10/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA"

Transkript

1 10/2009 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Václavské slavnosti 2009 Partnerství slovo, které dnes často slyšíme v různých souvislostech. Pokud jde o partnerství měst nebo regionů, dříve jsme ho znali pod slovem družba zjevně východního původu. Však taky většinou družby směřovaly směrem na východ, větší města ji měla i s městy z tehdejšího Sovětského svazu, menším byla přidělena města na Slovensku. Směrem na západ se tomu dělo jen málokdy a hodně opatrně. Ale všechna tato setkání i pod politickou kontrolou znamenala poznávání konkrétních lidí a navazování často dlouhodobých přátelství. A je dobře, že mnohé tyto vztahy například se slovenskými městy pod novým názvem partnerství přetrvaly dodnes. Dnes mají své partnery všechna naše větší města na různých místech Evropy. Nebudu je tady vyjmenovávat, byla by to dlouhá řada, často jde kromě slovenských měst o sídla v Rakousku, Německu, Holandsku, ale taky v Polsku, Francii nebo Itálii. Jak už to bývá, některé vztahy jsou formální a jejich kvalita i četnost se mění i se změnami ve vedení měst na obou stranách. Ale v jasné většině jde už o stálé a prohlubující se vztahy, které nezůstávají u potřepání si rukou oficiálních delegací. Na smlouvy o spolupráci navazují setkání nejrůznějších skupin občanů kulturních souborů, žáků a studentů, ale taky odborníků nebo i podnikatelů v rozličných oblastech. Významná bývá společná příprava evropských projektů. Kraj Vysočina má kromě mnoha dílčích vztahů uzavřeny partnerské smlouvy s pěti zahraničními regiony. Jsou to konkrétně Spolková země Dolní Rakousko, Region Champagne- Ardenne ve Francii, Nitranský samosprávný kraj, Autonomní region Friuli Venezia Giulia v Itálii a Zakarpatská oblast Ukrajiny. Díky jim byl realizován už velký počet konkrétních projektů především v oblasti školství, kultury, sportu, cestovního ruchu, ale taky třeba informačních technologií nebo zdravotnictví. Zmíním se alespoň o některých zajímavostech. Tak v červnu letošního roku se ve francouzském městě Charleville-Mézières uskutečnil turnaj v ledním hokeji, kterého se zúčastnil náš krajský výběr hráčů ve věku let. Družstvo z Vysočiny zvítězilo v základní skupině turnaje a vyhrálo rovněž finálový zápas proti týmu z Nitranského kraje ze Slovenska. V návaznosti na to jsme se v září při bilaterálním jednání s Jeanem-Paulem Bachym, prezidentem regionu Champagne Ardenne, dohodli mimo jiné na tom, že podpoříme realizaci hokejového kempu pro mladé hráče z Champagne Ardenne na Vysočině. A oni nám zase poskytnou lektory francouzštiny pro naše školy. Řekl jsem jim: My vás naučíme hokej a vy nás francouzsky. V uvolněné atmosféře jsme pak mohli domlouvat další důležité projekty. A pan Bachy přijal mé pozvání na Vysočinu. Velmi dobré jméno si náš kraj už vybudoval na Zakarpatské Ukrajině, v regionu, kde stále pozitivně vzpomínají na dobu své příslušnosti k Československu. Dnes plně respektujeme jinou geopolitickou situaci, ale rádi navazujeme na přátelské vztahy. Pomohli jsme jim s opravou škol v Lazeščyně a Strymbě a odezva byla velmi srdečná až dojemná. U nás jsme slyšeli už dříve i názory těch, kteří si myslí, že bychom měli pomoc jen přijímat a ne někomu poskytovat, protože jsme sami chudí. Když pominu to sobectví v těchto slovech, rád bych připomněl, že dobré lidské vztahy vedou ke spolupráci ve všech oblastech tedy nakonec i té hospodářské, která přináší oboustranný prospěch. Jsem rád, že v této otázce jsme se všichni na kraji vždy shodovali bez ohledu na naši politickou příslušnost. Mezinárodní partnerská spolupráce přináší bližší poznání, vzájemné pochopení a toleranci různých kultur. Rovněž poznávání jiného prostředí a postupů, získávání zkušeností ve světě je obrovským vkladem pro rozvoj osobnosti především u mladých lidí. A pro mne nezanedbatelná je i ta základní lidská stránka můžeme být jiní a přesto si můžeme těch jiných vážit, chápat je a mít je rádi. Jiří Běhounek hejtman Vysočiny Foto: Ludmila Marková Z obsahu: Kronika výběr zajímavostí My obyčejní a neobyčejní lidé Čápi v Počátkách Chuligánství nebo vandalismus? Je libo šachy? Statistika nuda je, má však cenné údaje... Inzerce 1

