PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE zaměřené na profesní orientaci osob s hendikepem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE zaměřené na profesní orientaci osob s hendikepem"

Transkript

1 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Výstup projektu č TR1 LEO

2

3 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 1

4 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD 2

5 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE OBSAH PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE... 1 Úvod... 4 Partneři projektu... 5 Obecné cíle projektu DELOA (Španělsko) Stručný popis Metodika Dobrá praxe sdružení Deloa... 9 a) Případ Alison... 9 b) Případ Fanny PRŮMYSLOVÉ SDRUŽENÍ PLOVDIV (Bulharsko) Stručný popis Průmyslového sdružení Plovdiv Dobrá praxe plovdivského sdružení...19 a) Rovné příležitosti na trhu práce: Odborné vedení (mentoring) a zaškolení hendikepovaných a zaměstnavatelů...19 Sonja Tonkova / Ana Djulgerova...23 Angel Dinčev / Kiril Pančev...25 Nikolaj Ivanov / Tsvetelina Atanasova...28 Dimiter Tabakov / Mitko Stamatov...31 b) Virtuální inkubátor pro předběžnou kvalifikaci zdrojových lektorů pro hendikepované SKV Ostrava (Česká republika) Stručný popis Dobrá praxe...40 a) Lucie Jelínková...40 b) Jiří Gronych...42 Obsah 4. Speciální vzdělávací centrum ve městě Tarnowskie Góry (Polsko) Stručný popis Metodika Dobrá praxe SOSW...48 a) Případ Isabely...48 b) Případ Anny STREETWYZE (Velká Británie) Pozadí Dobrá praxe Streetwyze TEHNIC COLEGIUL DE CAI FERATE UNIREA (Rumunsko) Popis školy Metodika Dobrá praxe školy Colegiul Tehnic De Cai Ferate Unirea...75 a) Případ S.B b) Případ S.C ZÁVĚR

6 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD ÚVOD Cílem této publikace je poskytnout ucelené znalosti lidem s hendikepem, tak aby si byli vědomi možností, jak překonávat překážky. Publikace je jedním s výsledků, které vzešly v rámci projektu PROD (Professional Orientation of people with disability Profesní orientace lidí s hendikepem), podporovaného Evropskou unií v Programu Leonardo da Vinci. Projekt trvá od srpna 2011 do července PROD si klade za cíl zvýšit institucionální kapacity veřejných a soukromých organizací, které jsou zodpovědné za profesní orientaci lidí s hendikepem a posílit kompetence odborníků pracujících v těchto organizacích. Cílová skupina lidí s hendikepem zahrnuje studenty ze základních a středních škol a rovněž dospělé, kteří se po ukončení studia potýkají s problémy nezaměstnanosti a potřebují pracovní průpravu. Úvod 4

7 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Partnery projektu jsou organizace, které mají s tématem projektu zkušenosti a dobře se v něm orientují. Zúčastnili se partneři ze šesti zemí Evropské unie. Jsou to organizace pracující s hendikepy z různých úhlů pohledu (vzdělání, trh práce, sport, hudba atd.) ŠPANĚLSKO: Sdružení Deloa (koordinátor projektu) Deloa je místní nezisková rozvojová agentura. Realizuje inovativní projekty v zemědělské oblasti dvanácti měst (822,1 km 2 ) v Galicii. Na tomto území žije lidí. Ve sdružení je zapojeno 65 různých subjektů 13 z veřejného sektoru a 52 ze soukromého sektoru, jako jsou města, odborové svazy, soukromé nadace, sdružení pro hendikepované, podnikatelská sdružení, mládežnické organizace, ženské asociace atd. Většina projektů směřuje k lidem s hendikepem, ženám a mladým lidem. BULHARSKO: Průmyslové sdružení Plovdiv Průmyslové sdružení Plovdiv je dobrovolné nevládní neziskové sdružení podnikatelských subjektů z města a regionu Plovdiv. ČESKÁ REPUBLIKA: SKV Ostrava SKV Ostrava je Sportovní klub vozíčkářů v Ostravě. Členové klubu se zapojují do aktivit sdružení podle svého hendikepu. Klub se je snaží motivovat, aby si vytvořili vztahy uvnitř malé společnosti (sport, vzdělávací akce), a tímto začleněním jim pomáhat k tomu, aby se podíleli na celé společnosti a profitovali z možnosti být součástí jejího fungování. POLSKO: Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy w Tarnowskich Gorach Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy je Speciální vzdělávací centrum ve městě Tarnowskie Gory. Zařízení je určeno dětem a mladým lidem ve věku od 7 do 24 let s lehkým, středním nebo těžkým mentálním postižením. Partneři projektu Velká Británie: Streetwyze komunitní hudební projekt pro mládež Streetwyze znamená vzdělávání prostřednictvím fóra hudebního školícího centra, které nabízí profesní průpravu, ale také neformální studium, osobní rozvoj, příležitosti pro dobrovolníky, pracovní stáže. Nabízíme příležitosti obtížně zastižitelným lidem, sociálně vyloučeným lidem, lidem s nízkou úrovní vzdělání, těm, kteří se chovají protispolečensky, a také lidem s poruchami učení. RUMUNSKO: Tehnic Colegiul de Cai Ferate Unirea Tehnic Colegiul de Cai Ferate Unirea je škola v Pascani, v župě Iasi. Nabízí kurzy pro studenty ze středních škol, vyšších odborných škol, fotbalisty, ragbisty, hráče házené ze Školního sportovního klubu a pro dospělé. 5

