byt <;> y II <;> 6. číslo - leden 1996 d Pil ~ ~ tv Q Mi! T'ilPIi2~ Sailli1i1 I v tomto roce budete vždy jeden" král za dva měsíoe dosfávat do s\lých." name="description"> byt <;> y II <;> 6. číslo - leden 1996 d Pil ~ ~ tv Q Mi! T'ilPIi2~ Sailli1i1 I v tomto roce budete vždy jeden" král za dva měsíoe dosfávat do s\lých.">

d Pil ~ ~ tv Q Mi! Jaké změny DGlemne nás Č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "d Pil ~ ~ tv Q Mi! Jaké změny DGlemne nás Č"

Transkript

1 4) ZPRAV6DAJ.~_...,-----_-:'"-:'$ LQ,.u bjil f IH> byt <;> y II <;> 6. číslo - leden 1996 d Pil ~ ~ tv Q Mi! T'ilPIi2~ Sailli1i1 I v tomto roce budete vždy jeden" král za dva měsíoe dosfávat do s\lých. poš10llo[ch scli!ránek časopis. na který jste s.i již zvykli a ktarý, jak jsme se rnofili plfesllěd~t \lam pomáhá orientovat se v některých otázkách druž stavnibo bydlení. To, že se Zpravodaj dostane až do Vaši scbránkyv!íak nenf pouze záslulwo redakoe. Roznášku zajišl'ujf pověřeni pracovníci družst.lia nad rámec svých praoovních p.ovinlllostí. Právě jim pa!ř~ dík za to, že Zpravodaj Ihned l tiskárny putuje do Vašich domácností. Naše redakce I jednqllivé kanceláře drl!lžstva dostávali od Vás mnoho dotazli, které se vždy snaží svědomitě zod povědět. Nemllžeme všiak reagovat na d.opls, který je bez adre$y, bez jmé'na autora a je pouze podep.sán slovem "dtuž" stevnfk"..nekdy se anonym vyďallá za "rnluvoflijo všech" a když jdeme po stopach dopisu, zíistlm~. Ž~ Jeho ob- ' san je nepfavdi\lý, Tako\lými dopisy se nehudeme zabývat. Možná, že jste reagoma1i na to. že otiskujeme fotografte některých autorů jedlilotlivých článkťj a Iilaopak, jiný článekle bez 10- togf.ali~. Pokud jsme přesvědčeni., že s auturem článků se i Vy někdy můžete dostat de pfímého styku, tak pří jebo p r v ním článku Vám ho před-. stavíme. Při Vašem prvnírn jednáni s Ilrn!o človekem ho už budete tak trechu zaatl na Vás zál~ží, jakou komečnou tv,ář naš Zpravodaj získá. Vaše náměty velice rádi posoudíme.. Pocbopitelně.. že se na nas mužete oblacet i s pomoci p.ři výměně nebo přenechaní bytu, Váš byto\lý inzerát uveř~jníme zdarma. Zadání lnzarátu je rnožné provést i telefonicky u pracovnioe družstva p, Hálkové na tel. č. 26&11. TeJefonní kontakt na redakcí zjistíte v tkaži Zpravodaje. Vaše redakce Jaké změny '. 'II kají DGlemne nás Č v roce Zvýšení cen energií a některých služeb se dotkne našich družstevníků a nájemníků družstevních bytů stejně jako všech ostatn ích občanů našeho státu, Jde zejména o tepelnou energii, u které bude realizováno zvýšení regulované ceny 1 GJ pro domácnosti od a to o cca 39%. Jde záležitost o již publikovanou jak ve sdělovacích prostředcích, tak I v našem Zpravodaji a našim družstevnlkům již zřejmě známou. Ta d y očekáváme, že se projeví úsporná opatření provedená v nedávné době naším družstvem, tj. zateplení objektů, montáž termoregulačních ventilů a měřidel tepla a teplé vody. Přesto bude jistě nutno zálohy na teplo a ohřev teplé vody zvýšit Úprava bude provedena tak jako v minulém ro ce, tj, ze skutečných nákladů u každé ho jednotlivého družstevníka z vyúčtování za rok 1996 bude po přepočtení na novou cenu r 1997 stanovena indi viduální záloha. Od dojde dále ke zvýšení regulovaného nájemného býva lým státním bytům, Jde o možnost danou vyhláškou Č, 176/93, které družstvo využívá zejména k vytváření vyšších rezerv na opravy těmto objektům a tudíž ku prospěchu nájemníků těchto domů. Mimo výše uvedeného zvýšení záloh na tepelnou energii bude nutno zvýšit i zálohy na odběr studené vody, a to vzhledem ke změně ceny této vody Pokrač. na str. 2

