V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1

2 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 3 B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 4 C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5 D) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 9 E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 10 F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 18 G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 20 H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 21 I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 28 J) Základní údaje o hospodaření školy 28 K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 29 L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 29 M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 29 N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 30 PŘÍLOHY Př. č. 1 Přehled prospěchu a chování žáků školy Př. č. 2 Ocenění SCIO Př. č. 3 Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy Př. č. 4 Žákovská rada Př. č. 5 - Aktivity školy Př. č. 6 - Prezentace školy v tisku Výroční zpráva včetně příloh je k nahlédnutí v ředitelně I. patro, č. dv. 138, Výtah z výroční zprávy vstupní hala školy, 2

3 A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě A. Základní údaje o škole A.1 Škola Název školy Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Adresa školy Dukelská 1818, Benešov Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy A.2 Zřizovatel Ředitelka : PaedDr. Hana Procházková Zástupci ředitelky : Mgr. Jana Janoušková, I.st. Mgr. Lubor Brázda, II.st. tel.: fax: Název zřizovatele Město Benešov Adresa zřizovatele Masarykovo náměstí 100, Benešov Kontakt tel.: fax: A.3 Součásti školy Kapacita Základní škola 900 Školní družina 193 A.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina A.5 Materiálně-technické podmínky školy Učebny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 35 učeben, z toho 16 odborných Pracovna Aj I a II, Nj, počítače I a II, chemie, fyzika, zeměpis, dějepis multimediální učebna, Čj I a II, Ma I a II, dílny, pěstitelství, cvičná kuchyně; knihovna a multimediální pracovna v jednom = IKC (Informační a komunitní centrum), učebna administrativy Venkovní hřiště pro míčové hry, běžecká dráha 60m a 100m, prostor pro vrh koulí, vybavení areálu venkovním nábytkem pro ŠD, přilehlé balkony u oddělení ŠD a u I. tříd Sportovní zařízení Tělocvična, gymnastický sál, venkovní hřiště, běžecká dráha Dílny a pozemky Dílny a učebna pěstitelství (2 učebny) Žákovský nábytek 2/3 nastavitelný nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Dle finančních možností sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Dle platných doložek 3

4 Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční a rozvoj Neinvestiční rozvoj Dle finančních možností 8 interaktivních tabulí, 100 počítačů Rekonstrukce školního bytu na hernu pro 1 oddělení školní družiny. vybavení kabinetu výtvarné výchovy a anglického jazyka novým nábytkem, zakoupení knižního fondu do IKC z projektu EU z projektu EU peníze školám Efektivněji ve výuce zakoupena 1 interaktivní tabule, 6 ks LCD, 2 notebooky a 6 PC Komentář: Celkem 35 učeben včetně odborných pracoven. V každém školním roce se postupně vybavují kabinety I. a II. st.postupně vyměňujeme žákovský nábytek, vybavujeme třídy novými zamykatelnými skříňkami pro žáky v kmenových třídách. Během letních prázdnin proběhly pravidelné práce týkající se údržby malování, nátěry těles ústředního topení, oprava okenních žaluzií, oprava el. osvětlení, úklidové práce, V červenci byly kompletně barevně vymalovány všechny haly na I.st. A.6 Údaje o školské radě Počet členů školské rady 6 Za zřizovatele : Ing. Pavel Khek Věra Petrová Za ped. pracovníky : Mgr. Miloslava Hlaváčková Mgr. Hana Pechačová Za zák. zástupce žáků : Mgr. Jaroslava Koblerová, předseda Bc. Luděk Červ A.7 Údaje o Unii rodičů Předseda : Ing. Petr Hála Pokladní : Jana Rendová Počet tř. důvěrníků : 27 B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Základní škola B C/001 Základní škola Studium denní dobíhající obor C Základní škola C/01 Základní škola Studium denní délka studia: 9. r. 0 měs. délka studia: 9. r. 0 měs. 4

5 B.2 Vzdělávací programy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Škola pro všechny, č.j. 813/2007 Profilace od 6. r. třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy, zaměření - všestrannost Zařazené třídy 5. r., r., r. C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy C.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 63 Počet učitelů ZŠ 36 Počet vychovatelů ŠD 7 Počet asistentů pedagoga 5 Počet správních zaměstnanců ZŠ 14 z toho 1 pracovník v IKC C.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané ředitelka 1 1,0 zástupci 2 2,0 ředitelky učitelé 36 36,7 I.st II.st ,7 Ostatní ped. Přepočtení na plně Fyzické osoby pracovníci zaměstnané Logoped 1 x As. pedagoga 5 2,2 Speciální 3 0,1 pedagog Výchovný 1 0,2 poradce celkem ,2 Komentář : Speciální pedagogové a výchovný poradce jsou z řad učitelů školy. 1 asistent pedagoga je zároveň speciální pedagog i logoped. Logopedická péče je 2x měsíčně pro žáky naší školy.(4 = 4 as. pedagoga) Pedagogičtí pracovníci Přepočtení na plně zaměstnané Fyzické osoby ŠD Ved. vychovatelka 1 1,0 vychovatelky 7 5,65 5

6 Jméno Pracovní zařazení Vyučuje Bělohlávková Jana učitelka II. stupně M, F, Voz Brabcová Věra učitelka II. stupně Aj, ZA, Voz Brázda Lubor zástupce ředitelky školy Vt Drtinová Eva učitelka II. stupně Aj, KAj Eliášová Eva učitelka I. stupně I. st. Fremutová Šárka učitelka I. stupně I. st. Fišerová Eva učitelka II. stupně Čj, Vv, Vvs vedoucí vychovatelka ŠD, Fulínová Miroslava Dom, vych. ŠD učitelka II. stupně Hanousková Hana asistent pedagoga asistent pedagoga Hanušová Dana učitelka I. stupně I. st. Hlaváčková Miloslava učitelka II. stupně Ch, Př, Čsp Houdková Zlatuše učitelka II. stupně Čj, D, Lč Hronková Iveta asistent pedagoga, učitelka asistent pedagoga, Vv I. a II. stupně Hrušková Dana učitelka I. a II. stupně I. st., Vv Jandačová Jiřina učitelka I. stupně I. st. Janoušková Jana zástupkyně ředitelky Aj Juříčková Vendula asistent pedagoga asistent pedagoga, vychovatelka ŠD vych. ŠD Kramperová Hana učitelka II. stupně Aj, KAj Krčma Leoš učitel II. stupně Tv, Voz, Čsp Kubálková Jana vychovatelka ŠD vych. ŠD Kubátová Ilona učitelka I. stupně I. st. Kučerová Gabriela učitelka I. stupně I. st. Kumšta Martin učitel II. stupně Tv, M, Fy, ČSP, RKC Kunstová Lenka učitelka II. stupně Tv, Inf, Vt, Rkc, Voz Marková Věra učitelka I. stupně I. st. Mikolášková Helena učitelka II. stupně D, Voz, Inf, Vt Mixánová Světlana učitelka I. a II. stupně I. st., Hv Motyčková Ludmila učitelka II. stupně M, Z Nováčková Věra asistent pedagoga asistent pedagoga Nováková Miroslava vychovatelka ŠD vych. ŠD Novotná Jana asistent pedagoga avych. ped. asistent, vych. ŠD ŠD Oriničová Jitka učitelka II. stupně Z Pallová Ivana učitelka I. stupně I. st. Pechačová Hana učitelka I. stupně I. st. Podroužková Vanda učitelka II. stupně Z Pojerová Eva učitelka I. stupně I. st. Poláková Jana učitelka II. stupně M, Př, Nj Procházková Hana ředitelka školy Aj Ratimcová Michaela učitelka I. stupně I. st. Rybková Dana učitelka II. stupně Aj, 6

