P-centrum. Plachého Plzeň Tel.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P-centrum. Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325"

Transkript

1 P-centrum Plachého Plzeň Tel.:

2 OBSAH P-centrum, CPPT, o. p. s. 2 Vzdělávací služby P-centra 2 Specializační kurz prevence rizikového chování 3 Tematické semináře 5 Semináře na klíč 8 Implementační kurz pro týmy pedagogů 9 Supervize 10 Metodická podpora a pomoc 11 Informační servis 11 Další služby P-centra 12 Dlouhodobý program primární prevence 13 Roční program primární prevence 13 Interaktivní semináře 13 Program včasné intervence pro třídní kolektivy 13 Individuální a rodinné poradenství 13 Dotazy 14 Kontakt 14 1

3 P-CENTRUM, STŘEDISKO PRIMÁRNÍ PREVENCE, CPPT, O. P. S. V PLZNI Poskytujeme komplexní služby v oblasti specifické primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Ve své činnosti vycházíme ze závazných dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast prevence. Nabízíme preventivní programy a aktivity pro dospívající a třídní kolektivy základních a středních škol, jejich pedagogy a rodiče. Chceme předcházet vzniku, popř. rozvoji rizikového chování, jako je užívání návykových látek a sociální selhávání v oblasti závislostí, vrstevnických a dalších vztahů. Naše aktivity pomáhají dětem i dospělým připravit se na náročné životní situace spojené s obdobím dospívání. Usilujeme o to, aby mladí lidé znali důsledky svých rozhodnutí a přijali za ně zodpovědnost. VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY Cílem poskytovaných vzdělávacích služeb je podpora rozvoje odborných kompetencí, znalostí, dovedností a profesního růstu pedagogů a dalších odborníků z oblasti školství v problematice specifické primární prevence tak, aby mohly být efektivně využity při jejich práci s dětmi a dospívajícími. CPPT, o. p. s. je akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce č. j /

4 SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Jsem školním metodikem prevence řadu let. Chci si doplnit své vzdělání o nové poznatky a informace. Zajímám se o primární prevenci, chci pracovat efektivně. Jsem ve škole nejmladší a dostal jsem funkci školního metodika prevence. Neznám nic. Řeším problémy s dětmi a někdy vůbec nevím, co s nimi. Dvouletý kurz v celkovém rozsahu 255 hodin zaměřený na rozvoj kompetencí školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování. Kvalitní, prakticky zaměřený kurz má za sebou od roku 2009 již dva běhy. Je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tj. odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností podle 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kurz je tvořen těmito semináři a odbornou stáží ve střediscích CPPT, o. p. s.: Primární prevence v podmínkách školy Syndrom rizikového chování dospívajících Legislativní rámec Rodina a komunikace s rodiči Práce se skupinou Plánování, příprava a realizace projektů Krizová intervence Závislosti Sekty Šikana v pedagogickém procesu Kriminalita a delikvence Xenofobie, rasismus, extremismus Systém péče a psychosociálních služeb Komunikace v náročných situacích Stáž - Drogové poradenství ve věznici Stáž - K-centrum Stáž - Program následné péče Stáž - P-centrum Pro úspěšné ukončení kurzu je třeba absolvovat min. 215 hodin vzdělávání a složit závěrečnou zkoušku. Závěrečná zkouška se skládá z přezkoušení z okruhů vzdělávání a obhajoby závěrečné práce. Po úspěšném ukončení studia získá účastník osvědčení o absolvování Specializačního kurzu prevence rizikového chování, díky kterému je možné žádat příplatek za výkon funkce školního metodika prevence dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Lektory kurzu jsou lidé s dlouholetou praxí v oboru a se zkušenostmi se vzděláváním pedagogů. Konkrétně se jedná o tyto lektory: Mgr. J. Bučilová Kadlecová, Mgr. M. Čermáková, MUDr. D. Fránová, PhDr. P. Hrouzek, Ph.D., L. Joanidisová, MUDr. L. Luhanová, Ing. M. Svobodová, Mgr. D. Šedivá, Mgr. D. Špillerová, Bc. J. Václavů, Mgr. K. Vašíčková, Mgr. K. Vodičková, Mgr. R. Vordová, Bc. S. Vroblová Váchalová, Mgr. M. Zabloudilová, Bc. P. Zárybnická a další. S novým školním rokem zahajujeme třetí běh kurzu. Uzávěrka přihlášek je Termín: září 2012 leden 2014 cca 1 krát měsíčně, semináře obvykle v pátek a sobotu Místo: Plachého 6, Plzeň Kapacita: 16 osob Cena: ,- Kč/osoba/celý kurz 3

