Prezentační možnosti osobního počítače MS PowerPoint XP. Jan Míka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentační možnosti osobního počítače MS PowerPoint XP. Jan Míka"

Transkript

1 Prezentační možnosti osobního počítače MS PowerPoint XP Jan Míka Tato publikace vznikla jako účelové skriptum pro potřeby Kursu základní informační gramotnosti a neprošla žádnou redakční ani jazykovou úpravou JM Kontakt:

2 Kapitola 0 Základní pojmy Horní (hlavní) panel obsahuje hlavní nabídky (úpravy prezentace, práce s ní, práce s produktem) Levý panel Nabídky zobrazení dokumentu Jako snímky Jako osnova Pracovní plocha prezentace Na této ploše vytváříte, kopírujete a jinak upravujete prezentace Pravý panel Obsahuje nabídky upravující tvář prezentace (rozložení textu, barevná schémata, animační efekty ) Dolní panel obsahuje nástroje pro práci uvnitř prezentace (práce s textovými poli, barvami, automatickými tvary) Na prvním obrázku vidíme okno aplikace Powerpoint. Okno je rozděleno na 5 základních segmentů. S těmito segmenty budeme v rámci skript nadále pracovat. Zapamatujte si, prosím, jejich názvy budeme se na ně odkazovat.

3 Kapitola 1 Začínáme s prezentacemi Co je to powerpoint Sada Microsoft Office XP obsahuje mimo jiné také prezentační nástroj Microsoft PowerPoint. Tento produkt je zamýšlen jako nástroj, pomocí nějž lze vytvářet jednak prezentace, jednak i další jednodušší grafické počiny vizitky, pozvánky, rozvrhy a podobně. Umístění na HDD TIP MS PowerPoint je na Vašem pevném disku standardně umístěn v adresáři C:/program files/office10. Ikona produktu (jeho ZÁSTUPCE), je pak umístěna v Nabídce start, oddělení Programy Pokud nemůžete na svém počítači tento program najít, kontaktujte, prosím svého správce software Prezentační program spouštíme dvěma základními způsoby: 1. Klikneme na ikonu zástupce v nabídce START 2. V okně SPUSTIT napíšeme příkaz powerpnt a potvrdíme klávesou Enter

4 Kapitola 1 Začínáme s prezentacemi Otevření prezentace Powerpoint pracuje s prezentacemi. Prezentace jsou na pevném disku, disketě, případně dalších médiích uchovávány ve formě souborů. Tyto soubory poznáme podle jejich přípony (ppt, pps), případně ikony, která jim byla přiřazena. Prezentaci otevřeme 1. příkazem Ctrl + O (control open) 2. Pomocí nabídky Soubor otevřít (F10, S, O následuje po sobě) 3. Kliknutím na soubor prezentace v souborovém manažeru (ve většině případů v Průzkumníkovi Případ 1, 2 Případ 3

5 Kapitola 1 Začínáme s prezentacemi Další úkony se souborem prezentace Zároveň můžeme otevírat více prezentací. Každá další otevřená prezentace se nám zobrazí jako nové okno aplikace (mezi okny aplikace se můžeme přepínat klávesami Alt + Tab). Režim otevření více prezentací je výhodný, když chceme vytvářet prezentaci na základě již existující prezentace, pouze měníme některé údaje. Např. vypracováváme pozvánky na akci, která se cyklicky opakuje, pouze personální obsazení je jiné. Ukládání prezentace Vypracovanou prezentaci, pokud o ní nechceme přijít, musíme uložit. Ukládat prezentaci můžeme na pevný disk (HDD), disketu (FDD), případně na síťový disk. Z těchto médií ji pak můžeme přenášet dále. Nejčastějšími formami přenosu je odeslání em, případně vypálení na CDR médium. Prezentaci uložíme následujícími způsoby 1. příkazem Ctrl + S (control save) 2. Pomocí nabídky Soubor uložit (F10, S, U následuje po sobě) 3. Pomocí nabídky Soubor uložit jako (F10, S, A následuje po sobě) Zavření aplikace Pokud je prezentace hotova a uložena, případně, pokud se chceme věnovat práci s jiným produktem a powerpoint již nepotřebujeme, můžeme prezentaci zavřít 1. Klávesovou zkratkou Alt+F4 2. Kliknutím na tlačítko X v pravém rohu lišty aplikace 3. Nabídkou Soubor, Konec (F10, S, K)

