VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 tel: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 Hradec Králové říjen 2010

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 Identifikátor zařízení: Sídlo: Pražská Hradec Králové Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Královéhradecký kraj Právní forma: kraj IČO: Pivovarské náměstí Hradec Králové Zřizovací listinu č.j /SM/2009v vydalo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje v souladu s Usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/8/436/2009 s účinností od 10. září 2009 Ředitel: Ing. Bc. Hana Rubáčková Jabloňová Hradec Králové ředitelka školy je zároveň statutárním orgánem právnické osoby Adresa pro dálkový přístup 2

3 Charakteristika školy Střední odborná škola kapacita: 408 žáků IZO: Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele ,6 14,7 Součástí školy je Školní jídelna kapacita: 300 jídel IZO: místo poskytovaných školských služeb: Pražská 68, Hradec Králové Školská rada: Dne byla podle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném (školský zákon) vzdělávání (školský zákon) ustavena školská rada Předseda: Členové: Ing. Regina Čížková, statutární zástupce ředitele školy MVDr. Zuzana Kolomazníková, Krajská veterinární správa Ing. Zdeněk Cvejn, jmenován zřizovatelem Tereza Magerová, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků MVDr. Jan Rybář, zástupce učitelů školy Při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy a Rada studentů. 3

4 2. Přehled oborů vzdělávání Obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: M Veterinární prevence M/001 Veterinární prevence denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru 408 dobíhající obor M/01 Veterinářství denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 408 Zařazení do školského rejstříku (dle posledního výpisu) Datum účinnosti posledního rozhodnutí: Datum vystavení posledního rozhodnutí: Č.j. posledního rozhodnutí: 6 001/ Datum poslední aktualizace: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti:

5 3. Personální zabezpečení činnosti školy Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost: Celkový počet pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost Počet pracovníků % Pořadové číslo Konkrétní údaje o pracovnících školy: Pracovní zařazení Odborná kvalifikace Vzdělání Studium pedagog. věd Délka praxe Pedagogičtí pracovníci 1 ředitel VŠZ fa.agro., šk. manag. DPS 39 2 zástupce ředitele VŠE DPS 21 3 vedoucí praxe VŠ veterinární PS 30 4 učitel UHK informat.-mat. PF 9 5 učitel VŠZ fak. zootechnická DPS 17 6 učitel VŠZ zootech., manag. DPS 15 7 učitel PF BIO-CHEM PF 16 8 učitel VŠV Brno DPS 21 9 učitel VŠZ fak. agronomická DPS učitel PF MAT-FYZ PF učitel PF ČJ-DĚJ PF učitel VFU FVL Brno DPS 5 13 učitel PF BIO-TEV PF učitel VFU FVL Brno učitel PF BIO-CHEM PF učitel VŠ veterinární DPS učitel OBN, ANJ PF učitel UK TV- ZEM PF učitel VŠ veter.brno DPS učitel UHK inf.managment učitel PF BIO, - PED, ANJ PF učitel UP ANJ-NEJ PF 8 23 učitel PF ČJ-OBN PF učitel UK NEJ-DEJ PF učitel UP přír.fak.(mat-che) PF učitel PF TV-OBN PF učitel PF ČJ PF 37 5

6 Pořadové číslo Pracovní zařazení Odborná kvalifikace Délka praxe Nepedagogičtí pracovníci 1 zástupce ředitele pro ekonom. SEŠ 23 2 hl.účetní, správce majetku SEŠ 23 3 účetní SEŠ 40 4 admin. pracovník DOŠ 28 5 laborantka SPŠ chemická 30 6 technolog školní stáje SZTŠ 36 7 ved. kuchař SOU potravinářské 21 8 kuchař SOU spol. strav pomoc. kuchař SOU oděvní správce tělocvičny SOU obchodní uklízeč ZŠ uklízeč SOU obchodní uklízeč SOU potravinářské uklízeč SOU spol. strav uklízeč SOU oděvní uklízeč SVVŠ údržbář SOU kotlář údržbář ZOU zemědělec 39 Přepočtený počet pedagogických pracovníků za školní rok 2009/2010: 26,51 Pozn. V tomto počtu nejsou zahrnuti externí učitelé v počtu 0,38 přepočtení pracovníci Přepočtený počet nepedagogických pracovníků za školní rok 2009/2010: 13,07 Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: Počet pedagogických pracovníků Školní rok 2009/ Počet nekvalifikovaných pracovníků: Školní rok 2009/2010 Pedagogičtí pracovníci 2 Nepedagogičtí pracovníci 0 6