5 Zpětné vazby absolventů Specializačního kurzu prevence rizikového chování Získané dovednosti a vědomosti jsou důležité a použitelné v další práci školních metodiků prevence. Specializační kurz prevence rizikového chování, mohu jen doporučit. Především pro jeho praktické zaměření a možnost učení se při vzájemném sdílení s dalšími účastníky. Posunula jsem se. Víc přemýšlím o tom, co a jak udělám. Nemám perfektní přehled o všem, ale mám náhled. Kurz byl velmi užitečný, přiblížený maximálně praxi. Díky kurzu u nás na škole vznikl krizový plán, dlouhodobá strategie a ucelený postup při řešení šikany. U minimálního preventivního programu jsem vždy měnila jen datum a to už bych teď neudělala. Po 25 letech praxe potřebuje každý kantor nový podnět, ten kurz určitě přinesl. Mám přehled o práci školního metodika prevence a nedovedu si představit ji vykonávat bez tohoto vzdělávání. Dva roky mi strašně rychle utekly. Jsem ráda, že jsem kurz absolvovala. Do hodin chodím s jiným elánem a s jinými přípravami. 4

6 TEMATICKÉ SEMINÁŘE Učit v třídě je náročné, nikomu z kolegů se tam nechce. Co s tím? Jak předejít syndromu vyhoření? Jak se mám chovat k dítěti, jehož rodina je v sektě? Nic o této problematice nevím. Co mohu dělat s dětmi při třídnické hodině kromě kontroly omluvenek? K čemu je prevence a jaký je rozdíl mezi specifickou a nespecifickou primární prevencí? Semináře v rozsahu 5 40 výukových hodin jsou zaměřené na konkrétní témata z oblasti prevence a rizikového chování a mají formu zejména workshopu, nácviku a praktické ukázky, prostor je věnován i teorii. Všechny jsou akreditované MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabízíme vám možnost účastnit se těchto tematických seminářů. Autorita v pedagogickém procesu Etopedie poruchy chování a učení v kontextu pedagogického procesu Modelové situace, supervize v pedagogické praxi Pedagogická komunita a další nástroje práce se školní třídou Primární prevence v podmínkách školy Psychohygiena pro pedagogy Sekty Sociální vyloučení Specifika práce s žáky a studenty Syndrom rizikového chování dospívajících Termín: Místo: Kapacita: Cena: dle harmonogramu v pátek, popř. v sobotu, vždy od 8:30 hod. Plachého 6, Plzeň min. 8 osob, max. 16 osob 450,- Kč / 5 výukových hodin / osoba 500,- Kč / 6 výukových hodin / osoba 800,- Kč / 10 výukových hodin /osoba 1.500,- Kč / 20 výukových hodin / osoba 2.750,- Kč / 40 výukových hodin / osoba V tomto školním roce plánujeme realizaci následujících dvou tematických seminářů. V případě vašeho zájmu o účast na semináři nebo budete-li mít zájem o jiný seminář, kontaktujte nás. 5

7 TEMATICKÝ SEMINÁŘ Psychohygiena pro pedagogy Miluj bližního svého jako sebe sama. (Nový Zákon) Termín konání: (1. část) a (2. část) Místo konání: P-centrum, CPPT, o. p. s. (Plachého 6, Plzeň) Čas konání: 8:30 18:15 (každá část 10 výukových hodin) Cena semináře: 1.500,- Kč / osoba Lektor semináře: Mgr. Dana Šedivá Anotace: Ve školství jde o velmi psychicky náročnou práci s lidmi. Proto je zde aktuální otázka péče o psychickou a fyzickou kondici pracovníka ve školství, aby mohl ve zdraví a v co nejlepší kondici dostát všem nárokům své profese a být dlouhodobě prospěšným. V semináři se účastníci seznámí s fenoménem syndromu vyhoření, prevencí a jeho včasnou detekcí. Prozkoumají osobní a institucionální rizikové faktory, které mohou ovlivnit snížení dobré pracovní kondice a rozvoj syndromu vyhoření. Účastníci se seznámí s možnosti péče o sebe včetně různých technik na rychlou regeneraci sil a dále se seznámí se zdroji pro zdárné překonání náročných profesních situací a pro dlouhodobou práci se stresovou zátěží. Účastníci si vytvoří vlastní plán podpory a rozvoje zdrojů pohody s konkrétními kroky a opatřeními a jeho realizaci budou moci reflektovat na druhém setkání. Na semináři budou konkrétní situace účastníků z praxe analyzovány z hlediska psychohygieny s konkrétními návrhy opatření. V bloku budou účastníci seznámeni s modelem výhodného přístupu k sobě a náročným situacím. Teorii obdrží účastníci v listinné podobě. Klíčové kompetence, znalosti a dovednosti absolventa bloku: znalost problematiky syndromu vyhoření (rizikové faktory, symptomy, fáze rozvoje, prevence a léčebné možnosti atd.); osobní zkušenost s vědomou a systematickou prací se zdroji pohody a odolnosti (osobními, institucionálními, profesními aj.) a znalost preventivních opatření chronifikace stresových stavů. Doporučení: Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům i manažerům ve školství, kteří mají zájem o to pracovat dobře a dlouho v co nejlepší psychické i fyzické kondici a podpořit v tom i své kolegy. 6

