ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od do

2 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV Schváleno: Akademickým senátem ARC VŠPSV dne 20. dubna 2007 a Akademickou radou ARC VŠPSV dne 26. dubna 2007 Academia Rerum Civilium Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. Kolín, 10. května 2007

3 2 OBSAH 1. Úvod Údaje o vysoké škole Organizační struktura vysoké školy Zastoupení školy v reprezentaci českých vysokých škol Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy 5 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ Řízení vysoké školy Přístup ke vzdělání, prostupnost, celoživotní vzdělávání Zájem o studium na vysoké škole Studenti v akreditovaných studijních programech Absolventi vysoké školy Neúspěšní studenti na vysoké škole Kreditní systém Poplatky za studium Odborná spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Rozvoj výzkumné a tvůrčí činnosti Materiální, technické a informační zajištění Investiční aktivity vysoké školy Infrastruktura výzkumu a vývoje na národní a mezinárodní úrovni KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Znevýhodněné skupiny na vysoké škole Mimořádně nadaní studenti Partnerství a spolupráce Ubytovací a stravovací služby INTERNACIONALIZACE Strategie vysoké školy v oblasti mezinárodní spolupráce Mobilita studentů, akademických pracovníků a další mezinár. aktivity ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA VŠ Systém hodnocení kvality vzdělávání na vysoké škole Vnitřní hodnocení Vnitřní hodnocení studenty vysoké školy Vnější hodnocení Hodnocení akreditační komisí Výsledky hodnocení vysoké školy ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY Rozvoj školy v roce Nástroje prezentování rozvoje vysoké školy Projekty Evropského sociálního fondu ZÁVĚR Shrnutí podstatných skutečností z výroční zprávy Silné a slabé stránky školy (SWOT analýza) Návrhy na řešení problémů vysoké školy Dlouhodobý záměr 23 PŘÍLOHY TABULKOVÁ ČÁST 25

4 3 1. ÚVOD 1. 1 Údaje o vysoké škole Academia Rerum Civilium Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. v Kolíně (ARC VŠPSV) zahájila svou činnost jako 29. soukromá vysoká škola v České republice na základě udělení státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu ze dne 7. června ARC VŠPSV je samostatným vzdělávacím a výzkumným pracovištěm se specializací na politické vědy. Přehled základních údajů o ARC VŠPSV: Úplný název Academia Rerum Civilium Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. Používaná zkratka názvu ARC VŠPSV Adresa sídla společnosti U Křižovatky 262, Kolín IV Adresa sídla školy Ovčárecká 312, Kolín V Další kontaktní údaje Tel.: Fax: URL: Údaje o státním souhlasu , č.j / Rektor Doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. Členství ARC VŠPSV Asociace soukromých vysokých škol Rada vysokých škol (pozorovatel studentská část) Česká společnost pro politické vědy Český komitét pro vědecké řízení 1. 2 Organizační struktura vysoké školy Od akademického roku 2006/ 2007 změnila ARC VŠPSV významně svou organizační strukturu. Vznikly katedry a další pracoviště vysoké školy.

5 4 Graf Organizační struktura vysoké školy Valná hromada společnosti Jednatel společnosti REKTOR Akademická rada Akademický senát Disciplinární komise pro studenty Kolegium rektora Prorektor Ředitel Rektorát Vedoucí kateder Katedry Vedoucí výzkumných center Výzkumná centra Vedoucí výzkumných týmů Výzkumné týmy

