Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU"

Transkript

1 BIBS vysoká škola Co je nového v BIBS vysoké škole? JARNÍ VYDÁNÍ NEWSLETTERU Doktorát pro praxi Nový krátkodobý kurz Strategické řízení marketingu Nový vizuální styl Ples absolventů Studijní okénko 1

2 Obsah 1. Slovo úvodem...3 Ing. Alena Hanzelková, Ph.D., MBA 2. Host tohoto čísla...4 Firmě, která se nevěnuje marketingu a PR hrozí interní slepota Mgr. Přemysl Cenkl, MBA 3. Info pro vás...8 DOKTORÁT? Nový impuls pro vaši kariéru a podnikání Strategické řízení marketingu BIBS vysoká škola mění svůj vizuální styl Ukázky z nového vizuálního stylu Získejte nejvyšší možnou odbornost ve vaší profesi s BIBS EU 4. Událo se v Čechách...13 BIBS vysoká škola na veletrhu GAUDEAMUS v Praze Ples absolventů Ochutnávka MBA v Hotelu ParkInn v Ostravě 5. Událo se na Slovensku...16 LLM in Slovak Business Law in the European Union 6. Latest News NTU...17 Student receives Special Award for MBA Excellence Nottingham Business School students present to industry experts Nottingham Business School unlocks The Toyota Way of Employee Management and Engagement 7. Personálie...20 Bedřich Snášel, MSc Je dobré být za všech okolností sám sebou. 8. Studijní okénko...22 Ebrary NOVÝ PROREKTOR NA BIBS vysoké škole PROMOCE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 9. Bookshop Připravujeme...30 DOKTORÁT? Navštivte prezentace vysokoškolských programů v Praze, Brně a Bratislavě! Kontakty...32 BIBS vysoká škola Vám nabízí...33 Programy Pronájem konferenčních a výukových prostor v Praze a Brně Češi a reklama 2011 Proměny postojů české veřejnosti k reklamě Manažerské rozhodování 2

3 1. Slovo úvodem Vážení čtenáři, přiznám se, že slova úvodem a projevy, jsou pro mě, s trochou nadsázky, za trest. Marně si lámu hlavu s tím, jak toto slovo úvodem začít. Uvítáním? Komentářem o přicházejícím jaru? Musí vůbec každé slovo úvodem takto začínat? Vždyť i naše studenty, současné a budoucí podnikatele, manažery, a další odborníky v ekonomii, managementu a právu, se snažíme vést vzděláním k tomu, aby zažité konvence nepřijímali bez kritického pohledu. Aby, je-li to třeba, bourali stereotypy a posouvali hranice současného pohledu na podnikání, management, i běžný chod života a společnosti. Aby byli podnikaví, aktivní. Aby dokázali efektivně hájit zájmy své, při zachování respektu k zájmu druhých. Aby se chovali eticky. I my jako vysoká škola se snažíme těmto principům dostát. V tomto roce jsme zahájili množství rozvojových projektů. Nejviditelnější změnou je nové logo a celková grafika naší vysoké školy, kterou vám, s díky za výbornou spolupráci komunikační agentuře Marco, v tomto newsletteru představíme. Změny grafiky budou postupné, a věříme, že do roka se s ní již budete setkávat všude, i na nových www stránkách, jejichž přípravu zahajujeme. Dále také aktivně vytváříme nové studijní programy, v dubnu zahájí výuku nový krátkodobý kurz Strategické řízení marketingu aby váš marketing dobře prodával. Rozhovor k tématu médií s lektorem tohoto kurzu, Mgr. Přemyslem Cenklem, MBA, obchodním ředitelem ČTK a absolventem našeho MBA programu, najdete v tomto newsletteru. Další kurzy a vysokoškolské programy připravujeme. V dubnu také zahájí výuku druhá skupina doktorandů, podnikatelů a manažerů, ve finském doktorském programu PhD. Méně viditelné, o to významnější, aktivity spouštíme i v akademické oblasti. Například projekt, jehož cílem je nalézt aktivní způsoby podpory, která by pomohla studentům, kteří studium ukončí nebo přeruší, některé řešitelné těžkosti překonat a úspěšně dostudovat. Neustálým vývojem také prochází interní IS, kde v tomto roce přibude systém na monitoring některých ukazatelů řízení kvality našich programů a do plného provozu byl uveden antiplagiátorský systém. A mnohé další projekty. Přeji vám, abyste v tomto newsletteru našli přínosné informace. A máte-li k němu jakékoli postřehy, doporučení či náměty, prosím, zašlete nám je. Za váš pohled jsme vždy rádi. Ing. Alena Hanzelková, Ph.D., MBA ředitelka pro akademický rozvoj, kvalitu a PR 3

4 2. Host tohoto čísla Firmě, která se nevěnuje marketingu a PR hrozí interní slepota. O tento a další zajímavé poznatky z marketingových a PR aktivit ve firmě se s námi podělil obchodní ředitel České tiskové kanceláře, jeden z lektorů nově otevíraného krátkodobého manažerského kurzu Strategické řízení marketingu aby váš marketing efektivně prodával a náš absolvent manažerského programu MBA, pan Mgr. Přemysl Cenkl, MBA. 1. Máte za sebou mnohaletou kariéru v oblasti obchodu a médií. Jak moc se podle Vás změnily pro dnešní obchodníky a manažery podmínky pro jejich orientaci ve světě médií a PR? Za poslední období se naprosto změnil trh s informačními produkty a jejich využíváním, stejně jako samotný trh médií. Z pohledu obchodních a marketingových manažerů již dávno nepatří mezi jejich hlavní potřeby složité vyhledávání informací potřebných pro rozhodování. Je tomu přesně naopak, informací je kolem nás obrovský přebytek a jsou navíc velmi rozdílné spolehlivosti a kvality. Základní potřebou obchodních a marketingových pracovníků je proto nyní tyto informace třídit, vyhodnocovat a následně z nich dělat závěry užitečné pro jejich rozhodování. Z pohledů manažerů odpovědných za propagaci a PR se zase zásadně mění bariéra vstupu na trh médií. Vydavatelem může být v současnosti prakticky každý. Například založení si blogu pro zveřejňování vlastních názorů či účastnění se odborných diskusí na internetu je dnes dostupné pro každého. Výhodou takových aktivit je fakt, že sledováním blogů, diskusí a sociálních sítí obecně se již dnes věnují mnohá zejména oborová média a nově je zahrnují do služeb monitoringu médií pro firmy a instituce také informační výstřižkové služby. Existují tedy zcela nové cesty, jak o sobě dát vědět v odborných i veřejných kruzích. Samozřejmě stále zůstávají platné a užitečné základní principy PR spočívající ve schopnosti přehledně, stručně a věrohodně informovat média a veřejnost o vlastních aktivitách. 4

5 2. Host tohoto čísla 2. Mnoho lidí, mnohdy včetně podnikatelů z praxe a absolventů ekonomických oborů, se domnívá, že marketing a PR jsou pouze okrajovými aktivitami ve firmě, kterým není nutné věnovat velkou pozornost či do nich více investovat. Jaké postavení by podle Vašich zkušeností měly tyto činnosti ve firmě mít? Myslím, že si všichni uvědomují, že pokud chce být firma v dnešní době velmi významných změn v externím prostředí úspěšná, musí na jedné straně o těchto změnách vědět co nejvíce a na druhé straně musí svému okolí účelně poskytovat informace o svých vlastních aktivitách. Co se již však většinou nedoceňuje, je skutečnost, že manažer odpovědný za proces vyhodnocení externích informací se znalostí interních cílů a jejich komunikaci směrem ke klientům a partnerům by měl mít ve firmě postavení v nejvyšším managementu. Měl by mít přístup ke všem důležitým interním dokumentům a měl by se přímo účastnit strategického i taktického rozhodování. Pro své aktivity by měl mít jasně vymezenou odpovědnost a odpovídající a hlavně dostatečné pravomoci pro získávání, zpracování a sdílení externích informací včetně šíření k tomu určených firemních informací směrem k veřejnosti. 3. A co podle Vás hrozí firmě, která se jimi dostatečně nezabývá? Takové firmě hrozí interní slepota, kdy lidé ve firmě sice pracují intenzivně a poctivě na vlastních inovacích, ale bohužel třeba nesprávně sladěných s trendy na trhu, potřebami klientů nebo s nedostatečnými konkurenčnímu výhodami. Často o nich také firmy nedávají dostatečně vědět. Ne vždy se na trhu uchytí to, co my sami považujeme za skvělé a jedinečné. Každý samozřejmě může při sledování externího prostředí místo kontinuálního využívání relevantních informačních služeb číst nahodile zprávy na bezplatném zpravodajském serveru, ale nemůže potom čekat, že tím získá vytříděný vzorek relevantních informací pro rozhodování podle konkrétních potřeb své firmy. Stejně tak si může každý sám napsat tiskovou zprávu a rozeslat ji médiím na jejich redakční y uvedené na internetu místo ucelené propagační a PR kampaně připravené na základě principů integrované marketingové komunikace. V marketingu a PR je naštěstí výhodou, že ve většině případů lze měřit efektivitu marketingové komunikace a na základě praktických výsledků se rozhodnout o odpovídající vhodné míře investic do marketingových aktivit a nákupu služeb. 4. Vaše jméno se objevilo v lektorském týmu nově otevíraného kurzu Strategické řízení marketingu aby váš marketing efektivně prodával. Víme, že pedagogika je oborem, který jste původně vystudoval. Co Vám dnes, s Vašimi letitými zkušenostmi, prodej informací, výuka a setkávání s posluchači přináší? Ověřuji si v praxi, že kombinace zkušeností s marketingem či prodejem informačních produktů a výukou efektivního využívání informačních zdrojů se navzájem velmi vhodně doplňují. Posluchače zajímají a motivují příklady, jak a k čemu využívají informace klienti informačních služeb například z jejich oboru a zároveň mě sami svými otázkami často nasměrují k nápadům na nové informační produkty anebo inovaci těch stávajících. 5

