Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2009/2010"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2009/2010

2

3 Obsah Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií UK Harmonogram akademického roku 2009/ Akreditované studijní programy FHS UK Bakalářský studijní program Magisterské obory Doktorské studijní programy Vysvětlivky Seznam předmětů Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul Katedra obecné antropologie - Erasmus Mundus Pracoviště Historické sociologie Katedra elektronické kultury a sémiotiky Katedra genderových studií Katedra obecné antropologie Pracoviště Orální historie - soudobých dějin Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích Katedra sociální a kulturní ekologie Katedra studií občanské společnosti Doktorský obor Aplikovaná Etika Doktorský obor Antropologie Doktorský obor Environmentální studia Rejstřík vyučujících Rejstřík podle názvů předmětů Rejstřík kódů předmětů

4 4

5 Univerzita Karlova v Praze Ovocný trh 5, Praha 1, telefon Vedení Univerzity Karlovy Rektor: Prorektor pro studijní záležitosti: Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost: Prorektor pro akademické kvalifikace: Prorektor pro vnější vztahy: Prorektor pro zahraniční styky a mobilitu: Prorektor pro rozvoj: Kvestor: Kancléř: Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. Prof. PhDr. Mojmír Horyna Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA Doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc. Ing. Josef Kubíček RNDr. Tomáš Jelínek 5

6 Obecné informace Fakulta humanitních studií UK U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice, telefon Vedení fakulty Dìkan Prodìkani Proděkan pro studium Proděkan pro záležitosti studentů Proděkan pro vědu a výzkum Proděkan pro zahraniční styky Konzultant pro zahraniční styky Proděkan pro rozvoj Tajemník fakulty Tajemník doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. Mgr. Josef Kružík, Ph.D. doc. PhDr. Zdeněk Pinc Mgr. Cyril Říha, Ph.D. prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Mgr. Marek Skovajsa, Ph.D. Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. Bc. Karel Strnad Vědecká rada FHS UK v akademickém roce 2009/10 Øádní èlenové prof. Dr. Phil. Johann Pall Arnason, CSc. prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. doc. PhDr. Jiří Bystřický, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. Ing. Egon Gál CSc. prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc. doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D. prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. doc. Dr. Miroslav Holeček prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc. prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. prof. RNDr. Stanislav Komárek, CSc. prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D. prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D. doc. PhDr. Zdeněk Pinc doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 6

7 Orgány a pracoviště FHS UK prof. Dr. Albert-Peter Rethmann RNDr. Vladimír Roskovec CSc. prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc. prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. Èestní èlenové prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. PhDr. Jaroslav Kohout PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. doc. Ing. Karel Müller, CSc. prof. PhDr. Radim Palouš, CSc. prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. prof. PhDr. Milan Sobotka, DrSc. prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. Akademický senát FHS UK Pedagogiètí pracovníci Předseda akademického senátu Místopředseda akademického senátu Členové akademického senátu Zástupci studentù Místopředsedkyně akademického senátu Členové akademického senátu Mgr. Aleš Svoboda PhDr. Jan Horský, Ph.D. Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D. Mgr. Hedvika Novotná Mgr. Markéta Seligová, Ph.D. Mgr. Richard Zika, Ph.D. Aneta Veselská Pavlína Kroupová Bc. Veronika Křenová Bc. Veronika Šprincová Alan Tyl 7

8 Obecné informace Děkanát FHS UK Sekretariát dìkana Telefon: , Vedoucí sekretariátu děkana Studijní oddìlení Vedoucí studijního oddělení, referát CŽV Asistentka proděkana pro studium Studijní publikace Bc. Sára Ungárová Lenka Pešková Bc. Kateřina Hrybkova Bc. Barbora Pánová Mgr. Jitka Štěpánková tel.: Bc. Magdalena Foffová tel.: Helena Dyršmídová tel.: Bc. Tamara Wheeler tel.: Bc. Maryia Yankouskaya tel.: Bc. Lenka Pinzová tel.: Bc. Kateřina Pollaková tel.: Bc. Dina Obeidová tel.:

9 Orgány a pracoviště FHS UK Sekretariát bakaláøského studia Vedoucí sekretariátu bakalářského studia Bc. Martina Rychlíková tel.: Bc. Kristýna Brunclíková tel.: Bc. Tereza Šustková tel.: Referát magisterského studia Referát doktorských studií Referát vìdy a výzkumu Referát pro zahranièní styky Ekonomické oddìlení Mgr. Kateřina Svítilová tel.: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. tel.: Mgr. Cyril Říha, Ph.D. tel.: Magdaléna Tošovská tel.: Bc. Dagmar Vološčuková tel.: Ing. Jitka Živná tel.: Referát personalistiky a mezd Mzdová účetní Personální agenda Jitka Prachařová tel.: Lenka Pešková tel.:

10 Obecné informace Laboratoø výpoèetní techniky Vedoucí LVT Bc. František Pinc tel.: Jan Černota tel.: Karel Hájek tel.: Ing. Jan Vaněk tel.: Pracoviště FHS UK Institut základù vzdìlanosti (IZV) U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice Ředitel Institutu základů vzdělanosti (IZV) Mgr. Richard Zika, Ph.D. tel.: Pracovi¹tì IZV Filosocký modul Vedoucí modulu Spoleèenskovìdní modul Vedoucí modulu Historický modul Vedoucí modulu Komunikativní modul Vedoucí modulu Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. tel.: Mgr. Hedvika Novotná tel.: Mgr. Markéta Seligová, Ph.D. tel.: PhMr. Lily Císařovská tel.:

11 Orgány a pracoviště FHS UK Kreativní modul Vedoucí modulu Kvalikaèní modul Vedoucí modulu Mgr. Aleš Svoboda tel.: Ing. Inna Čábelková, Ph.D. tel.: Institut magisterských studií (IMS) Husníkova 2075, Praha 5 - Stodůlky Ředitel Institutu magisterských studií Ing. Petr Pavlík, Ph.D. tel.: Katedry magisterských studijních programù Studia obèanského sektoru Vedoucí katedry Obecná antropologie Vedoucí katedry Sociální a kulturní ekologie Vedoucí katedry Elektronická kultura a sémiotika Vedoucí katedry Mgr. Romana Šloufová tel.: Mgr. Marek Halbich, Ph.D. tel.: PhDr. Ivan Rynda tel.: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D. tel.: Øízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Vedoucí katedry PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. tel.: Genderová studia Vedoucí katedry doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D. tel.:

12 Obecné informace Orální historie - Soudobé dìjiny Vedoucí pracoviště Historická sociologie Vedoucí pracoviště doc. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. tel.: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. tel.: Doktorská studia Husníkova 2075, Praha 5 - Stodůlky Garant doktorských studií prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. tel.:

