Po většinu dvacátého století byly Spojené státy osamoceny v kvalitě svého

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Po většinu dvacátého století byly Spojené státy osamoceny v kvalitě svého"

Transkript

1 Čtvrtá kapitola JAK USPĚT 1. Univerzitní oříšek Po většinu dvacátého století byly Spojené státy osamoceny v kvalitě svého systému vyššího vzdělávání a procentuálním podílu mladých lidí, kteří jím úspěšně prošli. Až donedávna 159, do poloviny devadesátých let, byla míra amerického vysokoškolského absolutoria nejvyšší na světě, dvakrát vyšší než u dalších vyspělých zemí. Ale globální vzdělávací hierarchie se nyní rychle mění. Mnoho zemí, jak vyspělých, tak rozvíjejících se, se nachází uprostřed bezprecedentního boomu vysokoškolského absolutoria. V minulém desetiletí Spojené státy spadly z prvního 160 na dvanácté místo v počtu procent mladých lidí ve věku mezi pětadvaceti a čtyřiatřiceti lety, kteří jsou absolventy čtyřletého vysokoškolského studia, a pokulhávají za různorodým seznamem zemí, jako je Spojené království, Austrálie, Polsko, Norsko a Jižní Korea. Neznamená to, že by celková čísla pro vysokoškolské absolutorium ve Spojených státech klesala pouze rostou velice pomalu 161, zatímco ostatní země zaznamenaly prudký nárůst. V roce získalo 24 procent Američanů po pětadvacítce čtyřleté vysokoškolské vzdělání; o třicet let později, v roce 2006, toto číslo vzrostlo na pouhých 28 procent. Ale tato statistika zakrývá rostoucí třídní rozdíly. Mezi roky 1990 a 2000 vzrostla míra dosažení bakalářského vysokoškolského studia mezi bohatými studenty, jejichž alespoň jeden rodič byl též absolventem vysoké školy, z 61 na 68 procent, zatímco podle jiné analýzy tato míra mezi těmi nejvíce znevýhod-

2 154 Jak mít úspěšné dítě něnými skupinami Američanů 163 studenty z nejnižších příjmových skupin, jejichž rodiče nebyli absolventy vysoké školy klesla z 11,1 procenta na 9,5 procenta. V tomto období vzrůstající nerovnosti se tento trend může zdát být těžko překvapivý, je pouze dalším indikátorem toho, jak se nůžky mezi společenskými třídami ve Spojených státech rozevírají. Je ale užitečné si vzpomenout, že po většinu minulého století tomu bylo naprosto jinak. Jak píší harvardští ekonomové Claudia Goldinová a Lawrence Katz ve své vlivné knize The Race Between Education and Technology (Závod mezi vzděláním a technologií) z roku 2008, byl příběh amerického vyššího vzdělávání ve dvacátém století v zásadě příběhem demokratizace. Pouhých 5 procent amerických mužů narozených v roce 1900 absolvovalo vysokou školu a oněch 5 procent bylo elitou ve všech ohledech: byli bohatí, bílí, s dobrými konexemi. Ale mezi lety 1925 a se procento amerických mužů absolvujících vysokoškolské studium zdvojnásobil, z 5 na 10 procent, a poté, v dalších dvaceti letech mezi roky 1945 a 1965, došlo opětovně k dvojnásobnému růstu, v neposlední řadě díky zákonu GI Bill, který pomohl milionům navrátivších se amerických vojáků dostat se na vysokou školu. (Nárůst vysokoškolského absolutoria u amerických žen byl pozvolný až do raných šedesátých let, kdy pak předběhl nárůst u mužské populace.) Ve výsledku se americké univerzitní kampusy staly méně elitními a více diverzifikovanými; děti továrních dělníků seděly najednou ve stejné přednáškové místnosti a laboratořích vedle dětí majitelů továren. V těchto letech společenská mobilita 165 způsobená vzděláním charakterizovala americkou společnost, napsali Goldinová a Katz. Každá generace Američanů 166 získala takovou míru vzdělání, která vysoce převyšovala míru vzdělání generace předchozí. Nyní se ale tento pokrok zastavil, anebo alespoň zpomalil, a národní systém vyššího vzdělávání přestal být nástrojem sociální mobility a vzrůstající rovnosti, jak tomu bylo po většinu dvacátého století. Donedávna lidé zabývající se vzdělávací politikou, kteří se zaměřují 167 na problémy amerického vyššího vzdělávání, soustředili svou pozornost především na dostupnost vysokoškolského vzdělání jak zvýšit počet mladých lidí, zejména pak znevýhodněných mladých lidí, kteří odmaturují a zapíší se na vysokou školu. Ale v několika posledních letech se ukazuje, že Spojené státy nemají problém s limitovaným a nerovným přístupem k vysokoškolskému vzdělání, ale spíše s limitovaným a nerovným dokonče-

3 Jak uspět 155 ním tohoto vzdělání. Mezi třiceti čtyřmi členskými státy v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj neboli OECD figurují Spojené státy stále na respekt 168 vzbuzujícím osmém místě v zápisu na vysoké školy. Ale co se týče jejího dokončení 169 procentu zapsaných prváků, kteří univerzitu dokončí jsou Spojené státy na předposledním místě a za sebou mají pouze Itálii. Není to tak dávno, co Spojené státy vedly ve světě v produkci univerzitních absolventů; nyní vedou v produkci univerzitních odpadlíků. Co je na celém tomto jevu nejpřekvapivější, je, že se odehrál ve stejné chvíli, kdy hodnota amerického univerzitního vzdělání dosáhla svého maxima. Američan s bakalářským titulem může nyní očekávat, že bude vydělávat o 83 procent 170 více než Američan s pouhou maturitou. Podle ekonomů je tento rozdíl jedním z nejvyšších v celém světě 171 a od roku 1980 prudce vzrostl. 172 Tehdy americký absolvent vysoké školy vydělal jen o 40 procent více než maturant. 173 Jak píší Goldinová a Katz, dnešní mladý Američan, který je schopen dokončit vysokou školu a neučiní tak, nechává na ulici ležet velké množství peněz. 174 Takže tu máme jeden oříšek: proč tolik amerických studentů vysokoškolské studium nedokončí zrovna ve chvíli, kdy se univerzitní tituly staly tak ceněnými a kdy mladí lidé ve zbytku světa začali absolvovat vysokou školu v tak hojném počtu? 2. Cílová linie Nejlepší odpověď na tuto otázku doposud poskytla kniha, která vyšla v roce 2009 pod názvem Překročení cílové linie: Dokončení studia na amerických státních univerzitách (Crossing the Finish Line: Completing College at America s Public Universities) a na které spolupracovali dva bývalí rektoři, oba ekonomové William G. Bowen, rektor Princetonské univerzity v letech , a Michael S. McPherson, jenž sloužil jako rektor téměř desetiletí na Macalester College v Minnesotě. Díky svému vedoucímu postavení ve vzdělávacím systému se Bowenovi a McPhersonovi spolu s třetím spoluautorem, badatelem jménem Matthew Chingos podařilo přesvědčit šedesát osm státních škol, stejně jako organizaci College Board