2 z původních 17,75 Kč na 20,68 Kč (uvádím s DPH) již od Zvýšení bude rovněž provedeno individuálně a to dle vyúčtování za rok Od došlo i ke zdražení některých služeb. Například odvoz odpadků byl v roce 1996 účtován dodavatelem ve výši 3780 Kč za vyvážení 1 kontejneru 1 x týdně a od počítá dodavatel s 4185 Kč. Při odvozu 2x týdně, ke kterému bylo nutno přistoupit například na sídlišti Trnovanská ul., účtuje dodavatel 7440 Kč. Ty10 změny budeme do nájemného promítat postupně. Kromě výše uvedeného zvyšování nájemného v zálohách na služby počítáme u družstevníků se změnou ve výpočtu úhrad za užívání bytů, kde stále ještě platí již v mnoha směrech zastaralý výnos ministerstva financí z roku 1991, který bude v roce 1997 nahrazen vyhláškou, která bude upravovat úhrady nájemného v družstevních bytech.vyhláškaje připravována aje uvažováno s její platností od II. nebo III. čtvrtletí tohoto roku. Změny očekáváme zejména ve způsobu rozpočítávání jednotlivých položek nebo povinného rozdělení na tzv. "pevné" a "zálohové" platby. Jak jistě naši družstevníci vědí, "pevné" platby jsou částky, které vyúčtováváme pouze s objektem a "zálohové" vyúčtováváme s jednotlivými nájemníky. V současné době se ukázalo například nevhodné vyúčtovávat úhrady za odvoz odpadků a úklid kolem kontejnerů, spotřebu el. energie ve společných prostorách a výtah jen s objektem. Jde o položky, které již dávno nejsou minimální a jejich vyúčtovávání by mohlo být i nástrojem k tomu, aby nebylo těmito náklady zbytečně plýtváno. Výše uvedený výčet změn nájemného není samozřejmě úplný. K tomu ještě přistupuje individuální zvyšování záloh na opravy při uvažovaných větších opravách na jednotlivých objektech, posky1nuté půjčky a další změny, které musí družstvo přenést na své družstevníky, protože kry1í těchto nákladů může být jen a jen z nájemného. Přesto je možnost, aby družstevníci a ostatní nájemníci družstevních by1ů nemuseli hradit horentní sumy v nájemném - a to šetření energiemi, zbytečné nevyhazování peněz za kapající vodu z neopravených kohoutků, udržování pořádku u kontejnerů, šetření družstevního majetku apod. Jen tak zabráníme zby1ečně vysokému nájemnému, a budeme hradit jen to, co je pro spořádaný život v družstevním by1ě nutné. Vlasta Vrzalová, ekonom družstva, Upravy bytů: Podlahové krytiny Rekonstrukce a zásahy, které v panelovém domě zvyšulí komfort v minulém čísle jsem vás seznámil s možnostmi úprav bytových jader, jak jsem sllbil uvádím další součást modernizace panelového bytu. Další součástí modernizace panelového bytu bývá výměna podlahových kry1in - PVC za kvalitnější mate rialy: dlažby, korek, parkety, a podobně. Nejlevnější jsou dlažby užívané většinou do prostoru chodeb, předsíně, kuchyně, jídelny a hygienického zařízení (mininiální cena 300,- Kč/m'). Podobně lze užít korek (minimální cena 400,- Kč/m'), popřípadě se lepí koberec přímo na betonovou mazaninu. Velkým problémem v panelových bytech jsou nekvalitní povrchy stěn a stropů, popřípadě nekvalitní a neestetické tapety. Vyštukování a vymalování bytu provede většina stavebních firem za , - Kč. Obložení stropu polystyrenovými deskami představuje 200,- Kč/m' (včetně práce). Kvalitativně další stupeň rekonstrukce - modernizace panelového by1u je výměna oken a dveří. Není to pouze záležitost estetická, ale tento zásah má velký vliv na snížení tepelných ztrát v bytě. Jde však o finančně náročný zásah, který většina obyvatel panelových bytů není ochotna ani schopna uhradit.obdobně je tomu s výměnou dveří. Mir. Kučera, technický nám. jsme, že v rámci pohotovosti vodu pouze nějakým způsobem zastaví a opravu provede po víkendu v normální pracovní době. Jaké však bylo naše překvapení, když pan Říha vodu nejen zastavil, ale dal se okamžitě do opravy. Viděla Často slýchávám mezi družstevníky různé stesky na práce podnikové údržby. Stěžovat si na různé služby se snad už stalo národní tradicí. Na druhé straně je ovšem pravda, když někdo udělá něco mimořádně dobře, tak to zůstane většinou utajeno. A to jistě není správné. Uvedu příklad: V pátek 3. ledna v nočních hodinách vznikla havárie v našich bojlerovnách. Vlivem silného mrazu se roztrhlo uzavírací zařízení hned ve dvou bojlerovnách a tak se potoky vody valily z bojleroven ven. Zavolali jsme tedy dispečera pohotovostní služby. Již dopředu jsme tušili, že celý víkend zůstane 54 nájemníků bez teplé vody. To již hodiny ukazovaly hlubokou půlnoc. Jaké bylo naše překvapení, když několik minut po zavolání se objevil opravář p. Josef Říha. Předpokládali jsem, jak se v mrazu brodí ve studené vodě. Některé díly potřebné k opravě ' si dovedně zhotovoval na místě. V sobotu ráno již nájemníci vstávali do normální situace. Někteří možná ani nestačili zaregistrovat, že mnoho nescházelo, aby se umývali v ledové vodě. Ještě než se p.říha stačil rozloučit, už byl volán dispečerem na další opravu. Pochybuji, že se tu noc stačil vůbec vyspat. Jménem všech nájemníků panu Josefu Říhovi srdečně děkuji za mimořádné pochopení. Alena Votavová, domovnice obj. 410