6 2. Host tohoto čísla 5. Co je podle Vás největší přidanou hodnotou tohoto kurzu? Čím se jeho koncept liší od ostatních kurzů podobného zaměření? Jedinečná je zejména kombinace komplexnosti výuky řízení marketingových aktivit a krátkého trvání kurzu. Kurz se nevěnuje a nevytrhuje z celku jen některé z marketingových dovedností, ale seznámí posluchače s rolí marketingové strategie v rámci konceptu celého strategického řízení. Zároveň jim ukáže jak vytvořit program integrované komunikační strategie, jak využít marketingový výzkum a informační zdroje pro rozhodovací procesy a v neposlední řadě posluchači získají přehled o právním rámci marketingových aktivit. Výhodou je jistě zaměření kurzu na zkušenosti z praxe a aktivní podíl posluchačů na výuce formou workshopů. Jedním z problémů každého manažera dnes je si najít čas na vzdělávání. Rozdělení kurzu do 5 výukových dnů v průběhu tří měsíců těmto potřebám vychází vstříc. 6. Jste garantem modulu Informační zdroje pro marketing. Jak hodnotíte využívání informačních zdrojů českými manažery? Liší se jejich přístup a schopnosti v tomto směru ve srovnání s manažery ze zemí s delší tradicí otevřeného trhu? V práci s informacemi ani tak nevidím rozdíl mezi českými a zahraničními manažery, jako mezi těmi, kteří si již prověřili užitečnost a efektivitu pravidelné práce s profesionálními informačními službami a těmi, kteří práci s informacemi nastartují až v okamžiku průšvihu. Ti mnohdy využívají jen nahodile volné informační zdroje, a když se vyskytne problém, většinou skončí zavaleni pod hromadou informací. Vznikne tak u nich nesprávný dojem, že informace jsou vlastně k ničemu. Je to jako v běžném životě, musíte dát do práce s informacemi pravidelně dostatek energie a snahy, aby vám nakonec posloužily a přinesly užitek. I v tomto případě platí staré dobré rčení bez práce nejsou koláče. Přitom manažerům ve firmách stačí jen se orientovat ve druzích vhodných informačních zdrojů, znát metody jejich zpracování a výrazně se v praxi zrychlí a zefektivní jejich využívání informací pro rozhodování. 7. Souhlasíte s tím, že média dnes mají obrovskou moc ve vytváření veřejného mínění? Jsou podle Vás místní masmédia, objektivní? Nemohu ze své pozice hodnotit jednotlivá média a jejich objektivitu. Věřím však v to, že novináři se svoji práci snaží dělat co nejlépe. Již několikrát jsem však o této problematice diskutoval s kolegy ze zahraničních tiskových agentur. Když jsme srovnali situaci týkající se důvěry veřejnosti v obsah médií na jejich trzích a situaci na českém trhu, pochopil jsem, že česká veřejnost věří domácím médiím dokonce vysoce nadprůměrně. Je to dáno historicky, svobodný přístup k médiím a k jejich vytváření máme velmi krátkou dobu, důvěra v jejich obsah je proto stále na vysoké úrovni. Vezměte si, jak často kolem sebe slyšíte větu v novinách psali, ve zprávách říkali a je to bráno jako skutečnost bez dalšího ověřování. Tento stav jen dále zvyšuje důležitost spolupráce každé firmy a instituce s médii jako vhodného komunikačního prostředku směrem k veřejnosti. 6

7 2. Host tohoto čísla 8. V návaznosti na předchozí otázku by nás velice zajímalo, kterým tištěným periodikům novinám a časopisům, a kterému televiznímu zpravodajství dáváte Vy osobně přednost. V tomto směru jsem na stejné jedné lodi s dalšími manažery ve firmách a institucích. Nemám bohužel dostatek času sledovat jednotlivá periodika či televizní a rozhlasové zpravodajství, protože jsem převážnou část pracovního dne v terénu. Využívám tedy buď podle vlastního zadání vytříděné krátké informace, které mi kolegové z marketingu zasílají na a zobrazuji si je případně v terénu na mobilním telefonu. K tomu, když mám zrovna více času, využívám některé domácí i zahraniční zpravodajské aplikace na zařízení iphone. V osobním volnu se rád dostanu ke čtení časopisů, ve kterých mě nejvíce zajímají rozhovory se zajímavými lidmi a jejich názory. 10. Jak Vaši kariéru ovlivnilo studium MBA? Doporučil byste dnešním manažerům zdokonalovat své schopnosti v krátkodobých manažerských kurzech či přímo ve studiu MBA? Mají podle Vás tyto kurzy hodnotu pro zkušené specialisty z praxe? Každý, kdo se účastní jakéhokoliv manažerského vzdělávání již po absolvování určité praxe oceňuje především možnost srovnání vlastních myšlenek, postupů a zkušeností s obsahem odborné výuky. Takové srovnání mnohým manažerům velmi prospěje k setřídění vlastních myšlenek, názorů a nasměruje je v dalších aktivitách. Přínosem pro všechny je zároveň i diskuse o vlastních zkušenostech s ostatními posluchači z různých oborů. Manažerské vzdělání mi navíc dalo možnost většího nadhledu a rozhledu i mimo obor, ve kterém právě pracuji. 9. Co Vás na Vaší práci nejvíce fascinuje? Jste spokojený s oborem, který jste si vybral? Za hlavní přínos mé práce považuji možnost setkávání se s lidmi z oboru médií a kolegů pracujících na marketingových a obchodních pozicích ve firmách a institucích. Velikou motivací pro moji práci je také rychlý vývoj inovací v oboru médií, zejména v oblasti informačních technologií, díky němuž se na trhu informací objevují stále nové příležitosti a výzvy. Zejména z těchto důvodů jsem ve své práci a oboru spokojený. Děkujeme Vám za podnětný rozhovor. 7

8 3. Informace pro vás DOKTORÁT? Nový impuls pro vaši kariéru a podnikání BIBS vysoká škola již v dubnu 2011 zahajuje druhý běh unikátního studijního programu Doctorate in Business and Administratin (PhD) určený pro podnikatele a manažery. Tento nový, prakticky orientovaný, studijní program je vytvořený ve spolupráci s prestižní finskou University of Jyväskylä, School of Business and Economics. Finské PhD moderní vzdělání pro podnikatele a manažery! Získejte nové znalosti z mezinárodně uznávaného studia, cenné zkušenosti a další obchodní kontakty. Uskutečněte výzkum přímo v souladu s Vaším profesním zájmem. Zahajujeme 16. dubna 2011 poslední možnost přihlášení!» Vystudujte nový doktorský program zaměřený na výzkum praktických témat, která řešíte v podnikání a managementu.» Získejte nové znalosti ve svém oboru, osvojte si nové způsoby řešení manažerských problémů.» Mezinárodně uznávaný doktorský titul PhD vám udělí jedna z předních finských univerzit, Univerzity of Jyväskylä. Program je přizpůsoben potřebám manažerů a podnikatelů. Semináře probíhají ve 2-4 denních blocích 2-4 krát ročně v Praze a v Brně a jsou doplněny samostudiem a realizací vlastního výzkumu za podpory supervizorů. Rozvrh je znám minimálně půl roku předem a celé studium trvá 3 roky. Více na našich stránkách Pro více informací navštivte prezentace o PhD, nebo kontaktujte specialistu na PhD program pana Bedřicha Snášela, MSc. tel.: , Vše o programu najdete také na 8

9 3. Informace pro vás Strategické řízení marketingu Nový krátkodobý manažerský kurz zahajuje již 29. dubna 2011 v Praze. Podrobné informace naleznete zde STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ MARKETINGU aby váš marketing efektivně prodával» V novém krátkodobém manažerském kurzu se naučíte, jak strategicky řídit marketing jako podmínku toho, aby dlouhodobě efektivně fungoval tedy skutečně prodával.» Unikátní, prakticky zaměřená výuková metoda, tzv. metodologie strategického řízení BIBS, kterou u nás v praxi úspěšně strategicky řídí svoje firmy již stovky absolventů manažerských programů BIBS vysoké školy, Vám poskytne účinný návod pro vytvoření marketingové strategie a její realizaci. Kurz začíná již 29. dubna 2011 v Praze. Přijímáme přihlášky! OBSAH KURZU: Strategicky řídit marketing Vás naučíme v pěti jednodenních výukových dnech (modulech):» Úvod do strategického řízení a strategického řízení marketingu v rámci tohoto modulu se naučíte řídit strategicky Vaši firmu jako celek a mj. si vytvoříte pro Vaši firmu celkovou strategii. Vyučuje Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA, rektor BIBS vysoké školy a odborník na strategické řízení a ekonomii pro manažery.» Marketingová strategie hlavními tématy modulu, v němž si mj. nadefinujete vlastní marketingovou strategii, jsou marketingová komunikace, řízení značky či Corporate Identity. Vyučuje Pavlína Dragonová, MBA, konzultantka v oblasti marketingové a komunikační strategie.» Výzkum trhu pro marketing marketingový výzkum jako významný informační zdroj pro strategické rozhodovací procesy Vám zde představí RNDr. Jan Herzmann, CSc., managing partner Factum Invenio.» Informační zdroje pro marketing tématem praktického využití informačních databází jako zdrojů pro tvorbu marketingové strategie Vás provede Mgr. Přemysl Cenkl, MBA, obchodní ředitel ČTK.» Právo a marketing často opomíjená problematika autorských práv, práv v reklamě, nakládání s osobními údaji, spam, atd. Garantem modulu je odborný asistent PF UK a odborník na duševní vlastnictví a nekalou soutěž JUDr. Tomáš Dobřichovský, PhD. Jen strategicky řízený marketing přináší výsledky.» Výhody kurzu a jeho organizace?» Studium probíhá v Praze a začíná již 29. dubna Výuka je rozdělena do 5 jednodenních výukových dnů s frekvencí jednou za 14 dní, studium trvá celkem cca 2 měsíce.» Kurz lze využít i jako ochutnávku studia MBA po úspěšném absolvování dvou základních modulů kurzu lze totiž zažádat o jejich uznání v rámci studia programu MBA Senior Executive, popř. dalších magisterských programů na BIBS vysoké škole 1) a tyto programy pak můžete následně vystudovat za časově a finančně výhodných podmínek.» Praktické výstupy kurzu ihned po absolvování strategické analýzy či marketingové strategie Vaší firmy můžete ihned implementovat. 1) V souladu s tzv. APL procedurou BIBS vysoké školy; více o programu MBA Senior Executive na Více info o programu na Když stanovujeme, kam má naše fi rma dlouhodobě směřovat, je nejdůležitější umět včas rozpoznat nové příležitosti a být si zároveň vědom hrozeb a rizik, které mohou náš úspěšný rozvoj ohrozit. Příležitosti i hrozby můžeme samozřejmě rozpoznávat intuitivně. Systematicky získané a vyhodnocené informace však mohou dát strategickým rozhodnutím racionální základ a zvyšují šanci na úspěšnou realizaci strategií. V tom spatřuji hlavní přínos strategického řízení v praxi, strategický marketing nevyjímaje. Miloslav Lujka, MSc Check Point So ware Technologies Channel Manager Czech Republic Chci se přihlásit Více informací na nebo na marketingovém oddělení Přihlášku naleznete na druhé straně tohoto letáku. Vyplněnou ji zašlete na B.I.B.S. EU a.s., Marketingové oddělení, Lidická 81, Brno. Zároveň zašlete prosím na adresu ve kterém uvedete Vaše celé jméno a kontaktní údaje. 9

