INTERKULTURNÍ DÍLNA PŘEDSUDKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERKULTURNÍ DÍLNA PŘEDSUDKY"

Transkript

1 STRANA 1 Úvod: Předsudky, jejich vznik a vývoj Předsudek 1 v multikulturní společnosti znamená, že příslušníky jiné kultury odsuzujeme na základě nepodstatných, vnějších znaků, aniž bychom je lépe poznali (např. černoši jsou méně civilizovaní než běloši ). Obsahuje hodnocení bez hlubšího poznání člověka. Probíhá jako bezprostřední, bezmyšlenkovité odmítnutí druhého člověka. Funguje v prostředí postiženém skrytým nebo otevřeným kulturním konfliktem. Projevuje se komplikacemi, odmítáním spolupráce bez argumentů. Může mít různé podoby předsudek vůči náboženství, barvě pleti, fyzickému vzhledu, etnický předsudek atp. V situaci, kdy se jedinec střetává s neznámým nositelem odlišné kultury, často k němu přistupuje na základě předsudků, které si o dané kultuře dosud vytvořil. Předsudky jsou z psychologického hlediska zvláštní hodnotící postoje. Jde o postoje předpojaté, subjektivní a většinou velmi emočně nasycené. Předsudky vůči menšinám se vztahují na všechny příslušníky určité skupiny (např. Romové kradou ). Problém je v tom, že existuje poměrně vysoké riziko, že lidé s předsudky vůči jiným skupinám se budou vůči nim chovat diskriminačně. Pro vznik a vývoj předsudků je rozhodující prostředí, v němž jednotlivec od dětství vyrůstá. Děti si osvojují etnické předsudky nejprve od svých rodičů a příbuzných a již v předškolním věku se naučí rozpoznávat rozdíly mezi etnickými skupinami 2. Do školy tedy děti nastupují již s určitými etnickými stereotypy a předsudky. Stereotyp 3 Komunikaci nejvíc zatěžují stereotypy, protože, na rozdíl od předsudků (názorů), představují komplexní postoje, které je velmi těžké změnit. V multikulturalismu stereotyp: Znamená, že příslušníky jiné kultury hodnotíme stále stejným způsobem jen na základě vnějších nebo nepodstatných znaků, nebo na základě nedostatečných informací ( všichni Palestinci jsou teroristé ) Jde o zafixovaný obraz, který ovlivňuje chování a postoje. Znamená standardní a opakující se chování, při kterém člověk reaguje stejně v odlišných situacích. Obsahuje opakované, nereflektované a stejné hodnocení, ustálený postoj ( Němci jsou precizní ) nebo ustálené chování ( s lidmi bez akademického titulu se nebavím ). Projevuje se jako opakování ustáleného hodnocení, postoje nebo chování vůči jiným lidem ( bojím se Čečenců, protože jsou teroristé ). Funguje v interkulturní komunikaci, hlavně v situaci nejistoty (nevím, co si mám myslet o člověku přede mnou, ale vím, že pochází z Londýna, proto ho stereotypně označím za chladného Angličana). Projevuje se opakováním stejných argumentů, stejných slov v hodnocení, stejným označováním různých lidí ( vždyť Němci vyvraždili Židy, co čekáte od blondýny? ) nebo opakovaným chováním ( on je homosexuál, určitě má HIV, raději se ho ani nedotknu ). 1 Multi-kulti na školách: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, S Průcha, Jan, Multikulturní výchova, Praha: Triton, S Multi-kulti na školách: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, S

