APOLLO, stručný manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APOLLO, stručný manuál"

Transkript

1 1 APOLLO, stručný manuál PŘEHLED ÚLOH: Rozvrh Přehled studentů zapsaných do předmětu, do výuky Uznání výuky Detailní informace o předmětu Editace karty předmětu Nastavení práv k předmětu Hodnocení vypisování termínů, zadání registrace na termíny, zadání zápis hodnocení Obecně k editaci položek v Apollu: Pokud při editaci vznikne v tabulce nový záznam (řádek), nebo se hodnoty v tomto záznamu editují, je nutné tento záznam uložit. V tomto ohledu panuje v Apollu nejednotnost. Zpravidla se u nového řádku na pozici prvního sloupce objeví symbol hvězdičky / tenké velké písmeno I nebo bílý vykřičník na červené ploše. Je potřebné na tento symbol najet myší a poťukat. Někdy postačí pro uložení záznamu v tabulce najet na jiný záznam. Editaci údaje, jenž se nachází v rolovací tabulce, lze dosáhnout dvojím kliknutím na údaj. Modré podbarvení se změní na bílé. Rozvrh (vlastní, vyučujícího, studenta, místnosti) Dostupnost: Všichni uživatelé Modul: Apollo Fakulta Rozvrhy Rozvrh Studenta, Vyučujícího, Místnosti, Studijní skupiny, Ústavu,

2 2 Data jsou poskytována i za minulé akademické roky. Probíhá-li v místnosti výuka i z jiných fakult, je tato výuka v rozvrhu místnosti zobrazena. Najetí myší na plochu rozvrhu a stisknutí pravého tlačítka vyvolá Nastavení (tj. co vše se má zobrazovat). Předvolba Dny se dá s výhodou použít pro optimalizaci tisku rozsáhlých rozvrhů (netiskne se celý týden na 1xA4, ale vybraná skupinu dnů na 1xA4). Tisk je podporován i na velkoformátové tiskárny. Přehled studentů zapsaných do předmětu, do výuky Dostupnost: Garant, správce, vyučující (mající nějaké právo k danému předmětu) Odlehčený modul: vhodný pro vyučujícího: Apollo Výuka Zadávání výsledku předmětu Nastav požadovaný akademický rok (data jsou poskytována i za minulé akademické roky). Vyber požadovaný předmět (záložka Moje předměty ). Aktivuj záložku / tlačítko Seznam studentů. Zobrazí se ZAPSANÍ STUDENTI a jejich závěrečné výsledky. U záložky Moje předměty lze aktivací Oprávnění k předmětu ZZZ (řádek pod tabulkou předmětů) získat informaci o mých právech k předmětu. U záložky Seznam studentů, lze aktivací Detaily hodnocení a kvalifikace studenta XY + foto (řádek pod tabulkou studentů) získat Dílčí hodnocení studenta. Plný modul: vhodný pro garanta: Apollo Výuka Předměty Nastav požadovaný akademický rok (data jsou poskytována i za minulé akademické roky). Vyber požadovaný předmět (záložka Moje předměty ). Aktivuj záložku Seznam studentů. Zobrazí se ZAPSANÍ STUDENTI a jejich závěrečné výsledky, lze zobrazit i ZAREGISTROVANÉ STUDENTY.

3 3 U záložky Seznam studentů, lze aktivací Detaily hodnocení a kvalifikace studenta XY + foto (řádek pod tabulkou studentů) získat Dílčí hodnocení studenta. Během provádění zápisů studentů doporučuji v rolovací tabulce s předměty k výchozímu nastavení zobrazovaných sloupců: o Počet aktuálně zapsaných studentů (student má předmět zapsán, zápis je potvrzen na SO. o Počet studentů kteří mají předmět zaregistrovaný (student si předmět zaregistroval (projevil o něj zájem), jde o jarní registrace) o přidat i sloupec Počet registrací v indu. plánu (student má předmět zapsán, ale zápis ještě není potvrzen, jde o zápisy probíhající před zahájením akademického roku, hodnota se v průběhu zápisu mění). Uznání výuky Dostupnost: Garant, správce Modul: Apollo Výuka Předměty Vyber akademický rok, minulý / stávající. Vyber předmět (záložka Aktuální předměty ). Jdi na záložku Seznam studentů Povol editaci (zatržítko) a zvol: o Zaregistrovaní studenti o Zapsaní studenti, vyber záložku Skupiny, vyučování (nachází se u pravého okraje okna) V seznamu vyber požadovaného studena. Uznání výuky potvrď tlačítkem Uznat vyučování. o Z nabídnutého seznamu typu výuk (přednáška, laboratorní cvičení, ), vyber jen typ výuk ve kterých výuku uznáváš (zatím nelze uznávat Hodnocení ). o Do textového pole dopiš Důvod uznání. Při použití seznamu studentů z minulého akademického roku, lze získat informace nejen o celkovém hodnocení studenta, ale i o dílčích hodnoceních (tj. vypsané domácí úkoly, písemné testy, ). Je vhodné, při uznávání výuky, přihlédnout k těmto informacím. Tyto informace se získají aktivací detailu o studentovi (viz dole Detail hodnocení a kvalifikace studenta XY + foto ).