2 KRONIKA VÝBĚR ZAJÍMAVOSTÍ , 1934, 1944, 1954, 1964, 1974, 1984, 1994, 2004 Rok srpna oslava 50 let sboru dobrovolného hasičstva a 50 let měšťanské školy chlapecké a zároveň 25 let Řemeslnické a živnostenské Besedy pod protektorátem městské rady a místní školní rady. Rok z 12. na 13. listopadu byl vyloupen řeznický krám Jana Šotoly v Počátkách. Ukradeno maso a uzeniny za 600 K. Rok ledna, jelikož občanské ochranné stráže vykonávají nařízené hlídky z řad občanstva, byla služba ponocných v dohodě s úřadem práce zrušena a ponocní ze služeb města propuštěni. V červnu pak místo hlídek z řad občanstva byly obcí určeny 2 placené osoby, které vykonávaly opět noční hlídky. Rok dosud všechny autobusy mají své stanoviště na Palackého náměstí a náměstí je tím stále přeplněno, také úzké vjezdy, na místě bývalých bran, ohrožují při autobusovém provozu chodce, proto byla v parku vykopávka základů zasypána a propůjčena garážím na stanoviště autobusů. Garáže si vše se svými zaměstnanci zarovnávají a upravují. 24. března Spartak Počátky žádá o přemístění kina z budovy Spartaku, jelikož sál potřebuje k tělovýchově a musí cvičit ve střední škole. Jelikož Čsl. státní film v Jihlavě nemá do r povolení k investicím, žádá, aby MNV za pomoci jiných složek stavebně nějakou budovu v místě pro kino upravil. Uvažuje se o skladu u č. p. 9 (naproti bývalému pivovaru), adaptovat na kino. Rok od 1. července 1964 je v ulici 25. února v bývalém Rudém koutku Pletařských závodů GK zřízeno obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti o osmi členech, kteří konají službu v Počátkách, Žirovnici a příslušném okolí. Zřízením tohoto oddělení, byly zrušeny stanice VB (Veřejné bezpečnosti) v Počátkách a v Žirovnici. Místní jednotka ČSPO (Československé požární ochrany) v Horním Vilímči pořádala pod záštitou OV-ČSPO v Pelhřimově a Měst NV v Počátkách dne 20. září 1964 slavnostní otevření nové požární zbrojnice s ukázkami požárního výcviku. V 9 hod. se konala v Počátkách slavnostní schůze k 100. výročí založení dobrovolné požární ochrany v ČSR. Ve 14 hod. bylo v H. Vilímči řazení průvodu. Ve 14:20 provedeno aplikační cvičení a od 15 hod. pouťová taneční zábava na parketu v Horní Vilímči. Účinkovala hudba ZK Sklárny Janštejn. Rok před rokem uplynulo 20 let od založení ZDŠ při dětské ozdravovně J. Fučíka. Zde jsou na doléčení děti po nemocech horních cest dýchacích. Ve dvouměsíčních turnusech se zde ročně vystřídá 930 dětí převážně z krajů s nadměrně zamořeným ovzduším. Šestičlenný učitelský sbor vede ředitel školy p. Růžička. Úkolem školy je udržovat a zdokonalovat děti ve výuce pro normální návrat k výuce do kmenových škol. Že se tato práce daří potvrzují pochvalné dopisy z těchto škol i od rodičů těchto žáků. Reprezentantem počáteckého školství je i Lidová škola umění. Je zaměřena pouze na výuku hudby. Byla založena v roce 1962 jako škola hry na housle pod vedením Josefa Mikody. Postupně se výuka rozšířila na klavír, akordeon, kytaru a dechové nástroje. Zapsaných žáků je průměrně 90 a poptávka je daleko větší, škola však stále trpí nedostatkem učitelů. Rok v březnu 1984 vydal Městský národní výbor v Počátkách upozornění všem občanům, že se v našem okrese rozšiřuje nebezpečná nákaza vztekliny. Jsou napadeny hlavně lišky a ostatní psovité šelmy. Poraněním od těchto zvířat může být nakažen i člověk. Nejlepší ochranou je nepřibližovat se ke zvířatům, která se chovají krotce a nebojí se člověka. Nesahat na uhynulá zvířata. Je nutno zabránit volnému pohybu psů a koček, které také mohou být nakaženi od volně žijících zvířat. František Skořepa řidič autobusu ČSAD svým rozhodným počínáním zachránil malou Haničku Zachovou před utonutím, když se pod ní prolomil led na Továrním rybníku dne Za tento hrdinský čin byl vyznamenán Za statečnost. Rodiče zachráněné Haničky vyslovují vděčnost a poděkování F. Skořepovi. Zachránci patří obdiv a dík celé naší veřejnosti. V tomto roce byl vybudován po dolním obvodu staré části hřbitova nový, velice vkusný plot skupinou dobrovolných brigádníků z řad důchodců. Údržbu celého hřbitova (úklid, ožínání, hrabání, zametání, úpravu trávníků kolem cest atd.) provádí pan Mareš. Město Počátky nemá již delší dobu svého stálého hrobníka. Dne 22. května 1984 stihla naše město jarní silná bouřka, provázená krupobitím tak silným, že ještě druhý den bylo možno najít ve stinných místech pod střechou závěj krup. Kroupy přišly v červnu ještě jednou. Způsobily velkou škodu zemědělcům i zahrádkářům. Rok ledna 1994 byl schválen městskou radou pronájem kočárkárny u budovy býv. jeslí č. p. 347 p. Stanislavu Štefl ovi, který zde po nutné adaptaci hodlá zřídit prodejnu tabákových výrobků, novin a časopisů. V lednu 1994 byli občané vyzýváni k podpisu petice sepsané Obecním úřadem v Horní Cerekvi proti záměru Českých energetických závodů vybudovat v prostoru mezi Horní Cerekví, Novou Vsí a Dolní Cerekví mezisklad vyhořelého jaderného paliva z jaderných elektráren. V roce 1991 je v kronice zmíněno ohlášení samostatných živností pohřební služby p. Jaroslava Doležala a p. Radka Bejdy. Tyto živnosti trvají od roku 1994 a oba podnikatelé spolupracují. Rok změny v obchodní síti v roce ledna byla otevřena v Horní ulici v č. p. 50 prodejna Elektro A až Z p. Janků. V březnu otevřela pí Vlasta Bouzková kadeřnictví a holičství v Tyršově ulici č. p otevřela fa Quelle novou prodejnu na Palackého náměstí č. p. 5 ve dvoře, jako náhradu za prodejnu v Horní ulici, která je přestavována k jinému účelu byla otevřena v Horní ulici č. p. 84 nová prodejna nápojů p. J. Nekoly. Prodávají se zde stáčená a lahvová vína, alkohol. nápoje, dárková balení piva, nealkoholické nápoje, lahvové pivo i sudové pivo na objednávku. Sestavila Petra Kopečná, KZM Počátky 2

