V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1

2 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 3 B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 4 C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5 D) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 9 E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 10 F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 18 G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 20 H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 21 I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 28 J) Základní údaje o hospodaření školy 28 K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 29 L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 29 M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 29 N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 30 PŘÍLOHY Př. č. 1 Přehled prospěchu a chování žáků školy Př. č. 2 Ocenění SCIO Př. č. 3 Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy Př. č. 4 Žákovská rada Př. č. 5 - Aktivity školy Př. č. 6 - Prezentace školy v tisku Výroční zpráva včetně příloh je k nahlédnutí v ředitelně I. patro, č. dv. 138, Výtah z výroční zprávy vstupní hala školy, 2

3 A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě A. Základní údaje o škole A.1 Škola Název školy Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Adresa školy Dukelská 1818, Benešov Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy A.2 Zřizovatel Ředitelka : PaedDr. Hana Procházková Zástupci ředitelky : Mgr. Jana Janoušková, I.st. Mgr. Lubor Brázda, II.st. tel.: fax: Název zřizovatele Město Benešov Adresa zřizovatele Masarykovo náměstí 100, Benešov Kontakt tel.: fax: A.3 Součásti školy Kapacita Základní škola 900 Školní družina 193 A.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina A.5 Materiálně-technické podmínky školy Učebny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 35 učeben, z toho 16 odborných Pracovna Aj I a II, Nj, počítače I a II, chemie, fyzika, zeměpis, dějepis multimediální učebna, Čj I a II, Ma I a II, dílny, pěstitelství, cvičná kuchyně; knihovna a multimediální pracovna v jednom = IKC (Informační a komunitní centrum), učebna administrativy Venkovní hřiště pro míčové hry, běžecká dráha 60m a 100m, prostor pro vrh koulí, vybavení areálu venkovním nábytkem pro ŠD, přilehlé balkony u oddělení ŠD a u I. tříd Sportovní zařízení Tělocvična, gymnastický sál, venkovní hřiště, běžecká dráha Dílny a pozemky Dílny a učebna pěstitelství (2 učebny) Žákovský nábytek 2/3 nastavitelný nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Dle finančních možností sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Dle platných doložek 3

4 Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční a rozvoj Neinvestiční rozvoj Dle finančních možností 8 interaktivních tabulí, 100 počítačů Rekonstrukce školního bytu na hernu pro 1 oddělení školní družiny. vybavení kabinetu výtvarné výchovy a anglického jazyka novým nábytkem, zakoupení knižního fondu do IKC z projektu EU z projektu EU peníze školám Efektivněji ve výuce zakoupena 1 interaktivní tabule, 6 ks LCD, 2 notebooky a 6 PC Komentář: Celkem 35 učeben včetně odborných pracoven. V každém školním roce se postupně vybavují kabinety I. a II. st.postupně vyměňujeme žákovský nábytek, vybavujeme třídy novými zamykatelnými skříňkami pro žáky v kmenových třídách. Během letních prázdnin proběhly pravidelné práce týkající se údržby malování, nátěry těles ústředního topení, oprava okenních žaluzií, oprava el. osvětlení, úklidové práce, V červenci byly kompletně barevně vymalovány všechny haly na I.st. A.6 Údaje o školské radě Počet členů školské rady 6 Za zřizovatele : Ing. Pavel Khek Věra Petrová Za ped. pracovníky : Mgr. Miloslava Hlaváčková Mgr. Hana Pechačová Za zák. zástupce žáků : Mgr. Jaroslava Koblerová, předseda Bc. Luděk Červ A.7 Údaje o Unii rodičů Předseda : Ing. Petr Hála Pokladní : Jana Rendová Počet tř. důvěrníků : 27 B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Základní škola B C/001 Základní škola Studium denní dobíhající obor C Základní škola C/01 Základní škola Studium denní délka studia: 9. r. 0 měs. délka studia: 9. r. 0 měs. 4

5 B.2 Vzdělávací programy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Škola pro všechny, č.j. 813/2007 Profilace od 6. r. třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy, zaměření - všestrannost Zařazené třídy 5. r., r., r. C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy C.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 63 Počet učitelů ZŠ 36 Počet vychovatelů ŠD 7 Počet asistentů pedagoga 5 Počet správních zaměstnanců ZŠ 14 z toho 1 pracovník v IKC C.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané ředitelka 1 1,0 zástupci 2 2,0 ředitelky učitelé 36 36,7 I.st II.st ,7 Ostatní ped. Přepočtení na plně Fyzické osoby pracovníci zaměstnané Logoped 1 x As. pedagoga 5 2,2 Speciální 3 0,1 pedagog Výchovný 1 0,2 poradce celkem ,2 Komentář : Speciální pedagogové a výchovný poradce jsou z řad učitelů školy. 1 asistent pedagoga je zároveň speciální pedagog i logoped. Logopedická péče je 2x měsíčně pro žáky naší školy.(4 = 4 as. pedagoga) Pedagogičtí pracovníci Přepočtení na plně zaměstnané Fyzické osoby ŠD Ved. vychovatelka 1 1,0 vychovatelky 7 5,65 5

6 Jméno Pracovní zařazení Vyučuje Bělohlávková Jana učitelka II. stupně M, F, Voz Brabcová Věra učitelka II. stupně Aj, ZA, Voz Brázda Lubor zástupce ředitelky školy Vt Drtinová Eva učitelka II. stupně Aj, KAj Eliášová Eva učitelka I. stupně I. st. Fremutová Šárka učitelka I. stupně I. st. Fišerová Eva učitelka II. stupně Čj, Vv, Vvs vedoucí vychovatelka ŠD, Fulínová Miroslava Dom, vych. ŠD učitelka II. stupně Hanousková Hana asistent pedagoga asistent pedagoga Hanušová Dana učitelka I. stupně I. st. Hlaváčková Miloslava učitelka II. stupně Ch, Př, Čsp Houdková Zlatuše učitelka II. stupně Čj, D, Lč Hronková Iveta asistent pedagoga, učitelka asistent pedagoga, Vv I. a II. stupně Hrušková Dana učitelka I. a II. stupně I. st., Vv Jandačová Jiřina učitelka I. stupně I. st. Janoušková Jana zástupkyně ředitelky Aj Juříčková Vendula asistent pedagoga asistent pedagoga, vychovatelka ŠD vych. ŠD Kramperová Hana učitelka II. stupně Aj, KAj Krčma Leoš učitel II. stupně Tv, Voz, Čsp Kubálková Jana vychovatelka ŠD vych. ŠD Kubátová Ilona učitelka I. stupně I. st. Kučerová Gabriela učitelka I. stupně I. st. Kumšta Martin učitel II. stupně Tv, M, Fy, ČSP, RKC Kunstová Lenka učitelka II. stupně Tv, Inf, Vt, Rkc, Voz Marková Věra učitelka I. stupně I. st. Mikolášková Helena učitelka II. stupně D, Voz, Inf, Vt Mixánová Světlana učitelka I. a II. stupně I. st., Hv Motyčková Ludmila učitelka II. stupně M, Z Nováčková Věra asistent pedagoga asistent pedagoga Nováková Miroslava vychovatelka ŠD vych. ŠD Novotná Jana asistent pedagoga avych. ped. asistent, vych. ŠD ŠD Oriničová Jitka učitelka II. stupně Z Pallová Ivana učitelka I. stupně I. st. Pechačová Hana učitelka I. stupně I. st. Podroužková Vanda učitelka II. stupně Z Pojerová Eva učitelka I. stupně I. st. Poláková Jana učitelka II. stupně M, Př, Nj Procházková Hana ředitelka školy Aj Ratimcová Michaela učitelka I. stupně I. st. Rybková Dana učitelka II. stupně Aj, 6