4 4 Detailní informace o předmětu Editace karty předmětu Dostupnost: Zaměstnanci fakulty (pouze prohlížení) Garant, správce (editace) Modul: Apollo Výuka Předměty Detaily pro jednotlivé záložky: Aktuální předměty, při a aktivaci detailu Detail předmětu ZZZ. (pod tabulkou Předměty) jsou zobrazeny další informace o předmětu Pro značný rozsah není uveden jejich výčet. Některé informace může garant editovat. Seznam studentů umožňuje efektivně pracovat se studenty registrovanými / zapsanými do předmětu. - Vyučujícím je určen modul Apollo Výuka Zadávání výsledků - Práce jsou seskupeny pomocí záložek Zápočet, zkouška a Skupiny, vyučování (nachází se u pravého okraje okna). o Prohlížení studentů podle: Zapsaní, Zaregistrovaní, Vyučování, Vyučujících, o Prohlížení studentů podle Vypsaných termínů o U studentů lze: uznávat výuku, přehazovat je v rámci výuk, (viz samostatný CÍL) o Studenty lze dopisovat do termínů, rušit jejich registraci v termínech. (viz samostatný CÍL) o Studentům lze zapisovat dílčí / závěrečná hodnocení, zápočty (viz samostatný CÍL) Zkoušky, projekty umožňuje správu Hodnocení, Termínů, Zadání (viz samostatný CÍL). Rozvrhové jednotky (je popisována záložka nahoře, nad rolovacím seznamem předmětů), při aktivace detailu Detaily rozvrhové jednotky RRR (pod tabulkou Rozvrhové jednotky) je umožněn přístup k zobrazení / editaci Osnovy. Práva umožňuje vytvořit seznam osob mající právo k předmětu a u těchto osob nastavit jednotlivá práva (viz samostatný CÍL). Hodnoty, které lze editovat jsou podbarveny bíle.

5 5 Nastavení práv k předmětu Dostupnost: Garant, správce Modul: Apollo Fakulta Předměty záložka Práva U osob mající vztah k předmětu lze nastavit určitý typ práva. Garant přidává / odebírá další osoby a stanovuje jejich práva. Je-li u práva uveden text - vyučující je udělené právo vztaženo pouze na studenty, jenž tato osoba vyučuje. Seznam osob mající právo se vytváří automaticky, přetáhnutím informací z předešlého akademického roku. Do tohoto seznamu jsou též automaticky přidáni i nový vyučující (zapsaní k výukám při vytváření rozvrhu), prozatím bez práv. Jedna osoba může být v seznamu i několikrát, s různými typy právy (pozor na zbytečné kombinace, např. osoba XX právo udělit zápočet a stejná osoba XX právo udělit zápočet vyučující). Barvy semaforu: - Modrá garant, správce předmětu (nepřidělovat žádná, má automaticky veškerá práva) - Zelená osoba mající právo - Červená osoba mající nějaký vztah k předmětu, ale bez práv. Hodnocení vypisování termínů, zadání Pro zadání semestrálních / bakalářských / diplomových prací slouží modulu Závěrečné práce! Dostupnost: Garant, Správce Modul: Apollo Výuka Zadávání výsledku předmětu Záložka Zkoušky, projekty Vytvoř požadovaný/é typy Hodnocení (domácí úkol, písemný test, zápočet, písemná část ústní závěrečné zkoušky, ). U Hodnocení, vyplň požadované údaje (např. body min max, ). K Hodnocením vytvoř Termín/y. U Termínů nastav min max počet studentů, začátek - konec, místo konání, zkoušejícího, zobrazování termínu studentům, od kdy do kdy se mohou do termínu studenti zapisovat, do kdy odhlašovat. Tlačítky se šipkami (nahoru / dolu), uprav pořadí vytvořených Hodnocení / Termínů. Tlačítka jsou vpravo u tabulky.