13 Kontaktní informace Jméno Titul(y) Linka Jinonice/ Telefon Orgány a pracoviště FHS UK Pracoviště Abu Ghosh Yasar Mgr., Ph.D OA Aimová Irena Mgr sekretariát EKS Alt Jaroslav doc.ak.mal. 399 HM Altová Blanka PhDr. 399 HM Bartoš Hynek Mgr., Ph.D. 333, 332 FM Benyovszká Barbora IMS Benyovszky Ladislav doc., PhDr., 212 děkan fakulty CSc. Bittnerová Dana PhDr., CSc. 394 SM Bolcha Peter Ing. 394 SM Boušková Stanislava Mgr. 368 KM Bouzek Jan prof., PhDr OA Brousek Margarete-Anna PhDr. 366 KM Brunclíková Kristýna Bc. 374 SBS Bystřický Jiří doc., PhDr., EKS CSc. Císařovská Lily PhMr. 368 KM - vedoucí Csémy Jana Bc. 334 zahraniční oddělení Čábelková Inna Ing., Ph.D. 327 QM - vedoucí Černota Jan 372 LVT Češka Jakub Mgr., Ph.D. 393 QM Deverová Lenka JUDr KSOS Dohnalová Marie doc., Ing., KSOS - vedoucí CSc. Doležalová Lucie Ph.D. 366 KM Dospíšil Dimitrij Mgr. 366 KM Dyršmídová Helena 211 studijní oddělení Eichl Radek PhDr., Ph.D. 366 KM Ezzeddine Petra Mgr OA Fejfarová Petra Mgr KSOS - tajemnice Fialová Lenka Mgr RS Foffová Magdalena Bc. 335 asistentka proděkana pro studium Fulka Josef Mgr., Ph.D. 366 KM Habermannová Markéta PhDr., Ph.D. 366 mateřská dovolená Hájek Karel LVT Hájek Václav Mgr. 370 CM Halbich Marek Mgr., Ph.D OA - vedoucí katedry Haluzík Radovan Mgr. et Mgr OA 13

14 Obecné informace Haškovcová Helena prof., PhDr., RS RNDr., CSc. Havelka Miloš prof., PhDr., 396 SM CSc. Havelková Hana PhDr., Ph.D GS Havlíček Jan Mgr., Ph.D OA Havrdová Zuzana PhDr., CSc RS - vedoucí katedry Heřmanský Martin Mgr. 394 SM Himl Pavel Dr. phil. 399 HM Holeček Tomáš Mgr., Ph.D. 333, 332 FM Holmerová Iva doc., MUDr., RS Ph.D. Horáček Filip Mgr. 366 KM Horský Jan PhDr., Ph.D. 400 HM Hrdý Ladislav Mgr QM Hroch Miroslav prof., PhDr., 399 HM DrSc. Hrybkova Kateřina Bc. 388 sekretariát děkana Jeníčková Jana Ing., Ph.D referát doktorských studií Jurková Zuzana PhDr. 327 SM Kandert Josef doc., PhDr., 240 OA CSc. (Havel) Kašpar Jan Mgr QM Kiczková Zuzana doc., PhDr., GS CSc. Klapilová Kateřina Mgr. 327 SM Klvačová Petra Mgr., Ph.D. Knotková-Čapková Blanka doc., PhDr., Ph.D GS - vedoucí katedry Kolářová Kateřina Mgr., Ph.D GS Komárek Stanislav prof. RNDr., Dr garant doktorského studia Koubová Alice RNDr., 332, 333 FM Ph.D. Kratochvílová Marie PhDr. Kružík Josef Mgr., Ph.D. 335 proděkan pro studium Kružíková Jana Mgr., Ph.D. 393 QM Kulhánková Eliška Bc. 331 VaV Kunca Tomáš PhDr. 333, 332 FM Lindová Jitka Mgr., Ph.D. 396 mateřská dovolená Lukešová Lenka Bc. 212 sekretariát děkana Málková Gabriela Mgr., Ph.D. 396 SM 14

15 Orgány a pracoviště FHS UK Marcelli Miroslav prof. PhDr., Ph.D EKS - vedoucí katedry Marek Jakub Mgr OA Matonoha Jan Mgr GS Matoušek Václav doc., PhDr., OA CSc. Mirbakaite-Hvorecká Irma Ph.D. 369 KM Montagová Kristina Simona Mgr., Dr. 336 FM des. Moravcová Mirjam PhDr., DrSc. 327 SM Moree Dana Mgr., Dr KSOS Muhič-Dizdarevič Selma Mgr., Ph.D KSOS Mucha Ivan doc., PhDr., EKS CSc. Müller Karel doc., Ing., 394 SM CSc. Murgaš Jaromír PhDr. 333, 332 FM Nešpor Zdeněk R. PhDr., Ph.D. 399 HM; šéfredaktor Lidé města Novák Aleš doc., Ph.D OA Novák Arnošt Mgr. 270 SKE Novotná Hedvika Mgr. 395 SM - vedoucí Novotný Jaroslav Mgr., Ph.D. 333, 332 FM - vedoucí Novotný Karel prom. fil., 331 Ph.D., M.A. Oates-Indruchová Libora doc., Ph.D. Obeidová Dina Bc. 335 studijní oddělení Palek Bohumil PhDr., DrSc EKS Palek Karel prom.fil. 366 KM Pánová Barbora Bc. 388 sekretariát děkana Pavlík Petr Ing., Ph.D GS; ředitel IMS Pešková Lenka 388 sekretariát děkana / personalistka Pětová Marie Mgr., Ing. arch., Ph.D. 333, 332 FM; proděkan pro rozvoj Petříčková Taťána Mgr., Ph.D. 333, 332 FM Pinc František Bc. 372 LVT - vedoucí Pinc Zdeněk doc., PhDr. 390 proděkan pro záležitosti studentů Pincová Eliška Mgr. 393 QM Pinzová Lenka Bc. 335 studijní oddělení Pollaková Kateřina Bc. 335 studijní oddělení Pivoňková Věra Mgr. Pospíšilová Tereza Mgr., Ph.D. mateřská dovolená 15

16 Obecné informace Prachařová Jitka 328 ekonomické oddělení / mzdová účetní Prudký Libor Ing., Ph.D. 392 QM Putna Martin doc., Dr. 399 HM Richterová Eva Mgr. 396 SM Röschová Kateřina Bc. 270 SKE - tajemnice Rubešová Anna Mgr OA Rychlíková Martina Bc. 374 SBS - vedoucí Rynda Ivan PhDr. 354 SKE - vedoucí katedry Říha Cyril Mgr., Ph.D. 331 proděkan pro vědu a výzkum Říha Daniel PhDr., Ph.D. 370 CM Seligová Markéta Mgr., Ph.D. 399 HM - vedoucí Sepp Hans Rainer doc., Dr. 333, 332 FM Shanahan Daniel Ph.D. 366 KM Schreiberová Zuzana OA - tajemnice Síbrt Radovan Mgr. Skovajsa Marek Mgr., Ph.D konzultant pro zahraniční vztahy Skripnik Ondřej Mgr. 374 SM Slezáková Jitka Mgr., Ph.D. Smetáčková Irena Ph.D GS Sokol Jan prof., CSc., Ph.D. 334 proděkan pro zahraniční vztahy Sokolová Věra Ph.D mateřská dovolená Soukupová Blanka doc., PhDr., 394 SM CSc. Storchová Lucie Ph.D OA Strnad Karel Bc. 330, 212 tajemník fakulty Svítilová Kateřina Mgr vedoucí sekretariátu IMS Svoboda Aleš Mgr. 371 CM - vedoucí Synek Stanislav Mgr. 333 FM Šafařiková Radana Mgr., Ph.D EKS Škvařilová Božena doc., RNDr., OA CSc. Šloufová Romana Mgr KSOS Špot Marek Bc. 331 VaV Štěpánková Jitka Mgr. 363 studijní oddělení - vedoucí Šťovíčková Magdaléna Mgr. rodičovská dovolená Šubrt Jiří doc., PhDr., 327 SM CSc. Šustková Tereza Bc. 374 SBS 16