2 STRANA 2 Stereotyp Tendence přisoudit jedinci vlastnosti, které údajně charakterizují jeho skupinu ( Italové jsou vášniví apod.). Zjednodušené názory na skupinu, které zastírají rozdíly mezi jednotlivci ( Cizinci v Čechách kradou apod.). Toto zjednodušování způsobuje, že: Jedinec nás přestává zajímat, jeho osobní charakteristiky (např. to, že je absolventem VŠ, umí hrát fotbal atd.) nehrají roli. (Ukrajinci pracují jako dělníci na stavbách.) Operuje se s přisouzenou skupinovou příslušností, ( Dívky jsou hodnější než chlapci. Všichni Dánové jsou opilci.) nikoliv se sebeidentifikací jednotlivců. Stereotyp vzniká nekritickým přejímáním osobně neověřených informací ( Lidi to říkají ). Čím je stereotyp nebezpečný? majiteli (tomu, kdo jej hlásá): uzavírá možnost komunikace brání přijímání vlastních pozitivních zkušeností nositeli (tomu, na kterého je namířen): odrazuje od osobní aktivity bere motivaci vyniknout Na obou stranách potom zvyšuje strach, stupňuje napětí, nese nebezpečí konfliktu. 2. Připusťte si svůj strach z vlastní reakce na tyto situace. Snažte se překonat své vlastní obavy čelit diskriminaci, stanovte si žebříček hodnot a jednejte. 3. Připusťte si svá omezení, své postoje, stereotypy a pocity marnosti, které zamlžují váš úhel pohledu. Každý z nás je poznamenán stereotypními představami a diskriminačním chováním, kterému jsme byli vystaveni. 4. Nebojte se možného napětí a konfliktu. V jistých situacích se mu není možné vyhnout. Jedná se o hluboká a citlivá témata, změna tu nenastane bez určitého procesu, někdy i bolestného. 5. Vytvořte atmosféru porozumění, dojde-li k diskriminačnímu činu. 6. Vysvětlujte a angažujte se, když se s předsudky setkáte. Snažte se ale nekázat nebo dokazovat si svou vlastní pravdu. 7. Vykořenění rasismu je dlouhodobý proces, který vyžaduje neustálou změnu a růst. Snažte se nebýt příliš frustrováni z nezdarů. 8. Jděte sami příkladem. Praktikujte pozitivní hodnoty, které se snažíte učit. 9. Rozlišujte mezi kategorickým myšlením a stereotypy. Např. židák je kategorie, ale židácká lichva je stereotyp. 10. Otázky lidské důstojnosti, rovnosti a práva na pocit bezpečí jsou neoddiskutovatelné. Jak čelit předsudkům 4 1. Neignorujte je! Nedovolte, aby etnické posměšky, vtipy nebo diskriminační jednání prošly bez povšimnutí nebo bez reakce. Když na ně nebudete reagovat, dáváte najevo, že s takovým jednáním nebo postoji souhlasíte. 4 Derman-Sparks, L.: Anti-bias kurikulum, překlad Marta Vančurová, Vydalo Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea ve spolupráci s nadací EGEM, Praha 1999.

3 STRANA 3 Klíčová slova předsudek, zjednodušený pohled, tolerance Cíle kurzu Seznámit se s pojmem předsudek a s druhy předsudků. Uvědomit si komunikační bariéry na základě předsudků. Uvědomit si předsudky ve společnosti a vytvořit si pozitivní a tolerantní postoje bez předsudků. Aktivita 1 Uvítání, představení se 1. Lektoři se představí interaktivním způsobem. Každý z lektorů se postaví na druhý konec místnosti a jeden z lektorů se ptá na určité otázky (např. Kdo z nás dvou strávil poslední léto na Blízkém Východě? ). Žáci mají za úkol hádat, ke kterému lektorovi daná charakteristika patří. Na základě svého rozhodnutí si stoupnou buď k jednomu, nebo druhému lektorovi. Vhodné je zadat přibližně 2 otázky na jednoho lektora. 2. Rozdají se samolepící štítky a fixy. Žáci na ně napíší, jak chtějí být oslovováni. 3. Žáci se jeden po druhém představí: řeknou své jméno a větu, která je podle jeho názoru nejvíce vystihuje/ nebo jak se dnes cítí. Kolečko představování začnou lektoři, aby děti měly představu, co říkat. Aktivita 2: Pravidla: Stanovení pravidel pro spolupráci Cíl aktivity: Stanovit si pravidla chování v následné hodině. Doba trvání: 20 minut Pomůcky: na 5ti barevných A4 napsaná pravidla: Nechej mobil na pokoji. Hraj fair play. Mluví jen jeden. Respektuj názor druhého. Jaké si to uděláš, takové to máš. 1. Lektor uvede, že by si s žáky chtěl stanovit 5 pravidel, které se budou v následné hodině dodržovat. A to jak ze strany žáků, tak ze strany lektorů. 2. Lektor vyzve pět odvážlivců, kteří postupně jeden po jednom tahají pravidla. Po vytáhnutí pravidla se ho žák pokusí vysvětlit, přičemž ostatní žáci ho mohou doplňovat. 3. Na závěru se všichni dobrovolně shodnou, že tato pravidla budou dodržovat. Především pravidlo: Mluví jen jeden! Aktivita 3 Co je to předsudek? Cíl aktivity: Seznámit se s pojmem předsudek, uvědomit a upřesnit si jeho význam. Doba trvání: 10 minut Pomůcky: flipchart nebo tabule, psací potřeby 1. Brainstorming Co se vám vybaví, když se řekne předsudek? 2. Vše se zapisuje na tabuli, pak se lektor snaží vybrat to, co je charakteristické. Směřuje k pojmu předsudek Před-sudek, soudit někoho na základě vnějšího znaku Další otázky Proti komu je možné mít předsudek? Je předsudek negativní nebo pozitivní? V čem může být předsudek nebezpečný? Ve zjednodušujícím pohledu na skutečnost. 4. Výstup: mít na tabuli po celou dobu dílny napsáno předsudek názor/soud na/někoho na základě vnějšího znaku.

