PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE zaměřené na profesní orientaci osob s hendikepem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE zaměřené na profesní orientaci osob s hendikepem"

Transkript

1 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Výstup projektu č TR1 LEO

2

3 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 1

4 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD 2

5 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE OBSAH PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE... 1 Úvod... 4 Partneři projektu... 5 Obecné cíle projektu DELOA (Španělsko) Stručný popis Metodika Dobrá praxe sdružení Deloa... 9 a) Případ Alison... 9 b) Případ Fanny PRŮMYSLOVÉ SDRUŽENÍ PLOVDIV (Bulharsko) Stručný popis Průmyslového sdružení Plovdiv Dobrá praxe plovdivského sdružení...19 a) Rovné příležitosti na trhu práce: Odborné vedení (mentoring) a zaškolení hendikepovaných a zaměstnavatelů...19 Sonja Tonkova / Ana Djulgerova...23 Angel Dinčev / Kiril Pančev...25 Nikolaj Ivanov / Tsvetelina Atanasova...28 Dimiter Tabakov / Mitko Stamatov...31 b) Virtuální inkubátor pro předběžnou kvalifikaci zdrojových lektorů pro hendikepované SKV Ostrava (Česká republika) Stručný popis Dobrá praxe...40 a) Lucie Jelínková...40 b) Jiří Gronych...42 Obsah 4. Speciální vzdělávací centrum ve městě Tarnowskie Góry (Polsko) Stručný popis Metodika Dobrá praxe SOSW...48 a) Případ Isabely...48 b) Případ Anny STREETWYZE (Velká Británie) Pozadí Dobrá praxe Streetwyze TEHNIC COLEGIUL DE CAI FERATE UNIREA (Rumunsko) Popis školy Metodika Dobrá praxe školy Colegiul Tehnic De Cai Ferate Unirea...75 a) Případ S.B b) Případ S.C ZÁVĚR

6 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD ÚVOD Cílem této publikace je poskytnout ucelené znalosti lidem s hendikepem, tak aby si byli vědomi možností, jak překonávat překážky. Publikace je jedním s výsledků, které vzešly v rámci projektu PROD (Professional Orientation of people with disability Profesní orientace lidí s hendikepem), podporovaného Evropskou unií v Programu Leonardo da Vinci. Projekt trvá od srpna 2011 do července PROD si klade za cíl zvýšit institucionální kapacity veřejných a soukromých organizací, které jsou zodpovědné za profesní orientaci lidí s hendikepem a posílit kompetence odborníků pracujících v těchto organizacích. Cílová skupina lidí s hendikepem zahrnuje studenty ze základních a středních škol a rovněž dospělé, kteří se po ukončení studia potýkají s problémy nezaměstnanosti a potřebují pracovní průpravu. Úvod 4

7 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Partnery projektu jsou organizace, které mají s tématem projektu zkušenosti a dobře se v něm orientují. Zúčastnili se partneři ze šesti zemí Evropské unie. Jsou to organizace pracující s hendikepy z různých úhlů pohledu (vzdělání, trh práce, sport, hudba atd.) ŠPANĚLSKO: Sdružení Deloa (koordinátor projektu) Deloa je místní nezisková rozvojová agentura. Realizuje inovativní projekty v zemědělské oblasti dvanácti měst (822,1 km 2 ) v Galicii. Na tomto území žije lidí. Ve sdružení je zapojeno 65 různých subjektů 13 z veřejného sektoru a 52 ze soukromého sektoru, jako jsou města, odborové svazy, soukromé nadace, sdružení pro hendikepované, podnikatelská sdružení, mládežnické organizace, ženské asociace atd. Většina projektů směřuje k lidem s hendikepem, ženám a mladým lidem. BULHARSKO: Průmyslové sdružení Plovdiv Průmyslové sdružení Plovdiv je dobrovolné nevládní neziskové sdružení podnikatelských subjektů z města a regionu Plovdiv. ČESKÁ REPUBLIKA: SKV Ostrava SKV Ostrava je Sportovní klub vozíčkářů v Ostravě. Členové klubu se zapojují do aktivit sdružení podle svého hendikepu. Klub se je snaží motivovat, aby si vytvořili vztahy uvnitř malé společnosti (sport, vzdělávací akce), a tímto začleněním jim pomáhat k tomu, aby se podíleli na celé společnosti a profitovali z možnosti být součástí jejího fungování. POLSKO: Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy w Tarnowskich Gorach Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy je Speciální vzdělávací centrum ve městě Tarnowskie Gory. Zařízení je určeno dětem a mladým lidem ve věku od 7 do 24 let s lehkým, středním nebo těžkým mentálním postižením. Partneři projektu Velká Británie: Streetwyze komunitní hudební projekt pro mládež Streetwyze znamená vzdělávání prostřednictvím fóra hudebního školícího centra, které nabízí profesní průpravu, ale také neformální studium, osobní rozvoj, příležitosti pro dobrovolníky, pracovní stáže. Nabízíme příležitosti obtížně zastižitelným lidem, sociálně vyloučeným lidem, lidem s nízkou úrovní vzdělání, těm, kteří se chovají protispolečensky, a také lidem s poruchami učení. RUMUNSKO: Tehnic Colegiul de Cai Ferate Unirea Tehnic Colegiul de Cai Ferate Unirea je škola v Pascani, v župě Iasi. Nabízí kurzy pro studenty ze středních škol, vyšších odborných škol, fotbalisty, ragbisty, hráče házené ze Školního sportovního klubu a pro dospělé. 5

