VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 tel: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 Hradec Králové říjen 2010

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 Identifikátor zařízení: Sídlo: Pražská Hradec Králové Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Královéhradecký kraj Právní forma: kraj IČO: Pivovarské náměstí Hradec Králové Zřizovací listinu č.j /SM/2009v vydalo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje v souladu s Usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/8/436/2009 s účinností od 10. září 2009 Ředitel: Ing. Bc. Hana Rubáčková Jabloňová Hradec Králové ředitelka školy je zároveň statutárním orgánem právnické osoby Adresa pro dálkový přístup 2

3 Charakteristika školy Střední odborná škola kapacita: 408 žáků IZO: Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele ,6 14,7 Součástí školy je Školní jídelna kapacita: 300 jídel IZO: místo poskytovaných školských služeb: Pražská 68, Hradec Králové Školská rada: Dne byla podle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném (školský zákon) vzdělávání (školský zákon) ustavena školská rada Předseda: Členové: Ing. Regina Čížková, statutární zástupce ředitele školy MVDr. Zuzana Kolomazníková, Krajská veterinární správa Ing. Zdeněk Cvejn, jmenován zřizovatelem Tereza Magerová, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků MVDr. Jan Rybář, zástupce učitelů školy Při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy a Rada studentů. 3

4 2. Přehled oborů vzdělávání Obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: M Veterinární prevence M/001 Veterinární prevence denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru 408 dobíhající obor M/01 Veterinářství denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 408 Zařazení do školského rejstříku (dle posledního výpisu) Datum účinnosti posledního rozhodnutí: Datum vystavení posledního rozhodnutí: Č.j. posledního rozhodnutí: 6 001/ Datum poslední aktualizace: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti:

5 3. Personální zabezpečení činnosti školy Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost: Celkový počet pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost Počet pracovníků % Pořadové číslo Konkrétní údaje o pracovnících školy: Pracovní zařazení Odborná kvalifikace Vzdělání Studium pedagog. věd Délka praxe Pedagogičtí pracovníci 1 ředitel VŠZ fa.agro., šk. manag. DPS 39 2 zástupce ředitele VŠE DPS 21 3 vedoucí praxe VŠ veterinární PS 30 4 učitel UHK informat.-mat. PF 9 5 učitel VŠZ fak. zootechnická DPS 17 6 učitel VŠZ zootech., manag. DPS 15 7 učitel PF BIO-CHEM PF 16 8 učitel VŠV Brno DPS 21 9 učitel VŠZ fak. agronomická DPS učitel PF MAT-FYZ PF učitel PF ČJ-DĚJ PF učitel VFU FVL Brno DPS 5 13 učitel PF BIO-TEV PF učitel VFU FVL Brno učitel PF BIO-CHEM PF učitel VŠ veterinární DPS učitel OBN, ANJ PF učitel UK TV- ZEM PF učitel VŠ veter.brno DPS učitel UHK inf.managment učitel PF BIO, - PED, ANJ PF učitel UP ANJ-NEJ PF 8 23 učitel PF ČJ-OBN PF učitel UK NEJ-DEJ PF učitel UP přír.fak.(mat-che) PF učitel PF TV-OBN PF učitel PF ČJ PF 37 5

6 Pořadové číslo Pracovní zařazení Odborná kvalifikace Délka praxe Nepedagogičtí pracovníci 1 zástupce ředitele pro ekonom. SEŠ 23 2 hl.účetní, správce majetku SEŠ 23 3 účetní SEŠ 40 4 admin. pracovník DOŠ 28 5 laborantka SPŠ chemická 30 6 technolog školní stáje SZTŠ 36 7 ved. kuchař SOU potravinářské 21 8 kuchař SOU spol. strav pomoc. kuchař SOU oděvní správce tělocvičny SOU obchodní uklízeč ZŠ uklízeč SOU obchodní uklízeč SOU potravinářské uklízeč SOU spol. strav uklízeč SOU oděvní uklízeč SVVŠ údržbář SOU kotlář údržbář ZOU zemědělec 39 Přepočtený počet pedagogických pracovníků za školní rok 2009/2010: 26,51 Pozn. V tomto počtu nejsou zahrnuti externí učitelé v počtu 0,38 přepočtení pracovníci Přepočtený počet nepedagogických pracovníků za školní rok 2009/2010: 13,07 Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: Počet pedagogických pracovníků Školní rok 2009/ Počet nekvalifikovaných pracovníků: Školní rok 2009/2010 Pedagogičtí pracovníci 2 Nepedagogičtí pracovníci 0 6