10 IBAN: BACXCZPP Zápis v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2704 SWIFT: CZ qui doluptas nullabo riorem et audicabo. Xerae etumet vero tem untust denis ipsus derum 1 budova META, Lidická 960/ Brno, Czech Republic Tel.: Fax: IČO: DIČ: CZ BANKOVNÍ SPOJENÍ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. č. ú.: /2700 IBAN: BACXCZPP SWIFT: CZ Zápis v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2704 Název společnosti kontaktní osoba Adresa PSČ Město 1 budova META, Lidická 960/ Brno, Czech Republic Tel.: Fax: IČO: DIČ: CZ BANKOVNÍ SPOJENÍ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. č. ú.: /2700 IBAN: BACXCZPP SWIFT: CZ Zápis v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka Informace pro vás BIBS vysoká škola mění svůj vizuální styl V roce 2011 mění kompletně BIBS vysoká škola svou vizuální podobu. Nové logo, fonty, propagační materiály a tiskoviny již nyní vychází v nové podobě. Změnu korporátního stylu připravila agentura MARCO BBN, která uspěla ve výběrovém řízení. Svěžest a dynamika, to jsou dva hlavní znaky nového loga, kterým se od poloviny února BIBS vysoká škola prezentuje. Do výběrového řízení se přihlásilo přes 15 agentur, do finálního posouzení bylo vybráno 10 návrhů. Vítězným se stalo logo komunikační agentury MARCO BBN. DOPISNí PAPíR A4 - ROZKRES - PODZNAČKy kontaktní údaje: font BIBS: Vida 23 Pro velikost: 16 b. barva: firemní modrá font názvu: Vida 23 Pro velikost: 11 b. barva: firemní modrá font údajů: Vida 21 Pro velikost: 9 b. barva: černá BIBS vysoká škola s novým logem usiluje o oživení dosavadního vizuálního stylu a zdůraznění firemních hodnot, kterými jsou zejména dynamika, inovativnosti a moderní přístup ke vzdělávání. Novou korporátní identitou chceme oslovit zejména zájemce o studium Hlavičkový dopisní papír se užívá pro oficiální písemný styk. Je tištěn firemní (pro BIBS vysokou školu modrou) a černou. Tisk CMyK se nepoužívá. Předepsán je hlazený matný bezdřevý papír o hmotnosti 80 g/m B.I.B.S., a.s. budova META, Lidická 960/ Brno, Czech Republic Tel.: Fax: IČO: DIČ: CZ šedá plocha (černá 10%) sloužící jako ochranná zóna a zároveň jako podkladová plocha pro kontaktní údaje Qui dolorpor sae nullupt aturem simagni mincto tempe nectiis et lati doloribus quae Název společnosti kontaktní osoba Adresa PSČ Město Atectionsed moluptaquas dolorem porrunt es dolori nam, qui adi to testia cum aut lam et milibus et prae corumquatem. Ut occuptatiae ma a nectur sum res eostibe aquidem facimusam velenim volorest magnis deni sectam quatio. Que cus di ab in cusam hit, omni conseca boribus sim iminvenis reius adis alit officati aut endunti istium qui sed quatur, idendaepudi del mo offictati officto odigenime inihili tiatas everspel iusaes et re core, omnis ex et offic to te por rem dios reprae essint. Biscia quis posaeperrum, nate cuptat. Anditio nsequat empores eribeat. Aborum unt esto moles se dererum et doloribus necerior ratatur sunti dolorum libus delis nis repe nobis dolorendelis doluptae excestem re diae. Mincipidem iducia pa quam voluptatet pelland itaspie ntotatis reptat ut aute sit lautemp oriberci officabo. Nam, que sam quatur accusan daepratio. Et alique voles et laborunt hiciliquae is saerundus et enitis asimpore re quibus, solor repe parum eariorum apid quate sim sum sam fugia in prerum, sequiam accum incia dolum in nianimpora dolupta tiorem rehenda nditem. Itati serrumqui od eos esto vit voles doluptat que volestius, nonetum hitium volorernate nonsequam vitiore rehenis aliberi bustem quia vollent iatur? Rempor rest, nulpa cusciet voluptatati dolores ciendunt quas moloribus aut ut repta velitem non est volecto restem rero cuptat inihici isquam es sit qui andignamus estia elit eos mo mod quam, odicabo. Icae porrum fuga. Vidus earciis veliciatiis ex explautet qui omnim eicto volesequia quuntur, ium, illorrunt lab ipsuntius si volorio molendi gnitae velitatus, unt hicil id et rerepedi as is inum fugitia non rest, sim que et auda core labor alia cone doloritas inihilit omnimi, qui to to consed quiam, aut harum rerist, aborpossitem ditat. Experfe repuda cum a everovid quamentiur a quas ipsam qui re nonecae rem atis exero officient ab idi vide qui inctur? Qui dolorpor sae nullupt aturem simagni mincto tempe nectiis et lati doloribus quae la dolorro inus acernat. Olutat audae. Itat et, volesse quatemq uiducitae. Evel molupta volo magnis ium netus, consequi ute dolorep raestios aborum eate que num ius as rerchil id quamus in exerum quodi anduntis erum re maiossi blandignimet id qui ute sitatur rem quam, quas arum, quia inciant initam nos quae. Ni que este endior se sandae quia cum labo. Neque eos utempos simpore ssitatesto qui consequae vere reri officidit, antius, cum rem rehende riasinvel ipicatur, quiam obsah stránky Rozkres dopisního papíru M 1:2 plocha pro adresu (Umožňuje využívat obálky s okénkem.) formát A4 (210 x 297 mm) B.I.B.S., a.s. a odlišit naši společnost od konkurence. Rovněž máme zájem o zviditelnění značky mezi manažery a majiteli firem, kteří reprezentují podstatnou část našich studentů, uvedla tisková mluvčí BIBS vysoké školy Alena Hanzelková. DOPISNí PAPíR A4 - PODZNAČKy Zdrojová data pro vytvoření dopisního papíru jsou součástí manuálu. Qui dolorpor sae nullupt aturem simagni mincto tempe nectiis et lati doloribus quae Atectionsed moluptaquas dolorem porrunt es dolori nam, qui adi to testia cum aut lam et milibus et prae corumquatem. Ut occuptatiae ma a nectur sum res eostibe aquidem facimusam velenim volorest magnis deni sectam quatio. Que cus di ab in cusam hit, omni conseca boribus sim iminvenis reius adis alit officati aut endunti istium qui sed quatur, idendaepudi del mo offictati officto odigenime inihili tiatas everspel iusaes et re core, omnis ex et offic to te por rem dios reprae essint. Biscia quis posaeperrum, nate cuptat. Anditio nsequat empores eribeat. Aborum unt esto moles se dererum et doloribus necerior ratatur sunti dolorum libus delis nis repe nobis dolorendelis doluptae excestem re diae. Mincipidem iducia pa quam voluptatet pelland itaspie ntotatis reptat ut aute sit lautemp oriberci officabo. Nam, que sam quatur accusan daepratio. Et alique voles et laborunt hiciliquae is saerundus et enitis asimpore re quibus, solor repe parum eariorum apid quate sim sum sam fugia in prerum, sequiam accum incia dolum in nianimpora dolupta tiorem rehenda nditem. Itati serrumqui od eos esto vit voles doluptat que volestius, nonetum hitium volorernate nonsequam vitiore rehenis aliberi bustem quia vollent iatur? Rempor rest, nulpa cusciet voluptatati dolores ciendunt quas moloribus aut ut repta velitem non est volecto restem rero cuptat inihici isquam es sit qui andignamus estia elit eos mo mod quam, odicabo. Icae porrum fuga. Vidus earciis veliciatiis ex explautet qui omnim eicto volesequia quuntur, ium, illorrunt lab ipsuntius si volorio molendi gnitae velitatus, unt hicil id et rerepedi as is inum fugitia non rest, sim que et auda core labor alia cone doloritas inihilit omnimi, qui to to consed quiam, aut harum rerist, aborpossitem ditat. Experfe repuda cum a everovid quamentiur a quas ipsam qui re nonecae rem atis exero officient ab idi vide qui inctur? Qui dolorpor sae nullupt aturem simagni mincto tempe nectiis et lati doloribus quae la dolorro inus acernat. Olutat audae. Itat et, volesse quatemq uiducitae. Evel molupta volo magnis ium netus, consequi ute dolorep raestios aborum eate que num ius as rerchil id quamus in exerum quodi anduntis erum re maiossi blandignimet id qui ute sitatur rem quam, quas arum, quia inciant initam nos quae. Ni que este endior se sandae quia cum labo. Neque eos utempos simpore ssitatesto qui consequae vere reri officidit, antius, cum rem rehende riasinvel ipicatur, quiam facias pra nobitibust, essitibus de sit, sandit omnis in consend uciatibuscid et, quam cum num nonsedi ipienti undunt idessuntibus et aut velitem. Pit, omnis sum coreste laut pratur molores qui doluptas nullabo riorem et audicabo. Xerae etumet vero tem untust denis ipsus derum Grafický manuál Nový design loga BIBS vysoké školy zachovává výrazovou čistotu a využívá jednoduchých čitelných tvarů fontu Impressum a Vida. Logo se možná na první pohled tváří vážně a seriózně, zároveň však otevřené B a zakulacený čtverec, kterými jsem lehce narušil jakousi tradiční strukturu, napovídá, že je zde prostor pro inovace, nové cesty, nápady a rozvoj, komentuje svůj vítězný návrh art director agentury MARCO BBN David Sedláček. B.I.B.S., a.s. Qui dolorpor sae nullupt aturem simagni mincto tempe nectiis et lati doloribus quae Atectionsed moluptaquas dolorem porrunt es dolori nam, qui adi to testia cum aut lam et milibus et prae corumquatem. Ut occuptatiae ma a nectur sum res eostibe aquidem facimusam velenim volorest magnis deni sectam quatio. Que cus di ab in cusam hit, omni conseca boribus sim iminvenis reius adis alit officati aut endunti istium qui sed quatur, idendaepudi del mo offictati officto odigenime inihili tiatas everspel iusaes et re core, omnis ex et offic to te por rem dios reprae essint. Biscia quis posaeperrum, nate cuptat. Anditio nsequat empores eribeat. Aborum unt esto moles se dererum et doloribus necerior ratatur sunti dolorum libus delis nis repe nobis dolorendelis doluptae excestem re diae. Mincipidem iducia pa quam voluptatet pelland itaspie ntotatis reptat ut aute sit lautemp oriberci officabo. Nam, que sam quatur accusan daepratio. Et alique voles et laborunt hiciliquae is saerundus et enitis asimpore re quibus, solor repe parum eariorum apid quate sim sum sam fugia in prerum, sequiam accum incia dolum in nianimpora dolupta tiorem rehenda nditem. Itati serrumqui od eos esto vit voles doluptat que volestius, nonetum hitium volorernate nonsequam vitiore rehenis aliberi bustem quia vollent iatur? Rempor rest, nulpa cusciet voluptatati dolores ciendunt quas moloribus aut ut repta velitem non est volecto restem rero cuptat inihici isquam es sit qui andignamus estia elit eos mo mod quam, odicabo. Icae porrum fuga. Vidus earciis veliciatiis ex explautet qui omnim eicto volesequia quuntur, ium, illorrunt lab ipsuntius si volorio molendi gnitae velitatus, unt hicil id et rerepedi as is inum fugitia non rest, sim que et auda core labor alia cone doloritas inihilit omnimi, qui to to consed quiam, aut harum rerist, aborpossitem ditat. Experfe repuda cum a everovid quamentiur a quas ipsam qui re nonecae rem atis exero officient ab idi vide qui inctur? Qui dolorpor sae nullupt aturem simagni mincto tempe nectiis et lati doloribus quae la dolorro inus acernat. Olutat audae. Itat et, volesse quatemq uiducitae. Evel molupta volo magnis ium netus, consequi ute dolorep raestios aborum eate que num ius as rerchil id quamus in exerum quodi anduntis erum re maiossi blandignimet id qui ute sitatur rem quam, quas arum, quia inciant initam nos quae. Ni que este endior se sandae quia cum labo. Neque eos utempos simpore ssitatesto qui consequae vere reri officidit, antius, cum rem rehende riasinvel ipicatur, quiam facias pra nobitibust, essitibus de sit, sandit omnis in consend uciatibuscid et, quam cum num nonsedi ipienti undunt idessuntibus et aut velitem. Pit, omnis sum coreste laut pratur molores qui doluptas nullabo riorem et audicabo. Xerae etumet vero tem untust denis ipsus derum fuga. Fic totaspera vid mos sed magnimet al Borepero et res anditam enissun tiuriaturia volupta tiossus, ide im rest quias et, inus. Ugia voluptam eosandae nonseria vellabo. Giatist a aut alibusda voluptumet ex etur sedit aut occus magnis eosa doluptas elestru mquatemque natur? Ehentores mo magnisi molorep udistorpor mo occab iunt, ut adis idessimolo inciam, ommodis con prati dendae doluptisint ut qui consequ iaecestrum quia quosapit excerovit, seque doluptaturia volesci atiandel magniet pore nam, illab ipsant odipsam voluptate vent. Excest, consend emquasi beatur rerum que volectem reptatium quam rem sae id eris esenimus peruntem antusae moluptiae rente mod quam, nessiti none sectatis aut ullibusae pore necus doluptas ea dolorei cieniet ad que sit voluptatem quasimi nventest, consequ aturem voluptiant, nem et as ame explaborem que nones nihil ipsum quid quo ium quae volore, volorei cillaudae. Maximpo ritatur sitat occae la di si dolorit ectur? Ani cum dolorunto il maxim exerro et quunt doluptatus estruptatum alit erum quissi aut hillabo rentium vel imoluptur aliquid qui dendigent, nonsequi omnim volessunt fugitiis ea v Pudiciur? Quatem volorum nimenih illuptas mi, volupti tem net ad mo que pro essita conseque poritas pernatis doluptatem audis et enihitat laborec atibus et as ditempe rchicil icabores a BANKOVNÍ SPOJENÍ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. č. ú.: /2700 facias pra nobitibust, essitibus de sit, sandit omnis in consend uciatibuscid et, quam cum num nonsedi ipienti undunt idessuntibus et aut velitem. Pit, omnis sum coreste laut pratur molores