8 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD Obecné cíle projektu jsou: Orientovat hendikepované na profesní průpravu a vyřešit překážky v přístupu k odborným školením. Rozvinout perspektivu odpovídající struktuře partnerství na základě řešení problému a šířit dobrou praxi. Přispět ke zlepšení vědomostí pomocí brožur, webu a mediálních nástrojů. Pomoci partnerským institucím rozvinout jejich institucionální kapacitu. Pomoci pracovníkům projektu, žákům a všem, kteří projekt využívají, zlepšit jejich kulturní, lingvistické a profesní schopnosti. Obecné cíle projektu Všechny partnerské instituce analyzovaly svou současnou situaci ve svých zemích a zkoumaly dobrou praxi ve svých organizacích. To, co naleznete zde, je výběrem z dobré praxe ve zúčastněných organizacích. Doufáme, že tyto příklady povzbudí hendikepované a všechny ty, kteří je podporují svou prací v podpůrných organizacích, aby byli schopni dále zdolávat překážky. 6

9 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 1. DELOA (Španělsko) 1. DELOA (Španělsko) 7

10 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD 1. DELOA (Španělsko) 1.1. Stručný popis Deloa je nezisková organizace, kterou tvoří 65 různých sdružení (ženské organizace, sdružení mladých lidí, podnikatelská sdružení, odbory, samosprávné městské obvody, soukromé nadace atd.) V současné době předsedá Deloa nadaci Fundación Paideia (Nadace Paidela), takže oba subjekty úzce spolupracují na mnoha projektech. Jeden z těchto projektů nese název ANTEAR, jedná se o zaměstnavatelský projekt, který realizuje Fundación Paidela, a který pomáhá lidem s hendikepem získat zaměstnání. Deloa spolupracuje s Fundación Paidela na tomto projektu tak, že ve svém akčním rádiu šíří informace o tomto projektu a zprostředkovává kontakt hendikepovaných s týmem Fundación Paidela. 1. DELOA (Španělsko) 8 Cílovou skupinou tohoto projektu jsou lidé s fyzickým nebo mentálním postižením, duševní chorobou a nulovou pracovní zkušeností. Zaměstnavatelský projekt se především zabývá rozvojem takových schopností a dovedností hendikepovaných, které jim pomohou být konkurenceschopní na trhu práce. Snaží se však také těmto lidem pomoci zvýšit sebevědomí, být nezávislí a schopni přizpůsobit se změnám. Program trvá 2 5 měsíců, v závislosti na konkrétním případě, ale podpora týmu z Fundación Paidela pokračuje i poté, co konkrétní člověk najde práci, a nabízí neustálý kontakt s rodinou a také s firmou Metodika V zásadě se postup odvíjí v následujících krocích, i když každý případ je jedinečný a metodika se tomu musí přizpůsobit: 1) Osobní pohovor (k definování dovedností, schopností,...) 2) Vyhodnocení osobního zázemí a osobních schopností (vyhodnocuje tým psychologů, odborníků na pedagogiku, pedagogů, sociálních pracovníků ) 3) Průprava k naučení se pracovním návykům (vzhled, hygiena, přesnost, jak oslovit klienty, týmová práce atd.) 4) Průprava k vykonávání práce na konkrétním pracovním místě (učí se, jak vykonávat úkoly na konkrétním pracovním místě) 5) Pomoc při hledání pracovního místa (úzká spolupráce s mnoha společnostmi v A Coruña) 6) Postupné zapracování (s dohledem) 7) Pracovní smlouva 8) Trvalý monitoring Tato metodologie, založená na jedinečném přístupu ke každému konkrétnímu případu, se osvědčila jako velice účinný způsob, jak pomoci hendikepovaným vstoupit na trh prá-

