Návod k použití. HiPath Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise"

Transkript

1 Návod k použití HiPath 4000 Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise

2 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou část v prostředí s nebezpečím výbuchu! Nepokládejte přenosnou část vedle elektronických přístrojů, abyste zabránili vzájemnému ovlivňování! Nepoužívejte přenosnou část ve vlhkém prostředí! Přístroje nejsou odolné proti stříkající vodě. Vaše přenosná část vydává vysílací výkon. Je třeba dodržovat místní bezpečnostní předpisy! Upozornění: Vyzvánění, upozornění na volání a hlasité telefonování jsou přehrávány pomocí reproduktoru. Nedržte telefon u ucha, jestliže vyzvání popř. jestliže jste zapnuli funkci hlasitého telefonování. Můžete si tím způsobit těžká a trvalá poškození sluchu. Upozornění: Pro uživatele sluchadel: Do sluchadel mohou proniknout radiové signály. Třetím osobám předávejte svou přenosnou část pouze s návodem k použití! Akumulátory Nebezpečí: Používejte pouze povolené, dobíjecí originální akumulátory Siemens! Nepoužívejte žádné běžné baterie, které nelze znovu dobíjet! Nedodržení tohoto pokynu může vyvolat nebezpečné situace (nebezpečí exploze, zničení obalu baterie, funkční poruchy a poškození přenosné části). Nenamáčejte akumulátory do vody a nevhazujte do ohně! Používejte pouze dodaný síťový napáječ! II

3 Bezpečnostní pokyny Označení WEEE Upozornění: Všechny elektrické a elektronické přístroje je třeba likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených. Odborná likvidace a oddělený sběr starých přístrojů slouží jako prevence potenciálních škod na zdraví a životním prostředí a jsou předpokladem pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Podrobné informace o likvidaci starých přístrojů získáte od svého obecního zastupitelství, služby pro likvidaci odpadu, obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili nebo od svého konzultačního partnera v oblasti prodeje. Tyto výroky platí jen pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení odlišná ustanovení. III

4 Přehled Přehled sluchátková vložka 9 mikrofon 2 displej 10 tlačítko pro seznam Call by Call 3 displejová tlačítka 11 tlačítko pro blokování tlačítek 4 ovládací tlačítko 12 číslicová tlačítka 5 tlačítko pro hlasité 13 tlačítko zavěšení a zap./vyp. telefonování 6 tlačítko vyzvednutí 14 tlačítko zpráv 7 tlačítko pro zapnutí/ vypnutí vyzvánění 8 tlačítko pro rozpojení/ zpětný dotaz Používání tlačítek: strana 10 IV

5 Obsah Obsah K návodu k použití Telefonování základní funkce Zapnutí/vypnutí přenosné části Nejdříve obsazení linky a poté volba Nejdříve volba a poté obsazení linky Manuální opakování volby Zpětné volání Zpětný dotaz Vypnutí/zapnutí mikrofonu Příjem nebo odmítnutí volání Ukončení hovoru Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek Po opuštění radiové sítě Popis tlačítek Tlačítka funkcí Tlačítko R pro zpětný dotaz Ovládací tlačítko Displejová tlačítka Symboly v hlavním menu Uvedení přenosné části do provozu Založení akumátoru Nabíjení a používání akumulátorů Provozní a nabíjecí doba akumulátoru Povolené akumulátory Připevnění příchytky Nastavení jazyka pro texty na displeji přenosné části V

6 Obsah Nastavení přenosné části Nastavení hlasitosti volání Nastavení zvuku Nastavení varovných tónů Zapnutí/vypnutí vibračního alarmu Nastavení vyzváněcích tónů a obrázků pomocí správce souborů (Media-Pool) Prohlížení obrázků/přehrávání melodií Přejmenování obrázku Smazání obrázku Kontrola paměti Vypnutí/zapnutí vyzvánění Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Zapnutí/vypnutí automatického vyzvednutí Nastavení data a času Nastavení displeje Nastavení seznamu pro přenos vcard Obnovení továrního nastavení Telefonování - komfortní funkce Hlasité telefonování Telefonování pomocí náhlavní soupravy Šňůrová náhlavní souprava Bezšňůrová náhlavní souprava Opakování volby Automatické opakování volby Vymazání záznamu popř. seznamu pro opakování volby Převzetí čísla do telefonního seznamu Záznam telefonního čísla do seznamu zkrácené volby Call by Call. 43 Telefonní seznam/seznam zkrácené volby Call by Call přenosné části. 44 Uložení záznamu Vyhledání záznamu a volba Volba záznamu pomocí číslice pro zkrácenou volbu Prohlížení záznamu Změna záznamu Označení VIP (Very Important Person) Smazání záznamu nebo telefonního seznamu/ seznamu zkrácené volby Call by Call Poslání popř. kopírování záznamu nebo seznamu (telefonního seznamu) Zobrazení volné paměti Centrální telefonní seznam (skupinový telefonní seznam) Hovory s přiřazením k projektu (zúčtování hovorného) Použití cizího telefonu jako vlastního Potlačení zobrazení telefonního čísla u volaného účastníka Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Zachycení VI

7 Obsah Přesměrování volání Přesměrování Zpožděné přesměrování volání Přesměrování volání pro cizí přípojku Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF) Parkování/aktivace hovorů Telefonování s více účastníky současně Upozornění Napojení Předání hovoru (přiřazení) Střídání mezi dvěma hovory Konference Sestavení konference Rozšíření konference Předání konference Během konference Druhé volání Funkce zpráv Schránka Seznam volání Dodatečné funkce Budík přenosné části Funkce termínu přenosné části Funkce termínu v systému Výběr systému Rychlý přístup k funkcím a telefonním číslům Přímé oslovení v celém systému Výměna dat mezi PC a přenosnou částí nebo dvěma přenosnými částmi Přehled rozhraní Počítačová aplikace (Gigaset QuickSync) PC rozhraní (V24, USB) Rozhraní Bluetooth Zablokování přenosné části Zamknutí přenosné části Zablokování přenosné části proti zneužití Systémové funkce VII

8 Obsah Dodatek Odstraňování poruch funkcí Údržba přenosné části Dokumentace Technické údaje Nabíječe Příslušenství Směrnice EU Prohlášení o shodě Rejstřík VIII

9 K návodu k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje přenosnou část a její funkce ve Vašem komunikačním systému. Popisovány jsou všechny funkce prováděné prostřednictvím Vašeho telefonu. Pokud zjistíte, že některé funkce nejsou na Vašem telefonu k dispozici, může to mít tyto příčiny: Funkce není pro telefon zřízena obraťte se prosím na správce systému. Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici. Telefonování základní funkce Pomocí své přenosné části provádíte interní i externí hovory. Interní hovory jsou hovory, v rámci jednoho komunikačního systému, např. ve své firmě, mezi propojenými komunikačními systémy, např. s různými pracovišti ve své firmě. Externí hovory jsou hovory s účastníky veřejné telefonní sítě. 1

