Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení."

Transkript

1 1 T1 Úvod do studia předmětu 01 P1 Úvod do studia Základní informace o předmětu. Vztah předmětu k profilu absolventa. Informace o předmětu Informatika. Tematický plán předmětu. Koncepce předmětu. Studijní opory. Podmínky udělení zápočtu. Co je informatika. Informatika. Koloběh informací. Teoretická informatika. Aplikovaná informatika, oblasti aplikované informatiky. Ekonomická informatika, základní typy informací. Informatizace společnosti. Informační bariéry. Co jsou informační bariéry. Druhy informačních bariér, subjektivní a objektivní informační bariéry. Překonávání informačních bariér. Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení. 02 C1 Práce v síti, organizace a přenos dat Základní informace o předmětu. Výuka předmětu. Návaznost volitelných předmětů. Koncepce předmětu. Studijní opory. WWW stránky. Ukončení předmětu. Orientce v síti K101. Zásady práce na učebnách, Provozní pravidla počítačové sítě K101, Provozní řád laboratoří krizového řízení 66b a 67a a učeben výpočetní techniky 75 a 76. Odhlášení uživatele. LMS Barborka. Charakteristika. Přihlášení, login a heslo. Změna hesla. Informační systém UO. Intranet UO (Charakteristika. Přihlášení, login, počáteční heslo, heslo pro další přihlášení. Změna hesla.). Elektronická pošta, ová adresa. Podrobnosti o informačním systému UO. Webové stránky UO. Webové stránky FEM UO. Studijní a zkušební řád UO (SZŘ UO). Směrnice děkana FEM k provedení SZŘ UO. Aplikace Knihovna, OPAC Katalog knihovny, vyhledávání publikací, rezervace publikace, výpis zapůjčených publikací. 03 C2 HW Sestava PC a přídavná zařízení Vývoj počítačů. Co je počítač. Historie počítačů. Generace počítačů. Počítačový systém. Schéma počítačového systému. Činnost počítačového systému. Von Neumannovo schéma počítače. Rozdělení počítačů. Osobní počítač, struktura, blokové schéma procesoru. Primární, sekundární paměť. Řídicí jednotka. Aritmeticko-logická jednotka. Registry. Programový čítač. Strojový cyklus. Schéma strojového cyklu. Činnost procesoru. Sestava osobního počítače. Co obsahuje sestava osobního počítače. Skříň, druhy počítačových skříní. Systémová (základní) jednotka, co obsahuje systémová jednotka. Základní deska. Procesor, základní typy a parametry procesorů, čipová sada. Primární paměť, operační paměť, permanentní paměť, paměť CMOS, cache, videopaměť. Sběrnice. Přídavné karty, řadič, grafická karta, zvuková karta. Sekundární paměť, pevný disk. Přídavná zařízení. Rozdělení. Vstupní zařízení (Klávesnice. Grafická vstupní zařízení myš, kulový ovladač, trackpoint, dotyková destička, křížový ovladač, tablet, digitizér, dotyková obrazovka, světelné pero, dotykový panel. Optická vstupní zařízení skener, digitální fotoaparát, snímač a čtečka textu, čárového kódu, značek, štítků.). Vstupně-výstupní zařízení (Pevné magnetické disky. Výměnné magnetické disky pružný disk, Zip, Jaz, disky SyQuest, SuperDisk. USB flash disk. Optické disky CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+RW, magnetooptický disk. Magnetické pásky streamer, technologie. Komunikační zařízení modem.). Výstupní zařízení (Monitory. Tiskárny. Plotry. Datové projektory. Hlasový výstup.). Kritéria výběru PC. Funkčnost, spolehlivost, hospodárnost, vzájemná vazba technického a programového vybavení, možnost budoucího rozšíření, vzájemný poměr ceny a výkonu. Základní trendy v rozvoji technických prostředků. 04 C3 SW Systémový a aplikační software PC Význam SW a jeho rozdělení. Proč SW. Základní rozdělení SW. Systémový software. Rozdělení. Operační systém (Charakteristika. Funkce. Důležité pojmy. Rozdělení. Zavádění systému. Komunikace uživatele s OS. Souborový systém NTFS. Řízení přístupu, oprávnění pro soubory a složky. Nejznámější OS.). SW pro bezpečnost a ochranu dat (Antivirové programy. Programy pro

