Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy

2 Obsah Výroční zpráva: Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod Základní údaje o škole škola zřizovatel součásti školy základní údaje o součástech školy materiálně-technické podmínky školy... 3 Charakteristika školy... 3 Prostorové vybavení... 4 Materiální vybavení... 4 Technické podmínky... 4 Hygienické vybavení... 4 Školní družina... 5 Mateřská škola... 5 Školní jídelna Údaje o školské radě Údaje o občanském sdružení při škole Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících... 6 Stupeň vzdělání Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích: Výchovně-vzdělávací proces... 8 Vzdělávání... 8 Výchova... 9 Spolupráce s veřejností

3 Projekty a granty... 9 Projektové dny Granty Mimoškolní a zájmová činnost Zájmové kroužky Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o významných mimoškolních aktivitách ZŠ Spolupráce školy a dalších subjektů Akce pro žáky Akce pro veřejnost Další akce Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Pomoc ostatním Aktivity MŠ Rozsochatec 2013/ Účast žáků školy v soutěžích Testování žáků v 5. ročníku Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb.) Ukazatel Příloha č

4 Výroční zpráva: Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec adresa školy Rozsochatec 54, Rozsochatec, právní forma IČO IZO příspěvková organizace identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Hana Hertlová kontakt tel.: zřizovatel název zřizovatele Obec Rozsochatec adresa zřizovatele Rozsochatec 97, kontakt tel.: součásti školy kapacita Mateřská škola 30 Základní škola 50 Školní družina 20 Školní jídelna základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na ročník Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ ,2 12,5 Školní družina Školní jídelna MŠ x 28 x x Školní jídelna ZŠ x 25 x x 1.5 materiálně-technické podmínky školy Charakteristika školy Základní škola je neúplná s 1. až 5. postupným ročníkem. Škola má kapacitu 50 žáků. Žáci jsou zařazeni ve dvou třídách (ve školním roce 2013/14 je spojený v první třídě 1. a 3. ročník, ve druhé třídě 4. a 5. ročník). Skutečný počet žáků v minulých letech nepřesáhl 30 průměrná naplněnost je 14 žáků na třídu. Díky nízkému počtu žáků škola představuje ideální zázemí pro individuální přístup, a to jak k žákům se specifickými poruchami učení či žákům nadaným. Škola je také otevřená integraci 3

