Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy

2 Obsah Výroční zpráva: Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod Základní údaje o škole škola zřizovatel součásti školy základní údaje o součástech školy materiálně-technické podmínky školy... 3 Charakteristika školy... 3 Prostorové vybavení... 4 Materiální vybavení... 4 Technické podmínky... 4 Hygienické vybavení... 4 Školní družina... 5 Mateřská škola... 5 Školní jídelna Údaje o školské radě Údaje o občanském sdružení při škole Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících... 6 Stupeň vzdělání Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích: Výchovně-vzdělávací proces... 8 Vzdělávání... 8 Výchova... 9 Spolupráce s veřejností

3 Projekty a granty... 9 Projektové dny Granty Mimoškolní a zájmová činnost Zájmové kroužky Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o významných mimoškolních aktivitách ZŠ Spolupráce školy a dalších subjektů Akce pro žáky Akce pro veřejnost Další akce Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Pomoc ostatním Aktivity MŠ Rozsochatec 2013/ Účast žáků školy v soutěžích Testování žáků v 5. ročníku Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb.) Ukazatel Příloha č

4 Výroční zpráva: Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec adresa školy Rozsochatec 54, Rozsochatec, právní forma IČO IZO příspěvková organizace identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Hana Hertlová kontakt tel.: zřizovatel název zřizovatele Obec Rozsochatec adresa zřizovatele Rozsochatec 97, kontakt tel.: součásti školy kapacita Mateřská škola 30 Základní škola 50 Školní družina 20 Školní jídelna základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na ročník Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ ,2 12,5 Školní družina Školní jídelna MŠ x 28 x x Školní jídelna ZŠ x 25 x x 1.5 materiálně-technické podmínky školy Charakteristika školy Základní škola je neúplná s 1. až 5. postupným ročníkem. Škola má kapacitu 50 žáků. Žáci jsou zařazeni ve dvou třídách (ve školním roce 2013/14 je spojený v první třídě 1. a 3. ročník, ve druhé třídě 4. a 5. ročník). Skutečný počet žáků v minulých letech nepřesáhl 30 průměrná naplněnost je 14 žáků na třídu. Díky nízkému počtu žáků škola představuje ideální zázemí pro individuální přístup, a to jak k žákům se specifickými poruchami učení či žákům nadaným. Škola je také otevřená integraci 3