10 Telefonování základní funkce Zapnutí/vypnutí přenosné části Držte tlačítko zavěšení stisknuté tak dlouho, dokud se zapnutí nebo vypnutí nepotvrdí vzestupnou melodií. PIN Je-li PIN ve stavu jako při dodání 0000, je přenosná část po zapnutí připravena k provozu. Pokud byl PIN nastaven, musí být také zadán. zadejte prosim o Zadejte PIN. PIN prenos.casti [ Potvrďte zadání. Přenosná část je připravena k provozu. Zobrazení dosahu Na displeji se v zapnutém klidovém stavu zobrazuje intenzita radiového pole pomocí symbolu intenzita signálu : blikající, není signál Ò malá intenzita signálu Ñ intenzita signálu je 50% i intenzita signálu je 75% Ð intenzita signálu je 100% Dosah základnové stanice se liší ve volném prostranství a v budovách ( strana 106). V případě problémů s dosahem se prosím obraťte na svého správce systému! Nabíjení akumulátoru Přenosná část smí být položena jen do určeného nabíječe! Přenosná část se nabíjí v nabíječi i tehdy, je-li vypnuta. Je-li přenosná část zapnuta, zobrazuje se na displeji stav nabití. Jestliže se přenosná část z důvodu prázdného akumulátoru vypnula a poté je položena do nabíječe, zapne se automaticky a je připravena k použití. Začíná nabíjení. Pokud byl nastaven PIN, musí být nejdříve zadán. 2

11 Telefonování základní funkce Jazyk Jazyk displejových textů si můžete nastavit sami ( strana 18). Nejdříve obsazení linky a poté volba nebo V klidovém stavu přenosné části: Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. o Zadejte požadované telefonní číslo. Účastník je volán. V případě nesprávné volby neexistuje možnost opravy čísla. Chybná volba: Stiskněte tlačítko zavěšení. Buď: p Účastník se ohlásí. Hovoříte. Nebo: ZPETNE VOLANI [ Účastník má obsazeno. Můžete naprogramovat zpětné volání ( strana 5). Pro ukončení postupu stiskněte krátce tlačítko zavěšení. Nejdříve volba a poté obsazení linky o a popř. X popř. S Příprava volby Zadejte požadované telefonní číslo a popř. opravte jednotlivé znaky displejovým tlačítkem Smazat. Vložte pauzu. Mezi zadanými číslicemi se zobrazí P. Pauza může být nutná, např. mezi předčíslím a telefonním číslem nebo při prohlížení schránky. Upozornění: Tento druh volby je možný také při opakování volby a při volbě pomocí telefonního seznamu přenosné části ( ). Volba nebo Buď: Stiskněte do 30 vteřin tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Účastník je volán. p Účastník se ohlásí. Hovoříte. 3

12 Telefonování základní funkce Nebo: ZPETNE VOLANI [ Účastník má obsazeno. Můžete naprogramovat zpětné volání strana 5. Pro ukončení postupu stiskněte krátce tlačítko zavěšení. nebo popř. zobrazit Buď: nebo Nebo: Moznosti Manuální opakování volby Do seznamu pro opakování volby se automaticky uloží 20 naposledy volených telefonních čísel. Telefonní číslo, které bylo voleno několikrát, se uloží pouze jednou. V klidovém stavu přenosné části: Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí. Zobrazí se seznam pro opakování volby. Vyberte požadované telefonní číslo. Pokud chcete vidět podrobné informace k vybranému telefonnímu číslu, stiskněte displejové tlačítko. Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Sestaví se spojení. Otevřte menu pro opakování volby. Menu obsahuje následující funkce ( strana 41): poslat do tel. s. aut. opakovani volby pouzit cislo smazat zaznam smazat seznam pouzit cislo [ Vyberte položku menu a potvrďte. nebo o Změňte nebo dokončete telefonní číslo, např. provolbou. Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Sestaví se spojení. 4

13 Telefonování základní funkce Zpětné volání Má-li volaná interní přípojka obsazeno nebo se nikdo nehlásí, můžete zadat žádost o zpětné volání. Pomocí této funkce se spojíte s účastníkem, jakmile zavěsí nebo opět použije svůj telefon. Vezměte do úvahy, že přípojka signalizuje obsazení už tehdy, je-li volána dalším účastníkem. Svůj telefon můžete při požadovaném zpětném volání používat neomezeně. Žádost o zpětné volání p Při volbě telefonního čísla uslyšíte obsazovací tón nebo se účastník nehlásí. ZPETNE VOLANI [ Uložte žádost o zpětné volání. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. Obdržíte zpětné volání nebo Zpětné volání obdržíte: jakmile požadovaný účastník zavěsí nebo jakmile účastník použil svou přenosnou část poprvé nebo jakmile účastník se schránkou reaguje na Vaši žádost o zpětné volání ( strana 80). Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Sestaví se spojení. Upozornění: Zpětná volání se opakují tak dlouho, dokud se nevytvoří spojení nebo dokud není zpětné volání smazáno. Telefon může zahájit max. 5 zpětných volání a být cílem max. 5 žádostí o zpětné volání. Jakmile jsou tyto podmínky splněny, jsou další zpětná volání odmítnuta. Smazání žádosti o zpětné volání Otevřte systémové menu. > < ZPETNE VOLANI [ Vyberte položku menu a potvrďte. > < MUELLER MOBIL [ Nejdříve se zobrazí nejstarší záznam. CTV :23 > < Proveďte požadovaný příkaz. 5

14 Telefonování základní funkce Zobrazení dalšího záznamu: > < DALSI [ Pro zobrazení dalšího záznamu vyberte příkaz a potvrďte. Smazání zobrazeného záznamu: > < SMAZAT [ Vyberte příkaz a potvrďte. ZPETNE VOLANI VYMAZANO Obdržíte potvrzení: ZPETNE VOLANI VYMAZANO. Ukončení zobrazování zpětných volání: > < ZRUSIT [ Vyberte příkaz a potvrďte. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. Zpětný dotaz Svůj hovor můžete přerušit z důvodu zpětného dotazu na jiného účastníka (také externího) a poté v něm pokračovat. p Hovoříte. Zapnutí a provedení zpětného dotazu > < ZPETNY DOTAZ [ Zapněte funkci zpětného dotazu. Aktuální hovor je o přidržován, první účastník čeká. Zadejte telefonní číslo pro volání zpětného dotazu. p Číslo se volí a účastník se ohlásí. Začíná volání ve zpětném dotazu. Druhý účastník má obsazeno nebo se nehlásí Během zpětného dotazu můžete žádat o zpětné volání ( strana 5), aktivovat upozornění ( strana 70) nebo napojení do hovoru ( strana 71). 6

15 Telefonování základní funkce Ukončení volání ve zpětném dotazu a návrat k přidržovanému hovoru Buď: > < K CEKAJICIMU [ Pokud je již zpětný dotaz zapnut, ale ještě nebylo zadáno telefonní číslo: Vyberte položku menu a potvrďte. > < ZPET [ Vyberte položku menu a potvrďte. Nebo: > < K CEKAJICIMU [ Jste opět spojeni s prvním telefonním partnerem. Druhý účastník uslyší obsazovací tón a zavěsí, přenosná část Gigaset zavěsí samostatně. Druhý účastník zavěsí. Poté co potvrdíte K CEKA- JICIMU, jste opět spojeni s prvním účastníkem. Můžete ale také hovořit střídavě s oběma partnery ( strana 72), vytvořit konferenci ( strana 74) nebo předat čekajícího účastníka druhému účastníkovi ( strana 72). Vypnutí/zapnutí mikrofonu Jestliže chcete během hovoru mluvit s jinou osobou v místnosti, aniž by Váš telefonní partner naslouchal, můžete dočasně vypnout mikrofon. p Hovoříte. Vypnutí mikrofonu > < MIKROFON VYP [ Během hovoru vyberte hlášení na displeji a potvrďte. Mikrofon je vypnut. Nyní můžete např. hovořit s jinou osobou v místnosti. Zapnutí mikrofonu MIKROFON ZAP [ Pro opětné zapnutí mikrofonu potvrďte hlášení na displeji. 7