7 Skopcová Radmila vychovatelka ŠD vych. ŠD Šeborová Jana učitelka I. stupně I. st. Štanclová Hana učitelka II. stupně M, Př, F, Voz, Čsp, Přp Štěpánková Anna učitelka II. stupně F, Přp Šubrtová Monika vychovatelka ŠD vych. ŠD Švarcová Veronika učitelka II. stupně Tv, Rkc, M, Čsp Vaněčková Alena učitelka I. stupně I. st. Vrkoslavová Blanka učitelka II. stupně Čj, Voz Vytejčková Milena učitelka II. stupně Čj, Voz, Sspo C.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 % Učitelé 1. stupně 100 % Učitelé 2. stupně 88,2 % Učitelé 2. stupně 88,2% Vychovatelky ŠD 100% Vychovatelky ŠD 100 % Komentář: 11,8% tvoří učitelé, kteří zatím nezískali odbornou kvalifikaci. Jedná se o zlomek vyučovacích hodin fyziky, anglického jazyka a matematiky. C.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: V pedagogickém sboru je převaha žen. Věkový průměr ped. sboru je 42 roků. C.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnaní správce haly 1 1,0 provozář 1 1,0 mzdová účetní 1 0,5 účetní 1 1,0 školník 1 1,0 uklízečka 7 6,5 uklízeč 1 0,3 knihovník IKC 1 1,0 celkem 14 12,3 7

8 Jméno Bešťáková Helena Bulanová Zdenka Haasová Alena Jakubíčková Alena Hořáková Ilona Krčma Leoš Lacina Petr Novotná Hana Novotná Ludmila Novák Pravoslav Dana Pitelková Rýdl Milan Vodrážková Jaroslava Žabová Eva Pracovní zařazení uklízečka mzdová účetní účetní uklízečka uklízečka uklízeč školník uklízečka uklízečka provozář haly knihovnice IKC správce haly uklízečka uklízečka D) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy D.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Komentář: Celkem přišlo k zápisu 70 dětí. D.2 Výsledky přijímacího řízení Seznam škol, na které se vycházející žáci přihlásili v roce 2010/2011 pořadí název školy obor přijati 1 Gymnázium, Benešov, Husova 470 prima 4 4-leté studium 4 2 Gymnázium, Tylova 271, Vlašim 4-leté studium 4 3 Gymnázium, Na Vítězné plání 1160, Praha 4 4-leté studium 1 4 Biskupské gymnázium, Jirsíkova 5, České Budějovice 4-leté studium 1 5 Akademické gymnázium škola hl. města Prahy, Štěpánská 36, Praha 1 4-leté studium 1 6 Křesťanské gymnázium, Kosinova 1000, Praha 10 4-leté studium 1 7 Gymnázium, J. Á. Komenského 414, Čelákovice 4- leté studium 1 8 Obchodní akademie, V Sadě 1565, Vlašim ekonomické lyceum 3 8

9 OA ekonomika a podnikání 2 OA cestovní ruch 1 OA zahraniční obchod a mediální komunik. 2 9 Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, Neveklov ekonomické lyceum 1 OA - informatika 4 E a P podnikání ve stavebnictví 2 10 VOŠ a SŠ zemědělská, Mendelova 131, Benešov zahradnictví tvorba a údržba zahrad 1 agropodnikání ekonomika a 1 podnikání 11 SPŠ, Komenského 41, Vlašim mechatronik 4 stavebnictví 4 12 SŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 1 000, Příbram zdravotnické lyceum 1 13 Konzervatoř, Kopeckého sady 10, Plzeň hudba 1 14 SŠ ekonomiky, obchodu a služeb, Husova 742, Benešov kadeřnice 3 kosmetické služby 1 15 ISŠ technická, Černoleská 1997, Benešov automechanik 2 elektrikář 1 mechanik elektronik 3 16 SOŠ a SOU, Zámek č. 1, Vlašim kuchař - číšník 2 cukrář 1 17 VOŠ, SŠ, COP, Budějovická 421, Sezimovo Ústí informační technologie 1 18 SŠ zdravotnická, Máchova 400, Benešov zdravotnický asistent 3 19 SŠ cestovního ruchu, Táborská 458, Benešov cestovní ruch 1 20 OU Kunice, Kunice 60, Stránčice kuchařské práce 1 21 SŠ zeměměřická, Pod Táborem 300, Praha 9 geodézie a kartografie 1 nemovitostí 22 VOŠ a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo nám. 1300, Praha 3 propagační grafika 1 23 SŠ multimediální a prop. Tvorby, Stříbrského 2131, 1 ekonomika a podnikání multimediální tvoba Praha 4 24 SŠ chovu koní a jezdectví, Kladruby 105 Jezdec a chovatel koní 1 25 Waldorská škola, U Krbu 45, Příbram umělecký kovář, zámečník, pasíř 1 26 SOU stavební, J. Nohy 1302, Benešov instalatér 2 aranžér 1 Vycházející žáci : 9. A hochů 12 dívek 9. B hochů 14 dívek 9. C 15 9 hochů 6 dívek 8. A 1 1 dívka hochů 33 dívek Vycházející žáci z nižších ročníků nižší stupeň gymnázia : 5. A 1 0 hoch 1 dívka 5. B 2 1 hoch 1 dívka 5. C 1 1 hoch 0 dívek 3-leté 4-leté gymnázium 4-leté SOŠ 8-leté Celkem obory učební G hoši dívky celkem Do 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy bylo přijato 25 žáků. Z toho 6 dívek a 19 hochů. 9