6 Zavření aplikace Používání nápovědy Tip Sada office obsahuje obsáhlou nápovědu. Vyvoláme ji klávesou F1. Podle autorovy přímé zkušenosti v případě technických problémů lepší spoléhat se na zkušenější kolegy, popřípadě vlastní instinkt. Nápověda by měla být poslední instancí, na kterou se obracíme :) Zobrazení prezentace Prezentace se programu PowerPoint zobrazuje ve třech základních módech. Prvním typem zobrazení je normální zobrazení (zobrazení, které automaticky naběhne po startu programu. Druhým typem zobrazení je řazení po snímcích (v tomto módi program nabízí přehled již vytvořených snímků, jakousi osnovu prezentace) Třetím typem zobrazení ja pak režim celé obrazovky (F5), který zobrazí prezentaci tak, jak ji uvidí ten, komu je určena (posluchač, kolega, zákazník)

7 Zobrazení prezentace Zobrazení prezentace měníme v nabídce Zobrazit na hlavním panelu Aplikace (F10 + Z) Změna měřítek pohledu Při práci s prezentací můžeme využívat různých měřítek zobrazení dokumentu. Měřítko je vyjádřeno percentuálně, kde 100% se rovná skutečné velikosti dokumentu. Tohoto nástroje využíváme tehdy, chceme li zobrazit celou prezentaci v okně, ve kterém pracujeme, nebo naopak, chceme-li se soustředit pouze na určitý detail prezentace Změna panelu nástrojů Panely nástrojů, se kterými pracujeme, lze téměř libovolně upravovat. Panely upravujeme tak, že pravým tlačítkem myši jednou klepneme do prostoru panelu. Po této akci se rozvine menu, ze kterého vybíráme (zaškrtnutím) jaké nabídky (tlačítka, akce) chceme, aby aplikace zobrazovala. Kliknutí pravého tlačítka myši

8 Uložení prezentace v dalších formátech Jak jsme si nastínili na začátku této kapitoly, aplikace PowerPoint ukládá data ve dvou základních formátech (a to prezentaci PPT, a PPS). Aplikace umí však pracovat i s jinými formáty Prezentaci můžeme uložit jako obrázek (tedy hotovou práci, která již nepůjde dále editovat (formáty GIF, TIFF, metasoubor WMF), osnova ve formátu RFT (rich text format), tohoto formátu využívají některé textové editory, prezentace se však neuloží celá, dojde pouze k uložení její osnovy, stránku HTML (kterou můžeme vystavit jako prezentaci na Internetu), či prezentaci ve starším formátu Powerpoint 95/97/2000. Jak prezentaci ukládat si vysvětlíme na přiloženém obrázku. Využijeme nabídky Uložit jako Pro naše účely (tedy účely toho, kdo chce v Powerpointu vytvářet zejména prezentace (jak pro přímé prohlížení, či pro tisk) je nejlepší a nejefektivnější formou výstupu formát PPS/PPT, tedy přednastavené formáty naší aplikace. Pokud pracujete zároveň na dvou nebo více počítačích, z nichž alespoň na jednom není nainstalována verze PowerPoint XP, ale verze starší, budete ukládat data ve formátu Prezentace aplikací Powerpoint 95, Tip Existují dva základní důvody, proč prezentaci vytváříme Předvádění na počítači (na monitoru, na plátně projektoru) Pro tisk Z tohoto důvodu volíme pro tyto dva různé případy různé rozložení textu, obrázků a dalších objektů v prezentaci. Prezenace samotná může být orientována dvěma směry (na výšku/na šířku) Formu orientace (velikost plátna apod.) volíme v nabídce Soubor vzhled stránky