3 MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ (Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů pro osvětu, zapamatování, pro zasmání) Příběh hrábí Jsme hrábě. Každý nás zná. Hrabat je naším povoláním i koníčkem, zkrátka vším. Lidé nás často považují za obyčejnou věc, ale náš příběh je zajímavý i tajemný současně.v pohrdlivých očích jsme často degradovány na nejnižší úroveň každodennosti. To je hluboký omyl s možnými nedozírnými následky. Připomínáme citát jednoho moudrého muže: Svět nikdy nezajde na nedostatek divů, pouze na nedostatek údivu. Pokud náš příběh pochopíte, či pochopíte zázračnost, kterou symbolizujeme, mohli byste zachránit svobodu, kterou si lidé nechávají tak nešťastně proklouzávat mezi prsty. Můžeme vám dát základní lekci právě svou jednoduchostí. Pro klid některých duší hned v úvodu uvádíme, že se zaměříme jen na nejběžnější význam našeho názvu. Jsme kusem dřeva, něco plastu, snad i nějaký hřebíček, ale žádný jednotlivec by nás bez cizí pomoci nedokázal vyrobit. Stejně jako vy nedokážete vyjmenovat všechny své předky, ani my nedovedeme uvést ty své. Náš rodokmen začíná kmenem stromu odkudsi. Zkuste si představit ty pily, lana, povozy a další nezbytné vybavení potřebné k jeho hrubému opracování, přepravě. Představte si ty všechny dovedné lidi, kterých bylo potřeba k výrobě nezbytného vybavení. Ty horníky kvalitní železné rudy kdesi v Brazilii, nebo Švédsku, hutníky, valcíře, kováře, slévače, montéry potřebné k vytvarování dílů při výrobě pily. Nezapomeňte si představit také ubytovny, ve kterých bydleli lesní dělníci, jejich vybavení. Co oni za tu dobu snědli, a kolik práce dalo, než bylo zhotoveno jídlo. Tisíce lidí se podílelo na každém šálku kávy, který dělníci vypili A jaký rodokmen by měli naše plastové kolíky? Kdo se podílel na těžbě suroviny, všechny ty ropovody, chemické továrny na zpracování až po zhotovitele a prodejce nás hrábí. Chce snad ještě někdo z vás odporovat předchozímu tvrzení, že žádný jednotlivec na této planetě by nás bez cizí pomoci nedokázal vyrobit? Hodně z těch, co se na výrobě podíleli nás ani nikdy nemusí potřebovat, jen do nás vložili specifi cký kousíček svých znalostí a umu. Dostáváme se tak k ohromujícímu faktu, že nikdo z nich neprovádí svůj díl práce proto, že by nás potřeboval. Někteří z nich nás možná využijí, jiní vůbec. Mají jinou motivaci, než nás vlastnit. Avšak každý z těch zúčastněných při naší výrobě ví, že může vyměnit své vědění a um za statky, které potřebuje právě on sám. Na nás hrábích je pozoruhodné, že naši výrobu neřídil geniální organizátor bezpočtu akcí vedoucích k našemu zhotovení, ale ona často posmívaná neviditelná ruka trhu. Ona je tím zmiňovaným naším tajemstvím. Říká se, že pouze Bůh dokáže stvořit strom. Proč s tím souhlasíme? Není to proto, že sami bychom jej stvořit nedokázali? Jistě. Dovedeme jej jen nedokonale popsat. Neexistuje lidská mysl, která by byla schopna registrovat- natož řídit molekulární změny, ke kterým dochází v průběhu života stromu. Když si na příkladu našeho rodokmenu uvědomíte, že dílčí znalosti se přirozeně automaticky uspořádají do seskupení tak, jak po nich vyžadují lidské potřeby (a to bez jakéhokoliv vládního nebo jiného donucení) získáte základ svobody: důvěru ve svobodné lidi. Svoboda není možná bez této důvěry. Jakmile kdokoliv (třeba vláda) získá monopol např. v doručování zásilek snadno uvěříte, že to nejde jinak. Pokud nemáte podvědomí o milionech dílčích znalostí, které se dovedou přirozeně zázračně spojit a uspokojit danou potřebu. Pokud vám chybí důvěra ve svobodné lidi (což se snadno stane), potom můžete dospět k závěru, že zásilky není možné doručit jinak, než skrze vládní organizaci. Ale co je tak složitého na doručování zásilek, aby ho musel provozovat stát? Tam, kde ponechal svobodu v doručování, dokáží doručit lidský hlas po celém světě za méně než sekundu, pohyblivé obrázky téměř v okamžiku, kdy se na světě stanou. Pár kg ropy z Perského zálivu do Evropy doručí za nižší cenu, než si vláda účtuje za několika gramový dopis doručený přes ulici. Nebrzděme proto tvůrčí energii v lidech. Ať ukáže, co dovede. Svobodní lidé budou vždy reagovat na neviditelnou ruku trhu. My hrábě, zdánlivě jednoduché, vám nabízíme zázrak svého stvoření jako důkaz. (Příště: Dopis Ježíškovi) J. Třebický ČÁPI V POČÁTKÁCH Dne v podvečerních hodinách byl v Počátkách k vidění mimořádný jev ze živočišné říše. Okolo hod. přistálo na náměstí a okolních domech najednou celkem 61 ks čápů bílých (Ciconia ciconia) a zůstali zde do večerních hodin. Tento vzácný přírodní úkaz byl několika našimi občany vyfotografován a já jsem hned druhý den tento úkaz konzultoval s naším předním ornitologem Prof. Mgr. Stanislavem Chvapilem PhD., který má v celé České republice na starosti evidenci výskytu čápů bílých a čápů černých. Profesorem Chvapilem mi bylo sděleno, že se jedná o vzácnější přírodní úkaz z ornitologického hlediska, a že toto jsou čápi, kteří jsou bez partnera a vždy na začátku srpna táhnou spolu do teplých krajin k přezimování (dodnes je nerozluštěnou ornitologickou záhadou, jakým způsobem si tito čápi dávají signál ke srazu, a jak vyberou místo srazu, v letošním roce si vybrali naše město). Jinak je známo, že tito ptáci žijí v párech po celý život, ale v posledních letech došlo k velkým úhynům i ztrátě populace čápů bílých v krajinách, kde přezimují (Afrika, jižní Španělsko) a to potvrdil i profesor Chvapil, který každý rok jezdí po celé republice kroužkovat nová mláďata čápů bílých. V případě počáteckých čápů, kteří léta hnízdili na DUP a druhý pár na dvoře radnice, potvrdil nám profesor Chvapil, že došlo u těchto párů ke zmizení (zřejmě k úhynu nebo je něco nebo někdo ulovil) na zimovišti v jižní Africe (poblíž Viktoriiných vodopádů). Musíme doufat, že tato prázdná hnízda obsadí během příštího roku další páry čápů bílých, kteří již neodmyslitelně patří k našemu městu. 3 Pavel Hůša, úsek životního prostředí MěÚ Počátky

