Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy

2 Obsah Výroční zpráva: Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod Základní údaje o škole škola zřizovatel součásti školy základní údaje o součástech školy materiálně-technické podmínky školy... 3 Charakteristika školy... 3 Prostorové vybavení... 4 Materiální vybavení... 4 Technické podmínky... 4 Hygienické vybavení... 4 Školní družina... 5 Mateřská škola... 5 Školní jídelna Údaje o školské radě Údaje o občanském sdružení při škole Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících... 6 Stupeň vzdělání Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích: Výchovně-vzdělávací proces... 8 Vzdělávání... 8 Výchova... 9 Spolupráce s veřejností

3 Projekty a granty... 9 Projektové dny Granty Mimoškolní a zájmová činnost Zájmové kroužky Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o významných mimoškolních aktivitách ZŠ Spolupráce školy a dalších subjektů Akce pro žáky Akce pro veřejnost Další akce Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Pomoc ostatním Aktivity MŠ Rozsochatec 2013/ Účast žáků školy v soutěžích Testování žáků v 5. ročníku Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb.) Ukazatel Příloha č

4 Výroční zpráva: Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec adresa školy Rozsochatec 54, Rozsochatec, právní forma IČO IZO příspěvková organizace identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Hana Hertlová kontakt tel.: zřizovatel název zřizovatele Obec Rozsochatec adresa zřizovatele Rozsochatec 97, kontakt tel.: součásti školy kapacita Mateřská škola 30 Základní škola 50 Školní družina 20 Školní jídelna základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na ročník Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ ,2 12,5 Školní družina Školní jídelna MŠ x 28 x x Školní jídelna ZŠ x 25 x x 1.5 materiálně-technické podmínky školy Charakteristika školy Základní škola je neúplná s 1. až 5. postupným ročníkem. Škola má kapacitu 50 žáků. Žáci jsou zařazeni ve dvou třídách (ve školním roce 2013/14 je spojený v první třídě 1. a 3. ročník, ve druhé třídě 4. a 5. ročník). Skutečný počet žáků v minulých letech nepřesáhl 30 průměrná naplněnost je 14 žáků na třídu. Díky nízkému počtu žáků škola představuje ideální zázemí pro individuální přístup, a to jak k žákům se specifickými poruchami učení či žákům nadaným. Škola je také otevřená integraci 3

