Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice"

Transkript

1 Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

2 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová

3 Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Poskytované služby: Odborné sociální poradenství Počet uživatelů za rok 2009: 1057 Počet intervencí: 556 Počet zaměstnanců věnujících se poskytování služby: 8 (v přímé péči 3, nepřímé 5) Financování: MPSV (30 %), ÚP (18 %), obce+města+kraj (16 %) udržovací příspěvky z půjčovny (21 %), sponzoři (4 %), veřejná sbírka (2 %), ostatní (9 %)

4 Název poskytovatele: Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Poskytované služby: Osobní asistence Počet uživatelů za rok 2009: 14 Počet intervencí: Počet zaměstnanců věnujících se poskytování služby: 10 (v přímé péči 6, nepřímé 4) Financování: MPSV (65 %), ÚP (22 %), uživatelé (13 %)

5 DOMÁCÍ PÉČE ČČK, o.p.s. Marie Kadochová

6 DOMÁCÍ PÉČE ČČK, o.p.s. Poskytované služby: zdravotní a speciální v domácnostech nemocných v okrese Počet uživatelů za rok 2009: 682 Počet intervencí: návštěv, zdravotních výkonů, 1462 nezdravotních Počet zaměstnanců věnujících se poskytování služby:11 sester (7 Strakonice), 3 dobrovolníci na nezdravotní služby Financování:zdravotní pojišťovny, granty, přímá platba klientem za speciální služby

7 FOKUS PÍSEK, o.s., pobočka Strakonice Ing. Miluše Balková

8 Fokus Písek, o.s., pobočka Strakonice: Občanské sdružení Fokus poskytuje služby lidem s duševním onemocněním ve věku od 18 let do 80let Poskytované služby: sociální rehabilitace ambulantní a terénní formou Počet uživatelů za rok 2009: 30 uživatelů Počet intervencí za rok 2009: 488 kontaktů

9 Fokus Písek o.s., pobočka Strakonice Počet uživatelů za rok 2010: 85 klientů Počet intervencí za rok 2010: prozatím 2282 kontaktů Počet zaměstnanců věnujících se poskytování služby: 2 zaměstnanci (Mgr. Petra Krejsová ambulantní služby, Bc. Romana Stříbrná terénní služby,

10 Fokus Písek o.s., pobočka Strakonice Financování: MPSV ČR, Jihočeský kraj, město Strakonice, Ministerstvo zdravotnictví, Fond pomoci Siemens, Nadace BONA, Nadace KONABO.. Naše organizace sídlí v Bezděkovské ulici, č.p. 216, ve Strakonicích, v druhém patře. Ve Strakonicích fungujeme od

11 MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Strakonice Ing. Karel Seknička

12 Název poskytovatele: MěÚSS Strakonice Poskytované služby:domovy pro seniory, Pečovatelské služba, Azylový dům, Denní stacionář Příspěvková organizace města Strakonice Počet zaměstnanců: 166 Financování: vlastní příjmy tis.kč Dotace a příspěvky tis. Kč Město Strakonice tis. Kč

13 Název poskytovatele: MěÚSS Strakonice Poskytované služby: Domovy pro seniory Počet uživatelů za rok 2009: 247 Kapacita zařízení: 190 / Počet zaměstnanců věnujících se poskytování služby: 123 Počet podaných a odmítnutých žádostí: 287

14 Název poskytovatele: MěÚSS Strakonice Poskytované služby: Pečovatelská služba Počet uživatelů za rok 2009: 341 Počet zaměstnanců věnujících se poskytování služby: 23 Vedlejší činnost: 786 tis. Kč

15 Název poskytovatele: MěÚSS Strakonice Poskytované služby: Azylový dům Počet uživatelů za rok 2009: 103 Kapacita zařízení: 35 Počet zaměstnanců věnujících se poskytování služby: 5

16 Název poskytovatele: MěÚSS Strakonice Poskytované služby: Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé Počet uživatelů za rok 2009: 25 Kapacita zařízení: 30 Počet zaměstnanců věnujících se poskytování služby: 6

17 Rok 2009 Michal Němec Mgr. Daniel Randák Michal Němec Výkonný ředitel a předseda

18 Občanské sdružení PREVENT Vznik sdružení 1999 Sídlo sdružení Strakonice Personální zajištění Zaměstnanců 28 Externisté 24 Rok 2009 Hospodaření Náklady celkem 11,8 mil.