7 Skopcová Radmila vychovatelka ŠD vych. ŠD Šeborová Jana učitelka I. stupně I. st. Štanclová Hana učitelka II. stupně M, Př, F, Voz, Čsp, Přp Štěpánková Anna učitelka II. stupně F, Přp Šubrtová Monika vychovatelka ŠD vych. ŠD Švarcová Veronika učitelka II. stupně Tv, Rkc, M, Čsp Vaněčková Alena učitelka I. stupně I. st. Vrkoslavová Blanka učitelka II. stupně Čj, Voz Vytejčková Milena učitelka II. stupně Čj, Voz, Sspo C.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 % Učitelé 1. stupně 100 % Učitelé 2. stupně 88,2 % Učitelé 2. stupně 88,2% Vychovatelky ŠD 100% Vychovatelky ŠD 100 % Komentář: 11,8% tvoří učitelé, kteří zatím nezískali odbornou kvalifikaci. Jedná se o zlomek vyučovacích hodin fyziky, anglického jazyka a matematiky. C.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: V pedagogickém sboru je převaha žen. Věkový průměr ped. sboru je 42 roků. C.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnaní správce haly 1 1,0 provozář 1 1,0 mzdová účetní 1 0,5 účetní 1 1,0 školník 1 1,0 uklízečka 7 6,5 uklízeč 1 0,3 knihovník IKC 1 1,0 celkem 14 12,3 7

8 Jméno Bešťáková Helena Bulanová Zdenka Haasová Alena Jakubíčková Alena Hořáková Ilona Krčma Leoš Lacina Petr Novotná Hana Novotná Ludmila Novák Pravoslav Dana Pitelková Rýdl Milan Vodrážková Jaroslava Žabová Eva Pracovní zařazení uklízečka mzdová účetní účetní uklízečka uklízečka uklízeč školník uklízečka uklízečka provozář haly knihovnice IKC správce haly uklízečka uklízečka D) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy D.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Komentář: Celkem přišlo k zápisu 70 dětí. D.2 Výsledky přijímacího řízení Seznam škol, na které se vycházející žáci přihlásili v roce 2010/2011 pořadí název školy obor přijati 1 Gymnázium, Benešov, Husova 470 prima 4 4-leté studium 4 2 Gymnázium, Tylova 271, Vlašim 4-leté studium 4 3 Gymnázium, Na Vítězné plání 1160, Praha 4 4-leté studium 1 4 Biskupské gymnázium, Jirsíkova 5, České Budějovice 4-leté studium 1 5 Akademické gymnázium škola hl. města Prahy, Štěpánská 36, Praha 1 4-leté studium 1 6 Křesťanské gymnázium, Kosinova 1000, Praha 10 4-leté studium 1 7 Gymnázium, J. Á. Komenského 414, Čelákovice 4- leté studium 1 8 Obchodní akademie, V Sadě 1565, Vlašim ekonomické lyceum 3 8

9 OA ekonomika a podnikání 2 OA cestovní ruch 1 OA zahraniční obchod a mediální komunik. 2 9 Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov ekonomické lyceum 1 OA - informatika 4 E a P podnikání ve stavebnictví 2 10 VOŠ a SŠ zemědělská, Mendelova 131, Benešov zahradnictví tvorba a údržba zahrad 1 agropodnikání ekonomika a 1 podnikání 11 SPŠ, Komenského 41, Vlašim mechatronik 4 stavebnictví 4 12 SŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 1 000, Příbram zdravotnické lyceum 1 13 Konzervatoř, Kopeckého sady 10, Plzeň hudba 1 14 SŠ ekonomiky, obchodu a služeb, Husova 742, Benešov kadeřnice 3 kosmetické služby 1 15 ISŠ technická, Černoleská 1997, Benešov automechanik 2 elektrikář 1 mechanik elektronik 3 16 SOŠ a SOU, Zámek č. 1, Vlašim kuchař - číšník 2 cukrář 1 17 VOŠ, SŠ, COP, Budějovická 421, Sezimovo Ústí informační technologie 1 18 SŠ zdravotnická, Máchova 400, Benešov zdravotnický asistent 3 19 SŠ cestovního ruchu, Táborská 458, Benešov cestovní ruch 1 20 OU Kunice, Kunice 60, Stránčice kuchařské práce 1 21 SŠ zeměměřická, Pod Táborem 300, Praha 9 geodézie a kartografie 1 nemovitostí 22 VOŠ a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo nám. 1300, Praha 3 propagační grafika 1 23 SŠ multimediální a prop. Tvorby, Stříbrského 2131, 1 ekonomika a podnikání multimediální tvoba Praha 4 24 SŠ chovu koní a jezdectví, Kladruby 105 Jezdec a chovatel koní 1 25 Waldorská škola, U Krbu 45, Příbram umělecký kovář, zámečník, pasíř 1 26 SOU stavební, J. Nohy 1302, Benešov instalatér 2 aranžér 1 Vycházející žáci : 9. A hochů 12 dívek 9. B hochů 14 dívek 9. C 15 9 hochů 6 dívek 8. A 1 1 dívka hochů 33 dívek Vycházející žáci z nižších ročníků nižší stupeň gymnázia : 5. A 1 0 hoch 1 dívka 5. B 2 1 hoch 1 dívka 5. C 1 1 hoch 0 dívek 3-leté 4-leté gymnázium 4-leté SOŠ 8-leté Celkem obory učební G hoši dívky celkem Do 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy bylo přijato 25 žáků. Z toho 6 dívek a 19 hochů. 9

