Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded"

Transkript

1 Dokumentace HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

2 Úvod Úvod Řada HiPath 1100 se skládá z následujících systémů: HiPath 1120, HiPath 1150 a HiPath Funkce a provoz těchto systémů jsou velmi podobné. Rozdíly vyplývají z jejich kapacity týkající se počtu poboček, externích linek a volitelných modulů, které jsou k dispozici. Následující dokumentace popisuje charakteristické znaky těchto systémů: Návod k použití: Tento návod k použití popisuje krok za krokem používání funkcí, které poskytuje každý systém. Návod k programování: Tento návod krátce popisuje instalaci systémů HiPath 1120, HiPath 1150 a HiPath 1190, jakož i programovací kódy pro celou řadu systémů a zdůrazňuje specifické znaky každého systému. Návod k obsluze systémových telefonů: Je začleněn do telefonního balíku a popisuje nastavování a používání telefonů. Zkrácený návod k použití pro standardní a systémové telefony: Tento návod poskytuje stručné informace, jak používat různé kódy funkcí každého systému. Zkrácený návod k použití pro spojovatelské pracoviště (AC): Tento návod poskytuje stručné informace o používání systémového telefonu jako spojovatelského pracoviště. Servisní příručka: Tato příručka obsahuje informace o distributorech a servisních centrech Siemens, kde můžete požadovat údržbářský servis a pomoc při programování i zakoupit produkty a možnosti pro Vaše komunikační systémy. Záruční list: Tento záruční list stanoví podmínky záruky poskytované společností Siemens. O tomto návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce systému HiPath 1100, které můžete provádět systémovým telefonem OpenStage 15 T. Popisovány jsou rovněž všechny kódy a funkce poskytované ve Vašem systému. Pokud zjistíte, že některé funkce nejsou ve Vašem systému k dispozici, může to mít tyto příčiny: Funkce není pro Váš typ linky a/ systému zřízena. Obraťte se na správce systému pro další informace. Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici. Obraťte se na nejbližší pobočku Siemens ohledně dovybavení. 2

3 Úvod Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu! Používejte pouze originální příslušenství Siemens pro zajištění co nejlepšího výkonu a funkce. Nikdy neotvírejte telefon přídavný modul! Pokud se vyskytnou problémy, obraťte se na správce systému. Údržba zařízení Telefon se nesmí dostat do styku s barvícími agresivními kapalinami, jako např. čajem, kávou, mošty jinými nápoji. Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené formě popř. které se mohou v důsledku dalšího vývoje produktů změnit. Požadované funkce jsou závazné jen tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě. Obchodní značky Shoda přístroje se směrnicí EU 1999/5/EC je potvrzena označením CE. Výrobce, Siemens AG, tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Tento přístroj byl vyroben podle našeho certifikovaného systému na ochranu životního prostředí (ISO 14001). Tento proces zajišťuje minimální spotřebu primárních surovin a energie, jakož i minimální odpad. Pro shodu se směrnicemi EU je třeba likvidovat akumulátory, elektrická elektronická zařízení označená tímto symbolem odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených. 3

4 Obsah Obsah Úvod O tomto návodu k použití Důležitá upozornění Obchodní značky První seznámení s OpenStage Uživatelské rozhraní OpenStage 15 T Spodní strana OpenStage 15 T OpenStage Key Module Tlačítka Tlačítka pro nastavení zvuku Tlačítko schránky a tlačítko menu Tlačítka pro listování Volně programovatelná tlačítka funkcí Číslicová tlačítka Displej Schránka Hlasové zprávy Seznam volání Servisní menu Správce systému Funkce HiPath Pokyny pro uživatele Plán číslování Systémové signalizační tóny Funkce používané při sestavování volání Volání Upozornění pomocí sluchátka pomocí hlasitého telefonování se zavěšeným sluchátkem pomocí automatického obsazení zapnuté externí linky pomocí skupiny externích linek je-li skupina obsazena Přepnutí na hlasité telefonování Přepnutí na sluchátko Hlasité telefonování

5 Obsah Ukončení hovoru Obsazení specifické linky Zkrácená volba Zkrácená volba Programování zkrácené volby Hledání v telefonním seznamu Seznamy volání Rezervace externí linky Pro přístup k Internetu Zpětné volání Napojení - vstup do hovoru Tichá kontrola Naléhavé volání/zpětné volání při obsazení Horká linka Důležitá linka Volání spojovatelského pracoviště (AC) Přímé hlasité oslovení Přímá odpověď LCR Vypnutí LCR ACS Časovač pro odchozí externí volání Časový limit pro externí volání Prohlížení časového limitu DISA Dočasné mnohonásobné telefonní číslo (MSN) pro volání Funkce používané během volání Zpětný dotaz Předání Střídání Konference Konference tří účastníků Konference s více než třemi účastníky Parkování Přidržení v celém systému Tónová volba Vyslání signálu (flash) na analogové lince Převzetí přidržovaného hovoru Číslo projektu

6 Obsah Funkce používané při obdržení volání Příjem volání Příjem přidržovaného hovoru Převzetí volání Skupina Cílené převzetí Přesměrování volání Interní Externí Při nepřijetí Pro Fax/DID Podmíněné Vypnutí přesměrování volání Funkce Nerušit Hlasová pošta Upozornění na čekající zprávu (MWI) MWI pro systémové telefony Zapnutí příjmu interního MWI Přístup ke schránce Přesměrování hlasové pošty Zanechání zprávy Záznamy hlasové pošty (EVM) Nastavení ohlášení schránky Zapnutí osobní schránky Kontrola osobní schránky Druhé spojovatelské pracoviště Skupiny Skupiny pro převzetí volání (CG) Skupinové přípojky (HG) Přihlášení a odhlášení skupinové přípojky (HG) a skupiny pro převzetí volání (CG) Skupiny účastníků UCD Přihlášení/odhlášení skupiny UCD Dostupný/nedostupný agent pro skupinu UCD Zobrazení velikosti fronty agentu UCD Zamezení sloučených volání Přelivová pobočka

7 Obsah Různé funkce Změna hesla pro elektronické zamknutí Elektronické zamknutí Hudba při čekání Obsazovací tón, má-li pobočka obsazeno Nastavení jazyka/země Spínač Kontrola stavu spínače Potvrzení/vypnutí alarmu v celém systému Vypnutí alarmu v celém systému Buzení Plánování připomenutí termínu Smazání/kontrola naplánovaného připomenutí termínu Naplánované připomenutí termínu Přiřazení buzení/ohlášení Změna COS (třída služby) Zabezpečení dat Upozornění na druhé volání Vypnutí funkcí Sledování místnosti Sledování místnosti Noční zapojení Přesměrování volání při nepřijetí na digitální lince Vstupní telefon u dveří otvírací mechanismus dveří Zapnutí programování systému Vzdálená konfigurace Přijatý fax Přiřazená skupina Šéf-sekretářská funkce Opakování volby Zobrazení hovorného Programování tlačítek Postup pro programování tlačítek Uložení postupu pod tlačítko Tisk popisku tlačítka Tlačítko ukončení Funkce pro programovatelná tlačítka pouze na HiPath 1100 Manager Uložení telefonního čísla pod programovatelné tlačítko Nastavení data a času Správa názvů poboček Sledovací protokol PABX

8 Obsah Speciální funkce pro ISDN linky Přesměrování volání na ISDN lince Vypnutí přesměrování volání Identifikace anonymního volajícího (zachycení) CLIR Funkce poskytované operátorem prostřednictvím ISDN sítě Rádce pro uživatele Údržba telefonu Odstraňování poruch funkcí Hlášení systémových chyb Hlášení na displeji Rejstřík Příslušenství Kódy funkcí Symboly Plán číslování Funkce Funkce systémových telefonů Obsazení externí linky Funkce používané při sestavování volání Funkce používané během volání Funkce používané při příchozím volání Různé funkce Buzení Funkce skupiny UCD účastníků Satelitní PABX Funkce pro ISDN linky

