BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE"

Transkript

1 BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE

2 USPOŘÁDÁNÍ RAMENNÍHO PLETENCE Kosti: lopatka, kost klíční, kost pažní, kost hrudní Klouby: akromioklavikulární (AC), sternoklavikulární (SC), glenohumerální-ramenní (GH), skapulotorakální (ST), subdeltoideální Cailliet sem přiřazuje i klouby kostovertebrální a kloub sternokostální na kontralaterální straně.

3 USPOŘÁDÁNÍ RAMENNÍHO PLETENCE 4 pevné elementy + 16 svalů + 3 kloubní vazby + vazby se vztahem k hrudníku a k lopatce VELKÁ MOBILITA x VELKÁ STABILITA DYNAMICKÝ STABILNÍ SYSTÉM Dříve nosný kloub, nyní manipulační schopnosti s velkým rozsahem pohybu.

4 USPOŘÁDÁNÍ RAMENNÍHO PLETENCE trup (hrudní kost) SC kloub klíční kost Lopatka prodělala mohutný fylogenetický vývoj, během kterého se původně malá kost postupně osamostatnila, mnohonásobně zvětšila svoji plochu a několikrát významně změnila svoji pozici. AC kloub lopatka Pohyb paže vzhledem k axiálnímu systému koncový článek kinematického řetězce GH kloub pažní kost

5 RAMENNÍ PLETENEC kost hrudní osa/ukotvení kost klíční vzpěra lopatka páka & kladka paže

6 BIOMECHANICKÝ MODEL RAMENNÍHO KLOUBU pohybující článek (klíční kost, lopatka) + rám (hrudní kost) pohybující se článek (kost pažní) + rám (klíční kost, lopatka) UZAVŘENÝ ŘETĚZEC OTEVŘENÝ ŘETĚZEC

7 ARTICULATIO STERNOCLAVICULARIS Pohyb všemi směry, ale v omezeném rozsahu. Hlavní význam axiální rotace claviculy při abdukci horní končetiny. V běžných aktivitách bez izolovaných pohybů. Posunutí v transverzální rovině protrakce, retrakce Posunutí podél sagitální osy ve frontální rovině elevace, deprese Rotace kolem podélné osy Klavikulární rytmus: Při nárazech přenesených z HKK dochází spíše k fraktuře Při ABD do 90 na 10 ABD paže připadne 4 elevace klíčku. Nad než 90 luxaci. ABD již klíček neelevuje.

8 ARTICULATIO ACROMIOCLAVICULARIS Posuvné pohyby malého rozsahu, doplňují pohyby SC kloubu. Vzhledem k šikmé orientaci kloubních povrchů dochází při přenosu síly přes ramenní kloub k jeho dislokaci. Přímé působení síly při abdukované horní končetině při pádu na pevný povrch => síla působí na acromion zezpodu vzhledem ke klíční kosti. Při dopadu na napnuté končetiny je síla přenášena na acromion přes jednotlivé segmenty horní končetiny.

9 ARTICULATIO ACROMIOCLAVICULARIS Pohyb lopatky 3 DOF Díky pevnému spojení zesílenému vazy se klíční kost pohybuje s lopatkou jako funkční celek

10 Pohyby v SC a AC skloubení probíhají současně. Závisí na pohybech kloubu ramenního Retrakce pohyb mediálně směrem k páteři Protrakce lateroventrální pohyb Elevace pohyb kraniálně Deprese pohyb kaudálně Rotace kombinací pohybů dolním úhlem laterálně a zpět pohyb lopatky (3 DOF) SC (65%) + AC (35%)

11 SKAPULOTHORAKÁLNÍ KLOUB 1. Spojení mezi lopatkou a m. serratus anterior 2. Spojení mezi hrudníkem a m. serratus anterior Klidová poloha lopaty: lopatka je odchýlena od frontální roviny o 30 ventrálně.

12 ARTICULATIO HUMERI nepoměr mezi velikostí hlavice a jamky 1:3/1:4 rozsah pohybu největší z kloubů celého těla Pasivní omezení geometrie kostí labrum glenoidale vazivový aparát negativní tlak uvnitř kloubu

13 ARTICULATIO HUMERI Soubor svalů a šlach zesilujících kloubní pouzdro rotátorová manžeta dynamické vazy m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor (všechny vzadu) a m. subscapularis (vpředu) Vazy ramenního kloubu Lig. coracohumerale přední strana Ligg. glenohumeralia od okrajů jamky a labrum glenoidale v přední straně pouzdra (horní, dolní a střední skupina) Lig. coracoacromiale horizontálně rozepjato nad kloubem Při síle 50 N

14 ARTICULATIO HUMERI Rotátorová manžeta Supraspinatus Subscapularis Infraspinatus Teres Minor Stabilizuje humerus proti jamce mediální kompresivní silou.

15 ARTICULATIO HUMERI Nejméně stabilní kloub v těle. Vliv atmosférického tlaku na stabilizaci ramenního kloubu je malý (na rozdíl o kyčle). Hodnota silového namáhání je při přitažení hlavice těsně do kloubní jamky, které působí proti vlivu tíhové síly, ekvivalentní tíhové síle o velikosti 65 N. Dalším faktorem je komprese vtlačování konvexního objektu do konkávního povrchu => odolnost vůči posunutí obou povrchů.