4 156 Jak mít úspěšné dítě a ACT, aby jim daly přístup k detailním akademickým datům zhruba dvou set tisíc studentů. 175 V těchto datech našli některá překvapivá fakta o tom, kteří studenti úspěšně dokončí univerzitu, kteří odpadnou a proč. V určitých kruzích je fenomén odpadlictví vysvětlován jako problém přílišné či nerealistické ambice mnoha, zejména nízkopříjmových studentů. Konzervativní autor Charles Murray v roce 2008 ve své knize Real Education uvádí, že opravdová krize amerického vyššího vzdělávání nespočívá v tom, že příliš málo mladým Američanům se dostává univerzitního vzdělání; ale že se ho dostává příliš mnoha. Vzhledem k americké přirozené tendenci k vzdělávacímu romantismu 176, píše Murray, nutíme studenty, aby šli na vysokou školu, a to i takové, kteří na to nejsou dostatečně inteligentní. Středoškolští výchovní poradci a přijímací úředníci na vysokých školách, kteří jsou ztraceni v mlze přejícných myšlenek 177, eufemismů a dobře míněného rovnostářství, podporují studenty s nízkým IQ, s nízkými příjmy, aby šli na vysoké školy, jež jsou příliš intelektuálně náročné; když studenti zjistí, že nemají inteligenci na to, aby mohli studovat, odpadnou. Murray, spoluautor knihy Gaussova křivka (The Bell Curve), je asi nejznámějším kognitivním deterministou v zemi a jeho teze v knize Skutečné vzdělání je čirým výrazem kognitivní hypotézy: v úspěchu záleží na IQ, které se upevňuje poměrně záhy v životě; vzdělávání není ani tak o předávání dovedností, ale o roztřídění lidí a dávání těm, kteří mají nejvyšší IQ, příležitost dosáhnout svého plného potenciálu. Ale když se Bowen, McPherson a Chingos podívali na svá data, zjistili, že nízkopříjmoví studenti obecně nepřeceňují své schopnosti, když si vybírají vysokou školu; mnozí z nich vlastně navštěvovali univerzity, jež byly značně pod jejich studijním průměrem GPA i pod výsledky ze standardizovaných testů. Tento fenomén, který autoři nazvali podvýběrem, se u zámožných studentů tolik nevyskytoval; byl to problém, jenž postihoval výlučně znevýhodněné teenagery. V Severní Karolíně, státu, ve kterém se autorům podařilo sebrat nejvíce dat, se ukázalo, že tři ze čtyř zámožných studentů se studijním průměrem GPA a skóre z testů, jež je kvalifikovaly pro příjem na nejselektivnější státní univerzity ve státě, na tyto univerzity opravdu šli. Pro ně tento systém fungoval. Ale u studentů, kteří měli stejně výborné studijní výsledky 178, ale neměli rodiče, kteří by univerzitu navštěvovali, to byla pouze třetina, jež na vysoce výběrovou školu šla. A výběr

5 Jak uspět 157 méně náročné školy neznamenal, že tito vysoce kvalifikovaní studenti měli větší šanci ji dokončit. Naopak mělo to opačný efekt. Podvýběr byl téměř vždy, jak zjistili autoři knihy, velkou chybou. Nicméně informace o podvýběru, ačkoliv byla důležitá, nebyla tím nejdůležitějším ani nejvýznačnějším poznáním v knize Překročení cílové linie. Autoři také zjistili, že to, co nejpřesněji předpovídá, zda student úspěšně dokončí vysokou školu, nebylo ani jeho skóre ve zkoušce SAT nebo ACT, dvou standardizovaných přijímacích testech na vysoké školy. Vlastně se ukázalo, že až s výjimkou nejvýběrovějších státních škol ukazovalo skóre ze zkoušky ACT velice málo o tom, zda student vysokou školu absolvuje, či ne. Daleko přesnějším ukazatelem dokončení vysoké školy 179 byl studentův středoškolský studijní průměr GPA. Pro lidi, kteří jsou zainteresováni do přijímacího řízení na vysoké školy, bylo toto zjištění poněkud šokem. Bylo v podstatě odmítnutím jedné ze základních premis americké meritokracie pozdního dvacátého století. V knize The Big Test, dějinách standardizovaných přijímacích zkoušek, Nicholas Lemann vysvětluje, že zkouška SAT byla vyvinuta po druhé světové válce 180 kvůli rostoucímu skepticismu o prediktivní síle středoškolského známkovacího systému. Jak měli úředníci na univerzitě, kteří přijímali studenty, rozlišit mezi studentem se známkou 3,5 z předměstské střední školy v Kalifornii a studentem s tou samou známkou z venkovské části Pensylvánie či městské školy v jižním Bronxu? Zkouška SAT byla koncipována tak, aby tento problém vyřešila, aby dodala objektivní nástroj, který by destiloval studentovu schopnost vést si dobře na univerzitě do jednoho neoddiskutovatelného čísla. Ale ukázalo se, že na univerzitách, které Bowen, Chingos a McPherson zkoumali, byl studijní průměr skvělým ukazatelem 181, zda student univerzitu dokončí, ať už střední školu navštěvoval kdekoliv. Pravdou bylo, že student s průměrem 3,5 GPA z velice kvalitní střední školy měl o něco lepší vyhlídky na absolvování než student s tím samým průměrem ze školy, která měla nízkou kvalitu, ale ten rozdíl byl překvapivě malý. Jak autoři napsali: Studenti s velice dobrými studijními průměry 182, kteří navštěvovali ne zas tak dobré střední školy, přesto absolvovali ve velkém počtu, ať už si zvolili jakoukoliv univerzitu. A když guru sebeřízení a pevné vůle Angela Duckworthová 183 na Pensylvánské univerzitě analyzovala GPA a skóre ze standardizovaných testů

6 158 Jak mít úspěšné dítě u studentů na druhém stupni a na střední škole, zjistila, že skóre ze standardizovaných testů jsou predikována pomocí skóre z testů IQ a že GPA jsou predikována díky skóre z testů sebekontroly. Spojíme-li zjištění Duckworthové s objevy z knihy Překročení cílové linie, dojdeme k velice podivuhodnému závěru: to, zda je student schopen dokončit slušnou americkou vysokou školu, nemá zase tak moc co do činění s tím, jak je chytrý. Namísto toho to má co do činění se seznamem silných stránek charakteru, které vedou k dobrému GPA na druhém stupni a na střední škole. Podle našeho mínění, napsali Bowen, Chingos a McPherson, známky ze střední školy ukazují daleko více než jen zvládnutí obsahu. 184 Ukazují na vlastnosti motivace a výdrže stejně jako na přítomnost dobrých studijních návyků a dovedností časového managementu a to nám říká mnohé o šanci, zda student dokončí univerzitní program. Samozřejmě je možné, že jakmile student dosáhne adolescence, tyto dovednosti a návyky se již nelze naučit. Je možné, že v tom okamžiku je buďto máte, nebo nemáte, a pokud je máte, pak je pravděpodobnější, že absolvujete vysokou školu, a když ne, tak neabsolvujete. Ale vzpomeňte si na Elizabeth Spiegelovou, jakou měla schopnost rekonstruovat dovednosti myšlení u svých šachistů z druhého stupně. Vzpomeňte si, jak Lanita Reedová pomohla Keitě Jonesové změnit celý její pohled na život a v podstatě jí pomohla přenastavit její osobnost v pokročilém věku sedmnácti let. V každém případě to byl učitel či mentor, který našel způsob, jak pomoci žákům a studentům dosáhnout rychlé a nečekané transformace tím, že použil to, co James Heckman nazývá nekognitivní dovednosti a David Levin by nazval silné stránky charakteru. Co kdybychom toto mohli udělat pro velký počet teenagerů ne pomoci jim dosáhnout mistrovství v šachu nebo je přesvědčit, aby se přestali ve škole prát, ale pomoci jim rozvinout přesně tyto silné stránky osobnosti, které by potřebovali ke zdárnému ukončení vysoké školy. 3. Jeden ze třiceti Jeff Nelson, CEO programu OneGoal, se na první pohled nezdá být revolucionářem, když se s ním setkáte. Má bystrý obličej, je hladce oholen