7 Přijímací řízení pro školní rok 2010/ Přijímací řízení Kód oboru Název oboru 1. kolo M/01 Veterinářství počet přihlášek počet přijatých (z toho 12 chlapců) V řádném termínu zápisový lístek odevzdalo 65 uchazečů. Proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu se odvolalo 34 uchazečů. V odvolacím řízení ředitelka školy vyhověla 25 uchazečům, 9 odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání bylo postoupeno Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, který napadená rozhodnutí potvrdil. 2. kolo přijímacích zkoušek se nekonalo. 7

8 5. Výsledky vzdělávání žáků 1. pololetí školního roku 2009/10 Počet žáků v jednotlivých ročnících: Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4.roč Celkový počet žáků Počet tříd celkem M/001 Veterinární prevence M/01 Veterinářství Poznámka: Stav k Prospěch žáků ve škole: Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Poznámka: Stav k Prospěch 1. pololetí 2009/2010 2,5 2 2,29 2,06 1,98 2,17 2,26 1,99 1,96 1,81 2,05 1,98 1,78 1,73 1,92 Průměr 1,5 1 0,5 0 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C Třída 8

9 Počet vyloučených žáků: V prvním pololetí školního roku byl vyloučen jeden žák. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Školní rok 2009/2010 Počet % z celku 1 (velmi dobré) ,73 2 (uspokojivé) 2 0,51 3 (neuspokojivé) 3 0,76 Počet zameškaných hodin na žáka: Ročník Průměrný počet zameškaných h/žák 1. 38, , , ,34 Průměr 46,18 Celkový počet neomluvených hodin: Počet neomluvených hodin % z celku 69 0,38 Průměrná absence 1. pololetí 2009/2010 Průměr (hodiny) ,03 63,7 55,59 53, ,59 46,24 45,59 32,94 37,7 40,5 39,63 38,43 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C Třída 9

10 Počet žáků v jednotlivých ročnících: 2. pololetí školního roku 2009/10 Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4.roč Celkový počet žáků Počet tříd celkem M/001 Veterinární prevence M/01 Veterinářství Poznámka: Stav k Prospěch žáků ve škole: Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Poznámka: Stav k Prospěch 2. pololetí 2009/2010 2,5 2 2,24 1,88 1,72 2,09 2,2 2 2,04 1,72 1,99 1,85 1,76 1,65 1,82 Průměr 1,5 1 0,5 0 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C Třída 10

11 Počet vyloučených žáků: Ve druhém pololetí školního roku nebyl vyloučen žádný žák. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Školní rok 2009/2010 Počet % z celku 1 (velmi dobré) ,75 2 (uspokojivé) 1 0,25 3 (neuspokojivé) 0 0,00 Počet zameškaných hodin na žáka: Ročník Průměrný počet zameškaných h/žák 1. 50, , , ,23 Průměr 48,74 Celkový počet neomluvených hodin: Počet neomluv. hodin % z celku 35 0,18 Průměrná absence 2. pololetí 2009/2010 Průměr (hodiny) ,5 46,33 47,66 51,9 49,07 52,53 56,14 43,93 45,23 40,13 39,61 37,53 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C Třída 11

12 Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek k : Maturitní zkoušky školní rok 2009/2010 Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Kód oboru Název oboru celkem nepřipuštěn s vyznamen. prospěl neprospěl M/001 Veterinární prevence Poznámka: Opravné maturity konali dne žáci, z toho1 žák neprospěl. V podzimním řádném termínu (7. a ) maturoval 1 žák a prospěl. Jeden žák neuzavřel 4. ročník, k maturitě nebyl připuštěn. 12

