AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ"

Transkript

1 AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ INFOTEL 2+ ČTÚ T 575 Návod k instalaci a obsluze

2 2

3 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Všeobecně Podmínky připojení Podmínky záruky 4 3 Základní vlastnosti 5 4 Instalace a připojení Připojení přístroje Připojení více kontaktů Přepěťová ochrana 8 5 Uvedení do provozu Zjednodušený návod k nastavení Výpadek napájení Opravy 10 6 Klávesnice a hlášení Klávesa "SYSTEM" Klávesa "PROG" Klávesa "RUF-NR." Klávesa "ALARM" Automatická volba Klávesa "UHR" Klávesa "AUFN" Klávesa " ABHÖR" Klávesa "WÄHLEN" Klávesa INFO 17 7 Základní nastavení z výroby 18 8 Technická data 19 Platí od verze software CZ 3.0 Informace uvedené v tomto návodu odpovídají technickému stavu v okamžiku tisku. Změny vyhrazeny. Dokument Navod CZ doc BONNEL TECHNOLOGIE s.r.o. 3

4 2 Všeobecně Zařízení "INFOTEL 2+" bylo vyvinuto jako automatické volící a oznamovací zařízení k hlášení nouzového, poruchového či poplachového stavu. Libovolná zpráva může být po splnění určitých podmínek (rozpojení či spojení startovacího kontaktu nebo stisknutí klávesy) vyslána po sdělovacím vedení k jednomu až čtyřem určitým, v paměti přístroje uloženým číslům. Volitelně lze nastavit ukončení volacího servisu po potvrzení zprávy hlasem (volaný řekne například zřetelně "Zpráva byla přijata"). Přístroj pak nevolá případně naprogramovaná čísla dalších účastníků. Připojené k zabezpečovacímu zařízení nebo jako jednoduché malé poplašné zařízení, je INFOTEL 2+ velice výhodným a profesionálním řešením k hlášení poruch jiného zařízení a systémů (únik plynu, výpadek sítě v chladících systémech...), k hlášení vniknutí nepovolaných osob do chráněného prostoru a podobně. Zpráva může být předána účastníkům pobočkové ústředny nebo jednotné telefonní sítě (dále jen JTS). Poznámka k německým textům použitým v displeji na tastatuře přístroje: INFOTEL 2+ byl původně vyvinut pro německého odběratele a vyráběn ve velkých množstvích pro Německo, Rakousko a Švýcarsko. Při odpovídajícím odběru je samozřejmě možno tyto německé texty nahradit jiným jazykem. 2.1 Podmínky připojení Toto zařízení má uděleno všeobecné povolení k připojení na JTS, je v České republice homologováno a podléhá jen ohlašovací povinnosti. 2.2 Podmínky záruky Výrobce ani prodejce neručí za škody vzniklé uživateli nebo třetí osobě nesprávným užíváním, zneužitím nebo poruchou účastnické linky, přívodů, poruchou přístroje INFOTEL 2+ nebo poruchou připojených koncových zařízení. Zařízení je určené pouze do vnitřních prostor a je také takto konstruováno. Nesmí být nasazeno ve venkovních nebo jinak zhoršených prostorech. 4

5 3 Základní vlastnosti Tónová volba. Provoz na pobočkových ústřednách možný, programovatelný přechod na JTS pomocí čísla (až čtyřmístné) / Flash s případnou mezerou. Možnost naprogramování až čtyř účastníků, ke kterým je po aktivaci přístroje vyslána zpráva. Hlášení může být dlouhé až 35 sekund. Ukončení volacího servisu po potvrzení zprávy lze volitelně nastavit (přístroj nevolá další případně naprogramovaná čísla). Jednoduchá obsluha prostřednictvím klávesnice se 16 tlačítky. Uživatelský dialog na šestnáctimístném displeji. Informace o stavu zařízení. Vestavěný mikrofon a reproduktor. Vestavěný napájecí zdroj. Konektor RJ-11 (na přání svorkovnice) pro připojení tel. linky. Svorkovnice pro připojení záložní baterie a startovacího kontaktu. Možnost programování startovacího kontaktu jako spínací nebo rozpínací (aktivace přístroje sepnutím / rozepnutím kontaktu). Programování zpoždění automatické volby a prodlevy. Automatická volba může být spuštěna kontaktem nebo tlačítkem. Zaznamenání času vyvolání poplachu a prvního hlášení jednotlivým účastníkům. Skříňka je řešená k přišroubování na zeď. 5

