Prvky. Nekovy SÍRA - S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prvky. Nekovy SÍRA - S"

Transkript

1 Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu rozdělení: - 1) nekovové C, S - 2) kovového charakteru metaloidy As, Sb, Bi - 3) kovové kovy Cu, Ag, Au, Fe, Pt, Ir, Pd Původ nerostů prvků - kovy skupiny platiny, železo a diamant vyloučení z magmatu (v horninách s vyšším obsahem Mg čedič apod.) - Au křemenné zlatonosné žíly vyloučení z roztoku - Cu, Ag druhotné horniny vznikaly na rozhraní zvětralých a nezvětralých hornin docházelo ke styku s nezvětralou horninou (sulfidem) redukce ryzích kovů - tuha v puklinách rozkladem organických látek z usazených hornin a jejich přeměnou - S ze sopečných plynů, z horkých pramenů, přeměnou (redukcí) síry ze sádrovce (síranu vápenatého) Nekovy SÍRA - S tvar: většinou ve formě celistvých agregátů, krystaly kosočtverečné nebo jednoklonné (nad 90 C) barva:, průsvitná až neprůhledná vryp: slabě žlutý až bílý lesk: diamantový štěpnost: nedokonalá lom: lasturnatý, velmi křehká hustota: 2,0 2,1 gcm -3 další vlastnosti: vznik: ze sopečných plynů, z horkých pramenů, přeměnou (redukcí) síry ze sádrovce (síranu) ( činností anaerobních bakterií) výskyt: v sopečných oblastech, Polsko, Sicílie, USA, Mariánské a Františkovy lázně využití:... zajímavost: biogenní prvek což znamená.. GRAFIT (TUHA) - C tvar: zrnité až šupinkovité agregáty, krystaly v šesterečné soustavě (mezimolekulové síly mezi vrstvami vzpomínáte z chemie?) barva:., neprůhledný vryp: černý lesk: polokovový štěpnost: dokonalá, podle vrstev mřížky. hustota: 2,2 gcm -3 další vlastnosti: vede elektrický proud (vyplývá z jeho struktury), žáruvzdorný, kyselinovzdorný 1

2 vznik: přeměnou uhelných nalezišť za nízkého tlaku, z CaCO 3 výskyt: Rusko, Cejlon, Rakousko, Pošumaví (Českokrumlovsko), Staré město na Moravě využití:.. zajímavost: jeho přeměnou za vysokého tlaku a teploty se vyrábí diamant, výskyt na meteoritech DIAMANT C tvar: krychlová soustava, osmistěny, 12- a 24- stěny, zrna barva: bezbarvý, někdy modrý, žlutý, černý, hnědý, zelený příměsi, průhledný až neprůhledný vryp: bílý lesk: diamantový štěpnost: dokonalá lom: lasturnatý až úlomkovitý. - nejtvrdší, křehký hustota: 3,5 gcm -3 další vlastnosti: na rozdíl od grafitu nevodivý vznik: při vysokém tlaku, v hornině (hlubinné vyvřelině) s obsahem křemíku - kimberlitu výskyt: JAR, Rusko (Sibiř Jakutsk), Brazílie, u nás nalezeny 2 diamanty v Českém středohoří spolu s granáty využití: šperkařství, brusné materiály lékařství, průmysl zajímavost: briliant vybroušený diamant, ryzost se hodnotí počtem karátů Prvky kovového charakteru - metaloidy ARZEN - As tvar: miskovité agregáty, krystaly v soustavě šesterečné nebo klencové barva: šedá 3-4 hustota: 5,7 gcm -3 další vlastnosti: jedovatý, při tavení a kování česnekový zápach výskyt: Německo, Francie, Příbram, Jáchymov využití: v lékařství v kovových slitinách, k hubení hlodavců a hmyzu zajímavost:.. ANTIMON - Sb tvar: vzácně krystaly v soustavě šesterečné nebo klencové barva: stříbrobílá lesk: vysoký 3,5 hustota: 6,7 gcm -3 výskyt: Příbram zajímavost: záměnitelný za stříbro BISMUT - Bi tvar: nejrůznější agregáty, vzácně klencová soustava barva: narůžověle stříbrobílá lesk: vysoký, kovový 2

3 štěpnost: dokonalá 2,5 hustota: 9,8 gcm -3 výskyt: Německo Krušné hory, Španělsko, Jáchymov využití: ve snadno tavitelných kovech (Woodův kov), v lékařství Kovy - vyskytují se jako plíšky, dráty, valouny - vázány na rudy ( většinou sulfidy) příslušných kovů Cu a chalkopyritem - ložiska již většinou vyčerpána MĚĎ - Cu tvar: většinou ve formě drátků a plíšků, krystaly v krychlové soustavě barva: růžová až žlutočervená vryp: červený lesk: kovový štěpnost: žádná lom: hákovitý při přejíždění prstem zachytává za kůži hustota: 8,9 gcm -3 další vlastnosti: vede elektrický proud vznik: v místech redukce měděných rud chalkozín Cu 2 S a kuprit Cu 2 O významné rudy (také v náplavech, čedičových příkrovech, v brekciích) výskyt: Německo, Francie, Ural, Michigan největší agregát 400 tun (Hořejší jezero), Borovec u Štěpánova využití:... zajímavost: většinou na povrchu zelená vrstva ta je způsobena, sloučeniny měďnaté jedovaté proti plísním kuprikol, v přírodě zvětrává na minerál a STŘÍBRO - Ag tvar: drátkovité, plíškovité agregáty stromečky, vláskové stříbro, krystaly v krychlové soustavě barva: stříbrobílá, náběhové barvy žlutavé, hnědé, šedé, tenké plátky modře prosvítají vryp: stříbrošedý lesk: kovový hustota: 10,58 gcm -3 další vlastnosti: kujné a tažné, výborná tepelná a elektrická vodivost vůbec nejlepší vznik: podobnými principy jako měď výskyt: Kanada, Mexiko, Bolívie, Rusko, Francie, Kutná Hora, Jihlava, Havl. Brod, Jáchymov, Příbram využití:. zajímavost: v ryzím stříbře často příměs zlata, často je výskyt vázán na galenit, možnost zaměnění s ryzím antimonem stříbro je ale mnohem měkčí, na vzduchu díky přítomnosti černá vzniká sloučenina.. odstraňuje se vyvařením v sodě 3

4 ZLATO - Au tvar: agregáty podobné jako u stříbra plíšky, drátky, krystaly v soustavě krychlové barva: kovově žlutá čím žlutější, tím ryzejší, může být ovlivněna příměsi (až bělavá barva), na tenkém plíšku zeleně prosvítá vryp: žlutý, někdy stříbrný lesk: kovový hustota: 19,3 gcm -3 další vlastnosti: výborná kujnost velmi tenký plíšek využívá se k pozlacení, el. vodivost, velmi málo reaktivní, nereaguje s kyselinami pouze s. (HNO 3 + HCl) protože nereaguje s kyselinami, říká se o zlatu, že je to kov výskyt: - primární naleziště zlatonosné rudy (v oblasti křemenných žil) výlevné horniny doprovází ho pyrit, chalkopyrit, sfalerit, galenit - sekundární naleziště náplavy řek nuggety (valouny) Chille 153 kg, Austrálie 84, 69, 54 a 50 kg rýžování - JAR, Sibiř, USA Kalifornie, Aljaška Klondike zlaté horečky - Kremnica, B. Štiavnica, Rumunsko, Jílové u Prahy, Kašperské Hory využití: symbol moci (Tutanchamon -110 kg, Aztékové, Inkové), středověk alchymisté kámen mudrců, vytěženo tun, celosvětové zásoby asi tun (1/2 ve státním a soukromém vlastnictví), podklad světových měn, mincovnictví, lékařství zubní náhrady, šperky, ušlechtilé slitiny, elektronika zajímavost: nejčistší zlato 99,7 % ryzosti, v přírodě často směsi se stříbrem (při velkém množství stříbra se označuje jako elektrum), Fe, Cu, Bi,.., ryzí zlato v přírodě rozptýleno v pyritu a dalších rudách čistota zlata karáty, ryzí zlato 24 karátů, karát pochází z jednotky hmotnosti.. 1/24 hmotnosti celkem 24 karátů (pokud má 14 karátů obsahuje 14 dílů zlata a 10 příměsí) Kolik dílů zlata obsahuje 18 karátové zlato?. ŽELEZO - Fe tvar: tvoří zrna, šupinky, kapky v horninách, krystaly krychlové barva: ocelově šedá - černá lesk: kovový lom: hákovitý hustota: 7,9 gcm -3 další vlastnosti: paramagnetický tzn... výskyt: vzácně snadno oxiduje (reaguje se vzdušným kyslíkem na sloučeniny ), Německo, meteority s obsahem niklu, Grónsko využití: nejpoužívanější kov ocel, litina zajímavost: často obsahuje příměs niklu a dalších prvků PLATINA - Pt tvar: zrnka, šupinky, vzácně krystaly v krychlové soustavě barva: stříbřitě šedá až bílá lesk: kovový hustota: 21,4 g cm -3 další vlastnosti: kujná, nereaguje s O 2, s kyselinami pouze s lučavkou královskou, T tání = 2000 C výskyt: v doprovodu dalších kovů, v naplaveninách Kalifornie, Ural, Kanada 4