7 Přijímací řízení pro školní rok 2010/ Přijímací řízení Kód oboru Název oboru 1. kolo M/01 Veterinářství počet přihlášek počet přijatých (z toho 12 chlapců) V řádném termínu zápisový lístek odevzdalo 65 uchazečů. Proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu se odvolalo 34 uchazečů. V odvolacím řízení ředitelka školy vyhověla 25 uchazečům, 9 odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání bylo postoupeno Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, který napadená rozhodnutí potvrdil. 2. kolo přijímacích zkoušek se nekonalo. 7

8 5. Výsledky vzdělávání žáků 1. pololetí školního roku 2009/10 Počet žáků v jednotlivých ročnících: Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4.roč Celkový počet žáků Počet tříd celkem M/001 Veterinární prevence M/01 Veterinářství Poznámka: Stav k Prospěch žáků ve škole: Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Poznámka: Stav k Prospěch 1. pololetí 2009/2010 2,5 2 2,29 2,06 1,98 2,17 2,26 1,99 1,96 1,81 2,05 1,98 1,78 1,73 1,92 Průměr 1,5 1 0,5 0 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C Třída 8

9 Počet vyloučených žáků: V prvním pololetí školního roku byl vyloučen jeden žák. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Školní rok 2009/2010 Počet % z celku 1 (velmi dobré) ,73 2 (uspokojivé) 2 0,51 3 (neuspokojivé) 3 0,76 Počet zameškaných hodin na žáka: Ročník Průměrný počet zameškaných h/žák 1. 38, , , ,34 Průměr 46,18 Celkový počet neomluvených hodin: Počet neomluvených hodin % z celku 69 0,38 Průměrná absence 1. pololetí 2009/2010 Průměr (hodiny) ,03 63,7 55,59 53, ,59 46,24 45,59 32,94 37,7 40,5 39,63 38,43 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C Třída 9

10 Počet žáků v jednotlivých ročnících: 2. pololetí školního roku 2009/10 Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4.roč Celkový počet žáků Počet tříd celkem M/001 Veterinární prevence M/01 Veterinářství Poznámka: Stav k Prospěch žáků ve škole: Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Poznámka: Stav k Prospěch 2. pololetí 2009/2010 2,5 2 2,24 1,88 1,72 2,09 2,2 2 2,04 1,72 1,99 1,85 1,76 1,65 1,82 Průměr 1,5 1 0,5 0 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C Třída 10

11 Počet vyloučených žáků: Ve druhém pololetí školního roku nebyl vyloučen žádný žák. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Školní rok 2009/2010 Počet % z celku 1 (velmi dobré) ,75 2 (uspokojivé) 1 0,25 3 (neuspokojivé) 0 0,00 Počet zameškaných hodin na žáka: Ročník Průměrný počet zameškaných h/žák 1. 50, , , ,23 Průměr 48,74 Celkový počet neomluvených hodin: Počet neomluv. hodin % z celku 35 0,18 Průměrná absence 2. pololetí 2009/2010 Průměr (hodiny) ,5 46,33 47,66 51,9 49,07 52,53 56,14 43,93 45,23 40,13 39,61 37,53 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 3.D 4.A 4.B 4.C Třída 11