13 6. Prevence sociálně patologických jevů Program prevence sociálně patologických jevů je zaměřen na následující oblasti: 1. Vzdělávání školního metodika prevence - účast na seminářích pořádaných vzdělávacími institucemi v Královéhradeckém kraji - studium odborné literatury např. časopisy Závislost a my, Prevence, Učitelské noviny, Psychologie, dále studium materiálů vydávaných MŠMT ČR - spolupráce s krajským metodikem protidrogové prevence - spolupráce s pracovníky LNN Nechanice - Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů (funkční 4 semestrové studium) 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků - odbornou literaturu využívají převážně třídní učitelé a výchovná poradkyně dle potřeby 3. Mapování aktuální situace ve škole - spolupráce s výchovným poradcem - spolupráce se zástupci žáků prostřednictvím Rady studentů - pravidelný kontakt s třídními učiteli - spolupráce s vyučujícími předmětů Občanská nauka, Společenské vědy, Právo - pravidelné předávání informací ředitelce školy - sociometrické šetření klima ve třídě 4. Pravidelná aktualizace informací - v budově školy je umístěn informační panel pro žáky, na kterém jsou uvedeny kontakty pro řešení krizových situací. Panel je průběžně aktualizován. 5. Spolupráce s rodiči a vychovateli Domova mládeže Vocelova ul. - pracovní návštěvy třídních učitelů v DM vždy 1x za pololetí - dobrá spolupráce s ředitelkou a vedoucí vychovatelkou DM - pravidelné návštěvy výchovné poradkyně v DM 6. Besedy a přednášky pro žáky přednáška pro žáky 1. ročníků na téma intimní hygiena a bezpečný sex S tebou o tobě beseda pro žáky 1. ročníku v rámci akce Týden proti drogám organizátor Sion Hradec Králové - listopad, únor - Sebeobrana 4 hodinový kurz pro 1. ročníky Městská policie HK Bc. Jaroslav Matoušek 7. Volnočasové aktivity žáků - sportovní kroužky - volejbal 1x týdně - dramatický kroužek - schůzky dle potřeby - výuka myslivosti v rámci volitelných předmětů pro žáky 4. ročníků - včelařský kroužek schůzky 1x týdně 13

14 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh dalšího vzdělávání Počet PP Místo konání Ochrana zvířat a welfare Brno O výživě koní 2 Kolesa ( ) Problematika ekofarem, prodej a zpracování mléka na farmách 2 PRO-BIO Police nad Metují ( ) Canisterapie v praxi 1 Brno Klíšťata, jimi přenášené nákazy a možnosti 1 Praha prevence Neurologie malých zvířat 1 Vetfair, Hradec Králové ( ) Pravdivá a klamavá zdravotní tvrzení v prezentaci potravin a doplňků stravy 1 Praha (duben 2010) Certifikace systémů jakosti a bezpečnosti při výrobě potravin 1 TÜV Praha certifikační org. (květen 2010) Efektivní marketing a jeho vliv na spotřebitele 1 Pardubice -Enterprise Europe Network ČR (květen 2010) Jak na ekonomiku v ŠVP a nová ekonomika 2 OA Heroldovy sady ( ) Finanční gramotnost 1 CVKHK ( ) Výchova k udržitelnému způsobu života v předmětech ZŠ a SŠ Životní prostředí Královéhradeckého kraje 1 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory ( ) Doškolovací seminář pro školní koordinátory EVVO 1 Jaro v Jizerkách ( ) Projektové vyučování. 16 Středisko ekologické výchovy SEVER v Hradci Králové ( ) Rizika internetového přístupu 1 Školské zařízení pro vzdělávání pracovníků KHK ( ) Kurz obsluhy osobního počítače 1 Chlumec nad Cidlinou ( ) MS pro školství 1 KÚ KHK ( ) Pracovní seminář SAS 1 Brno ( ) Vedení školní matriky v systému SAS 1 SPŠ Trutnov ( ) Licence MS v rámci krajského projektu 1 GJKT HK licencování škol Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů pro český jazyk ( ) 1 Pardubice 14