5 využití: lékařství, katalyzátor, šperky, slitiny zajímavost: RTUŤ - Hg tvar: za normální teploty kapalná, při teplotě 38,9 C šesterečné nebo klencové krystaly barva: stříbřitě bílá lesk: třpytivý kovový hustota: 13,5 gcm -3 další vlastnosti: velmi jedovaté páry, nesmáčivá výskyt: jako kapičky na rumělce (cinabaritu), ve vulkanických oblastech Německo, Španělsko, Itálie, u nás využití: teploměry, amalgámy (slitiny rtuti) v zubařství, nátěry lodí, zajímavost: ve středověku podobné využití jako arzen v alchymii a v lékařství léčení Otázky: Kterého z těchto prvků se asi nejvíce průmyslově zpracovává? Na základě znalosti hustoty prvků je seřaďte podle stoupající hmotnosti Které z prvků (či jejich anionty) jsou jedovaté?. Sulfidy - sloučeniny síry s kovem, odvozené od sulfanu (sirovodíku) - často kovového vzhledu - často jako zdroj kovů rudy olovo, zinek, měď, stříbro, rtuť - většinou v magmatických horninách, část v meteoritech - rozdělujem na: - 1) kovové - a) stříbrného vzhledu - b) zlatého vzhledu - 2) nekovové 1) kovové stříbrného vzhledu GALENIT PbS leštěnec olověný tvar: celistvé, zrnité nebo vláknité agregáty, soustava.. barva: olověně šedá stříbřitě bílá (namodralá) lesk: kovový štěpnost: dokonalá podle krychle lom: lasturnatý hustota: gcm -3 nápadně těžký vznik: krystalizací z roztoků, sublimací sopečných plynů (spolu s pyritem, sfaleritem, chalkopyritem) výskyt: Rusko, USA, Austrálie, Polsko, Rakousko, Příbram, Stříbro 5

6 využití: nejdůležitější olověná ruda 87 % olova (z ní i stříbro asi polovina světové produkce), zajímavost: sloučeniny olovnaté jedovaté, v galenitu mnoho příměsí Ag, Cu, Zn, Fe ANTIMONIT sulfid antimonitý tvar: často jehlicovité krystaly, sloupcovité či paprsčité agregáty (též zrnité), soustava kosočtverečná barva: kovově šedá s modravým odstínem lesk: kovový štěpnost: dokonalá ve směru podélné osy krystalu hustota: 4,6 další vlastnosti: taje již v plameni svíčky vznik: v žilách, spolu s dalšími minerály, často se zlatem výskyt: Bolívie, JAR, Čína, Boněnov u Mar. Lázní, Krásná Hora u Sedlčan, Příbram využití: antimonová ruda, ve starém Řecku příprava mastí a líčidel, alchymisté projímadlo a dávidlo (antimonové sklo), k čištění zlata, výroba slitin (liteřina Pb + Sb), barvivo do kaučuku, barvy, lékařství, pyrotechnika rozpoznání kápnout NaOH objeví se oranžová až žlutá skvrna po rozetření kapky zčervená zajímavost: největší krystal z Japonska 60 cm 2) kovové zlatého vzhledu PYRIT FeS 2 kyz železnatý disulfid železa tvar: časté krychlové krystalky, častý tvar dvanáctistěn pětiúhelníkový - váš úkol ho sestavit barva: zlatožlutá, mosazná (bledší než u chalkopyritu a sytější než u markazitu) někdy náběh do zelena, růžova, modra vryp: černý lesk: kovový štěpnost: není lom: nerovný.. hustota: 5,1 další vlastnosti: rýhování na krychlových plochách vznik: ve vyvřelých horninách, v uhlí, krystalizace z roztoku (spolu s dalšími sulfidy), také v usazeninách s podílem organických zbytků výskyt: nejrozšířenější sulfid vůbec, Španělsko Rio Tinto, Itálie (Elba), Zlaté Hory v Jeseníkách, Příbram, Kutná Hora, oblast hnědouhelné pánve Chvaletice, Hromnice na Plzeňsku v břidlicích, využití:.. zajímavost: rozpadá se na hnědý limonit a sírany železa rozpustné ve vodě - ve stavebnictví se nesmí používat kameny s pyritem, Inkové z nich vyráběli zrcadla kámen Inků, při rozbíjení jiskří, někdy vznikající krystaly opisují terén mají úplně jiný, netypický tvar vápenec, křemen 6

7 MARKAZIT FeS 2 kyz kopinatý tvar: sloupcovité krystaly, paprsčité až vláknité agregáty, soustava kosočtverečná (tvar ploché sekery, hroty kopí proto kyz kopinatý) barva: světložlutá s odstínem žluté, bledší než pyrit štěpnost: nedokonalá lom: nerovný hustota: 4,9 další vlastnosti: při úderu jiskří, je cítit zápach síry, stejné složení jako pyrit, ale jiné fyz. vlastnosti za normálních teplot nestabilní rozpadá se na kys. sírovou a limonit i ve sbírkách ničí krabičky a skřínky, při 400 C se mění na pyrit vznik: z roztoků o nízkých teplotách při povrchu, je mnohem méně častý než pyrit výskyt: Německo Krušné hory, Mostecko hnědé uhlí, Krkonoše Velká a Malá Úpa využití: výroba H 2 SO 4, zajímavost: nepříjemný ve stavebnictví horší než pyrit, z něho v uhelných elektrárnách do vzduchu SO 2 Otázka v čem je tedy rozdíl mezi pyritem a markazitem? Jak takovým látkám říkáme? CHALKOPYRIT CuFeS tvar: klínovitý nebo kulovitý vzhled, soustava čtverečná barva: mosazně žlutý, někdy do zelena, sytější barva než u pyritu, náběhové barvy do fialova vryp: zelenošedý až černý lesk: kovový štěpnost: není hustota: 4,2 vznik: jeden z nejčastějších rudných nerostů, krystalizace z horkých roztoků, v hlubinných vyvřelinách i v přeměněných horninách, spolu s dalšími sulfidy výskyt: Německo, Příbram, Krušné Hory využití: ruda mědi zajímavost: z něho vzniká minerál malachit 3) nekovové SFALERIT ZnS BLEJNO ZINKOVÉ tvar: zrnité, někdy stébelnaté agregáty, celistvý krychlová soustava, často dvojčatné srůsty barva: sfaleros =.. velké množství barev dáno příměsí železa vzácně čiré, žluté, zelené, červené, červenohnědé, až černý, světlé odrůdy jsou průsvitné s diamantovým leskem vryp: bílý, šedý, žlutý, hnědý lesk: diamantový, polokovový štěpnost: dokonalá podle dvanáctistěnu kosočtverečného velké množství štěpných ploch hustota: +- 4,1 další vlastnosti: při tření na porcelánové misce cítit po sirovodíku shnilá vejce vznik: velmi často s galenitem stejně jako ostatní sulfidy výskyt: Mexiko, Peru, Turecko, Španělsko, Srbsko, Příbram, Kutná Hora využití: zinková ruda pozinkování železných plechů, galvanické články, proti škůdcům, lékařství zajímavost: často obsahuje řadu i vzácných příměsí Cd, Mn, In, Ga, Tl, Hg, Cu, Sn, Ag, Pb, Au velmi významné pro těžbu, až do 18. stol. považován za olověnou rudu 7