4 REPREZENTACE POEZIÍ V červenci letošního roku vysílal Český rozhlas, Praha 3-Vltava v rubrice Svět poezie působivý pořad KDYŽ SE STÝSKÁ, pojednávající o díle Josefa Vachka, rodáka z Počátek.Tato zprávička jistě potěší rodáky a patrioty našeho města. Děkujeme za reprezentaci města. KZM Počátky ŘÁDKOVÁ INZERCE Prodám dveře vchodové, plastové a okna z neuskutečněné stavby. Bílá a hnědá, levně, přivezu zdarma. Tel.: Prodám byt 2+1 předělaný na 3+1. V osobním vlastnictví, nová koupelna a WC, elektrické rozvody v mědi, nová kuchyňská linka, plastová okna, zatepleno, 2. patro, balkon. Cena ,- Kč. Podáno Tel.: Prodáme oplocený areál uprostřed lesa nedaleko Kamenice nad Lipou. Příjezd lesem po asfaltové komunikaci. Možno dokoupit další budovu, která je též součástí areálu. Vytápění celého objektu kotlem na dřevoplyn, obecní vodovod, septik. Pozemky: m 2. Cena: Kč. Tel , Hledáme pro své klienty jakoukoli nemovitost v Počátkách a okolí. Dejte nám tip, po uzavření smlouvy odměna i pro Vás. Stačí poslat SMS, ozveme se Vám zpět nebo večer. UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Přestěhování Obvodního oddělení v Pelhřimově Policie České republiky v Pelhřimově upozorňuje občany, že Obvodní oddělení z Karlova náměstí v Pelhřimově ( budova u světelné křižovatky) je od pátku 28. srpna 2009 přestěhováno na Pražskou ulici 1749 do budovy Územního odboru Policie České republiky. Občané, kteří nyní přijdou na policii za účelem např. podání trestního oznámení, nahlášení krádeže, podání vysvětlení k dopravnímu přestupku, k výslechu, podání stížnosti na jednání policistů nebo zaevidování zbraně, tak vše vyřeší v jedné budově. V budově na Pražské ulici se rovněž nachází i cizinecká policie. LITERÁTI V POČÁTKÁCH Přikládám již druhou báseň od naprostého amatérského básníka, tvořícího na servru: Karla Salače. Jak jsem již psala, v minulém čísle Počáteckého zpravodaje, chystá se tato skupina amatérských spisovatelů opět nasávat vzdoušek a vnímat naše krásné počátecké prostředí, které v nich probouzí inspiraci. Kdopak z vás, již jen tak, třeba ze zvědavosti zabrousil na tento web? Já se přiznám, že ano a opravdu jsem se kochala. Také jsem se zaregistrovala a už mi tam pár podpeřinových výtvorů visí. A opravdu jsem se bavila. Velkou výhodou je, že jste tam naprosto anonymní, tedy po tu dobu, než prozradíte, pod jakou přezdívkou tvoříte! Nebo, než se přestanete za svá dílka stydět. Hezké je, že každý den na tyto stránky nahlíží spousta lidí, kteří se k jednotlivým básním a výtvorům vyjadřují. Byl a je to zvláštní pocit číst si tyto komentáře, rady, pocity i názory lidí, které neznám, ale kteří mě naprosto chápou. A to je to, co vám postupně dodává odvahu vylézt ze svého úkrytu a utéct také relaxovat, s těmi našimi kromaňoncemi (tolik se mi ten výraz pro ně líbí, že mám strach, že jim už zůstane) třeba také na Valchu. A kdy? Už v sobotu ! Ludmila Marková, kronikářka SLUNÍČKOVÁ (Kars, , Básně) Karel Salač Jedem ze srazu vůkol lipové Kamenice Před námi sluníčková čerpací stanice Ty Láďo zastav, v teřichu mi kručí Cos pojíme, odskočíme si i s močí Jdu platit kapučíno, zvednu oči Za kasou na mě řada zoubků čučí Hodím na pult stovku Nemám drobný Platím i váš úsměv To je dobrý Paní ta, nebyla zrovna nejmladší Ten problém mě ale vůbec netlačí Její zářivý úsměv a milá tvář Připomíná sluníčkovou svatozář 4 Opět vytáhli jsme básničky A s ní smál se svět celičký Ta pumpa, žlutá slovnaftová Byla i uvniř náhle celá sluníčková Ona zářila, smála se a laškovala Naše básničky s povděkem kvitovala Byla krásná a milá, ta u pokladny paní My vzpomínat budeme, dlouho na ní Pojedete li kolem Vyřiďte jí Sluníčkové Pozdravení