15 Na pomoc učitelům českého jazyka - znalost, vnímání a interpretace textu 2 CVKHK ( ) Kurz anglického jazyka 7 SOŠV Hradec Králové (průběžně) Kázeň ve třídě a autorita učitele 1 NIDV HK ( ) Šikana v prostředí SŠ 1 CVKHK ( ) Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I 1 NIDV HK (říjen 2009-červen 2010) E-learingový kurz pro zadavatele státních 22 maturitních zkoušek E-learingový kurz pro komisaře státních 3 maturitních zkoušek Kurz pro hodnotitele ústní zkoušky státní 2 maturity z ČJL e-learing Kurz pro hodnotitele písemné zkoušky státní 2 maturity z ČJL e-learing Kurz pro hodnotitele ústní zkoušky a 2 NIDV HK písemné práce CJL - prezenční Hodnotitel písemné a ústní části nových maturit z ANJ úroveň B1 e-learingový kurz 3 (leden 2010) Hodnotitel písemné a ústní části nových maturit z ANJ úroveň B1 prezenční část 3 NIDV HK (únor 2010) Hodnotitel maturitní zkoušky ANJ úroveň B2 3 e-learingová část Aktuální změny právních předpisů ve školství 1 HK pro rok Vzdělávací program Řízení pedagogického procesu Aktuální stav školské legislativy 1 HK 1 Hradec Králové DVPP ( a 5., ) Ředitel projekt spolufinancovaný 2 ŠZDVPP KHK Štefánkova 566 evropským sociálním fondem rozvoj kompetencí pracovníků škol Krajské dotační programy 3 KÚ Hradec Králové ( ) Vyplňování žádosti Benefit 7 2 KÚ Hradec Králové (leden 2010) Posílení absorpční a administrativní kapacity 1 Pardubice (listopad 2009) 15

16 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 1) Olympiády a soutěže - Biologie a) Školní kolo biologické olympiády se konalo (kategorie A a kategorie B) Počet účastníků Počet v krajském kole Umístění v KK Kategorie A Kategorie B 40 6 Nejlepší 7.místo b) Škola se stala pořadatelem okresního kola biologické olympiády kategorie C dne a krajského kola kategorie C biologické olympiády dne Zástupce školy je členem krajské komise biologické olympiády. c) Soutěž v poznávání rostlin a živočichů Tato soutěž byla pořádána Biskupským gymnáziem B.Balbína v Hradci Králové Soutěže se zúčastnilo šest žáků naší školy. Nejlepším výsledkem bylo 7. místo. d) Zapojení do soutěže ke Světovému dni vody v rámci výuky ekologie v 1. ročníku. e) Přírodovědný Klokan Školní kolo soutěže se konalo dne Tematicky byla soutěž zaměřena na poznatky z fyziky, chemie, biologie a matematiky. Soutěže se zúčastnilo 137 žáků 1. a 2. ročníků školy, kteří soutěžili v kategorii Junior. Nejlepšího výsledku dosáhl žák, který ze 120 možných bodů získal 84. Průměrný počet bodů získaných našimi žáky byl 54,6 bodu (což je o 2,7 bodu více než v roce předcházejícím). f) Ekologická olympiáda Tato soutěž je zaměřena na porovnání znalostí a dovedností z ekologie. Součástí soutěže je poznávání přírodnin, test a praktická část, která se koná ve vhodné přírodní lokalitě. Krajské kolo soutěže se konalo v autokempu Sedmihorky. Školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva. g) Videosoutěž Tvořím, inovuji, každý den Videosoutěž byla vyhlášena u příležitosti Evropského roku tvořivosti a inovací zastoupením Evropské komise v ČR a probíhala od do Žákyně 1. ročníku se účastnila soutěže s videosnímkem Inovujeme naši lásku každý den. Videosnímek je o poníkovi Luckym a je k vidění na - h) Projekt Krajina domova Tři žákyně druhého ročníku se účastnily sedmiměsíčního internetového přírodovědného projektu Krajina domova. Projekt byl organizován občanským sdružením Živly AK, za patronace MŽP a ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny. - Chemie a) Školní kolo chemické olympiády se konalo dne (kat.b), (kat.C) Počet účastníků Počet v krajském kole Umístění v KK Kategorie B Kategorie C