6 4 Instalace a připojení Bezpečnostní opatření: Před započetím jakýchkoli prací na zařízení je nejprve nutné odpojit přívody sítě a telefonního vedení! Přívody opět připojit až po uzavření zařízení! Skříňku lze otevřít nejlépe pomocí plochého šroubováku, který se vsune do drážky v horní stěně krytu a odehne západku, která uvolní víko skříňky. Západka Tři upevňovací otvory ve spodním dílu Reproduktor Mikrofon Po sejmutí víka (klávesnice zůstane na spodním díle přístroje) jsou přístupné otvory pro uchycení celého zařízení na podložku nebo na zeď poblíž síťové zásuvky a telefonního přívodu. Víko lze díky jeho pružnosti sejmout lehkým násilím i bez použití šroubováku. Připojení INFOTELu k jednotné telefonní síti a instalace startovacího kontaktu, tlačítka nebo senzoru viz obrázek. Dle potřeby je možné připojit stejnosměrný záložní zdroj 12V 200mA nebo baterii. 6

7 4.1 Připojení přístroje Kontrast displeje Hlasitost NC a1 a b b1 NC - + Spínací kont. (nebo rozpínací) případné nouzové napájení 12V= Konektor pro připojení k telefonní síti Bez cizího potenciálu! Pořadí kontaktních per (zleva). NC není použito a1 Výstup, žíla a a Vstup, žíla a b Vstup, žíla b b1 Výstup, žíla b NC Nicht verwendet V klidu je a - a1 a b - b1 propojeno, případný telefon na a1 / b1 funguje. V okamžiku, kdy INFOTEL 2+ začíná volit, je telefon na a1 / b1 odpojen. Příklad zapojení více koncových zařízení na JTS pomocí kombinace RJ-11 zásuvek INFOTEL 2+ záznamník (nebo fax) telefon a / b (od JTS) 7

8 4.2 Připojení více kontaktů KG (Kontakt geschlossen) aktivní Paralelně lze připojit i přijímač dálkového ovládání (dodáván pouze na zvláštní přání). Pozor: Dálkové ovládání funguje pouze při nastavení KG, nikoli KO! KO (Kontakt offen) aktivní Po připojení všech potřebných přívodů nejprve pečlivě nasadit spodní hranu krytu a přimáčknout vrchní hranu až zaskočí západka. 4.3 Přepěťová ochrana Zařízení je vybaveno základní přepěťovou ochranou. Při zvýšeném nebezpečí zavlečení cizích napětí (větší vzdálenost od městské ústředny, nadzemní vedení a pod.) je nutno použít vhodnou přepěťovou ochranu (např. BONNEL TECHNOLOGIE, Typ UES 10) se zemněním vůči ochranné zemi sítě 220V. 8

9 5 Uvedení do provozu Přístroj se po zapnutí ohlásí krátkým pípnutím a na displeji se objeví na dobu asi jedné vteřiny "INFOTEL 2 CZ 3.0". Poté se zobrazí informace o základním stavu, přístroj je ve stavu "neaktivováno". V základním stavu je na displeji zobrazen čas (po zapnutí 00:00) v hodinách a minutách a zařízení je připravené přijmout zadání funkce "Funktion?". 5.1 Zjednodušený návod k nastavení - Nastavení hodin (klávesa UHR). - Systémové nastavení (klávesa SYSTEM): - Amtsholung = Přechod z pobočkové ústředny na JTS - při provozu přímo na JTS se nenastavuje - Při provozu na pobočkové ústředně se nastaví podle potřeby: číslo (např. 0) nebo "FLASH" s případnou prodlevou. - Nastavení parametrů automatické volby a poplachu (klávesa PROG): - Alarmauslösung = Vyvolání poplachu: nastavit aktivní polohu startovacího kontaktu rozepnut / sepnut - Scharfverzögerung = Zpoždění aktivace: doba, která slouží k opuštění prostoru po zapnutí přístroje. - Sperrzeit = Nastavení času opětovné kontroly: - Doba za kterou přístroj opět reaguje na sepnutí či rozepnutí startovacího kontaktu po předešlé aktivaci. - Rufnummer = skupina čísel účastníků volaných automatickou volbou. - Max.Wahlzyklenanzahl = max. počet opakování: Kolikrát se má volba po neúspěšném spojení opakovat s mezerou 1 minuty. - Programování volaných čísel (klávesa RUF-NR): - Zadat všechna telefonní čísla, která mají být automatickou volbou navolena. - Namluvení textu zprávy (klávesa AUFN): Příklad zprávy: Jste spojeni s automatickou službou firmy MAROX, Krátká 7, Brno. Došlo k výpadku našeho mrazícího zařízení, zařiďte prosím patřičná opatření k zajištění nápravy a odstranění závady. Po ukončení této zprávy potvrďte prosím zřetelně příjem slovy: "Ano, zpráva byla přijata". Po vašem potvrzení bude zpráva ještě jednou zopakovaná. 9