9 Kapitola 2 Základní operace s prezentacemi Tvorba nové prezentace Novou prezentaci založíme automaticky, spustíme-li aplikace PPT. Po spuštění aplikace se objeví pracovní plocha prezentace, se kterou budeme dále pracovat. V levém panelu (při standarním nastavení aplikace) vidíme zmenšená náhled snímku (pokud je prezentace obsáhlejší, zobrazí s náhledy všech snímků) V pravém panelu se zobrazí menu rozložení objektů v prezentaci (rozložení text, rozložení obsahu) Tyto šablony slouží ke snadnější orientaci a k urychlení práce na prezentaci pro koncového uživatele. Pokud chceme vytvářet prezentaci přesně podle našich představ, které nebude omezená rozložením polí, kterí přednastaví program, volíme prázdnou prezentaci. V opačném případě zvolíme přednastavený obsah. Objekty v prezenaci Tip Aplikace PPT pracuje s textem, obrázky, zvuky, videem a dalšími jednotkami obsahu jako s objekty. Tedy jeden objekt (text, video, obrázek) bere jako zcela rovnocenný jinému objektu. Pro všechny objekty platí několik základních charakteristik: Objekty lze upravovat (zvětšovat/zmenšovat/měnit barvy) Objektům je možno přiřadit atributy (animace, objekty mohou být aktivní- při kliknutí na objekt dojde k činnosti) Objekty je možno přenášet, kopírovat, mazat Tento text se chová jako objekt Tento text se chová jako objekt Tento text se chová jako objekt

10 Tip Po kliknutí na textový objekt lze text opět editovat (mazat, kopírovat). Vložení textu do prezentace Text (textové pole do prezentace vložíme nabídkou Vložit - textové pole, nebo pomocí ikony textového pole, kterou najdeme na spodním panelu PPT umožňuje vložení okrasného textu. Tento okrasný text se vkládá pomocí aplikace Wordart, kterou PPT sdílí s dalšími programy sady Office XP. Wordart umožňuje vkládat text, který je rozšířen o další efekty Tip Text wordartu využíváme tehdy, je-li třeba nějakou informaci podtrhnout, zviditelnit. Pro běžné účely využíváme klasického textového pole Vložení grafiky do prezentace Do prezentace je možno vložit grafické objekty. Tyto objekty vkládáme jako soubory, nebo jako obsah schránky. 1. Soubory: do prezentace lze vložit libovolný soubor obrázku (jednak přednastavené motivy PPT (takzvané kliparty), jednak obrázky z vašeho počítače (pozadí, fotografie ) 2. Schránka: pomocí schránky (clipboard) můžeme do prezentace vložit grafiku, která byla vytvořena v jiné aplikaci (např. Malování pro Windows), nebo grafiku, která byla použita v jiné prezentaci PowerPoint (PPT), kterou máme otevřenou v jiném okně. Tip Schránku ovládáme klávesovými zkratkami Ctrl + C kopírování (textu, zvuku ) do schránky Ctrl + V vkládání ze schránky

11 Příklady vložení grafiky Prvním příkladem je vložení grafického objektu ze souboru. Budeme vkládat soubor klipartu. klipart Po potvrzení nabídky klipart se zobrazí nabídka klipartů, které jsou k dispozici na daném počítači. Po nalezení vhodného klipartu se tento vloží kliknutím na jeho miniaturu v pravém panelu. libovolný obrázek Libovolný obrázek vkládáme podobně jako přednastavený klipart. V nabídce Vložit (viz obrázek) vybereme Ze souboru. Objeví se vyhledávací tabulka, kterou známe např. z Průzkumníka, nebo z jiných Aplikací, ve kterých otevíráme soubory. Požadovaný obrázek nalistujeme na pevném disku počítače a výběr potvrdíme. schránka Pracujeme-li v jiné aplikaci z obrázkem, který chceme následně použít v PPT, můžeme jej přenést pomocí služby Schránka. V aplikaci, kde obrázek prohlížíme, nebo upravujeme jej 1. označíme (dáme do bloku, případně jiným způsobem) 2. Zkopírujeme do schránky (ctrl + c) 3. vložíme do PPT prezentace (ctrl + v), případně klikneme na plochu prezentace, stiskneme pravé tlačítko myši a z menu vybereme vložit