12 Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek k : Maturitní zkoušky školní rok 2009/2010 Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Kód oboru Název oboru celkem nepřipuštěn s vyznamen. prospěl neprospěl M/001 Veterinární prevence Poznámka: Opravné maturity konali dne žáci, z toho1 žák neprospěl. V podzimním řádném termínu (7. a ) maturoval 1 žák a prospěl. Jeden žák neuzavřel 4. ročník, k maturitě nebyl připuštěn. 12

13 6. Prevence sociálně patologických jevů Program prevence sociálně patologických jevů je zaměřen na následující oblasti: 1. Vzdělávání školního metodika prevence - účast na seminářích pořádaných vzdělávacími institucemi v Královéhradeckém kraji - studium odborné literatury např. časopisy Závislost a my, Prevence, Učitelské noviny, Psychologie, dále studium materiálů vydávaných MŠMT ČR - spolupráce s krajským metodikem protidrogové prevence - spolupráce s pracovníky LNN Nechanice - Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů (funkční 4 semestrové studium) 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků - odbornou literaturu využívají převážně třídní učitelé a výchovná poradkyně dle potřeby 3. Mapování aktuální situace ve škole - spolupráce s výchovným poradcem - spolupráce se zástupci žáků prostřednictvím Rady studentů - pravidelný kontakt s třídními učiteli - spolupráce s vyučujícími předmětů Občanská nauka, Společenské vědy, Právo - pravidelné předávání informací ředitelce školy - sociometrické šetření klima ve třídě 4. Pravidelná aktualizace informací - v budově školy je umístěn informační panel pro žáky, na kterém jsou uvedeny kontakty pro řešení krizových situací. Panel je průběžně aktualizován. 5. Spolupráce s rodiči a vychovateli Domova mládeže Vocelova ul. - pracovní návštěvy třídních učitelů v DM vždy 1x za pololetí - dobrá spolupráce s ředitelkou a vedoucí vychovatelkou DM - pravidelné návštěvy výchovné poradkyně v DM 6. Besedy a přednášky pro žáky přednáška pro žáky 1. ročníků na téma intimní hygiena a bezpečný sex S tebou o tobě beseda pro žáky 1. ročníku v rámci akce Týden proti drogám organizátor Sion Hradec Králové - listopad, únor - Sebeobrana 4 hodinový kurz pro 1. ročníky Městská policie HK Bc. Jaroslav Matoušek 7. Volnočasové aktivity žáků - sportovní kroužky - volejbal 1x týdně - dramatický kroužek - schůzky dle potřeby - výuka myslivosti v rámci volitelných předmětů pro žáky 4. ročníků - včelařský kroužek schůzky 1x týdně 13

14 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh dalšího vzdělávání Počet PP Místo konání Ochrana zvířat a welfare Brno O výživě koní 2 Kolesa ( ) Problematika ekofarem, prodej a zpracování mléka na farmách 2 PRO-BIO Police nad Metují ( ) Canisterapie v praxi 1 Brno Klíšťata, jimi přenášené nákazy a možnosti 1 Praha prevence Neurologie malých zvířat 1 Vetfair, Hradec Králové ( ) Pravdivá a klamavá zdravotní tvrzení v prezentaci potravin a doplňků stravy 1 Praha (duben 2010) Certifikace systémů jakosti a bezpečnosti při výrobě potravin 1 TÜV Praha certifikační org. (květen 2010) Efektivní marketing a jeho vliv na spotřebitele 1 Pardubice -Enterprise Europe Network ČR (květen 2010) Jak na ekonomiku v ŠVP a nová ekonomika 2 OA Heroldovy sady ( ) Finanční gramotnost 1 CVKHK ( ) Výchova k udržitelnému způsobu života v předmětech ZŠ a SŠ Životní prostředí Královéhradeckého kraje 1 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory ( ) Doškolovací seminář pro školní koordinátory EVVO 1 Jaro v Jizerkách ( ) Projektové vyučování. 16 Středisko ekologické výchovy SEVER v Hradci Králové ( ) Rizika internetového přístupu 1 Školské zařízení pro vzdělávání pracovníků KHK ( ) Kurz obsluhy osobního počítače 1 Chlumec nad Cidlinou ( ) MS pro školství 1 KÚ KHK ( ) Pracovní seminář SAS 1 Brno ( ) Vedení školní matriky v systému SAS 1 SPŠ Trutnov ( ) Licence MS v rámci krajského projektu 1 GJKT HK licencování škol Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů pro český jazyk ( ) 1 Pardubice 14