5 postižených dětí. Prostorové vybavení Každá třída má vlastní učebnu, počítačová učebna slouží zároveň jako učebna II. třídy. Učebna pro pracovní vyučování je již rekonstruována, zbývá ji dovybavit prac. nástroji a materiálem potřebnými k výuce. Prostředí a vybavení učeben je na dobré úrovni. Učebny jsou vybaveny poměrně novým nastavitelným nábytkem. Také vybavení pomůckami a výpočetní technikou je standardní. Na podzim byly zakoupeny 4 nové žákovské počítače do počítačové učebny. Škola využívá tělocvičnu v budově školy, k dispozici je i sportovní areál v obci. Venkovní prostory u budovy školy jsou postupně upravovány pro oddech a volný čas žáků. Na školním pozemku bylo vybudováno školní hřiště, které je využíváno nejen v rámci výuky, ale v odpoledních hodinách zde tráví čas i žáci ze školní družiny. Materiální vybavení Škola je dobře vybavena učebními materiály, pomůckami a výukovými programy pro všechny předměty 1. stupně. Pro žáky i učitele je k dispozici školní knihovna, učitelská knihovna a neomezený přístup na internet. Učebnice, pomůcky a výukové programy jsou inovovány a doplňovány. Rovněž do školní a učitelské knihovny začaly být postupně doplňovány nové tituly. Technické podmínky Informačním centrem školy je počítačová učebna - žákům a učitelům volně přístupná, vybavená 4 novými počítači, skenerem a tiskárnou, na všech těchto počítačích je možno využívat neomezený přístupem internetu. V počítačové učebně je nainstalována interaktivní tabule a dataprojektor. Volně přístupné jsou i další tři počítače v učebně I. třídy, kde je k dispozici rovněž dataprojektor s interaktivní tabulí. Výukové programy jsou využívány ve výuce většiny předmětů. Pro názornou výuku nebo realizaci projektů mají pedagogové a žáci možnost používat digitální fotoaparát, notebooky, kopírovací stroj, barevnou tiskárnu, skenery, audiovizuální techniku (CD přehrávače, videa, televizor), hudební nástroje. Hygienické vybavení Škola má kvalitní hygienické zařízení pro učitele i žáky odpovídající normám a vyhláškám. V přízemí budovy byla vybudována bezbariérová sprcha. Pro aktivní odpočinek a relaxaci v době přestávek je k dispozici tělocvična a její vybavení, venkovní prostory školy a zahrada u mateřské školy. I ve školním roce 2013/14 došlo ke značnému zkvalitnění materiální vybavenosti školy a k vybavení interiérů. Byla zakoupena a nainstalována keramická pec pro potřeby keramického kroužku a pro případné zájemce v rámci výtvarných dílen pro veřejnost. Půda školy byla kompletně zateplena a mělo by být zamezeno největším tepelným únikům. Byla opravena dlažba na chodbě v 1. poschodí. Do 1. třídy byly zakoupeny nové prostorné skříně, ve kterých jsou uloženy učební pomůcky a výtvarné potřeby. Pokračují práce na školním hřišti a úprava okolí. Vchod z budovy školy na školní hřiště byl upraven, byla zde položena zámková dlažba. také byl upravený a vysázený květinový záhon u vstupu na školní hřiště, dále byl na pozemku vysázený živý plot a vzrostlejší lípa. Byly dokoupeny obaly na květináče, které zdobí téměř všechna okna školy. 4

6 K materiálnímu vylepšení došlo i v oblasti výuky. Pro zkvalitnění výuky byly zakoupeny 4 nové žákovské a nový CD přehrávač. Postupně byly i v letošním školním roce dokupovány hračky do ŠD, sportovní vybavení do tělocvičny, knihy do školní knihovny a další. Byly aktualizovány webové stránky školy. Školní družina Při škole funguje jedno oddělení školní družiny po 20 dětech. Průměrná docházka se pohybuje kolem 19 žáků. Činnost školní družiny je velmi pestrá a je přizpůsobena dlouhodobým zájmům dětí a umožňuje jim aktivně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků a zároveň nenásilně rozvíjí jejich zájmy a dovednosti. Výrazně přispívá k minimalizaci problémového chování dětí ve volném čase. Mateřská škola Mateřská škola sídlí v samostatné budově. Má k dispozici plně vybavené dvě třídy, nově rekonstruované hygienické zázemí. Školku navštěvuje 28 dětí. V areálu MŠ je dobře vybavená zahrada s pískovištěm a prolézačkami. Mateřská škola připravuje děti pro školní práci, snaží se o všestranný rozvoj dětí. I v mateřské škole došlo k výraznému zkvalitnění v materiální oblasti. Opět byly dokupovány hračky, sportovní vybavení a vybavení na zahradu. Dětem při odpoledním spaní slouží nové matrace. během posledního týdne prázdnin byly ze zahrady odstraněy staré a již nevyhovující herní prvky, které budou nahrazeny během prvního zářijového týdne novými. Rovněž u pískoviště byla započata celková oprava. Školní jídelna Školní jídelna s kuchyní je ve stejné budově jako MŠ a je s jejím provozem propojena. ŠJ slouží žákům a zaměstnancům školy, vybavení odpovídá normám pro školní stravování. Prostory kuchyně byly letos vymalovány a uvnitř proběhly nezbytné stavební úpravy - byl opraven odtokový kanál a vybourány zbytečné zárubně u dveří. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Dušan Svoboda - zástupce zřizovatele Jana Krédlová - zástupce pedagogů Renáta Rejzková - zástupce rodičů Školská rada je poradním a výkonným orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy, zástupcům zřizovatele a dalším osobám podílet se na správě školy. Dne20. září 2012 volby do školské rady, která po několika letech na základě iniciativy ředitelky školy obnovila svoji činnost. Volební období výše uvedených členů je tříleté. ŠR se sešla v tomto školním roce celkem 2x, a to a Údaje o občanském sdružení při škole Při škole nepracuje žádné občanské sdružení 5