6 Zastoupení školy v reprezentaci českých vysokých škol ARC VŠPSV je členkou Asociace soukromých vysokých škol. Mnozí akademičtí pracovníci jsou v oborových, vědeckých či akademických radách českých a slovenských vysokých škol Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy V akademickém senátu ARC VŠPSV jsou z celkového počtu 9 členů 2 ženy (z nich jedna zastupuje studenty, jedna akademické pracovníky). Ze čtyř kateder vedou dvě katedry ženy, ze dvou výzkumných týmů jeden vede žena. Jednatelkou ARC VŠPSV je rovněž žena. ARC VŠPSV tak má paritní zastoupení žen a mužů ve vedení školy. 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 2. 1 Řízení vysoké školy Princip řízení ARC VŠPSV nezaznamenal v roce 2006 žádnou podstatnou proměnu. Změnou statutu školy došlo ke zpřesnění pravomocí jednotlivých osob ve vedení školy. Po volbách do akademického senátu nedošlo k žádné personální obměně ve vedení senátu. V roce 2006 došlo k výměně osoby prorektora. Za PhDr. Zdeňka Zbořila, který odešel ze zdravotních důvodů do starobního důchodu, nastoupil doc. PhDr. Jiří Bystřický, CSc., Ph.D.. Po celý rok 2006 zasedalo pravidelně kolegium rektora, které operativně řeší otázky chodu školy a je významným poradním orgánem rektora. V případě předložení nějakého významného návrhu, projedná tento návrh nejprve kolegium rektora, následně akademický senát školy a nakonec akademická rada Přístup ke vzdělání, prostupnost, celoživotní vzdělávání Významnou pozornost věnuje ARC VŠPSV celoživotnímu vzdělávání. V rámci kurzů Akademie třetího věku a volného času studovalo na ARC VŠPSV v roce 2006 téměř 500 posluchačů, ARC VŠPSV se stala přední českou vysokou školou v počtu posluchačů třetího věku (naši vysokou školu navštěvuje přibližně

7 6 8% občanů města Kolína ve věku nad 55 let). K dalšímu vzdělávání kolínských občanů přispívá škola i tím, že organizuje pravidelné veřejné přednášky. Prostupnost mezi ARC VŠPSV a ostatními školami je velmi dobrá. Studenti z ARC VŠPSV přestupují na jiné vysoké školy, naopak studenti z jiných vysokých škol přestupují ke studiu na ARC VŠPSV Zájem o studium na vysoké škole Přijímací řízení na ARC VŠPSV proběhlo v již tradičních dvou termínech. O studium na ARC VŠPSV je od vzniku školy přibližně stejný zájem, odpovídající předpokládaným počtům, se kterými pracovali zakladatelé školy při žádosti o udělení státního souhlasu. S výjimkou prvního roku 2003, kdy z důvodů netradičního zahájení výuky v měsíci listopadu nastoupilo celkově 85 studentů, neklesl v letech 2004, 2005 a 2006 počet studentů prvního ročníku pod plánované počty. Potěšitelné je, že zájem o studium v prezenčním studiu začínají projevovat více absolventi výběrových středních škol a naši vysokou školu si vybírají z důvodu zájmu o studium na ARC VŠPSV. Zároveň škola vítá zájem o studium v kombinovaném studiu ze strany pracovníků veřejné správy (ministerstva, Parlament ČR, městské a krajské úřady atd.) a institucí politického systému (politické strany apod.) Studenti v akreditovaných studijních programech ARC VŠPSV realizuje vzdělávání v akreditovaném bakalářském studijním programu Politologie v prezenční a kombinované formě studia. Počty studentů jsou stabilní, odrážejí (poprvé v historii školy) plné zaplnění všech ročníků Absolventi vysoké školy V roce 2006 uzavřela ARC VŠPSV vzdělávací cyklus prvních studentů školy. Promocí se zúčastnilo prvních sedm absolventů (čtyři v prezenčním a tři v kombinovaném studiu).

8 7 Ani jeden z absolventů ARC VŠPSV nezůstal nezaměstnaný. Tři absolventi v kombinované formě studia pokračují ve své práci na stávajícím pracovišti, tři absolventi v prezenční formě studia studují na jiných vzdělávacích pracovištích (z nich jeden v zahraničí, v Bruselu), jeden absolvent nastoupil do svého prvního zaměstnání (do vedoucí pozice v oblasti lidských zdrojů v mezinárodní firmě) Neúspěšní studenti na vysoké škole I v roce 2006 ukončilo z důvodů neúspěšnosti studium na ARC VŠPSV několik studentů. Studijní neúspěšnost je nižší v prezenční formě studia, vyšší v kombinované formě. Důvodem předčasného ukončení studia jsou nejčastěji pracovní problémy, rodinné problémy a v případě přibližně 40% studentů odchází pro špatné studijní výsledky Kreditní systém Škola využívá kreditní systém podle vzoru ECTS. Tento systém umožňuje mobilitu studentů a uznávání jejich studijních výsledků. Je vhodný i pro vnitřní kontrolu studia, při nezískání určitého počtu kreditů je studentovi studium ukončeno pro neplnění studijních povinností Poplatky za studium V akademickém roce činila výše školného pro prezenční studium Kč (pro studenty, kteří nastoupili ke studiu v roce 2003 pak Kč), pro kombinované studium pak Kč (třetí ročník), Kč (druhý ročník) a Kč (první ročník). Inflační doložka nebyla u studentů uplatněna, škola garantuje stejnou výši školného po celé období studia Odborná spolupráce vysoké školy s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou sférou ARC VŠPSV od počátku své existence úzce spolupracuje s městem Kolínem, Kolín je dynamicky se rozvíjející město, kde se vysoká škola stala významným centrem vzdělávání i společenského života. Spolupráci podtrhuje i fakt, že starosta města Kolína je členem akademické rady vysoké školy a ředitel ARC VŠPSV je členem správní rady Stipendijního nadačního fondu města Kolína. Zástupci města Kolína se pravidelně účastní akcí vysoké školy.