3 , Uspěch v boii s plísní: Cleansan výskytu plísní v bytových prostorách bylo na stránkách Zpravodaje již pojednáváno, rovněž tak bylo vyřčeno čím jsou tyto nepříjemní spolubydlící zapříčiněni. Dnes vás seznámím s novým produktem zvlášf zajímavým. Vysoce účinný, dlouhodobě působící speciální biologický přípravek CLEANSAN s dezinfekčním efektem, určený k povrchovému i hloubkovému ničení a odstraňování všech druhů plísní a obtížného zápachu zatuchlin v jednom pracovním procesu. Za své vlastnosti vděčí CLEANSAN kompozici silně aktivních, biologicky plně odbouratelných látek, které pronikajf hluboko do houbami a plísněmi ohrožených, nebo už napadených ploch a objektů, takže tyto neodbytné parazity zastaví a zničí tam, kde byli až dosud nedostupní. Plíseň se neodvratně rozšiřuje všude tam, kde vládne vlhkost. Člověk ji cítí, až když se pevně usadila, zatuchlý zápach proniká bytem a zkažený vzduch vytváří nezdravé, nepřátelské ovzduší. Plísňová houba putuje rychle, přičemž napadne skoro všechny materiály, nacházející se v jejím dosahu a úplně je zničí. Textilie, dřevo, knihy, kůže - neexistuje téměř nic, kde by nemohla zdomácnět. Proto se vždy jevil každý prostředek vhodný a žádná cena nebyla příliš vysoká na to, abychom se tohoto parazita a škůdce zbavili. Ale plíseň je houževnatá a často se jí daří přežít i ty nejdražší, životní prostředí často silně zatěžující, "útoky jedem'" CLEANSAN však spolehlivě ničí plísně, zamezuje jejich rozšíření, působí BO.lU.lEME v O SE SKUDCI Boj se škůdci v rodinném domku nebo v bytě není aktuální jen v letních měsících. Vždy( žijí s námi v našich domácnostech neustále: v kuchyni moučný červ, moucha domácí, brouk pilous, obilný brouk, masitý moučný mol, v obývacím pokoji mravenec, veš, v ložnici šatní mol, štěnice, v koupelně stříbrněnka, plíseň, na člověku samém dětská veš, muňka, veš šatní, blecha, zákožka svrabová, klíště. Chemické prostředky, které se k hubení škůdců užívají, jsou nebezpečnými jedy nejen pro tyto škůdce, ale i pro lidi. A používajíli se v příliš silných dáv- dlouhodobě, účinkuje profylakticky, je použitelný mnohostraně i individuálně, řeší problémy trvale, ekonomicky a natolik ekologicky, nakolik to ochrana životního prostředí a její stále přísnější normy vyžadují. Použití: Přípravek se hodí k hloubkové i povrchové likvidaci hub a plísní na nátěrech, betonových plochách, kameni, dřevě, ve zdech, omítkách, pod tapetami. Je vedle širokého spektra využití nepostradatelný při údržbě bytů v panelových domech. Velmi důležitá je jeho preventivní funkce a působení, kdy se přidává jako přísada do nátěrových hmot, tapetových lepidel, betonových a omítkových směsí. Pokud je plíseň velmi rozšířená, a to především na zděné či betonové konstrukci, je nutné postupovat při práci obzvlášf důkladně. V těchto případech lze předpokládat výrazné postižení jak konstrukce, tak předevšfm původně použitých omítek. Z tohoto důvodu se doporučuje postiženou omítku odstranit a na ošetřený podklad natáhnout omftku novou s protiplísňovou přísadou. V ostatních případech vzniku plísně se postupuje běžným způsobem. Jako příklad správné aplikace lze uvést technologický postup při ošetření stěn a stropů. 