16 Telefonování základní funkce Příjem nebo odmítnutí volání Příjem volání Vaše přenosná část vyzvání ( strana 27). Na displeji se zobrazí informace o volajícím, jeho telefonní číslo a/ nebo jméno. Máte následující možnosti příjmu volání: k Přenosná část je v nabíječi: Vyjměte přenosnou část z nabíječe (funguje jen při zapnuté funkci aut. prijem vol. strana 27). nebo Přenosná část není v nabíječi: Stiskněte tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Poté co jste volání přijali, můžete hovor přesměrovat ( strana 72), přidržet hovor a např. hovořit v místnosti ( strana 71), přidržet hovor a zavolat druhého telefonního partnera ( strana 6) pro předání přidržovaného hovoru ( strana 72), pro střídání mezi hovory ( strana 72) nebo pro sestavení konference ( strana 74). Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání: Jestliže jste např. právě na jednání a chcete před příjmem volání opustit místnost: VYZVANENI VYP. [ Potvrďte hlášení na displeji. Vyzvánění pro aktuální volání je vypnuto. nebo Stiskněte tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Volání je přijato. 8

17 Telefonování základní funkce Ukončení hovoru nebo k Stiskněte krátce tlačítko zavěšení nebo postavte přenosnou část do nabíječe. V závislosti na nastavení komunikačního systému se může zobrazit hovorné. Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek Zablokování tlačítek slouží jako ochrana před neúmyslným stisknutím, např. při nošení v kapse. Dojde-li na přenosnou část volání, blokování tlačítek se automaticky vypne a po ukončení hovoru opět zapne. Tiskněte tlačítko pro blokování tlačítek tak dlouho, dokud se zapnutí/vypnutí nepotvrdí vzestupnou melodií. Je-li blokování tlačítek zapnuto, zobrazí se na displeji klíč. Po opuštění radiové sítě Na displeji bliká jméno systému základnové stanice. Přenosná část se opakovaně pokouší o synchronizaci se základnovou stanicí. Časové intervaly mezi jednotlivými pokus y o synchronizaci se zvětšují z důvodu integrované funkce šetření proudem. Chcete-li šetřit akumulátor, můžete svou přenosnou část vypnout. 9

18 Popis tlačítek Popis tlačítek Tlačítka funkcí K dispozici jsou následující tlačítka funkcí: Tlačítko Název Použití tlačítko zavěšení a zapnutí/ vypnutí tlačítko vyzvednutí tlačítko pro hlasité telefonování ukončení hovoru přerušení funkce zpět do nejbližší vyšší úrovně menu (jen po Moznosti ) zapnutí nebo vypnutí přenosné části příjem volání volba telefonního čísla otevření seznamu pro opakování volby přístup k funkcím telefonního systému příjem volání volba telefonního čísla střídání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování přístup k funkcím telefonního systému seznam zpráv přístup k seznamu zpráv C S tlačítko pro zapnutí/vypnutí vyzvánění tlačítko pro blokování tlačítek tlačítko pro seznam Call by Call tlačítko pro rozpojení/zpětný dotaz zapnutí/vypnutí vyzvánění zapnutí/vypnutí blokování tlačítek otevření seznamu čísel zkrácené volby Call by Call (zvláštní seznam) funkce zpětného dotazu ( strana 11) 10

19 Popis tlačítek Tlačítko R pro zpětný dotaz Tlačítko pro zpětný dotaz umožňuje krátkým stisknutím v různých provozních situacích přístup k následujícím funkcím: Při volbě: vložení pauzy (např. mezi číslo předvolby a telefonní číslo nebo při prohlížení schránky) Při hovoru: ukončení hovoru Při hovoru ve zpětném dotazu: ukončení hovoru ve zpětném dotazu Při zpětném dotazu, zahájení konference nebo při předání hovoru: ukončení spojení ke schránce Ovládací tlačítko Ovládacímu tlačítku jsou přiřazeny různé funkce podle aktuální situace: Situace V klidovém stavu Při hovoru stisk nahoře nastavení hlasitosti vyzvánění nastavení jazyka/hlasitosti přenosné části stisk dole stisk vlevo otevření telefonního seznamového menu vyvolání systému přenosné části otevření telefonního seznamového menu vyvolání systému přenosné části stisk vpravo krátký stisk: otevření hlavního menu přenosné části výběr hlasitosti, melodie, nastaveni zakladny V hlavním výběr symbolu výběr symbolu výběr symbolu výběr symbolu menu menu menu menu menu V seznamech a menu nejbližší vyšší prvek seznamu nejbližší nižší prvek seznamu nejbližší vyšší úroveň menu, výběr záznamu (OK) přerušení postupu Při zadávání kurzor o jeden řádek nahoru kurzor o jeden řádek dolů kurzor vlevo kurzor vpravo Změna hodnot snížení hodnoty zvýšení hodnoty 11

20 Popis tlačítek Displejová tlačítka Přenosná část má k dispozici dvě displejová tlačítka, kterým lze přiřadit jednu nebo dvě funkce. Jsou-li tlačítku přiřazeny dvě funkce, volí se požadovaná funkce buď levou nebo pravou stranou displejového tlačítka. Funkce displejových tlačítek závisí na aktuálním provozním stavu. Funkci může představovat text nebo symbol: Symbol Název Použití Menu Otevření hlavního menu přenosné části X Smazání Mazání zadání po jednotlivých znacích zprava doleva Zpět Zpět do nejbližší vyšší úrovně menu, přerušení postupu n Interní Otevření systémové menu [ OK Potvrzení vybrané položky menu < > Nahoru/dolů Listování nahoru nebo dolů pro výběr položek menu? Poslech Zobraz. Vyp. Ukoncit Pipnuti Ano Moznosti Vyzv Vyp Nastavit Ulozit Termin Budik Cas Přiřazení funkce Poslech Zobrazení Vyp Ukončení Pípnutí Ano Možnosti Vypnutí vyzvánění Nastavení Uložení Termín Budík Čas Přiřazení funkce levému displejovému tlačítku. Zobrazuje se, pokud ještě nebyla přiřazena žádná funkce. Poslech melodie Zobrazení záznamu nebo obrázku Ukončení automatického opakování volby/deaktivace funkce Ukončení přehrávání melodie Zapnutí upozornění Potvrzení bezpečnostního dotazu Otevření menu přenosné části v závislosti na situaci Vypnutí vyzvánění pro potvrzení termínu Nastavení číslicových tlačítek Uložení zadání Vyvolání funkce termínu přenosné části Vyvolání funkce buzení Zadání času a data. Zobrazuje se, dokud ještě nejsou čas a datum nastaveny. 12

21 Popis tlačítek Přiřazením funkce levému displejovému tlačítku lze zobrazit další symboly, např. název záznamu telefonního seznamu nebo seznam zkrácené volby Call by Call ( strana 90). Symboly v hlavním menu Hlavní menu přenosné části se otevře stiskem displejového tlačítka Menu. Hlavní menu je graficky orientované menu a používá následující symboly: Symbol Použití Otevření menu Extra. Obsahuje položky menu Prenos dat a Zmeskane udalosti. Otevření formuláře buzení. Zde lze zadat termín buzení. Otevření kalendáře. Zobrazí se kalendář příslušného měsíce, poté lze zadat nový termín a zobrazí se seznam nadefinovaných termínů. Otevření menu Spravce souborů (Media-Pool). Obsahuje položky menu Sporic displeje, Foto volajiciho, Zvuky a Kapacita. Otevření menu nastavení. Obsahuje položky menu Datum/cas, Nastaveni zvuku, Displej, Prenosna cast a Zakladna. Symbol pro seznam volajících: má podobnou funkci jako tlačítko zpráv / a / Symboly menu lze vybrat stiskem horní, dolní, pravé nebo levé strany ovládacího tlačíka. 13