9 8 Spolupráce s městem je pro naši vysokou školu velmi cenná. Neomezuje se však jen na symbolickou podporu či reprezentativní okamžiky. Město Kolín úzce spolupracuje s ARC VŠPSV i na odborných aktivitách, například na práci výzkumného týmu Volby a volební chování. ARC VŠPSV připravila v předvolebním období před sněmovními volbami 2006 opět volební elektronickou poradnu. Každý zájemce se mohl (obdobně jako při volbách do Evropského parlamentu v roce 2004) zeptat odborníků naší školy na všechny otázky, které souvisely s volbami, volebními principy či s přepočítáváním hlasů na mandáty. Volební poradna odpověděla na 46 dotazů, které se nejvíce týkaly přepočítávání hlasů na mandáty. Poradnu využilo i několik studentů vysokých a středních škol. Na jaře 2006 navštívil školu hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl. Vedle prohlídky školy se konala i diskuse se studenty a posluchači Akademie třetího věku a volného času. V roce 2006 se ARC VŠPSV podílela na projektu občanského sdružení Athinganoi Politický výcvik pro romské ženy. Projekt, na jehož realizaci se podílel Úřad vlády České republiky a Heinrich-Böll-Stiftung, byl zaměřen na zvýšení kvalifikace romských žen a jejich participace na politické činnosti v regionech. Tři účastnice kurzu kandidovaly v komunálních volbách. Projekt významně přispěl k integraci romské komunity do života české občanské společnosti. Jednou z nejvýznamnějších aktivit, kterou ARC VŠPSV realizovala v roce 2006, byl projekt Evropská unie pro školský management. Tento projekt, podpořený Odborem pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky, přinesl možnost vzdělávání v oblasti evropské integrace všem ředitelům a zástupcům školských managementů z českých základních, středních a vyšších odborných škol. Na realizaci projektu se podílelo sedm pracovníků školy po dobu tří měsíců. Škola se na vzdělávání zástupců školských

10 9 managementů podílí i nadále a od provozuje na vlastní náklady e-learningový portál EU pro školský management. Zástupci ARC VŠPSV přispěli i k popularizaci odborných problémů, zejména ve volebním období. Odborníci školy objasňovali sdělovacím prostředkům některé problémy a otázky, které souvisely s volebním procesem. Úspěch Akademie třetího věku a volného času přispěl k tomu, že odborníci školy se podílejí i na přednáškách v regionu. V akademickém roce 2006/ 2007 jsou realizovány přednášky zabezpečované naší vysokou školou s názvem Hádanky minulosti ve Vzdělávacím centru Pečky, centru mikroregionu Pečecka Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků K se na výuce podíleli tito akademičtí pracovníci (v závorce uveden rozsah a typ pracovního poměru) Profesoři: prof. PhDr. Ľudmila Malíková, Ph.D. prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc. prof. PhDr. Jan Škaloud, CSc. prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc. (0,5 VPP) (DPP) (1,0 HPP) (1,0 HPP) Docenti: doc. PhDr. Miloslav Bednář, CSc. doc. PhDr. Jiří Bystřický, CSc., Ph.D. doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. (0,75 VPP) (1,0 HPP) (0,75 VPP) (0,5 VPP) (1,0 HPP) (1,0 HPP) (0,75 VPP) Odborní asistenti a lektoři: JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (0,25 PP) (DPP)