15 Na pomoc učitelům českého jazyka - znalost, vnímání a interpretace textu 2 CVKHK ( ) Kurz anglického jazyka 7 SOŠV Hradec Králové (průběžně) Kázeň ve třídě a autorita učitele 1 NIDV HK ( ) Šikana v prostředí SŠ 1 CVKHK ( ) Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I 1 NIDV HK (říjen 2009-červen 2010) E-learingový kurz pro zadavatele státních 22 maturitních zkoušek E-learingový kurz pro komisaře státních 3 maturitních zkoušek Kurz pro hodnotitele ústní zkoušky státní 2 maturity z ČJL e-learing Kurz pro hodnotitele písemné zkoušky státní 2 maturity z ČJL e-learing Kurz pro hodnotitele ústní zkoušky a 2 NIDV HK písemné práce CJL - prezenční Hodnotitel písemné a ústní části nových maturit z ANJ úroveň B1 e-learingový kurz 3 (leden 2010) Hodnotitel písemné a ústní části nových maturit z ANJ úroveň B1 prezenční část 3 NIDV HK (únor 2010) Hodnotitel maturitní zkoušky ANJ úroveň B2 3 e-learingová část Aktuální změny právních předpisů ve školství 1 HK pro rok Vzdělávací program Řízení pedagogického procesu Aktuální stav školské legislativy 1 HK 1 Hradec Králové DVPP ( a 5., ) Ředitel projekt spolufinancovaný 2 ŠZDVPP KHK Štefánkova 566 evropským sociálním fondem rozvoj kompetencí pracovníků škol Krajské dotační programy 3 KÚ Hradec Králové ( ) Vyplňování žádosti Benefit 7 2 KÚ Hradec Králové (leden 2010) Posílení absorpční a administrativní kapacity 1 Pardubice (listopad 2009) 15

16 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 1) Olympiády a soutěže - Biologie a) Školní kolo biologické olympiády se konalo (kategorie A a kategorie B) Počet účastníků Počet v krajském kole Umístění v KK Kategorie A Kategorie B 40 6 Nejlepší 7.místo b) Škola se stala pořadatelem okresního kola biologické olympiády kategorie C dne a krajského kola kategorie C biologické olympiády dne Zástupce školy je členem krajské komise biologické olympiády. c) Soutěž v poznávání rostlin a živočichů Tato soutěž byla pořádána Biskupským gymnáziem B.Balbína v Hradci Králové Soutěže se zúčastnilo šest žáků naší školy. Nejlepším výsledkem bylo 7. místo. d) Zapojení do soutěže ke Světovému dni vody v rámci výuky ekologie v 1. ročníku. e) Přírodovědný Klokan Školní kolo soutěže se konalo dne Tematicky byla soutěž zaměřena na poznatky z fyziky, chemie, biologie a matematiky. Soutěže se zúčastnilo 137 žáků 1. a 2. ročníků školy, kteří soutěžili v kategorii Junior. Nejlepšího výsledku dosáhl žák, který ze 120 možných bodů získal 84. Průměrný počet bodů získaných našimi žáky byl 54,6 bodu (což je o 2,7 bodu více než v roce předcházejícím). f) Ekologická olympiáda Tato soutěž je zaměřena na porovnání znalostí a dovedností z ekologie. Součástí soutěže je poznávání přírodnin, test a praktická část, která se koná ve vhodné přírodní lokalitě. Krajské kolo soutěže se konalo v autokempu Sedmihorky. Školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva. g) Videosoutěž Tvořím, inovuji, každý den Videosoutěž byla vyhlášena u příležitosti Evropského roku tvořivosti a inovací zastoupením Evropské komise v ČR a probíhala od do Žákyně 1. ročníku se účastnila soutěže s videosnímkem Inovujeme naši lásku každý den. Videosnímek je o poníkovi Luckym a je k vidění na - h) Projekt Krajina domova Tři žákyně druhého ročníku se účastnily sedmiměsíčního internetového přírodovědného projektu Krajina domova. Projekt byl organizován občanským sdružením Živly AK, za patronace MŽP a ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny. - Chemie a) Školní kolo chemické olympiády se konalo dne (kat.b), (kat.C) Počet účastníků Počet v krajském kole Umístění v KK Kategorie B Kategorie C