11 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ce, protože poskytuje praktickou průpravu pro vykonávání konkrétních úkolů (nedostávají mnoho informací, pouze základní informace vyžadované k vykonávání jejich úkolů) a také protože nadace má blízký vztah s podnikatelskou sférou Dobrá praxe sdružení Deloa Za posledních 16 let profitovalo ze zaměstnavatelského projektu mnoho hendikepovaných, kterým se dostalo průpravy a pomoci k získání pracovního místa. Většina příběhů je šťastných, i když každý případ je odlišný. Jako příklad jsme vybrali dva skutečné případy, jména byla změněna. Některá slova jsme dali do uvozovek, protože to jsou skutečná slova lidí, kteří se podíleli na programu; myslíme si, že to nám pomůže pochopit jejich pocity během celého postupu. Toto jsou skutečné úspěšné příběhy ze zaměstnavatelského projektu Padeiy. Skutečná jména byla zatajena, takže je budeme uvádět jako Alison a Fanny. a) Případ Alison SOUČASNÁ SITUACE Alison je čtyřicetiletá žena s hendikepem. Obdržela španělské potvrzení o 39% invaliditě (omezená mentální schopnost a lumbální skolióza). V současné době žije se svými rodiči a tříletým dítětem a již pět let pracuje v sociálně-ekonomické firmě napojené na Nadaci Paideia. Její matka má 71 let a je v domácnosti, otec má 77 let, trpí několika degenerativními neurologickými obtížemi (kvůli těmto problémům potřebuje často jezdit do nemocnice). První krok: žádost Alison kontaktovala Fundación Paideia v listopadu roku 2006 a požádala o práci. O zaměstnavatelském projektu Nadace Paideia se dozvěděla prostřednictvím Ministerstva sociálních služeb, kde žádala o potvrzení o invaliditě. Když předkládala žádost, doprovázela ji matka a jedna ze sester. Až do té doby Alison pracovala na černém trhu jako domácí dělnice a hledala způsob, jak by vylepšila své pracovní podmínky. 1. DELOA (Španělsko) Druhý krok: vyhodnocení Proběhlo několik pohovorů kvůli vyhodnocení. Během pohovorů se Alison projevila jako velmi extrovertní, komunikativní a usmívající se osoba. Hodnotící tým došel k závěru, že mluví logicky a je si vědoma svých omezení: Zapomínám na věci. Dobře nevím, jak mám organizovat sama sebe. Mám problémy s penězi. [Alisonina slova vyjadřující její pocity:] 9

12 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD Hodnotící tým rovněž zdůraznil, že bez ohledu na její postižení pracovala po dlouhou dobu v oboru úklidových a stravovacích služeb (i když to bylo na černém trhu). V té době Alison žila se svými rodiči v A Coruña, měla dvě sestry, které již u rodičů nežily (jedna žila v Malaze na jihu Španělska, druhá ve městě A Coruña). Její matka projekt velmi dobře pochopila a stala se pro dceru velkou oporou (velmi věřila v dceřiny pracovní schopnosti). Velmi dceru podporovala. Při pohovorech tým zjistil, že sestra, která žije ve městě A Coruña, hraje velmi důležitou úlohu při všech rozhodnutích, která se v rodině přijmou. Zajímavou informací o rodině byla skutečnost, že otec měl trvalé zdravotní potíže a velmi často chodil k lékaři, či byl dokonce hospitalizován. 1. DELOA (Španělsko) 10 Třetí krok: zaměstnání Hned po ukončení dvouměsíční průpravy s velmi kladným hodnocením byla v dubnu 2007 zaměstnána v oddělení úklidu v sociálně-ekonomické firmě napojené na Nadaci Paideia. Čtvrtý krok: pokračující monitoring Právní rady V roce 2008 Alison požádala o právní poradenství pro svou matku. Právní oddělení jí poskytlo radu ve vztahu k řízení o prohlášení jejího otce závislou osobou (byla u něj diagnostikována senilní demence a prezentováno pokročilé kognitivní zhoršení). Osobní rady & podpora Někdy v té době (2008) informovala tým Nadace Paideia její sestra, že Alison je v pokročilém stádiu těhotenství. Těhotenství Alison bylo zjištěno při běžné lékařské prohlídce. Alison prohlásila, že si těhotenství nebyla vědoma, ale vyjádřila svou radost z nastalé situace a přála si vychovávat své dítě sama, s podporou matky a sestry: ( ) vím, kdo je otcem, ( ) on neví, nestará se, dítě je moje. Deset dní poté, co těhotenství bylo zjištěno, se jí císařským řezem narodilo dítě. Miminko s nízkou porodní váhou muselo pobýt v inkubátoru, avšak pouze krátkou dobu. Po mateřské dovolené se Alison vrátila ke své práci. Její pracovní výkony byly dobré, měla však opakované absence v práci kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu otce a její nové osobní úloze matky samoživitelky. Tým Nadace Paideia nabídl Alison v dubnu 2010 zprostředkování práce a ona začala pracovat ve firmě, nabízející práci na běžném trhu práce, jako pracovník na benzínové čerpací stanici. Vzhledem k umístění čerpací stanice, pracovní době a pracovním podmínkám došel tým k názoru, že by to pro ni mohla být příležitost. Alison a její rodina souhlasily, takže začala pracovat na čerpací stanici.