9 První seznámení s OpenStage První seznámení s OpenStage Následující informace seznamují uživatele s často používanými ovládacími prvky a zobrazením na displeji. Uživatelské rozhraní OpenStage 15 T Pomocí sluchátka můžete telefonovat jako obvykle. 2 Displej Vám intuitivně pomáhá při ovládání telefonu. 3 Pro optimální nastavení zvukových vlastností Vašeho telefonu máte k dispozici tlačítka pro nastavení zvuku. 4 O Tlačítko schránky a N tlačítko menu. 5 Číslicová tlačítka slouží k zadávání telefonních čísel/kódů. 6 Pomocí tlačítek pro listování ovládáte telefon. 7 Volně programovatelným tlačítkům můžete přiřadit funkce. Vlastnosti telefonu OpenStage 15 T Konstrukce displeje LCD, 24 x 2 znaků Plně duplexní funkce hlasitého telefonování ; Montáž na zeď ; 9

10 První seznámení s OpenStage Spodní strana OpenStage 15 T Napáječ (v případě nutnosti) HiPath Kabel podle země Key Module Sluchátko OpenStage Key Module 15 OpenStage Key Module 15 je přídavný modul, který lze upevnit z boku na telefon a který Vám poskytuje dalších 18 prosvícených a volně programovatelných tlačítek. Tato tlačítka můžete stejně jako u telefonu přiřadit a používat podle svého přání strana 12. Ke svému OpenStage 15 T můžete připojit maximálně jeden OpenStage Key Module

11 První seznámení s OpenStage Tlačítka Tlačítka pro nastavení zvuku Tlačítko Funkce při stisku tlačítka - Nastavení nižší hlasitosti a světlejších kontrastů. n Zapnutí/vypnutí reproduktoru (s červenou světelnou signalizací LED). + Nastavení vyšší hlasitosti a tmavších kontrastů. Tlačítko schránky a tlačítko menu Tlačítko O N Funkce při stisku tlačítka Otevření schránky (s červenou světelnou signalizací LED). Otevření servisního menu (s červenou světelnou signalizací LED). Tlačítka pro listování Těmito obslužnými prvky ovládáte většinu funkcí telefonu a zobrazení na displeji: Tlačítko Funkce při stisku tlačítka < Otevření menu klidového stavu listování v menu zpět. = Provedení akce. : Otevření menu klidového stavu listování v menu vpřed. 11

12 První seznámení s OpenStage Volně programovatelná tlačítka funkcí Váš OpenStage 15 T má k dispozici 8 prosvícených tlačítek, kterým můžete přiřadit funkce telefonní čísla. Počet volně programovatelných tlačítek zvýšíte připojením přídavného modulu strana 10. V závislosti na naprogramování použijte tlačítka jako: tlačítka funkcí strana 119 tlačítka cílové volby/pro přímé volání strana 122 Na jedno tlačítko lze naprogramovat jednu funkci. Zřízení tlačítek pro přímé volání musí uvolnit Váš správce systému. Krátkým dotykem vyvoláte naprogramovanou funkci popř. zahájíte volbu uloženého telefonního čísla. Dlouhým dotykem otevřete menu pro programování tlačítka funkce strana 116. K Vašemu OpenStage jsou dodávány popisné štítky. Do bílých polí štítků napište funkci jméno. Stav funkce poznáte podle světelné signalizace (LED) příslušného tlačítka. Světelné signalizace (LED) u tlačítek funkcí Není-li požadované tlačítko standardně nakonfigurováno, spojte se prosím se správcem systému ohledně naprogramování této funkce. LED S nesvítí T bliká a [a] Peter Fox cile? R svítí Význam tlačítka funkce Funkce je vypnuta. Funkce je aktivní. Funkce je zapnuta. Blikající tlačítka jsou v tomto návodu k použití bez ohledu na interval blikání zobrazena tímto symbolem. Interval blikání se liší pro různé stavy, které jsou přesně popsány na příslušných místech v návodu. 12

13 První seznámení s OpenStage Číslicová tlačítka V situacích, ve kterých je možné zadávání textu, můžete vedle číslic 0 až 9, mřížky a hvězdičky zadávat číslicovými tlačítky také text, interpunkční znaménka a zvláštní znaky. K tomu musíte číslicová tlačítka několikrát stisknout. Příklad: Chcete-li napsat h, stiskněte 2x číslicové tlačítko 4. Chcete-li zadat v alfanumerickém zadávacím poli číslici, držte stisknuté příslušné tlačítko. Abecední popis číslicových tlačítek Vám pomáhá také při zadávání Vanity čísel (telefonní číslo v podobě jména; např MUSTER = ). 13

14 První seznámení s OpenStage Displej OpenStage 15 T vybaven nastavitelným monochromatickým LCD displejem. Klidový stav Pokud netelefonujete popř. neprovádíte nastavení, nachází se Váš telefon v klidovém stavu. Příklad: čas 10:29 So: HiPath 1190 > datum otevření menu klidového stavu vlastní telefonní číslo Menu klidového stavu Stisknete-li v klidovém stavu tlačítko pro listování : strana 11, zobrazí se menu klidového stavu. Zde můžete vyvolat různé funkce. Záznamy se mohou lišit. Menu klidového stavu může obsahovat následující záznamy: nevyzvednuta volani? 1 prichozi volani? [1] odchozi volani? [1] presmerovani vyp? 2 pevne presm. zap/vyp? 3 variabilni presm. zap? zobrazit zpetna volani? 4 cilene prevzeti? servisni menu? [1] Zobrazuje se volitelně, jsou-li k dispozici záznamy. [2] Zobrazuje se volitelně, je-li zapnuto pevné variabilní přesměrování. [3] Zobrazuje se volitelně, je-li uloženo telefonní číslo pro pevné přesměrování. [4] Zobrazuje se volitelně, je-li uložena žádost o zpětné volání. 14

15 První seznámení s OpenStage Schránka V závislosti na Vašem komunikačním systému a jeho konfiguraci (zeptejte se správce systému) můžete používat tlačítko schránky pro přístup ke zprávám o službách. Hlasové zprávy Stiskněte tlačítko schránky O. Je-li Váš systém příslušně nastaven, je hlasová schránka volána přímo a uložené zprávy se přehrávají okamžitě. Pro další informace o zpracování záznamů viz strana 73 a strana

16 První seznámení s OpenStage Seznam volání Volání na Váš telefon a volená telefonní čísla z Vašeho telefonu se chronologicky ukládají do seznamu volání a poté třídí do následujících podseznamů: nevyzvednutá volání příchozí volání odchozí volání Váš telefon ukládá do seznamu posledních 10 nepřijatých, posledních 10 odchozích a posledních 10 příchozích volání v časovém pořadí. Každé volání je opatřeno časovým údajem. Zobrazení začíná nejaktuálnějším ještě nesmazaným záznamem ze seznamu. U volání od stejného volajícího účastníka se nevytváří pokaždé nový záznam v seznamu volání, nýbrž se aktualizuje jen poslední platný časový údaj pro tohoto volajícího. Každý seznam, který obsahuje alespoň jeden záznam, se Vám automaticky nabízí v menu klidového stavu strana 14. Volající účastníky, kteří nepředávají identifikační číslo, nelze zahrnout do seznamu volání. Zobrazí se informace o volajícím a okamžiku volání. Přístup k seznamu volání: informace o volajícím x datum/cas? > počet volání/pokusů listování pomocí : submenu čas/datum volání/pokusu v: 12:29 dnes zobrazit cislo? > listování pomocí : submenu Popis ke zpracování seznamů volání strana

