Autor názvu: Martin Pekár; foto: Kristýna Bulíčková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor názvu: Martin Pekár; foto: Kristýna Bulíčková"

Transkript

1 Autor názvu: Martin Pekár; foto: Kristýna Bulíčková 2. ročník 2. číslo LISTOPAD

2 Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, v minulém čísle jste se mohli seznámit s novými změnami, které časopis zaznamenal. Došlo především ke zredukování týmu, jelikoţ někteří naši autoři z různých důvodů jiţ nepřispívají (např. odmaturovali). Také se změnila soutěţ, v níţ můţete vyhrát zajímavou cenu. Z nových tváří se zatím ţádná neobjevila, buď se bojíte, nebo nemáte čím přispět. Moţná se Vám nechce Přidat se můţete kdykoli. Kdybyste si to náhodou rozmysleli, máte moţnost poslat svůj příspěvek (fotku, kresbu, článek, jinou netradiční tvorbu) na e- mailovou adresu ráda Vám sdělím podrobnější informace. V tomto čísle se tedy můţete opět zapojit do soutěţe, připomínám, ţe je celoroční a vítěze se dovíme na konci školního roku. Ceny získají tři nejlepší. Zapojit do soutěţe se můţe kdokoli (soutěţ není omezena pouze na ţáky školy). Jinak se můţete těšit např. na velice precizně zpracované články, které se týkají Václava Havla, českých hradů, projektu ET- STRUCT, sportu, hudby, military aj. Můţete okusit něco z tvorby našich autorů, zasoutěţit si či si pobavit. Za ty, kteří pro Vás tvořili toto číslo, přeji příjemné počtení a pěknou zábavu. L :-) 2

3 Obsah Václav Havel...5 Hrady a zámky u nás Projekt ET-STRUCT Krátký report z ET-STRUCTU Přehled oborů na SPŠ Úvahy obor, který studuji Rozhovor s modelkou Americký fotbal Special Air Service Historie populární hudby Oblíbená kniha Vlastní tvorba Soutěž Vtipy

4 Václav Havel Životopis, jeho divadelní hry (aspoň jedna podrobněji), politická kariéra, Vážení čtenáři, V tomto čísle bych Vám ráda představila Václava Havla, kterého všichni určitě známe. Je to velice zajímavá česká osobnost a mnozí z nás si jej pamatují především jako prezidenta naší republiky. Něco ze života: Václav Havel se narodil 5. října 1936 v Praze ve známé pražské podnikatelské a intelektuálské rodině Václava M. Havla a jeho manželky Boženy; jeho bratr je vědec Ivan M. Havel. Po ukončení základní školy měl Václav Havel v komunistickém režimu kvůli svému původu potíže umístit se na škole podle své volby. Proto nastoupil v roce 1951 do učebního oboru jako chemický laborant a střední školu studoval večerně. Maturitu na gymnáziu ve Štěpánské ulici v Praze složil roku Jako literát debutoval roku 1955 v časopise Květen; až do roku 1969, kdy mu bylo v Československu zakázáno publikovat, své texty uveřejňoval v časopisech Divadelní noviny, Divadlo, Host do domu, Literární noviny, Tvář aj. Studium Nebyl přijat na žádnou fakultu s humanitním zaměřením z kádrových důvodů. Studoval na ekonomické fakultě Českého vysokého učení technického. Pokusil se přestoupit na filmovou fakultu Akademie múzických umění, byl však odmítnut a nebyl přijat zpět na České vysoké učení technické. Pražské jaro Václav Havel se stal během pražského jara jednou z důležitých postav liberálního, nekomunistického křídla podporovatelů reforem. Upozornil na sebe již v předvečer Pražského jara, když v červnu 1967 na IV. sjezdu československých spisovatelů pronesl kritický projev odsuzující dobové cenzurní praktiky, po kterém byl na příkaz Ústředního výboru Komunistické strany Československa vyškrtnut z kandidátky vedení Svazu československých spisovatelů. 4

5 Členství: V březnu 1968 se Václav Havel připojil k otevřenému dopisu sto padesáti spisovatelů a kulturních pracovníků. V dubnu téhož roku se stal předsedou Kruhu nezávislých spisovatelů a v časopise Literární listy. Na podzim 1968 se Václav Havel stal členem ústředního výboru Svazu československých spisovatelů, kde zůstal až do rozpuštění svazu. V únoru 1969 se Václav Havel v časopise Tvář zapojil do polemiky s článkem Milana Kundery Český úděl z prosince předchozího roku a v opozici proti Kunderově odkazu na minulé národní hrdinství nastolil program aktivního, do budoucnosti obráceného boje za trvalé humánní a kulturní hodnoty. Sametová revoluce 17. listopadu 1989 začala rozehnáním studentské demonstrace Sametová revoluce, která ukončila čtyřicet let komunistického režimu. Václav Havel se 19. listopadu účastnil založení Občanského fóra (OF), protitotalitního hnutí sdružujícího reformní a demokratické síly české části federace, a od počátku patřil k jeho nejvlivnějším představitelům. V úterý 21. listopadu pak Václav Havel z balkónu nakladatelství Melantrich poprvé promluvil jménem OF k Václavskému náměstí zcela zaplněnému demonstranty. O necelý týden později již komunistický režim pod stálým tlakem masových demonstrací zeslábl natolik, že Havlovy projevy mohla začít přenášet i státní televize. Československý prezident V prvním funkčním období, jež trvalo půl roku, tedy do prvních svobodných voleb, byl Václav Havel na vrcholu své moci; Komunistická strana byla v hluboké defenzivě a nová demokratická politická scéna se ještě neustálila. Některá Havlova rozhodnutí z tohoto období jsou dodnes kontroverzní, například mimořádně rozsáhlá amnestie. Z vězení byla počátkem roku 1990 propuštěna řada zločinců, z nichž mnozí brzy pokračovali v páchání závažné trestné činnosti, a po amnestii následovala také vězeňská vzpoura v Leopoldově. Václav Havel nikdy neprosazoval radikální zúčtování s přisluhovači komunistického režimu. Splnil však svůj hlavní úkol, přípravu svobodných voleb a budování základů demokratické společnosti. Řadou projevů i symbolických aktů dodával občanům sebevědomí a zároveň nezakrýval obtížnost situace. Známým se v tomto smyslu stal jeho první novoroční prezidentský projev z 1. ledna

6 Ukázka z novoročního projevu Václava Havla 1. ledna 1990 Milí spoluobčané, čtyřicet let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž: jak naše země vzkvétá, kolik dalších milionů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit. Václav Havel a princ Charles a Klaus Schwab na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, 1992 Podruhé byl Václav Havel zvolen prezidentem 5. července 1990 již svobodně zvoleným Federálním shromážděním, v němž převažovali zástupci Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu. Na politické scéně se objevily nové silné osobnosti, konkurující Havlovi a jeho přívržencům; především Václav Klaus. Český prezident Po vzniku samostatného českého státu se Václav Havel stal jeho prvním prezidentem a zůstal v této funkci dvě funkční období, tj. maximální ústavou povolenou dobu. Poprvé byl zvolen 26. ledna 1993, podruhé 20. ledna Svou funkci opustil 2. února 2003 a jeho nástupcem se stal Václav Klaus. Během jeho prezidentství se Česká republika stala v roce 1999 členem Severoatlantické aliance (NATO) a do závěrečné fáze pokročilo přijímání za člena Evropské unie, kam byla Česká republika přijata roku Tím se v zásadě naplnilo heslo Sametové revoluce Zpátky do Evropy a Česká republika se integrovala do politických struktur Západu. Zvláštní pozornost věnoval Havel česko-německým vztahům, které byly poškozeny druhou světovou válkou a jejími následky. Česko-německá deklarace z roku 1997, v níž se obě strany omluvily za vzájemně způsobené bezpráví a deklarovaly společné 6