11 10 PhDr. Jiří Charbuský, CSc. Ing. Dana Kašparová PhDr. Jan Kalous Mgr. Jana Mikšovská Dr. Ján Mišovič, CSc. Mgr. et Mgr. Marcel Pikhart, Ph.D. Madelein Rouschmayer, M.A. Bc. Iva Součková PhDr. Vladimír Srb Ing. Soňa Španielová, DMS. JUDr. Mgr. Jan Wintr, Ph.D. PhDr. Zdeněk Zbořil Mgr. Klára Zubíková (DPP) (DPP) (0,25 VPP) (1,0 HPP) (DPP) (0,5 VPP) (0,5 HPP) (0,5 HPP) (1,0 HPP) (DPP) (DPP) (1,0 HPP) (1,0 HPP) Průměrný věk profesorů je 67 let, průměrný věk docentů je 52 let, průměrný věk odborných asistentů je 36 let. Toto věkové složení garantuje postupný odborný růst docentů a zejména odborných asistentů a zároveň ukazuje na stabilizovanou hierarchii akademického obsazení vysoké školy Rozvoj výzkumné a tvůrčí činnosti a posílení vazby mezi výzkumnou a vzdělávací činností ARC VŠPSV od počátku své existence významně dbá na rozvoj výzkumné činnosti. Jako první české politologické pracoviště fungovalo od ledna 2006 při škole Centrum pro studium lidských práv a radikalismu pod vedením dlouholetého soudního znalce a pedagoga, prorektora ARC VŠPSV PhDr. Zdeňka Zbořila. Centrum se zaměřuje na studium projevů intolerance, politického extremismu, lidských práv a porušování těchto práv atd.. Chce být především studijním pracovištěm, nabízet všem zájemcům materiály a konzultace z výše uvedené oblasti. Centrum od svého vzniku spolupracuje s Informační kanceláří Rady Evropy v Praze, ale i dalšími pracovišti. V roce 2006 pracovaly při škole dva výzkumné týmy: 1) Volby a volební chování v ČR a SR realizuje projekty s cílem sledovat zejména faktory, které ovlivňují účast ve volbách v ČR a v SR od voleb do

12 11 krajských samospráv v ČR v roce Na projektu spolupracují: Městský úřad Kolín, Katedra politologie Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně, Katedra politologie Univerzity Cyrila a Metoděje v Trnavě. Vedoucí týmu: Mgr. Petra Hirtlová, odborná pracovnice ARC VŠPSV. 2) Výzkumná skupina Mayský kalendář - ARC VŠPSV uzavřela v prosinci 2005 dohodu s výzkumným týmem Mgr. Vladimír Böhm Ing. Bohumil Böhm o spolupráci při výzkumu mayského kalendáře. Bratři Böhmové jsou uznávanými odborníky v oblasti výzkumu mayského kalendáře, jejich více než dvacetileté bádání přineslo rozluštění dosud neodhalených znaků kalendáře staré mayské civilizace. Badatelé pravidelně publikují v českém a světovém odborném tisku. Vedoucí týmu: Mgr.Vladimír Böhm, předseda akademického senátu školy Vedle výzkumných skupin realizují i další akademičtí pracovníci výzkumnou činnost. Výsledky výzkumné činnosti jsou pravidelně prezentovány na mezinárodních vědeckých konferencích. Od svého vzniku do uspořádala ARC VŠPSV tyto mezinárodní vědecké konference: 2004: Politické strany v České republice přítomnost a perspektivy Rok 1989: konec i začátek 2005: Slovensko české vztahy po roce : Lidská práva a svobody v demokratické společnosti České volební principy v proměnách času Vedle mezinárodních vědeckých konferencí pořádá ARC VŠPSV i další odborné či diskusní akce, v roce 2006 to byly tyto: Diskuse s náměstkem místopředsedy vlády České republiky Mgr. Radkem Špicarem Diskuse s poslankyní Parlamentu ČR PhDr. Kateřinou Jacques Diskuse s poslancem Evropského parlamentu MUDr. Milanem Cabrnochem