17 b) internetová soutěž Labyrint chemie Soutěž je pořádána přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Letošního již čtvrtého ročníku se zúčastnily dvě studentky z 1. a 2. ročníku. Obě postoupily do dalšího kola, kde obsadily 1. a 3. místo. - Anatomie Škola spolupracuje s gymnáziem J.K.Tyla v Hradci Králové. Studenti 3. ročníku gymnázia si v rámci Semináře z biologie vyzkoušeli pod anatomickou pitvu laboratorních hlodavců a sledovali demonstrační pitvu slepice a větších savců (laboratorní prase, pes). - Německý jazyk Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce se konalo , okresní kolo Počet účastníků Počet v okresním kole Umístění v OK Kategorie III Anglický jazyk Školní kolo olympiády a konverzační soutěže v anglickém jazyce se konalo dne , okresní kolo pak Počet účastníků Počet v okresním kole Umístění v OK Kategorie III Český jazyk a) Školní kolo olympiády proběhlo dne zúčastnilo se ho 18 žáků. Do okresního kola pak postoupili tři žáci, nejlepší z nich se umístil na 9. místě. - Matematika a) Matematická soutěž ročník matematické soutěže pro žáky odborných škol Školní kolo Matematické soutěže se konalo dne , oblastní kolo (je zároveň celostátním) dne Počet účastníků Počet v oblastním kole 1. ročníky ročníky ročníky 6 2 b) Matematická soutěž Klokan Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do celé Evropy. Dnes se této soutěže účastní téměř 3 miliony soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Soutěž se na naší škole uskutečnila v kategorii Junior dne Zúčastnilo se 127 žáků. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové i mezinárodní kolo ve své lavici. V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Nejlepšího výsledku dosáhli dva žáci, kteří ze 120 bodů získali shodně 64. Průměrný počet bodů zúčastněných žáků byl 38,6 bodu (což je o 3,3 bodu více než v roce předchozím). 17

18 - Tělesná výchova a) Mezi mosty 3. ročník závodu raftů pořádaný Gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové se uskutečnil členné družstvo (4 dívky a 6 chlapců) naší školy obsadilo 4. místo. b) Turnaj v odbíjené dívek v únoru a březnu 2010 se uskutečnil turnaj v odbíjené dívek. Zúčastnilo se ho 7 třídních kolektivů. Vítězné družstvo tvořily žákyně 2.B. - Středoškolská odborná činnost (SOČ) Školní kolo proběhlo dne Účastnilo se ho 7 žáků. Okresní kolo se konalo a čtyři práce se umístily na místě v různých oborech. Jedna práce postoupila do krajského kola. - Soutěž Expo Science AMAVET Regionálního kola ( ) se zúčastnily dvě žákyně 3. ročníku. Své práce prezentovaly na výstavním posteru. Odborná porota hodnotila kvalitu práce a tvůrčí přínos, dále celkovou úroveň vystupování řešitele a schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Obě postoupily do celostátního finále této soutěže konané v Praze Práce naší žákyně nazvaná Problematika teraristiky zaměřená na chov ještěrů obsadila 11.místo. Její autorka se počátkem července se zúčastnila 1. americko české školy mladých vědců v San Antoniu v USA. - Soutěž o pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR Soutěž proběhla ve školícím středisku Státního veterinárního ústavu v Praze Lysolajích ve dnech Účastnilo se jí celkem 5 družstev z České a Slovenské republiky. Předmětem soutěže byly nejen veterinární znalosti a dovednosti, ale i jazykové dovednosti a společenská kultura. Žáci čtvrtých ročníků naší školy se umístili na 2. místě. - projekt Otevřená věda II Jedna žákyně prvního ročníku se účastní stáže projektu Otevřená věda II v oboru biologie. Tématem její vědecké práce je Ochranářská genetika velkých druhů savců - vydra říční a kamzík horský. Lektorem je Mgr. R. Poláková z Ústavu biologie obratlovců ve Studenci. 18