16 ARTICULATIO HUMERI Rotace kontaktní bod v kloubní jamce konstantní, na hlavici se mění Valení změna kontaktních bodů na obou plochách Posunutí kontaktní bod na hlavici stejný, v jamce se mění

17 POHYBY V RAMENNÍM KLOUBU Každý kloub 3 stupně volnosti 4 x 3 = 12 Klíční kloub + lopatka provádějí některé pohyby současně 7 DOF pro pohyb paže 3 DOF pro ramenní kloub 4 DOF pro ramenní pletenec

18 POHYBY V RAMENNÍM KLOUBU Abdukce Svaly: m. deltoideus, m. supraspinatus, caput longum m. bicipitis brachii (m. trapezius horní část) Pro optimální provedení je nutná funkční harmonie. M. supraspinatus fixuje hlavici v jamce a umožňuje začátek abdukce. M. deltoideus produkuje ½ síly potřebné k elevaci paže při FL a AB. Větší počet krátkých svalových vláken => velká svalová síla.

19 POHYBY V RAMENNÍM KLOUBU Abdukce EMG

20 POHYBY V RAMENNÍM KLOUBU Abdukce m. deltoideus : m. supraspinatus skapulohumerální rytmus = současný pohyb paže, lopatky a klíční kosti závisí na timingu abdukce (180 ) = GH (120 ) + SC (60 )

21 POHYBY V RAMENNÍM KLOUBU Abdukce Pro pohyb HK nad horizontálu nabývá na významu rotační komponenta pohybu, která brání kontaktu tuberculum major s acromionem a s fornix humeri při 90 a umožňuje další pohyb. Další stabilizaci provádí rotátorová manžeta, protože normálová složka tahové síly m. deltoideus působí na začátku pohybu mimo kloubní jamku => destabilizační charakter. Nad 90 má již m. deltoideus stabilizační charakter.

22 POHYBY V RAMENNÍM KLOUBU Tahová síla m. supraspinatus m. deltoideus (lateralis)

23

24 POHYBY V RAMENNÍM KLOUBU Addukce Svaly: m. pectoralis major, m. latissimus dorsi, m. teres major, caput brevis m. bicipitis brachii, m. coracobrachialis, caput longum m. tricipitis brachii Lopatka musí být stabilizovaná pomocí m. rhomboidei proti rotaci Nedostatečná stabilizace při kontrakci m. teres major dochází k pohybu lopatky po hrudníku směrem k addukované končetině

25 POHYB V RAMENNÍM PLETENCI Okamžité středy otáčení Abdukce Elevace ramene

26 POROVNÁNÍ VELIKOSTI SVALOVÉ SÍLY addukce = 2x abdukce > extenze > flexe > > vnitřní rotace > zevní rotace Závisí na timingu a na typu provedení.

27 NESTABILITA RAMENNÍHO KLOUBU Hlavice humeru zůstává v centrované poloze v kloubní jamce, jestliže oba povrchy jsou kongruentní a výsledná reakční síla v kloubu je směřována do oblouku kloubní jamky.

28 NESTABILITA RAMENNÍHO KLOUBU Hlavice humeru je decentrovaná: oba povrchy jsou inkongruentní výsledná reakční síla v kloubu nesměřuje do oblouku kloubní jamky Přemístění hlavice humeru se zvětšuje s velikostí trhliny rotátorové manžety.

29 IMPINGEMENT SYNDROM Při abdukci nezbytná zevní rotace pro uvolnění tuberculum majus humeri průchod měkkých tkání v subakromiálnm prostoru. Omezení zevní rotace impingement syndrom. Funkční bolestivé postižení RK v oblasti subakromiálního prostoru Proximální konec humeru při abdukci naráží na přední okraj a spodní plochu akromia Stlačování subakromiální burzy Postupná mikrotraumatizace rotátorové manžety ( m. supraspinatus)

30 SUBAKROMIÁLNÍ PROSTOR Prostor mezi akromionem, AC kloubem a tuberculum majus humeri, obsahující bursu subdeltoidea stýká se zde ligamentum coracoacromiale s acromionem a processus coracoideus fyziologická šířka subakromiálního prostoru 6-7 mm, tloušťka rotátorové manžety 6 mm

31 PŘÍČINY IMPINGEMENT SYNDROMU Primární - nepříznivý sklon a tvar akromia, prominence AC skloubení Sekundární nestabilita ramenního kloubu, zkrácení pouzdra, svalová dysbalance, SLAP léze, zesílená burza, Kompresivní a střižné síly mezi tuberculum majus a acromionem

32 POUŽITÁ LITERATURA BARTONÍČEK, J. (2004). Základy klinické anatomie pohybového aparátu. Praha: Maxdorf. DYLEVSKÝ, I. (2009). Speciální kineziologie (1. vyd.). Praha: Grada Publishing. JANURA, M. (2003). Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Olomouc: UP. KAPANDJI, I. A. (2007). The Physiology of the Joints, Vol 1, Upper Limb (6th ed). Edinburgh and London: Churchil Livingstone. NETTER, F., & HANSEN, J. (2005). Anatomický atlas člověka. Praha: Grada. OATIS, C. (2009). Kinesiology: the mechanics and pathomechanics of human movement. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. PAYNE L. Z. et al. (1997). The combined dynamic and static contributions to subacromial impingement. A biomechanical analysis. Am J Sports Med, 25(6), ROCKWOOD, C. et al. (2009). The Shoulder, Vol 2 (4th ed). Philadelphia: Elsevier. ŠORFOVÁ M. a kol. (2004). Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu, studijní obor fyzioterapie, navazující Mgr. studium, část D. Praha: FTVS UK. VÉLE, F. (2006). Kineziologie. Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy (2. vyd.). Praha: Triton.

Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta. Klinika rehabilitačního lékařství. Bakalářská práce. Obor: Fyzioterapie

Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta. Klinika rehabilitačního lékařství. Bakalářská práce. Obor: Fyzioterapie Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Klinika rehabilitačního lékařství Bakalářská práce Obor: Fyzioterapie Téma: Syndrom bolestivého ramene a fyzioterapie Vedoucí práce: PhDr. Alena Herbenová

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Kyněrová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Kyněrová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Eva Kyněrová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury FYZIOTERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI PREVENCE PLAVECKÉHO RAMENE

Více

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie

Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Problematika ramenního kloubu a ruky u hemiplegie Patokineziologie a principy terapie podle Bobath konceptu Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. Klinika rehabilitace, 2.LF, FN Motol Funkce horní končetiny Manipulace

Více

SVALY. SVALY PAŽE- PŘEDNÍ SKUPINA Latinsky Česky Začátek svalu Úpon svalu Funkce svalu m. biceps brachii Dvouhlavý sv. pažní Caput longum caput breve

SVALY. SVALY PAŽE- PŘEDNÍ SKUPINA Latinsky Česky Začátek svalu Úpon svalu Funkce svalu m. biceps brachii Dvouhlavý sv. pažní Caput longum caput breve SVALY SVALY HORNÍ KONČETINY m. deltoideus sv. deltový Hřeben lopatky- spinas capule nadpažek- acromium kost klíční- Clavicula Drs. trojúh.- tuberositas deltoidea Abdukce hor. kon., extense, rotace (vnější

Více

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO LUXACI RAMENNÍHO KLOUBU

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO LUXACI RAMENNÍHO KLOUBU Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO LUXACI RAMENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Olga Vallová Autor: Romana Pavlacká

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Lucie Tupá FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Tupá Studijní obor:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Katedra fyzioterapie Bakalářská práce Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci: sutura rotátorové manžety Case Study of Physiotherapy

Více

KAZUISTIKA FYZIOTERAPEUTICKÉ PÉČE O PACIENTA PO ARTROSKOPII RAMENNÍHO KLOUBU

KAZUISTIKA FYZIOTERAPEUTICKÉ PÉČE O PACIENTA PO ARTROSKOPII RAMENNÍHO KLOUBU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra fyzioterapie KAZUISTIKA FYZIOTERAPEUTICKÉ PÉČE O PACIENTA PO ARTROSKOPII RAMENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

Andrea Šprláková-Puková Alena Štouračová Miloš Keřkovský Radiologická klinika FN Brno a LF MU, prof.mudr.v.válek CsC,MBA

Andrea Šprláková-Puková Alena Štouračová Miloš Keřkovský Radiologická klinika FN Brno a LF MU, prof.mudr.v.válek CsC,MBA Andrea Šprláková-Puková Alena Štouračová Miloš Keřkovský Radiologická klinika FN Brno a LF MU, prof.mudr.v.válek CsC,MBA TEST 1. Které svaly tvoří manžeta rotátorů 2. Kudy prochází šlacha dlouhé hlavy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Zdeněk Koutecký FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Zdeněk Koutecký

Více

Key words: skeletal muscle locomotion joint stabilization pattern muscles

Key words: skeletal muscle locomotion joint stabilization pattern muscles SVALOVÝ VZOREC KLOUBU Muscle pattern of joints Miroslav Tichý, Eva Macková, Marek Jelínek, František Ťupa Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií 12: 464 471, 2010 ISSN 1212-4117

Více

Plexus brachialis (C4-Th1)

Plexus brachialis (C4-Th1) PLEXUS BRACHIALIS Nervus spinalis Plexus brachialis (C4-Th1) ve fissura scalenorum senzoricky kůži na horní končetině motoricky svaly horní končetiny a také heterochtonní svaly zad a hrudníku Plexus brachialis

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Lucie Vaníčková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Vaníčková

Více

Stabilizace ramenního kloubu

Stabilizace ramenního kloubu Stabilizace ramenního kloubu komplikace - náš pohled Vojtaník Pavol, Uher Tomáš Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Stabilizace ramenního kloubu komplikace Komplikace - průběhu STABILIZACE Komplikace

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy (záklon hlavy), napomáhá vzpažení horní vlákna elevace lopatek (zvednutí lopatek) střední vlákna

Více

Možnosti fyzioterapie u pohybových poruch houslistů

Možnosti fyzioterapie u pohybových poruch houslistů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Možnosti fyzioterapie u pohybových poruch houslistů Vypracovala: Tereza

Více

Patologické vzorce kloubů a jejich vliv na kinematiku pohybu

Patologické vzorce kloubů a jejich vliv na kinematiku pohybu Patologické vzorce kloubů a jejich vliv na kinematiku pohybu Miroslav Tichý Klíčová slova: vzorec kloubu, kosterní sval, kinematika kloubu Abstrakt Biomechanické studie ukazují, že končetinové klouby mají

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy

Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy Bakalářská práce

Více

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lukáš Katzer

Více

Membrum superius. Dolní konec pažní kosti má bezprostřední vztah k loketnímu kloubu. Funkčně významné skutečnosti budou zmíněny u tohoto kloubu.

