INTERKULTURNÍ DÍLNA PŘEDSUDKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERKULTURNÍ DÍLNA PŘEDSUDKY"

Transkript

1 STRANA 1 Úvod: Předsudky, jejich vznik a vývoj Předsudek 1 v multikulturní společnosti znamená, že příslušníky jiné kultury odsuzujeme na základě nepodstatných, vnějších znaků, aniž bychom je lépe poznali (např. černoši jsou méně civilizovaní než běloši ). Obsahuje hodnocení bez hlubšího poznání člověka. Probíhá jako bezprostřední, bezmyšlenkovité odmítnutí druhého člověka. Funguje v prostředí postiženém skrytým nebo otevřeným kulturním konfliktem. Projevuje se komplikacemi, odmítáním spolupráce bez argumentů. Může mít různé podoby předsudek vůči náboženství, barvě pleti, fyzickému vzhledu, etnický předsudek atp. V situaci, kdy se jedinec střetává s neznámým nositelem odlišné kultury, často k němu přistupuje na základě předsudků, které si o dané kultuře dosud vytvořil. Předsudky jsou z psychologického hlediska zvláštní hodnotící postoje. Jde o postoje předpojaté, subjektivní a většinou velmi emočně nasycené. Předsudky vůči menšinám se vztahují na všechny příslušníky určité skupiny (např. Romové kradou ). Problém je v tom, že existuje poměrně vysoké riziko, že lidé s předsudky vůči jiným skupinám se budou vůči nim chovat diskriminačně. Pro vznik a vývoj předsudků je rozhodující prostředí, v němž jednotlivec od dětství vyrůstá. Děti si osvojují etnické předsudky nejprve od svých rodičů a příbuzných a již v předškolním věku se naučí rozpoznávat rozdíly mezi etnickými skupinami 2. Do školy tedy děti nastupují již s určitými etnickými stereotypy a předsudky. Stereotyp 3 Komunikaci nejvíc zatěžují stereotypy, protože, na rozdíl od předsudků (názorů), představují komplexní postoje, které je velmi těžké změnit. V multikulturalismu stereotyp: Znamená, že příslušníky jiné kultury hodnotíme stále stejným způsobem jen na základě vnějších nebo nepodstatných znaků, nebo na základě nedostatečných informací ( všichni Palestinci jsou teroristé ) Jde o zafixovaný obraz, který ovlivňuje chování a postoje. Znamená standardní a opakující se chování, při kterém člověk reaguje stejně v odlišných situacích. Obsahuje opakované, nereflektované a stejné hodnocení, ustálený postoj ( Němci jsou precizní ) nebo ustálené chování ( s lidmi bez akademického titulu se nebavím ). Projevuje se jako opakování ustáleného hodnocení, postoje nebo chování vůči jiným lidem ( bojím se Čečenců, protože jsou teroristé ). Funguje v interkulturní komunikaci, hlavně v situaci nejistoty (nevím, co si mám myslet o člověku přede mnou, ale vím, že pochází z Londýna, proto ho stereotypně označím za chladného Angličana). Projevuje se opakováním stejných argumentů, stejných slov v hodnocení, stejným označováním různých lidí ( vždyť Němci vyvraždili Židy, co čekáte od blondýny? ) nebo opakovaným chováním ( on je homosexuál, určitě má HIV, raději se ho ani nedotknu ). 1 Multi-kulti na školách: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, S Průcha, Jan, Multikulturní výchova, Praha: Triton, S Multi-kulti na školách: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, S

