10/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA"

Transkript

1 10/2009 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Václavské slavnosti 2009 Partnerství slovo, které dnes často slyšíme v různých souvislostech. Pokud jde o partnerství měst nebo regionů, dříve jsme ho znali pod slovem družba zjevně východního původu. Však taky většinou družby směřovaly směrem na východ, větší města ji měla i s městy z tehdejšího Sovětského svazu, menším byla přidělena města na Slovensku. Směrem na západ se tomu dělo jen málokdy a hodně opatrně. Ale všechna tato setkání i pod politickou kontrolou znamenala poznávání konkrétních lidí a navazování často dlouhodobých přátelství. A je dobře, že mnohé tyto vztahy například se slovenskými městy pod novým názvem partnerství přetrvaly dodnes. Dnes mají své partnery všechna naše větší města na různých místech Evropy. Nebudu je tady vyjmenovávat, byla by to dlouhá řada, často jde kromě slovenských měst o sídla v Rakousku, Německu, Holandsku, ale taky v Polsku, Francii nebo Itálii. Jak už to bývá, některé vztahy jsou formální a jejich kvalita i četnost se mění i se změnami ve vedení měst na obou stranách. Ale v jasné většině jde už o stálé a prohlubující se vztahy, které nezůstávají u potřepání si rukou oficiálních delegací. Na smlouvy o spolupráci navazují setkání nejrůznějších skupin občanů kulturních souborů, žáků a studentů, ale taky odborníků nebo i podnikatelů v rozličných oblastech. Významná bývá společná příprava evropských projektů. Kraj Vysočina má kromě mnoha dílčích vztahů uzavřeny partnerské smlouvy s pěti zahraničními regiony. Jsou to konkrétně Spolková země Dolní Rakousko, Region Champagne- Ardenne ve Francii, Nitranský samosprávný kraj, Autonomní region Friuli Venezia Giulia v Itálii a Zakarpatská oblast Ukrajiny. Díky jim byl realizován už velký počet konkrétních projektů především v oblasti školství, kultury, sportu, cestovního ruchu, ale taky třeba informačních technologií nebo zdravotnictví. Zmíním se alespoň o některých zajímavostech. Tak v červnu letošního roku se ve francouzském městě Charleville-Mézières uskutečnil turnaj v ledním hokeji, kterého se zúčastnil náš krajský výběr hráčů ve věku let. Družstvo z Vysočiny zvítězilo v základní skupině turnaje a vyhrálo rovněž finálový zápas proti týmu z Nitranského kraje ze Slovenska. V návaznosti na to jsme se v září při bilaterálním jednání s Jeanem-Paulem Bachym, prezidentem regionu Champagne Ardenne, dohodli mimo jiné na tom, že podpoříme realizaci hokejového kempu pro mladé hráče z Champagne Ardenne na Vysočině. A oni nám zase poskytnou lektory francouzštiny pro naše školy. Řekl jsem jim: My vás naučíme hokej a vy nás francouzsky. V uvolněné atmosféře jsme pak mohli domlouvat další důležité projekty. A pan Bachy přijal mé pozvání na Vysočinu. Velmi dobré jméno si náš kraj už vybudoval na Zakarpatské Ukrajině, v regionu, kde stále pozitivně vzpomínají na dobu své příslušnosti k Československu. Dnes plně respektujeme jinou geopolitickou situaci, ale rádi navazujeme na přátelské vztahy. Pomohli jsme jim s opravou škol v Lazeščyně a Strymbě a odezva byla velmi srdečná až dojemná. U nás jsme slyšeli už dříve i názory těch, kteří si myslí, že bychom měli pomoc jen přijímat a ne někomu poskytovat, protože jsme sami chudí. Když pominu to sobectví v těchto slovech, rád bych připomněl, že dobré lidské vztahy vedou ke spolupráci ve všech oblastech tedy nakonec i té hospodářské, která přináší oboustranný prospěch. Jsem rád, že v této otázce jsme se všichni na kraji vždy shodovali bez ohledu na naši politickou příslušnost. Mezinárodní partnerská spolupráce přináší bližší poznání, vzájemné pochopení a toleranci různých kultur. Rovněž poznávání jiného prostředí a postupů, získávání zkušeností ve světě je obrovským vkladem pro rozvoj osobnosti především u mladých lidí. A pro mne nezanedbatelná je i ta základní lidská stránka můžeme být jiní a přesto si můžeme těch jiných vážit, chápat je a mít je rádi. Jiří Běhounek hejtman Vysočiny Foto: Ludmila Marková Z obsahu: Kronika výběr zajímavostí My obyčejní a neobyčejní lidé Čápi v Počátkách Chuligánství nebo vandalismus? Je libo šachy? Statistika nuda je, má však cenné údaje... Inzerce 1