6 6 U požadovaných Hodnocení vytvoř Zadáni. Hodnocení registrace na termíny, zadání Dostupnost: Garant, Správce Modul: Apollo Výuka Zadávání výsledku předmětu záložka Seznam studentů. Povol si editaci (zatržítko). Vyber požadovaný typ hodnocení (levá část obrazovky (písemný test, zápočet, ústní část závěrečné zkoušky, ). Z nabízených termínů vyber požadovaný termín, je nabízena i možnost Nezaregistrováni na žádný termín. Vyber záložku Termín (nachází se u pravého okraje okna). Pomocí tlačítek: Zaregistrovat na tento termín, Odhlásit z tohoto termínu, Potvrdit registraci, Prohodit studenty proveď požadované úkony. V seznamu studentů registrovaných na termín lze zobrazit i studenty neregistrované na žádný termín (budou mít červenou tečku) pomocí zatržítka nahoře nad rolovací tabulkou se studenty. Kontroly informující o překonání max. počtu studentů v Termínu a časech registrací jsou jen informativní. Studentům je (mimo Apollo) umožněn elektronický zápis do termínů: předmětu který mají zapsán, u kterého je nastaveno Zobrazovat termín, do stanoveného maximálního počtu, ve stanoveném časovém období. Postup bude popsán v informacích pro studenty. Hodnocení zápis hodnocení POZOR: Známka je určena z celkového počtu bodů, ale též musí nějaký bod být získán minimálně z jednoho z těchto hodnocení: (písemná část závěrečné zkoušky, ústní část závěrečné zkoušky, zkouška, klasifikovaný zápočet) Celkový počet bodů nelze editovat, je dán součtem z jednotlivých hodnocení.

7 7 Pokud byl student na více termínech, je do součtu bodů za předmět brána poslední hodnota, ne ta nejlepší, bere se i NULA! Toto nastává např.: student si zapíše další termín, protože nezná výsledek z předchozího, nebo si výsledek chce opravit, ale pak se nedostaví. Dostupnost: Garant, Správce, vyučující (mající nějaké právo k danému předmětu) Modul: Apollo Výuka Zadávání výsledku předmětu záložka Seznam studentů. Povol si editaci (zatržítko). Vyber požadovaný typ hodnocení (levá část obrazovky (písemný test, zápočet, ústní část závěrečné zkoušky, ). Z nabízených termínů vyber požadovaný termín, je nabízena i možnost Nezaregistrováni na žádný termín. Vyber záložku Hodnocení (nachází se u pravého okraje okna). Nastav kdo klasifikuje a kdy. Zapiš bodové hodnocení. Hodnocení lze zapsat jen studentům registrovaných na termín, nebo je potřebné aktivovat zatržítko Zobrazit i nepřihlášené studenty nahoře nad rolovací tabulkou se studenty. Tito studenti jsou v seznamu registrovaných studentů odlišení červenou tečkou. Při zápisu hodnocení těmto studentům, budou tito studenti automaticky zaregistrováni do termínu. Aktivací detailu Detaily hodnocení a kvalifikace studenta XXX (pod rolovací tabulkou se studenty) je zobrazeno veškeré hodnocení vybraného studenta.

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Vypsání zkouškového termínu

Vypsání zkouškového termínu Vypsání zkouškového termínu 1. Pro vypsání zkouškového termínu či termínu zápočtu zvolte (po přihlášení do Osobní administrativy UIS) v základní nabídce v modulu Moje výuka možnost Záznamník učitele. 2.

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11 v aplikaci AME ve verzi 1.11 v kartě zaměstnance lze evidovat celou řadu nových údajů: titul před jménem, titul za jménem, bydliště, měsíční plat, telefon, mobil, zaměstnán od, číslo účtu a pojišťovna.

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

eportál dodavatelů externí část

eportál dodavatelů externí část eportál dodavatelů externí část 2012 VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Verze manuálu 2.0 1. Základní informace o aplikaci... 1 1.1 Použité zkratky... 1 1.2 Dostupnost aplikace... 2 1.3 Členění hlavní nabídky...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky I. Přihlášení II. Nastavení změna hesla III. Sběr dat IV. Sestavy V. Export Excel VI. Komentář VII. Duplicity žáků Od jarního sběru

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více