22 Uvedení přenosné části do provozu Uvedení přenosné části do provozu Založení akumátoru Přenosná část se dodává spolu spolu se dvěma nenabitými akumulátory, které se nabíjí teprve v přenosné části. Upozornění: Dodržujte bezpečnostní pokyny ( titulní strana)! Používejte jen povolené akumulátory ( strana 17)! Vyměňujte vždy oba akumulátory najednou a zakládejte jen akumulátory stejného výrobce. Přihrádku akumulátoru otvírejte jen v bezprašném prostředí! Po vyjmutí akumulátoru zůstanou záznamy Vašeho telefonního seznamu a všechna nastavení zachována. Nastavení data a hodiny se zruší. Akumulátory vyjímejte jen tehdy, jsou-li vadné. Každé zbytečné vyjmutí akumulátoru snižuje jeho životnost. 1. V případě montáže: Sejmutí příchytky pro nošení telefonu Zasuňte šroubovák mezi příchytku pro nošení telefonu a víčko akumulátoru (1) a tlačte příchytku pomocí šroubováku směrem ven (2), dokud se neuvolní. 1 2 Rovněž uvolněte příchytku pro nošení telefonu na zadní straně a poté odstraňte. 14

23 Uvedení přenosné části do provozu 2. Otevření přihrádky akumulátoru Sáhněte do prohlubně na krytu akumulátoru a zvedněte víčko. 3. Založení akumulátoru Vložte povolené akumulátory správnými póly, jak je vyznačeno na obrázku. 4. Uzavření přihrádky akumulátoru Nejdříve umístěte víčko akumulátoru postranními otvory nad úchytky vnitřní strany krytu. Poté kryt přitlačte, dokud nezapadne. 15

24 Uvedení přenosné části do provozu Nabíjení a používání akumulátorů Pro nabíjení akumulátorů postavte přenosnou část do nabíječe tlačítky dopředu. Pozor: Pro provoz nabíječe používejte jen povolené napáječe (objednací číslo viz strana 106) Stav nabití akumulátoru se zobrazuje na displeji následujícími symboly: = akumulátor je vybit e akumulátor je nabit na 33% V akumulátor je nabit na 66% U akumulátor je nabit na 100% Upozornění: První nabití: Nabíjejte akumulátor nepřerušeně po dobu minimálně 10 hodin bez ohledu na signalizaci. Poté používejte přenosnou část tak dlouho, dokud nezazní varovný tón vybití akumulátoru, aniž byste ji vložili zpět do nabíječe. Symbol stavu nabití se tím přizpůsobí provozní době akumulátoru. Pro dosažení plných provozních a nabíjecích dob ( strana 17): Provozujte ze začátku přenosnou část tak dlouho, dokud nezazní varovný tón vybití akumulátoru, aniž byste ji vložili zpět do nabíječe. Každé další nabití: Poté můžete po každém použití položit svou přenosnou část do nabíječe. Nabíjení je řízeno elektronicky, takže akumulátor se nabíjí optimálně a šetrně. 16

25 Provozní a nabíjecí doba akumulátoru Uvedení přenosné části do provozu Provozní doby se dosáhne teprve po několika nabitích a vybitích a závisí na: kapacitě akumulátoru, stáří akumulátoru, provedených nastaveních, chování uživatele použitém bezšňůrovém systému DECT kapacita (mah) doba pohotovosti (hodiny) 800 > 150 a asi 110 b doba hovoru (hodiny) doba nabíjení (hodiny) asi 9 asi 9 a. Provoz v systému Gigaset Basis např. Gigaset S300 professional b. Provoz v systému HiPath Cordless Enterprise / HiPath Cordless Office Povolené akumulátory Pro přenosnou část jsou povolené následující akumulátory. Akumulátory Sanyo NiMH, 800 mah GP, 850 mah Yuasa Technoligies AAA, 800 mah Připevnění příchytky Nasaďte příchytku pro nošení na zadní stranu přenosné části tak, aby její postranní výstupky zapadly do příslušných otvorů. 17

26 Uvedení přenosné části do provozu Nastavení jazyka pro texty na displeji přenosné části Jazyk textů na displeji si můžete sami nastavit. Jazyk displejových textů komunikačního systému může nastavit pouze správce. Otevření hlavního menu Otevřte hlavní menu přenosné části. Otevření prvního submenu Buď: Nastaveni [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Nebo: H/Set Settings [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Otevření druhého submenu Buď: Prenosna cast [ Vyberte položku menu a potvrďte. Nebo: Handset [ Vyberte položku menu a potvrďte. Otevření třetího submenu Buď: Jazyk [ Vyberte položku menu a potvrďte. Nebo: Language [ Vyberte položku menu a potvrďte. 18

27 Uvedení přenosné části do provozu Výběr jazyka Deutsch English [ Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte. Francais Italiano Espanol Portugues Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. Upozornění: Nederlands Dansk Jestliže jste omylem nastavili jiný jazyk displejových textů než požadovaný, stiskněte Norsk Svenska Suomi a poté volte jazyk znovu. Cesky Nastavení přenosné části zpět do stavu Polski Turkce při dodání: strana 34. Ellinika Magyar Russkij Hrvatski Slovenscina Romana 19

28 Nastavení přenosné části Nastavení přenosné části Pokud Vám nevyhovují standardní nastavení přenosné části, můžete je změnit. Nastavení hlasitosti volání Během hovoru můžete změnit hlasitost. Nastavit lze následující typy hlasitosti: Hlasitost v režimu sluchátka. Možné jsou tři stupně hlasitosti. Hlasitost v režimu hlasitého telefonování a příposlechu. Možných je pět stupňů hlasitosti. Hlasitost hlasitého telefonování můžete změnit jen tehdy, je-li tato funkce zapnuta ( strana 37). p Hovoříte. Otevřte hlavní menu přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Nastaveni zvuku [ Vyberte položku menu a potvrďte. Hlasitost pren. [ Vyberte položku menu a potvrďte. c. Hlasitost pren. c. Sluchatko: f g Hlasite tel.: f g Ulozit Ulozit Zadejte nastavení. Stiskněte displejové tlačítko, chcete-li nastavení trvale uložit. 20

29 Nastavení přenosné části Nastavení zvuku Nastavení hlasitosti a melodie vyzvánění Ve Vaší přenosné části jsou uloženy tóny a melodie. Při výběru menu zazní vyzváněcí tón v aktuálním nastavení. Můžete volit mezi pěti stupni hlasitosti vyzvánění a hlasitostí Crescendo (hlasitost se postupně zvyšuje). Abyste mohli vyzvánění své přenosné části snadněji rozlišovat, zvolte následující nastavení: Pro ext. volani Pro int. volani Pro terminy Pro vsechny Otevřte hlavní menu přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Nastaveni zvuku [ Vyberte položku menu a potvrďte. Vyzvaneni [ Vyberte položku menu a potvrďte. Pro ext.volani [ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte. Zobrazí Pro int.volani se formulář, např. pro externí volání: Pro terminy Pro vsechny 1 2 Pro ext.volani_ Hlasitost: f Melodie: Cyklus g 1 Hlasitost vyzvánění 2 Melodie vyzvánění Ulozit Nastavte hlasitost vyzvánění. Přejděte o řádek dolů.... atd.. Než přiložíte telefon k uchu, ujistěte se prosím, že jste hovor přijali. Takto zabráníte poškození sluchu v důsledku hlasitého vyzvánění. Ulozit Uložte nastavení. 21

