Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik"

Transkript

1 Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové,

2 Obsah Historie vzniku adiktologických služeb Systém adiktologických služeb Co se ne-/podařilo Shrnutí 2

3 Rok zahájení drogové služby období státní/ VP % Právní statut NNO % soukr. % pouze drogy % Zaměření část. drogy % do , ,7 1, , ,3 5, ,5 27,3 68,8 16,7 40, ,8 72,7 31,3 78,3 52,8 Chybí údaje (n) 26 (Csémy a kol. 2001) 10 ze 129 (12,7 %) veřejnoprávních org. zahájilo DS před r většina veřejnoprávních i NNO zahájila DS až po r

4 Stručná historie vývoje služeb První specializované zařízení léčby pro uživatele alkoholu 1948 nemocnice U Apolináře MUDr. Jaroslav Skála Modelové zařízení léčba uživatelů alkoholu/drog v psychiatrických léčebnách Následně síť psychiatrických AT ordinací pro léčbu uživatelů alkoholu a nařízenou léčbu uživatelů drog Centrum pro drogové závislosti pro uživatele nealkoholových drog Současnost NNO významní poskytovatelé služeb a (podle rétoriky NSPP) partner veřejné správy Adiktologické služby dotace z veřejného rozpočtu registrace sociální služba (MPSV) a certifikace (RVKPP) 4

5 Vývoj služeb pro uživatele NL 1991 první terapeutická komunita (Sananim - Němčice) 1991 první oficiální výměna stříkaček (Drop-In Praha) ilegální podávání metadonu (Drop-In) 1994 terénní výměnný program (Sananim Praha) 1995 vznik asociace NNO A.N.O pilotní program podávání metadonu (Fakultní nemocnice Apolinář) 1999 podávání metadonu - standardní léčebná modalita 2001 buprenorphine registrován pro léčbu závislosti v ordinacích praktických lékařů 2006 metadon ve věznicích (abstinenčně orientovaná léčba a bezdrogové zony od 90. let) 5

6 Systém služeb pro uživatele NL Typ služby Celkový počet NNO Terénní programy výměny inj.stříkaček Kontaktní a poradenská centra Programy primární prevence Ambulantní léčba 282* 11 Denní stacionář 1 1 Následná péče Služby pro uživatele drog ve vězeňství 7 7 Terapeutické komunity 11 9 Substituční léčba 15 3 PL pro léčbu uživatelů NL 9 9 Detoxifikační jednotky 21 0 * - ambulantní psychiatrické ordinace 6

7 Systém služeb pro uživatele NL NNO cca 146 typů služeb (RVKPP) 1168 pracovníků/ 616 úvazků 50 % VŠ, 50 % SŠ/VOŠ průměrná mzda ,- Kč ÚSO - v r ,7 mil. Kč, mil. Kč kraje navyšují rozpočty, města relativně stabilní vs. nahodilost, spíše než systém nárůst počtu a typů služeb vládní strategie DP služby perpetuum mobile..? 7

8 Vývoj financování služeb ÚOSS, K a M K/M MŠMT MPSV RVKPP MZ ADI_sl 8

9 Služby primární prevence UNL Specifická PP: PP v rámci školní docházky (ve školní třídě) PP mimo rámec škol. docházky (odpolední, výjezdové či víkendové akce) Programy včasné intervence (intenzívnější cílená preventivní práce s ohroženou skupinou nebo jednotlivcem selektivní a/nebo indikovaná PP) Vzdělávací programy PP (zejména pro pedagogy, nikoli žáky škol či školských zařízení) Ediční činnost v PP (časopisy či publikace) Nespecifická PP: Aktivity rozvoje zejm. mladých lidí i kdyby drogy nebyly 9