5 postižených dětí. Prostorové vybavení Každá třída má vlastní učebnu, počítačová učebna slouží zároveň jako učebna II. třídy. Učebna pro pracovní vyučování je již rekonstruována, zbývá ji dovybavit prac. nástroji a materiálem potřebnými k výuce. Prostředí a vybavení učeben je na dobré úrovni. Učebny jsou vybaveny poměrně novým nastavitelným nábytkem. Také vybavení pomůckami a výpočetní technikou je standardní. Na podzim byly zakoupeny 4 nové žákovské počítače do počítačové učebny. Škola využívá tělocvičnu v budově školy, k dispozici je i sportovní areál v obci. Venkovní prostory u budovy školy jsou postupně upravovány pro oddech a volný čas žáků. Na školním pozemku bylo vybudováno školní hřiště, které je využíváno nejen v rámci výuky, ale v odpoledních hodinách zde tráví čas i žáci ze školní družiny. Materiální vybavení Škola je dobře vybavena učebními materiály, pomůckami a výukovými programy pro všechny předměty 1. stupně. Pro žáky i učitele je k dispozici školní knihovna, učitelská knihovna a neomezený přístup na internet. Učebnice, pomůcky a výukové programy jsou inovovány a doplňovány. Rovněž do školní a učitelské knihovny začaly být postupně doplňovány nové tituly. Technické podmínky Informačním centrem školy je počítačová učebna - žákům a učitelům volně přístupná, vybavená 4 novými počítači, skenerem a tiskárnou, na všech těchto počítačích je možno využívat neomezený přístupem internetu. V počítačové učebně je nainstalována interaktivní tabule a dataprojektor. Volně přístupné jsou i další tři počítače v učebně I. třídy, kde je k dispozici rovněž dataprojektor s interaktivní tabulí. Výukové programy jsou využívány ve výuce většiny předmětů. Pro názornou výuku nebo realizaci projektů mají pedagogové a žáci možnost používat digitální fotoaparát, notebooky, kopírovací stroj, barevnou tiskárnu, skenery, audiovizuální techniku (CD přehrávače, videa, televizor), hudební nástroje. Hygienické vybavení Škola má kvalitní hygienické zařízení pro učitele i žáky odpovídající normám a vyhláškám. V přízemí budovy byla vybudována bezbariérová sprcha. Pro aktivní odpočinek a relaxaci v době přestávek je k dispozici tělocvična a její vybavení, venkovní prostory školy a zahrada u mateřské školy. I ve školním roce 2013/14 došlo ke značnému zkvalitnění materiální vybavenosti školy a k vybavení interiérů. Byla zakoupena a nainstalována keramická pec pro potřeby keramického kroužku a pro případné zájemce v rámci výtvarných dílen pro veřejnost. Půda školy byla kompletně zateplena a mělo by být zamezeno největším tepelným únikům. Byla opravena dlažba na chodbě v 1. poschodí. Do 1. třídy byly zakoupeny nové prostorné skříně, ve kterých jsou uloženy učební pomůcky a výtvarné potřeby. Pokračují práce na školním hřišti a úprava okolí. Vchod z budovy školy na školní hřiště byl upraven, byla zde položena zámková dlažba. také byl upravený a vysázený květinový záhon u vstupu na školní hřiště, dále byl na pozemku vysázený živý plot a vzrostlejší lípa. Byly dokoupeny obaly na květináče, které zdobí téměř všechna okna školy. 4

6 K materiálnímu vylepšení došlo i v oblasti výuky. Pro zkvalitnění výuky byly zakoupeny 4 nové žákovské a nový CD přehrávač. Postupně byly i v letošním školním roce dokupovány hračky do ŠD, sportovní vybavení do tělocvičny, knihy do školní knihovny a další. Byly aktualizovány webové stránky školy. Školní družina Při škole funguje jedno oddělení školní družiny po 20 dětech. Průměrná docházka se pohybuje kolem 19 žáků. Činnost školní družiny je velmi pestrá a je přizpůsobena dlouhodobým zájmům dětí a umožňuje jim aktivně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků a zároveň nenásilně rozvíjí jejich zájmy a dovednosti. Výrazně přispívá k minimalizaci problémového chování dětí ve volném čase. Mateřská škola Mateřská škola sídlí v samostatné budově. Má k dispozici plně vybavené dvě třídy, nově rekonstruované hygienické zázemí. Školku navštěvuje 28 dětí. V areálu MŠ je dobře vybavená zahrada s pískovištěm a prolézačkami. Mateřská škola připravuje děti pro školní práci, snaží se o všestranný rozvoj dětí. I v mateřské škole došlo k výraznému zkvalitnění v materiální oblasti. Opět byly dokupovány hračky, sportovní vybavení a vybavení na zahradu. Dětem při odpoledním spaní slouží nové matrace. během posledního týdne prázdnin byly ze zahrady odstraněy staré a již nevyhovující herní prvky, které budou nahrazeny během prvního zářijového týdne novými. Rovněž u pískoviště byla započata celková oprava. Školní jídelna Školní jídelna s kuchyní je ve stejné budově jako MŠ a je s jejím provozem propojena. ŠJ slouží žákům a zaměstnancům školy, vybavení odpovídá normám pro školní stravování. Prostory kuchyně byly letos vymalovány a uvnitř proběhly nezbytné stavební úpravy - byl opraven odtokový kanál a vybourány zbytečné zárubně u dveří. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Dušan Svoboda - zástupce zřizovatele Jana Krédlová - zástupce pedagogů Renáta Rejzková - zástupce rodičů Školská rada je poradním a výkonným orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy, zástupcům zřizovatele a dalším osobám podílet se na správě školy. Dne20. září 2012 volby do školské rady, která po několika letech na základě iniciativy ředitelky školy obnovila svoji činnost. Volební období výše uvedených členů je tříleté. ŠR se sešla v tomto školním roce celkem 2x, a to a Údaje o občanském sdružení při škole Při škole nepracuje žádné občanské sdružení 5