7 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přátelská škola (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 10 Počet učitelů ZŠ 3 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Stupeň Funkce Úvazek. vzdělání 1 ředitelka 1,0 VŠ 1 Učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1 Učitelka ZŠ 0,32 SŠ 1 Vychovatelka ŠD 0,5 SŠ 1 Vedoucí učitelka MŠ 1,0 SŠ 1 Učitelka MŠ 0,93 SŠ Učitelka v MŠ s úvazkem 0,93 je zároveň učitelkou v ZŠ s úvazkem 0, Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících 6

8 Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 Vedoucí kuchařka 1,0 SOU 1 Pomocná kuchařka 0,5 SŠ 1 uklízečka 0,5 SŠ 1 hospodářka školní jídelny 0,25 SŠ 1 účetní 0,2 SŠ 1 školnice 0,69 základní Pomocná kuchařka je zároveň uklízečkou v MŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Zápis do šk. roku 2014/15 proběhl na naší škole a účastnilo se ho 6 předškoláků. Byl udělen jeden odklad povinné školní docházky. Ve školním roce 2014/15 tedy nastoupí do 1. třídy 5 prvňáků. 4.2 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 1 soukromá gymnázia 0 církevní gymnázia 0 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyznamenáním dostatečnou Přehled o chování Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ Celkem

9 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Za 1. pololetí Za 2. pololetí Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka 25,5 50,5 Počet neomluvených hodin 0 0 Počet neomluvených hodin na žáka 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení sociální znevýhodnění 3 - zdravotní znevýhodnění 1 - zdravotní znevýhodnění 5.4 Výchovně-vzdělávací proces Hlavní úkoly vyplývají ze vzdělávacích plánů a koncepce školy Vzdělávání pokračovat v realizaci školního vzdělávacího programu školy na základě připomínek doplnit a aktualizovat školní vzdělávací program - červen 2013 u dětí předškolního věku rozvíjet řečové a jazykové dovednosti, základní společenské návyky, logické myšlení, paměť, pozornost a představivost, vytvářet pozitivní vztah k učení, seznamovat je s prostředím školy a školní prací prolínáním některých činností žáky základní školy vyučovat podle ŠVP, aby vědomosti a dovednosti dovedli aktivně používat, bylo na ně možné plynule navazovat v dalších ročnících a předmětech, úspěšně složili přijímací zkoušky a uplatnili je v dalším studiu a životě častěji užívat metody aktivního učení žáků a interaktivní výuku preferovat názorné vyučování zvyšovat nároky na systematickou přípravu pravidelné ověřování vědomostí a dovedností žáků pravidelné hodnocení a práce a výkonů žáků poskytování individuální pomoci slabším a novým žákům a asistence žákům s vážnějšími problémy připravovat projektové dny a projekty, spolupracovat na zajímavých tématech s jinými školami a subjekty 8