7 demokratické hodnoty, byla vyvrcholením tohoto směru zahraniční politiky. Jako spojenec USA podporoval Václav Havel politiku Washingtonu a NATO včetně vojenských operací jako bylo bombardování Jugoslávie v roce 1999 a útok na Afghánistán roku Ocenění Václav Havel je nositelem státních vyznamenání řady zemí světa, mnoha cen za uměleckou tvorbu i občanské postoje a desítek čestných doktorátů. V roce 2003 byl Havlovi usnesením Senátu a Poslanecké sněmovny propůjčen Řád T. G. Masaryka a Řád Bílého lva I. třídy; Senát ve svém usnesení také schválil formulaci Václav Havel zasloužil se o stát po vzoru zákona o zásluhách T. G. Masaryka. Václav Havel byl několikrát navržen na Nobelovu cenu míru, ale dosud ji nezískal. 24. května 1997 obdržel na Pražském hradě jako první člověk Čestnou medaili T. G. Masaryka za věrnost jeho odkazu a jeho uskutečňování od Masarykova demokratického hnutí, které v roce 1989 pomáhal založit. Dílo Literární dílo Václava Havla můžeme rozdělit do tří žánrů. Zejména ze 60. let 20. století pochází poezie, především básně a strojopisné kaligramy ve sbírce Antikódy. Na světovou uměleckou scénu se Havel dostal svou dramatickou tvorbou; první významnou divadelní hru Zahradní slavnost uvedl v roce 1963, poslední s názvem Odcházení, napsal v roce V roce 2009 režíroval natáčení stejnojmenného filmu dle této hry, podle které napsal i scénář. Po celý tvůrčí život se Václav Havel věnoval psaní esejů, často politicky motivovaných; sem patří taktéž jeho literární a divadelní kritika, projevy a další texty. 7

8 AUDIENCE Hlavní postavy: Vaněk, Sládek Audience je jednoaktová hra, která se odehrává v kanceláři sládka pivovaru. Vaněk v tomto pivovaru pracuje jako tzv. přikulovač sudů, nicméně je také spisovatelem, který píše drama. Sládek je většinu času (a samozřejmě tedy i většinu hry) opilý. Mimo jiné navrhuje Vaňkovi vyšší postavení, pokud bude donášet sám na sebe. Vaněk toto odmítá. Celý rozhovor je členěn na promluvy Vaňka a sládka, hra je pak jako by přerušována jen několika odchody Sládka na záchod. Typickým znakem všech Havlových her (tedy i Audience) je několikanásobné opakování stejných frází, scén, motivů. Sládek se jeví jako postava tragikomická a paradoxně (protože Vaněk ve hře působí mnohem inteligentněji, vzdělaněji, slušněji) má vyšší postavení než Vaněk, ale přes to všechno, jaký Vaně je, jen koulí sudy v trutnovském pivovaře. Tato hra obsahuje spolu s několika dalšími Havlovými dramaty značné autobiografické rysy (Vaněk je spisovatel a přikulovačem sudů stejně jako sám Václav Havel). Postava Vaňka se objevuje ještě v několika dalších divadelních hrách. Tyto hry se tedy podle něj nazývají jako vaňkovské. V této divadelní hře je však Vaněk trochu jiný charakter než v ostatních vaňkovských hrách. V ostatních hrách totiž působí usedle, až ostýchavě, někdy dokonce neurčitě. Audience je hra nejen o morálce, a není jediná. Her o morálce napsal Havel celou řadu. ZAHRADNÍ SLAVNOST Hra Zahradní slavnost byla napsána roku 1963 a zahájila etapu českého absurdního divadla. Havel byl obeznámen se zahraničním absurdním dramatem (např. autorů Ionesca, Becketta), vyjádřil velmi otevřeně společenské poměry a situaci v Československu na počátku šedesátých let. Jednoduchý děj vychází ze znalosti psychologie malého českého člověka středních vrstev, jehož zásadami je hlavně se do ničeho za žádných okolností neplést, nevyjádřit přesně svůj názor (tzv. mlžit), ale pokusit se využít situace a získat nějaké výhody (v žádném případě nebýt vnímán špatně, negativně a proti společnosti). I hrdinové Zahradní slavnosti tj. manželé Oldřich a Božena Pludkovi 8

9 jsou těmito typy. Taktéž působí i Hugo a Petr Pludkovi, synové Oldřicha a Boženy (všimněme si shody jmen se slavným historickým párem :-)). Jejich životní filozofie je velmi přizpůsobivá, nechtějí konflikty, do ničeho se nemíchají, a tak tohle jejich žití zapadá dobře do celkového společenského marasmu, který je vykreslen v postavách zdánlivě o něčem rozhodujících (např. pracovník Zahajovačské služby Plzák, její ředitel, tajemník apod.). Hugo Pludek je svými rodiči doslova vyslán na zahradní slavnost likvidačního úřadu, aby tam hledal údajně vlivného Kalabise, a tak se rozjede tzv. absurdita hry na život. Hlavní hrdina, tedy Hugo Pludek, si při své úspěšné výpravě za získáním lepšího společenského postavení osvojuje potřebné znaky myšlení (naprosto se jako člověk mění, vyvíjí) a chování tak dokonale, že ho vlastní rodiče nepoznávají. Václav Havel zde volí pro vyjádření absurdity života specifické jazykové a textové prostředky. Jedná se zejména o obsáhlé nakupování a opakování nic neříkajících frází, vycházejících z dobového funkcionářského slovníku (hlavně mluvit a nic konkrétního neříkat tzv. blábolení), používá výroky a slogany z tradičního kulturního povědomí a to zejména v ironickém vyznění, užity jsou rovněž některé repliky ve slovenštině a ruštině. Hrdinové se často nemohou vůbec dorozumět, myšlenky, které pronášejí, se stávají bezobsažnými, nic neříkajícími a vyznívají právě jako bláboly, neboť nikdo je nechce pochopit, natož uskutečnit. Hra, která kriticky odhalovala prohlubující se morální úpadek československé společnosti v šedesátých letech, má nadčasovou platnost (tj. platila nejen v daném režimu, je platná např. i dnes), neboť odkrývá absurditu každého života, který se zříká vlastní identity a přizpůsobuje se vnější moci. Zpracovala: Taurus Zdroj textu a obrázků: internet 9

10 Hrady a zámky u nás Pražský hrad Pražský hrad je symbol českého státu a je nejvýznamnější českou památkou. Hrad byl založen pravděpodobně roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším souvislým hradním komplexem na světě, rozkládá se na ploše téměř m² a je také zapsán v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Hrad tvoří rozsáhlý soubor paláců a církevních staveb rozmanitých architektonických slohů od románských staveb z 10. století přes gotické úpravy 14. století. Tento hrad je volně přístupný veřejnosti a můžeme navštívit: Starý královský palác, stálou expozici Příběh Pražského hradu, Baziliku sv. Jiří, Jiřský klášter Národní galerii, Zlatou uličku, Obrazárnu Pražského hradu, Prašnou věž, Katedrálu sv. Víta, Rožmberský palác, Velkou jižní věž katedrály. Karlštejn Hrad Karlštejn založený v roce 1348 zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže ve Velké věži. Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn převezeny české korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let. 10

