Kognitivní trénink v domácích podmínkách on-line: program Cognifit. Marek Preiss, Radka Čermáková Psychiatrické centrum Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kognitivní trénink v domácích podmínkách on-line: program Cognifit. Marek Preiss, Radka Čermáková Psychiatrické centrum Praha"

Transkript

1 Kognitivní trénink v domácích podmínkách on-line: program Cognifit Marek Preiss, Radka Čermáková Psychiatrické centrum Praha Cerebrum, WORKSHOP 2010

2 Je tradicí, že neurokognitivní remediace u pacientů s neuropsychickými poruchami probíhájí buď v rámci dlouhodobé hospitalizace nebo docházkovou ambulantní formou. Programy mají proto omezenou dostupnost pro pacienty, kteří žijí mimo velká města nebo jsou natolik funkční, aby zvládali částečné nebo i plné pracovní zařazení. Pacient nemá čas a většinou ani dostatek sil k tomu, aby kvůli vylepšení svých kognitivních funkcí docházel do ambulantního centra. Léčba pomocí internetu a v domácích podmínkách se prudce rozvíjí.

3 míra kontaktu mezi pacientem a terapeutem internet kombinace přímé práce a internetu počítačová rehabilitace ve zdrav. zařízení přímá práce s pacientem fyzická vzdálenost mezi pacientem a terapeutem

4 The Effects of Internet-Based Home Training on Upper Limb Function in Adults With Cerebral Palsy Brown et al. (2010) použili v první studii tohoto typu s úspěchem terapeutický program podpory rehabilitace horních končetin u osob po mozkové obrně. Pacienti trénovali doma při připojení k internetu, 5x za týden po ¾ hodiny, zaměřovali se na úkoly vyžadující motorickou koordinaci a další úkony blízké každodennímu životu. Spojení s webovou kamerou umožňovalo kontrolu výzkumníků nad úspěšností provedení pacientem. Počítačový program v domácnosti pacienta nevyžadoval specializovanou znalost práce s PC. Výsledky ukázaly efektivitu zlepšením motorických funkcí. Brown, SH, Lewis CA, McCarthy JM et al. The Effects of Internet-Based Home Training on Upper Limb Function in Adults With Cerebral Palsy. Neurorehabilitation and Neural Repair 2010; 24(6):

5 Internet-based cognitive rehabilitation in individuals with acquired brain injury: A pilot feasibility study pacienti s poškozením paměti (N=10; skór paměti -1SD) střední až těžké poškození mozku (GCS<13;PTA 24 hodin nebo delší; potvrzení zobrazovacími technikami) učili se, jak pracovat s instant messaging system 1 setkání s fyzicky přítomným terapeutem (2 hodiny),cd s programem, instalace doma virtuální terapeutická setkání práce s el.kalendářem, zaznamenávat schůzky a úkoly úspěšné zvládání kognitivní rehabilitace prostřednictvím internetu Bergquist T, Gehl C, Lepore S, Holzworth N, Beaulieu W. Internet-based cognitive rehabilitation i n individuals with acquired brain injury: A pilot feasibility study. Brain Injury 2008;22 (11):

6 Clinician-assisted Internet-based treatment is effective for depression: Randomized controlled trial program Sadness, strukturovaný rozhovor pro diagnostiku deprese 8 týdnů, 6 lekcí KBT on-line, domácí úkoly po týdnu, 1x týdně ový kontakt s terapeutem, skupinová diskuse s ostatními účastníky náhodné přiřazení do léčené skupiny (N=18) a waiting list (N=17) v průměru 8 ů, 111 minut terapeutova času effect sizes = 0,16-0,89 spokojení pacienti Perini S, Titov N, Andrews G. Clinician-assisted Internet-based treatment is effective for depression:randomized controlled trial. Australian and New Zealan Journal of Psychiatry 2009;43:

7 Successful computer assisted remediation therapy in patients with unipolar depression: A proof of principle study řada prací prokazující kognitivní oslabení PSSCogReHab O.L.Bracy; opakování matka moudrosti 12 pacientů trénovaných (x 12 pacientů netrénovaných, 22 kontrol); vyšetření nezávislé na trenérech délka nemoci 14 let, 8 epizod, beze změny v náladě během studie individuální trénink, minut, + počítačové hry, 2x týdně, 10 týdnů zlepšení u trénovaných Elgamal S, McKinnon M, Ramakrishnan K, Joffe RT, MacQuenn G. Successful computer assisted remediation therapy in patients with unipolar depression: a proof of principle study. Psychological Medicine 2007;37,

8 Domácí zkušenosti Mentio výukový software pro děti a dospělé se speciálními potřebami v oblasti logopedie (www.mentio.cz) NEUROP-2 (www.neurop.de) Programový systém na supervidovanú kognitívnu terapiu v domácom prostredí, (tele-)terapia v domácom prostredí. N-back (Vladimír Marček; Jiří Lukavský) Cogmed (Miroslav Novotný), domácí trénink s koučem; děti s ADHD, CogniPlus, 14 jazykových mutací, provázanost s Vienna Test System

9 Ve světě Posit Science MybrainTrainer Brain Age 2Fitbrains.com Happy-neuron.com Lumosity.com Brain Fitness Intelligym

10 Trénování doma (1) první varianta je, že pacient trénuje doma se softwarem, který si pořídí na doporučení terapeuta, ale terapeut nemá možnost kontroly tréninku, (2) druhá možnost je, že pacient trénuje doma, terapeut má možnost sledovat trénink on-line (např. REHACOM- (3) pacient trénuje doma, software se přizpůsobuje kognitivním možnostem pacienta, čímž je minimalizována potřeba osobní účasti terapeuta.

11 Shlomo Breznitz (1936) žije v Izraeli, je profesorem psychologie, bývalým prezidentem University of Haifa, je zakladatelem firmy Cognifit a jejím prezidentem. Breznitz se narodil v Bratislavě. Během holocaustu se jako dítě skrýval v katolickém sirotčinci. Jeho otec zahynul v koncentračním táboře Auschwitz. Matka, která přežila šoa, s ním odešla do Izraele v roce Vystudoval psychologii na Hebrew University v Jeruzalémě, jako první získal v Izraeli doktorát z psychologie. Napsal řadu knih, především na téma stresu. V roce 1999 založil společnost Cognifit (www.cognifit.com), jejímž produktem je také program Cognifit. V roce 2003 patentoval technologii k individualizaci kognitivní rehabilitace, která byla z počátku zaměřena na zlepšení kognitivních funkcí pro řízení motorových vozidel (Leavitt, 2004), později i pro kognitivní trénink obecněji. Od roku 2007 je v důchodu.

12 Kognitivní trénink je podle Breznitze (2010) organizovanou aktivitou, která vyžaduje určité úsilí a je výzvou k novým myšlenkám. Cílem kognitivního tréninku je poskytnout nové podněty, které vyžadují pozorné uvažování a ne jen využití rutinního postupu. Kognitivní trénink by měl být zaměřen na individuální potřeby. Měl by být poskytován tak, aby byl úspěch pacientem dosažitelný a měl by obsahovat opakovanou zpětnou vazbu a motivaci k pokračování. Breznitz porovnává kognitivní trénink s tělesným cvičením a konstatuje, že obojí by mělo probíhat postupně, dlouhodobě, s adaptací na změny u cvičence. Optimální frekvence tréninku je 3x týdně.

13 Klíčovým (a patentovaným) rysem programu individualizovaný tréninkový systém, založený na sofistikovaném algoritmu, pomocí kterého systém reaguje na specifické rysy výkonu trénujícího a poskytuje mu služby osobního trenéra. Individualizace tréninku je hlavním rysem a odlišuje Cognifit od konkurenčních programů. Při trénování jsou výkony probanda porovnávány s rozsáhlou databází, takže dochází k nepřetržité adaptaci náročnosti programu podle výkonu probanda při použití interaktivního systému, to vše v reálném čase (Shatil et al., 2010). Podle Breznitze tak neexistují 2 účastníci, kteří by trénovali stejně. Program se přizpůsobuje momentální výkonnosti, např. sníží náročnost v případě aktuálně klesajícího výkonu.