4 STRANA 4 Aktivita 4 Domlouvání schůzek 5 Cíl aktivity: Uvědomit si kulturní odlišnosti ve způsobech komunikace. Zažít bariéry v komunikaci a uvědomit si jejich vliv na postoje k druhým. Uvědomit si příčiny nedorozumění a naučit se nedorozuměním předcházet. Připravit se na různosti komunikace při setkání a spolupráci s druhými. Doba trvání: 20 minut Pomůcky: kartičky s rozvrhem, nastříhané proužky s charakteristikami, psací potřeby 1. Stanovení si pravidel: Lektor sdělí žákům, že jejich úkolem bude domluvit si schůzku s ostatními (s každým zvlášť). Domluva schůzky se potvrzuje zapsáním křestního jména do časového rozvrhu. Cílem je domluvit si schůzku s co nejvíce lidmi. S každým člověkem si žáci smí domluvit pouze jednu schůzku. Časový limit pro domlouvání schůzek je cca 5 minut. Před zahájením vlastního domlouvání schůzek dostane každý účastník lístek s instrukcí, neboli jednou konkrétní charakteristikou, která určuje jeho způsob komunikace. Každý si lísteček přečte a nikomu neukazuje ani nesděluje, co na něm má napsáno. Podle této charakteristiky se žák musí chovat po celou dobu domlouvání schůzek. 2. Reflexe, závěrečná diskuse: Poté, co lektor uzná za vhodné domlouvání schůzek přerušit (po cca 5ti minutách), následuje řízená reflexe v kruhu. Možné otázky a témata: Jaké se vám hra líbila? Jaké jsou vaše první dojmy a pocity? Následuje odhalení charakteristik druhých účastníků. Kdo z vás poznal, jaké charakteristiky měli ostatní? Jací byli ti druzí, co vás zaujalo na jejich chování? Jaká setkání, situace jste zažili? Jaké bylo plnit instrukci na lístečku? Bylo to těžké, lehké? Jak jste se cítili? S kým se vám dohadovalo dobře a s kým to bylo obtížnější a v čem? Co nám přineslo zahrát si tuto hru? Co jsme si mysleli o tom druhém? Jak nás ovlivnila jeho instrukce? Znáte takové situace, zažili jste něco podobného v životě? Co vaše instrukce mohla připomínat v reálném životě? Téma multikulturní komunikace. Lektoři uvedou příklady zvyklostí v komunikaci u jiných kultur, např.: Vzdálenost: Jih: Italové/Španělé/Balkánci/Řekové/ Kavkazané Češi; Sever: Norové/Švédové/Finové. Dívání se do očí: u nás v muslimských zemích. Gestikulace: kývání hlavou u nás v Bulharsku, mávání u nás ve Vietnamu. Mluvení okolo a mluvení k věci: u nás USA. Zdravení: podávání ruky u nás polibky na tvář ve Francii/Rusku/na Balkáně. Nemluvení: Kdo se podle vás setkává s problémem, že nemůže mluvit? Němý, cizinec, uprchlík Setkali jste se někdy s těmito nebo jinými odlišnostmi? Co si myslíme o druhém, pokud se setkáme s chováním, kterému nerozumíme? Pojem předsudek. Jaké to asi je, chovat se určitým způsobem a být v menšině, či sám mezi lidmi, kteří se chovají jinak? Uvést příklady menšin v naší zemi, například Romy. 3. Brainstorming na téma Co můžeme udělat pro to, abychom si vzájemně lépe porozuměli, překonali možné bariéry v komunikaci? Zapisujeme na velký papír všechny nápady. 5 Příručka pro učitele 2. stupeň ZŠ. Vzdělávací metodologie pro podporu romských žáků. Projekt PHARE CZ Podpora romské integrace, s