Membrum superius. Dolní konec pažní kosti má bezprostřední vztah k loketnímu kloubu. Funkčně významné skutečnosti budou zmíněny u tohoto kloubu. Membrum superius má tři základní články: paži, brachium, předloktí, antebrachium a ruku, manus. Každý ze tří končetinových článků má typický skeletní základ. Paže má kostru tvořenou jedinou kostí; předloktí

Více

2. 1 ANATOMIE RAMENNÍHO KLOUBU. Articulatio humeri ramenní kloub je svým geometrickým typem kloub kulovitý volný. (3)

2. 1 ANATOMIE RAMENNÍHO KLOUBU. Articulatio humeri ramenní kloub je svým geometrickým typem kloub kulovitý volný. (3) 1 ÚVOD Zlomeniny v oblasti proximálního humeru jsou poměrně časté. Vznikají především jako následek pádu a postihují častěji starší osoby. U starších osob je vznik těchto zlomenin podmíněn z velké části

Více

PAŽNÍ PLETEŇ (plexus brachialis)

PAŽNÍ PLETEŇ (plexus brachialis) PLEXUS BRACHIALIS PAŽNÍ PLETEŇ (plexus brachialis) pažní nervová pleteň je tvořena spojkami z předních větví pátého až osmého krčního nervu (C4 Th1) prochází společně s arteria subclavia skrze fissura

Více

Možnosti využití FRM u syndromu bolestivého ramene

Možnosti využití FRM u syndromu bolestivého ramene Možnosti využití FRM u syndromu bolestivého ramene MUDr. Ludmila Sobotková Rehabilitační oddělení Plzeň Česká republika INTERNATIONAL PRM CONGRESS PRAGUE, CZ 1 Syndrom bolestivého ramene Etiologie traumatická

Více

Univerzita Karlova v Praze 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika rehabilitačního lékařství. Kateřina Kočová

Univerzita Karlova v Praze 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika rehabilitačního lékařství. Kateřina Kočová Univerzita Karlova v Praze 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika rehabilitačního lékařství Kateřina Kočová Vyuţití proprioceptivní neuromuskulární facilitace v terapii syndromu bolestivého ramene Usage of the Proprioceptive

Více

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava:

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava: Otázka: Opěrná soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Kostra Kosterní (opěrná) soustava: základem je kost, soubor kostí v těle = kostra 206 230 kostí (novorozenec 300) tvoří pouze 14% tělesné hmotnosti

Více

Možnosti fyzioterapie u chronického přetížení ramenních pletenců historických šermířů

Možnosti fyzioterapie u chronického přetížení ramenních pletenců historických šermířů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Možnosti fyzioterapie u chronického přetížení ramenních pletenců historických

Více

Člověk a společnost. 9.Kostra. Kostra. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 9. Kostra. Strana: 1

Člověk a společnost. 9.Kostra. Kostra. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 9. Kostra. Strana: 1 Člověk a společnost 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a

Více

Rehabilitační péče jako prevence poruch hybnosti u impingement syndromu

Rehabilitační péče jako prevence poruch hybnosti u impingement syndromu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika rehabilitačního lékařství FNKV Jiří Mašek Rehabilitační péče jako prevence poruch hybnosti u impingement syndromu Physiotherapy and It s Role in Impingement

Více

Svalové dysbalance u administrativních pracovníků, možnost jejich ovlivnění pomocí cvičení SM systému a úpravy ergonomie

Svalové dysbalance u administrativních pracovníků, možnost jejich ovlivnění pomocí cvičení SM systému a úpravy ergonomie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Svalové dysbalance u administrativních pracovníků, možnost jejich ovlivnění

Více

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Svaly hrudníku MM.THORACIS 1./ Svaly pletence HK Deltový sval M. DELTOIDEUS - upažení, předpažení, rozpažení - udržuje

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bc. Daniel Tomášek. Korelace mezi morfologickou patologií a funkčním klinickým nálezem u lézí rotátorové manžety

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bc. Daniel Tomášek. Korelace mezi morfologickou patologií a funkčním klinickým nálezem u lézí rotátorové manžety UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Bc. Daniel Tomášek Korelace mezi morfologickou patologií a funkčním klinickým nálezem u lézí rotátorové manžety Diplomová práce

Více

Poranění brachiálního plexu a léze nervů u traumat v oblasti ramene Zdeněk Ambler. Neurologická klinika LF UK a FN v Plzni

Poranění brachiálního plexu a léze nervů u traumat v oblasti ramene Zdeněk Ambler. Neurologická klinika LF UK a FN v Plzni Poranění brachiálního plexu a léze nervů u traumat v oblasti ramene Zdeněk Ambler Neurologická klinika LF UK a FN v Plzni Plexus brachialis - 5 hlavních komponent 1) 5 kořenů 2) 3 prim. svazky - trunci

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

MOŽNOSTI FYZIOTERAPIE U SYNDROMU BOLESTIVÉHO RAMENE

MOŽNOSTI FYZIOTERAPIE U SYNDROMU BOLESTIVÉHO RAMENE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ REHABILITAČNÍ KLINIKA MOŽNOSTI FYZIOTERAPIE U SYNDROMU BOLESTIVÉHO RAMENE Bakalářská práce Autor práce: Vedoucí práce: Petra Svečulová, DiS.