10 příprava vlastních materiálů pro výuku pomoc odborníků využít nabídky přednášek, kurzů, depistáží návštěvy divadla, koncertu, výstav a zajímavé exkurze jako součást výuky zapojit se do grantových programů Výchova rozvíjet komunikační schopnosti, sociální a estetické cítění pracovat v týmech vzájemná pomoc pracovat na vytváření partnerského vztahu učitel žák nabídnout zajímavé mimoškolní aktivity učit žáky společenskému chování Spolupráce s veřejností pořádat akce, při kterých se rodiče mohou být přímo účastni na práci školy a školních akcích spolupráce s rodinou, využívat znalostí a zkušeností a pomoci rodičů propagace činnosti školy na veřejnosti pokračovat v propagaci práce školy - průběžná aktualizace webových stránek, příspěvky do obecního a regionálního tisku spolupracovat se školami regionu zapojit se do kulturního dění v obci a regionu Projekty a granty Projekty EU Základní škola v Rozsochatci podala projekt v rámci výzvy MŠMT EU peníze školám. Projekt EU peníze školám byl hrazen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola vytvořila 180 materiálů pro výuku na interaktivní tabuli. Projekt pod názvem Inovace výuky ICT byl schválený pod označením CZ.1.07/1.4.00/ a celý projekt byl úspěšně ukončen v řádném termínu , přičemž závěrečná monitorovací zpráva byla schválena Ve spolupráci s MU v Brně jsme zapojeni od září 2014 do Projektu Interes- Informační technologie realizované spoluprací v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V dubnu jsme se přihlásili do projektu Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina. Projekt byl schválen pod registračním číslem: CZ.1.07/1.1.00/ Na projektu začneme spolupracovat od září škol. roku 2014/15 9

11 Projektové dny Škola plná strašidel - celoškolní projekt Den stromů - projekt v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Noc s Andersenem - projekt v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti, večerní divadelní představení, přenocování žáků ve škole spojené s četbou knih, luštěním křížovek a vědomostních soutěží Výtvarná dílna - enkaustika projekt realizován ve spolupráci s rodiči dětí, rozvíjel manuální a výtvarné schopnosti Odpady projekt v rámci EVVO, smysluplnost třídění odpadu, poznání doby rozkladu výtvarné činnosti, chování v přírodě, účast na akci Čistá Vysočina, exkurze do ekologického centra v Horní Krupé - téma třídění odpadů Hrajeme si s pohádkami - tvořivé texty, účast na literární soutěži Vím, co udělám -kurz první pomoci -v případě úrazu, nehody projekt ve spolupráci s integrovanými záchrannými složkami a ČČK zaměřený na poskytování účinné první pomoci v případě havárie, požáru, nehody a jiných mimořádných událostí sportovně branný den s řadou úkolů, soutěží a her brannou tematikou Vím, jak se zachovám - den strávený s členy Hasičského záchranného sboru v Chotěboři, beseda s členy SDH v Rozsochatci, výtvarná soutěž s požární tematikou. Návštěva Policie ČR ve škole, beseda, ukázka výcviku psů Fíha dýha - projekt zaměřený na rozvoj prac. návyků a dovedností, na práci s přírodním materiálem Granty Obec společně se školou podala grant na dovybavení hřiště herními prvky na zahradě u mateřské školy. Projekt nebyl schválen, ale zřizovatel se s vedením školy dohodl na zafinancování chybějících herních prvků ze svého rozpočtu. Nové herní prvky budou nainstalovány první týden v září Další aktivity: Ovoce do škol Školní mléko Recyklohraní Zdravá pětka AŠSK 10

12 Mimoškolní a zájmová činnost Zájmové kroužky Dovedných rukou Aerobic Řk. náboženství Zábavná angličtina Čtenářský Hudebně dramatický pondělí pondělí Pondělí středa středa čtvrtek roč. p. Dobrovolná roč. p. Večeřová roč. p. Zahálka roč. p. Krédlová 5. roč. p. Hertlová roč. p.půžová 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Školní rok: 2013/14 Zaměstnanec Akce Místo akce Termín Všichni Školení BOZP Rozsochatec učitelé Hertlová, Přírodní zahrady Oudoleň - ZŠ Dobrovolná Krédlová AJ- pohádka nás naučí Jihlava Hertlová Malotřídní školy - kulatý stůl Jihlava Krédlová Aj v MŠ Jihlava Dobrovolná, Drahošová, Malování pravou hemisférou Rozsochatec - ZŠ Krédlová, Půžová Hertlová setkání ředitelů škol Jihlava Hertlová Obtížné manažerské Jihlava Hertlová, Půžová, Krédlová Dobrovolná, Drahošová, Krédlová, rozhovory Metodický den PPP- p. Stloukalová ZŠ Rozsochatec Malování - pastel ZŠ Rozsochatec Půžová Krédlová Anglický jazyk Znojmo

