Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů"

Transkript

1 Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

2 Aktuální aktivity Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie (SNN ČLS JEP) Sčítání klientů adiktologických služeb (NMS, ÚZIS a Klinika adiktologie) Analýza projektů/služeb pro uživatele drog dotovaných státní správou a samosprávou (srvkpp)) speciální kapitola o dopadech finanční krize na protidrogovou politiku a na služby pro uživatele drog (Výroční zpráva za r. 2011) studie Mapování dostupnosti a charakteru sítě služeb oboru Adiktologie (konec r. 2012) 2

3 Finanční krize Výdaje státního rozpočtu (2011 celkem 538 mil Kč): - celkem na protidrogovou politiku %, % - dotace na preventivní, poradenské, nízkoprahové služby % Výdaje samospráv: % %. (Pokud by se výdaje očistily od záchytných stanic, byla by stagnace výdajů na drogy v místních rozpočtech patrná již v r ) 3

4 Finanční krize Index meziročního vývoje HDP a účelově určených výdajů na protidrogovou politiku ve stálých cenách (Vopravil a Běláčková, 2012). 4

5 Finanční krize Reakce státu: snížení výdajů resortů v oblasti vymáhání práva (MS - 35 %, GŘC - 34 % a NPC o 1 %) všechny resorty, nejvíce MZ - Diskuze o prioritách - Programy podpory zdraví MZ: necelých 24 mil. Kč, v tis. Kč - Dotační program HIV/AIDS: - r téměř 55 mil. Kč, r již jen 3 mil.. Kč. - Nejrazantnější meziroční krácení v době krize 5

6 Reakce krajů: U 7 krajů se finanční krize dotkla drogových služeb Finanční krize Kraje v reakci na finanční krizi přistoupily k individuálním opatřením. Nejčastější reakcí krajů je paušální krácení peněz všem službám. Napříč rezorty i kraji nelze hovořit o jednotném přístupu k určování priorit, ale v segmentu drogových služeb jsou to nejčastěji služby primární prevence, informační/výzkumné projekty a nové projekty, kterých se škrty týkají především. 6

7 Reakce organizací: snaha o zachování celého spektra služeb, ale za nižší náklady snižování počtů zaměstnanců Finanční krize 2011 snížení výkonů poradenství, potravinového a hygienického servisu a zdravotního ošetření K poklesu nedošlo jen u počtu kontaktů a počtu výměn injekčního náčiní. Meziroční tempo růstu vyměněných jehel a stříkaček od r zpomaluje a v období krize ( ) je nejnižší. V r zaznamenán nejvyšší nárůst ze všech poskytovaných intervencí/služeb intervence v oblasti krizového poradenství (nárůst oproti předchozímu roku byl 45 % a 50 % meziročně v r. 2010). Testování na infekční nemoci počet testů od r roste, v r dokonce meziročně velmi výrazně Sít služeb se zatím daří udržet, pomohlo ESF 7

8 Překryvy financování NNO 410 projektů Dotace celkem tis. Kč Dotace místní rozpočty tis. Kč 7 zdrojů financování donátorů 47 mil. Kč jde na služby financované 1 donátorem (55% projektů) 8

9 Překryvy financování NNO Tabulka: Počet a typ projektů financovaných 5 a 4 donántory. 5 donátorů 4 donátory Spolu KPS,TP AL ADP 7 7 SV RPTK PP 3 3 IVH 1 1 Celkem Získaly 174 mil. Kč, plánované rozpočty víc než 190 mil Kč. 9

10 Překryvy financování NNO Jenom jedním donátorem bylo podporováno 227 projektů protidrogové politiky (55 %). Donátor Suma Kč Počet projektů Abs. % Abs. % Obce , ,45 Kraje , ,49 MŠMT , ,88 MZ , ,31 MPSV , ,00 RVKPP ,99 7 1,69 Celkem financování jedním donátorem , ,83 Celkem