1. nejprve zjistit příčinu vzniku plísní a hub na postižených plochách a zlikvidovat zdroje nadměrné vlhkosti a prochlazování stěn a stropů kách, nebo nevhodným způsobem, mohou škůdci z ískat imunitu. Zdravotníci proto varují před riziky, která používání insekticidů sebou přinášejí, a celosvětově dokonce dochází k zákazu některých zvlášť nebezpečných látek. Většina insekticidů bývá volně k dostání ve specializovaných prodejnách. Po jejich aplikaci mohou mít citlivější jedinci, ale i děti a nemocné osoby problémy s podrážděním sliznice, pocity znecitlivě/é kůže, poruchy žaludku a střev. Mohou být malátní a trpět bolestmi hlavy. Příznaky sice odezní, jakmile pomine bezprostřední účinek jedu, ale dlouhodobější pobyt v zatíženém prostředí může souviset s vypuknutím těžkých nemocí včelně nádo rů. Jak tedy postupovat, chceme-ii ochránit rodinu a sebe před poškozením zdraví a přitom musíme zakročit proti škůdcům v domě? Někteří lékaři specialisté doporu- 2. Odstranit napadenou malbu, omítku, tapety, kazety ze stropu, odkrýt zdivo (dle míry napadení) 3. Obnažené zdivo nechat v případě nutnosti Ue-Ii vlhké) nejprve řádně vyschnout a poté celoplošně ošetřit jemným nástřikem přípravku CLEANSAN Special tak, aby tento dostatečně prosákl do zdiva. V praxi to znamená zdivo před nanášením omftek - nátěrů nechat nejmene 24 hodin znovu důkladně vyschnout. 4. Po vyschnutí ošetřených ploch použít při namíchání omítkových, štukových nebo nátěrových směsí, případně malířských materiálů nebo tapetových lepidel, přípravek CLEANSAN Přísada, a to v poměru 1 díl uvedeného prostředku na 3-4 díly (podle stupně původního napadení) vody, aby se dosáhlo nejen okamžitého efektu, ale i dlouhodobého preventivního účinku. Po stránce chemické jde o kombinaci anionických tens i dů se zápachy pohlcujícími a fungicidními aromatickými a konzervačními látkami a vody. Ve třídě ohrožení vody jsou přípravky CLE ANSAN zařazeny na stupeň O, neobsahují žádné nebezpečné, zdraví, okolí nebo životnímu prostředí škodlivé látky, jsou nehořlavé. V případě zájmu o uveqený prostředek, nebo provedení samotné aplikace se obrane na technický úsek SSD Mír, pí. Vitiskovou oddělení ivestic. Miroslav Kučera technický náměstek čují, aby zákroky s insekticidy a podobnými jedy proti škůdcům v domácnostech směly provádět jen speciálně vyškolené osoby. Chemické prostředky proti škůdcům v případě většího napadení konzultujte s odborníkem, případně se obrafte na specializovanou firmu, která vás potíží" zbaví. V mnoha případech se můžete br.ánit i bez chemických prostředků. Potřebujete-Ii vypudit moly ze šatníku, osvědčila se sušená levandule. Stejný úč inek jako proti molům napuš těné chemickými látkami mají i kupované kolíčky z cedrového dřeva. A pochopitelně nezapomfnáme ani na čistírnu oděvů. Zásoby mouky kontrolujte a před použitím pokaždé prosívejte (larvy brouků rády sídlí v lepu obalů). Proti všem škůdcům se osvědčuje časté větrání a úzkostlivé dodržování hygieny domovních prostor, zejména v kuchyni a spíži. Nový byt 12/96 taq,!is%:jj1;g'"

