Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec"

Transkript

1 Domov pro seniory Heřmanův Městec 2014 Výroční zpráva DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, HEŘMANŮV MĚSTEC

2 Obsah I. SLOVO ŘEDITELKY... 2 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 3 III. UŽIVATELÉ... 3 IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ... 5 V. STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE... 6 VI. LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY VII. STRAVOVÁNÍ VIII. VZDĚLÁVÁNÍ IX. BOZP A PO X. KONTROLNÍ ČINNOST XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY XI. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI XII. SPONZORING XIII. POCHVALY A STÍŽNOSTI XIV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ XV. PLÁN NA ROK XVI. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ

3 I. SLOVO ŘEDITELKY Rok 2014 byl pro náš domov rokem především mimořádně náročným, ba přímo hektickým. V tomto roce nás zaskočila těžká mimořádná událost v podobě požáru. Požár vznikl v nočních hodinách dne v uzavřených půdních prostorách v archívu. Následky požáru byly veliké, avšak škody vznikly naštěstí pouze na majetku. V den požáru jsme evakuovali 69 osob. Požár poškodil pokoje v I. a II. poschodí a střechu v západním i severním křídle. Mimo provoz bylo po dobu 6 měsíců 9 místností v I. patře a 4 pokoje včetně chodby a WC ve II. patře. I přes nabízenou pomoc zřizovatele, starosty Heřmanova Městce a několika domovů pro seniory jsme se o všechny naše uživatele i v takto složitých podmínkách dokázali postarat. Následky požáru se budou likvidovat do konce měsíce března Požár dlouhodobě zkomplikoval práci zaměstnancům všech pracovních kategorií DS, i velkému počtu našich uživatelů. Díky skvělému pracovnímu týmu DS a toleranci uživatelů jsme nezaznamenali žádnou stížnost, ba naopak slova uznání, pochopení a obdivu ze strany uživatelů i jejich rodinných příslušníků. Velké poděkování patří však i zaměstnancům odboru zdravotnictví a soc. péče MHMP, a to především za obstarání mimořádných finančních prostředků z rozpočtu MPSV (1,5 mil. Kč) a rozpočtu hl. m. Prahy (4,8 mil. Kč), ale také za velkou morální podporu a účast. Na druhou stranu k nám byl r velmi příznivý. Po dlouhých rocích systematické práce na zkvalitňování péče o naše uživatele dle zákona o sociálních službách jsme absolvovali inspekci poskytování sociálních služeb. Tuto inspekci provedly 3 pracovnice Úřadu práce pro hl. m. Prahu ve dnech srpna Inspekce se uskutečnila na základě opakovaných stížností jednoho našeho uživatele DS. Závěr inspekce byl i nad naše očekávání bez jakýchkoli nedostatků a bez jediné připomínky. Inspekční tým se choval velice profesionálně a korektně a utvrdil naše zaměstnance v tom, že pracují velmi dobře. K získané Značce kvality v sociálních službách, kterou jsme obdrželi od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v r v plném počtu 5*, je to další významný důkaz, který stvrzuje námi garantovanou kvalitu péče o naše uživatele. V průběhu roku 2014 se uskutečnila řada dalších významných i méně významných událostí. Avšak pouze již tyto 2 události svědčí o vysoké profesionalitě pracovního týmu našeho domova. A za to patří našim zaměstnancům ohromné poděkování a uznání!!! Děkuji všem, kteří nám pomáhají udržet kvalitní služby a drží nám palce. Děkuji všem uživatelům Domova za jejich důvěru, díky rodinným příslušníkům za vstřícnost, díky našim dobrovolníkům za milou spolupráci, poděkování patří i našim sponzorům. Marie Málková, ředitelka 2

4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Domov slouží tomuto účelu od r Od r poskytujeme služby ve 2 objektech (zámek 126 míst, vila 16 míst). Na základě Registrace KÚ Pardubického jsme v r poskytovali 2 pobytové sociální služby: Domov pro seniory - 80 míst Domov se zvláštním režimem - 62 míst Posláním domova pro seniory je zachování lidské důstojnosti a kvality života ve stáří. Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou. Posláním domova se zvláštním režimem je zachování lidské důstojnosti a kvality života lidí s demencí. Poskytujeme odbornou a bezpečnou podporu v základních aktivitách denního života. Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou. III. UŽIVATELÉ Přehled o počtu žádostí za rok 2014 Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Celkový stav Počet podaných žádostí Počet schválených Počet odmítnutých Celkem v pořadníku Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, využití počtu míst k Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Celkový stav Kapacita Počet uživatelů k * Z toho muži ženy Prům. počet uživ. za rok 78,11 57,89 136,00 *skutečný počet uživatelů k je výrazně nižší oproti schválené kapacitě z důvodu stále probíhajících prací po požáru ze dne