8 RUMĚLKA CINABARIT - HgS tvar: kusový, agregáty jemnozrnné až celistvé, krystaly vzácné (Čína) klencová soustava barva: červená, s fialovým nádechem, do hněda příměsi, krystaly jsou průsvitné vryp: červený šarlatový lesk: diamantový štěpnost: dokonalá hustota: 8,2 vysoká! - spolu s tvrdostí významné pro poznání vznik: v oblastech sečné činnosti ještě vzniká v teplotách klem 80 C výskyt: Rusko, Falc- Německo, Almadan ve Španělsku již 700 let př. Kr., u nás využití: nejvýznamnější (a téměř jediná) ruda rtuti zajímavost: HALIT NaCl sůl kamenná Halogenidy tvar: nejčastěji v krychlích krychlová soustava, agregáty zrnité, vláknité, krápníkovité, kusová barva: čirá, příměsi červené, šedé, hnědé, tmavě modré (z radioaktivního záření) vryp: bílý, bezbarvý lesk: skelný až perleťový štěpnost: dokonalá podle krychle lom: lasturnatý hustota: 2,17 další vlastnosti: křehká, rozpustná ve vodě vznik: vysoušením moří (evapority), stepní sůl ze slaných jezer, sopečný sublimační produkt výskyt: Solná komora Rakousko (Hallstatt), Německo, USA, Čína, Rusko, Karpaty využití:. zajímavost: první nerost, který byl těžen, 2,5 g soli každý člověk každý den, v moři 27g na 1 litr, solné dómy, nasycený roztok 35,9 % soli otázky: Co je to nasycený roztok? Kolik chloridu sodného tedy obsahuje 150 g roztoku? SYLVÍN - KCl tvar: krychlová soustava, velké krystaly, agregáty zrnité, stébelnaté, kusové barva: bezbarvý šedý, žlutý, červený, průsvitné až průhledné vryp: bílý lesk: skelný štěpnost: dokonalá hustota: 2 další vlastnosti: rozp. ve vodě, hořkoslaná chuť, barví plamen fialově (draslík) rozlišovací znak od NaCl (ten barví žlutě) vznik: stejně jako halit výskyt: stejně jako halit, Německo, Rusko, Texas, Kanada, Etna, Vesuv, Mrtvé moře (vzniká i dnes) využití: KOH, hnojiva FLUORIT KAZIVEC CaF 2 tvar: zrnité, celistvé, paprsčité agregáty, krystaly v soustavě barva: vryp: bílý 8

9 lesk: skelný štěpnost: dokonalá podle osmistěnu hustota: 3,15 další vlastnosti: intenzivně světélkuje v UV světle luminiscence, také při zahřátí vznik: na rudných žilách v puklinách (spolu s cínovými rudami), v horských pramenech (z roztoků) výskyt: Velká Británie, Německo, USA, Cínovec, Jáchymov, Harrachov využití:.. zajímavost: podobné jsou baryt, apatit, ametyst 1) LED Oxidy - sloučeniny prvků a vodíku - dělí se na: - led M 2 O - oxidy trojmocných prvků M 2 O 3 - a) bezvodé krevel, korund, hematit - b) vodnaté hnědel, bauxit - oxidy čtyřmocných prvků MO 2 - a) bezvodé křemen, rutil, kasiterit (cínovec), uraninit (smolinec) - b) vodnaté opál, - podvojné oxidy magnetit (FeFe 2 O 4 ), chromit (FeCr 2 O 4 ), ilmenit (FeTiO 3 ), spinel MgAl 2 O 4 ) - původ oxidů různý: - magmatický - zvětrávání (pyrit limonit) - organický SiO 2 ze schránek drobných organizmů - rozsivky, mřížovci tvar: šesterečná soustava barva: čirá hustota: 0,92 další vlastnosti: při 0 C plastický výskyt: polární oblasti, velehory 2) Bezvodé oxidy trojmocných kovů KREVEL HEMATIT Fe 2 O 3 tvar: závisí na teplotě vysoká - šesterečné a klencové krystaly, nízké - tabulovité - tvoří růžice železné růže, ledvinovité masy lebníky, celistvé, zrnité agregáty barva: vryp: červenohnědý strup znak, jak rozlišit od rumělky lesk: polokovový až nekovový štěpnost: žádná hustota:.. další vlastnosti: po zahřátí magnetický, v kyselinách pomalu reaguje vznik: hlavně v usazeninách, velmi rozšířen, také z lávy, přeměnou magnetitu výskyt: Alpy pěkné krystaly, Elba zelená odrůda, Krušná Hora u Hudlic, Železný Brod, Mníšek pod Brdy 9

10 využití: železná ruda % železa 2. nejdůležitější (po magnetitu), jako barvivo, využíváno již velmi dlouho zajímavost: velké množství odrůd svá jména, i různě zbarvené díky Ti 2 O 3 ; způsobuje zbarvení půd do červena KORUND Al 2 O 3 tvar: sloupcovité klencové krystaly, kusově, zrnité agregáty (zrnité s různ. příměsi smirek) barva: bezbarvý., modrý (s titanem TiO 2 - rutil), červený. (s chrómem), fialový, oranžový atd. vryp: většinou bílý, někdy barevný lesk: skelný až diamantový, průhledný, průsvitný štěpnost: žádná lom: lasturnatý - nerovný ale křehký hustota: 4 vznik: v metamorfovaných horninách, na náplavech výskyt: Cejlon, Zadní Indie krásné krystaly, Pokojovice u Třebííče, Jizerská louka u Kouřimova náplavy safírového potoka využití: šperkařství svatováclavská koruna (největší 250 karátů), brusné materiály brousek na kosu, nože zajímavost: drahokamy. 3) vodnaté oxidy trojmocných kovů HNĚDEL LIMONIT FeO 3 * x H 2 O (často směs minerálů) tvar: amorfní, může mít tvar jiného krystalu, který vznikal spolu s ním, celistvý, kusový, ledvinitý barva: rezavě hnědá vryp: hnědožlutý štěpnost: není 4 záleží na množství vody hustota: 2,7 4,3 dle obsahu vody vznik: zvětráváním krevelu, pyritu, markazitu, přírodních ložisek železa přírodní rez výskyt: Rusko, Kuba, Příbramsko využití: obsahuje jen málo železa těží se na rudu pouze, je-li ho hodně zajímavost: barví do rezava půdy a horniny BAUXIT směs hydratovaných oxidů hliníku s příměsí oxidu železitého Al 2 O 3 * xh 2 O - nepřesné tvar: celiství až zrnitý barva: bílá až žlutohnědá až do ruda neuvádí se proč asi?. hustota: 2,3 3,5 další vlastnosti: podobný limonitu nižší hustota, rozlišení chemicky vznik: zvětráváním minerálů s hliníkem, v tropech laterální půdy, v krasech výskyt: Maďarsko, bývalá Jugoslávie, málo Rychnov nad Kněžnou využití: v podstatě jediná ruda hliníku zajímavost: jméno po nalezišti ve Francii.. 10

11 4) bezvodé oxidy čtyřmocných prvků KŘEMEN SiO 2 tvar: klencové a šesterečné krystaly šestiboký hranol s klencem nahoře a dole, kusový, často srůsty dvou krystalů dvojčata nepravidelný srůst barva: čirý a mnoho barev - odrůdy lesk: skelný, štěpnost: neštěpný lom: nerovný, lasturnatý.. hustota: 2,65 další vlastnosti: geologický teploměr 573 β křemen 870 tridymit 1470 crystobalit, kyselý, chemická odolnost ne vůči HF vznik: ve všech typech hornin, hojný, časté křemenné žíly výskyt: všude obecný křemen, písek, hojný v horninách (žula) využití: sklářství, v elektrotechnice, polodrahokamy šperkařství, měsíční kameny, zajímavost: křišťál (z řeckého krystallos = led zkamenělý led), 40 tun Brazílie, velké i Švýcarsko, drúzy záhněda.. barva), při radioaktivním ozáření, ještě tmavší až černý je.. ametyst příměs železa barva, symbol.., chrání před, - významný pro církev -... citrín barva.., vypálením ametystu, záhnědy, Španělsko, vydávány nesprávně za topazy prasolit barva - světle růženín růžový, znám krátce železitý křemen červenohnědý oxidy železa mléčný křemen mléčně zakalen modrý křemen zbarven rutilem nebo amfibolem avanturín červený, hnědý, zelený kovový lesk (fuchsit, hematit) sokolí oko, tygří oko prokřemeněnné krokydolity (křemičitany - azbestové) vláknitá struktura azbestu láme světlo, žíhaná struktura efekt očí JAR, Barma, Austrálie Chalcedon jeví se jako amorfní, celiství, ale je z mikroskopických krystalků, vzniká za nízkých teplot (do 120 c) blízko povrchu řadu odrůd: Pruhovaný chalcedon achát šedý a bílý, ale také barevný černý, hnědý, červený, žlutý, barveny i uměle (už ve starém Římě) onyx = černobíle pruhovaný achát, karneol červený, sardit hnědý, chryzopras zelený, jaspis různobarevný, pazourek šedé shluky v přírodní křídě, mandlovec hornina s acháty URANINIT SMOLINEC UO 2 tvar: vzácně krystaly krychlové, agregáty ztuhlá smůla barva: černá 4 6 hustota: 10,6 klesá se stářím další vlastnosti: radioaktivita postupný rozpad výskyt: Největší ložisko Kanada jezero Ontario, Příbramsko, Jáchymov využití: zajímavost: vždy obsahuje olovo produkt radioaktivního rozpadu 11

