Úvodní slovo ředitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitele"

Transkript

1

2 Naše poslání OBLASTNÍ CHARITA JIHLAVA JE PROFESIONÁLNÍ ORGANIZACE, KTERÁ POSKYTUJE POMOC A PODPORU POTŘEBNÝM LIDEM A JEJICH OKOLÍ. PRACOVNÍCI I DOBROVOLNÍCI KLADOU DŮRAZ NA LIDSKOU DŮSTOJNOST A DUCHOVNÍ HODNOTU KAŽDÉHO ČLOVĚKA. USILUJÍ O ZMĚNU POSTOJŮ LIDÍ VEDOUCÍ KE ZVYŠOVÁNÍ SPOLEČENSKÉ SOUDRŽNOSTI.

3 Obsah Úvodní slovo ředitele 2 Charakteristika organizace, mapa působnosti 3 Projekty sociální péče 5 Charitní ošetřovatelská služba 15 Projekty sociální prevence 19 Dobrovolnické centrum 27 Tříkrálová sbírka 28 Farní charity 29 Organizace a fi nanční zpráva 31 Poděkování dárcům a sponzorům 35

4 Úvodní slovo ředitele Oblastní charita Jihlava procházela v roce 2009 dalším rozvojem činnosti, který navazoval na předchozí období. Naplno se rozběhla Domácí hospicová péče Bárka, rozdělením stávajících služeb vznikly služby Restart a Klubíčko. Žádná z provozovaných služeb nezanikla, i když u některých jsme museli vynaložit velké úsilí pro udržení jejich fi nancování. Podařilo se nám zrealizovat investiční projekt v objektu na Mahenově ulici v Jihlavě, kde došlo k rozsáhlé rekonstrukci fi nancované z prostředků EU, ale také z Tříkrálové sbírky či Města Jihlavy. Je to historicky první budova v majetku naší organizace. Náročnost práce při poskytování sociálně zdravotních služeb v naší společnosti roste. To klade stále vyšší nároky na osobní odpovědnost každého pracovníka. Důraz na odbornost a kvalitu přitom nesmí potlačit hodnoty, na kterých Charita stojí lidskost, osobní přístup k uživatelům našich služeb. K tomu loni napomáhala i nově zřízená funkce pastorační asistentky. Všem pracovníkům tímto děkuji za jejich píli a pracovitost. Vážíme si partnerství s Krajem Vysočina a představiteli měst, obcí a dalších institucí v našem regionu. Bez jejich podpory by naše činnost nebyla možná. V době krize a krácení veřejných rozpočtů však především roste význam dárců a dobrovolníků, kterým patří naše velké poděkování. Mgr. Michal Novotný, ředitel OCHJ

5 Charakteristika Oblastní charity Jihlava Forma: Církevní právnická osoba Oblastní charita Jihlava je jednou z 10 charit brněnské diecéze. Diecézní charita Brno je registrována u Ministerstva kultury ČR pod IČ: Působnost: Kraj Vysočina Počet zaměstnanců v roce 2009: 74 Mapa naší působnosti Počet samostatných projektů: 12 Rozpočet organizace: tis. Kč Organizační struktura: Ředitel (Rada OCH Jihlava poradní orgán) Zástupce ředitele pro oblast služeb sociální péče Vedoucí a pracovníci projektů Zástupce ředitele pro oblast služeb sociální prevence Vedoucí a pracovníci projektů Vrchní sestra ošetřovatelská služba pracovnice Zástupce ředitele pro komunikaci Ekonom a správa organizace Farní charity

6

7 Projekty sociální péče Charitní pečovatelská služba Janštejn Charitní pečovatelská služba Jihlava Charitní pečovatelská služba Kamenice u Jihlavy Charitní pečovatelská služba Kostelec Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou Charitní pečovatelská služba Nová Říše Charitní pečovatelská služba Telč Centrum denních služeb Domovinka Dačice Charitní domácí hospicová péče Bárka Jihlava