17 První seznámení s OpenStage Servisní menu Pomocí tlačítka menu N vyvoláte servisní menu Vašeho komunikačního systému. Dokud se nacházíte v menu, svítí signalizace tlačítka menu červeně. Příklad: název menu servisni menu: f k dispozici jsou další záznamy možnost menu Struktura menu zahrnuje několik úrovní. V rámci této struktury se v prvním řádku zobrazí právě volené menu a v druhém možnost tohoto menu. Správce systému Správce systému je osoba odpovědná za programování Vaší HiPath Správce systému má všechny nutné nástroje a informace pro provádění této práce. Podpora při odstraňování problémů Nejdříve se obraťte na svého správce systému. Není-li problém vyřešen, měl by správce systému zavolat technickou podporu. 17

18 Funkce HiPath 1100 Funkce HiPath 1100 Pokyny pro uživatele Model systémového telefonu použitý pro popis všech funkcí HiPath 1100 je OpenStage 15 T. Pro každý postup zkontrolujte prosím používaný model systémového telefonu. Pro přizpůsobení nastavení telefonu svým požadavkům si přečtěte návod k použití. Pro informace o základních funkcích viz zkrácený návod k požití pro systémové telefony. Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy funkcí. Aktuální funkce se nemusí vždy přesně shodovat se zdejším popisem a mohou se z důvodu dalšího vývoje produktu změnit. Požadované funkce jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě. Plán číslování Plán číslování přiřazuje pobočky, externí linky a skupiny, jakož i jiná čísla, která lze vybrat, kódům funkcí a programovacím kódům pro provádění specifických funkcí. Popis HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Externí linky 801 až až až 845 Pobočky včetně S 0 11 až až až 645 Skupina externích linek 0 až 890 až 899 Skupiny pro převzetí volání (GG) 770 až 779 Skupinové přípojky (HG) 780 až 789 Skupiny účastníků UCD 790 až 799 Operátor 9 EVM - standardní interní číslo 790 EVM - porty zpráv 7491 a 7492 EVM - virtuální porty 744 až 747 Fax/DID - virtuální porty zpráv 740 až až 240 USB/CAPI linka Náhrada za * a # 75 a 76 Upozornění: Počet externích linek a poboček, které jsou k dispozici, závisí na nastavení systému. 18

19 Funkce HiPath 1100 Systémové signalizační tóny Během konfigurace funkcí používá systém následující signalizační tóny: Tón Interní oznamovací tón Vyzváněcí tón Oznamovací tón Obsazovací tón Falešný externí signál Upozorňovací tón na druhé volání Upozorňovací tón pro otvírací mechanismus dveří Potvrzovací tón Tón odmítnutí Tón napojení do hovoru Konferenční tón Potvrzovací tón zpětného volání Výstražný signál Zvláštní oznamovací tón Tón automatického příjmu Význam Systém je připraven přijímat a posílat údaje o volání. Spojení je vytvořeno. Telefonnímu číslu je přiřazován vyzváněcí tón. Síť přijala žádost o informace a posílá žádost o více informací. Oznamuje volajícímu, že telefonní číslo je obsazeno. Používá se rovněž, když nelze získat přístup k cíli (např. neplatné číslo). Oznamovací tón, který je slyšet, není od operátora. Oznamuje uživateli, který právě hovoří, že vyzvání další volání. Oznamuje uživateli, který právě hovoří, že někdo požaduje, aby otvírací mechanismus otevřel dveře. Postup byl úspěšně dokončen a akceptován. Postup je neplatný a nebyl akceptován. Upozorňuje uživatele, který právě hovoří, že bylo narušeno soukromí hovoru (napojení). Oznamuje, že se do hovoru zapojil nový účastník. Potvrzuje zpětné volání. Upozorňuje volaného účastníka na zapnuté funkce automatického příjmu hlasitého telefonování a vyhledávání (Paging). Oznamuje, že je zapnutá služba (noční režim, elektronické zamknutí, funkce Nerušit atd.) Po vytvoření přímého volání. 19

20 Funkce používané při sestavování volání Funkce používané při sestavování volání Volání Upozornění Máte-li příslušné oprávnění, můžete volat externí telefonní čísla 1 do veřejné telefonní sítě. HiPath 1100 lze rovněž naprogramovat tak, aby před volbou interního čísla požadoval stisknutí tlačítka Interní. V tomto případě není pro volbu externího čísla nutné zadávat kód pro přístup k externí lince ( Automatické obsazení externí linky 2 ). Zkontrolujte si funkci se správcem systému. Zeptejte se svého správce systému na požadovaná interní čísla, kódy pro přístup do veřejné sítě, jakož i na informace o aktivovaných funkcích a dostupných pobočkách. HiPath 1100 vybere v závislosti na svém nastavení (zeptejte se správce systému) automaticky nejvýhodnější trasu pro externí volání (LCR - směrování s nejnižšími náklady). Není-li funkce LCR k dispozici, zobrazí se na displeji název nestandardního operátora drahe spojeni a zazní upozorňovací tón....pomocí sluchátka ^ Zvedněte sluchátko. j Pro interní volání: Zadejte číslo pobočky (např. 11/101). Pro externí volání: Zadejte kód pro přístup k externí lince (např. 0) a požadované externí číslo. w [ Počkejte na příjem volání. Hovořte. 20 [1] Viz Důležitá programovací data - Třídy služeb v Návodu k programování. [2] Umožňuje uživateli přímé externí volání, aniž by musel zadat externí přístupový kód (např. 0). Je-li při vyzvednutí sluchátka slyšet nepřetržitý oznamovací tón, znamená to, že je zapnut režim automatického obsazení linky (viz Programování externí linky - Automatické obsazení externí linky v Návodu k programmování).

21 Funkce používané při sestavování volání...pomocí hlasitého telefonování \ Zavěšené sluchátko. n Stiskněte tlačítko. j Pro interní volání: Zadejte číslo pobočky (např. 11/101). Pro externí volání: Zadejte kód pro přístup k externí lince (např. 0) a požadované externí číslo. w [ Počkejte na příjem volání. Hovořte....se zavěšeným sluchátkem \ Zavěšené sluchátko. j Pro interní volání: Zadejte číslo pobočky (např. 11/101). Pro externí volání: Zadejte kód pro přístup k externí lince (např. 0) a požadované externí číslo. w [ Počkejte na příjem volání. Hovořte....pomocí automatického obsazení zapnuté externí linky Interní volání S Stiskněte tlačítko Interní j Zadejte číslo pobočky (např. 11/101). Externí volání j Zadejte požadované externí číslo. w s Počkejte na příjem volání. Hovořte. 21

22 Funkce používané při sestavování volání...pomocí skupiny externích linek 1 j w j w [ Pobočka může zahájit externí volání volání k Master PABX pomocí skupiny externích linek. Zadejte číslo příslušné skupiny externích linek pro přístup k externí lince až 899 = skupina externích linek; Počkejte na oznamovací tón. Zadejte požadované externí telefonní číslo. Počkejte na příjem volání. Hovořte.... je-li skupina obsazena Jestliže byla přelivová skupina nakonfigurována při programování systému, provádí se volání pomocí druhé skupiny externích linek. Druhá skupina externích linek vezme do úvahy třídu služby pobočky. Přepnutí na hlasité telefonování n a \ Hovoříte přes sluchátko. Stiskněte toto tlačítko a držte ho při zavěšování sluchátka stisknuté. Uvolněte tlačítko a pokračujte v hovoru. Přepnutí na sluchátko ^ a [ Hovoříte přes reproduktor. Zvedněte sluchátko a pokračujte v hovoru. 22 [1] Při provozu jako satelitní PABX pro externí volání pro volání poboček Master PABX vyberte skupinu externích linek předtím, než vyberete druhý externí přístupový kód ( ). Nebo vyberte číslo příslušné pobočky (viz Důležitá programovací data - Přirazení skupin externích linek pobočkám v Návodu k programování). Je-li skupina externích linek naprogramována jako satelitní PABX, nevygeneruje se chybný oznamovací tón. Přelivová skupina pro externí volání (viz Nastavení externí linky - Přeliv pro skupinu externích linek v Návodu k programování).

