CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic"

Transkript

1 CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: Sportovní Evidenèní èíslo: Areál Boby Brno Evidenèní èíslo: , 500 Drobného Evidenèní èíslo: 500 Opuštìná - bus nádraží, Vaòkovka 5.900, ,- Evidenèní èíslo: 5005, Areál ÚAN Zvonaøka - bus nádraží, Vaòkovka Evidenèní èíslo: Opuštìná - bus nádraží, Vaòkovka Evidenèní èíslo: Dornych - Tesco, Vaòkovka Evidenèní èíslo: , Dornych - Tesco, Vaòkovka , ,- Evidenèní èíslo: Jihlavská 0 Evidenèní èíslo: Bítešská - dálnièní pøivadìè D Evidenèní èíslo: Zábrdovická - mìstské láznì 5 Evidenèní èíslo: Trnitá - bus nádraží, Vaòkovka Evidenèní èíslo: Trnitá - bus nádraží, Vaòkovka 5.900, ,- Evidenèní èíslo: Hnìvkovského - Sokolova - pøíjezd D,Olympia, Avion, Makro 9.000,- Evidenèní èíslo: Hnìvkovského - pøíjezd D,Olympia, Avion, Makro 9.000,- Evidenèní èíslo: Hnìvkovského - pøíjezd D,Olympia, Avion, Makro Evidenèní èíslo: Areál ÚAN Zvonaøka - bus nádraží, Vaòkovka Evidenèní èíslo: Obvodová - zastávka ZOO Bystrc Evidenèní èíslo: 505 Kamenice - OD Kaufland Evidenèní èíslo: 505

2 Billboardy 000 (rozmìr 00 x 0 cm) ÚDRŽBA A VÝLEP ÚDRŽBA A VÝLEP Kopeèná - u hlavního nádraží ÈD.900,-.000,-.000,- Evidenèní èíslo: Areál Boby Brno.900,-.000,- Evidenèní èíslo: 500 Bigboard (rozmìr 0 x 8 m) A OSVIT D Mìøín - dálnice D, smìr Praha 9 Evidenèní èíslo: 5090 CLV, midiboardy ROZMÌRY Y OSVIT OSVIT Køížkovského - CLV, Expoparking, BVV x 7 cm.900,-.500, ,- Evidenèní èíslo: 500, 500 Køížkovského - midiboard, Expoparking, BVV 0 x 80 cm 8.500,- 500, ,-.000,- Evidenèní èíslo: Štíty a støechy ROZMÌRY Y A OSVIT Skrytá - Besední - štít, centrum 0 m 5.500,- Evidenèní èíslo: 500 Plotní - štít, Vaòkovka 5 m Evidenèní èíslo: 500 Køížkovského - støecha, BVV,0 x,0 m 5.500,- Evidenèní èíslo: 500 Vídeòská - štít 0 m 0.000,- Evidenèní èíslo: 500 Veselá - štít, centrum Evidenèní èíslo: m 9.000,- Žerotínovo námìstí - štít, centrum 70 m 5.500,- Evidenèní èíslo: 5008 Cejl - štít, Interspar 80 m.000,- Evidenèní èíslo: 5009

3 Mosty a lávky (uvedená cena je za 0 bìžných metrù plochy) A INSTALACE Výstavní, hlavní vstup BVV - do centra Evidenèní èíslo: Výstavní, hlavní vstup BVV - z centra 0 Evidenèní èíslo: Heršpická - do centra 0.00,- Evidenèní èíslo: Heršpická - z centra 0.00,- Evidenèní èíslo: Heršpická, Ústø, høbitov - do centra 0.00,- Evidenèní èíslo: Heršpická, Ústø, høbitov - z centra 0.00,- Evidenèní èíslo: Vídeòská - Renneská - do centra Evidenèní èíslo: Vídeòská - Renneská - z centra Evidenèní èíslo: Bítešská - Kamenice - do centra 0.900,- Evidenèní èíslo: Bítešská - Jihlavská - do centra 0.900,- Evidenèní èíslo: Bítešská - Jihlavská - z centra 0.900,- Evidenèní èíslo: Hradecká - Mácova - do centra Evidenèní èíslo: Hradecká - Mácova - z centra Evidenèní èíslo: Žabovøeská - tramvajový - od BVV Evidenèní èíslo: Žabovøeská - tramvajový - k BVV Evidenèní èíslo: Žabovøeská - Knínièská - k BVV Evidenèní èíslo: Žabovøeská - Knínièská - od BVV Evidenèní èíslo: Ostravská - Otakara Ševèíka - do centra Evidenèní èíslo: Ostravská - Otakara Ševèíka - z centra Evidenèní èíslo: Vídeòská - dálnice D - od Prahy 5.00,- Evidenèní èíslo: Vídeòská - dálnice D - do Prahy.00,- Evidenèní èíslo: Sportovní - Køižíkova - do centra Evidenèní èíslo: Sportovní - Køižíkova - z centra Evidenèní èíslo:

4 Mosty a lávky (uvedená cena je za 0 bìžných metrù plochy) A INSTALACE Sportovní - Chaloupkova - do centra Evidenèní èíslo: Sportovní - Chaloupkova - z centra Evidenèní èíslo: Hradecká - Palackého - do centra Evidenèní èíslo: Hradecká - Palackého - od Brna, smìr Svitavy Evidenèní èíslo: Bìlohorská - Ostravská - do Slatiny Evidenèní èíslo: Bìlohorská - Ostravská - do Juliánova Evidenèní èíslo: Globus - Hradecká - od Globusu Evidenèní èíslo: Globus - Hradecká - ke Globusu Evidenèní èíslo: Olomoucká - Èernovická - do centra Evidenèní èíslo: Olomoucká - Èernovická - z centra Evidenèní èíslo: 5079 Knínièská - Veslaøská - z centra Evidenèní èíslo: Knínièská - Veslaøská - do centra Evidenèní èíslo: 50798

5 Reklamy na zábradlí vzor Brno 70 x 5 cm OBSADITELNÝCH V LOKALITÌ NA MÌSÍCÙ MONTÁŽ A DEMONTÁŽ Mendlovo námìstí.800,- od.500,- Pekaøská - Úvoz - Mendlovo námìstí.800,- od.500,- Úvoz - Údolní.800,- od.500,- Kounicova - hotel Continental 8.800,- od.500,- Kounicova - Moravské námìstí.800,- od.500,- Žerotínovo námìstí - Bílý dùm 7.800,- od.500,- Benešova - Grand hotel 9.800,- od.500,- Køenová - Dornych.800,- od.500,- Oseva - obch. dùm Tesco.800,- od.500,- Mariánské námìstí.800,- od.500,- ÚAN Zvonaøka.800,- od.500,- Reklama na pøímìstských, dálkových a mezinárodních autobusech TYP VOZIDLA A ROZMÌRY Y (FÓLIE + TISK) INSTALACE A ODSTRANÌNÍ Volvo karosérie levá 500 x 85 cm.500,-.500,-.00,- Volvo karosérie pravá 500 x 85 cm.500,-.500,-.00,- Volvo zadní okno 80 x 0 cm.500,- 800,-.000,- Karosa 7 - karosérie levá 80 x 0 cm.500,-.00,- Karosa 7 - karosérie pravá zadní èást 0 x 0 cm.000, ,-.000,-.00,- Karosa 7 - karosérie pravá pøední èást 90 x 0 cm.500, ,-.00,-.500,- Karosa 7 - zadní okno 00 x 90 cm.500, ,-.800,-.00,- Karosa 9 - karosérie levá 80 x 0 cm.500,-.00,- Karosa 9 - karosérie pravá zadní èást 0 x 0 cm.000, ,-.000,-.00,- Karosa 9 - karosérie pravá pøední èást 90 x 0 cm.000, ,-.00,-.500,- Karosa 9 - zadní okno 0 x 00 cm.500,-.00,-.00,- Karosa 95 - karosérie levá 80 x 0 cm.500,-.00,- Karosa 95 - karosérie pravá zadní èást 0 x 0 cm.000, ,-.000,-.00,- Karosa 95 - karosérie pravá pøední èást 90 x 0 cm.000, ,-.00,-.500,- Karosa 95 - zadní okno 00 x 0 cm.500,- 00,-.000,- Man 8 - karosérie levá 70 x 5 cm.500,-.000,-.00,- Man 8 - karosérie pravá 70 x 5 cm.500,-.000,-.00,- Man 8 - zadní okno 0 x 5 cm.500, ,-.00,-.00,- Man - karosérie levá 900 x cm.500,- 5.00,-.500,- Man - karosérie pravá 900 x cm.500,- 5.00,-.500,- Man - zadní okno 0 x 00 cm.500, ,-.00,-.00,- Man - karosérie levá 00 x 7 cm.500,- 7.00,-.900,- Man - karosérie pravá 00 x 7 cm.500,- 7.00,-.900,- Man - zadní okno 70 x 55 cm.500,-.000,-.000,- Man - karosérie levá 00 x cm.500,-.00,-.00,- Man - karosérie pravá zadní èást 0 x cm.000, ,-.900,-.00,- Man - karosérie pravá pøední èást 0 x cm.000, ,-.900,-.00,- Man - zadní okno vrchní 95 x 5 cm.500,-.00,-.00,- Man - zadní okno spodní 5 x 5 cm.500,-.00,-.00,-