11 Stavebně byl hrad po roce 1480 upraven pozdně goticky, v poslední čtvrtině 16. století potom renesančně. Při poslední stavební úpravě z konce 19. století, vedené architektem Josefem Mockerem v duchu purismu, hrad získal dnešní vzhled. Kost Bouzov Je to středověký hrad, který vypadá prakticky stejně už půl tisíciletí. Kolem poloviny 14. století ho založil Beneš z Vartemberka, který si říkal Benesius di Costi. Vybral si místo na skále, aby byl hrad nedobytný a krytý ze všech stran lesy. Jméno Kost má hrad odnepaměti. Získal jej právě podle přídomku zakladatele. Costi znamená v překladu něco jako kamenný nebo tvrdý a Beneš tím chtěl vyjádřit unikátnost stavby. Mnoho středověkých hrádků a tvrzí se totiž stavělo ze dřeva. Romantický hrad založený na přelomu 13. a 14. století se nachází v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci různých českých a moravských rodů, pak panství s hradem koupil Řád německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku. Hrad je plně zařízen a vybaven obrazy, uměleckými předměty, historickým i na míru vyrobeným nábytkem. Dnešní podobu typického romantického sídla s cimbuřími, arkýři, střílnami a chrliči získal hrad po rozsáhlé přestavbě v letech Unikátní jsou dva funkční padací mosty a padací mříž, které mohou návštěvníci spatřit v provozu při slavnostních příležitostech zahájení a ukončení sezóny, vernisáže výstav, hradní jarmark a karneval apod. Magické kouzlo hradu jej trvale činí vyhledávaným objektem pro pořádání společenských akcí, koncertů, divadelních představení, výstav a svateb. Svoji roli si také zahrál v mnoha 11

12 pohádkách a historických filmech. Bouzov nabízí k pronájmu velké množství rozmanitých interiérů sálů, síní a nádvoří. Křivoklát Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století. Za panování Přemysla Otakara II. vznikl rozsáhlý, velkolepý královský hrad, jenž byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským. Křivoklát byl několikrát těžce poškozen požárem. Stal se obávaným vězením a jeho význam prudce poklesl. Romantismus 19. století a zejména majitelé hradu Fürstenberkové, kteří hrad drželi až do roku 1929, přivedli hrad k záchraně jeho restaurováním. Nádherná hradní kaple, královský a rytířský sál s expozicí gotického malířského a sochařského umění, knihovna obsahující na 52 tisíc svazků, bohaté fürstenberské muzeum a obrazárna, proslulé vězení a mučírny s mučícími nástroji, monumentální velká věž s loveckými sbírkami a výhledem do okolí, příjemná procházka po hradbách. Hrad Sovinec Nejrozsáhlejším hradním komplexem v okrese Bruntál je hrad Sovinec na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku. Hrad založili těsně před rokem 1332 příslušníci rodu, který se od roku 1348 nazýval po hradu páni ze Sovince. Za husitských válek se Sovinec stal významnou husitskou pevností. Páni z Boskovic, kteří hrad koupili v roce 1543, přestavovali hrad v renesanční sídlo. Rozsáhlá stavební činnost na hradě pokračovala i za Vavřince Edera ze Štiavnice, vlastnícího hrad od roku 1578, 12

13 a jeho zetě, posledního českého majitele hradu, Jana staršího Kobylky z Kobylího (od roku 1592). Z této doby pocházejí i některé fortifikační prvky hradu polygonální bašta Remter, opevnění zvané Kočičí hlava, barbakán s dnešní první branou. Po bělohorské porážce získal roku 1623 hrad Řád německých rytířů. Obsazení hradu Dány roku 1626 bylo impulsem pro rozsáhlé opevňování hradu do roku 1643 vznikly tři barokní bastiony a další bašty, byly vybudovány další hradební zdi, příkopy i předsunutá věž. Takto vybudovaná opevnění hradu jsou nejrozsáhlejším zachovaným opevněním z období třicetileté války v našich zemích. Přes mohutné opevnění dobyla na podzim 1643 hrad švédská vojska generála Torstensona a až do roku 1650 z něj učinila jednu ze svých pevností. Význam hradu v následujících letech klesal a po požáru roku 1784 byly provedeny jen nejnutnější úpravy. Ve 40. letech 19. století zde byl řádový seminář a od roku 1867 lesnická škola. Za druhé světové války byl hrad vězením a základnou jednotky SS, v roce 1945 opět vyhořel. V současnosti je hrad postupně rekonstruován. Český Krumlov Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V původní půdorysné dispozici, hmotové skladbě, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století. Monumentální komplex hradu a zámku Český Krumlov je situován na protáhlém skalním ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice. Hrad a zámek se hrdě tyčí nad drobnou renesanční a barokní měšťanskou architekturou přilehlého města. Město s velebně působícím kostelem svatého Víta spolu s komplexem hradu a zámku tvoří jedinečnou dominantu celého okolí. Jako drahocenná perla je město Český Krumlov uloženo v kotlině obehnané masívem Blanského lesa na severu a zvlněným terénem šumavského předhůří na jihu a západě. Zámecký areál zahrnuje na 40 budov a palácových stavení, soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří, a na 11 hektarů zámecké zahrady, čímž se řadí mezi nejrozsáhlejší středoevropské zámecké komplexy. Zpracovala: Cantam Zdroj textu a obrázků: internet 13

14 Projekt ET-STRUCT S projektem ET-STRUCT jste byli seznámeni jiţ v loňském ročníku našeho časopisu. Jenom pro zopakování bychom rádi připomenuli, ţe se mj. týká i rozvoje vzdělávání. Ţádost tohoto projektu byla schválena SPŠ Hranice se do ní zapojila společně s Městem Hranice. Cílem projektu je podpora zaměstnanosti v našem regionu a spolupráce školy, města a firem. Projekt byl naplánován na tři roky, tudíţ příští rok jiţ bude končit. Vedoucím partnerem je Vienna Board of Education. Do tohoto projektu je celkem zapojeno 16 partnerů ze 6 zemí Evropské unie (tj. 10 regionů) a k tomu ještě Ukrajina. Cíle a partnery jsme představili jiţ v loňském ročníku našeho časopisu (duben 2011), dnes bychom se rádi věnovali novinkám. V této chvíli nám končí tzv. čtvrté období, během něhoţ se stihlo několik zajímavých událostí. Obrazem vybíráme jen některé. Bylo nakoupeno vybavení učebny (ţidle, lavice apod.) a ICT technika. Byl dokončen e-learningový nadnárodní modul s názvem My business idea, jehoţ se zúčastnili někteří ţáci tříd NP2, NP1, CH4 a ME4. Tento modul probíhal na začátku listopadu (1. a ). K vyhodnocení a následnému semináři, jehoţ se účastnily výše zmíněné třídy, došlo Většině ţáků se e-learningové moduly líbily a také seminář hodnotili jako zajímavý. Otestováno bylo padesát ţáků SPŠ Hranice. Dále byl dokončen regionální modul pro náš region Začínáme podnikat na Hranicku. E-learning Začínáme podnikat na Hranicku, který je zaměřen na zprostředkování základních informací o obsahu podnikatelského záměru, výběru vhodné formy pro podnikatelskou činnost v souladu s platnou legislativou, postihuje téţ oblast zaloţení ţivnosti, oblast ekonomiky zaměřenou na vedení daňové evidence nebo účetnictví, financování z externích zdrojů a kontrolu. Je sestaven do 9 výukových modulů, v nichţ budou uvedeny i případy z praxe, procvičovací otázky apod. Je určen pro širokou veřejnost. V průběhu prosince, ledna a února proběhne testování všech nadnárodních modulů (tyto moduly vytvořili všichni partneři společně). Testování těchto e-learningových modulů se zúčastní cílová skupina, která čítá minimálně deset mladých lidí ve věku let. Nám se ozvalo hned 19 zájemců. Jedná se o deset modulů, jeţ byly vypracovány v anglickém jazyce a mají na otevřené platformě slouţit komukoli, kdo potřebuje poradit v otázce podnikatelského záměru, který jednotlivé regiony povaţují 14