23 Funkce používané při sestavování volání Hlasité telefonování Pomocí této funkce můžete dovolit také jiným osobám v místnosti poslouchat Váš hovor. Řekněte svému partnerovi, že zapínáte reproduktor. Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko. Zapnutí n n Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Vypnutí Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Ukončení hovoru \ Položte sluchátko. n Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. S Stiskněte tlačítko Ukončit. Obsazení specifické linky Obsazení specifické linky vybere linku pro sestavení externího volání volání k jiné PABX. j Zadejte číslo externí linky (např. 801). S Stiskněte tlačítko Linka 801, například pro použití externí linky 801. w p Počkejte na oznamovací tón. Zadejte požadované externí číslo. w s Počkejte na příjem volání. Hovořte. 23

24 Funkce používané při sestavování volání Zkrácená volba Často používaná telefonní čísla lze uložit jako zkrácená čísla ve dvou typech telefonních seznamů seznamů zkrácené volby: Systémová zkrácená volba 1 Systémová zkrácená volba ukládá až 250 nejčastěji používaných telefonních čísel (000 to 249) v HiPath Uložená čísla lze použít pro mnoho poboček (pokud mají oprávnění, zeptejte se správce systému). Individuální zkrácená volba Individuální zkrácená volba může uložit až 5 telefonních čísel, která uživatel volí nejčastěji. Čísla jsou nakonfigurována uživatelem a naprogramována pouze v pobočce. Zkrácená volba N *7=zkracena volba? Předpoklad: Uživatel uložil čísla pro individuální zkrácenou volbu. Čísla pro systémovou zkrácenou volbu ukládá správce systému. Stiskněte tlačítko. *7 Zadejte kód pro přístup ke zkrácené volbě. j w [ Zadejte požadované zkrácené číslo ze seznamu systémové zkrácené volby: 000 až 249 = systémová zkrácená volba; *0 to *4 = individuální zkrácená volba; Počkejte na příjem volání. Hovořte. 24 [1] Čísla lze rovněž ukládat při konfiguraci systému a volit z jakéhokoli telefonu. Viz kapitola Hlavní konfigurace - Zkrácená volba v Návodu k programování. Pro přiřazení jmen číslům použijte HiPath 1100 Manager.

25 Funkce používané při sestavování volání Programování zkrácené volby Programování individuální zkrácené volby Čísla zkrácené volby uložená v seznamu individuální zkrácené volby jsou k dispozici pouze pro pobočku, na které byla zadána. Tato čísla lze aktualizovat, změnit a smazat. Každá pobočka může mít až 5 čísel zkrácené volby po 20 číslicích. N *92=zmenit zkrac.vol? Stiskněte tlačítko. *92 Zadejte kód pro programování čísla zkrácené volby. j Zadejte zkrácené číslo pro individuální zkrácenou volbu: *0 to *4 = individuální zkrácená volba listovat? Potvrďte. dalsi cislo? Tiskněte tak dlouho, dokud se nezobrazí požadované číslo zkrácené volby. Jestliže bylo číslo již uloženo, zobrazí se přiřazené jméno (je-li zadáno) telefonnní číslo. Pokračujte podle kapitoly Běžné postupy. Programování seznamu zkrácené volby Čísla zkrácené volby v celém systému jsou k dispozici pro všechny oprávněné pobočky (zeptejte se správce systému) a lze je aktualizovat, měnit mazat. Předpoklad: Použijte první pobočku vybavenou telefonem s displejem k zadání režimu správy. *9495 Volte kód pro zadání režimu programování. zkrac. volba? j Zadejte heslo (PIN) pro elektronické zamknutí pobočky (standardní: 0000). 25

26 Funkce používané při sestavování volání listovat? Tiskněte tak dlouho, dokud se nezobrazí požadované číslo zkrácené volby. Je-li číslo již uloženo, zobrazí se jméno (je-li zaznamenáno). zobrazit c.zkrac.volby? Potvrďte pro zobrazení telefonního čísla, které odpovídá číslu zkrácené volby. Pokračujte podle kapitoly Běžné postupy. Běžné postupy Následující menu jsou běžná při pořadí programmování/ správy seznamu zkrácené volby. zmenit? j Volitelně Zadejte externí číslo, které chcete uložit na tuto pozici v seznamu zkrácené volby. Můžete rovněž zadat jméno, které chcete číslu přiřadit. Toto jméno se uloží v seznamu zkrácené volby a zobrazí při volbě čísla. zadejte jmeno? j Pro identifikaci volajícího a hledání v telefonním seznamu zadejte jméno, které chcete přiřadit telefonnímu číslu. Číslicová tlačítka jsou nyní k dispozici pro zadávání písmen opakovaným stiskem tlačítka pro požadované písmeno. 1x 2 2x 2 3x 2 Zadávání písmen Písmeno A Písmeno B Písmeno C 4x 2 Číslo 2 1x 3 Písmeno D atd. 26

27 Funkce používané při sestavování volání Příklad: Stiskněte třikrát tlačítko 2 pro zadání písmena C dvakrát 3 pro zadání písmena E. Tlačítko 0 = zadání mezery. Tlačítka 1 a # = mazání posledního zadaného znaku. Volitelně Stiskem tlačítka pro opakování volby lze přidat pauzu mezi číslice ( P ). ulozit? zobrazit cislo? zobrazit jmeno? smazat? ukoncit? Potvrďte. Každý znak P vkládá do spojení 2-vteřinovou pauzu (standardně). Delší pauzu lze vložit zadáním více znaků (např. pro pauzu v délce 4 vteřin zadejte PP ). První P# # upřesňuje, že další číslice pro A budou přesměrovány pouze tehdy, když: Digitální linka S 0 pobočka: Číslice P# - DTMF jsou posílány po identifikaci místního operátora, když B není přijato. Číslice # - DTMF jsou posílány poté, co je B přijato. Analogová linka analogová pobočka: Číslice P# # - DTMF jsou posílány poté, co je B přijato. Jiné znaky ( # a/ * ) lze přidat po P#. Jestliže se zobrazí jméno, můžete si prohlédnout přiřazené číslo. Jestliže se zobrazí číslo, můžete si prohlédnout přiřazené jméno. Nezapisujte číslo. 27

28 Funkce používané při sestavování volání Hledání v telefonním seznamu Funkce hledání v telefonním seznamu alfanumerické hledání umožňuje pobočce vyhledat při volání číslo osoby podle jejího jména. Předpoklad: Jména byla přiřazena zaznamenaným číslům zkrácené volby. ^ Zvedněte sluchátko. n Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. telefonni seznam? Potvrďte. Zobrazí se první záznam. listovat vpred? Vyberte a potvrďte pro zobrazení dalších záznamů. listovat vzad? Vyberte a potvrďte pro zobrazení dalších záznamů. j Číslicovými tlačítky zadejte jméno, které chcete vybrat, jeho první písmena. Jméno se hledá. Číslicová tlačítka telefonu jsou nyní k dispozici pro zadávání písmen opakovaným stiskem tlačítka pro požadované písmeno. 1x 2 2x 2 3x 2 Zadávání písmen Písmeno A Písmeno B Písmeno C 4x 2 Číslo 2 1x 3 Písmeno D atd. Tlačítko 0 = zadává mezery. Tlačítko 1 = zobrazuje první záznam v seznamu zkrácené volby. Tlačítka * a # = neznamenají nic 28

29 Funkce používané při sestavování volání Volitelně smazat znak? Volitelně smazat radek? Volitelně zobrazit cislo? Volitelně zobrazit jmeno? volat? Není-li nalezena shoda pro zadaná písmena není-li momentálně možné písmena zadat, uslyšíte krátké pípnutí. Smaže se poslední zadaný znak. Jsou-li smazány všechny znaky, zobrazí se opět první záznam seznamu zkrácené volby. Smažou se všechny zadané znaky a zobrazí se opět první záznam seznamu zkrácené volby. Zobrazí se vybraný záznam. Seznamy volání Poslední volání identifikovaná 1 systémem a přesměrovaná k cíli se uloží ve 3 seznamech volání, které lze naprogramovat pouze pro externí volání externí i interní volání. Pomocí systémového telefonu s displejem si můžete prohlížet a vybírat seznamy: 1 = Nepřijatá volání 2 2 = Přijatá volání 3 = Volaná čísla V každém seznamu lze uložit až 10 volání v pořadí, ve kterém byla obdržena provedena. Každé volání se uloží s časovým údajem. Seznam začíná nejnovějším voláním, které ještě nebylo vyřízeno. V případě několika volání od stejného volajícího, zobrazí seznam čas posledního volání a veškeré doby, kdy bylo obdrženo. [1] Ujistěte se, že Váš operátor zapnul identifikaci volajícího. [2] Volání se neuloží, jestliže jsou pro skupinové přípojky (HG) UCD agenty. 29

