Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec"

Transkript

1 Domov pro seniory Heřmanův Městec 2014 Výroční zpráva DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, HEŘMANŮV MĚSTEC

2 Obsah I. SLOVO ŘEDITELKY... 2 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 3 III. UŽIVATELÉ... 3 IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ... 5 V. STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE... 6 VI. LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY VII. STRAVOVÁNÍ VIII. VZDĚLÁVÁNÍ IX. BOZP A PO X. KONTROLNÍ ČINNOST XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY XI. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI XII. SPONZORING XIII. POCHVALY A STÍŽNOSTI XIV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ XV. PLÁN NA ROK XVI. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ

3 I. SLOVO ŘEDITELKY Rok 2014 byl pro náš domov rokem především mimořádně náročným, ba přímo hektickým. V tomto roce nás zaskočila těžká mimořádná událost v podobě požáru. Požár vznikl v nočních hodinách dne v uzavřených půdních prostorách v archívu. Následky požáru byly veliké, avšak škody vznikly naštěstí pouze na majetku. V den požáru jsme evakuovali 69 osob. Požár poškodil pokoje v I. a II. poschodí a střechu v západním i severním křídle. Mimo provoz bylo po dobu 6 měsíců 9 místností v I. patře a 4 pokoje včetně chodby a WC ve II. patře. I přes nabízenou pomoc zřizovatele, starosty Heřmanova Městce a několika domovů pro seniory jsme se o všechny naše uživatele i v takto složitých podmínkách dokázali postarat. Následky požáru se budou likvidovat do konce měsíce března Požár dlouhodobě zkomplikoval práci zaměstnancům všech pracovních kategorií DS, i velkému počtu našich uživatelů. Díky skvělému pracovnímu týmu DS a toleranci uživatelů jsme nezaznamenali žádnou stížnost, ba naopak slova uznání, pochopení a obdivu ze strany uživatelů i jejich rodinných příslušníků. Velké poděkování patří však i zaměstnancům odboru zdravotnictví a soc. péče MHMP, a to především za obstarání mimořádných finančních prostředků z rozpočtu MPSV (1,5 mil. Kč) a rozpočtu hl. m. Prahy (4,8 mil. Kč), ale také za velkou morální podporu a účast. Na druhou stranu k nám byl r velmi příznivý. Po dlouhých rocích systematické práce na zkvalitňování péče o naše uživatele dle zákona o sociálních službách jsme absolvovali inspekci poskytování sociálních služeb. Tuto inspekci provedly 3 pracovnice Úřadu práce pro hl. m. Prahu ve dnech srpna Inspekce se uskutečnila na základě opakovaných stížností jednoho našeho uživatele DS. Závěr inspekce byl i nad naše očekávání bez jakýchkoli nedostatků a bez jediné připomínky. Inspekční tým se choval velice profesionálně a korektně a utvrdil naše zaměstnance v tom, že pracují velmi dobře. K získané Značce kvality v sociálních službách, kterou jsme obdrželi od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v r v plném počtu 5*, je to další významný důkaz, který stvrzuje námi garantovanou kvalitu péče o naše uživatele. V průběhu roku 2014 se uskutečnila řada dalších významných i méně významných událostí. Avšak pouze již tyto 2 události svědčí o vysoké profesionalitě pracovního týmu našeho domova. A za to patří našim zaměstnancům ohromné poděkování a uznání!!! Děkuji všem, kteří nám pomáhají udržet kvalitní služby a drží nám palce. Děkuji všem uživatelům Domova za jejich důvěru, díky rodinným příslušníkům za vstřícnost, díky našim dobrovolníkům za milou spolupráci, poděkování patří i našim sponzorům. Marie Málková, ředitelka 2

4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Domov slouží tomuto účelu od r Od r poskytujeme služby ve 2 objektech (zámek 126 míst, vila 16 míst). Na základě Registrace KÚ Pardubického jsme v r poskytovali 2 pobytové sociální služby: Domov pro seniory - 80 míst Domov se zvláštním režimem - 62 míst Posláním domova pro seniory je zachování lidské důstojnosti a kvality života ve stáří. Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou. Posláním domova se zvláštním režimem je zachování lidské důstojnosti a kvality života lidí s demencí. Poskytujeme odbornou a bezpečnou podporu v základních aktivitách denního života. Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou. III. UŽIVATELÉ Přehled o počtu žádostí za rok 2014 Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Celkový stav Počet podaných žádostí Počet schválených Počet odmítnutých Celkem v pořadníku Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, využití počtu míst k Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Celkový stav Kapacita Počet uživatelů k * Z toho muži ženy Prům. počet uživ. za rok 78,11 57,89 136,00 *skutečný počet uživatelů k je výrazně nižší oproti schválené kapacitě z důvodu stále probíhajících prací po požáru ze dne