5 postižených dětí. Prostorové vybavení Každá třída má vlastní učebnu, počítačová učebna slouží zároveň jako učebna II. třídy. Učebna pro pracovní vyučování je již rekonstruována, zbývá ji dovybavit prac. nástroji a materiálem potřebnými k výuce. Prostředí a vybavení učeben je na dobré úrovni. Učebny jsou vybaveny poměrně novým nastavitelným nábytkem. Také vybavení pomůckami a výpočetní technikou je standardní. Na podzim byly zakoupeny 4 nové žákovské počítače do počítačové učebny. Škola využívá tělocvičnu v budově školy, k dispozici je i sportovní areál v obci. Venkovní prostory u budovy školy jsou postupně upravovány pro oddech a volný čas žáků. Na školním pozemku bylo vybudováno školní hřiště, které je využíváno nejen v rámci výuky, ale v odpoledních hodinách zde tráví čas i žáci ze školní družiny. Materiální vybavení Škola je dobře vybavena učebními materiály, pomůckami a výukovými programy pro všechny předměty 1. stupně. Pro žáky i učitele je k dispozici školní knihovna, učitelská knihovna a neomezený přístup na internet. Učebnice, pomůcky a výukové programy jsou inovovány a doplňovány. Rovněž do školní a učitelské knihovny začaly být postupně doplňovány nové tituly. Technické podmínky Informačním centrem školy je počítačová učebna - žákům a učitelům volně přístupná, vybavená 4 novými počítači, skenerem a tiskárnou, na všech těchto počítačích je možno využívat neomezený přístupem internetu. V počítačové učebně je nainstalována interaktivní tabule a dataprojektor. Volně přístupné jsou i další tři počítače v učebně I. třídy, kde je k dispozici rovněž dataprojektor s interaktivní tabulí. Výukové programy jsou využívány ve výuce většiny předmětů. Pro názornou výuku nebo realizaci projektů mají pedagogové a žáci možnost používat digitální fotoaparát, notebooky, kopírovací stroj, barevnou tiskárnu, skenery, audiovizuální techniku (CD přehrávače, videa, televizor), hudební nástroje. Hygienické vybavení Škola má kvalitní hygienické zařízení pro učitele i žáky odpovídající normám a vyhláškám. V přízemí budovy byla vybudována bezbariérová sprcha. Pro aktivní odpočinek a relaxaci v době přestávek je k dispozici tělocvična a její vybavení, venkovní prostory školy a zahrada u mateřské školy. I ve školním roce 2013/14 došlo ke značnému zkvalitnění materiální vybavenosti školy a k vybavení interiérů. Byla zakoupena a nainstalována keramická pec pro potřeby keramického kroužku a pro případné zájemce v rámci výtvarných dílen pro veřejnost. Půda školy byla kompletně zateplena a mělo by být zamezeno největším tepelným únikům. Byla opravena dlažba na chodbě v 1. poschodí. Do 1. třídy byly zakoupeny nové prostorné skříně, ve kterých jsou uloženy učební pomůcky a výtvarné potřeby. Pokračují práce na školním hřišti a úprava okolí. Vchod z budovy školy na školní hřiště byl upraven, byla zde položena zámková dlažba. také byl upravený a vysázený květinový záhon u vstupu na školní hřiště, dále byl na pozemku vysázený živý plot a vzrostlejší lípa. Byly dokoupeny obaly na květináče, které zdobí téměř všechna okna školy. 4

6 K materiálnímu vylepšení došlo i v oblasti výuky. Pro zkvalitnění výuky byly zakoupeny 4 nové žákovské a nový CD přehrávač. Postupně byly i v letošním školním roce dokupovány hračky do ŠD, sportovní vybavení do tělocvičny, knihy do školní knihovny a další. Byly aktualizovány webové stránky školy. Školní družina Při škole funguje jedno oddělení školní družiny po 20 dětech. Průměrná docházka se pohybuje kolem 19 žáků. Činnost školní družiny je velmi pestrá a je přizpůsobena dlouhodobým zájmům dětí a umožňuje jim aktivně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků a zároveň nenásilně rozvíjí jejich zájmy a dovednosti. Výrazně přispívá k minimalizaci problémového chování dětí ve volném čase. Mateřská škola Mateřská škola sídlí v samostatné budově. Má k dispozici plně vybavené dvě třídy, nově rekonstruované hygienické zázemí. Školku navštěvuje 28 dětí. V areálu MŠ je dobře vybavená zahrada s pískovištěm a prolézačkami. Mateřská škola připravuje děti pro školní práci, snaží se o všestranný rozvoj dětí. I v mateřské škole došlo k výraznému zkvalitnění v materiální oblasti. Opět byly dokupovány hračky, sportovní vybavení a vybavení na zahradu. Dětem při odpoledním spaní slouží nové matrace. během posledního týdne prázdnin byly ze zahrady odstraněy staré a již nevyhovující herní prvky, které budou nahrazeny během prvního zářijového týdne novými. Rovněž u pískoviště byla započata celková oprava. Školní jídelna Školní jídelna s kuchyní je ve stejné budově jako MŠ a je s jejím provozem propojena. ŠJ slouží žákům a zaměstnancům školy, vybavení odpovídá normám pro školní stravování. Prostory kuchyně byly letos vymalovány a uvnitř proběhly nezbytné stavební úpravy - byl opraven odtokový kanál a vybourány zbytečné zárubně u dveří. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Dušan Svoboda - zástupce zřizovatele Jana Krédlová - zástupce pedagogů Renáta Rejzková - zástupce rodičů Školská rada je poradním a výkonným orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy, zástupcům zřizovatele a dalším osobám podílet se na správě školy. Dne20. září 2012 volby do školské rady, která po několika letech na základě iniciativy ředitelky školy obnovila svoji činnost. Volební období výše uvedených členů je tříleté. ŠR se sešla v tomto školním roce celkem 2x, a to a Údaje o občanském sdružení při škole Při škole nepracuje žádné občanské sdružení 5