30 Nastavení přenosné části Nastavení varovných tónů Varovné tóny mají následující význam: Varovný tón Tón stisku tlačítka Potvrzovací tóny Tón vybití akumulátoru Význam Potvrdí každý stisk tlačítka. Potvrzovací tón (vzestupná melodie) při ukládání zadání/nastavení a při pokládání přenosné části do nabíječe Chybový tón (sestupná melodie) u chybných zadání Tón konce menu na konci nabídky Akumulátor se musí nabít. Otevřte hlavní menu přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Nastaveni zvuku [ Vyberte položku menu a potvrďte. Varovne tony [ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se formulář, např. pro upozorňovací tóny: _Varovne tony Ton tlac.: fzap g Potvrz.ton: fzap g Vyb. aku: fzap g Ulozit 1 Stav tónu stisku tlačítka 2 Stav potvrzovacího tónu 3 Stav vybití akumulátoru... Ulozit Zadejte nastavení. Přejděte o řádek dolů. Uložte nastavení. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. 22

31 Nastavení přenosné části Nastavení vyzváněcích tónů a obrázků pomocí správce souborů (Media-Pool) Správce souborů Vaší přenosné části spravuje melodie, které lze nastavit jako vyzváněcí tóny, a obrázky, které můžete používat jako spořič displeje. Správce souborů může spravovat následující typy tónů a melodií: Symbol Typ Formát monofonní vyzváněcí tón polyfonní melodie polyfonní melodie obrázek (spořič displeje) fota volajícího Standard Standard.mid BMP (128 x 128 bitů) (128 x 64 bitů) Symbol se zobrazí ve správci souborů před jménem. Ve Vaší přenosné části jsou přednastavené různé monofonní a polyfonní melodie. Přednastavené tóny nemůžete přejmenovat ani smazat. Obrázky můžete stahovat z PC ( strana 94). Stávající melodie si můžete poslechnout. Prohlížení obrázků/přehrávání melodií Otevřte hlavní menu přenosné části. Spravce souboru [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Sporic displeje Foto volajiciho [ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte. Zvuky Poslech nebo Zobrazit Ukoncit nebo Vyberte záznam. Stiskněte displejové tlačítko. Přehrají se melodie popř. zobrazí obrázky. Stiskněte displejové tlačítko. Přehrávání melodií popř. zobrazování obrázků se ukončí. Přehrávání melodií můžete také přerušit tlačítkem. 23

32 Nastavení přenosné části Pro ukončení postupu stiskněte dlouze tlačítko zavěšení. Přenosná část se vrátí do klidového stavu. V případě chybového hlášení Po výběru obrázku obdržíte chybové hlášení, jestliže jste uložili obrázek v neplatném formátu souboru. Pomocí přerušíte postup. Pomocí Smazat smažete obrázek. Nastavení hlasitosti melodií během přehrávání Melodie 1 Melodie 2 [ Vyberte požadovanou melodii a potvrďte.... Poslech Hlasitost Ulozit Stiskněte displejové tlačítko. Stiskněte displejové tlačítko. Nastavte hlasitost. Uložte nastavení. Přejmenování obrázku Otevřte hlavní menu přenosné části. Spravce souboru [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Sporic displeje Foto volajiciho [ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte. Moznosti Vyberte záznam. Otevřte menu. Zmenit nazev [ Jméno záznamu lze změnit. Délka: max. 15 znaků. Poté potvrďte zadání. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. 24

33 Nastavení přenosné části Smazání obrázku Obrázek, který nelze smazat, je označen. Pak nejsou níže uvedené funkce k dispozici. Otevřte hlavní menu přenosné části. Spravce souboru [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Sporic displeje Foto volajiciho [ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte. Moznosti Buď: Vyberte záznam. Otevřte menu. Smazat zaznam [ Vyberte položku menu a potvrďte. Vybraný záznam se smaže. Nebo: Smazat seznam [ Vyberte položku menu a potvrďte. Smažou se všechny záznamy seznamu, které lze smazat. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. Kontrola paměti Můžete si nechat zobrazit zbývající volnou paměť. Otevřte hlavní menu přenosné části. Spravce souboru [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Kapacita [ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se volná/ obsazená paměť: Kapacita Volna: 13% 13% celkově použitelné paměti je volných. [ nebo [ Stiskněte displejové tlačítko. Zobrazení se ukončí. 25

34 Nastavení přenosné části Vypnutí/zapnutí vyzvánění Vypnutí vyzvánění Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. Vyzvánění je vypnuto. Zapnutí vyzvánění Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání Buď: VYZVANENI VYP Nebo: Stiskněte displejové tlačítko. Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud se vyzvánění nevypne. Vyzvánění byste měli poté opět zapnout, aby přenosná část mohla signalizovat další volání. Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Jestliže zapínáte upozorňovací tón, vypnou se všechny ostatní tóny. V případě volání jste upozorněni krátkým tónem. Jestliže se přenosná část nachází ve skupině pro převzetí volání, je vyzvánění pro převzetí rovněž signalizováno upozorňovacím tónem. Pipnuti Zapnutí upozorňovacího tónu Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. Stiskněte displejové tlačítko do tří vteřin. Upozorňovací tón je zapnut. Hlasitost upozorňovacího tónu odpovídá hlasitosti externího vyzvánění. Vypnutí upozorňovacího tónu Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. 26

35 Nastavení přenosné části Zapnutí/vypnutí automatického vyzvednutí Tato funkce umožňuje příjem volání vyjmutím přenosné části z nabíječe. Otevřte hlavní menu přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Prenosna cast [ Vyberte položku menu a potvrďte. Aut.prijem vol. [ Vyberte položku menu a potvrďte. Je zapnut automatický příjem volání. Zapnuta funkce je označena háčkem a lze ji opět vypnout. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. 27

36 Nastavení přenosné části Nastavení data a času Datum a čas přenosné části se nastaví automaticky, jestliže zavoláte účastníka. Pokud Váš komunikační systém tuto funkci nepodporuje, můžete provést nastavení manuálně. Nastavení data a času na přenosné části je nutné pro správnou evidenci doby volání. Buď: Otevřte hlavní menu přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Datum/cas [ Vyberte položku menu a potvrďte. Nebo: Cas Dále: Nejsou-li datum a čas ještě nastaveny: Stiskněte displejové tlačítko. o Zadejte datum, např = Přejděte o jeden řádek dolů. o Zadejte hodinu, např. 19:05 hod = Ulozit Uložte nastavení. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. Upozornění: Pokud Váš komunikační systém nepodporuje nastavení data a času, je třeba toto nastavení občas zkontrolovat a popř. opravit. 28

37 Nastavení přenosné části Nastavení displeje Pro displej existují různé možnosti nastavení. Nastavit lze logo (spořič displeje), schéma barev, kontrast a osvětlení displeje. Rovněž lze změnit zobrazovaný název základnové stanice. Nastavení spořiče displeje Na displeji si můžete nastavit logo (spořič displeje), které nahrazuje zobrazení v klidovém stavu a může popř. překrýt datum, čas a název základnové stanice. Logo se nezobrazuje během hovoru nebo je-li přenosná část odhlášena. Otevřte hlavní menu přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Displej [ Vyberte položku menu a potvrďte. Sporic displeje [ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se formulář pro aktivaci a nastavení displeje. Aktivace: Zap Aktivujte zapnutí nebo vypnutí. Buď: Zobrazit Zobrazí se aktivní displej. Nebo: Přejděte o jeden řádek dolů. Vyber: Plaz Vyberte obrázek, např. Pláž. Užitečné upozornění: Jestliže si vyberete logo Hodiny, zobrazí displej čas ve velkých číslicích. Zmenit Aktivuje se vybraný spořič displeje. Dále: Ulozit Uložte nastavení. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. 29