8 TEMATICKÝ SEMINÁŘ Etopedie Cílem semináře je získání vhledu do zákonitostí vzniku a vývoje poruch chování a učení v kontextu pedagogického procesu. Termín konání: Místo konání: P-centrum, CPPT, o. p. s. (Plachého 6, Plzeň) Čas konání: 8:30 18:15 (10 výukových hodin) Cena semináře: 800,- Kč / osoba Lektor semináře: PhDr. Petr Hrouzek, PhD. Anotace: Seminář slouží účastníkům k prohloubení znalostí v oblasti poruch chování, s ohledem na dynamiku vztahu žáka s diagnostikovanou poruchou chování, integrovaného ve třídě školy hlavního proudu a žáků, v jejichž chování se tyto charakteristiky objevují a současně nemají stanovenou diagnózu ani individuální plán. Workshopovou a zážitkovou formou rozšiřují účastníci své dovednosti a upevňují kompetence ve zvládání souvisejících obtížných výchovně vzdělávacích situací. Klíčové kompetence, znalosti a dovednosti absolventa bloku: Základní vhled do zákonitostí vzniku a vývoje poruch chování a učení s doporučením navazujících studijních zdrojů. Upevnění kompetencí, povinností a hranic pedagoga ve vztahu k nápravě poruch chování v pedagogickém procesu. Znalost sítě servisních a spolupracujících zařízení, jejich kompetence a zákonné povinnosti ve vztahu k diagnostice, reedukaci a potřebné součinnosti při péči o žáky s poruchami chování. Upevnění profesních kompetencí se znalostí základních postupů a možností zvládání obtížných pedagogických situací souvisejících s výchovou a vzděláváním žáků s poruchami chování a učení. Znalost základních účinných podmínek pedagogického prostředí a procesu pro minimalizaci rizik spojených s výchovou a vzděláváním žáků s poruchami chování a učení. S vhledem do rizikových postupů, kterých je třeba se vyvarovat. Doporučení: Seminář je vhodný pro pedagogy a pedagogické pracovníky, kteří se v rámci své praxe často setkávají s žáky a studenty s poruchami chování a učení. 7

9 SEMINÁŘE NA KLÍČ Co dělat v případě podezření užívání drog na škole? Co jsou smart drugs? V čem je škodlivá elektronická cigareta? Jak máme ve škole nastavit bezpečné klima? Jak jednat s rodiči, jejichž dítě má ve škole problémy? Jak poznám, že je dítě šikanované a jak to máme správně řešit? Semináře na klíč jsou určeny celým pedagogickým sborům či skupinám pedagogů z jedné školy. Téma daného semináře si volí pedagogové sami na základě svých aktuálních potřeb v oblasti prevence rizikového chování (např. užívání návykových látek, šikana, xenofobie, rasismus, rizikové sexuální chování, netolismus, gambling). Inspirací pro vaši volbu mohou být okruhy oblastí nebo nejčastěji probíraná témata jako např.: Bezpečné klima třídy; Prevence šikany; Rozpoznání projevů šikany; Postupy šetření a řešení školní šikany; Práce s třídním kolektivem; Pedagogická komunita; Školní pravidla; Třídnické hodiny; Práce s pravidly; Komunikace mezi žáky a pedagogy; Komunikace s rodiči; Drogy; Současná drogová problematika; Sekty; Kompetence pedagogů ve výchovně vzdělávacím procesu, Forma i rozsah semináře se přizpůsobí potřebám školy (minimální časová dotace je 2 výukové hodiny). Seminář může být realizován na půdě školy nebo v prostorách P-centra. Cena: 2.200,- Kč/2 výukové hodiny 2.800,- Kč/4 výukové hodiny 3.400,- Kč/6 výukových hodin 4.000,- Kč/8 výukových hodin V případě konání semináře na půdě školy je k ceně připočítán pásmový tarif dle platného ceníku služeb P-centra. 8