2 KRONIKA VÝBĚR ZAJÍMAVOSTÍ , 1934, 1944, 1954, 1964, 1974, 1984, 1994, 2004 Rok srpna oslava 50 let sboru dobrovolného hasičstva a 50 let měšťanské školy chlapecké a zároveň 25 let Řemeslnické a živnostenské Besedy pod protektorátem městské rady a místní školní rady. Rok z 12. na 13. listopadu byl vyloupen řeznický krám Jana Šotoly v Počátkách. Ukradeno maso a uzeniny za 600 K. Rok ledna, jelikož občanské ochranné stráže vykonávají nařízené hlídky z řad občanstva, byla služba ponocných v dohodě s úřadem práce zrušena a ponocní ze služeb města propuštěni. V červnu pak místo hlídek z řad občanstva byly obcí určeny 2 placené osoby, které vykonávaly opět noční hlídky. Rok dosud všechny autobusy mají své stanoviště na Palackého náměstí a náměstí je tím stále přeplněno, také úzké vjezdy, na místě bývalých bran, ohrožují při autobusovém provozu chodce, proto byla v parku vykopávka základů zasypána a propůjčena garážím na stanoviště autobusů. Garáže si vše se svými zaměstnanci zarovnávají a upravují. 24. března Spartak Počátky žádá o přemístění kina z budovy Spartaku, jelikož sál potřebuje k tělovýchově a musí cvičit ve střední škole. Jelikož Čsl. státní film v Jihlavě nemá do r povolení k investicím, žádá, aby MNV za pomoci jiných složek stavebně nějakou budovu v místě pro kino upravil. Uvažuje se o skladu u č. p. 9 (naproti bývalému pivovaru), adaptovat na kino. Rok od 1. července 1964 je v ulici 25. února v bývalém Rudém koutku Pletařských závodů GK zřízeno obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti o osmi členech, kteří konají službu v Počátkách, Žirovnici a příslušném okolí. Zřízením tohoto oddělení, byly zrušeny stanice VB (Veřejné bezpečnosti) v Počátkách a v Žirovnici. Místní jednotka ČSPO (Československé požární ochrany) v Horním Vilímči pořádala pod záštitou OV-ČSPO v Pelhřimově a Měst NV v Počátkách dne 20. září 1964 slavnostní otevření nové požární zbrojnice s ukázkami požárního výcviku. V 9 hod. se konala v Počátkách slavnostní schůze k 100. výročí založení dobrovolné požární ochrany v ČSR. Ve 14 hod. bylo v H. Vilímči řazení průvodu. Ve 14:20 provedeno aplikační cvičení a od 15 hod. pouťová taneční zábava na parketu v Horní Vilímči. Účinkovala hudba ZK Sklárny Janštejn. Rok před rokem uplynulo 20 let od založení ZDŠ při dětské ozdravovně J. Fučíka. Zde jsou na doléčení děti po nemocech horních cest dýchacích. Ve dvouměsíčních turnusech se zde ročně vystřídá 930 dětí převážně z krajů s nadměrně zamořeným ovzduším. Šestičlenný učitelský sbor vede ředitel školy p. Růžička. Úkolem školy je udržovat a zdokonalovat děti ve výuce pro normální návrat k výuce do kmenových škol. Že se tato práce daří potvrzují pochvalné dopisy z těchto škol i od rodičů těchto žáků. Reprezentantem počáteckého školství je i Lidová škola umění. Je zaměřena pouze na výuku hudby. Byla založena v roce 1962 jako škola hry na housle pod vedením Josefa Mikody. Postupně se výuka rozšířila na klavír, akordeon, kytaru a dechové nástroje. Zapsaných žáků je průměrně 90 a poptávka je daleko větší, škola však stále trpí nedostatkem učitelů. Rok v březnu 1984 vydal Městský národní výbor v Počátkách upozornění všem občanům, že se v našem okrese rozšiřuje nebezpečná nákaza vztekliny. Jsou napadeny hlavně lišky a ostatní psovité šelmy. Poraněním od těchto zvířat může být nakažen i člověk. Nejlepší ochranou je nepřibližovat se ke zvířatům, která se chovají krotce a nebojí se člověka. Nesahat na uhynulá zvířata. Je nutno zabránit volnému pohybu psů a koček, které také mohou být nakaženi od volně žijících zvířat. František Skořepa řidič autobusu ČSAD svým rozhodným počínáním zachránil malou Haničku Zachovou před utonutím, když se pod ní prolomil led na Továrním rybníku dne Za tento hrdinský čin byl vyznamenán Za statečnost. Rodiče zachráněné Haničky vyslovují vděčnost a poděkování F. Skořepovi. Zachránci patří obdiv a dík celé naší veřejnosti. V tomto roce byl vybudován po dolním obvodu staré části hřbitova nový, velice vkusný plot skupinou dobrovolných brigádníků z řad důchodců. Údržbu celého hřbitova (úklid, ožínání, hrabání, zametání, úpravu trávníků kolem cest atd.) provádí pan Mareš. Město Počátky nemá již delší dobu svého stálého hrobníka. Dne 22. května 1984 stihla naše město jarní silná bouřka, provázená krupobitím tak silným, že ještě druhý den bylo možno najít ve stinných místech pod střechou závěj krup. Kroupy přišly v červnu ještě jednou. Způsobily velkou škodu zemědělcům i zahrádkářům. Rok ledna 1994 byl schválen městskou radou pronájem kočárkárny u budovy býv. jeslí č. p. 347 p. Stanislavu Štefl ovi, který zde po nutné adaptaci hodlá zřídit prodejnu tabákových výrobků, novin a časopisů. V lednu 1994 byli občané vyzýváni k podpisu petice sepsané Obecním úřadem v Horní Cerekvi proti záměru Českých energetických závodů vybudovat v prostoru mezi Horní Cerekví, Novou Vsí a Dolní Cerekví mezisklad vyhořelého jaderného paliva z jaderných elektráren. V roce 1991 je v kronice zmíněno ohlášení samostatných živností pohřební služby p. Jaroslava Doležala a p. Radka Bejdy. Tyto živnosti trvají od roku 1994 a oba podnikatelé spolupracují. Rok změny v obchodní síti v roce ledna byla otevřena v Horní ulici v č. p. 50 prodejna Elektro A až Z p. Janků. V březnu otevřela pí Vlasta Bouzková kadeřnictví a holičství v Tyršově ulici č. p otevřela fa Quelle novou prodejnu na Palackého náměstí č. p. 5 ve dvoře, jako náhradu za prodejnu v Horní ulici, která je přestavována k jinému účelu byla otevřena v Horní ulici č. p. 84 nová prodejna nápojů p. J. Nekoly. Prodávají se zde stáčená a lahvová vína, alkohol. nápoje, dárková balení piva, nealkoholické nápoje, lahvové pivo i sudové pivo na objednávku. Sestavila Petra Kopečná, KZM Počátky 2