5 Průměrný věk uživatelů Členění podle věku Domov pro seniory Domov se zvl. režimem celkem let let Nad 85 let Celkem Průměrný věk uživatelů 77, ,70 Počet nástupů a ukončení pobytů Počet příjmů a ukončení pobytů Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Celkem Stav k Přijato celkem Pobyt ukončilo celkem Z toho změna služby DS=DZR do jiného zařízení výpovědí ze strany uživ zemřelo Stav k Ubytování Typ pokoje Počet pokojů DS Počet pokojů DZR Celkem Jednolůžkový Dvoulůžkový Třílůžkový Čtyřlůžkový Počet pokojů Počet zemřelých Rok Počet zemřelých v DS (kapacita) Počet zemřelých v DZR (kapacita) Počet zemřelých celkem (kapacita) (79) 13 (58) 19 (165) (75) 13 (50) 25 (153) (75) 15 (50) 27 (146) (80) 21 (62) 31 (142) (80) 21 (62) 29 (142) (80) 26 (62) 37 (142) 4

6 Počet uživatelů s příspěvkem na péči Příspěvek na péči 2009 Kapacita Kapacita Kapacita Kapacita Kapacita Kapacita 142 I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Celkem Bez přísp Z toho nevyřízeno Náklady na jednoho uživatele za měsíc Rok Náklady za měsíc na 1 uživatele (kapacita 179) (179) (165) (153) (146) (142) (142) (142) Přehled o platbách uživatelů s ohledem na výši důchodu k Druh služby Počet uživatelů Platí plnou úhradu Platí částečnou úhradu Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem celkem V 1 případě doplácí do plné úhrady rodina, v1 případě rodina přispívá, ale ne do plné úhrady. IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ Pohyb zaměstnanců: V průběhu roku: - nastoupilo 17 nových zaměstnanců, pracovní smlouvy na dobu určitou 24 - odešlo 18, ukončení dohodou (6), ukončení pracovního poměru na dobu určitou (7), odchod do starobního důchodu (3), okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem (1), zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele (1) Plánovaný stav zaměstnanců: 100,7 Skutečný průměrný počet zaměstnanců: 101,353 5

7 Členění zaměstnanců podle profesí Počet zaměstnanců Domov pro seniory Počet zaměstnanců Domov se zvl. režim. Počet zaměstnanců celkem Ředitelka 0,6 0,4 1 Referent maj. správy 0,6 0,4 1 Účetní a mzd. účetní 1,1 0,9 2 Pokladní 0,3 0,2 0,5 SZP 6,6 7,4 14 Sociální pracovnice 1,7 1,3 3 PSS - přímá obsluž.péče - nepedagogická čin. 19 3,4 24 2, Psychoterapeut 0,6 0,4 1 Údržbář 3,4 2,6 6 Pradlena 1,7 1,3 3 Uklízečka 6,7 5 11,7 Provozní 0,6 0,4 1 Skladník 0,3 0,2 0,5 Kuchař celkem 50,6 50,1 100,7 Limit zaměstnanců pro r byl stanoven na 97 zaměstnanců. V důsledku zaměstnávání pracovníků přes úřad práce (uklízečka, kuchařka, vychovatelka) byl limit navýšen. Překročení schváleného limitu je způsobeno přijetím zaměstnanců za dlouhodobě nemocné zaměstnance (PSS a SZP). Přehled o nemocenských dávkách Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rozdíl proti r Kalendářní dny nemoci Nemoc celkem v % 7,31 8,92 9,91 0,99 Počet pracov. neschopností z toho prac. úrazů OČR V. STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE V r se uskutečnily tyto plánované akce: Výměna 2 oken na č.p tis. Kč Výstavba zpevněné plochy (nedokončeno) 189 tis. Kč Pěstební zásahy v porostu zámeckého parku 120 tis. Kč Ostatní práce vznikly v souvislosti s odstraňováním škod po požáru, který zasáhl budovu zámku dne Vzhledem k rozsahu škod a zajištění péče o všechny uživatele bylo po dohodě se zřizovatelem přistoupeno k zadání veřejné zakázky bez výběrového řízení firmě Vertikál Chrudim, Vo-top Heřm. Městec a Mibag Praha. 6