5 Průměrný věk uživatelů Členění podle věku Domov pro seniory Domov se zvl. režimem celkem let let Nad 85 let Celkem Průměrný věk uživatelů 77, ,70 Počet nástupů a ukončení pobytů Počet příjmů a ukončení pobytů Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Celkem Stav k Přijato celkem Pobyt ukončilo celkem Z toho změna služby DS=DZR do jiného zařízení výpovědí ze strany uživ zemřelo Stav k Ubytování Typ pokoje Počet pokojů DS Počet pokojů DZR Celkem Jednolůžkový Dvoulůžkový Třílůžkový Čtyřlůžkový Počet pokojů Počet zemřelých Rok Počet zemřelých v DS (kapacita) Počet zemřelých v DZR (kapacita) Počet zemřelých celkem (kapacita) (79) 13 (58) 19 (165) (75) 13 (50) 25 (153) (75) 15 (50) 27 (146) (80) 21 (62) 31 (142) (80) 21 (62) 29 (142) (80) 26 (62) 37 (142) 4

6 Počet uživatelů s příspěvkem na péči Příspěvek na péči 2009 Kapacita Kapacita Kapacita Kapacita Kapacita Kapacita 142 I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Celkem Bez přísp Z toho nevyřízeno Náklady na jednoho uživatele za měsíc Rok Náklady za měsíc na 1 uživatele (kapacita 179) (179) (165) (153) (146) (142) (142) (142) Přehled o platbách uživatelů s ohledem na výši důchodu k Druh služby Počet uživatelů Platí plnou úhradu Platí částečnou úhradu Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem celkem V 1 případě doplácí do plné úhrady rodina, v1 případě rodina přispívá, ale ne do plné úhrady. IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ Pohyb zaměstnanců: V průběhu roku: - nastoupilo 17 nových zaměstnanců, pracovní smlouvy na dobu určitou 24 - odešlo 18, ukončení dohodou (6), ukončení pracovního poměru na dobu určitou (7), odchod do starobního důchodu (3), okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem (1), zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele (1) Plánovaný stav zaměstnanců: 100,7 Skutečný průměrný počet zaměstnanců: 101,353 5

7 Členění zaměstnanců podle profesí Počet zaměstnanců Domov pro seniory Počet zaměstnanců Domov se zvl. režim. Počet zaměstnanců celkem Ředitelka 0,6 0,4 1 Referent maj. správy 0,6 0,4 1 Účetní a mzd. účetní 1,1 0,9 2 Pokladní 0,3 0,2 0,5 SZP 6,6 7,4 14 Sociální pracovnice 1,7 1,3 3 PSS - přímá obsluž.péče - nepedagogická čin. 19 3,4 24 2, Psychoterapeut 0,6 0,4 1 Údržbář 3,4 2,6 6 Pradlena 1,7 1,3 3 Uklízečka 6,7 5 11,7 Provozní 0,6 0,4 1 Skladník 0,3 0,2 0,5 Kuchař celkem 50,6 50,1 100,7 Limit zaměstnanců pro r byl stanoven na 97 zaměstnanců. V důsledku zaměstnávání pracovníků přes úřad práce (uklízečka, kuchařka, vychovatelka) byl limit navýšen. Překročení schváleného limitu je způsobeno přijetím zaměstnanců za dlouhodobě nemocné zaměstnance (PSS a SZP). Přehled o nemocenských dávkách Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rozdíl proti r Kalendářní dny nemoci Nemoc celkem v % 7,31 8,92 9,91 0,99 Počet pracov. neschopností z toho prac. úrazů OČR V. STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE V r se uskutečnily tyto plánované akce: Výměna 2 oken na č.p tis. Kč Výstavba zpevněné plochy (nedokončeno) 189 tis. Kč Pěstební zásahy v porostu zámeckého parku 120 tis. Kč Ostatní práce vznikly v souvislosti s odstraňováním škod po požáru, který zasáhl budovu zámku dne Vzhledem k rozsahu škod a zajištění péče o všechny uživatele bylo po dohodě se zřizovatelem přistoupeno k zadání veřejné zakázky bez výběrového řízení firmě Vertikál Chrudim, Vo-top Heřm. Městec a Mibag Praha. 6