7 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přátelská škola (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 10 Počet učitelů ZŠ 3 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Stupeň Funkce Úvazek. vzdělání 1 ředitelka 1,0 VŠ 1 Učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1 Učitelka ZŠ 0,32 SŠ 1 Vychovatelka ŠD 0,5 SŠ 1 Vedoucí učitelka MŠ 1,0 SŠ 1 Učitelka MŠ 0,93 SŠ Učitelka v MŠ s úvazkem 0,93 je zároveň učitelkou v ZŠ s úvazkem 0, Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících 6

8 Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 Vedoucí kuchařka 1,0 SOU 1 Pomocná kuchařka 0,5 SŠ 1 uklízečka 0,5 SŠ 1 hospodářka školní jídelny 0,25 SŠ 1 účetní 0,2 SŠ 1 školnice 0,69 základní Pomocná kuchařka je zároveň uklízečkou v MŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Zápis do šk. roku 2014/15 proběhl na naší škole a účastnilo se ho 6 předškoláků. Byl udělen jeden odklad povinné školní docházky. Ve školním roce 2014/15 tedy nastoupí do 1. třídy 5 prvňáků. 4.2 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 1 soukromá gymnázia 0 církevní gymnázia 0 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyznamenáním dostatečnou Přehled o chování Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ Celkem

9 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Za 1. pololetí Za 2. pololetí Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka 25,5 50,5 Počet neomluvených hodin 0 0 Počet neomluvených hodin na žáka 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení sociální znevýhodnění 3 - zdravotní znevýhodnění 1 - zdravotní znevýhodnění 5.4 Výchovně-vzdělávací proces Hlavní úkoly vyplývají ze vzdělávacích plánů a koncepce školy Vzdělávání pokračovat v realizaci školního vzdělávacího programu školy na základě připomínek doplnit a aktualizovat školní vzdělávací program - červen 2013 u dětí předškolního věku rozvíjet řečové a jazykové dovednosti, základní společenské návyky, logické myšlení, paměť, pozornost a představivost, vytvářet pozitivní vztah k učení, seznamovat je s prostředím školy a školní prací prolínáním některých činností žáky základní školy vyučovat podle ŠVP, aby vědomosti a dovednosti dovedli aktivně používat, bylo na ně možné plynule navazovat v dalších ročnících a předmětech, úspěšně složili přijímací zkoušky a uplatnili je v dalším studiu a životě častěji užívat metody aktivního učení žáků a interaktivní výuku preferovat názorné vyučování zvyšovat nároky na systematickou přípravu pravidelné ověřování vědomostí a dovedností žáků pravidelné hodnocení a práce a výkonů žáků poskytování individuální pomoci slabším a novým žákům a asistence žákům s vážnějšími problémy připravovat projektové dny a projekty, spolupracovat na zajímavých tématech s jinými školami a subjekty 8