5 STRANA 5 Možná návaznost, obměny aktivity: Práce s informacemi o různých kulturách: např. skupinová práce s literaturou o zvyklostech, stylu komunikace určité kultury vysvětlí jejich kontext. Pozvání zástupce menšiny, člověka s přímou zkušeností jiné kultury. Shodnout se na zásadách komunikace, multikulturní komunikace, vyvěsit některé zásady ve třídě, příp. vrátit se k nim po určité době s novými zkušenostmi. Rozvrh schůzek Ráno Dopoledne Odpoledne Večer Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Texty na lístečcích: 1. Při rozhovoru se dotýkáš rukou paže druhého. 2. Při rozhovoru si držíš vzdálenost od druhého trochu větší, než je natažená paže. 3. Při rozhovoru se díváš co nejvíce přímo do očí druhému. 4. Při rozhovoru klopíš zrak, nedíváš se do očí druhému. 5. Při rozhovoru se ptáš Jak se máš?, zajímá tě odpověď. 6. Při rozhovoru mluvíš jen k věci, nemluvíš o ničem jiném. 7. S každým si na začátku rozhovoru potřes rukou, stiskni mu ji oběma rukama. 8. Při domlouvání rozumíš, ale nemůžeš mluvit, používej gesta, ruce, posunky. 9. Při rozhovoru mluv hlasitěji. Pozn.: Tyto instrukce jsou inspirovány kulturně odlišnými prvky v komunikaci, necharakterizují určitou kulturní zvyklost, pouze ji připomínají. Počet instrukcí závisí na počtu účastníků, lze použít jen část. Základem jsou takové instrukce, které jsou vzájemně v opozici. Opakovat vícekrát stejnou instrukci na lístečku může vnést další rozměr zkušenost ze setkání s někým, kdo je na tom stejně jako já.

6 STRANA 6 Aktivita 5 Transsibiřskou magistrálou 6 Cíl aktivity: Podnítit diskusi o předsudcích, stereotypech, různých hodnotách a limitech naší tolerance. Napomoci žákům vnímat osobní i skupinové předsudky k ostatním lidem a minoritám. Uvědomit si, jak první dojem nebo negativní zkušenost poznamenává naše budoucí chování. Doba trvání: 25 minut. Pomůcky: kopie scénářů a tužky pro všechny účastníky (říct jim, aby si vzali vlastní) 1. Rozpohybování žáků žáci mají za úkol vytvořit jednu řadu od největšího po nejmenší v co nejkratším čase. Lektoři se žáků nejprve mohou ptát na tipy, jak dlouho jim to bude trvat. Pak je hecovat, měřit čas, ocenit správné tipy. 2. Vytvořenou řadu rozdělit do dvojic osoby stojící vedle sebe utvoří dvojice (= pražce). 3. Navození atmosféry jedete transsibiřskou magistrálou z Moskvy do Vladivostoku, je to nejdelší železniční trať na světě = km. Instruktoři předvedou, jak mašinka jede po pražcích dvojice zvednou ruce a instruktoři proběhnou pod nimi, třeba i 2x. Během celé hry stále platí legenda z úvodu: jedeme transsibiřskou magistrálou, vyjíždíme z Moskvy a stále sedíme v kupé pouze dva První zastávka vlaku: přijíždíme do Jekatěrinburgu a přisedají další cestující. Ve dvojicích se dohodněte, koho vezmete k sobě do kupé na týdenní cestu dvojice má chvíli na argumentaci a dohodu. 4. Lektoři odkryjí (na tabuli napsaný) seznam přistoupivších (viz. seznam níže) a spojí dvojice do čtveřic Druhá zastávka vlaku: přijíždíme do Omsku, kde nastupují další lidé. Čtveřice se opět musí shodnout, koho do svého kupé přijmou (nabídka přistoupivších může zůstat stejná nebo ji lektoři mohou rozšířit). 5. Lektoři spojí čtveřice do skupin po osmi Třetí zastávka vlaku: přijíždíme do Novosibirska spojí se dvě čtveřice a hledají jednoho vhodného přistoupivšího. V Irkutsku se vlak zaplní všichni se musí shodnout na jednou přistupujícím do kupé. 6. Volně přejděte do diskuse (diskuse o pojmenování předsudků, o tom, jak vznikají, jestli se přistihli přitom, že mají předsudky, stereotypní pojímání jednotlivých skupin). Možné otázky pro diskusi: Jaká jste uplatnili kritéria pro své osobní rozhodnutí? Změnili jste je při práci ve skupině? Jak se vám podařilo se ve skupině dohodnout? V čem jste se shodli? V čem jste se nemohli shodnout? Co vám pomáhalo a co vaší dohodě bránilo? Kdy se vám nejlépe pracovalo? Kdy se vám nejlépe argumentovalo? Cítili jste se lépe ve dvojici, čtveřici, osmici nebo v celém kolektivu? Proč? Kde myslíte, že tkvěla chyba při hledání kompromisu ve větší skupině? Myslíte si, že tato aktivita vám v něčem pomohla? Diskuse o předsudcích a stereotypech: Jaké stereotypy k spolucestujícím se objevovaly? Proč jste nechtěli sedět s Co vám na něm vadí? Uvědomění si předsudků Pozorovali jste sami u sebe předsudky? Jak vznikají? Existují v dnešní společnosti? Vznik předsudků Z čeho může vzniknout předsudek? Jak si obvykle představujeme muslima? Myslíte si, že obecná představa muslima je správná? Nezavání to zjednodušováním? 6 Šišková, T.: Výchova k toleranci a proti rasismu, Praha: Portál, S (zkráceno).