17 Teryngerová Veronika Mgr. 368 KM Tošovská Magdaléna 334 zahraniční oddělení Trnka Radek Ing., Ph.D. 270 SKE Trpišovský Milan Ing RS Tuček Jan Mgr. 400 HM Turková Miloslava PhDr., CSc. 327 SM Ungárová Sára Bc. 212 vedoucí sekretariátu děkana Valentová Jaroslava Mgr., DiS OA Vančát Jaroslav PhDr., Ph.D. 370 CM Vaněk Jan Ing. 372 LVT Vaněk Miroslav doc., PaedDr., Ph.D OH - vedoucí katedry Vaňková Markéta Mgr. et Mgr. 394 SM Vodochodský Ivan Mgr GS, KSOS Vološčuková Dagmar Bc. 201 ekonomické oddělení Vrabec Martin Mgr. 333, 332 FM Vrablíková Barbora 331 VaV Vrzáček Petr Mgr RS Wheeler Tamara Bc. 363 studijní oddělení Yankouskaya Maryia Bc. 211 studijní oddělení Zaoral Roman PhDr. 399 HM Zika Richard Mgr., Ph.D. 333, 332 FM Zima Petr doc., PhDr OA Živná Jitka Ing. 213 ekonomické oddělení 17

18 18

19 Harmonogram Harmonogram akademického roku 2009/2010 Zimní semestr (ZS) Zápis kurzů do zimního semestru Státní svátek Výuka v zimním semestru Termín pro odevzdání bakalářské/magisterské práce (SZZ mezi ) Vánoční prázdniny Zkouškové období v zimním semestru Den otevřených dveří Termín pro odevzdání bakalářské/magisterské práce (SZZ mezi ) Letní semestr (LS) Zápis kurzů do letního semestru Výuka v letním semestru Děkanský den Rektorský den Termín pro odevzdání bakalářské/magisterské práce (SZZ mezi ) Zkouškové období v letním semestru Přijímací zkoušky - doktorské studium Přijímací zkoušky - magisterské studium Termín pro odevzdání bakalářské/magisterské práce (SZZ mezi ) Přijímací zkoušky - magisterské a doktorské studium (náhradní termín) Termín pro odevzdání bakalářské/magisterské práce (SZZ mezi ) 19

20 Harmonogram 20

21 Akreditované studijní programy FHS UK Akreditované studijní programy FHS UK Bakalářský studijní program Humanitní studia Obor: Studium humanitní vzdělanosti Magisterské navazující studijní programy Humanitní studia Obor: Obecná antropologie - Integrální studium člověka Obor: Genderová studia Obor: Studia občanského sektoru Obor: Orální historie - Soudobé dějiny Obor: Historická sociologie Sociální politika a sociální práce Obor: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Ekologie a ochrana prostředí Obor: Sociální a kulturní ekologie Mediální a komunikační studia Obor: Elektronická kultura a sémiotika Doktorské studijní programy Postgraduální doktorské studium antropologie Obor: Antropologie Postgraduální doktorské studium filosofie Obor: Aplikovaná etika Postgraduální doktorské studium environmentálních studií Obor: Environmentální studia 21

22 Bakalářský studijní program Bakalářský studijní program Humanitní studia obor: Studium humanitní vzdělanosti Tříletý studijní program je vypisován v prezenční a kombinované formě studia, přijímací zkouška je společná pro obě formy studia. 1. Úvod Celková charakteristika studia, profil absolventů 2. Struktura studia Organizace studia Přijetí ke studiu Formy kontroly studia Podmínky absolvování 1. Úvod: Bakalářské studium humanitní vzdělanosti Bakalářské studium humanitní vzdělanosti (SHV) je vysokoškolský studijní obor humanitního vzdělávání, soustředěného kolem vědních oborů filosofické, historické, kulturní a sociální antropologie. Výrazným rysem tohoto programu je do značné míry otevřený studijní plán, který ponechává široký prostor individuálním schopnostem a zájmům každého studenta. Všichni studenti absolvují povinné předměty základních humanitních a společenskovědních oborů a souborné zkoušky v těchto oborech. Vhodnou volbou dalších předmětů se student může v průběhu studia postupně zaměřovat a specializovat buď k dalšímu (magisterskému) studiu v některém z příbuzných teoretických oborů, anebo k praktickému uplatnění. Profil absolventa Absolvent oboru Studium humanitní vzdělanosti získá orientaci v řadě humanitních disciplín (filosofii, sociologii, psychologii, historii, antropologii a ekonomii) a v jejich vzájemné provázanosti, dobrou praktickou znalost nejméně jednoho cizího jazyka včetně schopnosti odborného překladu, schopnost kritického myšlení a kultivovaný slovní a písemný projev. Velký důraz se klade především na pěstování samostatnosti, odpovědnosti a vlastní tvořivé práce, která umožní absolventům efektivně se dále vzdělávat a flexibilně se přizpůsobovat měnícím se požadavkům trhu práce. Absolvent získá předpoklady pro širokou sféru uplatnění, např. v oblasti státní správy a samosprávy, ve sféře neziskových organizací, ve vzdělávání, v oblasti výzkumných a badatelských aktivit různých institucí či při poskytování poradenství v prostoru multikulturní sféry a humanitně zaměřených institucí. Absolvent s převážně teoretickým zaměřením získá v průběhu studia kromě všeobecného humanitního základu odbornost v některé z výše zmíněných humanitních disciplín a bude adekvátně připraven k navazujícím magisterským studiím v řadě humanitních oborů. Absolvent s převážně aplikačním zaměřením se díky prakticky uplatnitelným dovednostem, jako je např. vytváření rešerší, editace a příprava textů, zpracovávání informací a tvorba firemních prezentací, uplatní v oblastech jako je public relation, reklama, média apod. 22

23 2. Struktura studia Bakalářský studijní program Obsah studia je členěn do dvou segmentů, teoretického a aplikačního, a dále do celkem šesti modulů: teoretický segment zahrnuje moduly společenskovědní, historický a filosofický, aplikační segment moduly komunikativní, kreativní a kvalifikační. Za nabídku a kvalitu vypisovaných předmětů odpovídá vedoucí příslušného modulu. Bývá zvykem, že si student na počátku (či v průběhu) studia zvolí tzv. tutora (některý z učitelů FHS UK), který je mu nápomocen ve výběru předmětů a později ve volbě tématu bakalářské práce, jejímž je zpravidla vedoucím. Výběr tutora není povinností, je však vzhledem ke snazší a úspěšnější orientaci ve studiu studentům vřele doporučován Pøijetí ke studiu Při přijímací zkoušce je prověřována praktická znalost alespoň jednoho cizího jazyka (ze skupiny angličtina, francouzština, němčina), a to nejen na běžně uživatelské, ale i základní odborné úrovni Formy kontroly studia Povinnosti, které musí student absolvovat, kopírují modulární strukturu studia. Ve čtyřech z šesti modulů je vypsána souborná zkouška, jejímž úspěšným absolvováním student získává vždy 10 kreditů: Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě (společenskovědní modul), Evropské dějiny ve světových kontextech (historický modul), Filosofická antropologie (filosofický modul) a Ověření jazykové kompetence (komunikativní modul). Prerekvizitou souborných zkoušek jsou úvodní kurzy - Úvod do antropologie, Úvod do ekonomie, Úvod do filosofie, Úvod do psychologie, Úvod do sociologie a Úvod do studia historie. Kontrola studia probíhá semestrálně podle Pravidel pro organizaci studia FHS UK a to standardně prostřednictvím zkoušek, souborných zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů Podmínky absolvování 1. Požadavkem pro završení studia a dosažení titulu bakalář je složení státní závěrečné zkoušky, jejímž předpokladem je zisk 180 kreditů při splnění všech povinností a vypracování bakalářské práce. Standardní doba studia jsou tři roky (šest semestrů). Student může úspěšně zakončit i dříve, pokud splní požadované povinnosti. 2. Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky, jejímiž předměty jsou filosofická antropologie, evropské dějiny ve světových kontextech, společenské vědy v interdisciplinární perspektivě a ověření jazykové kompetence. Státní závěrečná zkouška se koná před komisí, jejíž členy jmenuje děkan. 23