8 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD Obecné cíle projektu jsou: Orientovat hendikepované na profesní průpravu a vyřešit překážky v přístupu k odborným školením. Rozvinout perspektivu odpovídající struktuře partnerství na základě řešení problému a šířit dobrou praxi. Přispět ke zlepšení vědomostí pomocí brožur, webu a mediálních nástrojů. Pomoci partnerským institucím rozvinout jejich institucionální kapacitu. Pomoci pracovníkům projektu, žákům a všem, kteří projekt využívají, zlepšit jejich kulturní, lingvistické a profesní schopnosti. Obecné cíle projektu Všechny partnerské instituce analyzovaly svou současnou situaci ve svých zemích a zkoumaly dobrou praxi ve svých organizacích. To, co naleznete zde, je výběrem z dobré praxe ve zúčastněných organizacích. Doufáme, že tyto příklady povzbudí hendikepované a všechny ty, kteří je podporují svou prací v podpůrných organizacích, aby byli schopni dále zdolávat překážky. 6

9 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 1. DELOA (Španělsko) 1. DELOA (Španělsko) 7

10 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD 1. DELOA (Španělsko) 1.1. Stručný popis Deloa je nezisková organizace, kterou tvoří 65 různých sdružení (ženské organizace, sdružení mladých lidí, podnikatelská sdružení, odbory, samosprávné městské obvody, soukromé nadace atd.) V současné době předsedá Deloa nadaci Fundación Paideia (Nadace Paidela), takže oba subjekty úzce spolupracují na mnoha projektech. Jeden z těchto projektů nese název ANTEAR, jedná se o zaměstnavatelský projekt, který realizuje Fundación Paidela, a který pomáhá lidem s hendikepem získat zaměstnání. Deloa spolupracuje s Fundación Paidela na tomto projektu tak, že ve svém akčním rádiu šíří informace o tomto projektu a zprostředkovává kontakt hendikepovaných s týmem Fundación Paidela. 1. DELOA (Španělsko) 8 Cílovou skupinou tohoto projektu jsou lidé s fyzickým nebo mentálním postižením, duševní chorobou a nulovou pracovní zkušeností. Zaměstnavatelský projekt se především zabývá rozvojem takových schopností a dovedností hendikepovaných, které jim pomohou být konkurenceschopní na trhu práce. Snaží se však také těmto lidem pomoci zvýšit sebevědomí, být nezávislí a schopni přizpůsobit se změnám. Program trvá 2 5 měsíců, v závislosti na konkrétním případě, ale podpora týmu z Fundación Paidela pokračuje i poté, co konkrétní člověk najde práci, a nabízí neustálý kontakt s rodinou a také s firmou Metodika V zásadě se postup odvíjí v následujících krocích, i když každý případ je jedinečný a metodika se tomu musí přizpůsobit: 1) Osobní pohovor (k definování dovedností, schopností,...) 2) Vyhodnocení osobního zázemí a osobních schopností (vyhodnocuje tým psychologů, odborníků na pedagogiku, pedagogů, sociálních pracovníků ) 3) Průprava k naučení se pracovním návykům (vzhled, hygiena, přesnost, jak oslovit klienty, týmová práce atd.) 4) Průprava k vykonávání práce na konkrétním pracovním místě (učí se, jak vykonávat úkoly na konkrétním pracovním místě) 5) Pomoc při hledání pracovního místa (úzká spolupráce s mnoha společnostmi v A Coruña) 6) Postupné zapracování (s dohledem) 7) Pracovní smlouva 8) Trvalý monitoring Tato metodologie, založená na jedinečném přístupu ke každému konkrétnímu případu, se osvědčila jako velice účinný způsob, jak pomoci hendikepovaným vstoupit na trh prá-