19 2) Prezentace školy na veřejnosti - Kůň v akci Škola se prezentovala na výstavě ve dnech na dostihovém závodišti v Pardubicích a to aktivní účastí studentů převážně 3. a 4. ročníků, jako asistentů organizačního týmu. Zájem našich studentů o tuto pomoc pořadatelům byl opět velký. Studenti pracovali jako asistenti správce a stavitele parkuru, jako zapisovatelé, prováděli úklid ve stájích a v okolí stájí, pomáhali při přípravě prostoru pro předvádění koní. - Královéhradecké dožínky Dne se naše škola prezentovala na Dni zemědělce. Akce byla určena pro žáky základních a středních škol, kteří se měli seznámit s problematikou zemědělství a se vším, co k zemědělství patří. Den zvířat 2009 Šestnáctý Den zvířat se uskutečnil Jedná se o každoroční oslavu celosvětového Dne zvířat, spojenou s propagací školy. Program je určen zájemcům o studium i veřejnosti. Zájem o tuto tradiční akci školy se každým rokem zvyšuje. Na organizaci se podíleli žáci třídy 3.C. Do programu bylo zařazeno: 1) Pas de deux tanec školních koní 2) Ukázka barokního ježdění 3) Ukázka práce psovodů cizinecká policie Hradec Králové 4) Dog dancing 5) Lasování ukázky práce s lasem a bičem 6) Agility 7) Výcvik a práce loveckých psů V rámci dne zvířat proběhly prezentace vybraných ročníkových prací a přednášky Zvířata a lidé MVDr. Stanislav Špelda Problematika spojená s chovem koní MVDr. Švehlová Canisterapie a výcvik asistenčních psů Žáci předvedli také nejrůznější plemena psů ( přihlášených bylo 128 psů ), dále měli možnost prezentovat svoje chovatelské úspěchy i s jinými druhy zvířat. ( kočky, drobní hlodavci, hadi, papoušci aj. ) Celá akce byla doplněna výstavou fotografií a kreseb vytvořených našimi studenty. O Den zvířat projevila zájem i regionální média ( Hradecké noviny, TV Puls, rozhlas Hrade Králové ) Kromě malých dětí, školáků a hradeckých občanů se do školy přišli podívat i budoucí zájemci o studium na naší škole s rodiči. Průvodci se jim stali studenti třetích a čtvrtých ročníků, kteří jim zodpověděli i jejich dotazy. 19

20 Další Dny otevřených dveří se pro zájemce o studium konaly ve dnech a Prezentace školy na burzách škol: Burza škol Česká Třebová Burza škol Česká Třebová Burza škol Kolín Burza škol Kutná Hora Burza škol Mladá Boleslav Burza škol Turnov Burza Žamberk Burza škol Hradec Králové Burza škol Hradec Králové Burza škol Chlumec nad Cidlinou Projekt Zvířátka a my - Studenti dětem Akce probíhá jako součást projektu ZŠ Sever Hradec Králové Škola pro reálný život Program je sestaven ze 3 úrovní: Pro 1. a 2. třídy Žáci se seznámí s pracemi, které související s chovem hospodářských zvířat a uvidí ukázky péče o zvířata a zacházení s nimi. Pro 3. a 4. třídy Žáci naší školy si ve dvojicích připravili stručnou charakteristiku problematiky týkající se malých zvířat (text, obrázkový panel, pomůcky nezbytné pro chov, předváděné zvíře-morče, křeček, kočka, papoušek, ). Svoji přípravu pak prezentovali žákům ze základní školy. Pro 5. třídy Žáci měli možnost seznámit se s chovem včel. - Reprezentační a maturitní ples Škola pořádá tradiční maturitní a imatrikulační plesy pro žáky, rodiče i veřejnost v malém i velkém sále Kongresového centra ALDIS. Letošní ples se uskutečnil v pátek dne a navštívilo ho asi 1400 lidí. 20