10 Pro porovnání se šk. rokem 2009/2010 Vycházející žáci : 9. A hochů 10 dívek 9. B hochů 7 dívek 9. C hochů 10 dívek 8. C 1 hoch Celkem: hochů 27 dívek Vycházející žáci z nižších ročníků nižší stupeň gymnázia : 5. A 2 0 hoch 2 dívky 5. B 2 2 hoši 0 dívky 5. C 2 2 hoši 0 dívek 3-leté 4-leté gymnáziu 4-leté 4-leté G Celkem obory učební m SOŠ hoši dívky celkem Do 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy bylo přijato 24 žáků. Z toho 8 dívek a 16 hochů. E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání (Př. č. 1, 2, 3) E.1 Údaje o žácích Počet žáků a tříd ve šk. roce roč. 3 třídy roč. 3 třídy roč. 3 třídy roč. 3 třídy roč. 3 třídy roč. 3 třídy roč. 3 třídy roč. 3 třídy roč. 3 třídy 66 C e l k e m 27 tříd 596 žáků, údaj ze dne ( 2009/ žáků) Komentář: V průběhu šk. roku 2010/2011 se zvýšil počet žáků na

11 Žáci podle státního občanství: Česko 583 Bulharsko 1 Rusko 0 Slovensko 2 Vietnam 7 Ukrajina 1 Spojené království 2 E.1.1 Cizí jazyky výuka cizího jazyka anglický jazyk (povinný) : anglický jazyk (volitelný 1. a 2. tř.): německý jazyk (volitelný od 6. tř.): ruský jazyk (volitelný od 6. tř.): 460 žáků 125 žáků 44 žáků 14 žáků Komentář : Od 1. třídy si žáci mohou vybrat ze 2 volitelných předmětů angličtina hravě a sportovní výchova. V 6. ročníku si žáci mohou vybrat ze seznamu volitelných předmětů i další cizí jazyk německý jazyk a ruský jazyk. Největší zájem žáci projevili o německý jazyk. E.1.2 Integrace integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení - zrakově postižení 1 - s vadami řeči 4 - mentálně postižení 4 - tělesně postižení 0 - s více vadami 0 - s vývoj. poruchami učení 25 - s vývoj. poruchami chování 2 c e l k e m žáků 36 z toho vyžadující zvýšené finanční prostředky I. st. II.st Komentář: Žáci se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, jsou integrováni v běžných třídách, kde je jim věnována zvýšená péče. U 5 žáků byla zajištěna pomoc asistenta pedagoga. (4 I.st., 1. II. st.) Individuální vzdělávací plány - 23 žáků. E.1.3 Volitelné předměty Základy administrativy Brabcová Věra Počet žáků: 20 Třída(y): 9.A9.B Týdně hod.: 1 Skupina: 2ZA 11

12 Angličtina hravě Brabcová Věra Počet žáků: 15 Třída(y): 1.C Týdně hod.: 1 Skupina: Ah Výpočetní technika Mgr. Brázda Lubor Počet žáků: 19 Třída(y): 8.A8.B8.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Vt Výpočetní technika Mgr. Brázda Lubor Počet žáků: 15 Třída(y): 9.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Vt Výpočetní technika Mgr. Brázda Lubor Počet žáků: 19 Třída(y): 9.B Týdně hod.: 2 Skupina: 1Vt2 Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Drtinová Eva Počet žáků: 13 Třída(y): 8.A8.B Týdně hod.: 1 Skupina: 2Kaj Angličtina hravě Mgr. Drtinová Eva Počet žáků: 16 Třída(y): 1.B Týdně hod.: 1 Skupina: Ah Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Drtinová Eva Počet žáků: 15 Třída(y): 9.B Týdně hod.: 1 Skupina: 2KAj Cvičení z českého jazyka PhDr. Mgr. Eliášová Eva Počet žáků: 17 Třída(y): 4.A4.B4.C Týdně hod.: 1 Skupina: Čjcv Výtvarný seminář Mgr. Fišerová Eva Počet žáků: 21 Třída(y): 8.A8.B8.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Vs Výtvarný seminář Mgr. Fišerová Eva Počet žáků: 15 Třída(y): 7.A7.B7.C Týdně hod.: 1 Skupina: Vs Výtvarný seminář Mgr. Fišerová Eva Počet žáků: 15 Třída(y): 7.A7.B7.C Týdně hod.: 1 Skupina: Vs Výtvarný seminář Mgr. Fišerová Eva Počet žáků: 16 Třída(y): 6.A6.B6.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Vvs Domácnost Fulínová Miroslava Počet žáků: 19 Třída(y): 8.A8.B Týdně hod.: 1 Skupina: 2Dom Matematika hrou Mgr. Hanušová Dana Počet žáků: 23 Třída(y): 4.A4.B4.C Týdně hod.: 1 Skupina: Mh Matematika hrou Mgr. Hanušová Dana Počet žáků: 16 Třída(y): 3.A3.B3.C Týdně hod.: 1 Skupina: Mh Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Kramperová Hana Počet žáků: 15 Třída(y): 9.A9.B Týdně hod.: 1 Skupina: 2KA Angličtina hravě Mgr. Kubátová Ilona Počet žáků: 18 Třída(y): 1.A Týdně hod.: 1 Skupina: Ah Sportovní výchova Mgr. Kučerová Gabriela Počet žáků: 23 Třída(y): 4.A4.B4.C Týdně hod.: 1 Skupina:S Sportovní výchova Mgr. Kučerová Gabriela 12