11 3. Informace pro vás Získejte nejvyšší možnou odbornost ve vaší profesi s BIBS EU Nově vzniklá společnost B.I.B.S. EU a.s. (dále jen BIBS EU) je mezinárodně orientovaná vzdělávací a poradenská instituce. BIBS EU spolupracuje s partnerskou společností BIBS vysokou školou (B.I.B.S., a.s.), jež na českém vysokoškolském trhu patří k největším a nejúspěšnějším poskytovatelům MBA a dalších manažerských studijních programů. Nová společnost BIBS EU se specializuje, jako jedna z mála v ČR, na poskytování mezinárodně akreditovaných manažerských, právnických a IS-IT vzdělávacích programů, které jsou určeny vrcholným manažerům. Zároveň nabízí podnikatelům, ale i subjektům státní správy ekonomicko-manažerské poradenství. BIBS EU je navíc držitelem certifikátu ISO, který je pro klienty garancí vysoké kvality. BIBS EU nabízí tři celosvětově uznávané prestižní certifikace: ITIL, PRINCE2 a ISO/IEC Interní auditor. Všechny nabízené kurzy jsou mimořádně v češtině a jsou poskytovány na základě affiliate partnerství. ITIL je nejčastěji používaným prakticky orientovaným přístupem k řízení IT ve firmách. Třídenní kurz je určen pro podnikatele a manažery, kteří se naučí základům jak řídit a využívat informační technologie tak, aby se v jejich firmách staly nosným prvkem konkurenceschopnosti, ale i napomáhaly růstu firmy. Tréninkové certifikace ITIL poskytujeme na základě Affiliate partnerství a jsou oficiálně registrovány u společnosti EXIN a ISEB. Certifikace PRINCE2 je metodologií pro řízení projektů, bez ohledu na jejich velikost nebo zaměření. Tato jednodenní certifikace naučí podnikatele a manažery prakticky a efektivně řídit projekty tak, aby firmě přinášely maximální užitek. Každý absolvent získá mezinárodně uznávaný certifikát vydaný ATO (akreditovaná tréninková organizace). Certifikace ISO/IEC Interní Auditor manažerským školením řízení informační bezpečnosti. Je určen pro manažery IT a podnikatele, kteří se v této certifikaci naučí řídit rizika informační bezpečnosti v souladu s požadavky normy ISO/IEC Tuto certifikaci poskytujeme na základě Affiliate partnerství a jsou oficiálně registrovány u společnosti Tayllor&Cox ltd. Pozvánka na FACEBOOK a LINKEDIN společnosti BIBS EU a více informací na

12 4. Událo se v Čechách BIBS vysoká škola na veletrhu GAUDEAMUS v Praze BIBS vysoká škola se zúčastnila IV. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2011 na pražském Výstavišti v době od 25. do 26. ledna Na veletrhu vystavovalo více než 130 univerzit, vysokých a vyšších odborných škol nejen z České republiky, ale také ze zemí EU, Kanady a dalších zemí. Studenti a návštěvníci našeho stánku získali vyčerpávající informace o studiu bakalářských, magisterských a manažerských programů včetně doktorského programu PhD, který naše škola nabízí ve spolupráci s finskou University of Jyväskylä. Otázky zájemců o studium směřovaly především na podmínky přijetí ke studiu, náročnost studia a možnost uznání britských titulů v České republice. Studenti nejvíce ocenili kombinovanou formu studia a titul s diplomem získaný přímo z Nottingham Trent University, která je naším hlavním partnerem v poskytování vzdělávání. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha má za cíl rozšířit svoji působnost do pražského regionu a zpřístupnit tím nabídku vzdělávání dalším studentům, kteří to mají do Brna daleko. Je doporučován nejen všem studentům posledních dvou ročníků středoškolského studia, ale také jejich pedagogům, všem zájemcům o celoživotní vzdělávání, profesním poradcům a rovněž pracovníkům úřadů práce. Na veletrhu Gaudeamus v Praze se představili všichni stěžejní poskytovatelé terciárních typů vzdělávání z ČR i ze zahraničí a nás těší, že jsme mohli být mezi nimi. 13

