P-centrum. Plachého Plzeň Tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P-centrum. Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325"

Transkript

1 P-centrum Plachého Plzeň Tel.:

2 OBSAH P-centrum, CPPT, o. p. s. 2 Vzdělávací služby P-centra 2 Specializační kurz prevence rizikového chování 3 Tematické semináře 5 Semináře na klíč 8 Implementační kurz pro týmy pedagogů 9 Supervize 10 Metodická podpora a pomoc 11 Informační servis 11 Další služby P-centra 12 Dlouhodobý program primární prevence 13 Roční program primární prevence 13 Interaktivní semináře 13 Program včasné intervence pro třídní kolektivy 13 Individuální a rodinné poradenství 13 Dotazy 14 Kontakt 14 1

3 P-CENTRUM, STŘEDISKO PRIMÁRNÍ PREVENCE, CPPT, O. P. S. V PLZNI Poskytujeme komplexní služby v oblasti specifické primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Ve své činnosti vycházíme ze závazných dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast prevence. Nabízíme preventivní programy a aktivity pro dospívající a třídní kolektivy základních a středních škol, jejich pedagogy a rodiče. Chceme předcházet vzniku, popř. rozvoji rizikového chování, jako je užívání návykových látek a sociální selhávání v oblasti závislostí, vrstevnických a dalších vztahů. Naše aktivity pomáhají dětem i dospělým připravit se na náročné životní situace spojené s obdobím dospívání. Usilujeme o to, aby mladí lidé znali důsledky svých rozhodnutí a přijali za ně zodpovědnost. VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY Cílem poskytovaných vzdělávacích služeb je podpora rozvoje odborných kompetencí, znalostí, dovedností a profesního růstu pedagogů a dalších odborníků z oblasti školství v problematice specifické primární prevence tak, aby mohly být efektivně využity při jejich práci s dětmi a dospívajícími. CPPT, o. p. s. je akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce č. j /

4 SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Jsem školním metodikem prevence řadu let. Chci si doplnit své vzdělání o nové poznatky a informace. Zajímám se o primární prevenci, chci pracovat efektivně. Jsem ve škole nejmladší a dostal jsem funkci školního metodika prevence. Neznám nic. Řeším problémy s dětmi a někdy vůbec nevím, co s nimi. Dvouletý kurz v celkovém rozsahu 255 hodin zaměřený na rozvoj kompetencí školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování. Kvalitní, prakticky zaměřený kurz má za sebou od roku 2009 již dva běhy. Je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tj. odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností podle 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kurz je tvořen těmito semináři a odbornou stáží ve střediscích CPPT, o. p. s.: Primární prevence v podmínkách školy Syndrom rizikového chování dospívajících Legislativní rámec Rodina a komunikace s rodiči Práce se skupinou Plánování, příprava a realizace projektů Krizová intervence Závislosti Sekty Šikana v pedagogickém procesu Kriminalita a delikvence Xenofobie, rasismus, extremismus Systém péče a psychosociálních služeb Komunikace v náročných situacích Stáž - Drogové poradenství ve věznici Stáž - K-centrum Stáž - Program následné péče Stáž - P-centrum Pro úspěšné ukončení kurzu je třeba absolvovat min. 215 hodin vzdělávání a složit závěrečnou zkoušku. Závěrečná zkouška se skládá z přezkoušení z okruhů vzdělávání a obhajoby závěrečné práce. Po úspěšném ukončení studia získá účastník osvědčení o absolvování Specializačního kurzu prevence rizikového chování, díky kterému je možné žádat příplatek za výkon funkce školního metodika prevence dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Lektory kurzu jsou lidé s dlouholetou praxí v oboru a se zkušenostmi se vzděláváním pedagogů. Konkrétně se jedná o tyto lektory: Mgr. J. Bučilová Kadlecová, Mgr. M. Čermáková, MUDr. D. Fránová, PhDr. P. Hrouzek, Ph.D., L. Joanidisová, MUDr. L. Luhanová, Ing. M. Svobodová, Mgr. D. Šedivá, Mgr. D. Špillerová, Bc. J. Václavů, Mgr. K. Vašíčková, Mgr. K. Vodičková, Mgr. R. Vordová, Bc. S. Vroblová Váchalová, Mgr. M. Zabloudilová, Bc. P. Zárybnická a další. S novým školním rokem zahajujeme třetí běh kurzu. Uzávěrka přihlášek je Termín: září 2012 leden 2014 cca 1 krát měsíčně, semináře obvykle v pátek a sobotu Místo: Plachého 6, Plzeň Kapacita: 16 osob Cena: ,- Kč/osoba/celý kurz 3