7 STRANA 7 Hodnocení/reflexe (příprava na diskusi): Jak ovlivňuje stereotyp můj pohled na lidi? Vede můj stereotypní pohled na lidi k tomu, že určité lidi hodnotím příliš vysoko a druhé vysloveně diskriminuji? Je u nás či v sousedství naší školy či obce nějaká jinaká menšina? Postižení, etnikum, uprchlíci? Jak se k nim chovají lidé? Jaké jsou o nich vžité stereotypy? Jaké já osobně mám pocity, když se setkám s někým z oné jinaké skupiny? Snažím se těmto jiným lidem dávat najevo své pocity (jakékoliv)? Jak si já osobně, ve svém vlastním hodnocení, stojím jako člověk, který se dá/nedá ovlivnit stereotypem ve svém vztahu k jinakému sousedovi? Pomůcky: kopie listu s druhy předsudků 1. Nejprve žákům rozdáme list s druhy předsudků. 2. Všechny druhy předsudků projdeme, vysvětlíme a přidáme k nim příklad. 3. Žáci mají za úkol napsat do listu, jaké předsudky mohou vyvolávat lidé přistupující do vlaku. 4. Následuje kontrola odpovědí a otázky. Proč si myslíte, že právě on/ona může vyvolávat ten a ten předsudek? Seznam možných spolucestujících Afričanka, která prodává kožené zboží Rom cestující na Slovensko Ukrajinský dělník, který se nechce vrátit domů Rumunka ve středních letech, která je bez víza s ročním dítětem v náručí Kurdský uprchlík žijící v Německu, který je na cestě do Libye Český emigrant, kterého právě propustili z portugalského vězení Slepý muzikant z Rakouska, který neustále hraje na tahací harmoniku. Obézní švýcarský bankéř HIV-pozitivní mladý umělec Aktivita 6 Druhy předsudků Cíl aktivity: Uvědomit si různé druhy předsudků a napomoci žákům vnímat osobní i skupinové předsudky k ostatním lidem a minoritám. Doba trvání: 15 minut

8 STRANA 8 Předsudky Je mnoho předsudků. Pod každý z níže uvedených napište situaci, ve které se předsudek může konkrétně projevit. Předsudek vůči věku: předsudky vůči někomu pro jeho věk: Náboženský předsudek: předsudky vůči někomu pro náboženství, které vyznává: Etnický předsudek: předsudek vůči lidem patřícím k jiné etnické skupině, vůči jejich kultuře, jazyku, zvykům, způsobu oblékání, typickým jídlům nebo sociální struktuře: Rasové předsudky: předsudky vůči někomu na základě jeho barvy pleti nebo jiné charakteristické vlastnosti jeho rasy: Předsudek vůči fyzickému vzhledu: předsudek vůči lidem proto, jak vypadají: Předsudek vůči osobám s postižením: předsudek vůči lidem s fyzickým nebo duševním postižením, např.: slepota, hluchota, vůči vozíčkářům: Předsudek vůči příslušnosti k mužskému nebo ženskému pohlaví: předsudek vůči osobě proto, že je muž nebo žena: Ekonomické nebo třídní předsudky: předsudky vůči lidem na základě toho, zda jsou bohatí nebo chudí: Profesní předsudky: předsudky vůči lidem na základě jejich profese:

9 STRANA 9 Aktivita 7 Rodinná večeře 7 Cíl aktivity: Pomocí hraní rolí se vcítit do situace diskriminovaného. Uvědomit si předsudky, stereotypy, úlohu rodiny při předávání společenských norem, předsudků a stereotypů a rozvíjet svou argumentaci. Doba trvání: 25 minut Pomůcky: lístečky se zadáním rolí (role možno obměňovat např. přítel Rom, muslim, uprchlík ) 1. Lektor vyberte 4 dobrovolníky (2 chlapce a 2 děvčata) a přidělí jim role. 2. Žáci mají chvíli na to, aby si každý sám za sebe připravili, jak budou zadanou situaci řešit - co budou říkat a jak se budou chovat? Připraví si argumenty. 3. Poté následuje hraní scénky před ostatními. Ostatní žáci pozorují a hádají, co se stalo? 4. Následuje řízená reflexe. 5. Možné hraní rolí ještě jednou či dvakrát zopakovat s jinými dobrovolníky a obměněnými rolemi. Reflexe a závěrečná diskuse: NEJPRVE pozorovatelů Čeho se scénka týkala? Co se stalo? Kdo byl přesvědčivý? POTÉ herců Jak jste se cítili? Co bylo nejtěžší? Měli jste pocit, že vaše argumenty mají nějakou váhu? Víte, jaká jsou Vaše práva a kam se obrátit v případě jejich porušování? Co byste ještě mohli udělat? Jak byste mohli reagovat? Změnilo by to něco? Na všechny Zažili jste někdy něco podobného? Jak jste to řešili? Pomohl vám někdo? Slyšeli jste o někom, kdo zažívá/al něco podobného? Kartičky s rolemi Dcera Situace: Jsi zamilovaná do jednoho kluka ze třídy a chtěla bys jet s ním a jeho rodiči v létě na prázdniny. Trochu to komplikuje to, že tvoje láska je černoch. Ty celou hru začínáš. Vracíš se pozdě ze školy, protože jsi celé odpoledne strávila se svojí láskou. Po návratu domů naštvaným rodičům oznamuješ, že bys chtěla jet v létě se svým kamarádem a jeho rodiči na prázdniny. Rodičům se tvůj kamarád nelíbí, a to především proto, že je černoch. Pokoušej se obhájit své rozhodnutí a argumentuj, že jsi proti předsudkům, které si tvoji rodiče vytvořili Matka Situace: Tvá dcera přijde pozdě ze školy a navíc ti oznámí, že chce strávit prázdniny se svým kamarádem černochem, do kterého je evidentně zamilovaná. Velmi svou dceru miluješ a nechápeš, jak se může takhle blízce kamarádit s černochem. Manžela podporuješ ve všem, co říká a co dělá. Své dceři nevyhrožuješ, spíš se v ní snažíš vzbudit pocit viny. Jsi přesvědčená, že kamarádit se blízce s černochem může být nebezpečné Člověk v tísni,