8 Sanační práce po požáru 673 tis. Kč Rekonstrukce střechy a stropů po požáru tis. Kč Oprava rozvodů topení po požáru 289 tis. Kč Oprava elektroinstalace (nedokončeno) 12 tis. Kč Oprava elektrické požární signalizace 184 tis. Kč 7

9 8

10 9

11 10

12 Předpoklad ukončení veškerých prací je plánován do konce I. Q V průběhu roku jsme nedokázali uskutečnit investiční akci Evakuační výtah (1.000 tis. Kč), a to z důvodů průtahu hasičů se schválením požární zprávy. Realizaci akce předpokládáme v průběhu 1. pololetí r VI. LÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Lékařská služba je zajištěna praktickým lékařem, který dochází 5x v týdnu, z toho v úterý a ve čtvrtek pro zvané uživatele. V případě potřeby je možná telefonická konzultace. V nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích využívána RZP. Odborná lékařská péče je zajištěna docházejícími odbornými lékaři: neurolog psychiatr ortoped stomatolog 1x týdně 1x měsíčně 1x měsíčně dle nutnosti V případě potřebnosti jsou další odborná vyšetření zajištěna na specializovaných pracovištích. Zdravotní a ošetřovatelská péče Zdravotní a ošetřovatelskou péči v nepřetržitém provozu zajišťuje kolektiv kvalifikovaných zaměstnanců složený se SZP s registrací, zdravotnické asistentky a pracovníků přímé obslužné péče. Ošetřovatelská péče je poskytována s ohledem na zdravotní stav a nutnou míru pomoci při zvládání péče o vlastní osobu vycházející ze Standardů ošetřovatelské péče. O každém uživateli je vedena ošetřovatelská dokumentace. Péče je poskytována dle nejnovějších poznatků (např. vlhké hojení ran). Při vykazování zdravotnické péče v současné době spolupracujeme s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a Oborovou zdravotní pojišťovnou. 11

13 Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který mu napomáhá sestavit individuální plán podpory. Individuální plán vychází z potřeb uživatele, jeho individuálních zájmů a vztahů s rodinou a přáteli. Služby jsou poskytovány s ohledem na soběstačnost uživatele a jeho nezávislost tak, aby mohl vést podle svých představ běžný způsob života. Rozhodujícím kritériem jsou potřeby a přání uživatele s respektem k jeho schopnostem, možnostem a v souladu s posláním domova. Rehabilitační péče Rehabilitační péče je v domově prováděna jako podpora pro udržování fyzických schopností uživatelů a zajišťována zdravotními sestrami a pracovnicemi v sociálních službách. Jedna z pracovnic je denně přítomna v místnosti rehabilitace, kde provádí běžné denní aktivity, ale i cvičení a drobné masážní úkony. Denně provádí canisterapii. S fenkou Luckou dochází i na pokoje k lidem zcela imobilním. VII. STRAVOVÁNÍ Počty vydané stravy kategorie snídaně obědy svačiny večeře celkem Kč uživatelé ,35 zaměstnanci ,70 Průměrný počet strávníků podle druhu diet Druhy diet 12 celkem Strava racionální 82 - diabetická 17 - žlučníková 9 - diažlučníková 2 - kašovitá+mixovaná 13 celkem 123 Stravovací jednotka byla v r stanovena ve výši 124,- Kč (77,50 Kč hodnota potravin + 46,50 Kč režie). Diety 9,9/4 134,-Kč (83,75Kč hodnota potravin + 50,25Kč režie)