5 Zpětné vazby absolventů Specializačního kurzu prevence rizikového chování Získané dovednosti a vědomosti jsou důležité a použitelné v další práci školních metodiků prevence. Specializační kurz prevence rizikového chování, mohu jen doporučit. Především pro jeho praktické zaměření a možnost učení se při vzájemném sdílení s dalšími účastníky. Posunula jsem se. Víc přemýšlím o tom, co a jak udělám. Nemám perfektní přehled o všem, ale mám náhled. Kurz byl velmi užitečný, přiblížený maximálně praxi. Díky kurzu u nás na škole vznikl krizový plán, dlouhodobá strategie a ucelený postup při řešení šikany. U minimálního preventivního programu jsem vždy měnila jen datum a to už bych teď neudělala. Po 25 letech praxe potřebuje každý kantor nový podnět, ten kurz určitě přinesl. Mám přehled o práci školního metodika prevence a nedovedu si představit ji vykonávat bez tohoto vzdělávání. Dva roky mi strašně rychle utekly. Jsem ráda, že jsem kurz absolvovala. Do hodin chodím s jiným elánem a s jinými přípravami. 4

6 TEMATICKÉ SEMINÁŘE Učit v třídě je náročné, nikomu z kolegů se tam nechce. Co s tím? Jak předejít syndromu vyhoření? Jak se mám chovat k dítěti, jehož rodina je v sektě? Nic o této problematice nevím. Co mohu dělat s dětmi při třídnické hodině kromě kontroly omluvenek? K čemu je prevence a jaký je rozdíl mezi specifickou a nespecifickou primární prevencí? Semináře v rozsahu 5 40 výukových hodin jsou zaměřené na konkrétní témata z oblasti prevence a rizikového chování a mají formu zejména workshopu, nácviku a praktické ukázky, prostor je věnován i teorii. Všechny jsou akreditované MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabízíme vám možnost účastnit se těchto tematických seminářů. Autorita v pedagogickém procesu Etopedie poruchy chování a učení v kontextu pedagogického procesu Modelové situace, supervize v pedagogické praxi Pedagogická komunita a další nástroje práce se školní třídou Primární prevence v podmínkách školy Psychohygiena pro pedagogy Sekty Sociální vyloučení Specifika práce s žáky a studenty Syndrom rizikového chování dospívajících Termín: Místo: Kapacita: Cena: dle harmonogramu v pátek, popř. v sobotu, vždy od 8:30 hod. Plachého 6, Plzeň min. 8 osob, max. 16 osob 450,- Kč / 5 výukových hodin / osoba 500,- Kč / 6 výukových hodin / osoba 800,- Kč / 10 výukových hodin /osoba 1.500,- Kč / 20 výukových hodin / osoba 2.750,- Kč / 40 výukových hodin / osoba V tomto školním roce plánujeme realizaci následujících dvou tematických seminářů. V případě vašeho zájmu o účast na semináři nebo budete-li mít zájem o jiný seminář, kontaktujte nás. 5