13 12 Diskuse s hejtmanem Středočeského kraje Ing. Petrem Bendlem Diskuse s šéfredaktorkou české verze časopisu Rusko v globální politice Natalií Sudljankovovou Významnou aktivitou v oblasti tvůrčí činnosti bylo realizování projektu Evropská unie pro školský management. Projekt, podpořený Odborem pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky, byl zaměřen na vzdělávání zástupců školských managementů ve třech oblastech: 1) v historii a institucích Evropské unie 2) v současných otázkách EU ( EU v roce 2006 ) 3) v otázkách fondů, školství a využití eurofondů pro české školství. Samotný projekt měl čtyři části: 1) vydání informačního sešitu EU pro školský management, 2) proškolení účastníků z řad vedení českých škol ve všech krajských městech České republiky (celkem 6 dnů v každém městě), 3) vytvoření informačních internetových stránek a 4) vytvoření a provozování e-learningového portálu. Projekt byl realizován v měsících říjen prosinec 2006, lektory projektu byli: rektor školy doc. PhDr. Ján Liďák, CSc., prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc., doc. PhDr. Miloslav Bednář, CSc., ředitel školy PhDr. Vladimír Srb, vedoucí Centra pro studium lidských práv a radikalismu PhDr. Zdeněk Zbořil. Do projektu byli zapojeni i další odborní pracovníci školy (vedoucí výzkumného týmu Volby a volební chování Mgr. Petra Hirtlová či správce sítě Bc. Jakub Hollas). Do projektu byl zapojen i absolvent ARC VŠPSV pan Bc. Petr Balšánek. Za výrazné úspěchy výzkumné činnosti lze považovat i to, že se do výuky aplikují poznatky z výzkumné práce. V předmětech Aktuální politické problémy či Politické systémy Československa a České republiky byly aplikovány poznatky z volebních výzkumů. Aplikace poznatků Centra pro studium lidských práv a radikalismu zaznamenala škola zejména ve zvýšeném zájmu o vytvoření diplomových prací. V roce 2006 zpracovávalo ve spolupráci s tímto centrem své diplomové práce celkem pět studentů školy.

14 13 Výstupy z výzkumu byly prezentovány i na dvou mezinárodních vědeckých konferencích ARC VŠPSV. Dvoudenní konference Lidská práva a svobody v demokratické společnosti přinesla zajímavé diskuse k otázkám lidských práv. Této konference, která se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysla Sobotky, se zúčastnili odborníci ze všech zemí tzv. visegradské skupiny (Polska, ČR, SR a Maďarska). Výstupy z práce výzkumného týmu Volby a volební chování se prezentovaly na konferenci České volební principy v proměnách času Materiální, technické a informační zajištění, dostupnost informačních zdrojů a rozvoj informační infrastruktury Knihovna ARC VŠPSV (s názvem Knihovna Theodora Syllaby) má ve svém fondu více než titulů knih a časopisů. Za rok 2006 zaznamenala škola opět přírůstek několika set titulů. ARC VŠPSV odebírá pravidelně odborná periodika, např. Politologický časopis, Politologickou revue, Sociologický časopis, Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politiku a řadu dalších. Na rozvoj knihovního a časopiseckého fondu bylo vyčleněno více než Kč, což obdobně jako v roce 2005 překročilo předem plánovaný rozpočet školy. Knihovna se v roce 2006 zaměřila především na získávání nových titulů, pokud je to v možnostech knižního trhu, zakupuje knihovna několik výtisků od každého zakoupeného titulu. Tím se zvyšuje počet titulů, které lze studentům zapůjčit absenčně. Knihovna rozšířila počet hodin, kdy ji mohou studenti navštívit. Velké investice vložila škola do počítačového vybavení. Již v roce 2005 zmodernizovala počítačovou studovnu s novými počítači. V roce 2006 došlo k výměně starých monitorů, k již byla škola vybavena více než polovičním množstvím LCD monitorů. Zároveň byly odstraněny všechny starší počítače, ve škole tak nyní není ani jeden počítač starší 2 let. Novinkou bylo zavedení Wi-Fi signálu po celé budově školy. Přístup na internet tak mají i studenti s vlastním notebookem a mohou svou vlastní techniku využívat i během výuky.