11 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ce, protože poskytuje praktickou průpravu pro vykonávání konkrétních úkolů (nedostávají mnoho informací, pouze základní informace vyžadované k vykonávání jejich úkolů) a také protože nadace má blízký vztah s podnikatelskou sférou Dobrá praxe sdružení Deloa Za posledních 16 let profitovalo ze zaměstnavatelského projektu mnoho hendikepovaných, kterým se dostalo průpravy a pomoci k získání pracovního místa. Většina příběhů je šťastných, i když každý případ je odlišný. Jako příklad jsme vybrali dva skutečné případy, jména byla změněna. Některá slova jsme dali do uvozovek, protože to jsou skutečná slova lidí, kteří se podíleli na programu; myslíme si, že to nám pomůže pochopit jejich pocity během celého postupu. Toto jsou skutečné úspěšné příběhy ze zaměstnavatelského projektu Padeiy. Skutečná jména byla zatajena, takže je budeme uvádět jako Alison a Fanny. a) Případ Alison SOUČASNÁ SITUACE Alison je čtyřicetiletá žena s hendikepem. Obdržela španělské potvrzení o 39% invaliditě (omezená mentální schopnost a lumbální skolióza). V současné době žije se svými rodiči a tříletým dítětem a již pět let pracuje v sociálně-ekonomické firmě napojené na Nadaci Paideia. Její matka má 71 let a je v domácnosti, otec má 77 let, trpí několika degenerativními neurologickými obtížemi (kvůli těmto problémům potřebuje často jezdit do nemocnice). První krok: žádost Alison kontaktovala Fundación Paideia v listopadu roku 2006 a požádala o práci. O zaměstnavatelském projektu Nadace Paideia se dozvěděla prostřednictvím Ministerstva sociálních služeb, kde žádala o potvrzení o invaliditě. Když předkládala žádost, doprovázela ji matka a jedna ze sester. Až do té doby Alison pracovala na černém trhu jako domácí dělnice a hledala způsob, jak by vylepšila své pracovní podmínky. 1. DELOA (Španělsko) Druhý krok: vyhodnocení Proběhlo několik pohovorů kvůli vyhodnocení. Během pohovorů se Alison projevila jako velmi extrovertní, komunikativní a usmívající se osoba. Hodnotící tým došel k závěru, že mluví logicky a je si vědoma svých omezení: Zapomínám na věci. Dobře nevím, jak mám organizovat sama sebe. Mám problémy s penězi. [Alisonina slova vyjadřující její pocity:] 9

12 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD Hodnotící tým rovněž zdůraznil, že bez ohledu na její postižení pracovala po dlouhou dobu v oboru úklidových a stravovacích služeb (i když to bylo na černém trhu). V té době Alison žila se svými rodiči v A Coruña, měla dvě sestry, které již u rodičů nežily (jedna žila v Malaze na jihu Španělska, druhá ve městě A Coruña). Její matka projekt velmi dobře pochopila a stala se pro dceru velkou oporou (velmi věřila v dceřiny pracovní schopnosti). Velmi dceru podporovala. Při pohovorech tým zjistil, že sestra, která žije ve městě A Coruña, hraje velmi důležitou úlohu při všech rozhodnutích, která se v rodině přijmou. Zajímavou informací o rodině byla skutečnost, že otec měl trvalé zdravotní potíže a velmi často chodil k lékaři, či byl dokonce hospitalizován. 1. DELOA (Španělsko) 10 Třetí krok: zaměstnání Hned po ukončení dvouměsíční průpravy s velmi kladným hodnocením byla v dubnu 2007 zaměstnána v oddělení úklidu v sociálně-ekonomické firmě napojené na Nadaci Paideia. Čtvrtý krok: pokračující monitoring Právní rady V roce 2008 Alison požádala o právní poradenství pro svou matku. Právní oddělení jí poskytlo radu ve vztahu k řízení o prohlášení jejího otce závislou osobou (byla u něj diagnostikována senilní demence a prezentováno pokročilé kognitivní zhoršení). Osobní rady & podpora Někdy v té době (2008) informovala tým Nadace Paideia její sestra, že Alison je v pokročilém stádiu těhotenství. Těhotenství Alison bylo zjištěno při běžné lékařské prohlídce. Alison prohlásila, že si těhotenství nebyla vědoma, ale vyjádřila svou radost z nastalé situace a přála si vychovávat své dítě sama, s podporou matky a sestry: ( ) vím, kdo je otcem, ( ) on neví, nestará se, dítě je moje. Deset dní poté, co těhotenství bylo zjištěno, se jí císařským řezem narodilo dítě. Miminko s nízkou porodní váhou muselo pobýt v inkubátoru, avšak pouze krátkou dobu. Po mateřské dovolené se Alison vrátila ke své práci. Její pracovní výkony byly dobré, měla však opakované absence v práci kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu otce a její nové osobní úloze matky samoživitelky. Tým Nadace Paideia nabídl Alison v dubnu 2010 zprostředkování práce a ona začala pracovat ve firmě, nabízející práci na běžném trhu práce, jako pracovník na benzínové čerpací stanici. Vzhledem k umístění čerpací stanice, pracovní době a pracovním podmínkám došel tým k názoru, že by to pro ni mohla být příležitost. Alison a její rodina souhlasily, takže začala pracovat na čerpací stanici.