7 TEMATICKÝ SEMINÁŘ Psychohygiena pro pedagogy Miluj bližního svého jako sebe sama. (Nový Zákon) Termín konání: (1. část) a (2. část) Místo konání: P-centrum, CPPT, o. p. s. (Plachého 6, Plzeň) Čas konání: 8:30 18:15 (každá část 10 výukových hodin) Cena semináře: 1.500,- Kč / osoba Lektor semináře: Mgr. Dana Šedivá Anotace: Ve školství jde o velmi psychicky náročnou práci s lidmi. Proto je zde aktuální otázka péče o psychickou a fyzickou kondici pracovníka ve školství, aby mohl ve zdraví a v co nejlepší kondici dostát všem nárokům své profese a být dlouhodobě prospěšným. V semináři se účastníci seznámí s fenoménem syndromu vyhoření, prevencí a jeho včasnou detekcí. Prozkoumají osobní a institucionální rizikové faktory, které mohou ovlivnit snížení dobré pracovní kondice a rozvoj syndromu vyhoření. Účastníci se seznámí s možnosti péče o sebe včetně různých technik na rychlou regeneraci sil a dále se seznámí se zdroji pro zdárné překonání náročných profesních situací a pro dlouhodobou práci se stresovou zátěží. Účastníci si vytvoří vlastní plán podpory a rozvoje zdrojů pohody s konkrétními kroky a opatřeními a jeho realizaci budou moci reflektovat na druhém setkání. Na semináři budou konkrétní situace účastníků z praxe analyzovány z hlediska psychohygieny s konkrétními návrhy opatření. V bloku budou účastníci seznámeni s modelem výhodného přístupu k sobě a náročným situacím. Teorii obdrží účastníci v listinné podobě. Klíčové kompetence, znalosti a dovednosti absolventa bloku: znalost problematiky syndromu vyhoření (rizikové faktory, symptomy, fáze rozvoje, prevence a léčebné možnosti atd.); osobní zkušenost s vědomou a systematickou prací se zdroji pohody a odolnosti (osobními, institucionálními, profesními aj.) a znalost preventivních opatření chronifikace stresových stavů. Doporučení: Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům i manažerům ve školství, kteří mají zájem o to pracovat dobře a dlouho v co nejlepší psychické i fyzické kondici a podpořit v tom i své kolegy. 6

8 TEMATICKÝ SEMINÁŘ Etopedie Cílem semináře je získání vhledu do zákonitostí vzniku a vývoje poruch chování a učení v kontextu pedagogického procesu. Termín konání: Místo konání: P-centrum, CPPT, o. p. s. (Plachého 6, Plzeň) Čas konání: 8:30 18:15 (10 výukových hodin) Cena semináře: 800,- Kč / osoba Lektor semináře: PhDr. Petr Hrouzek, PhD. Anotace: Seminář slouží účastníkům k prohloubení znalostí v oblasti poruch chování, s ohledem na dynamiku vztahu žáka s diagnostikovanou poruchou chování, integrovaného ve třídě školy hlavního proudu a žáků, v jejichž chování se tyto charakteristiky objevují a současně nemají stanovenou diagnózu ani individuální plán. Workshopovou a zážitkovou formou rozšiřují účastníci své dovednosti a upevňují kompetence ve zvládání souvisejících obtížných výchovně vzdělávacích situací. Klíčové kompetence, znalosti a dovednosti absolventa bloku: Základní vhled do zákonitostí vzniku a vývoje poruch chování a učení s doporučením navazujících studijních zdrojů. Upevnění kompetencí, povinností a hranic pedagoga ve vztahu k nápravě poruch chování v pedagogickém procesu. Znalost sítě servisních a spolupracujících zařízení, jejich kompetence a zákonné povinnosti ve vztahu k diagnostice, reedukaci a potřebné součinnosti při péči o žáky s poruchami chování. Upevnění profesních kompetencí se znalostí základních postupů a možností zvládání obtížných pedagogických situací souvisejících s výchovou a vzděláváním žáků s poruchami chování a učení. Znalost základních účinných podmínek pedagogického prostředí a procesu pro minimalizaci rizik spojených s výchovou a vzděláváním žáků s poruchami chování a učení. S vhledem do rizikových postupů, kterých je třeba se vyvarovat. Doporučení: Seminář je vhodný pro pedagogy a pedagogické pracovníky, kteří se v rámci své praxe často setkávají s žáky a studenty s poruchami chování a učení. 7

9 SEMINÁŘE NA KLÍČ Co dělat v případě podezření užívání drog na škole? Co jsou smart drugs? V čem je škodlivá elektronická cigareta? Jak máme ve škole nastavit bezpečné klima? Jak jednat s rodiči, jejichž dítě má ve škole problémy? Jak poznám, že je dítě šikanované a jak to máme správně řešit? Semináře na klíč jsou určeny celým pedagogickým sborům či skupinám pedagogů z jedné školy. Téma daného semináře si volí pedagogové sami na základě svých aktuálních potřeb v oblasti prevence rizikového chování (např. užívání návykových látek, šikana, xenofobie, rasismus, rizikové sexuální chování, netolismus, gambling). Inspirací pro vaši volbu mohou být okruhy oblastí nebo nejčastěji probíraná témata jako např.: Bezpečné klima třídy; Prevence šikany; Rozpoznání projevů šikany; Postupy šetření a řešení školní šikany; Práce s třídním kolektivem; Pedagogická komunita; Školní pravidla; Třídnické hodiny; Práce s pravidly; Komunikace mezi žáky a pedagogy; Komunikace s rodiči; Drogy; Současná drogová problematika; Sekty; Kompetence pedagogů ve výchovně vzdělávacím procesu, Forma i rozsah semináře se přizpůsobí potřebám školy (minimální časová dotace je 2 výukové hodiny). Seminář může být realizován na půdě školy nebo v prostorách P-centra. Cena: 2.200,- Kč/2 výukové hodiny 2.800,- Kč/4 výukové hodiny 3.400,- Kč/6 výukových hodin 4.000,- Kč/8 výukových hodin V případě konání semináře na půdě školy je k ceně připočítán pásmový tarif dle platného ceníku služeb P-centra. 8