6 Nafukovadla TYP ROZMÌRY Y U BRNÌNSKÉHO VÝSTAVIŠTÌ NA DEN PROVOZNÍ NÁKLADY NA DEN (PØI NA JINÉM MÍSTÌ) Oblouk 0,0 x,5 m.000,- od.000,- kruh,0 m (prùmìr) Terè.000,- od.000,- válec, x, m (prùmìr x výška) Válec, 5 x, m (prùmìr x výška).000,- od.000,- Informaèní panely na sloupech veøejného osvìtlení TYP ROZMÌRY Y PRONÁJEM NA ROK MONTÁŽ DEMONTÁŽ Nesvìtelný "FLEX" jednostranný 80 x 0 cm 5.00,-.00,- Nesvìtelný "FLEX" oboustranný 80 x 0 cm.00,-.00,- Svìtelný "TOP HORIZONT CL" jednostranný 80 x 0 cm 5.00,-.00,- Horkovzdušné balóny Náklady na realizaci produkce Kè. Jedna produkce je 0 minut stání balónu na volné ploše pøed brnìnským Výstavištìm a následný vzlet (za poèasí, které vzlet umožòuje). Náklady na výrobu reklamní plochy budou specifikovány na základì požadavkù klienta a složitosti realizace. V pøípadì vašeho vlastního nafukovadla èi balónu je možné u nás pronajmout plochu pøed hlavní bránou brnìnského Výstavištì za smluvní ceny. Masmédia Televize, rádio, tisk. Co dodat? Nabízíme vše od výroby televizního èi rozhlasového spotu èi návrhu tiskové prezentace, mediaplány, distribuci tiskovin,... Mezi naše stálé partnery patøí rádia Kiss, Petrov, Èas. Tiskoviny Brnìnský deník, Právo, MF Dnes, Inzert Expres a další. Spoleèenské, prezentaèní a sportovní akce Naše agentura má dlouholetou zkušenost s poøádáním rùzných akcí pro naše klienty. V této oblasti zajiš ujeme veškeré služby spojené s poøádáním akce: vypracování scénáøe, výbìr prostor, zajištìní umìlcù, technické a organizaèní zajištìní, catering, tisk a distribuce materiálù,... Pro naše klienty jsme kompletnì zajiš ovali napøíklad plesy olympionikù a sportovcù v Besedním domì v Brnì v roce 00 a v Best Western Premier Hotel International Brno od roku 00, prezentaèní dny na zámcích ve Slavkovì a v Lysicích, prezentaèní dny na Masarykovì okruhu a mnoho dalších. Propagaèní pøedmìty V rámci plného servisu nabízíme našim klientùm kompletní sortiment reklamních pøedmìtù, dárkù, kalendáøù èi pracovních odìvù od ovìøených dodavatelù. Cena výrobkù je kalkulována na základì výbìru vzoru, grafického návrhu a objednaného množství. Všechny ceny v tomto ceníku jsou bez DPH a jsou smluvní. Agentura si vyhrazuje právo na jejich zmìnu. REALMEDIA s.r.o. Bellova, 00 Brno - Kohoutovice tel.: 57 88, fax:

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti,

Více

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA,

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

Historie porubského zámku

Historie porubského zámku Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

MODŘICE (Brno-Modřice) KŘÍDLOVICKÁ (Brno-střed) KOHOUTOVICKÁ (Brno-Žebětín) OBVODOVÁ (Brno-Bystrc) PALACKÉHO TŘÍDA (Brno-Královo pole)

MODŘICE (Brno-Modřice) KŘÍDLOVICKÁ (Brno-střed) KOHOUTOVICKÁ (Brno-Žebětín) OBVODOVÁ (Brno-Bystrc) PALACKÉHO TŘÍDA (Brno-Královo pole) BR Brno město Každý měsíc na jiném místě Kromě klasického vylepení nabízí naše nové billboardové plochy možnost navěšení billboadrového banneru, díky němuž můžete být dle vlastního uvážení vidět každý

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana 2

ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana 2 Jevíèský zpravodaj 8/008 ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana Hasièi Jevíèko Ohlédnutí za svìcením vlajky mìsta V tomto pøíspìvku bych se chtìl vrátit ke svìcení nové vlajky mìsta Jevíèka, které

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003 Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 532 193 168 E-mail: brj@junak.cz www.junakbrno.cz 9/2003 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník Po 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 Hospodáøka

Více

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA,

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

V čem spočívá podstata našich úspěchů

V čem spočívá podstata našich úspěchů KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013 INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí, vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. èeský výrobce plastových oken a dveøí REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. I. Délka a plynutí záruèní doby 1. Záruèní

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více