7 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přátelská škola (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 10 Počet učitelů ZŠ 3 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Stupeň Funkce Úvazek. vzdělání 1 ředitelka 1,0 VŠ 1 Učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1 Učitelka ZŠ 0,32 SŠ 1 Vychovatelka ŠD 0,5 SŠ 1 Vedoucí učitelka MŠ 1,0 SŠ 1 Učitelka MŠ 0,93 SŠ Učitelka v MŠ s úvazkem 0,93 je zároveň učitelkou v ZŠ s úvazkem 0, Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících 6

8 Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 Vedoucí kuchařka 1,0 SOU 1 Pomocná kuchařka 0,5 SŠ 1 uklízečka 0,5 SŠ 1 hospodářka školní jídelny 0,25 SŠ 1 účetní 0,2 SŠ 1 školnice 0,69 základní Pomocná kuchařka je zároveň uklízečkou v MŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Zápis do šk. roku 2014/15 proběhl na naší škole a účastnilo se ho 6 předškoláků. Byl udělen jeden odklad povinné školní docházky. Ve školním roce 2014/15 tedy nastoupí do 1. třídy 5 prvňáků. 4.2 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 1 soukromá gymnázia 0 církevní gymnázia 0 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyznamenáním dostatečnou Přehled o chování Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ Celkem

9 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Za 1. pololetí Za 2. pololetí Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka 25,5 50,5 Počet neomluvených hodin 0 0 Počet neomluvených hodin na žáka 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení sociální znevýhodnění 3 - zdravotní znevýhodnění 1 - zdravotní znevýhodnění 5.4 Výchovně-vzdělávací proces Hlavní úkoly vyplývají ze vzdělávacích plánů a koncepce školy Vzdělávání pokračovat v realizaci školního vzdělávacího programu školy na základě připomínek doplnit a aktualizovat školní vzdělávací program - červen 2013 u dětí předškolního věku rozvíjet řečové a jazykové dovednosti, základní společenské návyky, logické myšlení, paměť, pozornost a představivost, vytvářet pozitivní vztah k učení, seznamovat je s prostředím školy a školní prací prolínáním některých činností žáky základní školy vyučovat podle ŠVP, aby vědomosti a dovednosti dovedli aktivně používat, bylo na ně možné plynule navazovat v dalších ročnících a předmětech, úspěšně složili přijímací zkoušky a uplatnili je v dalším studiu a životě častěji užívat metody aktivního učení žáků a interaktivní výuku preferovat názorné vyučování zvyšovat nároky na systematickou přípravu pravidelné ověřování vědomostí a dovedností žáků pravidelné hodnocení a práce a výkonů žáků poskytování individuální pomoci slabším a novým žákům a asistence žákům s vážnějšími problémy připravovat projektové dny a projekty, spolupracovat na zajímavých tématech s jinými školami a subjekty 8