15 za významný. Toto testování by mělo být dokončeno do (a to včetně vyhodnocení). Do tohoto testování se přihlásili rovněţ ţáci SPŠ Hranice, a to zejména ţáci třídy NP1, ale také ND2, PO2, CH3, ME3 a ND3. Rovněţ proběhlo několik akcí, o nichţ si můţete přečíst na stránkách školy: Autorka úvodníku: L :-) Foto: L :-) 15

16 Představení oborů Obory vzdělávání s maturitní zkouškou: Nábytkářská a dřevařská výroba Aplikovaná chemie Stavební materiály Požární ochrana Mechanik NC strojů Studium probíhá denní formou po dobu čtyř let a je ukončeno maturitní zkouškou. Obory vzdělávání s výučním listem: Obráběč kovů Zámečník, Zámečnice Instalatér Studium probíhá denní formou po dobu tří let a je ukončeno závěrečnou zkouškou. Nástavbové studium: Podnikání Studium probíhá po dobu 2 let a je zakončené maturitní Zkouškou. Nábytkářská a dřevařská výroba Ţáci jsou vzděláváni ve všeobecně vzdělávacích předmětech a odborných předmětech, od prvotního zpracování dřeva aţ po výrobu finálních výrobků. Odborné vědomosti a dovednosti absolventa Znalost vlastností dřevařských materiálů, polotovarů a výrobků včetně jejich názvosloví, klasifikace i vhodného pouţití v praxi. Schopnost zpracování konstrukční výkresové dokumentace jednoduchých i sloţitých výrobků ve formě náčrtů narýsované výrobní dokumentace nebo pomocí počítače. Dovednost vysvětlit výrobní operace i technické parametry technologických postupů od výroby řeziva a přířezů, přes velkoplošné konstrukční materiály, dřevostavby, aţ po stavebně truhlářskou a nábytkářskou výrobu. Ovládání způsobů obrábění dřeva, volby nástrojů i dřevoobráběcích strojů včetně jejich parametrů, základních kinematických schémat, seřizování, údrţby a bezpečnosti práce. Znalost principů fungování ekonomiky a ekologie ve státě i ve výrobní firmě se zaměřením na strategii podnikání, kalkulaci nákladů, vedení účetnictví, výpočty zisků, mezd, daní a mimo jiné i příznivý vztah k ţivotnímu prostředí. 16

17 Aplikovaná chemie První a druhý ročník jsou všeobecně vzdělávací od třetího ročníku moţnost volby zaměření oboru: Chemická technologie a Analytická chemie studenti se účastní odborné praxe v moderních laboratořích prestiţních pracovišť a výrobních závodů (např. Univerzita Palackého, Precheza Přerov, Deza Valašské Meziříčí) Výhody tohoto oboru jsou: jistota uplatnění v praxi, atraktivita, perspektivnost oboru jak u nás, tak v zahraničí. Odborné vědomosti a dovednosti absolventa Během celého studia je kromě teoretické výuky kladen důraz na praktickou výuku v chemických laboratořích. Teoretická výuka je na dostatečně vysoké úrovni pro zvládání problémů, které musí v praxi řešit středoškolák a zejména jako základ dalšího odborného studia chemických oborů na vysokých školách. V laboratořích ţáci provádějí základní přípravy anorganických i organických látek, zkoušky kvalitativní analýzy a naučí se základním postupům při kvantitativní analýze tj. stanovení mnoţství látek. Naučí se pracovat metodami klasické chemické analýzy i některými metodami přístrojové analytické chemie. Uplatnění absolventů na trhu práce: Stavební materiály Mistr, technolog přípravy výroby; pracovník kontroly jakosti, expedient v cihelnách, keramičkách, cementárnách ; nákupčí materiálů a prodejce hotových výrobků u obchodních organizací; laborant; pracovník v marketingovém a ekonomickém oddělení závodů a obchodních organizací; vedoucí prodavač stavebnin; technický pracovník pokrývačských a tesařských firem Odborné vědomosti a dovednosti absolventa znalost základních vlastností stavebních materiálů tj. vlastností stavebního kamene, kameniva, dřevařských a kovových materiálů, keramiky, pojiv, malt, betonů, plastů, izolací, nátěrových hmot a moderních kompozitních materiálů. schopnost navrhnout jednotlivé stavební materiály v praxi podle druhu stavby a prostředí znalost technologických postupů výroby finálních výrobků včetně vlastností vstupních surovin a strojního zařízení k tomu potřebného znalost způsobů zkušebnictví jednotlivých stavebních materiálů jejich aplikaci v praxi schopnost zvládnout základy účetnictví a to hlavně ve vztahu ke kalkulaci cen, nákladů, zisků a mezd schopnost praktického vyuţití počítačové techniky ke grafickému zpracování zadaných témat 17

18 Požární ochrana Jedná se o obor zabývající se přípravou poţárních specialistů v oblasti poţární ochrany, protipoţární prevence a krizového řízení. Obor zahrnuje dvě zaměření chemický nebo stavební specialista. Součástí studia je praktický výcvik ve spolupráci s HZS ČR, řízení motorových vozidel a zdravotní příprava. Odborné vědomosti a dovednosti absolventa Znalosti v oblasti trestního práva, zjišťování příčin poţárů, základů statistiky a předpisů v oblasti poţární prevence. Dovednosti v oblasti informatiky technika administrativy, psaní všemi deseti rychlou metodou. Znalosti v oblasti speciální chemie (teorie hoření, hořlavé a výbušné látky, hasící látky). Znalost stavebních materiálů a jejich vlastností v rámci poţární bezpečnosti staveb. Orientace v technické a servisní dokumentaci, tvorba technických výkresů. Praktické schopnosti v oblasti řízení a servisu motorových vozidel a poţární techniky. Praktická schopnost v oblasti zdolávání mimořádných událostí záchranářské práce ve výškách a ve vodě, vyprošťování osob. Moţnost pokračování studia na VŠ VŠB Technická univerzita Ostrava fakulta bezpečnostního inţenýrství Podmínky pro přijetí: Mechanik číslicově řízených strojů úspěšně ukončená povinná školní docházka zdravotní způsobilost Absolvent má znalosti: z technologie přípravy pro číslicově řízené stroje nastavení nástrojů do zásobníku v obráběcích centrech a integrovaných výrobních úsecích v mechanických, optických a elektrotechnických měřidlech o provádění pracovních a geometrických měření CNC strojů a proměřování parametrů elektrorozvodů výpočetní techniky na vysoké úrovni Absolvent se dále naučí: číst strojírenské výkresy součástí a sestav, výkresy silnoproudé elektrotechniky a orientovat se ve výkresech slaboproudé elektrotechniky velmi dobře číst výrobní a montáţní pracovní postupy, elektronická a hydraulická schémata 18