12 KASITERIT CÍNOVEC SnO 2 tvar: sloupcovité krystaly, často srůst dvojčata, stébelnaté, zrnité, kusové agregáty, valouny v náplavech, čtverečná soustava barva: hnědá (žlutá, šedá, červená, výjimečně bezbarvé) vryp: světle až tmavě hnědý, zřídka bílý 6,5 hustota: 6,9 další vlastnosti: často s příměsí Fe a Mn vznik: spolu se žulou, krystalizuje z plynů z magmatu výskyt: nejvíce (80 % světové těžby) Yuman Čína, Bolívie, Británie, Bretaň, u nás -... (Kr. Hory) využití:. zajímavost: nízká teplota tání, cínoví vojáčci 5) vodnaté oxidy čtyřmocných prvků OPÁL SiO 2 x nh 2 O tvar: amorfní, ledvinité, hroznovité útvary barva: bezbarvý, mléčný, žlutavý, oranžový, zelený lesk: opalizuje ve všech duhových barvách 5,5 6,5 - dáno množstvím vody hustota: 2,1 2,2 - vznik: při rozkladu křemičitanů výskyt: v trhlinách, tvoří krusty zajímavost: odrůdy drahý opál (Mexiko, Austrálie), ohnivý opál ohnivě červený (Mexiko), obecný opál většinou neprůhledný, bez barev, opál dřevitý dřevo zkamenělé prosycením opálovou hmotou PSILOMELAN SMĚS VODNATÝCH OXIDŮ MANGANU tvar: lebníkovitý barva: černá až tmavohnědá, modročerná, lesk: polokovový až matný 5 hustota: 4,6 vznik: vyplňuje mikroskopické dutiny v horninách podobný mechu výskyt: v okolí manganových rud - Chvaletice 6) podvojné oxidy MAGNETIT Fe 3 O 4 FeFe 2 O 4 tvar: krychlová, zrnité až celistvé agregáty barva: černá, neprůhledný vryp: černý lesk: kovový štěpnost: podle osmistěnu lom: lasturnatý (nerovný). hustota: 5,2 další vlastnosti: 12

13 vznik: z magmatu nejčastěji v čedičích, krystalizuje za vyšších teplot jako první, vzácněji také přeměnou a usazením výskyt: USA, Kanada, Rusko (Magnitogorsk), Švédsko (Kiruna), Krušné hory (Měděnec), Vlastějovice u Ledče nad Sázavou v přeměněných horninách - skarnech využití: nejvydatnější železná ruda % Fe, zajímavost: Říp tvořen čedičem v něm magnetit působí na magnetickou střelku (zaneseno v dělostřeleckých mapách), velké množství v čedičích na dně oceánů, ještě před tuhnutím se krystalky magnetitu orientují podle magnetických pólů Země podle toho se dá zjistit, kde hornina tuhla důkaz posunu zemských desek CHROMIT FeCr 2 O 4 tvar: krychlová, krystaly vzácně, zrnitý, často vtroušený v horninách, větší shluky a prorostlice se světlejšími minerály dodávají vzhled leopardí kůže barva: černá vryp: žlutohnědý lom: rovný 5,5 hustota: 4,6 další vlastnosti: podobný magnetitu, není magnetický (pouze slabě) vznik: z magmatu, v hlubinných vyvřelinách - perioditech výskyt: Zimbabwe, Norsko, Nový Zéland, Turecko, Srbsko využití:. zajímavost: Uhličitany - soli H 2 CO 3 - v přírodě vznikají reakcí nerostů s CO 2 rozpuštěným ve vodě - na vzduchu z činnosti povrchové vody - v hlubinách uhličité minerální vody KALCIT CaCO 3 tvar: šesterečná a klencová + jejich kombinace mnoho tvarů, lupenité, zrnité agregáty barva: bezbarvá, bílá, různá zabarvení - příměsi lesk: perleťový, matný až skelný štěpnost: dokonalá,podle klence, křehký hustota: 2,7 další vlastnosti: dvojlom světla, skrz vidíme např. písmo dvojitě, kyseliny ho rozkládají a uniká a my můžeme sledovat vznik: velmi hojný, srážením z roztoku mořské vody + činnost organizmů (korály, dírkonožci, houby, korýši), často jedinou složkou hornin vápenec, mramor (překrystal. za vyšších teplot + příměsi), často tvoří drúzy a geody výskyt: pohoří Alpy, Jura, křídové útesy (křída dírkonožci)) Anglie Dover, Rujána, Příbramsko, krasové oblasti u nás.. a. využití: stavebnictví (vápno, malta, obklady fasád), sochařství, chemický průmysl, polarizační hranoly (islandský čistý vápenec vzácný), hutnictví do vysokých pecí struska, 13

14 zajímavost: krasové jevy částečně rozpustný ve vodě: CaCO 3 + H 2 O + CO Ca(HCO 3 ) 2 - na jiném místě zase se usadí vznik krasových jeskyní a krápníků stalaktity, stalagmity, stalagnáty - způsobuje tvrdost vody vodní kámen - travertin vápenec vzniklý činností rostlin a živočichů pokrytí krustou stromatolity doklad evoluce, různobarevné, obklady ARAGONIT CaCO 3 tvar: kosočtverečná soustava, polymorfie, srostlice, paprsčité agregáty barva: bezbarvý, bílý, různé barvy podle příměs lesk: skelný štěpnost: neznatelná hustota: 2,92 další vlastnosti: méně stabilní, proto se vyskytuje méně, mění se na kalcit vznik: vysrážení z roztoků (vřídel) využití: dekorace, broušení, desky stolů, přívěsky, brože.. zajímavost: odrůdy hrachovec ve formě zrníček, vřídelní kámen vrstevnaté krystaly (Goethe ho označoval za drahokam), železný květ keříčkovité agregáty, onyx na trhu, drahý MAGNEZIT MgCO 3 tvar: krystaly vzácně klencové, zrnité, stébelnaté, celistvé agregáty barva: bezbarvý, bílý až nahnědlý, hnědý až černý příměs FeCO 3 lesk: skelný, matný štěpnost: dokonalá podle klence lom: lasturnatý hustota: 3,1 další vlastnosti: šumí v kyselině, světélkuje modrobíle v UV záření vznik: 1) reakcí vápenců s roztoky bohatými na hořčík 2) zvětráváním hadců horniny bohaté na Mg a další způsoby výskyt: Norsko, Řecko, Polsko, východní Alpy, Křemže, Mor. Budějovice, Č-M vrchovina využití:.. zajímavost: plete se s vápencem, není ho třeba poznat DOLOMIT CaMg(CO 3 ) 2 CaCO 3.MgCO 3 podvojný uhličitan tvar: soustava klencová, jemnozrné až hrubozrnné agregáty barva: bezbarvý, bílý až do růžova a žluta podobně jako předchozí vryp: bílý lesk: perleťový, štěpnost: dokonalá lom: lasturnatý hustota: 2,85 další vlastnosti: v kyselinách šumí jen velmi málo tím rozpoznat, světélkuje v UV záření vznik: nahrazením vápence výskyt: tvoří stejnojmennou horninu Dolomity, Západní Karpaty, Slovenské rudohoří, Příbram, Jáchymov 14