5 MĚSTSKÁ KNIHOVNA POČÁTKY - NOVÉ KNIHY Pro dospělé: Amazonie, Rollins James Báječné nakupování se sestrou, Kinsella Sophie Cena štěstí, Steel Daniele Dáma a lupič, Cartland Barbara Malá encyklopedie Universum 3 Tajemný protivník, Christie Agatha Zabijáci, Connolly John Zámky a paláce, kolektiv autorů Líbáš jako bůh, Poledňáková Marie Na velikosti nezáleží, Cabotová Meg Něžná tygřice, Emingerová Dana Pod pokličkou 4, Horsáková M., Teslíková K., Strýčková J. Rituál, Hayder Mo Vražda v blázinci, Bešťák Václav Znamení motýla, Brožíková Helena Poslední výstřel Skutečné případy, Uher, František Perly krásné hraběnky, Birkner-Mahlerová Freda Temnota, Crais Robert Krvavý seznam, Elrod P. N. Když uvěříš, Inclán, Jessica Co vařily naše babičky, Vrábková Helena Ve znamení blíženců, Pilcher Rosamunde Fobie odhalené a vysvětlené, Waters Richard Mrtvá v lázni, Massey Sujata Bezejmenná oběť, Rendellová Ruth Číše jedu pro krále, Bauer Jan Stalo se mi všechno, Urbaníková Eva Chorvatsko (Lonely Planet), Oliver Jeane Cesta k vrcholu, Hájková Alena Dopadlo to špatně..vzali se, Jakoubková Alena Mrazivá noc, Indridason Arnaldur Podzimní blues, Pospíšilová Jarmila Pro děti a mládež: Duhová kouzla 1. Rubínka, červená víla, Meadows Causy Klub záhad Škola hrůzy, Brezina Thomas Kung Fu Panda Průvodce Nechci, abys odešel, Stínil Luděk Noční jezdec, Müllerová Karin Cesmínka a tajemná loď, Gilian Shieldsová Ohrožená plavba, Kopietzová Geri Křídla pro nás dva, Stein-Fischerová Evelyne Černá Madona, Vollenbruch Astrid Štěstí chodí po špičkách, Junková Šárka Pokusy a rošťárny pro kluky a holky, Harderová C., Schumacher J., Wagnerova Ch. Týden knihoven října 2009, v tento týden bude v knihovně: - registrace nových čtenářů zdarma - amnestie dlužníků - internet zdarma V souvislosti s touto akcí se bude konat veřejné čtení v domech s pečovatelskou službou, kdy žáci vyšších ročníků ZŠ Počátky navštíví naše starší spoluobčany v DPS 1 - Tyršova ulice a v DPS 2 - Nádražní ulice a budou jim číst z děl Vlasty Javořické a Vlasty Pittnerové. Tyto akce se uskuteční ve 14:00 hodin v DPS 1 - Tyršova ulice a ve 14:00 hodin v DPS 2 - Nádražní ulice. V případě zájmu občanů Počátek a okolí jsou též srdečně zváni. - INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY O prázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový projekt pro seniory v České republice. Na adrese je umístěn informačně-zábavní systém s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. Internetový projekt Šedesátka.cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo. Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic neočekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz. Internetový projekt přizpůsobil seniorům jednoduché grafické i technické řešení webu. Hned v prvních dnech provozu se na webu vytvořila aktivní seniorská komunita, která živě diskutuje a buduje společenské vztahy. Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, se může pohodlně projít celou republikou, zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík. Navštivte Třeba se budete rádi vracet. 5