8 Sanační práce po požáru 673 tis. Kč Rekonstrukce střechy a stropů po požáru tis. Kč Oprava rozvodů topení po požáru 289 tis. Kč Oprava elektroinstalace (nedokončeno) 12 tis. Kč Oprava elektrické požární signalizace 184 tis. Kč 7

9 8

10 9

11 10

12 Předpoklad ukončení veškerých prací je plánován do konce I. Q V průběhu roku jsme nedokázali uskutečnit investiční akci Evakuační výtah (1.000 tis. Kč), a to z důvodů průtahu hasičů se schválením požární zprávy. Realizaci akce předpokládáme v průběhu 1. pololetí r VI. LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Lékařská služba je zajištěna praktickým lékařem, který dochází 5x v týdnu, z toho v úterý a ve čtvrtek pro zvané uživatele. V případě potřeby je možná telefonická konzultace. V nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích využívána RZP. Odborná lékařská péče je zajištěna docházejícími odbornými lékaři: neurolog psychiatr ortoped stomatolog 1x týdně 1x měsíčně 1x měsíčně dle nutnosti V případě potřebnosti jsou další odborná vyšetření zajištěna na specializovaných pracovištích. Zdravotní a ošetřovatelská péče Zdravotní a ošetřovatelskou péči v nepřetržitém provozu zajišťuje kolektiv kvalifikovaných zaměstnanců složený se SZP s registrací, zdravotnické asistentky a pracovníků přímé obslužné péče. Ošetřovatelská péče je poskytována s ohledem na zdravotní stav a nutnou míru pomoci při zvládání péče o vlastní osobu vycházející ze Standardů ošetřovatelské péče. O každém uživateli je vedena ošetřovatelská dokumentace. Péče je poskytována dle nejnovějších poznatků (např. vlhké hojení ran). Při vykazování zdravotnické péče v současné době spolupracujeme s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a Oborovou zdravotní pojišťovnou. 11

13 Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který mu napomáhá sestavit individuální plán podpory. Individuální plán vychází z potřeb uživatele, jeho individuálních zájmů a vztahů s rodinou a přáteli. Služby jsou poskytovány s ohledem na soběstačnost uživatele a jeho nezávislost tak, aby mohl vést podle svých představ běžný způsob života. Rozhodujícím kritériem jsou potřeby a přání uživatele s respektem k jeho schopnostem, možnostem a v souladu s posláním domova. Rehabilitační péče Rehabilitační péče je v domově prováděna jako podpora pro udržování fyzických schopností uživatelů a zajišťována zdravotními sestrami a pracovnicemi v sociálních službách. Jedna z pracovnic je denně přítomna v místnosti rehabilitace, kde provádí běžné denní aktivity, ale i cvičení a drobné masážní úkony. Denně provádí canisterapii. S fenkou Luckou dochází i na pokoje k lidem zcela imobilním. VII. STRAVOVÁNÍ Počty vydané stravy kategorie snídaně obědy svačiny večeře celkem Kč uživatelé ,35 zaměstnanci ,70 Průměrný počet strávníků podle druhu diet Druhy diet 12 celkem Strava racionální 82 - diabetická 17 - žlučníková 9 - diažlučníková 2 - kašovitá+mixovaná 13 celkem 123 Stravovací jednotka byla v r stanovena ve výši 124,- Kč (77,50 Kč hodnota potravin + 46,50 Kč režie). Diety 9,9/4 134,-Kč (83,75Kč hodnota potravin + 50,25Kč režie)