10 Systém služeb pro uživatele NL Ambulantní léčba poradenství, psychoterapie medikace Terénní programy navázání kontaktu, výměna, poradenství, primární zdravotní péče Kontaktní centrum kontakt, výměna, poradenství, zdrav.péče, reference do léčby Detoxifikace syndrom z odnětí drogy, diagnostika, reference do léčby Ústavní léčba v PL psychoterapie pracovní terapie, režim, medikace Ambulantní následná péče poradenství, sociální práce, podpora Substituční léčba metadon, Subutex Rezidenční léčba v TK psychoterapie, pracovní terapie, režim, zátěžové pobyty, rodinná terapie, režim Následná péče s chráněným bydlením - poradenství, sociální práce, podpora Chráněné dílny/ pracovní místa

11 Nízkoprahové služby (NMS, 2007)

12 Harm reduction terénní služby Zaměřuje se na snižování rizik poškození plynoucí z užívání drog pro jedince a společnost. Intervence se zaměřují na způsoby, jak jsou drogy užívány (nezbytně se nezaměřuje na snižování počtu uživatelů nebo užívání drog). vyhledávání a kontakt s uživateli výměna injekčního materiálu informační servis sociální a zdravotní poradenství psychologické poradenství a krizová intervence

13 Kontaktní a poradenská centra kontaktní práce služby harm reduction základní zdravotní péče poradenské služby krizová intervence sociální práce telefonické poradenství doplňkové služby potravinový a vitaminový servis hygienický servis pracovní programy

14 Ambulantní centra/denní stacionáře osoby uvažující o či motivované k abstinenci experimentátoři rodina, blízké osoby psychoterapie substituční léčba resocializační program rodinné poradenství doléčování

15 Pobytová léčba (NMS 2005)

16 Detoxifikační jednotky nebezpečnost pacienta sobě či okolí příprava na odvykací léčbu snížení tolerance 5-10 dní zajištění bezpečnosti pacienta bezdrogové prostředí psychoterapie farmakoterapie toxikologické, somatické a psychiatrické vyšetření

17 Střednědobá ústavní léčba v PL

18 Střednědobá ústavní léčba v PL Dobrovolná/nařízená léčba Rizikové sociální prostředí neúspěch v ambulantní léčbě Strukturovaný program a režim Psychoterapie (skup./indiv.) Farmakoterapie Sport, pracovní terapie

19 Terapeutické komunity sociální učení skupina vrstevníků a personál - komunita skupinová a individuální psychoterapie (dynamická, KBT) rodinná terapie pracovní terapie dům, hospodářství sport, zájmové, zátěžové a rehabilitační aktivity (arteterapie, relaxace ) sociální práce 6 14 měsíců

20 Zařízení následné péče (NMS, 2006)

21 Zařízení následné péče psychoterapie prevence relapsu sociální poradenství práce s rodinnými příslušníky volnočasové aktivity chráněné bydlení sociální nájem práce, chráněná pracovní místa a rekvalifikace minimálně 6 měsíců

22 Substituční programy (11) (NMS, 2006)

23 Substituční programy dlouhodobá závislost na opioidech neúspěšné pokusy o léčbu k abstinenci skončit s i.v aplikací a omezit užívání nelegálních drog minimalizovat zdravotní rizika infekce, předávkování, úmrtí) snížit kriminalitu zlepšit vztahy s okolím zlepšit sociální fungování (zaměstnání, studium)

24 Drogové služby ve vězeňství Detoxifikace Bezdrogové zóny (režim výkonu trestu s cílem omezit dostupnost drog není terapie) Specializovaná oddělení Programy NNO 3 substituční programy

25 Drogové služby ve vězeňství Specializovaná oddělení Dosažení abstinence Terapeutické zaměření skupinová práce, komunitní prvky řízení oddělení Vlastní žádost 6 věznic Soudně nařízená léčba 3 věznice Programy NNO (7 NNO/ 14 věznic) Informační servis Poradenství Krizová intervence Terapie Asistence Reference doprovázení při propuštění (sociální práce)

26 Co se ne-/podařilo? 2001 Adiktologie odborný časopis Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) komplexní informace o situaci ve věcech drog: Výroční zpráva Odborné publikace 2005 studijní nelékařský zdravotnický obor adiktologie 1. LF UK v Praze Bc., od r i Mgr.