4 Obsazení bytu na černo Na vaše dotazy odpovídá JUDr. Lubomír FIEDLER Jsme nebydlící, máme dvě děti. Vedle bytu, ve kterém jsme v podnájmu, se úmrtím nájemkyně uvolnil byt. Za totality bylo možno se do něho tzv. "nastěhovat na černo". Nev(me, jaká je nyní legislativa v této věci, zda to máme zkusit či nikoliv. Byt je obecní, pomohlo by nám to. Za totality toto bylo možno praktikovat. Doba umožňovala, aby potom noví nájemníci v takovém bytě zůstali velmi dlouho. Soudy byly bezmocné, nebyla vůle nikoho vystěhovat. Od ledna 1994 je situace jiná. Novela trestního zákona říká v 249 a): "Neoprávněný zásah do práva domu, bytu nebo k nebytovému prostoru"; kdo obsadí protiprávně byt nebo dům, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky, nebo peněžitým trestem. V praxi byl majitel domu, nyní městská část, povinen ohlásit tento trestný čin. Vám by hrozil postih. Proto bych situaci takto neřešil. Byt byste museli samozřejmě vyklidit. v Casovaná bomba: Byt v paneláku V poslední době se hodně mluví o problémech financování výstavby nových bytů. Bez povšimnutí jsou ale již postavené byty, které postupně chátrají. Ročně tak př i cházíme o až bytů. Pokud se hlavně v panelových domech brzy nezačně s rozsáhlejšími opravami, lze v příštích letech očekávat prudký nárůst počtu.. vybydlených" bytů. Kdy se v bytě liž nedá bydlef Teoreticky se dá bydlet v každém bytě. V některých to však může být nejen nepohodlné, ale i životu nebezpečné. Ze stavebního hlediska je dům "vytvořen z kontrukčních prvků krátkodobé životnosti (obklady, topení, vodovod atd.) a dlouhodobé životnosti (základy, svislé konstrukce, schody atd.). Přibližně 30 let vydrží prvky krátké životnosti, zajišťující nám hlavně pohodlí. Ty s dlouhodobou životnost( by měly vydržet asi 150 až 200 let. Pokud se byt neudržuje, klesá úroveň bydlení, až se nakonec musí prvky krátkodobé životnosti předčasně vyměnit. Peníze ISOll až na prmím mísfě Prostředky na údržbu a opravy - tzv. fond oprav - se v družstevních bytech tvoří průběžně a jsou součástí nájemného. Při stanovení nezbytné výše příspěvků do fondu oprav se vychází z toho, za kolik by bylo možné poříd i t daný byt dnes (reprodukční hodnota bytu). Na výměnu prvků krátkodobé životnosti se počítá asi 1 % ročně z aktuální pořizovací hodnoty bytu. Na jeho údržbu (nátěry, drobné opravy omítek, ventilů apod.) je to asi 0,25 % ročně. Znamená to, že za třípokojový byt s reprodukční hodnotou 1 milión korun by měl příspěvek do fondu činit asi 1000 korun měsíčně. Dnes však příspěvky obvykle č i ní pouze 100 až 300 korun, což samozřejmě nestačí. Nájemce bytu si tak vytváří do budoucnosti mnohatisícový dluh, jehož splácení přijde obvykle v nejméně vhodnou dobu. Kdo %a fo může? Příčin nedostatečné tvorby rezerv na opravy a investice v družstevních bytech je několik. Jednou z nich byl i fakt, že před rokem 1989 fungoval systém podpory bytové výstavby, který umožňoval získat investiční úvěr s jednoprocentním úrokem až na 30 let. Počítalo se s tím, že po této době budou opotřebované prvky krátkodobé životnosti hromadně vyměněny pomocí nového úvěru na 1% úrok a dobou splatnostti 10 let. K tomu nestačilo ani dojít a výhodné investiční úvěry byly po roce 1989 odbourány. Navíc ceny stavebních prací stouply čtyř až pětinásobně, příspěvek do fondu oprav stěží dvojnásobně. V ČR začala největší výstavba nájemních bytů v 60. letech s novou panelovou technologií. Do roku 1990 tak bylo postaveno zhruba 30 % všech bytů. Většina z nich má dnes v sobě zabudovanou bombu - chybějící peníze na blížící se výměnu konstrukčních prvků krátkodobé životnosti. Pokud se tento problém nezačne řešit už dnes, stane se řada panelových bytů za pár let prakticky neobyvatelnými. lak % lollže ven Bytová družstva se stále častěji setkávají s tím, že panelový dům potřebuje např. novou střechu, ale na fondu oprav je ztěží pár desítek tisíc korun. Družstvo má jen omezené možnosti získat úvěr na opravy v bance, vnitřní zdroje financování jsou rovněž omezeny. Při akutních opravách se proto obvykle od každého nájemce jednorázově vybere až několik tisíc korun. Pro mnohé to však znamená citelnou ránu do rodinného rozpočtu, která někdy vede i k zadlužení. Rozumnějš í je proto tvořit rezervy na opravy s předstihem. Tomu se ovšem uživatelé družstevních bytů zuby nehty brání pod heslem: "Dosud pe ~ níze stačily, musí stačit i do budoucna". Ale nestačí... Při současném trendu liberalizace cen bydlení by si nájemci družstevních bytů měli uvědomit, že kvalitní bydlení stojí mnohem víc, než na kolik byli dosud zvyklí. Čím dříve na to přijdou, tím méně je to bude bolet. Nový byt XU96