14 Stravování uživatelů je na velmi vysoké úrovni. Samozřejmostí je každodenní výběr stravy (snídaně, oběd, večeře) ze dvou jídel po 7 dnů v týdnu. 1 x v týdnu pečeme k snídani domácí sladké pečivo. Nabízíme i možnost druhé večeře (fakultativní služba). Ze stravovací jednotky poskytujeme uživatelům balíčky k narozeninám (80,- Kč), dort ke kulatému jubileu (150,- Kč). Dále ze stravovací jednotky poskytujeme mikulášské balíčky (70,- Kč) a vánoční balíčky (80,- Kč), poskytujeme občerstvení na kulturních akcích a plenárních schůzích uživatelů. Stravu připravujeme pod dohledem nutriční terapeutky. Mimo racionální stavy připravujeme stravu dietní (žlučníková, diabetická, neslaná, kašovitá a jejich kombinace) včetně potřebných úprav stravy (mletá, mixovaná). Na přání uživatele zajistíme stravu vegetariánskou. Klademe velký důraz na úroveň stolování. Doba výdeje stravy každého druhu jídla je v rozpětí 1,5 hodiny. K dispozici jsou po celý den kromě čaje i nápojové automaty na teplé nápoje (za režijní cenu), sodobar (zdarma), automat na 4 druhy džusových nápojů (zdarma) i automat na cukrovinky (za režijní cenu). VIII. VZDĚLÁVÁNÍ Pro poskytování kvalitní sociální služby je nutné neustálé systematické vzdělávání zaměstnanců všech profesí, což je v souladu s vnitřní směrnicí o vzdělávání zaměstnanců. a) sociálně ošetřovatelský úsek V roce 2014 bylo vzdělávání zaměstnanců zaměřeno zejména na zlepšení dovedností vedoucích zaměstnanců a to konkrétně v základních personálních dovednostech, v metodách řízení lidí, motivaci a hodnocení, plánování a řízení změn. Průběžné vzdělávání vedoucích zaměstnanců je velmi důležité pro celkovou kvalitu námi poskytovaných služeb. Vzdělávání těchto manažerů je hrazeno z ESF v rámci projektu s názvem Vzdělávání v DS Heřmanův Městec, Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A Tento projekt trvá 17 měsíců a bude ukončen Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v DS Heřmanův Městec. Další část výše zmíněného projektu se zaměřuje na zvýšení odborné kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Uskutečněných kurzů se účastnili všichni zaměstnanci sociálně ošetřovatelského úseku, což přináší jednotnost v poskytované péči. Kurzy byly zaměřeny na oblast psychopatologie a tématiku jedinců s demencí. Významnou událostí bylo úspěšné ukončení vzdělávacího programu pro procesní manažery modelu E-Qalin, který v několika modulech absolvovaly 2 vedoucí pracovnice sociálně ošetřovatelského úseku. V roce 2015 bude tento sebehodnotící model řízení kvality zaváděn v domově dle naplánovaného harmonogramu. Další 2 pracovnice absolvovaly vícedenní kurz Snoezelen v teorii a praxi a ukázky realizace snoezelenových programů. Díky získaným zkušenostem z těchto kurzů postupně připravují návrh a tvorbu místnosti pro Snoezelen v našem domově. Vybudování celé terapeutické místnosti je naplánováno na 1. pololetí roku Leden: Únor: Úvod do problematiky opatrovnictví APSSČR 3 zaměstnanci Novela zákona o sociálních službách KÚ Pardubického kraje - 1 zam Ochrana práv seniorů v instituci se zaměř. na demence Ochránce práv - 2 Opatrovnictví a svéprávnost u lidí se zdr.post. Rytmus Chrudim- 2 Březen: Etika v ošetřovatelství TENA 24 Společnost lékařů a zdravotníků v soc. službách APSSČR 1 Základy měkkých a trakčních technik Aleš Zelinka 1 13