14 Stravování uživatelů je na velmi vysoké úrovni. Samozřejmostí je každodenní výběr stravy (snídaně, oběd, večeře) ze dvou jídel po 7 dnů v týdnu. 1 x v týdnu pečeme k snídani domácí sladké pečivo. Nabízíme i možnost druhé večeře (fakultativní služba). Ze stravovací jednotky poskytujeme uživatelům balíčky k narozeninám (80,- Kč), dort ke kulatému jubileu (150,- Kč). Dále ze stravovací jednotky poskytujeme mikulášské balíčky (70,- Kč) a vánoční balíčky (80,- Kč), poskytujeme občerstvení na kulturních akcích a plenárních schůzích uživatelů. Stravu připravujeme pod dohledem nutriční terapeutky. Mimo racionální stavy připravujeme stravu dietní (žlučníková, diabetická, neslaná, kašovitá a jejich kombinace) včetně potřebných úprav stravy (mletá, mixovaná). Na přání uživatele zajistíme stravu vegetariánskou. Klademe velký důraz na úroveň stolování. Doba výdeje stravy každého druhu jídla je v rozpětí 1,5 hodiny. K dispozici jsou po celý den kromě čaje i nápojové automaty na teplé nápoje (za režijní cenu), sodobar (zdarma), automat na 4 druhy džusových nápojů (zdarma) i automat na cukrovinky (za režijní cenu). VIII. VZDĚLÁVÁNÍ Pro poskytování kvalitní sociální služby je nutné neustálé systematické vzdělávání zaměstnanců všech profesí, což je v souladu s vnitřní směrnicí o vzdělávání zaměstnanců. a) sociálně ošetřovatelský úsek V roce 2014 bylo vzdělávání zaměstnanců zaměřeno zejména na zlepšení dovedností vedoucích zaměstnanců a to konkrétně v základních personálních dovednostech, v metodách řízení lidí, motivaci a hodnocení, plánování a řízení změn. Průběžné vzdělávání vedoucích zaměstnanců je velmi důležité pro celkovou kvalitu námi poskytovaných služeb. Vzdělávání těchto manažerů je hrazeno z ESF v rámci projektu s názvem Vzdělávání v DS Heřmanův Městec, Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A Tento projekt trvá 17 měsíců a bude ukončen Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v DS Heřmanův Městec. Další část výše zmíněného projektu se zaměřuje na zvýšení odborné kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Uskutečněných kurzů se účastnili všichni zaměstnanci sociálně ošetřovatelského úseku, což přináší jednotnost v poskytované péči. Kurzy byly zaměřeny na oblast psychopatologie a tématiku jedinců s demencí. Významnou událostí bylo úspěšné ukončení vzdělávacího programu pro procesní manažery modelu E-Qalin, který v několika modulech absolvovaly 2 vedoucí pracovnice sociálně ošetřovatelského úseku. V roce 2015 bude tento sebehodnotící model řízení kvality zaváděn v domově dle naplánovaného harmonogramu. Další 2 pracovnice absolvovaly vícedenní kurz Snoezelen v teorii a praxi a ukázky realizace snoezelenových programů. Díky získaným zkušenostem z těchto kurzů postupně připravují návrh a tvorbu místnosti pro Snoezelen v našem domově. Vybudování celé terapeutické místnosti je naplánováno na 1. pololetí roku Leden: Únor: Úvod do problematiky opatrovnictví APSSČR 3 zaměstnanci Novela zákona o sociálních službách KÚ Pardubického kraje - 1 zam Ochrana práv seniorů v instituci se zaměř. na demence Ochránce práv - 2 Opatrovnictví a svéprávnost u lidí se zdr.post. Rytmus Chrudim- 2 Březen: Etika v ošetřovatelství TENA 24 Společnost lékařů a zdravotníků v soc. službách APSSČR 1 Základy měkkých a trakčních technik Aleš Zelinka 1 13