6 SPARTAK POČÁTKY OZNAMUJE Spartak Počátky, oddíl kopané pořádá dne 3. října 2009 železnou sobotu. Pro občany Počátek a místních částí se jedná o možnost úklidu půd, dvorů a chalup. Vyklizený železný šrot, prosíme, složte před domy. Odvoz bude zajištěn. ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR Vloupání do sklepních kójí Od počátku letošního roku pelhřimovští policisté evidují 29 případů vloupání do sklepních kójí. Jedná se zejména o vloupání do sklepů v panelových domech. Nejvíce se pachatelé zaměřili na Pelhřimov, sídliště Pražská Osvobození, Táborská nebo B. Němcové. Ze sklepů nejčastěji mizí kola, lyže, různá sportovní výstroj, ruční a elektrické nářadí, ale i rybářské pruty. Škoda na odcizených věcech byla vyčíslena na 200 tisíc korun. Dalšími městy, kde jsme zaevidovali vloupání do sklepů byl Humpolec, Pacov a Hořepník. Zde byly odcizeny věci za dalších téměř 80 tisíc korun. Objasněnost případů vloupání do sklepních kójí a sklepů je velice mizivá. V letošním roce byly objasněny pouze dva případy. Policisté by určitě uvítali, kdyby si lidé v domech více všímali cizích lidí, a tak svým svědectvím pomohli při šetření policistům. Už z výčtu měst je jasné, že anonymita ve městech pachatelům nahrává. Zrovna tak jako větší pohyb osob v domech. Škoda na odcizených věcech vzrůstá, neboť lidé si pořizují lepší, dražší a kvalitnější kola a hlavně všechny tyto méně skladné věci musí dát do sklepa, nebo kočárkáren. V porovnání s loňskou statistikou jsme letos zaznamenali nárůst počtu vloupání do sklepů v panelových domech zhruba o devět případů. Také způsobená škoda byla vyšší. CHULIGÁNSTVÍ NEBO VANDALISMUS? Koncem srpna letošního roku se v Počátkách udála odsouzeníhodná událost. Hrubým způsobem byl zničen litinový křížek, známý jako křížek u Duniváčku před elektrorozvodnou. Na vysokém opracovaném žulovém podstavci situovaný mezi dvěma staletými lípami. Cesta kolem je hojně využívána k procházkám matek s kočárky i starými lidmi. Lavička zde umístěná dlouho nevydržela, je poničená a potřebuje opravu. Poskytovala jedinečný rozhled na Počátky a vrch Lísek. Historii této památky, tvůrce nebo majitele pozemku před mnoha lety, se již nedaří zjistit. Opraven panem J. Přechem, posvěcen církevně, lidmi zdobený květinami byl ozdobou našeho města. Všechny podobné památky, jako smírčí kameny, křížky a kapličky byly vytvořeny našimi předky jako upomínky určitých událostí. K poděkování nebo prosbou k odpuštění, ctěny a chráněny. Jsou díly lidských srdcí a lidských rukou. Devastovat tuto památku, přerazit litinu natřikrát, zničit sošku Krista, nechat torzo na místě mezi odpadky po pití, to je otrlost a vandalismus. Závěrem historická zajímavost. Náporem divokých Hunů od Východu došlo k velikému stěhování národů a jejich kmenů v první polovině tisíciletí po Kr. Germánský kmen Vandalů ze severu Evropy dobyl roku 455 Řím jako nádherné a hlavní město říše římské. Jejich plenění města, jeho památek, chrámů, soch, i když trvalo krátce, zanechalo po sobě historický pojem vandalismus, symbolizující ničení až do dnešní doby. Společnost se brání podobným excesům tvorbou zákonů a trestními postihy. Zapomněla nebo si nepamatuje to, co bývalo kdysi nepsaným zákonem? Tradici, slušnost a dobré vychování? MUDr. Bohumil Peterka SOKOLOVNA - Akce říjen 2009 P. a. (zkratka) - prodejní akce P. a. - f. HANSLIAN Setkání se Zdeňkem Troškou - Kulturní zařízení města Počátky 10., Opereta Srdce v rákosí - Počátecký divadelní spolek P. a. - f. BELLITEX - Secondhand 17., Opereta Srdce v rákosí - Počátecký divadelní spolek Výstava - Český svaz chovatelů P. a. - f. BELLITEX - Secondhand 6

