VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 tel: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Hradec Králové říjen 2012

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 Identifikátor zařízení: Sídlo: Pražská Hradec Králové Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Královéhradecký kraj Právní forma: kraj IČO: Pivovarské náměstí Hradec Králové Zřizovací listinu č.j /SM/2009v vydalo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje v souladu s Usnesením zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/8/436/2009 s účinností od 10. září 2009 Ředitel: Ing. Bc. Hana Rubáčková Jabloňová Hradec Králové ředitelka školy je zároveň statutárním orgánem právnické osoby Adresa pro dálkový přístup 2

3 Charakteristika školy Střední odborná škola kapacita: 408 žáků IZO: Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele ,07 13,50 Součástí školy je Školní jídelna kapacita: 300 jídel IZO: místo poskytovaných školských služeb: Pražská 68, Hradec Králové Školská rada: Dne byla podle 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném (školský zákon) vzdělávání (školský zákon) ustavena školská rada Předseda: Členové: Ing. Regina Čížková, statutární zástupce ředitele školy MVDr. Zuzana Kolomazníková, Krajská veterinární správa MVDr. Monika. Valentinová, jmenována zřizovatelem Ing. František Novák, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků Mgr. Adelína Macháčková, zástupce učitelů školy Při škole působí Sdružení rodičů a přátel SOŠ veterinární a Rada studentů. 3

4 2. Přehled oborů vzdělání Obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: M/001 Veterinární prevence denní forma vzdělávání dobíhající obor délka vzdělávání 4 r. 0 měs M/01 Veterinářství denní forma vzdělávání délka vzdělávání 4 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 408 Zařazení do školského rejstříku (dle posledního výpisu) Datum účinnosti posledního rozhodnutí: Datum vystavení posledního rozhodnutí: Č.j. posledního rozhodnutí: 6 001/ Datum poslední aktualizace: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti:

5 3. Personální zabezpečení činnosti školy Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost: Celkový počet pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost Počet pracovníků % Pořadové číslo Konkrétní údaje o pracovnících školy: Pracovní zařazení Odborná kvalifikace Vzdělání Studium pedagog. věd Délka praxe Pedagogičtí pracovníci 1 ředitel VŠZ fa.agro., šk. manag. DPS 41 2 zástupce ředitele VŠE DPS 23 3 vedoucí praxe VŠ veterinární PS 32 4 učitel UHK informat.-mat. PF 11 5 učitel VŠZ fak. zootechnická DPS 19 6 učitel VŠZ zootech., manag. DPS 17 7 učitel PF BIO-CHEM PF 18 8 učitel VŠV Brno DPS 23 9 učitel VŠZ fak. agronomická DPS učitel PF MAT-FYZ PF učitel PF ČJ-DĚJ PF učitel VFU FVL Brno DPS 7 13 učitel PF BIO-TEV PF učitel VFU FVL Brno učitel PF BIO-CHEM PF učitel VŠ veterinární DPS učitel OBN, ANJ PF učitel UK TV- ZEM PF učitel VŠ veter.brno učitel UHK inf.managment DPS 3 21 učitel PF BIO, -PED, ANJ PF učitel UP ANJ-NEJ PF učitel PF ČJ-OBN PF učitel UK - DEJ učitel UP přír.fak.(mat-che) PF učitel PF TV-OBN PF učitel UHK ČJ-DEJ PF učitel VŠ veterinární Brno

6 Pořadové číslo Pracovní zařazení Odborná kvalifikace Délka praxe Nepedagogičtí pracovníci 1 zástupce ředitele pro ekonom. SEŠ 25 2 hl.účetní, správce majetku SEŠ 25 3 účetní SEŠ 42 4 administrativní pracovník DOŠ 30 6 technolog školní stáje SZTŠ 38 7 vedoucí kuchař SOU potravinářské 23 8 kuchař SOU spol. strav pomoc. kuchař SOU oděvní správce tělocvičny SOU obchodní uklízeč ZŠ uklízeč SOU obchodní uklízeč SOU potravinářské uklízeč SOU spol. strav uklízeč SOU oděvní uklízeč SVVŠ údržbář SOU zemědělec 41 Přepočtený počet pedagogických pracovníků za školní rok 2011/2012: 27,4 Pozn. V tomto počtu nejsou zahrnuti externí učitelé v počtu 0,07 přepočtení pracovníci Přepočtený počet nepedagogických pracovníků za školní rok 2011/2012: 12,05 Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: Počet pedagogických pracovníků Školní rok 2011/ Počet nekvalifikovaných pracovníků: Školní rok 2011/2012 Pedagogičtí pracovníci 4 Nepedagogičtí pracovníci 0 6