30 Funkce používané při sestavování volání Volání nepřijatá MSN/skupinou pro převzetí volání (CG) se zobrazí v seznamu Nevyzvednutá volání všech účastníků skupiny. Vrátí-li jeden člen skupiny volání pomocí funkce Seznam volání a volání je ukončeno ho převezme jakákoli jiná pobočka, záznam tohoto volání se odstraní ze seznamu Nevyzvednutá volání všech členů skupiny. Externí volání, které MSN DID nevyzvedne, se uloží do seznamu nevyzvednutých volání s uvedením jména/čísla volání a/ volaného jména/čísla (MSN). Pole, která by se měla zobrazit na displeji, by měla být nakonfigurována pomocí HiPath 1100 Manager. Prohlížení seznamu volání seznam volani? #82 Zadejte kód volby pro vyhledání seznamů volání. 1=neprijata volanis Vyberte a zadejte požadovaný typ seznamu volání. 2=prijata volani 3=volana cislas j Zadejte číslo seznamu, který chcete vyhledat: 1 = Nepřijatá volání 2 =Přijatá volání 3 = Volaná čísla listovat? Zadejte pro zobrazení dalších seznamů. 30

31 Funkce používané při sestavování volání ukoncit? N Ukončete prohlížení Stiskněte tlačítko. \ Položte sluchátko. n Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Prohlížení doby volání a dalších informací o volajícím datum/cas? zobrazit cislo? zobrazit jmeno? kdo? volat? smazat? w [ Předpoklad: V seznamu volání se při prohlížení zobrazí požadovaný záznam. Volba čísla ze seznamu volání 1 Předpoklad: V seznamu volání se při prohlížení zobrazí požadovaný záznam. Počkejte na příjem volání. Hovořte. Vyřazení záznamu ze seznamu volání Předpoklad: V seznamu volání se při prohlížení zobrazí požadovaný záznam. [1] Jestliže je seznam plný a provádí se volání, naposledy uložené číslo se automaticky ze seznamu vymaže. 31

32 Funkce používané při sestavování volání Počkejte 7 s w rezervovat linku? Rezervace externí linky 1 Jestliže není k dispozici linka pro externí volání, použijte funkci rezervace linky. Předpoklad: Uživatel se pokusil získat přístup k externí lince a uslyšel obsazovací tón. Počkejte 7 vteřin na rozlišovací tón (zda je rezervace automatická, závisí na nastavení systému). Stiskněte pro potvrzení. *58 Zadejte kód pro potvrzení rezervace linky. w Počkejte na potvrzovací tón. \ Položte sluchátko. n w << >> ^ n j w [ Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Počkejte na zpětné volání, až bude externí linka k dispozici. Když je linka k dispozici... Telefon vyzvání (rozlišovací tón). Zvedněte sluchátko. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Zadejte požadované externí číslo. Počkejte na příjem volání. Hovořte. 32 [1] Způsob zpřístupnění této funkce závisí na konfiguraci systému. V systému HiPath 1100 lze provádět pouze rezervace čtyř externích linek současně.

33 Funkce používané při sestavování volání Pro přístup k Internetu Funkce rezervace linky pro přístup k internetu umožňuje, aby měla pobočka výhradní přístup ke specifické externí lince. Pokud je tato funkce zapnuta, nemohou zbývající pobočky tuto linku používat. Rezervovaná linka však může nadále přijímat příchozí volání jako obvykle. Zadání/odstranění rezervace linky dalsi funkce? N f Stiskněte tlačítko. *493=Internet? #493=Internet zap/vyp? *493 #493 Zadejte kód pro rezervaci odstranění rezervace externí linky. j Zadejte kód pro externí linku (např. 801). Internet zap Internet vyp Na displeji se zobrazí, že je funkce zapnuta. Na displeji se zobrazí, že je funkce vypnuta. 33

34 Funkce používané při sestavování volání Zpětné volání 1 Tato funkce umožňuje volat automaticky pobočku externí číslo (pomocí digitální linky), které jsou dočasně nedostupné, jakmile jsou opět k dispozici. Předpoklad: Číslo cíle není dostupné. Zpětné volání při nepřijetí/obsazení zpetne volani? Potvrďte. *58 Zadejte kód pro potvrzení zpětného volání. Počkejte 7 s w Počkejte 7 vteřin, dokud neuslyšíte rozlišovací tón (zpětné volání se zapne automaticky, je-li nakonfigurováno). w Počkejte na potvrzovací tón. \ Položte sluchátko. n Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. w Počkejte na zpětné volání. Pro zapnutí zpětného volání, pokud bylo během konfigurace vypnuto: 2 zavola zpet? Počkejte několik vteřin, dokud se na displeji nezobrazí zavola zpet? a nezazní obsazovací tón dokud není volání krátce přerušeno. \ Položte sluchátko. 34 [1] Pobočka má obsazeno - systém vytvoří zpětné volání, jakmile je k dispozici linka. Pobočka je volná - systém vytvoří zpětné volání, jakmile se volající vrátil k pobočce a provedl volání. Externí číslo má obsazeno - systém vytvoří zpětné volání, jakmile je číslo cíle volné. Tuto funkci musí zapnout provozovatel a systém musí mít nainstalovaný S 0 modul. Pro každou pobočku lze zapnout pouze jedno zpětné volání. Nové zpětné volání zruší předchozí. [2] Viz Zapnutí zpětného volání/naléhavého volání bez časového limitu v Návodu k programování

35 Funkce používané při sestavování volání n Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. w Počkejte na zpětné volání. Příjem zpětného volání << >> zpetne volani:...? ^ n w [ Předpoklad: Je zapnuto zpětné volání. Telefon vyzvání (rozlišovací tón). Na displeji se zobrazí zpetne volani:... a číslo, které chcete zavolat. Zvedněte sluchátko. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Počkejte na příjem volání. Hovořte. Ověření/vypnutí zpětného volání prohled. zpet. v. #58 Zadejte kód pro zrušení zpětného volání. Smazání označeného záznamu smazat? Potvrďte. ukoncit? n N Ukončení prohlížení Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Možnost vypnout zpětné volání pro digitální linku ISDN telefon << >> zrusit zpetne volani? Předpoklad: Cíl zpětného volání je připojen k S 0 portu (S 0 modulu). Na volající pobočce vyzvání telefon. Na displeji volajícího se zobrazí možnost zrušit zpětné volání. 35

36 Funkce používané při sestavování volání napojeni? Napojení - vstup do hovoru 1 Funkce Napojení umožňuje uživateli napojit se do hovoru. Pípnutí upozorňuje, že došlo k napojení do probíhajícího hovoru. Předpoklad: U cíle volání probíhá hovor. *62 Zadejte kód pro potvrzení napojení. S Stiskněte tlačítko Napojení. (upozorneni) Volaný účastník a volající uslyší každé dvě vteřiny upozorňovací tón. Jestliže volaný účastník používá systémový telefon s displejem, zobrazí se: napojeni: (jméno telefonní číslo) a odpojit?. [ Hovořte. Tichá kontrola 2 ticha kontrola? Tichá kontrola umožňuje uživateli napojit se do hovoru bez vyslání pípnutí (pouze pro určité země). Předpoklad: U cíle volání probíhá hovor. *944 Zadejte kód pro tichou kontrolu. j Zadejte číslo pobočky (např. 11/101). w [ Počkejte. Začněte kontrolovat. 36 [1] Aby mohl uživatel tuto funkci používat, musí mít oprávnění od správce systému (viz Návod k programování, Programování pobočky - napojení). [2] Pro používání této funkce musí mít uživatel oprávnění (viz Programování pobočky - Tichá kontrola v Návodu k programování). V rámci systému má tichá kontrola stejná omezení jako funkce Konference a Napojení do hovoru. Jestliže kontrola kontrolovaný účastník změní stav, je tichá kontrala zrušena. To nastane například při přidržení volání.