7 JE LIBO ŠACHY? Co jsou to šachy? Šachy resp. šach - z perského slova šáh, panovník - jsou klasická desková hra pro dva hráče, ve které se hráči snaží logickým umem a strategií přehrát soupeře. Bojují proti sobě bílé a černé fi gurky, které mají různá pravidla použití. Zvítězí ten, který dá soupeřovu králi mat. Hra vznikla v 15. století v jižní Evropě úpravou perské hry šatrandž, následníka staré indické hry čaturanga. První zmínky o ní nalézáme již kolem roku 600 n. l. Nejstarší doložené šachové figurky jsou ze sedmého století našeho letopočtu. Kolem roku 800 se hra dostala do Číny a je tam s pozměněnými pravidly hrána pod názvem siang-čchi. Poté, co Persie byla v polovině sedmého století našeho letopočtu dobyta muslimy, rozšířil se šatrandž do celého muslimského světa. Do Evropy se počínaje devátým stoletím hra začala dostávat jak z jihu přes muslimské země, tak z východu přes Rusko. Kolem roku 1000 zde již byla hra všeobecně známa. Nejstarší evropský šachový text, latinská báseň Versus de scachis, je datována kolem roku 997 (šatrendži se tehdy říkalo také šachy pozdější změna pravidel na moderní šachy neznamenala změnu jména). Někdy v téže době také vznikla dnešní šachovnice, tedy zvyk zabarvovat pole hrací desky střídavě tmavou a světlou barvou. První zmínka o šachu na českém území je v latinsky psané svatovojtěšské legendě z poloviny 12. století. Prvním česky psaným dílem o šachu jsou Štítného Kniežky o šašiech, které zachycují tehdejší znalosti o dějinách šachu a vysvětlují tahy jednotlivých figur a jejich symboliku. Mezi české panovníky, kteří rádi hráli šachy, patří Přemysl Otakar I., Jan Lucemburský, Jiří z Poděbrad a Vladislav Jagelonský. K obdivovatelům šachové hry patřil také Jan Amos Komenský, s oblibou je hrával též jeho přítel, malíř Rembrandt van Rijn. A my v Počátkách je máme také tady! Důkazem tomu byla sobota 12. září 2009, kdy Šachový oddíl TJ Spartak pořádal již 3. ročník v rapid šachu v restauraci U Forda v Počátkách. Zápasit se začalo okolo 9 hodiny ranní a již po 15 hodině byl znám vítěz. Loňský obhájce 1. místa skončil na 2. místě. Turnaj vyhrál z oddílu ŠACHklub Tábor student Martin Šourek, druhý byl Petr Melmuk z počáteckého oddílu TJ Spartak Počátky a třetí, pan Jiří Procházka z oddílu Sokol Vršovice. První tři výherci obdrželi peněžitou cenu a ostatní věcné ceny poskytnuté převážně z řad sponzorů v blízkém okolí. Po celou dobu šachových tahů na šachovnicích i o přestávkách panovala v sále restaurace příjemná atmosféra. O průběh a bezchybný chod celého turnaje se staral jednatel oddílu pan Miroslav Jelínek. A já jsem si vyzpovídala vítěze soutěže: Martin Šourek - 1. místo: je 13. letý student gymnázia v Táboře. Za šachový oddíl ŠACHklub Tábor hraje v nejvyšší soutěži mládeže družstev, kde se umístnil na třetím místě. Rád sportuje, baví ho matematika a již 3 x vyhrál první místo v matematické olympiádě. K šachům jej přivedl a nadále vede dědeček, též aktivní šachista pan Antonín Eder ze Žirovnice. Martin již v této extralize mládeže končí a přechází ve svém šachovém oddíle do 1. ligy. O mládež se v tomto oddíle vzorně stará trenér Jaroslav Odehnal. Spolu s Martinem šachové turnaje sdílí jeho maminka, která ho vozí na jednotlivé soutěže a akce. V roce 2010 Martin plánuje pomoci i našemu šachovému oddílu TJ Spartak Počátky. A nyní v listopadu ho čeká mistrovství Čech v Harrachově. Tak ať se mu daří! Petr Melmuk - 2. místo: hraje šachy více jak 30 let a již několik let reprezentuje náš počátecký šachový oddíl. V loňském 2. ročníku v rapid šachu vyhrál. Šachy má rád, protože bystří mozek a učí logice. Dříve hrál za Pražský šachový oddíl. Nyní žije střídavě v Praze a v Telči. Naší dnešní mládeži vzkazuje, ať se šachovnice nebojí. Povídá: Je to rytířská hra s učením sebeovládání s uměním unést situaci, která ač vypadá již jako vyhraná, může být během pár vteřin zvrácená v prohru. A toto je umění udržet se, nepropadnout emocím, soustředit se a celé vše zase otočit. Šachy učí trpělivosti. Jiří Procházka - 3. místo: reprezentuje Sokol Vršovice. Šachům se věnuje také skoro 30 let. Naučil se je hrát sám. Vidíte a on šachy jako sport naší mládeži nedoporučuje. Raději ať se děti hýbají a volí si sporty pohybové. Pokud šachům propadnou, mají následně kulatá záda a problémy s páteří. Pan Jiří jezdí pravidelně na víkendy do Kamenice nad Lipou. Aby se náš oddíl šachistů mohl zúčastňovat soutěží a měřit své síly s ostatními kluby, je proto řádným členem Šachového svazu České republiky (ŠSČR), který vznikl v roce 2002 a je samostatným právním subjektem občanským sdružením fyzických a právních osob. Řídí šachový život v České republice. Je organizátorem a představitelem šachu na území České republiky. ŠSČR je také členem Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), Českého olympijského výboru (ČOV), Mezinárodní šachové federace (FIDE) a Evropské šachové federace (ECU). Jeho hlavním posláním je péče o komplexní rozvoj šachu jako sportovní disciplíny ve všech jeho formách na území České republiky, o důstojnou reprezentaci českého šachu na mezinárodním poli a o propagaci a popularizaci šachu jako mimořádného způsobu rozvoje lidské osobnosti. ŠSČR se člení podle územního principu na úroveň republikovou (ŠSČR) a krajskou (14 krajských šachových svazů KŠS). KŠS jsou vytvořeny v souladu s územní organizací České republiky. Naše počátecké družstvo je oddílem v Jihočeském šachovém svazu. Je pravda, že dříve se prezentovalo 7