Více

FITNESS posilovna. Diagnostika ve fitness

FITNESS posilovna. Diagnostika ve fitness FITNESS posilovna práce na téma Diagnostika ve fitness David Tomšík (UČO: 200488) RVS CŽV MASARYKOVA UNIVERZITA v Brně Fakulta sportovních studií 1 Obsah 1 Úvod...2 2 Metody získávání dat...2 2.1 Vstupní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRTAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 BARBORA NOVÁKOVÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRTAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 BARBORA NOVÁKOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRTAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 BARBORA NOVÁKOVÁ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Barbora Nováková

Více

VLIV IMPINGEMENT SYNDROMU NA TIMING VYBRANÝCH SVALŮ RAMENNÍHO PLETENCE PŘI POHYBU V UZAVŘENÉM KINEMATICKÉM ŘETĚZCI U VOLEJBALISTŮ

VLIV IMPINGEMENT SYNDROMU NA TIMING VYBRANÝCH SVALŮ RAMENNÍHO PLETENCE PŘI POHYBU V UZAVŘENÉM KINEMATICKÉM ŘETĚZCI U VOLEJBALISTŮ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VLIV IMPINGEMENT SYNDROMU NA TIMING VYBRANÝCH SVALŮ RAMENNÍHO PLETENCE PŘI POHYBU V UZAVŘENÉM KINEMATICKÉM ŘETĚZCI U VOLEJBALISTŮ Diplomová práce

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Simona Vontorová

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Simona Vontorová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Simona Vontorová Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou

Více

Renata Pöschlová. Poúrazové stavy ramenního kloubu objektivizované PEMG The posttraumatic states of the shoulder joint objectivized by PEMG

Renata Pöschlová. Poúrazové stavy ramenního kloubu objektivizované PEMG The posttraumatic states of the shoulder joint objectivized by PEMG UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA FNKV / Klinika rehabilitačního lékařství 3.LF Renata Pöschlová Poúrazové stavy ramenního kloubu objektivizované PEMG The posttraumatic states of the shoulder

Více

FYZIOTERAPIE U PACIENTŮ PO ZLOMENINĚ PROXIMÁLNÍHO HUMERU ŘEŠENÉ KONZERVATIVNĚ

FYZIOTERAPIE U PACIENTŮ PO ZLOMENINĚ PROXIMÁLNÍHO HUMERU ŘEŠENÉ KONZERVATIVNĚ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ FYZIOTERAPIE U PACIENTŮ PO ZLOMENINĚ PROXIMÁLNÍHO HUMERU ŘEŠENÉ KONZERVATIVNĚ Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Autor práce: Helena Melounová

Více

KOSTRA KONČETIN OPĚRNÁ SOUSTAVA

KOSTRA KONČETIN OPĚRNÁ SOUSTAVA KOSTRA KONČETIN OPĚRNÁ SOUSTAVA obr. č. 1 KOSTRA funkce: určuje tvar těla, opora těla, ochrana vnitřních orgánů, spolu se svaly zajišťuje pohyb průměrný počet kostí v dospělosti 206 210 kostí (v dětství

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU. Katedra fyzioterapie

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU. Katedra fyzioterapie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Katedra fyzioterapie Bakalářská práce KAZUISTIKA FYZIOTERAPEUTICKÉ PÉČE O PACIENTA PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU A SUTUŘE SLAP Vedoucí

Více

Ergoterapie v klinických oborech pro studenty se specifickými potřebami 1

Ergoterapie v klinických oborech pro studenty se specifickými potřebami 1 Ergoterapie v klinických oborech pro studenty se specifickými potřebami 1 Marcela Dąbrowská CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní

Více

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Klinika rehabilitačního lékařství. Jana Setínková

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Klinika rehabilitačního lékařství. Jana Setínková UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika rehabilitačního lékařství Jana Setínková Dysfunkce ramenního kloubu ve volejbalu prevence a rehabilitace Dysfunction of the shoulder joint in volleyball

Více

SVALOVÝ TEST. PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.

SVALOVÝ TEST. PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. SVALOVÝ TEST PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D. požadavky na zkoušku 2 písemné testy ústní rozbor postavy Doporučená literatura DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. 1. vyd. Praha: Grada,

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

PROBLEMATIKA BOLESTIVÉHO RAMENE U VOLEJBALISTEK

PROBLEMATIKA BOLESTIVÉHO RAMENE U VOLEJBALISTEK Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury PROBLEMATIKA BOLESTIVÉHO RAMENE U VOLEJBALISTEK Bakalářská práce Autor: Monika Šařecová, studium fyzioterapie Vedoucí práce: PhDr. David Smékal,

Více

S V A L O V Ý T E S T - obličej

S V A L O V Ý T E S T - obličej Programy kvality a standardy léčebných postupů Fyzioterapie Periferní paréza traumatické etiologie PŘ. F/9 str. 1 PŘÍLOHA Č. 1 Svalové testy Tabulka 1: Svalový test obličej T S V A L O V Ý T E S T - obličej

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2016 Barbora Majerová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU KATEDRA FYZIOTERAPIE Kazuistika fyzioterapeutické

