Úvodní slovo ředitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo ředitele"

Transkript

1

2 Naše poslání OBLASTNÍ CHARITA JIHLAVA JE PROFESIONÁLNÍ ORGANIZACE, KTERÁ POSKYTUJE POMOC A PODPORU POTŘEBNÝM LIDEM A JEJICH OKOLÍ. PRACOVNÍCI I DOBROVOLNÍCI KLADOU DŮRAZ NA LIDSKOU DŮSTOJNOST A DUCHOVNÍ HODNOTU KAŽDÉHO ČLOVĚKA. USILUJÍ O ZMĚNU POSTOJŮ LIDÍ VEDOUCÍ KE ZVYŠOVÁNÍ SPOLEČENSKÉ SOUDRŽNOSTI.

3 Obsah Úvodní slovo ředitele 2 Charakteristika organizace, mapa působnosti 3 Projekty sociální péče 5 Charitní ošetřovatelská služba 15 Projekty sociální prevence 19 Dobrovolnické centrum 27 Tříkrálová sbírka 28 Farní charity 29 Organizace a fi nanční zpráva 31 Poděkování dárcům a sponzorům 35

4 Úvodní slovo ředitele Oblastní charita Jihlava procházela v roce 2009 dalším rozvojem činnosti, který navazoval na předchozí období. Naplno se rozběhla Domácí hospicová péče Bárka, rozdělením stávajících služeb vznikly služby Restart a Klubíčko. Žádná z provozovaných služeb nezanikla, i když u některých jsme museli vynaložit velké úsilí pro udržení jejich fi nancování. Podařilo se nám zrealizovat investiční projekt v objektu na Mahenově ulici v Jihlavě, kde došlo k rozsáhlé rekonstrukci fi nancované z prostředků EU, ale také z Tříkrálové sbírky či Města Jihlavy. Je to historicky první budova v majetku naší organizace. Náročnost práce při poskytování sociálně zdravotních služeb v naší společnosti roste. To klade stále vyšší nároky na osobní odpovědnost každého pracovníka. Důraz na odbornost a kvalitu přitom nesmí potlačit hodnoty, na kterých Charita stojí lidskost, osobní přístup k uživatelům našich služeb. K tomu loni napomáhala i nově zřízená funkce pastorační asistentky. Všem pracovníkům tímto děkuji za jejich píli a pracovitost. Vážíme si partnerství s Krajem Vysočina a představiteli měst, obcí a dalších institucí v našem regionu. Bez jejich podpory by naše činnost nebyla možná. V době krize a krácení veřejných rozpočtů však především roste význam dárců a dobrovolníků, kterým patří naše velké poděkování. Mgr. Michal Novotný, ředitel OCHJ

5 Charakteristika Oblastní charity Jihlava Forma: Církevní právnická osoba Oblastní charita Jihlava je jednou z 10 charit brněnské diecéze. Diecézní charita Brno je registrována u Ministerstva kultury ČR pod IČ: Působnost: Kraj Vysočina Počet zaměstnanců v roce 2009: 74 Mapa naší působnosti Počet samostatných projektů: 12 Rozpočet organizace: tis. Kč Organizační struktura: Ředitel (Rada OCH Jihlava poradní orgán) Zástupce ředitele pro oblast služeb sociální péče Vedoucí a pracovníci projektů Zástupce ředitele pro oblast služeb sociální prevence Vedoucí a pracovníci projektů Vrchní sestra ošetřovatelská služba pracovnice Zástupce ředitele pro komunikaci Ekonom a správa organizace Farní charity

6

7 Projekty sociální péče Charitní pečovatelská služba Janštejn Charitní pečovatelská služba Jihlava Charitní pečovatelská služba Kamenice u Jihlavy Charitní pečovatelská služba Kostelec Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou Charitní pečovatelská služba Nová Říše Charitní pečovatelská služba Telč Centrum denních služeb Domovinka Dačice Charitní domácí hospicová péče Bárka Jihlava