3 MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ (Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů pro osvětu, zapamatování, pro zasmání) Příběh hrábí Jsme hrábě. Každý nás zná. Hrabat je naším povoláním i koníčkem, zkrátka vším. Lidé nás často považují za obyčejnou věc, ale náš příběh je zajímavý i tajemný současně.v pohrdlivých očích jsme často degradovány na nejnižší úroveň každodennosti. To je hluboký omyl s možnými nedozírnými následky. Připomínáme citát jednoho moudrého muže: Svět nikdy nezajde na nedostatek divů, pouze na nedostatek údivu. Pokud náš příběh pochopíte, či pochopíte zázračnost, kterou symbolizujeme, mohli byste zachránit svobodu, kterou si lidé nechávají tak nešťastně proklouzávat mezi prsty. Můžeme vám dát základní lekci právě svou jednoduchostí. Pro klid některých duší hned v úvodu uvádíme, že se zaměříme jen na nejběžnější význam našeho názvu. Jsme kusem dřeva, něco plastu, snad i nějaký hřebíček, ale žádný jednotlivec by nás bez cizí pomoci nedokázal vyrobit. Stejně jako vy nedokážete vyjmenovat všechny své předky, ani my nedovedeme uvést ty své. Náš rodokmen začíná kmenem stromu odkudsi. Zkuste si představit ty pily, lana, povozy a další nezbytné vybavení potřebné k jeho hrubému opracování, přepravě. Představte si ty všechny dovedné lidi, kterých bylo potřeba k výrobě nezbytného vybavení. Ty horníky kvalitní železné rudy kdesi v Brazilii, nebo Švédsku, hutníky, valcíře, kováře, slévače, montéry potřebné k vytvarování dílů při výrobě pily. Nezapomeňte si představit také ubytovny, ve kterých bydleli lesní dělníci, jejich vybavení. Co oni za tu dobu snědli, a kolik práce dalo, než bylo zhotoveno jídlo. Tisíce lidí se podílelo na každém šálku kávy, který dělníci vypili A jaký rodokmen by měli naše plastové kolíky? Kdo se podílel na těžbě suroviny, všechny ty ropovody, chemické továrny na zpracování až po zhotovitele a prodejce nás hrábí. Chce snad ještě někdo z vás odporovat předchozímu tvrzení, že žádný jednotlivec na této planetě by nás bez cizí pomoci nedokázal vyrobit? Hodně z těch, co se na výrobě podíleli nás ani nikdy nemusí potřebovat, jen do nás vložili specifi cký kousíček svých znalostí a umu. Dostáváme se tak k ohromujícímu faktu, že nikdo z nich neprovádí svůj díl práce proto, že by nás potřeboval. Někteří z nich nás možná využijí, jiní vůbec. Mají jinou motivaci, než nás vlastnit. Avšak každý z těch zúčastněných při naší výrobě ví, že může vyměnit své vědění a um za statky, které potřebuje právě on sám. Na nás hrábích je pozoruhodné, že naši výrobu neřídil geniální organizátor bezpočtu akcí vedoucích k našemu zhotovení, ale ona často posmívaná neviditelná ruka trhu. Ona je tím zmiňovaným naším tajemstvím. Říká se, že pouze Bůh dokáže stvořit strom. Proč s tím souhlasíme? Není to proto, že sami bychom jej stvořit nedokázali? Jistě. Dovedeme jej jen nedokonale popsat. Neexistuje lidská mysl, která by byla schopna registrovat- natož řídit molekulární změny, ke kterým dochází v průběhu života stromu. Když si na příkladu našeho rodokmenu uvědomíte, že dílčí znalosti se přirozeně automaticky uspořádají do seskupení tak, jak po nich vyžadují lidské potřeby (a to bez jakéhokoliv vládního nebo jiného donucení) získáte základ svobody: důvěru ve svobodné lidi. Svoboda není možná bez této důvěry. Jakmile kdokoliv (třeba vláda) získá monopol např. v doručování zásilek snadno uvěříte, že to nejde jinak. Pokud nemáte podvědomí o milionech dílčích znalostí, které se dovedou přirozeně zázračně spojit a uspokojit danou potřebu. Pokud vám chybí důvěra ve svobodné lidi (což se snadno stane), potom můžete dospět k závěru, že zásilky není možné doručit jinak, než skrze vládní organizaci. Ale co je tak složitého na doručování zásilek, aby ho musel provozovat stát? Tam, kde ponechal svobodu v doručování, dokáží doručit lidský hlas po celém světě za méně než sekundu, pohyblivé obrázky téměř v okamžiku, kdy se na světě stanou. Pár kg ropy z Perského zálivu do Evropy doručí za nižší cenu, než si vláda účtuje za několika gramový dopis doručený přes ulici. Nebrzděme proto tvůrčí energii v lidech. Ať ukáže, co dovede. Svobodní lidé budou vždy reagovat na neviditelnou ruku trhu. My hrábě, zdánlivě jednoduché, vám nabízíme zázrak svého stvoření jako důkaz. (Příště: Dopis Ježíškovi) J. Třebický ČÁPI V POČÁTKÁCH Dne v podvečerních hodinách byl v Počátkách k vidění mimořádný jev ze živočišné říše. Okolo hod. přistálo na náměstí a okolních domech najednou celkem 61 ks čápů bílých (Ciconia ciconia) a zůstali zde do večerních hodin. Tento vzácný přírodní úkaz byl několika našimi občany vyfotografován a já jsem hned druhý den tento úkaz konzultoval s naším předním ornitologem Prof. Mgr. Stanislavem Chvapilem PhD., který má v celé České republice na starosti evidenci výskytu čápů bílých a čápů černých. Profesorem Chvapilem mi bylo sděleno, že se jedná o vzácnější přírodní úkaz z ornitologického hlediska, a že toto jsou čápi, kteří jsou bez partnera a vždy na začátku srpna táhnou spolu do teplých krajin k přezimování (dodnes je nerozluštěnou ornitologickou záhadou, jakým způsobem si tito čápi dávají signál ke srazu, a jak vyberou místo srazu, v letošním roce si vybrali naše město). Jinak je známo, že tito ptáci žijí v párech po celý život, ale v posledních letech došlo k velkým úhynům i ztrátě populace čápů bílých v krajinách, kde přezimují (Afrika, jižní Španělsko) a to potvrdil i profesor Chvapil, který každý rok jezdí po celé republice kroužkovat nová mláďata čápů bílých. V případě počáteckých čápů, kteří léta hnízdili na DUP a druhý pár na dvoře radnice, potvrdil nám profesor Chvapil, že došlo u těchto párů ke zmizení (zřejmě k úhynu nebo je něco nebo někdo ulovil) na zimovišti v jižní Africe (poblíž Viktoriiných vodopádů). Musíme doufat, že tato prázdná hnízda obsadí během příštího roku další páry čápů bílých, kteří již neodmyslitelně patří k našemu městu. 3 Pavel Hůša, úsek životního prostředí MěÚ Počátky

