Úvodní slovo ředitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitele"

Transkript

1

2 Naše poslání OBLASTNÍ CHARITA JIHLAVA JE PROFESIONÁLNÍ ORGANIZACE, KTERÁ POSKYTUJE POMOC A PODPORU POTŘEBNÝM LIDEM A JEJICH OKOLÍ. PRACOVNÍCI I DOBROVOLNÍCI KLADOU DŮRAZ NA LIDSKOU DŮSTOJNOST A DUCHOVNÍ HODNOTU KAŽDÉHO ČLOVĚKA. USILUJÍ O ZMĚNU POSTOJŮ LIDÍ VEDOUCÍ KE ZVYŠOVÁNÍ SPOLEČENSKÉ SOUDRŽNOSTI.

3 Obsah Úvodní slovo ředitele 2 Charakteristika organizace, mapa působnosti 3 Projekty sociální péče 5 Charitní ošetřovatelská služba 15 Projekty sociální prevence 19 Dobrovolnické centrum 27 Tříkrálová sbírka 28 Farní charity 29 Organizace a fi nanční zpráva 31 Poděkování dárcům a sponzorům 35

4 Úvodní slovo ředitele Oblastní charita Jihlava procházela v roce 2009 dalším rozvojem činnosti, který navazoval na předchozí období. Naplno se rozběhla Domácí hospicová péče Bárka, rozdělením stávajících služeb vznikly služby Restart a Klubíčko. Žádná z provozovaných služeb nezanikla, i když u některých jsme museli vynaložit velké úsilí pro udržení jejich fi nancování. Podařilo se nám zrealizovat investiční projekt v objektu na Mahenově ulici v Jihlavě, kde došlo k rozsáhlé rekonstrukci fi nancované z prostředků EU, ale také z Tříkrálové sbírky či Města Jihlavy. Je to historicky první budova v majetku naší organizace. Náročnost práce při poskytování sociálně zdravotních služeb v naší společnosti roste. To klade stále vyšší nároky na osobní odpovědnost každého pracovníka. Důraz na odbornost a kvalitu přitom nesmí potlačit hodnoty, na kterých Charita stojí lidskost, osobní přístup k uživatelům našich služeb. K tomu loni napomáhala i nově zřízená funkce pastorační asistentky. Všem pracovníkům tímto děkuji za jejich píli a pracovitost. Vážíme si partnerství s Krajem Vysočina a představiteli měst, obcí a dalších institucí v našem regionu. Bez jejich podpory by naše činnost nebyla možná. V době krize a krácení veřejných rozpočtů však především roste význam dárců a dobrovolníků, kterým patří naše velké poděkování. Mgr. Michal Novotný, ředitel OCHJ

5 Charakteristika Oblastní charity Jihlava Forma: Církevní právnická osoba Oblastní charita Jihlava je jednou z 10 charit brněnské diecéze. Diecézní charita Brno je registrována u Ministerstva kultury ČR pod IČ: Působnost: Kraj Vysočina Počet zaměstnanců v roce 2009: 74 Mapa naší působnosti Počet samostatných projektů: 12 Rozpočet organizace: tis. Kč Organizační struktura: Ředitel (Rada OCH Jihlava poradní orgán) Zástupce ředitele pro oblast služeb sociální péče Vedoucí a pracovníci projektů Zástupce ředitele pro oblast služeb sociální prevence Vedoucí a pracovníci projektů Vrchní sestra ošetřovatelská služba pracovnice Zástupce ředitele pro komunikaci Ekonom a správa organizace Farní charity

6

7 Projekty sociální péče Charitní pečovatelská služba Janštejn Charitní pečovatelská služba Jihlava Charitní pečovatelská služba Kamenice u Jihlavy Charitní pečovatelská služba Kostelec Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou Charitní pečovatelská služba Nová Říše Charitní pečovatelská služba Telč Centrum denních služeb Domovinka Dačice Charitní domácí hospicová péče Bárka Jihlava