13 4. Událo se v Čechách Ples absolventů Raz, dva, tři, dva, dva, tři. to nejsou pouze známky ve studentově indexu, ale také valčíkový rytmus, při kterém se tančilo na plese absolventů naší školy, který se uskutečnil 28. ledna 2011 v hotelu International Brno. Tento večer patřil všem studentům, aktuálním absolventům, vyučujícím a také přátelům školy. A jak vlastně vše vypadalo? Už při vstupu do hotelu každého zaujaly nejen usměvavé hostesky, ale také nádherně nablýskaný a vyzdobený sportovní vůz Porsche Carrera, který na ples zapůjčilo Porsche Brno. Tento automobil měl během večera dvě hlavní role. Nejprve se jednalo o výborný doplněk při pořizování neopakovatelných fotografií a později také o jednu z hlavních cen v rámci půlnoční tomboly. Návštěvníkům byly k dispozici dva nekuřácké sály se společným tanečním parketem, ale ani na kuřáky se nezapomnělo. Ve vedlejším Siesta baru dotvářelo příjemnou komorní atmosféru Jazz Trio Petra Pospíšila a výhodou byl jistě i bar, který disponoval nepřeberným množstvím drinků. Ples otevřela přesně o půl osmé přípitkem všem promující zástupkyně Nottingham Trent University, Mrs. Chris Slade a předseda představenstva pan Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA. Poté následovalo předtančení v podobě mixu standardních tanců v podání taneční školy Danza. Nic už nebránilo tomu, aby dámy ukázaly své nádherné róby a pánové svůj taneční um. Taneční parket ani na chvíli nezel prázdnotou. Celým večerem totiž provázel nezapomenutelný Láďa Kerndl se svým orchestrem a také DJ Petr Zakopal. Na své si tak přišli nejen milovníci jazzu a swingu, ale i zastánci české a zahraniční oldies hudby. Jako každý rok nesměl i letos chybět doprovodný program, který byl opravdu bohatý a vybrat si mohl každý. Oproti minulému roku přibyla do programu módní přehlídka, která se nesla spíše v pánském stylu. Dvě slečny a tři pánové z brněnského módního butiku Mondo Jeans předvedli několik extravagantních kousků oblečení, které byly jistě pro mnohé inspirativní. V předsálí měli návštěvníci možnost si vyzkoušet několik z mnoha druhů doutníků od společnosti Intermundo nebo si vybrat dárek v podobě na míru vyrobeného šperku od společnosti Mogati Diamonds. Součástí plesu byla již tradiční půlnoční tombola. Celkem se losovalo z 18 cen, z nichž k nejatraktivnějším patřilo zapůjčení již zmíněného sportovního vozu Porsche Carrera, týdenní jazykový pobyt v Londýně či exkluzivní balení archivních rumů Mulata. Zábava se protáhla až do brzkých ranních hodin. Ale jak to tak bývá, vše jednou končí a tak začali návštěvníci postupně ples po druhé hodině ranní opouštět. Nikdo však neodchází s prázdnou. Kromě skvělého pocitu dobře stráveného večera si každý pár odnáší na památku dárkové balení flash disku od naší školy a tulipán, který pro ně připravilo květinářství Carmen Flora. Ples to byl opravdu báječný. A přinesl vše, co se od plesu očekává. Dobrou zábavu, společenský ruch i odpoutání se od běžných studijních či pracovních starostí. Nejlepším důkazem byli spokojení návštěvníci. Všichni věří, že si ples uchová svou vysokou úroveň i do budoucna. Fotografie z plesu k nahlédnutí zde: Děkujeme našim sponzorům: Porsche Brno STUDENT AGENCY Intermundo, s.r.o. ACONTE, s.r.o. MULATA Carmen Flora LinguaPlus, s.r.o. Mondo Jeans, s.r.o. Advokátní kancelář JUDr. Václav Peňáz Vinná galerie ADÁMKOVO VINAŘSTVÍ RESTAURANT U KASTELÁNA ALIACTE GENTS CLUB BooK, s.r.o. 14

14 4. Událo se v Čechách Ochutnávka MBA v Hotelu ParkInn v Ostravě Díky stále rostoucímu zájmu uchazečů o bezplatné ochutnávky manažerského programu MBA Senior Executive, se dne od 17. hodin konala další z tematicky zaměřených ukázkových výuk, tentokrát v Ostravě. O výbornou atmosféru se postaral Ing. Jiří Slezák, MBA, odborník na krizové řízení, který se ujal lektorování. Přednáškou na téma Strategické řízení oslovil všechny zúčastněné. Následovala prezentace programu MBA, které se chopila vedoucí obchodu a marketingu Ing. Magdalena Langerová. Více informací o termínech a místech prezentacích studijních programů najdete na nebo na telefonu:

15 5. Událo se na Slovensku LLM in Slovak Business Law in the European Union BIBS vysoká škola ve spolupráci s Nottingham Trent University otevřela nově v Bratislavě prestižní právní studium LLM in Slovak Business Law in the European Union, které představuje postgraduální studium nabízející zvýšení kvalifikace v oblasti slovenského občan ského a obchodního práva v kontextu práva EU. odborníky z praxe, kteří se na oblast mezinárodního komerčního práva specializují. Více informací o tomto programu získáte na našich stránkách nebo na dnech otevřených dveří v Brně, Praze, Ostravě či Bratislavě. Obdobně jako česká varianta programu LLM si slovenská varianta klade za cíl uvést posluchače do problematiky mezinárodního obchodního práva a obchodního práva EU. Důraz je kladen na aktuální problémy slovenského práva v kontextu práva EU. Studium LLM je prakticky orientováno. Výuka probíhá v Bratislavě, je vedena kombinovanou formou a probíhá v českém jazyce. V lektorských týmech najdete přední 16

16 6. Latest News NTU Student receives Special Award for MBA Excellence MBA student and Global Technical Marketing Manager at 3M Drug Delivery Systems, Georgina Fradley, has been awarded The Dean s Achievement Prize for MBA Excellence, at a special presentation lunch with the Dean of Nottingham Business School. Georgina passed the MBA course with distinction, gaining the highest marks overall and the highest dissertation distinction not only within the cohort, but across the three graduating MBA programmes. The exam board marked Georgina s fantastic achievement with this special award, which also includes 100 of book vouchers. Professor Roulla Hagen, Head of MBA Studies, also attended the special presentation, and added: I was delighted when the exam board made the award because it was very well deserved. Upon receiving the award, Georgina commented: Wow, I m thrilled! I was really pleased to be top of my class, but to find out I was top of all three MBA groups is an amazing feeling! 17

17 6. Latest News NTU Nottingham Business School students present to industry experts Final year students on the BA (Hons) Business and Information Systems course recently got the chance to present their research white papers in front of a number of industry experts. The annual Issues in Information Systems Conference which was held on Friday 11 February 2011, gave students the opportunity to present their findings to key delegates from organisations, including BPB, British Gypsum, British Sugar, Caterpillar, Microsoft UK, and F4F. The event which was sponsored on the day by British Sugar, Nottingham Trent University s Business Innovation and Creativity team and BPB plc, gave students the opportunity to test their communication and research skills and actively engage with the business community. The business presentations are the result of a team based research programme and counts towards their final degree result. Social Networking, ERP and Mobile Communications were amongst the topics presented. Module Leader, Shirley Walker, said: The annual conference is one of the highlights of the BABIS course and is a culmination of all the skills developed throughout the entire degree programme. She added: The challenges of business management and the use of IS, is of interest for businesses. The importance of researching current IS Issues and interacting with the business community is a vital developmental element of the degree programme. As the student approaches graduation, the conference provides final year students with the opportunity to demonstrate their own research specialities, and experience presenting and communicating within a real business context. First place went to Gurminder Dale, Gurvinder Johal, Kevin Gill for their industry focussed and thought provoking presentation on Social Networking. Runners up, Ian Cayless, James Daman-Willems and Joe Smithies discussed Change and Resistance. 18

18 6. Latest News NTU Nottingham Business School unlocks The Toyota Way of Employee Management and Engagement (left) Tony Walker, Deputy Managing Director, Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd On Thursday 20 January 2011, guests and students from across the business and academic community gathered at Nottingham Business School to attend the second in a series of Business Leaders Lectures. Nottingham Business School were very proud to welcome Tony Walker, Deputy Managing Director of Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd, to talk about How employees have helped to drive the growth of Toyota. Tony Walker accepted the role of Deputy Managing Director at Toyota Motor Manufacturing (UK) in January 2010, where he has responsibility for the corporate functions of HR, accounting and finance, corporate planning and external affairs. During his lecture, Tony unleashed the secrets of The Toyota Way and how it has been pivotal in the growth of the company; achieved through continuously developing employees, active problem solving, continuous improvement, and maximising employee engagement via a bottom-up management approach. Tony gave examples of how a common management pyramid works; the management team at the top of the pyramid spend their time problem solving, whilst the workforce at the bottom of the pyramid concentrate on production. He explained that, this often results in a de-motivated management team who are always finding solutions to problems, and team members who feel like an extra pair of hands. The Toyota Way turns the traditional management pyramid on its head. At Toyota, the management team support the activity of the workforce, who are actively encouraged to be involved in problem solving. Tony suggested that this approach leaves the workforce motivated and empowered, whilst it enables the management team to focus on strategic planning. It is well documented that the UK motor manufacturing market has taken a hit in the last few years, due to the recession and a difficult economic climate. This has inevitably culminated in the deceleration of production within the automotive industry, and challenged Managing Directors in the retention of their workforce. Guests attending the lecture touched upon this delicate issue and were eager to learn how Toyota approached the difficult decision to reduce their workforce. Tony openly answered guest s questions and clearly explained how Toyota developed a successful system which recognised that highly skilled and motivated people who are treated with respect and trust, can show great commitment and get fulfillment in their future roles. 19

19 7. Personálie Je dobré být za všech okolností sám sebou. V jarním Newslettru Vám představíme dalšího z absolventů BIBS vysoké školy, pana Bedřicha Snášela, MSc, který na naší škole studoval britský vysokoškolský magisterský program MSc a v roce 2005 jej úspěšně zakončil. Bedřich Snášel je spolumajitelem skupiny LinguaPlus, s.r.o. (BooK s.r.o., Aliacte s.r.o. a The Cambridge School of English), zabývající se komplexním školením firem, grantovým poradenstvím s fokusem na vzdělávání, překlady a tlumočením, prezidentem exkluzivního pánského network klubu Gentsclub, spolumajitelem PR firmy ONE PR a s BIBS vysokou školou spolupracuje jako Specialista na doktorský program PhD. Bedřich Snášel, MSc» jednatel a majitel jazykové školy LinguaPlus, s.r.o.» majitel společností BooK, Aliacte, Educatoria a The Cambridge School of English» prezident exkluzivního klubu Gentsclub» specialista na doktorské programy na BIBS vysoké škole Na BIBS vysoké škole jste studoval magisterský program MSc. Zároveň máte zkušenost i z veřejných vysokých škol z Brna a Zlína. Jaký hlavní rozdíl ve studiu spatřujete? BIBS vysoká škola se při organizaci výuky chová ke studentům proklientsky. Současně však zachovává dostatečně vysoké požadavky na studenty. Alespoň taková je moje zkušenost. Navíc rozložení jedné zkoušky na měsíc je výborné. Nyní mám na veřejné univerzitě klasické zkouškové období a při práci zvládnout během cca měsíce všechny zkoušky daného semestru je takřka nemožné. Studentský život je inspirativní v obou školách. Na BIBS vysoké škole jsem měl po každé přednášce popsané dva listy úkolů, co ve firmě musíme upravit nebo inovovat. A fungovalo to. Navíc jsem si vybudoval silné obchodní vazby, to jsou mimo vzdělání pro mne velmi silné argumenty. U BIBS vysoké školy rovněž oceňuji propracovaný studentský intranet. I po ukončení studia nadále se školou spolupracujete jako specialista na finský doktorský program PhD. Proč jste se rozhodl právě pro spolupráci na PhD programech? Je to program koncipovaný jak pro české manažery a podnikatele, tak částečně pro zahraniční klientelu, k čemuž oborově už 15 let inklinuji. Studenti programu mne hodně obohacují, každý je jedinečnou osobností. 20