10 příprava vlastních materiálů pro výuku pomoc odborníků využít nabídky přednášek, kurzů, depistáží návštěvy divadla, koncertu, výstav a zajímavé exkurze jako součást výuky zapojit se do grantových programů Výchova rozvíjet komunikační schopnosti, sociální a estetické cítění pracovat v týmech vzájemná pomoc pracovat na vytváření partnerského vztahu učitel žák nabídnout zajímavé mimoškolní aktivity učit žáky společenskému chování Spolupráce s veřejností pořádat akce, při kterých se rodiče mohou být přímo účastni na práci školy a školních akcích spolupráce s rodinou, využívat znalostí a zkušeností a pomoci rodičů propagace činnosti školy na veřejnosti pokračovat v propagaci práce školy - průběžná aktualizace webových stránek, příspěvky do obecního a regionálního tisku spolupracovat se školami regionu zapojit se do kulturního dění v obci a regionu Projekty a granty Projekty EU Základní škola v Rozsochatci podala projekt v rámci výzvy MŠMT EU peníze školám. Projekt EU peníze školám byl hrazen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola vytvořila 180 materiálů pro výuku na interaktivní tabuli. Projekt pod názvem Inovace výuky ICT byl schválený pod označením CZ.1.07/1.4.00/ a celý projekt byl úspěšně ukončen v řádném termínu , přičemž závěrečná monitorovací zpráva byla schválena Ve spolupráci s MU v Brně jsme zapojeni od září 2014 do Projektu Interes- Informační technologie realizované spoluprací v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V dubnu jsme se přihlásili do projektu Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina. Projekt byl schválen pod registračním číslem: CZ.1.07/1.1.00/ Na projektu začneme spolupracovat od září škol. roku 2014/15 9

11 Projektové dny Škola plná strašidel - celoškolní projekt Den stromů - projekt v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Noc s Andersenem - projekt v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti, večerní divadelní představení, přenocování žáků ve škole spojené s četbou knih, luštěním křížovek a vědomostních soutěží Výtvarná dílna - enkaustika projekt realizován ve spolupráci s rodiči dětí, rozvíjel manuální a výtvarné schopnosti Odpady projekt v rámci EVVO, smysluplnost třídění odpadu, poznání doby rozkladu výtvarné činnosti, chování v přírodě, účast na akci Čistá Vysočina, exkurze do ekologického centra v Horní Krupé - téma třídění odpadů Hrajeme si s pohádkami - tvořivé texty, účast na literární soutěži Vím, co udělám -kurz první pomoci -v případě úrazu, nehody projekt ve spolupráci s integrovanými záchrannými složkami a ČČK zaměřený na poskytování účinné první pomoci v případě havárie, požáru, nehody a jiných mimořádných událostí sportovně branný den s řadou úkolů, soutěží a her brannou tematikou Vím, jak se zachovám - den strávený s členy Hasičského záchranného sboru v Chotěboři, beseda s členy SDH v Rozsochatci, výtvarná soutěž s požární tematikou. Návštěva Policie ČR ve škole, beseda, ukázka výcviku psů Fíha dýha - projekt zaměřený na rozvoj prac. návyků a dovedností, na práci s přírodním materiálem Granty Obec společně se školou podala grant na dovybavení hřiště herními prvky na zahradě u mateřské školy. Projekt nebyl schválen, ale zřizovatel se s vedením školy dohodl na zafinancování chybějících herních prvků ze svého rozpočtu. Nové herní prvky budou nainstalovány první týden v září Další aktivity: Ovoce do škol Školní mléko Recyklohraní Zdravá pětka AŠSK 10

12 Mimoškolní a zájmová činnost Zájmové kroužky Dovedných rukou Aerobic Řk. náboženství Zábavná angličtina Čtenářský Hudebně dramatický pondělí pondělí Pondělí středa středa čtvrtek roč. p. Dobrovolná roč. p. Večeřová roč. p. Zahálka roč. p. Krédlová 5. roč. p. Hertlová roč. p.půžová 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Školní rok: 2013/14 Zaměstnanec Akce Místo akce Termín Všichni Školení BOZP Rozsochatec učitelé Hertlová, Přírodní zahrady Oudoleň - ZŠ Dobrovolná Krédlová AJ- pohádka nás naučí Jihlava Hertlová Malotřídní školy - kulatý stůl Jihlava Krédlová Aj v MŠ Jihlava Dobrovolná, Drahošová, Malování pravou hemisférou Rozsochatec - ZŠ Krédlová, Půžová Hertlová setkání ředitelů škol Jihlava Hertlová Obtížné manažerské Jihlava Hertlová, Půžová, Krédlová Dobrovolná, Drahošová, Krédlová, rozhovory Metodický den PPP- p. Stloukalová ZŠ Rozsochatec Malování - pastel ZŠ Rozsochatec Půžová Krédlová Anglický jazyk Znojmo