15 Alternativní myšlení a aplikovaná kreativita ČSPTP 1 Kurz pro cvičitele zdravotní tělesné výchovy ČSPTP 1 Alzheimerova choroba APSSČR 2 Systém nutriční péče v DS APSSČR 1 Duben: Vzdělávání procesních manažerů E-Qalin APSSČR 2 Snoezelen v teorii a praxi - BAZALSNUZ 2 Interpersonální dovednosti Marlin 15 Vedení lidí a moderní styly řízení Marlin 15 Květen: Interpersonální dovednosti ve vedení lidí Marlin 15 Posilování týmové soudržnosti v pomáhajících profesích Marlin 15 Senior ve středu našeho zájmu M. Škodová - 2 Červen: Úvod do správního řízení v sociální oblasti Marlin 15 Kvalitní péče o seniory se sníženou mobilitou MSM 28 Psychohygiena v práci pomáhajícího pracovníka Marlin 15 Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen terapie ASNOEZ 2 Červenec: Organizační dovednosti Marlin 15 Komunikační styly Marlin 15 Srpen: Základní manažerské dovednosti Marlin 15 Vedení a motivace zaměstnanců Marlin 15 Září: Pracovní setkání ved. pracovníků - Abena - 2 Péče o lidi s demencí SŠZS Chrudim - 1 Věcný zámer zákona o soc. pracovnících APSSČR 1 Konference Sociální aspekty Město Litomyšl 1 Vzdělávací plány a vzdělávání v sociálních službách Marlin 15 Úvod do pracovního práva Marlin 15 Hodnocení a motivace zaměstnanců Marlin 15 Koncept SET Sebeudržovací terapie DS Přelouč - 2 Říjen: Finanční řízení a plánování v neziskovém sektoru Marlin 15 Strategické řízení a plánování Marlin 15 Řízení změn Marlin 15 Úvod do psychologie stáří Marlin 51 Opatrovnictví a svéprávnost u lidí se zdr.post. Rytmus Chrudim- 1 Základní otázky současné sociální politiky Marlin 15 Listopad: Základy psychopatologie Marlin 51 Mnemotechniky ČSPTP 1 Sociální podnikání P3 People 2 Individuální plánování v sociálních službách CREATIO Přelouč - 2 Prosinec: Zákon o sociálních službách Ing. M. Stará - 1 Cévní mozková příhoda TENA 11 Podpora při rozhodování Marlin 51 Všichni zaměstnanci sociálně ošetřovatelského úseku splnili předepsané povinné vzdělávání dle zákona o soc. službách v rozsahu minimálně 24 hodin. Pozornost je věnována i vzdělávání zaměstnanců ostatních úseků. Všechny požadavky zaměstnanců na vzdělávání byly splněny. Dále se uskutečnila služební cesta po sociálních zařízeních Irska, kterou pořádala APSS ČR region Praha a Středočeský region. Této cesty se účastnili 2 zaměstnanci domova. V roce 2014 byly náklady na vzdělávání zaměstnanců: ,- Kč, v rámci projektu OP LZZ ,- Kč. 14

16 IX. BOZP A PO Oblast BOZP a PO je sledována a potřebný dohled zajišťuje externí pracovník - bezpečnostní technik, který do zařízení dochází pravidelně 1x měsíčně nebo dle potřeby. Rovněž zastupuje organizaci při kontrolách. Provádí všechna předepsaná proškolení zaměstnanců, případně uživatelů. Opakované školení II. stupně BOZP a PO se uskutečnilo , speciálně pro vedoucí pracovníky dne Pracovní úrazy - 3 (123 kalendářních dní, pracovník kuchyně 32, PSS - 91) Dle harmonogramu jsou zabezpečovány veškeré revize. X. KONTROLNÍ ČINNOST Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol Finanční kontrola je zabezpečována vydáním směrnice Vnitřní kontrolní systém DS Heřmanův Městec ze dne včetně dodatků. Vnitřní kontrolní systém je tvořen především a) kontrolním prostředím b) kontrolními postupy c) informačními a komunikačními systémy d) určením a hodnocením rizika e) monitorovací činností V návaznosti na vnitřní směrnici je vypracován plán kontrolní činnosti pro příslušný rok, kde je stanoven druh kontroly, četnost kontroly a osoba, která kontrolu provede. V plánu kontrol pro r bylo stanoveno 31 typů kontrol. Tyto kontroly byly zaměřeny především na majetková rizika, rizika peněžních prostředků, provozní rizika, právní rizika apod. Výsledky každé kontroly jsou projednány na poradě vedení (konané 1 x týdně). Účinnost vnitřního kontrolního systému (včetně analýzy rizik, hodnocení rizik) je ověřována a vyhodnocena na poradě vedení 2 x ročně a kontrolní systém je hodnocen jako účinný. V roce 2014 nebyla při řídící kontrole učiněna taková zjištění, na jejichž základě by bylo provedeno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům. Souhrn vnitřní kontrolní činnosti za rok 2014 Úsek Počet kontrol Bez závad S následným doporučením Soc. oš. úsek Ekonomický úsek+ředitelka Provozní úsek Inter. kontroly Exter. kontroly

