracovaly i ostatní lékařky ODL MUDr. Hana Kadlecová a MUDr. Jana Ficová, většinou při řešení akutních stavů odeslaných praktickými lékaři. Na ambulanci pracovala jedna sestra, která prováděla i vyšetření plicních funkcí, jak pro ambulantní, tak pro hospitalizované klienty. V roce 2010 vyšetřila ambulance ODL 649 (621) pacientů, bylo provedeno (3 196) ošetření a 4775 (4953) výkonů. Oproti roku 2009 (hodnoty v závorkách) je to opět mírný růst. Psycholožka: Pracovní úvazek PhDr. Hilbertové skončil dohodou v říjnu Neprodleně byl zahájen výběr nového psychologa ve spolupráci s PhDr. Slavomilem Hubálkem. 5

6 4.3. Léčebné pobyty Léčebné pobyty představovaly největší část činnosti Olivovy dětské léčebny. K tradičně dlouhodobě léčeným dětem s chronickými a recidivujícími nemocemi respiračního ústrojí, přibyli klienti léčení pro nadváhu a obezitu, dále děti s onemocněním pohybového ústrojí. Všichni dětští pacienti využívali balneologický provoz léčebny (perličkové koupele, podvodní masáže, střídavé koupele dolních končetin), z dalších procedur: ranní skupinové cvičení, léčebnou tělesnou výchovu individuální i skupinovou, míčkování, bublání, muzikoterapii, magnetoterapii, saunování, relaxační techniky, bioptronovou lampu a dle stavu i psychoterapii. Děti s nadváhou a obezitou měly k dispozici velmi dobře vybavené fitness centrum a jezdily plavat do bazénu Opengate v Babicích. Děti, které byly přijaty k léčebným pobytům, byly v největší míře umísťovány na základě Návrhů k léčení v dětské odborné léčebně, od jejich praktických lékařů. Jen malé procento pacientů bylo přeloženo přímo z lůžka na dětských klinikách či dětských odděleních a zcela zanedbatelné procento klientů byli samoplátci. Od roku 2008 se snížila věková hranice přijímaných pacientů (od 1 roku), tyto děti byly přijímány zásadně v doprovodu rodičů. Ale i ve věkové kategorii do šesti let převažují děti s doprovodem rodinného příslušníka, děti bez doprovodu přicházejí v tomto věku méně často. Nedílnou součástí života dětí v léčebně je školní docházka. Mateřská a základní škola jsou přímo v hlavní budově léčebny. Vyučující jsou zkušení pedagogové se zkouškou ze speciální pedagogiky a výuka navazuje na učivo kmenové školy. V době, kdy neprobíhá školní výuka ani léčebné a rehabilitační procedury, se dětem věnují pracovníci zajišťující volnočasové aktivity. Psychologická péče měla nezastupitelnou roli především u dětských pacientů s nadváhou a obezitou změna přístupu k vlastní osobě a hlavně ve stravovacích návycích. Psycholožka pracovala s dětmi přijatými v rámci sociálního programu. Doprovod dětí měl možnost se zúčastnit také přednášek s psychologickou tématikou. V roce 2010 v našem zařízení absolvovalo pobyt 475 (490) dětí a 135 (135) doprovodů. Počet lůžkodnů placených ze zdravotního pojištění dětí byl (13 322) a počet lůžkodnů doprovodů byl (3 723). Oproti roku 2009 (hodnoty v závorkách) došlo ke zvýšení v počtech dětí, doprovodů i lůžkodnů Stacionář a sociální program Stacionář při Olivově dětské léčebně navštěvovaly zdravotně oslabené děti předškolního věku na doporučení svých praktických lékařů. Děti zde navštěvovaly mateřskou školu při ODL a součástí jejich denního programu byly i léčebné procedury. V případě akutního onemocnění byla rodičům nabídnuta možnost uložení dítěte na lůžko na oddělení akutní péče přes den, kde byl pacient v péči našich sester a lékařek. 6