13 Krédlová Anglický jazyk Jihlava Hertlová Malotřídní školy - kulatý stůl Jihlava Krédlová Aj hrou Krkonoše Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách ZŠ Spolupráce školy a dalších subjektů Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem se spolky v obci - ČSŽ, SDH s PPP v Havlíčkově Brodě s Policií ČR Chotěboř s Hasičským záchranným sborem Chotěboř Akce pro žáky Slavnostní zahájení školního roku Divadelní představení Princezna na hrášku Exkurze do zámku a do zámeckého parku v Rozsochatci Projektové dny - Den stromů Besip - přednáška Výlov rybníka Hudební představení Kurz první pomoci Mikulášská besídka Návštěva předškoláků Divadelní představení Povídání o vánočních zvycích a obyčejích Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější mandalu Vánoční zpívání koled a třídní besídky Vyhlášení soutěže Cesta do Betléma Školní kolo recitační soutěže Pythagoriáda Karneval v družině beseda se studenty SZŠ v HB - první pomoc Chaloupky - Horní Krupá - ekol. centrum - výuk. program Erteple výtvarná soutěž Policie očima dětí matematická soutěž Cvrček a Klokan výtvarná soutěž - Požární ochrana očima dětí Noc s Andersenem Všeználek Velikonoční zvyky a obyčeje - beseda Výuka plavání - od do Karneval ŠD Kurz první pomoci s lektorkami ČCK Dospělí dětem - výtvarná a literární soutěž

14 Projekt Fíha dýha Školní výlet - Nasavrky - indiánská vesnička Klimatour a Rozloučení s předškoláky Zdravá výživa Slavnostní rozloučení s žáky 5. třídy Slavnostní zakončení školního roku Akce pro veřejnost září-sběr papíru Jarmark - prodej výrobků ŠD Škola plná strašidel Adventní zastavení - výtvarné dílny Vítání občánků - hudební vystoupení žáků ZŠ Enkauzistika - výtvarná dílna rodiče + děti Čistá Vysočina - sběr odpadků květen- sběr papíru Rozsochatcem kolem dokola - výstava v budově školy Další akce Mimořádné a individuální třídní schůzky Metodický den - návštěva ředitelky PPP v Havlíčkově Brodě Rodičovské schůzky Zápis do 1. třídy Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia Akce k prevenci sociálně patologických jevů BESIP - přednáška beseda se studenty SZŠ v HB - první pomoc BESIP - Kraj Vysočina - přednáška zdravotnic Zdravá pětka - výchova ke zdraví. Výtvarné soutěže -prevence dětských úrazů (Policie, Hasiči) Dopravní hřiště Havlíčkův Brod Zdravá výživa Akce k environmentální výchově Ekologické centrum v Horní Krupé - Erteple a zemáky Čistá Vysočina - sběr odpadků sběr papíru - třídění odpadů Pomoc ostatním Fond Sidus Pomozte dětem Sbíráme víčka 13

15 Výroba větrníků pro,,slané děti Aktivity MŠ Rozsochatec 2013/14 Schůzka rodičů září Depistáž PPP Havl. Brod., Mgr. Krondráfová Divadelní představení v MŠ -Divadlo Úsměv Divadelní představení Princezna na hrášku Divadelní představení v MŠ Dolní Krupá Výlov rybníka Hudební představení s písničkami Pečení cukroví Mikulášská besídka, s rodiči Dětský karneval, s rodiči Dýhování - dílnička společně s rodiči Zápis do MŠ, Photodienst Brno fotografování Předplavecký výcvik Čarodějná školka, Školní výlet Nasavrky - indiánská vesnice Školní výlet Babiččin dvoreček - kozí farma u Lozic Školní výlet - Dýňový svět Školní výlet - návštěva výstavy panenek v Chotěboři vítání občánků beseda s ilustrátorem A. Dudkem v knihovně v Chotěboři Dětský den Slavnostní rozloučení s budoucími školáky Pěší výlet do Jahodova kroužky: taneční, logopedický, hry s angličtinou 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže březen březen Školní kolo recitační soutěže Matematická soutěž - Cvrček, Klokan Požární ochrana očima dětí - výtvarná soutěž 14 Žáci 4. a 5. ročníku dosáhli nadprůměrného výsledku v matematické soutěži Klokan v rámci našeho okresu Věcnou cenou oceněn K. Jelínek a S. Pešoutová Věcnými cenami oceněni žáci za výtvarné a literární kolektivní výtvarné práce práce na soutěž N. Pešková a N. Piskačová- ocenění za Děti dětem literární práci květen Výtvarná soutěž Věcnými cenami oceněno 5 žáků školy