5 a mohou si přečíst i VášI Využijte inzerce ve Zpravodaji SBD Mír k propagaci Vašich výrobků a služeb. Nyní za novou bezkonkurenční cenu 10,- Kč za cm 2!!! Cena za inzerát této velikosti - jen 1900,- Kč!!! studio h43:jjt1 v V" NEJLEVNEJSI SHRNOVACÍ DVEŘE plastové, koženkové, dřevěné ŽALUZIE meziokení, interiérové, vertikální V nově otevřené prodejně firmy I'.,r.1'. Duchcovská 33, Teplice, Tel. 0417/285 76

6

7 Ještě o televizi: TESu Litvínov dochází dech? V minulých číslech Zpravodaje jsem psal v superlativech o projektu TESu Litvínova o zavádění mikrovlnného vysílání do našich družstevních objektů. Projekt sám o sobě je velice kvalitní. O tom se již mohli přesvědčit ti družstevníci, kde je již mikrovlnné vysílání zavedeno. Počáteční nástup TESu se však náhle zpomalil. Osobně se domnívám, že si TES vzal příliš velké sousto, které ted" nedokáže zvládnout. Technické oddělení našeho družstva vyvíjí veškeré úsilí o nápravu. Věřím, že si TES nechce poškodit své dobré jméno. Chápu, že se jedná o zcela novou moderní technologii. V euforii počátečních úspěchů se však patrně TESu zatočila hlava a zapomněl reálně uvažovat. Naše redakce se o celou tuto záležitost mimořádně zajímá. Naštěstí nacházírpe pochopení u tech. náměstka družstva pana Kučery, kterého z toho všeho jistě pořádně bolí hlava. Věřím, že zodpovědní pracovníci TESu překonají problémy, kterých jistě mají více než dost. Jistě se budou i oni snažit o otevřenější spolupráci s námi.. Naše redakce nenechá tuto záležitost usnout, i když to možná pro někoho bude nepříjemné.těsně před uzávěrkou Zpravodaje se podařilo vedoucím pracovníkům našeho družstva vyvolat jednání s obchodním ředitelem TESu panem Samkem. Došlo k vyjasnění některých sporných záležitostí a konečně k předání harmonogramu postupu dalších prací. Ale abych jen nekritizoval. Považuji za nutné vyzvednout perfektní spolupráci s pracovnicí TESu paní Vobořilovou, která nahlašuje pracovníkům TE Su havarie a zajišťuje jejich odstranění. Příkladná je spolupráce s monterem TESu panem Komínkem, který se mi jeví jako příklad toho, jak si má počínat opravář, který representuje svou firmu. V závěru bych chtěl poradit našim družstevníkům, kteří již obdrželi z TE- Su přihlášku a protože vlastní soukromý satelit, váhají, zda se mají do široké programové nabídky T6Su přihlásit. Soukromé satelitní anteny jsou převážně nasměrovány na družici Astra, která pochopitelně nepřenáší některé atraktivní vysílače kabelové televize, které přináší TES. Jedná se např. o satelitní PRIMU, MAX, SUPERMAX v českém jazyce a slovenské stanice MARKÝZU a VTV. Mimo to můžete pootočením své satelitní anteny do jiného směru přijímat programy z jiné družice, na př. Koperníku, čímž v kombinaci s nabídkou TESu získáte širokou plejádu přijímaných vysílačů. Jsem optimista a proto věřím, že v příštím čísle Zpravodaje Vám budu moci přinést některé další, aktuelní informace. Dobrý obraz i zvuk přeje: Vladimíř Cidlina Dobrá služba zadání zakázky nezapomeňte Naše bytové družstvo má pro všechny naše objekty zavedenou velice dobrou službu. Jistě se Vám už někdy stalo, že jste se nemohli dostat do domovních, sklepních či jiných dveří, protože se poškodila zámková vložka FAB. V takovém případě zpravidla delegát bloku zakoupí vložku novou, ke které nechá zhotovit spoustu klíčů, které pak rozdá mezi nájemníky. To vše zabere mnoho času a hlavně ochudí rezervu na opravy Vašeho bloku. Věřte, že to vše je zbytečné. Stačí vadnou vložku vyjmout ze zám!<u a doručit našemu pracovníkovi, který provede její celkovou rekonstrukci. Vložka pak slouží jako nová. Nájemníkům zůstanou jejich klíče, jako kdyby se nic nestalo. V nutných případech je oprava provedena na počkání. Náš pracovník dovede upravit i vložku, kterou právě nepotřebujete na klíče, které máte k dispozici. Jak jsme si zjistili, takovou službu nikdo v regionu neprovádí. A ted" kontakt na našeho pracovníka: Jiří Červenka, Teplice, Moravská 2261, telefon Na tomto čísle získáte veškeré informace o rekonstrukci zámkových vložek. Při čitelně opravu" opatřený doručit podepsaný "Požadavek na razítkem samosprávy. Je to stejný tiskopis, kterým delegáti objednávají různé opravy, které požadují od SBD Mír. Pro Vaši informaci uvádíme, že cena za jeden kus opravené vložky zůstává stále stejná a to 90 Kč. Doporučujeme využít tuto jedinečnou službu! Pro hezké prostředí V minulém čísle Zpravodaje v článku "Aby bylo čisto" jsme kritizovali nepořádek v v některých našich objektech. Ozvali se však družstevníci z ulice Trnovanské ze vchodu 1291 a předložili nám barevné fotografie interieru schodiště. Cernobílá fotografie, kterou otiskujeme, zdaleka nevyjadřuje krásné prostředí schodiště. Je pravdou, že tak pěkné prosředí lze nalézt i v dalších domech. Bohužel jsou' to spíše vy jímky. Přesto je vidět, že když se najdou na podlaží slušní nájemníci i chodba vypadá příjemně. Nutno však podotknout, že se jedná o chodby ve vyšších patrech, hlavně pak v posledních, kde není velká frekvence návštěvníků domu. Bytová inzerce Vyměním družstevní byt 2+1 u Pluta za nebo garsonieru. Blanka Hrazdírová, Teplice, Přítkovská 1614, tel Nabízím výměnu družstevního bytu 4+ 1 v Teplicích, Unčínská ul. za byt 2+ 1 nebo 3+1 menších rozměrů rovněž v Trnovanech poblíž Angru. Telefon:

8 Co byste měli vědět... Václav Sláma člen představenstva Ještě několik poznámek o proiednávání dědictví Řízení o dědictví se řídí zákonem č. 99/1963 Sb. Občanským soudním řádem a to " 175a až 175zd. Podle posledního bydliště zemřelého projednává dědictví příslušný okresní soud. Podle 175za: Notáři se sídlem v obvodu okresního soudu jsou rovnoměrně pověřováni úkony v řízení o dědictví podle rozvrhu, který na návrh příslušné notářské komory vydá předseda krajského soudu na každý kalendářní rok. V okrese Teplice jsou notářkami JUDr. lva Brušáková, JUDr. Jitka Satrapová a JUDr. Marcela Sládková. Podle 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému k projednání dědictví. (2) Soud zahájí řízení i bez návrhu, jakmile se dozví, že někdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého. Usnesení o zahájení řízení není třeba doručit. Podle 175b : Účastníky řízení jsou' ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovými dědici, a není-ii takových osob, stát. Věřitel zůstavitelův je účastníkem řízení v případě 175p, v případě, kdy se - Pečovat o dozor nad dětmi a znemožnit jim přístup k zápalkám a jiným hořlavým látkám. - Dbát zvýšené opatrnosti při uskladňování látek, které mají sklon ke samovznícení vypořádává jeho pohledávka, a při likvipaci dědictví. Podle 17Sh: (1) Nezanechal-Ii zůstavitel majetek, soud řízení zastavl (2) Jestliže zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty, může jej soud vydat tomu, kdo se postaralo pohřeb a řízení zastavl Soud zejména zkoumá, zda zůstavitel zanechal závěr, nebo listinu o vydědění, zda je závěť uložena u notáře v úschově ap. Podle 175d (1) V předběžném šetření si soud zejména opatří údaje potřebné pro zjištění dědiců a pro zjištění zůstavitelova majetku a jeho dluhů a zda dědici, jímž byl zůstavitel zákonným zástupcem, potřebují ustanovit opatrovníka. (2) Zanechal-Ii zůstavitel závěr, zjistí soud její stav a obsah: na dožádání soudu tak učiní i notář, který má závěr v úschově. Ještě bych chtěl upozornit na 1751 (1) Měl-Ii zůstavitel s pozůstalým manželem majetek v bezpodílovém spoluvlastnictví, soud rozhodne o obecné ceně tohoto majetku v době smrti zůstavitele a podle zásad uvedených v občanském zákoníku určí, co z toho- to majetku patří do dědictví a co patří pozůstalému manželovi. Závisí-Ii rozhodnutí na skutečnosti, která zůstala mezi pozůstalým manželem a některým z dědiců sporná, postupuje soud podle 175k odst. 3. Podle 175q (1) Soud v usnesení o dědictví a) potvrdí nabytí dědictví jedinému dědici, nebo b) potvrdí, že dědictví, které nenabyl žádný dědic připadlo státu, nebo c) schválí dohodu o vypořádání dědictví nebo dohodu o přenechání předluženého dědictví k úhradě dluhů, nebo d) potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů, nedojde-ii mezi dědici k dohodě. (3) Pokud soud usnesením dohodu o vypořádání dědictví neschválí, může v řízení pokračovat až po právní moci tohott!> usnesenl A podle 175r Dědici mohou věci náležející do dědictví během dědického jiná opatření, řízení prodat nebo učinit přesahující rámec obvyklého hospodaření, jen se svolením soudu. V konkrétních případech projednávání dědictví doporučuji spolupráci s příslušným notářem (notářkou). Požární ochrana (pokračování z minulého čísla) Jaká je praxe dodržování požární ochrany a bezpečnosti v obytných budovách: - Zdržovat se kouření a manipulace s otevřeným ohněm na požárně nebezpečných místech, což jsou taková místa, kde se vyskytují hořlavé látky, které by se mohly vznítit od nedopalků cigaret, nebo otevřeného ohně (sklepní prostory, kabiny výtahů apod.) - Dbát na to, aby nezůstaly bez dozoru zapnuty elektrické nebo plynové spotřebiče. - Vytvářet v bytových i nebytových prostorách podmínky pro rychlé zdolání požáru při záchranných pracích. - Umožnit kontrolním orgánům provádět preventivní požární kontrolu (ve sklepních prostorách). - Seznámit S9 s funkcí a umístěním věcných prostředků požární ochrany (hydrantové skříně, ruční hasící přístroje). - Neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud tuto práci neprovádí osoba s odbornou způsobilostí, která je požadována pro výkon takových prací dle zvláštních předpisů. Zákon o požární ochraně Č. 133/1985 Sb. a jeho novelizace z roku 1995 pod Č. 91 Sb. umožňuje zněním zákona ČNR Č. 200/1990 Sb. postihnout fyzické osoby (v našem případě uživatele bytů) sankcemi v blokovém řízení a to: - blokovou pokutu do výše Kč 1.000,- - blokovou pokutu do výše Kč 5.000, (lze uložit tomu, kdo se přestupku,na úseku požární ochrany dopustí tím, že poruší požární předpisy nebo příkazy o vybavení hasícími zařízeními a jinými věcnými prostředky požární ochrany Gedná se hlavně o uživatele garáž0 - neumožní nebo ztíží provedení preventivní požární kontroly nebo jiných opatření na úseku požární kontroly. - neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele požární jednotky. - Do ,- Kč lze uložit pokutu tomu, kdo poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů. Následuje celá řada sankcí a nápravných opatření. O nich si povíme v závěrečném článku o požární ochraně v příštím čísle Zpravodaje_ Milan Černý, technik PO SeD Mír íi>ra,~jsbd Mli Vydá,iSIa>1bní.byrové drtlííiwmtri;p1kt. ZocIp.viiI"'redaktor Vladlinfr culím.. t~ifod.,í? ll. ČÍtoo,.ruilll<ini~.M!rosIa,.kui.ta.JIIg. lfaclav.swna,.ultfot" ro.83. Nák!ad?lSO I'ýIlsÍol..Sazba.aopodklady.. pro tlsi:.studlazebra TepÍí'e.MalaryIro.. 4S, 41S.,Ttpll<e, Id.JMI1/ lii.-1lsIWDaJ~ ~ 11, T.pIlct, Id. fl4í!lll19n