8 Charitní pečovatelské služby Naše poslání Posláním charitních pečovatelských služeb je usnadnit život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase, s ohledem na soběstačnost uživatelů a možnosti služby, v domácnostech uživatelů. Co je náplní naší práce podpora uživatelů v soběstačnosti a samostatnosti pomoc v oblastech hygieny, stravování, udržení chodu domácnosti dovoz teplého oběda zajištění nákupů, pochůzek, vyřizování náležitostí s úřady základní sociální poradenství a zprostředkování praktických informací pomoc a poradenství rodinně a blízkým osobám uživatelů aktivizace uživatelů, podpora společných setkání, podpora účasti v zájmových programech tvorba a vedení volnočasových zájmových programů pro uživatele (oslavy svátků a významných jubileí, společné výlety, ruční práce apod.) služba je poskytována v Domovech pokojného stáří v jednotlivých obcích a zároveň i v domácnostech uživatelů žijících v obcích spolupracujeme s vedením jednotlivých obcí, praktickými lékaři a ostatními sociálními službami v regionu Pro koho ji děláme senioři lidé s dlouhodobými zdravotními problémy osoby se zdravotním postižením Působíme v krajském městě Jihlava a obcích Janštejn, Kamenice u Jihlavy, Kostelec, Luka nad Jihlavou, Nová Říše, Telč a jejich blízkém okolí.

9 Charitní pečovatelská služba Janštejn Statistika roku počet uživatelů: 60 počet poskytnutých úkonů: úkonů počet hodin poskytnuté péče: 1160 hod. množství vypraného prádla: 920 kg počet pracovníků v přímé péči: 4 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 Poskytovali jsme služby uživatelům z Janštejna, Horních Dubenek, Jihlávky a Panských Dubenek. Péče byla poskytována dle individuálních potřeb a v souladu se Zákonem o sociálních službách. Služby byly propojeny se zdravotní ošetřovatelskou péčí. V rámci aktivizačního programu se uživatelé služby účastnili varhanního koncertu a návštěvy farnosti v Počátkách. Pečující personál se cíleně vzdělával. Zaměstnanci v roce 2009 Hana Sedláková, Hana Dibelková, Františka Klofáčová Kontakt: vedoucí: DiS. Marika Krejčí, Janštejn 101, Horní Dubenky , tel: Charitní pečovatelská služba Jihlava Statistika roku počet uživatelů pečovatelské služby: 24 počet kontaktů: 944 přepočtený počet pracovníků: 1,1 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 Byl zaznamenán nárůst zájmu o poskytování sociální služby. Pracovnice v přímé péči si zvyšovaly odbornou kvalifi kaci. Pokračovala dobrá spolupráce s Charitní ošetřovatelskou službou Jihlava Ani v tomto roce se nepodařilo získat fi nanční prostředky pro rozšíření služby. Neúspěšná byla snaha o získání služebního auta pro účely poskytování služby. Zaměstnanci v roce 2009 Alena Hawerlandová, Věra Nováková Kontakt: vedoucí: Alena Hawerlandová, Jakubské náměstí 2, Jihlava , tel: mobil: ,

10 Charitní pečovatelská služba Kamenice u Jihlavy Statistika roku počet uživatelů: 103 počet uživatelů podle služby (př. aktivizační programy): 15 počet úkonů: přepočtený počet pracovníků: 2,42 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 Služba byla poskytována v obcích Kamenice, Kamenička, Brodek, Vranov, Řehořov, Věžnice v rámci aktivizačních programů uživatelé navštívili Q ranč v Bezděkově Zaměstnanci v roce 2009 Lucie Nováčková, Ivana Vrzalová, Michaela Mutlová Kontakt: vedoucí: Bc. Zdislava Součková, Kamenice 481, Kamenice , telefon: mobil: , Charitní pečovatelská služba Kostelec Statistika roku počet uživatelů: 101 přepočtený počet pracovníků: 2,25 počet dobrovolníků: 1 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 V lednu došlo ke změně na pozici vedoucí služby. Nově bylo poskytování služby zahájeno v obci Jiřín. Podpora aktivizace uživatelů sociální služby byla rozšířena o novou službou pastorační asistence, služba je poskytována dle standardů SQSS. Zkvalitnila a rozšířila se spolupráce s ošetřovatelskou službou, s lékaři, s OSSZ, s pracovníky obce a základní školy. Byla přijata nová studentka oboru pečovatelství na dlouhodobou studijní stáž. Zaměstnanci v roce 2009 Pavla Kameníková, Markéta Štefl ová, Jana Kačerová Kontakt: vedoucí: Pavla Kameníková, Kostelec 101, Kostelec u Jihlavy , tel:

11 Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou Statistika roku počet uživatelů: 136 počet úkonů poskytnuté péče: přepočtený počet pracovníků: 5,2 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 Došlo k navýšení počtu uživatelů našich denních služeb na 136. Do pracovního týmu přibyla nová pečovatelka a nový koordinátor sociálních služeb. Účastnili jsme se na listopadovém Dni řemesel Středisko obdrželo dar z dobročinné akce Májová slavnost, konané v Lukách nad Jihlavou, jejíž výtěžek činil Kč. Uživatelé mohou pravidelně využívat služby kadeřnice, masérky a každý měsíc navštěvovat mši konanou v prostorách Domu s pečovatelskou službou. Pořádali jsem vánoční besídku, pálení čarodějnic a čtvrtletní oslavy narozenin uživatelů. Zaměstnanci v roce 2009 Miroslava Blažková, Alena Löfl erová, Helena Široká, Ivana Vrzalová, Petra Pechová Mgr. Lenka Hofbauerová Kontakt: Mgr. Lenka Hofbauerová, Nová 690, Luka nad Jihlavou , tel: Charitní pečovatelská služba Nová Říše Statistika roku počet uživatelů: 64 počet poskytnutých úkonů: 5711 přepočtený počet pracovníků: 1,74 rozpočet zařízení: , Kč Zhodnocení roku 2009 Rozvíjeli jsme spolupráci s obecním úřadem, premonstrátským klášterem v obci a kulturním spolkem NOKUS. Z darů poskytnutých především místními podnikateli a občany jsme zakoupili nové auto, které slouží seniorům a nemocným, kteří využívají našich služeb. Všem dárcům tímto děkujeme! Zaměstnanci v roce 2009 Eva Blechová, Marie Krajíčková Kontakt: vedoucí: Marie Krajíčková, U Kláštera 2, Nová Říše , tel:

12 Charitní pečovatelská služba Telč Statistika roku počet uživatelů: 153 počet poskytnutých úkonů: počet hod. poskytnuté péče: 965,5/ časová péče množství vypraného prádla: 513 kg přepočtený počet pracovníků: 6,7 počet dobrovolníků: 1 rozpočet zařízení , Kč Zhodnocení roku 2009 Ambulantní i terénní formou jsme působili v Telči,ambulantní formou ve Středisku osobní hygieny pro uživatele z Dyjice, Zvolenovic, Mysliboře, Volevčic, Mrákotína, Dobré Vody a Částkovic. V průběhu roku byly realizovány: pravidelné činnosti: relaxační cvičení, biblické hodiny oslava Dne matek, masopust, vánoční besídka, setkání obyvatel DPS se zástupci Mě Ú Telč DPS navštívili pracovníci sociálních služeb z Ukrajiny Zaměstnanci v roce 2009 Dagmar Bustová, Helena Novoveská, Věra Pátková, Aleš Pátek, Jarmila Chalupová, Ludmila Janková Kontakt: vedoucí: Irena Pejšová, Špitální 611, Telč , tel: ,

13 Poslání Centrum denních služeb Domovinka Dačice Posláním Charitního denního centra Domovinka je poskytování sociálních a aktivizačních služeb seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním, osobám sociálně znevýhodněným a rodičům s dětmi z Dačic a okolí. Co je náplní naší práce Našim uživatelům pomáháme vést běžný život v jejich přirozeném prostředí. Spolupracujeme se základní školou Dačice, kde poskytujeme osobní asistenci u dětí se zdravotním postižením doprovod dětí do školy a péče o ně během výuky. V Domovince se pravidelně setkávají senioři při kulturně společenských aktivitách. Odpolední a večerní přednášková činnost je určena široké veřejnosti. Služby Domovinky jsou dostupné pro všechny obyvatele Dačic a okolních vesnic. Významnou mírou jsou také využívány návštěvníky nemocnice, kde sídlíme. Pro koho ji děláme senioři, etnické minority, osoby bez přístřeší, osoby sociálně znevýhodněné, neúplné rodiny, děti se zdravotním postižením Zhodnocení roku 2009 Došlo k nárůstu počtu uživatelů v nedobré sociální situaci (bezdomovci, drogově závislí, prostitutky). Naše pracovnice pomáhaly jako osobní asistentky nevyléčitelně nemocné v Domovince. Téma přednášek roku 2009: Liturgický rok přednášející kněz nám přibližoval rok očima církve. Statistika roku uživatelů: 168 dětí ve škole: 13 1,2 pracovníků: 2 DPČ dobrovolníků: 7 rozpočet zařízení: , Kč