13 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Po dvou měsících práce na čerpací stanici dospěl tým Nadace Paideia k závěru, že Alison nemůže splnit požadavky firmy, zejména ve špičkách. Z tohoto důvodu Alison čerpací stanici opustila a byla opět zaměstnána v sociálně-ekonomické firmě, jak s ní bylo před tím dohodnuto. Jakmile se vrátila do práce v sociálně-ekonomické firmě, událo se v životě Alison několik věcí, které na ni měly negativní dopad, jak osobně, tak i profesně. Mnoho se jich stalo během krátké doby: Zdraví jejího otce se dále zhoršovalo až do bodu, kdy nebyl schopen poznat členy své rodiny. Otec měl rovněž fyzické problémy a potřeboval nepřetržitou pomoc (dokonce byl často hospitalizován) V tutéž dobu syn Alison navštěvoval veřejnou školku a začaly problémy s jeho chováním. Alison byla situací velmi znepokojena: Nemohu ho zvládnout ( ), neposlouchá mne. Bije a kouše děti ve školce a rodiče si na to stěžují. Nevěnuje pozornost tomu, co říkám. Pokud mu vyhubuji, začne tlouct do zdi, nevím, co mám dělat. Učitelé mi říkají, abych s ním zašla k psychologovi, tak poprosím o termín, abych věděla, jestli je v pořádku Pokud se týká jejího pracovního výkonu v tomto těžkém životním období, měla pár konfliktů, protože neplnila své povinnosti ve firmě. Její šéf na problém poukazoval a poznamenal, že Alison musí změnit svůj přístup. Alison informovala tým Nadace Paideia, že navštívila psychiatra, který jí předepsal léky proti úzkost (trpěla úzkostnými stavy vzhledem k obtížné situaci, kterou v životě zažívala). 1. DELOA (Španělsko) 11

14 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD Říkala, že se cítí lépe, ale celá situace ji přemohla. Poté se tým rozhodl, že pokud jí nabídne práci na částečný úvazek, mohlo by to pomoci vyvážit její profesní a osobní život (péče o otce a syna). Alison dostala termín schůzky, aby si promluvila o možnosti získat práci na částečný úvazek. Její matka ji sice nemohla doprovázet, ale šla s ní sestra. Sestra byla zcela proti návrhu, protože by to znamenalo snížení platu. Tým souhlasil s tím, že dá Alison nějaký čas na rozmyšlenou, než se s konečnou platností rozhodne. Dva dny nato přišla do kanceláře sestra Alison s informací, že její sestra je v nemocnici po pokusu o sebevraždu. Předávkovala se léky. Lékařská zpráva upozornila na to, že se pokusila vzít si život, protože si myslela, že je [cítila se] ( ) k ničemu, neschopná starat se o syna a pracovat. 1. DELOA (Španělsko) V době, kdy byla Alison na nemocenské, s ní tým vedl několik pohovorů, aby zkontroloval její situaci a monitoroval její vývoj. Informovala tým, že velké starosti jí způsobila její sestra, která se snažila jí syna odebrat (její sestra požádala o opatrovnictví svého synovce). Tato situace Alison velmi zneklidnila a požádala tým o radu: ( ) řekla, že musím podepsat nějaké papíry, ale nechápu, co to znamená ( ) je to mé dítě, ne její. Připustila, že dítě se chovalo lépe, když bylo u sestry, ale nechtěla, aby tato situace byla trvalá (dítě přechodně žilo u tety, protože zdravotní stav dědečka se zhoršil). Tým informoval Alison, že ponechání dítěte u tety by bylo nejlepším přechodným řešením, ale tato situace by neměla být trvalá. Byl stanoven termín rozhovoru s matkou Alison, aby tým získal více informací o stavu rodiny. Matka Alison byla názoru, že dcera by byla schopna s její podporou ( a případně s podporou sestry) syna vychovat: [Matka Alison vyjadřuje své pocity:] Vychovala jsem 3 děti a udělala jsem to dobře, takže umím pomoci své dceři vychovat jejího syna. Byla velmi nešťastná z rozhodnutí dcery požádat o opatrovnictví syna Alison. Kromě toho byla ve veliké nejistotě, protože dcera vyhrožovala, že přestane A pomáhat, pokud nebudou s převzetím syna do opatrovnictví souhlasit: Budeme od ní [druhé dcery] potřebovat pomoc při výchově dítěte, zejména až bude ve škole, a ona nám s tím může pomoct, pokud bude chtít. 12 Tým Nadace Paideia o této záležitosti hodně diskutoval. Na jedné straně tým byl názoru, že Alison je schopna: udržet si práci, pečovat o svého otce a být za něj zodpovědná, žít nezávisle (s několika psychickými omezeními) starat se o svého syna (s matčinou pomocí)