10 IMPLEMENTAČNÍ KURZ PRO TÝMY PEDAGOGŮ Potřebovali bychom pomoc při tvorbě krizových plánů a postupů. Na škole chceme vytvořit tým, který bude schopen řešit již vzniklé problémy a bude zvládat preventivní činnosti. Vzdělávací a podpůrná aktivita v celkovém rozsahu 45 hodin poskytovaná po dobu 1 školního roku týmu pedagogických pracovníků odpovědných za koncepci a provádění primární prevence na škole. Vzdělávací aktivita je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem je pomoci škole vytvořit funkční systém pro realizaci efektivní primární prevence rizikového chování a řešení problémových situací, prostřednictvím konzultací a supervize. Konzultace se zaměřují na metodickou podporu rozvoje konkrétních kompetencí a strategií prevence i řešení rizikového chování na konkrétní škole (tvorba Minimálního preventivního programu, programu proti šikanování, krizového plánu, revize školního řádu, témata z pedagogické praxe např. rozhovory s rodiči, atd.). Supervize se zaměřuje na podporu fungování preventivního týmu, reflexi procesu řešení konkrétních náročných situací ve škole či jejich týmové přípravy, dále na vztahy v týmu, pedagogickém sboru, se žáky i rodiči, duševní hygienu práce, hranice kompetencí a osobní a pracovní sféry pedagoga a na další oblasti a témata, která se v souvislosti s prací týmu objevují. Termín: září 2012 červen hodin konzultace + 24 hodin supervize + 3 hodiny dle výběru školy (konzultace nebo supervize) Místo: Cena: Plachého 6, Plzeň ,- Kč/škola (preventivní tým školy) 9

11 SUPERVIZE Tohle se stalo, vyřešili jsme to, ale ještě stále na to musím myslet, nechci si to už nosit domů. Myslím, že kolegyně nejednala správně, já bych postupovala V poslední době se cítím jinak, je mezi námi unavená a nevím, jak napětí. z toho ven. Jsem podrážděný, když vidím jednoho rodiče, mám s ním časté konflikty. Původně se supervize využívala v oblasti psychoterapie, poradenství a sociální práce. V posledních letech úspěšně zdomácňuje i v dalších oblastech práce s lidmi v pomáhajících profesích, medicíně, školství, výchově, managementu, pracovních týmech. Supervize je zaměřená na podporu pracovníků a rozvoj jejich pracovních schopností, dovedností, jejich profesního růstu. Externí supervizor (tj. není zaměstnancem školy) není v pozici nadřízené autority, nemá žádnou výkonnou moc a není ani nositelem jednoznačných řešení a postojů. Pracuje s cílem, aby klientela supervidovaných (žáci a rodiče) byla v co nejlepších rukách, tedy aby pracovníci využívali maximálně a eticky svého odborného i lidského potenciálu i potenciálu týmu. Při supervizi je zaměřena pozornost na reflexi procesu řešení konkrétních náročných situací ve škole či jejich týmové přípravy, dále na vztahy v pedagogickém sboru, se žáky i rodiči, duševní hygienu práce, hranice kompetencí a osobní a pracovní sféry pedagoga a na další oblasti a témata, která se v souvislosti s prací objevují. Supervize není jednorázová aktivita, jde spíše o proces postupného poznávání a potvrzování svých kompetencí, zdrojů i limitů jednotlivců i týmu v průběhu řešení různých situací. Využijte možnosti pracovat pod supervizí. Plánujeme otevření druhé supervizní skupiny pro pedagogy a pedagogické pracovníky. Jedná se o pravidelná setkání supervizní skupiny se supervizorkou v jednom školním roce v celkovém rozsahu 28 hodin (7 setkání po 4 hodinách). Supervizní skupina má maximálně deset členů a její složení je neměnné. Minimální počet pro otevření supervizní skupiny je osm osob (max. 2 osoby z jedné školy). Uzávěrka přihlášek do supervizní skupiny je nebo do naplnění kapacity. Rádi byste zažili práci pod supervizí, ale forma skupinové supervize není pro Vás vhodná? Využijte naší nabídky individuální supervize. Rozsah a interval setkání je možné flexibilně přizpůsobit Vašim potřebám. Termín: září 2012 červen 2013 Supervizorka: Místo: Cena: Mgr. Dana Šedivá (akreditovaný supervizor ČIS) P-centrum, CPPT, o. p. s., Plachého 6, Plzeň 2.800,- Kč/osoba/28 hodin skupinové supervize 600,- Kč/osoba/1 hodina individuální supervize 10