7 Přijímací řízení pro školní rok 2012/ Přijímací řízení Kód oboru Název oboru 1. kolo M/01 Veterinářství počet přihlášek počet přijatých (z toho 16 chlapců) V řádném termínu zápisový lístek odevzdalo 72 uchazečů. Proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu se odvolalo 21 uchazečů. V odvolacím řízení ředitelka školy vyhověla 18 uchazečům, z nichž zápisový lístek odevzdalo 18. Druhé kolo přijímacích zkoušek se nekonalo z důvodu naplnění kapacity v prvním kole. 7

8 Počet žáků v jednotlivých ročnících: 5. Výsledky vzdělávání žáků 1. pololetí školního roku 2011/12 Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4.roč Celkový počet žáků Počet tříd celkem M/001 Veterinární prevence M/01 Veterinářství Poznámka: Stav k Prospěch žáků ve škole: Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Poznámka: Stav k

9 Počet vyloučených žáků: V prvním pololetí školního roku nebyl vyloučen žádný žák. Počet žáků, kteří ukončili studium na vlastní žádost nebo na žádost zákonného zástupce: 1 Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Školní rok 2011/2012 Počet % z celku 1 (velmi dobré) ,5 % 2 (uspokojivé) 0 0 % 3 (neuspokojivé) 2 0,5 % Počet zameškaných hodin na žáka: Ročník Průměrný počet zameškaných h/žák 1. 40, , , ,2 Průměr 48,66 Celkový počet neomluvených hodin: Počet neomluvených hodin % z celku 116 0,64 % 9

10 Počet žáků v jednotlivých ročnících: 2. pololetí školního roku 2011/12 Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4.roč Celkový počet žáků Počet tříd celkem M/001 Veterinární prevence M/01 Veterinářství Poznámka: Stav k Prospěch žáků ve škole: Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Poznámka: Stav k

11 Počet vyloučených žáků: 0 Počet žáků, kteří ukončili studium na vlastní žádost nebo na žádost zákonného zástupce: 6 Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Školní rok 2011/2012 Počet % z celku 1 (velmi dobré) ,2 % 2 (uspokojivé) 2 0,5 % 3 (neuspokojivé) 1 0,3 % Počet zameškaných hodin na žáka: Ročník Průměrný počet zameškaných h/žák 1. 52, , , ,42 Průměr 52,14 Celkový počet neomluvených hodin: Počet neomluv. hodin % z celku 19 0,095 % 11

12 Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek ve školním roce 2011/2012: Maturitní zkouška byla konána dle 77 a následujících zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších novel a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších novel. Jarní termín maturitní zkoušky 1. Profilová část Předmět Přihlášeno Nekonali Vykonali úspěšně Chov zvířat Nemoci zvířat Praxe Společná část maturitní zkoušky Úroveň Nekonali Vykonali Předmět Přihlášeno Nekonali obtížnosti úspěšně úspěšně Český jazyk Z Matematika Z Cizí jazyk Z Podzimní termín maturitní zkoušky 1. Profilová část Předmět Přihlášeno Nekonali Vykonali úspěšně Chov zvířat Nemoci zvířat Praxe Společná část maturitní zkoušky Úroveň Nekonali Vykonali Předmět Přihlášeno Nekonali obtížnosti úspěšně úspěšně Český jazyk Z Matematika Z Cizí jazyk Z