10 STRANA 10 Starší bratr Situace: Tvá mladší sestra přijde pozdě ze školy a navíc rodičům oznámí, že chce strávit prázdniny se svým kamarádem černochem, do kterého je evidentně zamilovaná. V zásadě se nestaráš o to, jestli tvá sestra stráví prázdniny se svým kamarádem. Jsi přesvědčen, že už není tak malá a že si může dělat, co chce. Ale když matka namítne, že kamarádství s černochem může být nebezpečné, začneš mít o sestru strach Otec Situace: Tvá dcera přijde pozdě ze školy a navíc ti oznámí, že chce strávit prázdniny se svým kamarádem černochem, do kterého je evidentně zamilovaná. Doma platíš za autoritu. Zásadně nesouhlasíš, aby tvá dcera trávila prázdniny s nějakým černochem. Znáš lidi a umíš si představit, co by tomu asi řekli. Nejsi rasista, ale prázdniny dcera bude trávit u babičky na chatě a žádný černošský kamarád nepřichází v úvahu. Jde ti přece jen o její dobro. Aktivita 8 Reflexe Cíl aktivity: Zopakovat téma předsudků a osobně si uvědomit své vlastní předsudky. Doba trvání: 15 minut Pomůcky: flipchart a fixy 1. Lektor rozdělí žáky do skupin po čtyřech. 2. Každá skupina dostane jeden flipchart a fixu. 3. Žáci dostanou za úkol zamyslet se nad otázkou: Pocítili jste někdy předsudek vůči někomu? Jestli ano, tak vůči komu? 4. Poté následuje prezentace jednotlivých skupin a diskuze. Autorky metodiky: Kateřina Chobotová, Kristýna Fialová (2008)

Výchova k toleranci. 2010 pontis@pontis.cz

Výchova k toleranci. 2010 pontis@pontis.cz Výchova k toleranci PONTIS Šumperk o.p.s. WWW.pontis.cz 2010 pontis@pontis.cz 1 Obsah Výchova k toleranci... 3 Úvod:... 3 Stanovení si pravidel:... 3 Seznámení s tématem, obsahem semináře... 3 Hnědoocí

Více

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností 2. ODPOVĚDNOST ÚPLNÁ Zdroj: kol. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc 2001, z latiny: responsibilita odpovědnost, od slova odpověď KOMU? Vůdci? Svědomí? Bohu? Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Multikulturní ošetřovatelství 1

Multikulturní ošetřovatelství 1 Multikulturní ošetřovatelství 1 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 1 Cíle předmětu Cílem předmětu je porozumět pojmům etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, poznat základní charakteristiky

Více

Počet chlapců let

Počet chlapců let Název lekce (projektu) Škola počet dětí Vyučující - autor lekce Stavění věže Základní škola Žákovská, Žákovská 1/ 1006, Havířov 736 01 Daniela Navrátilová Věková skupina Počet dětí Počet dívek Počet chlapců

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Průšvihy (českých dějin) odsun Němců po 2.sv. válce Časový rozsah lekce 2 po sobě jdoucí vyučovací

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Nehmotné kulturní dědictví

Nehmotné kulturní dědictví Nehmotné kulturní dědictví envi.stromzivota.sk ENVI-MOBILE: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development 2014-1-SK01-KA200-000481 ERAZMUS+ Programme

Více

Pestrý svět. k průřezovému tématu Multikulturní výchova. Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Charlotta Kurcová

Pestrý svět. k průřezovému tématu Multikulturní výchova. Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Charlotta Kurcová 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P4 Pestrý svět Autor projektu: Charlotta Kurcová k průřezovému tématu Multikulturní výchova Příloha ŠVP ZV Škola hrou Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová ředitelka

Více

Pravidla společenského chování - ETIKETA představování, tykání, oslovení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2012

Pravidla společenského chování - ETIKETA představování, tykání, oslovení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2012 Pravidla společenského chování - ETIKETA představování, tykání, oslovení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno:

Více

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky DIAMANT žáci, učitelé 15 30 min. 8 a více barevné lepící papírky, propisky, nebo připravené karty s výroky, flipchart/tabule Seřazení témat, kterými se parlament může zabývat podle priorit, jaké jim žáci

Více

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h.

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Téma Každý jsme jiný Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Cíle aktivity 1. Žák zformuluje, podle čeho pozná svoji jedinečnost. 2. Žák pojmenovává, v čem se lidé liší. Čím může být tato odlišnost

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ

ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ SAN Září 2016 Úvod Cílem školení pro učitele je představení tří modulů, které se liší časovou náročností. Modul A (90 minut bez přestávky) nejkratší verze obsahuje některé integrační

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list ství, přátelství, láska Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - vlastnosti přátel, druhy a vlastnosti lásky práce se sešitem - moji přátelé, ti, které miluji námět na domácí přípravu nebo

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

RYCHLÉ TIPY NA TECHNIKY, METODY A AKTIVITY

RYCHLÉ TIPY NA TECHNIKY, METODY A AKTIVITY RYCHLÉ TIPY NA TECHNIKY, METODY A AKTIVITY RYCHLÉ TIPY NA TECHNIKY, MET ODY A AKTIVITY Rádi bychom vám nabídli přehled možných technik, metod a aktivit, které můžete při své práci použít. 1 Věříme, že