14 Mateřské centrum Dačice Poslání Smyslem mateřského centra je především umožnit rodičům s dětmi společně se setkávat, navazovat nové kontakty a realizovat smysluplné aktivity, včetně výchovně vzdělávacích programů Co je náplní naší práce Společné setkávání. Rozvíjení kreativní schopnosti dětí prostřednictvím tvořivých činností. Podnětné prostředí a programy pro děti ze sociálně slabších rodin pomáhají při získání pozitivních návyků a zkušeností. Hlídání dětí po dobu návštěvy rodiče u lékaře, nebo na úřadech. Zhodnocení roku 2009 Našich služeb využívalo 31 maminek a 56 dětí z dotací MPSV rodinná politika jsme dětem zařídili dětský koutek, kde mají mnoho nových pomůcek (žíněnka, houpačka, hudební nástroje, rehabilitační pomůcky a pomůcky pro rozvoj jemné motoriky). Zaměstnanci v roce 2009 Mgr. Elena Hotová, Lenka Holcová, pracovníci na DPP a dobrovolníci Kontakty: vedoucí: Lenka Holcová, Antonínská 85/II, Dačice , tel: Sousedská výpomoc GRANTOVÝ PROGRAM: Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009 Statistika roku pomoc byla poskytnuta 20 osobám závislým na pomoci jiné osoby zprostředkovali jsme 60 spoluprací mezi pomáhajícími a potřebnými rozpočet projektu: , Kč z toho , z Fondu Vysočiny Co je náplní naší práce Společné setkávání. Rozvíjení kreativní schopnosti dětí prostřednictvím tvořivých činností. Podnětné prostředí a programy pro děti ze sociálně slabších rodin pomáhají při získání pozitivních návyků a zkušeností. Hlídání dětí po dobu návštěvy rodiče u lékaře, nebo na úřadech. Lokální koordinátoři v roce 2009 Bc. Zdislava Součková, Irena Pejšová, Marie Krajíčková, Mgr. Lenka Hofbauerová, Pavla Kameníková Kontakty: vedoucí projektu: Marika Krejčí DiS., Oblastní charita Jihlava, Jakubské nám.2, Jihlava tel: ,

15 Poslání Charitní domácí hospicová péče Bárka Jihlava Naším posláním je prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožnit těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých. Co je náplní naší práce profesionální ošetřovatelská péče a zaučení rodiny v ošetřování těžce nemocného člověka pomoc při tišení bolesti a řešení dalších doprovodných příznaků konečných stádií života (ordinuje lékař) péče o správnou výživu a hydrataci nemocného pomoc při úpravě prostředí tak, aby byla možná péče doma zapůjčení ošetřovatelských, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek informování o podmínkách a okolnostech péče o nemocné v konečné fázi života pomoc dalších odborníků: psycholog, sociální pracovník, pečovatelasistent, duchovní podpora rodiny i po úmrtí nemocného konkrétní pomoc v následných problémech spojených s právními úkony a problémy v sociální oblasti Pro koho ji děláme Služba je určená osobám s nevyléčitelným onemocněním a jejich blízkým. Zhodnocení roku 2009 Po celý rok se naši profesionální pracovníci starali o uživatele služby, průběžně se vzdělávali v paliativní péči a tím zkvalitňovali a rozvíjeli službu. v rámci DHP Bárka jsem zřídili poradnu nabírali a zaškolovali jsme nové dobrovolníky proběhlo několik sbírkových akcí na naši podporu: Postní almužna, Muzikobraní akce pořádaná díky aktivitě farníků od sv. Jakuba v Jihlavě (zakoupeny 2 el. lůžka, mechanický vozík a informační brožury pro DHP) Koláč pro Bárku akci podpořili: Ing. Jiří Pekárek, Pavel David, ZUŠ Jihlava, Radio Proglas, ČR Brno, Kraj Vysočina (koupeno 1 el. lůžko pro klienta DHP) velký ohlas měla přednáška Hospice a doprovázení s účastí laické i odborné veřejnosti (cca 80 lidí). za granty děkujeme Výboru dobré vůle a nadaci Divoké Husy Náš velký dík patří P. Mgr. Mikuláši Selvekovi, který se staral o duchovní potřeby našich klientů. Statistika roku Služba pokrývá území okresu Jihlava počet klientů 23 ( v Jihlavě 14, mimo Jihlavu 9) délka péče v průměru 32 dnů, počet hod. péče v prům 2,5 hod. na klienta a den HPP tvořil 2,4 úvazku, ostatní členové týmu pracují na DPP náklady na službu , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Jana Sochorová, Bc. Marie Nosková, Jana Váchová, Vladimíra Paulová,Tereza Karbanová Mgr. Ludmila Novotná, Mgr. Radka Jonášová, Kontakty: vedoucí: Jana Sochorová, Jakubské náměstí 2, Jihlava , tel:

16

17 Charitní ošetřovatelská služba

18 Charitní ošetřovatelská služba Jihlava Poslání Posláním Charitní ošetřovatelské služby je umožnit dlouhodobě nemocným a starým lidem důstojný život ve svém domově, se svojí rodinou a blízkými. Ošetřovatelská služba je indikována ošetřujícím lékařem a hrazena veřejným zdravotním pojištěním. Poskytují ji kvalifi kované zdravotní sestry ve spolupráci s ošetřujícím lékařem, lékaři specialisty a rodinou. Co je náplní naší práce profesionální ošetřovatelské služby, poskytované kvalifi kovanými zdravotními sestrami, které jsou oprávněny k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra spolupráce s ošetřujícími lékaři spolupráce s rodinou uživatele celoživotní profesní vzdělávání zdravotních sester Pro koho ji děláme senioři osoby s dlouhodobými zdravotními problémy rodiny a osoby blízké působíme v celém regionu činnosti Oblastní charity Jihlava Zhodnocení roku 2009 V lednu 2009 nastoupila nová vrchní sestra V průběhu roku se podařilo zajistit 2 nová auta. Služba ve spolupráci s Českou asociací sester pořádala odbornou konferenci na téma Domácí péče a Domácí hospicová péče. Zdravotní sestry se této konference účastnily aktivně. Služba využila možnosti přestěhování do větších prostor v přízemí budovy na Jakubském náměstí v Jihlavě Byl zakoupen nový sterilizátor. Pracovnice se aktivně podílely na pořádání Dne otevřených dveří. Podařilo se doplnit sklad kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Služba navázala úzkou spolupráci s nově vzniklou službou Domácí hospicové péče Bárka. Statistika roku počet uživatelů: 844 počet návštěv: počet výkonů: přepočtený počet pracovníků: 23 počet dobrovolníků: 1 rozpočet služby: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Ladislava Vebrová, Jaroslava Jelínková, Petra Pechová, Lenka Moudrá, Anežka Šafránková, Jana Vušková, Martina Vanková, Monika Koděrová, Jarmila Křížová, Nikola Kumštárová, Božena Pešoutová, Vladimíra Paulová, Martina Dvořáková, Eliška Saláková, Naděžda Chloupková, Monika Brychtová, DiS. Kateřina Adamová, Tereza Karbanová, Bc. Monika Lepšíková, Jana Váchová, Alena Horká, DiS. Marika Krejčí, Dana Mayrová, Monika Pospíchalová, Pavla Dejmková, Jana Kačerová,Alena Hawerlandová Kontakty: vedoucí: Alena Hawerlandová, Jakubské náměstí 2, Jihlava, tel: mobil: ,

19 Zaměstnanci v roce 2009 Ladislava Vebrová, Jaroslava Jelínková, Petra Pechová, Lenka Moudrá, Anežka Šafránková, Jana Vušková, Martina Vanková, Monika Koděrová, Jarmila Křížová, Nikola Kumštárová, Božena Pešoutová, Vladimíra Paulová, Martina Dvořáková, Eliška Saláková, Naděžda Chloupková, Monika Brychtová, DiS. Kateřina Adamová, Tereza Karbanová, Bc. Monika Lepšíková, Jana Váchová, Alena Horká, DiS. Marika Krejčí, Dana Mayrová, Monika Pospíchalová, Pavla Dejmková, Jana Kačerová,Alena Hawerlandová Kontakty: vedoucí: Alena Hawerlandová, Jakubské náměstí 2, Jihlava, tel: mobil: ,

20

21 Programy sociální prevence Centrum primární prevence Vrakbar Centrum u Větrníku kontaktní a poradenské centrum Erko nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Malá řemesla Jihlava sociální rehabilitace Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava

22 Centrum primární prevence Vrakbar Poslání Formou efektivní primární prevence přispívat k pozitivnímu vývoji dětí a mladých lidí, žáků a studentů ze spolupracujících mateřských, základních a středních škol v městě Jihlavě a kraji Vysočina. Co je náplní naší práce připravujeme programy, které se zaměřují na předcházení projevům rizikového chování (užívání návykových látek, šikana, agresivita, rasismus a netolerance, sprejerství, rizikové sexuální chování atd.) s dětmi pracujeme interaktivní formou s využitím metod zážitkové pedagogiky, každé téma je pestrou mozaikou her, technik, výtvarných dílen, hraní rolí, diskuzí a refl exí. vedeme děti k utváření vlastního názoru a k odpovědnosti školám a učitelům nabízíme základní servis ve formě konzultací a poradenství, usilujeme přitom o spolupráci založené na partnerském přístupu Pro koho ji děláme předškoláci z mateřských škol se u nás ocitají v preventivní pohádce Pohádková školička s dětmi na základní školách pracujeme dlouhodobě, v jednotlivých blocích programu se pravidelně setkáváme po celou dobu školní docházky spolupracujeme se školami, se školními metodiky prevence a s třídními učiteli Zhodnocení roku 2009 Usilovali jsme o udržení našeho projektu, který se dostal do fi nančních problémů, byli jsme podpořeni Magistrátem města Jihlavy, MŠMT, grantem fi rmy Johnson a Johnson a obcemi Větrný Jeníkov, Cejle a Polná. Realizovali jsme programy pro mateřské školy a základní školy v plné kapacitě projektu S podporou nadace Arbor Vitae jsme spustili jednoletý pilotní projekt otevřené supervizní skupiny pro učitele Aktivně jsme se zúčastnili konference Primární prevence rizikového chování v Praze s příspěvkem Prevence na 1. st. ZŠ? Jaká, čeho a proč Statistika roku Mateřské školy 28 bloků, 28 hodin, 523 uživatelů 1.st. Základních škol 87 bloků, 150 hodin, 1489 uživatelů 2. st. Základních škol 99 bloků, 368 hodin, 1773 uživatelů Pro učitele 7 bloků, 21 hodin, 20 účastníků, 151 individuálních konzultaci přepočtený počet pracovníků: 2,75 rozpočet zařízení: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Bc. Simona Mertlová, Milan Řezníček, Mgr. Romana Kubů, Mgr. Pavlína Kolářová, Bc. Hana Komárková, Dominika Novotná, Mgr. Andrea Šeredová, dobrovolnice Kontakty: vedoucí: Bc. Simona Mertlová, Sídliště U Pivovaru, Jihlava , tel:

23 Poslání Centrum u Větrníku poradenské a kontaktní centrum Posláním Centra U Větrníku je minimalizace potencionálních rizik a škod, které uživatelům, osobám blízkým a veřejnosti v Kraji Vysočina mohou v důsledku užívání nelegálních, nealkoholových drog nastat. Zařízení poskytuje odborné sociální služby vycházející z individuálních potřeb uživatelů služeb v nízkoprahovém zařízení.. Co je náplní naší práce Sociální a odborné poradenství Práce s klienty v terénu Streeetwork Pomoc v krizi Individuální poradenství pro rodiče a jiné osoby Kontaktní práce Korespondenční práce s uživateli ve výkonu trestu odnětí svobody Telefonické, písemné a internetové poradenství Volnočasové aktivity Besedy/přednášky Pracovní programkeramická dílna Mapování drogové scény v Kraji Vysočina Testování infekčních nemocí Pro koho ji děláme Osoby v různém stupni závislosti na nelegálních nealkoholových drogách a jejich blízcí Osoby, jejichž sociální fungování je ohroženo či narušeno v důsledku užívání léčiv, patologického hráčství či jiné závislosti Zhodnocení roku 2009 Zvýšení atraktivity zařízení pro uživatele služeb Omezení fungování pracovního programu Začínáme provozovat svoji činnost i v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Humpolci a Chotěboři Navýšení počtu poskytnutých besed Snížení počtu pracovníků Oslava 10ti let existence zařízení Poskytli jsme nadprůměrně více služeb Vznik pracovní skupiny terénních programů STEP Ukončení činnosti poradny v Telči Statistika roku počet uživatelů: 262 uživatelů drog, 29 rodičů počet kontaktů: 3443 počet osob na besedách: 1266 přepočtený počet pracovníků: 4,8 počet dobrovolníků: 7 osob rozpočet zařízení: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Mgr. Angela Brtáňová, Lucie Horálková Hillayová, Filip Vláčil, Michal Matula, Monika Štumarová Kontakty: vedoucí: Bc. Jitka Křivohlavá, U Větrníku 17, Jihlava , tel:

24 Erko nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Poslání Podpora při začleňování dětí a mládeže, především z romské etnické menšiny, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, do většinové společnosti... Co je náplní naší práce zajišťujeme podmínky pro společensky přijatelné volnočasové aktivity dětí provádíme pracovně výchovnou činnost s dětmi vytváříme podmínky pro přiměřené vzdělávání provádíme sociálně terapeutické činnosti podporujeme rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností podporujících sociální začlenění osob pomáháme při vyřizování úředních záležitostí pomáháme při upevnění kontaktů s rodinami a blízkým okolím uživatelů služeb Součástí projektu Erko bylo i předškolní Klubíčko pro děti od 3 6ti let a jejich rodiče. Od roku 2010 je samostatnou sociální službou. Pro koho ji děláme projekt Erko se týkal především dětí a mládeže: romské děti a mládež 6 26 let děti a mládež z majority 6 26 let Klubíčko poskytuje službu rodinám s dětmi ve věku 3 6 let. Zhodnocení roku 2009 Každý den byla připravena řada aktivit, kterých se uživatele mohli zúčastnit: Vzdělávací program s doučováním, sport s pátečním fotbalem pro starší hochy, výtvarná a keramická dílna na Erku a Káčku. Počítače jak na školní úlohy, tak i na hraní her. Hudební dílna s varhanami i kytarou, stolní tenis a fotbálek, DVD, video i společenské hry. Výjezdy a výlety, pobyty v Rohozné a v Jizerských horách. Mezi největší akce patřil Den Romů a výstava velkoformátových fotografi í z naší činnosti. Prodávali jsme naše výrobky na trzích. V dopoledních hodinách se realizovalo základní poradenství, terénní práce a navštěvovaly se školy. Podnětná byla i spolupráce se zahraničím Fondem Komensky. Statistika roku denní účast: uživatelů, nejvíce 110 počet kontaktů denně: počet kontaktů za rok: přepočtený počet pracovníků: 6,7 počet dobrovolníků: 20 počet praktikantů: 12 Rozpočet: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Bc. Dana Pečínková, Bc. Marie Nosková, Bc. Adéla Drmotová, Michaela Makáňová DiS Iva Vláčilová DiS., Ingrid Patkáňová, Vladislav Harmšmíd. Kontakty: vedoucí: Vladislav Hamršmíd, Jakubské náměstí 2, Jihlava , tel:

25 Poslání Malá řemesla Jihlava sociální rehabililtace Malá řemesla vzdělávají a podporují nezaměstnanou mládež s nízkou úrovní kvalifi kace a dalšími sociálními handicapy s cílem zvýšit jejich kvalifi kaci, dovednosti a zvýšit jejich možnost uplatnit se na trhu práce. Svou činností usiluje o zvyšování soběstačnosti a samostatnosti mladých osob v nepříznivé situaci a předchází sociálnímu vyloučení. Co je náplní naší práce Malá řemesla jsou příležitostí pro nezaměstnané mladé lidi s nízkou úrovní vzdělání a kvalifi kace. Naším cílem je zvýšit jejich šance na uplatnění na pracovním trhu a zahájit samostatný život. Služba je realizována jako šestiměsiční výchovný, vzdělávací a pracovní program. Ten účastníkům umožňuje nejen získání základních pracovních znalostí a dovedností, ale také motivaci pro vytvoření nebo znovuobnovení pracovních a sociálních návyků, které jsou pro následný samostatný život nezbytné. Pro koho ji děláme nezaměstnaná mládeži ve věku od 16 do 26 let, která nedosáhla na vyšší úroveň vzdělání než základní školu a to z důvodu nejrůznějších sociálních handicapů. Zhodnocení roku 2009 V průběhu roku jsme museli využívat náhradní provizorní prostory, kvůli probíhající rekonstrukci našich stávajících prostor, z toho důvodu jsme mohli nabídnout služby méně uživatelům Zrealizovali jsme tři půlroční programy pro celkem 17 osob Průběh služby ovlivnila dlouhodobá pracovní neschopnost jednoho z členů pracovního týmu Připravili jsme novou koncepci služby od roku 2010 tak, aby byla službu dostupná širší cílové skupině V prosinci jsme se nastěhovali do nově zrekonstruované budovy Statistika roku počet uživatelů: 17 osob počet kontaktů s uživateli služby: 1653 přepočtený počet pracovníků: 3,6 rozpočet zařízení: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Bc. Šárka Laipoldová, Vladimír Mazuch, Rostislav Novotný, Mgr. Jan Tkadleček Kontakty: vedoucí: Bc. Marek Holemář, Mahenova 16, Jihlava , tel:

26 Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava Poslání Pomáhat mladým lidem zlepšit kvalitu jejich života, předcházet vznikajícím sociálním rizikům, pomáhat jim orientovat se v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich aktuálních obtíží.. Co je náplní naší práce pracovníci se řídí principy nízkoprahovosti anonymně, bezplatně, dobrovolně služba je realizována tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a fi nanční bariéry sociální poradenství, informační servis zprostředkování návazné péče nabízíme také sociální práci v terénu Streetwork volnočasové aktivity Nízkoprahový klub s nabídkou specializovaných zájmových dílen, které vznikají na základě aktuální reakce či dlouhodobá přání uživatelů. Uživatel je motivován k aktivní spoluúčasti a participaci na tvorbě a průběhu aktivity (v roce 2009 se dlouhodobě realizovaly tyto dílny: break dance, grafická dílna, osobnostně rozvíjející dílna, zkušebna s nahrávacím studiem, divadelní dílna) Pro koho ji děláme Mladí lidé ve věku let, kteří často zažívají nepříznivé sociální situace, vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče, nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit. Dávají přednost pasivnímu trávení volného času mimo domov. Zhodnocení roku 2009 Tématické měsíce sex, alkohol, agresivita projekt Photovoic vytvoření prostoru pro diskusi nad sociálními otázkami, pomocí fotografi ckého zachycení ve spolupráci s PMS Jihlava se realizoval v pořadí čtvrtý probační program Právo pro každý den 8 účastníků; 12 setkání pobytová akce pro uživatele přespání ve Vrakbaru divadelní představení uživatelů Láska vole rozšíření terénní soc. práce v městě Jihlavě a realizace streetworkeru v obci Telč více lokalit, více hodin v terénu prezentace terenní soc. práce na Konferenci PřesČas aktivní podílení na natáčení dokumentu ČT Čekárna na dospělost vydávání nového měsíčníku pro uživatele našich služeb, který nese název Masakr realizace koncertu Dobré vůle pro popálenou Natálku, ve spolupráci s VOŠ sociální 12 té narozeniny VRAKBARU Statistika roku počet uživatelů: 92 počet uživatelů soc. poradenství: 54 počet kontaktů: 3942 přepočtený počet pracovníků: 4 počet dobrovolníků: 9 rozpočet zařízení: , Kč Zaměstnanci v roce 2009 Simona Havlová, Josef Novotný, Bc. Romana Milfaitová, Petr Göth Kontakty: vedoucí: Simona Havlová, Sídliště U Pivovaru, Jihlava , tel:

27 Popis projektu Mahenka centrum sociálních služeb Mahenka centrum sociálních služeb je investiční projekt, který byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Cílem projektu je prostřednictvím komplexní stavební rekonstrukce objektu Mahenova 16 v Jihlavě vytvořit nové moderní centrum sociálních služeb. Zhodnocení roku 2009 Komplexní stavební rekonstrukce objektu Mahenova 16, Jihlava v rámci ROP JV. Vytvoření nového moderního centra sociálních služeb Mahenka Zřízení a vybavení učeben, tréninkových dílen, šaten, kanceláří a sociálního zázemí pro uživatele služeb i personál poskytující sociální služby Vytvoření prostředí pro uživatele služeb klienty se zdravotním i sociálním znevýhodněním Vytvoření podmínek pro sociální aktivity zvyšování kvalifi kace, vzdělávání, poradenství, motivační a terapeutické aktivity Projekt v číslech Zahájení projektu: Ukončení projektu: Přepočtený počet pracovníků: 0,5 úvazku Počet nově vytvořených pracovních míst: 0,5 Regenerovaná plocha objektu: 1139 m2 Regenerovaná plocha území: 250 m2 Rozpočet projektu: , Kč Podíl dotace z ROP JV: , Kč Vlastní podíl: , Kč (Z toho příspěvek Statutárního města Jihlava , Kč) Vedoucí projektu Vítězslav Schrek, tel: , Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Týden sociálních služeb v Diecézní charitě Brno

Týden sociálních služeb v Diecézní charitě Brno Týden sociálních služeb v Diecézní charitě Brno Charita název akce termín konání místo konání služba Blansko Koláč pro hospic 8.10.2014, 9-16 Rožmitálová ul. Blansko, Masarykovo náměstí Boskovice Hospicová

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CARAVAN ČSL armády 808/43b, Krnov, 794 01 Název a adresa provozovatele: EUROTOPIA Opava o.p.s.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008 Adresa: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU Chmelova 212 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel: 606 613 018, 724 170 796 e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v uplynulém roce se nám podařilo

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více