13 13

14 14

15 6. Prevence sociálně patologických jevů Program prevence sociálně patologických jevů je zaměřen na následující oblasti: 1. Vzdělávání školního metodika prevence - studium k výkonu funkce ŠMP (od ledna 2010 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, ukončeno ) - účast na seminářích pořádaných vzdělávacími institucemi Královéhradeckého kraje ( tábor Janovičky: Mgr. M. Veselá: Školní násilí ) - studium odborné literatury např. časopisy Závislosti a my, Prevence, Učitelské noviny, dále studium odborné literatury a materiálů vydávaných MŠMT ČR - spolupráce s okresním metodikem prevence PhDr. Kristýnou Červenou 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků - odbornou literaturu využívají převážně třídní učitelé a výchovná poradkyně dle potřeby 3. Mapování aktuální situace ve škole - spolupráce ŠMP s výchovnou poradkyní a vedením školy - spolupráce se zástupci žáků prostřednictvím Rady studentů (výchovná poradkyně) - pravidelný kontakt s třídními učiteli - spolupráce s vyučujícími předmětů Společenské vědy a Právo - pravidelné předávání informací ředitelce školy - prostřednictvím dotazníku ŠMP v prvních ročnících měsíc po návratu z adaptačního kurzu - ankety mapující míru spokojenosti žáků s vybranými programy 4. Pravidelná aktualizace informací - v budově školy je umístěna informační nástěnka pro žáky, na které jsou uvedeny kontakty pro řešení krizových situací, žáci mají možnost kdykoliv si dohodnout pohovor se školní metodičkou prevence nebo výchovnou poradkyní 5. Spolupráce s rodiči a vychovateli DM - informační schůzky pro rodiče 1x za pololetí, konzultace s výchovnou poradkyní nebo ŠMP možná kdykoliv po předchozí domluvě - návštěvy vedení školy a výchovné poradkyně v domově mládeže - spolupráce vedení školy s ředitelkou a vedoucí vychovatelkou DM 6. Besedy, přednášky a akce pro žáky - září 2011 adaptační kurzy pro první ročníky (Libuň u Jičína) ve spolupráci s Katechetickým a pedagogickým centrem v Hradci Králové - říjen 2011 nácvik evakuace školy v případě požáru sebeobrana pro první ročníky (Městská policie, Bc. Jaroslav Matoušek, 1x v každém pololetí) Den zvířat (posilování vztahu ke škole a učení se kontaktu se širokou veřejností) 15

16 - listopad 2011 návštěva Parlamentu a beseda na americkém velvyslanectví v Praze 3. ročník projektový den Jací byli? studenti prvních ročníků si ve skupinách připravili prezentace o jednotlivých osobnostech, které prožily život v totalitním Československu (např. Milada Horáková, Václav Havel, generál Heliodor Píka,...); studenti ostatních ročníků zhlédli prezentace, získané informace později využili při psaní kontrolních slohových prací Okresní soud v HK 4. ročníky návštěva trestního jednání a následná beseda se soudkyní - prosinec 2011 S tebou o tobě beseda pro první ročníky s Mgr. Alenou Blažkovou (sexuální výchova, problematika antikoncepce) Společné uctění památky zesnulého prezidenta, pana Václava Havla všichni žáci školy (dokumentární filmy + symbolické položení svíček k fotografii umístěné před školou) - leden 2012 maturitní ples v Aldisu slavnostní nástupy studentů čtvrtých ročníků + imatrikulace prvních ročníků posílení vztahu ke škole, symbolické předání pomyslné štafety mladším spolužákům, prezentace školy před širokou veřejností - únor 2012 slavnostní ukončení prvního pololetí všichni; divadelní představení členů dramatického kroužku, předání cen za účast v soutěžích a reprezentaci školy - březen 2012 Rady začínajícím milencům MUDr. Petr Kovář přednáška a beseda pro první a druhé ročníky (sexuální výchova, antikoncepce, výchova k rodičovství) - duben 2012 návštěva filmového představení Lidice - první, druhé a třetí ročníky Preventivní vlak první ročníky; projekt ČD v prevenci úrazů, nehodovosti a bezpečnosti na železnici Týden proti drogám přednáška a beseda pro první ročníky směřující k prevenci drogových závislostí - červen 2011 sportovní kurz (Plátěná osada u Malé Skály) druhé ročníky Školní labyrint první, druhé a třetí ročníky; žáci pracovali v různých školních dílnách a prezentovali svoji činnost významným představitelům kraje, státní veterinární správy a široké veřejnosti při příležitosti slavnostního otevření nově zrekonstuovaných laboratoří 7. Volnočasové aktivity žáků - dramatický kroužek - schůzky dle potřeby - výuka myslivosti v rámci volitelných předmětů pro žáky 4. ročníků - včelařský kroužek schůzky 1x týdně - kynologický kroužek + agility 16

