PR marketing Centrum dopravního výzkumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PR marketing Centrum dopravního výzkumu"

Transkript

1 PR marketing Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Srdečně Vás vítáme na dnešním semináři TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. poskytuje profesionální služby v oblasti vzdělávání dospělých od roku Ze dvou školících center v Ostravě a Praze připravujeme vzdělávací akce pro klienty z celé České republiky. Naše aktivity jsou zaměřeny do oblastí osobnostního, počítačového a jazykového vzdělávání. Naše společnost je akreditována Ministerstvem vnitra ČR. V oblasti počítačových kurzů jsme akreditováni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jsme také testovacím střediskem ECDL. Jedním z hlavních cílů naší společnosti je podpora osobního růstu jednotlivců i celých týmů. K naplnění těchto cílů nám také pomáhá spolupráce s dalšími organizacemi v rámci projektů Evropské unie. Tvorbou a realizací grantových projektů se zabýváme již od roku V současné době je velká část našich aktivit směrována k rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím ESF v ČR ve spolupráci s významnými zaměstnavateli v regionech celé České republiky. Společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. ve spolupráci s realizačním týmem Vaší společnosti připravila tento seminář, který je navržen dle vzdělávacích potřeb účastníků cílové skupiny. Vážíme si důvěry Vás všech.

3 Obsah Obsah Obsah... 2 Cíl školení?... 3 Co je to Public Relations?... 3 Segmentace trhu... 4 Komunikační proces... 4 Marketingová komunikace a cíle... 5 Media Relations... 6 Segmentace trhu... 6 Komunikační mix... 7 Jednotlivé druhy marketingové komunikace... 7 Vyhodnocení PR a monitoring tisku... 8 Jak napsat PR článek... 8 Tisková konference Tvorba TZ Copywriting Doporučení I.: Jak úspěšně komunikovat? Doporučení II.: Na co bychom si měli dát v komunikaci pozor?... 16

4 Cíl školení? Co je to Public relations? Cílová skupina a segmentace trhu? Návrhy komunikačních strategií? PR a jeho místo v komunikačním mixu? Efektivita PR? Vyhodnocování PR a monitoring tisku? Tvorba TZ (tiskové zprávy) a PR textů? Teorie rozesílání a publikace TZ? Co je to Public Relations? jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti. Důležitým aspektem PR je obousměrnost komunikace, kterou zajišťují (například na rozdíl od reklamy). PR jsou důležitou složkou sociální komunikace a kontroly. Vědomá a inteligentní manipulace názorů, organizovaných zvyků veřejné masy je významnou součástí fungování demokratické společnosti. Ti, kdo ovládají tyto,neviditelné společenské mechanismy, zakládají skrytou vládu, která je skutečnou vládnoucí silou naší země.. Soustava základních domněnek, které si určitá skupina vymyslela v souvislosti s tím jak se učila vyrovnávat se svými problémy vnější adaptace a vnitřní integrace, které fungovali natolik dobře, aby byly vštěpovány novým členům jako správný způsob jak ve vztahu k těmto problémům jednat. (Schein)

5 Segmentace trhu Podrobná charakteristika těch, na které se obracíme, je základním předpokladem pro další postup, tj. pro stanovení toho, co, jakým způsobem, kdy a kde budeme sdělovat. V ideálním případě by segment měl splňovat tyto podmínky: měřitelnost, dostatečná velikost, přístup (lze s touto skupinou zákazníku efektivně komunikovat?) a vhodnost (výhody našeho produktu musí odpovídat potřebám tohoto segmentu). Cílovou skupinu můžeme popsat na základě geografických (národy, oblasti, města, nákupní oblasti), demografických (vek, pohlaví, povolání, rodinný stav), psychografických (postoje, motivy, hodnoty, životní styl, zájmy, uznávané normy chování) a psychologických znaků. Příklady znaku z hlediska nákupního chování: dosavadní zákazníci, pravidelní občasní zákazníci, nezákazníci, výše nákupu, výběru nákupního místa, Komunikační proces Transakční pojetí pohlíží na komunikaci tak, že každý mluvčí je zároveň i posluchačem a naopak, je tedy jak komunikujícím, tak sdělujícím. Považuje také všechny prvky komunikace vždy za navzájem závislé, změna v kterémkoliv prvku procesu vyvolává následnou změnu i v ostatních. Zákony komunikace (dle Watzlavicka) 1. Komunikace probíhá na dvou úrovních: věcné a vztahové. 2. Vztahová úroveň komunikace je silnější. 3. Nemůžeš nekomunikovat.