20 7. Personálie Často se setkáváte se zájemci a budoucími studenty doktorského studia. Jaká jsou jejich očekávání a nejčastější obavy? Obavy jsou obvykle jen ze zvládnutí časové náročnosti studia. Jsou to nadšenci a je to na nich vidět. I průřez oborů je krásný. Očekávání? Obohatit se, začít učit, pomoci firmě. U každého je to nový důvod. Jaké hlavní výhody právě doktorátu na BIBS vysoké škole a University of Jyväskylä zájemce o studium nejčastěji přesvědčí? Praktický doktorát řekl bych to těmito dvěma slovy. Přesvědčuje je i možnost částečného studia ve Finsku. Velkou výhodu spatřuji také v kvalitě lektorského týmu. Kromě marketingových aktivit na BIBS vysoké škole řídíte i vlastní firmy a jste i prezidentem Gentsclubu. Co tento klub představuje a jaké vyvíjí aktivity? Je to nezávislé sdružení mužů, pořádající zážitkové, sportovní a vzdělávací akce napříč generacemi. Je to kvalitní a přínosné trávení volného času v ČR a SR, ale také při zahraničních cestách např. na Ukrajině, Slovinsku či Africe. Více na Máte i dva malé syny. Posílí v budoucnu také váš Gentsclub? Hlavně jsou ztělesněním jedné z našich firem a to firmy BooK znamená to Bedřich + Oliver + Oscar + Kamila. Je to nápad mé ženy a opravdu nemáme nic společného s knihou, byť to mnohé aktivity ukazují. A děti už jsem přihlásil jako čekatele :-). Skloubení práce a rodinného života je hodně důležité, podle mě není třeba profesní a osobní život oddělovat, spíše naopak. Rodiče a děti by se měli znát všestranně. V rámci koučinku podnikatelů je to téma, kterému se hodně ve firmě s klienty věnujeme a teprve začíná být přijímáno i u nás. Říká se, že kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Co vy na to? Ano, naše firemní heslo pro jazykovou divizi zní co na srdci, to ve všech jazycích. Každý jazyk má svá specifika a vyrůstá z odlišné kultury. Je dobré být za všech okolností sám sebou, ale poznávání jazyka souvisí s poznáváním jiných mentalit a je tedy možné v rámci jejich kutury přizpůsobit se tomu, jak a o čem mluví. Máte nějaké své životní krédo, kterým se řídíte? Být slušný člověk, ve všech ohledech a možných významech toho spojení. Věřit zejména sobě a spoléhat na svá rozhodnutí. Děkujeme Vám za příjemný rozhovor. 21

21 8. Studijní okénko Ebrary V březnu 2011 zpřístupnila BIBS vysoká škola všem svým studentům další rozsáhlou, a v akademickém světě hojně rozšířenou, elektronickou knihovnu Ebrary. Ebrary má v současné době více než zákazníků po celém světě a obsluhuje více než 19 milionů koncových uživatelů. Ve spolupráci s více než 500 předními světovými vydavateli poskytuje svým uživatelům přístup k necelým 48,5 tisícům knih s postupným rozšiřováním průměrně o 3 tituly měsíčně. Většina materiálů, které jsou zde k nalezení, jsou pak odborné tituly s rokem vydání 2004 a později. Naši studenti mají v rámci této databáze přístupnou sekci Business & Economics, kolekci asi odborných elektronických monografií zaměřených na ekonomii zejména management, obchod, finance, bankovnictví a účetnictví. Největší výhodou výjimečně silné technologie Ebrary je, že uživatelé mohou přistupovat do kompletních elektronických knih, nemusí stahovat odděleně jednotlivé stránky dokumentu, mohou do textů vkládat vlastní poznámky a hypertextové odkazy. Každý uživatel si může ukládat jednotlivé články a knihy, a vytvářet tak vlastní vzájemně prolinkovanou knihovnu. Zajímavým nástrojem pro mnohé studenty může být automatický zápis citací z označeného textu nebo možnost poslechu předčítaného anglického textu. BIBS vysoká škola se snaží podobnými kroky nadále zlepšovat služby poskytované svým studentům a maximálně tak zkvalitnit a zpřístupněním odborné literatury z jakéhokoliv místa a jakéhokoliv PC také zjednodušit jejich studium. 22

22 8. Studijní okénko Ebrary Quick Start Guide Knowledge Unbound. 4. Highlight, take notes, and transform text into hyperlinks to other online resources. Highlight with or without notes attached in multiple colors. Create a personal bookshelf (if needed) to save and organize your research. 8. If your institution offers ebrary s Unity Reader, which provides added functionality, launch it by clicking on the ebrary Reader button. Additional Resources 7 Welcome to ebrary! Below are a few steps to help you get started. 1. Conduct a search using simple or advanced, by keyword, full-text, publisher, author, and more. View results ranked by book or chapter Use InfoTools to link to other online resources. Simply select words of interest in a document. 6. Copy and paste text, and print pages and chapters, with automatic citations that include URLs back to the source. 7. Manage and share your research by dragging books, highlights and notes into bookshelf folders, which can be ed to peers or shared via URL. Sign up for ebrary s live web-based training program at corp/training.jsp. Videos and other materials are also available. For Customer Support, click on the Help link, visit support.ebrary.com, or 2. Open a book by clicking on the title name or jacket. No downloads or installations are required Explore the document by navigating to search terms, searching 2 8 for key words, jumping to relevant chapters, and flipping through pages

23 8. Studijní okénko NOVÝ PROREKTOR NA BIBS vysoké škole Rádi bychom vám představili prof. Ing. Karla Pospíšila, Ph.D., MBA nového prorektora pro vědu a výzkum, který je zároveň od členem Akademické rady BIBS vysoké školy. Jeho posláním na BIBS vysoké škole je podpořit akreditaci nových magisterských studijních programů rozvojem výzkumných aktivit školy ve spolupráci s významnými pracovišti výzkumu a vysokoškolského vzdělávání. Prof. Pospíšil vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně (Ing.), Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice (Ph.D.), kde také habilitoval (doc.) a následně prošel profesorským řízením (prof.). Na BIBS vysoké škole vystudoval s vyznamenáním strategický management a získal titul MBA. Souhrn jeho aktivit je skutečně velmi rozsáhlý mimo jiné je/byl řešitelem více než deseti domácích výzkumných projektů, řešitelem a koordinátorem evropského projektu TITaM (Transport Infrastructure Technologies and Management) a spoluřešitelem za ČR dalších pěti projektů Rámcových programů EU. Je autorem nebo spoluautorem přibližně 100 odborných prací, vč. zavedených technologií, má přijato 10 užitných vzorů, podané přihlášky 8 patentů domácích, 6 evropských patentů. Pan prof. Pospíšil je rovněž členem několika organizací je členem vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, členem předsednictva Technologické agentury ČR, předsedou Rady veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu (RAV), která sdružuje veřejné výzkumné instituce, jež nejsou zřízeny AV ČR. Mimo tyto funkce je také členem výboru ředitelů FEHRL (Forum of European Highway Research Laboratories), hlasujícím členem v pěti výborech ASTM (American Society for Testing and Materials), členem Výboru pro řízení výzkumu (Conduct of Research) TRB of US National Research Council, členem vědecké rady ministra dopravy a tří vědeckých rad univerzit a fakult. V rámci své kariéry se zúčastnil odborných stáží na výzkumných pracovištích a univerzitách ve Velké Británii, USA, Francii, Belgii a v Německu. 24

24 8. Studijní okénko PROMOCE V pátek dne proběhla v prostorách Rotundy verzity v Brně, Ing. Petr Bajer, CSc. ředitel Regionální v areálu BVV Brno slavnostní promoce absolventů BIBS hospodářské komory Brno a doc. Ing. Václav Vinš, CSc. vysoké školy. Vzhledem k velkému počtu absolventů se ko- rektor Vysoké školy hotelové v Praze, který byl done- nala ve dvou termínech, a to ve 14,00 hodin pro absolventy dávna ředitelem Odboru vysokých škol Ministerstva škol- bakalářských studijních programů a v 16,30 pro absolven- ství, mládeže a tělovýchovy. Významným hostem byla Bc. Bronislava Retzlová, BA (Hons) Jessica Gustava Vydrová ty magisterských studijních programů, programu LLM in Czech Business Law in the EU a MBA Senior Executive. také paní Chris Slade zástupkyně Nottingham Trent University. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil rektor BIBS vy- Lednová promoce byla rovněž bohatá na předávání cen, soké školy pan doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA které se stalo nedílnou součástí slavnostního ceremoniálu. společně s dalšími zástupci naší vysoké školy panem Ing. Milošem Drdlou, Dr., MBA, role promotora se jako již tradičně ujal Ing. Michal Polák, Dr. Od roku 2003 je v rámci slavnostní promoce každoročně udělována cena profesora Keith C. Shorta, člověka, který se neocenitelným způsobem zasloužil o rozvoj studií na BIBS Při této příležitosti jsme měli také tu čest přivítat mnoho vysoké škole. Laureáty této ceny jsou absolventi jednotlivých hostů mezi nimiž nechyběl doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. studijních programů, kteří svá studia absolvovali s nejlepším proděkan Provozně-ekonomické fakulty Mendelovy uni- prospěchem. 25

25 8. Studijní okénko PROMOCE prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. V lednu si cenu prof. K. C. Shorta za akademický rok 2010/2011 převzali: 1. za programy LLM a MSL Mgr. Iva Dvořáková, LLM 2. za program MBA Ing. Marcel Kaštovský, MBA 3. za program MSE Bc. Zdeněk Vaňáček, MSc 4. za bakalářské programy Gustava Jessica Vydrová, BA (Hons) Od roku 2010 uděluje naše vysoká škola také cenu profesora Milana Sojky studentovi bakalářských programů Bc. Ekonomika a management a Double Degree s nejlepším celkovým prospěchem. Tato cena je udělována k uctění památky zesnulého profesora Milana Sojky, člena Akreditační komise Vlády ČR a dlouholetého externího examinátora BIBS vysoké školy. Byli jsme velice rádi, že tuto cenu předala paní Dr. Alena Sojková, která byla dalším významným hostem. Oceněnou absolventkou stala paní Bc. Bronislava Retzlová, BA (Hons). Součástí odpolední promoce bylo také poděkování panu prof. Ing. Miloši Konečnému, DrSc., za jeho dlouhodobou pomoc a podporu naší školy a obětavou práci ve funkci externího examinátora. Je nám líto, že vzhledem k regulím Nottingham Trent University nemůže jeho působení v této funkci dále pokračovat. Všem absolventům bychom tímto chtěli srdečně poblahopřát a popřát mnoho úspěchů v dalším profesním i osobním životě. 26