2 2 zálohování dat. Programy pro rekonstrukci smazaných dat.). SW technického zabezpečení (Diagnostické a testovací programy. SW rozšiřující funkce OS (Komprimační programy. Nadstavby operačního systému. Rezidentní ovládací programy.). Obecné uživatelské programy. Systémy pro zpracování textů (Textové editory. Textové procesory. Systémy pro publikování pomocí počítače. Systémy pro optické rozpoznávání znaků.). Tabulkové procesory. Databázové systémy. SW pro podporu grafiky (Obchodní grafika analytická, kancelářská, prezentační. Grafické programy programy pro malování, programy pro kreslení, programy pro tvorbu a úpravu rastrových obrazů, programy pro tvorbu a úpravu vektorových obrazů, konverzní a zobrazovací programy, programy pro snímání obrazovek.). Komunikační programy (Programy pro elektronickou poštu. Programy pro práci uživatele na Internetu.). Kancelářské balíky a integrovaný SW. Speciální uživatelské programy. Plánovací a organizátorské programy. Programy pro podporu rozhodování. Expertní systémy. Programy pro vědecké a technické výpočty, modelování a simulaci. Výukové a vzdělávací programy. Hypermediální systémy. CA systémy. Programy pro měření a řízení technologických procesů. Hry. T2 Informační technologie a jejich použití při sběru, zpracování dat a tvorbě informací 05 P2 Informační technologie Množství informace, zpracování a přenos dat Definice základních pojmů. Zpráva, informace, data, nosič dat, signál, znak, abeceda symbol. Přístup k pojmu data (Druhy datových objektů. Úrovně dat.). Informace (Co jsou informace. Filozofické přístupy k pojmu informace volná a vázaná informace. Formy informace. Přístupy k pojmu informace syntaktický, sémantický, pragmatický.). Stránky informace. Množství informace. Množství informace, matematické vyjádření. Nejmenší množství informace, bit. Míra množství informace, matematické vyjádření. Entropie jako fyzikální veličina, termodynamická entropie, matematická entropie, informační entropie. Markovovy řetězce (Nezávislé jevy. Závislé jevy.). Zpracování dat v počítači. Reprezentace a interpretace dat. Informace, data a oblasti působnosti. Znaková sada ASCII. Přenos dat. Význam pojmu komunikace, význam přenosu. Vymezení pojmu přenosová technika. Komunikační (informační) řetězec, technické objekty, operace. Šum. Kapacita přenosové cesty. Kódování a redundance (Redundance, definice, vznik, význam. Bezpečnostní kódy, kódy detekční, kódy korekční, příklady.). 06 C4 HW, SW Finanční a technologická analýza Kritéria výběru PC. Funkčnost, spolehlivost a kvalita technického vybavení, hospodárnost, vzájemná vazba technického a programového vybavení, možnost budoucího rozšíření, vzájemný poměr ceny a výkonu. Přehled komponet. Zadání úkolů. Jak postavit PC. Postup sestavení PC. Inspirace na www stránkách. 07 C5 Případová studie k zavádění, využívání a modernizaci IT, zadání ZP (1. část) Zadání. Zadání zápočtové práce 1. část. Specifikace variant. Varianty. Organizace. Organizace 1. části zápočtové práce. Prostředky plnění. Internet. MS Office Word. MS Office Excel. Harmonogram. Kontrola plnění. Termíny. 08 C6 Aplikační SW Tabulky (Datová analýza: výpočty) Výpočty. Tabulkový procesor. MS Office Excel. Funkce související s anuitou (Funkce PLATBA a její argumenty.). Citlivostní analýza. Charakteristika. Citlivostní analýza pro jednu proměnnou účel, řešení, ukázka řešení. Citlivostní analýza pro dvě proměnné účel, řešení, ukázka řešení. Hledání řešení. Charakteristika. Ukázka řešení.