6 Marketingová komunikace a cíle Komunikace představuje moc. Kdo se naučí ji efektivně využívat, může změnit svůj pohled na svět i pohled, kterým svět pohlíží na něj. Kdo (odesílatel, komunikátor, zdroj) Co (sdělení) Komu (příjemce, komunikant) Jakými prostředky (informační kanál, médium) - S jakými účinkem (efekt) Jedna z významných a nejvíce viditelných částí marketingového mixu. Využívá celou radu nástrojů: reklamu, podporu prodeje, public relations, sponzorování, komunikaci v prodejním nebo nákupním míste, přímou marketingová komunikace, osobní prodej, výstavy a veletrhy a další. Cíle můžeme rozdělit na několik druhů. Vždy by měly však vycházet z analýzy potřeb a umístění v budoucnosti. Cíle mohou být: 1. Hlavní a dílčí. 2. Strategické, taktické a operativní. Marketingová komunikace není exaktní vedou, kterou lze předem naplánovat, zvolit vhodnou kombinaci jednotlivých prvku, vypočítat výsledek podle vzorečku a předem vedet, s jakým ziskem můžeme počítat. Ba právě naopak. Spíše má v praxi někdy u rady firem blíže k metodám typu: pokus omyl. Firma má proto možnost výběru bud si bude připravovat všechny marketingové aktivity sama, nebo využije externí firmy, která se na danou činnost specializuje a má marketingovou komunikací už jisté zkušenosti. Tato volba je vždy ovlivněna celou radou faktoru, mezi které patří finance, velikost firmy, situace na trhu, náročnost stanovených cílu a další. Zaměříme-li se na firmy, které poskytují služby a produkty v oblasti komunikačního mixu, můžeme si vybírat z úzce specializovaných reklamních agentur, agentur podpory prodeje, agentur přímé pošty, PR agentur, firem vytvářejících webové stránky a dalších, nebo firem nabízejících komplexní služby (full service). Některé z nich se nazývají agentury, jiné poradenské firmy, rozdíly mezi nimi se však stírají. Jejich velikost a struktura se liší. Jejich obvyklé tři součásti jsou: 1. plánování a strategie, 2. tvůrčí oddělní, 3. sdělovací prostředky.

7 Media Relations Media relations (MR, vztahy ke sdělovacím prostředkům) tvoří podstatnou část aktivit vyvíjených v rámci public relations (PR, vztahy s veřejností). Jedná se o dlouhodobě promyšlenou spolupráci s médii a jejich zástupci. Koncepce mediální komunikace není samostatná, ale naopak by měla tvořit součást celé komunikační strategie firmy. Segmentace trhu Podrobná charakteristika těch, na které se obracíme, je základním předpokladem pro další postup, tj. pro stanovení toho, co, jakým způsobem, kdy a kde budeme sdělovat. V ideálním případě by segment měl splňovat tyto podmínky: měřitelnost, dostatečná velikost, přístup (lze s touto skupinou zákazníku efektivně komunikovat?) a vhodnost (výhody našeho produktu musí odpovídat potřebám tohoto segmentu). Cílovou skupinu můžeme popsat na základě geografických (národy, oblasti, města, nákupní oblasti), demografických (vek, pohlaví, povolání, rodinný stav), psychografických (postoje, motivy, hodnoty, životní styl, zájmy, uznávané normy chování) a psychologických znaků. Příklady znaku z hlediska nákupního chování: dosavadní zákazníci, pravidelní občasní zákazníci, nezákazníci, výše nákupu, výběru nákupního místa,