26 8. Studijní okénko STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Ve dnech se v sídle BIBS vysoké školy v Brně budou konat státní závěrečné zkoušky pro studenty programů Bc. Ekonomika a management a Double Degree, kteří odevzdali bakalářskou práci a do termínu splnili všechny náležitosti k řádnému připuštění k této zkoušce. Celkem by se dubnové SZZ mělo zúčastnit na 40 studentů. Všem přihlášeným studentům přejeme mnoho štěstí a doufáme, že všichni úspěšně obhájí svoji bakalář skou práci, absolvují, a že se s nimi setkáme na slavnostní promoci v září tohoto roku. 27

27 9. Bookshop Marketingová komunikace Jak komunikovat na našem trhu Karlíček Miroslav, Král Petr nakladatelství GRADA ISBN: Kniha komplexně a čtivě seznamuje s nástroji marketingové komunikace a jejich aplikacemi na našem trhu. Srozumitelný text je doplněn mnoha příklady z české a částečně i slovenské praxe. Po seznámení s modelem marketingové komunikace a problematikou komunikačního plánování se dozvíte vše podstatné o funkcích a praktickém využití jednotlivých prvků komunikačního mixu: reklamy, direct marketingu, public relations, podpory prodeje, event marketingu, sponzoringu, osobního prodeje a online komunikace. Po přečtení knihy byste měli umět stanovit správné komunikační cíle, zvolit odpovídající komunikační strategii a vybrat vhodné komunikační nástroje. Kniha se od zahraničních publikací, které jsou dostupné v ČR a SR, odlišuje příklady výhradně z domácích podmínek. Na rozdíl od českých či slovenských publikací poskytuje komplexní a konzistentní náhled na danou problematiku, nikoliv jen dílčí aspekty marketingové komunikace. Velkou předností knihy je také to, že se na ní podílelo množství expertů z marketingové praxe. Strategické řízení teorie pro praxi, 2. vydání Keřkovský/Vykypěl Nakladatelství C. H. BECK ISBN: Poznání, hodnocení a racionální uplatňování poznatků o objektivních vývojových tendencích v řízení podniku se stává jedním z nejvýznamnějších požadavků kladených na vedoucí pracovníky. Podnik, který chce v prostředí tržní ekonomiky přežít a úspěšně se rozvíjet, je nucen daleko více se zabývat vývojovými trendy působícími v jeho okolí a rozhodujícím trendům se pružně přizpůsobovat. Druhé vydání úspěšné publikace je doplněno o některé nové metodologické poznatky, přitom důraz je opět kladen na aplikaci teorie v praxi. Autoři hledají odpověď na klíčové otázky: Kdy je nezbytné změnit strategii firmy? Jak postupovat při formulaci návrhu strategie? Jak vybrat optimální strategii? Jak zvolenou strategii správně realizovat? Hlavní přínos publikace spočívá ve zpřístupnění nejnovějších poznatků z oblasti strategického řízení a poskytnutí návodu, jak postupovat při aplikaci teorie v praxi. Ekonomie pro strategické řízení. Teorie pro praxi M. Keřkovský Nakladatelství C. H. BECK ISBN: Příručka je zaměřena na praktické využití znalostí mikroekonomie při strategickém řízení firmy. Pozornost je věnována zejména problematice rovnováhy na trzích zboží a služeb, dále se zabývá otázkou rovnováhy firmy a rovnováhou na trzích výrobních faktorů. Na rozdíl od běžných učebnic mikroekonomie se autor zaměřil pouze na ty teoretické aspekty, které mají naději na uplatnění v praxi. Velkou část textu proto tvoří příklady, případové studie a modelové aplikace. 28

28 9. Bookshop Finanční trhy 2. vydání Oldřich Rejnuš Nakladatelství KEY Publishing Počet stran: 660 Rok vydání: 2010 (2. rozšířené vydání) ISBN Publikace je koncipována jako ucelená, systémově pojatá učebnice, zachycující základní problémové okruhy funkce finančního trhu se zaměřením na jeho systémové uspořádání i na teoretické a praktické aspekty významu finančních investic. Vlastní obsahová náplň je rozčleněna celkem do deseti kapitol. Po úvodním výkladu obecné teorie finančního trhu a systemizaci jednotlivých finančních institucí a jejich produktů je v rámci třetí kapitoly řešena otázka úroku jako nejvýznamnější ekonomické kategorie finančního trhu. Na to navazuje výklad základů teorie finančních investic, ze kterého by měly vyplynout jednotlivé faktory ovlivňující chování jednotlivých účastníků finančního trhu. V páté kapitole je následně provedeno systémové vymezení základních druhů finančních investičních instrumentů, které jsou rozděleny podle svých nejvýznamnějších vlastností celkem do čtyř základních skupin, a to na tzv. klasické investiční instrumenty, termínové derivátové kontrakty, cenné papíry kolektivního investování a v poslední době se stále více rozšiřující tzv. strukturované produkty. Každé této skupině investičních nástrojů je následně věnována samostatná kapitola, v nichž jsou systémově členěny a charakterizovány druhy investičních instrumentů, jež do uvedených jednotlivých skupin spadají, přičemž je věnována pozornost i nejvýznamnějším způsobům jejich analýzy a způsobům jejich obchodování. Závěrem je zařazeno pojednání o současných vývojových tendencích světového finančního systému, vedoucího postupně až k jeho celosvětové globalizaci, přičemž jsou charakterizovány jak jeho nejvýznamnější dílčí vývojové trendy, tak i kladné, resp. záporné stránky tohoto vývoje. Je určena studentům ekonomických vysokých, případně i středních škol, dále těm, kteří v ekonomice vykonávají různé funkce a mají zájem si své nabyté praktické zkušenosti začlenit do širšího teoreticko-praktického rámce. Dále jí mohou využít i ti, kteří mají např. v některých dílčích oblastech finanční teorie hluboké vědomosti, které si však potřebují na určité úrovni poznání propojit a začít je využívat i prakticky. V neposlední řadě je kniha určena i všem těm, kteří se studiem finanční teorie zatím sice nezabývali, nicméně mají o tuto problematiku zájem a chtějí si osvojit poznatky, jež jsou v soudobém světě potřebné pro každodenní život jednotlivce i společnosti. V daném případě se jedná o druhé, aktualizované a rozšířené vydání, jež zachovává jak obsahovou náplň, tak i základní strukturu vydání prvního z roku Nicméně je nutno upozornit, že vedle rozšíření obsahu došlo též k některým dílčím úpravám a doplněním, jakož i k aktualizaci odkazů na platnou legislativu České republiky, která doznala od roku 2008 určitých změn. 29

29 10. Připravujeme DOKTORÁT? PhD jinak, přijďte se přesvědčit! Zveme Vás na bezplatnou, nezávaznou, prezentaci doktorského programu (PhD) pro podnikatele a manažery. Získejte nové znalosti z mezinárodně uznávaného studia, cenné zkušenosti a obchodní kontakty. Uskutečněte výzkum přímo v souladu s Vaším profesním zájmem. Doktorský program na BIBS vysoké škole je nový, prakticky orientovaný, program vytvořený ve spolupráci s prestižní finskou University of Jyväskylä. Zahajujeme již v dubnu Termín prezentace Město Čas a místo konání 5. dubna 2011 Brno Centrála B.I.B.S., a.s., Lidická 81, Brno, od 17: dubna 2011 Praha Pobočka B.I.B.S., a.s., Olbrachtova 5, Praha 4, od 16: dubna 2011 Brno Centrála B.I.B.S., a.s., Lidická 81, Brno, od 17:00 Prosíme Vás o potvrzení účasti na prezentaci alespoň 24 hodin předem. Kontaktujte prosím pana Bedřicha Snášela, MSc. na tel.: , nebo em na: Po domluvě Vás rádi navštívíme i v rámci individuální schůzky kdekoli v rámci ČR. 30

30 10. Připravujeme Navštivte prezentace vysokoškolských programů v Praze, Brně a Bratislavě! Prezentace bakalářských a magisterských studijních programů, právnického LLM a manažerského MBA Termíny prezentací v Brně Čt Čt Termíny prezentací v Praze Čt Čt Termíny prezentací v Bratislavě Čt Čt Časový harmonogram: prezentace bakalářských a magisterských programů prezentace MBA a LLM Místo konání: v sídle B.I.B.S., a. s., Lidická 81, budova META (5. patro), Brno Časový harmonogram: prezentace bakalářských a magisterských programů prezentace MBA a LLM Místo konání: pobočka B.I.B.S., a. s., Olbrachtova 5, budova BDO, Praha 4 Časový harmonogram: od celé portfolio studijních programů Místo konání: v prostorách hotelu Apollo, Duľovo namestie 1, Bratislava V případě Vašeho zájmu, potvrďte prosím Vaši účast s poznámkou, o jaký obor se zajímáte, nejpozději 2 dny před plánovanou prezentací na nebo na tel. číslo: Prezentace proběhnou v případě dostatečného počtu zájemců. Děkujeme. 31

31 Kontakty Pro nové zájemce o studium B.I.B.S., a.s. Lidická 81, Brno, budova Meta Tel.: Mob.: B.I.B.S., a.s. Olbrachtova 5, Praha 4, budova BDO Tel.:

32 BIBS vysoká škola vám nabízí ve spolupráci s Nottingham Trent University: BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY» Ekonomika a management: Bc., BA (Hons)» Právo a ekonomika: BA (Hons)» Double degree: Bc. + BA (Hons) ve spolupráci s University of Jyväskylä, Finsko: MEZINÁRODNÍ DOKTORSKÝ PROGRAM PRO PODNIKATELE A MANAŽERY» Doctorate in Business and Administration: PhD MAGISTERSKÉ PROGRAMY (Master of Science)» Ekonomika a management: MSc» Právo a ekonomika: MSc» České obchodní právo v kontextu práva EU: LLM» Slovenské obchodní právo v kontextu práva EU: LLM MANAŽERSKÉ PROGRAMY» MBA Senior Executive» MBA Senior Executive for IS/IT Specialists Route 33