10 Pro porovnání se šk. rokem 2009/2010 Vycházející žáci : 9. A hochů 10 dívek 9. B hochů 7 dívek 9. C hochů 10 dívek 8. C 1 hoch Celkem: hochů 27 dívek Vycházející žáci z nižších ročníků nižší stupeň gymnázia : 5. A 2 0 hoch 2 dívky 5. B 2 2 hoši 0 dívky 5. C 2 2 hoši 0 dívek 3-leté 4-leté gymnáziu 4-leté 4-leté G Celkem obory učební m SOŠ hoši dívky celkem Do 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy bylo přijato 24 žáků. Z toho 8 dívek a 16 hochů. E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání (Př. č. 1, 2, 3) E.1 Údaje o žácích Počet žáků a tříd ve šk. roce roč. 3 třídy roč. 3 třídy roč. 3 třídy roč. 3 třídy roč. 3 třídy roč. 3 třídy roč. 3 třídy roč. 3 třídy roč. 3 třídy 66 C e l k e m 27 tříd 596 žáků, údaj ze dne ( 2009/ žáků) Komentář: V průběhu šk. roku 2010/2011 se zvýšil počet žáků na

11 Žáci podle státního občanství: Česko 583 Bulharsko 1 Rusko 0 Slovensko 2 Vietnam 7 Ukrajina 1 Spojené království 2 E.1.1 Cizí jazyky výuka cizího jazyka anglický jazyk (povinný) : anglický jazyk (volitelný 1. a 2. tř.): německý jazyk (volitelný od 6. tř.): ruský jazyk (volitelný od 6. tř.): 460 žáků 125 žáků 44 žáků 14 žáků Komentář : Od 1. třídy si žáci mohou vybrat ze 2 volitelných předmětů angličtina hravě a sportovní výchova. V 6. ročníku si žáci mohou vybrat ze seznamu volitelných předmětů i další cizí jazyk německý jazyk a ruský jazyk. Největší zájem žáci projevili o německý jazyk. E.1.2 Integrace integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení - zrakově postižení 1 - s vadami řeči 4 - mentálně postižení 4 - tělesně postižení 0 - s více vadami 0 - s vývoj. poruchami učení 25 - s vývoj. poruchami chování 2 c e l k e m žáků 36 z toho vyžadující zvýšené finanční prostředky I. st. II.st Komentář: Žáci se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, jsou integrováni v běžných třídách, kde je jim věnována zvýšená péče. U 5 žáků byla zajištěna pomoc asistenta pedagoga. (4 I.st., 1. II. st.) Individuální vzdělávací plány - 23 žáků. E.1.3 Volitelné předměty Základy administrativy Brabcová Věra Počet žáků: 20 Třída(y): 9.A9.B Týdně hod.: 1 Skupina: 2ZA 11

12 Angličtina hravě Brabcová Věra Počet žáků: 15 Třída(y): 1.C Týdně hod.: 1 Skupina: Ah Výpočetní technika Mgr. Brázda Lubor Počet žáků: 19 Třída(y): 8.A8.B8.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Vt Výpočetní technika Mgr. Brázda Lubor Počet žáků: 15 Třída(y): 9.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Vt Výpočetní technika Mgr. Brázda Lubor Počet žáků: 19 Třída(y): 9.B Týdně hod.: 2 Skupina: 1Vt2 Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Drtinová Eva Počet žáků: 13 Třída(y): 8.A8.B Týdně hod.: 1 Skupina: 2Kaj Angličtina hravě Mgr. Drtinová Eva Počet žáků: 16 Třída(y): 1.B Týdně hod.: 1 Skupina: Ah Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Drtinová Eva Počet žáků: 15 Třída(y): 9.B Týdně hod.: 1 Skupina: 2KAj Cvičení z českého jazyka PhDr. Mgr. Eliášová Eva Počet žáků: 17 Třída(y): 4.A4.B4.C Týdně hod.: 1 Skupina: Čjcv Výtvarný seminář Mgr. Fišerová Eva Počet žáků: 21 Třída(y): 8.A8.B8.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Vs Výtvarný seminář Mgr. Fišerová Eva Počet žáků: 15 Třída(y): 7.A7.B7.C Týdně hod.: 1 Skupina: Vs Výtvarný seminář Mgr. Fišerová Eva Počet žáků: 15 Třída(y): 7.A7.B7.C Týdně hod.: 1 Skupina: Vs Výtvarný seminář Mgr. Fišerová Eva Počet žáků: 16 Třída(y): 6.A6.B6.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Vvs Domácnost Fulínová Miroslava Počet žáků: 19 Třída(y): 8.A8.B Týdně hod.: 1 Skupina: 2Dom Matematika hrou Mgr. Hanušová Dana Počet žáků: 23 Třída(y): 4.A4.B4.C Týdně hod.: 1 Skupina: Mh Matematika hrou Mgr. Hanušová Dana Počet žáků: 16 Třída(y): 3.A3.B3.C Týdně hod.: 1 Skupina: Mh Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Kramperová Hana Počet žáků: 15 Třída(y): 9.A9.B Týdně hod.: 1 Skupina: 2KA Angličtina hravě Mgr. Kubátová Ilona Počet žáků: 18 Třída(y): 1.A Týdně hod.: 1 Skupina: Ah Sportovní výchova Mgr. Kučerová Gabriela Počet žáků: 23 Třída(y): 4.A4.B4.C Týdně hod.: 1 Skupina:S Sportovní výchova Mgr. Kučerová Gabriela 12

