Data zdravotnictví pro zdravotnictví?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Data zdravotnictví pro zdravotnictví?"

Transkript

1 Data zdravotnictví pro zdravotnictví? E LINKX a.s. Novoveská 1262/ Ostrava - Mariánské Hory Informace: Zákaznická podpora: Web: Informace: Obchodní oddělení: Technická podpora e-shopu:

2 nemocnic, dohromady 9 oddělení 29 hospitalizací, na PZ uvedeno 43 lékařů (16 podpis) 3 NIS 72 ambulantních návštěv (spec) 14 lékařů 4 AIS (?) 16 zásahů RLP Léky 7/9 v první fázi období, 11/8 později Celkem 18/21 různých položek za celé období 4 varianty chemoterapie Množství zdravotnického materiálu Návštěvy PL Návštěvy domácí péče (2 poskytovatelé, 5 sester) Dopravní služba využita pouze 1x

3 lékaři (hospitalizace) dotazy na informace mimo vlastní odd (9%) 1 lékař živý zájem o výstupy z domácí diagnostiky (TK) 8 PZ správně uvedená medikace (28%) AZ cca 30% uvedena medikace léčiva jmenovitě 4 zásahy RPL požadavek podívat se na poslední HZ/AZ (25%) 17 PZ součástí zprávy i výsledky laboratoří (59%) Nejdelší HZ 6 stran (hospitalizace bez operačního zákroku) Nejkratší HZ 11 řádků, z toho 6 řádků převzato z předešlé HS Zdravotní materiál řízeno pojišťovnou, nikoliv reálnou potřebou

4 ( statistika a výzkum ) Cca 60-70% episod ověřování údajů dotazem Diagnostika ve více případech se opakuje (dtto, <10 dnů) Odhad provozní režie 10-15% Ověření interakcí léčiv 0% ( strojové ) Dotazy na případné využití informací o pacientovi zvenku Není nezbytné, podíváme se na to (papír) Pokud elektronicky součást našeho IS, jinak není čas Podpora provozu (objednávání apod.) Spíš NE (nebude spolehlivé) Analytické výstupy on-line (báze znalostí) Ano (2 lékaři), Možná Ano (5 lékařů?)

5 ehealthdays 2010 (Brno) ehealth není dosud téma pro odbornou veřejnost Nedůvěra, slabá priorita, obava ze ztráty informačního monopolu Praxe se bez ehealth obejde (sdílení dat, provozní podpora) Nevyhovující legislativa Elektronizace není předmětem Neexistující ekonomická motivace Mnohdy nedostatečná příprava a řízení projektů ze strany zadavatelů Koordinace Značné nároky na finance Často jiný výsledek, než byl očekáván

6

7 ezdraví 17 let 1. listopad 1996 Úřad pro státní informační systém ustanoven zákonem č. 272/1996 Sb. Státní informační politika cesta k informační společnosti říjen 1998, schváleno 1. května 1999 e-česko Konec 2003 návrh, přijetí 2004

8 ečesko 2006

9

10

11

12

13

14

15

16 Postup A Organizační a kompetenční vymezení ehealth (uvnitř resortu) Projektové standardy (postupy, kancelář) Co všechno k řešení? příprava Požadavky resortu B Vize, Cíle ehealth Strategie dosažení cílů C Konsolidace a správa master dat číselníky, klasifikace, admin. registry Konsolidace a správa standardů (metodiky, postupy) Legislativní vymezení Konsolidace a správa procesů řízení a provozu systému zdravotnictví s využitím možností elektronizace Správa elektronického zdravotního záznamu (EHR, MDS, jiné sady, formuláře) Věcná realizace vzdělávání PR uvnitř rezortu, mimo rezort D Vazba na egovernment Technologická infrastruktura (koncept, platformy, standardy výměny dat, komunikační kanály atd.) Tchnlg realizace E Čas EZD epres Zdravotní portál enzis Vypořádání ZZ ZP další úlohy

17 e-zpracování dat egovernment Rezortní master data Rezortní evidence a metodiky (vstupy) Informační systém zdravotní pojišťovny Standardy (syntaxe, sémantika) Principy, Pravidla Základní registry ROS ROB RUIAN RPP Registr PZS Registr zdrav. profesionálů Registr pojištěnců Rezortní číselníky EHIC Registr smluvních zdrav. zařízení Kapitační Registr (evidence) Evidence LZLF Vykazování péče dle metodik VZP Informační systém poskytovatele ZS Elektronická zdravotní dokumentace (sdílená) Architektonický koncept sdílení (rejstříky, indexy, úložiště dokumentů, pseudonymizace atd.) Technologická realizace Číselníky VZP Mezinárodní klasifikace a nomenklatury Číselníky SÚKL Číselníky ÚZIS Číselníky SZD Klasifikace DRG Registr (katalog) procedur Standardy Metodiky (postupy) NZIS (část bez admin registrů) EVIDENCE (výstupy) AGENDY (transplantace) Vytěžování dat Číselníky ČSÚ Číselníky MPSV Požadavky Metody analýz