12 Schránka další užitečné funkce Schránku využíváme kdykoliv, požíváme li funkce vložit, kopírovat, vyjmout (ať již jde o práci s textem, či jinými objekty aplikace PPT Funkce vyjmout- tuto funkci (kterou voláme příkazem vyjmout z menu, které se zobrazí po kliknutí pravého tlačítka myši na pracovní plochu) použijeme tehdy, chceme-li přenést text (jiný objekt) v rámci prezentace. Zdrojový text bude vyjmut a přenesen na jiné místo (Označíme objekt, zvolíme vyjmout, klikneme na místo, kam chceme objekt přenést a zvolíme vložit (ctrl+v) Funkce kopírovat- použijeme tehdy, chceme-li duplikovat objekt v rámci prezentace. Postup je stejný, jako v předchozím případě, tedy označíme objekt, zvolíme kopírovat, klikneme na místo, kam chceme objekt přenést a zvolíme vložit (ctrl+v). Do cílového umístění bude vložen duplikét originálu, originál zůstává na svém místě Mazání textu a dalších objektů Objekty v PPT mažeme dvěma způsoby. Označíme objekt, který chceme smazat a použijeme Funkci vyjmout z menu, které se zobrazí po kliknutí pravého tlačítka myši na pracovní plochu)- po tomto zákroku zůstane objekt ve schránce pro další použití (ze schránky jej vyvoláme klávesami ctrl + v Tlačítkem delete - objekt je smazán natrvalo, ve schránce nezůstane kopie (zpět se můžeme vrátit pomocí ctrl + b) Využití funkcí schránky pro práci s listy Výše popsané funkce (vyjmout, kopírovat, vložit) lze použít pro práci se všemi objekty prezentace powerpoint, tedy i celými stránkami (listy). List kopírujeme tak, že v levém menu (náhledu) označíme miniaturu, klikneme pravým tlačítkem myší, vybereme kopírovat nebo vložit, Vkládáme tak (na libovolné místo prezentace), že v náhledu vybereme list, za který chceme kopírovaný list vložit, klikneme pravým tlačítkem a vybereme vložit.

13 Kapitola 3 Práce s textem Vložení textu Změna fontu Chceme-li v PPT psát text, musíme vložit tzv. textové pole (F10, vložit, textové pole, případně ikona na spodním panelu). Takto vložený text však můžeme dále upravovat. V textu může být použito různých písem (fontů), v rámci jednoho fontu pak různé velikosti (1234) a typy fontu (tučné, kurziva, podtržené). K operacím s fonty se dostaneme v dalším textu. V rámci textového pole můžeme změnit použité písmo. Část textu, kterou chceme změnit označíme jako blok. Písmo měníme 1. Nabídkou v horní liště 2. Nabídkou písmo v menu, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem na vybraný text. Tímto způsobem byly vytvořeny následující pasáže textu: 1. Times new roman 2. Arial 3. Tahoma

14 Změna řezu písma Tip Termín řez písma používáme pro vyjádření jednotlivých typů písma v rámci jednoho fontu (tedy kurzivy, podtrženého a tučného písma). Řezy písma se mění podobně, jako v dříve popsaném případě změn typů fontů, tedy nabídkou písmo, případně na horní liště aplikace PPT. Řezy písma lze měnit i klávesovými zkratkami: Kurziva (ctrl + i) Tučné (ctrl + b) Podtržené (ctrl + u) Efekty písma Dalšími možnostmi, které nám práce s písmem nabízí, je možnost využití efektů písem. Tedy stínování písma, použití reliéfu (tyto dva efekty používáme, chceme-li určitou informaci v textu vypíchnoutů, upozornit na ni Další možností je indexování. V textu využíváme horního a dolního indexu (Př. 1000m 2, ulhičitan vápenatý- Ca2CO3 (Ca 2 CO 3 ) Řádkování textu Textovému poli lze přiřadit (podobně jako například v MS Word) řádkování. Standardní řádkování je nastaveno na 1. Nastavení řádkování lze změnit v nabídce řádkování v menu formát na horní liště.

15 Vystředění textu Textové pole může být vystředěno třemi základními způsoby (doleva, doprava, na střed). Menu pro vystředění najdeme na horní liště. Druhou možností je využít příkazu zarovnat v menu formát (rovněž na horní liště. tip Klávesové zkratky Řádkování textu tip Odrážky a číslování Aplikace PPT umožňuje modifikovat řádkování textu. Přednastavenou hodnotou je řádkování 1 (tedy odsazení jednoho řádku). Úpravy řádování jsou podřízeny práci s prezentací- tedy přesným nastavením parametrů textu. Z tohoto důvodu zle měnit velikost řádkování po 0,05tinách, nikoliv pouze po ½ řádcích, kal je tomu u klasických textových procesorů (Word, Write), případně u psacích strojů Řádkování nastavíme v nabídce formát- řádkování (F10, F, D) V rámci textového pole může PPT vytvářet text, který je ohraničen odrážkami a/nebo číslováním. Využití tato funkce najde zejména při vytváření seznamů a výčtů. Funkce odrážky a číslování se volá z nabídky formát, odrážky a číslování (F10, F, S). Funkci můžeme volat také ikonou na horním panelu