13 Počet žáků: 26 Třída(y): 3.A3.B3.C Týdně hod.: 1 Skupina: Sv Sportovní výchova Mgr. Kučerová Gabriela Počet žáků: 20 Třída(y): 1.A1.B1.C Týdně hod.: 1 Skupina: Sv Výpočetní technika Mgr. Kunstová Lenka Počet žáků: 16 Třída(y): 9.A Týdně hod.: 2 Skupina: 1Vt1 Výpočetní technika Mgr. Mikolášková Helena Počet žáků: 19 Třída(y): 7.A7.B7.C Týdně hod.: 1 Skupina: Vt Výpočetní technika Mgr. Mikolášková Helena Počet žáků: 19 Třída(y): 7.A7.B7.C Týdně hod.: 1 Skupina: Vt Výpočetní technika Mgr. Mikolášková Helena Počet žáků: 16 Třída(y): 6.A6.B6.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Vt Přírodovědná praktika Mgr. Oriničová Jitka Počet žáků: 22 Třída(y): 6.A6.B6.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Přp Německý jazyk Mgr. Poláková Jana Počet žáků: 16 Třída(y): 8.A8.B8.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Nj Německý jazyk Mgr. Poláková Jana Počet žáků: 9 Třída(y): 7.A7.B7.C Týdně hod.: 2 Skupina: Nj Německý jazyk Mgr. Poláková Jana Počet žáků: 15 Třída(y): 9.A9.B Týdně hod.: 2 Skupina: 1Nj Ruský jazyk Rybková Dana Počet žáků: 12 Třída(y): 6.A6.B6.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Rj Přírodovědná praktika Mgr. Štanclová Hana Počet žáků: 15 Třída(y): 7.A7.B7.C Týdně hod.: 1 Skupina: Přpr Přírodovědná praktika Mgr. Štanclová Hana Počet žáků: 15 Třída(y): 7.A7.B7.C Týdně hod.: 1 Skupina: Přpr Přírodovědná praktika Mgr. Štěpánková Anna Počet žáků: 19 Třída(y): 8.A8.B8.C Týdně hod.: 2 Skupina: 1Přp Čeština hrou Mgr. Vaněčková Alena Počet žáků: 12 Třída(y): 4.A4.B4.C Týdně hod.: 1 Skupina: Čh Čeština hrou Mgr. Vaněčková Alena Počet žáků: 15 Třída(y): 3.A3.B3.C Týdně hod.: 1 Skupina: Čh Společenskovědní seminář Mgr. Vytejčková Milena Počet žáků: 18 Třída(y): 8.A8.B8.C Týdně hod.: 1 Skupina: 2Ssp 13

14 E. 1.4 Nepovinné předměty skupin žáků Individuál. péče (reedukace) 1 9 Literární činnosti Labyrint 1 12 C e l k e m 2 21 E. 1.5 Zájmové útvary pořádané školou Název počet skupin Keramika začátečníci 2 Keramika pokročilí 2 Florbal 2 Aerobic I.st. 2 Volejbal 1 Nohejbal 1 Psaní na počítači 1 Počítače 2. tř. 1 Zdravotnický kroužek 2 Dramatický kroužek 1 Hudebně pohybový 1 Celkem 16 E. 1.6 Zájmové útvary pořádané školní družinou Název počet skupin Počítače 1 Sportovní hry 1 Zpívání pro radost 1 Výtvarný kroužek 1 E. 2 Údaje o prospěchu a chování (šk.rok 2010/2011/šk. rok 2009/2010) E Celkový přehled o prospěchu I.pol. Počet Prospělo Neprospělo Počet žáků Nehodnoceno žáků s vyznamenáním s dostatečnou / /272 1/1 11/11 1/1 stupeň /266 83/85 2/1 58/61 0/1 stupeň Celkem Průměrný prospěch 1. st. 1,20/1,21 - zlepšení - 2. st. 1,81/1,77 zhoršení 14

15 II. pol. Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Počet žáků s dostatečnou / /262 2/3 13/13 0/0 stupeň /266 76/76 1/1 73/77 0/0 stupeň Celkem Průměrný prospěch 1. st. 1,25/ 1,25 stejný - 2. st. 1,82/ 1,83 zlepšení Komentář : 2010/2011 Celkový průměrný prospěch školy: 1, /2010 Celkový průměrný prospěch školy: 1, /2009 Celkový průměrný prospěch školy: 1, /2008 Celkový průměrný prospěch školy: 1,53. E. 2.2 Celkový přehled o výchovných opatřeních: Nehodnoceno I.pol. Počet Pochvala Pochvala Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň 1. stupeň 327/326 0/0 0/0 15/8 2/0 0/0 0/0 2. stupeň 263/266 3/0 6/0 37/33 8/11 5/3 0/0 Celkem 590/592 3/0 6/0 52/41 10/11 5/3 0 II. pol. Počet Pochvala Pochvala Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň 1. stupeň 332/ /43 14/9 22/24 15/6 0/0 0/0 2. stupeň 264/266 9/13 42/48 57/36 32/21 7/8 2/0 Celkem 596/ /56 56/57 79/60 47/27 7/8 2/0 Komentář : Z výše uvedeného došlo k nárůstu pozitivní motivace žáků pochvaly TU a ŘŠ. 3. stupeň z chování byl udělen za ublížení na zdraví spolužáků a za 15 neomluvených hodin. 15

16 E. 3 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň 23202/ ,20/28, stupeň 29866/ ,66/55,69 53/31 0,201/0,059 Celkem 53068/ ,93/42,12 53/31 0,201/0,059 E. 4 Další aktivity v rámci školních učebních plánů Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali kurz bruslení a plavání. Žáci 4. tříd - zotavovací akce. Žáci 5. tříd absolvovali turisticko-výtvarný kurz. Žáci tř. 6. C sportovní kurz, Žáci 8.A, 8.B turistický kurz Žáci 8.C cyklistický kurz a kurz na běžkách Žáci 9.C závěrečný kurz Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnil 1 lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd. Žáci 9. tříd se zúčastnili motivačně poznávacího zájezdu do Anglie ( 6 dnů pobyt rodinách) Žáci II. stupně, kteří se učí německý jazyk vyrazili na 1-denní zájezd do Vídně Žáci 3. tříd byli testováni v oblasti klíčových kompetencí matematika, český jazyk a OSP. Žáci 5. tříd byli testováni ze znalostí v předmětech matematika, český jazyk a OSP. Testy poskytla firma SCIO. ( Př. č. 2) 6., 7. a 8. a 9. třídy se zapojily do testování projektu KEA (komplexní evaluační analýza) od společnosti SCIO. * Ocenění SCIO Za nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v testu z českého jazyka 9.tříd základních škol: Lucie Šimonová (9.B). Za druhý nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v testu z matematiky 6.tříd základních škol: Matěj Bareš (6.C). Za třetí nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v testu z matematiky 6.tříd základních škol: Václav Šebek (6.C). Za nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v testu klíčových kompetencí osmých tříd základních škol: Eliška Slavatová (8.B). Za nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v testu z matematiky 5.tříd základních škol: Adam Mark Chawner (5.B). 16