4 REPREZENTACE POEZIÍ V červenci letošního roku vysílal Český rozhlas, Praha 3-Vltava v rubrice Svět poezie působivý pořad KDYŽ SE STÝSKÁ, pojednávající o díle Josefa Vachka, rodáka z Počátek.Tato zprávička jistě potěší rodáky a patrioty našeho města. Děkujeme za reprezentaci města. KZM Počátky ŘÁDKOVÁ INZERCE Prodám dveře vchodové, plastové a okna z neuskutečněné stavby. Bílá a hnědá, levně, přivezu zdarma. Tel.: Prodám byt 2+1 předělaný na 3+1. V osobním vlastnictví, nová koupelna a WC, elektrické rozvody v mědi, nová kuchyňská linka, plastová okna, zatepleno, 2. patro, balkon. Cena ,- Kč. Podáno Tel.: Prodáme oplocený areál uprostřed lesa nedaleko Kamenice nad Lipou. Příjezd lesem po asfaltové komunikaci. Možno dokoupit další budovu, která je též součástí areálu. Vytápění celého objektu kotlem na dřevoplyn, obecní vodovod, septik. Pozemky: m 2. Cena: Kč. Tel , Hledáme pro své klienty jakoukoli nemovitost v Počátkách a okolí. Dejte nám tip, po uzavření smlouvy odměna i pro Vás. Stačí poslat SMS, ozveme se Vám zpět nebo večer. UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Přestěhování Obvodního oddělení v Pelhřimově Policie České republiky v Pelhřimově upozorňuje občany, že Obvodní oddělení z Karlova náměstí v Pelhřimově ( budova u světelné křižovatky) je od pátku 28. srpna 2009 přestěhováno na Pražskou ulici 1749 do budovy Územního odboru Policie České republiky. Občané, kteří nyní přijdou na policii za účelem např. podání trestního oznámení, nahlášení krádeže, podání vysvětlení k dopravnímu přestupku, k výslechu, podání stížnosti na jednání policistů nebo zaevidování zbraně, tak vše vyřeší v jedné budově. V budově na Pražské ulici se rovněž nachází i cizinecká policie. LITERÁTI V POČÁTKÁCH Přikládám již druhou báseň od naprostého amatérského básníka, tvořícího na servru: Karla Salače. Jak jsem již psala, v minulém čísle Počáteckého zpravodaje, chystá se tato skupina amatérských spisovatelů opět nasávat vzdoušek a vnímat naše krásné počátecké prostředí, které v nich probouzí inspiraci. Kdopak z vás, již jen tak, třeba ze zvědavosti zabrousil na tento web? Já se přiznám, že ano a opravdu jsem se kochala. Také jsem se zaregistrovala a už mi tam pár podpeřinových výtvorů visí. A opravdu jsem se bavila. Velkou výhodou je, že jste tam naprosto anonymní, tedy po tu dobu, než prozradíte, pod jakou přezdívkou tvoříte! Nebo, než se přestanete za svá dílka stydět. Hezké je, že každý den na tyto stránky nahlíží spousta lidí, kteří se k jednotlivým básním a výtvorům vyjadřují. Byl a je to zvláštní pocit číst si tyto komentáře, rady, pocity i názory lidí, které neznám, ale kteří mě naprosto chápou. A to je to, co vám postupně dodává odvahu vylézt ze svého úkrytu a utéct také relaxovat, s těmi našimi kromaňoncemi (tolik se mi ten výraz pro ně líbí, že mám strach, že jim už zůstane) třeba také na Valchu. A kdy? Už v sobotu ! Ludmila Marková, kronikářka SLUNÍČKOVÁ (Kars, , Básně) Karel Salač Jedem ze srazu vůkol lipové Kamenice Před námi sluníčková čerpací stanice Ty Láďo zastav, v teřichu mi kručí Cos pojíme, odskočíme si i s močí Jdu platit kapučíno, zvednu oči Za kasou na mě řada zoubků čučí Hodím na pult stovku Nemám drobný Platím i váš úsměv To je dobrý Paní ta, nebyla zrovna nejmladší Ten problém mě ale vůbec netlačí Její zářivý úsměv a milá tvář Připomíná sluníčkovou svatozář 4 Opět vytáhli jsme básničky A s ní smál se svět celičký Ta pumpa, žlutá slovnaftová Byla i uvniř náhle celá sluníčková Ona zářila, smála se a laškovala Naše básničky s povděkem kvitovala Byla krásná a milá, ta u pokladny paní My vzpomínat budeme, dlouho na ní Pojedete li kolem Vyřiďte jí Sluníčkové Pozdravení