13 Krédlová Anglický jazyk Jihlava Hertlová Malotřídní školy - kulatý stůl Jihlava Krédlová Aj hrou Krkonoše Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách ZŠ Spolupráce školy a dalších subjektů Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem se spolky v obci - ČSŽ, SDH s PPP v Havlíčkově Brodě s Policií ČR Chotěboř s Hasičským záchranným sborem Chotěboř Akce pro žáky Slavnostní zahájení školního roku Divadelní představení Princezna na hrášku Exkurze do zámku a do zámeckého parku v Rozsochatci Projektové dny - Den stromů Besip - přednáška Výlov rybníka Hudební představení Kurz první pomoci Mikulášská besídka Návštěva předškoláků Divadelní představení Povídání o vánočních zvycích a obyčejích Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější mandalu Vánoční zpívání koled a třídní besídky Vyhlášení soutěže Cesta do Betléma Školní kolo recitační soutěže Pythagoriáda Karneval v družině beseda se studenty SZŠ v HB - první pomoc Chaloupky - Horní Krupá - ekol. centrum - výuk. program Erteple výtvarná soutěž Policie očima dětí matematická soutěž Cvrček a Klokan výtvarná soutěž - Požární ochrana očima dětí Noc s Andersenem Všeználek Velikonoční zvyky a obyčeje - beseda Výuka plavání - od do Karneval ŠD Kurz první pomoci s lektorkami ČCK Dospělí dětem - výtvarná a literární soutěž

14 Projekt Fíha dýha Školní výlet - Nasavrky - indiánská vesnička Klimatour a Rozloučení s předškoláky Zdravá výživa Slavnostní rozloučení s žáky 5. třídy Slavnostní zakončení školního roku Akce pro veřejnost září-sběr papíru Jarmark - prodej výrobků ŠD Škola plná strašidel Adventní zastavení - výtvarné dílny Vítání občánků - hudební vystoupení žáků ZŠ Enkauzistika - výtvarná dílna rodiče + děti Čistá Vysočina - sběr odpadků květen- sběr papíru Rozsochatcem kolem dokola - výstava v budově školy Další akce Mimořádné a individuální třídní schůzky Metodický den - návštěva ředitelky PPP v Havlíčkově Brodě Rodičovské schůzky Zápis do 1. třídy Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia Akce k prevenci sociálně patologických jevů BESIP - přednáška beseda se studenty SZŠ v HB - první pomoc BESIP - Kraj Vysočina - přednáška zdravotnic Zdravá pětka - výchova ke zdraví. Výtvarné soutěže -prevence dětských úrazů (Policie, Hasiči) Dopravní hřiště Havlíčkův Brod Zdravá výživa Akce k environmentální výchově Ekologické centrum v Horní Krupé - Erteple a zemáky Čistá Vysočina - sběr odpadků sběr papíru - třídění odpadů Pomoc ostatním Fond Sidus Pomozte dětem Sbíráme víčka 13

15 Výroba větrníků pro,,slané děti Aktivity MŠ Rozsochatec 2013/14 Schůzka rodičů září Depistáž PPP Havl. Brod., Mgr. Krondráfová Divadelní představení v MŠ -Divadlo Úsměv Divadelní představení Princezna na hrášku Divadelní představení v MŠ Dolní Krupá Výlov rybníka Hudební představení s písničkami Pečení cukroví Mikulášská besídka, s rodiči Dětský karneval, s rodiči Dýhování - dílnička společně s rodiči Zápis do MŠ, Photodienst Brno fotografování Předplavecký výcvik Čarodějná školka, Školní výlet Nasavrky - indiánská vesnice Školní výlet Babiččin dvoreček - kozí farma u Lozic Školní výlet - Dýňový svět Školní výlet - návštěva výstavy panenek v Chotěboři vítání občánků beseda s ilustrátorem A. Dudkem v knihovně v Chotěboři Dětský den Slavnostní rozloučení s budoucími školáky Pěší výlet do Jahodova kroužky: taneční, logopedický, hry s angličtinou 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže březen březen Školní kolo recitační soutěže Matematická soutěž - Cvrček, Klokan Požární ochrana očima dětí - výtvarná soutěž 14 Žáci 4. a 5. ročníku dosáhli nadprůměrného výsledku v matematické soutěži Klokan v rámci našeho okresu Věcnou cenou oceněn K. Jelínek a S. Pešoutová Věcnými cenami oceněni žáci za výtvarné a literární kolektivní výtvarné práce práce na soutěž N. Pešková a N. Piskačová- ocenění za Děti dětem literární práci květen Výtvarná soutěž Věcnými cenami oceněno 5 žáků školy