13 Počet žáků: 26 Třída(y): 3.A3.B3.C Týdně hod.: 1 Skupina: Sv Sportovní výchova Mgr. Kučerová Gabriela Počet žáků: 20 Třída(y): 1.A1.B1.C Týdně hod.: 1 Skupina: Sv Výpočetní technika Mgr. Kunstová Lenka Počet žáků: 16 Třída(y): 9.A Týdně hod.: 2 Skupina: 1Vt1 Výpočetní technika Mgr. Mikolášková Helena Počet žáků: 19 Třída(y): 7.A7.B7.C Týdně hod.: 1 Skupina: Vt Výpočetní technika Mgr. Mikolášková Helena Počet žáků: 19 Třída(y): 7.A7.B7.C Týdně hod.: 1 Skupina: Vt Výpočetní technika Mgr. Mikolášková Helena Počet žáků: 16 Třída(y): 6.A6.B6.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Vt Přírodovědná praktika Mgr. Oriničová Jitka Počet žáků: 22 Třída(y): 6.A6.B6.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Přp Německý jazyk Mgr. Poláková Jana Počet žáků: 16 Třída(y): 8.A8.B8.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Nj Německý jazyk Mgr. Poláková Jana Počet žáků: 9 Třída(y): 7.A7.B7.C Týdně hod.: 2 Skupina: Nj Německý jazyk Mgr. Poláková Jana Počet žáků: 15 Třída(y): 9.A9.B Týdně hod.: 2 Skupina: 1Nj Ruský jazyk Rybková Dana Počet žáků: 12 Třída(y): 6.A6.B6.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Rj Přírodovědná praktika Mgr. Štanclová Hana Počet žáků: 15 Třída(y): 7.A7.B7.C Týdně hod.: 1 Skupina: Přpr Přírodovědná praktika Mgr. Štanclová Hana Počet žáků: 15 Třída(y): 7.A7.B7.C Týdně hod.: 1 Skupina: Přpr Přírodovědná praktika Mgr. Štěpánková Anna Počet žáků: 19 Třída(y): 8.A8.B8.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Přp Čeština hrou Mgr. Vaněčková Alena Počet žáků: 12 Třída(y): 4.A4.B4.C Týdně hod.: 1 Skupina: Čh Čeština hrou Mgr. Vaněčková Alena Počet žáků: 15 Třída(y): 3.A3.B3.C Týdně hod.: 1 Skupina: Čh Společenskovědní seminář Mgr. Vytejčková Milena Počet žáků: 18 Třída(y): 8.A8.B8.C Týdně hod.: 1 Skupina: 2Ssp 13

14 E. 1.4 Nepovinné předměty skupin žáků Individuál. péče (reedukace) 1 9 Literární činnosti Labyrint 1 12 C e l k e m 2 21 E. 1.5 Zájmové útvary pořádané školou Název počet skupin Keramika začátečníci 2 Keramika pokročilí 2 Florbal 2 Aerobic I.st. 2 Volejbal 1 Nohejbal 1 Psaní na počítači 1 Počítače 2. tř. 1 Zdravotnický kroužek 2 Dramatický kroužek 1 Hudebně pohybový 1 Celkem 16 E. 1.6 Zájmové útvary pořádané školní družinou Název počet skupin Počítače 1 Sportovní hry 1 Zpívání pro radost 1 Výtvarný kroužek 1 E. 2 Údaje o prospěchu a chování (šk.rok 2010/2011/šk. rok 2009/2010) E Celkový přehled o prospěchu I.pol. Počet Prospělo Neprospělo Počet žáků Nehodnoceno žáků s vyznamenáním s dostatečnou / /272 1/1 11/11 1/1 stupeň /266 83/85 2/1 58/61 0/1 stupeň Celkem Průměrný prospěch 1. st. 1,20/1,21 - zlepšení - 2. st. 1,81/1,77 zhoršení 14

15 II. pol. Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Počet žáků s dostatečnou / /262 2/3 13/13 0/0 stupeň /266 76/76 1/1 73/77 0/0 stupeň Celkem Průměrný prospěch 1. st. 1,25/ 1,25 stejný - 2. st. 1,82/ 1,83 zlepšení Komentář : 2010/2011 Celkový průměrný prospěch školy: 1, /2010 Celkový průměrný prospěch školy: 1, /2009 Celkový průměrný prospěch školy: 1, /2008 Celkový průměrný prospěch školy: 1,53. E. 2.2 Celkový přehled o výchovných opatřeních: Nehodnoceno I.pol. Počet Pochvala Pochvala Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň 1. stupeň 327/326 0/0 0/0 15/8 2/0 0/0 0/0 2. stupeň 263/266 3/0 6/0 37/33 8/11 5/3 0/0 Celkem 590/592 3/0 6/0 52/41 10/11 5/3 0 II. pol. Počet Pochvala Pochvala Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň 1. stupeň 332/ /43 14/9 22/24 15/6 0/0 0/0 2. stupeň 264/266 9/13 42/48 57/36 32/21 7/8 2/0 Celkem 596/ /56 56/57 79/60 47/27 7/8 2/0 Komentář : Z výše uvedeného došlo k nárůstu pozitivní motivace žáků pochvaly TU a ŘŠ. 3. stupeň z chování byl udělen za ublížení na zdraví spolužáků a za 15 neomluvených hodin. 15

16 E. 3 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň 23202/ ,20/28, stupeň 29866/ ,66/55,69 53/31 0,201/0,059 Celkem 53068/ ,93/42,12 53/31 0,201/0,059 E. 4 Další aktivity v rámci školních učebních plánů Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali kurz bruslení a plavání. Žáci 4. tříd - zotavovací akce. Žáci 5. tříd absolvovali turisticko-výtvarný kurz. Žáci tř. 6. C sportovní kurz, Žáci 8.A, 8.B turistický kurz Žáci 8.C cyklistický kurz a kurz na běžkách Žáci 9.C závěrečný kurz Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnil 1 lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd. Žáci 9. tříd se zúčastnili motivačně poznávacího zájezdu do Anglie ( 6 dnů pobyt rodinách) Žáci II. stupně, kteří se učí německý jazyk vyrazili na 1-denní zájezd do Vídně Žáci 3. tříd byli testováni v oblasti klíčových kompetencí matematika, český jazyk a OSP. Žáci 5. tříd byli testováni ze znalostí v předmětech matematika, český jazyk a OSP. Testy poskytla firma SCIO. ( Př. č. 2) 6., 7. a 8. a 9. třídy se zapojily do testování projektu KEA (komplexní evaluační analýza) od společnosti SCIO. * Ocenění SCIO Za nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v testu z českého jazyka 9.tříd základních škol: Lucie Šimonová (9.B). Za druhý nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v testu z matematiky 6.tříd základních škol: Matěj Bareš (6.C). Za třetí nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v testu z matematiky 6.tříd základních škol: Václav Šebek (6.C). Za nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v testu klíčových kompetencí osmých tříd základních škol: Eliška Slavatová (8.B). Za nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v testu z matematiky 5.tříd základních škol: Adam Mark Chawner (5.B). 16