5 MĚSTSKÁ KNIHOVNA POČÁTKY - NOVÉ KNIHY Pro dospělé: Amazonie, Rollins James Báječné nakupování se sestrou, Kinsella Sophie Cena štěstí, Steel Daniele Dáma a lupič, Cartland Barbara Malá encyklopedie Universum 3 Tajemný protivník, Christie Agatha Zabijáci, Connolly John Zámky a paláce, kolektiv autorů Líbáš jako bůh, Poledňáková Marie Na velikosti nezáleží, Cabotová Meg Něžná tygřice, Emingerová Dana Pod pokličkou 4, Horsáková M., Teslíková K., Strýčková J. Rituál, Hayder Mo Vražda v blázinci, Bešťák Václav Znamení motýla, Brožíková Helena Poslední výstřel Skutečné případy, Uher, František Perly krásné hraběnky, Birkner-Mahlerová Freda Temnota, Crais Robert Krvavý seznam, Elrod P. N. Když uvěříš, Inclán, Jessica Co vařily naše babičky, Vrábková Helena Ve znamení blíženců, Pilcher Rosamunde Fobie odhalené a vysvětlené, Waters Richard Mrtvá v lázni, Massey Sujata Bezejmenná oběť, Rendellová Ruth Číše jedu pro krále, Bauer Jan Stalo se mi všechno, Urbaníková Eva Chorvatsko (Lonely Planet), Oliver Jeane Cesta k vrcholu, Hájková Alena Dopadlo to špatně..vzali se, Jakoubková Alena Mrazivá noc, Indridason Arnaldur Podzimní blues, Pospíšilová Jarmila Pro děti a mládež: Duhová kouzla 1. Rubínka, červená víla, Meadows Causy Klub záhad Škola hrůzy, Brezina Thomas Kung Fu Panda Průvodce Nechci, abys odešel, Stínil Luděk Noční jezdec, Müllerová Karin Cesmínka a tajemná loď, Gilian Shieldsová Ohrožená plavba, Kopietzová Geri Křídla pro nás dva, Stein-Fischerová Evelyne Černá Madona, Vollenbruch Astrid Štěstí chodí po špičkách, Junková Šárka Pokusy a rošťárny pro kluky a holky, Harderová C., Schumacher J., Wagnerova Ch. Týden knihoven října 2009, v tento týden bude v knihovně: - registrace nových čtenářů zdarma - amnestie dlužníků - internet zdarma V souvislosti s touto akcí se bude konat veřejné čtení v domech s pečovatelskou službou, kdy žáci vyšších ročníků ZŠ Počátky navštíví naše starší spoluobčany v DPS 1 - Tyršova ulice a v DPS 2 - Nádražní ulice a budou jim číst z děl Vlasty Javořické a Vlasty Pittnerové. Tyto akce se uskuteční ve 14:00 hodin v DPS 1 - Tyršova ulice a ve 14:00 hodin v DPS 2 - Nádražní ulice. V případě zájmu občanů Počátek a okolí jsou též srdečně zváni. - INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY O prázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový projekt pro seniory v České republice. Na adrese je umístěn informačně-zábavní systém s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. Internetový projekt Šedesátka.cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo. Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic neočekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz. Internetový projekt přizpůsobil seniorům jednoduché grafické i technické řešení webu. Hned v prvních dnech provozu se na webu vytvořila aktivní seniorská komunita, která živě diskutuje a buduje společenské vztahy. Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, se může pohodlně projít celou republikou, zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík. Navštivte Třeba se budete rádi vracet. 5

6 SPARTAK POČÁTKY OZNAMUJE Spartak Počátky, oddíl kopané pořádá dne 3. října 2009 železnou sobotu. Pro občany Počátek a místních částí se jedná o možnost úklidu půd, dvorů a chalup. Vyklizený železný šrot, prosíme, složte před domy. Odvoz bude zajištěn. ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR Vloupání do sklepních kójí Od počátku letošního roku pelhřimovští policisté evidují 29 případů vloupání do sklepních kójí. Jedná se zejména o vloupání do sklepů v panelových domech. Nejvíce se pachatelé zaměřili na Pelhřimov, sídliště Pražská Osvobození, Táborská nebo B. Němcové. Ze sklepů nejčastěji mizí kola, lyže, různá sportovní výstroj, ruční a elektrické nářadí, ale i rybářské pruty. Škoda na odcizených věcech byla vyčíslena na 200 tisíc korun. Dalšími městy, kde jsme zaevidovali vloupání do sklepů byl Humpolec, Pacov a Hořepník. Zde byly odcizeny věci za dalších téměř 80 tisíc korun. Objasněnost případů vloupání do sklepních kójí a sklepů je velice mizivá. V letošním roce byly objasněny pouze dva případy. Policisté by určitě uvítali, kdyby si lidé v domech více všímali cizích lidí, a tak svým svědectvím pomohli při šetření policistům. Už z výčtu měst je jasné, že anonymita ve městech pachatelům nahrává. Zrovna tak jako větší pohyb osob v domech. Škoda na odcizených věcech vzrůstá, neboť lidé si pořizují lepší, dražší a kvalitnější kola a hlavně všechny tyto méně skladné věci musí dát do sklepa, nebo kočárkáren. V porovnání s loňskou statistikou jsme letos zaznamenali nárůst počtu vloupání do sklepů v panelových domech zhruba o devět případů. Také způsobená škoda byla vyšší. CHULIGÁNSTVÍ NEBO VANDALISMUS? Koncem srpna letošního roku se v Počátkách udála odsouzeníhodná událost. Hrubým způsobem byl zničen litinový křížek, známý jako křížek u Duniváčku před elektrorozvodnou. Na vysokém opracovaném žulovém podstavci situovaný mezi dvěma staletými lípami. Cesta kolem je hojně využívána k procházkám matek s kočárky i starými lidmi. Lavička zde umístěná dlouho nevydržela, je poničená a potřebuje opravu. Poskytovala jedinečný rozhled na Počátky a vrch Lísek. Historii této památky, tvůrce nebo majitele pozemku před mnoha lety, se již nedaří zjistit. Opraven panem J. Přechem, posvěcen církevně, lidmi zdobený květinami byl ozdobou našeho města. Všechny podobné památky, jako smírčí kameny, křížky a kapličky byly vytvořeny našimi předky jako upomínky určitých událostí. K poděkování nebo prosbou k odpuštění, ctěny a chráněny. Jsou díly lidských srdcí a lidských rukou. Devastovat tuto památku, přerazit litinu natřikrát, zničit sošku Krista, nechat torzo na místě mezi odpadky po pití, to je otrlost a vandalismus. Závěrem historická zajímavost. Náporem divokých Hunů od Východu došlo k velikému stěhování národů a jejich kmenů v první polovině tisíciletí po Kr. Germánský kmen Vandalů ze severu Evropy dobyl roku 455 Řím jako nádherné a hlavní město říše římské. Jejich plenění města, jeho památek, chrámů, soch, i když trvalo krátce, zanechalo po sobě historický pojem vandalismus, symbolizující ničení až do dnešní doby. Společnost se brání podobným excesům tvorbou zákonů a trestními postihy. Zapomněla nebo si nepamatuje to, co bývalo kdysi nepsaným zákonem? Tradici, slušnost a dobré vychování? MUDr. Bohumil Peterka SOKOLOVNA - Akce říjen 2009 P. a. (zkratka) - prodejní akce P. a. - f. HANSLIAN Setkání se Zdeňkem Troškou - Kulturní zařízení města Počátky 10., Opereta Srdce v rákosí - Počátecký divadelní spolek P. a. - f. BELLITEX - Secondhand 17., Opereta Srdce v rákosí - Počátecký divadelní spolek Výstava - Český svaz chovatelů P. a. - f. BELLITEX - Secondhand 6