8 Charitní pečovatelské služby Naše poslání Posláním charitních pečovatelských služeb je usnadnit život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase, s ohledem na soběstačnost uživatelů a možnosti služby, v domácnostech uživatelů. Co je náplní naší práce podpora uživatelů v soběstačnosti a samostatnosti pomoc v oblastech hygieny, stravování, udržení chodu domácnosti dovoz teplého oběda zajištění nákupů, pochůzek, vyřizování náležitostí s úřady základní sociální poradenství a zprostředkování praktických informací pomoc a poradenství rodinně a blízkým osobám uživatelů aktivizace uživatelů, podpora společných setkání, podpora účasti v zájmových programech tvorba a vedení volnočasových zájmových programů pro uživatele (oslavy svátků a významných jubileí, společné výlety, ruční práce apod.) služba je poskytována v Domovech pokojného stáří v jednotlivých obcích a zároveň i v domácnostech uživatelů žijících v obcích spolupracujeme s vedením jednotlivých obcí, praktickými lékaři a ostatními sociálními službami v regionu Pro koho ji děláme senioři lidé s dlouhodobými zdravotními problémy osoby se zdravotním postižením Působíme v krajském městě Jihlava a obcích Janštejn, Kamenice u Jihlavy, Kostelec, Luka nad Jihlavou, Nová Říše, Telč a jejich blízkém okolí.

9 Charitní pečovatelská služba Janštejn Statistika roku počet uživatelů: 60 počet poskytnutých úkonů: úkonů počet hodin poskytnuté péče: 1160 hod. množství vypraného prádla: 920 kg počet pracovníků v přímé péči: 4 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 Poskytovali jsme služby uživatelům z Janštejna, Horních Dubenek, Jihlávky a Panských Dubenek. Péče byla poskytována dle individuálních potřeb a v souladu se Zákonem o sociálních službách. Služby byly propojeny se zdravotní ošetřovatelskou péčí. V rámci aktivizačního programu se uživatelé služby účastnili varhanního koncertu a návštěvy farnosti v Počátkách. Pečující personál se cíleně vzdělával. Zaměstnanci v roce 2009 Hana Sedláková, Hana Dibelková, Františka Klofáčová Kontakt: vedoucí: DiS. Marika Krejčí, Janštejn 101, Horní Dubenky , tel: Charitní pečovatelská služba Jihlava Statistika roku počet uživatelů pečovatelské služby: 24 počet kontaktů: 944 přepočtený počet pracovníků: 1,1 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 Byl zaznamenán nárůst zájmu o poskytování sociální služby. Pracovnice v přímé péči si zvyšovaly odbornou kvalifi kaci. Pokračovala dobrá spolupráce s Charitní ošetřovatelskou službou Jihlava Ani v tomto roce se nepodařilo získat fi nanční prostředky pro rozšíření služby. Neúspěšná byla snaha o získání služebního auta pro účely poskytování služby. Zaměstnanci v roce 2009 Alena Hawerlandová, Věra Nováková Kontakt: vedoucí: Alena Hawerlandová, Jakubské náměstí 2, Jihlava , tel: mobil: ,

10 Charitní pečovatelská služba Kamenice u Jihlavy Statistika roku počet uživatelů: 103 počet uživatelů podle služby (př. aktivizační programy): 15 počet úkonů: přepočtený počet pracovníků: 2,42 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 Služba byla poskytována v obcích Kamenice, Kamenička, Brodek, Vranov, Řehořov, Věžnice v rámci aktivizačních programů uživatelé navštívili Q ranč v Bezděkově Zaměstnanci v roce 2009 Lucie Nováčková, Ivana Vrzalová, Michaela Mutlová Kontakt: vedoucí: Bc. Zdislava Součková, Kamenice 481, Kamenice , telefon: mobil: , Charitní pečovatelská služba Kostelec Statistika roku počet uživatelů: 101 přepočtený počet pracovníků: 2,25 počet dobrovolníků: 1 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 V lednu došlo ke změně na pozici vedoucí služby. Nově bylo poskytování služby zahájeno v obci Jiřín. Podpora aktivizace uživatelů sociální služby byla rozšířena o novou službou pastorační asistence, služba je poskytována dle standardů SQSS. Zkvalitnila a rozšířila se spolupráce s ošetřovatelskou službou, s lékaři, s OSSZ, s pracovníky obce a základní školy. Byla přijata nová studentka oboru pečovatelství na dlouhodobou studijní stáž. Zaměstnanci v roce 2009 Pavla Kameníková, Markéta Štefl ová, Jana Kačerová Kontakt: vedoucí: Pavla Kameníková, Kostelec 101, Kostelec u Jihlavy , tel:

11 Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou Statistika roku počet uživatelů: 136 počet úkonů poskytnuté péče: přepočtený počet pracovníků: 5,2 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 Došlo k navýšení počtu uživatelů našich denních služeb na 136. Do pracovního týmu přibyla nová pečovatelka a nový koordinátor sociálních služeb. Účastnili jsme se na listopadovém Dni řemesel Středisko obdrželo dar z dobročinné akce Májová slavnost, konané v Lukách nad Jihlavou, jejíž výtěžek činil Kč. Uživatelé mohou pravidelně využívat služby kadeřnice, masérky a každý měsíc navštěvovat mši konanou v prostorách Domu s pečovatelskou službou. Pořádali jsem vánoční besídku, pálení čarodějnic a čtvrtletní oslavy narozenin uživatelů. Zaměstnanci v roce 2009 Miroslava Blažková, Alena Löfl erová, Helena Široká, Ivana Vrzalová, Petra Pechová Mgr. Lenka Hofbauerová Kontakt: Mgr. Lenka Hofbauerová, Nová 690, Luka nad Jihlavou , tel: Charitní pečovatelská služba Nová Říše Statistika roku počet uživatelů: 64 počet poskytnutých úkonů: 5711 přepočtený počet pracovníků: 1,74 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 Rozvíjeli jsme spolupráci s obecním úřadem, premonstrátským klášterem v obci a kulturním spolkem NOKUS. Z darů poskytnutých především místními podnikateli a občany jsme zakoupili nové auto, které slouží seniorům a nemocným, kteří využívají našich služeb. Všem dárcům tímto děkujeme! Zaměstnanci v roce 2009 Eva Blechová, Marie Krajíčková Kontakt: vedoucí: Marie Krajíčková, U Kláštera 2, Nová Říše , tel:

12 Charitní pečovatelská služba Telč Statistika roku počet uživatelů: 153 počet poskytnutých úkonů: počet hod. poskytnuté péče: 965,5/ časová péče množství vypraného prádla: 513 kg přepočtený počet pracovníků: 6,7 počet dobrovolníků: 1 rozpočet zařízení , Kč Zhodnocení roku 2009 Ambulantní i terénní formou jsme působili v Telči,ambulantní formou ve Středisku osobní hygieny pro uživatele z Dyjice, Zvolenovic, Mysliboře, Volevčic, Mrákotína, Dobré Vody a Částkovic. V průběhu roku byly realizovány: pravidelné činnosti: relaxační cvičení, biblické hodiny oslava Dne matek, masopust, vánoční besídka, setkání obyvatel DPS se zástupci Mě Ú Telč DPS navštívili pracovníci sociálních služeb z Ukrajiny Zaměstnanci v roce 2009 Dagmar Bustová, Helena Novoveská, Věra Pátková, Aleš Pátek, Jarmila Chalupová, Ludmila Janková Kontakt: vedoucí: Irena Pejšová, Špitální 611, Telč , tel: ,

13 Poslání Centrum denních služeb Domovinka Dačice Posláním Charitního denního centra Domovinka je poskytování sociálních a aktivizačních služeb seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním, osobám sociálně znevýhodněným a rodičům s dětmi z Dačic a okolí. Co je náplní naší práce Našim uživatelům pomáháme vést běžný život v jejich přirozeném prostředí. Spolupracujeme se základní školou Dačice, kde poskytujeme osobní asistenci u dětí se zdravotním postižením doprovod dětí do školy a péče o ně během výuky. V Domovince se pravidelně setkávají senioři při kulturně společenských aktivitách. Odpolední a večerní přednášková činnost je určena široké veřejnosti. Služby Domovinky jsou dostupné pro všechny obyvatele Dačic a okolních vesnic. Významnou mírou jsou také využívány návštěvníky nemocnice, kde sídlíme. Pro koho ji děláme senioři, etnické minority, osoby bez přístřeší, osoby sociálně znevýhodněné, neúplné rodiny, děti se zdravotním postižením Zhodnocení roku 2009 Došlo k nárůstu počtu uživatelů v nedobré sociální situaci (bezdomovci, drogově závislí, prostitutky). Naše pracovnice pomáhaly jako osobní asistentky nevyléčitelně nemocné v Domovince. Téma přednášek roku 2009: Liturgický rok přednášející kněz nám přibližoval rok očima církve. Statistika roku uživatelů: 168 dětí ve škole: 13 1,2 pracovníků: 2 DPČ dobrovolníků: 7 rozpočet zařízení: , Kč