Více

Příloha č. 1. Anatomická stavba humeru

Příloha č. 1. Anatomická stavba humeru Příloha č. 1 Anatomická stavba humeru Zdroj: Anatomická stavba humeru. Kellogg Community College [online]. [cit. 2012-11 26]. Dostupné z: http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio201_mckinley/f8-4a_right_humerus_ant_c.jpg

Více

Kosterní spoje Artrologie

Kosterní spoje Artrologie Kosterní spoje Artrologie MUDr. Radovan Hudák Zdroje ilustrací 1. Hudák, R., Kachlík, D. a kol.: Memorix anatomie, 3. vydání, Praha: Triton 2015. 2. Netter, F. H.: Netterův anatomický atlas člověka, Computer

Více

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Anatomie Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Obsah přednášky: svaly zádové svaly hrudníku svaly břicha svaly krku svaly horní končetiny svaly dolní končetiny Musculidorsi svaly zádové Zádovésvaly jsou rozprostřeny

Více

LÉČEBNÁ REHABILITACE U RUPTUR ROTÁTOROVÉ MANŽETY

LÉČEBNÁ REHABILITACE U RUPTUR ROTÁTOROVÉ MANŽETY Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury LÉČEBNÁ REHABILITACE U RUPTUR ROTÁTOROVÉ MANŽETY Diplomová práce (bakalářská) Autor: Klára Malotová Vedoucí práce: Doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc. Olomouc

Více

Další informace o textu: Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK.

Další informace o textu: Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. název 2. kapitoly 1 Průvodka dokumentem Počet úrovní nadpisů 3 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 úroveň 3 styl Nadpis 3 Znak @ označuje začátek a konec průvodce studiem u každé

Více

Anatomie svalů. Copyright Dexter Academy Ltd 1

Anatomie svalů. Copyright Dexter Academy Ltd  1 Anatomie svalů Copyright Dexter Academy Ltd www.dexter-academy.cz 1 2 ANATOMIE SVALŮ Další materiály na: www.masaze-kurzy.cz/ucivo.php Copyright Dexter Academy Ltd www.dexter-academy.cz 3 TRAPÉZOVÝ SVAL

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Nejčastější poranění ramenního pletence u rychlostních kanoistů z hlediska rehabilitace a fyzioterapie Diplomová práce (Bakalářská práce) Autor:

Více

EFEKT KINEZIOTAPU V KOREKCI PATOKINEZIOLOGIÍ RAMENNÍHO PLETENCE

EFEKT KINEZIOTAPU V KOREKCI PATOKINEZIOLOGIÍ RAMENNÍHO PLETENCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Veronika Pavelková EFEKT KINEZIOTAPU V KOREKCI PATOKINEZIOLOGIÍ RAMENNÍHO PLETENCE Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Naděžda

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Milan Kos Vypracovala: Barbora Koukalová

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2016 Markéta Štufková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2016 Markéta Štufková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2016 Markéta Štufková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345) Markéta Štufková

Více

Poranění a zlomeniny horní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny horní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny horní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění klíční kosti 1 Fraktura klíční kosti: Střední třetina nejčastěji Dislokace se zkrácením vzdálenost ramene je kratší

Více

Fyzioterapeutická intervence u syndromu bolestivého ramene u plavců

Fyzioterapeutická intervence u syndromu bolestivého ramene u plavců UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Petra Žilková Fyzioterapeutická intervence u syndromu bolestivého ramene u plavců Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petra

Více

Přednáška 5 Biomechanika svalu

Přednáška 5 Biomechanika svalu 13.11.2013 Přednáška 5 Biomechanika svalu ANATOMIE MUDr. Vyšatová ANATOMIE MUDr. Vyšatová Obecná myologie Svalová vlákna, myofibrily, proteiny, sarcomery, skluzný model svalového stahu, stavba kosterního

Více

RAMENNÍ PLETENEC FUNKČNÍ TESTY. Mgr. David LISICKÝ Nemocnice Prostějov

RAMENNÍ PLETENEC FUNKČNÍ TESTY. Mgr. David LISICKÝ Nemocnice Prostějov RAMENNÍ PLETENEC FUNKČNÍ TESTY Mgr. David LISICKÝ Nemocnice Prostějov VYŠETŘENÍ RAMENE ANAMNÉZA ASPEKCE PALPACE VYŠETŘENÍ PASIVNÍCH A AKTIVNÍCH POHYBŮ VYŠETŘENÍ REZISTOVANÝCH POHYBŮ VYŠETŘENÍ KOMBINOVANÝCH

Více

OR 20A OR 20A. Kód VZP 04 0078934. Límec fixační s výztuhou

OR 20A OR 20A. Kód VZP 04 0078934. Límec fixační s výztuhou OBSAH Krk Rameno Paže Loket Zápěstí Prsty Trup Kyčel Stehno Koleno Lýtko Kotník Berle, hole Dětský program Oblasti fixace Způsoby měření Popis materiálů Ceník ORTIKA a. s., Vrchlického 848, 768 24 Hulín

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 RICHARD HRON FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Richard Hron Studijní

Více

Využití možnosti kinematografické vyšetřovací metody při sledování efektu poúrazové rehabilitace

Využití možnosti kinematografické vyšetřovací metody při sledování efektu poúrazové rehabilitace Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: Tělesná výchova a sport Studijní obor: AJ-TV Využití možnosti kinematografické vyšetřovací