15 14 K vylepšení technického zabezpečení došlo v mnoha učebnách. V aule byl instalován dataprojektor s plátnem v hodnotě více než Kč, byla dokoupena další audiovizuální technika. K mohou všichni vyučující odborných předmětů využívat dataprojektory či jakoukoliv jinou techniku souběžně. Velmi podstatnou změnu zaznamenal informační systém vysoké školy. Od září 2006 je v provozu Webový informační systém, jehož autorem je správce sítě ARC VŠPSV Bc. Jakub Hollas. Systém umožňuje studentům nejen získávat informace k předmětům (sylaby, studijní materiály, studijní opory atd.), ale umožňuje jim hlásit se na zkoušky, diskutovat v rámci diskusních fór ke všem předmětům nebo získávat informace o rozvrhu. Se systémem mohou zároveň pracovat i všichni vyučující, kteří mohou samostatně okamžitě vkládat do systému své dokumenty. Tím se zrychluje komunikace a systém umožňuje studentům přijímat rychleji podstatné informace ke studiu Investiční aktivity vysoké školy Budova škola patří akciové společnosti Ferostav, budova je škole pronajata na 20 let s tříletou výpovědní lhůtou. Majitel budovy investuje do svého objektu po dohodě se školou významné částky. V roce 2006 došlo k poslední výměně všech starých oken, v celé budově školy jsou nyní nová plastová okna. V roce 2007 bude zahájena rekonstrukce fasády budovy školy, tím dojde k završení vnější rekonstrukce budovy. ARC VŠPSV investuje do vybavení školy. V celé škole je moderní nový nábytek, v učebnách je vybavení přizpůsobeno potřebám místností (jinak jsou vybaveny jazykové učebny, jinak přednáškové posluchárny). Nové vybavení mají i prostory pro akademické pracovníky (ve druhém poschodí byly renovovány na náklady školy i podlahy a osvětlení kanceláří akademických pracovníků). O budovu školy se za ARC VŠPSV stará stálý správce budovy, který při nahlášení jakékoliv závady na budově zajistí její okamžité odstranění. V roce

16 byl provoz budovy bezproblémový, všechny nedostatky byly obratem odstraněny, výuky ani jiných aktivit školy se tyto závady nedotkly Infrastruktura výzkumu a vývoje na národní a mezinárodní úrovni Na národní úrovni zorganizovala ARC VŠPSV jednu z pěti největších odborných akci roku 2006 v oboru politologie (mezinárodní vědeckou konferenci Lidská práva a svobody v demokratické společnosti ) a díky aktivitám kolínské pobočky České společnosti pro politické vědy zorganizovala jeden panel v rámci III. kongresu českých politologů v září 2006 v Olomouci. Na tomto kongresu se i další odborníci školy účastnili i dalších panelů. Mezinárodně je škola zapojena zejména do projektů visegradské skupiny. Vedle již zmiňované konference o lidských právech se škola podílí na projektu Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře Vývoj v zemích V4 v letech PhDr. Zdeněk Zbořil se stal spoluředitelem projektu Ekonomické univerzity v Bratislavě. 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 3. 1 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců ARC VŠPSV významně dbá na kvalitní sociální podmínky studia všech studentů, zejména v prezenční formě studia. Do nečekaných finančních problémů se dostalo v roce 2006 několik studentů. Všem vyšla škola vstříc v řešení jejich mimořádně tíživé situace. Jednomu studentovi byla prominuta částka za jeden akademický semestr při splnění podmínky řádného dokončení studia v termínu. Tuto podmínku student splnil. Několik studentů splácí studium postupně, jiným byla platba odložena. Vstříc vychází vedení vysoké školy rovněž všem zaměstnancům vysoké školy (například všichni TH pracovníci mají o týden delší dovolenou než nařizuje zákoník práce) Znevýhodněné skupiny na vysoké škole Mimořádný význam věnuje škola znevýhodněným uchazečům o studium na vysoké škole a následně všem studentům. Na škole studuje několik osob se zdravotním postižením (jeden je již i absolventem), míra jejich postižení dosud