15 využití: vyzdívání tavících pecí, hnojivo, zdroj hořčíku, dlažební kostky barevné růž, modré zajímavost: odolnější, tvrdší, tvoří tzv. bradla kopec denudace ne dolomit čumí z kopce OCELEK SIDERIT FeCO 3 tvar: soustava klencová, zrnité, celistvé agregáty, hroznovité agregáty barva: hnědá, žlutavá, šedá, hnědozelená, hnědočerná vryp: bílý, nažloutlý lesk: skelný, průsvitný štěpnost: dokonalá lom: nerovný, lasturnatý.. hustota: 3,8 další vlastnosti: šumí po kápnutí horké kyseliny, zvětráváním se mění na limonit, obsahuje dost manganu vznik: vždy za nepřítomnosti kyslíku, kryst. z roztoku, rudné žíly, z mořské vody výskyt: Kanada, Portugalsko, Německo, Rakousko, Příbram, Beskydy, uhelné pánve - Kladno využití: železná ruda jeho obsah železa je.% AZURIT 2CuCO 3. Cu(OH) 2 tvar: jednoklonná soustava, kusové agregáty, barva:.., časem zezelená protože.. vryp: modrý lesk: skelný, krystaly průsvitné až průhledné štěpnost: dokonalá 3,5 hustota: 3,8 další vlastnosti: nestálý přeměna na malachit, svým výskytem doprovází měděné rudy vznik: druhotný minerál vzniká působením povrchové vody nebo prosakující vody s obsahem kyslíku výskyt: Namibie krásné krystaly, Maroko, Německo, využití: šperkařství, modré barvivo - zezelená MALACHIT CuCO 3.Cu(OH) 2 tvar: jednoklonná soustava, nejrůznější agregáty trsovité, paprsčité barva:., modrozelená vryp: zelený lesk: skelný, hedvábný štěpnost: dobrá 3,5 hustota: 4 vznik: druhotný minerál přeměna minerálů s mědí, tvoří zelený povlak výskyt: Austrálie, Německo, USA, Příbram, Jáchymov, Český Brod, Podkrkonoší využití: šperky, ozdobné předměty, dříve proti nemocem dávidlo, líčidlo, při kolikách zajímavost: výskyt spolu s azuritem, ukazatelé ložisek rud mědi - soli kyseliny sírové - většinou měkké, světlé s nízkou hustotou Sírany 15

16 SÁDROVEC CaSO 4. 2H 2 O tvar: jednoklonná, kryst. tabulkovité, sloupcovité až jehličkovité, časté srůsty dvojčata vlaštovčí ocas, celistvé agregáty, hrubě deskovité mariánské sklo, pestrý vzhled barva: bezbarvý až šedý, náběhové barvy (oranžové, žluté) vryp: bílý až šedavý lesk: perleťový, skelný, hedvábný; průsvitný až průhledný (mariánské sklo) štěpnost: dokonalá lom: tříšťnatý. lze rýpat nehtem hustota: 2,3 vznik: vypařování slané vody, srážením z roztoku, při zvětrávání pyritu se uvolňuje kyselina sírová ta působí na vápenec výskyt: Německo, Francie. Itálie využití:.. zajímavost: v oblastech bohatých sádrovcem krasové jevy, odrůda průsvitný, celistvý zrnitý, selenit vláknitý s hedvábným leskem, mariánské sklo deskovitý průhledný, pouštní růže růžicovité agregáty, sádrovcové sedmikrásky - paprsčité ANHYDRIT CaSO 4 tvar: kosočtverečná, zrnité agregáty barva: čirá, různá zbarvení do modra, červena lesk: skelný 3,5 hustota: 3 výskyt: na ložiskách soli a sádrovce, Německo, Polsko, Krušné Hory využití: výroba síranu amonného, ozdobný kámen, výroba kyseliny sírové zajímavost: pohlcuje vodu sádrovec hadí alabastr CHALKANTIT MODRÁ SKALICE CuSO 4. 5H 2 O tvar: vzácně krystaly trojklonná- uměle, ledvinité agregáty, výkvěty barva: Vryp: bezbarvý lesk: skelný, průhledný až průsvitný štěpnost: nedokonalá lom: lasturnatý 2,5 hustota: 2,3 další vlastnosti: dobře rozpustný ve vodě, při napití nevolnost, odporná chuť, jedovatý vznik: sekundární minerál přeměnou na ložiskách mědi výskyt: Německo, Španělsko, Slovensko, Chile využití:. zajímavost: v důlních chodbách vytváří krápníky BARYT TĚŽIVEC BaSO 4 tvar: kosočtverečná tabulkovité, sloupcovité krystaly; lupenité, stébelnaté agregáty, pestrý vzhled barva: bezbarvý, bílý, šedý, modrý, hnědý, žlutý vryp: bílý lesk: skelný, perleťový, matný štěpnost: dobrá 16

17 lom: lasturnatý, tříštivý 3-3,5 hustota:. další vlastnosti: nápadně těžký - těživec vznik: krystalizací z roztoku, usazováním výskyt: Polsko, Německo, USA, Karlovarsko, Teplicko radiobaryt slabě radioaktivní, Dědova Hora, Krušná Hora u Berouna využití:.. zajímavost: nejrozšířenější minerál baria Fosforečnany - fosfáty - soli kyseliny H 3 PO 4 a kovů - vznikají oxidací sulfidů, často měkké, křehké, barvité, dobře krystalizují APATIT Ca 5 (PO 4 ) 3 (F,Cl,OH) tvar: šesterečné sloupcovité krystaly, drúzy jehličkovité až sloupcovité až několik kg barva: čirá, bílá, zelená, modrá, fialová, hnědá vryp: bílý lesk: skelný, mastný na různých plochách, průsvitný až průhledný štěpnost: špatná lom: lasturnatý až nerovný.. hustota: 3 další vlastnosti: náhrady Ca, různý poměr F a Cl různé odrůdy vznik: z magmatu, v pegmatitech velké krystaly, při přeměnách, na rudných žilách výskyt: Cínovec, Krupka, Horní Slavkov, Norsko, Kanada, Rusko - Kola využití: zajímavost:., apatao =.. FOSFORIT - souhrnné označení pro směsi fosforečnanů (vápenatých) převážně organogenního původu, z ptačího trusu guano, využití jako hnojivo superfosfát Vánoční ostrovy TYRKYS (CuAl 6 (PO 4 )(OH)8.4H 2 O - zásaditý fosforečnan hlinitý, další minerály tvar: trojklonné, celistvý, zrnité agregáty barva: vryp: bílý lesk: skelný, průhledný, celistvé jsou opaktní štěpnost: dobrá lom: lasturnatý hustota: 2,5 zajímavost: do Evropy z - tyrkys 17

18 Křemičitany - = silikáty, sloučeniny křemíku a kyslíku a různých kov. i nekov. prvků - základní stavební jednotkou jsou čtyřstěny tetraedry (SiO 4 ) 4- - největší a nejrozšířenější skupina, hlavní součást hornin - bývají tvrdé, průhledné až průsvitné s průměrnou hustotou - jejich struktura závisí na způsobu vazby čtyřstěnů 1) silikáty s nezávislými tetraedry (nesosilikáty) - nezávislé - tetraedry jsou rozhozeny jako ostrůvky v krystalické mřížce, vyšší tvrdost, pseudošesterečná a pseudokrychlová souměrnost OLIVÍN (Mg,Fe) SiO 4, více Mg tvar: kosočtverečná, zrnité agregáty, tvoří vyrostlice větší krystaly barva:, oxidací Fe až do červena lesk: skelný štěpnost: nedokonalá lom: lasturnatý.. hustota: 3,3 další vlastnosti: vznik: krystalizace z magmatu (jako první) ve vyvřelých horninách bazické horniny - čedič, gabro, peridotit, náplavy výskyt: Kozákov (Smrčí) olivínové koule, Podkrkonoší, Semily, Německo, Švýcarsko, ostrov Zebirget v Rudém moři drahokamové odrůdy, meteority (1749 vých. Sibiř), u nás dost v čediči využití:... zajímavost: k nám při křižáckých výpravách, drahokamová odrůda -.. GRANÁT Mg, Fe, Mn, Ca ox. číslo II a Al, Fe, Cr ox. číslo III SiO 4 tvar: krychlová soustava, 12 a 24 stěny, okrouhlá zrna, barva: podle odrůdy, není modrý, záleží na poměru složek převážně červené až hnědé lesk: skelný štěpnost: neštěpný lom: lasturnatý hustota: 3,5 4,5 výskyt: obecně ve všech typech hornin, nejvíce na kontaktních horninách využití: jako brusný materiál, laser, drahé kameny prsteny, náušnice, náhrdelníky zajímavost: odrůdy: pyrop (český granát) barva:. (barva českých dána příměsí chromu) Mg, Al, krystaly ve velkých hloubkách odpad při těžbě diamantů, JAR, české středohoří, využíván už od středověku korunovační klenoty almandin červený do fialova, Fe Al, nejrozšířenější granát, v přeměněných horninách rula, svor, granulit, amfibolit, těžen v Indii, Austrálii, Madagaskar, Jeseníky, okolí Čáslavi spessartin oranžový až žlutý, Mn, Al spolu s almandinem, většinou popraskaný, nedokonale vybarvený, Puklice u Jihlavy, grosular angreštově zelený až červený, Ca Al, když červenohnědý příměs železa hesonit, vzniká na horninách v kontaktu s vápencem, Srí Lanka, Pákistán, Jeseníky, Šumperk andradit rezavě hnědý, ale i rudý a zelený, Ca Fe, ve skarnech, Vlastějovice u Ledče nad Sázavou 18