16 Nastavení odrážek a číslování Spuštění funkce odrážky a číslování Výběr z galerie stylů číslování Práce s rámováním textu Práce s rámováním textu Textové pole, které vkládáme do dokumentu je VŽDY ORÁMOVÁNO. Někdy je rámování viditelné, ve většině případů nikoliv (rámeček je přítomen, ale mé definovanou průhlednou barvu). Textové pole, které vkládáme do dokumentu je VŽDY ORÁMOVÁNO. Někdy je rámování viditelné, ve většině případů nikoliv (rámeček je přítomen, ale mé definovanou průhlednou barvu). Atributy textového pole, které je VŽDY vymezeno a definováno svým rámečkem je možno měnit. Textové pole umístěné v dokumentu můžeme Posouvat Kopírovat Mazat Měnit jeho velikost (nemá vliv na velikost písma, pouze na formátování) Rotovat (naklápět) Měnit jeho vzhled (styly čar, které pole vymezují, barvy obvodních čas, textu, pozadí textového pole)

17 Změna velikosti textových rámečků Velikost testového pole můžeme upravovat dvěma způsoby. 1. Číselně pomocí nabídky formát textového pole, kterou vyvoláme kliknutím pravého tlačítka myši na rámec textového pole 2. Ručně pomocí šipky, která se zobrazí poté, co najedeme myší na kotvící body v rozích textového pole Pravé tlačítko myši Možnost a) Nastavení měníme číselně (viz šipky) Možnost b) Nastavení měníme myší (najedeme na kotvící bod, stiskneme levé tlačítko a táhneme do cílového bodu Přesuny textových polí Textové pole, které vymezuje text je možné podle potřeby přesouvat v rámci dokumentu. První možností, jak přesun provést, je využít schránky (pravé tlačítko, vyjmout, poté vložit). Druhou možností je využít myši. Najedeme na rámeček, stiskneme levé tlačítko a táhneme do cílového bodu. (podobně jako v předchozím případě, možnost b))

18 Práce s rámováním textu Textové rámce lze upravovat různým způsobem (viz subkapitola práce s rámováním textu). Pravé tlačítko myši Využíváme opět nabídky formát textového pole, kterou vidíme na obrázku V této nabídce můžeme měnit styly čar, jejich tloušťky, či barvy textového pole, čar apod. Pozn.- barvy pozadí textového pole a čar, které ho rámují měníme také pomocí ikon na dolní liště aplikace PPT. Barva pozadí Barva čáry

19 Kapitola 4 Grafika v Powerpointu Čáry a podtržení Jako doplňkové grafické efekty v aplikaci PPT slouží takzvané Automatické tvary (Dolní lišta, nabídka Automatické tvary ) Pomocí této nabídky můžeme do prezentace vkládat doprovodné grafické objekty jako čáry, šipky, geometrické tvary apod. čára základní tvar šipka hvězda popiska Příklady automatických tvarů Úprava automatických tvarů S výše popsanými grafickými objekty můžeme nakládat podobně jako s textovým polem. (Objekty můžeme rotovat, měnit atributy čar a podobně). Postupy jsou identické, jako v kapitole práce s textovými rámci.

20 Diagramy Do prezentace lze vkládat i organizační digramy. Organizačních diagramů je několik základních typů. Všechny tyto typy najdeme v Nabídce Vložit diagram Příklady organizačních diagramů Změna organizačních diagramů Organizační diagramy jsou (podobně jako všechny objekty v PPt značne modulární. U diagramu lze měnit rozložení, barvy, styl. Tato nastavení měníme v nabídce Diagram, která se objeví při klepnutí myší do prostoru diagramu.