17 Externí kontroly 1. Finanční úřad Pardubický kraj kontrola dodržování rozpočtové kázně projekt Vzdělávání pracovníků, reg.č. CZ.l / drobné nedostatky 2. Krajská hygienická stanice stravovací provoz 4 drobná zjištění 3. OSPZ Chrudim dodržování léčeb. režimu zaměstnance bez porušení 4. MPSV čerpání státní dotace z r bez závad 5. VZP oprávněnost vyúčt. péče v inf. systému v r.1/2012-7/2012,2010, 2009 drobná zjištění 6. ECO-ECONOMIC Tábor ověření hospodaření s rozpočtovými prostředky MPSV ČR dotace r bez závad 7. Finanční úřad Pardubický kraj kontrola dodržování rozpočtové kázně projekt Vzdělávání pracovníků, reg.č. CZ.l / drobné nedostatky 8. OSSZ Chrudim kontrola plnění povinností v nemocenském, důchodovém pojištění a při odvodu poj a bez závad 9. KÚ Pardubického kraje plnění registračních podmínek poskytovatele soc. služeb bez zjištěných nedostatků 10. MPSV - projekt Vzdělávání v DS bez zjištěných nedostatků 11. MHMP odbor kontrol - finanční kontrola za r drobné nedostatky 12. KHS proočkování proti pneumokok. nákazám bez závad 13. VZP - oprávněnost vyúčtování péče v inf. systému v r. 10/2012 drobné nedostatky 14. ÚP Prahu inspekce poskytování soc. služeb - bez jakýchkoli nedostatků XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY Výčet nepravidelných kulturních a společenských aktivit 9. ledna - Výlet na výstavu Království mašinek zámek Pardubice 11. ledna - Vystoupení pěveckého sboru Klíčenky 22. ledna - Solná jeskyně Třemošnice 23. ledna - Iluzionista Pavel Kožíšek 16

18 5. února - Solná jeskyně Třemošnice 14. února - Východočeské divadlo Pardubice 19. února - Solná jeskyně Třemošnice 21. února - Hudební vystoupení ZUŠ Přelouč 28. února - Východočeské divadlo Pardubice 5. března - Solná jeskyně Třemošnice 6. března - Vyprávění o cestě na Karpatskou Ukrajinu 13. března - Účast na soutěži Malešický mozek v Praze 1. dubna - Výlet do zahradnictví Starkl 2. dubna - Výlet do zahradnictví Starkl 3. dubna - Velikonoční jarmark výrobků v domově 9. dubna - Solná jeskyně Třemošnice 11. dubna - Východočeské divadlo Pardubice 17. dubna - Účast na soutěži Krčský skřivan v Praze 17. dubna - Vystoupení s písněmi p. Vízner 23. dubna - Solná jeskyně Třemošnice 25. dubna - Východočeské divadlo Pardubice 29. dubna - Pálení čarodějnic 6. května - Děti z MŠ pásmo ke dni matek 30. května - Den soutěží pro děti z MŠ 3. června - Účast na sportovních hrách v DS u Bažantnice 13. června - Východočeské divadlo Pardubice 13. června - Účast na akci Šikovné ruce Lysá n/l 17

19 14. června - Setkání příbuzných a přátel DS a akce Miss staré koleno 18. června - Účast na soutěži Tance v sedě v Kobylisích 22. června - Koncert bratří Ebenů 2. července - Výlet na zříceninu hradu Lichnice 2. července - Návštěva výstavy obrazů J. Korečka 9. července - Výlet do Obřího akvária v Hradci Králové 10. července - Sportovní odpoledne v Oáze 16. července - Výlet na Pardubický zámek 23. července - Výlet do hřebčína ve Slatiňanech 30. července - Výlet do Nových hradů 1. srpna - Návštěva galerie v Ronově n/d 6. srpna - Výlet do muzea v Drobovicích 12. srpna - Anketa Srdce na dlani 13. srpna - Výlet do mobilní ZOO Vilémov 20. srpna - Výlet do obory ve Žlebech 25. srpna - Návštěva poutě v bažantnici 31. srpna - Rebelcanto - pěvecké vystoupení na nádvoří 3. září - Návštěva výstavy obrazů Z. Sigmunda 10. září - Výlet na rozhlednu Kaňk 11. září - Účast na soutěži Tuzemský Um v Hájích 17. září - Návštěva výstavy obrazů v galerii v Třemošnici 19. září - Babí léto na Konopáči 18