8 Charitní pečovatelské služby Naše poslání Posláním charitních pečovatelských služeb je usnadnit život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase, s ohledem na soběstačnost uživatelů a možnosti služby, v domácnostech uživatelů. Co je náplní naší práce podpora uživatelů v soběstačnosti a samostatnosti pomoc v oblastech hygieny, stravování, udržení chodu domácnosti dovoz teplého oběda zajištění nákupů, pochůzek, vyřizování náležitostí s úřady základní sociální poradenství a zprostředkování praktických informací pomoc a poradenství rodinně a blízkým osobám uživatelů aktivizace uživatelů, podpora společných setkání, podpora účasti v zájmových programech tvorba a vedení volnočasových zájmových programů pro uživatele (oslavy svátků a významných jubileí, společné výlety, ruční práce apod.) služba je poskytována v Domovech pokojného stáří v jednotlivých obcích a zároveň i v domácnostech uživatelů žijících v obcích spolupracujeme s vedením jednotlivých obcí, praktickými lékaři a ostatními sociálními službami v regionu Pro koho ji děláme senioři lidé s dlouhodobými zdravotními problémy osoby se zdravotním postižením Působíme v krajském městě Jihlava a obcích Janštejn, Kamenice u Jihlavy, Kostelec, Luka nad Jihlavou, Nová Říše, Telč a jejich blízkém okolí.

9 Charitní pečovatelská služba Janštejn Statistika roku počet uživatelů: 60 počet poskytnutých úkonů: úkonů počet hodin poskytnuté péče: 1160 hod. množství vypraného prádla: 920 kg počet pracovníků v přímé péči: 4 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 Poskytovali jsme služby uživatelům z Janštejna, Horních Dubenek, Jihlávky a Panských Dubenek. Péče byla poskytována dle individuálních potřeb a v souladu se Zákonem o sociálních službách. Služby byly propojeny se zdravotní ošetřovatelskou péčí. V rámci aktivizačního programu se uživatelé služby účastnili varhanního koncertu a návštěvy farnosti v Počátkách. Pečující personál se cíleně vzdělával. Zaměstnanci v roce 2009 Hana Sedláková, Hana Dibelková, Františka Klofáčová Kontakt: vedoucí: DiS. Marika Krejčí, Janštejn 101, Horní Dubenky , tel: Charitní pečovatelská služba Jihlava Statistika roku počet uživatelů pečovatelské služby: 24 počet kontaktů: 944 přepočtený počet pracovníků: 1,1 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 Byl zaznamenán nárůst zájmu o poskytování sociální služby. Pracovnice v přímé péči si zvyšovaly odbornou kvalifi kaci. Pokračovala dobrá spolupráce s Charitní ošetřovatelskou službou Jihlava Ani v tomto roce se nepodařilo získat fi nanční prostředky pro rozšíření služby. Neúspěšná byla snaha o získání služebního auta pro účely poskytování služby. Zaměstnanci v roce 2009 Alena Hawerlandová, Věra Nováková Kontakt: vedoucí: Alena Hawerlandová, Jakubské náměstí 2, Jihlava , tel: mobil: ,

10 Charitní pečovatelská služba Kamenice u Jihlavy Statistika roku počet uživatelů: 103 počet uživatelů podle služby (př. aktivizační programy): 15 počet úkonů: přepočtený počet pracovníků: 2,42 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 Služba byla poskytována v obcích Kamenice, Kamenička, Brodek, Vranov, Řehořov, Věžnice v rámci aktivizačních programů uživatelé navštívili Q ranč v Bezděkově Zaměstnanci v roce 2009 Lucie Nováčková, Ivana Vrzalová, Michaela Mutlová Kontakt: vedoucí: Bc. Zdislava Součková, Kamenice 481, Kamenice , telefon: mobil: , Charitní pečovatelská služba Kostelec Statistika roku počet uživatelů: 101 přepočtený počet pracovníků: 2,25 počet dobrovolníků: 1 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 V lednu došlo ke změně na pozici vedoucí služby. Nově bylo poskytování služby zahájeno v obci Jiřín. Podpora aktivizace uživatelů sociální služby byla rozšířena o novou službou pastorační asistence, služba je poskytována dle standardů SQSS. Zkvalitnila a rozšířila se spolupráce s ošetřovatelskou službou, s lékaři, s OSSZ, s pracovníky obce a základní školy. Byla přijata nová studentka oboru pečovatelství na dlouhodobou studijní stáž. Zaměstnanci v roce 2009 Pavla Kameníková, Markéta Štefl ová, Jana Kačerová Kontakt: vedoucí: Pavla Kameníková, Kostelec 101, Kostelec u Jihlavy , tel:

11 Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou Statistika roku počet uživatelů: 136 počet úkonů poskytnuté péče: přepočtený počet pracovníků: 5,2 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 Došlo k navýšení počtu uživatelů našich denních služeb na 136. Do pracovního týmu přibyla nová pečovatelka a nový koordinátor sociálních služeb. Účastnili jsme se na listopadovém Dni řemesel Středisko obdrželo dar z dobročinné akce Májová slavnost, konané v Lukách nad Jihlavou, jejíž výtěžek činil Kč. Uživatelé mohou pravidelně využívat služby kadeřnice, masérky a každý měsíc navštěvovat mši konanou v prostorách Domu s pečovatelskou službou. Pořádali jsem vánoční besídku, pálení čarodějnic a čtvrtletní oslavy narozenin uživatelů. Zaměstnanci v roce 2009 Miroslava Blažková, Alena Löfl erová, Helena Široká, Ivana Vrzalová, Petra Pechová Mgr. Lenka Hofbauerová Kontakt: Mgr. Lenka Hofbauerová, Nová 690, Luka nad Jihlavou , tel: Charitní pečovatelská služba Nová Říše Statistika roku počet uživatelů: 64 počet poskytnutých úkonů: 5711 přepočtený počet pracovníků: 1,74 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 Rozvíjeli jsme spolupráci s obecním úřadem, premonstrátským klášterem v obci a kulturním spolkem NOKUS. Z darů poskytnutých především místními podnikateli a občany jsme zakoupili nové auto, které slouží seniorům a nemocným, kteří využívají našich služeb. Všem dárcům tímto děkujeme! Zaměstnanci v roce 2009 Eva Blechová, Marie Krajíčková Kontakt: vedoucí: Marie Krajíčková, U Kláštera 2, Nová Říše , tel:

12 Charitní pečovatelská služba Telč Statistika roku počet uživatelů: 153 počet poskytnutých úkonů: počet hod. poskytnuté péče: 965,5/ časová péče množství vypraného prádla: 513 kg přepočtený počet pracovníků: 6,7 počet dobrovolníků: 1 rozpočet zařízení , Kč Zhodnocení roku 2009 Ambulantní i terénní formou jsme působili v Telči,ambulantní formou ve Středisku osobní hygieny pro uživatele z Dyjice, Zvolenovic, Mysliboře, Volevčic, Mrákotína, Dobré Vody a Částkovic. V průběhu roku byly realizovány: pravidelné činnosti: relaxační cvičení, biblické hodiny oslava Dne matek, masopust, vánoční besídka, setkání obyvatel DPS se zástupci Mě Ú Telč DPS navštívili pracovníci sociálních služeb z Ukrajiny Zaměstnanci v roce 2009 Dagmar Bustová, Helena Novoveská, Věra Pátková, Aleš Pátek, Jarmila Chalupová, Ludmila Janková Kontakt: vedoucí: Irena Pejšová, Špitální 611, Telč , tel: ,

13 Poslání Centrum denních služeb Domovinka Dačice Posláním Charitního denního centra Domovinka je poskytování sociálních a aktivizačních služeb seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním, osobám sociálně znevýhodněným a rodičům s dětmi z Dačic a okolí. Co je náplní naší práce Našim uživatelům pomáháme vést běžný život v jejich přirozeném prostředí. Spolupracujeme se základní školou Dačice, kde poskytujeme osobní asistenci u dětí se zdravotním postižením doprovod dětí do školy a péče o ně během výuky. V Domovince se pravidelně setkávají senioři při kulturně společenských aktivitách. Odpolední a večerní přednášková činnost je určena široké veřejnosti. Služby Domovinky jsou dostupné pro všechny obyvatele Dačic a okolních vesnic. Významnou mírou jsou také využívány návštěvníky nemocnice, kde sídlíme. Pro koho ji děláme senioři, etnické minority, osoby bez přístřeší, osoby sociálně znevýhodněné, neúplné rodiny, děti se zdravotním postižením Zhodnocení roku 2009 Došlo k nárůstu počtu uživatelů v nedobré sociální situaci (bezdomovci, drogově závislí, prostitutky). Naše pracovnice pomáhaly jako osobní asistentky nevyléčitelně nemocné v Domovince. Téma přednášek roku 2009: Liturgický rok přednášející kněz nám přibližoval rok očima církve. Statistika roku uživatelů: 168 dětí ve škole: 13 1,2 pracovníků: 2 DPČ dobrovolníků: 7 rozpočet zařízení: , Kč