10 IMPLEMENTAČNÍ KURZ PRO TÝMY PEDAGOGŮ Potřebovali bychom pomoc při tvorbě krizových plánů a postupů. Na škole chceme vytvořit tým, který bude schopen řešit již vzniklé problémy a bude zvládat preventivní činnosti. Vzdělávací a podpůrná aktivita v celkovém rozsahu 45 hodin poskytovaná po dobu 1 školního roku týmu pedagogických pracovníků odpovědných za koncepci a provádění primární prevence na škole. Vzdělávací aktivita je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem je pomoci škole vytvořit funkční systém pro realizaci efektivní primární prevence rizikového chování a řešení problémových situací, prostřednictvím konzultací a supervize. Konzultace se zaměřují na metodickou podporu rozvoje konkrétních kompetencí a strategií prevence i řešení rizikového chování na konkrétní škole (tvorba Minimálního preventivního programu, programu proti šikanování, krizového plánu, revize školního řádu, témata z pedagogické praxe např. rozhovory s rodiči, atd.). Supervize se zaměřuje na podporu fungování preventivního týmu, reflexi procesu řešení konkrétních náročných situací ve škole či jejich týmové přípravy, dále na vztahy v týmu, pedagogickém sboru, se žáky i rodiči, duševní hygienu práce, hranice kompetencí a osobní a pracovní sféry pedagoga a na další oblasti a témata, která se v souvislosti s prací týmu objevují. Termín: září 2012 červen hodin konzultace + 24 hodin supervize + 3 hodiny dle výběru školy (konzultace nebo supervize) Místo: Cena: Plachého 6, Plzeň ,- Kč/škola (preventivní tým školy) 9

11 SUPERVIZE Tohle se stalo, vyřešili jsme to, ale ještě stále na to musím myslet, nechci si to už nosit domů. Myslím, že kolegyně nejednala správně, já bych postupovala V poslední době se cítím jinak, je mezi námi unavená a nevím, jak napětí. z toho ven. Jsem podrážděný, když vidím jednoho rodiče, mám s ním časté konflikty. Původně se supervize využívala v oblasti psychoterapie, poradenství a sociální práce. V posledních letech úspěšně zdomácňuje i v dalších oblastech práce s lidmi v pomáhajících profesích, medicíně, školství, výchově, managementu, pracovních týmech. Supervize je zaměřená na podporu pracovníků a rozvoj jejich pracovních schopností, dovedností, jejich profesního růstu. Externí supervizor (tj. není zaměstnancem školy) není v pozici nadřízené autority, nemá žádnou výkonnou moc a není ani nositelem jednoznačných řešení a postojů. Pracuje s cílem, aby klientela supervidovaných (žáci a rodiče) byla v co nejlepších rukách, tedy aby pracovníci využívali maximálně a eticky svého odborného i lidského potenciálu i potenciálu týmu. Při supervizi je zaměřena pozornost na reflexi procesu řešení konkrétních náročných situací ve škole či jejich týmové přípravy, dále na vztahy v pedagogickém sboru, se žáky i rodiči, duševní hygienu práce, hranice kompetencí a osobní a pracovní sféry pedagoga a na další oblasti a témata, která se v souvislosti s prací objevují. Supervize není jednorázová aktivita, jde spíše o proces postupného poznávání a potvrzování svých kompetencí, zdrojů i limitů jednotlivců i týmu v průběhu řešení různých situací. Využijte možnosti pracovat pod supervizí. Plánujeme otevření druhé supervizní skupiny pro pedagogy a pedagogické pracovníky. Jedná se o pravidelná setkání supervizní skupiny se supervizorkou v jednom školním roce v celkovém rozsahu 28 hodin (7 setkání po 4 hodinách). Supervizní skupina má maximálně deset členů a její složení je neměnné. Minimální počet pro otevření supervizní skupiny je osm osob (max. 2 osoby z jedné školy). Uzávěrka přihlášek do supervizní skupiny je nebo do naplnění kapacity. Rádi byste zažili práci pod supervizí, ale forma skupinové supervize není pro Vás vhodná? Využijte naší nabídky individuální supervize. Rozsah a interval setkání je možné flexibilně přizpůsobit Vašim potřebám. Termín: září 2012 červen 2013 Supervizorka: Místo: Cena: Mgr. Dana Šedivá (akreditovaný supervizor ČIS) P-centrum, CPPT, o. p. s., Plachého 6, Plzeň 2.800,- Kč/osoba/28 hodin skupinové supervize 600,- Kč/osoba/1 hodina individuální supervize 10

