Prezentační možnosti osobního počítače MS PowerPoint XP. Jan Míka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentační možnosti osobního počítače MS PowerPoint XP. Jan Míka"

Transkript

1 Prezentační možnosti osobního počítače MS PowerPoint XP Jan Míka Tato publikace vznikla jako účelové skriptum pro potřeby Kursu základní informační gramotnosti a neprošla žádnou redakční ani jazykovou úpravou JM Kontakt:

2 Kapitola 0 Základní pojmy Horní (hlavní) panel obsahuje hlavní nabídky (úpravy prezentace, práce s ní, práce s produktem) Levý panel Nabídky zobrazení dokumentu Jako snímky Jako osnova Pracovní plocha prezentace Na této ploše vytváříte, kopírujete a jinak upravujete prezentace Pravý panel Obsahuje nabídky upravující tvář prezentace (rozložení textu, barevná schémata, animační efekty ) Dolní panel obsahuje nástroje pro práci uvnitř prezentace (práce s textovými poli, barvami, automatickými tvary) Na prvním obrázku vidíme okno aplikace Powerpoint. Okno je rozděleno na 5 základních segmentů. S těmito segmenty budeme v rámci skript nadále pracovat. Zapamatujte si, prosím, jejich názvy budeme se na ně odkazovat.

3 Kapitola 1 Začínáme s prezentacemi Co je to powerpoint Sada Microsoft Office XP obsahuje mimo jiné také prezentační nástroj Microsoft PowerPoint. Tento produkt je zamýšlen jako nástroj, pomocí nějž lze vytvářet jednak prezentace, jednak i další jednodušší grafické počiny vizitky, pozvánky, rozvrhy a podobně. Umístění na HDD TIP MS PowerPoint je na Vašem pevném disku standardně umístěn v adresáři C:/program files/office10. Ikona produktu (jeho ZÁSTUPCE), je pak umístěna v Nabídce start, oddělení Programy Pokud nemůžete na svém počítači tento program najít, kontaktujte, prosím svého správce software Prezentační program spouštíme dvěma základními způsoby: 1. Klikneme na ikonu zástupce v nabídce START 2. V okně SPUSTIT napíšeme příkaz powerpnt a potvrdíme klávesou Enter

4 Kapitola 1 Začínáme s prezentacemi Otevření prezentace Powerpoint pracuje s prezentacemi. Prezentace jsou na pevném disku, disketě, případně dalších médiích uchovávány ve formě souborů. Tyto soubory poznáme podle jejich přípony (ppt, pps), případně ikony, která jim byla přiřazena. Prezentaci otevřeme 1. příkazem Ctrl + O (control open) 2. Pomocí nabídky Soubor otevřít (F10, S, O následuje po sobě) 3. Kliknutím na soubor prezentace v souborovém manažeru (ve většině případů v Průzkumníkovi Případ 1, 2 Případ 3

5 Kapitola 1 Začínáme s prezentacemi Další úkony se souborem prezentace Zároveň můžeme otevírat více prezentací. Každá další otevřená prezentace se nám zobrazí jako nové okno aplikace (mezi okny aplikace se můžeme přepínat klávesami Alt + Tab). Režim otevření více prezentací je výhodný, když chceme vytvářet prezentaci na základě již existující prezentace, pouze měníme některé údaje. Např. vypracováváme pozvánky na akci, která se cyklicky opakuje, pouze personální obsazení je jiné. Ukládání prezentace Vypracovanou prezentaci, pokud o ní nechceme přijít, musíme uložit. Ukládat prezentaci můžeme na pevný disk (HDD), disketu (FDD), případně na síťový disk. Z těchto médií ji pak můžeme přenášet dále. Nejčastějšími formami přenosu je odeslání em, případně vypálení na CDR médium. Prezentaci uložíme následujícími způsoby 1. příkazem Ctrl + S (control save) 2. Pomocí nabídky Soubor uložit (F10, S, U následuje po sobě) 3. Pomocí nabídky Soubor uložit jako (F10, S, A následuje po sobě) Zavření aplikace Pokud je prezentace hotova a uložena, případně, pokud se chceme věnovat práci s jiným produktem a powerpoint již nepotřebujeme, můžeme prezentaci zavřít 1. Klávesovou zkratkou Alt+F4 2. Kliknutím na tlačítko X v pravém rohu lišty aplikace 3. Nabídkou Soubor, Konec (F10, S, K)