19 Zámečník, zámečnice Podmínky pro přijetí: úspěšně ukončená povinná školní docházka zdravotní způsobilost Odborné vědomosti a dovednosti: Po ukončení přípravy v učebním oboru Zámečník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent orientuje ve výrobních postupech a v ostatní technologické dokumentaci, čte technické výkresy a pracovní postupy jednotlivých součástí a sestav. Dovede pořídit náčrt k doplnění výrobního postupu, k rychlé výrobě dílů při opravě, k zaznamenání poţadavku zákazníka. Absolvent si dovede pro plnění pracovních úkolů připravit základní rukodělné nástroje a nářadí, zdvihací zařízení, montáţní pomůcky, stroje a zařízení, připravit pracoviště a podle předepsaného technologického postupu připravit materiál, proměřit polotovar a rozměřit a orýsovat pracovní předmět. Samostatně volí správný a bezpečný výrobní postup při práci se základním ručním nářadím a mechanizovanými nástroji pouţívanými při ručním zpracování kovů, plastů a dalších materiálů, pouţívaných ve strojírenství, rozhoduje o postupu při změně tvaru materiálu. Umí zvolit pracovní pomůcky (přípravky) podle pracovních podkladů a podle vlastní úvahy tak, aby byl respektován technologický postup výroby (montáţe). Je schopen rozlišovat běţné strojírenské materiály podle onačení ČSN, určit jejich vlastnosti a respektovat je při jejich pouţívání a zpracování. Při výrobě strojů a zařízení umí ručním obráběním zhotovit, popř. po strojním obrábění dohotovit jejich součásti Je také schopen vykonávat jednoduché pracovní operace na základních druzích obráběcích strojů. Hotové součásti je schopen připravit k montáţi, provádět spojování jednotlivých částí rozebíratelným i nerozebíratelným způsobem. Klíčovými dovednostmi jsou montáţní práce, údrţba, servis a opravy. Absolvent se naučí: Obráběč kovů Strojní třískové obrábění kovových a nekovových součástek na základě znalostí vlastností obráběných materiálů, řezných podmínek a geometrie nástroje. Umí provést nastavení, obsluhu a údrţbu základních druhů obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka), kontrolu a měření obrobků, ošetřování běţných pracovních nástrojů. Absolvent získá: Vědomosti a dovednosti potřebné při sloţitějších a zvláštních soustruţnických pracích v náročné kusové výrobě. Ve 3. ročníku je výuka obohacena o seznámení s CNC technikou 19

20 Podmínky pro přijetí: ukončená povinná školní docházka zdravotní způsobilost Instalatér Tento obor je určen pouze pro hochy. Absolvent má znalosti: o vnějších rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu především v těchto oblastech: zdroje a získávání energie rozvodné systémy a jejich uspořádání, včetně materiálu a zásad montáţe princip a vyuţití základních armatur provozní podmínky sítí Umí se orientovat a číst průvodní technickou instalační dokumentaci a kreslit montáţní náčrty. Na základě této dokumentace umí zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní technicko-ekonomickou nabídku zákazníkovi. Má základní znalosti v oborech elektro, regulace a měření se zaměřením na aplikaci těchto systémů do vnitřních instalačních rozvodů a zařízení. Orientuje se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem. Podmínky pro přijetí: ukončená povinná školní docházka zdravotní způsobilost Podnikání Základní podmínka pro přijetí: úspěšně ukončený tříletý obor vzdělání s výučním listem tento obor je zaměřen především na přípravu studentů vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat na základě znalostí v ekonomických disciplínách - účetnictví, písemné a elektronické komunikaci, právu, marketingu a managementu a na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) absolvent je schopen práce s počítačem uţivatelským způsobem. Ovládá desetiprstovou hmatovou techniku, obchodní korespondenci, při komunikaci s obchodními partnery je schopen vyuţívat moderní prostředky kancelářské techniky. Orientuje se v soustavě daní a jejich správě, dovede vyuţívat znalostí právních norem a marketingových strategií, práce v týmu a řízení menších kolektivů. Zpracovala: Cantam Zdroj: 20

21 Úvahy obor, který studuji Proč jsem si vybral/-a tuto školu a obor, který na ní studuji? 1. Úvaha No, sám nevím, kde bych měl začít, ale výběr této školy a hlavně dřevařského oboru se se mnou táhl už od mala. Jelikož můj otec je živnostník a vlastní malou firmu, zabývající se výrobou nábytku a různých dalších výrobků ze dřeva a jiných materiálů, je logické, že na mě, trávení času v dílně mělo spíše pozitivní dopad. Ke dřevu a celkově k práci jsem si utvořil vztah, který se do dnešní doby prohlubuje. Udivovalo mě i mou rodinu, jak jsem se pevně rozhodl už kdysi v šesté třídě ZŠ, že bych chtěl jít na SPŠ Hranice, dřevařský obor. Mé rozhodnutí se víceméně až do podávání přihlášky neměnilo, především z toho důvodu, že je mi škola sympatická (neměl jsem z ní takové nervy ) a navíc, město Hranice je bydlištěm půlky mé rodiny, tudíž jsem zde trávil dost času. Podle mého mínění, by člověk měl studovat ten obor, který ho zajímá, ke kterému má srdeční vztah. Vím, že bych to asi neměl zde psát, ale přesto to napíšu. Je hloupost, aby rodiče nařizovali, přikazovali, nutili dítě jít na obor/ školu, kterou si představují sami. Nehledě na to, že jedině sám budoucí student školy si musí říct: Ano, cítím se na tu školu, na ten obor. Jsou bohužel smutné případy, kdy rodiče přinutili dítě jít na nějakou školu (obor), i přes to, že se na to ten dotyčný vůbec necítil. Vím, že to rodiče s námi myslí dobře, ale je potřeba si někdy i dupnout a říct od srdce, kam bych si přál jít. Já jsem to tak udělal, podpora hlavně z otcovy strany byla velká a máma, když už se smířila, že ze mě nebude policista, taky byla ráda. Co víc bych napsal? Učitelé jsou opravdu dobří, hlavně přátelští, tedy z mého pohledu. Já jsem si představoval, jaké to jsou galeje, ale myslím, že většina učitelů je spravedlivá, pokud je dotyčný žák spravedlivý k nim. Odborné předměty mi přijdou zábavné a nepříliš složité, jinak řečeno, učení mi leze do hlavy samo. Co se týče ostatních maturitních předmětů, myslím, i když to nemám s čím srovnat, že učitelé na škole žáky řádně připravují k maturitě. Ne, netvrdím, že to jde zvládat nicneděláním a s rukama v kapsách, ale když člověk jede takovým slušným tempem, neměl by mít větší potíže. Co se týče praxe, dílny jsou opravdu kvalitně zařízeny, což mě až udivilo, čekal jsem, že když to jsou dílny pro studenty, půlka věcí bude chybět a bude v dezolátním stavu, ale jak sám pan mistr říká: To je blbu vzdorné., asi na tom něco pravdy je. Už druhým rokem prakticky pracujeme na všech strojích, první rok je spíše o ruční práci, ale ta se dá přetrpět, pokud se stíhá, už se pomalu učí i na strojích. Co je dobré, že si některé výrobky lze vzít domů, pro maminku například. Závěrem bych snad jen dodal, že na svou školu jsem pyšný, a pokud ji zvládnu ukončit maturitní zkouškou, budu mít jen hezké vzpomínky. Autor úvahy: Лукаш Ридл 21