17 Naše škola patří mezi 12 základních škol Středočeského kraje, která poskytuje vzdělávání cizinců ve třídách pro jazykovou přípravu.výuka českého jazyka je přizpůsobena potřebám žáků, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušenství jiného členského státu Evropské unie, ( 10, vyhláška č. 48/2005 Sb.) Ve šk. roce 2010/2011 se uskutečnil 1 kurz E. 5 Projekty v rámci výchovně vzdělávacího procesu bez dotace Základní škola Naše škola je zařazena do sítě: TVOŘIVÉ ŠKOLY Korespondenční kurz s dánskou školou Brundlundskolen v Aabenraa v 6. a 7. roč., pracovním jazykem je jazyk anglický. Využití videokonference v rámci činnosti žákovské rady naší školy s partnerskou ze ZŠ Trutnov, Mládežnická 536 Czechkid multikulturní výchova : česká a anglická verze Vánoce : všichni žáci Projekt zaměřený na prevenci sociálně patolog. jevů a úrazů ve spolupráci s Policií ČR. Den s Ajaxem 2., 3., Cyklista 4. a 5. ročník. Týden zdravého životního stylu Recyklohraní Hrajeme si na školu 9 setkání s budoucími prvňáčky : formou her, písniček a říkadel jsme se zaměřili na: a) rozvoj matematických představ b) jazykovou a sluchovou přípravu c) přípravu na psaní d) rozvoj fantazie a představivosti Dny otevřených dveří pro rodiče prvňáčků 3 x ročně Den otevřených dveří pro veřejnost v celé škole listopad 2010 Návštěva dětí z mateřských škol v Benešově Školní družina My jsme kamarádi celoroční projekt Dílčí projekty Barvy, barvy, barvičky Půjdem spolu do Betléma Kniha je můj kamarád Pletu, pletu pomlázku Každý člověk je jiný 17

18 F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a/ Práce pedagogů Ve škole bylo celkem 63 zaměstnanců, z toho 36 učitelů, 7 vychovatelek, 5 asistentek pedagoga a 14 správních zaměstnanců. Škola měla výchovného poradce /jednoho studujícího tohoto oboru/, metodika prevence / jednoho studujícího i v tomto oboru/, metodika EVVO, z nichž každý měl svůj vlastní plán práce, a speciálního pedagoga, který pracoval na I. stupni školy. Všichni pedagogové absolvovali vzdělávací program Komunikační dovednosti komunikace s problémovým žákem. b/ Činnost výchovné komise (VK) Výchovná komise se scházela pravidelně každý měsíc ve složení : Mgr. Ludmila Motyčková Mgr. Jana Janoušková Mgr. Helena Mikolášková PhDr. Eva Eliášová Miroslava Fulínová Projednávala : a) oblast prevence b) volbu povolání práce s vycházejícími žáky c) záškoláctví žáků d) nevhodné chování žáků pohovory s rodiči e) účast na vícedenních školních akcích v 7., 4, a 5. ročníku žáků s výchovnými problémy f) úpravy Školního řádu g) práci s dětmi s IVP a integrovanými dětmi s asistentem pedagoga Zástupci VK se účastnili : - pohovorů s rodiči v ředitelně školy (nevhodné chování, záškoláctví řešené s kurátorkou pro mládež Bc. Janou Karešovou) Celkem proběhlo 31 jednání. - schůzek pořádaných pro výchovné poradce,preventisty soc. pat. jevů,spec. pedagogů a další PhDr. Eva Eliášová pracuje jako speciální pedagog na škole a provedla šetření ve třech třídách 5. A, 5. B a 4.C. c/ Prevence realizovaná školou Prevence sociálně patologických jevů byla jako vždy součástí většiny pedagogické práce. Úkoly prevence jsou u nás začleněny do tématických plánů vyučovacích předmětů: 18

19 I.stupeň : cizí jazyk tělesná výchova výtvarná výchova prvouka člověk a jeho svět vlastivěda přírodověda pracovní činnosti II.stupeň : chemie občanská výchova pracovní činnosti přírodopis rodinná výchova tělesná výchova seminář a praktika z přírodovědných předmětů výtvarná výchova dějepis zeměpis výchova k občanství a ke zdraví Vyučující 1. a 6. ročníků absolvovali se svými žáky adaptační soustředění a kohezní výjezdy. Součástí preventivní práce je i oblast EVVO, která se řídí vlastním plánem. V rámci EVVO se ve škole uskutečnil i letos projekt Týden zdravého životního stylu. Prevenci studijního selhávání především při vstupu do 1. třídy jsou věnována setkání v rámci projektu Hrajeme si na školu. Proběhlo 9 setkání s budoucími prvňáčky, formou her, písniček a říkadel. d/ Činnost žákovské rady ( Př. č. 4) Žákovská rada se ve školním roce 2010/2011 opět scházela jednou za měsíc a to většinou druhý čtvrtek v měsíci. Svou činnost zahájila hned v září, kdy byli v jednotlivých třídách od 4.ročníku zvoleni jednotliví třídní zástupci. A jejichž prvním úkolem bylo zvolit a jmenovat novou starostku žákovské rady. kterou se stala žákyně 8.C TerezaChotašová. Žákovská rada během celého školního roku vyhlašovala mnoho soutěží a nad každou soutěží měla jedna ze tříd patronaci. Začali jsme soutěží o nejkrásnější podzimní výzdobu třídy a následovali další soutěže : O nejkrásnějšího podzimníčka, vánoční výzdoba třídy, o nejkrásnější vánoční stromeček, velikonoční výzdoba, o nejdelší a nejkrásnější pomlázku, Akce pro celou školu: Adopce na dálku příspěvek indickému chlapci na studium Adopce zvířete v ZOO PRAHA ocelot stromový, kterému naše škola každoročně přispívá na krmivo. Přání ke Dni učitelů Za největší úspěch žákovské rady letos považujeme navázání spolupráce s dětským domovem ve Stránčicích. Spolupráce začala o Vánocích sbírkou hraček a 19

20 dále jako poděkování nám ředitel a zároveň doktor z dětského domova udělal zajímavou a velice poutavou přednášku o tom jak jejich domov funguje. Přednáška byla zakončena slovy: Těšíme se na vaši návštěvu. A žákovská rada velice kladně tuto nabídku přijala a na návštěvu dorazila. Tím také ukončila svou činnost v letošním školním roce. Poslední akce se tedy nazývala : Věnuj svou oblíbenou hračku, se kterou si již nehraješ. e/ Prevence realizovaná externí organizací Díky dotacím byla specifická prevence letos realizována Centrem primární prevence Magdaléna o.s.p., pobočka K-centrum Benešov. Tento projekt probíhal v ročnících dlouhodobým projektem primární prevence 3P, s dotací 8 hodin / tedy 2x3 a 1x2 hodiny/. I v letošním roce pokračovala spolupráce s PČR, která se i letos věnovala především plnění projektu na I. stupni, ale realizovala i přednášku pro 9. ročníky. Spolupráce pokračuje i s SZŠ a Úřadem práce. G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků G.1 Legislativa : - Pracovněprávní vztahy a jejich specifikace ve školství 1 - Změny v účetnictví 2 - Školská legislativa, změny ve škol. I obecně právních předpisech 1 - Odměňování pracovníků ve školství a kariérní systém - 1 G.2 ŠVP ZV : - Koordinátor ŠVP ZV 1 - Tvořivá škola činnostní učení Informatika ve škole Finanční gramotnost ve škole 1 G.3 Prevence rizikového chování - Kriminalita dětí a mládeže -1 - Pedagogická diagnostika a práce s třídním kolektivem Role metodika prevence při ped.psychologické poradně - 1 G.4 Integrace, inkluze - Podpora rozvoje matem. Schopností u dětí s DS Pomůcky a materiály pro logop. Praxi 1 - Výroba předmětů z drátků Matematika pro osoby s DS Orientační logopedické vyšetření - 1 G.5 Pro celý pedag. sbor : - Komunikační dovednosti komunikace s problémovým žákem G.6 Ostatní semináře vztahující se k jednotlivým aprobacím, specializovaným činnostem : - Kurz keramiky 1 - Židovské tradice a zvyky na pozadí středověkého antisemitismu a holocaustu 1 20