15 Alternativní myšlení a aplikovaná kreativita ČSPTP 1 Kurz pro cvičitele zdravotní tělesné výchovy ČSPTP 1 Alzheimerova choroba APSSČR 2 Systém nutriční péče v DS APSSČR 1 Duben: Vzdělávání procesních manažerů E-Qalin APSSČR 2 Snoezelen v teorii a praxi - BAZALSNUZ 2 Interpersonální dovednosti Marlin 15 Vedení lidí a moderní styly řízení Marlin 15 Květen: Interpersonální dovednosti ve vedení lidí Marlin 15 Posilování týmové soudržnosti v pomáhajících profesích Marlin 15 Senior ve středu našeho zájmu M. Škodová - 2 Červen: Úvod do správního řízení v sociální oblasti Marlin 15 Kvalitní péče o seniory se sníženou mobilitou MSM 28 Psychohygiena v práci pomáhajícího pracovníka Marlin 15 Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen terapie ASNOEZ 2 Červenec: Organizační dovednosti Marlin 15 Komunikační styly Marlin 15 Srpen: Základní manažerské dovednosti Marlin 15 Vedení a motivace zaměstnanců Marlin 15 Září: Pracovní setkání ved. pracovníků - Abena - 2 Péče o lidi s demencí SŠZS Chrudim - 1 Věcný zámer zákona o soc. pracovnících APSSČR 1 Konference Sociální aspekty Město Litomyšl 1 Vzdělávací plány a vzdělávání v sociálních službách Marlin 15 Úvod do pracovního práva Marlin 15 Hodnocení a motivace zaměstnanců Marlin 15 Koncept SET Sebeudržovací terapie DS Přelouč - 2 Říjen: Finanční řízení a plánování v neziskovém sektoru Marlin 15 Strategické řízení a plánování Marlin 15 Řízení změn Marlin 15 Úvod do psychologie stáří Marlin 51 Opatrovnictví a svéprávnost u lidí se zdr.post. Rytmus Chrudim- 1 Základní otázky současné sociální politiky Marlin 15 Listopad: Základy psychopatologie Marlin 51 Mnemotechniky ČSPTP 1 Sociální podnikání P3 People 2 Individuální plánování v sociálních službách CREATIO Přelouč - 2 Prosinec: Zákon o sociálních službách Ing. M. Stará - 1 Cévní mozková příhoda TENA 11 Podpora při rozhodování Marlin 51 Všichni zaměstnanci sociálně ošetřovatelského úseku splnili předepsané povinné vzdělávání dle zákona o soc. službách v rozsahu minimálně 24 hodin. Pozornost je věnována i vzdělávání zaměstnanců ostatních úseků. Všechny požadavky zaměstnanců na vzdělávání byly splněny. Dále se uskutečnila služební cesta po sociálních zařízeních Irska, kterou pořádala APSS ČR region Praha a Středočeský region. Této cesty se účastnili 2 zaměstnanci domova. V roce 2014 byly náklady na vzdělávání zaměstnanců: ,- Kč, v rámci projektu OP LZZ ,- Kč. 14

16 IX. BOZP A PO Oblast BOZP a PO je sledována a potřebný dohled zajišťuje externí pracovník - bezpečnostní technik, který do zařízení dochází pravidelně 1x měsíčně nebo dle potřeby. Rovněž zastupuje organizaci při kontrolách. Provádí všechna předepsaná proškolení zaměstnanců, případně uživatelů. Opakované školení II. stupně BOZP a PO se uskutečnilo , speciálně pro vedoucí pracovníky dne Pracovní úrazy - 3 (123 kalendářních dní, pracovník kuchyně 32, PSS - 91) Dle harmonogramu jsou zabezpečovány veškeré revize. X. KONTROLNÍ ČINNOST Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol Finanční kontrola je zabezpečována vydáním směrnice Vnitřní kontrolní systém DS Heřmanův Městec ze dne včetně dodatků. Vnitřní kontrolní systém je tvořen především a) kontrolním prostředím b) kontrolními postupy c) informačními a komunikačními systémy d) určením a hodnocením rizika e) monitorovací činností V návaznosti na vnitřní směrnici je vypracován plán kontrolní činnosti pro příslušný rok, kde je stanoven druh kontroly, četnost kontroly a osoba, která kontrolu provede. V plánu kontrol pro r bylo stanoveno 31 typů kontrol. Tyto kontroly byly zaměřeny především na majetková rizika, rizika peněžních prostředků, provozní rizika, právní rizika apod. Výsledky každé kontroly jsou projednány na poradě vedení (konané 1 x týdně). Účinnost vnitřního kontrolního systému (včetně analýzy rizik, hodnocení rizik) je ověřována a vyhodnocena na poradě vedení 2 x ročně a kontrolní systém je hodnocen jako účinný. V roce 2014 nebyla při řídící kontrole učiněna taková zjištění, na jejichž základě by bylo provedeno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům. Souhrn vnitřní kontrolní činnosti za rok 2014 Úsek Počet kontrol Bez závad S následným doporučením Soc. oš. úsek Ekonomický úsek+ředitelka Provozní úsek Inter. kontroly Exter. kontroly