22 2. Úvaha Na obor Aplikovaná chemie jsem se přihlásil kvůli tomu, ţe mi na základní škole šla chemie dost dobře. Nedoufal jsem, ţe ve svém oboru budu nějak excelovat, ale mně to stačilo. Mí nejbliţší mi říkali, jak dobře kreslím, tak ať zkusím talentové zkoušky. Strach byl ovšem větší, a tak jsem si jenom prohlíţel webové stránky a koukal na výkresy ţáků, kteří na umělecké škole studovali. Na konec to dopadlo tak, ţe jsem si podal jen jedinou přihlášku a to na SPŠ Hranice. Pamatuju si i den otevřených dveří. Mě a moji mámu provázela Ing. Ullrichová, později i má třídní. Základní škola pro mě nebyla nijak zajímavá, na SPŠ Hranice jsem však narazil na opravdu slibný kolektiv a jsem za to nesmírně rád. Autor úvahy: Damien 3. Úvaha Chemický obor jsem si vybrala z více důvodů. Kdyţ jsem byla ještě na základní škole, chtěla jsem hlavně učit, ale nechala jsem si to vymluvit a napsala jsem přihlášky na Zemědělskou střední školu a právě na Chemii. Uvaţovala jsem kam jít, ale rozhodnutí bylo jasné jiţ ze začátku, protoţe Zemědělská škola nemá podle mě ţádnou budoucnost a myslím, ţe by byla chyba mého ţivota, kdybych si vybrala právě tuhle školu. Chemie má budoucnost, je prakticky všude, kam se podíváme a popravdě nebyla a není mi lhostejná. Dalším důvodem byla prezentace škol, kde jsem dostala informace, které jsem potřebovala a člověk, který se mnou mluvil, mě dokázal natolik zaujmout tím, co říkal, ţe to také ovlivnilo mé rozhodnutí. Jsem moc ráda, ţe jsem se takto rozhodla, protoţe jsem získala skvělé lidi kolem sebe a hlavně: chemie pro mě není ztráta času. Samozřejmě, ţe určitý vliv na mé rozhodnutí měla také rodina a přátelé. Uţ jen proto, ţe v naší rodině jeden člověk pracuje v chemickém průmyslu a pořád opakoval: Má to budoucnost, chemie nikdy nezanikne. Byla to pro mě i určitá výzva, protoţe chemie je těţká a to mi nikdo nevymluví. Našli se i lidé, kteří říkali, ať na chemický obor nechodím, ţe na to nemám, ale jakoby do mě uhodil blesk, kdyţ někdo tohle řekl, protoţe jsem získala další důvod, proč bych chtěla na tenhle obor jít. Chtěla jsem všem těmto lidem dokázat, ţe na to mám a myslím, ţe se mi to zatím daří. Asi posledním důvodem bylo to, ţe kdybych i nešla na vysokou školu, nebylo by tolik sloţité najít práci za docela slušné peníze, ale jak říkám, tohle bylo aţ na posledním místě. Autorka úvahy: Cantam 22

23 Interview s modelkou Milí čtenáři, Rozhodla jsem se pro vás přichystat článek o jedné známé modelce z Přerova a tou je Kristýna Pumprlová. V tomto článku najdete něco o Kristýně a také rozhovor doplněný jejími fotkami. Kristýnu jsem si pro rozhovor vybrala proto, jelikož je velice atraktivní a při tak nízkém věku dokázala už tolik věcí, o kterých si my můžeme nechat pouze zdát. Prožila si spoustu věcí, musela se poprat se začátky modelingu, nátlakem medií a společnosti. Přeji pěkné čtení. Něco o Kristýně: Jméno: Kristýna Pumprlová Narozena: 29. července (17 let) Oči: zelené Vlasy: blond Škola: Gymnázium Jakuba Škody Přerov, zaměření na matematiku a fyziku Česká modelka Vítězka soutěže Bravo Girl za rok 2008 Momentálně působí v americkém Los Angeles Stala se také tváří několika zahraničních značek (Intersport v Německu či Tatrabanka na Slovensku) a mnohé další. Fotila i pro zahraniční časopisy (Elle). Modelka se získala tituly Bravo Girl 2008 Dívka roku Miss Junior Olomoucký kraj Miss Superkrás 2011 Miss Silueta 2011 Miss Internet Junior 2011 Ahoj Kristy, děkuji, že sis udělala čas pro rozhovor. 23

24 1. Nejprve bych se tě chtěla zeptat, jak ses k modelingu dostala a jaké byly tvé začátky? Začátky byly jako všechny začátky těžké. Práce v oblasti modelingu nikdy nebude snadná, takže vlastně to je pořád to samé, akorát teď už mám výhodu, že mám kvalitní fotky v booku a spoustu zkušeností. 2. Kdo tě k modelingu vedl a kdo tě podporoval? V modelingu mě podporovali rodiče, protože okolí to bralo jako velkou srandu, ale teď když už i cestuji tak každý dělá, jak kdyby mě tam rodiče procpali, nemyslím si, že by si lidi měli své komplexy léčit pomlouváním a shazováním dřiny druhých. A samozřejmě pro ty, kteří tvrdí, že mi rodiče tím zničili dětství, NE! Modeling byla moje volba, dětství jsem měla úžasné, a kdybych ho měla prožít znovu, nezměnila bych na něm vůbec nic. 3. Kristy, prozraď nám, jaké jsou ty správné míry modelky, respektive jaké proporce agentury vyžadují? Skutečně musí být modelka kost a kůže? Nebo se může uplatnit i dívka s oblými křivkami? No tak k tomuto tématu se vždy nerada vyjadřuji, ženské ideály jsou už léta dané a neznamená být vyhublá na kost, já mám míry a mám úplně normální postavu a ženské tvary. :) 4. Máš pro začínající modelku nějaký dobrý typ? Něco za co bys byla vděčná jako začátečnice i ty. Já bych byla vděčná v mých začátcích alespoň za dobrou radu, ale jelikož nikdo z mého okolí modelingu nerozuměl a ani moji rodiče neznali vůbec nikoho, kdo by mi poradil, musela jsem udělat spoustu chyb, abych našla tu správnou cestu. Ale kolikrát jsem ráda, že jsem všechno nedostala na stříbrném podnose, alespoň si toho dovedu teď víc vážit. 5. Kdyby chtěl někdo začít s modelingem, jaké agentury bys doporučila? Agenturu? Ani jednu, do léta jsem spolupracovala pouze s agenturami a úspěšně, ale není nic lepšího, než když se o vás stará jeden manažer a s ním nesdílíte jen práci a zakázky, ale také část života. Takže lidé, s kterými spolupracuji, mi vlastně nahrazují rodinu v dobách, kdy musím cestovat. 6. Jsou nějaké důležité věci, na které nesmíme zapomenout při prvním konkurzu nebo při přípravě na něj? Ono je to nějak jedno, buď zaujmete, nebo ne. Snad jen úsměv a žádný make-up! :) 7. Jaké výhody, kromě peněz, přináší dívkám práce modelky. A jaké výhody tato práce přinesla konkrétně tobě? Mám na mysli, jestli jsi díky tomu navštívila nějaká zajímavá místa, poznala zajímavé lidi apod. 24