13 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Po dvou měsících práce na čerpací stanici dospěl tým Nadace Paideia k závěru, že Alison nemůže splnit požadavky firmy, zejména ve špičkách. Z tohoto důvodu Alison čerpací stanici opustila a byla opět zaměstnána v sociálně-ekonomické firmě, jak s ní bylo před tím dohodnuto. Jakmile se vrátila do práce v sociálně-ekonomické firmě, událo se v životě Alison několik věcí, které na ni měly negativní dopad, jak osobně, tak i profesně. Mnoho se jich stalo během krátké doby: Zdraví jejího otce se dále zhoršovalo až do bodu, kdy nebyl schopen poznat členy své rodiny. Otec měl rovněž fyzické problémy a potřeboval nepřetržitou pomoc (dokonce byl často hospitalizován) V tutéž dobu syn Alison navštěvoval veřejnou školku a začaly problémy s jeho chováním. Alison byla situací velmi znepokojena: Nemohu ho zvládnout ( ), neposlouchá mne. Bije a kouše děti ve školce a rodiče si na to stěžují. Nevěnuje pozornost tomu, co říkám. Pokud mu vyhubuji, začne tlouct do zdi, nevím, co mám dělat. Učitelé mi říkají, abych s ním zašla k psychologovi, tak poprosím o termín, abych věděla, jestli je v pořádku Pokud se týká jejího pracovního výkonu v tomto těžkém životním období, měla pár konfliktů, protože neplnila své povinnosti ve firmě. Její šéf na problém poukazoval a poznamenal, že Alison musí změnit svůj přístup. Alison informovala tým Nadace Paideia, že navštívila psychiatra, který jí předepsal léky proti úzkost (trpěla úzkostnými stavy vzhledem k obtížné situaci, kterou v životě zažívala). 1. DELOA (Španělsko) 11

14 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD Říkala, že se cítí lépe, ale celá situace ji přemohla. Poté se tým rozhodl, že pokud jí nabídne práci na částečný úvazek, mohlo by to pomoci vyvážit její profesní a osobní život (péče o otce a syna). Alison dostala termín schůzky, aby si promluvila o možnosti získat práci na částečný úvazek. Její matka ji sice nemohla doprovázet, ale šla s ní sestra. Sestra byla zcela proti návrhu, protože by to znamenalo snížení platu. Tým souhlasil s tím, že dá Alison nějaký čas na rozmyšlenou, než se s konečnou platností rozhodne. Dva dny nato přišla do kanceláře sestra Alison s informací, že její sestra je v nemocnici po pokusu o sebevraždu. Předávkovala se léky. Lékařská zpráva upozornila na to, že se pokusila vzít si život, protože si myslela, že je [cítila se] ( ) k ničemu, neschopná starat se o syna a pracovat. 1. DELOA (Španělsko) V době, kdy byla Alison na nemocenské, s ní tým vedl několik pohovorů, aby zkontroloval její situaci a monitoroval její vývoj. Informovala tým, že velké starosti jí způsobila její sestra, která se snažila jí syna odebrat (její sestra požádala o opatrovnictví svého synovce). Tato situace Alison velmi zneklidnila a požádala tým o radu: ( ) řekla, že musím podepsat nějaké papíry, ale nechápu, co to znamená ( ) je to mé dítě, ne její. Připustila, že dítě se chovalo lépe, když bylo u sestry, ale nechtěla, aby tato situace byla trvalá (dítě přechodně žilo u tety, protože zdravotní stav dědečka se zhoršil). Tým informoval Alison, že ponechání dítěte u tety by bylo nejlepším přechodným řešením, ale tato situace by neměla být trvalá. Byl stanoven termín rozhovoru s matkou Alison, aby tým získal více informací o stavu rodiny. Matka Alison byla názoru, že dcera by byla schopna s její podporou ( a případně s podporou sestry) syna vychovat: [Matka Alison vyjadřuje své pocity:] Vychovala jsem 3 děti a udělala jsem to dobře, takže umím pomoci své dceři vychovat jejího syna. Byla velmi nešťastná z rozhodnutí dcery požádat o opatrovnictví syna Alison. Kromě toho byla ve veliké nejistotě, protože dcera vyhrožovala, že přestane A pomáhat, pokud nebudou s převzetím syna do opatrovnictví souhlasit: Budeme od ní [druhé dcery] potřebovat pomoc při výchově dítěte, zejména až bude ve škole, a ona nám s tím může pomoct, pokud bude chtít. 12 Tým Nadace Paideia o této záležitosti hodně diskutoval. Na jedné straně tým byl názoru, že Alison je schopna: udržet si práci, pečovat o svého otce a být za něj zodpovědná, žít nezávisle (s několika psychickými omezeními) starat se o svého syna (s matčinou pomocí)