15 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Na druhé straně si tým uvědomil, že: dítě mělo problémy s chováním, protože nemělo vymezené hranice, chování dítěte je lepší, pokud je u tety, a dělá kladné pokroky. Tým pak hovořil s psychologem Alison, který zdůraznil, že Alison byla pod velkým tlakem firmy, aby jí byl snížen počet pracovních hodin. Psycholog rovněž objasnil, že sestra Alison je dokonale schopna starat se o syna Alison a že má dobré úmysly to udělat (nebylo jejím záměrem odebrat syna sestře). Tým se pokusil o setkání se sestrou Alison, ale to nebylo možné. Jakmile tým Nadace Paideia dospěl do tohoto bodu, byl trochu na rozpacích a snažil se rozhodnout, co by bylo nejlepší pro Alison a jejího syna: JAKÉ BYLY HRANICE MEZI PRÁVY ALISON A PRÁVY JEJÍHO SYNA? BYLA A SKUTEČNĚ SCHOPNA SE O SYNA S MATČINOU POMOCÍ POSTARAT? KTERÁ MOŽNOST JE PRO BLAHO SYNA NEJLEPŠÍ? Pátý krok: nová intervence Tým informoval Alison, že není vůbec povinna podepsat jakýkoliv dokument, o který ji její sestra nebo kdokoliv jiný požádá. Kromě toho jí byla nabídnuta právní rada v případě, že ji někdo požádá o podpis nějakého dokument. Tým rovněž uvážil, že NEBYLO NUTNÉ, ABY A PŘEDÁVALA ZÁKONNÉ OPATROVNICTVÍ SVÉHO SYNA, ideálním scénářem by bylo zachovat stávající situaci, to je, aby SYN ALISON ŽIL U TETY, ALE MATKA JEJ DENNĚ NAVŠTĚVOVALA 1. DELOA (Španělsko) Alison bylo doporučeno, aby šla s matkou na pohovor se sociálním pracovníkem a tam vyjádřila svou obavu z předání zákonného opatrovnictví syna. Po tomto pohovoru sociální pracovník rozhodl, že Alison je dokonale schopna s matčinou pomocí o svého syna pečovat. Šestý krok: řešení Bylo dohodnuto, že Alison bude dočasně snížen počet pracovních hodin. Byla přeřazena do úklidového oddělení stejné sociálně-ekonomické firmy, ale v jiných kancelářích, aby mohla začít znovu. Jakmile se Alison přesvědčila, že nemusí předávat zákonné opatrovnictví svého dítěte, byla velmi spokojena. Proběhlo také jednání se sestrou Alison, aby přijala kompromis a dále pomáhala sestře s výchovou jejího dítěte. Tři měsíce po dosažení této dohody tým zkontroloval situaci v rodině a nenašel žádnou změnu. Pokud se týká pracovního výkonu Alison, příslušná firma potvrdila, že pracuje normálně. 13

16 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD b) Případ Fanny STÁVAJÍCÍ SITUACE Fanny je pětadvacetiletá Argentinka, která se narodila v Německu. Je nejmladší ze sedmi bratrů a sester. Má španělské potvrzení 33% invalidity (permanentní levostranná hemiparéza). Hemiparéza je oslabení jedné části těla. Jedná se o částečné ochrnutí ruky a nohy na jedné straně těla. Pacient tedy může postiženou stranou těla pohybovat, ale s omezenou sílou svalů. 1. DELOA (Španělsko) První krok: žádost Fanny kontaktovala Nadaci Paideia v listopadu Měla zájem o pomoc při hledání práce. V té době bydlela se setrou (rodinou setry) v Bertamiráns. Přijela z Buenos Aires (Argentina) a po nějakou dobu žila v Barceloně, kde žije její další sestra. Pak se rozhodla získat ve Španělsku práci. Fanny velmi dychtila po tom, aby našla práci a mohla žít samostatně. Chtěla dokázat sobě i své rodině, že je toho schopna. [Slova Fanny:] Kromě svého postižení jsem nejmladším dítětem v rodině ( ), a vždy jsem měla až příliš velikou protekci, ( ) chci ukázat, že umím žít sama. Druhý krok: vyhodnocení Po analýze postižení Fanny dospěl tým k závěru, že nemá kognitivní problémy, ale má potíže s motorickými funkcemi a mobilitou. Tým rovněž zdůraznil, že její postižení významně nezasáhlo její schopnost učení. ( ) ve škole si ze mne děcka dělala legraci,, ( ) jak šel čas, bylo to stále méně důležité. Technický tým podtrhnul elán Fanny, její pozitivní energii, jíž čelila své situaci. Je přesvědčena o tom, že její postižení není překážkou pro její vitalitu. Její osobní obraz je příjemný, věnuje pozornost osobní hygieně a vzhledu. Je veselá a extrovertní. Tým nabídl Fanny právní rady, jak dokumenty vztahující se k jejímu postižení uvést do souladu se zákonem (měla již nějaké dokumenty, ale ty byly argentinské a ve Španělsku neměly právní hodnotu). Její zbývající dokumentace ji opravňovala pracovat a žít v zemích Evropské unie, protože se narodila v Německu. Tým uvážil, že Fanny by mohla pracovat ve firmě působící na běžném trhu práce, ale s nutnou počáteční průpravou. 14 Třetí krok: pracovní stáž Fanny zahájila stáž v telefonní ústředně na universitě v A Coruña. Protože universita v A Coruña je veřejnou školou, nebylo možné přímé zaměstnání, což byl důvod pro volbu modelu stáže.