14 Mateřské centrum Dačice Poslání Smyslem mateřského centra je především umožnit rodičům s dětmi společně se setkávat, navazovat nové kontakty a realizovat smysluplné aktivity, včetně výchovně vzdělávacích programů Co je náplní naší práce Společné setkávání. Rozvíjení kreativní schopnosti dětí prostřednictvím tvořivých činností. Podnětné prostředí a programy pro děti ze sociálně slabších rodin pomáhají při získání pozitivních návyků a zkušeností. Hlídání dětí po dobu návštěvy rodiče u lékaře, nebo na úřadech. Zhodnocení roku 2009 Našich služeb využívalo 31 maminek a 56 dětí z dotací MPSV rodinná politika jsme dětem zařídili dětský koutek, kde mají mnoho nových pomůcek (žíněnka, houpačka, hudební nástroje, rehabilitační pomůcky a pomůcky pro rozvoj jemné motoriky). Zaměstnanci v roce 2009 Mgr. Elena Hotová, Lenka Holcová, pracovníci na DPP a dobrovolníci Kontakty: vedoucí: Lenka Holcová, Antonínská 85/II, Dačice , tel: Sousedská výpomoc GRANTOVÝ PROGRAM: Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009 Statistika roku pomoc byla poskytnuta 20 osobám závislým na pomoci jiné osoby zprostředkovali jsme 60 spoluprací mezi pomáhajícími a potřebnými rozpočet projektu: , Kč z toho , z Fondu Vysočiny Co je náplní naší práce Společné setkávání. Rozvíjení kreativní schopnosti dětí prostřednictvím tvořivých činností. Podnětné prostředí a programy pro děti ze sociálně slabších rodin pomáhají při získání pozitivních návyků a zkušeností. Hlídání dětí po dobu návštěvy rodiče u lékaře, nebo na úřadech. Lokální koordinátoři v roce 2009 Bc. Zdislava Součková, Irena Pejšová, Marie Krajíčková, Mgr. Lenka Hofbauerová, Pavla Kameníková Kontakty: vedoucí projektu: Marika Krejčí DiS., Oblastní charita Jihlava, Jakubské nám.2, Jihlava tel: ,

15 Poslání Charitní domácí hospicová péče Bárka Jihlava Naším posláním je prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožnit těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých. Co je náplní naší práce profesionální ošetřovatelská péče a zaučení rodiny v ošetřování těžce nemocného člověka pomoc při tišení bolesti a řešení dalších doprovodných příznaků konečných stádií života (ordinuje lékař) péče o správnou výživu a hydrataci nemocného pomoc při úpravě prostředí tak, aby byla možná péče doma zapůjčení ošetřovatelských, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek informování o podmínkách a okolnostech péče o nemocné v konečné fázi života pomoc dalších odborníků: psycholog, sociální pracovník, pečovatelasistent, duchovní podpora rodiny i po úmrtí nemocného konkrétní pomoc v následných problémech spojených s právními úkony a problémy v sociální oblasti Pro koho ji děláme Služba je určená osobám s nevyléčitelným onemocněním a jejich blízkým. Zhodnocení roku 2009 Po celý rok se naši profesionální pracovníci starali o uživatele služby, průběžně se vzdělávali v paliativní péči a tím zkvalitňovali a rozvíjeli službu. v rámci DHP Bárka jsem zřídili poradnu nabírali a zaškolovali jsme nové dobrovolníky proběhlo několik sbírkových akcí na naši podporu: Postní almužna, Muzikobraní akce pořádaná díky aktivitě farníků od sv. Jakuba v Jihlavě (zakoupeny 2 el. lůžka, mechanický vozík a informační brožury pro DHP) Koláč pro Bárku akci podpořili: Ing. Jiří Pekárek, Pavel David, ZUŠ Jihlava, Radio Proglas, ČR Brno, Kraj Vysočina (koupeno 1 el. lůžko pro klienta DHP) velký ohlas měla přednáška Hospice a doprovázení s účastí laické i odborné veřejnosti (cca 80 lidí). za granty děkujeme Výboru dobré vůle a nadaci Divoké Husy Náš velký dík patří P. Mgr. Mikuláši Selvekovi, který se staral o duchovní potřeby našich klientů. Statistika roku Služba pokrývá území okresu Jihlava počet klientů 23 ( v Jihlavě 14, mimo Jihlavu 9) délka péče v průměru 32 dnů, počet hod. péče v prům 2,5 hod. na klienta a den HPP tvořil 2,4 úvazku, ostatní členové týmu pracují na DPP náklady na službu , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Jana Sochorová, Bc. Marie Nosková, Jana Váchová, Vladimíra Paulová,Tereza Karbanová Mgr. Ludmila Novotná, Mgr. Radka Jonášová, Kontakty: vedoucí: Jana Sochorová, Jakubské náměstí 2, Jihlava , tel:

16

17 Charitní ošetřovatelská služba

18 Charitní ošetřovatelská služba Jihlava Poslání Posláním Charitní ošetřovatelské služby je umožnit dlouhodobě nemocným a starým lidem důstojný život ve svém domově, se svojí rodinou a blízkými. Ošetřovatelská služba je indikována ošetřujícím lékařem a hrazena veřejným zdravotním pojištěním. Poskytují ji kvalifi kované zdravotní sestry ve spolupráci s ošetřujícím lékařem, lékaři specialisty a rodinou. Co je náplní naší práce profesionální ošetřovatelské služby, poskytované kvalifi kovanými zdravotními sestrami, které jsou oprávněny k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra spolupráce s ošetřujícími lékaři spolupráce s rodinou uživatele celoživotní profesní vzdělávání zdravotních sester Pro koho ji děláme senioři osoby s dlouhodobými zdravotními problémy rodiny a osoby blízké působíme v celém regionu činnosti Oblastní charity Jihlava Zhodnocení roku 2009 V lednu 2009 nastoupila nová vrchní sestra V průběhu roku se podařilo zajistit 2 nová auta. Služba ve spolupráci s Českou asociací sester pořádala odbornou konferenci na téma Domácí péče a Domácí hospicová péče. Zdravotní sestry se této konference účastnily aktivně. Služba využila možnosti přestěhování do větších prostor v přízemí budovy na Jakubském náměstí v Jihlavě Byl zakoupen nový sterilizátor. Pracovnice se aktivně podílely na pořádání Dne otevřených dveří. Podařilo se doplnit sklad kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Služba navázala úzkou spolupráci s nově vzniklou službou Domácí hospicové péče Bárka. Statistika roku počet uživatelů: 844 počet návštěv: počet výkonů: přepočtený počet pracovníků: 23 počet dobrovolníků: 1 rozpočet služby: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Ladislava Vebrová, Jaroslava Jelínková, Petra Pechová, Lenka Moudrá, Anežka Šafránková, Jana Vušková, Martina Vanková, Monika Koděrová, Jarmila Křížová, Nikola Kumštárová, Božena Pešoutová, Vladimíra Paulová, Martina Dvořáková, Eliška Saláková, Naděžda Chloupková, Monika Brychtová, DiS. Kateřina Adamová, Tereza Karbanová, Bc. Monika Lepšíková, Jana Váchová, Alena Horká, DiS. Marika Krejčí, Dana Mayrová, Monika Pospíchalová, Pavla Dejmková, Jana Kačerová,Alena Hawerlandová Kontakty: vedoucí: Alena Hawerlandová, Jakubské náměstí 2, Jihlava, tel: mobil: ,

19 Zaměstnanci v roce 2009 Ladislava Vebrová, Jaroslava Jelínková, Petra Pechová, Lenka Moudrá, Anežka Šafránková, Jana Vušková, Martina Vanková, Monika Koděrová, Jarmila Křížová, Nikola Kumštárová, Božena Pešoutová, Vladimíra Paulová, Martina Dvořáková, Eliška Saláková, Naděžda Chloupková, Monika Brychtová, DiS. Kateřina Adamová, Tereza Karbanová, Bc. Monika Lepšíková, Jana Váchová, Alena Horká, DiS. Marika Krejčí, Dana Mayrová, Monika Pospíchalová, Pavla Dejmková, Jana Kačerová,Alena Hawerlandová Kontakty: vedoucí: Alena Hawerlandová, Jakubské náměstí 2, Jihlava, tel: mobil: ,

20

21 Programy sociální prevence Centrum primární prevence Vrakbar Centrum u Větrníku kontaktní a poradenské centrum Erko nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Malá řemesla Jihlava sociální rehabilitace Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava

22 Centrum primární prevence Vrakbar Poslání Formou efektivní primární prevence přispívat k pozitivnímu vývoji dětí a mladých lidí, žáků a studentů ze spolupracujících mateřských, základních a středních škol v městě Jihlavě a kraji Vysočina. Co je náplní naší práce připravujeme programy, které se zaměřují na předcházení projevům rizikového chování (užívání návykových látek, šikana, agresivita, rasismus a netolerance, sprejerství, rizikové sexuální chování atd.) s dětmi pracujeme interaktivní formou s využitím metod zážitkové pedagogiky, každé téma je pestrou mozaikou her, technik, výtvarných dílen, hraní rolí, diskuzí a refl exí. vedeme děti k utváření vlastního názoru a k odpovědnosti školám a učitelům nabízíme základní servis ve formě konzultací a poradenství, usilujeme přitom o spolupráci založené na partnerském přístupu Pro koho ji děláme předškoláci z mateřských škol se u nás ocitají v preventivní pohádce Pohádková školička s dětmi na základní školách pracujeme dlouhodobě, v jednotlivých blocích programu se pravidelně setkáváme po celou dobu školní docházky spolupracujeme se školami, se školními metodiky prevence a s třídními učiteli Zhodnocení roku 2009 Usilovali jsme o udržení našeho projektu, který se dostal do fi nančních problémů, byli jsme podpořeni Magistrátem města Jihlavy, MŠMT, grantem fi rmy Johnson a Johnson a obcemi Větrný Jeníkov, Cejle a Polná. Realizovali jsme programy pro mateřské školy a základní školy v plné kapacitě projektu S podporou nadace Arbor Vitae jsme spustili jednoletý pilotní projekt otevřené supervizní skupiny pro učitele Aktivně jsme se zúčastnili konference Primární prevence rizikového chování v Praze s příspěvkem Prevence na 1. st. ZŠ? Jaká, čeho a proč Statistika roku Mateřské školy 28 bloků, 28 hodin, 523 uživatelů 1.st. Základních škol 87 bloků, 150 hodin, 1489 uživatelů 2. st. Základních škol 99 bloků, 368 hodin, 1773 uživatelů Pro učitele 7 bloků, 21 hodin, 20 účastníků, 151 individuálních konzultaci přepočtený počet pracovníků: 2,75 rozpočet zařízení: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Bc. Simona Mertlová, Milan Řezníček, Mgr. Romana Kubů, Mgr. Pavlína Kolářová, Bc. Hana Komárková, Dominika Novotná, Mgr. Andrea Šeredová, dobrovolnice Kontakty: vedoucí: Bc. Simona Mertlová, Sídliště U Pivovaru, Jihlava , tel:

23 Poslání Centrum u Větrníku poradenské a kontaktní centrum Posláním Centra U Větrníku je minimalizace potencionálních rizik a škod, které uživatelům, osobám blízkým a veřejnosti v Kraji Vysočina mohou v důsledku užívání nelegálních, nealkoholových drog nastat. Zařízení poskytuje odborné sociální služby vycházející z individuálních potřeb uživatelů služeb v nízkoprahovém zařízení.. Co je náplní naší práce Sociální a odborné poradenství Práce s klienty v terénu Streeetwork Pomoc v krizi Individuální poradenství pro rodiče a jiné osoby Kontaktní práce Korespondenční práce s uživateli ve výkonu trestu odnětí svobody Telefonické, písemné a internetové poradenství Volnočasové aktivity Besedy/přednášky Pracovní programkeramická dílna Mapování drogové scény v Kraji Vysočina Testování infekčních nemocí Pro koho ji děláme Osoby v různém stupni závislosti na nelegálních nealkoholových drogách a jejich blízcí Osoby, jejichž sociální fungování je ohroženo či narušeno v důsledku užívání léčiv, patologického hráčství či jiné závislosti Zhodnocení roku 2009 Zvýšení atraktivity zařízení pro uživatele služeb Omezení fungování pracovního programu Začínáme provozovat svoji činnost i v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Humpolci a Chotěboři Navýšení počtu poskytnutých besed Snížení počtu pracovníků Oslava 10ti let existence zařízení Poskytli jsme nadprůměrně více služeb Vznik pracovní skupiny terénních programů STEP Ukončení činnosti poradny v Telči Statistika roku počet uživatelů: 262 uživatelů drog, 29 rodičů počet kontaktů: 3443 počet osob na besedách: 1266 přepočtený počet pracovníků: 4,8 počet dobrovolníků: 7 osob rozpočet zařízení: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Mgr. Angela Brtáňová, Lucie Horálková Hillayová, Filip Vláčil, Michal Matula, Monika Štumarová Kontakty: vedoucí: Bc. Jitka Křivohlavá, U Větrníku 17, Jihlava , tel:

24 Erko nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Poslání Podpora při začleňování dětí a mládeže, především z romské etnické menšiny, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, do většinové společnosti... Co je náplní naší práce zajišťujeme podmínky pro společensky přijatelné volnočasové aktivity dětí provádíme pracovně výchovnou činnost s dětmi vytváříme podmínky pro přiměřené vzdělávání provádíme sociálně terapeutické činnosti podporujeme rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností podporujících sociální začlenění osob pomáháme při vyřizování úředních záležitostí pomáháme při upevnění kontaktů s rodinami a blízkým okolím uživatelů služeb Součástí projektu Erko bylo i předškolní Klubíčko pro děti od 3 6ti let a jejich rodiče. Od roku 2010 je samostatnou sociální službou. Pro koho ji děláme projekt Erko se týkal především dětí a mládeže: romské děti a mládež 6 26 let děti a mládež z majority 6 26 let Klubíčko poskytuje službu rodinám s dětmi ve věku 3 6 let. Zhodnocení roku 2009 Každý den byla připravena řada aktivit, kterých se uživatele mohli zúčastnit: Vzdělávací program s doučováním, sport s pátečním fotbalem pro starší hochy, výtvarná a keramická dílna na Erku a Káčku. Počítače jak na školní úlohy, tak i na hraní her. Hudební dílna s varhanami i kytarou, stolní tenis a fotbálek, DVD, video i společenské hry. Výjezdy a výlety, pobyty v Rohozné a v Jizerských horách. Mezi největší akce patřil Den Romů a výstava velkoformátových fotografi í z naší činnosti. Prodávali jsme naše výrobky na trzích. V dopoledních hodinách se realizovalo základní poradenství, terénní práce a navštěvovaly se školy. Podnětná byla i spolupráce se zahraničím Fondem Komensky. Statistika roku denní účast: uživatelů, nejvíce 110 počet kontaktů denně: počet kontaktů za rok: přepočtený počet pracovníků: 6,7 počet dobrovolníků: 20 počet praktikantů: 12 Rozpočet: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Bc. Dana Pečínková, Bc. Marie Nosková, Bc. Adéla Drmotová, Michaela Makáňová DiS Iva Vláčilová DiS., Ingrid Patkáňová, Vladislav Harmšmíd. Kontakty: vedoucí: Vladislav Hamršmíd, Jakubské náměstí 2, Jihlava , tel:

25 Poslání Malá řemesla Jihlava sociální rehabililtace Malá řemesla vzdělávají a podporují nezaměstnanou mládež s nízkou úrovní kvalifi kace a dalšími sociálními handicapy s cílem zvýšit jejich kvalifi kaci, dovednosti a zvýšit jejich možnost uplatnit se na trhu práce. Svou činností usiluje o zvyšování soběstačnosti a samostatnosti mladých osob v nepříznivé situaci a předchází sociálnímu vyloučení. Co je náplní naší práce Malá řemesla jsou příležitostí pro nezaměstnané mladé lidi s nízkou úrovní vzdělání a kvalifi kace. Naším cílem je zvýšit jejich šance na uplatnění na pracovním trhu a zahájit samostatný život. Služba je realizována jako šestiměsiční výchovný, vzdělávací a pracovní program. Ten účastníkům umožňuje nejen získání základních pracovních znalostí a dovedností, ale také motivaci pro vytvoření nebo znovuobnovení pracovních a sociálních návyků, které jsou pro následný samostatný život nezbytné. Pro koho ji děláme nezaměstnaná mládeži ve věku od 16 do 26 let, která nedosáhla na vyšší úroveň vzdělání než základní školu a to z důvodu nejrůznějších sociálních handicapů. Zhodnocení roku 2009 V průběhu roku jsme museli využívat náhradní provizorní prostory, kvůli probíhající rekonstrukci našich stávajících prostor, z toho důvodu jsme mohli nabídnout služby méně uživatelům Zrealizovali jsme tři půlroční programy pro celkem 17 osob Průběh služby ovlivnila dlouhodobá pracovní neschopnost jednoho z členů pracovního týmu Připravili jsme novou koncepci služby od roku 2010 tak, aby byla službu dostupná širší cílové skupině V prosinci jsme se nastěhovali do nově zrekonstruované budovy Statistika roku počet uživatelů: 17 osob počet kontaktů s uživateli služby: 1653 přepočtený počet pracovníků: 3,6 rozpočet zařízení: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Bc. Šárka Laipoldová, Vladimír Mazuch, Rostislav Novotný, Mgr. Jan Tkadleček Kontakty: vedoucí: Bc. Marek Holemář, Mahenova 16, Jihlava , tel:

26 Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava Poslání Pomáhat mladým lidem zlepšit kvalitu jejich života, předcházet vznikajícím sociálním rizikům, pomáhat jim orientovat se v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich aktuálních obtíží.. Co je náplní naší práce pracovníci se řídí principy nízkoprahovosti anonymně, bezplatně, dobrovolně služba je realizována tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a fi nanční bariéry sociální poradenství, informační servis zprostředkování návazné péče nabízíme také sociální práci v terénu Streetwork volnočasové aktivity Nízkoprahový klub s nabídkou specializovaných zájmových dílen, které vznikají na základě aktuální reakce či dlouhodobá přání uživatelů. Uživatel je motivován k aktivní spoluúčasti a participaci na tvorbě a průběhu aktivity (v roce 2009 se dlouhodobě realizovaly tyto dílny: break dance, grafická dílna, osobnostně rozvíjející dílna, zkušebna s nahrávacím studiem, divadelní dílna) Pro koho ji děláme Mladí lidé ve věku let, kteří často zažívají nepříznivé sociální situace, vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče, nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit. Dávají přednost pasivnímu trávení volného času mimo domov. Zhodnocení roku 2009 Tématické měsíce sex, alkohol, agresivita projekt Photovoic vytvoření prostoru pro diskusi nad sociálními otázkami, pomocí fotografi ckého zachycení ve spolupráci s PMS Jihlava se realizoval v pořadí čtvrtý probační program Právo pro každý den 8 účastníků; 12 setkání pobytová akce pro uživatele přespání ve Vrakbaru divadelní představení uživatelů Láska vole rozšíření terénní soc. práce v městě Jihlavě a realizace streetworkeru v obci Telč více lokalit, více hodin v terénu prezentace terenní soc. práce na Konferenci PřesČas aktivní podílení na natáčení dokumentu ČT Čekárna na dospělost vydávání nového měsíčníku pro uživatele našich služeb, který nese název Masakr realizace koncertu Dobré vůle pro popálenou Natálku, ve spolupráci s VOŠ sociální 12 té narozeniny VRAKBARU Statistika roku počet uživatelů: 92 počet uživatelů soc. poradenství: 54 počet kontaktů: 3942 přepočtený počet pracovníků: 4 počet dobrovolníků: 9 rozpočet zařízení: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Simona Havlová, Josef Novotný, Bc. Romana Milfaitová, Petr Göth Kontakty: vedoucí: Simona Havlová, Sídliště U Pivovaru, Jihlava , tel:

27 Popis projektu Mahenka centrum sociálních služeb Mahenka centrum sociálních služeb je investiční projekt, který byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Cílem projektu je prostřednictvím komplexní stavební rekonstrukce objektu Mahenova 16 v Jihlavě vytvořit nové moderní centrum sociálních služeb. Zhodnocení roku 2009 Komplexní stavební rekonstrukce objektu Mahenova 16, Jihlava v rámci ROP JV. Vytvoření nového moderního centra sociálních služeb Mahenka Zřízení a vybavení učeben, tréninkových dílen, šaten, kanceláří a sociálního zázemí pro uživatele služeb i personál poskytující sociální služby Vytvoření prostředí pro uživatele služeb klienty se zdravotním i sociálním znevýhodněním Vytvoření podmínek pro sociální aktivity zvyšování kvalifi kace, vzdělávání, poradenství, motivační a terapeutické aktivity Projekt v číslech Zahájení projektu: Ukončení projektu: Přepočtený počet pracovníků: 0,5 úvazku Počet nově vytvořených pracovních míst: 0,5 Regenerovaná plocha objektu: 1139 m2 Regenerovaná plocha území: 250 m2 Rozpočet projektu: , Kč Podíl dotace z ROP JV: , Kč Vlastní podíl: , Kč (Z toho příspěvek Statutárního města Jihlava , Kč) Vedoucí projektu Vítězslav Schrek, tel: , Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Charitní pečovatelská služba. Výroční zpráva. Vrakbar. Charita Česká republika Oblastní charita Jihlava. Tříkrálová sbírka

Charitní pečovatelská služba. Výroční zpráva. Vrakbar. Charita Česká republika Oblastní charita Jihlava. Tříkrálová sbírka Charitní pečovatelská služba Výroční zpráva Malá řemesla Erko - klubíčko Tříkrálová sbírka Vrakbar 2008 Charita Česká republika Oblastní charita Jihlava Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 2012 1 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Charita Vsetín 24. 9. 2015

Charita Vsetín 24. 9. 2015 Charita Vsetín 24. 9. 2015 Historie a území působnosti Trvání činnosti: od 1. 7. 1992 zřizovací dekret CZ 36/93. Území působnosti: Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové rozloze 38 000 ha: Bystřička,

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 1 2011 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Dotace na sociální služby - p.o. (MPSV dofinancování 2) PR01837 PR01837.0001 PR01837.0002 PR01837.0003 PR01837.0004 PR01837.0005 PR01837.0006 PR01837.0007 PR01837.0008 PR01837.0009 PR01837.0010 PR01837.0011

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více