24 Magisterské navazující studijní programy Magisterské obory Humanitní studia obor: Obecná antropologie - Integrální studium člověka Charakteristika oboru Dvouletý navazující magisterský obor v prezenční formě studia nabízí důkladné vzdělání ve fyzické, filosofické, kulturní a sociální antropologii, v sociolingvistice a archeologii. Součástí studia je i praxe v antropologickém terénním výzkumu, zaměřeném zejména na sociální a etnické skupiny v ČR, na jejich setkávání a možné konflikty. Student si vybírá z kombinace dvou specializačních modulů: povinným modulem navazujícího studijního oboru Obecná antropologie - Integrální studium člověka je sociokulturní a lingvistická antropologie. Tento základní specializační modul si každý student doplní jedním dalším ze seznamu: - historická antropologie - kulturní dějiny - filosofická antropologie - humánní etologie. Informace o uplatnění absolventů Absolvent jakýchkoli specializačních modulů oboru OA-ISČ kromě jazykových znalostí, zvládá na vysoké úrovni metodologii a teorii zvolených specializací a je schopen kvalitně provádět samostatný výzkum zaměřený na různé kulturní, společenské, historické, filosofické aj. fenomény. Velmi dobře se orientuje ve složitých zákonitostech a vztazích sociokulturního vývoje rozmanitých etnických, sociálních, konfesijních aj. skupin a dovede zkoumat a analyzovat různé společenské a symbolické systémy a procesy, zdroje konfliktů uvnitř lidského společenství a iniciovat opatření k jejich řešení. Absolvent nachází široké uplatnění např. v univerzitní sféře jako vysokoškolský učitel a výzkumný pracovník, v nejrůznějších nadacích a neziskových organizacích, dále ve státní správě, v žurnalistice, diplomatických službách, firemním výzkumu apod. Erasmus Master Mundus program Německá a francouzská filosofie v Evropě (Europhilosophie) nabízí pro studenty z celého světa vybrané na základě přijímacího řízení dvouletý navazující magisterský studijní program zaměřený speciálně na německou a francouzskou filosofii od 18. století do současnosti a na jejich vzájemné vlivy v intelektuálním a kulturním evropském prostoru. Je vyučován na sedmi univerzitách v německém a francouzském jazyce. Výuka na FHS UK se soustřeďuje především na německou a francouzskou fenomenologii, ale nabízeny jsou pravidelně rovněž kurzy o německé klasické filosofii a o současném francouzském myšlení. Další informace: 24

25 Magisterské navazující studijní programy Humanitní studia obor: Genderová studia Charakteristika oboru Cílem studia je připravit absolventy pro další působení jak v teoreticko-výzkumné, tak v prakticko-politické a poradenské oblasti, neboť toto studium klade důraz jak na teoretické vzdělání a analytické dovednosti, tak i na schopnost jejich aplikace v praxi. Kombinuje znalost současných diskusí k daným otázkám ve světě se znalostí konkrétních kulturních, sociálních a politických problémů v České republice a způsobů jejich řešení. Pojem gender označuje jeden z centrálních principů sociální organizace a produkce významů. Studia genderu zkoumají především mechanismy, jakými gender v lidské kultuře poznamenává sociální instituce, vztahy mezi lidmi, jazyk, vědu, technologii, umění, sexualitu atd. Zkoumá se vznik a vývoj genderového řádu v určitých kulturách a společenstvích, způsoby jeho naturalizace, jeho internalizace prostřednictvím socializace a sociální kontroly, zahrnující mj. i jeho somatizaci, symbolické násilí apod. Informace o uplatnění absolventů Absolventky a absolventi tohoto oboru naleznou uplatnění zejména v organizacích zabývajících se otázkami sociálními, otázkami rodiny, domácího a veřejného násilí, práv na rovné příležitosti, rozvoje občanské společnosti, udržitelného rozvoje a pracovního práva, v nově vznikajících nadnárodních organizacích, aj. Ve své práci, samostatné, týmové či řídící (v roli zprostředkovatelů řešení problémů, ve výzkumu, vzdělávání dospělých, osvětě, v plánování, v uplatňování metod sociální změny) budou schopni uplatňovat rozvinutou genderovou senzibilitu, provádět aplikovanou genderovou analýzu, hodnotit podnikové, stranické, státní, aj. programy. Budou tak, jinými slovy, přispívat k tzv. gender mainstreaming, tj. k integraci genderových aspektů do rozhodování státních i nestátních institucí, budou rozvíjet sociální spravedlnost, genderovou rovnost i základní lidské právo na jinakost, a stanou se tedy de facto i vlastními nositeli sbližování právní a společenské praxe ČR s Evropskou unií. Absolventky a absolventi specializace se budou moci uplatnit také v práci odborně teoretické a pedagogické na univerzitní úrovni, a přispívat tak k rozvoji oboru na interdisciplinární a mezinárodní úrovni. Humanitní studia obor: Studia občanského sektoru Charakteristika oboru Studijní program se skládá ze tří částí: filosofická, sociologická a antropologická teorie pro občanský sektor; ekonomie a právo; aplikační předměty. Výuka předmětů je rozložena rovnoměrně zejména do prvních 3 semestrů, ve 4. semestru je ponecháno více prostoru průběžné praxi a ekonomicko-právní praxi v nestátních neziskových organizacích nebo v institucích státní správy. Profilové předměty jsou doplněny semináři. Studenti mohou navštěvovat kurzy jiných kateder a modulů FHS UK. 25