21 - Školní atlas dnešního světa 1 - Jazykově met. kurz Aj 4 - Zahraniční jazykový kurz 14-denní První pomoc 7 - Hudební dílna 1 - Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou - 1 H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ve šk. roce 2010/2011 pouze výběr z aktivit, ale všechny aktivity jsou k nahlédnutí na Prezentace činnosti školy v tisku ( Př. č. 5 a 6 ) - Slavnostní vyřazení 9.roč. tělocvična , - Školní časopis LABYRINT Redakční rada pracovala pod vedením p.uč. Zlatuše Houdkové. během šk.r. 2010/2011 vyšla 4 čísla. Environmentální výchova a osvěta Exkurze a výukové programy: Přednáška a exkurze s průvodcem na téma KRNAP v rámci turistického kurzu v Krkonoších třídy 8.A a 8.B Co se skrývá na dně program v Ekocentru Vlašim 8.B Pohyby Země program v Planetáriu Praha 5. třídy Odpadiáda akce ke třídění odpadu na Masarykově nám. pro družstva ze žáků tříd Exkurze Konopiště zámek a park 6. třídy Malování v ZOO Praha 8.A, 8.B Svět barev program Ekocentra Vlašim 6. třídy Hořká chuť čokolády program Ekocentra Vlašim 8. třídy Exkurze v ČOV Benešov 8. třídy Vesmír kolem nás program v Planetáriu Praha 3. třídy sluníčku, měsíčku a hvězdičkách program v Planetáriu Praha 2. třídy Tradice Vánoc program v Ekocentru Vlašim 2., 3. a 4. třídy Česká republika země známá neznámá výuk. Program třídy Čína říše mocného draka výuk. Program 7. a 8. třídy Hořká chuť čokolády program Ekocentra Vlašim 8. třídy Nezvaní hosté program Ekocentra Vlašim 9. třídy Svět barev - program Ekocentra Vlašim 4. třídy Co se skrývá na dně program Ekocentra Vlašim 7. třídy Velikonoce - program Ekocentra Vlašim 3. a 4. třídy Exkurze na Blaník 6. třídy Etologie prohlídka s průvodcem v ZOO Praha 7. třídy Exkurze v ZOO Praha 1. třídy Projekty Celoškolní projekt Týden zdravého životního stylu (říjen 2010) Dreamcatcher : skupina žáků 7.A a 7.B se zapojila do projektu Dreamcatcher zúčastnili jsme se hlasování se svým snem o stereolupě s fotoaparátem. 21

22 celoškolní projekt Chráníme sebe i přírodu zapojení do projektu Scio Ekopolis (jde o hru podporující stavbu ekologicko ekonomicky vyváženého města Sběr surovin Třikrát do roka byl organizován bleskový sběr papíru školou. Výsledky byly hodnoceny v kategoriích: tř., tř., tř., tř. Vždy 3 nejlepší třídy dostaly sladkou odměnu. Celkem se sebralo ,4 kg papíru. Dále sbíráme hliník (nasbírali jsme 80 kg hliníku, vesměs tenkostěnného). Z výtěžku byla zakoupena 2 CD s hlasy zvířat, která se budou moci využívat ve výuce 1. i 2. stupně. V rámci projektu Recyklohraní vysloužilé elektrospotřebiče a baterie ( v pololetí se nám podařilo naplnit bateriemi celý kontejner). Sbírka pamlsků pro psí útulek v Maršovicích ( uspořádala 8.A ). - Ke Dni Země jsme pomohli s úklidem parku v Konopišti. Do akce se zapojil celý druhý stupeň. - Naše škola je zařazena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou OSVĚDČENÍ M.R.K.E.V - KOHEZNÍ VÍKEND : V rámci primární prevence šikany a sociálně patologických jevů žáci 6. tříd strávili víkend s preventistou soc. pat. jevů a se svým tř. uč. na Jablonné. - Dvoudenní pobyt zaměřen na vytvoření zdravých kamarádských vztahů ve třídě, které by měly přetrvat až do konce školní docházky. - Klub mladého diváka P.uč. Motyčková vede Klub mladého diváka. Děti navštěvovaly výběr her v pražských divadlech. 4 představení. Cizojazyčné divadelní představení: - Anglické představení interaktivní : pro žáky 3.. tříd: Jackie and teh Giant pro žáky 4.tříd: Jackie and the Horrible Family pro žáky 5.tříd: Jackie and the Sunflower Princess pro žáky 6. tříd: The Alien Grammer Show pro žáky 7.a 8.: tříd Detectives pro žáky 9. tříd: Frank Novotny and the Case of Present Simple - Klub mladého čtenáře I letos pí uč. Vaněčková pokračovala v organizaci prodeje knih. - Pasování na rytíře čtenářského Tato akce pro žáky 1. třídy proběhla v Městské knihovně Benešov. Po složení přísahy byli slavnostně pasováni králem do stavu rytířského, řádu čtenářského. Poté jim pan starosta Hlavnička předal knižní odměnu a diplom. 22