17 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh dalšího vzdělávání Počet PP Místo konání EU peníze školám AV Media 1 Hradec Králové ( ) EU peníze středním školám NIDV, HK 1 Hradec Králové ( ) Práce s interaktivní tabulí - UHK 2 Hradec Králové (6. a ) ICT ve školství SOŠ a SOU Hradební 2 Hradec Králové ( ) Média a multimédia v pedagogické praxi 1 Hradec Králové (září, říjen 2011) Studium k výkonu specializovaných činností: ICT koordinátor 1 Hradec Králové (od na 2 roky) Světový den výživy 1 Praha (říjen 2011) 1 Nasavrky ( ) Aktuální problematika včelařství, produkce a kvality medu Aktuality ve výuce ekonomiky - EDUKO 1 Praha ( ) Finanční gramotnost a rodina NIDV, HK 2 Hradec Králové ( ) Systém managementu kvality 1 (10.a ) Parlament a volby 1 ( ) Zadavatel pro žáky s PUP MZ 3 e-learingové studium ( ) Školení ICT Excel, Power Point 25 SOŠ veterinární Hradec Králové ( ) Laboratorní práce z botaniky 1 ČLA Trutnov ( ) Konzultační seminář pro předsedy maturitních komisí - NIDV 3 Hradec Králové ( ) VETfair 4 Hradec Králové ( ) Sociální dávky - NIDV 1 Hradec Králové ( ) Seminář k e-learingovým kurzům - ÚZEI 1 Praha ( ) Hodnotitel ústní maturitní zkoušky pro žáky s PUP MZ Konzultační seminář k hodnocení ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka - NIDV 12. setkání škol a institucí KHK rozvíjejících ekologickou výchovu KAPRADÍ Hradec Králové (březen 2012) 2 Hradec Králové ( ) 1 ( ) 17

18 Doškolovací seminář pro školní koordinátory EVVO Lesní škola jezírko u Brna 1 Středisko ekologické výchovy SEVER ( ) Závěrečná konference projektu Environmentální vzdělávání pedagogů 1 Krajský úřad KHK ( ) Používání multimediální učební pomůcky ve výuce dějepisu - MŠMT 2 KÚ Hradec Králové ( ) Studium pedagogiky 2 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků Studium učitelství NJ pro ZŠ a SŠ kurzy 1 Pedagogická fakulta UK Praha CŽV Pokročilejší práce s PC 1 (září, říjen 2011) Zákon na ochranu zvířat proti týrání školení odborné způsobilosti 1 Brno ( ) Pracovní seminář SAS 1 Brno ( ) Kurz DVPP Digitální fotografie ve výuce 1 IDV UHK ( ) Kurz DVPP Digitální video ve výuce 1 IDV UHK ( ) Kurz DVPP Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka 1 IDV UHK ( ) Setkání ke stavu příprav MZ z informatiky 1 Praha ( ) Seminář EU peníze školám seminář pro příjemce podpory Hradec Králové ( ) Specializované studium Metodik prevence sociálně patologických jevů - 4. semestr 1 ( ) Seminář pro metodiky prevence - KVHK 1 Janovičky u Broumova ( ) Setkání metodiků prevence, PPP HK 1 Hradec Králové ( ) Využití počítače v matematice - Descartes 1 Praha (prosinec 2011) Seminář ke krajským grantům 1 Hradec Králové (prosinec 2011) Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí SMART Board Pokročilí AV Media 1 Hradec Králové (duben 2012) Bezpečnost v tělesné výchově 1 Hradec Králové (leden 2012) Welfare hospodářských zvířat 1 Vet. a farmac. fakulta Brno (září 2011) Novela Zákoníku práce 1 Hradec Králové (listopad 2011) Kolokvium ředitelů 1 NIDV Hradec Králové (březen 2012) Aktuální stav školské legislativy 1 Hradec Králové (leden 2012) 18