10 - Odposlech zprávy (klávesa ABHÖR). - Provést kontrolu automatické volby (klávesa WÄHLEN). Dojde k automatické volbě účastníků jako při spuštění startovacím kontaktem. Chcete-li mluvit s navoleným účastníkem, počkejte až dozní první zpráva, zvedněte telefon hlavní stanice připojené k INFOTELu a stiskněte klávesu "STOP", čímž se linka propojí k telefonnímu přístroji. - Aktivování kontroly startovacího kontaktu (klávesa ALARM). 5.2 Výpadek napájení Při výpadku napájení přestává zařízení pracovat. Nastavené údaje jako: SYSTEM, PROG, čísla stanic a INFO zůstávají zachovaná. Hlášení (zpráva) a čas budou vymazány. Po obnovení dodávky síťového napájení 220V se zařízení nachází v základním stavu "neaktivováno". K zajištění chodu i pro případ výpadku síťového napájení, je možné zařízení opatřit záložním napájením 12V ss / max. 200mA (akumulátor). 5.3 Opravy Případné opravy zařízení smí provést pouze osoba oprávněná a patřičně proškolená. Doporučujeme nechat provést opravu u výrobce. 10

11 6 Klávesnice a hlášení 12:34 Funktion? Zařízení je ve stavu "neaktivováno", zobrazení na displeji ukazuje hodiny a minuty, je očekáván příkaz z klávesnice prostřednictvím funkčních kláves (žluté nápisy). Ve stavu "neaktivováno" jsou následující klávesy schopné zadání: SYSTEM, PROG, RUF-NR., ALARM, UHR, AUFN., ABHÖR., WÄHLEN, INFO. Ostatní klávesy reagují až po zadání některé z předešlých funkcí. 6.1 Klávesa "SYSTEM" Pomocí této klávesy je možné nastavení přístroje vzhledem k parametrům JTS nebo pobočkové ústředny, ke které je INFOTEL připojen. V tomto režimu je možné nastavit druh volby a provozu s pobočkovou ústřednou. Při nastavování potvrďte i nezměněné údaje klávesou "JA"! Amtsholung: Zde se nastavuje možný přechod z pobočkové ústředny. Pokud není zadán žádný znak, je zařízení zapojeno jako hlavní stanice k JTS. K přechodu je možné zadat až čtyřmístné číslo jako přechod na JTS, například: Amtsholung: 23 Přechod do JTS je proveden číslem 23. Amtsholung: F Přechod z pobočkové ústředny pomocí "Flash". Po přechodu na JTS je vložena 6 s mezera, kterou lze ještě prodloužit o 1 s každým dalším stisknutím klávesy "PAUSE", např.: Amtsholung: F-- Přechod na JTS pomocí Flash s prodlevou 8 s. 11