7 Jak uspět 159 a středozápadně kultivovaný, se kšticí blonďatých vlasů nad čelem, díky níž vypadá tak trochu jako komiksová postavička Tintin. Nosí propínací košile a pevně se drží časového rozpisu; jednou, když jsem si s ním domluvil rozhovor po telefonu, mi dopředu po u poslal do bodů rozepsanou agendu našeho telefonního hovoru, která obsahovala tři cíle a deset minut na zakončení. Nejvíc se zdá být v pohodě, když je obklopen typickými nástroji moderního reformátora vzdělávání powerpointovou prezentací, konzultanty v oboru managementu, strategickými plány a středně velkým latté a přitom je jeho vize vzdělávací reformy naprosto liberální, rukavice hozená kognitivní hypotéze. Nelson vyrostl ve Wilmette, bohaté komunitě, která je součástí pohodlné bělošské předměstské enklávy na sever od Chicaga, kam režisér John Hughes zasadil děje svých filmů Sám doma a Snídaňový klub. Je to město, kde lidé povětšinou volí demokraty, spolehlivý přístav pro progresivní záměry a pojmy, jako je sociální spravedlnost, i když tyto pojmy jsou často vyjadřovány abstraktně, například přispíváním Amnesty International či jiné lidskoprávní neziskové organizaci nebo podepisováním petic na podporu uprchlíků v Dárfúru. Nelsona však od raného věku zajímaly problémy, které byly blíže: problémy, jimž čelí děti vyrůstající v metropoli, patnáct mil na jih od ní. V osmé třídě si Nelson přečetl knihu Alexe Kotlowitze There Are No Children Here (Nejsou tu žádné děti) 185, trýznivý příběh dvou afroamerických chlapců vyrůstajících na nebezpečném sídlišti Henry Horner Homes v chicagské čtvrti West Side. Ta kniha, řekl mi Nelson, tak trochu zbortila můj pohled na svět. Něco ve mně zažehla. Nelson pak šel dál na školu New Trier Township High School, která je v Chicagu legendární svým zeleným kampusem a opulentním zařízením, jež celé stojí na daních z luxusních domů ve Wilmette a okolních městech. Novinář na křižácké výpravě, Jonathan Kozol, si ve své knize z roku 1991 nazvané Savage Inequalities (Barbarské nerovnosti) vybral tuto školu jako prototyp privilegované předměstské střední školy, popisuje její taneční studia, vybavení pro šerm a hodiny latiny, kontrastující nadbytek příležitostí 186, kterých se zde studentům dostává, s odpíráním příležitosti, již zažívají studenti školy Du Sable High ve čtvrti South Side, ve škole, které by se podle Kozola lidé vyhýbali nebo ji pravděpodobně zavřeli 187 kdyby sloužila bílé středostavovské komunitě. Nelson si Kozolovu knihu přečetl

8 160 Jak mít úspěšné dítě v prvním ročníku na sociologii na Michiganské univerzitě a jen zvýšila pocit naléhavosti, který v něm rostl, odhodlán najít způsob, jak zvrátit vzorce, které Kozol popisoval; přinést alespoň malou míru příležitosti, jež se dostávala studentům na školách, jako je Trier nebo Du Sable. Po promoci se Nelson přidal k programu Teach for America a učil v šesté třídě na problematické, chudobou velice zasažené státní škole ve čtvrti South Side, která se jmenuje O Keeffe Elementary a leží asi míli od školy Du Sable. Byl nadaným učitelem, dokázal pozvednout matematickou a čtenářskou gramotnost u svých studentů tak, že za každý rok, co je učil, udělali pokrok odpovídající dvěma rokům. Ve svém druhém roce učení získal ocenění nejlepšího učitele programu Teach for America za oblast Chicago. Byl trenérem školního fotbalového týmu, pomáhal založit studentskou radu a sblížil se s mnohými svými studenty, navštěvoval je doma a seznámil se s jejich rodiči. Od prvního dne na škole O Keeffe Nelson se svými žáky mluvil neustále o univerzitě. Všichni byli Afroameričané z nízkopříjmových rodin a jen pár z nich mělo rodiče, kteří sami navštěvovali vysokou školu ale na tom nezáleželo, slíbil jim Nelson; pokud budou tvrdě pracovat, budou moci jít na univerzitu a odpromovat. Pak, jednoho dubnového dne v roce 2006, si Nelson v novinách Chicago Tribune přečetl článek na první straně 188, zprávu organizace Konsorcium chicagského školního výzkumu, která tomuto slibu dělala čáru přes rozpočet. Podle konsorcia pouze osm ze sta studentů 189, kteří začnou školní docházku ve státní škole v Chicagu, dojde k promoci po čtyřletém vysokoškolském studiu. U afroamerických chlapců byl tento poměr ještě nepříznivější: méně než jeden ze třiceti černošských mladých mužů 190 v prvním ročníku na střední škole ve městě odpromuje ze čtyřletého vysokoškolského studijního programu do svých dvaceti pěti let. Pro Nelsona byla tato čísla velice znepokojivá: i kdyby se mu podařilo vytvořit nejlepší šestou třídu ve městě, stačilo by to na to, aby jeho studenti překonali tyto hrozné překážky? Nelsonova zkušenost na škole O Keeffe Elementary ho přesvědčila o dvou věcech: za prvé, že stráví zbytek života prací na poli vzdělávací reformy. Za druhé, že navzdory svému úspěchu ve třídě mu nebylo souzeno být učitelem. Když se připravoval na odchod ze školy, národní kancelář pro-

9 Jak uspět 161 gramu Teach for America mu nabídla práci výkonného ředitele organizace pro Chicago, což byla pro čtyřiadvacetiletého mladého muže velká zodpovědnost. Zdálo se to být jeho vysněnou prací, ale na poslední chvíli, z důvodů, kterým sám moc nerozuměl, natož aby je dokázal formulovat do slov, pozici odmítl. Bylo to nesmírně bolestivé rozhodnutí. To, že jsem řekl ne organizaci Teach for America, mě nesmírně frustrovalo, řekl mi. Byl jsem tak blízko k tomu, najít tu správnou cestu k velkému vlivu, ale z nějakého důvodu se mi to nezdálo být tou správnou rolí. Článek v novinách Tribune ho přesvědčil, že na poli vzdělávací reformy chybí program, systém nebo nástroj, který by pomáhal mladým lidem, jako jsou ti, jež učil na O Keeffe, nejen dostat se na vysokou školu, ale také dokončit ji. Chtěl jsem najít organizaci nebo nějakou založit, která by přemosťovala tu propast mezi střední školou a univerzitou, řekl mi. My všichni v programu Teach for America jsme pracovali tak tvrdě na tom, abychom ve třídě měli výsledky, ale pokud naše děti nepůjdou dál až k promoci na vysoké škole, koho to k čertu zajímá? Odmítnutí práce pro Teach for America v Nelsonovi spustilo krizi téměř duchovní, období hlubokého vnitřního neklidu, které trvalo skoro šest měsíců. Vždycky byl nadmíru zaměstnaným člověkem, snad až workoholikem, dokonce i na střední škole, a najednou neměl žádnou oficiální zodpovědnost, nic jiného na práci než přemýšlet o svém životě, kam směřuje a co to celé znamená. Toho podzimu mu občas zavolali rodiče žáků, které učil rok předtím na O Keeffe. Děti teď byly v sedmé třídě a náskok, který nabraly v předchozím roce, se začal rozpouštět, jak mu rodiče tvrdili. Znepokojeni se Nelsona ptali, jak by jim mohli pomoci dostat se zpátky do formy. Jeden z nich se v průběhu telefonního hovoru dokonce rozplakal. Nelson nevěděl, co má říct. Nevěděl, jak pomoci. Začal se pravidelně modlit, hledat odpovědi a úlevu ve své rostoucí depresi. Začal takový malý rituál, každý den navštívil jiné místo bohoslužby jeden den to byla katolická mše, druhý den hinduistická svatyně. Začal chodit na terapii. Popsal celé listy poezií. Pro Nelsona to byla podivná a intenzivní část jeho života, a když o ní nyní mluví, stále zní, jako by nevěděl, co si o tom celém má myslet. Nicméně se domnívá, že to, co hledal, bylo jeho povolání. Snažil se najít své poslání.