23 - Den s Ajaxem: projektový den (spolupráce s Okresním ředitelstvím PČR Benešov a Městskou policií Benešov). - Noc s Andersenem: projektový den pro 1. stupeň a žáky 6. tříd. * Akce ŽÁKOVSKÉ RADY Vyhlášení a vyhodnocení soutěž: O nejkrásnější jarní obrázek ; Velikonoční výzdoba třídy ; Podzimní výzdoba třídy ; Vánoční výzdoba třídy ; O nekrásnější vánoční stromeček ; O nejkrásnějšího podzimníčka ; O nekrásnější a nejdelší pomlázku ; O nejkrásnější adventní věnec ; Sbírka pro psí útulek v Maršovicích Charita pro dětský domov ve Stránčicích Adopce na dálku příspěvek indickému chlapci na vdělání Adopce zvířete v ZOO PRAHA ocelot stromový Žákovská rada školy vybrala ocelot stromový, kterému naše škola bude každoročně přispívat na krmivo. *Předmětové soutěže Vzhledem k tomu, že akcí, kterých se žáci zúčastnili bylo velmi mnoho, jsou uváděny pouze některé. * Odpadiáda na Masarykově náměstí v Benešově- soutěž vědomostní tříd: 1. místo, soutěž tvůrčí : 2. místo * Zeměpisná olympiáda - okr.kolo: V kategorii A 10. místo: Smutný T. V kategorii B 3. místo: Pikora J. V kategorii C 7. místo: Skalický J. * Zeměpisná soutěž EUROREBUS. Kategorie ZŠ 02 republikové kolo 9.B : 9. místo 8.A : 11. místo 9.A : 18. místo 8.C : 30. místo * Dějepisná olympiáda : 14. místo: Zikmundová S. * Matematická olympiáda - okr.kolo: V kategorii Z místo: Chawner A. V kategorii Z místo: Bareš M., Šebek V. * Pythagoriada: okresní kolo: Borovcová M. * Matematické soutěže KLOKAN

24 kategorie Klokánek: okresní kolo 2. místo: J. Kofroňová Žáci od 2. do 9. tříd se zúčastnili výše uvedené soutěže kat. Cvrček, Klokánek, Benjamin, Kadet * Konverzační soutěž v Aj - okr.kolo: V kategorii II.A 3. místo Le Thi Thu Hien Časopisu R+R: v tomto školním roce získala naše škola poděkování za celoroční příspěvky do soutěží. Někteří žáci pracovali i na projektu o Americe. Anglické práce Lucie Crhákové a Le Thi Thu Hien z 9.A byly oceněny nejlépe. * Biologická olympiáda : V kategorii C Slavatopvá E., Doubek L. (v okresním kole úspěšní řešitelé) V kategorii D Červová K.(účast na okresním kole) * Německý jazyk: SCIO testy nadprůměr ZŠ * Výtvarná soutěž - Evropa ve škole 2010/2011: výtvarný a literární projekt: Sen o dětských očí : Čestné uznání kategorie 3: Kuthanová H. - Přemyslovna sv.anežka česká a její doba celostátní výtvarná soutěž účast 4 žáků naší školy - Školní soutěž: O nejhezčí novoroční přání - Celostátní soutěž: Život se zvířaty účast 9 žáků naší školy - Okresní rada prevence a mládeže - Požární ochrana očima dětí : : kategorie ZŠ 1: Josef Miegl (2.C), kategorie ZŠ 3: Martin Bárta (7.A), kategorie ZŠ 4 : Lucie Nováková. - DDM Benešov Já a můj volný čas 2. místo: Rothová Adéla (8.C) 3. místo: Michaela Kovářová (7.C), Kateřina Babická (8.A) *Recitační soutěž Kategorie 1. školní kolo: 1. místo: Venerová M., 2. místo: Ludány A., 3. místo: Bartoňová L.(postup do okresního kola) Kategorie 2. školní kolo: 1. místo: Malátová K., 2. místo: Cudin R.., 3. místo: Hronková A., Charvátová B. (postup do okresního kola) * Dopravní soutěže mladých cyklistů - okresního kola: 2. místo (Barbora Folprechtová, Veronika Bílková, David Kahoun a Tomáš Pikora) * Soutěž mladých zdravotníků: oblastní kolo: vítěz I. stupně * Soutěž Hlídek mladých zdravotníků: 4. místo ( Kallárová B., Heřmánková H., Skalová K., Růžičková M., Pavelková L. a Janata M. 24

25 * Sportovní soutěže Sportovních soutěží bylo velké množství, a proto jsou zde uváděny jen některé výsledky. I.stupeň Kinderiáda Soutěž družstev: 17.místo Florbal Den plný florbalu : I a II. kategorie třídy (chlapci a dívky): 2.místo V kategorii 4.-5.tř. O pohár hejtmana Středočeského kraje : 5.místo Atletika Atletika pro děti: 2. místo Středočeský taneční pohár I. kategorii (1. stupeň ZŠ mini týmy):1. místo: Farbulová B., Kofroňová J., Králová E. (postup do krajského finále) II. kategorii (2. stupeň mini týmy): 1. místo: Marková H., Fejtková B. (postup do krajského finále) McDonalds Cup Okresní přebor kat. A (1.-3.tř): 9. místo Okresní finále kategorie B (4.-5.tř): 7.místo Plavecko-běžecké závody Plavecko-běžecký pohár Středočeského kraje kategorie 4.,5. třída dívky:5. místo Milfaitová A., 9. místo: Pavlíčková M. kategorie 4.,5. třída chlapci: 8.místo: Pavlíček V., 10.místo: Pavlíček J. Preventan Cup Okresní přebor: kategorii chlapci: místo kategorii dívky: 4. místo Krajské kolo Okresní kolo Další turnaje 1.místo 2 2.místo místo II.stupeň Pohár Rozhlasu Okresní kolo: v kategorii ml.dívky: 6.místo v kategorii ml. chlapci: 6. místo v kategorii st.dívky: 2.místo Atletická všestrannost Kategorie chlapci tř.: 1. místo (postup do krajského kola) 25