6 Zavření aplikace Používání nápovědy Tip Sada office obsahuje obsáhlou nápovědu. Vyvoláme ji klávesou F1. Podle autorovy přímé zkušenosti v případě technických problémů lepší spoléhat se na zkušenější kolegy, popřípadě vlastní instinkt. Nápověda by měla být poslední instancí, na kterou se obracíme :) Zobrazení prezentace Prezentace se programu PowerPoint zobrazuje ve třech základních módech. Prvním typem zobrazení je normální zobrazení (zobrazení, které automaticky naběhne po startu programu. Druhým typem zobrazení je řazení po snímcích (v tomto módi program nabízí přehled již vytvořených snímků, jakousi osnovu prezentace) Třetím typem zobrazení ja pak režim celé obrazovky (F5), který zobrazí prezentaci tak, jak ji uvidí ten, komu je určena (posluchač, kolega, zákazník)

7 Zobrazení prezentace Zobrazení prezentace měníme v nabídce Zobrazit na hlavním panelu Aplikace (F10 + Z) Změna měřítek pohledu Při práci s prezentací můžeme využívat různých měřítek zobrazení dokumentu. Měřítko je vyjádřeno percentuálně, kde 100% se rovná skutečné velikosti dokumentu. Tohoto nástroje využíváme tehdy, chceme li zobrazit celou prezentaci v okně, ve kterém pracujeme, nebo naopak, chceme-li se soustředit pouze na určitý detail prezentace Změna panelu nástrojů Panely nástrojů, se kterými pracujeme, lze téměř libovolně upravovat. Panely upravujeme tak, že pravým tlačítkem myši jednou klepneme do prostoru panelu. Po této akci se rozvine menu, ze kterého vybíráme (zaškrtnutím) jaké nabídky (tlačítka, akce) chceme, aby aplikace zobrazovala. Kliknutí pravého tlačítka myši

8 Uložení prezentace v dalších formátech Jak jsme si nastínili na začátku této kapitoly, aplikace PowerPoint ukládá data ve dvou základních formátech (a to prezentaci PPT, a PPS). Aplikace umí však pracovat i s jinými formáty Prezentaci můžeme uložit jako obrázek (tedy hotovou práci, která již nepůjde dále editovat (formáty GIF, TIFF, metasoubor WMF), osnova ve formátu RFT (rich text format), tohoto formátu využívají některé textové editory, prezentace se však neuloží celá, dojde pouze k uložení její osnovy, stránku HTML (kterou můžeme vystavit jako prezentaci na Internetu), či prezentaci ve starším formátu Powerpoint 95/97/2000. Jak prezentaci ukládat si vysvětlíme na přiloženém obrázku. Využijeme nabídky Uložit jako Pro naše účely (tedy účely toho, kdo chce v Powerpointu vytvářet zejména prezentace (jak pro přímé prohlížení, či pro tisk) je nejlepší a nejefektivnější formou výstupu formát PPS/PPT, tedy přednastavené formáty naší aplikace. Pokud pracujete zároveň na dvou nebo více počítačích, z nichž alespoň na jednom není nainstalována verze PowerPoint XP, ale verze starší, budete ukládat data ve formátu Prezentace aplikací Powerpoint 95, Tip Existují dva základní důvody, proč prezentaci vytváříme Předvádění na počítači (na monitoru, na plátně projektoru) Pro tisk Z tohoto důvodu volíme pro tyto dva různé případy různé rozložení textu, obrázků a dalších objektů v prezentaci. Prezenace samotná může být orientována dvěma směry (na výšku/na šířku) Formu orientace (velikost plátna apod.) volíme v nabídce Soubor vzhled stránky