27 Co se ne-/podařilo? systém služeb pro uživatele nelegálních drog srovnatelný s EU v rozvoji služeb pro uživatele alkoholu jsme zaspali... síť krajských protidrogových koordinátorů kraje spolupráce s městy, vlastní politika, rozpočet. primární prevence užívání drog primární prevence rizikového chování (integrace) hodnocení kvality služeb v EU ojedinělý systém t.č. diskuse o standardech kvality služeb pro uživatele NL na úrovni EU EU se učí od ČR...

28 Co se nepodařilo? Splnit nerealistická očekávání: zastavit experimentální užívání drog alkoholu, tabáku i ilegálních drog rizikové chování pro období dospívání typické (kopíruje chování dospělých a my ve spotřebě alkoholu vedeme ) stabilizovat nebo snížit spotřebu (všech) drog v dobách ekonomické krize, lidé více užívají NL snížit dostupnost drog ta se za posledních 10 let celosvětově zvýšila stejně i jejich užívání Viz např. snaha snižovat kriminalitu

29 Co se nepodařilo? 2002 rozpad sítě okresních protidrogových koordinátorů KPK a místní PK MěÚ (často formální funkce) Začlenit drogové služby do běžné sítě zdravotních a sociálních služeb Integrace drogové politiky (všechny závislosti, ne jen drogy) a služeb pro UNL bez ohledu na užívanou NL Politizace tématu zjednodušující řešení válka proti drogám nebo prohibice vs. komplexní přístup Nestabilita a těžkopádnost financování drogových služeb vs. úkol změnit financování v NSPP Překonat mýty a stereotypy ve vztahu k užívání drog

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Královéhradecký kraj Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obsah Úvod...- 4-1.Situace ve

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2 Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském kraji ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č. 2 Název: ANALÝZA INSTITUCIONÁLNÍHO KONTEXTU POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci,

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci, Výroční zpráva 2013 Naše poslání Nechceme lhostejně míjet ty, kteří ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své cestě životem hledali útočiště u drogy a poznali i její odvrácenou

Více

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 2013 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Viktor

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí Vážení a milí, ve výroční zprávě 22 Kontaktního centra Litoměřice vám nabízíme pohled na samotnou práci s klienty, popis jednotlivých aktivit a služeb tak, jak jsou a byly v tomto roce standardně nabízeny.

Více

ITE LIGHT I. WHITE L ITE LIGHT 2 0 0I. WHITE LIGHT WHITE LIGHT I. Občanské sdružení

ITE LIGHT I. WHITE L ITE LIGHT 2 0 0I. WHITE LIGHT WHITE LIGHT I. Občanské sdružení WHITE LIGHT I. ITE LIGHT I. WHITE L Občanské sdružení IGHT I. WHITE Člen svazu LIGHT PROADIS ITE LIGHT I. WHITE L IGHT I. WHITE LIGHT ITE LIGHT I. WHITE L IGHT I. WHITE LIGHT ITE LIGHT I. WHITE L IGHT

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU. 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZd č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam výkonů s bodovými hodnotami. 305 psychiatrie 306 dětská psychiatrie

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Viktor Mravčík Pavla Chomynová Kateřina Grohmannová Vlastimil Nečas Lucie Grolmusová Lucia Kiššová Blanka Nechanská Bruno Sopko Hana

Více

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz Výroční zpráva 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Základní informace o Laxus o. s. / Semiramis o. s. 4-5 Ambulantní centra 6-9 Centrum adiktologických služeb 10-11 Centrum drogových služeb ve vězení 12-14 Projekt

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2015 Opatření 2015 Aktivity 2015 Realizátor a partneři 1. 1.1. 1.1.1. Podpora

Více

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

Místní plán protidrogové politiky

Místní plán protidrogové politiky města Kyjova města Kyjova Město Kyjov 2013 Obsah 1. Předmluva....3 2. Úvod....4 3. Legální nelegální drogy....5 4. Stručná charakteristika Kyjovska.......7 5. Cíle protidrogové politiky Kyjova........9

Více