21 - 25. Okresní včelařský den Akce pořádaná ve spolupráci s okresní organizací Českého svazu včelařů, jehož je škola členem, byla zaměřena mimo jiné na propagaci včelařství a tradičních řemesel spojených se včelařstvím. V rámci této akce proběhly i odborné přednášky pro včelaře. Součástí programu byly i soutěže pro děti a veřejnost a vystoupení folklórního souboru Červánek. V tomto školním roce se včelařský den uskutečnil Adopce zvířete Střední odborná škola veterinární v Hradci Králové je již od roku 2005 adoptivním majitelem surikaty v Zoologické zahradě ve Dvoře Králové. Myšlenka zúčastnit se projektu ZOO vyšla z řad žáků, kteří si formou ankety vybrali adoptivní zvíře. - Charitativní sbírka Dne probíhala v Hradci Králové akce Ligy proti rakovině Květinový den, které se zúčastnilo osmdesát žáků třetích ročníků naší školy. Získané finanční prostředky jsou použity na výzkum a prevenci proti rakovině. - Projekt Adopce na dálku Žáci a zaměstnanci školy pokračují v projektu Adopce na dálku. Projekt probíhá pod záštitou Diecézní charity v Hradci Králové. Adoptovali jsme indickou dívku Kavita C. Sampgani. Ze sbírek žáků byl uhrazen příspěvek ve výší 7500 Kč. Vybrané finanční prostředky se využívají především pro zajištění její školní docházky. Žáci školy s ní prostřednictvím dopisů navázali písemný kontakt v angličtině. Dopisy obou stran jsou zveřejňovány prostřednictvím nástěnek. - Dramatický kroužek Kroužek zdramatizoval pohádku Princezna ze mlejna, kterou zahrál dětem z křesťanské sdružení Sedmikráska dne Pro děti byl také připraven zábavný program soutěže, hry, děti dostaly drobné ceny , v předvánočním čase, měli možnost shlédnout toto představení také žáci naší školy. Představení se moc líbilo. - Články v tisku Hradecký deník, Hradecká veterinární škola se odlivu studentů nebojí Hradecký deník, Střední školy začínají pomalu sčítat přihlášky. Volných míst je však dvakrát víc než deváťáků Hradecký deník, Za vůní medu do veterinární školy Hradecký deník, Veterinární škola hostila včelařský den 21

22 3) Ostatní činnost - Exkurze, přednášky, besedy a kulturní akce pro žáky: Přednáška EUROCENTRUM Hradec Králové základní organizace a fungování EU pro žáky 3. ročníků Rakovina prsu beseda ve spolupráci s MAMMAHELP s praktickými ukázkami pro žákyně 4. ročníku Protektor filmová projekce pro žáky ročníků Kawasakiho růže filmová projekce pro žáky ročníku Velké podmořské dobrodružství filmová 3D projekce pro žáky 1.a 2. ročníku S tebou o tobě přednáška na téma intimní hygiena a bezpečný sex pro žáky 1. ročníku Petrolejové lampy představení Klicperova divadla pro žáky 3. a 4. ročníku Bezpečnost silničního provozu beseda pro žáky 3. ročníku Sdružení ochrany spotřebitelů řízená beseda na téma práva a ochrana spotřebitele pro žáky 4. ročníku Hill`s přednáška na téma výživy drobných zvířat pro žáky 3. ročníků Ing. Darina Havlíčková zemědělské služby Běstovice a.s., výroba krmných směsí přednáška o základních principech výživy hospodářských zvířat a základním sortimentu distribuovaných krmiv pro žáky 3. ročníku Parlament-poslanecká sněmovna, Expozice České zlato exkurze doplňující učivo předmětu právo a ekonomika pro žáky 4. ročníků Koně v akci 2009 Pardubice - exkurze na závodišti zaměřená především na chov koní - pro žáky 3. ročníku Beseda s pracovnicí Úřadu práce v Hradci Králové o sociálním zabezpečení a státní politice zaměstnanosti pro žáky 4. ročníků VETfair kongresové centrum Aldis HK mezinárodní veterinární výstava pro žáky 3. ročníků Soudní jednání Krajského soudu v Hradci Králové pro žáky 4. ročníků, kteří měli možnost vidět celý průběh soudního řízení Beseda s RNDr. Danou Holečkovou ředitelkou ZOO Dvůr Králové nad Labem o problematice transportu bílých nosorožců do Afriky pro žáky 3. ročníků Sebeobrana přednáška s ukázkami pořádaná městskou policií pro žáky 1. ročníku Informační centrum obnovitelných zdrojů a Malá vodní elektrárna Hučák - tématická exkurze pro žáky 1. ročníku zaměřená na zdroje elektrické energie Sametová revoluce pásmo k 20. výročí, pro žáky ročníku Naši ptáci netradiční výuka biologie přednáška pro studenty 2. ročníků v Muzeu východních Čech v Hradci Králové Evoluce živočichů a člověka přednáška pro žáky 2. ročníku v konferenčním sále Studijní vědecké knihovny v Hradci Králové 22