17 b) internetová soutěž Labyrint chemie Soutěž je pořádána přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Letošního již čtvrtého ročníku se zúčastnily dvě studentky z 1. a 2. ročníku. Obě postoupily do dalšího kola, kde obsadily 1. a 3. místo. - Anatomie Škola spolupracuje s gymnáziem J.K.Tyla v Hradci Králové. Studenti 3. ročníku gymnázia si v rámci Semináře z biologie vyzkoušeli pod anatomickou pitvu laboratorních hlodavců a sledovali demonstrační pitvu slepice a větších savců (laboratorní prase, pes). - Německý jazyk Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce se konalo , okresní kolo Počet účastníků Počet v okresním kole Umístění v OK Kategorie III Anglický jazyk Školní kolo olympiády a konverzační soutěže v anglickém jazyce se konalo dne , okresní kolo pak Počet účastníků Počet v okresním kole Umístění v OK Kategorie III Český jazyk a) Školní kolo olympiády proběhlo dne zúčastnilo se ho 18 žáků. Do okresního kola pak postoupili tři žáci, nejlepší z nich se umístil na 9. místě. - Matematika a) Matematická soutěž ročník matematické soutěže pro žáky odborných škol Školní kolo Matematické soutěže se konalo dne , oblastní kolo (je zároveň celostátním) dne Počet účastníků Počet v oblastním kole 1. ročníky ročníky ročníky 6 2 b) Matematická soutěž Klokan Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do celé Evropy. Dnes se této soutěže účastní téměř 3 miliony soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Soutěž se na naší škole uskutečnila v kategorii Junior dne Zúčastnilo se 127 žáků. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové i mezinárodní kolo ve své lavici. V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Nejlepšího výsledku dosáhli dva žáci, kteří ze 120 bodů získali shodně 64. Průměrný počet bodů zúčastněných žáků byl 38,6 bodu (což je o 3,3 bodu více než v roce předchozím). 17

18 - Tělesná výchova a) Mezi mosty 3. ročník závodu raftů pořádaný Gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové se uskutečnil členné družstvo (4 dívky a 6 chlapců) naší školy obsadilo 4. místo. b) Turnaj v odbíjené dívek v únoru a březnu 2010 se uskutečnil turnaj v odbíjené dívek. Zúčastnilo se ho 7 třídních kolektivů. Vítězné družstvo tvořily žákyně 2.B. - Středoškolská odborná činnost (SOČ) Školní kolo proběhlo dne Účastnilo se ho 7 žáků. Okresní kolo se konalo a čtyři práce se umístily na místě v různých oborech. Jedna práce postoupila do krajského kola. - Soutěž Expo Science AMAVET Regionálního kola ( ) se zúčastnily dvě žákyně 3. ročníku. Své práce prezentovaly na výstavním posteru. Odborná porota hodnotila kvalitu práce a tvůrčí přínos, dále celkovou úroveň vystupování řešitele a schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Obě postoupily do celostátního finále této soutěže konané v Praze Práce naší žákyně nazvaná Problematika teraristiky zaměřená na chov ještěrů obsadila 11.místo. Její autorka se počátkem července se zúčastnila 1. americko české školy mladých vědců v San Antoniu v USA. - Soutěž o pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR Soutěž proběhla ve školícím středisku Státního veterinárního ústavu v Praze Lysolajích ve dnech Účastnilo se jí celkem 5 družstev z České a Slovenské republiky. Předmětem soutěže byly nejen veterinární znalosti a dovednosti, ale i jazykové dovednosti a společenská kultura. Žáci čtvrtých ročníků naší školy se umístili na 2. místě. - projekt Otevřená věda II Jedna žákyně prvního ročníku se účastní stáže projektu Otevřená věda II v oboru biologie. Tématem její vědecké práce je Ochranářská genetika velkých druhů savců - vydra říční a kamzík horský. Lektorem je Mgr. R. Poláková z Ústavu biologie obratlovců ve Studenci. 18