25 Ano, procestovala jsem kus světa, ale já bych se nechtěla zmiňovat pořád jen o výhodách, být modelkou je hlavně jedna velká nevýhoda vedle druhé. A je to dřina. Každý si myslí, že se párkrát usmějete a máte focení za sebou a balík v kapse, ale omyl, tu práci si musíte prvně vybojovat, makat a být trpěliví. A zároveň co můžu říct z vlastní zkušenosti, získáte spoustu nepřátel, o kterých jste si mysleli, že jsou kamarádi, lidi, co vám budou házet klacky pod nohy a pomlouvat. Všichni si říkáte, proč řeším nějaké pomluvy, vždyť druzí mi mají být jedno, ale víte proč? Protože vracet se domů s tím, že vás lidi svým způsobem nemají rádi pro to, co děláte, anebo naopak se s vámi baví, jen abyste jim pomohli se někam dostat, není vůbec příjemné. Ale alespoň už vím, kdo je opravdový kamarád a kdo ne. A taky, že mít super rodinu a sourozence je k nezaplacení. Především ti mi pomohli se naučit se nad nepřejícími lidmi jen pousmát. 8. Pro jaké značky jsi fotila a pro jaké bys ještě chtěla fotit? Fotila jsem pro spousty firem jako například TakeTwo Jeans, Rauch, Puerco Espin, Intersport, Fornarina, Periche cosmetic, Evos, Peach John, Jello shoe, Rojita, Tatrabanka a další, není potřebné tu sepsat seznam, ale důležité je, pro které ještě fotit budu. Nemám žádnou značku, pro kterou by bylo mým snem fotit. Ale doufám, že fotit budu ještě pro spousty významných značek a firem. 9. Která byla tvá nejlepší nabídka v životě? Hehe, tak to je dobrá otázka. Nabídky z modelingu beru všechny stejně, takže bych asi řekla, že má nejlepší životní nabídka byla stát se slečnou svého nynějšího přítele. :) 10. Jaký styl oblékání je ti nejsympatičtější? Asi teplákovky, i když v nich chodit po městě není zrovna vhodné, přesto někdy v nějaké vyrazím třeba do školy. Pak se taky vyžívám ve věcech, co se právě nosí ve světě, vzpomínám si, když jsem před čtyřmi lety nosila gumáky a všichni říkali, že nejsem normální, no a o 2 roky později je pak měli všichni. Miluju boty a kabelky, takže ráda i kombinuji všechno možné dohromady, od elegantních věcí až po sportovní, mám svůj styl a nosím, co se mi zachce. 11. Tvá oblíbená značka oblečení? Tak tu asi nemám, mám oblíbené značky aut, elektroniky, dokonce i oblíbenou leteckou společnost, ale oblečení ne. Ráda nosím věci, co nemá každý, takže sem tam si zajdu do drahých značek, z kterých miluju Louise Vuittona, ale také když jsem v zahraničí, ráda obcházím butiky kreativních návrhářů, u kterých se dají najít vždy jedinečné kousky. 12. Když jsi na cestách, nestýská se ti po rodině či známých? Stýská se mi po rodičích, sourozencích, příteli a domácích mazlíčcích. Ne, že bych ostatní neměla ráda, ale toto jsou ti, s kterými můžu být 100% sama sebou a oni mě milují i se všemi chybami, poradí a podpoří mě, ať už si vyberu jakoukoliv cestu v životě. Jestli bych měla říct, co nejvíc nesnáším, je to přetvářka. Pro to, aby mě lidi pochopili, poznali a třeba i měli rádi, potřebují měsíce, někteří i roky, protože já nejsem ta, co by se před každým chovala tak, jak on chce, já se chovám jako Kristýna Pumprlová a nenechám se měnit lidmi k jejich obrazu, nechci být oblíbená a mít 1000 různých tváří, já mám jen jednu a je už jen na druhých, jestli se jim to líbí nebo ne. Já mám opravdové kamarády, které spočítám na prstech jedné ruky, ale můžu vám říct, je to daleko lepší 25

26 než mít dalších 2000 falešných. A právě ti praví mě mají rádi i s chybami a možná právě pro ně, protože to je to, co mě odlišuje od druhých. 13. Jaký je to pocit se vidět na billboardech či v reklamě v televizi? Dřív jsem každou svoji kampaň, reklamu a billboard brala jakože WOW, ale už jsem nějak přešla do stádia, kdy se mé okolí z toho všeho těší víc než já. Pamatuji si, když sem byla hotová ze svých prvních fotek, no a kde jsou teď. Očekávám od sebe čím dál víc a s každým mým úspěchem a krokem kupředu roste i můj cíl, to, co chci dokázat a to mě žene dál. A to není jen v modelingu, ale i ve škole, už nechci jít na vysokou, ale rovnou na dvě, chci zkusit oblast práva, ale také pozemního stavitelství a chci ukázat všem, že na to stát se modelkou potřebujete určitou inteligenci, už jen na naučení všech možných jazyků a ke komunikaci s lidmi. Na získání práce chodíte po castinzích a fotografové s vámi hovoří, než si vás vyberou pro danou práci a můžu říct, že hloupé holky na žádném pořádném castingu ještě neuspěly. 14. Udržuješ si nějak svou váhu, nebo máš štěstí a můžeš jíst, co chceš, a nepřibereš? Kolikrát si říkám: Kéž bych měla nějakou štítnou žlázu, nebo co to mají ty vyhublé holky. Ale bohužel nejsem ten případ a musím se trápit denně ve fitku. Osobně si myslím, že postava není o tom, co jíte, ale o tom, kolik toho sníte. 15. Popíšeš nám svůj běžný jídelníček? Jídelníček? Tak to slovo mi nic neříká. Jím, na co mám chuť a pak, když nemám čisté svědomí, půjdu radši sportovat, než tělu odříkat to, co má rádo. 16. Jakému jídlu neodoláš a co raději vynecháš? Já mám smůlu, že jsem závislá na čokoládě, miluju hranolky, hamburgery a všechny ty jídla, za který by mi dietolog vynadal, takže si to neodpustím, ani když se hodně snažím se takovým jídlům vyhýbat, ale zatím se mi nepodařilo uskutečnit moc zdravých dnů v mém životě. 17. A už poslední otázka. Máš nějaký vzor, ať už v modelingu či v osobním životě? V modelingu vzor nemám, v životě asi jen mé rodiče anebo ani třeba Nora Mojsejová není špatná, vlastně je super, protože řekne, co si myslí a na okolí kašle, tak tu bych taky možná mohla brát jako vzor. Kristy, mockrát ti děkuji za rady a za rozhovor. Za celou naši redakci ti přeji mnoho úspěchů v modelingu, ale i v osobním životě a hodně štěstí na cestách. Držíme pěsti. Autorka otázek: Taurus Spolupracovala: Kristýna Pumprlová 26