19 uvarovit sytě zelený smaragdová barva, Ca Cr, velmi vzácný, USA, Kanada topazolit žlutý, čirý, Itálie, Švýcarsko melanit černý démantoid nejvzácnější granát, žlutý, zelený, diamantový lesk, velmi září, Švýcarské Alpy, Kongo Čukotka, Otázka: Můžeme se někde v Táboře setkat s granáty?.. TOPAZ Al 2 SiO 4 F 2 tvar: kosočtverečná soustava, lesklé sloupcovité krystaly - hranoly, stébelnaté agregáty, často drúzy barva:.. vryp: bílý lesk: skelný, průsvitný štěpnost: dokonalá v 1 směru hustota: 3,4 3,6 další vlastnosti: velmi křehký výskyt: v pegmatitech, vyrostlice v drúzách, ve vyvřelinách, v náplavech, Brazílie, Ural, Japonsko, Srí Lanka, Cínovec, Písek, Slavkovský les využití: drahokam nejoblíbenější medově žluté, růžové, modré, bezbarvé brilianty (pozor také diamanty), čočky, brusivo zajímavost:.. 2) silikáty a kruhovou vazbou tetraedrů (cyklosilikáty) - uzavřené - tetraedry spojeny do kruhu - klencová nebo šesterečná soustava BERYL Be 3 Al 2 (Si 6 O 18 ) tvar: šesterečná soustava, sloupcovité krystaly, značně veliké až 5,5 m barva: bezbarvý, žlutavý, nazelenalý, modrý atd. lesk: skelný štěpnost: nedokonalá na rozdíl od topazu, se kterým se může splést hustota: 2,6 2,9 další vlastnosti: vznik: krystalizace z roztoku vyvřelin, vyrostlice v pegmatitech výskyt: u nás obecný beryl Slavkov, Cínovec, Písek využití:... zajímavost: vytváří drahokamové odrůdy (=zelený kámen), Kolumbie, Ural, Rakousko, čiré broušené smaragdy z Kolumbie jsou vůbec nejdražší kameny na světě modrý v různé sytosti a v různých odstínech, Brazílie, Zabajkalí žlutý Srí-Lanka 19

20 TURMALÍN borosilikáty B nahrazuje některé Si dále obsahuje Al, B, Fe, Na, Li, Mg, Ca, F tvar: klencová soustava, sloupcovité krystaly trojhranné, na plochách výrazné rýhování barva: černá, růžová (Li), zelená (Mg a Li), hnědá, modrá zonální zbarvení lesk: skelný štěpnost: není hustota: 3,1 výskyt: v pegmatitech, Německo, Norsko, Madagaskar, Kalifornie využití: drahokamy barevné, polarizátory světla zajímavost: odrůdy. černý Písecko. růžový Bystřice nad Pernštejnem. - zelený 3) silikáty s řetězcovou vazbou tetraedrů (inosilikáty) - řetězovité - tetraedry v dlouhých jednoduchých nebo dvojitých řadách - mají několik štěpných rovin - krystaly stébelnatého nebo vláknitého vzhledu PYROXENY jednoduchý řetězec jednoklonné klinopyrexeny, kosočtverečné ortopyroxeny, důležité horninotvorné minerály, různé doplňkové prvky Ca, Li, Mg, Fe, Al mají pravoúhlou štěpnost rozdíl od amfibolů (ty tupý úhel), na průřezu osmiúhelník (amf. šesti) všechny mají podobné vlastnosti AUGIT (klinopyroxen) tvar: směsný krystal čtyři členy, krátké sloupcovité krystaly, dvojčatné srůsty barva: hnědočerná až černá, do zelena lesk: skelný štěpnost: nedokonalá 5-6 hustota: 3,5 výskyt: ve tmavých vyvřelých horninách, využití: horninotvorný minerál zajímavost: JADEIT celistvý agregát, světle zelený, ozdobný, podobný NEFRIT (patří mezi amfiboly) AMFIBOLY dvojitý řetězec, obsahují vodu, jednoklonné (klinoamfiboly), kosočtverečné (ortoamfiboly), skupina horninotvorných minerálů Obecný amfibol, čedičový amfibol (tmavší černý) - jednoklonné tvar: sloupcovité až vláknité agregáty barva: tmavozelená, tmavohnědá lesk: skelný, neprůhledný štěpnost: dokonalá, úhel hustota: 3,3 další vlastnosti: křehký výskyt: v magmatických horninách gabra, čediče, přeměnou pyroxenů, české středohoří zajímavost: nefrit podobný jako jadeit 20

21 4) silikáty s vrstevnou vazbou tetraedrů (fylosilikáty) vrstevnaté - každý tetraedr vázán na tři sousední tak vznikají plochy z jednotlivých vrstev - tabulkovitý až šupinatý vzhled - výborná štěpnost po vrstvách - pseudošesterečná symetrie MASTEK TALEK Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 tvar: jednoklonná, agregáty šupinkaté, celistvé (označují se jako tuček) barva: bílá až zelená vryp: bezbarvý lesk: perleťový štěpnost: dokonalá, štěpné lupínky jsou ohebné. hustota: 2,7 další vlastnosti: na omak mastný vznik: druhotný minerál, hydrotermálně z bazických hornin, přeměnou dolomitů výskyt: Německo, Polsko, Švédsko, Sobotín na Moravě využití:.. SLÍDY - MUSKOVIT KAl 2 (AlSi 3 O 10 )(OH,F) 2 světlá slída tvar: jednoklonná, lupenité barva: bezbarvá, žlutavá, do hněda, do zelena vryp: světlý lesk: perleťový, v tenkých lupíncích průhledná hustota: 2,75 další vlastnosti: pružná, tepelná a chemická stálost, nevodivost, nehořlavost vznik: z magmatu v kyselých horninách, přeměnou v přeměněných horninách výskyt: Anglie, Rusko Ural, Dakota, Brazílie, Písecko, Horní Slavkov, Přibyslavice využití:. zajímavost: největší krystal 25 tun 2,5 x 3,5 m BIOTIT TMAVÁ SLÍDA K(Mg,Fe) 3 (AlSi 3 O 10 )(OH,F) 2 tvar: jednoklonná, jinak jako předchozí tabulky, lupínky barva: černá, tmavě hnědá, vryp: bílý lesk: třpytivý až kovový, průhledný až neprůsvitný štěpnost: dokonalá hustota: 2,6 3,0 další vlastnosti: ohebný až pružný výskyt: nejběžnější slída, složka žul i metamorfovaných hornin svory, ruly využití: izolační materiál zajímavost: podobný, ale světlejší je flogopit 21