Více

Pohybové ústrojí. kosti chrupavky vazy klouby

Pohybové ústrojí. kosti chrupavky vazy klouby POHYBOVÉ ÚSTROJÍ Pohybové ústrojí Pasivní složka - kostra Aktivní složka - svaly kosti chrupavky vazy klouby Kosterní soustava Kostěná část kostry Chrupavčitá část kostry reziduum po chrupavčitém modelu

Více

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po sutuře rotátorové manžety

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po sutuře rotátorové manžety UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po sutuře rotátorové manžety Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Svatava Neuwirthová

Více

Masarykova univerzita. Lékařská fakulta

Masarykova univerzita. Lékařská fakulta Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru Fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lukáš Katzer Autor:

Více

Rozvoj svalových dysbalancí pletence ramenního u volejbalistů

Rozvoj svalových dysbalancí pletence ramenního u volejbalistů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Rozvoj svalových dysbalancí pletence ramenního u volejbalistů Bakalářská práce Autor: Lucie Vrbová Vedoucí práce: PhDr. Marek Zeman,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI OPERAČNÍ LÉČBA TŘÍ A ČTYŘÚLOMKOVÝCH ZLOMENIN PROXIMÁLNÍHO HUMERU

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI OPERAČNÍ LÉČBA TŘÍ A ČTYŘÚLOMKOVÝCH ZLOMENIN PROXIMÁLNÍHO HUMERU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA OPERAČNÍ LÉČBA TŘÍ A ČTYŘÚLOMKOVÝCH ZLOMENIN PROXIMÁLNÍHO HUMERU MUDr. Martin Křivohlávek Liberec 2013 PODĚKOVÁNÍ: Je mou milou povinností poděkovat mému

Více

KAZUISTIKA FYZIOTERAPEUTICKÉ PÉČE O PACIENTA S DIAGNÓZOU OMARTHROSIS POSTTRAUMATICA

KAZUISTIKA FYZIOTERAPEUTICKÉ PÉČE O PACIENTA S DIAGNÓZOU OMARTHROSIS POSTTRAUMATICA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Katedra Fyzioterapie KAZUISTIKA FYZIOTERAPEUTICKÉ PÉČE O PACIENTA S DIAGNÓZOU OMARTHROSIS POSTTRAUMATICA Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Formy fyzioterapie u patologie rotátorové manžety s důrazem na kliniku CLBB

Formy fyzioterapie u patologie rotátorové manžety s důrazem na kliniku CLBB UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Formy fyzioterapie u patologie rotátorové manžety s důrazem na kliniku CLBB Bakalářská práce Autorka: Blanka Formánková Studijní

Více

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad.

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad. Anatomie I přednáška 7 Svaly zad. Svaly zad I. 4 vrstvy (od povrchu k hlouběji uloženým) 1. vrstva (povrchová) sval trapézový široký sval zádový 2. vrstva zdvihač lopatky svaly rhombické Svaly spinohumerální

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY V DIAGNOSTICE TRAUMAT RAMENNÍHO KLOUBU

ZOBRAZOVACÍ METODY V DIAGNOSTICE TRAUMAT RAMENNÍHO KLOUBU FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petra Agapovová, DiS. Studijní obor: Radiologický asistent 5345R0140 ZOBRAZOVACÍ METODY V DIAGNOSTICE TRAUMAT RAMENNÍHO

Více

Kompenzační cvičení v rychlostní kanoistice. (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Kompenzační cvičení v rychlostní kanoistice. (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Kompenzační cvičení v rychlostní kanoistice (bakalářská práce) Autor práce: Petr Sůsa, Tělesná výchova a

Více

BIOMECHANIKA. 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti

BIOMECHANIKA. 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti BIOMECHANIKA 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. GEOMETRIE LIDSKÉHO TĚLA Segmenty těla jsou části

Více

Kazuistika fyzioterapeutické péče. o pacienta po fraktuře proximálního humeru

Kazuistika fyzioterapeutické péče. o pacienta po fraktuře proximálního humeru UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře proximálního humeru Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Irena Novotná Vypracovala:

Více

Syndrom bolestivého ramene

Syndrom bolestivého ramene UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Syndrom bolestivého ramene Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. Zpracovala: Kristýna Kovářová duben2007 1

Více

Klouby horní končetiny. David Kachlík

Klouby horní končetiny. David Kachlík Klouby horní končetiny David Kachlík Spojení pletence horní končetiny Juncturae cinguli membri superioris art. sternoclavicularis (klíčkohrudní kloub) art. acromioclavicularis (nadpažkoklíčkový kloub)

Více

tuberositas deltoidea humeri fornix humeri muscularis m. supraspinatus fossa supraspinata scapulae tuberculum majus humeri, capsula art.

tuberositas deltoidea humeri fornix humeri muscularis m. supraspinatus fossa supraspinata scapulae tuberculum majus humeri, capsula art. A/1. Svaly horní končetiny Mm. humeri n. axillaris, n. suprascapularis, n. subscapularis m. deltoideus a) laterální 1/3 claviculy b) acromion c) spina scapulae tuberositas deltoidea humeri a)flexe, vnitřní

Více

KINEZIOTERAPIE U PACIENTŮ PO OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU SUTUŘE ROTÁTOROVÉ MANŽETY

KINEZIOTERAPIE U PACIENTŮ PO OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU SUTUŘE ROTÁTOROVÉ MANŽETY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ REHABILITAČNÍ KLINIKA KINEZIOTERAPIE U PACIENTŮ PO OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU SUTUŘE ROTÁTOROVÉ MANŽETY Bakalářská práce Autor práce: Lenka Juhaňáková,

Více

Fyzioterapeutická péče o pacienta s diagnózou impingement syndrom.