26 Magisterské navazující studijní programy Informace o uplatnění absolventů Absolvent studijního oboru je dobře obeznámený se základními soudobými teoretickými poznatky o občanské společnosti z oblasti společenských věd a práva a disponuje prakticky uplatnitelnými ekonomickými a právními znalostmi. Má výborný přehled o politickém systému a systému zprostředkování zájmů v České republice a Evropské unii a dostatečné znalosti o tvorbě a vývoji veřejné politiky v národním i evropském rámci. Absolvent též nabyde cenných manažerských, organizačních a komunikačních dovedností z oblasti řízení, provozu a personalistiky nestátních neziskových organizací (NNO), využitelných v praxi. Uplatní se v nestátních neziskových organizacích (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích apod., ve státní správě nebo v mezinárodních institucích a organizacích. FHS UK realizovala mezinárodní výzkum Role a vize nadací a spolupracuje na mezinárodním výzkumu občanského sektoru. Humanitní studia obor: Orální historie - Soudobé dějiny Charakteristika oboru Cílem studijního oboru je v návaznosti na bakalářské vzdělání vychovat vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti soudobých dějin a orální historie na magisterské univerzitní úrovni. Obor navazuje na bakalářské studijní programy společenskovědního a humanitního směru a zaměřuje se na velmi perspektivní problematiku soudobých dějin v širokém interdisciplinárním, geografickém a časovém pojetí. Obor umožňuje studentům, aby se profilovali ve dvou segmentech. Směr historický vedle základních předmětů z oboru v hlavní nabídce umožňuje specializaci na konkrétní témata vykládaná v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu. Směr metodologický se zaměřuje především na teoretické i praktické otázky využití orální historie a dalších kvalitativních metod při výzkumu nedávné minulosti. Studium je v rámci obou směrů založeno nejen na získávání teoretických a metodologických poznatků z nejrůznějších příbuzných oborů zkoumajících dané téma (kromě historie a antropologie také z politologie, sociologie, sociální lingvistiky, psychologie, sociální geografie apod.), ale poskytuje studentům adekvátní možnost aktivně se na výzkumu zkoumaného tématu podílet (formou prací, zapojení do výzkumných projektů, účastí na konferencích). Informace o uplatnění absolventů Absolventi mají šanci se stát nejen úzce specializovanými odborníky s uplatněním v oblasti vědecké a výzkumné činnosti provozované na akademické půdě, ale díky svým znalostem, dovednostem a zkušenostem mají možnost širokého uplatnění ve sféře formálního a neformálního vzdělávání, v institucích univerzitního i neuniverzitního typu, jako řadoví nebo vedoucí pracovníci ve státní a politické správě ústřední, krajské nebo místní úrovně, v expertních skupinách EU, v agenturách sítě OSN, ve sféře památkové péče a obecně ve sféře péče o kulturní dědictví (např. v památkových ústavech, v muzeích apod.), dále pak na pozici správců novodobých archivních fondů a pracovníků odpovědných za spisovou službu v archivech státních, ale také podnikových a firemních. Samozřejmě pak mohou nalézt uplatnění v soukromém sektoru jako pracovníci neziskových organizací působících např. v oblasti dodržování a obecné ochrany lidských práv, v oblasti monitoringu genderových 26

27 Magisterské navazující studijní programy práv či práv menšin, nebo se budou specializovat na konkrétní sociální pomoc a poradenství u vybraných jednotlivců či skupin obyvatel. Dále pak absolventi mohou působit jako řadoví pracovníci, resp. pracovníci managementu domácích, evropských či globálních politických (či ekonomických) institucí a organizací, jako tvůrčí pracovníci tištěných, elektronických či audiovizuálních médií nebo jako odborní analytici a experti v oblasti poradenství. Humanitní studia obor: Historická sociologie Charakteristika oboru Cílem studijního oboru historická sociologie je rozvíjet badatelskou činnost a pedagogickou přípravu odborníků se zaměřením na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, jež významným způsobem ovlivňují život soudobých společností. Jedná se zejména o problematiku modernizace a sociální změny, globalizačních tendencí a vlivů, integračních a dezintegračních procesů, vztahů kontinuity a diskontinuity, náboženské a kulturní plurality, propojování globálního a lokálního, identifikaci šancí a rizik sociálního vývoje, analýzu konfliktních situací a možností jejich překonávání. Potřeba porozumět všem těmto otázkám vyvolává požadavky na rozvoj adekvátních teoretických a metodologických přístupů a zároveň na specifickou přípravu vysokoškolských studentů. Informace o uplatnění absolventů Absolventi oboru získají během studia teoretické znalosti historickosociologického charakteru z oblasti sociální, kulturní, náboženské, politické a ekonomické, odborné dovednosti založené na zvládnutí základních přístupů kvantitativní a kvalitativní historickosociologické výzkumné metodologie a předpoklady pro profesní uplatnění jak v akademické sféře, tj. na vysokoškolských pracovištích a výzkumných ústavech, tak v mimoakademické sféře: ve státní správě a samosprávě, nevládních organizacích, agenturách, poradenských firmách, vzdělávacích institucích, kulturních organizacích a médiích. Sociální politika a sociální práce obor: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Charakteristika oboru Obor využívá obecných poznatků a postupů vytvořených v oblasti managementu, sociologie medicíny a sociální práce a za pomoci odborníků v příslušných oborech je aplikuje na oblast zdravotních a sociálních služeb. Student získá teoretické základy z oblasti metodologie, řízení a supervize, seznámí se s vlivy faktorů vnějšího a vnitřního prostředí na chování a řízení organizace a naučí se provádět její analýzu. Pozná, jak vypadá efektivní organizace z hlediska organizačního rozvoje a rozvoje lidských zdrojů. Naučí se plánovat a získávat podporu pro organizační změnu ve vybrané sociální nebo zdravotnické organizaci. Seznámí se se specifickými problémy zdravotně a sociálně znevýhodněných skupin a jejich postavením v roli uživatelů služeb, s právy uživatelů a etikou práce v sociální a zdravotnické sféře. 27

28 Magisterské navazující studijní programy Osvojí si některé metody realizace/řízení změny s přihlédnutím k právům uživatelů a efektivitě služby. Student bude pod vedením a ve spolupráci s kontaktní osobou v organizaci průběžně vyhodnocovat implementaci procesu změny ve vztahu ke stanoveným cílům a provede závěrečnou evaluaci. Očekává se, že takto připravení odborníci budou přínosem pro rozvoj nových trendů v řízení zdravotního a sociálního sektoru. Mezi vyučujícími jsou odborníci, kteří pocházejí z praxe, nové metody si osvojili převážně díky zahraničním kontaktům a zkušenostem a vlastní praxi získali při zavádění nových metod v ČR a tvorbě reforem, na nichž se přímo angažovali. Informace o uplatnění absolventů Absolvent je specialista v oblasti pomáhajících profesí, který se na základě širšího vědního základu z oblasti humanitních věd a managementu orientuje v evropských systémech zdravotní a sociální péče a sociální politiky a rozumí jejich vývoji, chápe souvislosti mezi faktory sociálního a ekonomického prostředí a jejich dopady na rozhodování řídících pracovníků a je schopen komplexně analyzovat sociální nebo zdravotnickou organizaci. Orientuje se ve specifických potřebách zdravotně a sociálně znevýhodněných klientských skupin, v jejich právech a v etice zdravotnických a sociálních profesí. Má přehled o problematice řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních, chápe úlohu supervizní práce v řízení a možnosti využití supervize pro zlepšení kvality. Je senzitizován pro mezioborovou spolupráci v týmech a pro spolupráci řídících pracovníků s externími supervizory. Dovede navrhnout, podporovat a hodnotit organizační změnu s využitím adekvátních výzkumných metod a sledovat její efekt. Absolvent se může uplatnit jako vysokoškolsky vzdělaný manažer státních i nestátních sociálních a zdravotnických zařízení a pracovišť, pracovník státní a veřejné správy ve zdravotnické a sociální oblasti. Absolventi mohou vykonávat ve zdravotnictví činnosti související s poskytováním zdravotní péče dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. a v sociálních službách získají dle zákona 108/2006 Sb. odbornou způsobilost pro výkon povolání sociálního pracovníka. Ekologie a ochrana prostředí obor: Sociální a kulturní ekologie Charakteristika oboru Cílem je multikultura rozvoje, kulturní diversita, multikulturní paradigma, tedy nalézání a uplatňování kooperativních strategií: ekonomických, právních, hodnotových, etických a dalších nástrojů, zejména založených na sociologickém a kulturologickém zkoumání a uplatněných ve veřejné a sociální politice. Úlohou sociální a kulturní ekologie je pokusit se rozlišit sjednocující rysy trvale udržitelného rozvoje (v ekonomice, právu, občanských postojích, demokratické politické pluralitě atp.) od jejich nezbytně odlišných implementací vzhledem ke kulturní, historické, etnické, estetické tradici a paměti a přírodním podmínkám. Sociální a kulturní ekologie tedy zkoumá uplatnění principů trvalé udržitelnosti v konkrétní kultuře, civilizaci, v politice a veřejné a sociální politice. Sociální a kulturní ekologie se nezabývá výslovně technikou, technologiemi, technologiemi šetrnými k životnímu prostředí a podobně. Táže se však mj. po předpokladech vzniku techniky a technologií; nezkoumá jejich vliv na jednotlivé složky životního prostředí, ale ptá se po jejich vlivu na podobu novodobé civilizace, novodobé vědy a lidského poznání, prožívání a tvořivosti. Přírodu ve 28