17 Externí kontroly 1. Finanční úřad Pardubický kraj kontrola dodržování rozpočtové kázně projekt Vzdělávání pracovníků, reg.č. CZ.l / drobné nedostatky 2. Krajská hygienická stanice stravovací provoz 4 drobná zjištění 3. OSPZ Chrudim dodržování léčeb. režimu zaměstnance bez porušení 4. MPSV čerpání státní dotace z r bez závad 5. VZP oprávněnost vyúčt. péče v inf. systému v r.1/2012-7/2012,2010, 2009 drobná zjištění 6. ECO-ECONOMIC Tábor ověření hospodaření s rozpočtovými prostředky MPSV ČR dotace r bez závad 7. Finanční úřad Pardubický kraj kontrola dodržování rozpočtové kázně projekt Vzdělávání pracovníků, reg.č. CZ.l / drobné nedostatky 8. OSSZ Chrudim kontrola plnění povinností v nemocenském, důchodovém pojištění a při odvodu poj a bez závad 9. KÚ Pardubického kraje plnění registračních podmínek poskytovatele soc. služeb bez zjištěných nedostatků 10. MPSV - projekt Vzdělávání v DS bez zjištěných nedostatků 11. MHMP odbor kontrol - finanční kontrola za r drobné nedostatky 12. KHS proočkování proti pneumokok. nákazám bez závad 13. VZP - oprávněnost vyúčtování péče v inf. systému v r. 10/2012 drobné nedostatky 14. ÚP Prahu inspekce poskytování soc. služeb - bez jakýchkoli nedostatků XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY Výčet nepravidelných kulturních a společenských aktivit 9. ledna - Výlet na výstavu Království mašinek zámek Pardubice 11. ledna - Vystoupení pěveckého sboru Klíčenky 22. ledna - Solná jeskyně Třemošnice 23. ledna - Iluzionista Pavel Kožíšek 16

18 5. února - Solná jeskyně Třemošnice 14. února - Východočeské divadlo Pardubice 19. února - Solná jeskyně Třemošnice 21. února - Hudební vystoupení ZUŠ Přelouč 28. února - Východočeské divadlo Pardubice 5. března - Solná jeskyně Třemošnice 6. března - Vyprávění o cestě na Karpatskou Ukrajinu 13. března - Účast na soutěži Malešický mozek v Praze 1. dubna - Výlet do zahradnictví Starkl 2. dubna - Výlet do zahradnictví Starkl 3. dubna - Velikonoční jarmark výrobků v domově 9. dubna - Solná jeskyně Třemošnice 11. dubna - Východočeské divadlo Pardubice 17. dubna - Účast na soutěži Krčský skřivan v Praze 17. dubna - Vystoupení s písněmi p. Vízner 23. dubna - Solná jeskyně Třemošnice 25. dubna - Východočeské divadlo Pardubice 29. dubna - Pálení čarodějnic 6. května - Děti z MŠ pásmo ke dni matek 30. května - Den soutěží pro děti z MŠ 3. června - Účast na sportovních hrách v DS u Bažantnice 13. června - Východočeské divadlo Pardubice 13. června - Účast na akci Šikovné ruce Lysá n/l 17

19 14. června - Setkání příbuzných a přátel DS a akce Miss staré koleno 18. června - Účast na soutěži Tance v sedě v Kobylisích 22. června - Koncert bratří Ebenů 2. července - Výlet na zříceninu hradu Lichnice 2. července - Návštěva výstavy obrazů J. Korečka 9. července - Výlet do Obřího akvária v Hradci Králové 10. července - Sportovní odpoledne v Oáze 16. července - Výlet na Pardubický zámek 23. července - Výlet do hřebčína ve Slatiňanech 30. července - Výlet do Nových hradů 1. srpna - Návštěva galerie v Ronově n/d 6. srpna - Výlet do muzea v Drobovicích 12. srpna - Anketa Srdce na dlani 13. srpna - Výlet do mobilní ZOO Vilémov 20. srpna - Výlet do obory ve Žlebech 25. srpna - Návštěva poutě v bažantnici 31. srpna - Rebelcanto - pěvecké vystoupení na nádvoří 3. září - Návštěva výstavy obrazů Z. Sigmunda 10. září - Výlet na rozhlednu Kaňk 11. září - Účast na soutěži Tuzemský Um v Hájích 17. září - Návštěva výstavy obrazů v galerii v Třemošnici 19. září - Babí léto na Konopáči 18