15 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Na druhé straně si tým uvědomil, že: dítě mělo problémy s chováním, protože nemělo vymezené hranice, chování dítěte je lepší, pokud je u tety, a dělá kladné pokroky. Tým pak hovořil s psychologem Alison, který zdůraznil, že Alison byla pod velkým tlakem firmy, aby jí byl snížen počet pracovních hodin. Psycholog rovněž objasnil, že sestra Alison je dokonale schopna starat se o syna Alison a že má dobré úmysly to udělat (nebylo jejím záměrem odebrat syna sestře). Tým se pokusil o setkání se sestrou Alison, ale to nebylo možné. Jakmile tým Nadace Paideia dospěl do tohoto bodu, byl trochu na rozpacích a snažil se rozhodnout, co by bylo nejlepší pro Alison a jejího syna: JAKÉ BYLY HRANICE MEZI PRÁVY ALISON A PRÁVY JEJÍHO SYNA? BYLA A SKUTEČNĚ SCHOPNA SE O SYNA S MATČINOU POMOCÍ POSTARAT? KTERÁ MOŽNOST JE PRO BLAHO SYNA NEJLEPŠÍ? Pátý krok: nová intervence Tým informoval Alison, že není vůbec povinna podepsat jakýkoliv dokument, o který ji její sestra nebo kdokoliv jiný požádá. Kromě toho jí byla nabídnuta právní rada v případě, že ji někdo požádá o podpis nějakého dokument. Tým rovněž uvážil, že NEBYLO NUTNÉ, ABY A PŘEDÁVALA ZÁKONNÉ OPATROVNICTVÍ SVÉHO SYNA, ideálním scénářem by bylo zachovat stávající situaci, to je, aby SYN ALISON ŽIL U TETY, ALE MATKA JEJ DENNĚ NAVŠTĚVOVALA 1. DELOA (Španělsko) Alison bylo doporučeno, aby šla s matkou na pohovor se sociálním pracovníkem a tam vyjádřila svou obavu z předání zákonného opatrovnictví syna. Po tomto pohovoru sociální pracovník rozhodl, že Alison je dokonale schopna s matčinou pomocí o svého syna pečovat. Šestý krok: řešení Bylo dohodnuto, že Alison bude dočasně snížen počet pracovních hodin. Byla přeřazena do úklidového oddělení stejné sociálně-ekonomické firmy, ale v jiných kancelářích, aby mohla začít znovu. Jakmile se Alison přesvědčila, že nemusí předávat zákonné opatrovnictví svého dítěte, byla velmi spokojena. Proběhlo také jednání se sestrou Alison, aby přijala kompromis a dále pomáhala sestře s výchovou jejího dítěte. Tři měsíce po dosažení této dohody tým zkontroloval situaci v rodině a nenašel žádnou změnu. Pokud se týká pracovního výkonu Alison, příslušná firma potvrdila, že pracuje normálně. 13