10 162 Jak mít úspěšné dítě 4. Telefonát Vlednu roku 2007 Nelsonovi zavolal Eddie Lou, mladý chicagský podnikatel, který před pár lety založil malou neziskovou organizaci spolu se svými dvěma přáteli, z nichž jeden byl Matt King, učitel na učilišti Dunbar ve čtvrti South Side. Jejich malá začínající organizace, kterou pojmenovali Urban Students Empowered Foundation, vedla a podporovala odpolední program, jejž vedl King, pro několik učňů v prvním a posledním ročníku Dunbaru. Byl to jakýsi univerzitní přípravný bootcamp: King doučoval učně, aby mohli zvýšit své studijní průměry GPA a zlepšit svá ACT skóre, pomáhal jim rozhodnout se, na kterou školu se přihlásit, procházel s nimi proces finanční pomoci se studiem, mluvil s nimi o tom, jak přežít na univerzitě. Ačkoliv byl program nevelký první skupina o sedmi členech odmaturovala a studovala v prvním ročníku na univerzitě a pak tu byl druhý ročník, který studoval v posledním ročníku na Dunbaru měl několik opravdu dobrých výsledků. Studenti zvýšili své skóre ve zkoušce ACT z 15 na 18, a tudíž se dostali z patnáctého percentilu na národní úrovni na zhruba pětatřicátý percentil. I jejich GPA se zlepšilo a všichni studenti, kteří se programu zúčastnili, se dostali na univerzitu. Lou, který byl podnikatelem a byl zapojen v několika technologických start-upech, chtěl program rozvinout na něco většího než jeden poškolní odpolední klub ale pak Kingovi přišla nabídka na práci zástupce místní charterové* školy a rozhodl se, že program dál už vést nemůže. Takže Lou, King a jejich partnerka, doktorandka na Northwesternské univerzitě jménem Dawn Pankonienová, hledali nového výkonného ředitele, někoho, kdo by nejen rozvinul Kingův program, ale také jej přeměnil v něco ambicióznějšího. Na pohovorech mluvili už s více než dvacítkou kandidátů, ale žádný se nezdál být tím správným. Byli na pokraji rozhodnutí celou organizaci zavřít, když díky společnému známému z programu Teach for America našli Jeffa Nelsona. Té zimy Nelsonovi připadalo, že se konečně začíná vynořovat ze svého dlouhého období divočiny, a když Lou zavolal, zdálo se to být výborně načasované. Správní rada tři zakladatelé a pár chlapíků přes finance mu * Charterové školy jsou v USA typem školy ZŠ nebo SŠ, které dostávají peníze ze státního rozpočtu, ale jinak si počínají jako soukromé subjekty. Zejména v tom smyslu, že mají specifické kurikulum: buď experimentální, nebo na zdokonalení určitých vlastností, dovedností a znalostí (pozn. odb. korektora).

11 Jak uspět 163 nabídla pozici výkonného ředitele a on ji rychle přijal, jak mi řekl, aniž by si to vše nějak moc prověřoval. Kdyby to udělal, možná by se dozvěděl před svým prvním dnem v práci, že organizace nemá žádné zaměstnance, žádný oficiální prostor ani business plán, že má jen pouhých šest tisíc dolarů v bance, což stačilo na pokrytí deseti dnů v operačním modu. Na konci prvního dne Nelsonovi došlo, že se mu nějakým způsobem podařilo odmítnout pozici u jedné z největších a nejzavedenějších organizací zaměřujících se na edukační reformu v zemi, aby přijal místo u jedné z těch nejmenších a nejméně zavedených. Nějakým prapodivným způsobem se to zdálo být tím správným krokem. Nelson řekl správní radě, že potřebuje šest týdnů na to, aby přišel s plánem pro budoucnost organizace. Najal dva učitele z programu Teach for America, aby pro něj pracovali přes letní prázdniny jako neplacení stážisté. Pankonienová se také nabídla, že pár měsíců bude pracovat bez platu. Pronajímala si pokoj u chlapíka, o kterém věděla, že je obchodníkem na peněžní burze, a ten svolil, že přes den, když bude v práci, mohou využívat jeho byt. Ten se stal neoficiálním sídlem jejich organizace toho léta oni čtyři sedíce na pohovkách v obýváku obchodníka na burze, užívajíce vlastní mobily a laptopy. Jediným aktivem, které organizace vlastnila, byla tiskárna. O pět let později měla organizace Urban Students Empowered nové jméno OneGoal patnáct administrativních zaměstnanců, roční rozpočet 1,7 milionu dolarů a více než dvanáct set studentů z dvaceti chicagských středních škol zapsaných do tříletého kurzu, který byl modelován podle Kingova původního programu, ale byl daleko rozsáhlejší a intenzivnější. Nelson věří, že podprůměrní středoškoláci se mohou relativně rychle proměnit ve vysoce úspěšné univerzitní studenty ale je téměř nemožné touto transformací projít bez pomoci velice dobrého učitele. Takže Nelson a jeho tým vyhledává a nabírá motivované, ambiciózní středoškolské učitele, které někdy nachází na charterových školách, ale většinou na tradičních středních školách v nízkopříjmových oblastech Chicaga (Fenger High School je jednou z těchto škol). Organizace OneGoal podepsala s chicagskými městskými školami výlučnou smlouvu o partnerství, jež umožňuje přímou spolupráci s individuálními učiteli, kteří vedou programy OneGoal. Učitelé zůstávají i nadále zaměstnanci na plný úvazek v systému veřejného školství, i když dostávají stipendia navíc spolu se svým platem za svou práci