10 příprava vlastních materiálů pro výuku pomoc odborníků využít nabídky přednášek, kurzů, depistáží návštěvy divadla, koncertu, výstav a zajímavé exkurze jako součást výuky zapojit se do grantových programů Výchova rozvíjet komunikační schopnosti, sociální a estetické cítění pracovat v týmech vzájemná pomoc pracovat na vytváření partnerského vztahu učitel žák nabídnout zajímavé mimoškolní aktivity učit žáky společenskému chování Spolupráce s veřejností pořádat akce, při kterých se rodiče mohou být přímo účastni na práci školy a školních akcích spolupráce s rodinou, využívat znalostí a zkušeností a pomoci rodičů propagace činnosti školy na veřejnosti pokračovat v propagaci práce školy - průběžná aktualizace webových stránek, příspěvky do obecního a regionálního tisku spolupracovat se školami regionu zapojit se do kulturního dění v obci a regionu Projekty a granty Projekty EU Základní škola v Rozsochatci podala projekt v rámci výzvy MŠMT EU peníze školám. Projekt EU peníze školám byl hrazen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola vytvořila 180 materiálů pro výuku na interaktivní tabuli. Projekt pod názvem Inovace výuky ICT byl schválený pod označením CZ.1.07/1.4.00/ a celý projekt byl úspěšně ukončen v řádném termínu , přičemž závěrečná monitorovací zpráva byla schválena Ve spolupráci s MU v Brně jsme zapojeni od září 2014 do Projektu Interes- Informační technologie realizované spoluprací v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V dubnu jsme se přihlásili do projektu Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina. Projekt byl schválen pod registračním číslem: CZ.1.07/1.1.00/ Na projektu začneme spolupracovat od září škol. roku 2014/15 9

11 Projektové dny Škola plná strašidel - celoškolní projekt Den stromů - projekt v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Noc s Andersenem - projekt v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti, večerní divadelní představení, přenocování žáků ve škole spojené s četbou knih, luštěním křížovek a vědomostních soutěží Výtvarná dílna - enkaustika projekt realizován ve spolupráci s rodiči dětí, rozvíjel manuální a výtvarné schopnosti Odpady projekt v rámci EVVO, smysluplnost třídění odpadu, poznání doby rozkladu výtvarné činnosti, chování v přírodě, účast na akci Čistá Vysočina, exkurze do ekologického centra v Horní Krupé - téma třídění odpadů Hrajeme si s pohádkami - tvořivé texty, účast na literární soutěži Vím, co udělám -kurz první pomoci -v případě úrazu, nehody projekt ve spolupráci s integrovanými záchrannými složkami a ČČK zaměřený na poskytování účinné první pomoci v případě havárie, požáru, nehody a jiných mimořádných událostí sportovně branný den s řadou úkolů, soutěží a her brannou tematikou Vím, jak se zachovám - den strávený s členy Hasičského záchranného sboru v Chotěboři, beseda s členy SDH v Rozsochatci, výtvarná soutěž s požární tematikou. Návštěva Policie ČR ve škole, beseda, ukázka výcviku psů Fíha dýha - projekt zaměřený na rozvoj prac. návyků a dovedností, na práci s přírodním materiálem Granty Obec společně se školou podala grant na dovybavení hřiště herními prvky na zahradě u mateřské školy. Projekt nebyl schválen, ale zřizovatel se s vedením školy dohodl na zafinancování chybějících herních prvků ze svého rozpočtu. Nové herní prvky budou nainstalovány první týden v září Další aktivity: Ovoce do škol Školní mléko Recyklohraní Zdravá pětka AŠSK 10

12 Mimoškolní a zájmová činnost Zájmové kroužky Dovedných rukou Aerobic Řk. náboženství Zábavná angličtina Čtenářský Hudebně dramatický pondělí pondělí Pondělí středa středa čtvrtek roč. p. Dobrovolná roč. p. Večeřová roč. p. Zahálka roč. p. Krédlová 5. roč. p. Hertlová roč. p.půžová 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Školní rok: 2013/14 Zaměstnanec Akce Místo akce Termín Všichni Školení BOZP Rozsochatec učitelé Hertlová, Přírodní zahrady Oudoleň - ZŠ Dobrovolná Krédlová AJ- pohádka nás naučí Jihlava Hertlová Malotřídní školy - kulatý stůl Jihlava Krédlová Aj v MŠ Jihlava Dobrovolná, Drahošová, Malování pravou hemisférou Rozsochatec - ZŠ Krédlová, Půžová Hertlová setkání ředitelů škol Jihlava Hertlová Obtížné manažerské Jihlava Hertlová, Půžová, Krédlová Dobrovolná, Drahošová, Krédlová, rozhovory Metodický den PPP- p. Stloukalová ZŠ Rozsochatec Malování - pastel ZŠ Rozsochatec Půžová Krédlová Anglický jazyk Znojmo