33 BIBS vysoká škola Vám nabízí Pronájem konferenčních a výukových prostor v Praze a Brně Pořádáte školení pro své zaměstnance? Chcete skupině zákazníků prezentovat své služby? Jste vzdělávací společnost a hledáte výukové prostory pro své kurzy? Připravujete konferenci? Vaše vlastní prostory tomuto účelu nevyhovují nebo nedisponujete dostatečnou kapacitou? Využijte naše moderně vybavené prostory, snadno dostupné autem i městskou hromadnou dopravou. Vhodné k jednorázovému i dlouhodobému pronájmu, zejména pro:» semináře, jednání, porady, školící a vzdělávací akce, konference Nabízíme:» klimatizované školící místnosti» snadná dostupnost autem i MHD (Praha 4 budova BDO, Olbrachtova 5; Brno budova META, Lidická 81)» k dispozici dataprojektor, notebook, flipchart, Wi-Fi bezdrátový internet» zajištění občerstvení (coffee breaks, obědy) dle Vašeho přání» sociální zázemí Uspořádání prostor: Standardně školní, v případě potřeby lze připravit divadelní uspořádání nebo s uspořádáním stolů do U. Učebna plocha počet míst* Učebna plocha počet míst* Praha 1 60 m² max. do 50 Brno A 55 m² max. do 30 Praha 2 45 m² max. do 25 Brno B 65 m² max. do 50 Praha 3 55 m² max. do 35 *školní uspořádání Kontakt: Praha: Martin Kotrč, B.I.B.S., a.s., budova BDO, Olbrachtova 5, Praha 4, Tel.: , Brno: Zdeňka Lerchová Jonasová, B.I.B.S., a.s., budova META, Lidická 81, Brno, Tel.: , Kontaktujte nás, rádi Vám prostory ukážeme a zodpovíme všechny Vaše dotazy. Cena pronájmu a občerstvení (bez DPH): Malá učebna (do 35 osob)» ½ dne (do 4 hodin) bez dataprojektoru 1.200,- Kč» 1 den (nad 4 hodiny) bez dataprojektoru 2.400,- Kč» ½ dne (do 4 hodin) vč. dataprojektoru 1.500,- Kč» 1 den (nad 4 hodiny) vč. dataprojektoru 2.900,- Kč Velká učebna (do 50 osob)» ½ dne (do 4 hodin) bez dataprojektoru 1.350,- Kč» 1 den (nad 4 hodiny) bez dataprojektoru 2.700,- Kč» ½ dne (do 4 hodin) vč. dataprojektoru 1.650,- Kč» 1 den (nad 4 hodiny) vč. dataprojektoru 3.300,- Kč Občerstvení (neomezená konzumace káva, čaj, voda)» v případě půldenního pronájmu 40,- Kč/osoba» v případě celodenního pronájmu 70,- Kč/osoba» další občerstvení (sladké/slané pečivo, ovoce, bagety, obědy ) dle individuální kalkulace 34

34 BIBS vysoká škola Vám nabízí BIBS vysoká škola a Factum Invenio si vás dovolují pozvat na Open Lecture s názvem ČEŠI A REKLAMA 2011 Proměny postojů české veřejnosti k reklamě reklamy ve veřejném prostoru je příliš mnoho reklama již několik posledních let obtěžuje čtyři pětiny dotázaných neustále zvyšuje podíl lidí nespokojených s množstvím reklamy na internetu a další. S výsledky pravidelného mnohaletého výzkumu a mnoha zajímavými výsledky Vás seznámí Key account manažerka společnosti Factum Invenio, paní Olga Kopecká. Přednáška proběhne dne 7. dubna 2011 od 16:30 v Praze (pobočka BIBS vysoké školy, budova BDO, Olbrachtova 5, Praha 4) Pro studenty i absolventy BIBS vysoké školy zdarma. Délka trvání je přibližně 2 hodiny s následnou diskusí. Prosíme vás o nahlášení účasti em nejpozději do na Přednáška vychází z pravidelně publikovaného výzkumu, který probíhá ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur (AKA), Českou marketingovou společností (ČMS), BIBS vysokou školou (B.I.B.S., a.s.), POPAI Central Europe a Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV). Více informací o výzkumu naleznete zde. Společnost Factum Invenio poskytuje své služby od roku 1991, kdy byla založena jako jedna z prvních soukromých agentur výzkumu trhu v bývalém Československu. Je známa díky dokonalé znalosti české společnosti a českého trhu. Mezinárodní zkušenosti získala zejména díky mnohaleté participaci na činnosti předního světového řetězce TNS, v němž působila jako Sofres-Factum a později TNS Factum. S téměř 40 kvalifikovanými zaměstnanci a tisícovkou vyškolených tazatelů se řadí mezi top 10 výzkumných agentur v České republice. Vedle klasického marketingového výzkumu nabízí Factum Invenio také konzultace a návrhy komplexních marketingových řešení. 35

35 BIBS vysoká škola Vám nabízí BIBS vysoká škola vás, jako hlavní partner akce, spolu s MotivP srdečně zve na jednu z hlavních manažerských konferencí roku s názvem: MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ 9. června 2011 v Praze Představí se Vám manažerské špičky rozmanitých oborů jako: Martin Roman, generální ředitel ČEZ Taťána le Moigne, ředitelka GOOGLE David Brož generální, ředitel VELUX Svatopluk Němeček, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava a další. Studenti a absolventi BIBS vysoké školy mají na konferenci 35 % slevu. K vyplnění přihlášky využijte formulář. Více informací naleznete v aktualitách na nebo zde. Případné dotazy Vám ráda zodpoví paní Marta Maráková, Mobil:

Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům

Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům Strategické řízení marketingu je ve stále rostoucí

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Ukázka pro klienty Podnikatelského portálu AXIGON.CZ

Ukázka pro klienty Podnikatelského portálu AXIGON.CZ Firemní logo Sum eationsedi ra sam, harum que quid et et dolestis rem aut ad quunt aut aut lia imilia quisitatur, cuptatiae rest, nimusae ssimi, quid qui blam alitisit es as et, cum dolendi scillor underei

Více

Obsah. Základní podmínky pro použití loga 3. Firemní tiskoviny 16 2 GRAFICKÝ MANUÁL ELEKTROWIN. Hlavičkový papír 17. Konstrukce logoznaku 4

Obsah. Základní podmínky pro použití loga 3. Firemní tiskoviny 16 2 GRAFICKÝ MANUÁL ELEKTROWIN. Hlavičkový papír 17. Konstrukce logoznaku 4 GRAFICKÝ MANUÁL Obsah Základní podmínky pro použití loga 3 Konstrukce logoznaku 4 Ochranná zóna 5 Barevná pozitivní a negativní varianta 6 Povolené barevné použití jiného podkladu příklady 7 Zakázané barevné

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

RODINNÝ DŮM NAD TEJNKOU

RODINNÝ DŮM NAD TEJNKOU NAD TEJNKOU RODINNÝ DŮM NAD TEJNKOU rekonstrukce dostavba 5 PRAHA 6 JAN SCHINDLER / SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI Kontext V širším pohledu je dům součástí historické domkářské zástavby bývalé osady Tejnka.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

O SPOLEČNOSTI. Dům v oboře, exterier Dům v oboře, detail

O SPOLEČNOSTI. Dům v oboře, exterier Dům v oboře, detail kasper cz O SPOLEČNOSTI Firma KASPER CZ je přední český výrobce dřevěných konstrukcí, který disponuje jedním z nejmodernějších závodů v ČR. Zabývá se výrobou dřevěných nosných konstrukcí se styčníkovou

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Prezentace nového projektu Business Spotlight. -that s Spotlight!

Prezentace nového projektu Business Spotlight. -that s Spotlight! Prezentace nového projektu Business Spotlight Youlearna language that s hardwork. Youreada magazine that s entertainment. Youreada magazinandlearna language -that s Spotlight! Vydavatel: ECONOMIA a.s.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pracujeme jen se správnými prvky

Pracujeme jen se správnými prvky Manuál k použití logotypu NU BRANDING Některé prvky se neslučují. Vybudujeme vám správnou firemní i osobní značku. Pr 1 PUBLIC RELATIONS Komunikace není alchymie. Dostaneme správné informace ke správným

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Hlavní otázka zní Co dál? Mapování cesty zákazníků službou

Hlavní otázka zní Co dál? Mapování cesty zákazníků službou Hlavní otázka zní Co dál? Mapování cesty zákazníků službou Adam Hazdra Jihomoravské inovační centrum Klubový večer WebTop100 4.4.2013 Adam Hazdra 6+ years of Market Research and Innovation Startup Consultant,

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

O čem je Historická příležitost?

O čem je Historická příležitost? Pro partnery O čem je Historická příležitost? Historická příležitost je více jak 24týdenní online program o tom, jak vydělat na neopakovatelné politicko-ekonomické změně důchodového systému v České republice,

Více

Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení

Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení Perfect Project Management Nikdy nekončící proces učení Systém školení a růstu PM v Logice CEE Pavel Reich, Programme Manager & PM Practice Manager 19.11.2010 Kdo jsme? Více než 39.000 spolupracovníků

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum.

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. 4 2010 Training centrum Kvalitní kurz manažerské přípravy Managing v praxi Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. Editorial Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu Manažer

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu Obsah úvod... 4 1. značka společnosti... 5 1.1. ZÁKLADNÍ BAREVNÁ VERZE...6 1.2. NEGATIVNÍ BAREVNÁ VERZE...7 1.3. černobílá VERZE...8 1.4. použití značky na daných podkladových

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Co rok dal: nové formáty a funkce. Jan Bednář, Jindřich Benko

Co rok dal: nové formáty a funkce. Jan Bednář, Jindřich Benko Co rok dal: nové formáty a funkce Jan Bednář, Jindřich Benko # Kampaně v Nákupech Google od října 2013 Kampaně v Nákupech Google: Zaměřené na obchod Usnadněte si správu a nabízení cen za inzerci produktů.

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva CSR programy firem v ČR Závěrečná zpráva Pro PR Konektor zpracovala agentura NMS Market Research v Praze, dne 20.4.2015 Upozornění Informace obsažené v této prezentaci jsou vlastnictvím agentury PR.Konektor

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice Brand / Business / Design O výzkumu Voblasti budování značek zaměstnavatelů a HR marketingu je k dispozici mnoho zahraničních výzkumů. Ty jsou nám

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více