18 egovernment obíhají data, ne lidé Základní komponenty ZR, datové schránky, CzechPoint Dlouhodobá nekoncepčnost Vyčlenění eveřejné správy z řešení Veřejné správy Dělení kompetencí na MV, několik poradních orgánů Zadávání úkolů z několika míst Exekutivní orgán Zapojení terénu, PR Katalog služeb pro občany i agendy samoobsluha

19 Nejsou lidi Státní ústavy (SÚKL, SZÚ) 2 Ústavy (ÚZIS + poskytovatelé péče) 10 Centra (KSRZIS, KST, NCONZO, poskytovatel péče) 4 Instituty (IKEM, IPVZ) 2 Fakultní nemocnice 9 Ostatní nemocnice 3 Krajské hygi stanice 14 Zdravotní ústavy 2 Psychiatrické nemocnice 15 Ostatní léčebny 2 Státní lázeňské léčebny 3 Ostatní organizace 4 Celkem 70

20 Zdravotnictví Heterogenní systém Nejednoznačná terminologie (národní, mezinárodní) Variabilita dokumentace Variabilita metod péče a jejího hodnocení Finanční modely Politické a sociální vlivy na systém Krátko/Dlouhodobé cíle lidí atd. ehealth Řešení (informační podpora) Role MZČR,eGovt (a zřizovaných institucí) Role INTER (EU, ISO, OpenXXX,...) Datové prvky (sémantika, syntaxe) Zprávy (syntaxe) Dokumentace (formát, pravidla) Integrace (rozsah??) Bezpečnost (procesy, technologie) Spolehlivost! (systém standardů, všeobecné přijetí) Role ZDRAV (ZZ, ZP, EDU, komory,...) Role ICT (IT, TELCO) Požadavky Věcná část řešení Formalizace! (Normy, Legislativa) Informační a komunikační technologie Heterogenní systém Variabilita metod, přístupů Rychlý rozvoj nemožnost vstřebat nové Variabilita technik HW, SW

21 kolik času? Řízený rozvoj služeb? Akceptace vychytávek tchlg Přízeň EU

22 Děkujeme za pozornost E LINKX a.s. Novoveská 1262/ Ostrava - Mariánské Hory Informace: Zákaznická podpora: Web: Informace: Obchodní oddělení: Technická podpora e-shopu:

1. Základní informace o implementačním plánu

1. Základní informace o implementačním plánu Implementační plán Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu OBSAH 1.

Více

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o Projekt informační strategie hl.města Prahy Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie KPMG Česká republika, s.r.o Jiří Vondrášek, Jiří Diepolt, Radka Haluzíková 12.5.2004, INF MHMP + informatici

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Členové Zpracovatelského týmu

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Členové Zpracovatelského týmu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Členové Zpracovatelského týmu Obsah - Základní informace o projektu - Obsah GeoInfoStrategie - Vize a cíle

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné

Více

Plenární schůze RHSD ČR

Plenární schůze RHSD ČR Plenární schůze RHSD ČR Téma: Aktuální informace o reformě zdravotnictví 20. května 2011 Obsah - Obsah str. 2 - Harmonogram legislativního procesu reformních zákonů str. 3 - Zákony str. 5 - Zákon o zdravotních

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Datum provedení oprav: 3. července 2013 (K úpravě došlo na základě ověření správnosti výroční zprávy 2003 Datum provedení oprav:a

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

identifikace v projektech

identifikace v projektech Karel Neuwirt Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví S využitím podkladů členů pracovní skupiny pro eidentitu estat.cz EFEKTIVNÍ STÁT estat.cz 2010 Poděkování estat.cz EFEKTINÍ

Více

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči Nepromarněme šanci! Povídá se, že když se katolická církev smířila se skutečností, že Země obíhá kolem Slunce, vyběhl jeden z kněžích na veřejnost se slovy Povolili nám to. Jsme ve stejné situaci. Politici

Více

ICT Krajského úřadu Kraje Vysočina

ICT Krajského úřadu Kraje Vysočina ICT Krajského úřadu Kraje Vysočina Listopad 2013 OI KrÚ Kraje Vysočina Architektura ICT KrU Kraje Vysočina Stěžení kroky výstavby ICT Informatizace krajů 2001-2003 Výstavba MAN Jihlava 2004+ Výstavba WAN

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ehealth na Vysočině David Zažímal

ehealth na Vysočině David Zažímal ehealth na Vysočině David Zažímal Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ NeOS emedocs mhealth analýza NIS elektronický podpis 2 ehealth projekty

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr.

Více

Informační management v regionálním rozvoji krajů a obcí

Informační management v regionálním rozvoji krajů a obcí Informační management v regionálním rozvoji krajů a obcí Informační management je třeba na regionální a obecné úrovni chápat ze tří základních pohledů: 1. V širších souvislostech koncepčních dokumentů

Více