29 Magisterské navazující studijní programy vztahu k technice zkoumá v nejobecnějších souvislostech (vyčerpatelnost zdrojů, limitovaná asimilační kapacita prostředí). Hledá strategie a kooperativní metody řešení globálních problémů ve smyslu hesel Mysli globálně, jednej lokálně, Od jedné Země k jednomu světu ( Think Globally, Act Locally, From One Earth to One World ). Informace o uplatnění absolventů Absolventi oboru sociální a kulturní ekologie by měli být odborníky ve sféře společenskovědních souvislostí trvale udržitelného rozvoje, včetně praktické orientace ve společenském a veřejném životě, ve veřejné a sociální politice. Nebezpečí povrchních poznatků by měla předcházet současná předmětová a problémová orientace výuky a organizace výuky a osobní profilace studenta. Žádoucím výsledkem je individuální vzdělání odpovídající teorii hřibu : při slušné úrovni všeobecných znalostí a osvojení poznatků dílčích disciplín sociální a kulturní ekologie je absolvent pevně odborně zakotven hlubokým metodickým i faktickým poznáním libovolné specializace. I pro vysokoškolské studium zde platí zásada environmentální výchovy o trojím charakteru vzdělání ve znalostech, postojích a dovednostech. Předpokládá se trojí uplatnění absolventů: - vědecká činnost při zkoumání a rozvíjení strategií trvale udržitelného rozvoje; - pedagogicko-vědecká činnost na školách připravujících učitele. Tomu odpovídá i předpokládaná možnost doplnit studijní program sociální a kulturní ekologie o pedagogickou kvalifikaci; - jako odborníci kombinované environmentálně-společenskovědní orientace ve veřejném a politickém životě, ať už v oblasti výkonné nebo zákonodárné moci, ve státní správě nebo v samosprávě. Dalšími oblastmi uplatnění jsou sdělovací prostředky a management a případně další sféry. Mediální a komunikační studia obor: Elektronická kultura a sémiotika Charakteristika oboru Studium vychází z koncepce rovnocennosti významu zdroje a příjemce sdělení, a současně klade důraz na multiplikující efekty komunikačních kanálů - média, digitalizace, virtuální realita. Získané znalosti umožňují absolventům uplatnění především v oblasti managementu kulturní a sociální sféry, v oblasti médií a kulturní správy, v činnosti pedagogické, a dále všude tam, kde je kladen důraz na komunikativní kompetenci, zejména prostřednictvím interaktivních médií. Program je strukturován do čtyř specializací: sémiotika, média a komunikace, společnost a kultura, interaktivita a média. Jedná se o kombinaci základní povinné části, společné pro všechny studenty, povinně volitelných a výběrových přednášek a specializačního /diplomového/ semináře. Informace o uplatnění absolventů Absolvent oboru je vzdělaný, jazykově vybavený odborník, s širokými teoretickými znalostmi z oblasti teorie sémiotiky, komunikace, médií a interaktivity, s dostatečným analytickým zázemím a schopností pojmenovávat a definovat i jemné vazby a souvislosti mezi 29

30 Magisterské navazující studijní programy transportem a translací jednotlivých forem a způsobů sdělení. Absolvent dovede analyzovat různé sociální a symbolické systémy, procesy a vztahy, popisovat jejich zdroje a kontexty, jakož i hledat oblasti možných informačních deficitů a kolizí, včetně možnosti navrhnout adekvátní řešení. Absolventi programu jsou oborově vzdělaní odborníci s širokým rozsahem znalostí z oblastí soudobých filosofických a sociálních aspektů komunikace, sociologie kultury, sémiotiky, antropologie reklamy a elektronických médií s ohledem na funkci a vliv tele-technologií, hyperreality a digitalizace komunikačních prostředků a prostředí. Absolventi programu ovládají základní techniky a dovednosti z oblasti interaktivních médií, technologie interaktivity a tvorby mediálních programů. 30

31 Doktorské studijní programy Doktorské studijní programy Postgraduální doktorské studium antropologie obor: Antropologie Postgraduální doktorské studium Antropologie na FHS UK se realizuje v oborech filosofická, historická, sociálně-kulturní, socio-lingvistická a fyzická antropologie. Úkolem studia je osvojení si teoretických základů oboru a zvládnutí jeho metod a metodologie vědeckovýzkumné práce. Studijní plán doktoranda zahrnuje zkoušku z živého jazyka a čtyři povinné zkoušky. Koncepci studia a požadavky jednotlivých oborů určuje oborová rada. Studijní program se vypisuje v prezenční a kombinované formě studia. Personální zajištění: prof. Miloš Havelka, CSc., Mgr. Jan Havlíček, Ph.D., prof. PhDr. Miroslav Hroch, CSc., prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc., doc. PhDr. Zdeněk Pinc, prof. Jan Sokol, CSc., Ph.D., doc. PhDr. Petr Zima Postgraduální doktorské studium filosofie obor: Aplikovaná etika Postgraduální doktorské studium Aplikované etiky poskytuje vysokoškolsky vzdělaným odborníkům s určitou odbornou praxí příležitost k vědecké práci při zkoumání etického rozměru a konkrétních etických otázek v oblasti vědy a techniky, péče o lidský život a zdraví, výchovy a vzdělávání, masové komunikace, veřejného života, státní správy, hospodářství a financí apod. Důraz se klade i na zpracovávání a interpretaci rozmanitých závazných souborů profesních pravidel jednání neboli etických kodexů v různých oblastech lidské činnosti. V rámci studia by měl student získat teoretické znalosti zejména z oblasti filosofické hermeneutiky, filosofické antropologie, teoretické etiky a teorie lidské společnosti a uplatnit je ve své odbornosti. Studijní plán doktoranda zahrnuje pět povinných zkoušek a aktivní znalost živého jazyka. Koncepci studia určuje oborová rada. Program se vypisuje v prezenční i kombinované formě studia. Personální zajištění: prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc., prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc., prof. ThDr. Ctirad V. Pospíšil, prof. ThDr. Albert-Peter Rethmann, prof. Jan Sokol, CSc., Ph.D., doc. PhDr. Zdeněk Pinc, PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., JUDr. Ondřej Dostál, doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., doc. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N., prof. JUDr. Helena Válková, CSc. 31