17 Naše škola patří mezi 12 základních škol Středočeského kraje, která poskytuje vzdělávání cizinců ve třídách pro jazykovou přípravu.výuka českého jazyka je přizpůsobena potřebám žáků, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušenství jiného členského státu Evropské unie, ( 10, vyhláška č. 48/2005 Sb.) Ve šk. roce 2010/2011 se uskutečnil 1 kurz E. 5 Projekty v rámci výchovně vzdělávacího procesu bez dotace Základní škola Naše škola je zařazena do sítě: TVOŘIVÉ ŠKOLY Korespondenční kurz s dánskou školou Brundlundskolen v Aabenraa v 6. a 7. roč., pracovním jazykem je jazyk anglický. Využití videokonference v rámci činnosti žákovské rady naší školy s partnerskou ze ZŠ Trutnov, Mládežnická 536 Czechkid multikulturní výchova : česká a anglická verze Vánoce : všichni žáci Projekt zaměřený na prevenci sociálně patolog. jevů a úrazů ve spolupráci s Policií ČR. Den s Ajaxem 2., 3., Cyklista 4. a 5. ročník. Týden zdravého životního stylu Recyklohraní Hrajeme si na školu 9 setkání s budoucími prvňáčky : formou her, písniček a říkadel jsme se zaměřili na: a) rozvoj matematických představ b) jazykovou a sluchovou přípravu c) přípravu na psaní d) rozvoj fantazie a představivosti Dny otevřených dveří pro rodiče prvňáčků 3 x ročně Den otevřených dveří pro veřejnost v celé škole listopad 2010 Návštěva dětí z mateřských škol v Benešově Školní družina My jsme kamarádi celoroční projekt Dílčí projekty Barvy, barvy, barvičky Půjdem spolu do Betléma Kniha je můj kamarád Pletu, pletu pomlázku Každý člověk je jiný 17

18 F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a/ Práce pedagogů Ve škole bylo celkem 63 zaměstnanců, z toho 36 učitelů, 7 vychovatelek, 5 asistentek pedagoga a 14 správních zaměstnanců. Škola měla výchovného poradce /jednoho studujícího tohoto oboru/, metodika prevence / jednoho studujícího i v tomto oboru/, metodika EVVO, z nichž každý měl svůj vlastní plán práce, a speciálního pedagoga, který pracoval na I. stupni školy. Všichni pedagogové absolvovali vzdělávací program Komunikační dovednosti komunikace s problémovým žákem. b/ Činnost výchovné komise (VK) Výchovná komise se scházela pravidelně každý měsíc ve složení : Mgr. Ludmila Motyčková Mgr. Jana Janoušková Mgr. Helena Mikolášková PhDr. Eva Eliášová Miroslava Fulínová Projednávala : a) oblast prevence b) volbu povolání práce s vycházejícími žáky c) záškoláctví žáků d) nevhodné chování žáků pohovory s rodiči e) účast na vícedenních školních akcích v 7., 4, a 5. ročníku žáků s výchovnými problémy f) úpravy Školního řádu g) práci s dětmi s IVP a integrovanými dětmi s asistentem pedagoga Zástupci VK se účastnili : - pohovorů s rodiči v ředitelně školy (nevhodné chování, záškoláctví řešené s kurátorkou pro mládež Bc. Janou Karešovou) Celkem proběhlo 31 jednání. - schůzek pořádaných pro výchovné poradce,preventisty soc. pat. jevů,spec. pedagogů a další PhDr. Eva Eliášová pracuje jako speciální pedagog na škole a provedla šetření ve třech třídách 5. A, 5. B a 4.C. c/ Prevence realizovaná školou Prevence sociálně patologických jevů byla jako vždy součástí většiny pedagogické práce. Úkoly prevence jsou u nás začleněny do tématických plánů vyučovacích předmětů: 18

19 I.stupeň : cizí jazyk tělesná výchova výtvarná výchova prvouka člověk a jeho svět vlastivěda přírodověda pracovní činnosti II.stupeň : chemie občanská výchova pracovní činnosti přírodopis rodinná výchova tělesná výchova seminář a praktika z přírodovědných předmětů výtvarná výchova dějepis zeměpis výchova k občanství a ke zdraví Vyučující 1. a 6. ročníků absolvovali se svými žáky adaptační soustředění a kohezní výjezdy. Součástí preventivní práce je i oblast EVVO, která se řídí vlastním plánem. V rámci EVVO se ve škole uskutečnil i letos projekt Týden zdravého životního stylu. Prevenci studijního selhávání především při vstupu do 1. třídy jsou věnována setkání v rámci projektu Hrajeme si na školu. Proběhlo 9 setkání s budoucími prvňáčky, formou her, písniček a říkadel. d/ Činnost žákovské rady ( Př. č. 4) Žákovská rada se ve školním roce 2010/2011 opět scházela jednou za měsíc a to většinou druhý čtvrtek v měsíci. Svou činnost zahájila hned v září, kdy byli v jednotlivých třídách od 4.ročníku zvoleni jednotliví třídní zástupci. A jejichž prvním úkolem bylo zvolit a jmenovat novou starostku žákovské rady. kterou se stala žákyně 8.C TerezaChotašová. Žákovská rada během celého školního roku vyhlašovala mnoho soutěží a nad každou soutěží měla jedna ze tříd patronaci. Začali jsme soutěží o nejkrásnější podzimní výzdobu třídy a následovali další soutěže : O nejkrásnějšího podzimníčka, vánoční výzdoba třídy, o nejkrásnější vánoční stromeček, velikonoční výzdoba, o nejdelší a nejkrásnější pomlázku, Akce pro celou školu: Adopce na dálku příspěvek indickému chlapci na studium Adopce zvířete v ZOO PRAHA ocelot stromový, kterému naše škola každoročně přispívá na krmivo. Přání ke Dni učitelů Za největší úspěch žákovské rady letos považujeme navázání spolupráce s dětským domovem ve Stránčicích. Spolupráce začala o Vánocích sbírkou hraček a 19

20 dále jako poděkování nám ředitel a zároveň doktor z dětského domova udělal zajímavou a velice poutavou přednášku o tom jak jejich domov funguje. Přednáška byla zakončena slovy: Těšíme se na vaši návštěvu. A žákovská rada velice kladně tuto nabídku přijala a na návštěvu dorazila. Tím také ukončila svou činnost v letošním školním roce. Poslední akce se tedy nazývala : Věnuj svou oblíbenou hračku, se kterou si již nehraješ. e/ Prevence realizovaná externí organizací Díky dotacím byla specifická prevence letos realizována Centrem primární prevence Magdaléna o.s.p., pobočka K-centrum Benešov. Tento projekt probíhal v ročnících dlouhodobým projektem primární prevence 3P, s dotací 8 hodin / tedy 2x3 a 1x2 hodiny/. I v letošním roce pokračovala spolupráce s PČR, která se i letos věnovala především plnění projektu na I. stupni, ale realizovala i přednášku pro 9. ročníky. Spolupráce pokračuje i s SZŠ a Úřadem práce. G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků G.1 Legislativa : - Pracovněprávní vztahy a jejich specifikace ve školství 1 - Změny v účetnictví 2 - Školská legislativa, změny ve škol. I obecně právních předpisech 1 - Odměňování pracovníků ve školství a kariérní systém - 1 G.2 ŠVP ZV : - Koordinátor ŠVP ZV 1 - Tvořivá škola činnostní učení Informatika ve škole Finanční gramotnost ve škole 1 G.3 Prevence rizikového chování - Kriminalita dětí a mládeže -1 - Pedagogická diagnostika a práce s třídním kolektivem Role metodika prevence při ped.psychologické poradně - 1 G.4 Integrace, inkluze - Podpora rozvoje matem. Schopností u dětí s DS Pomůcky a materiály pro logop. Praxi 1 - Výroba předmětů z drátků Matematika pro osoby s DS Orientační logopedické vyšetření - 1 G.5 Pro celý pedag. sbor : - Komunikační dovednosti komunikace s problémovým žákem G.6 Ostatní semináře vztahující se k jednotlivým aprobacím, specializovaným činnostem : - Kurz keramiky 1 - Židovské tradice a zvyky na pozadí středověkého antisemitismu a holocaustu 1 20