2 STRANA 2 Stereotyp Tendence přisoudit jedinci vlastnosti, které údajně charakterizují jeho skupinu ( Italové jsou vášniví apod.). Zjednodušené názory na skupinu, které zastírají rozdíly mezi jednotlivci ( Cizinci v Čechách kradou apod.). Toto zjednodušování způsobuje, že: Jedinec nás přestává zajímat, jeho osobní charakteristiky (např. to, že je absolventem VŠ, umí hrát fotbal atd.) nehrají roli. (Ukrajinci pracují jako dělníci na stavbách.) Operuje se s přisouzenou skupinovou příslušností, ( Dívky jsou hodnější než chlapci. Všichni Dánové jsou opilci.) nikoliv se sebeidentifikací jednotlivců. Stereotyp vzniká nekritickým přejímáním osobně neověřených informací ( Lidi to říkají ). Čím je stereotyp nebezpečný? majiteli (tomu, kdo jej hlásá): uzavírá možnost komunikace brání přijímání vlastních pozitivních zkušeností nositeli (tomu, na kterého je namířen): odrazuje od osobní aktivity bere motivaci vyniknout Na obou stranách potom zvyšuje strach, stupňuje napětí, nese nebezpečí konfliktu. 2. Připusťte si svůj strach z vlastní reakce na tyto situace. Snažte se překonat své vlastní obavy čelit diskriminaci, stanovte si žebříček hodnot a jednejte. 3. Připusťte si svá omezení, své postoje, stereotypy a pocity marnosti, které zamlžují váš úhel pohledu. Každý z nás je poznamenán stereotypními představami a diskriminačním chováním, kterému jsme byli vystaveni. 4. Nebojte se možného napětí a konfliktu. V jistých situacích se mu není možné vyhnout. Jedná se o hluboká a citlivá témata, změna tu nenastane bez určitého procesu, někdy i bolestného. 5. Vytvořte atmosféru porozumění, dojde-li k diskriminačnímu činu. 6. Vysvětlujte a angažujte se, když se s předsudky setkáte. Snažte se ale nekázat nebo dokazovat si svou vlastní pravdu. 7. Vykořenění rasismu je dlouhodobý proces, který vyžaduje neustálou změnu a růst. Snažte se nebýt příliš frustrováni z nezdarů. 8. Jděte sami příkladem. Praktikujte pozitivní hodnoty, které se snažíte učit. 9. Rozlišujte mezi kategorickým myšlením a stereotypy. Např. židák je kategorie, ale židácká lichva je stereotyp. 10. Otázky lidské důstojnosti, rovnosti a práva na pocit bezpečí jsou neoddiskutovatelné. Jak čelit předsudkům 4 1. Neignorujte je! Nedovolte, aby etnické posměšky, vtipy nebo diskriminační jednání prošly bez povšimnutí nebo bez reakce. Když na ně nebudete reagovat, dáváte najevo, že s takovým jednáním nebo postoji souhlasíte. 4 Derman-Sparks, L.: Anti-bias kurikulum, překlad Marta Vančurová, Vydalo Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea ve spolupráci s nadací EGEM, Praha 1999.

3 STRANA 3 Klíčová slova předsudek, zjednodušený pohled, tolerance Cíle kurzu Seznámit se s pojmem předsudek a s druhy předsudků. Uvědomit si komunikační bariéry na základě předsudků. Uvědomit si předsudky ve společnosti a vytvořit si pozitivní a tolerantní postoje bez předsudků. Aktivita 1 Uvítání, představení se 1. Lektoři se představí interaktivním způsobem. Každý z lektorů se postaví na druhý konec místnosti a jeden z lektorů se ptá na určité otázky (např. Kdo z nás dvou strávil poslední léto na Blízkém Východě? ). Žáci mají za úkol hádat, ke kterému lektorovi daná charakteristika patří. Na základě svého rozhodnutí si stoupnou buď k jednomu, nebo druhému lektorovi. Vhodné je zadat přibližně 2 otázky na jednoho lektora. 2. Rozdají se samolepící štítky a fixy. Žáci na ně napíší, jak chtějí být oslovováni. 3. Žáci se jeden po druhém představí: řeknou své jméno a větu, která je podle jeho názoru nejvíce vystihuje/ nebo jak se dnes cítí. Kolečko představování začnou lektoři, aby děti měly představu, co říkat. Aktivita 2: Pravidla: Stanovení pravidel pro spolupráci Cíl aktivity: Stanovit si pravidla chování v následné hodině. Doba trvání: 20 minut Pomůcky: na 5ti barevných A4 napsaná pravidla: Nechej mobil na pokoji. Hraj fair play. Mluví jen jeden. Respektuj názor druhého. Jaké si to uděláš, takové to máš. 1. Lektor uvede, že by si s žáky chtěl stanovit 5 pravidel, které se budou v následné hodině dodržovat. A to jak ze strany žáků, tak ze strany lektorů. 2. Lektor vyzve pět odvážlivců, kteří postupně jeden po jednom tahají pravidla. Po vytáhnutí pravidla se ho žák pokusí vysvětlit, přičemž ostatní žáci ho mohou doplňovat. 3. Na závěru se všichni dobrovolně shodnou, že tato pravidla budou dodržovat. Především pravidlo: Mluví jen jeden! Aktivita 3 Co je to předsudek? Cíl aktivity: Seznámit se s pojmem předsudek, uvědomit a upřesnit si jeho význam. Doba trvání: 10 minut Pomůcky: flipchart nebo tabule, psací potřeby 1. Brainstorming Co se vám vybaví, když se řekne předsudek? 2. Vše se zapisuje na tabuli, pak se lektor snaží vybrat to, co je charakteristické. Směřuje k pojmu předsudek Před-sudek, soudit někoho na základě vnějšího znaku Další otázky Proti komu je možné mít předsudek? Je předsudek negativní nebo pozitivní? V čem může být předsudek nebezpečný? Ve zjednodušujícím pohledu na skutečnost. 4. Výstup: mít na tabuli po celou dobu dílny napsáno předsudek názor/soud na/někoho na základě vnějšího znaku.