8 Komunikační mix Komunikační mix je vytvářen tak, aby splnil dané marketingové a komunikační cíle. Každý nástroj má svoje charakteristické znaky i náklady, se kterými je nutno počítat. Východiskem pro jeho tvorbu jsou právě tyto cíle. Nasazení jednotlivých nástrojů komunikačního mixu závisí také na druhu výrobku a na typu jeho trhu, tj. zda jde o trh spotřebního zboží nebo o trh výrobních prostředků. Rovněž hraje roli stadium životního cyklu výrobku. Do komunikačního mixu společnosti patří: - Reklama - PR - Podpora prodeje - Přímý marketing - Promotion PR Jednotlivé druhy marketingové komunikace Cílem je práce s veřejností (public relations): 1. vytvoření příznivého klimatu, 2. získání sympatií a podpory veřejnosti a institucí, které mohou ovlivnit dosažení marketingových záměrů. Jedná se především: o články v tisku, projevy, semináře, výroční zprávy, charitativní dary, publikace, styky se společností, lobby, identifikační média. Jedná se neplacenou formu propagace, široce pojatou publicitu. Direct mail Directmail je jakoukoli propagační záležitostí zaslanou pomocí pošty nebo distribuční sítě přímo osobě, které chce prodejce produkt nabídnout. Formy direct mailingu: dopis, pohlednice, katalog, ceník, objednávkový list, sdružený directmail. Directmail je součástí directmarketingu (přímého marketingu). U něj je nutné respektovat zákon o regulaci reklamy a zákon o ochraně osobních údajů. Osobní jednání

9 velice efektivní nástroj komunikace hlavně v situaci, kdy chceme měnit preference, stereotypy a zvyklosti spotřebitelů. K přednostem patří mnohem efektivnější komunikace mezi partnery. Prodávající se může lépe a bezprostředně seznámit s reakcemi, názory zákazníků a účinně na ně reagovat. Je typický pro některé druhy zboží dlouhodobé spotřeby (vysavače, nádobí atd.), v průmyslové oblasti, finanční poradenství. Důležité dokázat, že je to větší luxus. Vyhodnocení PR a monitoring tisku V hodnocení PR se rozhoduje, co a v jakém směru se zdá být účinnější. V oblasti PR můžeme sledovat několik cílů: - četnost zmínek v médiích, - návštěvnost webových stránek, - počet realizovaných nákupů ve sledovaném období. Pro monitoring PR se využívá několik nástrojů: - media monitoring, - počet odkazovaných linků na webech, množství citací, atd. Jak napsat PR článek U PR článku je nejdůležitější jeho funkce, která je apelativní. Text má působit na čtenáře a případně ho donutit k nějaké akci (ke koupi produktu, návštěvě www stránek apod.). Co se týče délky a slohových postupů, které se při psaní PR článku využívají, je rozpětí relativně široké. Není tolik důležitá forma jako spíše to, zda text splnil svoji funkci. Optimální délka PR článku se pohybuje v rozmezí 1 až 3 normostrany (normostrana je 1800 znaků včetně mezer), ale nikde není udáno, že úspěšný text nemůže být delší či kratší. Pro články publikované na internetu obecně platí, že by měly být kratší než texty v tištěných mediích. Před samotným psaním Než autor začne článek psát, měl by si zodpovědět několik otázek (častěji si odpovědi na tyto otázky musí vyhledat, případně je zjistit od zadavatele). Mezi nejdůležitější informace, které copywriter pro napsání PR článku potřebuje znát, patří tyto: K čemu má článek sloužit? (podpora prodeje, uvedení produktu na trh, zvýšení návštěvnosti webu, podpora značky) O čem má článek být? (o jakém zboží/službě, případně o samotné firmě) Jaké jsou konkurenční výhody produktu/firmy? Kdo bude článek číst, tj. jaká je cílová skupina? (pohlaví, věk, vzdělání, zájmy, příjem) Kde se bude článek publikovat? (konkrétní název tiskovin/webu)