14 Webová stránka společnosti (www.cognifit.com) obsahuje dva hlavní produkty - CogniFit Personal Coach (Cognifit) a CogniFit Senior Driver. První produkt je vyvinut pro zdravé osoby, které chtějí zlepšovat své kognitivní funkce, ale také pro pacienty s různými zdravotními potížemi. Druhý produkt je určený ke zlepšení řidičských dovedností. Finančně je program dosažitelný, počítá s různě dlouhou délkou licence, např. měsíční v ceně cca 420 Kč. V tomto příspěvku se zaměřujeme pouze na program CogniFit Personal Coach (Cognifit).

15 Výhody Výhody: snížení nákladů (nižší časové náklady terapeuta; odpadají cestovní náklady pro pacienta) přístup pro osoby žijící v regionech s obtížně dosažitelnou přímou péčí individualizace přístupu k jedinci (vyšetření na počátku a konci tréninku; průběžné nastavování programu na změněné výkony, např.vlivem únavy či jiných faktorů) hravá forma, spíše než dril první studie ukazující na efektivitu určen pro trénování v různorodých podmínkách (stárnutí, mírný kognitivní deficit aj.)

16 Nevýhody Nevýhody: absence studií prokazující dlouhodobý prokognitivní efekt absence studií prokazující efekt na aktivity v každodenním životě možnost úpadku motivace při absenci kontaktu s terapeutem zatím jen první důkazy o vyšší efektivitě oproti např. běžným počítačovým hrám program nemusí vyhovovat pacientům se specifickými potřebami (např. opomíjení zrakové pole po CMP) pro české uživatele existuje Cognifit zatím jen v angličtině (a také ve francouzštině, španělštině)

17 Na počátku tréninkového cyklu je pacient přešetřen ve 14 oblastech kognitivních funkcích a je mu předveden kognitivní profil. Níže je ukázka výsledku přešetření po ukončení tréninkového cyklu. Modré sloupečky označují oblasti u hypotetického pacienta, ve kterých došlo ke zlepšení oproti počátečnímu vyšetření. Zelené sloupečky ukazují oblasti k tréninku pro další tréninkový cyklus.

18 Vědecká ověření efektu 1. Korczyn et al. (2007) porovnávali skupinu starších osob (55+), náhodně přidělených do skupiny trénující v domácích podmínkách Cognifit (N=66) nebo do skupiny trénujících v obdobných podmínkách vybrané počítačové hry (N=55). Obě skupiny trénovaly 3 měsíce, 3x za týden. Obě skupiny se zlepšily, ale skupina trénující Cognifit se významně zlepšila oproti druhé skupině. Největší profit zaznamenaly osoby s nízkými vstupními skóry v kognitivních testech.

19 2. Horowitz-Kraus a Breznitz (2009) zkoumali rozdíly mezi skupinou dospělých pacientů s dyslexií (N=27) a kontrolních subjektů (N=34) v trénování Cognifit před, po a se 6-měsíčním odstupem. Hlavní metodou měření bylo EEG, konkrétně ERN erorr-related negativity. Autoři se zajímali především o vliv trénování na schopnost kontroly chybovosti. Obě skupiny se trénováním Cognifit zlepšily, dyslektici ale více. Autoři zdůrazňují měřitelné mozkové změny vlivem kognitivního tréninku.

20 3. Shatil et al. (2010) zjišťovali schopnost pacientů s roztroušenou sklerózou (N=55) zvládnout program Mindfit (předchůdce programu Cognifit) ve srovnání s kontrolní skupinou (N=48; osoby bez kontaktu s internetem v domácích podmínkách). Ve třech složkách paměti měli pacienti lepší výkony oproti kontrolám, ale přibližně třetina souboru (především mladší probandi), nezvládla trénink dokončit. Autoři odhadují, že mladší pacienti pociťovali pravděpodobně menší potřebu kognitivního tréninku vzhledem k dosud relativně intaktním kognitivním funkcím. Trénování trvalo 3 měsíce při frekvenci 3x týdně. Jako slabinu studie uvádějí autoři absenci náhradního, alternativního aktivizujícího programu pro kontrolní subjekty.