20 25. září - začátek akce Rotopedtours a pěškotours přednáška o zdraví 25. září - písničkový pořad Bajkajlaj 8. října - Vyhlášení soutěže zlaté listy října - Východočeské divadlo Pardubice 15. října - Solná jeskyně Třemošnice 22. října - Účast na soutěži Chodovská šipka v Praze 29. října - Solná jeskyně Třemošnice 4. listopadu - místní kolo recitační soutěže Zámecký šotek 5. listopadu - Návštěva výstavy vánočních ozdob 11. listopadu - Ukončení akce Rotopedtours a pěškotours - předání certifikátů 13. listopadu - X. ročník recitační soutěže Zámecký šotek 19. listopadu - Návštěva výstavy o životě F. Bílka 25. listopadu - Hašlerovy písničky 26. listopadu - Solná jeskyně Třemošnice 30. listopadu - Vánoční jarmark výrobků ve městě 2. prosince - Beseda s Miriam Kantorkovou 3. prosince - Vánoční jarmark výrobků v Pardubicích 4. prosince - Adventní prohlídka zámku Žleby 5. prosince - Východočeské divadlo Pardubice 10. prosince - Solná jeskyně Třemošnice 12. prosince - zpívání koled od dětí z MŠ 14. prosince - Beseda s Petrem Rychlým 15. prosince - Vánoční jarmark výrobků v domově 19. prosince - Koledy - sbor p. Štěpánové 19. prosince - Východočeské divadlo Pardubice 19

21 22. prosince - Koncert souboru Škroup 23. prosince - Vánoční posezení s punčem 24. prosince - Koledy v jídelně pěvecký sbor p. Štěpánové 30. prosince - Silvestrovská zábava s hudbou Finanční náklady na pořádání kulturních akcí pro uživatele za r představovaly částku ,- Kč. Tyto náklady byly uhrazeny ze sponzorských darů. Pokračujeme v návštěvách solné jeskyně v Třemošnici. Dvakrát do měsíce v zimním období mohou uživatelé relaxovat a upevnit si své zdraví v solné jeskyni. Tato možnost je i pro uživatele na invalidních vozících a zájem uživatelů o tuto činnost je vysoký. Důležitou součástí vyplnění volného času jsou i kratší výlety do okolí, na různé sezónní výstavy, trhy apod. V průběhu celého roku pravidelně organizujeme vystoupení kulturních a uměleckých sdružení, několik besed a přednášek, a to minimálně jedenkrát měsíčně. Oblíbenou aktivitou je možnost měsíčního předplatného do Východočeského divadla Pardubice. Stále žádanější aktivitou se stává trénování paměti pro seniory, které provádí naše sociální pracovnice, která je certifikovanou lektorkou. Poptávka po těchto kurzech je čím dál větší. Několik seniorů také započalo kurzy práce s počítačem a internetem pod vedením 2 dobrovolníků. Mezi běžné týdenní aktivity řadíme skupinová cvičení, trénování jemné motoriky a dalších lidských smyslů. Denně mají uživatelé možnost zapojit se do hraní společenských her, navštěvovat filmový klub, taneční nebo pěvecký kroužek. Velmi oblíbenou činností jsou také sportovní aktivity a to jak venku, tak i v interiéru. Nejvíce se v domově hrají šipky, kroket, kuželky, venkovní bowling a pétanque. Senioři mohou v rámci aktivit pracovat v dílně šicí, kde vyrábějí a dotvářejí výrobky zejména z látek, papíru a dále pletou košíčky, vázy, ale i 20