19 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 1) Olympiády a soutěže - Biologie a) Školní kolo biologické olympiády se konalo (kategorie A a kategorie B) Počet účastníků Počet v krajském kole Umístění v KK Kategorie A místo Kategorie B místo b) Škola se stala pořadatelem okresního kola biologické olympiády kategorie C dne a krajského kola kategorie C biologické olympiády dne Zástupce školy je členem krajské komise biologické olympiády. c) Soutěž v poznávání rostlin a živočichů Tato soutěž byla pořádána Biskupským gymnáziem B. Balbína v Hradci Králové Soutěže se zúčastnilo pět žáků naší školy. Jedna studentka postoupila do krajského kola, které se konalo ve Dvoře Králové nad Labem, kde celkově obsadila 8. místo. d) Přírodovědný Klokan Školní kolo soutěže se konalo dne Tematicky byla soutěž zaměřena na poznatky z fyziky, chemie, biologie a matematiky. Soutěže se zúčastnilo 156 žáků 1. a 2. ročníků školy, kteří soutěžili v kategorii Junior. Nejlepšího výsledku dosáhl žák, který ze 120 možných bodů získal 66 bodů. Průměrný počet bodů získaných našimi žáky byl 39,5 bodu. e) Ekologická olympiáda Tato soutěž je zaměřena na porovnání znalostí a dovedností z ekologie. Součástí soutěže je poznávání přírodnin, test a praktická část, která se koná ve vhodné přírodní lokalitě. Krajské kolo soutěže se konalo v Ekocentru Orlice Podorlický skanzen v Krňovicích. Školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva. - Chemie a) Školní kolo chemické olympiády se konalo dne (kat.B), (kat.C) Počet účastníků Počet v krajském kole Umístění v KK Kategorie B Kategorie C b) Internetová soutěž Labyrint je pořádána v rámci projektu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nazvaného Přírodní vědy 21. století. Soutěž probíhá ve třech kolech. V prvních dvou kolech žáci doma řeší samostatně úkoly, kvízy, tajenky apod. a výsledky zasílají organizátorům soutěže k vyhodnocení. Nejlepší řešitelé jsou pozváni do posledního kola, které probíhá na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 9 žáků z 1. a 2. ročníku. Do finálového kola nikdo nepostoupil. 19

20 - Anatomie a fyziologie Škola spolupracuje s gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové. Studenti 3. ročníku gymnázia si v rámci volitelného předmětu Seminář z biologie vyzkoušeli anatomickou pitvu laboratorních hlodavců a sledovali demonstrační pitvu slepice a větších savců (laboratorní prase, pes). - Německý jazyk Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce se konalo , okresní kolo Počet účastníků Počet v okresním kole Umístění v OK Kategorie III Anglický jazyk Školní kolo olympiády a konverzační soutěže v anglickém jazyce se konalo , okresní kolo Počet účastníků Počet v okresním kole Umístění v OK Kategorie III a 16 - Český jazyk Školní kolo olympiády proběhlo dne , zúčastnilo se ho 20 žáků. Do okresního kola konaného dne postoupili dva žáci, kteří se umístili na 5. a 6. místě. - Matematika a) Matematická soutěž ročník matematické soutěže pro žáky odborných škol Školní kolo Matematické soutěže se konalo dne Oblastní kolo, které je zároveň celostátním, proběhlo dne na SPŠ strojnické v Hradci Králové. Počet účastníků Počet v oblastním kole 1. ročníky ročníky ročníky 3 2 b) Matematická soutěž Klokan Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do celé Evropy. Dnes se této soutěže účastní téměř 3 miliony soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Soutěž se na naší škole uskutečnila v kategorii Junior dne Zúčastnilo se 156 žáků. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové i mezinárodní kolo ve své lavici. V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně, která ze 120 bodů získala 57 bodů. Průměrný počet bodů zúčastněných žáků byl 32,6 bodu (což je o 1,1 bodů méně než v roce předchozím). 20