9 Kapitola 2 Základní operace s prezentacemi Tvorba nové prezentace Novou prezentaci založíme automaticky, spustíme-li aplikace PPT. Po spuštění aplikace se objeví pracovní plocha prezentace, se kterou budeme dále pracovat. V levém panelu (při standarním nastavení aplikace) vidíme zmenšená náhled snímku (pokud je prezentace obsáhlejší, zobrazí s náhledy všech snímků) V pravém panelu se zobrazí menu rozložení objektů v prezentaci (rozložení text, rozložení obsahu) Tyto šablony slouží ke snadnější orientaci a k urychlení práce na prezentaci pro koncového uživatele. Pokud chceme vytvářet prezentaci přesně podle našich představ, které nebude omezená rozložením polí, kterí přednastaví program, volíme prázdnou prezentaci. V opačném případě zvolíme přednastavený obsah. Objekty v prezenaci Tip Aplikace PPT pracuje s textem, obrázky, zvuky, videem a dalšími jednotkami obsahu jako s objekty. Tedy jeden objekt (text, video, obrázek) bere jako zcela rovnocenný jinému objektu. Pro všechny objekty platí několik základních charakteristik: Objekty lze upravovat (zvětšovat/zmenšovat/měnit barvy) Objektům je možno přiřadit atributy (animace, objekty mohou být aktivní- při kliknutí na objekt dojde k činnosti) Objekty je možno přenášet, kopírovat, mazat Tento text se chová jako objekt Tento text se chová jako objekt Tento text se chová jako objekt

10 Tip Po kliknutí na textový objekt lze text opět editovat (mazat, kopírovat). Vložení textu do prezentace Text (textové pole do prezentace vložíme nabídkou Vložit - textové pole, nebo pomocí ikony textového pole, kterou najdeme na spodním panelu PPT umožňuje vložení okrasného textu. Tento okrasný text se vkládá pomocí aplikace Wordart, kterou PPT sdílí s dalšími programy sady Office XP. Wordart umožňuje vkládat text, který je rozšířen o další efekty Tip Text wordartu využíváme tehdy, je-li třeba nějakou informaci podtrhnout, zviditelnit. Pro běžné účely využíváme klasického textového pole Vložení grafiky do prezentace Do prezentace je možno vložit grafické objekty. Tyto objekty vkládáme jako soubory, nebo jako obsah schránky. 1. Soubory: do prezentace lze vložit libovolný soubor obrázku (jednak přednastavené motivy PPT (takzvané kliparty), jednak obrázky z vašeho počítače (pozadí, fotografie ) 2. Schránka: pomocí schránky (clipboard) můžeme do prezentace vložit grafiku, která byla vytvořena v jiné aplikaci (např. Malování pro Windows), nebo grafiku, která byla použita v jiné prezentaci PowerPoint (PPT), kterou máme otevřenou v jiném okně. Tip Schránku ovládáme klávesovými zkratkami Ctrl + C kopírování (textu, zvuku ) do schránky Ctrl + V vkládání ze schránky

11 Příklady vložení grafiky Prvním příkladem je vložení grafického objektu ze souboru. Budeme vkládat soubor klipartu. klipart Po potvrzení nabídky klipart se zobrazí nabídka klipartů, které jsou k dispozici na daném počítači. Po nalezení vhodného klipartu se tento vloží kliknutím na jeho miniaturu v pravém panelu. libovolný obrázek Libovolný obrázek vkládáme podobně jako přednastavený klipart. V nabídce Vložit (viz obrázek) vybereme Ze souboru. Objeví se vyhledávací tabulka, kterou známe např. z Průzkumníka, nebo z jiných Aplikací, ve kterých otevíráme soubory. Požadovaný obrázek nalistujeme na pevném disku počítače a výběr potvrdíme. schránka Pracujeme-li v jiné aplikaci z obrázkem, který chceme následně použít v PPT, můžeme jej přenést pomocí služby Schránka. V aplikaci, kde obrázek prohlížíme, nebo upravujeme jej 1. označíme (dáme do bloku, případně jiným způsobem) 2. Zkopírujeme do schránky (ctrl + c) 3. vložíme do PPT prezentace (ctrl + v), případně klikneme na plochu prezentace, stiskneme pravé tlačítko myši a z menu vybereme vložit