16 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD b) Případ Fanny STÁVAJÍCÍ SITUACE Fanny je pětadvacetiletá Argentinka, která se narodila v Německu. Je nejmladší ze sedmi bratrů a sester. Má španělské potvrzení 33% invalidity (permanentní levostranná hemiparéza). Hemiparéza je oslabení jedné části těla. Jedná se o částečné ochrnutí ruky a nohy na jedné straně těla. Pacient tedy může postiženou stranou těla pohybovat, ale s omezenou sílou svalů. 1. DELOA (Španělsko) První krok: žádost Fanny kontaktovala Nadaci Paideia v listopadu Měla zájem o pomoc při hledání práce. V té době bydlela se setrou (rodinou setry) v Bertamiráns. Přijela z Buenos Aires (Argentina) a po nějakou dobu žila v Barceloně, kde žije její další sestra. Pak se rozhodla získat ve Španělsku práci. Fanny velmi dychtila po tom, aby našla práci a mohla žít samostatně. Chtěla dokázat sobě i své rodině, že je toho schopna. [Slova Fanny:] Kromě svého postižení jsem nejmladším dítětem v rodině ( ), a vždy jsem měla až příliš velikou protekci, ( ) chci ukázat, že umím žít sama. Druhý krok: vyhodnocení Po analýze postižení Fanny dospěl tým k závěru, že nemá kognitivní problémy, ale má potíže s motorickými funkcemi a mobilitou. Tým rovněž zdůraznil, že její postižení významně nezasáhlo její schopnost učení. ( ) ve škole si ze mne děcka dělala legraci,, ( ) jak šel čas, bylo to stále méně důležité. Technický tým podtrhnul elán Fanny, její pozitivní energii, jíž čelila své situaci. Je přesvědčena o tom, že její postižení není překážkou pro její vitalitu. Její osobní obraz je příjemný, věnuje pozornost osobní hygieně a vzhledu. Je veselá a extrovertní. Tým nabídl Fanny právní rady, jak dokumenty vztahující se k jejímu postižení uvést do souladu se zákonem (měla již nějaké dokumenty, ale ty byly argentinské a ve Španělsku neměly právní hodnotu). Její zbývající dokumentace ji opravňovala pracovat a žít v zemích Evropské unie, protože se narodila v Německu. Tým uvážil, že Fanny by mohla pracovat ve firmě působící na běžném trhu práce, ale s nutnou počáteční průpravou. 14 Třetí krok: pracovní stáž Fanny zahájila stáž v telefonní ústředně na universitě v A Coruña. Protože universita v A Coruña je veřejnou školou, nebylo možné přímé zaměstnání, což byl důvod pro volbu modelu stáže.

17 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Souhlasila s tím, že bude pracovat jaké stážistka v A Coruña dva měsíce, i když musela každý den dojíždět 140 km (70 km jedna cesta) a byla si vědoma toho, že ji universita po stáži nebude moci zaměstnat. ( ) nevadí mi to, [že ji nebudou moci zaměstnat], ( ), chci to dělat, ( ) chci, abyste věděli, že jsem schopna to dělat, a především chci něco začít dělat. Během dvouměsíční stáže byla stále sledována. Když stáž skončila, hodnocení jejího pracovního výkonu bylo velmi pozitivní. Ukázalo se, že komunikační schopnosti Fanny jsou dostačující k tomu, aby řešila telefonické dotazy, a vytvořila si dobré pracovní vztahy se svými kolegy. Dokázala, že je schopna se rychle učit novým úkolům a v první řadě byla velmi motivována pracovat. Čtvrtý krok: průběžná podpora (hledání místa) Po této kladné zkušenosti začal tým hledat pro Fanny skutečné zaměstnání. V té chvíli se objevil problém sestra Fanny, která pracovala jako architektka, odešla z místa na zdejším letišti, protože dostala velmi zajímavou nabídku práce z Německa. Problém spočíval v tom, že Fanny u sestry bydlela. [její sestra] ( ) má nabídku práce v Německu ( ) rodina určitě odejde, ale zatím nevím, kdy ( ) ráda bych zůstala tady. Když Fanny vyjádřila své přání zůstat ve Španělsku, tým se rozhodl, že pro ni musí naléhavě najít stabilní práci. Ačkoliv 95% firem, které participují na zaměstnavatelském projektu, se nachází v A Coruña a okolí, tým začal pracovat ve firmách, které měly kanceláře v Santiago de Compostela a okolí (vesnice, v níž Fanny žila, byla 10 km od Santiago de Compostela). Tým kontaktoval nadnárodní textilní firmu, která jí nabídla možnost stáže ve firemním obchodě. Jejím úkolem bylo udržovat pořádek v obchodě a rovněž doplňovat zboží. 1. DELOA (Španělsko) 15

18 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD První návrh zněl na práci o víkendech, ale nakonec jí byla nabídnuta práce na částečný úvazek. 1. DELOA (Španělsko) 16 Pátý krok: zaměstnání Po krátkém období stáže bylo hodnocení pracovního výkonu Fanny opět velmi kladné, takže v dubnu 2012 podepsala smlouvu na dobu neurčitou. Její postižení nemá na úkoly žádný vliv a její extrovertně a pozitivně laděná povaha jí umožnila okamžitě ve firmě zapadnout. Má vynikající pracovní vztah se svým vedoucím, který na ni spoléhá také v případě nových úkolů. Pár měsíců poté, co tady začala pracovat, byly její úkoly rozšířeny o aranžování zboží v obchodě, takže smlouva se změnila z částečného úvazku na plný úvazek. Její vedoucí jsou s její prací velmi spokojeni. ( ) jsem velmi šťastná ( ) nikdy jsem si nemyslela, že bych byla schopna dosáhnout tolika věcí ( ) ( ) v práci se mi vede velmi dobře, mám stále více úkolů a je mi svěřováno více zodpovědnosti ( ) ( ) nyní hodlají změnit mou pracovní dobu ( ) budu pracovat každý den odpoledne ( ) ( ) vydělávám asi 600 za měsíc ( ), jsem nyní schopna žít sama ( ), sestra mi pomohla najít byt ( ), je malý, takže platím pouze 280, ale mám dvě ložnice, takže mohu pozvat na návštěvu maminku ( ) ( ), už jsem si našetřila nějaké peníze, abych mohla jet na dovolenou do Argentiny ( ), ale chci zůstat ve Španělsku a pokračovat tak, jak to je teď ( ) jsem velmi hrdá ( ) firma se o mne stará velmi dobře ( ) ( ) do práce jezdím autobusem, někdy autem, když mě do práce vezme kolega, který bydlí ve stejné vesnici ( ) ( ) našla jsem si přátelé, s nimiž někdy zajdeme společně ven. Když budu upřímná, jsem se svým životem velmi spokojená.