14 Mateřské centrum Dačice Poslání Smyslem mateřského centra je především umožnit rodičům s dětmi společně se setkávat, navazovat nové kontakty a realizovat smysluplné aktivity, včetně výchovně vzdělávacích programů Co je náplní naší práce Společné setkávání. Rozvíjení kreativní schopnosti dětí prostřednictvím tvořivých činností. Podnětné prostředí a programy pro děti ze sociálně slabších rodin pomáhají při získání pozitivních návyků a zkušeností. Hlídání dětí po dobu návštěvy rodiče u lékaře, nebo na úřadech. Zhodnocení roku 2009 Našich služeb využívalo 31 maminek a 56 dětí z dotací MPSV rodinná politika jsme dětem zařídili dětský koutek, kde mají mnoho nových pomůcek (žíněnka, houpačka, hudební nástroje, rehabilitační pomůcky a pomůcky pro rozvoj jemné motoriky). Zaměstnanci v roce 2009 Mgr. Elena Hotová, Lenka Holcová, pracovníci na DPP a dobrovolníci Kontakty: vedoucí: Lenka Holcová, Antonínská 85/II, Dačice , tel: Sousedská výpomoc GRANTOVÝ PROGRAM: Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009 Statistika roku pomoc byla poskytnuta 20 osobám závislým na pomoci jiné osoby zprostředkovali jsme 60 spoluprací mezi pomáhajícími a potřebnými rozpočet projektu: , Kč z toho , z Fondu Vysočiny Co je náplní naší práce Společné setkávání. Rozvíjení kreativní schopnosti dětí prostřednictvím tvořivých činností. Podnětné prostředí a programy pro děti ze sociálně slabších rodin pomáhají při získání pozitivních návyků a zkušeností. Hlídání dětí po dobu návštěvy rodiče u lékaře, nebo na úřadech. Lokální koordinátoři v roce 2009 Bc. Zdislava Součková, Irena Pejšová, Marie Krajíčková, Mgr. Lenka Hofbauerová, Pavla Kameníková Kontakty: vedoucí projektu: Marika Krejčí DiS., Oblastní charita Jihlava, Jakubské nám.2, Jihlava tel: ,

15 Poslání Charitní domácí hospicová péče Bárka Jihlava Naším posláním je prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožnit těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých. Co je náplní naší práce profesionální ošetřovatelská péče a zaučení rodiny v ošetřování těžce nemocného člověka pomoc při tišení bolesti a řešení dalších doprovodných příznaků konečných stádií života (ordinuje lékař) péče o správnou výživu a hydrataci nemocného pomoc při úpravě prostředí tak, aby byla možná péče doma zapůjčení ošetřovatelských, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek informování o podmínkách a okolnostech péče o nemocné v konečné fázi života pomoc dalších odborníků: psycholog, sociální pracovník, pečovatelasistent, duchovní podpora rodiny i po úmrtí nemocného konkrétní pomoc v následných problémech spojených s právními úkony a problémy v sociální oblasti Pro koho ji děláme Služba je určená osobám s nevyléčitelným onemocněním a jejich blízkým. Zhodnocení roku 2009 Po celý rok se naši profesionální pracovníci starali o uživatele služby, průběžně se vzdělávali v paliativní péči a tím zkvalitňovali a rozvíjeli službu. v rámci DHP Bárka jsem zřídili poradnu nabírali a zaškolovali jsme nové dobrovolníky proběhlo několik sbírkových akcí na naši podporu: Postní almužna, Muzikobraní akce pořádaná díky aktivitě farníků od sv. Jakuba v Jihlavě (zakoupeny 2 el. lůžka, mechanický vozík a informační brožury pro DHP) Koláč pro Bárku akci podpořili: Ing. Jiří Pekárek, Pavel David, ZUŠ Jihlava, Radio Proglas, ČR Brno, Kraj Vysočina (koupeno 1 el. lůžko pro klienta DHP) velký ohlas měla přednáška Hospice a doprovázení s účastí laické i odborné veřejnosti (cca 80 lidí). za granty děkujeme Výboru dobré vůle a nadaci Divoké Husy Náš velký dík patří P. Mgr. Mikuláši Selvekovi, který se staral o duchovní potřeby našich klientů. Statistika roku Služba pokrývá území okresu Jihlava počet klientů 23 ( v Jihlavě 14, mimo Jihlavu 9) délka péče v průměru 32 dnů, počet hod. péče v prům 2,5 hod. na klienta a den HPP tvořil 2,4 úvazku, ostatní členové týmu pracují na DPP náklady na službu , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Jana Sochorová, Bc. Marie Nosková, Jana Váchová, Vladimíra Paulová,Tereza Karbanová Mgr. Ludmila Novotná, Mgr. Radka Jonášová, Kontakty: vedoucí: Jana Sochorová, Jakubské náměstí 2, Jihlava , tel:

16

17 Charitní ošetřovatelská služba

18 Charitní ošetřovatelská služba Jihlava Poslání Posláním Charitní ošetřovatelské služby je umožnit dlouhodobě nemocným a starým lidem důstojný život ve svém domově, se svojí rodinou a blízkými. Ošetřovatelská služba je indikována ošetřujícím lékařem a hrazena veřejným zdravotním pojištěním. Poskytují ji kvalifi kované zdravotní sestry ve spolupráci s ošetřujícím lékařem, lékaři specialisty a rodinou. Co je náplní naší práce profesionální ošetřovatelské služby, poskytované kvalifi kovanými zdravotními sestrami, které jsou oprávněny k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra spolupráce s ošetřujícími lékaři spolupráce s rodinou uživatele celoživotní profesní vzdělávání zdravotních sester Pro koho ji děláme senioři osoby s dlouhodobými zdravotními problémy rodiny a osoby blízké působíme v celém regionu činnosti Oblastní charity Jihlava Zhodnocení roku 2009 V lednu 2009 nastoupila nová vrchní sestra V průběhu roku se podařilo zajistit 2 nová auta. Služba ve spolupráci s Českou asociací sester pořádala odbornou konferenci na téma Domácí péče a Domácí hospicová péče. Zdravotní sestry se této konference účastnily aktivně. Služba využila možnosti přestěhování do větších prostor v přízemí budovy na Jakubském náměstí v Jihlavě Byl zakoupen nový sterilizátor. Pracovnice se aktivně podílely na pořádání Dne otevřených dveří. Podařilo se doplnit sklad kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Služba navázala úzkou spolupráci s nově vzniklou službou Domácí hospicové péče Bárka. Statistika roku počet uživatelů: 844 počet návštěv: počet výkonů: přepočtený počet pracovníků: 23 počet dobrovolníků: 1 rozpočet služby: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Ladislava Vebrová, Jaroslava Jelínková, Petra Pechová, Lenka Moudrá, Anežka Šafránková, Jana Vušková, Martina Vanková, Monika Koděrová, Jarmila Křížová, Nikola Kumštárová, Božena Pešoutová, Vladimíra Paulová, Martina Dvořáková, Eliška Saláková, Naděžda Chloupková, Monika Brychtová, DiS. Kateřina Adamová, Tereza Karbanová, Bc. Monika Lepšíková, Jana Váchová, Alena Horká, DiS. Marika Krejčí, Dana Mayrová, Monika Pospíchalová, Pavla Dejmková, Jana Kačerová,Alena Hawerlandová Kontakty: vedoucí: Alena Hawerlandová, Jakubské náměstí 2, Jihlava, tel: mobil: ,

19 Zaměstnanci v roce 2009 Ladislava Vebrová, Jaroslava Jelínková, Petra Pechová, Lenka Moudrá, Anežka Šafránková, Jana Vušková, Martina Vanková, Monika Koděrová, Jarmila Křížová, Nikola Kumštárová, Božena Pešoutová, Vladimíra Paulová, Martina Dvořáková, Eliška Saláková, Naděžda Chloupková, Monika Brychtová, DiS. Kateřina Adamová, Tereza Karbanová, Bc. Monika Lepšíková, Jana Váchová, Alena Horká, DiS. Marika Krejčí, Dana Mayrová, Monika Pospíchalová, Pavla Dejmková, Jana Kačerová,Alena Hawerlandová Kontakty: vedoucí: Alena Hawerlandová, Jakubské náměstí 2, Jihlava, tel: mobil: ,

20

21 Programy sociální prevence Centrum primární prevence Vrakbar Centrum u Větrníku kontaktní a poradenské centrum Erko nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Malá řemesla Jihlava sociální rehabilitace Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava

22 Centrum primární prevence Vrakbar Poslání Formou efektivní primární prevence přispívat k pozitivnímu vývoji dětí a mladých lidí, žáků a studentů ze spolupracujících mateřských, základních a středních škol v městě Jihlavě a kraji Vysočina. Co je náplní naší práce připravujeme programy, které se zaměřují na předcházení projevům rizikového chování (užívání návykových látek, šikana, agresivita, rasismus a netolerance, sprejerství, rizikové sexuální chování atd.) s dětmi pracujeme interaktivní formou s využitím metod zážitkové pedagogiky, každé téma je pestrou mozaikou her, technik, výtvarných dílen, hraní rolí, diskuzí a refl exí. vedeme děti k utváření vlastního názoru a k odpovědnosti školám a učitelům nabízíme základní servis ve formě konzultací a poradenství, usilujeme přitom o spolupráci založené na partnerském přístupu Pro koho ji děláme předškoláci z mateřských škol se u nás ocitají v preventivní pohádce Pohádková školička s dětmi na základní školách pracujeme dlouhodobě, v jednotlivých blocích programu se pravidelně setkáváme po celou dobu školní docházky spolupracujeme se školami, se školními metodiky prevence a s třídními učiteli Zhodnocení roku 2009 Usilovali jsme o udržení našeho projektu, který se dostal do fi nančních problémů, byli jsme podpořeni Magistrátem města Jihlavy, MŠMT, grantem fi rmy Johnson a Johnson a obcemi Větrný Jeníkov, Cejle a Polná. Realizovali jsme programy pro mateřské školy a základní školy v plné kapacitě projektu S podporou nadace Arbor Vitae jsme spustili jednoletý pilotní projekt otevřené supervizní skupiny pro učitele Aktivně jsme se zúčastnili konference Primární prevence rizikového chování v Praze s příspěvkem Prevence na 1. st. ZŠ? Jaká, čeho a proč Statistika roku Mateřské školy 28 bloků, 28 hodin, 523 uživatelů 1.st. Základních škol 87 bloků, 150 hodin, 1489 uživatelů 2. st. Základních škol 99 bloků, 368 hodin, 1773 uživatelů Pro učitele 7 bloků, 21 hodin, 20 účastníků, 151 individuálních konzultaci přepočtený počet pracovníků: 2,75 rozpočet zařízení: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Bc. Simona Mertlová, Milan Řezníček, Mgr. Romana Kubů, Mgr. Pavlína Kolářová, Bc. Hana Komárková, Dominika Novotná, Mgr. Andrea Šeredová, dobrovolnice Kontakty: vedoucí: Bc. Simona Mertlová, Sídliště U Pivovaru, Jihlava , tel:

23 Poslání Centrum u Větrníku poradenské a kontaktní centrum Posláním Centra U Větrníku je minimalizace potencionálních rizik a škod, které uživatelům, osobám blízkým a veřejnosti v Kraji Vysočina mohou v důsledku užívání nelegálních, nealkoholových drog nastat. Zařízení poskytuje odborné sociální služby vycházející z individuálních potřeb uživatelů služeb v nízkoprahovém zařízení.. Co je náplní naší práce Sociální a odborné poradenství Práce s klienty v terénu Streeetwork Pomoc v krizi Individuální poradenství pro rodiče a jiné osoby Kontaktní práce Korespondenční práce s uživateli ve výkonu trestu odnětí svobody Telefonické, písemné a internetové poradenství Volnočasové aktivity Besedy/přednášky Pracovní programkeramická dílna Mapování drogové scény v Kraji Vysočina Testování infekčních nemocí Pro koho ji děláme Osoby v různém stupni závislosti na nelegálních nealkoholových drogách a jejich blízcí Osoby, jejichž sociální fungování je ohroženo či narušeno v důsledku užívání léčiv, patologického hráčství či jiné závislosti Zhodnocení roku 2009 Zvýšení atraktivity zařízení pro uživatele služeb Omezení fungování pracovního programu Začínáme provozovat svoji činnost i v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Humpolci a Chotěboři Navýšení počtu poskytnutých besed Snížení počtu pracovníků Oslava 10ti let existence zařízení Poskytli jsme nadprůměrně více služeb Vznik pracovní skupiny terénních programů STEP Ukončení činnosti poradny v Telči Statistika roku počet uživatelů: 262 uživatelů drog, 29 rodičů počet kontaktů: 3443 počet osob na besedách: 1266 přepočtený počet pracovníků: 4,8 počet dobrovolníků: 7 osob rozpočet zařízení: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Mgr. Angela Brtáňová, Lucie Horálková Hillayová, Filip Vláčil, Michal Matula, Monika Štumarová Kontakty: vedoucí: Bc. Jitka Křivohlavá, U Větrníku 17, Jihlava , tel:

24 Erko nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Poslání Podpora při začleňování dětí a mládeže, především z romské etnické menšiny, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, do většinové společnosti... Co je náplní naší práce zajišťujeme podmínky pro společensky přijatelné volnočasové aktivity dětí provádíme pracovně výchovnou činnost s dětmi vytváříme podmínky pro přiměřené vzdělávání provádíme sociálně terapeutické činnosti podporujeme rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností podporujících sociální začlenění osob pomáháme při vyřizování úředních záležitostí pomáháme při upevnění kontaktů s rodinami a blízkým okolím uživatelů služeb Součástí projektu Erko bylo i předškolní Klubíčko pro děti od 3 6ti let a jejich rodiče. Od roku 2010 je samostatnou sociální službou. Pro koho ji děláme projekt Erko se týkal především dětí a mládeže: romské děti a mládež 6 26 let děti a mládež z majority 6 26 let Klubíčko poskytuje službu rodinám s dětmi ve věku 3 6 let. Zhodnocení roku 2009 Každý den byla připravena řada aktivit, kterých se uživatele mohli zúčastnit: Vzdělávací program s doučováním, sport s pátečním fotbalem pro starší hochy, výtvarná a keramická dílna na Erku a Káčku. Počítače jak na školní úlohy, tak i na hraní her. Hudební dílna s varhanami i kytarou, stolní tenis a fotbálek, DVD, video i společenské hry. Výjezdy a výlety, pobyty v Rohozné a v Jizerských horách. Mezi největší akce patřil Den Romů a výstava velkoformátových fotografi í z naší činnosti. Prodávali jsme naše výrobky na trzích. V dopoledních hodinách se realizovalo základní poradenství, terénní práce a navštěvovaly se školy. Podnětná byla i spolupráce se zahraničím Fondem Komensky. Statistika roku denní účast: uživatelů, nejvíce 110 počet kontaktů denně: počet kontaktů za rok: přepočtený počet pracovníků: 6,7 počet dobrovolníků: 20 počet praktikantů: 12 Rozpočet: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Bc. Dana Pečínková, Bc. Marie Nosková, Bc. Adéla Drmotová, Michaela Makáňová DiS Iva Vláčilová DiS., Ingrid Patkáňová, Vladislav Harmšmíd. Kontakty: vedoucí: Vladislav Hamršmíd, Jakubské náměstí 2, Jihlava , tel:

25 Poslání Malá řemesla Jihlava sociální rehabililtace Malá řemesla vzdělávají a podporují nezaměstnanou mládež s nízkou úrovní kvalifi kace a dalšími sociálními handicapy s cílem zvýšit jejich kvalifi kaci, dovednosti a zvýšit jejich možnost uplatnit se na trhu práce. Svou činností usiluje o zvyšování soběstačnosti a samostatnosti mladých osob v nepříznivé situaci a předchází sociálnímu vyloučení. Co je náplní naší práce Malá řemesla jsou příležitostí pro nezaměstnané mladé lidi s nízkou úrovní vzdělání a kvalifi kace. Naším cílem je zvýšit jejich šance na uplatnění na pracovním trhu a zahájit samostatný život. Služba je realizována jako šestiměsiční výchovný, vzdělávací a pracovní program. Ten účastníkům umožňuje nejen získání základních pracovních znalostí a dovedností, ale také motivaci pro vytvoření nebo znovuobnovení pracovních a sociálních návyků, které jsou pro následný samostatný život nezbytné. Pro koho ji děláme nezaměstnaná mládeži ve věku od 16 do 26 let, která nedosáhla na vyšší úroveň vzdělání než základní školu a to z důvodu nejrůznějších sociálních handicapů. Zhodnocení roku 2009 V průběhu roku jsme museli využívat náhradní provizorní prostory, kvůli probíhající rekonstrukci našich stávajících prostor, z toho důvodu jsme mohli nabídnout služby méně uživatelům Zrealizovali jsme tři půlroční programy pro celkem 17 osob Průběh služby ovlivnila dlouhodobá pracovní neschopnost jednoho z členů pracovního týmu Připravili jsme novou koncepci služby od roku 2010 tak, aby byla službu dostupná širší cílové skupině V prosinci jsme se nastěhovali do nově zrekonstruované budovy Statistika roku počet uživatelů: 17 osob počet kontaktů s uživateli služby: 1653 přepočtený počet pracovníků: 3,6 rozpočet zařízení: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Bc. Šárka Laipoldová, Vladimír Mazuch, Rostislav Novotný, Mgr. Jan Tkadleček Kontakty: vedoucí: Bc. Marek Holemář, Mahenova 16, Jihlava , tel:

26 Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava Poslání Pomáhat mladým lidem zlepšit kvalitu jejich života, předcházet vznikajícím sociálním rizikům, pomáhat jim orientovat se v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich aktuálních obtíží.. Co je náplní naší práce pracovníci se řídí principy nízkoprahovosti anonymně, bezplatně, dobrovolně služba je realizována tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a fi nanční bariéry sociální poradenství, informační servis zprostředkování návazné péče nabízíme také sociální práci v terénu Streetwork volnočasové aktivity Nízkoprahový klub s nabídkou specializovaných zájmových dílen, které vznikají na základě aktuální reakce či dlouhodobá přání uživatelů. Uživatel je motivován k aktivní spoluúčasti a participaci na tvorbě a průběhu aktivity (v roce 2009 se dlouhodobě realizovaly tyto dílny: break dance, grafická dílna, osobnostně rozvíjející dílna, zkušebna s nahrávacím studiem, divadelní dílna) Pro koho ji děláme Mladí lidé ve věku let, kteří často zažívají nepříznivé sociální situace, vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče, nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit. Dávají přednost pasivnímu trávení volného času mimo domov. Zhodnocení roku 2009 Tématické měsíce sex, alkohol, agresivita projekt Photovoic vytvoření prostoru pro diskusi nad sociálními otázkami, pomocí fotografi ckého zachycení ve spolupráci s PMS Jihlava se realizoval v pořadí čtvrtý probační program Právo pro každý den 8 účastníků; 12 setkání pobytová akce pro uživatele přespání ve Vrakbaru divadelní představení uživatelů Láska vole rozšíření terénní soc. práce v městě Jihlavě a realizace streetworkeru v obci Telč více lokalit, více hodin v terénu prezentace terenní soc. práce na Konferenci PřesČas aktivní podílení na natáčení dokumentu ČT Čekárna na dospělost vydávání nového měsíčníku pro uživatele našich služeb, který nese název Masakr realizace koncertu Dobré vůle pro popálenou Natálku, ve spolupráci s VOŠ sociální 12 té narozeniny VRAKBARU Statistika roku počet uživatelů: 92 počet uživatelů soc. poradenství: 54 počet kontaktů: 3942 přepočtený počet pracovníků: 4 počet dobrovolníků: 9 rozpočet zařízení: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Simona Havlová, Josef Novotný, Bc. Romana Milfaitová, Petr Göth Kontakty: vedoucí: Simona Havlová, Sídliště U Pivovaru, Jihlava , tel:

27 Popis projektu Mahenka centrum sociálních služeb Mahenka centrum sociálních služeb je investiční projekt, který byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Cílem projektu je prostřednictvím komplexní stavební rekonstrukce objektu Mahenova 16 v Jihlavě vytvořit nové moderní centrum sociálních služeb. Zhodnocení roku 2009 Komplexní stavební rekonstrukce objektu Mahenova 16, Jihlava v rámci ROP JV. Vytvoření nového moderního centra sociálních služeb Mahenka Zřízení a vybavení učeben, tréninkových dílen, šaten, kanceláří a sociálního zázemí pro uživatele služeb i personál poskytující sociální služby Vytvoření prostředí pro uživatele služeb klienty se zdravotním i sociálním znevýhodněním Vytvoření podmínek pro sociální aktivity zvyšování kvalifi kace, vzdělávání, poradenství, motivační a terapeutické aktivity Projekt v číslech Zahájení projektu: Ukončení projektu: Přepočtený počet pracovníků: 0,5 úvazku Počet nově vytvořených pracovních míst: 0,5 Regenerovaná plocha objektu: 1139 m2 Regenerovaná plocha území: 250 m2 Rozpočet projektu: , Kč Podíl dotace z ROP JV: , Kč Vlastní podíl: , Kč (Z toho příspěvek Statutárního města Jihlava , Kč) Vedoucí projektu Vítězslav Schrek, tel: , Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 2013 Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 06 Charita Svaté rodiny Luhačovice /1 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

* Í * S L Í O R Ý V * M E *

* Í * S L Í O R Ý V * M E * * S * Í Č L AV Í O R Ý M E * D E SÁ V * É T OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hospic Anežky České Háčko Domov sv. Josefa v Žirči Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec Charitní

Více

Městská charita. České Budějovice. Výroční zpráva

Městská charita. České Budějovice. Výroční zpráva Městská charita České Budějovice 2012 Výroční zpráva Dětské centrum Beruška (DC) Charitní pečovatelská služba (CHPS) Terénní a Tranzitní program (TP a TrP) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více