21 - Informatika a) Riskuj!!! Vědomostní soutěž pro žáky 1.ročníků se uskutečnila dne Tělesná výchova a) Mezi mosty 5.ročník závodu raftů pořádaný Gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové se uskutečnil v září Desetičlenné družstvo (4 dívky a 6 chlapců) naší školy dosáhlo sice v rozjížďkách druhého nejrychlejšího času, ale do finále se jim postoupit nepodařilo. b) Turnaj v odbíjené dívek v únoru a březnu 2012 se uskutečnil turnaj v odbíjené dívek. Zúčastnilo se ho šest třídních kolektivů. Vítězné družstvo tvořily žákyně 4.A. c) Letní sportovní kurz Plátěná osada , pro 2. ročníky d) Softbalový turnaj , turnaje se zúčastnila 4 smíšená družstva - Soutěž Expo Science AMAVET se konalo školní kolo. Své práce prezentovalo celkem 14 žáků. Všechny práce byly doporučeny do regionálního kola v Pardubicích konaného ve dnech Práce byly prezentovány na výstavním posteru. Odborná porota hodnotila kvalitu práce a tvůrčí přínos, dále celkovou úroveň vystupování řešitele a schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Do národního kola bylo vybráno celkem pět prací našich žáků: Chov akvarijních ryb, Ochranářská genetika kamzíka horského a vydry říční, Želvušky (Tagriada) v anhydrobiotickém stavu v pokusech, Studium kinetiky rozpadu komplexu pomocí VIS spektroskopie a Plísně a mykotoxiny v potravinách. Poslední dvě jmenované práce získaly navíc zvláštní cenu Děkana VŠCHT Pardubice. Národní kolo se konalo v budově Akademie věd v Praze ( ). Mimořádného úspěchu dosáhla žákyně naší školy s projektem Želvušky (Tagriada) v anhydrobiotickém stavu v pokusech, která se umístila na 3. místě s právem účasti na INTEL ISEF 2013 (International Science and Engineering Fair) v USA. Jedná se o největší a nejprestižnější soutěž vědeckých a technických projektů pro středoškolské studenty na světě. V příštím roce se tato soutěž bude konat na jaře v texaském Houstonu. - Středoškolská odborná činnost (SOČ) Školní kolo proběhlo dne Zúčastnilo se ho 19 žáků 3. ročníků, kteří soutěžili v pěti oborech: Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, Biologie, Chemie, Zdravotnictví, Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Do okresního kola ( ) porota vybrala celkem devět prací, z nichž dvě postoupily do kola krajského ( ). Výsledky krajského kola: Soutěžní obor Název práce Umístění v KK Postup do NK Chemie Studium kinetiky rozpadu komplexu pomocí VIS spektroskopie 2. místo ne Biologie Želvušky (Tagriada) v anhydrobiotickém stavu v pokusech 1. místo ano V národním kole, které se konalo v Kutné Hoře dne , obsadila žákyně naší školy v oboru biologie 3. místo. 21

22 - Soutěž O cenu ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR Soutěž proběhla ve školicím středisku Státního veterinárního ústavu v Praze - Lysolajích ve dnech Účastnila se jí celkem čtyři družstva z České republiky a dvě ze Slovenské republiky. Soutěžící měli za úkol prezentovat školu a město, ve kterém studují, a to v českém (slovenském) a anglickém jazyce, vyplňovali znalostní test, provedli praktickou část v anatomické laboratoři. Poslední disciplínou byla prezentace odborné ročníkové práce. Hodnoceny byly nejen veterinární znalosti a dovednosti, ale i jazykové dovednosti a společenská kultura. Soutěž byla doplněna prohlídkou laboratoří SVÚ Praha, besedou na téma Ochrana zvířat proti týrání, návštěvou ZOO Praha a následnou besedou s hlavním veterinářem. Soutěžící také zhlédli filmové představení v kině IMAX. Ve velmi vyrovnané konkurenci obsadilo družstvo žáků 4. ročníků naší školy 4. místo. - 2.ročník celostátní soutěže "SAPERE - vědět, jak žít" vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve Věstníku MŠMT ČR pod č. B/44 č. j / Soutěž je organizována pro žáky 2. stupně základních škol (I. kategorie - ZŠ) a žáky všech typů středních škol (II. kategorie - SŠ) a prověřuje znalosti v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy. Školního kola, které probíhá on-line, se zúčastnilo 95 žáků. V okresním kole se naše družstvo umístilo na 3. místě. - Evropská unie očima studentů 2012 Jedná se o projekt místopředsedy Evropského parlamentu Ing. Oldřicha Vlasáka. Soutěže se zúčastnily vybrané střední školy v Královéhradeckém kraji. Studenti psali esej na jedno z možných čtyř témat. Autoři 5 prací byli oceněni zájezdem do Štrasburku, kde navštíví Radu Evropy a Evropský parlament. Zájezd se uskuteční v říjnu projekt Otevřená věda II Tři žáci školy se účastní stáže projektu Otevřená věda II v oboru biologie. Tématem první vědecké práce je Role želvušek (Tardigrada) v půdních společenstvech. Práci vede RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D. Druhá vědecká práce nese název Ochranářská genetika velkých druhů savců - vydra říční a kamzík horský a je garantována Mgr. R. Polákovou z Ústavu biologie obratlovců ve Studenci. Tyto dvě stáže byly úspěšně ukončeny vypracováním závěrečné práce. Poslední vědecká práce má název Inventarizace molekulární biodiverzity sladkovodních ryb ČR a jejím lektorem je Mgr. Jan Mendel, Ph.D. Tato stáž bude pokračovat i v příštím školním roce. - projektový den Jací byli? V rámci dějepisného vyučování byl na škole dne realizován projekt zaměřený na životní osudy vybraných osobností, které žily v letech totality. Projekt byl realizovaný formou prezentací vypracovaných žáky 1. ročníků. 22