20 25. září - začátek akce Rotopedtours a pěškotours přednáška o zdraví 25. září - písničkový pořad Bajkajlaj 8. října - Vyhlášení soutěže zlaté listy října - Východočeské divadlo Pardubice 15. října - Solná jeskyně Třemošnice 22. října - Účast na soutěži Chodovská šipka v Praze 29. října - Solná jeskyně Třemošnice 4. listopadu - místní kolo recitační soutěže Zámecký šotek 5. listopadu - Návštěva výstavy vánočních ozdob 11. listopadu - Ukončení akce Rotopedtours a pěškotours - předání certifikátů 13. listopadu - X. ročník recitační soutěže Zámecký šotek 19. listopadu - Návštěva výstavy o životě F. Bílka 25. listopadu - Hašlerovy písničky 26. listopadu - Solná jeskyně Třemošnice 30. listopadu - Vánoční jarmark výrobků ve městě 2. prosince - Beseda s Miriam Kantorkovou 3. prosince - Vánoční jarmark výrobků v Pardubicích 4. prosince - Adventní prohlídka zámku Žleby 5. prosince - Východočeské divadlo Pardubice 10. prosince - Solná jeskyně Třemošnice 12. prosince - zpívání koled od dětí z MŠ 14. prosince - Beseda s Petrem Rychlým 15. prosince - Vánoční jarmark výrobků v domově 19. prosince - Koledy - sbor p. Štěpánové 19. prosince - Východočeské divadlo Pardubice 19

21 22. prosince - Koncert souboru Škroup 23. prosince - Vánoční posezení s punčem 24. prosince - Koledy v jídelně pěvecký sbor p. Štěpánové 30. prosince - Silvestrovská zábava s hudbou Finanční náklady na pořádání kulturních akcí pro uživatele za r představovaly částku ,- Kč. Tyto náklady byly uhrazeny ze sponzorských darů. Pokračujeme v návštěvách solné jeskyně v Třemošnici. Dvakrát do měsíce v zimním období mohou uživatelé relaxovat a upevnit si své zdraví v solné jeskyni. Tato možnost je i pro uživatele na invalidních vozících a zájem uživatelů o tuto činnost je vysoký. Důležitou součástí vyplnění volného času jsou i kratší výlety do okolí, na různé sezónní výstavy, trhy apod. V průběhu celého roku pravidelně organizujeme vystoupení kulturních a uměleckých sdružení, několik besed a přednášek, a to minimálně jedenkrát měsíčně. Oblíbenou aktivitou je možnost měsíčního předplatného do Východočeského divadla Pardubice. Stále žádanější aktivitou se stává trénování paměti pro seniory, které provádí naše sociální pracovnice, která je certifikovanou lektorkou. Poptávka po těchto kurzech je čím dál větší. Několik seniorů také započalo kurzy práce s počítačem a internetem pod vedením 2 dobrovolníků. Mezi běžné týdenní aktivity řadíme skupinová cvičení, trénování jemné motoriky a dalších lidských smyslů. Denně mají uživatelé možnost zapojit se do hraní společenských her, navštěvovat filmový klub, taneční nebo pěvecký kroužek. Velmi oblíbenou činností jsou také sportovní aktivity a to jak venku, tak i v interiéru. Nejvíce se v domově hrají šipky, kroket, kuželky, venkovní bowling a pétanque. Senioři mohou v rámci aktivit pracovat v dílně šicí, kde vyrábějí a dotvářejí výrobky zejména z látek, papíru a dále pletou košíčky, vázy, ale i 20

22 velké koše na hračky z novinových ruliček. Uživatelé pracují též v keramické dílně, která slouží též jako tzv. špinavá dílna, kde je koutek pro práci se dřevem a pro natírání barvami. Každý všední den aktivizační pracovníci hlásí základní informace pomocí rozhlasové relace RADIO DOMA (cca 30 min.). XI. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI Opětovně domov zorganizoval společenskou a sportovní událost i pro ostatní domovy. Pod záštitou APSS ČR region Praha se uskutečnil již 11. ročník turnaje v pétanque (Májové koulení). Pod záštitou APSS ČR region Praha se konal i 10. jubilejní ročník soutěže v recitaci (Zámecký šotek). Tyto aktivity jsou stále velmi oblíbené a napomáhají ke sdružování uživatelů i zaměstnanců ostatních domovů. Naše zařízení letos spolupracovalo s několika novými institucemi a to zejména v pořádání kulturních akcí pro seniory. Významnou událostí bylo uspořádání akce Miss staré koleno, kterou pořádá v domovech pro seniory firma Abena. V porotě této soutěže zasedli známí hosté, například pan Přeučil. Jejich úkolem bylo vybrat vítěznou miss z 5 předem vybraných uživatelek našeho domova. Akce se konala v sobotu 14. června 2014 v rámci IV. setkání rodin a přátel Domova pro seniory. Celodenní akce měla veliký úspěch u seniorů i jejich blízkých a známých. 21