4 STRANA 4 Aktivita 4 Domlouvání schůzek 5 Cíl aktivity: Uvědomit si kulturní odlišnosti ve způsobech komunikace. Zažít bariéry v komunikaci a uvědomit si jejich vliv na postoje k druhým. Uvědomit si příčiny nedorozumění a naučit se nedorozuměním předcházet. Připravit se na různosti komunikace při setkání a spolupráci s druhými. Doba trvání: 20 minut Pomůcky: kartičky s rozvrhem, nastříhané proužky s charakteristikami, psací potřeby 1. Stanovení si pravidel: Lektor sdělí žákům, že jejich úkolem bude domluvit si schůzku s ostatními (s každým zvlášť). Domluva schůzky se potvrzuje zapsáním křestního jména do časového rozvrhu. Cílem je domluvit si schůzku s co nejvíce lidmi. S každým člověkem si žáci smí domluvit pouze jednu schůzku. Časový limit pro domlouvání schůzek je cca 5 minut. Před zahájením vlastního domlouvání schůzek dostane každý účastník lístek s instrukcí, neboli jednou konkrétní charakteristikou, která určuje jeho způsob komunikace. Každý si lísteček přečte a nikomu neukazuje ani nesděluje, co na něm má napsáno. Podle této charakteristiky se žák musí chovat po celou dobu domlouvání schůzek. 2. Reflexe, závěrečná diskuse: Poté, co lektor uzná za vhodné domlouvání schůzek přerušit (po cca 5ti minutách), následuje řízená reflexe v kruhu. Možné otázky a témata: Jaké se vám hra líbila? Jaké jsou vaše první dojmy a pocity? Následuje odhalení charakteristik druhých účastníků. Kdo z vás poznal, jaké charakteristiky měli ostatní? Jací byli ti druzí, co vás zaujalo na jejich chování? Jaká setkání, situace jste zažili? Jaké bylo plnit instrukci na lístečku? Bylo to těžké, lehké? Jak jste se cítili? S kým se vám dohadovalo dobře a s kým to bylo obtížnější a v čem? Co nám přineslo zahrát si tuto hru? Co jsme si mysleli o tom druhém? Jak nás ovlivnila jeho instrukce? Znáte takové situace, zažili jste něco podobného v životě? Co vaše instrukce mohla připomínat v reálném životě? Téma multikulturní komunikace. Lektoři uvedou příklady zvyklostí v komunikaci u jiných kultur, např.: Vzdálenost: Jih: Italové/Španělé/Balkánci/Řekové/ Kavkazané Češi; Sever: Norové/Švédové/Finové. Dívání se do očí: u nás v muslimských zemích. Gestikulace: kývání hlavou u nás v Bulharsku, mávání u nás ve Vietnamu. Mluvení okolo a mluvení k věci: u nás USA. Zdravení: podávání ruky u nás polibky na tvář ve Francii/Rusku/na Balkáně. Nemluvení: Kdo se podle vás setkává s problémem, že nemůže mluvit? Němý, cizinec, uprchlík Setkali jste se někdy s těmito nebo jinými odlišnostmi? Co si myslíme o druhém, pokud se setkáme s chováním, kterému nerozumíme? Pojem předsudek. Jaké to asi je, chovat se určitým způsobem a být v menšině, či sám mezi lidmi, kteří se chovají jinak? Uvést příklady menšin v naší zemi, například Romy. 3. Brainstorming na téma Co můžeme udělat pro to, abychom si vzájemně lépe porozuměli, překonali možné bariéry v komunikaci? Zapisujeme na velký papír všechny nápady. 5 Příručka pro učitele 2. stupeň ZŠ. Vzdělávací metodologie pro podporu romských žáků. Projekt PHARE CZ Podpora romské integrace, s