7 V průběhu roku 2010 stacionář navštěvovalo celkem 38 (29 v roce 2009) dětí. Sociální indikace se stává více a více aktuální. V roce 2010 jsme opět měli děti na návrh orgánů sociální péče a ochrany dětí lůžkodnů, což bylo 32 dětí Evropský uprchlický fond V roce 2010 se opět uskutečnil v Olivově dětské léčebně, o.p.s. projekt Ozdravné pobyty nezletilých žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR Odboru azylové a migrační politiky. Azylanti ovšem vykazují určitý úbytek. Tohoto projektu se zúčastnilo 50 (49) dětí s počtem 736 (1036) lůžkodnů a 26 (31) doprovodů s počtem 386 (532) lůžkodnů (v závorkách hodnoty roku 2009) MEDEVAC projekt Ministerstva vnitra Na tomto projektu vládní pomoci České republiky dětem ze zemí postižených válečným konfliktem či živelnou přírodní katastrofou spolupracuje Olivova dětská léčebna s Ministerstvem vnitra ČR již několik let. V roce 2010 byly do tohoto programu zařazeny kambodžské děti s vrozenou vadou srdce. Po operaci v Kardiocentru FN Motol byly se svými matkami přeloženy k následné rehabilitační a rekonvalescentní léčbě do Olivovy dětské léčebny. Počet i lůžkodny ukazují oproti roku 2009 posun nahoru. Počet dětí 4 (2) 165 (33) lůžkodnů, počet doprovodů 4 (2) 165 (33) lůžkodnů Odborné semináře pro lékaře a zdravotní sestry Olivova dětská léčebna pořádala v roce 2010 semináře pro širokou odbornou veřejnost, které jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání lékařů a sester. Tyto semináře jsou garantovány Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester. Akce byly navštěvovány lékaři nejrůznějších odborností a výrazná byla i účast zdravotních sester. 15. ročníku odborného semináře konaného v září se zúčastnilo 115 účastníků, přednášeli zde přední odborníci, dále se zde prezentovalo patnáct farmaceutických firem. DUBEN 2010 Den a místo konání: 28. dubna 2010, Program: Bronchopulmonální dysplasie Přednášející: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc. Dětská klinika I.LF UK a TFN 7

8 BŘEZEN 2010 Den a místo konání: 24. března 2010, Program: Chlamydiové infekce Přednášející: Doc. MUDr. Vilma Marešová, Infekční klinika Fakultní nemocnice - Bulovka ZÁŘÍ 2010 Den a místo konání: 22. září 2010, Program: Prim. MUDr. Eva Daňková, CSc., Immunia Praha Parazitární onemocnění z hlediska alergologa Doc. MUDr. Petr Kučera, PhD. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV, Praha Možnosti diagnostiky lékové alergie MUDr. Zuzana Vančíková, CSc., Pediatrická klinika IPVZ, 1.LF UK a FTNsP, Praha Status astmaticus u 4letého dítěte Jana Jůnová, DiS., Klinika RHB a tělovýchovného lékařství FN Motol Rehabilitace u vrozených vývojových vad kyčelního kloubu MUDr. Petr Janoušek, PhD., ALFA MEDICA s.r.o., ORL ambulance Současné trendy v dětské otorinolaryngologii 4.8. Olivovna jako místo setkávání 1. Komunitní život Olivovna se v roce 2010 stala partnerem MAS Říčansko a podílí se na rozvoji venkova, tedy kraje za Prahou. Z dotačního schématu Programu rozvoje venkova získala v říjnu 2010 také grant na rekonstrukce a úpravy historické části budovy léčebny. Ve spolupráci s Městem Říčany otevřela Olivovna svoje brány pro závody v orientačním běhu dětí a mládeže, v Olivovně se konalo soustředění neregistrovaných družstev dorosteneckého sálového fotbalu a následný turnaj v tělocvičnách sousední školy u Říčanského lesa. Této škole se také půjčuje venkovní hřiště. Škola zase poskytuje tělocvičny Olivovně. Pacientům, klientů a dětem z říčanských škol patřil také projekt Zdravá pětka ve kterém se děti učily zdravým návykům v životním stylu a stravování. Po celý rok se konaly v neděli bohoslužby pro pacienty, personál a veřejnost, které připravovala Církev bratrská v Říčanech. V kapli také v srpnu 2010 proběhla stavba obřího legového městečka, kterou pro děti zapůjčila také Církev bratrská. V Olivovně také probíhají ekumenické dětské dny pro děti z Olivovny i jednotlivých farností. Organizují je křesťané z říčanských církví. 8