7 JE LIBO ŠACHY? Co jsou to šachy? Šachy resp. šach - z perského slova šáh, panovník - jsou klasická desková hra pro dva hráče, ve které se hráči snaží logickým umem a strategií přehrát soupeře. Bojují proti sobě bílé a černé fi gurky, které mají různá pravidla použití. Zvítězí ten, který dá soupeřovu králi mat. Hra vznikla v 15. století v jižní Evropě úpravou perské hry šatrandž, následníka staré indické hry čaturanga. První zmínky o ní nalézáme již kolem roku 600 n. l. Nejstarší doložené šachové figurky jsou ze sedmého století našeho letopočtu. Kolem roku 800 se hra dostala do Číny a je tam s pozměněnými pravidly hrána pod názvem siang-čchi. Poté, co Persie byla v polovině sedmého století našeho letopočtu dobyta muslimy, rozšířil se šatrandž do celého muslimského světa. Do Evropy se počínaje devátým stoletím hra začala dostávat jak z jihu přes muslimské země, tak z východu přes Rusko. Kolem roku 1000 zde již byla hra všeobecně známa. Nejstarší evropský šachový text, latinská báseň Versus de scachis, je datována kolem roku 997 (šatrendži se tehdy říkalo také šachy pozdější změna pravidel na moderní šachy neznamenala změnu jména). Někdy v téže době také vznikla dnešní šachovnice, tedy zvyk zabarvovat pole hrací desky střídavě tmavou a světlou barvou. První zmínka o šachu na českém území je v latinsky psané svatovojtěšské legendě z poloviny 12. století. Prvním česky psaným dílem o šachu jsou Štítného Kniežky o šašiech, které zachycují tehdejší znalosti o dějinách šachu a vysvětlují tahy jednotlivých figur a jejich symboliku. Mezi české panovníky, kteří rádi hráli šachy, patří Přemysl Otakar I., Jan Lucemburský, Jiří z Poděbrad a Vladislav Jagelonský. K obdivovatelům šachové hry patřil také Jan Amos Komenský, s oblibou je hrával též jeho přítel, malíř Rembrandt van Rijn. A my v Počátkách je máme také tady! Důkazem tomu byla sobota 12. září 2009, kdy Šachový oddíl TJ Spartak pořádal již 3. ročník v rapid šachu v restauraci U Forda v Počátkách. Zápasit se začalo okolo 9 hodiny ranní a již po 15 hodině byl znám vítěz. Loňský obhájce 1. místa skončil na 2. místě. Turnaj vyhrál z oddílu ŠACHklub Tábor student Martin Šourek, druhý byl Petr Melmuk z počáteckého oddílu TJ Spartak Počátky a třetí, pan Jiří Procházka z oddílu Sokol Vršovice. První tři výherci obdrželi peněžitou cenu a ostatní věcné ceny poskytnuté převážně z řad sponzorů v blízkém okolí. Po celou dobu šachových tahů na šachovnicích i o přestávkách panovala v sále restaurace příjemná atmosféra. O průběh a bezchybný chod celého turnaje se staral jednatel oddílu pan Miroslav Jelínek. A já jsem si vyzpovídala vítěze soutěže: Martin Šourek - 1. místo: je 13. letý student gymnázia v Táboře. Za šachový oddíl ŠACHklub Tábor hraje v nejvyšší soutěži mládeže družstev, kde se umístnil na třetím místě. Rád sportuje, baví ho matematika a již 3 x vyhrál první místo v matematické olympiádě. K šachům jej přivedl a nadále vede dědeček, též aktivní šachista pan Antonín Eder ze Žirovnice. Martin již v této extralize mládeže končí a přechází ve svém šachovém oddíle do 1. ligy. O mládež se v tomto oddíle vzorně stará trenér Jaroslav Odehnal. Spolu s Martinem šachové turnaje sdílí jeho maminka, která ho vozí na jednotlivé soutěže a akce. V roce 2010 Martin plánuje pomoci i našemu šachovému oddílu TJ Spartak Počátky. A nyní v listopadu ho čeká mistrovství Čech v Harrachově. Tak ať se mu daří! Petr Melmuk - 2. místo: hraje šachy více jak 30 let a již několik let reprezentuje náš počátecký šachový oddíl. V loňském 2. ročníku v rapid šachu vyhrál. Šachy má rád, protože bystří mozek a učí logice. Dříve hrál za Pražský šachový oddíl. Nyní žije střídavě v Praze a v Telči. Naší dnešní mládeži vzkazuje, ať se šachovnice nebojí. Povídá: Je to rytířská hra s učením sebeovládání s uměním unést situaci, která ač vypadá již jako vyhraná, může být během pár vteřin zvrácená v prohru. A toto je umění udržet se, nepropadnout emocím, soustředit se a celé vše zase otočit. Šachy učí trpělivosti. Jiří Procházka - 3. místo: reprezentuje Sokol Vršovice. Šachům se věnuje také skoro 30 let. Naučil se je hrát sám. Vidíte a on šachy jako sport naší mládeži nedoporučuje. Raději ať se děti hýbají a volí si sporty pohybové. Pokud šachům propadnou, mají následně kulatá záda a problémy s páteří. Pan Jiří jezdí pravidelně na víkendy do Kamenice nad Lipou. Aby se náš oddíl šachistů mohl zúčastňovat soutěží a měřit své síly s ostatními kluby, je proto řádným členem Šachového svazu České republiky (ŠSČR), který vznikl v roce 2002 a je samostatným právním subjektem občanským sdružením fyzických a právních osob. Řídí šachový život v České republice. Je organizátorem a představitelem šachu na území České republiky. ŠSČR je také členem Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), Českého olympijského výboru (ČOV), Mezinárodní šachové federace (FIDE) a Evropské šachové federace (ECU). Jeho hlavním posláním je péče o komplexní rozvoj šachu jako sportovní disciplíny ve všech jeho formách na území České republiky, o důstojnou reprezentaci českého šachu na mezinárodním poli a o propagaci a popularizaci šachu jako mimořádného způsobu rozvoje lidské osobnosti. ŠSČR se člení podle územního principu na úroveň republikovou (ŠSČR) a krajskou (14 krajských šachových svazů KŠS). KŠS jsou vytvořeny v souladu s územní organizací České republiky. Naše počátecké družstvo je oddílem v Jihočeském šachovém svazu. Je pravda, že dříve se prezentovalo 7