37 Funkce používané při sestavování volání upozorn. prijmout! w Naléhavé volání/zpětné volání při obsazení 1 Funkce naléhavého volání se používá, když má volaná pobočka obsazeno. Předpoklad: Volaný cíl má obsazeno. Počkejte několik vteřin, dokud se na displeji nezobrazí upozorn. prijmout a nezazní obsazovací tón. Počkejte na příjem volání. Pro obnovení naléhavého volání při změně konfigurace 2 zpetne volani? Potvrďte. *58 Zadejte kód pro potvrzení naléhavého volání. upozorn. prijmout! Počkejte několik vteřin, dokud se na displeji nezobrazí upozorn. prijmout a nezazní obsazovací tón. w Počkejte na příjem volání. [1] Naléhavé volání nelze zahájit, jsou-li na volané pobočce zapnuty funkce ochrany dat, zpětného dotazu konference. [2] (Viz Zapnutí s časovým limitem v Návodu k programování). 37

38 Funkce používané při sestavování volání Horká linka 1 ^ n w [ Funkce horké linky umožňuje pobočce při vyzvednutí sluchátka automaticky sestavit spojení k předdefinovanému číslu v systémové zkrácené volbě. Zvedněte sluchátko. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Počkejte na příjem volání. Hovořte. Důležitá linka 2 ^ n w [ Důležitá linka je doba, po kterou by měla pobočka počkat na zavolání prvního čísla nakonfigurovaného jako horká linka. Za předpokladu, že časový limit je 9 vteřin, uskuteční se volání 9 vteřin po vyzvednutí sluchátka. Jestliže však během 9-vteřinového časového intervalu stisknete číslicové tlačítko, bude volání na horkou linku zrušeno. Každá pobočka může mít různé časové intervaly pro aktivaci horké linky. Tento limit se může pohybovat mezi 0 a 9 vteřinami. Zvedněte sluchátko. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Počkejte na příjem volání. Hovořte. 38 [1] Pobočky nakonfigurované pro používání funkce horké linky nemohou volit žádná jiná interní externí telefonní čísla. Mohou však přijímat volání jako obvykle (viz Programování pobočky - Horká linka v Návodu k programování). [2] Pobočky nakonfigurované pro používání funkce důležité linky mohou volit všechna ostatní interní externí telefonní čísla i přijímat volání jako obvykle (viz Programování pobočky - Důležitá linka v Návodu k programování).

39 Funkce používané při sestavování volání Volání spojovatelského pracoviště (AC) 1 Spojovatelské pracoviště lze zavolat kdykoli pro provedení volání zpětného dotazu. 9 Zadejte kód pro volání spojovatelského pracoviště. w [ Počkejte na příjem volání. Hovořte. Přímé hlasité oslovení Tato funkce umožňuje posílání hlasových zpráv na systémové telefony pomocí reproduktoru. Zprávu lze poslat pobočce skupině pro převzetí volání (CG). Před přehráním zprávy uslyší volaný účastník upozorňovací tón a na displeji se zobrazí jméno a telefonní číslo volajícího. Předpoklad: Cílový účastník používá Profiset 3030 telefon optipoint s reproduktorem. N Stiskněte tlačítko. *80=oslovit? Vyberte a potvrďte *80 Zadejte kód pro přímé hlasité oslovení. j Zadejte číslo pobočky skupiny pro převzetí volání (CG) (např: 11/ ). [ Nahrajte zprávu. Příjem volání ^ Zvedněte sluchátko. n Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. [ Hovořte. [1] Je-li pobočka zřízena jako spojovatelské pracoviště a je zadáno 9, zazní obsazovací tón. 39

40 Funkce používané při sestavování volání prima odpov. zap? prima odpov. vyp? *96 #96 Přímá odpověď 1 Na volané pobočce zazní upozorňovací tón. Volání pomocí reproduktoru se sestaví ihned poté, co uslyšíte tento tón. Předpoklad: Na čísle cíle je systémový telefon s reproduktorem. Zadejte kód pro zapnutí vypnutí režimu přímé odpovědi. LCR 2 LCR (Least Cost Routing - směrování s nejnižšími náklady) je určeno pro snížení nákladů na telefonickou komunikaci. Je-li funkce LCR zapnuta, jsou všechna odchozí volání směrována tak, aby cena za spojení byla co nejnižší. Vytvoří se tabulka s denní dobou, dny v týdnu a operátory telefonních služeb, takže telefonní volání lze provádět při nejnižších tarifech. Po naprogramování můžete provádět volání, aniž byste museli zadávat kód operátora, jelikož LCR vybere automaticky operátora s nejnižším tarifem v době realizace volání. Předpoklad: Funkce je pro systém zřízena pomocí HiPath 1100 Manager. n Zvedněte sluchátko. 40 n Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. j Zadejte kód pro přístup k externí lince (např. 0). w j Počkejte na oznamovací tón externí linky. Zadejte externí číslo, které chcete zavolat. [1] Tato funkce musí být zapnuta číslem cíle během programování (viz Programování pobočky - Režim automatické odpovědi v Návodu k programování). [2] Nastavení musí být nakonfigurováno na HiPath 1100 Manager.

41 Funkce používané při sestavování volání (warning) w [ Počkejte na příjem volání. Hovořte. HiPath 1100 můžete naprogramovat tak, aby vysílal upozorňovací tón, jestliže pro LCR není k dispozici žádná externí linka (viz Návod k programování - Hlavní konfigurace - Upozorňovací tón, pokud není LCR k dispozici). To upozorní uživatele na skutečnost, že hovor je realizován přes standardního operátora a tarify mohou být vyšší než obvykle. Pro upozornění uživatele, že volání dokončuje jiný operátor, zobrazí systémový telefon nového operátora hlášení drahe spojeni a zazní upozorňovací tón. Vypnutí LCR 1 Tato funkce umožňuje dočasně vypnout pravidla LCR (směrování s nejnižšími náklady) pro externí volání a použít operátora, kterého vybral uživatel pro sestavení spojení. Předpoklad: Funkce LCR je k dispozici. LCR vypnout? S Stiskněte tlačítko Vypnutí LCR. *45 Zadejte kód pro Vypnutí LCR. j Zadejte požadovaný kód operátora a telefonní číslo. [ Hovořte. Zapnutí LCR \ Položte sluchátko. n Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. [1] Pravidla LCR budou ignorována pouze pro aktuální hovor. V případě zpětného volání opakované volby budou pravidla LCR pro toto nové volání analyzována. Tuto funkci může zapnout jakákoli pobočka. 41

42 Funkce používané při sestavování volání ACS 1 Funkcí ACS (Alternative carrier selection - výběr alternativního operátora) lze nastavit systém tak, aby využíval specifického operátora bez ohledu výběr uživatele. Tato funkce je velmi vhodná pro výběr operátora, který nabízí nejlepší tarify v době volání, pro nastavení systému tak, aby využíval pouze jednoho operátora. Toto lze provést řádným definováním pravidel. První číslice čísla, které vybral uživatel, budou analyzovány systémem, a jestliže jsou součástí pravidel pro konverzi, budou nahrazeny čísly předdefinivanými v pravidle. Můžete rovněž přednastavit směr/cíl, který je třeba použít. Pro určení operátora není k dispozici žádné pole. Kód operátora musí být zahrnut do pravidla pro konverzi. Stejného čísla se mohou týkat různá pravidla pro konverzi v závislosti na denní době a dni v týdnu. Definovat lze maximálně 100 pravidel pro konverzi. Příklad: Volené číslo: 262 XXXX Pravidla pro konverzi: Index Vybrané číslo Alternativní číslo Alternativní cíl Přelivový cíl ^ n Číslo, které bude vybráno systémem, je 341XXXX používající cíl 801. Je-li tento směr/cíl obsazen, bude přelivovou možností směr/cíl 803. Do pravidel pro konverzi můžete vložit pauzy (viz nápověda HiPath 1100 Manager). Předpoklad: Tato funkce musí být pro systém nakonfigurována pomocí HiPath 1100 Manager. Zvedněte sluchátko. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. 42 [1] ACS nemá vliv na čísla naléhavého volání v případě přímé volby uživatele. Jestliže pravidlo používá možnost přelivu, může nesmí změnit pravidlo pro volbu. Nastavení musí být nakonfigurována na HiPath 1100 Manager.