12 Ukončení volacího servisu po potvrzení zprávy lze volitelně nastavit. QuitRSEnde:nein Základní nastavení je takové, že po případném potvrzení zprávy nedojde k ukončení volacího servisu. Změna nastavení pomocí klávesy "NEIN", potvrzení nastavení klávesou "JA". Pokud je ukončení volacího servisu po potvrzení zprávy aktivováno, nevolá přístroj další případně naprogramované účastníky. 6.2 Klávesa "PROG" Pomocí této klávesy se nastaví parametry pro spuštění poplachu a automatické volby. Při nastavování je třeba i nezměněná zadání potvrdit klávesou "JA". AL-Auslösung:KG Scharfverzög:10s Sperrzeit :01m Rufnr. :12.. Wählzykl.max: 05 Zařízení se spustí po asi 0,5 s při sepnutí startovacího kontaktu. Pomocí klávesy "JA" potvrdit, nebo pomocí "NEIN" změnit na KO - kontakt rozepnut. Nastavení prodlevy vyhodnocování startovacího kontaktu po stisknutí klávesy "ALARM". Nastavení prodlevy po automatické volbě (startované kontaktem), kdy startovací kontakt není vyhodnocován. Je možné nastavit hodnoty od 0 do 90 minut. Skupina volaných účastníků automatickou volbou. Libovolnou klávesou je možné přepínat mezi: 1..., 12.., 123., 1234 a potvrdit klávesou "JA". Maximální počet opakovaných automatických voleb skupiny účastníků opakujících se po 1 minutě. Je možné nastavit hodnotu 1 až

13 6.3 Klávesa "RUF-NR." Pomocí této klávesy se zadávají čísla volená při automatické volbě. Rufnr. 1 Programování prvního čísla. Zadáním čísel 1, 2, 3, 4 nebo klávesou "NEIN", se změní údaj, klávesa "JA" toto potvrdí nebo klávesa "STOP" přeruší funkci. Po potvrzení se nezobrazí žádný znak (žádné číslo není uloženo), nebo se zobrazí číslo pod touto pozicí uložené. Pomocí číselného pole je možné zadat nové číslo a klávesou "JA" toto potvrdit a uložit do paměti. Číslo může být složené až ze šestnácti znaků. Při provozu s pobočkovou ústřednou je možné zadat jak číslo v rámci této ústředny, tak čísla ve JTS. Stiskneme-li před zadáním čísla klávesu "AMT", bude toto číslo označeno znakem "+" jako externí a při volbě tohoto čísla bude proveden v systému uvedený přechod do JTS Je naprogramované externí číslo a před volbou se provede v systému zadaný přechod do JTS. Číslo jež je uvedené bez znaku "+" je voleno bez ohledu na nastavení přechodu do JTS. Nebyl-li přechod naprogramován, nemá znaménko "+" žádný vliv a číslo je voleno jako přímá volba. 6.4 Klávesa "ALARM" Pomocí této klávesy dojde k aktivování zařízení, je-li startovací kontakt již ovlivněn, oznámí toto zařízení sdělením "Kontakt-Aktiv" se zvukovým doprovodem: 12:23 ALARM 0 KA Oznámení s tónem dlouhým 1s a ovlivněným startovacím kontaktem při stisknutí klávesy "ALARM". 12:23 ALARM 0"07 Zpoždění vyhodnocování kontaktu ("07" = ještě 7 s) poplachový čítač je nastaven na hodnotu "0". Stisknutím klávesy "STOP" dojde k deaktivaci zařízení a přechodu do klidového stavu - "neaktivováno". Po ukončení prodlevy: 12:24 ALARM 0 Stav "aktivováno" do současné doby nebyl žádný poplach rozpoznán (čítač poplachů 0). Klávesa "STOP" uvede zařízení do klidového stavu. 13

14 Při stisknutí klávesy "ALARM", aniž byl namluven text zprávy, přijde informace: Ansage < 5 s Zpráva příliš krátká nebo žádná. Všechna účastnická čísla, která byla v režimu "PROG" zařazena do skupiny pro automatickou volbu, musí být také naprogramována, jinak při stisknutí klávesy "ALARM" přijde informace (například): Rufnr. 3??? Číslo 3. účastníka nebylo zadáno. 6.5 Automatická volba Dojde-li v režimu "Alarm Aktiv" po 0,5 s k vyhodnocení startovacího kontaktu jako aktivního, provede se po oznámení "Kontakt-Aktiv" spuštění automatické volby. 12:25 ALARM 0 KA Oznámení "Kontakt aktiv" dlouhé asi 1 s. pak -> volané číslo včetně přechodu k JTS ("+") Při neúspěšném přechodu na JTS oznámení: Amt??? Krátké hlášení s doprovodným tónem dlouhým 1 s. >56345 Po úspěšném spojení s JTS dojde k uskutečnění volby účastníka. Je-li po provedení volby vyhodnocen oznamovací tón, dojde k vyzvánění po dobu asi 45 s. Ruf Oznamovací tón vyhodnocen, u účastníka bude po dobu přibližně 45 s vyzváněno. 14