8 v Krajském šachovém svazu Vysočina, ale podmínky, které tam byly stanovené přestaly být oddílu vyhovující, a tak si zařídili přestup do Jihočeského šachového svazu. Počátečtí šachisté vybírají roční poplatek za členství v Šachovém oddílu TJ Spartak Počátky ve výši 400,- Kč. Z toho odesílají 100,- Kč člen / 50,- Kč člen důchodce za registraci v ŠSČR za známku. A 85,- Kč člen / 55,- člen důchodce za registraci v Jihočeském šachovém svazu. A tak počáteckému oddílu zůstává v pokladničce na osobu zhruba 200,- Kč, na výdaje nejčastěji spojené s cestováním za jednotlivými zápasy. A tak jsou i pro šachistický oddíl důležití sponzoři. V současné době má Šachový oddíl TJ Spartak 11 členů: Vladimír Hájek z Počátek - předseda, Miroslav Jelínek z Počátek jednatel, Miroslav Krystián z Počátek, Josef Krystián z Břeclavi, Petr Melmuk z Telče, Vladimír Foit z Mrákotína, Karel Kapoun z Počátek, Jiří Ryšavý, Jan Cervan, Jiří Procházka a Jiří Bílý. Trénují ve sportovní hale každou středu od 18:00 21:00 hodin. Jelikož je průměrný věk našich šachistů 51,4 let, velice by si přáli někoho z mladší generace a také z řad dětí. Co se však dětí týká, zatím se z oddílu nenašel nikdo, kdo by se jim mohl věnovat a vést je k sehrání dokonalé šachové partaje. A co vy, umíte hrát šachy? Šachy jsou bojem proti chybám soupeřovým, i svým vlastním! Ludmila Marková, kronikářka ZPRÁVA O ŠACHOVÉM TURNAJI Šachový oddíl TJ Spartak Počátky uspořádal v sobotu 12. září 2009 třetí ročník v rapid šachu. Tentokrát se hrálo v Počátkách v restauraci Ford. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů z oddílů Tábor, Praha - Vršovice, Bechyně, Jarošov nad Nežárkou, Janštejn a Počátky. Loňskému vítězi se opět nepodařilo obhájit vítězství. Zvítězil nejmladší účastník turnaje (13 let) Martin Šourek ze ŠO Tábor. Druhý byl loňský vítěz Petr Melmuk ze ŠO Počátky a třetí Jiří Procházka ze ŠO Praha - Vršovice. Turnaj byl napínavý až do konce, o vítězi se rozhodlo v posledním kole. Všem se turnaj líbil a již se těší na další ročník. Šachový oddíl děkuje p. Novotnému, vedoucímu restaurace Ford a ostatním sponzorům: Štefl - Štepon Počátky, Nekola - nápoje Počátky, Janků - Elektra A až Z Počátky, Hernová - Drogerie Počátky, L. Matoušková - Slunovrat Počátky, Mareček - Masna Počátky, Skalický - Papír, hračky, sport Počátky, Norek - Sklenářství Počátky, Joachimstal - rybářství Žirovnice, Agrodružstvo Počátky, Bar Gong - p. Poláček Žirovnice, IZOFOL - p. Knotek Žirovnice, OZ spoření Liška - p. Rosa Žirovnice, Restaurace U Karásků Počátky a Lesy města Počátky - p. Mraček. TRÉNINKY ŠACHOVÉHO ODDÍLU ŠACHOVÝ ODDÍL OZNAMUJE Kdy hrajeme: Kde hrajeme: V kolik hodin: ve středu klubovna ve sportovní hale dospělí: od 18:00 do 21:00 hod. děti a mládež: od 17:00 do 18:00 hod. Šachový oddíl TJ Spartak Počátky oznamuje zahájení sezóny 2009/2010, začátek tréninků proběhl ve středu 23. září 2009 ve sportovní hale. Časový termín je stejný. Těšíme se na všechny členy, případně další zájemce. Všichni, kteří mají rádi šachy a chtějí si zahrát, jsou vítáni. Těšíme se na Vás. za ŠO M. Jelínek, tel.: STATISTIKA NUDA JE, MÁ VŠAK CENNÉ ÚDAJE Jak jsem již slíbila, předkládám statistiku týkající se Starobního důchodu a jeho průměrné výše. Aniž bych však před měsícem tušila, když jsem vybírala toto téma, že i já sama zažiji příhodu týkající se starobního důchodu, na vlastní kůži. Maminka, která má pár měsíců do důchodu, mi telefonovala: Potřebuji ověřenou kopii tvého rodného listu! A próóóč? Ptám se maminky, Vždyť ji máš! Ale ne ověřenou! Konstatovala maminka. A tak mi dlouze vysvětlovala, že aby jí správně vyměřili odpracovaná léta a odečetli počet dětí, potřebuje je doložit. A k tomu nestačí pouhá kopie, ale prosím OVĚŘENÁ kopie! A tak poběžím na matriku a nechám si kopii rodného listu ověřit. Ať má mamka důchod! A tak jsem tentokrát navštívila nejen webové stránky Českého statistického úřadu, ale i Českou správu sociálního zabezpečení a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zajímalo mne, jak to tedy vlastně je. Víte, jak to vše funguje? Každý, dožijeme-li se toho, budeme jednou žádat o starobní důchod. A tak považuji za důležité a pro některé možná i zajímavé, předložit vám k nahlédnutí nejen statistická čísla o důchodech v našem regionu, ale i jak vlastně, když už si odpracuji, tak jak se k němu dopracuji! Na počátku všeho je: důchodové a nemocenské pojištění, které je založeno na pojistném principu tj. na pravidelném placení příspěvku pojistného. Peníze, které ČSSZ v souladu se zákonem č. 589/1992 Sb. na pojistném vybere, je příjmem státního rozpočtu. Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na: nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Toto současné uspořádání českého důchodového systému začalo vznikat v devadesátých letech minulého století, kdy byly postupně přijímány dílčí reformní kroky, které byly završeny v roce 1995 přijetím zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna Řada dílčích reformních kroků pak byla přijata i za účinnosti tohoto zákona. 8