13 Krédlová Anglický jazyk Jihlava Hertlová Malotřídní školy - kulatý stůl Jihlava Krédlová Aj hrou Krkonoše Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách ZŠ Spolupráce školy a dalších subjektů Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem se spolky v obci - ČSŽ, SDH s PPP v Havlíčkově Brodě s Policií ČR Chotěboř s Hasičským záchranným sborem Chotěboř Akce pro žáky Slavnostní zahájení školního roku Divadelní představení Princezna na hrášku Exkurze do zámku a do zámeckého parku v Rozsochatci Projektové dny - Den stromů Besip - přednáška Výlov rybníka Hudební představení Kurz první pomoci Mikulášská besídka Návštěva předškoláků Divadelní představení Povídání o vánočních zvycích a obyčejích Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější mandalu Vánoční zpívání koled a třídní besídky Vyhlášení soutěže Cesta do Betléma Školní kolo recitační soutěže Pythagoriáda Karneval v družině beseda se studenty SZŠ v HB - první pomoc Chaloupky - Horní Krupá - ekol. centrum - výuk. program Erteple výtvarná soutěž Policie očima dětí matematická soutěž Cvrček a Klokan výtvarná soutěž - Požární ochrana očima dětí Noc s Andersenem Všeználek Velikonoční zvyky a obyčeje - beseda Výuka plavání - od do Karneval ŠD Kurz první pomoci s lektorkami ČCK Dospělí dětem - výtvarná a literární soutěž

14 Projekt Fíha dýha Školní výlet - Nasavrky - indiánská vesnička Klimatour a Rozloučení s předškoláky Zdravá výživa Slavnostní rozloučení s žáky 5. třídy Slavnostní zakončení školního roku Akce pro veřejnost září-sběr papíru Jarmark - prodej výrobků ŠD Škola plná strašidel Adventní zastavení - výtvarné dílny Vítání občánků - hudební vystoupení žáků ZŠ Enkauzistika - výtvarná dílna rodiče + děti Čistá Vysočina - sběr odpadků květen- sběr papíru Rozsochatcem kolem dokola - výstava v budově školy Další akce Mimořádné a individuální třídní schůzky Metodický den - návštěva ředitelky PPP v Havlíčkově Brodě Rodičovské schůzky Zápis do 1. třídy Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia Akce k prevenci sociálně patologických jevů BESIP - přednáška beseda se studenty SZŠ v HB - první pomoc BESIP - Kraj Vysočina - přednáška zdravotnic Zdravá pětka - výchova ke zdraví. Výtvarné soutěže -prevence dětských úrazů (Policie, Hasiči) Dopravní hřiště Havlíčkův Brod Zdravá výživa Akce k environmentální výchově Ekologické centrum v Horní Krupé - Erteple a zemáky Čistá Vysočina - sběr odpadků sběr papíru - třídění odpadů Pomoc ostatním Fond Sidus Pomozte dětem Sbíráme víčka 13