17 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Souhlasila s tím, že bude pracovat jaké stážistka v A Coruña dva měsíce, i když musela každý den dojíždět 140 km (70 km jedna cesta) a byla si vědoma toho, že ji universita po stáži nebude moci zaměstnat. ( ) nevadí mi to, [že ji nebudou moci zaměstnat], ( ), chci to dělat, ( ) chci, abyste věděli, že jsem schopna to dělat, a především chci něco začít dělat. Během dvouměsíční stáže byla stále sledována. Když stáž skončila, hodnocení jejího pracovního výkonu bylo velmi pozitivní. Ukázalo se, že komunikační schopnosti Fanny jsou dostačující k tomu, aby řešila telefonické dotazy, a vytvořila si dobré pracovní vztahy se svými kolegy. Dokázala, že je schopna se rychle učit novým úkolům a v první řadě byla velmi motivována pracovat. Čtvrtý krok: průběžná podpora (hledání místa) Po této kladné zkušenosti začal tým hledat pro Fanny skutečné zaměstnání. V té chvíli se objevil problém sestra Fanny, která pracovala jako architektka, odešla z místa na zdejším letišti, protože dostala velmi zajímavou nabídku práce z Německa. Problém spočíval v tom, že Fanny u sestry bydlela. [její sestra] ( ) má nabídku práce v Německu ( ) rodina určitě odejde, ale zatím nevím, kdy ( ) ráda bych zůstala tady. Když Fanny vyjádřila své přání zůstat ve Španělsku, tým se rozhodl, že pro ni musí naléhavě najít stabilní práci. Ačkoliv 95% firem, které participují na zaměstnavatelském projektu, se nachází v A Coruña a okolí, tým začal pracovat ve firmách, které měly kanceláře v Santiago de Compostela a okolí (vesnice, v níž Fanny žila, byla 10 km od Santiago de Compostela). Tým kontaktoval nadnárodní textilní firmu, která jí nabídla možnost stáže ve firemním obchodě. Jejím úkolem bylo udržovat pořádek v obchodě a rovněž doplňovat zboží. 1. DELOA (Španělsko) 15

18 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD První návrh zněl na práci o víkendech, ale nakonec jí byla nabídnuta práce na částečný úvazek. 1. DELOA (Španělsko) 16 Pátý krok: zaměstnání Po krátkém období stáže bylo hodnocení pracovního výkonu Fanny opět velmi kladné, takže v dubnu 2012 podepsala smlouvu na dobu neurčitou. Její postižení nemá na úkoly žádný vliv a její extrovertně a pozitivně laděná povaha jí umožnila okamžitě ve firmě zapadnout. Má vynikající pracovní vztah se svým vedoucím, který na ni spoléhá také v případě nových úkolů. Pár měsíců poté, co tady začala pracovat, byly její úkoly rozšířeny o aranžování zboží v obchodě, takže smlouva se změnila z částečného úvazku na plný úvazek. Její vedoucí jsou s její prací velmi spokojeni. ( ) jsem velmi šťastná ( ) nikdy jsem si nemyslela, že bych byla schopna dosáhnout tolika věcí ( ) ( ) v práci se mi vede velmi dobře, mám stále více úkolů a je mi svěřováno více zodpovědnosti ( ) ( ) nyní hodlají změnit mou pracovní dobu ( ) budu pracovat každý den odpoledne ( ) ( ) vydělávám asi 600 za měsíc ( ), jsem nyní schopna žít sama ( ), sestra mi pomohla najít byt ( ), je malý, takže platím pouze 280, ale mám dvě ložnice, takže mohu pozvat na návštěvu maminku ( ) ( ), už jsem si našetřila nějaké peníze, abych mohla jet na dovolenou do Argentiny ( ), ale chci zůstat ve Španělsku a pokračovat tak, jak to je teď ( ) jsem velmi hrdá ( ) firma se o mne stará velmi dobře ( ) ( ) do práce jezdím autobusem, někdy autem, když mě do práce vezme kolega, který bydlí ve stejné vesnici ( ) ( ) našla jsem si přátelé, s nimiž někdy zajdeme společně ven. Když budu upřímná, jsem se svým životem velmi spokojená.