23 - projektový den Etiketa Dne byl ve škole realizován projekt zabývající se nejrůznějšími stránkami slušného chování. Proběhl formou živých i předem natočených scének. - projektový den Náš školní labyrint Projekt se uskutečnil dne v rámci slavnostního otevření zrekonstruovaných laboratoří. Všichni žáci školy byli zapojeni do projektu svojí účastí v tvůrčích dílnách, které prezentovaly tradiční i netradiční aktivity školy a formy vzdělávání. 2) Prezentace školy na veřejnosti - Kůň v akci Škola se prezentovala na výstavě ve dnech na dostihovém závodišti v Pardubicích, a to aktivní účastí studentů 4. ročníků jako asistentů organizačního týmu. Zájem našich studentů o tuto pomoc pořadatelům byl opět velký. Studenti pracovali jako asistenti správce a stavitele parkúru, jako zapisovatelé, prováděli úklid ve stájích a v okolí stájí, pomáhali při přípravě prostoru pro předvádění koní. - Královéhradecké dožínky Dne se naše škola prezentovala na Dni zemědělce. Akce byla určena pro žáky základních a středních škol, kteří se měli seznámit s problematikou zemědělství a se vším, co k němu patří. Den zvířat 2011 Osmnáctý Den zvířat se uskutečnil Jedná se o každoroční oslavu celosvětového Dne zvířat, spojenou s propagací školy. Program je určen zájemcům o studium i veřejnosti. Zájem o tuto tradiční akci školy se každým rokem zvyšuje. Na organizaci se podíleli žáci třídy 2.A. Program: 1) Ukázky práce školních koní 2) Přehlídka plemen psů 3) Junior Handling 4) Ukázky sportovní kynologie 5) Práce s koňmi 6) Ukázky pracovní kynologie 7) Dog dancing 8) Agility 23

24 V rámci Dne zvířat proběhly ukázky práce včelařského kroužku, ukázka stříhání ovcí, zájemci si mohli prohlédnout školní stáj. Žáci předvedli také nejrůznější plemena psů (společenská, lovecká, pracovní i křížence), dále měli možnost prezentovat svoje chovatelské úspěchy i s jinými druhy zvířat ( kočky, drobní hlodavci, hadi, papoušci aj. ). Celá akce byla doplněna výstavou fotografií a kreseb vytvořených našimi žáky. Dále přednáškami o asistenčních psech Pomocné tlapky, prezentací o psím útulku v Hradci Králové. Také se zde prezentovala záchranná stanice hendikepovaných zvířat Pasíčka. O Den zvířat projevila zájem i regionální média ( Hradecké noviny, TV Puls, rozhlas Hradec Králové). Kromě malých dětí, školáků a hradeckých občanů se do školy přišli podívat i budoucí zájemci o studium na naší škole s rodiči. Průvodci se jim stali studenti druhých a čtvrtých ročníků, kteří jim zodpověděli i jejich dotazy. V rámci Dne zvířat probíhal i projekt Zvířata a my - Děti dětem Další Dny otevřených dveří se pro zájemce o studium konaly ve dnech a Prezentace školy na burzách škol: Burza škol Česká Třebová 5. a Burza škol Náchod Burza škol Náchod Burza škol Kolín Burza škol Kutná Hora Burza škol Pardubice Burza škol Turnov Burza škol Hradec Králové 11. a Projekt Zvířata a my děti dětem Program je sestaven ze tří úrovní: Pro 1. a 2. třídy základních škol Žáci se seznámí s pracemi, které související s chovem hospodářských zvířat a uvidí ukázky péče o zvířata a zacházení s nimi. Pro 3. a 4. třídy základních škol Žáci naší školy si ve dvojicích připravili stručnou charakteristiku problematiky týkající se malých zvířat (text, obrázkový panel, pomůcky nezbytné pro chov, předváděné zvíře - morče, křeček, kočka, papoušek, ). Svoji přípravu pak prezentovali žákům ze základní školy. Pro 5. třídy základních škol Žáci měli možnost seznámit se s chovem včel. 24