12 164 Jak mít úspěšné dítě pro program. Když se učitel připojí k organizaci, naverbuje a vybere třídu pětadvaceti studentů ve druhém ročníku ne ty, kteří mají nejlepší výsledky, ani ty, kteří už jsou na cestě k univerzitnímu studiu, ale ty, kteří nemají dobré výsledky a kteří vykazují alespoň trošku ambicí. (Průměrný student, jenž do programu přichází, má studijní průměr GPA 2,8.) A pak tento učitel s touto třídou vydrží další tři roky. V prvním a posledním ročníku je OneGoal akademickým programem na plný úvazek, jehož kurikulum bylo navrženo Nelsonem a jeho kolegy. Třída se obvykle schází jednou denně až do konce posledního ročníku. A když jsou studenti v prvním ročníku na vysoké škole, učitel s nimi zůstává v kontaktu (prostřednictvím telefonu, u a Facebooku), odpovídá na dotazy, pořádá pravidelné konferenční hovory, poskytuje podporu a rady. Kurikulum programu OneGoal se skládá ze tří hlavních složek. První a nejjasnější z nich je intenzivní příprava na zkoušku ACT v prvním ročníku; je navržena tak, aby studentům dala základní obsahovou znalost a strategie pro vyplňování testu, takže se jejich skóre zvedne z úrovně hrozný na úroveň celkem dobrý. Dnes se učitelům OneGoal daří pravidelně dosahovat stejného výsledku jako Mattu Kingovi, když pomáhají studentům zlepšit se o zhruba tři body ve zkoušce ACT v průběhu prvního roku studia, takže se z patnáctého percentilu dostanou na pětatřicátý. Druhou složkou je to, co Jeff Nelson nazývá mapa cesty k univerzitnímu studiu. Když Nelson to první léto plánoval kurikulum, často si vzpomněl, jak to bylo na jeho střední škole New Trier: kancelář výchovného poradce zaměstnávala osm zaměstnanců na plný úvazek, kteří začínali se studentem a jeho rodiči pracovat na plánování vysokoškolského studia na začátku druhého ročníku. Je to stroj, taková mašinka, řekl mi Nelson a smál se u toho, dají vám neskutečně jasnou a strukturovanou mapu na cestu od poloviny střední školy až do chvíle, kdy vstoupíte do kampusu vysoké školy. Chápal, že si nemůže dovolit transplantovat celý proces z New Trier na South Side. Ale byly tu kousky toho, co se dělo na New Trier, řekl mi, o kterých jsem se domníval, že by transplantovány být mohly do prostředí nízkopříjmové školy a mohly by hodně změnit. Takže studentovi se v organizaci OneGoal dostane pomoci nejen s přihláškou, ale s celým procesem strategie přijetí na vysokou školu: výběr odpovídající školy spíše než podvýběr ; rozhodnutí, zda si vybrat školu blízko domova, nebo

13 Jak uspět 165 dál; psaní atraktivní přijímací eseje; hledání stipendia. (Jednoho dne v hodině programu OneGoal na jedné chicagské střední škole jsem byl svědkem toho, jak školní výchovná poradkyně procházela seznam čím dál tím obskurnějších stipendií. Je tu někdo Řek? zeptala se. Dvacet pět černošských a hispánských obličejů se na ni podívalo poněkud skepticky. Máme tu nějaké studenty míšence? zeptala se s nadějí v hlase. Jo, odpověděl jeden bezchybně oděný Afroameričan. Aniž by hnul brvou, prohlásil: Černoch ze South Side míšený s černoškou z West Side. ) Nicméně nám bylo jasné, pověděl mi Nelson, že mapa na cestu nebude stačit. Mohli jsme našim studentům dát velice jasnou představu, jak se dostat na vysokou školu, ale také jsme je potřebovali vycvičit v tom, jak uspět, až tam budou. Potřebovali jsme vycvičit studenty v tom, jak být vysoce efektivními osobami. U třetí části se Nelson nechal ovlivnit středoškolským výzkumem, provedeným Konsorciem chicagského školního výzkumu, a zejména prací jejich analytičky Melissy Roderickové. Ve studii z roku 2006 Rodericková identifikovala jako kritické součásti úspěchu na vysoké škole nekognitivní akademické dovednosti, včetně studijních dovedností 191, pracovních návyků, časového managementu, vyhledání pomoci, a sociální/akademické dovednosti řešení problémů. Rodericková, která si termín nekognitivní vypůjčila z práce Jamese Heckmana, napsala, že tyto dovednosti jsou středem oné čím dál více hrozivější diskrepance mezi americkými středními školami a americkými vysokými školami. V době, kdy byl vytvořen současný středoškolský systém, píše, jeho primárním cílem bylo připravit studenty nikoliv pro univerzitu, ale pro zaměstnání a kritické myšlení a dovednosti k řešení problému nebyly příliš ceněny. 192 (To bylo ono období, o kterém píšou proti svědomitosti zaměření marxističtí ekonomové Bowles a Gintis.) Takže tradiční americká střední škola nebyla nikdy zamýšlena jako místo, kde by se student naučil, jak hluboce přemýšlet nebo rozvíjet svou interní motivaci či vydržet, když se vyskytne překážka všechny ty dovednosti, které potřebujete na škole vysoké. Namísto toho to bylo místo, kde byli studenti většinou odměňováni, že se dostavili a zůstali vzhůru. Nějakou dobu tento vzorec fungoval dobře. Středoškolští učitelé mohli mít spoustu studentů 193 a efektivně je zvládat, protože od většiny studentů nevyžadovali příliš mnoho práce, líčí situaci. Většina studentů

14 166 Jak mít úspěšné dítě mohla dostat to, co oni i jejich rodiče chtěli, maturitní vysvědčení za trochu snahy. Dále píše, že mezi studenty a učiteli existovala nepsaná dohoda, která zněla zhruba takto: smiř se se střední školou, odseď si to tam, chovej se slušně a budeš odměněn. Ale pak se svět změnil, ale americká střední škola ne. Spolu s tím, jak se zvyšoval rozdíl mezi příjmy středoškoláků a vysokoškoláků, středoškolští studenti se začali ozývat s rostoucí chutí odpromovat na vysoké škole mezi lety 1980 a 2002 se počet amerických středoškoláků 194, kteří chtěli získat alespoň bakalářský titul, zdvojnásobil (ze 40 procent na 80 procent). Ale většina těchto studentů neměla neakademické dovednosti silné stránky charakteru, jak by je nazval Martin Seligman které potřebovali pro přežití na vysoké škole, a tradiční americká střední škola neměla mechanismus na to, aby jim pomohla tyto dovednosti získat. A to je to, co se Nelson snaží změnit, a věří, že tento třetí pilíř strategie organizace OneGoal je srdcem rodícího se úspěchu programu. Když Nelson začínal, věděl, že nebude moci přetvořit pro své studenty celou středoškolskou zkušenost. Ale pomyslel si, že to možná ani není potřeba. Tím, že studentům pomůže rozvinout specifické neakademické dovednosti, které povedou přímo k úspěchu na vysoké škole, dokáže, jak věřil, kompenzovat relativně rychle onen vážný propastný rozdíl v akademických schopnostech, který odděluje průměrného maturanta z chicagské státní střední školy a průměrného amerického prváka na univerzitě. Nelson využil spíše instinktu než výzkumu a identifikoval pět dovedností, které nazval vůdcovské principy a u kterých chtěl, aby je učitelé programu OneGoal zdůrazňovali. Jsou to tyto: vynalézavost, výdrž, ambice, profesionalita a integrita. Těchto pět slov nyní proniká celým programem jsou dokonce ještě všudypřítomnější než Seligmanovy a Petersonovy silné stránky osobnosti na škole KIPP Infinity. Víme, že většina našich mladých studentů na univerzitu dorazí s akademickým zpožděním za svými vrstevníky, vysvětloval mi Nelson jednoho rána. Rádi bychom jim pomohli vylepšit jejich ACT skóre ještě více, ale je málo pravděpodobné, že tu propast kdy úplně zacelíme, prostě proto, jakým systémem studenti doposud procházeli. Ale také víme a říkáme to našim studentům, že existuje způsob, jak dohnat tento náskok. Klíčem je oněch pět vůdcovských schopností.