10 Podle těchto informací totiž přizpůsobí styl, délku a může snáze apelovat na tzv. motivátory, tedy skutečné důvody, proč si lidé kupují produkty či využívají služby, např. strach o svoje zdraví, touha po obdivu, lenost apod. Princip zvaný AIDA Pro napsání PR článku se nejběžněji využívá principu zvaného AIDA. Jedná se o zkratku z počátečních písmen anglických slov: Attention (pozornost), Interest (zájem), Desire (touha) a Action (akce). Jak už samotná slova napovídají, výstavba PR článku by měla být následující: Čtenářovu pozornost musíme mezi desítkami jiných textů upoutat. K tomu slouží nadpis a anotace, případně první dvě věty prvního odstavce. Pokud čtenáře během těchto první slov nezaujmeme, náš článek odloží jako nezajímavý. Jestliže se nám podaří čtenářovu pozornost získat, přechází článek do druhé fáze. Jeho pozornost musíme přetvořit na skutečný zájem. V tuto chvíli už jej článek opravdu zajímá a chce se dozvědět více. V dalším kroku musíme vzbudit čtenářovo touhu po produktu či službě (na základě předchozího zájmu). V tuto chvíli by si čtenář měl sám pro sebe říct: To chci. To musím mít. Nicméně ještě zbývá poslední krok, kterým je výzva k akci. Lidské podvědomí se totiž někdy chová lehce nededuktivně, a proto čtenářovi musíme explicitně říct, co má udělat: koupit produkt, zavolat a objednat, navštívit stránky a vyplnit formulář. Jak to vypadá v praxi Vyzkoušíme si krátký rozbor fiktivního léčebného produktu, pro který máme napsat PR článek. Jedná se o léčivý prostředek, který pomáhá proti bolesti zad, na rozdíl od jiných podobných produktů působí okamžitě a jeho aplikace je velice snadná. Budou ho tedy využívat především starší lidé, ale i sportovci či těhotné ženy nebo ženy s velkým poprsím. V tu chvíli se musíme rozhodnou, na koho článek budeme cílit. Rozhodnutí za nás může udělat marketingové oddělení, případně také medium, ve kterém se článek bude prezentovat. Pro naše potřeby zvolme například ženy. Publikovat se bude v ženském online magazínu. V první části upoutáme pozornost čtenářek například otázkou: Velké poprsí sice vyvolá obdiv u mužů, ale také vás často trápí bolesti zad? Ženy, které skutečně bolestí zad trpí, si v tuto chvíli řeknou: Ano, trápí. Tím jsme jejich pozornost upoutali, protože text pojednává přímo o jejich problému. Abychom je skutečně zaujali, nabídneme jim v dalším kroku řešení: Už se nemusíte déle trápit, máme pro vás řešení. Zbavte se bolesti zad nadobro. Protože se ženy od bolesti zad opravdu chtějí oprostit, rády si přečtou, jakým způsobem toho docílí. (V tomto případě zde využíváme jako motivátor bolest.) Jejich touhu následně vyvoláme popsáním účinků, které náš prostředek na ně bude mít, a představou úžasného života bez bolesti zad. Tato část by měla být více emotivní, ženy by skutečně měly zatoužit po životě bez bolesti. A nakonec už přistoupíme k poslední fázi a vyzveme je, aby si produkt zakoupily. Chytrým způsobem může být vytvoření tzv. škatulky, do které se čtenářky samy

11 dosadí. Příkladem může být věta: Chytré ženy si už s bolestí zad poradily. Objednejte si také [název přípravku] a zařaďte se mezi ně. Škatulkou je v tomto případě spojení chytré ženy, které podvědomě nabádá k tomu, že pokud se čtenářky chtějí za chytré ženy považovat, měly by si také produkt objednat. Zákazník, náš pán PR článek by měl být napsán s úctou k zákazníkovi a s ohledem na jeho věk a další kritéria. Psaný projev autora by měl být dostatečně na výši a samozřejmě bez pravopisných a dalších chyb. Pokud píšete článek poprvé, nechte kolegy či rodinu, aby si ho přečetli a opravili případné chyby. Rozhodně také neodmítejte jejich kritiku. Jestli něco v textu zaráží je, nejspíše to bude zarážet i čtenáře. Zdroj:

12 Tisková konference I menší firma čas od času potřebuje komunikovat s médii. Pokud víte, jak na věc, není potřeba si platit drahou PR agenturu, ale lze si tuto akci uspořádat vlastními silami. Pokud se rozhodneme pro tiskovou konferenci, nestačí jen dle osobních preferencí stanovit datum a místo a rozeslat pozvánky. Aby byla tisková konference úspěšná, je nezbytná důkladná příprava. Její součástí bývá zejména vytipování vhodné lokality pro uspořádání TK a vytipování vhodného termínu, který bude co nejméně kolidovat s redakčními poradami a uzávěrkami. Dále je třeba připravit podrobný scénář celé akce a trénink vystupujících, zajistit moderátora, fotografa, kompletně zajistit catering, vytipovat a pozvat vhodné novináře, připravit tiskové podklady a ověřit účast pozvaných novinářů. Tiskovou konferenci pořádáme v případech, že chceme sdělit něco významného (například představujeme nový produkt), chceme představit zajímavého hosta nebo osobnost, který je marketingovou značkou našeho výrobku, či reagujeme na nějakou aktuální událost (pohroma, havárie, skandál, ale také ocenění apod.). Ne v pondělí Ideálními dny na uspořádání tiskové konference jsou úterý, středa a čtvrtek. V pondělí totiž probíhají v redakcích plánovací a hodnotící porady a pátek je nevýhodný, protože žurnalisté zase mívají v pátek "volnější" pracovní režim. Co se týká času tiskových konferencí, je vždy lepší zvolit dopoledne, ideálně mezi 10. a 11. hodinou. Ve větších městech je většinou jedno nebo několik míst v centru, kde se tiskové konference pravidelně konají a kam jsou novináři zvyklí chodit. Pokud svoláváme tiskovou konferenci poprvé, raději se zeptejme. Nebojme se však uspořádat tiskovou konferenci na různých místech. Svoláváme-li tiskovou konferenci například k uvedení nové provozní linky, neváhejme uspořádat ji přímo v podniku (se zajištěním dopravy pro novináře), děláme-li TK k problematice pivního zákona, můžeme najmout vyhlášenou pivnici. Jak pozvat na tiskovou konferenci Tiskovou konferenci oznamujeme formou tiskového oznámení, které by mělo obsahovat všechny důležité údaje, tj. místo, čas, téma, případně jména hlavních osob, které na tiskové konferenci vystoupí. Na tom, jak zajímavě se nám podaří zformulovat pozvánku, do jisté míry záleží, zda novináři přijdou. Z pozvánky musí být jasné, kdo ji posílá, a musí obsahovat kontakt (tel., mobil, e- mail) na odpovědnou osobu (tou bývá většinou tiskový mluvčí). Tiskovou konferenci oznamujeme nejpozději v pátek předcházejícího týdne. Ten den totiž ČTK připravuje plán očekávaných událostí na příští týden, podle kterého se ostatní média orientují. Pozvánku samozřejmě včas pošlete také všem novinářům, které si vytipujete z médií, jež vás zajímají například pokud jste výrobní podnik, jistě nebudete kontaktovat redaktory ženských časopisů, ale pracovníky ekonomických periodik, jak deníků, tak

13 týdeníků či měsíčníků. Je dobré, pokud den předem novináře ještě jednou na tiskovou konferenci upozorníme em, SMSkou, případně obvoláme a připomeneme se jim. Zdroj:

14 Tvorba TZ Pokud mluvíme o obsahu zprávy, máme na mysli příbeh, který sdělujete. Mějte při psaní tiskové zprávy vždy na mysli následující bod: Je vaše zpráva sdělení hodná? Účelem tiskové zprávy je informovat svět o vašich novinkách. Nepoužívejte tiskovou zprávu za účelem prodeje. Dobrá tisková zpráva odpoví na otázky: Kdo?, Co? kdo jsem a co chci sdělit, čeho chci dosáhnout; Komu? komu chci informaci sdělit, kdo je cílovou skupinou; Kde? kde se bude akce konat, kde se co stalo; Kdy? kdy se akce koná, nebo skutečnost udála, (musím také uvážit, kdy je nejvhodnejšído ba zprávu odeslat, kolik času potřebují média ke sdělení informace, jaké mají uzávěrky); Proč? proč naše firma potřebuje sdělit právě toto, proč právě této cílové skupině; Jak? jakou formu zvolím (zisková zpráva, rozhovor v rozhlase, televizi, článek, atd.) a poskytne médiím užitečné informace o vaší organizaci, produktu, službe či akci. Pokud vám při čtení vaše tisková zpráva připadne jako reklama, přepište ji.

15 Copywriting Copywriting je tvorba obchodních a PR textů, jednodušeji řečeno psaní textů, které prodávají, vydělávají, podporují značku nebo vzbuzují pozornost. Obsah internetových stránek, firemních brožur i slogan na reklamním letáku je nutné tvořit s rozmyslem. Je to právě text, který zákazníka vybízí ke koupi. Díky textu získá zákazník nejen podrobnou informaci, je textem také motivován k přemýšlení a zvažování nabídky. Navíc dostatečné množství textu rozhoduje o umístění webových stránek při vyhledávání. Dokáže profesionálně vytvořený text na první pohled upoutat pozornost? V záplavě jiných textů a komerčních informací přitáhne jako magnet potenciálního zákazníka málokterý text. Celý trh je totiž zaplaven sděleními nejrůznějšího druhu. Denně se každý z nás setkává s mnoha sděleními, proto je nutné při psaní textů přemýšlet. Text se musí pokusit udržet pozornost čtenáře po celou dobu čtení a sdělit vše podstatné. Prezentujte se profesionálně nechte si texty napsat Pokud jste někdy zkusili psát a suplovat tak práci copywriterů, jistě mi dáte za pravdu, že to není jednoduché. A už vůbec není snadné s texty uspět. Už při tvorbě názvů a sloganů je zřejmé, že toto je práce pro profesionály. Nebojte se svěřit vytvoření jakéhokoliv psaného textu od novinových článků, přes tiskové zprávy, až po obsah webových stránek copywriterovi. Dělají to i ostatní, kvalitní texty totiž nejsou drahé. Cena za copywriting je bohatě vyvážena ziskem, který dobře mířený text přináší. Dobré slovo strhává pozornost Nadpis vyjadřuje, co je cílem copywritingu: informovat a prodávat textem. Můžete mít pěkně vybavený obchod, můžete nabízet ty nejlepší služby a ceny, a přesto bez správných informací zákazníka nepřesvědčíte. Texty na webu Obsah je na webu králem. Návštěvníka zaujme pěkná grafika, ale texty prezentují a prodávají. Nestačí pouze okopírovat papírové firemní materiály. Tvorba obchodních textů pro web má svá specifika. Správné texty na webu: stručné, jasné, výstižné atraktivní, osobité, originální strukturované, členěné klíčová sdělení jsou zvýrazněna (čtenáři hledají v textu záchytné body) gramaticky správné optimalizované pro vyhledávače (SEO) Co vyžaduje copywriting