27 Americký fotbal Vážení čtenáři, V tomto čísle bych rád napsal o velmi zajímavém sportu, známém jako americký fotbal který, jak už název vypovídá, je hrán a opěvován veřejností především v USA a Kanadě. Nicméně se tento sport dostal postupně do celého světa a dokonce u nás v ČR se pořádají zápasy s jinými státy. Zjišťoval jsem, jaké týmy vlastně u nás jsou, udivilo mě, že jich je celkem dost, cca 10. Nejblíže Hranicím je tým v Ostravě. O co tedy jde? Jak to tak bývá u mnoha sportů, stojí proti sobě dva týmy. Každý tým má v poli (na hrací ploše) 11 hráčů. Dalších 11 hráčů má na střídačce. Pozor, není to jako v jiných sportech že se střídá hráč s hráčem, zde se střídá celá skupina. Jelikož jedna skupina se používá na útok (offense) a druhá skupina na obranu (defense). Na hřiště vždy nastupuje Jeden útok a jedna obrana. Záleží na tom, jaký tým útočí. Úkolem útočící strany je dostat oválný míč (lidově šiška ), na druhou stranu hřiště, na bodovací území soupeře. Tudíž je potřeba překonat všech 11 hráčů soupeře těmito způsoby: 27

28 a) Postupem po hřišti (během s balónem překonávat bránící hráče, přihrávání spoluhráčům do běhu, vyhýbat se zastavení od soupeře chycení nahrávky v soupeřovém koncovém poli = (touchdown)). b) Kopem, vykopnut útočícím hráčem až do koncové zóny = (field goal). c) Složení soupeře s míčem v jeho vlastním koncovém poli = (safety). Vyhrává tým, který dosáhne nejvíce bodů. Hra probíhá na obdélníkovém hřišti, podobném jako u fotbalu. Jak samotná hra probíhá? Hráči jsou v sestavě, tak jak je tomu na následujícím obrázku: Bílo-černí hráči (nalevo) jsou připravení bránit, modro-bílí hráči (napravo) rozehrávají útok. Rozestavení, jak jde vidět na obrázku, se nazývá line of scrimmage, které je pokaždé stejné. Centr začíná přihrávkou na quarterbacka podáním míče mezi nohy za sebe. Quaternack má dvě možnosti, buď nahraje runningbackovi, který je vedle něj aby běžel dopředu, nebo přihraje receiverovi, který už tou dobou běží hluboko v soupeřově půlce a čeká na přihrávku. V našem případě jde o druhou možnost. Obrázek níže vyjadřuje nahrávajícího quaterbacka. 28

29 Hra končí v okamžiku, kdy obrana vytlačí útočícího hráče do autu, zalehne jej, nebo jinak složí, nebo se hráč s míčem dotkne země jinou částí těla než podrážkou nebo rukou. Pokud balon letí mimo hřiště, je hra zastavena. Pokud hráči upadne míč, je hra pozastavena, hráči se rozestaví do stejného sestavení na místě, kde se hra skončila a pokračuje se dál. S tím rozdílem, že tým hráče, kterému spadl míč, přišel o jeden pokus. Každý tým, který je na držení míče (útočení), má čtyři šance svým útokem překonat vzdálenost 10 yardů. Takže pokud obránci zvládnou zastavit útok. Střídá se možnost útoku a tedy i formací. Obrana vystřídá útok a naopak. Obrana může míč pro svůj tým získat v případě, že útočícímu hráči vypadne na zem (volný míč) a je sebrán obranou soupeře, nebo zachycením přihrávky soupeře. Chycením ve vzduchu. Na začátku zápasu se provádí výkop, dále v půlce zápasu a po každém touchdownu nebo field goalu (kopu ze země do brankové konstrukce háčka ). Hra trvá 60 minut čistého času, je rozdělena na 4 čtvrtiny. Po každé čtvrtině je minuta pauzy a o poločase je dvanácti minutová pauza. Na obrázku níže vidíte výkop. Bodování: Touchdown 6 bodů akce, při které hráč donese míč do endzone soupeře nebo v endzone přijme přihrávku vzduchem svého quarterbacka. Po touchdownu má tým možnost dalšího bodování. Rozehrává se ze 3 yardové čáry a mužstvo může bodovat dvěma způsoby: Conversion 2 body tým má jeden pokus (down) na rozehrání normální akce a skórování touchdownu. Extra point 1 bod kop ze země do brány. Field goal 3 body kop ze země, do brankové konstrukce (háčka), provedený kdekoliv ze hřiště. Safety 2 body tímto způsobem může skórovat obrana. Jde o složení útočícího hráče s míčem v jeho vlastní endzone. 29

30 Hrací pole: Hrací pole má 120 yardů (1 yard = 0,9 m) a je rozděleno na dvanáct 10yardových pásem. Dvě krajní pásma, zvýrazněná tmavě zelenou barvou, se nazývají endzone, právě v tom pásmu dochází ke skórování. Úplně na kraji hřiště se nachází brána, která se skládá ze dvou svislých tyčí, dlouhých 9 m a jedné tyče, která je horizontálně spojuje, délku má 3 m. Hřiště je většinou travnaté nebo umělé. Míč: Jak už jsem psal, je ve tvaru protáhlého sféroidu. Mezi lidmi je tento tvar přezdíván šiškovitý. Míč se vyrábí z kůže, konkrétně ze čtyř dílů. Na jedné straně je šev s osmišněrováním. Míč má několik vrstev. Barva míče je hnědá. Na polovině jsou namalovány dva bílé pruhy. Je napumpován tlakem 0,85 0,92 atm s váhou g. Výstroj: - Chrániče ramen, kyčlí s kostrčním ochranným prvkem a stehenní chrániče - Ochranné mřížky na obličej - Ochrana zubů - Dres s rukávy, který úplně překrývá chrániče ramen (zastrčený do kalhot) - Ponožky stejně dlouhé jako spoluhráči, stejně barevné Autor článku: Лукаш Ридл Zdroj fotografií: internet 30

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná.

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná. Kapacita k učení Vaše kapacita k učení je běžná. 0-20 Kapacita k učení je velmi nízká Vaše kapacita k učení je velmi nízká, což vám může způsobit značné problémy při dalším studiu. Studium vysoké školy

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení obyvatelstva a ozbrojených sloţek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik,

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

KOMU JE KNIHA URČENA?

KOMU JE KNIHA URČENA? 7 Kapitola 0. O této knížce KOMU JE KNIHA URČENA? Tuto učebnici jsem vytvářel na základě mých přednášek a úvodních kursů na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky. Většina mých studentů měla malou

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Autor názvu: Martin Pekár; kresba: Damien

Autor názvu: Martin Pekár; kresba: Damien Autor názvu: Martin Pekár; kresba: Damien 2. ročník 4. číslo 2. pololetí školního roku 2011/2012 Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, druhé pololetí letošního školního roku bylo pro všechny v našem týmu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Tradiční řemeslo OBRÁBĚČ KOVŮ Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Co dělá obráběč kovů? Obráběč kovů obrábí předmět (obrobek) do požadovaného tvaru, rozměru a jakosti soustružením, vrtáním, frézováním,

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR:

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR: PŘEDMĚT: Stroje a zařízení OBOR: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Obsah prezentace: slide obecný cíl předmětu 3 charakteristika obsahu učiva 4 pojetí výuky 5 hodnocení výsledků ţáků 6 rozpis učiva dle RVP

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. Škola se stodvacetiletou tradicí

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. Škola se stodvacetiletou tradicí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2010 2011 Škola se stodvacetiletou tradicí nabízí: - moderní perspektivní obory - aktuální a prakticky

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Zhodnocení školního roku 2007/2008 27. srpna 2008 1. Hodnocení ŠVP v 1. ročníku Učitelky obou 1. ročníků a ostatní vyučující hodnotili

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více