12 METODICKÁ PODPORA A POMOC V 7. třídě se nám objevila šikana nevím, jak to řešit. Dostal jsem funkci školního metodika prevence a mám sestavit minimální preventivní program co v něm má být? Mám třídu s kázeňskými problémy, co s tím? Metodické vedení a podpora je zaměřeno na zvyšování teoretických i praktických kompetencí, schopností a dovedností pro práci s dětmi a dospívajícími. Konkrétně se jedná o podporu ve speciálních dovednostech, jako je prevence a řešení krizových situací, vedení a koordinaci funkčních, efektivních preventivních a intervenčních programů pro jednotlivce a třídní kolektivy, komunikace s rodiči, dětmi a dospívajícími. Služba je poskytována bezplatně formou osobních, ových či telefonických konzultací pedagogickým pracovníkům, týmům pedagogů i vedení škol. INFORMAČNÍ SERVIS Jaké preventivní programy nabízíte pro školy a jaké máte další služby? Na koho se mohu obrátit v případě, že Co mám dělat s dítětem, o kterém si myslím, že užívá drogy? Má školní metodik prevence nárok na příplatek za výkon této funkce? Čeho jsem to vlastně metodik, a kde najdu nějaký dokument, který mi objasní mé povinnosti a kompetence? Informační servis je zaměřen na zprostředkování objektivních a aktuálních informací z oblasti primární prevence rizikového chování, konzultaci postupu a možnosti řešení konkrétních situací ze školního prostředí. Služba je určena pedagogům, rodičům, dětem a studentům a další odborné i laické veřejnosti. Informační servis je poskytován bezplatně prostřednictvím telefonu, u nebo osobně. 11

13 DALŠÍ SLUŽBY P-CENTRA Naše služby vychází ze zásad efektivní primární prevence, jsou komplexní, kontinuální, konkrétně zacílené, interaktivní, předpokládají aktivní zapojení účastníků. Jsou koncipovány tak, aby umožňovaly reagovat na odlišné potřeby zadavatele služby. Kromě edukativních aktivit pro pedagogy vám nabízíme tyto služby: na úrovni všeobecné primární prevence, která je orientována na zpevňování zdravých postojů a vzorců chování se zaměřením na běžnou populaci dětí a dospívajících, se jedná o: Dlouhodobý program primární prevence Roční program primární prevence Interaktivní seminář na úrovni selektivní primární prevence, která je zacílená na zmírnění nebo zastavení progrese rizikového chování u těch třídních kolektivů, kde jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a rozvoj tohoto typu chování, se jedná o: Program včasné intervence pro třídní kolektivy na úrovni indikované primární prevence, která je zaměřena na rozvoj sociálních dovedností a kompetencí, rozvoj silných stránek, možnosti řešení obtížných situací u těch dospívajících jedinců, kde jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory. Individuální a rodinné poradenství P-centrum, CPPT, o. p. s. je certifikováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování služeb v oblasti specifické primární prevence (Programy specifické primární prevence poskytované v rámci školní docházky; Programy včasné intervence, Vzdělávací programy v oblasti specifické primární prevence). 12