16 pečlivé nastudování nabídky a specifik oboru zákazníka přizpůsobení textů cílové skupině zjistit přednosti oproti konkurenci a připravit texty, které zákazníkovi padnou Co by správný copywriter měl umět: texty pro web newslettery, bulletiny, propagační materiály tiskové zprávy PR články a reklamní texty slogany, hesla a inzeráty korektury Znalosti, které při psaní uplatníte Chuť psát Psaní textů Vás musí bavit. Výsledek práce obvykle nestojí za nic, pokud se do ní nutíte. V takových případech se raději věnujte jiným činnostem. Kreativita Kreativní jedinci mají při copywritingu lehčí život. Bez velkého přemýšlení je napadají nová slova a věty. V případě absence kreativity po čase narazíte na tvůrčí vyčerpání. Proto je kreativita pro copywriting důležitá. Znalost gramatiky Měla by patřit mezi Vaše základní vzdělání. Velmi neprofesionálně vypadají u copywritera gramatické chyby v ech či jiných dokumentech. Dobré vyjadřovací schopnosti Vyjadřovací schopnosti souvisí se slovní zásobou. Často lze jednu věc říct několika způsoby. A Vy jako copywriter musíte najít ten nejlepší. Velká slovní zásoba Více slov znamená lepší vyjadřovací schopnosti. Bez dostatečné slovní zásoby může být někdy velmi těžké adekvátně popsat to, co potřebujete. Schopnost vcítit se do kůže ostatních Usnadníte si tak určení potřeb a jazykových prostředků (jak se vyjadřují) cílové skupiny čtenářů. Schopnost důležitá nejen pro copywriting, ale i pro reklamu obecně. Psaní všemi deseti Rychlé psaní je velkou předností. Rychlé psaní Vám často zachrání zajímavé myšlenky, které byste mohli zapomenout, ještě než byste je napsali. Částečná znalost SEO Znalost SEO se Vám bude hodit při analýze klíčových slov. Částečně ji ale uplatníte také v průběhu celého psaní. Základní všeobecný přehled

17 Umožní Vám lépe působit na čtenáře prostřednictvím aktuálních témat a jazykových prostředků. Všeobecný přehled by měl patřit mezi základní znalosti každého copywritera. Znalost typografie Základní znalosti správné sazby textu při psaní určitě využijete. V případě potřeby můžete sáhnout po některé z množství typografických příruček dostupných na internetu. Předpokládá se aspoň základní znalost, tj. správné psaní data, času, uvozovek a rozlišování spojovníků a pomlček a znaménka minus (-). Zdroj: Doporučení I.: Jak úspěšně komunikovat? Efektivní a úspěšná komunikace se v praxi opírá o: 1. Důvěryhodnost. 2. Volbu vhodného času a prostředí, v němž komunikace probíhá. 3. Pochopitelnost a významnost obsahu sdělení musí mít význam nejen pro komunikátora, ale také pro příjemce. 4. Jasnost sdělení musí být vyjádřeno jednoduchými symboly a pojmy. Složitější stanoviska by měla být zhuštěna do jednoduchých tezí a sloganů, které vynikají názorností a jasností. 5. Soustavnost neustálé opakování a rozvíjení pro získání cíle. 6. Osvědčené kanály je třeba je náležitě využívat, neboť k těm má příjemce vytvořený vztah a respektuje je. Budování nových kanálů je složitější a výsledek nejistý. 7. Znalost adresáta znát jeho dosažitelnost, zvyky, schopnost vnímat a pochopit sdělení, úroveň vzdělání atd. Čím více víme o adresátovi, tím efektivnější sdělení jsme schopni připravit. Efektivní komunikace se může uskutečnit pouze v atmosféře důvěry. Doporučení II.: Na co bychom si měli dát v komunikaci pozor? 3. Překroucení informace v průběhu toku kanálem. 4. Kom. zahlcení nastává v případech, kdy adresát obdrží tolik informací, až je nestačí vnímat. 5. Nevhodně zvolený kanál např. rozsáhlý a složitý materiál je předčítán, zatímco by mohl být mnohem lépe pochopitelný ve vizuální (tištěné) podobě. 6. Nevhodně zvolené místo a čas pro komunikaci. 7. Neschopnost vnímat druhé a jejich problémy, a když už by byl partner ochoten naslouchat, vnímá pouze to, co se mu hodí. 8. Neochota zabývat se problémem a jednat o něm.

18 9. Podcenění neverbální stránky komunikace ( řeč očí, gesta, mimika, postoje, oblékání, chování atd.)