32 Doktorské studijní programy Postgraduální doktorské studium environmentálních studií obor: Environmentální studia Cílem programu Environmentální studia je poskytnout konceptu udržitelného rozvoje oporu ve formě výzkumu vedeného vědeckou metodou. Předpokládá se též, že výstupy výzkumů budou významným zdrojem vědecky ověřených informací pro objektivní, relevantní a kvalifikované rozhodování týkající se environmentálních aspektů ekonomického a sociálního rozvoje České republiky. Studijní program je uskutečňován jak ve formě prezenční, tak kombinované. Personální zajištění: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., doc. RNDr. Martin Braniš, CSc., prof. Miloš Havelka, CSc., doc. JUDr. Eva Kružíková, CSc., prof. RNDr. Hana Librová, CSc., doc. JUDr. Václav Metrický, prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., doc. Ing. Karel Müller, CSc., prof. Jan Sokol, CSc., Ph.D., doc. Ing. Petr Šauer, CSc., MUDr. Radim Šrám, DrSc., prof. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc. 32

33 Vysvětlivky Vysvětlivky Seznam předmětů obsahuje pouze předměty Fakulty humanitních studií (kód vždy začíná písmenem Y, YB označuje bakalářský předmět, YM předmět magisterský, YD předmět doktorský). Převážná většina předmětů je otevřena rovněž pro studenty jiných fakult, někdy může být však zápis předmětu omezen podmínkou absolvování jiného (zejména u předmětů, které tematicky navazují na předchozí semestr a jsou označeny I., II. atd.). Předměty jsou řazeny do skupin podle pracovišť, která zajišťují jejich výuku. Příklad: Jazyk a národ v raném novověku YBH011 [3] Himl, Pavel opak 2/0 KZ nevyučován Současné dějepisectví umísťuje vznik moderních evropských národů a počátek moderního nacionalismu na přelom 18. a 19. století. Neznamená to, že by se předtím lidé nijak skupinově nevymezovali, za důležitou se má v raném novověku přináležitost konfesijní, ale také vrchnostenská, resp. zemská. Hovoří se samozřejmě také o předmoderních národech, utvářených či konstruovaných na jiných principech - příkladem mohou být středověké národy (univerzitní), šlechtické či zemské. Snad kromě Božího lidu v českém husitství a reformace obecně toho o rozšíření a působení těchto elitních koncepcí v širších vrstvách obyvatelstva příliš nevíme. Jazyky, jimiž se příslušníci těchto skupin každodenně dorozumívali, jako by při jejich vymezování nehrály roli. Právě na identifikační a symbolickou úlohu jazyka v raně novověkých společnostech se seminář mimo jiné zaměří. Kapacita předmětu: 25 Korekvizity: YBAKA57ZI Prerekvizity: YBHAAA1LI Záměnnost:YBA024 Neslučitelnost: YBHPH10LI 1. Jazyk a národ v raném novověku (název předmětu) 2. YBH011 (kód předmětu) 3. [3] (počet kreditů) 4. Himl, Pavel (vyučující) 5. opak (předmět lze splnit opakovaně) 6. 2/0 (rozsah v hodinách týdně, přednáška/seminář) 7. KZ (způsob atestace: KZ = klasifikovaný zápočet, Zk = zkouška, Z = zápočet) 8. nevyučován (předmět není v tomto semestru vyučován) 9. Symbol» «označuje předmět, který je vypisován v zimním i letním semestru. 10. Následuje stručná anotace, případně informace o kapacitě. 11. Na posledním řádku jsou uvedeny vztahy mezi tímto předmětem a ostatními předměty, které při zápisu kontroluje počítač: - Korekvizity = pro zápis kurzu je nutné mít současně zapsaný nebo již absolvovaný kurz uvedený jako korekvizita; 33

34 34 - Prerekvizity = pro zápis ke kurzu je nutné mít již absolvovaný kurz uvedený jako prerekvizita; - Záměnnost = kdykoli je požadováno splnění (absolvování) předmětu, je dostačující absolvovat předmět uvedený jako záměnný; - Neslučitelnost = student si nemůže předmět zapsat v případě, že absolvoval nebo má právě zapsaný předmět uvedený jako neslučitelný.

35 Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul Seznam předmětů Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul Elektronická kultura a média YBK0015LI [3] Bystřický, Jiří 0/2 KZ Cílem předmětu je předložit v několika základních koncepcích vznik, obsahy a témata fenoménu elektronické kultury. Součástí úvodu je rovněž rozbor vybraných textů, které umožňují obecnější náhled na danou problematiku (např.: Flusser, Lévy, Luhmann). Kapacita předmětu: 25 Percepce hudební tvorby (1) YBK7001ZI [2] Bystřický, Jiří 0/2 KZ Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými ukázkami z hudební tvorby soudobé jazzové, rockové a alternativní produkce a zohlednit některé kompoziční, aranžérské, textové a interpretační postupy. Kapacita předmětu: 20 Modelování YBK2010BI [2] Devínská, Edita» 0/2 KZ «Blokový kurs, který rozvíjí plasticko-prostorové cítění studentů a který procvičuje prostorovou paměť a představivost. Kapacita předmětu: 15 Sborový zpěv YBK7007ZI [2] Fousková, Miloslava opak» 0/2 KZ «Seminář si klade za cíl rozvoj hudebních schopností a dovedností, zejména v oblasti společného (sborového) zpěvu. Je určen pro studenty se zájmem o aktivní účast na sborovém vícehlasém zpěvu. Kapacita předmětu: 50 Antropologie obrazu YBK2008ZI [3] Hájek, Václav 0/2 KZ Příspěvek k širšímu studiu vizuální kultury jako mezioborové oblasti (filmová věda, dějiny umění, estetika, divadelní věda, antropologie atd.). Objevuje se stoupající potřeba sledovat vizuální a obrazové způsoby percepce a reprezentace vzhledem k jejich výrazně vzrůstajícímu vlivu v oblasti medializované komunikace. Studium obrazových struktur, jejich příjmu a produkce, je nezbytné pro teoretické uchopení současné antropogenní reality, veřejného prostoru, přenosu informací, distribuce moci apod. Kapacita předmětu: 25 35

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Zápis o veřejném hlasování per rollam o

Zápis o veřejném hlasování per rollam o Zápis o veřejném hlasování per rollam o žádosti o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Humanitní studia, studijnímu oboru Integrální studium člověka Obecná antropologie (prezenční a kombinovaná

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 14. března 2013

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 14. března 2013 Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 14. března 2013 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 14. března 2013 - program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013. Prezenční a kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013. Prezenční a kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013 Prezenční a kombinované studium OLOMOUC 2012 3 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rektorát, Křížkovského 8, 771

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Garant: JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2010/2011

Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2010/2011 Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2010/2011 Obsah Univerzita Karlova v Praze......................................................... 5 Fakulta

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2011/2012

Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2011/2012 Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2011/2012 Obsah UniverzitaKarlovavPraze...5 FakultahumanitníchstudiíUK... 6 Harmonogramakademickéhoroku2011/2012...19

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní - 1 - Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence

Více

Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina

Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr.