22 JÍLOVÉ MINERÁLY Kaolinit Al 4 (Si 4 O 10 )(OH) 8 křemičitan s obsahem vody tvar: šesterečná, velmi malé krystaly - mikrokrystalický barva: bílá 1 2 otírá se o prsty hustota: 2,6 vznik: zvětráváním živců výskyt: Karlovarsko, Plzeňsko, Znojemsko využití:.. zajímavost: jiné jílovité minerály výroba cihel, šamotu, bahenní souboje SERPENTIN Mg 4 (Si 4 O 10 )(OH) 8 tvar: pouze agregáty, často vláknité, (jednoklonná), skupina minerálů barva: zelená, zelenošedá další vlastnosti: ohebná vlákna, spřádají se, vznik: hlavní minerál hadců z magmatu, výskyt: využití: výroba azbestu nehořlavý materiál zajímavost: u nás hadcový azbest chryzotil M. Lázně, Kutnohorsko, zvláštní typ ekosystému hadcová flóra Mohelenská step 5) silikáty s prostorovou vazbou tetraedrů (tektosilikáty) prostorově vázané - tetraedry se spojují do nekonečného prostorového útvaru ŽIVCE velmi časté horninotvorné minerály ORTOKLAS DRASELNÝ ŽIVEC tvar: jednoklonná, podobný vápenci a křemenu, krystaly tabulkovité nebo sloupcovité, časté srostlice karlovarská dvojčata barva: narůžovělý, bílý, nažloutlý růžový vždy ortoklas, bílý nejde poznat lesk: skelný, perleťový štěpnost: dokonale ve dvou směrech lom: v 1 směru. hustota: 2,5 vznik: krystalizací z magmatu bohatého na Si, využití: keramické zpracování porcelán, glazury, izolátory, šperkařství, horninotvorný minerál žuly, ruly, pegmatity PLAGIOKLASY SODNOVÁPENATÉ ŽIVCE tvar: trojklonná, sloupcovité, lupenité krystaly, zrnité, kusové agregáty barva: bílá, modravě šedá těžko se poznává poznat ortoklas hustota: 2,6 další vlastnosti: odrůda labradorit - pestrá barvoměna zdobný kámen (obložení budov) vznik: z magmatu chudšího na Si výskyt: běžný minerál gaber, čedičů, andezitů (tmavých vyvřelin) využití: keramika 22

23 zajímavost: jedná se o izomorfní směs albitu a anortitu, vyjadřuje se procentuálním zastoupením anortitu (albit, oligoklas, andezín, labradorit, bytownit, anortit) první tři kyselé, ostatní bazické Organolity JANTAR - sukcinit tvar: zaoblená zrna, barva: medově žlutá, hnědavá, červenavá 2 2,5 hustota: 1,05 další vlastnosti: lze zapálit vznik: asi před 50 mil lety výskyt: největší naleziště Rusko - Kaliningrad zajímavost: exempláře velikosti lidské hlavy 10 kg, může obsahovat hmyz jurský park Whewellit.. a další postřehy: 23

Přírodopis 9. Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 15. hodina

Přírodopis 9. Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 15. hodina Přírodopis 9 15. hodina Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí VI. Uhličitany Uhličitany jsou soli kyseliny uhličité. Mají výrazně nekovový vzhled. Nejdůležitější

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy Mineralogie 4 Přehled minerálů -oxidy 4. Oxidy - sloučeniny různých prvků s kyslíkem - vodu buď neobsahují - bezvodé oxidy - nebo ji obsahují vázanou ve své struktuře - vodnaté oxidy (zpravidla jsou amorfní)

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_264 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 16. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými zástupci

Více

Geologie-Minerály I.

Geologie-Minerály I. Geologie-Minerály I. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Fyzikální vlastnosti minerálů: a) barva

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát Malý atlas minerálů. achát Acháty vznikají v dutinách vyvřelých hornin. Jsou tvořené soustřednými vrstvičkami různě zbarvených odrůd křemene a chalcedonu, které vyplňují dutinu achátová pecka. Nauč se

Více

Chemické složení Země

Chemické složení Země Chemické složení Země Geochemie: do hloubky 16 km (zemská kůra) Clark: % obsah prvků v zemské kůře O, Si, Al = 82,5 % + Fe, Ca, Na, K, Mg, H = 98.7 % (Si0 2 = 69 %, Al 2 0 3 =14%) Rozložení prvků nerovnoměrné

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

1. Co je to mineralogie = věda o minerálech (nerostech), podmínkách jejich vzniku, stavbě a chemickém složení

1. Co je to mineralogie = věda o minerálech (nerostech), podmínkách jejich vzniku, stavbě a chemickém složení Přírodopis 9. třída pracovní list Téma: Mineralogie Jméno:. 1. Co je to mineralogie = věda o minerálech (nerostech), podmínkách jejich vzniku, stavbě a chemickém složení 2. Definice minerálu = nerost =

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu. Nekovy

Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu. Nekovy Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu - 1) nekovové C, S - 2) kovového charakteru metaloidy As, Sb, Bi - 3) kovové kovy Cu, Ag, Au, Fe, Pt, Ir, Pd Původ

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem).

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). 4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). Výskyt: Oxidy se vyskytují ve svrchních částech zemské kůry (v místech, kde je litosféra

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

Laboratorní práce č. 4

Laboratorní práce č. 4 1/8 3.2.04.6 Uhličitany kalcit (CaCO3) nejrozšířenější, mnoho tvarů, nejznámější je klenec, součást vápenců a mramorů - organogenní vápenec nejvíce kalcitu usazováním schránek různých živočichů (korálů,

Více

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_263 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 CO JE MINERÁL

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní zájem

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY Přírodopis 9 14. hodina Přehled minerálů KŘEMIČITANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí V. Křemičitany Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ). Tyto minerály tvoří největší

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_268 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1 HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Mineralogický systém skupina I - prvky

Mineralogický systém skupina I - prvky Mineralogický systém skupina I - prvky Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 11. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými nerosty, které

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Sada Přírodopis 6-9 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie Úvod do mineralogie Specializovaná věda zabývající se minerály (nerosty) se nazývá mineralogie. Patří mezi základní obory geologie. Geologie je doslovně věda o zemi (z řec. gé = země, logos = slovo) a

Více

Určování hlavních horninotvorných minerálů

Určování hlavních horninotvorných minerálů Určování hlavních horninotvorných minerálů Pro správné určení horniny je třeba v prvé řadě poznat texturu a strukturu horninového vzorku a poté rozeznat základní minerály, které horninu tvoří. Každá hornina

Více

7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY

7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY 7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY Fosforečnany jsou soli kyseliny trihydrogenfosforečné. Fosforečnany vznikají během procesu tuhnutí magmatu v hlubokých vrstvách zemské kůry. Hlavními představiteli třídy

Více

Opakování hydroxidy, halogenidy, oxidy; sulfidy Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Opakování hydroxidy, halogenidy, oxidy; sulfidy Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_02_09

Více

GEOLOGIE. Stavbou Země, jejím sloţením, tvarem se zabývají geologické vědy:

GEOLOGIE. Stavbou Země, jejím sloţením, tvarem se zabývají geologické vědy: GEOLOGIE NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Naše Země je součástí vesmíru. Ten vznikl tzv. teorii velkého třesku před 10-15mld. Let. Vesmír je tvořen z galaxii hvězdné soustavy (mají tvar disku a tvoří je miliardy hvězd).

Více

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Aby se člověk naučil poznávat kameny, musí si je osahat. Žádný sebelepší atlas mu v tom příliš nepomůže. Proto jsme pro vás připravili přehledné

Více

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 c) BAZICKÉ: Melafyr -

Více

PŘECHODNÉ PRVKY - II

PŘECHODNÉ PRVKY - II PŘECHODNÉ PRVKY - II Měď 11. skupina (I.B), 4. perioda nejstabilnější oxidační číslo II, často I ryzí v přírodě vzácná, sloučeniny kuprit Cu 2 O, chalkopyrit CuFeS 2 měkký, houževnatý, načervenalý kov,

Více

01 ZŠ Geologické vědy

01 ZŠ Geologické vědy 01 ZŠ Geologické vědy 1) Vytvořte dvojice. PALEONTOLOGIE HYDROLOGIE PETROLOGIE SEISMOLOGIE MINERALOGIE VODA NEROST ZEMĚTŘESENÍ ZKAMENĚLINA HORNINA 2) K odstavcům přiřaďte vědní obor. Můžete využít nabídky.

Více

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor VY 32_INOVACE_02_02_VL Téma Horniny a nerosty Anotace Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor Mgr. Kateřina Svobodová Jazyk

Více

Stavba Země. pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro

Stavba Země. pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro Stavba Země pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro Stavba Země: astenosféra litosféra (zemská kůra a svrchní tuhý plášť) plášť 2 900 km

Více

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc.