3 Řešení příkladů. Řešení příkladů s využitím funkce PLATBA, citlivostní analýzy a hledání řešení. 09 P3 Informační technologie Barevné modely, grafická data Základní informace o barvě. Grafika. Počítačová grafika. Světlo a barevnost objektů. Vlastnosti barev (tón, světlost, sytost, barevný odstín). Barevné modely. Vytváření barev. Barevný model RGB, vlastnosti. Barevný model CMYK, vlastnosti. Barevný model HSB, vlastnosti. Srovnání barevných modelů RGB a CMYK, RGB a HSB. Barevný model Lab, vlastnosti. Zadávání barev v grafickém programu, bezpečné barvy pro www stránky. Grafická data. Pojmy (grafická data, grafický formát, grafický soubor). Bitmapová grafická data, vlastnosti, obrazový prvek (pixel). Výhody a nevýhody bitmapových grafických souborů. Vektorová grafická data, vlastnosti, vektory, klíčové body. Srovnání bitmapových a vektorových grafických dat. Kresba a malba (objasnění pojmů). 10 C7 Aplikační SW Tabulky (Datová analýza: grafy) Úvod. Účel a použití grafů. Typy grafů a jejich použití. Úvod. Přehled typů grafů. Popis a použití jednotlivých typů grafů a jejich podtypů. Výběr vhodného typu grafu. Vytvoření grafu. Zdrojová tabulka. Typ grafu. Zdrojová data. Možnosti grafu. Umístění grafu. Formátování grafu. Možnosti provedení změn výchozího formátu grafu. 11 C8 Případová studie Konzultace řešení Harmonogram. Termíny kontroly průběžného plnění 1. části ZP. Formální kontrola ZP. Kontrola 1. části ZP po formální stránce. Obsahová kontrola ZP. Kontrola obsahu 1. části ZP. Zjištěné nedostaky. Přehled zjištěných nedostatků. Doporučení. Doporučení ke zpracování 1. části ZP. 12 C9 Aplikační SW Grafika, problém barvy Grafické soubory. Charakteristika. Typy formátů grafických souborů. Bitmapové grafické soubory, definice, struktura, hlavička, výhody a nevýhody. Vektorové grafické soubory, definice, struktura, hlavička, paleta barev, vektorová data, Bézierovy křivky, výhody a nevýhody. Metasoubory, definice, výhody a nevýhody. Komprese dat. Definice. Kompresní poměr. Rozdělení. Metody komprese dat (RLE, CCITT, LZW, DCT). Grafické formáty. Parametry. Typy formátů grafických souborů. Bitmapové grafické formáty (BMP, GIF, JPEG, PNG, PCX, TIFF). Vektorové grafické formáty (charakteristika, AI, CDR, DXF, ZMF). Metasoubory (CGM, WMF, EPS, PDF). Jazyk pro popis stránky (PostScript). Konverze grafických formátů. Grafické programy. Charakteristika. Vlastnosti. Rozdělení. Malování. Úvod. Spuštění. Použití. Okno programu. Panel nástrojů. Panel barev. Malování obrázku podle předlohy. Zoner Callisto. Úvod. Okno programu. Základní panel nástrojů. Kreslení obrázku podle předlohy. T3 Vybrané kapitoly manažerské informatiky 13 P4 Manažerská informatika Grafika v řízení Grafika v ekonomii. Dokumenty v ekonomii. Grafické informace v dokumentech. Využití práce s dokumenty (podpora komunikačních funkcí, nástroj prezentace). Využití informačních systémů a technologií pro práci s dokumenty. SW využívaný pro tvorbu dokumentů. Hlavní oblasti zpracování grafiky na počítačích. Prezentace. Charakteristika. Rozdělení (statická, dynamická). Základní stránky prezentace (formální, obsahová). Formální stránka prezentace (etapy). Cíl, téma. Scénář. Aranžmá. Podkladové materiály. Technika. 3