19 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 2. PRŮMYSLOVÉ SDRUŽENÍ PLOVDIV (Bulharsko) 2. PRŮMYSLOVÉ SDRUŽENÍ PLOVDIV (Bulharsko) 17

20 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD 2. PRŮMYSLOVÉ SDRUŽENÍ PLOVDIV (Bulharsko) 2.1. Stručný popis Průmyslového sdružení Plovdiv 2. PRŮMYSLOVÉ SDRUŽENÍ PLOVDIV (Bulharsko) Průmyslové sdružení Plovdiv je dobrovolné nevládní neziskové sdružení podnikatelských subjektů z města a regionu Plovdiv. Bylo založeno v roce 1981 a sdružuje a zastupuje zájmy více než 360 společností z regionu. Členy Průmyslového sdružení Plovdiv jsou fyzické i právnické osoby s podnikatelskými aktivitami. Hlavní cíle jsou: propojit a integrovat zájmy a podpořit rozvoj výrobních, komerčních a podnikatelských služeb pro průmysl; ovlivnit rozvoj společnosti a hájit práva průmyslových subjektů; podporovat společnosti, podnikatele a nezaměstnané a znevýhodněné osoby; podporovat společnosti v navazování kontaktů se zahraničními firmami a dalšími zaměstnavateli; chránit průmyslové zájmy Bulharska doma i v zahraničí; účastnit se národních i mezinárodních programů a projektů, které jsou součástí různých programů EU; Průmyslové sdružení Plovdiv je aktivním členem Bulharské průmyslové asociace Svazu bulharských podnikatelů (BIA) a Plovdivské regionální rozvojové agentury se Střediskem pro podporu podnikání malých a středních podniků (dále SME) (RDA s BSC pro SME). S druhou jmenovanou organizací dokončilo několik projektů týkajících se hendikepovaných lidí Rovné příležitosti na trhu práce: Odborné vedení a zaškolení hendikepovaných a zaměstnavatelů; Virtuální inkubátor pro předběžný výběr lektorů pro hendikepované. Regionální rozvojová agentura se Střediskem pro podporu podnikání pro malé a střední podniky Plovdiv je tichým partnerem projektu PROD. Obě organizaci působí v oblasti: Interakce mezi organizacemi a strukturami podporujícími regionální rozvoj, podnikání a malé a střední podniky; Služby a podpora obcím a regionálnímu rozvoji; Konzultace ke všem aspektům nastartování, rozvoje a rozšíření vlastního podnikání; řízení společnosti a lidské zdroje; marketingové analýzy a průzkumy; identifikace nových trhů pro místní výrobky a služby; vyhledávání zahraničních partnerů pro SME; zajištění poradců pro otázky právní, patentové, daňové, finanční, účetní, investiční a úvěrové, normy, zboží, trhy, partnery apod. Školení organizuje a realizuje školení na téma Nastartuj svůj vlastní business ; kurzy a semináře pro podnikatele a manažery SME s cílem zlepšit jejich manažerské schopnosti a kvalifikaci; školení personálu SME; průprava nezaměstnaných; průprava v e-businessu v oblasti turistiky; atd. Organizování konferencí, seminářů, výstav, obchodních přehlídek a propagace firem; Integrace marginálních skupin. 18