21 - Školní atlas dnešního světa 1 - Jazykově met. kurz Aj 4 - Zahraniční jazykový kurz 14-denní První pomoc 7 - Hudební dílna 1 - Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou - 1 H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ve šk. roce 2010/2011 pouze výběr z aktivit, ale všechny aktivity jsou k nahlédnutí na Prezentace činnosti školy v tisku ( Př. č. 5 a 6 ) - Slavnostní vyřazení 9.roč. tělocvična , - Školní časopis LABYRINT Redakční rada pracovala pod vedením p.uč. Zlatuše Houdkové. během šk.r. 2010/2011 vyšla 4 čísla. Environmentální výchova a osvěta Exkurze a výukové programy: Přednáška a exkurze s průvodcem na téma KRNAP v rámci turistického kurzu v Krkonoších třídy 8.A a 8.B Co se skrývá na dně program v Ekocentru Vlašim 8.B Pohyby Země program v Planetáriu Praha 5. třídy Odpadiáda akce ke třídění odpadu na Masarykově nám. pro družstva ze žáků tříd Exkurze Konopiště zámek a park 6. třídy Malování v ZOO Praha 8.A, 8.B Svět barev program Ekocentra Vlašim 6. třídy Hořká chuť čokolády program Ekocentra Vlašim 8. třídy Exkurze v ČOV Benešov 8. třídy Vesmír kolem nás program v Planetáriu Praha 3. třídy sluníčku, měsíčku a hvězdičkách program v Planetáriu Praha 2. třídy Tradice Vánoc program v Ekocentru Vlašim 2., 3. a 4. třídy Česká republika země známá neznámá výuk. Program třídy Čína říše mocného draka výuk. Program 7. a 8. třídy Hořká chuť čokolády program Ekocentra Vlašim 8. třídy Nezvaní hosté program Ekocentra Vlašim 9. třídy Svět barev - program Ekocentra Vlašim 4. třídy Co se skrývá na dně program Ekocentra Vlašim 7. třídy Velikonoce - program Ekocentra Vlašim 3. a 4. třídy Exkurze na Blaník 6. třídy Etologie prohlídka s průvodcem v ZOO Praha 7. třídy Exkurze v ZOO Praha 1. třídy Projekty Celoškolní projekt Týden zdravého životního stylu (říjen 2010) Dreamcatcher : skupina žáků 7.A a 7.B se zapojila do projektu Dreamcatcher zúčastnili jsme se hlasování se svým snem o stereolupě s fotoaparátem. 21

22 celoškolní projekt Chráníme sebe i přírodu zapojení do projektu Scio Ekopolis (jde o hru podporující stavbu ekologicko ekonomicky vyváženého města Sběr surovin Třikrát do roka byl organizován bleskový sběr papíru školou. Výsledky byly hodnoceny v kategoriích: tř., tř., tř., tř. Vždy 3 nejlepší třídy dostaly sladkou odměnu. Celkem se sebralo ,4 kg papíru. Dále sbíráme hliník (nasbírali jsme 80 kg hliníku, vesměs tenkostěnného). Z výtěžku byla zakoupena 2 CD s hlasy zvířat, která se budou moci využívat ve výuce 1. i 2. stupně. V rámci projektu Recyklohraní vysloužilé elektrospotřebiče a baterie ( v pololetí se nám podařilo naplnit bateriemi celý kontejner). Sbírka pamlsků pro psí útulek v Maršovicích ( uspořádala 8.A ). - Ke Dni Země jsme pomohli s úklidem parku v Konopišti. Do akce se zapojil celý druhý stupeň. - Naše škola je zařazena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou OSVĚDČENÍ M.R.K.E.V - KOHEZNÍ VÍKEND : V rámci primární prevence šikany a sociálně patologických jevů žáci 6. tříd strávili víkend s preventistou soc. pat. jevů a se svým tř. uč. na Jablonné. - Dvoudenní pobyt zaměřen na vytvoření zdravých kamarádských vztahů ve třídě, které by měly přetrvat až do konce školní docházky. - Klub mladého diváka P.uč. Motyčková vede Klub mladého diváka. Děti navštěvovaly výběr her v pražských divadlech. 4 představení. Cizojazyčné divadelní představení: - Anglické představení interaktivní : pro žáky 3.. tříd: Jackie and teh Giant pro žáky 4.tříd: Jackie and the Horrible Family pro žáky 5.tříd: Jackie and the Sunflower Princess pro žáky 6. tříd: The Alien Grammer Show pro žáky 7.a 8.: tříd Detectives pro žáky 9. tříd: Frank Novotny and the Case of Present Simple - Klub mladého čtenáře I letos pí uč. Vaněčková pokračovala v organizaci prodeje knih. - Pasování na rytíře čtenářského Tato akce pro žáky 1. třídy proběhla v Městské knihovně Benešov. Po složení přísahy byli slavnostně pasováni králem do stavu rytířského, řádu čtenářského. Poté jim pan starosta Hlavnička předal knižní odměnu a diplom. 22