38 Nastavení přenosné části Nastavení barev Ve Vaší přenosné části jsou uloženy 4 možnosti pro nastavení barev. Výběrem jedné z nich určíte, jakou barvu má mít písmo, symboly menu a pozadí. Jestliže přejdete během nastavení na jiné schéma barev, zobrazí se ihned tak, jak se bude později zobrazovat ve všech menu. Otevřte hlavní menu přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Displej [ Vyberte položku menu a potvrďte. Barva displeje [ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se vybraná nastavení barev. Vyberte nastavení barvy. [ Potvrďte výběr. Ulozit Uložte nastavení. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. Nastavení kontrastu Touto funkcí můžete určit, jak silně se má písmo a symboly menu odlišovat od pozadí. Otevřte hlavní menu přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Displej [ Vyberte položku menu a potvrďte. Kontrast [ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se formulář k nastavení kontrastu. Ulozit Nastavte kontrast. Uložte nastavení. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. 30

39 Nastavení přenosné části Nastavení osvětlení U displeje můžete určit, zda má být osvětlen, jestliže se nachází v nabíječi nebo mimo něj. Otevřte hlavní menu přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Displej [ Vyberte položku menu a potvrďte. Podsviceni [ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se formulář pro nastavení osvětlení. V nabíječi: Zapněte nebo vypněte aktivaci. Zap Přejděte o řádek níže. Mimo nabíječ: Zapněte nebo vypněte aktivaci. Zap Ulozit Uložte nastavení. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. Změna názvu základnové stanice Název základnové stanice, který se zobrazuje na displeji v klidovém stavu, lze změnit. K tomu musí být přenosná část k příslušné základnové stanici přihlášena. nebo Otevřte hlavní menu přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Prenosna cast [ Vyberte položku menu a potvrďte. Vybrat zakladnu [ Vyberte položku menu a potvrďte. <Zakladna> [ Zmenit Vyberte položku menu a potvrďte. Aktivovaná základnová stanice je označena háčkem a lze ji opět vypnout výběrem jiné základnové stanice. Změňte nastavení. Změna názvu: X Smažte text. o a popř. X Zadejte nový text a popř. opravte jednotlivé znaky displejovým tlačítkem Smazat. Ulozit Uložte nastavení. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. 31

40 Nastavení přenosné části Pro vypnutí a opětné zapnutí přenosné části stiskněte dvakrát tlačítko zavěšení. Změněné jméno základnové stanice se zobrazí na displeji v klidovém stavu. Systém Cordless přepíše zobrazení na displeji Název základny vlastním telefonním číslem, jakmile je linka aktivována. Název základnové stanice se v tomto případě zobrazí teprve po opakovaném vypnutí a zapnutí přenosné části. 32

41 Nastavení přenosné části Nastavení seznamu pro přenos vcard V programech elektronické pošty, jako např. Microsoft Outlook, jsou telefonní čísla uvedena většinou následovně: +49 (05251) Tento formát však nemůže přenosná část používat k volbě telefonního čísla. Je-li výše uvedené telefonní číslo číslem pevné lokální sítě, převádí se při volbě např. na Převodní dvojice jsou stanoveny v převodní tabulce a lze je změnit, pokud se liší od standardních hodnot. Zeptejte se správce systému, jaká převodní pravidla platí pro Vaši přenosnou část! Stanovení převodních párů Otevřte hlavní menu přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Prenosna cast [ Vyberte položku menu a potvrďte. Mistni predvolby [ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se převodní tabulka, která je předdefinována pro příslušnou zemi a vypadá např. následovně: Mistni predvolby_ Mezin.predvolba Mistni predvolba 0 - Ulozit Mezinárodní předvolba 49 se nahradí Převolba místa, např (zde prázdná), se nahradí 0. o Ulozit Změňte záznam. Stiskem ovládacího tlačítka nahoře/dole můžete přejít do jiného textového pole; stiskem ovládacího tlačítka vlevo/vpravo můžete posunovat kurzor v rámci textového pole. Uložte nastavení. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. 33

42 Nastavení přenosné části Obnovení továrního nastavení Tato funkce umožňuje obnovení továrního nastavení Vaší přenosné části, např. chcete-li ji předat jinému uživateli nebo znovu nastavit. Funkce přenosné části při obnovení továrního nastavení: Funkce Nastavení zvuku Seznam zkrácené volby Call by Call Přihlášení k systému Telefoní seznam Seznam pro opakování volby Zpracování obnoví se zůstává zachován zůstává zachováno zůstává zachován smaže se Obnovení Otevřte hlavní menu přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Prenosna cast [ Vyberte položku menu a potvrďte. Reset pren. c. [ Ano Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se bezpečnostní dotaz. Potvrďte bezpečnostní dotaz. Obnoví se tovární nastavení přenosné části. Upozornění: Pokud chcete telefonní seznam smazat: strana

43 Nastavení přenosné části Tovární nastavení Nastavení Vysvětlení/upozornění Úroveň Tovární nastavení Zvuk Hlasitost vyzvánění 5 5 Melodie vyzvánění, externí Melodie vyzvánění, interní Upozorňovací tón - vyp Hlasitost sluchátka 3 1 Hlasitost pro hlasité telefonování 5 3 Termín Melodie Hlasitost 5 5 Tón stisku tlačítek, zazní při každém - zap stisku. Varovný tón vybití akumulátoru, zazní - zap asi 5 minut před vybitím aku- mulátoru. Potvrzovací tóny signalizují, zda byly funkce provedeny správně nebo chybně. - zap Aut. vyzvednutí Výběr základny Volání je při vyzvednutí přenosné části z nabíječe automaticky přijato. - zap Výběr základny 4 zůstává Osvětlení Osvětlení displeje - vyp Logo Zobrazení na displeji v klidovém - vyp stavu Sada znaků Sada znaků, které jsou k dispozici - standard Jazyk Výběr různých jazyků pro zobrazení na displeji. 20 německy nebo anglicky Bluetooth Aktivace Bluetooth - vyp Reset přenosné části Při obnovení továrního nastavení se smažou čísla pro opakování volby a obnoví zvuková nastavení. Přihlášení přenosné části zůstává zachováno!

44 Telefonování - komfortní funkce Telefonování - komfortní funkce Hlasité telefonování Vlastnosti Hlasité telefonování Vám poskytuje následující výhody: Ostatní osoby v místnosti mohou naslouchat a hovořit. Máte volné ruce. Při volbě uslyšíte např. obsazovací tón, aniž byste museli držet přenosnou část u ucha. Hlasité telefonování má smysl tehdy, jestliže hladina hluku prostředí není vyšší než 50 db (A) (kancelářské prostředí). Zapnutí hlasitého telefonování Hlasité telefonování lze zapnout během hovoru, při volbě nebo při příjmu volání: Stiskněte tlačítko pro hlasité telefonování. Světelná signalizace tlačítka se rozsvítí. Oznamte svému telefonnímu partneru, že telefonujete hlasitě. Upozornění: Jesliže příložíte telefon opět k uchu, musíte předtím bezpodmínečně přepnout do režimu sluchátka. Tím zabráníte poškození sluchu. Střídání mezi režimem hlasitého telefonování a režimem sluchátka Stiskněte tlačítko pro hlasité telefonování. Přenosná část se přepíná z režimu hlasitého telefonování do režimu sluchátka nebo naopak. Je-li hlasité telefonování zapnuto, svítí tlačítko pro hlasité telefonování. Tlačítko nesvítí, jestliže je hlasité telefonování vypnuto a zapnut režim sluchátka. Upozornění: Chcete-li během hovoru položit přenosnou část zpět do nabíječe, např. protože je akumulátor vybitý, držte přitom tlačítko pro hlasité telefonování stisknuté, aby se hovor nepřerušil. 37