5 STRANA 5 Možná návaznost, obměny aktivity: Práce s informacemi o různých kulturách: např. skupinová práce s literaturou o zvyklostech, stylu komunikace určité kultury vysvětlí jejich kontext. Pozvání zástupce menšiny, člověka s přímou zkušeností jiné kultury. Shodnout se na zásadách komunikace, multikulturní komunikace, vyvěsit některé zásady ve třídě, příp. vrátit se k nim po určité době s novými zkušenostmi. Rozvrh schůzek Ráno Dopoledne Odpoledne Večer Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Texty na lístečcích: 1. Při rozhovoru se dotýkáš rukou paže druhého. 2. Při rozhovoru si držíš vzdálenost od druhého trochu větší, než je natažená paže. 3. Při rozhovoru se díváš co nejvíce přímo do očí druhému. 4. Při rozhovoru klopíš zrak, nedíváš se do očí druhému. 5. Při rozhovoru se ptáš Jak se máš?, zajímá tě odpověď. 6. Při rozhovoru mluvíš jen k věci, nemluvíš o ničem jiném. 7. S každým si na začátku rozhovoru potřes rukou, stiskni mu ji oběma rukama. 8. Při domlouvání rozumíš, ale nemůžeš mluvit, používej gesta, ruce, posunky. 9. Při rozhovoru mluv hlasitěji. Pozn.: Tyto instrukce jsou inspirovány kulturně odlišnými prvky v komunikaci, necharakterizují určitou kulturní zvyklost, pouze ji připomínají. Počet instrukcí závisí na počtu účastníků, lze použít jen část. Základem jsou takové instrukce, které jsou vzájemně v opozici. Opakovat vícekrát stejnou instrukci na lístečku může vnést další rozměr zkušenost ze setkání s někým, kdo je na tom stejně jako já.

6 STRANA 6 Aktivita 5 Transsibiřskou magistrálou 6 Cíl aktivity: Podnítit diskusi o předsudcích, stereotypech, různých hodnotách a limitech naší tolerance. Napomoci žákům vnímat osobní i skupinové předsudky k ostatním lidem a minoritám. Uvědomit si, jak první dojem nebo negativní zkušenost poznamenává naše budoucí chování. Doba trvání: 25 minut. Pomůcky: kopie scénářů a tužky pro všechny účastníky (říct jim, aby si vzali vlastní) 1. Rozpohybování žáků žáci mají za úkol vytvořit jednu řadu od největšího po nejmenší v co nejkratším čase. Lektoři se žáků nejprve mohou ptát na tipy, jak dlouho jim to bude trvat. Pak je hecovat, měřit čas, ocenit správné tipy. 2. Vytvořenou řadu rozdělit do dvojic osoby stojící vedle sebe utvoří dvojice (= pražce). 3. Navození atmosféry jedete transsibiřskou magistrálou z Moskvy do Vladivostoku, je to nejdelší železniční trať na světě = km. Instruktoři předvedou, jak mašinka jede po pražcích dvojice zvednou ruce a instruktoři proběhnou pod nimi, třeba i 2x. Během celé hry stále platí legenda z úvodu: jedeme transsibiřskou magistrálou, vyjíždíme z Moskvy a stále sedíme v kupé pouze dva První zastávka vlaku: přijíždíme do Jekatěrinburgu a přisedají další cestující. Ve dvojicích se dohodněte, koho vezmete k sobě do kupé na týdenní cestu dvojice má chvíli na argumentaci a dohodu. 4. Lektoři odkryjí (na tabuli napsaný) seznam přistoupivších (viz. seznam níže) a spojí dvojice do čtveřic Druhá zastávka vlaku: přijíždíme do Omsku, kde nastupují další lidé. Čtveřice se opět musí shodnout, koho do svého kupé přijmou (nabídka přistoupivších může zůstat stejná nebo ji lektoři mohou rozšířit). 5. Lektoři spojí čtveřice do skupin po osmi Třetí zastávka vlaku: přijíždíme do Novosibirska spojí se dvě čtveřice a hledají jednoho vhodného přistoupivšího. V Irkutsku se vlak zaplní všichni se musí shodnout na jednou přistupujícím do kupé. 6. Volně přejděte do diskuse (diskuse o pojmenování předsudků, o tom, jak vznikají, jestli se přistihli přitom, že mají předsudky, stereotypní pojímání jednotlivých skupin). Možné otázky pro diskusi: Jaká jste uplatnili kritéria pro své osobní rozhodnutí? Změnili jste je při práci ve skupině? Jak se vám podařilo se ve skupině dohodnout? V čem jste se shodli? V čem jste se nemohli shodnout? Co vám pomáhalo a co vaší dohodě bránilo? Kdy se vám nejlépe pracovalo? Kdy se vám nejlépe argumentovalo? Cítili jste se lépe ve dvojici, čtveřici, osmici nebo v celém kolektivu? Proč? Kde myslíte, že tkvěla chyba při hledání kompromisu ve větší skupině? Myslíte si, že tato aktivita vám v něčem pomohla? Diskuse o předsudcích a stereotypech: Jaké stereotypy k spolucestujícím se objevovaly? Proč jste nechtěli sedět s Co vám na něm vadí? Uvědomění si předsudků Pozorovali jste sami u sebe předsudky? Jak vznikají? Existují v dnešní společnosti? Vznik předsudků Z čeho může vzniknout předsudek? Jak si obvykle představujeme muslima? Myslíte si, že obecná představa muslima je správná? Nezavání to zjednodušováním? 6 Šišková, T.: Výchova k toleranci a proti rasismu, Praha: Portál, S (zkráceno).