19 Občanské sdružení PREVENT Poskytované služby 2x Odborné sociální poradenství Drogová poradna PREVENT České Budějovice Spádově celý Jihočeský kraj Substituční centrum PREVENT České Budějovice Spádově celý Jihočeský kraj 3x Kontaktní centra Kontaktní centrum PREVENT Strakonice Kontaktní centrum PREVENT Prachatice Kontaktní centrum PREVENT České Budějovice 1x Služby následné péče Doléčovací centrum PREVENT České Budějovice Spádově celá ČR 1x Terénní programy Jihočeský streetwork PREVENT spádově pro okresy Strakonice Prachatice České Budějovice Rok 2009

20 Občanské sdružení PREVENT Doplňkové aktivity Primární prevence Škola zážitkové pedagogiky Vzdělávání Rok 2009

21 Občanské sdružení PREVENT Počty uživatelů služby pro uživatele drog Rok 2009 Uživatelé drog Rodiče a blízcí uživatelů drog 207 Počty klientů - Primární prevence a vzdělávání pedagogů Žáků Pedagogů 275

22 Posláním KC Prevent Strakonice je zkvalitnit Posláním KC Prevent Strakonice je zkvalitnit život uživatelů drog a široké veřejnosti na Strakonicku prostřednictvím kontaktních, poradenských a terénních služeb snižujících zdravotní a společenská rizika plynoucí z užívání drog.

23 V souladu s protidrgovou politikou ČR směřují služby KC k : minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog na straně uživatelů těchto látek (tzv. princip Harm Reduction) = jedná se o přístupy snižování či minimalizace poškození drogami u osob, které v současnosti drogy užívají a nejsou motivovány nebo aktuálně schopny k tomu, aby užívání zanechaly. Usilujeme o to, aby tyto osoby zůstaly naživu při zachování maximálně možného zdraví a společenské přizpůsobilosti ochraně většinové společnosti ( neuživatelů drog ) před negativními dopady souvisejícími s užívání návykových látek (tzv. princip Public Health) = jedná se zejména o aktivity vedoucí k tomu, aby z řad uživatelů drog nedocházelo mezi drogami nezasaženou populaci k šíření nebezpečných infekcí typu žloutenek (hepatitid) typu B, C, viru HIV způsobujícího onemocnění AIDS a řady dalších infekčních onemocnění celkovému zmírnění zdravotně sociálních dopadů souvisejících s drogovou problematikou

24 Výměnný program Testovací a zdravotnický prostor Kontaktní místnost Konzultační / terap. místnost Kontaktní místnost Komenského 174 (naproti Teplárně Strakonice Strakonice Tel: Mobil - terénní program: Skype: prevent.kackost Web: Tvořivá dílna

25 Komu jsou služby určeny? KC je nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní služby: Sociálnímu okolí uživatelů drog Osobám ohroženým závislostí na návykových látkách

26 Struktura poskytovaných služeb Přijetí a úvodní zhodnocení stavu klienta A, Nízkoprahové služby : 1. Harm Reduction (cílené snižování rizik spojených s užíváním drog včetně výměnného programu) 2. Kontaktní práce (včetně krizové intervence, screeningového testování, první pomoci, doplňkových služeb atd.) B, Strukturovaná odborná péče: 1. Poradenství 2. Motivační trénink 3. Zprostředkování léčby 4. Doporučení klienta do jiného typu zařízení 5. Terapie 6. Case management 7. Skupinová práce s klienty 8. Práce s rodin. příslušníky 9. Skupiny pro rod. příslušníky a partnery klientů 10. Soc. práce, asistence 11. Ambulantní léčba 12. Amb. doléčování C, Doporučení klienta do jiného zařízení, např.: - Nízkoprahová zařízení - Detoxifikační jednotky - Psychiatrické léčebny - Terapeutické komunity - Substituční programy - Městské úřady - Úřady práce - Hepatální poradna - Zdravotnické služby - KHS - PMS - AT ambulance - Právní poradny - Jiné

27 TERÉNNÍ PROGRAM NA STRAKONICKU ZAJIŠŤUJE PROJEKT TERÉNNÍ PROGRAM = terénní sociální práce s uživateli drog (TP) a jejich sociálním okolím - tzv. STREETWORK. Úkolem streetworkerů je vyhledávat, kontaktovat a žádoucím způsobem ovlivňovat uživatele drog, kteří nejsou v kontaktu s žádnou institucí. Pracovníci jsou schopni v terénu nabídnout většinu služeb obsažených v nabídce Kontaktního centra (včetně např. sběru pohozených injekčních stříkaček a jejich bezpečné likvidace). Kontakty probíhají přímo v přirozeném prostředí klientů - ulice, restaurační zařízení, byty, squaty Výhodou je přizpůsobivost služby, nízká cena a schopnost pohybovat se po aktuální drogové scéně. V současné době můžete naše streetworkery potkat ve Strakonicích, Blatné a Vodňanech.