21 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 2.2. Dobrá praxe plovdivského sdružení a) Rovné příležitosti na trhu práce: Odborné vedení (mentoring) a zaškolení hendikepovaných a zaměstnavatelů Projekt byl financován z programu Leonardo da Vinci pilotní projekt. Partneři: Sdružení Marie Curie v Plovdivu, RDA s BSC pro SME Plovdiv, Plovdivská univerzita, Univerzita v Coventry Velká Británie, Egejská univerzita a Oborové sdružení Rhodos, Řecko. CÍLE: Usnadnit adaptaci mladých lidí do 28 let se středním odborným a univerzitním vzděláním v malých a středních podnicích Analýza problémů lidí s hendikepem a zaměstnavatelů Informace o nejlepších zkušenostech ve třech státech sdružování lidí s hendikepem a zaměstnavatelů do odpovídajících skupin příprava instruktážního materiálu pro zaměstnavatele příprava instruktážního materiálu pro hendikepované distribuce materiálů mezi hendikepované a zaměstnavatele testování materiálů vytvoření sítě zaměstnavatelů s přátelským přístupem k hendikepovaným lidem zajištění několika měsíců trvající praxe pro hendikepované lidi v podnicích zaměstnavatelů mentoring v podnicích Vyvinuli jsme program mentoringu a metodiku pro hendikepované osoby: čím by měl být mentoring při práci s hendikepovanými; charakteristiky, role, potřebné znalosti a dovednosti mentorů; Mentoring je vyvíjející se partnerství, v němž se jedna osoba dělí o znalosti, dovednosti, informace a názory, aby podpořila osobní a profesní růst někoho jiného. My všichni potřebuje vhled, který je mimo náš běžný život a zkušenost. Sílou mentoringu je, že vytváří jedinečnou příležitost ke spolupráci, dosažení cíle a řešení problémů. Mentoring je zcela a vždy dobrovolný. 2. PRŮMYSLOVÉ SDRUŽENÍ PLOVDIV (Bulharsko) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY: je zaměřen na znevýhodněné skupiny; rovné partnerství obě strany jsou otevřeny úspěšnému vztahu a vytvoření a udržení pozitivní atmosféry během trvání partnerství; 19

22 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD 2. PRŮMYSLOVÉ SDRUŽENÍ PLOVDIV (Bulharsko) partnerství se vzájemným výchovným vlivem účastníci se navzájem poznávají a v rámci možností se sobě přizpůsobují; je omezen časem záměr by měl odpovídat pevně stanovenému účelu v čase. Je možné, že partnerství přeroste od přátelství; stanovit reálné cíle aby účinek nebyl zklamáním nebo kontraproduktivní jednoduše proto, že byly stanoveny nedosažitelné cíle; důvěryhodnost ať již je partnerství v projektu naplněno nebo ne, snaž se být diskrétní a nevyjadřuj se před svým mentorem / žákem k jiným lidem dohoda i když mentor a žák dali ústní souhlas s účastí v programu odborného vedení, je nutné sepsat písemnou dohodu; Mentor usnadňuje osobní a profesní růst jednotlivce tím, že se s ním podělí o znalosti a názory, které získal v průběhu let. Mnozí definují mentora jako učitele, který uděluje úkoly a kontroluje výkon, ale mentor je více než učitel. Mentor usnadňuje osobní a profesní růst jednotlivce tím, že se s ním podělí o znalosti a názory, které získal v průběhu let. Typickým rysem úspěšného mentora je právě přání podělit se o tyto životní zkušenosti. Hlavní rysy: pátrání po možnostech profesní dráhy stanovení a dosažení cílů studium různých způsobů života rozvoj společenských a profesních kontaktů určení zdrojů rozvoj mezilidských dovedností rozvoj strategií pro řešení problémů učení ze zkušenosti příprava na práci Úspěšný mentor je rovněž charakterizován jako: 20 Nápomocný: Mentor je tím, kdo podporuje potřeby a aspirace žáka. Tento přístup plný podpory je rozhodující pro úspěšný rozvoj žáka. Mentor musí povzbudit žáka, aby přijal výzvy a překonal nesnáze. Trpělivý: Mentor je trpělivý a ochotný trávit čas tím, že přebírá zodpovědnost za mentoring. Mentor poskytuje dostatečný čas na to, aby se mohli se žákem vzájemně ovlivňovat. Časové požadavky definuje jak mentor, tak žák.

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Příklad dobré praxe XIII

Příklad dobré praxe XIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Michal Jelínek

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o.

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. Představení KC CO VÁS ČEKÁ? Představení Projektu PM 250+ Vyhodnocení projektu PM 250+ Zkušenost LZ v projektu

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB Lekce 4: Mediace a informace Školicí modul vytvořený v rámci projektu KEYROMA: Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních dovedností

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Stručná charakteristika Poslání projektu

Stručná charakteristika Poslání projektu Stručná charakteristika V průběhu projektu budeme poskytovat rodičům a blízkým osobám informace z oblasti psychologie, psychiatrie, speciální pedagogiky, práva a sociální problematiky, které jsou nezbytné

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010

Národní cena kariérového poradenství 2010 Národní cena kariérového poradenství 2010 2. ročník soutěže NCKP 17 příspěvků Poradenské instituce + zaměstnavatelé poskytující kariérové poradenství na pracovišti Ocenění vítězům Studijní pobyt do institucí

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více