Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov"

Transkript

1 Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, pef.czu.cz

2 Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing

3 Komunikační proces - prvky Dva hlavní subjekty v procesu komunikace odesílatel a příjemce zprávy. Dva nejdůležitější nástroje komunikace zpráva a média. Čtyři prvky představují hlavní komunikační funkce (činnosti) kódování, dekódování, reakce a zpětná vazba. Šum.

4 Model komunikačního procesu zpráva odesílatel kódování média dekódování příjemce šum zpětná vazba reakce

5 Selektivní vnímání Selektivní pozornost neregistruje všechny podněty. Selektivní zkreslení jinak slyší, jinak vnímá: efekt rozšíření; efekt zúžení. Selektivní zapamatování člověk si nepamatuje vše, co slyší.

6 Marketingový komunikační proces Dlouhodobý proces řízení a usměrňování nakupování zákazníků ve všech fázích: před uskutečněním prodeje, při nákupu, při spotřebě a po ukončení spotřeby. Úkol dostat k příjemci takovou zprávu, aby jej zaujala.

7 Postup při p i vývoji účinné komunikace 1. Určení cílových příjemců zprávy. 2. Stanovení cílů komunikace. 3. Sestavení zprávy. 4. Volba komunikačního kanálu. 5. Vypracování celkového rozpočtu. 6. Rozhodnutí o komunikačním mixu. 7. Změření výsledků (účinnosti) komunikace.

8 Ad 1. Určen ení cílových příjemcp jemců Potenciální kupující, současní uživatelé, ovlivňovatelé, rozhodovatelé. Jednotlivci, skupiny, část veřejnosti, celá veřejnost. analýza image stupeň známosti, stupeň oblíbenosti;

9 Ad 2. Stanovení cílů komunikace Reakce na marketingovou zprávu: rozumová (poznávací), citová (emocionální), akční (jednání). Modely reakce zákazníků: poznej pociťuj jednej, jednej pociťuj poznej, poznej jednej pociťuj.

10 Modely odezvy a chování zákazníků modely stadia MODEL AIDA MODEL POSTUPNÝCH KROKŮ MODEL INOVAČNĚ- ADAPTAČNÍ MODEL KOMUNIKAČNÍ pocit potřeby působení rozumové pozornost pocit potřeby vnímání poznání rozumová reakce zájem záliba zájem postoj citové preference touha přesvědčení hodnocení úmysl vyzkoušení akční akce koupě čin přizpůsobení

11 Model postupných kroků - stadia připravenosti p ke koupi Pocit potřeby zlepšení informovanosti. Znalost jak velké jsou znalosti o firměči výrobku. Oblíbenost Co si příjemce zprávy o výrobku myslí? Preference Je výrobek preferován před ostatními? Přesvědčení přesvědčení ke koupi. Nákup chybí odhodlání ke koupi.

12 Ad 3. Sestavování zprávy Obsah zprávy co chceme říci. Struktura zprávy jak to říci srozumitelně. Formát zprávy jak to říci symbolicky. Zdroj zprávy kdo by to měl říci.

13 Obsah zprávy Hledá se apel, téma, myšlenka nebo mimořádná nabídka prodeje. Tři druhy apelů: racionální (rozumový) apel vlastní zájmy příjemce; emocionální apely vyvolání kladných nebo záporných emocí; morální apely co je správné a vhodné.

14 Struktura zprávy Kladení otázek pro vytvoření vlastních závěrů. Nejednoznačnost stimulů širší využívání výrobku. Jednostranné, dvoustranné argumenty a jejich pořadí.

15 Formát t zprávy Propagační materiály a inzeráty titulek, způsob tisku, ilustrace, barvy. Rozhlasové zprávy volba slov, hlasový projev, další zvukové projevy. Moderátor výraz tváře, gesta, oblečení, postoj, účes apod. Výrobek barva, struktura materiálu, vůně, tvar, velikost atd.