15 Jak uspět Škola ACE Tech Po pět desetiletí se betonové sídliště Robert Taylor Homes tyčilo nad čtvrtí South Side, byl to největší chicagský poválečný bytový projekt: dvacet osm vysokých věžových monolitů, které se táhly dvě míle na úzkém pruhu země mezi ulicí State Street a dálnicí Dan Ryan Expressway. Téměř okamžitě poté, co byla stavba dokončena na začátku šedesátých let, se začala rozpadat a chátrat, stala se místem zločinu a chaosu. A v sedmdesátých a osmdesátých letech byla považována, podle jejího správce Chicago Housing Authority, za nejhorší slumovou oblast ve Spojených státech. 195 V roce 1980 se jedna z devíti vražd v celém Chicagu 196 odehrála právě zde, na těchto padesáti hektarech. V době, kdy zde žilo nejvíce obyvatel, což bylo i nejhorší období v historii této části města, obývalo sídliště Robert Taylor Homes dvacet pět tisíc lidí, minimálně dvě třetiny z nich byly děti, většina z nich žila ze sociální podpory se svými svobodnými matkami. 197 Robert Taylor Homes je pryč, stavby byly strženy v rámci posledního pokusu města Chicaga o městskou regeneraci, ale nic místo nich zatím postaveno nebylo. A když dnes jedete po ulici State Street, vidíte jen temnou pustinu tam, kde kdysi stávaly tyto věže, podivnou pastorální krajinu trávy, plevele a betonu vnitřního města, sem tam z ní vystupuje opuštěný kostel, který unikl destrukci. Na jižním konci tohoto dlouhého pruhu ničeho, u ulice Fifty-Fourth Street, stojí malý ostrůvek nedotčených budov pár domů, většinou zabedněných; obchod s alkoholem, pizzerie, zastavárna a baptistický kostel, který je nyní zavřený. A pak, ve dvoupatrové budově z modrých cihel hned vedle kostela, je nečekaně škola: charterová ACE Tech High School. Vzhledem k všeobecné neutěšenosti okolí je těžké si představit, že z té budovy vyjde něco pozitivního, a ACE Tech není škola, která by se řadila mezi první v žebříčcích úspěšnosti: v roce 2009 pouze 12 procent studentů v prvním ročníku dosáhlo nebo překonalo limit pro standardní státní testy školní úspěšnosti a od svého založení v roce 2004 škola nikdy nedosáhla adekvátního ročního zlepšení, minimálního standardu požadovaného federálním zákonem No Child Left Behind. Ale byla to právě škola ACE Tech, ve které Jeff Nelson, krátce poté, co převzal vedení organizace OneGoal, zavedl nové metody. Nejdříve zavedl program o dvou hodinách týdně, podobný tomu, který vedl Matt King, pro prváky a maturanty; pak, v roce 2009, zavedl Ne-

16 168 Jak mít úspěšné dítě lson intenzivní tříletý, učitelem vedený program, který je nyní standardem organizace OneGoal. (Je to náhoda, že ACE Tech je jen pár bloků od Du Sable High, školy, kterou Jonathan Kozol představil v knize Barbarské nerovnosti coby tragický protiklad Nelsonovy almy mater, školy New Trier.) Osoba, jež začala s oběma programy OneGoal na škole ACE Tech, byla Michele Steflová, angličtinářka, které je nyní něco přes třicet, která vyrostla na jižním předměstí Chicaga a začala na ACE Tech učit v roce Nelson ji najal jako jednoho z prvních kontraktovaných učitelů, krátce poté, co převzal organizaci na pozici výkonného ředitele. Sledoval jsem třídu Steflové v programu OneGoal v jejich závěrečném ročníku, sledoval jsem, jak je vedla přijímacím procesem na vysokou školu. Samozřejmě se vyskytla spousta těžkých chvil podmínečná propuštění, neplánovaná otěhotnění, zamítavé dopisy z univerzit ale v saharské poušti neúspěchu, která ACE Tech obklopovala, jsem se ve třídě Michele Steflové cítil po většinu dní jako v oáze naděje a možností. Steflová nebyla výchovným romantikem: mluvila jasně a byla značně pragmatická, byla si vědoma nedostatků školy i toho, jak moc její studenti zaostávají, a výřečně to komentovala. Jednoho rána, ke konci prvního ročníku, se svými studenty mluvila o jejich osobních esejích, které, jak řekla, budou zásadní součástí jejich úspěšné přihlášky na vysokou školu. Pamatujte na to, proti komu stojíte, řekla jim, soupeříte s lidmi, jejichž ACT skóre je 30 a vyšší. Soupeříte s mladými lidmi, kterým se, upřímně, dostalo lepšího vzdělání než mnohým z vás. Teď se to snažíme dohnat a úroveň stále není tam, kde by měla být. A to naneštěstí není fair, o. k.? Zvedla ukázkovou esej. Tak, z toho musíme vycházet. Jakými životní zkušenostmi jste prošli, abyste se dostali tam, kde jste dnes? Když tuto třídu dávala dohromady pro potřeby programu OneGoal v roce 2009, když její studenti byli druháky, dala si Steflová záležet na tom, aby nevybírala ty nejlepší studenty z nejkompetentnějších rodin; vlastně udělala přesný opak: kdykoliv se ukázalo, že v bezprostřední rodině studenta je nějaký absolvent univerzity, Steflová onomu studentovi citlivě vysvětlila, že program není pro něj, ale pro jeho vrstevníky, kteří mají k dispozici méně zdrojů, a potřebují tak program více. Důsledkem toho bylo, že Steflová měla největší problém prostě přesvědčit své studenty, že každý z nich

17 Jak uspět 169 má potenciál pro úspěšný život, navzdory veškerým důkazům, které tomu odporovaly a kterých viděli ve svém okolí a často i v rodině nespočet. Když jsem seděl ve třídě Michele Steflové, často jsem se nachytal, jak přemýšlím o výzkumu, který prováděla stanfordská psycholožka Carol Dwecková o prorůstovém způsobu myšlení. Abych to krátce shrnul: Dwecková zjistila, že studenti, kteří věří, že inteligence je tvárná, si vedli daleko lépe než studenti, kteří se domnívali, že inteligence je fixní. Projekt Davida Levina na školách KIPP v New Yorku v podstatě rozvinul myšlenku prorůstového způsobu myšlení na charakter, s tím, že i on je flexibilní a může se měnit. Zdálo se, že to, o co se Steflová snažila, bylo přesvědčit své studenty, že nejen jejich inteligence a charakter, ale i jejich osudy se mohou změnit; že jejich výsledky v minulosti nebyly indikátorem jejich budoucích výsledků. Rozhodně nekázala prázdné fráze seberozvojového hnutí ani planá přání. Jejím poselstvím studentům bylo, že mohou dospět a zlepšit se tak, že budou dosahovat lepších výsledků, ale že to bude vyžadovat spoustu tvrdé práce, hodně výdrže a charakteru nebo jak tomu říkala ve třídě, vůdčích vlastností. Když jsem o programu OneGoal mluvil s Angelou Duckworthovou, upozornila mne na jednu věc, na kterou jsem nepomyslel: že zlepšování skóre v testu ACT může sloužit dvěma účelům. Za prvé, na praktické úrovni, zlepšení skóre o pár bodů umožní studentům přístup k širšímu spektru kvalitnějších vysokých škol. Ale za druhé, což je pravděpodobně důležitější, zlepšení výsledku v testu, který jasně měří inteligenci, slouží jako nezapomenutelné posílení poselství prorůstového způsobu myšlení: Můžete se zlepšit. Můžete si vést lépe. Někteří studenti ve třídě Michele Steflové si toto poselství vzali k srdci více než ostatní. A dokonce i v závěrečném ročníku mnozí z nich nevěřili, že patří na vysokou školu, a jejich rodiny často nebyly příliš nápomocny v podpoře tohoto poselství. Jednoho chlapce, který se dostal na Purdue University, jeho matka přesvědčila, aby šel na dvouletou vyšší odbornou školu za rohem od místa bydliště, aby nebyl tak daleko od domova. A na opačném konci spektra sebevědomém a optimistickém konci byla Kewauna Lermaová.