16 v rámci Programu prevence dětských úrazů - Zdravá Vysočina 7.3 Testování žáků v 5. ročníku Povinné celorepublikové testování žáků v 5. ročníku z předmětů AJ, Ma, Čj pro letošní školní rok bylo zrušeno. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Naši školu ČŠI v letošním školním roce nenavštívila. V říjnu proběhla bez závad kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení HB - kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. 15

17 9. Základní údaje o hospodaření školy Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb.) Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k v tis. Kč Vratka při finančním vypořádání Přímé NIV celkem 2809, , z toho - Platy 2001, , OON 44,00 44, Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 764,00 764,00 0 Státní informační politika Neinvestiční dotace celkem 2809, ,00 0 v Kč Nákladové položky Náklady celkem Náklady na 1 žáka (dítě) Potraviny ,43 Prádlo, oděv a obuv 2820,00 Knihy, učební pomůcky 13755,90 DDHM 12874,00 Nákup materiálu j.n. 9413,80 Voda 8029,50 DHM ,00 Elektrická energie 39826,00 Plyn ,31 Služby pošt 972,00 Služby telekomunikací 38747,24 16

18 Služby peněžních ústavů 6559,00 Nemocenská 00 Školení a vzdělávání 11970,00 Zpracování mezd 21769,00 Nákup služeb j.n ,50 Drobné opravy a údržba 11562,50 Práce programátorů 23447,00 Plavecký výcvik 7620,00 Cestovné 00,00 Odpisy Revize 9357,00 Pojištění majetku a odpověd. 6924,00 Zákonné soc. náklady 500,00 Celkem ,18 Příjmové položky Příjmy celkem Příjmy na 1 žáka (dítě) Úplata za školní stravování ,00 Školné MŠ 19080,00 Školné ŠD 10300,00 Další příjmy-čerpání fondů 41000,00 Úroky 58,73 Obec Rozsochatec ,00 Celkem ,73 Náklady celkem Výnosy celkem , ,73 Výsledek hospodaření 117,55 17

19 Příloha č. 1 Výroční zpráva dle 18 zák. č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Rozsochatec v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 V souladu s ustanovením 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím ), zveřejňuje Základní škola a mateřská škola Rozsochatec následující údaje: V roce 2013 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to prostřednictvím elektronické pošty. V roce 2013 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V roce 2013 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V roce 2013 nebyla podána žádná stížnost podle 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu organizace Základní škola a mateřská škola Rozsochatec při vyřizování žádosti o informace. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách školy V Rozsochatci, dne Mgr. Hana Hertlová ředitelka 18

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Školní rok: 2012/2013 Hospodářský rok: 2012 2. 9. 2013 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 68 / 2015 Školní rok: 2014/2015 Hospodářský rok: 2014 2. 9. 2015 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66 / 2016 Školní rok: 2015/2016 Hospodářský rok: 2015 10. 10. 2016 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Vypracovala: Dana Brašíková ředitelka školy Schváleno Školskou radou: 25. října 2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod

Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod 1. Charakteristika školy Základní škola je neúplná s 1. až 5. postupným ročníkem. Škola má kapacitu 50 žáků. Žáci jsou zařazeni ve dvou

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více