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA 3/2013 CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA Kraj Vysočina v současné době prochází transformací sociálních služeb. Mění přístup k lidem s postižením tím, že přizpůsobuje nabízené služby skutečným potřebám, které tito

Více

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas.

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas. 3/2009 MĚSTO POČÁTKY ZÍSKALO NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA A PŘILEHLÝCH OBJEKTŮ NA MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ CENTRUM V POČÁTKÁCH PODPORU VE VÝŠI 43 502 131,64 KČ Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dne

Více

Měsíčník města příbor a 1

Měsíčník města příbor a 1 Měsíčník města Příbora září 2009 Tajemství z depozitáře Měsíčník města příbor a 1 Text na straně 8 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR INFORMACE A PODMÍNKY HLASOVÁNÍ Prezident republiky vyhlásil

Více

9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti.

9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti. 9/2012 HURÁ DO ŠKOLY V pondělí 3. září 2012 se po letním odpočívání opět otevřou školní brány a našim dětem nastane každodenní práce na svém vzdělávání a růstu. Určitě nejvíce se těší malí prvňáčci, kterých

Více

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK 12 ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára Představitelé Města Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur, starosta města a Jaromír Pařík, místostarosta

Více

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii 9 září 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad areálem

Více

Obsah. Pranostiky na únor

Obsah. Pranostiky na únor Obsah Pranostiky na únor Zprávy z radnice Starostovo okénko Výpis z usnesení rady města Jemnice Fond rozvoje bydlení Nový provozovatel sběrného dvora odpadů Rozšíření počtu kontejnerů na plasty Dětská

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII

1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII 1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII Cena 6 Kč Starosta Roman Fabeš na prahu nového roku Problémy: Zaměstnanost, domov důchodců, zimní stadion Nový rok. Co nás v něm čeká? To, co si přejeme nebo očekáváme

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Volili jsme krajské zastupitelstvo

Volili jsme krajské zastupitelstvo 11 listopad 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Volili jsme krajské zastupitelstvo ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS PRO VYS. TOP 09 Telč - město 21,87 16,39 14,09 10,49 21,46 3,12

Více

7/2005. Z obsahu: Symboly. Anketní otázka z webových stránek. Symboly. Soutěž žáků ZŠ Počátky. Mateřská škola. Den přírody.

7/2005. Z obsahu: Symboly. Anketní otázka z webových stránek. Symboly. Soutěž žáků ZŠ Počátky. Mateřská škola. Den přírody. 7/2005 Symboly Dám Vám za ní 7 tisíc zněla nabídka, když jsem hokejku s číslem 68 a podpisem Jaromíra Jágra převážel tramvají. S autorem podpisu jsem se osobně setkal na relaxačním tenisovém turnaji v

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 42015 Fota: Zdeněk Kocur O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2014, městská knihovna, 25. 2. 2015. Více fotografií

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................. 4 Obec Kratochvilka, společenská kronika........ 5 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva..........

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Stálice léta: Akademie a Prázdniny

Stálice léta: Akademie a Prázdniny 7 červenec 2014 ROČNÍK XXV Cena: 6 Kč Druhou dekádu existence zakončí letošním ročníkem Francouzsko - česká hudební akademie. Její starší sourozenec, multižánrový festival Prázdniny, dorostl do Kristových

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE!

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! 2/2012 OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! V teplých letních dnech (PZ č. 8 2011) jsem Vás seznámila s počáteckým cyklistou amatérem, závodícím v modrém triku za Eurofoam sport team, Liborem Trkolou. Říkáte si,

Více

Bagry ve Staroměstském rybníku

Bagry ve Staroměstském rybníku 1-2 leden-únor 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Bagry ve Staroměstském rybníku Když se před třemi lety budoval kanalizační sběrač přes Staroměstský rybník, věřili jsme, že bagry budou pokračovat dále na odbahňování.

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET 11/2013 POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET Psal se rok 1913, rok, kdy ve světě Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, kdy Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu, kdy v Norsku

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více