12 Schránka další užitečné funkce Schránku využíváme kdykoliv, požíváme li funkce vložit, kopírovat, vyjmout (ať již jde o práci s textem, či jinými objekty aplikace PPT Funkce vyjmout- tuto funkci (kterou voláme příkazem vyjmout z menu, které se zobrazí po kliknutí pravého tlačítka myši na pracovní plochu) použijeme tehdy, chceme-li přenést text (jiný objekt) v rámci prezentace. Zdrojový text bude vyjmut a přenesen na jiné místo (Označíme objekt, zvolíme vyjmout, klikneme na místo, kam chceme objekt přenést a zvolíme vložit (ctrl+v) Funkce kopírovat- použijeme tehdy, chceme-li duplikovat objekt v rámci prezentace. Postup je stejný, jako v předchozím případě, tedy označíme objekt, zvolíme kopírovat, klikneme na místo, kam chceme objekt přenést a zvolíme vložit (ctrl+v). Do cílového umístění bude vložen duplikét originálu, originál zůstává na svém místě Mazání textu a dalších objektů Objekty v PPT mažeme dvěma způsoby. Označíme objekt, který chceme smazat a použijeme Funkci vyjmout z menu, které se zobrazí po kliknutí pravého tlačítka myši na pracovní plochu)- po tomto zákroku zůstane objekt ve schránce pro další použití (ze schránky jej vyvoláme klávesami ctrl + v Tlačítkem delete - objekt je smazán natrvalo, ve schránce nezůstane kopie (zpět se můžeme vrátit pomocí ctrl + b) Využití funkcí schránky pro práci s listy Výše popsané funkce (vyjmout, kopírovat, vložit) lze použít pro práci se všemi objekty prezentace powerpoint, tedy i celými stránkami (listy). List kopírujeme tak, že v levém menu (náhledu) označíme miniaturu, klikneme pravým tlačítkem myší, vybereme kopírovat nebo vložit, Vkládáme tak (na libovolné místo prezentace), že v náhledu vybereme list, za který chceme kopírovaný list vložit, klikneme pravým tlačítkem a vybereme vložit.

13 Kapitola 3 Práce s textem Vložení textu Změna fontu Chceme-li v PPT psát text, musíme vložit tzv. textové pole (F10, vložit, textové pole, případně ikona na spodním panelu). Takto vložený text však můžeme dále upravovat. V textu může být použito různých písem (fontů), v rámci jednoho fontu pak různé velikosti (1234) a typy fontu (tučné, kurziva, podtržené). K operacím s fonty se dostaneme v dalším textu. V rámci textového pole můžeme změnit použité písmo. Část textu, kterou chceme změnit označíme jako blok. Písmo měníme 1. Nabídkou v horní liště 2. Nabídkou písmo v menu, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem na vybraný text. Tímto způsobem byly vytvořeny následující pasáže textu: 1. Times new roman 2. Arial 3. Tahoma

14 Změna řezu písma Tip Termín řez písma používáme pro vyjádření jednotlivých typů písma v rámci jednoho fontu (tedy kurzivy, podtrženého a tučného písma). Řezy písma se mění podobně, jako v dříve popsaném případě změn typů fontů, tedy nabídkou písmo, případně na horní liště aplikace PPT. Řezy písma lze měnit i klávesovými zkratkami: Kurziva (ctrl + i) Tučné (ctrl + b) Podtržené (ctrl + u) Efekty písma Dalšími možnostmi, které nám práce s písmem nabízí, je možnost využití efektů písem. Tedy stínování písma, použití reliéfu (tyto dva efekty používáme, chceme-li určitou informaci v textu vypíchnoutů, upozornit na ni Další možností je indexování. V textu využíváme horního a dolního indexu (Př. 1000m 2, ulhičitan vápenatý- Ca2CO3 (Ca 2 CO 3 ) Řádkování textu Textovému poli lze přiřadit (podobně jako například v MS Word) řádkování. Standardní řádkování je nastaveno na 1. Nastavení řádkování lze změnit v nabídce řádkování v menu formát na horní liště.