19 2) Prezentace školy na veřejnosti - Kůň v akci Škola se prezentovala na výstavě ve dnech na dostihovém závodišti v Pardubicích a to aktivní účastí studentů převážně 3. a 4. ročníků, jako asistentů organizačního týmu. Zájem našich studentů o tuto pomoc pořadatelům byl opět velký. Studenti pracovali jako asistenti správce a stavitele parkuru, jako zapisovatelé, prováděli úklid ve stájích a v okolí stájí, pomáhali při přípravě prostoru pro předvádění koní. - Královéhradecké dožínky Dne se naše škola prezentovala na Dni zemědělce. Akce byla určena pro žáky základních a středních škol, kteří se měli seznámit s problematikou zemědělství a se vším, co k zemědělství patří. Den zvířat 2009 Šestnáctý Den zvířat se uskutečnil Jedná se o každoroční oslavu celosvětového Dne zvířat, spojenou s propagací školy. Program je určen zájemcům o studium i veřejnosti. Zájem o tuto tradiční akci školy se každým rokem zvyšuje. Na organizaci se podíleli žáci třídy 3.C. Do programu bylo zařazeno: 1) Pas de deux tanec školních koní 2) Ukázka barokního ježdění 3) Ukázka práce psovodů cizinecká policie Hradec Králové 4) Dog dancing 5) Lasování ukázky práce s lasem a bičem 6) Agility 7) Výcvik a práce loveckých psů V rámci dne zvířat proběhly prezentace vybraných ročníkových prací a přednášky Zvířata a lidé MVDr. Stanislav Špelda Problematika spojená s chovem koní MVDr. Švehlová Canisterapie a výcvik asistenčních psů Žáci předvedli také nejrůznější plemena psů ( přihlášených bylo 128 psů ), dále měli možnost prezentovat svoje chovatelské úspěchy i s jinými druhy zvířat. ( kočky, drobní hlodavci, hadi, papoušci aj. ) Celá akce byla doplněna výstavou fotografií a kreseb vytvořených našimi studenty. O Den zvířat projevila zájem i regionální média ( Hradecké noviny, TV Puls, rozhlas Hrade Králové ) Kromě malých dětí, školáků a hradeckých občanů se do školy přišli podívat i budoucí zájemci o studium na naší škole s rodiči. Průvodci se jim stali studenti třetích a čtvrtých ročníků, kteří jim zodpověděli i jejich dotazy. 19

20 Další Dny otevřených dveří se pro zájemce o studium konaly ve dnech a Prezentace školy na burzách škol: Burza škol Česká Třebová Burza škol Česká Třebová Burza škol Kolín Burza škol Kutná Hora Burza škol Mladá Boleslav Burza škol Turnov Burza Žamberk Burza škol Hradec Králové Burza škol Hradec Králové Burza škol Chlumec nad Cidlinou Projekt Zvířátka a my - Studenti dětem Akce probíhá jako součást projektu ZŠ Sever Hradec Králové Škola pro reálný život Program je sestaven ze 3 úrovní: Pro 1. a 2. třídy Žáci se seznámí s pracemi, které související s chovem hospodářských zvířat a uvidí ukázky péče o zvířata a zacházení s nimi. Pro 3. a 4. třídy Žáci naší školy si ve dvojicích připravili stručnou charakteristiku problematiky týkající se malých zvířat (text, obrázkový panel, pomůcky nezbytné pro chov, předváděné zvíře-morče, křeček, kočka, papoušek, ). Svoji přípravu pak prezentovali žákům ze základní školy. Pro 5. třídy Žáci měli možnost seznámit se s chovem včel. - Reprezentační a maturitní ples Škola pořádá tradiční maturitní a imatrikulační plesy pro žáky, rodiče i veřejnost v malém i velkém sále Kongresového centra ALDIS. Letošní ples se uskutečnil v pátek dne a navštívilo ho asi 1400 lidí. 20