7 STRANA 7 Hodnocení/reflexe (příprava na diskusi): Jak ovlivňuje stereotyp můj pohled na lidi? Vede můj stereotypní pohled na lidi k tomu, že určité lidi hodnotím příliš vysoko a druhé vysloveně diskriminuji? Je u nás či v sousedství naší školy či obce nějaká jinaká menšina? Postižení, etnikum, uprchlíci? Jak se k nim chovají lidé? Jaké jsou o nich vžité stereotypy? Jaké já osobně mám pocity, když se setkám s někým z oné jinaké skupiny? Snažím se těmto jiným lidem dávat najevo své pocity (jakékoliv)? Jak si já osobně, ve svém vlastním hodnocení, stojím jako člověk, který se dá/nedá ovlivnit stereotypem ve svém vztahu k jinakému sousedovi? Pomůcky: kopie listu s druhy předsudků 1. Nejprve žákům rozdáme list s druhy předsudků. 2. Všechny druhy předsudků projdeme, vysvětlíme a přidáme k nim příklad. 3. Žáci mají za úkol napsat do listu, jaké předsudky mohou vyvolávat lidé přistupující do vlaku. 4. Následuje kontrola odpovědí a otázky. Proč si myslíte, že právě on/ona může vyvolávat ten a ten předsudek? Seznam možných spolucestujících Afričanka, která prodává kožené zboží Rom cestující na Slovensko Ukrajinský dělník, který se nechce vrátit domů Rumunka ve středních letech, která je bez víza s ročním dítětem v náručí Kurdský uprchlík žijící v Německu, který je na cestě do Libye Český emigrant, kterého právě propustili z portugalského vězení Slepý muzikant z Rakouska, který neustále hraje na tahací harmoniku. Obézní švýcarský bankéř HIV-pozitivní mladý umělec Aktivita 6 Druhy předsudků Cíl aktivity: Uvědomit si různé druhy předsudků a napomoci žákům vnímat osobní i skupinové předsudky k ostatním lidem a minoritám. Doba trvání: 15 minut