45 Telefonování - komfortní funkce Nastavení hlasitosti pro hlasité telefonování Hlasitost lze nastavit během hovoru ( strana 20). Telefonování pomocí náhlavní soupravy Přenosnou část lze používat jak se šňůrovou, tak i bezšňůrovou náhlavní soupravou. Šňůrová náhlavní souprava Šňůrovou náhlavní soupravu můžete připojit pomocí konektoru na přenosné části. Náhlavní souprava musí mít kolíkový konektor (2,5 mm). Současně s připojením náhlavní soupravy jsou sluchátko a mikrofon aktivovány. Bezšňůrová náhlavní souprava Se svou přenosnou částí můžete používat náhlavní soupravu s Bluetooth (BT náhlavní souprava). Pak máte při telefonování volné ruce a nepřekáží Vám kabel, např. při práci na počítači nebo během cesty. BT náhlavní soupravu musíte před prvním použitím přihlásit k přenosné části. Poté můžete tuto BT náhlavní soupravu používat tak dlouho, dokud ji opět neodhlásíte. Upozornění: Teoreticky může být spojení Bluetooth odposloucháváno. Již nepoužívané přístroje Bluetooth by měly být pro zlepšení bezpečnosti proti odposlechu odhlášeny. Během hovoru prostřednictvím BT náhlavní soupravy není signalizován druhý volající. 38

46 Telefonování - komfortní funkce Přihlášení BT náhlavní soupravy k přenosné části Nastavte náhlavní soupravu do režimu přihlášení (viz návod k použití Vaší náhlavní soupravy). Otevřte hlavní menu přenosné části. Extra [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Prenos dat [ Vyberte položku menu a potvrďte. Bluetooth [ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se menu Bluetooth. Vyhledat pren. [ Vyberte položku menu a potvrďte. Přenosná část vyhledá náhlavní soupravu, vhodnou pro Bluetooth, a sestaví c. bezdrátové spojení. Zobrazí se názvy nalezených zařízení. Nalezeno: S55 Headset Vyberte požadovanou náhlavní soupravu. Moznosti Otevřte menu přenosné části. Duverovat zarizeni [ Vyberte položku menu a potvrďte. Odsouhlaseny [ Zadejte PIN Bluetooth náhlavní soupravy a potvrďte (viz PIN: návod k použití Vaší náhlavní soupravy). Zařízení se zapíše do seznamu známých přístrojů. Aktivace [ Rozhraní Bluetooth se na Vaší přenosné části automaticky aktivuje. Aktivovaná funkce Bluetooth je označena háčkem. 39

47 Telefonování - komfortní funkce Telefonování pomocí BT náhlavní soupravy nebo Aktivace BT náhlavní soupravy při hovoru Jestliže je přenosná část ve stavu volby nebo hovoru (sestavení hovoru strana 3), může převzít BT náhlavní souprava funkci sluchátka a mikrofonu. Stiskněte příslušné tlačítko vyzvednutí na BT náhlavní soupravě (viz návod k použití Vaší náhlavní soupravy). Převzetí volání BT náhlavní soupravou Při příchozím volání je v náhlavní soupravě slyšet vyzvánění. Stiskněte příslušné tlačítko vyzvednutí na BT náhlavní soupravě (viz návod k použití Vaší náhlavní soupravy). Vypnutí BT náhlavní soupravy při hovoru Hovoříte pomocí BT náhlavní soupravy. Stiskněte tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování na přenosné části. BT náhlavní souprava se vypne. Můžete dále hovořit přímo pomocí přenosné části. Odhlášení BT náhlavní soupravy od přenosné části Pokud již nechcete BT náhlavní soupravu používat, doporučuje se odhlásit ji od přenosné části pro zajištění ochrany před odposlechem. Otevřte hlavní menu přenosné části. Extra [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Prenos dat [ Vyberte položku menu a potvrďte. Bluetooth [ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se menu Bluetooth. Duveryhodna zar. [ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se název přihlášené popř. známé BT náhlavní S55 Headset soupravy. Moznosti Otevřte menu přenosné části. Smazat zaznam [ Vyberte položku menu a potvrďte. BT náhlavní souprava je odhlášena popř. přenosné části již není známa. 40

48 Telefonování - komfortní funkce Opakování volby V seznamu pro opakování volby se automaticky ukládá 20 naposledy volených telefonních čísel. Telefonní číslo, které bylo voleno několikrát, se uloží pouze jednou. Pokud jste zavolali účastníka pomocí telefonního seznamu přenosné části, zobrazí se při opakování volby jeho jméno. Manuální opakování volby viz ( strana 4). Automatické opakování volby Volba telefonního čísla se automaticky opakuje desetkrát v intervalu 20 vteřin. Přitom je automaticky zapnuto hlasité telefonování a jeho tlačítko bliká. Funkce se vypne po deseti neúspěšných pokusech o volbu a v případě, že jste mezitím uskutečnili hovor. Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí. Otevřte se seznam pro opakování volby. nebo Vyberte požadované telefonní číslo. Moznosti Otevřte menu pro opakování volby. Aut. opak. volby [ Vyberte položku menu a potvrďte. Automatické opakování volby je zapnuto. Buď: p Účastník se ohlásí a Vy můžete hovořit. Nebo: Vyp Chcete-li funkci ukončit: Stiskněte displejové tlačítko nebo libovolné tlačítko. nebo Moznosti Buď: Vymazání záznamu popř. seznamu pro opakování volby Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí. Zobrazí se seznam pro opakování volby. Vyberte požadované telefonní číslo. Otevřte menu pro opakování volby. Smazat zaznam [ Vyberte položku menu a potvrďte. Telefonní číslo je smazáno. 41

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití HiPath 4000 optipoint 410 economy optipoint 410 standard Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefon optipoint 410 ve spolupráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Více

Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01. Be inspired. Návod k použití. a bezpečnostní pokyny! ČESKY

Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01. Be inspired. Návod k použití. a bezpečnostní pokyny! ČESKY Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01 Be inspired Návod k použití a bezpečnostní pokyny! ČESKY Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000cou.fm 16.07.01 Přehl

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM 12.11.96 2000s-titul- Gigaset 2000S BRD: A30852-X1100-B101-2-19, Deutsch. Inhalt Přenosná část pro bezšňůrové telefony řady Gigaset 1000 a 2000 Gigaset

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Návod k použití. HiPath 3000/HiPath500. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Office. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 3000/HiPath500. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Office. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Office www.siemens.cz/enterprise Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Úvod Úvod Řada HiPath 1100

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

Stručný přehled Gigaset DA610

Stručný přehled Gigaset DA610 Stručný přehled Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Displej a tlačítka Displej ( str. 4) 2 Ovládací tlačítko ( str. 5) 3 Tlačítka zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby /pauzy 6 Tlačítko

Více

C300 C300. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C300 C300. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C300 C300 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark

Více

Stručný přehled Gigaset DA510

Stručný přehled Gigaset DA510 Stručný přehled Gigaset DA50 3 4 5 6 7 8 Tlačítka Tlačítka přímé volby Vkládací štítek pro popis obsazení tlačítek přímé volby 3 Tlačítko přepnutí 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby / pauzy

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Návod k použití. HiPath 4000. OpenStage 60/80 OpenStage Key Module. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 4000. OpenStage 60/80 OpenStage Key Module. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 4000 OpenStage 60/80 OpenStage Key Module www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění Důležitá upozornění Q Z bezpečnostních důvodů smí být telefon napájen pouze následovně: Pomocí

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

HiPath 3000, HiPath 500

HiPath 3000, HiPath 500 HiPath 3000, HiPath 500 Gigaset M2 professional Gigaset M2 Ex professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Toto zařízení je určeno pro průmyslové použití. Před uvedením do provozu si přečtěte

Více

CZ 118 1 0 18 tutti t

CZ 118 1 0 18 tutti t CZ 1180 tutti Návod k telefonu myphone 1180 CZ Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myphone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

E490. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

E490. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG E490 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Obsah. Viz též rejstřík na konci této příručky. 5/9/02 k45dol-gerivz.fm A50 - Stingray, cs, A31008-H5110-A17-1-2D19

Obsah. Viz též rejstřík na konci této příručky. 5/9/02 k45dol-gerivz.fm A50 - Stingray, cs, A31008-H5110-A17-1-2D19 5/9/02 k45dol-gerivz.fm A50 - Stingray, cs, A31008-H5110-A17-1-2D19 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny... 3 Přehled telefonu... 4 Uvedení do provozu... 5 Vložení SIM karty/akumulátoru... 6 Nabíjení akumulátoru...