14 DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Čtyřletý kontinuální program, zaměřený na problematiku z oblasti rizikových forem chování. Cílem programu je rozvoj komunikace, spolupráce, podpora zdravého životního stylu, využívání pozitivních modelů a nabídka alternativ trávení volného času u dětí a dospívajících. Program je určen třídním kolektivům 6. až 9. tříd základních škol. V jednom školním roce se uskuteční čtyři setkání, každé v rozsahu 90 minut. Do programu může být nově zapojena pouze 6. třída. Škola se na programu finančně spolupodílí částkou 2.500,- Kč/třída/školní rok + pásmový tarif. ROČNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Roční program všeobecné primární prevence se zaměřuje na prevenci různých forem rizikového chování a podporu sociálních dovedností. Program usiluje o to, aby děti a dospívající získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl. Program je určen třídním kolektivům 5. až 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií. Program se skládá ze tří setkání během jednoho školního roku, každé v rozsahu 135 min. Škola se na programu finančně spolupodílí částkou 4.500,- Kč/třída/školní rok + pásmový tarif. INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ Tematicky zaměřená aktivita, která interaktivní formou zprostředkovává informace o problematice různých forem rizikového chování. Cílem je ovlivnit postoj studentů ve směru ke zdravé normě. Interaktivní seminář je určen pro třídní kolektivy středních škol. Minimální délka trvání semináře je 90 minut. Škola se na programu finančně spolupodílí částkou 1.600,- Kč/90 minut/třída/ + pásmový tarif. PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Program zaměřený na zmírnění nebo zastavení další progrese rizikového chování u těch tříd, kde jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a rozvoj tohoto typu chování. Cílem je posílení pozitivního klimatu ve třídě, spolupráce, zvýšení tolerance mezi žáky, vyhledávání zdrojů k řešení problémových situací a konfliktů. Program je určen třídním kolektivům, u kterých je identifikována zvýšená míra rizikových projevů chování. Program zahrnuje zpravidla pět setkání během cca dvou měsíců, každé v rozsahu 120 minut. Program je poskytován bezplatně. INDIVIDUÁLNÍ A RODINNÉ PORADENSTVÍ Služba je určena dětem 2. stupně základních škol a mládeži do 18 let s obtížemi ve vztazích a komunikaci s vrstevníky, spolužáky, pedagogy; experimentujícím s návykovými látkami; s problematickými projevy chování atp.; jejich rodinám, blízkým osobám a pedagogům. Cílem služby je vyhledání zdrojů řešení konkrétních situací, posílení silných stránek, sociální učení, atp., které mají napomáhat ke zmírnění nebo zastavení dalšího postupu rizikového chování. Služba je poskytována ve formě jednorázové konzultace i kontinuální spolupráce, jak je třeba pro naplnění potřeb rodiny i jednotlivců. Poradenství je poskytováno bezplatně. 13

15 DOTAZY Máte zájem o účast ve Specializačním kurzu prevence rizikového chování? Zaujali vás připravované tematické semináře? Rádi byste se zúčastnili jiného tematického semináře z naší nabídky? Chcete zrealizovat některý z tematických seminářů jen pro pedagogy z vaší školy? Máte zájem o téma z oblasti primární prevence rizikového chování, které není v naší nabídce? Na vaší škole se často setkáváte s konkrétním rizikovým jevem a chcete se o této problematice dozvědět více? Máte nebo chcete na škole vytvořit preventivní tým a potřebujete pomoc? Máte zájem vyzkoušet si pracovat pod supervizí? Potřebujete více informací k nabízeným službám? Máte další dotazy? Kontaktujte nás. KONTAKT P-centrum, CPPT, o. p. s., Plachého 6, Plzeň Web: Tel.: nebo nebo Koordinátorka vzdělávání: Ing. Michaela Svobodová Odborný garant: Mgr. Markéta Čermáková 14

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH P-centrum, CPPT, o. p. s. 3 Vzdělávací služby P-centra 3 Specializační kurz prevence

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Termín: 15.10. 2010 14. 1. 2012 Východiska: Při realizaci kurzu vycházíme z myšlenky, že základem kvalitní a

Více

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy Primární prevence (Adaptační výjezdy) Selektivní prevence Primární prevence pro MŠ

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Obsah Základní informace V jaké situaci se na nás můžete obrátit? Co je cílem programu? Jak program probíhá? Jak vypadá naše práce? Mapování

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny. Techniky práce se skupinou dětí, práce s třídním kolektivem

Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny. Techniky práce se skupinou dětí, práce s třídním kolektivem Kurz pro realizátory primární prevence rizikového chování u dětí podrobné rozvržení seminářů Setkání I. 29.-30.5.2009 Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSUZOVÁNÍ KVALITY A CERTIFIKACE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Roman Petrenko, NÚV CO JE TO PREVENCE? Předcházet, učinit opatření předem Prevence sociálně patologických jevů (Herbert Spencer) Prevence

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Programy primární prevence. o.s. Prev-Centrum

Programy primární prevence. o.s. Prev-Centrum Programy primární prevence o.s. Prev-Centrum Miluše Stehlíková OBSAH 1. Něco o nás systém služeb 2. Programy všeobecné primární prevence 3. Programy selektivní primární prevence 4. Programy indikované

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil XI. ročník konference PPRCH (Ne)bezpečná škola! A pro koho? 18. 19.11.2014 Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám.

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám. Projekt č. 3640069 - Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám; Realizátor: Oběcně prospěšná společnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více