9 2. Kulturní akce Olivovna uspořádala tyto kulturní akce a hostila je v kapli léčebny, která je víceúčelově používána pro pacienty, klienty a hosty: Jaroslav Svěcený s klavírním doprovodem Markéty Cibulkové Lenka Dusilová a Eternal Seekers Patrik Hévr (nar. 1989) student Hochschule für Musik Nürnberg ve třídě Prof. Wolfganga Manze Slavomil Hubálek (PhDr.) absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha. Pracoval jako tajemník a tiskový mluvčí ministra zdravotnictví. Psycholog známý od minulého roku rčením, které nikdy neřekl a přesto se o něm rád baví: Nedivte se ničemu, třetinu národa tvoří pitomci Pro pacienty léčebny a žáky Základní školy U Říčanského lesa byl připraven dopoledne výchovný koncert Tomáše Najbrta, který živě předvedl žákům na různé historické nástroje vojenské písně, lidové barokní písně, loutnové tance a duchovní skladby. Jde o dobový instrumentář (přibližně 25 historických a lidových nástrojů), na kterých zábavnou formou Tomáš Najbrt přiblížil hudbu a zpěv našich předků. Večer pak pro široké publikum představil latinskoamerické rytmy spolu s Vlado Urlichem Espinoza, španělským hudebníkem, který působí spolu s Tomášem Najbrtem v programu alternativní hudby poznamenané mistrovským stylem hry na quenu, flétnu Inků EFFATHA pěvecký sbor převážně mladých lidí, který se sjíždí z celé republiky k soustředěním a nácviku. Tentokrát byli na víkend v Olivovně a při té příležitosti koncertovali pro přátele a hosty znamenitého koncertu. Zpívali i při bohoslužbách následující den dopoledne Jiří Grygar má k Říčanům blízký vztah, protože jeho děti chodily na říčanské gymnázium a celá rodina bydlela v Ondřejově. Také proto byl nejprve hostem gymnázia a navečer přednášel v Olivově dětské léčebně. Hostům přednášky Pohledy do nebe komentoval některé snímky ze sluneční soustavy a vzdáleného kosmu. Vystavil se také otázkám a trpělivě odpovídal koncert ve spolupráci se ZUŠ Říčany, koncert pro rodiče s dětmi z Přípravného hudebního oddělení koncert VIII. Adventního prozpěvování - Partnerský koncert škol s rozšířenou výukou hudební výchovy hostila Olivovna Františka Nedvěda a jeho přátele hráli členové souboru Harpyje pohádku Péťa a vlk byl v Olivovně koncert komorního sdružení Musica pro Sancta Cecilia byl skvělý koncert pěveckého sboru Gabriel koncert dětského souboru Elišky Vlašicové - z Mraveniště přenos bohoslužeb z poslední adventní neděle do vysílání Českého rozhlasu 2 Praha v večer koncert Richarda Pachmana Půlnoční bohoslužba v kapli Olivovny 9