23 Jazykově poznávací zájezd Francie Anglie pro vybrané žáky ročníku ( ) Sportovní kurz pro žáky 2. ročníku konal se v táboře Plátěná osada u Železného Brodu Soustředění volejbalového kroužku 3-denní soustředění v Tanvaldu v termínu Mikrosonda HELP 1 Žáci 4. ročníků se zúčastnili evaluačního projektu ke státní maturitní zkoušce. - Kroužky pro žáky Dramatický Jezdecký Centrum chovatelů drobných zvířat Agility Včelařský Volejbal - Zkouška z myslivosti Škola již několik let vypisuje volitelný předmět Myslivost. Žáci, kteří projeví zájem, mají možnost jeho výuku zakončit Zkouškou z myslivosti, která se koná ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou OMS Hradec Králové. V tomto školním roce zkoušku složili 2 žíci školy. - Školní chov včel V tomto školním roce jsme včelařili se šesti včelstvy v nástavkových úlech Langstroth. O včelstva se starali členové včelařského kroužku, kteří prováděli pravidelnou kontrolu jednou týdně pod vedením zkušeného včelaře. - Spolupráce se školou pro postižené děti DANETA Škola spolupracuje se zařízením pro postižené děti DANETA v Hradci Králové. Děti se účastní akcí, které škola pořádá. - Doplňková činnost a pronájmy Vaření obědů pro cizí strávníky Pronájem tělocvičny Pronájem učeben Kurzy výpočetní techniky Kurzy pro přepravce zvířat - Opravy Výměna střešních oken v učebnovém pavilónu srpen dotace Královéhradeckého kraje Oprava sociálních zařízení dokončeno září dotace Královéhradeckého kraje - Prezentace školy na www stránkách: Internetová prezentace školy je dostupná na adresa 23

24 9. Výsledky inspekční činnosti Veřejnoprávní kontrola zřizovatele Předmět kontroly: hospodaření s majetkem a veřejnými prostředky, dodržování obecně platných právních předpisů (zejména zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Termín kontroly: prosinec

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 Hradec Králové říjen 2009 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 Hradec Králové říjen 2011 1.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 41-41-M/01 Agropodnikání Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou se zaměřením na: Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat Zahradní

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Hradec Králové říjen 2012 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Školní rok 2015/2016 identifikátor zařízení: 600 008 291 IZO součásti: 000

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-206/13-C Název právnické osoby České reálné gymnázium s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Pražská 54a, 370 04 České Budějovice

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie

fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie www.vfu.cz fvhe Den otevřených dveří 3. února 2017 posluchárna pavilonu prof. Lenfelda FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Veterinární a farmaceutická univerzita

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední zemědělská škola Rakovník, Rakovník, Pražská 1222 Charakteristika školy Tradiční škola v regionu, 135 let. Zaměření na zemědělskou prvovýrobu,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/2013 Hradec Králové říjen 2013 1.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více