18 170 Jak mít úspěšné dítě 6. Výsledky testů Jak jsem vysvětloval v úvodu této knihy, když jsem potkal Kewaunu v polovině jejího prvního ročníku, byl jsem zasažen tím, jaký obrat ve svém životě dokázala udělat: z problematického dětství s několikanásobnými rizikovými faktory a spoustou nepříznivých zkušeností skrze náročné a delikventní období na druhém stupni k úspěšné středoškolské kariéře a pevnému odhodlání uspět na vysoké škole a v dalším životě. Během těch dvou let, kdy jsme byli v kontaktu, nebyl její osobní život nikdy snadný a finanční situace rodiny byla vždy napjatá její matka dostávala pět set dolarů měsíčně jako příspěvek pro postižené, a to spolu se stravenkami bylo jediným příjmem rodiny. Nicméně Kewauně se nějakým způsobem podařilo ignorovat každodenní nedůstojnost života v bídě na South Side a místo toho zůstala soustředěna na svou vizi úspěšnější budoucnosti. Nikdo nechce hloupou holku, řekla mi, když jsme spolu mluvili poprvé. Nikdo nechce neúspěšnou holku. Vždycky jsem chtěla být jednou z těch podnikatelek, které chodí po městě s kufříkem a každý jim říká:,dobrý den, slečno Lermaová! Aby se dostala k tomu kufříku, Kewauna věděla, že potřebuje alespoň bakalářský titul, a bez ohledu na to, že nikdo v její rodině nikdy na vysoké škole nestudoval, byla si jistá, že ona může a titul získá. Na podzim ve svém maturitním ročníku byla Kewauna ponořena do procesu přihlašování se na vysokou školu. Ale začínala od začátku v objevování systému opravdu existuje DePaul University i DePauw University? a na začátku toho roku měla tendenci to trochu přehánět. V září mi řekla, že se hodlá přihlásit na dvacet tři univerzit včetně některých opravdu ambiciózních, jako je Duke nebo Chicagská univerzita. V některých ohledech nebyla Duke University pro Kewaunu nerealistickým cílem. Svůj první ročník dokončila s téměř samými áčky a na jejím závěrečném vysvědčení bylo pár A a jediné B, navzdory náročnému studijnímu nákladu, který obsahoval pokročilou algebru, americkou literaturu, sociologii a biologii. Ale byl tu jeden problém: v testu ACT se jí vůbec nezadařilo. V prvním cvičném testu ACT, na začátku prvního ročníku, Kewauna dosáhla skóre 11, což je velice nízké skóre: dostala se do prvního percentilu na národní úrovni, což znamenalo za 99 procent všech amerických prváků na střední škole. Pracovala pilně na přípravě na zkoušku ACT po celý první ročník, mnoho hodin studovala každý týden on-line program PrepMe,

19 Jak uspět 171 který organizace OneGoal svým studentům poskytovala, a když v dubnu šla dělat skutečnou zkoušku naostro, cítila se daleko lépe připravena, než se cítila před přípravnou zkouškou. Nicméně to pro ni byl frustrující den. V testu byla pořád spousta věcí, které nevěděla, a ani v částech, v nichž látku znala, nedokázala projít otázkami dostatečně rychle, jak by chtěla. Když jsem vyšla z té zkušební místnosti, brečela jsem, řekla mi, řekla jsem slečně Steflové, že si myslím, že se nikdy nedostanu na vysokou školu. Byla jsem na sebe opravdu naštvaná. Když o měsíc později dostala výsledky, její skóre bylo 15. To znamenalo, že se zlepšila o úžasné 4 body od svého diagnostického testu, ale také to znamenalo, že byla na pouhém patnáctém percentilu v národním srovnání. Průměr chicagských státních škol 198 je 17. Oficiální ACT standard pro přijetí na vysokou školu je 20. Příchozí studenti na Duke mají skóre 30 a vyšší. (Nejvyšší možné skóre je 36.) Charles Murray by jistě Kewauninu ambici studovat vysokou školu shledal hrozivou. V knize Skutečné vzdělání píše, že pouze nejlepších dvacet procent studentů v populaci by mělo jít studovat vysokou školu, v jeho ideálním světě by se pouze horních 20 procent studentů 199 s nejlepšími výsledky z testů kognitivních schopností dostalo na univerzitu. Pomyšlení na to, že někdo, kdo má skóre ve spodní polovině spektra výsledků standardizovaného testu školní úspěšnosti, natož v jeho spodní pětině, tak jak tomu bylo u Kewauny, vážně uvažuje o tom jít na vysokou školu, by mu přišlo asi jako naprosté šílenství. Dokud bude tabu 200 přiznat, že vysoká škola je intelektuálně příliš náročná pro většinu mladých lidí, budeme i nadále vytvářet ono bláznivé nerealistické očekávání u další generace, napsal Murray. Studenti, jejichž skóre je ve spodní třetině v kognitivních testech, jako je ACT, se nehodí pro vysokou školu, napsal; také nejsou dostatečně chytří 201, aby se stali vzdělanými ve více než základním slova smyslu. Jeff Nelson se na zkoušku ACT dívá úplně jinak než Charles Murray. Domnívám se, že zkouška ACT je velice dobrým měřítkem toho, jak efektivní je náš vzdělávací systém, pověděl mi. Ale nemyslím si, že je dobrým měřítkem inteligence. Náš průměrný příchozí student má skóre, které se pohybuje kolem 14 neboli desátého percentilu. A já naprosto odmítám myšlenku, že devadesát procent studentů tohoto věku je opravdu inteligentnějších než studenti, se kterými pracujeme. To, čemu věřím, je, že devadesáti procentům populace se dostává lepšího vzdělání, než se dostalo studentům našim.