11 Překryvy financování NNO Projekty financované jedním donátorem: Kraje samy financují zejména prevenci MŠMT 103 projektů - projekty prevence realizované školami. Jen 10 projektů PP, které financuje MŠMT jsou také financovány krajem nebo obcí. (??) Ministerstvo zdravotnictví - zdravotnické programy pro uživatele drog realizované ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, psychiatrické léčebny) 11

12 Síť služeb Zdroje dat: - Národní zdravotní informační systém - Registr substituční léčby (NURLIS) - Registr žádosti o léčbu HS - RVKPP - Registr MPSV - Sčítání adi služeb 12

13 Sčítání adiktologických služeb Červen srpen 2012 Osloveno 865 odpovědělo 261 analyzováno 255 tabulka: Počet zařízení podle statutu zařízení Statut zařízení Počet zařízení Sociální služba % Zdravotní služba 96 38% Soc. a zdrav. služba 9 4% Jiný (např. církevní organizace) 25 10% Celkem ve vzorku

14 Sčítání adiktologických služeb tabulka: Počet zařízení podle jednotlivých typů adiktologických služeb Typ služby Počet zařízení Nízkoprahové služby a poradenství % Ambulantní léčba a poradenství % Stacionární péče 6 3% Detoxifikace na lůžku 26 12% krátkodobá (do 1 měsíce) 18 8% Lůžková (rezidenční) péče střednědobá (do 3 měsíců) 18 8% dlouhodobá (nad 3 měsíce) 18 8% Rezidenční péče typu terapeutické komunity 16 7% Následná péče 94 42% 14

15 Sčítání adiktologických služeb Zdroj finančních příspěvků nebo dotací Počet zařízení Orgány státní správy 163 Kraje 132 Obce 127 Jiné zdroje 90 Spoluúčast klienta Počet zařízení Nevybírají se žádné platby 138 Úplná úhrada klientem 14 Částečná úhrada klientem 24 Plně hrazeno ze zdravotního pojištění 79 15

16 Sčítaní adiktologických služeb Cílová skupina Počet zařízení Uživatelé nelegálních drog 227 Uživatelé psychoaktivních léků 192 Uživatelé alkoholu 168 Osoby s problémy s gamblingem 144 Osoby s poruchou příjmu potravy 65 Uživatelé tabáku 55 Uživatelé jiných látek nebo jiné duševními poruchy nebo poruchy chování 125 Osoby blízké výše zmíněných (rodinní příslušníci, přátelé) 181 Jiné cílové skupiny 52 16

17 Děkuji za pozornost rvkpp.vlada.cz 17

18 Ambulantní léčba UZIS/další zdroje Sčítání zdravotnická 55 (AT) 145 Ambulantní léčba nezdravotnická (hygiena) Substituční léčba Nizkoprahová zařízení Denní stacionář 1 6 Lůžková léčba Záchytné stanice 17 Detoxifikace Lůžková péče (krátko-středně-dlohodobá) Teraputické komunity Následná péče Další typy Zařízení speciálního školství 5 Preventivní programy 87 (Krajské zprávy) Svépomocné skupiny 37 (Sčítání) Léčba ve vězení 18

19 Koncepce adi. péče Tabulka 1: Základní předpokládané typy ambulantní adiktologické péče Typ péče Lékařská ambulantní Nelékařská ambulantní Stacionární Název zařízení Lékařská ordinace pro návykové poruchy Adiktologická ambulance Adiktologický stacionář 19

20 Koncepce adi. péče Tabulka 2: Základní předpokládané typy jednodenní a lůžkové adiktologické péče Typ péče Jednodenní péče Název zařízení Stabilizační jednotka / stabilizační lůžko Lůžková péče Detoxifikace Krátkodobá a střednědobá odvykací léčba Rezidenční léčba v terapeutických komunitách Paliativní léčba Detoxifikační jednotka Psychiatrická léčebna pro léčbu závislostí Oddělení pro léčbu závislostí Terapeutická komunita pro léčbu závislostí Domov s adiktologickým režimem 20