15 Vystředění textu Textové pole může být vystředěno třemi základními způsoby (doleva, doprava, na střed). Menu pro vystředění najdeme na horní liště. Druhou možností je využít příkazu zarovnat v menu formát (rovněž na horní liště. tip Klávesové zkratky Řádkování textu tip Odrážky a číslování Aplikace PPT umožňuje modifikovat řádkování textu. Přednastavenou hodnotou je řádkování 1 (tedy odsazení jednoho řádku). Úpravy řádování jsou podřízeny práci s prezentací- tedy přesným nastavením parametrů textu. Z tohoto důvodu zle měnit velikost řádkování po 0,05tinách, nikoliv pouze po ½ řádcích, kal je tomu u klasických textových procesorů (Word, Write), případně u psacích strojů Řádkování nastavíme v nabídce formát- řádkování (F10, F, D) V rámci textového pole může PPT vytvářet text, který je ohraničen odrážkami a/nebo číslováním. Využití tato funkce najde zejména při vytváření seznamů a výčtů. Funkce odrážky a číslování se volá z nabídky formát, odrážky a číslování (F10, F, S). Funkci můžeme volat také ikonou na horním panelu

16 Nastavení odrážek a číslování Spuštění funkce odrážky a číslování Výběr z galerie stylů číslování Práce s rámováním textu Práce s rámováním textu Textové pole, které vkládáme do dokumentu je VŽDY ORÁMOVÁNO. Někdy je rámování viditelné, ve většině případů nikoliv (rámeček je přítomen, ale mé definovanou průhlednou barvu). Textové pole, které vkládáme do dokumentu je VŽDY ORÁMOVÁNO. Někdy je rámování viditelné, ve většině případů nikoliv (rámeček je přítomen, ale mé definovanou průhlednou barvu). Atributy textového pole, které je VŽDY vymezeno a definováno svým rámečkem je možno měnit. Textové pole umístěné v dokumentu můžeme Posouvat Kopírovat Mazat Měnit jeho velikost (nemá vliv na velikost písma, pouze na formátování) Rotovat (naklápět) Měnit jeho vzhled (styly čar, které pole vymezují, barvy obvodních čas, textu, pozadí textového pole)

17 Změna velikosti textových rámečků Velikost testového pole můžeme upravovat dvěma způsoby. 1. Číselně pomocí nabídky formát textového pole, kterou vyvoláme kliknutím pravého tlačítka myši na rámec textového pole 2. Ručně pomocí šipky, která se zobrazí poté, co najedeme myší na kotvící body v rozích textového pole Pravé tlačítko myši Možnost a) Nastavení měníme číselně (viz šipky) Možnost b) Nastavení měníme myší (najedeme na kotvící bod, stiskneme levé tlačítko a táhneme do cílového bodu Přesuny textových polí Textové pole, které vymezuje text je možné podle potřeby přesouvat v rámci dokumentu. První možností, jak přesun provést, je využít schránky (pravé tlačítko, vyjmout, poté vložit). Druhou možností je využít myši. Najedeme na rámeček, stiskneme levé tlačítko a táhneme do cílového bodu. (podobně jako v předchozím případě, možnost b))

18 Práce s rámováním textu Textové rámce lze upravovat různým způsobem (viz subkapitola práce s rámováním textu). Pravé tlačítko myši Využíváme opět nabídky formát textového pole, kterou vidíme na obrázku V této nabídce můžeme měnit styly čar, jejich tloušťky, či barvy textového pole, čar apod. Pozn.- barvy pozadí textového pole a čar, které ho rámují měníme také pomocí ikon na dolní liště aplikace PPT. Barva pozadí Barva čáry