4 Vlastní průběh prezentace, moderátor. Prezentační programy, hlavní představitelé. Prezentace na Internetu (Charakteristika. SW pro tvorbu prezentací a reklamy na Internetu. Tvorba DHTML obchod, prezentace, reklama). Využití reklamy. Televizní reklama. Reklama na Internetu. 14 C10 Aplikační SW Úprava grafiky Zoner Media Explorer (multimediální správce souborů). Okno aplikace. Zobrazení souboru. Velikost náhledů. Promítání obrázků. Souborové operace. Okno aplikace. Konverze. Zoner Viewer (univerzální prohlížeč obrázků). Prohlížení obrázků. Úpravy obrázků. Transformace obrázků. Obrázkové efekty. 15 C11 Aplikační SW Multimédia Úvod. Multimédia charakteristika. Animace. Charakteristika, využití. Programy, Zoner GIF Animátor. Tvorba animovaného gifu. Morfing. Charakteristika, využití. Programy, FotoMorph. Tvorba efektního přechodu mezi dvěma obrázky. Video. Programy, FormatFactory. Konverze, střih a sloučení video souborů. 16 C12 Zásady tvorby prezentací MS Office PowerPoint Okno aplikace. Typy zobrazení. Tvorba prezentace. Šablony návrhu. Barevné schéma. Předlohy. Obsah snímku. Rozložení snímku. Tvorba snímku s textem a klipartem. Animační schéma. Přizpůsobení animace. Přechod snímku. Tvorba prezentace podle zadání. 17 P5 Manažerská informatika PC grafika Moderní PC grafika. Nová dimenze počítačové grafiky, trojrozměrné obrazy. Počítačová animace (Charakteristika, princip. Vektorová animace, 3D animace.). Mutace obrazu na PC Morfing. Interaktivní 3D vizualizace. Vizuální simulace. Virtuální realita. Charakteristika. Stupně virtuální reality. Člověk ve virtuálním prostředí. Trojrozměrný prostor. Vidění. Slyšení. Dotyky. Snímání polohy a směru. Interaktivita. Aplikace virtuální reality. Multimédia a jejich svět. Charakteristika. Pojmy (multimédia, HyperText, HyperCard, HyperMédia). Hypertext. Použití multimédií (podnikání, vzdělávání, domácnost). Přednosti multimédií. Interaktivní multimédia. Multimédia na Internetu. 18 C13 Příprava prezentace MS Office PowerPoint Tvorba prezentace podle zadání. 19 C14 Příprava prezentace Zadání. Zadání zápočtové práce 2. část. Prostředky plnění. MS Office PowerPoint. Povinné součásti. Postup tvorby prezentace. Obhajoba. Pokyny k obsahu obhajoby zápočtové práce. Organizace. Pokyny k provedení obhajoby zápočtové práce. Termíny. Termíny odevzdání ZP a obhajob. 20 C15 Samostatná příprava prezentace Vytváření zápočtové prezentace. Zpracování zápočtové práce. 21 P6 Manažerská informatika Algoritmizace a programování Algoritmus a jeho vlastnosti. Komunikace úlohy. Pojmy program, programování. Základní etapy řešení úlohy na počítači. Algoritmus, definice. Vlastnosti algoritmu (obecnost, hromadnost, konečnost, nespojitost, určitost). Strukturovaný přístup. Zápis algoritmu, prostředky pro zápis algoritmu (grafické, jazykové, smíšené). Základní řídicí struktury (sekvence, selekce, iterace). Vývojový diagram. Strukturní diagram. Programovací jazyky, struktura programu. 4

5 Algoritmy s fuzzy logikou. Objasnění pojmu fuzzy logika. Pravdivostní hodnoty. Příklad algoritmu. Příklady z praxe. Význam algoritmizace. 22 C16 Samostatná příprava prezentace Vytváření zápočtové prezentace. Zpracování zápočtové práce. 23 C17 Obhajoba zápočtové práce Obhajoba zápočtové práce. 24 C18 Obhajoba zápočtové práce Obhajoba zápočtové práce. 25 P7 Manažerská informatika Modelování a simulace Modelování, model obecně. Vědecké metody zkoumání. Pojmy modelování, model, simulace. Charakteristika modelů, typy modelů, postup sestavování modelu (etapy), typy popisu chování systému, návrh modelu a realizace simulace. Simulace. Simulace, simulační experiment, druhy simulačních experimentů. Využití modelů v ekonomice. Důvody pro využití modelování v ekonomické praxi. Ekonomický model, ekonomicko-matematický model podniku, příklad. 26 C19 Uzavření zápočtů Zápočet. Informace o rozsahu předmětu, studijních oporách, podmínkách udělení zápočtu a termínech splnění zápočtu. Práva a povinnostmi studenta uvedené ve Studijním a zkušebním řádu a ve Směrnici děkana FEM k provedení SZŘ UO. 5

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009 Úvod do informatiky Informatika Informatika je vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů, které se týkají získávání,

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT

METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0015 METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Autoři: Mgr. Radek Machan, Mgr. Radek Jüthner 1 Charakteristika

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz Obsah akreditovaných kurzů 1. Využití tabletu ve výuce Využití tabletu ve výuce a při procvičování učiva pomocí výukových aplikací. Základní pravidla práce s tabletem, výběr vhodných výukových aplikací

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Informační technologie

Informační technologie Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje prvním a druhým ročníkem Na základě dílčího vyhodnocení

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum je prostředkem realizace hlavního vzdělávacího úkolu moderního vzdělávacího procesu. Ve vyspělých zemích světa

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více