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii pondělí 20. října 2014 Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Jak dostat do tisku, co chcete

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11 Úvod 9 Seznamte se s autory 11 KAPITOLA 1 Co je to copywriting? 13 Proč je copywriting žádaný? 14 Co je to obsahový marketing? 15 Copywriter a cílová skupina 15 Persony jako archetypy cílových skupin 17

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

Marketingová koncepce propagace

Marketingová koncepce propagace Projekt Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova Marketingová koncepce propagace 1. Teorie 2. Marketingové materiály 3. Způsoby propagace 4. Projekty 1. Teorie co je marketing a propagace Je společenský

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

PR v kostce zásady komunikace prezentace. Marcela Bergerová, 16. 4. 2009

PR v kostce zásady komunikace prezentace. Marcela Bergerová, 16. 4. 2009 PR v kostce zásady komunikace prezentace Marcela Bergerová, 16. 4. 2009 1 PR lesní pedagogiky zásady, předpoklady PR lesní pedagogiky = snaha vytvářet dobré vztahy s vaší veřejností veřejnost: 1. vedení

Více

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost?

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? Komunikace užitečnosti NNO navenek Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? 2. května 2013 Dnešní program jak formulovat

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ICM a média aneb jak komunikovat s médii. podle materiálů Mgr. Lenky Jedličkové zpracovala Kateřina Opatrná, ICM Prostějov

ICM a média aneb jak komunikovat s médii. podle materiálů Mgr. Lenky Jedličkové zpracovala Kateřina Opatrná, ICM Prostějov ICM a média aneb jak komunikovat s médii podle materiálů Mgr. Lenky Jedličkové zpracovala Kateřina Opatrná, ICM Prostějov Když se řekne public relations Termín public relations se překládá jako vztahy

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Čtenáři týdeníku Marketing & Media

Čtenáři týdeníku Marketing & Media Čtenáři týdeníku Marketing & Media Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, rychlé a kvalitní zprávy zasazené do kontextu. Fakta důležitá pro každodenní rozhodování a detailní orientaci v

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Marketing 2 kalkulace cen, akce PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Marketing 2 kalkulace cen, akce PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Marketing 2 kalkulace cen, akce PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Marketing Komunikace a stimulování prodeje

Marketing Komunikace a stimulování prodeje Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Komunikace

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU Dokument: PŘÍLOHA H POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma - Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji opatření 3.2 SROP Vyhlašovatel: Olomoucký kraj PRAVIDLA

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21

Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21 Průběžná práce s médii v rámci PZM a MA21 Druhy medializace a propagace Tištěná forma : Propagační materiály, plakáty, letáky, bannery Pravidelné okénko v radničním Chrudimském zpravodaji Evaluační dotazníky

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

předmětu "Marketing v pojišťovnictví"

předmětu Marketing v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu "Marketing v pojišťovnictví" Název tématického celku: Co je marketing a marketingový systém řízení a dále plánovací fáze marketingového

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Komunikace se zákazníkem

Komunikace se zákazníkem EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Komunikace se zákazníkem PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Ing. Mgr. Petra Koťátková Co se dnes dozvíte Efektivní způsoby komunikace se zákazníkem (email, telefon, osobní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/02/17 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 Analýza byla zpracována v prosinci 2005 pro Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu»testování

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ CO NEMŮŽEŠ ZMĚŘIT, TO NIKDY NEDĚLEJ! MarketingMakers.net Přednášející: Andrea Holzknechtová, PPC specialista Marketingový

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Tipněte si, kde se stala chyba? Tady jsou ty texty. Co jim říkáte? No, váš text

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU Dokument: PŘÍLOHA H POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma - Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji opatření 3.2 SROP Vyhlašovatel: Olomoucký kraj PRAVIDLA

Více

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s.

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s. Zadávací podmínky Název zakázky: Zadavatel Zajištění medializace výstupů projektu Futura Název žadatele: Respekt o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 2 INZERCE PRACOVNÍCH POZIC V OBLASTI PR Inzerce pracovních pozic v oblasti PR v českých knihovnách

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto

Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto prostředku publicity určují Pravidla pro publicitu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více