19 Kapitola 4 Grafika v Powerpointu Čáry a podtržení Jako doplňkové grafické efekty v aplikaci PPT slouží takzvané Automatické tvary (Dolní lišta, nabídka Automatické tvary ) Pomocí této nabídky můžeme do prezentace vkládat doprovodné grafické objekty jako čáry, šipky, geometrické tvary apod. čára základní tvar šipka hvězda popiska Příklady automatických tvarů Úprava automatických tvarů S výše popsanými grafickými objekty můžeme nakládat podobně jako s textovým polem. (Objekty můžeme rotovat, měnit atributy čar a podobně). Postupy jsou identické, jako v kapitole práce s textovými rámci.

20 Diagramy Do prezentace lze vkládat i organizační digramy. Organizačních diagramů je několik základních typů. Všechny tyto typy najdeme v Nabídce Vložit diagram Příklady organizačních diagramů Změna organizačních diagramů Organizační diagramy jsou (podobně jako všechny objekty v PPt značne modulární. U diagramu lze měnit rozložení, barvy, styl. Tato nastavení měníme v nabídce Diagram, která se objeví při klepnutí myší do prostoru diagramu.

21 Kapitola 5 Tisk a distribuce dokumentu Úprava snímků prezentace Prezentace může být distribuována v několika formátech v závislosti na formě výstupu, který chceme pro výslednou práci zvolit. Výsledkem naší práce může být prezentace určená pro datový projektor, tisk, pro promítání na 35mm diaprojektoru, můžeme rovněž vytvářet podklady pro posluchače přednášky (tyto podklady vytváříme na základě prezentace určené primárně pro datový projektor). Atributy prezentace nastavíme v nabídce Vzhled stránky v menu soubor Vytvoření podkladů pro posluchače přednášky Podklady přednášky tiskneme v případě, že chceme posluchačům předat zjednodušený nástin slideů, které na přednášce prezentujeme. V nabídce Tisk volíme vhodnou metodu distribuce slideů. Podklady pro posluchače (3 snímky na stránku)

22 Tisk Pokud chceme prezentaci distribuovat jako tištěný materiál, případně chceme posluchačům předat tištěné podklady k prezentaci, měli bychom se naučit několik úkonů, které s tiskem souvisejí. Poznámka Každý počítač má výstup na tiskárnu nastavený jinak. Pokud nebude fungovat tisk, kontaktujte svého správce hardware, software. Číslování stránek prezentace V případě, že chceme, aby námi distribuovaná prezentace měla číslované stránky (distribuujeme knižní publikaci, manuál, výroční zprávu), využijeme funkce číslovat stránky. Tuto funkci voláme příkazem vložit číslo snímku (F10, V, L) Náhled na prezentaci Prezentace se zobrazí na obrazovce tak, jako by se zobrazila na vytištěné stránce, pokud použijeme funkci náhled. Tuto funkci voláme z nabídky soubor, náhled (F10, S, H)

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

František Hudek. duben 2013

František Hudek. duben 2013 VY_32_INOVACE_FH11_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2 b) Vkládání objektů Kromě textových polí můžeme do snímků vkládat obrázky, grafy, tabulky, diagramy, zvukové stopy,

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1 Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1 a) Práce s textem Textové pole Pro práci s textem v PowerPointu je nutné mít nejprve vytvořená textová pole, do

Více

Základy prezentace. MS PowerPoint a možnosti využití

Základy prezentace. MS PowerPoint a možnosti využití Základy prezentace MS PowerPoint a možnosti využití Základy prezentace Prezentace připravujeme k různým účelům: prezentace výrobku či projektového produktu prezentace projektu, projektového záměru, projektových