10 5. Hospodaření Olivovy dětské léčebny V roce 2010 léčebna poskytovala v hlavní a vedlejší činnosti služby uvedené v rejstříku obecně prospěšných společností. Oproti létům se léčebna výrazně začala v roce 2010 opět věnovat poskytování služeb v oblasti pobytové sociální rehabilitace, což je naplněním odkazu zakladatelů Olivovny. Obecně prospěšné služby poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení dlouhodobá léčebná péče o pacienty s respiračními chorobami převážně alergického typu, s poruchou výživy a s nemocemi svalové a kosterní soustavy následná ponemocniční péče o dětské pacienty příprava léčebné výživy pro zařízení v oblasti zdravotnictví poskytování sociální péče o děti a mládež příprava výživy, zejména dietní pro sociální zařízení provozování denního stacionáře pro děti předškolního věku Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 58,18 (48,65) úvazků. Osobní náklady činily celkem (15 273) tis. Kč, z toho (11 539) tis. Kč mzdy, (3 590) tis. Kč zákonné sociální a zdravotní pojištění a 243 (28) tis. Kč ostatní sociální náklady. Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2010 činil (939) tis. Kč, daň z příjmů 0 (90) tis. Kč. Hospodaření léčebny bylo výrazně ovlivněno přijatými finančními i věcnými dary, které činily celkem ( ) Kč. Závazky léčebny k datu činily (4 159) tis. Kč, z toho Olivově nadaci (1 318) tis. Kč. Doplňková činnost hostinská činnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona V roce 2010 Společnost dosáhla těchto ukazatelů (v závorkách hodnoty roku 2009) 10

11 CASH FLOW - Přehled o příjmech a výdajích číslo položky Název položky P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A1. Úpravy a nepeněžní operace A1.1. Odpisy stálých aktiv a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A2.1. A2.2. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních A2.3. Změna stavu zásob A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti C2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, popřípadě rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

12 Výnosy podle zdrojů (v tisících Kč) Tržby za vlastní výkony a za zboží hlavní činnost Tržby za vlastní výkony a za zboží hospodářská činnost Ostatní výnosy celkem Přijaté příspěvky celkem Provozní dotace celkem Vývoj a stav fondů Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období Výsledek hospodaření účetního období roku zisk byl ve výši 939 tis. Kč zúčtován do rezervního fondu. Vlastní jmění a rezervní fond Vlastní jmění k činí tis. Kč. Rezervní fond po zaúčtování zisku roku 2009 dosáhl výši tis. Kč. Stav a pohyb majetku V roce 2010 nebyl pořízen dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou nad ,- Kč byl prodán osobní automobil se zůstatkovou cenou ,- Kč Náklady na obecně prospěšnou činnost: (23 024) tis. Kč a na vedlejší činnost (802) tis. Kč Při jednání správní rady byl předložen návrh rozpočtu na rok Návrh byl neúplný, protože chyběly na straně výdajů nasmlouvané položky. Rozpočet na rok 2010 správní rada vzala pouze na vědomí a odmítla jej schválit s tím, že si přeje posouzení smluv s Olivovou nadací, na základě kterých je Olivova dětská léčebna, o.p.s., povinna platit nájem. Paní ředitelka Ing. Věra Jechová však byla odvolána s tím, že bylo vypsáno výběrové řízení na nového ředitele s cílem provést stabilizaci obecně prospěšné společnosti po stránce hospodářské i personální a narovnat vztahy se zakladatelem. Nová ředitelka Mgr. Zdeňka Provazníková byla jmenována a ujala se své funkce. Narovnání s Olivovou nadací bylo dojednáno dne a uskutečněno k Rozpočet na rok 2010 neexistoval, ale správní rada stav financí pečlivě sledovala. 12

13 6. Poděkování dárcům Olivova dětská léčebna v roce 2010 obdržela tyto finanční a věcné dary v celkové hodnotě ,00 Kč.: Finanční dary: Mezi výraznými dárci bylo Hl. město Praha částkou ,00 jako zůstatek daru věnovaného v roce Dále nadace pro rozvoj občanské společnosti nadační fond Albert na projekt Zdravá pětka ,00 Kč a firma BRAMAC věnovala ,- Kč. Olivova dětská léčebna všem dalším drobným i větším dárcům, přátelům a příznivcům děkuje za jejich podporu a finanční i nefinanční dary, které byly použity pro dětské pacienty. 13

14 14

15 Kontakty Olivova dětská léčebna, o.p.s. Olivova 224, Říčany telefon: , fax: číslo účtu: /0100 Komerční banka, a.s. Říčany ředitelka: Mgr. Zdeňka Provazníková, DiS primář: MUDr. Petr Koťátko

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. Úvod 2 Po předchozích letech, kdy Centrum pro restaurování zejména budovalo díky doplňkové činnosti své finanční zdroje, nastal v

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více