16 Zdroj zprávy Vlastnosti podporující věrohodnost: odbornost, důvěryhodnost, oblíbenost.

17 Ad 4. Volba komunikačního kanálu Komunikační kanály: osobní podpůrné kanály, odborné kanály, sociální kanály; neosobní média, atmosféra, události.

18 Ad 5. Celkový rozpočet Metoda možností. Metoda procenta z příjmu. Metoda konkurenční rovnocennosti. Metoda cíl a úkol.

19 Ad 6. Rozhodování o propagačním mixu Reklama (inzerce) = jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb určitým investorem. Velký rozsah, resp. dopad na veřejnost. Pronikavost možnost opakování. Neosobní charakter monolog, ne dialog.

20 Nástroje reklamy (inzerce) Tištěné a vysílané inzeráty. Nápisy na obalech. Letáčky v balení. Billboardy. Poutače. Videokazety. Pohyblivé reklamy. Brožury a letáky. Prospekty a plakáty. Promítané reklamy. Světelná reklama. Symboly a loga.

21 Podpora prodeje = krátkodobé stimuly, které mají povzbudit zákazníka k vyzkoušení výrobku nebo služby nebo k jejich nákupu. Přitahuje pozornost. Motivuje. Je výzvou k uskutečnění nákupu právě teď.

22 Nástroje podpory prodeje soutěže, hry, loterie, sázky, odměny a dárky, vzorky, výstavy a veletrhy, přehlídky, ukázky, úvěry s nízkým úročením, odkoupení staré verze při nákupu nové, ochutnávky, kupóny.

23 Public relations = řada programů pro zlepšení, udržení nebo ochranu image firmy nebo výrobku. Vysoká věrohodnost (vyšší než u reklamy). Schopnost zaujmout nakupujícího vliv na zákazníky, kteří se vyhýbají prodejcům a inzerci. Zdůrazňování firmy nebo výrobku.

24 Nástroje PR Interní: přímý styk se zaměstnanci, vývěsky, dopisy, oběžníky, vlastní periodikum, jiné druhy tiskovin, časopisy pro podílníky. Externí: nezávislé zprávy v médiích, setkání, pozvání a prohlídka firmy, tiskové konference, krizové scénáře, prezentace, sponzorství, charita, lobby.

25 Osobní prodej = jednání tváří v tvář s jedním nebo více potenciálními kupci za účelem prezentace výrobku, zodpovězení dotazů a získání objednávky. Nejúčinnější dopad v těchto fázích prodeje budování preference, přesvědčení a akce kupujícího. Finančně náročný. Osobní setkání. Kultivace vztahů. Odezva pocit povinnosti kupujícího vyslechnout sdělení.

26 Nástroje osobního prodeje Obchodní nabídky. Obchodní setkání. Veletrhy a prodejní výstavy.

27 Přímý marketing = využívání poštovních zásilek, telefonu, u, faxu a dalších neosobních prostředků kontaktu pro bezprostřední předávání zpráv a získávání přímých odpovědí od určitých zákazníků a průzkum jejich názorů. Adresný určen konkrétní osobě. Zákaznicky orientovaný přitažlivé sdělení. Aktuální odráží nejnovější stav věcí. Interaktivní modifikace dle sdělení respondenta.

28 Nástroje přímého p marketingu Poštovní zásilky. Telemarketing. Telefonické rozhovory a vzkazy. Elektronické nakupování. Zasílání informací faxem. Zasílání informací em. Ad 7) Změř ěření výsledků mkt komunikace

29 Strategie push & pull Strategie tlaku (push) osobní prodej a podpora prodeje Strategie tahu (pull) reklama a podpora prodeje.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingové komunikace společnosti Pivovar Pernštejn a.s. Bc. Aleš Vítek Diplomová práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Propagace. Po této přednášce budete schopni:

Propagace. Po této přednášce budete schopni: Propagace Po této přednášce budete schopni: Pochopit význam propagace pro úspěch vedení firmy Popsat model marketingové komunikace Znát jednotlivé složky propagačního mixu a umět je aplikovat na praktických

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

KOMUNIKAČNÍ MIX V CESTOVNÍM RUCHU

KOMUNIKAČNÍ MIX V CESTOVNÍM RUCHU KOMUNIKAČNÍ MIX V CESTOVNÍM RUCHU Komunikační mix je vedle produktu, ceny, distribučních cest a dalších P (paketování, programování, lidé, politika, veřejnost, proces, fyzická přítomnost) součástí marketingového

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Marketingové plánování. 2. přednáška - PROPAGACE

Marketingové plánování. 2. přednáška - PROPAGACE Marketingové plánování 2. přednáška - PROPAGACE Propagace (Promotion) Propagace = marketingová komunikace Důležité je, aby spotřebitelé o produktu slyšeli a byli přesvědčeni o jeho výhodách, aby u nich

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová

Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Českomoravská

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Synot auto, a. s., která je importérem

Více

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA Nikola Vilímková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona

Více

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Marketing Pojem Marketing Marketing lze zúžit na úroveň fyzického prodeje, nebo reklamní a propagační aktivity

Více

Úloha marketingu v řízení organizace. Marketingová komunikace

Úloha marketingu v řízení organizace. Marketingová komunikace Úloha marketingu v řízení organizace Marketingová komunikace Řízení společnosti prostřednictvím marketingové komunikace Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Ing. Jana Turčínková Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU v Brně 1 Stále více dnes čelíme faktu, že se ve společnosti mění životní styl a

Více

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA MARKETING PROPAGACE Klára Svobodová Eva Popelková Roman Maršík Veronika Jelínková Michaela Buláková LS 2008 VSRR, 3. roč. 3. kruh - 1 - PROPAGACE

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Marketingová komunikace se zaměřením na podporu prodeje firmy Family DAVO, s. r. o. Iveta Voborníková

Marketingová komunikace se zaměřením na podporu prodeje firmy Family DAVO, s. r. o. Iveta Voborníková Marketingová komunikace se zaměřením na podporu prodeje firmy Family DAVO, s. r. o. Iveta Voborníková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské

Více

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor: Obor: Šárka Palasová Ekonomika a management

Více

Podklady -snímky pro marketing část 1.

Podklady -snímky pro marketing část 1. Obsah - Část A1 Podklady -snímky pro marketing část 1. 1 A Úvod B Marketingové plánování C Externí analýza D Analýza zákazníka a segmentace E Interní analýza a analýza SWOT F Analýza portfolia G Marketingová

Více

Existují dva základní přístupy osobního prodeje: Přístup orientovaný na prodej Přístup orientovaný na zákazníka

Existují dva základní přístupy osobního prodeje: Přístup orientovaný na prodej Přístup orientovaný na zákazníka 11. Osobní prodej Definice osobního prodeje Základní přístupy osobního prodeje (orientovaný na prodej, zákazníka) Výhody a nevýhody Zásady efektivní komunikace Kulturní odlišnosti v osobní komunikaci Osobní

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE část 3. RNDr. Aleš Krejčí, CSc. Praha 2011 NÁSTROJE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PUBLIC RELATIONS PUBLIC RELATIONS Řízená obousměrná komunikace určitého subjektu s vazbou na různé druhy

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace pro Dům látek s. r. o. Dům látek Ltd. marketing sales promotion project Andrea Götzová Cheb 2012 Čestné

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE"

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE NÁZEV PROJEKTU: PROJEKTY ROZVOJE VENKOVA A JEJICH UDRŽITELNOST REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/563/001394 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ- MARKETING ORGANIZACE" TERMÍN KONÁNÍ: 2.9.2011

Více

Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o.

Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o.

Více

Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová

Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní

Více