15 Výroba větrníků pro,,slané děti Aktivity MŠ Rozsochatec 2013/14 Schůzka rodičů září Depistáž PPP Havl. Brod., Mgr. Krondráfová Divadelní představení v MŠ -Divadlo Úsměv Divadelní představení Princezna na hrášku Divadelní představení v MŠ Dolní Krupá Výlov rybníka Hudební představení s písničkami Pečení cukroví Mikulášská besídka, s rodiči Dětský karneval, s rodiči Dýhování - dílnička společně s rodiči Zápis do MŠ, Photodienst Brno fotografování Předplavecký výcvik Čarodějná školka, Školní výlet Nasavrky - indiánská vesnice Školní výlet Babiččin dvoreček - kozí farma u Lozic Školní výlet - Dýňový svět Školní výlet - návštěva výstavy panenek v Chotěboři vítání občánků beseda s ilustrátorem A. Dudkem v knihovně v Chotěboři Dětský den Slavnostní rozloučení s budoucími školáky Pěší výlet do Jahodova kroužky: taneční, logopedický, hry s angličtinou 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže březen březen Školní kolo recitační soutěže Matematická soutěž - Cvrček, Klokan Požární ochrana očima dětí - výtvarná soutěž 14 Žáci 4. a 5. ročníku dosáhli nadprůměrného výsledku v matematické soutěži Klokan v rámci našeho okresu Věcnou cenou oceněn K. Jelínek a S. Pešoutová Věcnými cenami oceněni žáci za výtvarné a literární kolektivní výtvarné práce práce na soutěž N. Pešková a N. Piskačová- ocenění za Děti dětem literární práci květen Výtvarná soutěž Věcnými cenami oceněno 5 žáků školy

16 v rámci Programu prevence dětských úrazů - Zdravá Vysočina 7.3 Testování žáků v 5. ročníku Povinné celorepublikové testování žáků v 5. ročníku z předmětů AJ, Ma, Čj pro letošní školní rok bylo zrušeno. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Naši školu ČŠI v letošním školním roce nenavštívila. V říjnu proběhla bez závad kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení HB - kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. 15

17 9. Základní údaje o hospodaření školy Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb.) Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k v tis. Kč Vratka při finančním vypořádání Přímé NIV celkem 2809, , z toho - Platy 2001, , OON 44,00 44, Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 764,00 764,00 0 Státní informační politika Neinvestiční dotace celkem 2809, ,00 0 v Kč Nákladové položky Náklady celkem Náklady na 1 žáka (dítě) Potraviny ,43 Prádlo, oděv a obuv 2820,00 Knihy, učební pomůcky 13755,90 DDHM 12874,00 Nákup materiálu j.n. 9413,80 Voda 8029,50 DHM ,00 Elektrická energie 39826,00 Plyn ,31 Služby pošt 972,00 Služby telekomunikací 38747,24 16

18 Služby peněžních ústavů 6559,00 Nemocenská 00 Školení a vzdělávání 11970,00 Zpracování mezd 21769,00 Nákup služeb j.n ,50 Drobné opravy a údržba 11562,50 Práce programátorů 23447,00 Plavecký výcvik 7620,00 Cestovné 00,00 Odpisy Revize 9357,00 Pojištění majetku a odpověd. 6924,00 Zákonné soc. náklady 500,00 Celkem ,18 Příjmové položky Příjmy celkem Příjmy na 1 žáka (dítě) Úplata za školní stravování ,00 Školné MŠ 19080,00 Školné ŠD 10300,00 Další příjmy-čerpání fondů 41000,00 Úroky 58,73 Obec Rozsochatec ,00 Celkem ,73 Náklady celkem Výnosy celkem , ,73 Výsledek hospodaření 117,55 17

19 Příloha č. 1 Výroční zpráva dle 18 zák. č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Rozsochatec v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 V souladu s ustanovením 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím ), zveřejňuje Základní škola a mateřská škola Rozsochatec následující údaje: V roce 2013 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to prostřednictvím elektronické pošty. V roce 2013 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V roce 2013 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V roce 2013 nebyla podána žádná stížnost podle 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu organizace Základní škola a mateřská škola Rozsochatec při vyřizování žádosti o informace. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách školy V Rozsochatci, dne Mgr. Hana Hertlová ředitelka 18

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více