23 - Den s Ajaxem: projektový den (spolupráce s Okresním ředitelstvím PČR Benešov a Městskou policií Benešov). - Noc s Andersenem: projektový den pro 1. stupeň a žáky 6. tříd. * Akce ŽÁKOVSKÉ RADY Vyhlášení a vyhodnocení soutěž: O nejkrásnější jarní obrázek ; Velikonoční výzdoba třídy ; Podzimní výzdoba třídy ; Vánoční výzdoba třídy ; O nekrásnější vánoční stromeček ; O nejkrásnějšího podzimníčka ; O nekrásnější a nejdelší pomlázku ; O nejkrásnější adventní věnec ; Sbírka pro psí útulek v Maršovicích Charita pro dětský domov ve Stránčicích Adopce na dálku příspěvek indickému chlapci na vdělání Adopce zvířete v ZOO PRAHA ocelot stromový Žákovská rada školy vybrala ocelot stromový, kterému naše škola bude každoročně přispívat na krmivo. *Předmětové soutěže Vzhledem k tomu, že akcí, kterých se žáci zúčastnili bylo velmi mnoho, jsou uváděny pouze některé. * Odpadiáda na Masarykově náměstí v Benešově- soutěž vědomostní tříd: 1. místo, soutěž tvůrčí : 2. místo * Zeměpisná olympiáda - okr.kolo: V kategorii A 10. místo: Smutný T. V kategorii B 3. místo: Pikora J. V kategorii C 7. místo: Skalický J. * Zeměpisná soutěž EUROREBUS. Kategorie ZŠ 02 republikové kolo 9.B : 9. místo 8.A : 11. místo 9.A : 18. místo 8.C : 30. místo * Dějepisná olympiáda : 14. místo: Zikmundová S. * Matematická olympiáda - okr.kolo: V kategorii Z místo: Chawner A. V kategorii Z místo: Bareš M., Šebek V. * Pythagoriada: okresní kolo: Borovcová M. * Matematické soutěže KLOKAN

24 kategorie Klokánek: okresní kolo 2. místo: J. Kofroňová Žáci od 2. do 9. tříd se zúčastnili výše uvedené soutěže kat. Cvrček, Klokánek, Benjamin, Kadet * Konverzační soutěž v Aj - okr.kolo: V kategorii II.A 3. místo Le Thi Thu Hien Časopisu R+R: v tomto školním roce získala naše škola poděkování za celoroční příspěvky do soutěží. Někteří žáci pracovali i na projektu o Americe. Anglické práce Lucie Crhákové a Le Thi Thu Hien z 9.A byly oceněny nejlépe. * Biologická olympiáda : V kategorii C Slavatopvá E., Doubek L. (v okresním kole úspěšní řešitelé) V kategorii D Červová K.(účast na okresním kole) * Německý jazyk: SCIO testy nadprůměr ZŠ * Výtvarná soutěž - Evropa ve škole 2010/2011: výtvarný a literární projekt: Sen o dětských očí : Čestné uznání kategorie 3: Kuthanová H. - Přemyslovna sv.anežka česká a její doba celostátní výtvarná soutěž účast 4 žáků naší školy - Školní soutěž: O nejhezčí novoroční přání - Celostátní soutěž: Život se zvířaty účast 9 žáků naší školy - Okresní rada prevence a mládeže - Požární ochrana očima dětí : : kategorie ZŠ 1: Josef Miegl (2.C), kategorie ZŠ 3: Martin Bárta (7.A), kategorie ZŠ 4 : Lucie Nováková. - DDM Benešov Já a můj volný čas 2. místo: Rothová Adéla (8.C) 3. místo: Michaela Kovářová (7.C), Kateřina Babická (8.A) *Recitační soutěž Kategorie 1. školní kolo: 1. místo: Venerová M., 2. místo: Ludány A., 3. místo: Bartoňová L.(postup do okresního kola) Kategorie 2. školní kolo: 1. místo: Malátová K., 2. místo: Cudin R.., 3. místo: Hronková A., Charvátová B. (postup do okresního kola) * Dopravní soutěže mladých cyklistů - okresního kola: 2. místo (Barbora Folprechtová, Veronika Bílková, David Kahoun a Tomáš Pikora) * Soutěž mladých zdravotníků: oblastní kolo: vítěz I. stupně * Soutěž Hlídek mladých zdravotníků: 4. místo ( Kallárová B., Heřmánková H., Skalová K., Růžičková M., Pavelková L. a Janata M. 24

25 * Sportovní soutěže Sportovních soutěží bylo velké množství, a proto jsou zde uváděny jen některé výsledky. I.stupeň Kinderiáda Soutěž družstev: 17.místo Florbal Den plný florbalu : I a II. kategorie třídy (chlapci a dívky): 2.místo V kategorii 4.-5.tř. O pohár hejtmana Středočeského kraje : 5.místo Atletika Atletika pro děti: 2. místo Středočeský taneční pohár I. kategorii (1. stupeň ZŠ mini týmy):1. místo: Farbulová B., Kofroňová J., Králová E. (postup do krajského finále) II. kategorii (2. stupeň mini týmy): 1. místo: Marková H., Fejtková B. (postup do krajského finále) McDonalds Cup Okresní přebor kat. A (1.-3.tř): 9. místo Okresní finále kategorie B (4.-5.tř): 7.místo Plavecko-běžecké závody Plavecko-běžecký pohár Středočeského kraje kategorie 4.,5. třída dívky:5. místo Milfaitová A., 9. místo: Pavlíčková M. kategorie 4.,5. třída chlapci: 8.místo: Pavlíček V., 10.místo: Pavlíček J. Preventan Cup Okresní přebor: kategorii chlapci: místo kategorii dívky: 4. místo Krajské kolo Okresní kolo Další turnaje 1.místo 2 2.místo místo II.stupeň Pohár Rozhlasu Okresní kolo: v kategorii ml.dívky: 6.místo v kategorii ml. chlapci: 6. místo v kategorii st.dívky: 2.místo Atletická všestrannost Kategorie chlapci tř.: 1. místo (postup do krajského kola) 25