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití HiPath 4000 optipoint 410 economy optipoint 410 standard Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefon optipoint 410 ve spolupráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Více

Dokumentace. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Dokumentace. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise Dokumentace HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice OpenStage 40, OpenStage 40 G OpenStage Key Module 40 OpenStage Busy Lamp Field 40 Návod k použití Communication for the open minded Siemens

Více

Návod k použití. HiPath 4000. OpenStage 60/80 OpenStage Key Module. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 4000. OpenStage 60/80 OpenStage Key Module. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 4000 OpenStage 60/80 OpenStage Key Module www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění Důležitá upozornění Q Z bezpečnostních důvodů smí být telefon napájen pouze následovně: Pomocí

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Dokumentace. Zkrácený návod k použití. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz

Dokumentace. Zkrácený návod k použití. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Dokumentace OpenScape Voice (HiPath 8000) OpenStage 15 SIP OpenStage 20 SIP, OpenStage 20G SIP, OpenStage 20E SIP OpenStage 40 SIP, OpenStage 40G SIP OpenStage 60 SIP, OpenStage 60G SIP OpenStage 80 SIP,

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku...

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku... Obsah Obsah Popis telefonu... 6 Přehled... 6 Navigační klávesy... 8 LED přidružené k programovatelným klávesám... 8 Alfanumerická klávesnice... 9 Standardní kódy... 9 Režimy telefonování...10 Hlasitý telefon

Více

Informace. HiPath 1100 Dokonalá komunikace pro malé a střední podniky. Communication for the open minded

Informace. HiPath 1100 Dokonalá komunikace pro malé a střední podniky. Communication for the open minded Informace HiPath 00 Dokonalá komunikace pro malé a střední podniky Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise Komunikace šitá na míru Provozujete právní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 Digitální telefon M740 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Dokumentace. HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 60/80 T OpenStage Key Module. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 60/80 T OpenStage Key Module. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 60/80 T OpenStage Key Module Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte telefon

Více

HiPath 3000 Hicom 150 E/H

HiPath 3000 Hicom 150 E/H HiPath 3000 Hicom 150 E/H optipoint 500 entry Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu! Používejte pouze originální příslušenství

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

Stručný přehled Gigaset DA610

Stručný přehled Gigaset DA610 Stručný přehled Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Displej a tlačítka Displej ( str. 4) 2 Ovládací tlačítko ( str. 5) 3 Tlačítka zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby /pauzy 6 Tlačítko

Více

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM 12.11.96 2000s-titul- Gigaset 2000S BRD: A30852-X1100-B101-2-19, Deutsch. Inhalt Přenosná část pro bezšňůrové telefony řady Gigaset 1000 a 2000 Gigaset

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 4000 Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise www.siemens.cz/enterprise Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190. Analogové telefony DTMF a DP. Zkrácený návod k použití

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190. Analogové telefony DTMF a DP. Zkrácený návod k použití HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Analogové telefony DTMF a DP Zkrácený návod k použití Vysvětlení symbolů Symbol ( d ) ll,q,p.. w n s t Vysvětlení Jestliže používáte analogový telefon s

Více

Stručný přehled Gigaset DA510

Stručný přehled Gigaset DA510 Stručný přehled Gigaset DA50 3 4 5 6 7 8 Tlačítka Tlačítka přímé volby Vkládací štítek pro popis obsazení tlačítek přímé volby 3 Tlačítko přepnutí 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby / pauzy

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému...

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému... Obsah Obsah... 1 Úvod... 3 Kapitola 1: Základní funkce systému... 4 1.1 Základní informace...4 1.2 Zapnutí...4 1.3 Ostatní způsoby zapnutí...5 1.4 Vypnutí...6 1.5 Paměť poplachů...7 1.6 Hlasitá signalizace

Více

PC5936 v1.0 Instalační manuál

PC5936 v1.0 Instalační manuál PC5936 v1.0 Instalační manuál DSC-8099-1 Obsah Sekce 1: Úvod 1 1.1 Technická specifikace...1 1.2 Rozšiřující moduly...2 Sekce 2: Instalace 3 2.1 Postup instalace...3 2.2 Sběrnice Combus...4 2.3 Připojení

Více

HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional

HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional Zkrácený návod k použití Informace o přenosné části Informace o přenosné části Důležitá upozornění Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Gigaset Repeater. Návod k použití. front-grep.fm5. Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 28.4.99

Gigaset Repeater. Návod k použití. front-grep.fm5. Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 28.4.99 28.4.99 front-grep.fm5 Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 Gigaset Repeater Návod k použití Před uvedením do provozu si laskavě přečtěte tento návod k použití s bezpečnostními pokyny! 30.9.99

Více

CLASSE 100 Standard (V12E) Video telefon

CLASSE 100 Standard (V12E) Video telefon P N POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. CLASSE 00 Standard (VE) Video telefon

Více

Stručný přehled funkcí

Stručný přehled funkcí Stručný přehled funkcí Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci. POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být ve Vašem systému použité. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik. Funkce

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Spojovatelké pracoviště (AC) Sytémový telefon optipoint 500 economy optipoint 500 baic optipoint 500 tandard optipoint 500 advance Zkrácený návod k použití

Více

HiPath HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030

HiPath HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030 HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath 1190 Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030 Obsah Instalační pokyny... 3 Instalace... 4 Systémový telefon Profiset 3030... 5 Charakteristiky...

Více

Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3

Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3 Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3 Výrobce: Typ zařízení: Well Well YV2, Well YV3 Firmware: 1.21.2 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 27.07.2009 Well YV2 Well

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

Programovací manuál k TCSK-01

Programovací manuál k TCSK-01 11/2003 Programovací manuál k TCSK-01 Platný od verze Softwaru 1.9 VAROVÁNÍ! Servisní jednotka TCSK-01 pracuje pouze s aktivačním kódem! Na obalu je vytištěno čtyřmístné sériové číslo vašeho servisního

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic.

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. TS600FX-QG_Czech.fm Page 1 Friday, March 17, 2006 10:21 AM Stručný průvodce Standardní telefonní přístroj Typové číslo KX-TS600FX Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. Uschovejte

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

ATEUS - OMEGA Lite Služby pro operátora

ATEUS - OMEGA Lite Služby pro operátora PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE verze 1.5 Příručka pro uživatele - služby pro operátora 1 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku ATEUS - OMEGA Lite. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01. Be inspired. Návod k použití. a bezpečnostní pokyny! ČESKY

Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01. Be inspired. Návod k použití. a bezpečnostní pokyny! ČESKY Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01 Be inspired Návod k použití a bezpečnostní pokyny! ČESKY Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000cou.fm 16.07.01 Přehl

Více

[ [ Přehled. e r. Dialogová tlačítka. (+Seznam) stiskněte tlačítko a vyberte zemi. <Vlastní èíslo> <Nový záznam> Britta. (Menu)

[ [ Přehled. e r. Dialogová tlačítka. (+Seznam) stiskněte tlačítko a vyberte zemi. <Vlastní èíslo> <Nový záznam> Britta. (Menu) Přehled 1 Indikátory na displeji Intenzita signálu, nabití akumulátoru. Tlačítko přímé volby Lze mu přiřadit důležité telefonní číslo nebo funkci. Volání - Volba zobrazeného čísla či jména. - Přijetí volání.