8 STRANA 8 Předsudky Je mnoho předsudků. Pod každý z níže uvedených napište situaci, ve které se předsudek může konkrétně projevit. Předsudek vůči věku: předsudky vůči někomu pro jeho věk: Náboženský předsudek: předsudky vůči někomu pro náboženství, které vyznává: Etnický předsudek: předsudek vůči lidem patřícím k jiné etnické skupině, vůči jejich kultuře, jazyku, zvykům, způsobu oblékání, typickým jídlům nebo sociální struktuře: Rasové předsudky: předsudky vůči někomu na základě jeho barvy pleti nebo jiné charakteristické vlastnosti jeho rasy: Předsudek vůči fyzickému vzhledu: předsudek vůči lidem proto, jak vypadají: Předsudek vůči osobám s postižením: předsudek vůči lidem s fyzickým nebo duševním postižením, např.: slepota, hluchota, vůči vozíčkářům: Předsudek vůči příslušnosti k mužskému nebo ženskému pohlaví: předsudek vůči osobě proto, že je muž nebo žena: Ekonomické nebo třídní předsudky: předsudky vůči lidem na základě toho, zda jsou bohatí nebo chudí: Profesní předsudky: předsudky vůči lidem na základě jejich profese:

9 STRANA 9 Aktivita 7 Rodinná večeře 7 Cíl aktivity: Pomocí hraní rolí se vcítit do situace diskriminovaného. Uvědomit si předsudky, stereotypy, úlohu rodiny při předávání společenských norem, předsudků a stereotypů a rozvíjet svou argumentaci. Doba trvání: 25 minut Pomůcky: lístečky se zadáním rolí (role možno obměňovat např. přítel Rom, muslim, uprchlík ) 1. Lektor vyberte 4 dobrovolníky (2 chlapce a 2 děvčata) a přidělí jim role. 2. Žáci mají chvíli na to, aby si každý sám za sebe připravili, jak budou zadanou situaci řešit - co budou říkat a jak se budou chovat? Připraví si argumenty. 3. Poté následuje hraní scénky před ostatními. Ostatní žáci pozorují a hádají, co se stalo? 4. Následuje řízená reflexe. 5. Možné hraní rolí ještě jednou či dvakrát zopakovat s jinými dobrovolníky a obměněnými rolemi. Reflexe a závěrečná diskuse: NEJPRVE pozorovatelů Čeho se scénka týkala? Co se stalo? Kdo byl přesvědčivý? POTÉ herců Jak jste se cítili? Co bylo nejtěžší? Měli jste pocit, že vaše argumenty mají nějakou váhu? Víte, jaká jsou Vaše práva a kam se obrátit v případě jejich porušování? Co byste ještě mohli udělat? Jak byste mohli reagovat? Změnilo by to něco? Na všechny Zažili jste někdy něco podobného? Jak jste to řešili? Pomohl vám někdo? Slyšeli jste o někom, kdo zažívá/al něco podobného? Kartičky s rolemi Dcera Situace: Jsi zamilovaná do jednoho kluka ze třídy a chtěla bys jet s ním a jeho rodiči v létě na prázdniny. Trochu to komplikuje to, že tvoje láska je černoch. Ty celou hru začínáš. Vracíš se pozdě ze školy, protože jsi celé odpoledne strávila se svojí láskou. Po návratu domů naštvaným rodičům oznamuješ, že bys chtěla jet v létě se svým kamarádem a jeho rodiči na prázdniny. Rodičům se tvůj kamarád nelíbí, a to především proto, že je černoch. Pokoušej se obhájit své rozhodnutí a argumentuj, že jsi proti předsudkům, které si tvoji rodiče vytvořili Matka Situace: Tvá dcera přijde pozdě ze školy a navíc ti oznámí, že chce strávit prázdniny se svým kamarádem černochem, do kterého je evidentně zamilovaná. Velmi svou dceru miluješ a nechápeš, jak se může takhle blízce kamarádit s černochem. Manžela podporuješ ve všem, co říká a co dělá. Své dceři nevyhrožuješ, spíš se v ní snažíš vzbudit pocit viny. Jsi přesvědčená, že kamarádit se blízce s černochem může být nebezpečné Člověk v tísni,