16 v rámci Programu prevence dětských úrazů - Zdravá Vysočina 7.3 Testování žáků v 5. ročníku Povinné celorepublikové testování žáků v 5. ročníku z předmětů AJ, Ma, Čj pro letošní školní rok bylo zrušeno. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Naši školu ČŠI v letošním školním roce nenavštívila. V říjnu proběhla bez závad kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení HB - kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. 15

17 9. Základní údaje o hospodaření školy Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb.) Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k v tis. Kč Vratka při finančním vypořádání Přímé NIV celkem 2809, , z toho - Platy 2001, , OON 44,00 44, Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 764,00 764,00 0 Státní informační politika Neinvestiční dotace celkem 2809, ,00 0 v Kč Nákladové položky Náklady celkem Náklady na 1 žáka (dítě) Potraviny ,43 Prádlo, oděv a obuv 2820,00 Knihy, učební pomůcky 13755,90 DDHM 12874,00 Nákup materiálu j.n. 9413,80 Voda 8029,50 DHM ,00 Elektrická energie 39826,00 Plyn ,31 Služby pošt 972,00 Služby telekomunikací 38747,24 16

18 Služby peněžních ústavů 6559,00 Nemocenská 00 Školení a vzdělávání 11970,00 Zpracování mezd 21769,00 Nákup služeb j.n ,50 Drobné opravy a údržba 11562,50 Práce programátorů 23447,00 Plavecký výcvik 7620,00 Cestovné 00,00 Odpisy Revize 9357,00 Pojištění majetku a odpověd. 6924,00 Zákonné soc. náklady 500,00 Celkem ,18 Příjmové položky Příjmy celkem Příjmy na 1 žáka (dítě) Úplata za školní stravování ,00 Školné MŠ 19080,00 Školné ŠD 10300,00 Další příjmy-čerpání fondů 41000,00 Úroky 58,73 Obec Rozsochatec ,00 Celkem ,73 Náklady celkem Výnosy celkem , ,73 Výsledek hospodaření 117,55 17

19 Příloha č. 1 Výroční zpráva dle 18 zák. č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Rozsochatec v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 V souladu s ustanovením 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím ), zveřejňuje Základní škola a mateřská škola Rozsochatec následující údaje: V roce 2013 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to prostřednictvím elektronické pošty. V roce 2013 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V roce 2013 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V roce 2013 nebyla podána žádná stížnost podle 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu organizace Základní škola a mateřská škola Rozsochatec při vyřizování žádosti o informace. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách školy V Rozsochatci, dne Mgr. Hana Hertlová ředitelka 18

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/12

Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Okres Havlíčkův Brod Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Zprávu vypracovala: Mgr. Lenka Mudrochová Obsah 1. úvodní slovo 3 2. základní údaje o škole 3 3. výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 září 2013 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Dolní Řasnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Václava Melicharová, ředitelka Místo zpracování: Dolní Řasnice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008-1 - Zpracovala. Mgr. Dana Petriková Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013. Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013. Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Ve Zlatníkách-Hodkovicích 30. 8. 2013 Vypracovala: Mgr. Ivana Jelínková, ředitelka školy Obsah A/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031 e-mail: zsskalsko@centrum.cz IČO 710 02 693 Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Vypracovala:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2011/2012 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více