Více

U ž i v a t e l s k ý m a n u á l. PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2. Vis-0005-1

U ž i v a t e l s k ý m a n u á l. PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2. Vis-0005-1 U ž i v a t e l s k ý m a n u á l PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2 Vis-0005-1 1 Obsah 1. Představení... 3 Předmluva...3 Přehled...3 Vlastnosti systému...3 PowerMaster-10 G2 Signalizace a ovládání

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

Co nabízí Telefonní linka Premium?

Co nabízí Telefonní linka Premium? Co nabízí Telefonní linka Premium? Služby Telefonní linky Premium Společná zkrácená volba v Podnikové síti Výpis hovorů Čekající hovor Identifikace spojeného účastníka Stejnou zkrácenou volbou zastihnete

Více

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748 s klávesnicí 636 646 Uživatelský manuál ESPRIT OBSAH strana Úvod 2 Zobrazení, Akustika 2 Rozdělení systému 3 Přístupová práva kódů 3 Programování uživatelských

Více

Texecom. www.texe.com. www.atisgroup.cz. AT - spec. firmware pro ústředny firmy ATIS (412 ver.10.x, 816 ver.10.x, 832 ver.3.x)

Texecom. www.texe.com. www.atisgroup.cz. AT - spec. firmware pro ústředny firmy ATIS (412 ver.10.x, 816 ver.10.x, 832 ver.3.x) Texecom www.texe.com Uživatelská příručka www.atisgroup.cz AT - spec. firmware pro ústředny firmy ATIS (412 ver.10.x, 816 ver.10.x, 832 ver.3.x) Obsah 1. Zabezpečovací systém... 3 Úvod... 3 Zóny (smyčky)...

Více

Řada Motorola D1110. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1110. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1110 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE 2 Aby se zařízení zachovalo tomto v stavu a zajistil jeho bezpečný provoz, je třeba abyste dodržovali tento návod k obsluze! Před uvedením produktu do provozu si kompletně přečtěte návod

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

Stručný přehled zařízení Gigaset DA310

Stručný přehled zařízení Gigaset DA310 1 Stručný přehled zařízení Gigaset DA310 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Tlačítka přímé volby 2 Místo pro zapsání obsazení tlačítek přímé a zkrácené volby 3 Tlačítko zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované

Více

HiPath Display Telephone Book

HiPath Display Telephone Book HiPath Display Telepho Book Displejový telefonní seznam (DTB) pro HiPath 4000 a Hicom 300 Můžete ze svého telefonu volit všechna telefonní čísla ve Vaší podnikové síti a víte vždy, kdo zavolal v době Vaší

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 4 Ikony................................. 9 Přehled systému menu.................. 12 Telefonování............................. 16 Zprávy..................................

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Uživatelská příručka. Axesstel TX210LF

Uživatelská příručka. Axesstel TX210LF Uživatelská příručka Axesstel TX210LF 1 ÚVOD PŘEHLED Bezdrátový terminál Axesstel TX210LF je multifunkční zařízení, které poskytuje hlasové, datové a faxové služby. Je vybaven procesorem QUALCOMM MSM6025

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD Část : SEZNÁMENÍ ÚVOD KLÁVESNICE LED NAPÁJENÍ ZÓNY 2 4 5 7 8 0 3 6 9 STAY # ENTER DISARM ARM AKTIVACE PŘIPRAVEN PŘEMOSTĚNÍ POŽÁR TA MPER STAT BYP KLÁVESNICE LCD NAPÁJENÍ 2 4 5 7 8 0 3 6 STAT BYP 9 STAY

Více

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 -

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 - Konfigurátor idům Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: Systém Melody: Změna čísla telefonu (ID)... Povolit/zakázat interkom u telefonu Změna doby otevření dveří.... Změna doby otevření

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA B-SPEECH HEADSET SORA GRATULUJEME Gratulujeme Vám k výběru B- SPEECH SORA headsetu. Tento vám umožňuje bezdrátově komunikovat přes váš mobilní telefon a obsahuje vestavěný mikrofon

Více

ATEUS - OMEGA Lite Základní služby

ATEUS - OMEGA Lite Základní služby PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE verze 1.4 Příručka pro uživatele - základní služby 1 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku ATEUS - OMEGA Lite. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

TELEFONNí LiNKA PREMiUM PRŮVODCE NASTAVENíM SLuŽBY MEET-ME KONFERENCE

TELEFONNí LiNKA PREMiUM PRŮVODCE NASTAVENíM SLuŽBY MEET-ME KONFERENCE TELEFONNí LiNKA PREMiUM PRŮVODCE NASTAVENíM SLuŽBY MEET-ME KONFERENCE úvod Služba poskytuje komfortní plánované audio konference stejně jako jednoduché konference bez rezervace. Jednoduchý webový klient

Více

Nástěnný GSM alarm FLAJZAR

Nástěnný GSM alarm FLAJZAR Nástěnný GSM alarm FLAJZAR (obj. kód: GSM-MD1) Návod 23.09.2015 UPOZORNĚNÍ: pro nové funkce hlídání, denní a noční zóny, je třeba používat firmware 206.100.1 a vyšší. Jednoduché zabezpečení prostor s hlášením

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC Axolute Videodisplej obj. č. 349311-349312 - 349313 Návod k použití Part. U1925A - 06/07-02 PC Obsah CZ 1 Úvod a základní funkce 5 Všeobecné informace 6 Axolute videodisplej: používejte ho hned! 6 Funkční

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN Návod k použití Obsah Hicom 150 E... 5 Vysvětlení symbolů... 5 Příjem volání... 6 Volba spojení... 6 Zpětný dotaz (neplatí

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ INFOTEL 2+ ČTÚ 2000 3 T 575 Návod k instalaci a obsluze 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Všeobecně 4 2.1 Podmínky připojení 4 2.2 Podmínky záruky 4 3 Základní

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu 455CX_C.book Page 31 Sunday, August 3, 2003 10:57 AM Nastavení mikrotelefonu Časový alarm Před zahájením programování proveďte kroky 1 až 3. Před nastavením časového alarmu musíte nastavit hodiny. 1 2

Více

Stručný přehled zařízení Gigaset DA210

Stručný přehled zařízení Gigaset DA210 Stručný přehled zařízení Gigaset DA210 Indikace hovoru bliká při příchozím hovoru 1 Tlačítko zkrácené volby 2 Tlačítko ztlumení zvuku s LED LED bliká, když je mikrofon vypnutý. 3 Tlačítko uložení LED tlačítka

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

PC-D218-ID. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský návod. www.domovni-videotelefony.cz

PC-D218-ID. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský návod. www.domovni-videotelefony.cz PC-D218-ID pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský návod www.domovni-videotelefony.cz 1.1 Mechanické části a jejich funkce Připojení kabelů +12V: 12VDC výstup napájení LK-(GND): Napájení zem LK+(COM): Napájení

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla Rio 30 Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla Před použitím zařízení si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze a uschovejte pro další použití. Obsah Popis

Více

SELEKTA SELEKTA 170 top2 DK S FIN N H. Návod k montáži a obsluze Digitální astronomické spínací hodiny. SELEKTA 170 top2 RUS

SELEKTA SELEKTA 170 top2 DK S FIN N H. Návod k montáži a obsluze Digitální astronomické spínací hodiny. SELEKTA 170 top2 RUS 2 8mm 309 082 01 SELEKTA SELEKTA 170 top2 170 0 100 Návod k montáži a obsluze Digitální astronomické spínací hodiny 0,5mm - 2,5mm 2 MENU 0 6 12 18 24 L N 230-240V~ 50-60Hz R 10a -30T OK SELEKTA 170 top2

Více