28 Likvidace nalezené injekční stříkačky pracovníky terénního programu

29 Celkové náklady na provoz KC + TP Strakonice na rok 2009 (při 5ti pracovnících na celkem 3,0 úvazku) ,- Kč (pro srovnání samotná léčba žloutenky typu C stojí ,- Kč. Při započítání personálních a technických nákladů stojí léčba kolem ,-Kč/osobu/rok ) Zdroj Podíl na financování v % Státní (RVKPP, MPSV, MZ) 70% Krajský (KÚ Jč. kraje) 20% Územní rozpočty (MÚ Strakonice, Blatná, Vodňany) + vlastní zdroje 10% Za tyto peníze se u nás pro Strakonicko objednávají terénní, kontaktní a poradenské služby.

30 Statistiky KC + TP Vývoj celkového počtu klientů /počet UD / počet IUD počet klientů rok celkový počet klientů počet injekčních uživatelů drog počet uživatelů drog

31 Statistiky KC + TP těkavé látky 5% kanabinoidy 6% Subutex 5% Poměr UD dle typu užívané drogy kokain/crack 2% medikamenty 6% alkohol 10% heroin 8% pervitin 62%

32 Statistiky KC + TP Vývoj počtu vyměněného inj. materiálu počet kusů rok

33 Statistiky KC + TP Poměr vybraných realizovaných služeb v KC v roce 2010 Testy na přítomnost drog v moči Krizová intervence Rodinné poradenství Zdravotní ošetření Šatník Internet pro kl. 206 Gravitest 1 Kontaktní místnost Odkazy do jiných institucí Informace Individuální poradenství Potravinový servis Hygienický servis Výměnný program počet výkonů

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB. území ORP Strakonice ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VČETNĚ FINANČNÍCH TOKŮ území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Poskytovatel

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu

Obsah. 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé. 10. Obsah a průběh programu Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogově závislé 4. Obsah a průběh programu 4.1 Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku 4.2 Důležité aktivity a mezníky

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5 2009 2 Úvod 4 1. Informace o realizátorovi 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 7 2.4. Cílová skupina 7 2.5. Základní poskytované služby 7 2.6 Hodnocení

Více

1. Úvodní slovo ředitele. Vážený čtenáři,

1. Úvodní slovo ředitele. Vážený čtenáři, 3 1. Úvodní slovo ředitele Vážený čtenáři, je mi velkou ctí, že jako ředitel PROGRESSIVE o. s. mohu vložit do Vašich rukou naši první obsáhleji zpracovanou výroční zprávu. V předchozích letech jsme kladli

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

HIV poradenství u injekčních uživatelů drog. Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015

HIV poradenství u injekčních uživatelů drog. Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015 HIV poradenství u injekčních uživatelů drog Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS. Mgr. Jan Špaček 12. 5. 2015 Obsah Úvod Adiktologie vs. adiktologie Systém léčby/síť Cílová skupina služeb PROGRESSIVE o.p.s. v

Více

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. krizové A Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty:

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Výroční zpráva za rok 2006 Most k naději občanské sdružení Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Reedukace 2006 K-centrum Most 2006 Linka duševní tísně Most Asistent pro terénní kontakt 2006 Obsah 1.

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Novém Městě na Moravě a spádových obcích

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Novém Městě na Moravě a spádových obcích Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Novém Městě na Moravě a spádových obcích - 1 - OBSAH 1. Sociální služby pro pro seniory a zdravotně postižené 3 2. Sociální služby pro rodiny s dětmi. 12 3. Sociální

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM. Okres Pardubice

ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM. Okres Pardubice ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM Okres Pardubice Poradna pro rodinu a partnerské vztahy A. Krause 1995 Vedoucí: PhDr. L.Macháček Telefon: 466 303 688 Zřizovatel: Krajský úřad Pardubického

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence

KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2006 KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence Úvodní slovo primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma V letošním roce se Vám

Více

Kontaktní centrum Litoměřice, jehož zřizovatelem a současně provozovatelem je Oblastní spolek Českého červeného kříže v Litoměřicích, je

Kontaktní centrum Litoměřice, jehož zřizovatelem a současně provozovatelem je Oblastní spolek Českého červeného kříže v Litoměřicích, je CENTRUM Výročníí zpráva Konttakttníího centtra Liittoměřiice za rok 2006.. Kontaktní centrum Litoměřice, jehož zřizovatelem a současně provozovatelem je Oblastní spolek Českého červeného kříže v Litoměřicích,

Více

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí Do ruky se vám dostala výroční zpráva Kontaktního centra Litoměřice za rok 21. Jako již v uplynulých letech se vám tímto způsobem pokusím ukázat nejen práci tohoto zařízení, ale také jeho potřebnost. V

Více