12 METODICKÁ PODPORA A POMOC V 7. třídě se nám objevila šikana nevím, jak to řešit. Dostal jsem funkci školního metodika prevence a mám sestavit minimální preventivní program co v něm má být? Mám třídu s kázeňskými problémy, co s tím? Metodické vedení a podpora je zaměřeno na zvyšování teoretických i praktických kompetencí, schopností a dovedností pro práci s dětmi a dospívajícími. Konkrétně se jedná o podporu ve speciálních dovednostech, jako je prevence a řešení krizových situací, vedení a koordinaci funkčních, efektivních preventivních a intervenčních programů pro jednotlivce a třídní kolektivy, komunikace s rodiči, dětmi a dospívajícími. Služba je poskytována bezplatně formou osobních, ových či telefonických konzultací pedagogickým pracovníkům, týmům pedagogů i vedení škol. INFORMAČNÍ SERVIS Jaké preventivní programy nabízíte pro školy a jaké máte další služby? Na koho se mohu obrátit v případě, že Co mám dělat s dítětem, o kterém si myslím, že užívá drogy? Má školní metodik prevence nárok na příplatek za výkon této funkce? Čeho jsem to vlastně metodik, a kde najdu nějaký dokument, který mi objasní mé povinnosti a kompetence? Informační servis je zaměřen na zprostředkování objektivních a aktuálních informací z oblasti primární prevence rizikového chování, konzultaci postupu a možnosti řešení konkrétních situací ze školního prostředí. Služba je určena pedagogům, rodičům, dětem a studentům a další odborné i laické veřejnosti. Informační servis je poskytován bezplatně prostřednictvím telefonu, u nebo osobně. 11

13 DALŠÍ SLUŽBY P-CENTRA Naše služby vychází ze zásad efektivní primární prevence, jsou komplexní, kontinuální, konkrétně zacílené, interaktivní, předpokládají aktivní zapojení účastníků. Jsou koncipovány tak, aby umožňovaly reagovat na odlišné potřeby zadavatele služby. Kromě edukativních aktivit pro pedagogy vám nabízíme tyto služby: na úrovni všeobecné primární prevence, která je orientována na zpevňování zdravých postojů a vzorců chování se zaměřením na běžnou populaci dětí a dospívajících, se jedná o: Dlouhodobý program primární prevence Roční program primární prevence Interaktivní seminář na úrovni selektivní primární prevence, která je zacílená na zmírnění nebo zastavení progrese rizikového chování u těch třídních kolektivů, kde jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a rozvoj tohoto typu chování, se jedná o: Program včasné intervence pro třídní kolektivy na úrovni indikované primární prevence, která je zaměřena na rozvoj sociálních dovedností a kompetencí, rozvoj silných stránek, možnosti řešení obtížných situací u těch dospívajících jedinců, kde jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory. Individuální a rodinné poradenství P-centrum, CPPT, o. p. s. je certifikováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování služeb v oblasti specifické primární prevence (Programy specifické primární prevence poskytované v rámci školní docházky; Programy včasné intervence, Vzdělávací programy v oblasti specifické primární prevence). 12