19 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 2. PRŮMYSLOVÉ SDRUŽENÍ PLOVDIV (Bulharsko) 2. PRŮMYSLOVÉ SDRUŽENÍ PLOVDIV (Bulharsko) 17

20 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD 2. PRŮMYSLOVÉ SDRUŽENÍ PLOVDIV (Bulharsko) 2.1. Stručný popis Průmyslového sdružení Plovdiv 2. PRŮMYSLOVÉ SDRUŽENÍ PLOVDIV (Bulharsko) Průmyslové sdružení Plovdiv je dobrovolné nevládní neziskové sdružení podnikatelských subjektů z města a regionu Plovdiv. Bylo založeno v roce 1981 a sdružuje a zastupuje zájmy více než 360 společností z regionu. Členy Průmyslového sdružení Plovdiv jsou fyzické i právnické osoby s podnikatelskými aktivitami. Hlavní cíle jsou: propojit a integrovat zájmy a podpořit rozvoj výrobních, komerčních a podnikatelských služeb pro průmysl; ovlivnit rozvoj společnosti a hájit práva průmyslových subjektů; podporovat společnosti, podnikatele a nezaměstnané a znevýhodněné osoby; podporovat společnosti v navazování kontaktů se zahraničními firmami a dalšími zaměstnavateli; chránit průmyslové zájmy Bulharska doma i v zahraničí; účastnit se národních i mezinárodních programů a projektů, které jsou součástí různých programů EU; Průmyslové sdružení Plovdiv je aktivním členem Bulharské průmyslové asociace Svazu bulharských podnikatelů (BIA) a Plovdivské regionální rozvojové agentury se Střediskem pro podporu podnikání malých a středních podniků (dále SME) (RDA s BSC pro SME). S druhou jmenovanou organizací dokončilo několik projektů týkajících se hendikepovaných lidí Rovné příležitosti na trhu práce: Odborné vedení a zaškolení hendikepovaných a zaměstnavatelů; Virtuální inkubátor pro předběžný výběr lektorů pro hendikepované. Regionální rozvojová agentura se Střediskem pro podporu podnikání pro malé a střední podniky Plovdiv je tichým partnerem projektu PROD. Obě organizaci působí v oblasti: Interakce mezi organizacemi a strukturami podporujícími regionální rozvoj, podnikání a malé a střední podniky; Služby a podpora obcím a regionálnímu rozvoji; Konzultace ke všem aspektům nastartování, rozvoje a rozšíření vlastního podnikání; řízení společnosti a lidské zdroje; marketingové analýzy a průzkumy; identifikace nových trhů pro místní výrobky a služby; vyhledávání zahraničních partnerů pro SME; zajištění poradců pro otázky právní, patentové, daňové, finanční, účetní, investiční a úvěrové, normy, zboží, trhy, partnery apod. Školení organizuje a realizuje školení na téma Nastartuj svůj vlastní business ; kurzy a semináře pro podnikatele a manažery SME s cílem zlepšit jejich manažerské schopnosti a kvalifikaci; školení personálu SME; průprava nezaměstnaných; průprava v e-businessu v oblasti turistiky; atd. Organizování konferencí, seminářů, výstav, obchodních přehlídek a propagace firem; Integrace marginálních skupin. 18

21 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 2.2. Dobrá praxe plovdivského sdružení a) Rovné příležitosti na trhu práce: Odborné vedení (mentoring) a zaškolení hendikepovaných a zaměstnavatelů Projekt byl financován z programu Leonardo da Vinci pilotní projekt. Partneři: Sdružení Marie Curie v Plovdivu, RDA s BSC pro SME Plovdiv, Plovdivská univerzita, Univerzita v Coventry Velká Británie, Egejská univerzita a Oborové sdružení Rhodos, Řecko. CÍLE: Usnadnit adaptaci mladých lidí do 28 let se středním odborným a univerzitním vzděláním v malých a středních podnicích Analýza problémů lidí s hendikepem a zaměstnavatelů Informace o nejlepších zkušenostech ve třech státech sdružování lidí s hendikepem a zaměstnavatelů do odpovídajících skupin příprava instruktážního materiálu pro zaměstnavatele příprava instruktážního materiálu pro hendikepované distribuce materiálů mezi hendikepované a zaměstnavatele testování materiálů vytvoření sítě zaměstnavatelů s přátelským přístupem k hendikepovaným lidem zajištění několika měsíců trvající praxe pro hendikepované lidi v podnicích zaměstnavatelů mentoring v podnicích Vyvinuli jsme program mentoringu a metodiku pro hendikepované osoby: čím by měl být mentoring při práci s hendikepovanými; charakteristiky, role, potřebné znalosti a dovednosti mentorů; Mentoring je vyvíjející se partnerství, v němž se jedna osoba dělí o znalosti, dovednosti, informace a názory, aby podpořila osobní a profesní růst někoho jiného. My všichni potřebuje vhled, který je mimo náš běžný život a zkušenost. Sílou mentoringu je, že vytváří jedinečnou příležitost ke spolupráci, dosažení cíle a řešení problémů. Mentoring je zcela a vždy dobrovolný. 2. PRŮMYSLOVÉ SDRUŽENÍ PLOVDIV (Bulharsko) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY: je zaměřen na znevýhodněné skupiny; rovné partnerství obě strany jsou otevřeny úspěšnému vztahu a vytvoření a udržení pozitivní atmosféry během trvání partnerství; 19