Fyzioterapeutická péče o pacienta s diagnózou impingement syndrom. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Fyzioterapeutická péče o pacienta s diagnózou impingement syndrom. Vypracovala:

Více

Didaktika plavecké techniky znak ve výuce plavání na FTVS UK

Didaktika plavecké techniky znak ve výuce plavání na FTVS UK Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Didaktika plavecké techniky znak ve výuce plavání na FTVS UK Jitka Pokorná, Irena Čechovská Uveřejněno: POKORNÁ, J., ČECHOVSKÁ, I. Didaktika

Více

I. Schematické znázornění plexus brachialis. Motorické nervy plexus brachialis. Motorické nervy lumbosakrálního plexu

I. Schematické znázornění plexus brachialis. Motorické nervy plexus brachialis. Motorické nervy lumbosakrálního plexu 4 PŘÍLOHY I. Schematické znázornění plexus brachialis II. III. IV. Motorické nervy plexus brachialis Motorické nervy lumbosakrálního plexu Vyšetření reflexů V. Diagnosticky důležité testy svalové síly

Více

KAZUISTIKA PACIENTA S ARTRÓZOU KYČELNÍHO KLOUBU A SYNDROMEM BOLESTIVÉHO RAMENE

KAZUISTIKA PACIENTA S ARTRÓZOU KYČELNÍHO KLOUBU A SYNDROMEM BOLESTIVÉHO RAMENE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Katedra fyzioterapie Bakalářská práce KAZUISTIKA PACIENTA S ARTRÓZOU KYČELNÍHO KLOUBU A SYNDROMEM BOLESTIVÉHO RAMENE vedoucí práce PhDr. Jitka

Více

KINEZIOTERAPIE A FYZIKÁLNÍ TERAPIE V RAMENNÍM KLOUBU

KINEZIOTERAPIE A FYZIKÁLNÍ TERAPIE V RAMENNÍM KLOUBU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ REHABILITAČNÍ KLINIKA KINEZIOTERAPIE A FYZIKÁLNÍ TERAPIE U PACIENTŮ S BURZITIDOU V RAMENNÍM KLOUBU Bakalářská práce Autor práce: Angelika Andoniu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Ján Dzvoník Proximální dynamická stabilizace ramenního pletence a její vliv na sílu akrálních svalů horní

Více

Kazuistika fyzioterapeutické pé e u pacienta po artroskopické stabilizaci ramenního kloubu

Kazuistika fyzioterapeutické pé e u pacienta po artroskopické stabilizaci ramenního kloubu Univerzita Karlova v Praze Fakulta t lesné výchovy a sportu Katedra fyzioterapie bakalá ská práce Zuzana tyglerová Kazuistika fyzioterapeutické pé e u pacienta po artroskopické stabilizaci ramenního kloubu

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta tělesné výchovy a sportu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Schneebergerová

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta tělesné výchovy a sportu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Schneebergerová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Jana Schneebergerová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Kazuistika pacienta po artroskopické operaci

Více

Anatomie kolenního kloubu

Anatomie kolenního kloubu Anatomie kolenního kloubu Kolenní kloub kloub superlativů Největší Nejsložitější Dvě nejdelší páky (kosti) těla Nejmohutnější vazivový aparát Nejmohutnější svalový aparát Velmi frekventní závažná poranění

Více

Syndrom horní hrudní apertury (TOS) z pohledu instrumentářky. Eva Juřenová, Uršula Cimalová

Syndrom horní hrudní apertury (TOS) z pohledu instrumentářky. Eva Juřenová, Uršula Cimalová Syndrom horní hrudní apertury (TOS) z pohledu instrumentářky Eva Juřenová, Uršula Cimalová Anatomie horní hrudní apertury - Pro uvedení do problematiky TOS je nutno anatomicky vymezit tento prostor. -Anatomicky

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

PROJEKCE HORNÍ KONČETINY V TRAUMATOLOGII, ORTOPEDII, REVMATOLOGII A JEJICH TECHNICKÉ ROZLIŠENÍ

PROJEKCE HORNÍ KONČETINY V TRAUMATOLOGII, ORTOPEDII, REVMATOLOGII A JEJICH TECHNICKÉ ROZLIŠENÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta Katedra Radiologických metod PROJEKCE HORNÍ KONČETINY V TRAUMATOLOGII, ORTOPEDII, REVMATOLOGII A JEJICH TECHNICKÉ ROZLIŠENÍ Bakalářská práce v oboru radiologický

Více

HLAVNÁ TÉMA. MUDr. Petr Ridzoň Neurologická klinika IPVZ FTN, Praha

HLAVNÁ TÉMA. MUDr. Petr Ridzoň Neurologická klinika IPVZ FTN, Praha TRAUMATA BRACHIÁLNÍHO PLEXU A JEHO VĚTVÍ MUDr. Petr Ridzoň Neurologická klinika IPVZ FTN, Praha Plexus brachialis je svým uložením predisponován k možnému postižení při traumatech krku, ramene a horní

Více