Více

Finální nastavení a spuštění prezentace

Finální nastavení a spuštění prezentace Finální nastavení a spuštění prezentace MS PowerPoint 2003 Časování prezentace Prezentaci lze ovládat ručně nebo je možné ji přehrát automaticky. Pro automatické přehrávání prezentace je nutno vytvořit

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

PRÁCE S DOKUMENTEM. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: srpen 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PRÁCE S DOKUMENTEM. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: srpen 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika PRÁCE S DOKUMENTEM Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 02. Písmo, fonty, formátování textu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH12_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_ST_IKT_01 Název školy Střední průmyslová

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 4. Karta Domů Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů: 1. Schránka 2. Snímky 3. Písmo 4. Odstavec 5. Kreslení 6. Úpravy 4.1. Schránka Text či objekt,

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 10. Vložení obrázku a práce s ním Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

MS PowerPoint 2003. Začínáme pracovat s prezentací. Prostředí MS PowerPoint

MS PowerPoint 2003. Začínáme pracovat s prezentací. Prostředí MS PowerPoint MS PowerPoint 2003 Prostředí MS PowerPoint Práce s aplikací PowerPoint je co do navigace podobná práci v textovém editoru nabídky / menu jsou totožně řazeny jako např. u Word a obsahují obdobné možnosti.

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání.

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání. WINDOWS 7 ZÁKLADY Microsoft Windows 7 je grafický operační systém a celá rodina operačních systémů Windows je nejrozšířenější operační systém používaný v domácnostech na světě. Jeho předchůdci byli Windows

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH09_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Microsoft Word 2010 prostředí MS Wordu, práce se souborem

Microsoft Word 2010 prostředí MS Wordu, práce se souborem Pracovní list č. 1 Microsoft Word 2010 prostředí MS Wordu, práce se souborem Struktura a ovládání programu 1. Titulkový pruh název dokumentu a název spuštěného programu (Microsoft Word) Obrázek 1 Horní

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

INFORMATIKA WORD 2007

INFORMATIKA WORD 2007 INFORMATIKA WORD 2007 Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Střední

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Nápověda ke cvičení 8

Nápověda ke cvičení 8 Nápověda ke cvičení 8 Word přechod na další stránku: napíšeme text Motoristické časopisy vložíme 3x Enter pak klávesová zkratka CTRL+Enter Stejným způsobem přejdeme i na třetí stránku. PowerPoint vložit

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO

OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO Kapitola 3: Formát 31 3. Formát Písmo 3.1 Písmo V prezentaci Encian chceme změnit formát písma v prvním snímku. Poklepáním označíme textový nadpis Encián (nikoliv WordArt). Z menu zadáme příkaz FORMÁT,

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi Příslušenství WINDOWS Spolu s operačním systémem Windows se do počítače nainstalovalo i několik užitečných programů (ty jsou zcela zdarma a plně funkční), které je možné ihned používat. Jsou to o KALKULAČKA

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 ÚVOD... 1 3 OTEVŘENÍ PREZENTACE MICROSOFT POWERPOINT 2013... 2 4 ULOŽENÍ DOKUMENTU... 3 5 FORMÁT PROJEKTU... 4

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

PowerPoint lekce II.

PowerPoint lekce II. PowerPoint lekce II. Formát pptx Základem, všech dokumentů je xml formát Bez nutnosti nastavení, transformace či konverze nativní součást ukládání Ve skutečnosti souhrn dílčích souborů Text, obrázky, styly

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. Regionální soutěž MS Office část Word metodické poznámky

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. Regionální soutěž MS Office část Word metodické poznámky Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Regionální soutěž MS Office část Word metodické poznámky Ing. Irena Bambuchová rok vydání 2010 počet stran 7 OBSAH Soutěžní

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Textový editor MS Word

Textový editor MS Word 5. hodina Textový editor MS Word 1. Ovládání programu MS Word Obrázek č. 1 Okno MS Word Zadávání příkazů a nabídky příkazů Použití panelů s ikonami (+ jejich přesouvání různé umístnění) Přesun kurzoru:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více