21 Kapitola 5 Tisk a distribuce dokumentu Úprava snímků prezentace Prezentace může být distribuována v několika formátech v závislosti na formě výstupu, který chceme pro výslednou práci zvolit. Výsledkem naší práce může být prezentace určená pro datový projektor, tisk, pro promítání na 35mm diaprojektoru, můžeme rovněž vytvářet podklady pro posluchače přednášky (tyto podklady vytváříme na základě prezentace určené primárně pro datový projektor). Atributy prezentace nastavíme v nabídce Vzhled stránky v menu soubor Vytvoření podkladů pro posluchače přednášky Podklady přednášky tiskneme v případě, že chceme posluchačům předat zjednodušený nástin slideů, které na přednášce prezentujeme. V nabídce Tisk volíme vhodnou metodu distribuce slideů. Podklady pro posluchače (3 snímky na stránku)

22 Tisk Pokud chceme prezentaci distribuovat jako tištěný materiál, případně chceme posluchačům předat tištěné podklady k prezentaci, měli bychom se naučit několik úkonů, které s tiskem souvisejí. Poznámka Každý počítač má výstup na tiskárnu nastavený jinak. Pokud nebude fungovat tisk, kontaktujte svého správce hardware, software. Číslování stránek prezentace V případě, že chceme, aby námi distribuovaná prezentace měla číslované stránky (distribuujeme knižní publikaci, manuál, výroční zprávu), využijeme funkce číslovat stránky. Tuto funkci voláme příkazem vložit číslo snímku (F10, V, L) Náhled na prezentaci Prezentace se zobrazí na obrazovce tak, jako by se zobrazila na vytištěné stránce, pokud použijeme funkci náhled. Tuto funkci voláme z nabídky soubor, náhled (F10, S, H)

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2 b) Vkládání objektů Kromě textových polí můžeme do snímků vkládat obrázky, grafy, tabulky, diagramy, zvukové stopy,

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Finální nastavení a spuštění prezentace

Finální nastavení a spuštění prezentace Finální nastavení a spuštění prezentace MS PowerPoint 2003 Časování prezentace Prezentaci lze ovládat ručně nebo je možné ji přehrát automaticky. Pro automatické přehrávání prezentace je nutno vytvořit

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Hurá počítač! Pracovní plocha nabíhá po zapnutí počítače, jsou na ní umístěny ikony, hlavní panel. Okno

Hurá počítač! Pracovní plocha nabíhá po zapnutí počítače, jsou na ní umístěny ikony, hlavní panel. Okno Hurá počítač! Hardware fyzické vybavení počítače, vše nač si můžeme sáhnout- monitor, klávesnice, tiskárna, harddisk, procesor apod. Software - programové vybavení počítače data, programy, tabulky, dopisy

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL POWERPOINT PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL zpracováno září 2012 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 - Zásady pro tvorbu prezentace... 2 Kapitola 2 První

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

PowerPoint pro začátečníky (egon)

PowerPoint pro začátečníky (egon) PowerPoint pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz práce s MS PowerPoint 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi

1) Kalkulačka se nabízí ve verzi Příslušenství WINDOWS Spolu s operačním systémem Windows se do počítače nainstalovalo i několik užitečných programů (ty jsou zcela zdarma a plně funkční), které je možné ihned používat. Jsou to o KALKULAČKA

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 2 Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 V té to ka pi to le: Seznámení s Wordem a práce s dokumenty Základní techniky práce Tvorba tabulek Vkládání obrázků, grafů a diagramů Kapitola 2 Tvorba a úprava textů

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Word pro začátečníky (egon)

Word pro začátečníky (egon) Word pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz Word pro začátečníky je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních rozdílech.

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007)

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007) (verze 2007) ÚVOD Program MS Power Point patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které slouží k vytváření prezentací. Tento program je spolu s programy MS Word a MS Excel základním pilířem

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor Základy práce Aplikace MS Excel umožňuje pracovat najednou s více sešity i listy. Proto není od věci vysvětlit si rozdíl mezi sešitem, listem a buňkou Sešit - dokument vytvořený aplikací MS Excel List

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Microsoft Windows 7 Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Osnova 1 Microsoft Corporation 2 Operační systém Windows 7 Základní nastavení Práce se

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy,

SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy, SOFTWARE pojmem software rozumíme programové vybavení počítače jsou to všechna data, programy, Dělení software do skupin: 1. Operační systémy 2. Aplikační programy 3. Programovací jazyky 4. Hry ad1.) OPERAČNÍ

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC textový editor MS WORD Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 0 MS Word - úvod Po spuštění programu MS WORD (ať z ikony nebo pomocí pracovní lišty a tlačítka

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více