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Nastavení audio. â Otevření telefonního

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Nastavení audio. â Otevření telefonního Gigaset A420/A420A Stručný přehled sluchátko 1 Stav nabití baterií 2 Symbol hlasového záznamníku (pouze A420A) 3 Zobrazení intenzity signálu 4 Dialogová tlačítka 5 Tlačítko zavěšení a zapnutí/ vypnutí

Více

[ [ Přehled. e r. Dialogová tlačítka. (+Seznam) stiskněte tlačítko a vyberte zemi. <Vlastní èíslo> <Nový záznam> Britta. (Menu)

[ [ Přehled. e r. Dialogová tlačítka. (+Seznam) stiskněte tlačítko a vyberte zemi. <Vlastní èíslo> <Nový záznam> Britta. (Menu) Přehled 1 Indikátory na displeji Intenzita signálu, nabití akumulátoru. Tlačítko přímé volby Lze mu přiřadit důležité telefonní číslo nebo funkci. Volání - Volba zobrazeného čísla či jména. - Přijetí volání.

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

s funkcí mobilního telefonu

s funkcí mobilního telefonu s funkcí mobilního telefonu MULTIFUNKČNÍ HODINKY s funkcí mobilního telefonu návod k použití 1. Varování a poznámky Chcete-li Vaše multifunkční hodinky udržet v dobrém stavu, přečtěte si před použitím

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DL500 AA DL500

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DL500 AA DL500 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DL500 AA DL500 Gigaset DL500A váš všestranný partner Gigaset DL500A váš všestranný partner... který vás přesvědčí svými vnitřními i vnějšími kvalitami. Nadchne vás 3,5palcový

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 610d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 610d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 610d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

GPRS TELEFON SGH-D500

GPRS TELEFON SGH-D500 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. SAMSUNG ELECTRONICS Printed in Korea World Wide Web

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

HiPath Gigaset SL2 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití

HiPath Gigaset SL2 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití HiPath 3000 Gigaset SL2 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou část v prostředí s nebezpečím

Více

Stručný přehled zařízení Gigaset DA310

Stručný přehled zařízení Gigaset DA310 1 Stručný přehled zařízení Gigaset DA310 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Tlačítka přímé volby 2 Místo pro zapsání obsazení tlačítek přímé a zkrácené volby 3 Tlačítko zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované

Více

Řada Motorola D1110. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1110. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1110 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Gigaset E360. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset E360. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Více

Dokumentace. Zkrácený návod k použití. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz

Dokumentace. Zkrácený návod k použití. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Dokumentace OpenScape Voice (HiPath 8000) OpenStage 15 SIP OpenStage 20 SIP, OpenStage 20G SIP, OpenStage 20E SIP OpenStage 40 SIP, OpenStage 40G SIP OpenStage 60 SIP, OpenStage 60G SIP OpenStage 80 SIP,

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic.

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. TS600FX-QG_Czech.fm Page 1 Friday, March 17, 2006 10:21 AM Stručný průvodce Standardní telefonní přístroj Typové číslo KX-TS600FX Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. Uschovejte

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Gigaset C450. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Více

Stručný průvodce. Ovládací prvky. Mikrotelefon. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD340CE

Stručný průvodce. Ovládací prvky. Mikrotelefon. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD340CE TCD340CE_QG(cz-cz).fm Page 1 Tuesday, June 28, 2005 5:10 PM Více informací najdete v provozních pokynech. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD340CE Stručný průvodce Ovládací prvky

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Dokumentace. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Dokumentace. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise Dokumentace HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice OpenStage 40, OpenStage 40 G OpenStage Key Module 40 OpenStage Busy Lamp Field 40 Návod k použití Communication for the open minded Siemens

Více

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 Digitální telefon M740 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

Model č. KX-TCD410CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin.

Model č. KX-TCD410CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin. 410CX_C.book Page 1 Friday, May 16, 2003 5:09 PM Digitální bezdrátový telefon Obsah Příprava Před prvním použitím... 2 Důležité informace... 3 Nastavení... 4 Bezdrátový telefon Používání telefonu... 9

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Návod k obsluze. Výrobce

Návod k obsluze. Výrobce Nabíječ SCD 300 Návod k obsluze Výrobce TEMA Technika pro měřeni a automatizaci spol. s r.o. Tehovská 1290/64 100 00 Praha 10 tel./fax 274 783 375 e-mail:tema_sro@iol.cz soft.verze 1.4 datum vydání 11.11.2003

Více

HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional

HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional Zkrácený návod k použití Informace o přenosné části Informace o přenosné části Důležitá upozornění Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka Grand X In Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka 1 PRÁVNÍ INFORMACE Copyright 2012 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována,

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

KX-TCD290FX. Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Моdel č. Моdel č.

KX-TCD290FX. Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Моdel č. Моdel č. Návod k obsluze KX-TCD290 Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX Моdel č. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Моdel č. KX-TCD290FX Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS.

Více

Stručný přehled zařízení Gigaset DA210

Stručný přehled zařízení Gigaset DA210 Stručný přehled zařízení Gigaset DA210 Indikace hovoru bliká při příchozím hovoru 1 Tlačítko zkrácené volby 2 Tlačítko ztlumení zvuku s LED LED bliká, když je mikrofon vypnutý. 3 Tlačítko uložení LED tlačítka

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Stručný přehled funkcí

Stručný přehled funkcí Stručný přehled funkcí Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci. POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být ve Vašem systému použité. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik. Funkce

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S9 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce. Vystavovat

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu 455CX_C.book Page 31 Sunday, August 3, 2003 10:57 AM Nastavení mikrotelefonu Časový alarm Před zahájením programování proveďte kroky 1 až 3. Před nastavením časového alarmu musíte nastavit hodiny. 1 2

Více

MIDLAND G8. Obsah 1x Midland G8 1x stolní nabíječka 1x síťový adaptér 1x baterie 1x spona na opasek

MIDLAND G8. Obsah 1x Midland G8 1x stolní nabíječka 1x síťový adaptér 1x baterie 1x spona na opasek MIDLAND G8 Děkujeme, že jste si vybrali Midland! Midland G8 je přenosná radiostanice, která se používá téměř v celé Evropě. Pro více informací doporučujeme projít si schéma omezení použití. Midland G8

Více

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku...

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku... Obsah Obsah Popis telefonu... 6 Přehled... 6 Navigační klávesy... 8 LED přidružené k programovatelným klávesám... 8 Alfanumerická klávesnice... 9 Standardní kódy... 9 Režimy telefonování...10 Hlasitý telefon

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

PMR vysílačky FX-332. Návod k použití česky

PMR vysílačky FX-332. Návod k použití česky PMR vysílačky FX-332 Návod k použití česky Anténa Vypínač/hlasitost Otáčením zapínáte a vypínáte a měníte hlasitost PTT tlačítko při vysílání stiskněte a držte stisknuté CALL tlačítko vyzvánění stiskněte,

Více