23 Další skvělou spolupráci jsme zahájili s odborným časopisem Sociální služby při organizování celorepublikové soutěže Zlaté listy 2013 soutěž o nej časopis domova pro seniory. Celorepubliková soutěž časopisů je určena pro domovy pro seniory a pro domovy se zvláštním režimem. Soutěž je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopis v tištěné podobě pro své uživatele, jejich rodinné příslušníky, přátele, zaměstnance, dobrovolníky a další osoby. Do soutěže se zapojilo celkem 30 domovů. Po prvním kole bylo vybráno 10 časopisů, které byly dále hodnoceny odbornou porotou. Slavnostní vyhlášení celé soutěže proběhlo v rytířském sále našeho domova 8. října 2014 u příležitostí Týdne sociálních služeb. 22

24 Opětovně v roce 2014 probíhala spolupráce s Mateřskou školou v Heřmanově Městci, kdy děti chodí mezi seniory s ukázkou písniček, říkanek a podobně a naopak v domově se pro ně připravuje Den dětí s mnoha soutěžemi a pěknými odměnami z našich dílen. Domov spolupracuje i s duchovními z Heřmanova Městce. A to s církví Československou husitskou, Českobratrskou evangelickou a katolickou, kdy se společně organizují zejména koncerty, besedy se zajímavými osobnostmi z různých odvětví, divadelní představení, přehlídka severských psích spřežení. Akce jsou společné pro uživatele domova i občany Heřmanova Městce. V roce 2014 bylo uspořádáno ve vzájemné spolupráci několik rozličných aktivit (koncerty, divadla, taneční vystoupení, uspořádání Dne dětí pro MŠ, atd.) Výborná spolupráce je i s městem Heřmanův Městec. Starosta či zástupce se pravidelně účastní gratulací uživatelům k životním jubileím. Uživatelé a zaměstnanci se již po sedmé účastnili doprovodného programu v rámci rozsvěcení adventního stromu na náměstí v Heřmanově Městci. Výrobky našich uživatelů se posílaly na soutěž Šikovné ruce našich seniorů do Lysé nad Labem. Na přípravě výrobků se podílelo 20 uživatelů z šicí i keramické dílny. Kolekci vystavovaných výrobků tvořily košíčky, věnečky a další výrobky pletené z novinového papíru, keramické výrobky a hlavně pak nástěnka ve tvaru Afriky, která zahrnovala prezentaci pomoci Felixovi z Keni. Již sedmým rokem pokračuje spolupráce s Humanistickým centrem Dialog. Toto centrum nám zajišťuje možnost adopce keňského chlapce Felixe. Chlapci platíme roční poplatek na školné, pomůcky, oblečení a další potřebné věci. Praxe studentů V průběhu celého roku 2014 probíhala v domově průběžná odborná praxe studentů Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim. Na sociálním úseku proběhla souvislá praxe 5 studentek vyšší odborné a vysoké školy sociálního zaměření. Dále Domov v roce 2014 spolupracoval na regionálním individuálním projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji, který byl financován z prostředků 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec Domov pro seniory Heřmanův Městec 2013 Výroční zpráva DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC www.domov-hm.cz Obsah I. SLOVO ŘEDITELKY...

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec Domov pro seniory Heřmanův Městec 2012 Výroční zpráva DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC www.domov-hm.cz Obsah I. SLOVO ŘEDITELKY...

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 37, HEŘMANŮV MĚSTEC

DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 37, HEŘMANŮV MĚSTEC DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - domov pro seniory Domov pro seniory Heřmanův

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. HELENA HOUSOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK NÁKLADY Finanční plán Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK NÁKLADY Finanční plán Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2017 NÁKLADY Finanční plán 2017 501 10 Materiál 16 000 10 000 4 000 2 000 501 10 Materiál - výstavy

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní umělecká škola Nejdek, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2008 Vypracoval

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více