26 Kategorie dívky tř.: 1. místo (postup do krajského kola) Kategorie chlapci tř.: přeborník okresu: Jakub Hausenblas Kategorie dívky tř.: přeborník okresu: Magda Slavíková Basketbal Okresní přebor- dívky: 1. místo a postup do krajského kola (Chotašová T., Jandačová N., Hrušková V., Slavíková M., Kulhavá Z., Crháková L., Dlasková B.) a 2. místo (Vnenková M., Vrkoslavová D., Matthessová K., Bejblová A., Matějčková B., Říhová K.) Okresní přebor chlapci: 1. místo (Eliáš P., Vyhlídal P., Kukura O., Hrdý J., Fučík P., Procházka M., Škramlík J., Buben D., Doubek L.) a postup do krajského kola, 2. místo: Cvrček D., Strnad A., Vlasák D., Molinari L., Vycpávek T., Tůma P., Kobler M., Folprecht R., Volšický L.) Krajské kolo III.kat. dívky: 3.místo Florbal Turnaj O neveklovský měšec - dívky: 2.místo (Magda Slavíková, Bára Dlasková, Lucka Crháková, Bára Kalinová, Tereza Chotašová, Natálie Jandačová, Verča Hrušková, Kristýna Říhová, Červová Karolína, Leciánová Nikola) Turnaj O neveklovský měšec chlapci: 3. místo Orion florbal cup: 3.místo (Daniel Škoula, Daniel Rejchrt, Jan Pikora, Matyáš Nesvadba, Jan Janeš, Nikola Marun, Martin Strnad, Jakub Hausenblas, Ladislav Dvořák, David Hanka a Matěj Kohoutek Turnaj základních škol Den plný florbalu - dívky: 2.místo Turnaj základních škol Den plný florbalu - chlapci: 3.místo (Škoula D., Pikora J., Nesvadba M., Janeš J., Marun N., Strnad M., Rejchrt D., Krejčí J.) Futsal VOŠ a SZeŠ Benešov: 1. místo Sálová kopaná 1. místo Házená Okresní přebor-dívky: 1.místo (Karolína Červová, Tereza Chotašová, Veronika Hrušková, Barbora Hájková, Natálie Jandačová, Lucie Vopálková, Eliška Zemanová, Barbora Staňková, Lucie Crháková) Okresní přebor-chlapci: 1.místo Minikopaná turnaj ZŠ Kategorie 6.-7.třídy: Kategorie třídy: Nohejbal ČNS kategorie B : ČNS kategorie C : 3.místo 2. místo 4. místo 3. místo 26

27 Plavecko-běžecké závody kategorie 6.,7. třída dívky: 1. místo: Slavíková M., 8. místo Dlasková B.. kategorie 6.,7. třída chlapci: 1. místo: Hausenblas J., 12. místo: Ludányi M. kategorie 8.,9. tříd dívky: 3. místo: Jandačová N., 6. místo: Chotašová T. kategorie 8.,9. tříd chlapci: 2. místo: Vyhlídal P., 8.místo: Vycpálek T. Medailisté postoupili do krajského kola, bohužel se ho z technických důvodů nemohli zúčastnit. Plavecké závody Kategorie 6.-7.třídy dívky: 2. místo: Večerová A. Kategorie 6.-7.třídy chlapci: 1. místo: Ludányi M., 2. místo: Hausenblas J., 2. místo: Vojta A. Kategorie třídy dívky: 1.místo: Jandačová N., 1.místo: Nováková L., 3.místo: Žabová B. Kategorie třídy chlapci: 3.místo:Vyhlídal P., 3.místo: Molinari L., 3.místo: Vycpávek T. Středočeská inline brusle V kategorii D: 2.místo: Vondrák L. V kategorii F: 2. místo: Pessr J. 3. místo: Tůma P. V kategorii E: 1. místo: Slavíková M. (všichni postoupili do krajského kola ) Volejbal Okresní přebor chlapci: 1.místo postup do krajského kola Okresní kolo dívky: 4. místo Turnaj Ámosových bratrů - velmi smíšených družstev: 5.místo OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) Krajské kolo: 4. místo: (Hausenblas J., Fučík P., Dvořák L., Novotný K., Dlasková B., Bártová D., Říhová K., K. Boťová I.) II.stupeň Umístění Krajská kola Okresní kola Další turnaje 1.místo místo místo

28 I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI. Termín poslední inspekce byl listopadu J) Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2010 Investiční náklady interaktivní tabule Activ Board ,00 interaktivní tabule Activ Board ,00 investiční náklady celkem ,00 Neinvestiční náklady učební pomůcky,učebnice, hračky, knihy ,38 DDHM ,06 majtetek OE - HM do 3000,00 Kč; NM do 7000,00 Kč ,88 spotřeba energií ,53 opravy a udržování ,00 mzdové náklady- záměstnaci ,00 OON zaměstnanci ,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění ,00 ostatní provozní náklady ,79 plavání, bruslení žáků ,00 náklady celkem ,64 Příjmy nájmy nebytových prostor, reklamní plochy ,00 poplatek na neinvestiční náklady ŠD ,00 kroužky - poplatek ,00 ostatní příjmy ,96 úroky bankovní ,09 použití RF - transfer EU OPVK - IKC ,15 použití RF dary ,00 použití FO na mzdy 5 269,00 transfer zřizovatel ,00 transfer KÚ ,00 transfer EU OPVK na IKC ,22 transfer EU OPVK - peníze školám ,00 výnosy celkem ,42 Hospodářský výsledek ,78 28

29 K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Do rozvojového programu škola není zapojena. Od šk. roku 2007/2008 je škola zapojena do mezinárodního programu EU-Dap Unplugged, který pro základní školy poskytuje nástroje pro práci s tématy, jako jsou sociální vlivy, životní dovednosti a drogová prevence ve stanoveném souboru dvanácti vyučovacích hodin. Věková skupina: žáci 6. ročníku. L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena. M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Seznam projektů realizovaných ve šk. roce 2010/2011 : Název : Cílová skupina IKC NA ZŠ BENEŠOV, DUKELSKÁ 1818 ŽÁCI, UČITELÉ 596, 42 EFEKTIVNĚJI VE VÝUCE (EU peníze školám) ŽÁCI, UČITELÉ 596, 42 DREAMCATCHER STEREOLUPA ŽÁCI II.ST., uč. přírodopisu (zdroj Česká spořitelna, a.s. a TERRA Klub, o.p.s.) Jak žáci získali pomůcku - stereolupu Na konci školního roku (2009/2010) se 25 žáků sedmých tříd (2010/2011) rozhodlo přispět svým dílem k získání zajímavé pomůcky pro hodiny přírodopisu. Jde o binokulární lupu s fotoaparátem, který umožňuje obraz pozorovaného objektu přenést ihned do počítače a přes dataprojektor na plátno. Pomůcka je dost drahá, takže jsme zkusili získat peníze netradiční cestou. Zapojili jsme se do projektu Dreamcatcher Chyť si svůj sen (www.dreamcatcher.cz). Nejprve jsme museli svůj sen důkladně popsat a splnit několik administrativních kroků. Hned v září jsme se přihlásili do hlasování o našem snu a podařilo se nám získat dost hlasů veřejnosti i dreamteamu známých osobností podporujících projekt. Výhra v hlasování nás posunula k dalšímu kroku odpracování snu. Na svůj sen získáme peníze, pokud část ceny dobročinně odpracujeme. Děti si vybraly práci samy připravily zábavné odpoledne pro děti ve školce, upekly cukroví a zahrály divadlo v domově důchodců, několik děvčat vytvořilo aktivity pro svoji integrovanou spolužačku a kluci zas 29

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více