21 Síť služeb Ambulantní zdravotnická zařízení 21

22 22

23 Tabulka 38: Další služby poskytované v programech následné péče podle Sčítání adiktologických služeb 2012 Typ dalších poskytovaných služeb Počet zařízení Nízkoprahové služby a poradenství 21 Ambulantní léčba a poradenství 70 Stacionární péče 2 Detoxifikace na lůžku 9 Lůžková (rezidenční) péče krátkodobá (do 1 měsíce) 8 střednědobá (do 3 měsíců) 8 dlouhodobá (nad 3 měsíce) 9 Rezidenční péče typu terapeutické komunity 6 Celkem 94 23

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Objem, druh nákladů a zdroje jejich financování. obsah. n Přestože se může zdát, že výdaje na protidrogovou politiku

Objem, druh nákladů a zdroje jejich financování. obsah. n Přestože se může zdát, že výdaje na protidrogovou politiku ZAOSTŘENO NA DROGY 3 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Trendy ve financování opatření protidrogové politiky Objem, druh nákladů a zdroje jejich financování obsah KVĚTEN - ČERVEN

Více

Vážený pane hejtmane,

Vážený pane hejtmane, Vážený pane hejtmane, dovolte, abych Vám jako zástupce Asociace krajů ČR v Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RV KPP ) poskytl touto cestou základní informace o aktuálních tématech

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 Viktor

Více

III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012

III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 Funkce akčního plánu Akční plán je nezbytným nástrojem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DROGOVÉHO NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN

Více

HIV poradenství u injekčních uživatelů drog. Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015

HIV poradenství u injekčních uživatelů drog. Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015 HIV poradenství u injekčních uživatelů drog Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015 Obsah Úvod Adiktologie vs. adiktologie Systém léčby/síť Cílová skupina služeb PROGRESSIVE o.p.s. v

Více

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 Viktor

Více

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 2013 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Viktor

Více

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Verze 4.5

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 Viktor

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Viktor Mravčík Pavla Chomynová Kateřina Grohmannová Vlastimil Nečas Lucie Grolmusová Lucia Kiššová Blanka Nechanská Bruno Sopko Hana

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence

KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2006 KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence Úvodní slovo primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma V letošním roce se Vám

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Kraj: Královéhradecký Zpracovala: Mgr. Michaela Klementová, Krajský protidrogový koordinátor Projednala a vzala na

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor sociálních věcí Obsah 1 Úvod... 5 2 Systém protidrogové politiky

Více

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Královéhradecký kraj Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obsah Úvod...- 4-1.Situace ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový koordinátor Schválil:

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky kraje. Zpracoval /jméno a funkce/: Lucie Janoušková, krajská protidrogová koordinátorka

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky kraje. Zpracoval /jméno a funkce/: Lucie Janoušková, krajská protidrogová koordinátorka Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky kraje Kraj: Královéhradecký kraj Výroční zpráva za rok: 2008 Zpracoval /jméno a funkce/: Lucie Janoušková, krajská protidrogová koordinátorka Dne: 8. 7.

Více

Analýza drogové scény a služeb pro uživatele drog. v Libereckém kraji

Analýza drogové scény a služeb pro uživatele drog. v Libereckém kraji Analýza drogové scény a služeb pro uživatele drog Závěrečná práva Liberec, 2006 Analýza drogové scény a služeb pro uživatele drog 1/54 Závěrečná zpráva Název projektu: Zadavatel studie: Realizátor: Název

Více

Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality městské části Praha 2 na období 2015 až 2018

Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality městské části Praha 2 na období 2015 až 2018 Úřad městské části Praha 2 Oddělení krizového řízení a bezpečnosti Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality městské části Praha 2 na období 2015 až 2018 Zpracovala: Mgr. Terezie Paterová Koordinátorka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový koordinátor Schválil:

Více