25 - Reprezentační a maturitní ples Škola pořádá tradiční maturitní ples pro žáky, rodiče i veřejnost v malém i velkém sále Kongresového centra ALDIS. Letošní ples se uskutečnil v pátek dne a navštívilo ho asi 1400 lidí Okresní včelařský den Akce pořádaná ve spolupráci s okresní organizací Českého svazu včelařů, jehož je škola členem, byla zaměřena mimo jiné na propagaci včelařství a tradičních řemesel spojených se včelařstvím. V rámci této akce proběhly i odborné přednášky pro včelaře. Součástí programu byly i soutěže pro děti a veřejnost a vystoupení folklórního souboru Červánek. V tomto školním roce se včelařský den uskutečnil Adopce zvířete Střední odborná škola veterinární v Hradci Králové je již od roku 2005 adoptivním majitelem surikaty v Zoologické zahradě ve Dvoře Králové. Myšlenka zúčastnit se projektu ZOO vyšla z řad žáků, kteří si formou ankety vybrali adoptivní zvíře. - Projekt Adopce na dálku Žáci a zaměstnanci školy pokračují v projektu Adopce na dálku. Projekt probíhá pod záštitou Diecézní charity v Hradci Králové. Adoptovali jsme indickou dívku Kavita C. Sampgani. Ze sbírek žáků byl uhrazen příspěvek ve výši 7500 Kč. Vybrané finanční prostředky se využívají především pro zajištění její školní docházky. Žáci školy s ní prostřednictvím dopisů navázali písemný kontakt v angličtině. Dopisy obou stran jsou zveřejňovány prostřednictvím nástěnek. - Dramatický kroužek Kroužek zdramatizoval Pohádku o pokladu, kterou úspěšně sehrál pro děti z MŠ Albertova a žáky 1. třídy ZŠ Gočárova. Toto divadelní představení měli možnost v lednu zhlédnout i žáci naší školy. Dále kroužek nazkoušel hru Zkrocení zlé ženy, jejíž premiéra se uskutečnila při příležitosti ukončení školního roku. Představení se moc líbilo. - Články v tisku Časopis Zemědělská škola, září 2011 Za praxí po Evropě Hradecký deník, Studenti si dnes zopakují maturitu Radnice, Veterinární školu obsadila zvířata Hradecký deník, Městské děti si prohlédly domácí mazlíčky a další zvířata Hradecký deník, Rozšíření výuky čeká na veterinární školu v krajské metropoli Radnice, Veterinární škola s novým zaměřením Hradecký deník, V Kuklenách se dozvíte vše o včelách 25

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 Hradec Králové říjen 2010 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 Hradec Králové říjen 2009 1.

Více

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla zpracována podle 7 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována podle 7 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

Výroční zpráva školy. Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 2012/2013

Výroční zpráva školy. Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 2012/2013 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Výroční zpráva školy 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Yvona Bůžková Schváleno školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Výroční zpráva školy 2009 / 2010 Výroční zpráva školy byla zpracována v souladu s 10 zákona č.

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1087/07-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1087/07-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1087/07-09 Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové Kukleny, Pražská 68 Adresa: Pražská 68, 501 01 Hradec

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 dle, odst. 3, zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více