22 velké koše na hračky z novinových ruliček. Uživatelé pracují též v keramické dílně, která slouží též jako tzv. špinavá dílna, kde je koutek pro práci se dřevem a pro natírání barvami. Každý všední den aktivizační pracovníci hlásí základní informace pomocí rozhlasové relace RADIO DOMA (cca 30 min.). XI. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI Opětovně domov zorganizoval společenskou a sportovní událost i pro ostatní domovy. Pod záštitou APSS ČR region Praha se uskutečnil již 11. ročník turnaje v pétanque (Májové koulení). Pod záštitou APSS ČR region Praha se konal i 10. jubilejní ročník soutěže v recitaci (Zámecký šotek). Tyto aktivity jsou stále velmi oblíbené a napomáhají ke sdružování uživatelů i zaměstnanců ostatních domovů. Naše zařízení letos spolupracovalo s několika novými institucemi a to zejména v pořádání kulturních akcí pro seniory. Významnou událostí bylo uspořádání akce Miss staré koleno, kterou pořádá v domovech pro seniory firma Abena. V porotě této soutěže zasedli známí hosté, například pan Přeučil. Jejich úkolem bylo vybrat vítěznou miss z 5 předem vybraných uživatelek našeho domova. Akce se konala v sobotu 14. června 2014 v rámci IV. setkání rodin a přátel Domova pro seniory. Celodenní akce měla veliký úspěch u seniorů i jejich blízkých a známých. 21

23 Další skvělou spolupráci jsme zahájili s odborným časopisem Sociální služby při organizování celorepublikové soutěže Zlaté listy 2013 soutěž o nej časopis domova pro seniory. Celorepubliková soutěž časopisů je určena pro domovy pro seniory a pro domovy se zvláštním režimem. Soutěž je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopis v tištěné podobě pro své uživatele, jejich rodinné příslušníky, přátele, zaměstnance, dobrovolníky a další osoby. Do soutěže se zapojilo celkem 30 domovů. Po prvním kole bylo vybráno 10 časopisů, které byly dále hodnoceny odbornou porotou. Slavnostní vyhlášení celé soutěže proběhlo v rytířském sále našeho domova 8. října 2014 u příležitostí Týdne sociálních služeb. 22

24 Opětovně v roce 2014 probíhala spolupráce s Mateřskou školou v Heřmanově Městci, kdy děti chodí mezi seniory s ukázkou písniček, říkanek a podobně a naopak v domově se pro ně připravuje Den dětí s mnoha soutěžemi a pěknými odměnami z našich dílen. Domov spolupracuje i s duchovními z Heřmanova Městce. A to s církví Československou husitskou, Českobratrskou evangelickou a katolickou, kdy se společně organizují zejména koncerty, besedy se zajímavými osobnostmi z různých odvětví, divadelní představení, přehlídka severských psích spřežení. Akce jsou společné pro uživatele domova i občany Heřmanova Městce. V roce 2014 bylo uspořádáno ve vzájemné spolupráci několik rozličných aktivit (koncerty, divadla, taneční vystoupení, uspořádání Dne dětí pro MŠ, atd.) Výborná spolupráce je i s městem Heřmanův Městec. Starosta či zástupce se pravidelně účastní gratulací uživatelům k životním jubileím. Uživatelé a zaměstnanci se již po sedmé účastnili doprovodného programu v rámci rozsvěcení adventního stromu na náměstí v Heřmanově Městci. Výrobky našich uživatelů se posílaly na soutěž Šikovné ruce našich seniorů do Lysé nad Labem. Na přípravě výrobků se podílelo 20 uživatelů z šicí i keramické dílny. Kolekci vystavovaných výrobků tvořily košíčky, věnečky a další výrobky pletené z novinového papíru, keramické výrobky a hlavně pak nástěnka ve tvaru Afriky, která zahrnovala prezentaci pomoci Felixovi z Keni. Již sedmým rokem pokračuje spolupráce s Humanistickým centrem Dialog. Toto centrum nám zajišťuje možnost adopce keňského chlapce Felixe. Chlapci platíme roční poplatek na školné, pomůcky, oblečení a další potřebné věci. Praxe studentů V průběhu celého roku 2014 probíhala v domově průběžná odborná praxe studentů Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim. Na sociálním úseku proběhla souvislá praxe 5 studentek vyšší odborné a vysoké školy sociálního zaměření. Dále Domov v roce 2014 spolupracoval na regionálním individuálním projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji, který byl financován z prostředků 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 IČO 70876258 tel. 469 695 121, 469 695 683, e-mail: domov@domov-hm.cz,

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.ssmm.cz IČ: 708 242 82 pod č.j. 30/2007-71, DIČ: CZ708 242 82 pod č.j. 54134/04/0439003273 Výroční zpráva Centrum seniorů Mělník příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2014 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více