9 Český důchodový systém se skládá ze dvou částí: Povinné základní důchodové pojištění: je jednotné pro všechny pojištěnce. Je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby. Penzijní připojištění se státním příspěvkem: je dobrovolné, doplňkové, příspěvkově definované a kapitálově financované. Ze základního důchodového pojištění se poskytují tyto důchody: - starobní (včetně tzv. předčasného starobního důchodu) - plný invalidní - částečný invalidní - vdovský a vdovecký - sirotčí Důchod se skládá ze dvou složek, a to: - ze základní výměry (která je stanovena pevnou částkou, stejnou pro všechny druhy důchodů bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělku, která činí Kč měsíčně) - z procentní výměry (která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění) Žádosti o důchod se podávají na okresní správě sociálního zabezpečení OSSZ. Pro nás žijící v Počátkách a okolí je to OSSZ v Pelhřimově. Ty rozhodují o nároku na důchod, jeho výši a výplatě. Výjimku tvoří příslušníci ozbrojených sil a sborů, kdy k příslušné OSSZ, náleží rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti. Kdy podat žádost o starobní důchod? Žádost o důchod je možno sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání. Může žádost o důchod podat zástupce? Kromě oprávněného občana, může žádost o důchod podat i jeho oprávněný zmocněnec, a to na základě plné moci. Z jejího textu musí být zřejmé, že byla udělena k podání žádosti o důchod. Protože zmocněnec musí za žadatele uvést a podepsat některá zásadní prohlášení a sdělení (například o výchově nezletilých dětí, o pobírání dávek nemocenského, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní docházky, o náhradních dobách pojištěni), které musí detailně znát, je vhodné, aby se žadatelé o důchod nechali při sepisování žádosti zastupovat pouze výjimečně. Pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj také sepsat jeho rodinný příslušník. A to bez toho, aby byla předložena plná moc. Musí však předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat. Jaké jsou potřebné doklady při podávání žádosti o starobní, plný invalidní či částečný invalidní důchod? Předkládá se: - občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu - doklady o studiu, případně i učení (i nedokončeném) - muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby - ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí - potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející na pracovní úraz (nemoc z povolání) - potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet 9

10 doklady prokazující zaměstnání v cizině. - - chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj. evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání předkládá je zaměstnavatel a to na vyžádání Potřebné doklady při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký, sirotčí) se předkládá: - občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu - úmrtní list zesnulého - oddací list při žádosti o vdovský/vdovecký důchod - rodné listy dětí při žádosti o sirotčí důchod Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod. A co když již některý důchod z výše jmenovaných pobírám a žádám si o starobní? Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo na výplatu starobního důchodu, plného invalidního důchodu nebo částečně invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to ten vyšší. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu a na výplatu vdovského důchodu nebo vdoveckého důchodu a nebo sirotčího důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry, nestanoví-li zákon o důchodovém pojištění jinak. Kdy tedy do důchodu? Věk odchodu do důchodu Vd = r + m (roky + měsíce) určíme podle roku svého narození Rn. V České republice má občan nárok na přiznání starobního důchodu, pokud dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění. Věk pro odchod do důchodu je rozdílný pro muže a ženy. U žen závisí na počtu vychovaných dětí. Potřebná doba pro odchod do starobního důchodu je nejméně 25 let. Pokud se jedná o osobu starší 65 let, pak je potřebná doba pojištění 15 let. Ale, kde je ta statistika? Už jsme u ní! Opět se zabývám pouze čísly z Českého statistického úřadu do roku A tak mohu jenom konstatovat, že v roce 2007 zůstaly na Vysočině stále nejnižší starobní důchody v zemi. Jistou útěchou pro důchodce z Vysočiny může být nejnižší cenová hladina zejména služeb a nájemného proti republikovému průměru, to však již neplatí o cenách pohonných hmot, paliv a energií. Průměrná výše důchodu v České republice v letech 2000 až

11 Počet příjemců starobních důchodů (prosinec) Počet příjemců starobních důchodů (prosinec) Pokračování příště: Nejčastější jména dětí v kraji Vysočina v lednu Ludmila Marková, kronikářka 11

12 Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky , tel.: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Náklad 500 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 12

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 30. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 30. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 88 Rozeslána dne 30. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H : 208. Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Rada seniorů České republiky, o.s.

Rada seniorů České republiky, o.s. Rada seniorů České republiky, o.s. Návrh na přijetí zákona o minimálním starobním důchodu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o důchodovém

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění Vysvětlivky 2012.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1. 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2.

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro

Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE SOCIÁLNÍ ODBOR Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro Příjmení, rodné jméno a jméno žadatele: Datum a místo narození:

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

D O H O D A. o sociálním zabezpečení. ze dne 2. prosince 1959

D O H O D A. o sociálním zabezpečení. ze dne 2. prosince 1959 Platnost od: 1. července 1960 D O H O D A mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení ze dne 2. prosince 1959 President Československé republiky

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:... ÚŘAD PRÁCE ČR OZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko A. Žadatel: Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Trvalý pobyt: 1. doručování 5) : Rodinný stav 6) : Manžel(ka) 7) : Rodiče 8) : Bydliště

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR

Sociálního programu Federace strojvůdců ČR Zásady Sociálního programu Federace strojvůdců ČR STEPHENSON I. Každý zaměstnanec, který se stane členem odborové organizace Federace strojvůdců ČR, se stává účastníkem Sociálního programu FSČR sociálního

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Situace v Rakousku 2 Právní základ 2 Oprávněné osoby 3 Dávky 3 Další informace 4 Základní

Více