20 172 Jak mít úspěšné dítě Podle Nelsona je toto rozlišení do jisté míry sémantické. Pokud chcete nazývat tu kvalitu, kterou měří zkouška ACT, inteligencí, můžete; nicméně ať už tomu budete říkat jakkoliv, vysoké skóre v tomto testu není to, co je nezbytné pro úspěch na vysoké škole. Nelson zakládá tuto svou domněnku na práci Melissy Roderickové a na tvrzení knihy Překročení cílové linie, ale také na své zkušenosti s tím, že absolventi programu OneGoal, kteří pravidelně chodí na školy, na nichž podle svých skóre ze zkoušky ACT nemají co dělat, jsou pak pravidelně úspěšnými způsobem, který podle jejich ACT skóre není možný. Nekognitivní dovednosti jako výdrž, vynalézavost a pevná vůle, s velkou přesností předpovídají, nakolik budete úspěšní na vysoké škole, řekl mi Nelson. A také mohou našim studentům pomoci kompenzovat nerovnosti, kterým museli čelit v našem vzdělávacím systému. Studentka, jako je Kewauna, řekl mi Nelson, se dostane do kampusu se spoustou důležitých nástrojů k úspěchu, které ostatní studenti nemají. A tyto dovednosti se ukážou být užitečnějšími na cestě k promoci, než je dobré skóre ze zkoušky ACT. 7. Kewauniny ambice Když Kewaunina matka Marla McConico byla v prvním ročníku na střední škole, také dělala na konci osmdesátých let spolu se svou třídou zkoušku ACT. Nepamatuje si na přesný výsledek, ale nebyl moc dobrý. Poté, co mi přišly výsledky, jsem se cítila jako naprostý propadák, řekla mi, když jsem ji a Kewaunu jednoho dne navštívil. Pomyslela jsem si:,s takovými výsledky se na vysokou nedostanu. Tak jsem se ani nesnažila. Kewaunin vztah s matkou byl blízký, ale často zneklidňující a její sživotní strategií se zdálo dělat přesný opak toho, co dělala její matka, když byla v Kewaunině věku. Její matka se zamilovala do Kewaunina otce, když byla náctiletá, a následně učinila řadu několika krátkozrakých rozhodnutí; Kewauna si držela svého přítele od těla, byla rozhodnuta na vysokou školu jít bez ohledu na něj. Její matka se o své studijní cíle nezajímala; Kewauna se těch svých držela. Její matka se nechala vykolejit špatným výsledkem ve zkoušce ACT; Kewauna byla odhodlána překonat ten svůj.

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

MARGARET K. LEWIS SCHOOL 2012-2013. BAY DISTRICT SCHOOLS, PANAMA CITY FLORIDA BRITT SMITH, ředitel, LORI HAST administrativa

MARGARET K. LEWIS SCHOOL 2012-2013. BAY DISTRICT SCHOOLS, PANAMA CITY FLORIDA BRITT SMITH, ředitel, LORI HAST administrativa MARGARET K. LEWIS SCHOOL 2012-2013 BAY DISTRICT SCHOOLS, PANAMA CITY FLORIDA BRITT SMITH, ředitel, LORI HAST administrativa HISTORY 1968 ZŠ Oak Grove byla kvůli integraci uzavřena a přeměněna na školu

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

JIŘÍ MAZUR. www.zivotnapravestrane.cz

JIŘÍ MAZUR. www.zivotnapravestrane.cz JIŘÍ MAZUR 13 TAJEMSTVÍ CESTY NA PRAVOU STRANU Efektivita úspěchu a skvělého života Efektivní jednání v životě Efektivní jednání v podnikání Získat co nejvíce s co nejmenším úsilím = čas = peníze! Být

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

Ruská federace1. Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik

Ruská federace1. Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik Ruská federace1 2 Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik 1 Informace o ruském vzdělávacím systému jsou volně přeloženy do češtiny ze

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Představení Seznam.cz Abaku ligy Jak děti tráví čas s počítačem a internetem?

Představení Seznam.cz Abaku ligy Jak děti tráví čas s počítačem a internetem? Představení Seznam.cz Abaku ligy Jak děti tráví čas s počítačem a internetem? Michal Vodák, marketingový ředitel Seznam.cz Tomáš Zatloukal, ředitel odboru vzdělávání MŠMT Vlastimil Lisse, ředitel ZŠ a

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Stručný pohled na školství 2012. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Stručný pohled na školství 2012. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012 Summary in Czech Read the full book on: 10.1787/eag-2012-en Stručný pohled na školství 2012 Přehled v českém jazyce Stručný pohled na školství: Ukazatele

Více

KOMU JE KNIHA URČENA?

KOMU JE KNIHA URČENA? 7 Kapitola 0. O této knížce KOMU JE KNIHA URČENA? Tuto učebnici jsem vytvářel na základě mých přednášek a úvodních kursů na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky. Většina mých studentů měla malou

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: Krok do 21. století Kterých témat se case study týká? Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů 1 Kdo je ANNONCE? 2 Výchozí podmínky Annonce

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com Vznik podnikatelského záměru Dámy Leire Layana, Silvia Andrés, Juanma Galván a Germán Castañeda založily svou vlastní firmu AUXILIARTE FACTORIA v roce 2004. Každá z podnikatelek má vzdělání v jiném oboru

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu. National Taiwan University of Science and Technology

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu. National Taiwan University of Science and Technology Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu National Taiwan University of Science and Technology 1. Osobní údaje Jméno: Iuliia Ilinykh Kontakt: juliajulia663@gmail.com Délka pobytu: 18.02.2015

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

Magazín 4. číslo červen 2015

Magazín 4. číslo červen 2015 Projekt Edurom www.eduromproject.eu Magazín 4. číslo červen 2015 Jak probíhají kurzy v České republice? Fotopříběh Jak probíhají kurzy v České republice? 2 Edurom Magazín Fotopříběh Edurom Magazín 3 Fotopříběh

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Plánování = ½ úspěchu webového projektu

Plánování = ½ úspěchu webového projektu Plánování = ½ úspěchu webového projektu Petr Bechyně BARTON STUDIO s.r.o. Čím snadněji se něco udělá, tím obtížněji se to pak mění. Engův princip Proč plánovat Aby se vám vynaložený čas i peníze zúročily.

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Evropský inovační prostor versus globální inovace

Evropský inovační prostor versus globální inovace Evropský inovační prostor versus globální inovace Josef F. Palán Bankovní institut vysoká škola Cíl a metodika zpracování Cílem příspěvku je poukázat na inspirativní inovační modelové přístupy uplatňované

Více

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE 4.2 VZDĚLANOST V PRAZE Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

www.mgmtpress.cz Richard Koch 1997, 1998, 2007

www.mgmtpress.cz Richard Koch 1997, 1998, 2007 www.mgmtpress.cz Richard Koch 1997, 1998, 2007 This new edition of The 80/20 Principle: The Secret of Achieving More With Less first published by Nicholas Brealey Publishing, 2007. This translation is

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

5. ACC - Konf. Zittau 2015-06-05 presentation J. Vild UNIVERZITA NISA

5. ACC - Konf. Zittau 2015-06-05 presentation J. Vild UNIVERZITA NISA UNIVERZITA NISA Historie Univerzity Nisa 1997 Konzept Neisse University 2 / 13 Historie Univerzity Nisa 2000 Common declaration 3 / 13 Historie Univerzity Nisa časová linie 1997-11-17 Koncepce projektu

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika 1) Ve školním roce 1997/119 bylo v Brně 3 základních škol, ve kterých bylo celkem 1 tříd. Tyto školy navštěvovalo 11 5 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik žáků průměrně

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky:

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky: Barma/Myanmar1 Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) 2 Jazyky: myanmarština známá jako barmština (oficiální jazyk), shan, karen, kachin, chin, mon, and rakhine (ostatní jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk)

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

čtvrtka 5. 3. 2015 do 13:00 hodin.

čtvrtka 5. 3. 2015 do 13:00 hodin. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRAKTICKOU STÁŽ V ZAMBII, AFRIKA V RÁMCI PROGRAMU Internacionalizace TF JU, IP 2015 V KALENDÁŘNÍM ROCE 2015 Vypisuji výběrové řízení na následující praktickou stáž v Zambii, Afrika v

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více