21 4.Verghese et al. (2010) upozorňuje, že pozornost a exekutivní funkce jsou u seniorů spojeny s rychlostí chůze a pády. Průměrný věk seniorů se blížil osmdesátce. Rozdělili náhodně seniory do tréninkové (Cognifit) a kontrolní (waitlist) skupiny. Trénování senioři měli po 8 týdnech tréninku lepší rychlost chůze. Kognitivní trénink tedy ovlivnil fyzické zdatnost, mobilitu.

22

Rehabilitační metody zaměřené na rozvoj dovedností lidí s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie

Rehabilitační metody zaměřené na rozvoj dovedností lidí s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie 31 Rehabilitační metody zaměřené na rozvoj dovedností lidí s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. Konzultant v oblasti sociálních služeb, Ústí nad Labem Příspěvek

Více

www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 241 083 273 mobil: 774 372 796

www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 241 083 273 mobil: 774 372 796 www.navraty.info www.dilnytvorivosti.cz e-mail: info@navraty.info telefon: 0 mobil: Dílny tvořivosti 00 Dílny tvořivosti 00 Předmluva Milí pacienti, klienti, rodiče a blízcí, do rukou se Vám dostává Manuál

Více

ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Adriana Kavková Podještědské gymnázium, s.r.o. Sokolovská 328, 460 14 Liberec ANOTACE

Více

Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace

Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace Jiří Lukavský Psychiatrické centrum Praha, Psychologický ústav AV ČR, Praha lukavsky@praha.psu.cas.cz Hana Štěpánková Psychiatrické centrum Praha stepankova@pcp.lf3.cuni.cz

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Péče o duševní zdraví Metody hodnocení

Péče o duševní zdraví Metody hodnocení Péče o duševní zdraví Metody hodnocení CAN: Camberwellské hodnocení potřeb 2. vydání Václava Probstová Pavla Šelepová Eva Dragomirecká Hynek Kalvoda Gabriela Sochorová Ondřej Pěč Manuál CAN: Camberwellské

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Resocializace osob se získaným tělesným handicapem. Bc. Kateřina Ješutová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Resocializace osob se získaným tělesným handicapem. Bc. Kateřina Ješutová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Resocializace osob se získaným tělesným handicapem Bc. Kateřina Ješutová Diplomová práce 2014 1 2 3 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

e-makovice 6/2010 listopad 2010

e-makovice 6/2010 listopad 2010 listopad 2010 ÚVODNÍK DOPIS Můj dospělý bratr, otec tří malých dětí, je téměř dva roky po vážném úrazu mozku. Kvůli snad všem myslitelným komplikacím během akutní péče je nyní trvale uvázán na lůžko. Pokroky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2013 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace P s y c h i a t r y N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Psychiatry Ročník 1 Číslo 2 Září 2012 N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM 4 str. EDUKACE PACIENTŮ

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie OBOR: 06 zdravotnictví Jméno a příjmení autora: Renáta Nováková, Septima 2009/2010 Škola: Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Veronika Benešová a kolektiv

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Veronika Benešová a kolektiv Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence Veronika Benešová a kolektiv 2003 OBSAH Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence Autoři: V. Benešová, J. Boleslav, L. Brož, A. M. Čelko, I. Černá, M. Grivna, J.

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

Sborník abstraktů. I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury

Sborník abstraktů. I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů odborné konference konané ve dnech 16.-17. 6.2006 v Olomouci Olomouc 2006 Za jazykovou správnost

Více

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Tato publikace je pracovní verzí

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Způsoby práce s dětmi s postižením ve skautských oddílech Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více