21 - 25. Okresní včelařský den Akce pořádaná ve spolupráci s okresní organizací Českého svazu včelařů, jehož je škola členem, byla zaměřena mimo jiné na propagaci včelařství a tradičních řemesel spojených se včelařstvím. V rámci této akce proběhly i odborné přednášky pro včelaře. Součástí programu byly i soutěže pro děti a veřejnost a vystoupení folklórního souboru Červánek. V tomto školním roce se včelařský den uskutečnil Adopce zvířete Střední odborná škola veterinární v Hradci Králové je již od roku 2005 adoptivním majitelem surikaty v Zoologické zahradě ve Dvoře Králové. Myšlenka zúčastnit se projektu ZOO vyšla z řad žáků, kteří si formou ankety vybrali adoptivní zvíře. - Charitativní sbírka Dne probíhala v Hradci Králové akce Ligy proti rakovině Květinový den, které se zúčastnilo osmdesát žáků třetích ročníků naší školy. Získané finanční prostředky jsou použity na výzkum a prevenci proti rakovině. - Projekt Adopce na dálku Žáci a zaměstnanci školy pokračují v projektu Adopce na dálku. Projekt probíhá pod záštitou Diecézní charity v Hradci Králové. Adoptovali jsme indickou dívku Kavita C. Sampgani. Ze sbírek žáků byl uhrazen příspěvek ve výší 7500 Kč. Vybrané finanční prostředky se využívají především pro zajištění její školní docházky. Žáci školy s ní prostřednictvím dopisů navázali písemný kontakt v angličtině. Dopisy obou stran jsou zveřejňovány prostřednictvím nástěnek. - Dramatický kroužek Kroužek zdramatizoval pohádku Princezna ze mlejna, kterou zahrál dětem z křesťanské sdružení Sedmikráska dne Pro děti byl také připraven zábavný program soutěže, hry, děti dostaly drobné ceny , v předvánočním čase, měli možnost shlédnout toto představení také žáci naší školy. Představení se moc líbilo. - Články v tisku Hradecký deník, Hradecká veterinární škola se odlivu studentů nebojí Hradecký deník, Střední školy začínají pomalu sčítat přihlášky. Volných míst je však dvakrát víc než deváťáků Hradecký deník, Za vůní medu do veterinární školy Hradecký deník, Veterinární škola hostila včelařský den 21