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád):

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Řízení o dědictví 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b...

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b... ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Registrováno Č. Vk 214/97 z 3. 12. 1996 Mc 96-1 MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a....... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b....... 101 Číslo kraje, okresu 106 Typ a velikost obce 102

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Domovní a provozní řád

Domovní a provozní řád Domovní a provozní řád ČI. I Úvodní ustanovení Domovní a provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ 282 12 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13366 TYP POBYTU nehodící se škrtněte UBYTOVÁNÍ

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM SPÁRY SPRCHY BĚLÍCÍ OBKLADY DLAŽBA SPÁRY U OKEN SPÁRY U DLAŽBY SPRCHOVÝ KOUT Chlorový přípravek s fungicidním a bělícím účinkem určený k likvidaci

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

Znalecký posudek č. 2007/434 Bytová jednotka č. 254/6 a příslušný spoluvlastnický podíl ke společným částem domu, budovy č.p. 254 na parcele č. 110/49 v katastrálním území Dubina u Ostravy, obec Ostrava,

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

vydává tuto dražební vyhlášku

vydává tuto dražební vyhlášku JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor Exekutorský úřad Frýdek-Místek,se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek Sp.zn. 143 EDC 03/10 5 Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek,

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Dotaz do právní poradny č. 5.

Dotaz do právní poradny č. 5. Dotaz do právní poradny č. 5. Výklad části prohlášení vlastníka budovy, kdy součástí jednotky má být i balkon uvedený v prohlášení. Z výše uvedeného balkonu dochází k zatékání vody z tohoto balkonu do

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NOVÉ ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ OD AEG PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNÝ KOMFORT Kdo si chce užít ve svém bytě tepelného komfortu, musí si přesně rozmyslet, kde a jak tohoto komfortu využije. Koupelnu

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Žádost o přechod nájmu bytu

Žádost o přechod nájmu bytu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Razítko podatelny: Žádost o přechod nájmu bytu I. Vyplňuje žadatel 1. Jméno a příjmení žadatele.........

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015 Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 03-48/2015 ze dne 11. března 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 1) Účel dotace: Dotace je určena pro způsobilé

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6633/154-2012 o ceně nemovitosti I. bytové jednotky č. 359/6 v k.ú. Žacléř, obec Žacléř, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech domů a pozemcích II. řadové garáže na

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

Fotodokumentace: Základní datová karta

Fotodokumentace: Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 18 v domu čp. 191 v Českých Velenicích Kraj : Jihočeský

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku Statutárního města Kladna se Rada města Kladna dne 2.

Více