17 16 nekladla na školu materiální nároky či potřeby stavebních úprav. Tři studenti pocházeli z menšinového prostředí, jejich integrace mezi většinovou část studentů proběhla bez jakéhokoliv problému Mimořádně nadaní studenti Na škole studují i mimořádně nadaní studenti. Jeden z nich, pan David Adamec, se stal prvním kolínským vysokoškolským studentem, který získal ocenění Nejlepší student roku v květnu 2006 a byl oceněn finanční odměnou. Další mimořádně nadaní studenti se úspěšně ucházeli o udělení prospěchového stipendia. V roce 2006 bylo toto stipendium uděleno celkem pěti studentům prezenční formy studia. Studenti se účastní i výzkumné činnosti, spolupracují na projektech Centra pro studium lidských práv a radikalismu a výzkumného týmu Volby a volební chování Partnerství a spolupráce Na škole vládne tvůrčí atmosféra spolupráce. Studenti se dobrovolně podílejí na všech odborných akcích školy, pomáhají s organizací mezinárodních konferencí a seminářů. I díky kvalitnímu fungování akademického senátu dokáží studenti formulovat své dotazy a připomínky k vedení školy a nebojí se vyjádřit své kritické názory Ubytovací a stravovací služby Vzhledem k tomu, že významná část studentů prezenční formy studia má trvalé bydliště ve vzdálenosti více než 100 km od sídla školy, zajistila ARC VŠPSV všem zájemcům ubytování v Kolíně v ceně Kč měsíčně. Nabídku ubytování využili studenti všech ročníků prezenčního studia. K stravování mohou studenti využívat buď občerstvení v budově školy nebo veřejnou jídelnu, která sídlí 100 metrů od školy (kompletní polední menu do 50 Kč). Činnost školního bufetu i nadále zůstává problematickou a vedení školy s ní není příliš spokojeno.

18 17 4. INTERNACIONALIZACE 4. 1 Strategie vysoké školy v oblasti mezinárodní spolupráce ARC VŠPSV rozvíjela v roce 2006 spolupráci se svými dosavadními partnery a navazoval kontakty s dalšími pracovišti. Mezi spolupracující instituce patří: Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Vysoká škola ekonomie a managementu veřejné správy v Bratislavě, Vysoká škola ekonomická ve Varšavě, Univerzita v Segedínu, Vysoká škola společenských věd v Poznani, Ústav politických věd Slovenské akademie věd, Bratislava. Od listopadu 2006 se škola snaží navázat spolupráci s institucemi v anglicky mluvících zemích (spolupráce by měla být uzavřena v roce 2007) Mobilita studentů, akademických pracovníků a další mezinárodní aktivity vysoké školy V roce 2006 nebylo možné školu z důvodů reorganizace zapojit do mezinárodních programů, což je hlavním cílem školy v rámci její internacionalizace. Přesto došlo k několika studentským i pedagogickým pobytům. Jedna studentka ARC VŠPSV pobývala do června 2006 na ročním studijním pobytu na univerzitě v Montpelier (Francie). Čtyři studenti se účastnili krátkodobého studijního pobytu na UKF v Nitře (Slovensko). Pět studentů se účastnilo mezinárodního výzkumu voleb (Česká republika + Slovensko 2006). Mezinárodních aktivit se účastní i vyučující školy. Akademický sbor je navíc složen z odborníků nejen z České, ale i Slovenské republiky, což je v rámci malé politologické obce v obou státech více než pochopitelné. 5. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA VYSOKÉ ŠKOLE 5. 1 Systém hodnocení kvality vzdělávání na vysoké škole Systém hodnocení kvality vzdělávání na ARC VŠPSV, obdobně jako v roce 2005, se skládá z několika částí:

19 18 1) vnější hodnocení komparace s jinými vzdělávacími institucemi v ČR a v zahraničí, 2) vnitřní hodnocení rektorátem ARC VŠPSV, 3) vnitřní hodnocení studenty ARC VŠPSV Vnitřní hodnocení Rektorát ARC VŠPSV provádí i pravidelné vnitřní hodnocení. Pravidelně je vyhodnocována účast akademických pracovníků na odborných akcích, jejich publikační činnost a další vzdělávání. Za rok 2006 publikovali v odborném tisku či byli autory monografií téměř všichni akademičtí pracovníci na hlavní pracovní poměr a většina externích spolupracovníků. Pracovníci školy se nadále vzdělávají. V roce 2006 nebyl z důvodů pasivity obnoven pracovní poměr jednomu akademickému a jednomu odbornému pracovníkovi. Škola uskutečnila i kontrolu plnění dlouhodobého záměru a v aktualizaci na léta upravila své priority pro toto období. Hodnocení vysoké školy provádějí rektor, prorektor, ředitel, akademický senát a akademická rada školy Vnitřní hodnocení studenty vysoké školy Hlavním posláním ARC VŠPSV je kvalitní vzdělávání v akreditovaném bakalářském studijním programu. Studenti si placením poplatků za studium kupují i kvalitu výuky, kterou mají možnost ohodnotit při semestrální studentské evaluaci. Na konci každého semestru hodnotili studenti prostřednictvím ankety výuku a odborné znalosti vyučujících, dostatek studijních materiálů či srozumitelnost vyučujících. I když v tomto hodnocení škola jako celek vyznívá velmi příznivě (hodnotí se školskou stupnicí = 1 nejlepší známka, 5 nejhorší známka), škola neobdržela nikdy celkově horší známku než 2, negativní výsledky u vyučujících jsou důležitým kritériem při posuzování další spolupráce školy s akademickým pracovníkem Vnější hodnocení ARC VŠPSV je jediným samostatným českým odborným pracovištěm se specializací na politické vědy. Již při koncipování studijního plánu studijního programu politologie vycházela ARC VŠPSV z kvalitních studijních plánů v ČR (zejména brněnských politologických pracovišť) i v dalších zemích Evropské unie