22 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD 2. PRŮMYSLOVÉ SDRUŽENÍ PLOVDIV (Bulharsko) partnerství se vzájemným výchovným vlivem účastníci se navzájem poznávají a v rámci možností se sobě přizpůsobují; je omezen časem záměr by měl odpovídat pevně stanovenému účelu v čase. Je možné, že partnerství přeroste od přátelství; stanovit reálné cíle aby účinek nebyl zklamáním nebo kontraproduktivní jednoduše proto, že byly stanoveny nedosažitelné cíle; důvěryhodnost ať již je partnerství v projektu naplněno nebo ne, snaž se být diskrétní a nevyjadřuj se před svým mentorem / žákem k jiným lidem dohoda i když mentor a žák dali ústní souhlas s účastí v programu odborného vedení, je nutné sepsat písemnou dohodu; Mentor usnadňuje osobní a profesní růst jednotlivce tím, že se s ním podělí o znalosti a názory, které získal v průběhu let. Mnozí definují mentora jako učitele, který uděluje úkoly a kontroluje výkon, ale mentor je více než učitel. Mentor usnadňuje osobní a profesní růst jednotlivce tím, že se s ním podělí o znalosti a názory, které získal v průběhu let. Typickým rysem úspěšného mentora je právě přání podělit se o tyto životní zkušenosti. Hlavní rysy: pátrání po možnostech profesní dráhy stanovení a dosažení cílů studium různých způsobů života rozvoj společenských a profesních kontaktů určení zdrojů rozvoj mezilidských dovedností rozvoj strategií pro řešení problémů učení ze zkušenosti příprava na práci Úspěšný mentor je rovněž charakterizován jako: 20 Nápomocný: Mentor je tím, kdo podporuje potřeby a aspirace žáka. Tento přístup plný podpory je rozhodující pro úspěšný rozvoj žáka. Mentor musí povzbudit žáka, aby přijal výzvy a překonal nesnáze. Trpělivý: Mentor je trpělivý a ochotný trávit čas tím, že přebírá zodpovědnost za mentoring. Mentor poskytuje dostatečný čas na to, aby se mohli se žákem vzájemně ovlivňovat. Časové požadavky definuje jak mentor, tak žák.

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/91.00066 Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

závěrečná publikace k projektu

závěrečná publikace k projektu závěrečná publikace k projektu RADDAR alternativní program na podporu rodiny Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím

Více

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI VÝBĚR Z TEXTŮ ELEKTRONICKÉHO ZPRAVODAJE PORTÁLU WWW.MUZIAZENY.CZ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Praxe novely o sociálně-právní ochraně dětí s Rozumem a Citem. Autorský kolektiv: Rozum a Cit, z. s. www.rozumacit.cz

Praxe novely o sociálně-právní ochraně dětí s Rozumem a Citem. Autorský kolektiv: Rozum a Cit, z. s. www.rozumacit.cz Praxe novely o sociálně-právní ochraně dětí s Rozumem a Citem Autorský kolektiv: Rozum a Cit, z. s. Obsah Úvod Doprovázení sledování výkonu pěstounské péče Vzdělávání náhradních rodičů Podpora při udržování

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 5. Zaměstnávání Romů

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 5. Zaměstnávání Romů Roma MATRIX Příručka dobré praxe 5. Zaměstnávání Romů Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá výlučně Social Marketing

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

SOS dětské vesničky. Příručka Sdružení SOS dětských vesniček. SOS-KINDERDORF International

SOS dětské vesničky. Příručka Sdružení SOS dětských vesniček. SOS-KINDERDORF International SOS dětské vesničky Příručka Sdružení SOS dětských vesniček SOS-KINDERDORF International Vydána v únoru 2004 Schválena generálním tajemníkem a prezidentem Zpracována po konzultaci s národními sdruženími,

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU www.rhkbrno.cz 12 DVANÁCT PŘÍBĚHŮ ŽEN, KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen Regionální hospodářská komora Brno Moravská asociace podnikatelek a manažerek 2011

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Obsah Kapitola 1: Úvod Strana 1.1 Co je příručka pro poradce migrantů v EU? 3 1.2 Kdo příručku vypracoval?

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více