15 Po splnění následujících podmínek bude zpráva předána: - Po dobu 15 s nebyl rozpoznán oznamovací tón. - Je rozpoznána řeč (například ohlášení se účastníka). - Je zaregistrován tarifní impuls (nejspolehlivější start předání zprávy). Ansage 03 Zpráva je předávána, její délka je indikována. Ukončení zprávy je oznámeno tónem, pak zařízení 8 vteřin čeká, je-li zpráva v průběhu této doby akusticky protistanicí potvrzena (například slovy "v pořádku"), zpráva se spustí podruhé a číslo je zaznamenáno jako úspěšné spojení. Pak dojde k přerušení spojení a zařízení provede po jednominutové prodlevě volbu dalšího účastníka (pokud naprogramován). 12:25 ALARM 1#01 Čekání mezi dvěma volbami, nápis "ALARM" bliká, je indikován počet pokusů automatické volby. Automatická volba účastníků je prováděna tak dlouho, než je splněna jedna z těchto podmínek: - Došlo k předání zprávy všem navoleným účastníkům. - Byl vyčerpán počet naprogramovaných cyklů. Pak následuje čekání předem naprogramované doby, kde startovací kontakt není vyhodnocován: 2:25 ALARM 1"16 Po uplynutí čekací doby: 12:25 ALARM 1 Čekání během prodlevy po ukončení automatické volby ke všem stanicím, je indikován počet dosud provedených automatických voleb, ve vteřinovém rytmu ("16) se odpočítává čas. Stav "aktivováno", dosud registrováno jedno spuštění automatické volby. Tento modus je možné pomocí klávesy "STOP" přerušit. 15

16 6.6 Klávesa "UHR" Zeit: 12:23 Nastavený čas, který lze měnit pomocí klávesnice, vždy je třeba zadání potvrdit klávesou "JA". Klávesou "NEIN" se zvyšuje údaj o jednu. Klávesa "STOP" zadávání přeruší. 6.7 Klávesa "AUFN" Aufnahme 05 Záznam zprávy probíhá a číslo ukazuje dobu jejího trvání ve vteřinách. Mluvit ze vzdálenosti asi 30 cm normální hlasitostí do vestavěného mikrofonu. Stisknutím libovolné klávesy lze zprávu ukončit. Po uběhnutí 35 s se zpráva ukončí automaticky. Zpráva kratší než 5 s není uložena do paměti a dojde k hlášení: Ansage < 5 s Zpráva příliš krátká. 6.8 Klávesa " ABHÖR" Abhören 08 Probíhá odposlech zprávy, doba trvání je indikována na displeji. Odposlech může být kdykoli klávesou "STOP" přerušen. 6.9 Klávesa "WÄHLEN" Pomocí této klávesy lze kdykoli spustit automatickou volbu k naprogramovaným účastníků, přičemž dojde k navolení účastníků stejně, jako při spuštění startovacím kontaktem a odevzdání zpráv bez vyčkání prodlevy. Po odevzdání zprávy všem účastníkům, nebo po vyčerpání všech opakovacích cyklů přejde zařízení do stavu "neaktivováno" (nápis " 14:23 Funktion? "). 16

17 6.10 Klávesa INFO Pomocí této klávesy lze po provedené automatické volbě odstartované kontaktem nebo klávesou "WAHLEN" vyvolat jednotlivé časy začátků volby a odevzdání zpráv účastníkům. INFO ALARM 1 12:33 Oznámení INFO asi 1 s Čas, kdy bylo zaznamenáno první spuštění automatické volby od kontaktu nebo po ručním spuštění automatické volby: WÄHLEN 12:33 Čas, kdy byla ručně odstartovaná automatická volba. Opětovným stisknutím klávesy INFO: Rufnr. 1 12:33 Čas, kdy došlo k úspěšnému předání zprávy (potvrzené po prvním oznámení slovně). Dalším stisknutím klávesy INFO, pokud jsou další informace dostupné: Rufnr. 2 12:38 Čas, kdy došlo k úspěšnému předání zprávy druhému účastníku (potvrzené po prvním oznámení slovně). Není-li znázorněno další číslo, znamená to, že žádné další protistanici nebyla předána zpráva.tyto informace jsou uchovány i po výpadku sítě. Po užití funkcí "ALARM" nebo "WÄHLEN" jsou předešlé údaje vymazány. 17