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 http://dokumenty.osu.cz/pdf/czv/programy-kurzy-pdf-czv.pdf

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. prorektor UK Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. prorektor UK Doc.

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Autoři: Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Mgr. Lenka Špirudová Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Seminář Jindřichův Hradec

Více

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Řídící tým Hlavní manažer projektu Finanční manažerka projektu Hlavní koordinátor projektu Koordinátorka pro oblast pohybu Koordinátorka pro

Více

Projekt EQUIP. Školení tutorů

Projekt EQUIP. Školení tutorů Projekt EQUIP Školení tutorů EQUIP - OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO EKONOMIKU ZNALOSTÍ projekt rozvoje e-learningu na Vysoké škole finanční a správní Součást operačního programu: Praha Adaptabilita Cílem projektu

Více

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Součást FF UK Číslo projektu Název Hlavní řešitel Rozhodnutí ÚVES FF_15_TO1_041 Nová Paradigmatika spisovné ruštiny

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

Absolutorium a zkušební komise u absolutoria studijních skupin 1/A1 a 2/A1 (68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost)

Absolutorium a zkušební komise u absolutoria studijních skupin 1/A1 a 2/A1 (68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost) VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ Č. j. VPŠB-311-27/UV-2010 Brno 27. dubna 2011 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Absolutorium a zkušební komise u absolutoria studijních skupin 1/A1 a 2/A1 (68-42-N/04

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2011 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Schváleno Kolegiem děkanky PdF UP dne 10. dubna 2007 Schváleno Akademickým senátem Pedagogické

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 19. dubna 2005 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení PhDr. Alfreda

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce Název předmětu 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p + 0s (Platnost akreditace: 17.2. 2009

Více

Administrace programu Erasmus na UHK

Administrace programu Erasmus na UHK Rektorský výnos č. 2/2014 Administrace programu Erasmus na UHK Článek I Cíl dokumentu 1) Specifikovat organizační strukturu programu na UHK. 2) Definovat co nejpřesněji úkoly a odpovědnosti a kontrolní

Více

Obhajoby květen 2014. úterý 27.5.2014

Obhajoby květen 2014. úterý 27.5.2014 Obhajoby květen 2014 úterý 27.5.2014 Komise č. 1 /PřF - B 1301 Geografie ; Geografie střední Evropy, Geografie, Geografie (dvouoborové) Předseda: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. Místopředseda: doc. RNDr. Ivan

Více

Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti

Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 představuje základní informace o důvodech a potřebách vyvinutí nových inspekčních standardů pro hodnocení rozvoje

Více

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE Vstupní požadavky Uchazeč je nejčastěji absolventem magisterského studia psychologie. Přijmout však lze absolventa i jiného, nejlépe příbuzného oboru univerzitního

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Filozofická fakulta Ostravské univerzity Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity konané dne 16. 9. 2003 Přítomní : podle prezenční listiny Program jednání : 1. Zahájení,

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr.

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. 395 Studijní program: B6703 Sociologie Kreditní limit: 180 kr. Sociální práce Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty

Více

Obhajoby diplomových prací z geografie 23. května 2016

Obhajoby diplomových prací z geografie 23. května 2016 Obhajoby diplomových prací z geografie 23. května 2016 sekce Fyzická geografie doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (předsedkyně) doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. RNDr. Martin Jurek, Ph.D. RNDr. Aleš Létal,

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie DEN NÁZEV OTEVŘENÝCH KONFERENCE DVEŘÍ 2015 KRÁTCE / MÍSTO KONFERENCE CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2014 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rektorát UP, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc tel.: +420 585 631 111, +420 587 441 111, fax: +420 585 631 012 sekretariát rektora: +420 585 631 011 www.upol.cz Rektor: prof.

Více

materiálového inženýrství

materiálového inženýrství Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium.

MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium. MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium. Garant. Ing. O. Šabata, PhD, ředitel ústavu Komu určeno: Studium je určeno ekonomům, účetním, finančním poradcům, vedoucím pracovníkům atd. Jednoroční

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE a AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE katedra informatiky a manažmentu pořádají VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účastí SCIENTIFIC REFLECTION OF

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojního Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Účast dle prezenční listiny viz příloha. Přivítání ředitelem školy Mgr.

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

SZZ bakalářské i magisterské studium listopad 2011

SZZ bakalářské i magisterské studium listopad 2011 SZZ bakalářské i magisterské studium listopad 2011 Zkušební komise č. 1 Učebna č. dv. 211 Pondělí, 7. 11. 2011 8.00 Pochtiol Jiří Z08288 OŢP-K-U vedoucí BP: Mgr. Michal Holec, Ph.D. oponent BP: Doc. RNDr.

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

Usnesení ze 110. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 24. února 2015

Usnesení ze 110. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 24. února 2015 Usnesení ze 110. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 2. února 201 Usnesení č. 7 a) návrh Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

PROGRAM. Vyšší odborné školy grafické. Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Praha 1, Hellichova 22

PROGRAM. Vyšší odborné školy grafické. Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Praha 1, Hellichova 22 PROGRAM Vyšší odborné školy grafické 2009 10 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Praha 1, Hellichova 22 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ VOŠG

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více

Ekonomika cestovního ruchu

Ekonomika cestovního ruchu Studijní obor Ekonomika cestovního ruchu Studijní program Ekonomika a management Základní informace o studijním oboru výuka studijního oboru byla zahájena v akademickém roce 1991/1992 studijní obor je

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

Řád celoživotního vzdělávání. Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Řád celoživotního vzdělávání. Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o činnosti odborného zázemí. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková. místopředsedkyně ČSSD

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o činnosti odborného zázemí. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková. místopředsedkyně ČSSD 38. SJEZD ČSSD Zpráva o činnosti odborného zázemí Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková místopředsedkyně ČSSD 38. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd ČSSD schvaluje Zprávu o činnosti

Více

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. KONTAKTNÍ ÚDAJE NA JEDNOTLIVÉ KRAJE Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký

Více

Zdravotnictví 2016. 12. 11. 2015 Praha, Hotel Ambassador. www.uzs konference.cz. Mgr. Bohuslav Sobotka. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

Zdravotnictví 2016. 12. 11. 2015 Praha, Hotel Ambassador. www.uzs konference.cz. Mgr. Bohuslav Sobotka. MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Mladá fronta a. s. pořádají konferenci pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky, ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, České lékařské

Více

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7105 Historické vědy Název předmětu 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. 2. Cizí jazyk ** 0p + 12s 2 Zk (typ

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Bílá kniha terciárního vzdělávání - nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství 5.3.2009 blisty.cz str. 0

Bílá kniha terciárního vzdělávání - nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství 5.3.2009 blisty.cz str. 0 Bílá kniha terciárního vzdělávání - nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství 5.3.2009 blisty.cz str. 0 Text Hradeckého prohlášení My, níže podepsaní, odmítáme způsob přípravy Bílé

Více

Výnos děkanky č. 14/2014

Výnos děkanky č. 14/2014 č. j. DFF/403/14 Výnos děkanky č. 14/2014 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofickou fakultu UHK na akademický rok 2015/2016 - bakalářské a magisterské studijní obory

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017 Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 778 534 316 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017 číslo 4/2016 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně

Více

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016)

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) Název předmětu 1. Úvod do filozofie PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. druh před.

Více