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem umožňuje žákům posoudit sama sebe v souvislosti s nároky na osobnostní vlastnosti zdravotnického pracovníka Autor Jazyk Mgr. Magdaléna Nevařilová Čeština Očekávaný výstup

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Rozmanitost přírody stromy listnaté a jehličnaté 2 vyučovací hodiny Věková

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop

Více

Rybí pásma - zákonitosti

Rybí pásma - zákonitosti Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování přírodopisu s cíli v oblastech matematika, EV a čtenářství Název učební jednotky (téma)

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

Práce s předsudky a stereotypy

Práce s předsudky a stereotypy Práce s předsudky a stereotypy PONTIS Šumperk o.p.s. WWW.pontis.cz 2010 pontis@pontis.cz 1 Obsah Práce s předsudky a stereotypy... 3 Práce s předsudky při výuce... 5 Strategie korigování předsudků... 5

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Norský animovaný film Zuřivec (Sinna Mann) je natočen na motivy skutečné události a na základě vyprávění dětí, které zažily DN. Film režisérky

Více

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list Jsem asertivní, mám právo... Metodický list samostatná a skupinová práce - jaké pocity chci vzbuzovat v ostatních, jaké vzbuzuji, jaké vzbuzují ostatní ve mně práce s interaktivní tabulí a sešitem - asertivní

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Zavedení kvadratické funkce

Zavedení kvadratické funkce Předmět: Matematika Doporučený ročník: 2 Vazba na ŠVP: Funkce Cíle Odvození grafu - paraboly Uvědomění, kde se s kvadratickou funkcí setkáváme ve světě kolem nás Stručná anotace Celohodinová aktivita,

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Bezpečně na internetu Příručka pro rodiče Tato brožurka obsahuje základní informace, které se

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

Popis. vyučovací lekce. Multimediální ročenka životního prostředí II. Název. Letem světem odpadů. Cílová skupina

Popis. vyučovací lekce. Multimediální ročenka životního prostředí II. Název. Letem světem odpadů. Cílová skupina Popis vyučovací lekce kapitola: Odpady Multimediální ročenka životního prostředí II terénní modul Název Cílová skupina Letem světem odpadů Ţáci 8. a 9. třídy ZŠ, 1. a 2. ročníku SŠ, skupina 20 30 ţáků

Více

Lekce 2: Sebeuvědomění

Lekce 2: Sebeuvědomění Lekce 2: Sebeuvědomění Teoretický úvod: Důležitou součástí vnímání emocí je sebeuvědomění neboli uvědomování si sebe sama jako objektu svých pocitů, svého vlastního prožitku. Sebeuvědomění odráží naši

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE CESTA DO ŠKOLY Hra 1. stupeň ZŠ, 2. třída 160 minut ANOTACE Program je založený na kreslení své reálné cesty z domu do školy. Cílem je zmapování cesty, vnímavost a vztah ke svému okolí. Po první úloze,

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy)

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, z. s. I Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 194, e-mail: arp@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních

Více

Příprava na výuku rodinné výchovy

Příprava na výuku rodinné výchovy Irena Hrachová, Bi/Rv UČO 105347 Příprava na výuku rodinné výchovy Téma: Rodina Datum: 19.9.07 Název školy: ZŠ T.G.Masaryka Náchod Ročník: 6.C Kompetence: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci a spolupráci,

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové ( = téma OSV č. 22) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍNOS K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA PODLE RVP ZV: poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v české a evropské společnosti; rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7. ROČNÍK Člověk a morálka zná rozdíly mezi morální a právní normou, umí co je mravnost na příkladech

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Velikost skupiny libovolná. čas 3O minut

Velikost skupiny libovolná. čas 3O minut Cíle studenti nepovažují odlišnost za veskrze negativní jev uvedou dva příklady toho, čím může setkání s odlišností být prospěšné jsou schopni uznat, ocenit a využít ve prospěch společné práce silnějšího

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Osobnost - základní informace Metodický list

Osobnost - základní informace Metodický list Osobnost - základní informace Metodický list významy slova osobnost (témata k diskusi) délka vývoje osobnosti, složky osobnosti (práce u tabule s učitelem) Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rasismus Stručná anotace učební jednotky Žáci se seznamují s pojmy:

Více