10 STRANA 10 Starší bratr Situace: Tvá mladší sestra přijde pozdě ze školy a navíc rodičům oznámí, že chce strávit prázdniny se svým kamarádem černochem, do kterého je evidentně zamilovaná. V zásadě se nestaráš o to, jestli tvá sestra stráví prázdniny se svým kamarádem. Jsi přesvědčen, že už není tak malá a že si může dělat, co chce. Ale když matka namítne, že kamarádství s černochem může být nebezpečné, začneš mít o sestru strach Otec Situace: Tvá dcera přijde pozdě ze školy a navíc ti oznámí, že chce strávit prázdniny se svým kamarádem černochem, do kterého je evidentně zamilovaná. Doma platíš za autoritu. Zásadně nesouhlasíš, aby tvá dcera trávila prázdniny s nějakým černochem. Znáš lidi a umíš si představit, co by tomu asi řekli. Nejsi rasista, ale prázdniny dcera bude trávit u babičky na chatě a žádný černošský kamarád nepřichází v úvahu. Jde ti přece jen o její dobro. Aktivita 8 Reflexe Cíl aktivity: Zopakovat téma předsudků a osobně si uvědomit své vlastní předsudky. Doba trvání: 15 minut Pomůcky: flipchart a fixy 1. Lektor rozdělí žáky do skupin po čtyřech. 2. Každá skupina dostane jeden flipchart a fixu. 3. Žáci dostanou za úkol zamyslet se nad otázkou: Pocítili jste někdy předsudek vůči někomu? Jestli ano, tak vůči komu? 4. Poté následuje prezentace jednotlivých skupin a diskuze. Autorky metodiky: Kateřina Chobotová, Kristýna Fialová (2008)

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností 2. ODPOVĚDNOST ÚPLNÁ Zdroj: kol. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc 2001, z latiny: responsibilita odpovědnost, od slova odpověď KOMU? Vůdci? Svědomí? Bohu? Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list ství, přátelství, láska Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - vlastnosti přátel, druhy a vlastnosti lásky práce se sešitem - moji přátelé, ti, které miluji námět na domácí přípravu nebo

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B)

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Co všechno víme o koni Člověk a jeho svět Ročník 2.-5. Časový rozsah Tematický

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA / STÁŘÍ / ŽIVOT S POSTIŽENÍM, NEMOC MOJE BABIČKA LIEN

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA / STÁŘÍ / ŽIVOT S POSTIŽENÍM, NEMOC MOJE BABIČKA LIEN aktivita ŽEBŘÍČKY HODNOT Když jsem byla malá, moje babička se o mě starala. Proto se teď starám já o ni ANOTACE: Aktivita vede žáky k respektu a pozitivním postojům vůči seniorům. Jejím prostřednictvím

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Bezpečně na internetu Příručka pro rodiče Tato brožurka obsahuje základní informace, které se

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku

David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku Pomůcky: text příběhu, který dětem převyprávíme, příp. si jej společně přečteme Dohadování před soubojem Rozdělíme

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

Osobnost - základní informace Metodický list

Osobnost - základní informace Metodický list Osobnost - základní informace Metodický list významy slova osobnost (témata k diskusi) délka vývoje osobnosti, složky osobnosti (práce u tabule s učitelem) Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Zavedení kvadratické funkce

Zavedení kvadratické funkce Předmět: Matematika Doporučený ročník: 2 Vazba na ŠVP: Funkce Cíle Odvození grafu - paraboly Uvědomění, kde se s kvadratickou funkcí setkáváme ve světě kolem nás Stručná anotace Celohodinová aktivita,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Informace pro uživatele Smlouva o poskytnutí sociální služby 28.3.2009 Výtah obsahu smlouvy o poskytnutí sociální služby srozumitelný uživateli služby; zpracoval:

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Člověk a právo Metodický list

Člověk a právo Metodický list Člověk a právo Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - práva a povinnosti, definice práva, právního vztahu diskuse - význam práv a zákonů podklady pro kopírování Obecné informace k řadě

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Význam slov, tvoření slov Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) Vzdělávací

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka. Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ strava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.cz Lapeni v síti Člověk a jeho potřeby Co potřebuje člověk k životu?

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS aktivita KDYŽ NEJDE VYHRÁT ANOTACE: Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, že neúspěch má mnohdy objektivní příčiny, které nelze ovlivnit. Žáci pracují s emocemi, které neúspěch doprovází, a pokusí se

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Cyklistické závody. A startujeme!

Cyklistické závody. A startujeme! Cyklistické závody 4. 10. se konal cyklistický závod škol a školek Horní Suché. Účast byla hojná, počasí všem přálo. Závody organizovalo SRPŠ spolu s polskou ZŠ a školkou a taky PZKO. Seřadiště bylo u

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Standard kvality v přímé péči č. 31 Ochrana práv obyvatele ( zjednodušená forma předpokládající součinnost

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Odloučené pracoviště při nemocnici Školní řád Mateřské školy Článek 1. Úkol školy Mateřská škola při nemocnici poskytuje speciální

Více