18 7 Základní nastavení z výroby Základní nastavení od výrobce, nebo po "resetu" (vytažení ze zásuvky 230V, chvíli počkat, zapnout) se stisknutou klávesou "#": Přizpůsobení systému: Amtsholung: Bez přechodu pobočkové ústředny k JTS Parametry automatické volby: AL-Auslösung: KG Scharfverzög: 00s Automatická volba "Kontakt sepnut" Zpoždění vyhodnocování kontaktu 0 s Sperzeit : 00s Doba bez vyhodnocování kontaktu po předchozí automatické volbě 0 s Rufnr. : 1... Automatická volba jen k účastníku č.1 Wählzykl.max:01 Automatickou volbu opakovat 1 x Další nastavitelné parametry: Amtsholung: F AL-Auslösung: KO Scharfverzög: 30s Číslo "0" jako přechod od pobočkové ústředny k JTS "Flash" jako přechod Automatická volba po "kontakt otevřen" Zpoždění spuštění 30 s Sperzeit : 15m Doba mezi další automatickou volbou 15 minut (0-90 min.) Rufnr. : 12.. Automatická volba k číslům 1, Automatická volba k číslům 1, 2, Automatická volba k číslům 1, 2, 3, 4 Wählzykl.max: 06 Maximální počet pokusů o spojení 6 18

19 8 Technická data Jedná se o koncové zařízení pro analogovou telefonní síť. Přístroj INFOTEL 2+ je pro ČR homologován. Má uděleno všeobecné povolení k připojení na JTS a podléhá jen ohlašovací povinnosti. Připojení k telefonnímu zařízení prostřednictvím šňůry, kde odpor jedné žíly nesmí přesáhnout 1 Ohm. Tónová volba 80 ms tón, 160 ms mezera FLASH ms Trvání proud. smyčky 200 ms Tarifní impuls 16kHz min.80 ms/200 mv Napájení 230V ± 10% 50 Hz 3 VA Náhradní napájení 12V ss (10-14V) max. 200 ma Startovací kontakt spínací / rozpínací bez cizího napětí Provozní teplota C Skladovací teplota C Provozní prostředí vnitřní, uzavřené Relativní vlhkost % rel., bez kondenzace vlhkosti Rozměry 195x140x50 mm Váha 450g ČTÚ T 575 Výrobce: BONNEL TECHNOLOGIE s.r.o. Pražská 25 A, Cheb Telefon Hotline Fax

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80 Návod k obsluze jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

JABRA BIZ 2400 II. Návod k použití. jabra.com/biz2400

JABRA BIZ 2400 II. Návod k použití. jabra.com/biz2400 Návod k použití jabra.com/biz2400 2015 GN Netcom A/S, GN Netcom US, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené obchodní značky

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci SlimKeyBoard SlimKeyBoard Návod k obsluze a instalaci Vítejte, gratulujeme Vám ke koupi kódové klávesnice SlimKeyBoard. Tato klávesnice dokáže široce uspokojit Vaši potřebu správy kódů pro oprávnění vstupu

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu SlimDPset SlimKeySet PC program pro Windows 98SE - Windows 7 Návod k programu Verze manuálu V2.0. 03.2010 Alphatech spol. s r.o. Jeremenkova 88 140 00 Praha 4 Tel/fax: 272103334 www.alphatech.cz / info@alphatech.cz

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3 ULAD 10 - Uživatelský manuál PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002 Obsah 1 Specifikace převodníku ULAD 10 1 2 Ovládání z PC po lince RS-485 2 2.1 Slovník přístupných proměnných....................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS Czechphone (RFI) verze pro PŮVONÍ ESIGN zvonkových tabel verze 1. ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více