14 DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Čtyřletý kontinuální program, zaměřený na problematiku z oblasti rizikových forem chování. Cílem programu je rozvoj komunikace, spolupráce, podpora zdravého životního stylu, využívání pozitivních modelů a nabídka alternativ trávení volného času u dětí a dospívajících. Program je určen třídním kolektivům 6. až 9. tříd základních škol. V jednom školním roce se uskuteční čtyři setkání, každé v rozsahu 90 minut. Do programu může být nově zapojena pouze 6. třída. Škola se na programu finančně spolupodílí částkou 2.500,- Kč/třída/školní rok + pásmový tarif. ROČNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Roční program všeobecné primární prevence se zaměřuje na prevenci různých forem rizikového chování a podporu sociálních dovedností. Program usiluje o to, aby děti a dospívající získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl. Program je určen třídním kolektivům 5. až 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií. Program se skládá ze tří setkání během jednoho školního roku, každé v rozsahu 135 min. Škola se na programu finančně spolupodílí částkou 4.500,- Kč/třída/školní rok + pásmový tarif. INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ Tematicky zaměřená aktivita, která interaktivní formou zprostředkovává informace o problematice různých forem rizikového chování. Cílem je ovlivnit postoj studentů ve směru ke zdravé normě. Interaktivní seminář je určen pro třídní kolektivy středních škol. Minimální délka trvání semináře je 90 minut. Škola se na programu finančně spolupodílí částkou 1.600,- Kč/90 minut/třída/ + pásmový tarif. PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Program zaměřený na zmírnění nebo zastavení další progrese rizikového chování u těch tříd, kde jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a rozvoj tohoto typu chování. Cílem je posílení pozitivního klimatu ve třídě, spolupráce, zvýšení tolerance mezi žáky, vyhledávání zdrojů k řešení problémových situací a konfliktů. Program je určen třídním kolektivům, u kterých je identifikována zvýšená míra rizikových projevů chování. Program zahrnuje zpravidla pět setkání během cca dvou měsíců, každé v rozsahu 120 minut. Program je poskytován bezplatně. INDIVIDUÁLNÍ A RODINNÉ PORADENSTVÍ Služba je určena dětem 2. stupně základních škol a mládeži do 18 let s obtížemi ve vztazích a komunikaci s vrstevníky, spolužáky, pedagogy; experimentujícím s návykovými látkami; s problematickými projevy chování atp.; jejich rodinám, blízkým osobám a pedagogům. Cílem služby je vyhledání zdrojů řešení konkrétních situací, posílení silných stránek, sociální učení, atp., které mají napomáhat ke zmírnění nebo zastavení dalšího postupu rizikového chování. Služba je poskytována ve formě jednorázové konzultace i kontinuální spolupráce, jak je třeba pro naplnění potřeb rodiny i jednotlivců. Poradenství je poskytováno bezplatně. 13

15 DOTAZY Máte zájem o účast ve Specializačním kurzu prevence rizikového chování? Zaujali vás připravované tematické semináře? Rádi byste se zúčastnili jiného tematického semináře z naší nabídky? Chcete zrealizovat některý z tematických seminářů jen pro pedagogy z vaší školy? Máte zájem o téma z oblasti primární prevence rizikového chování, které není v naší nabídce? Na vaší škole se často setkáváte s konkrétním rizikovým jevem a chcete se o této problematice dozvědět více? Máte nebo chcete na škole vytvořit preventivní tým a potřebujete pomoc? Máte zájem vyzkoušet si pracovat pod supervizí? Potřebujete více informací k nabízeným službám? Máte další dotazy? Kontaktujte nás. KONTAKT P-centrum, CPPT, o. p. s., Plachého 6, Plzeň Web: Tel.: nebo nebo Koordinátorka vzdělávání: Ing. Michaela Svobodová Odborný garant: Mgr. Markéta Čermáková 14

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Obsah Základní informace V jaké situaci se na nás můžete obrátit? Co je cílem programu? Jak program probíhá? Jak vypadá naše práce? Mapování

Více

Šikana a rizikové chování dětí a žáků

Šikana a rizikové chování dětí a žáků Šikana a rizikové chování dětí a žáků (vybrané části právních předpisů, informace a kontakty vztahující se k problematice šikany a rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami Metodika Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s.

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011 I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce č. j. 20 961/05-25 Akreditováno MPSV jako vzdělávací instituce

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 I. E. S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese PhDr. Jana Zapletalová

Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese PhDr. Jana Zapletalová Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese PhDr. Jana Zapletalová Na našich školách narůstá počet žáků s různými zvláštnostmi, potřebami i obtížemi. Po učitelích se stále více žádá, aby si osvojili

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více