20 19 (např. Institutu politických věd a žurnalistiky Slezské univerzity Katovice nebo Vysoké školy politických věd v Hamburku). Studijní plán je koncipován tak, aby reflektoval všechny kategorie vnitřního členění oboru podle International Political Science Association (IPSA) a zároveň odrážel aktuální stav vývoje politických věd. ARC VŠPSV pravidelně sledovala změny, ke kterým docházelo u studijních plánů v zahraničí i na prestižních českých pracovištích, a připravuje drobné úpravy studijního plánu pro neakreditační řízení. Z hlediska personálního zabezpečení je ARC VŠPSV na jednom z předních míst v rámci porovnávání politologických pracovišť v ČR i v zahraničí. Na žádném jiném českém politologickém pracovišti nevyučují v jednom bakalářském studijním programu čtyři profesoři a sedm docentů jako na ARC VŠPSV. V personálním zabezpečení škola patří na první místa pomyslného žebříčku českých vysokých škol. I z těchto důvodů se chce ucházet o akreditaci magisterského studijního programu Hodnocení akreditační komisí V roce 2006 proběhlo hodnocení vysoké školy akreditační komisí. Školu navštívila účelová pracovní skupina AK ČR pod vedení prof. PhDr. Vladimíry Dvořákové, CSc.. Komise zkontrolovala materiální, technické a informační zabezpečení školy, promluvila s vedením školy (včetně vedení akademického senátu a zástupci studentů) a rozdala prezenčním studentům dotazník. Výsledek hodnocení není škole znám, rektorát získal pouze návrh na usnesení akreditační komise, ke kterému zaslal rektor školy své stanovisko. Výsledek hodnocení měla schválit AK ČR v září 2006, do schválení této závěrečné zprávy škola žádné oficiální stanovisko s hodnocením neobdržela Výsledky hodnocení vysoké školy Z hodnocení ARC VŠPSV v roce 2006 lze vyvodit především tyto závěry: a) ARC VŠPSV příchodem nového rektora zvýšila dynamiku své práce a rozšířila počet svých odborných aktivit, b) studenti jsou celkově spokojeni s kvalitou výuky, zejména s odbornými znalostmi jednotlivých vyučujících, vyučující, kteří nesplnili odborná očekávání studentů, ze školy odešli,

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Doporučená rámcová osnova

Doporučená rámcová osnova Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2005 V souladu s 21 zákona o vysokých školách je součástí výroční zprávy o činnosti vysoké školy též hodnocení vysoké školy a jeho

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV Schváleno:

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2008 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc., rektor ARC VŠPSV Kolín Schválila:

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. do 31. 12. 2010 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV Academia Rerum

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2008 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2008 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI 2011-2015 1 Předkládá:

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 (textová část) 1 Předkládá: Zpracovali: prof.. PhDr. Ján LIĎÁK,

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006.

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 26. 1. Úvod: Úplný název soukromé vysoké školy: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Používaná zkratka: MVŠO

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projek t: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Platí pro každou přílohu: je nutné vyplnit záhlaví přílohy, tj. název vysoké

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu st.doba titul 2 MgA. Původní název SP Platnost předchozí akred. 31.5.2006 druh rozšíření Typ žádosti prodloužení akreditace Typ studijního

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno září 2007 1) Stručná charakteristika postupu práce Na základě rozhodnutí AK a dle článku 3. jejího Statutu bylo dne 29. 5. 2007 provedeno

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří

Institut politologických studií den otevřených dveří Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více