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. Mineralogie pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF 2. Vlastnosti minerálů Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. J441 Fyzikální vlastnosti minerálů Minerály jako fyzikální látky mají

Více

Testové otázky ke zkoušce z předmětu Mineralogie

Testové otázky ke zkoušce z předmětu Mineralogie Testové otázky ke zkoušce z předmětu Mineralogie 1) Krystal můžeme definovat jako: homogenní anizotropní diskontinuum. Co znamená slovo homogenní? 2) Krystal můžeme definovat jako: homogenní anizotropní

Více

Minerály a horniny I. část

Minerály a horniny I. část Minerály a horniny I. část 1. Úvodem Minerály (nerosty) jsou tvořeny buď jednotlivými prvky, nebo častěji sloučeninami. Vznikly v průběhu geologických procesů. Rozlišujeme látky krystalické a amorfní.

Více

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků Téma: Kovy Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků kovy nekovy polokovy 4/5 všech prvků jsou pevné látky kapalná rtuť kovový lesk kujné a tažné vodí elektrický proud a

Více

2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY:

2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY: 2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY: Jedná se o chemické sloučeniny síry a kovu. Vznikají v zemské kůře při chladnutí magmatu krystalizací z jeho horkých vodných roztoků. Vznikají tak rudné žíly = ložiska

Více

SULFIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013. Ročník: osmý

SULFIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková SULFIDY Datum (období) tvorby: 14. 3. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s dvouprvkovými

Více

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad železo vyrábí Surové železo se zpracovává na litinu a ocel

Více

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

SOLI. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý SOLI Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s vlastnostmi solí,

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut.

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut. Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut.cz Doporučená literatura skripta: Chamra,S.- Schröfel,J.- Tylš,V.(2004):

Více

MINERÁLY I Minerály I

MINERÁLY I Minerály I MINERÁLY I Součástí projektu Geovědy vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu přihlásily. Situace ve výbavě školních kabinetů

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vznik a vlastnosti minerálů

Vznik a vlastnosti minerálů Vznik a vlastnosti minerálů Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 10. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s různými způsoby vzniku minerálů a s

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

Přednáška č. 7. Systematická mineralogie. Vybrané minerály z třídy: Oxidů, karbonátů, sulfátů a fosfátů

Přednáška č. 7. Systematická mineralogie. Vybrané minerály z třídy: Oxidů, karbonátů, sulfátů a fosfátů Přednáška č. 7 Systematická mineralogie. Vybrané minerály z třídy: Oxidů, karbonátů, sulfátů a fosfátů Třída oxidů Oxidy tvoří skupinu minerálů s relativně vysokou tvrdostí a hustotou a vyskytují se zpravidla

Více

K O V Y. 4/5 všech prvků

K O V Y. 4/5 všech prvků K O V Y 4/5 všech prvků Vlastnosti kovů 4/5 všech prvků jsou kovy kovový lesk dobrá elektrická a tepelná vodivost tažnost a kujnost nízká elektronegativita = snadno vytvářejí kationty pevné látky (kromě

Více

Mineralogie a petrografie

Mineralogie a petrografie Příručka pro učitele Pracovní listy správné odpovědi Mineralogie a petrografie pro 9. ročník ZŠ Mgr. Filip Kolbábek PRACOVNÍ LIST č. 1 (správné odpovědi) Prvky Téma: Prvky Pracovní list 1A Úkol č. 1 Spoj

Více

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny Neživá příroda 1.Vznik Země a Vesmíru Vesmír vznikl náhle před asi 15 miliardami let. Ještě v počátcích jeho existence vznikly lehčí prvky vodík a helium, jejichž gravitačním stahováním a zapálením vznikla

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Dělnická 9 tř. ZŠ základní / zvýšený zájem Předmět Přírodopis

Více

Moravský PísekP. Číslo projektu: : CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název. ové aktivity: Název DUM: : Nerosty prvky, halogenidy, sulfidy (prezentace)

Moravský PísekP. Číslo projektu: : CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název. ové aktivity: Název DUM: : Nerosty prvky, halogenidy, sulfidy (prezentace) Základní škola a Mateřsk ská škola, Moravský PísekP Číslo projektu: : CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčov ové aktivity: Využit ití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: : Nerosty prvky,

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin Oceánské sedimenty jako zdroj surovin 2005 Geografie Světového oceánu 2 Rozšíření sedimentů 2005 Geografie Světového oceánu 3 2005 Geografie Světového oceánu 4 MOŘSKÉ NEROSTNÉ SUROVINY 2005 Geografie Světového

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_32_INOVACE_05_PYRIT_27

VY_32_INOVACE_05_PYRIT_27 VY_32_INOVACE_05_PYRIT_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

Mineralogický systém skupina IV - oxidy

Mineralogický systém skupina IV - oxidy Mineralogický systém skupina IV - oxidy Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 10. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými minerály, které

Více

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Pro popis a charakteristiku minerálních druhů je třeba zná jejich základní fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto vlastnosti slouží k přesné

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_20

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

MINERÁLY II Minerály II

MINERÁLY II Minerály II MINERÁLY II Součástí projektu Geovědy vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu přihlásily. Situace ve výbavě školních kabinetů

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

Chlor Cl 1. Výskyt v přírodě: Chemické vlastnosti: Výroba: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Významné sloučeniny: 5. Použití: 6. Biologický význam: Kyslík O

Chlor Cl 1. Výskyt v přírodě: Chemické vlastnosti: Výroba: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Významné sloučeniny: 5. Použití: 6. Biologický význam: Kyslík O 1. Výskyt v přírodě: NaCl - kamenná sůl KCl - sylvín Významným zdrojem je mořská voda. Chlor Cl 2. Chemické vlastnosti: Chlor je žlutozelený, štiplavě zapáchající plyn. Je prudce jedovatý, leptá a rozkládá

Více

VY_32_INOVACE_10_KORUND_27

VY_32_INOVACE_10_KORUND_27 VY_32_INOVACE_10_KORUND_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

Solné rekordy. Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují.

Solné rekordy. Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují. Soli nad zlato Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Solné rekordy Úkol 1a: Na obrázku

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 15. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA III

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA III MINERALOGICKÁ SOUSTAVA III PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_269 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované Horninotvorné minerály Magmatické horniny Hlavní témata dnešní přednášky Co jsou to minerály a horniny Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti Systém minerálů Vznik minerálů Přehled hlavních horninotvorných

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 12.3.2013

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Sedimentární neboli usazené horniny

Sedimentární neboli usazené horniny Sedimentární neboli usazené horniny Sedimenty vznikají destrukcí starších hornin, transportem různě velkých úlomků horninového materiálu i vyloužených látek (v podobě roztoků) a usazením materiálu transportovaného

Více

Název: Příprava stříbra snadno a rychle

Název: Příprava stříbra snadno a rychle Výukové materiály Název: Příprava stříbra snadno a rychle Téma: Kovy Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor): chemie

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_06

Více

Fyzikální vlastnosti: štěpnost dle klence, tvrdost 3.5, hustota 3 g/cm 3. Je různě zbarven - bílý, šedý, naţloutlý, má skelný lesk.

Fyzikální vlastnosti: štěpnost dle klence, tvrdost 3.5, hustota 3 g/cm 3. Je různě zbarven - bílý, šedý, naţloutlý, má skelný lesk. 7.7. Karbonáty (uhličitany) Karbonáty patří mezi běţné minerály zemské kůry. Jejich vzorce odvodíme od kyseliny uhličité H 2 CO 3. Můţeme je rozdělit podle strukturních typů, nebo na bezvodé a vodnaté.

Více

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz tpm.fsv.cvut.cz Základní pojmy Materiál Stavební pojiva

Více

VY_32_INOVACE_01_ZLATO_27

VY_32_INOVACE_01_ZLATO_27 VY_32_INOVACE_01_ZLATO_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

KOVY A JEJICH SLITINY

KOVY A JEJICH SLITINY KOVY A JEJICH SLITINY Téměř 80% prvků v periodické soustavě prvků tvoří kovy. Vlastnosti kovů: - kovový vzhled - vysoká teplota tání - elektrická a tepelná vodivost - tažnost a kujnost Rozdělení kovů:

Více