26 Kategorie dívky tř.: 1. místo (postup do krajského kola) Kategorie chlapci tř.: přeborník okresu: Jakub Hausenblas Kategorie dívky tř.: přeborník okresu: Magda Slavíková Basketbal Okresní přebor- dívky: 1. místo a postup do krajského kola (Chotašová T., Jandačová N., Hrušková V., Slavíková M., Kulhavá Z., Crháková L., Dlasková B.) a 2. místo (Vnenková M., Vrkoslavová D., Matthessová K., Bejblová A., Matějčková B., Říhová K.) Okresní přebor chlapci: 1. místo (Eliáš P., Vyhlídal P., Kukura O., Hrdý J., Fučík P., Procházka M., Škramlík J., Buben D., Doubek L.) a postup do krajského kola, 2. místo: Cvrček D., Strnad A., Vlasák D., Molinari L., Vycpávek T., Tůma P., Kobler M., Folprecht R., Volšický L.) Krajské kolo III.kat. dívky: 3.místo Florbal Turnaj O neveklovský měšec - dívky: 2.místo (Magda Slavíková, Bára Dlasková, Lucka Crháková, Bára Kalinová, Tereza Chotašová, Natálie Jandačová, Verča Hrušková, Kristýna Říhová, Červová Karolína, Leciánová Nikola) Turnaj O neveklovský měšec chlapci: 3. místo Orion florbal cup: 3.místo (Daniel Škoula, Daniel Rejchrt, Jan Pikora, Matyáš Nesvadba, Jan Janeš, Nikola Marun, Martin Strnad, Jakub Hausenblas, Ladislav Dvořák, David Hanka a Matěj Kohoutek Turnaj základních škol Den plný florbalu - dívky: 2.místo Turnaj základních škol Den plný florbalu - chlapci: 3.místo (Škoula D., Pikora J., Nesvadba M., Janeš J., Marun N., Strnad M., Rejchrt D., Krejčí J.) Futsal VOŠ a SZeŠ Benešov: 1. místo Sálová kopaná 1. místo Házená Okresní přebor-dívky: 1.místo (Karolína Červová, Tereza Chotašová, Veronika Hrušková, Barbora Hájková, Natálie Jandačová, Lucie Vopálková, Eliška Zemanová, Barbora Staňková, Lucie Crháková) Okresní přebor-chlapci: 1.místo Minikopaná turnaj ZŠ Kategorie 6.-7.třídy: Kategorie třídy: Nohejbal ČNS kategorie B : ČNS kategorie C : 3.místo 2. místo 4. místo 3. místo 26

27 Plavecko-běžecké závody kategorie 6.,7. třída dívky: 1. místo: Slavíková M., 8. místo Dlasková B.. kategorie 6.,7. třída chlapci: 1. místo: Hausenblas J., 12. místo: Ludányi M. kategorie 8.,9. tříd dívky: 3. místo: Jandačová N., 6. místo: Chotašová T. kategorie 8.,9. tříd chlapci: 2. místo: Vyhlídal P., 8.místo: Vycpálek T. Medailisté postoupili do krajského kola, bohužel se ho z technických důvodů nemohli zúčastnit. Plavecké závody Kategorie 6.-7.třídy dívky: 2. místo: Večerová A. Kategorie 6.-7.třídy chlapci: 1. místo: Ludányi M., 2. místo: Hausenblas J., 2. místo: Vojta A. Kategorie třídy dívky: 1.místo: Jandačová N., 1.místo: Nováková L., 3.místo: Žabová B. Kategorie třídy chlapci: 3.místo:Vyhlídal P., 3.místo: Molinari L., 3.místo: Vycpávek T. Středočeská inline brusle V kategorii D: 2.místo: Vondrák L. V kategorii F: 2. místo: Pessr J. 3. místo: Tůma P. V kategorii E: 1. místo: Slavíková M. (všichni postoupili do krajského kola ) Volejbal Okresní přebor chlapci: 1.místo postup do krajského kola Okresní kolo dívky: 4. místo Turnaj Ámosových bratrů - velmi smíšených družstev: 5.místo OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) Krajské kolo: 4. místo: (Hausenblas J., Fučík P., Dvořák L., Novotný K., Dlasková B., Bártová D., Říhová K., K. Boťová I.) II.stupeň Umístění Krajská kola Okresní kola Další turnaje 1.místo místo místo

28 I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI. Termín poslední inspekce byl listopadu J) Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2010 Investiční náklady interaktivní tabule Activ Board ,00 interaktivní tabule Activ Board ,00 investiční náklady celkem ,00 Neinvestiční náklady učební pomůcky,učebnice, hračky, knihy ,38 DDHM ,06 majtetek OE - HM do 3000,00 Kč; NM do 7000,00 Kč ,88 spotřeba energií ,53 opravy a udržování ,00 mzdové náklady- záměstnaci ,00 OON zaměstnanci ,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění ,00 ostatní provozní náklady ,79 plavání, bruslení žáků ,00 náklady celkem ,64 Příjmy nájmy nebytových prostor, reklamní plochy ,00 poplatek na neinvestiční náklady ŠD ,00 kroužky - poplatek ,00 ostatní příjmy ,96 úroky bankovní ,09 použití RF - transfer EU OPVK - IKC ,15 použití RF dary ,00 použití FO na mzdy 5 269,00 transfer zřizovatel ,00 transfer KÚ ,00 transfer EU OPVK na IKC ,22 transfer EU OPVK - peníze školám ,00 výnosy celkem ,42 Hospodářský výsledek ,78 28

29 K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Do rozvojového programu škola není zapojena. Od šk. roku 2007/2008 je škola zapojena do mezinárodního programu EU-Dap Unplugged, který pro základní školy poskytuje nástroje pro práci s tématy, jako jsou sociální vlivy, životní dovednosti a drogová prevence ve stanoveném souboru dvanácti vyučovacích hodin. Věková skupina: žáci 6. ročníku. L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena. M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Seznam projektů realizovaných ve šk. roce 2010/2011 : Název : Cílová skupina IKC NA ZŠ BENEŠOV, DUKELSKÁ 1818 ŽÁCI, UČITELÉ 596, 42 EFEKTIVNĚJI VE VÝUCE (EU peníze školám) ŽÁCI, UČITELÉ 596, 42 DREAMCATCHER STEREOLUPA ŽÁCI II.ST., uč. přírodopisu (zdroj Česká spořitelna, a.s. a TERRA Klub, o.p.s.) Jak žáci získali pomůcku - stereolupu Na konci školního roku (2009/2010) se 25 žáků sedmých tříd (2010/2011) rozhodlo přispět svým dílem k získání zajímavé pomůcky pro hodiny přírodopisu. Jde o binokulární lupu s fotoaparátem, který umožňuje obraz pozorovaného objektu přenést ihned do počítače a přes dataprojektor na plátno. Pomůcka je dost drahá, takže jsme zkusili získat peníze netradiční cestou. Zapojili jsme se do projektu Dreamcatcher Chyť si svůj sen ( Nejprve jsme museli svůj sen důkladně popsat a splnit několik administrativních kroků. Hned v září jsme se přihlásili do hlasování o našem snu a podařilo se nám získat dost hlasů veřejnosti i dreamteamu známých osobností podporujících projekt. Výhra v hlasování nás posunula k dalšímu kroku odpracování snu. Na svůj sen získáme peníze, pokud část ceny dobročinně odpracujeme. Děti si vybraly práci samy připravily zábavné odpoledne pro děti ve školce, upekly cukroví a zahrály divadlo v domově důchodců, několik děvčat vytvořilo aktivity pro svoji integrovanou spolužačku a kluci zas 29

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Benešov, Dukelská 1818 V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk.

Základní škola Benešov, Dukelská 1818 V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2011/2012 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Vážení rodiče, potěší nás, že se rozhodnete

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2013/2014

o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2013/2014 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více