22 3) Ostatní činnost - Exkurze, přednášky, besedy a kulturní akce pro žáky: Přednáška EUROCENTRUM Hradec Králové základní organizace a fungování EU pro žáky 3. ročníků Rakovina prsu beseda ve spolupráci s MAMMAHELP s praktickými ukázkami pro žákyně 4. ročníku Protektor filmová projekce pro žáky ročníků Kawasakiho růže filmová projekce pro žáky ročníku Velké podmořské dobrodružství filmová 3D projekce pro žáky 1.a 2. ročníku S tebou o tobě přednáška na téma intimní hygiena a bezpečný sex pro žáky 1. ročníku Petrolejové lampy představení Klicperova divadla pro žáky 3. a 4. ročníku Bezpečnost silničního provozu beseda pro žáky 3. ročníku Sdružení ochrany spotřebitelů řízená beseda na téma práva a ochrana spotřebitele pro žáky 4. ročníku Hill`s přednáška na téma výživy drobných zvířat pro žáky 3. ročníků Ing. Darina Havlíčková zemědělské služby Běstovice a.s., výroba krmných směsí přednáška o základních principech výživy hospodářských zvířat a základním sortimentu distribuovaných krmiv pro žáky 3. ročníku Parlament-poslanecká sněmovna, Expozice České zlato exkurze doplňující učivo předmětu právo a ekonomika pro žáky 4. ročníků Koně v akci 2009 Pardubice - exkurze na závodišti zaměřená především na chov koní - pro žáky 3. ročníku Beseda s pracovnicí Úřadu práce v Hradci Králové o sociálním zabezpečení a státní politice zaměstnanosti pro žáky 4. ročníků VETfair kongresové centrum Aldis HK mezinárodní veterinární výstava pro žáky 3. ročníků Soudní jednání Krajského soudu v Hradci Králové pro žáky 4. ročníků, kteří měli možnost vidět celý průběh soudního řízení Beseda s RNDr. Danou Holečkovou ředitelkou ZOO Dvůr Králové nad Labem o problematice transportu bílých nosorožců do Afriky pro žáky 3. ročníků Sebeobrana přednáška s ukázkami pořádaná městskou policií pro žáky 1. ročníku Informační centrum obnovitelných zdrojů a Malá vodní elektrárna Hučák - tématická exkurze pro žáky 1. ročníku zaměřená na zdroje elektrické energie Sametová revoluce pásmo k 20. výročí, pro žáky ročníku Naši ptáci netradiční výuka biologie přednáška pro studenty 2. ročníků v Muzeu východních Čech v Hradci Králové Evoluce živočichů a člověka přednáška pro žáky 2. ročníku v konferenčním sále Studijní vědecké knihovny v Hradci Králové 22

23 Jazykově poznávací zájezd Francie Anglie pro vybrané žáky ročníku ( ) Sportovní kurz pro žáky 2. ročníku konal se v táboře Plátěná osada u Železného Brodu Soustředění volejbalového kroužku 3-denní soustředění v Tanvaldu v termínu Mikrosonda HELP 1 Žáci 4. ročníků se zúčastnili evaluačního projektu ke státní maturitní zkoušce. - Kroužky pro žáky Dramatický Jezdecký Centrum chovatelů drobných zvířat Agility Včelařský Volejbal - Zkouška z myslivosti Škola již několik let vypisuje volitelný předmět Myslivost. Žáci, kteří projeví zájem, mají možnost jeho výuku zakončit Zkouškou z myslivosti, která se koná ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou OMS Hradec Králové. V tomto školním roce zkoušku složili 2 žíci školy. - Školní chov včel V tomto školním roce jsme včelařili se šesti včelstvy v nástavkových úlech Langstroth. O včelstva se starali členové včelařského kroužku, kteří prováděli pravidelnou kontrolu jednou týdně pod vedením zkušeného včelaře. - Spolupráce se školou pro postižené děti DANETA Škola spolupracuje se zařízením pro postižené děti DANETA v Hradci Králové. Děti se účastní akcí, které škola pořádá. - Doplňková činnost a pronájmy Vaření obědů pro cizí strávníky Pronájem tělocvičny Pronájem učeben Kurzy výpočetní techniky Kurzy pro přepravce zvířat - Opravy Výměna střešních oken v učebnovém pavilónu srpen dotace Královéhradeckého kraje Oprava sociálních zařízení dokončeno září dotace Královéhradeckého kraje - Prezentace školy na www stránkách: Internetová prezentace školy je dostupná na adresa 23

24 9. Výsledky inspekční činnosti Veřejnoprávní kontrola zřizovatele Předmět kontroly: hospodaření s majetkem a veřejnými prostředky, dodržování obecně platných právních předpisů (zejména zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Termín kontroly: prosinec

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 Hradec Králové říjen 2009 1.

Více

Výroční zpráva školy. Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 2012/2013

Výroční zpráva školy. Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 2012/2013 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Výroční zpráva školy 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Yvona Bůžková Schváleno školskou radou

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Výroční zpráva školy 2008 / 2009 Výroční zpráva školy byla zpracována v souladu s 10 zákona č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více