VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková"

Transkript

1 VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ČÁRKA VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ VY_32_INOVACE_CJ_1_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ Modernizace výuky na učilišti

2 ČÁRKA VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ

3 Interpunkce ve větě jednoduché Čárka mezi: větnými členy ve větách s odchylkami a zvláštnostmi ve větné stavbě Členicí znaménka znaménko za větou tečka, otazník, vykřičník ve větě středník (silnější předěl ve výpovědi), dvojtečka (naznačuje další obsah před přímou řečí, citátem), pomlčka (přestávka v řeči), trojtečka (nedokončená výpověď, přerušovaná, expresivní řeč), závorky (vložené vysvětlení, doplnění textu, poznámky, vsuvky), uvozovky (přímá řeč, citát, vyjádření odlišnosti významu slova, nepatřičné slovo)

4 Čárka ve VJ 1. několikanásobný větný člen 2. volně připojené větné členy PK, DK 3. přístavek 4. oslovení 5. citoslovce 6. vsuvka 7. samostatný větný člen 8. infinitivní konstrukce

5 několikanásobný větný člen 1. v poměru slučovacím - bez spojek Honza Alena i Verča zvládli maturitu dobře. Radostí se nám chce ječet dovádět skákat, ale i se jen tak smát. Všichni jsme ječeli výskali řvali do oněmění. 2. dvojice spojovacích výrazů ve větě jak - tak, nejen - ale i, i - i, jednak jednak, stejně jako atd. Učil jsem se jak češtinu tak fyziku. Pojedeme nejen na výlet ale i na dlouhou dovolenou. Probírali jsme jednak brigády jednak školu. Jeho schopnost dobře se obléknout stejně jako výborně komunikovat jsou obdivuhodné.

6 několikanásobný větný člen 3. větné členy v poměru stupňovacím, odporovacím, vylučovacím, důsledkovém Byl schopný až dokonalý řečník. Příze je pevná ale (přesto) jemná, takže neškrábe. Buď se začnu učit nebo propadnu z českého jazyka. Vyhněte se chybám při pozdravu a tedy i trapným situacím.

7 volně připojené větné členy přívlastek, doplněk jestliže jej vypustíme, nemění se smysl věty Chlapec běhající před domem zavolal každou chvíli na matku soustředěnou na lavičce na četbu. ( který běhá, která je soustředěná) Chlapec šel domů obávaje se výprasku. zpravidla přechodník

8 přístavek stojí za rozvíjeným výrazem označuje stejnou skutečnost jako řídící člen, ale jinými slovy uvozován slovy totiž, a to, tedy, zkrátka Jana naše vedoucí ve skautu vyhlásila novou soutěž. Dnešní menu tedy čočková polévka, rybí filé s bramborem a kompot mi moc nechutnalo. Připravíme si nůžky, lepidlo, tužku a papír zkrátka pomůcky na výrobu draka.

9 vsuvka není gramaticky ani významově začleněna do věty ustálené jednoslovné výrazy (prosím, tuším, myslím) se čárkou oddělovat nemusí. Bylo to tuším v létě. Zavři prosím dveře. Mám abych tak řekl trochu strach. Já jsem musím přiznat udělal chybu. Přinesl jsem jednou bylo to určitě v létě plný košík borůvek.

10 samostatný větný člen čárka musí být vždy vyčleněn ze základní věty a nahrazen odkazovacím zájmenem na začátku nebo na konci věty Afrika to je země snů. Ti všichni jsou velmi pracovití tihle lidé.

11 oslovení vložené do věty vždy oddělené čárkou z obou stran Matěji Počkej na mne počkej na mne! Matěji! Počkej Matěji na mne. Nezapomeňte pane Nováku přijít.

12 citoslovce není zpravidla větným členem nevytváří větnou dvojici s jiným členem vždy oddělené čárkou A jéje to je průšvih. neoddělujeme když citoslovce zastupuje větný člen Ozvalo se hlasité crrr. (podmět) Koník hop přes překážky. (přísudek)

13 dodatečně připojený větný člen upřesňuje, doplňuje informace ve větě vždy oddělit čárkou Jsem ráda doma sama. Chodím rád do divadla na muzikály. (někdy záleží na pisateli, jestli větný člen oddělí) Chodím rád do divadla na muzikály.

14 interpunkce v přímé řeči Uvozovací věta Přímá řeč. Přímá řeč uvozovací věta. Přímá řeč. uvozovací věta. Přímá řeč! uvozovací věta. Přímá řeč? uvozovací věta. : Přímá řeč uvozovací věta přímá řeč. Petr mi oznámil: Večer nepřijdu, a šel. Co se děje? zeptal jsem se ho.

15 Čárku nepíšeme: 1. mezi větnými členy několikanásobnými v poměru slučovacím se spojkami a, i, ani, nebo, či Půjč mi nůžky a lepidlo. Mám nůžky i lepidlo. Nemám nůžky ani lepidlo. Mám nůžky nebo nožík. 2. mezi postupně se rozvíjejícími přívlastky Do přístavu dorazila naše největší výletní loď. 3. v přívlastku těsném Děti shromážděné před školou mohou už odejít. (pouze ty, které stojí před školou) 4. před spojkami, které vyjadřují totožnost čili, neboli, aneb Chlorid sodný neboli kuchyňskou sůl najdeme v každé kuchyni. Naučný slovník aneb encyklopedie je stále třeba.

16 Čárku nepíšeme: 5. v některých ustálených případech Neohlížel se napravo nalevo a šel za svým. Nasliboval mi hory doly. Prošel město křížem krážem. 6. údaj o datu, času a místě V Paříži dne 15. března 2012 V Paříži 15. března 2012

17 Pracovní list Pracovní list obsahuje cvičení, cílené na procvičení a upevnění probíraného učiva. Klikni:

18 Zdroje SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 2. vyd. Praha: Fragment, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Cvičení z českého jazyka v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 196 s. Maturita v kostce. ISBN HLAVÁČOVÁ, Eva a Bohumil SEDLÁČEK. Opakujeme si pravopis VII.: [pomůcka k procvičení pravopisu s poučením a klíčem] : [učební pomůcka pro základní školy, střední...]. 3. vyd. Praha: Blug, 1998?, 37 s. ISBN x. STANĚK, Vladimír. Jak psát správně čárky: průvodce interpunkcí pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1997, 85 s. Učebnice (Fortuna). ISBN

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více

Rozvíjející větné členy

Rozvíjející větné členy 1 Rozvíjející větné členy Přívlastek - Pk - je větný člen rozvíjející podstatné jméno v jakékoliv větné platnosti - rozlišujeme přívlastek shodný (), který bývá nejčastěji vyjádřen přídavným jménem, zájmenem

Více

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem strana 1 z 32 Obsah ÚVOD... 3 1 TVAROSLOVÍ SOUČASNÉ

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání)

Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání) Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání) Závěrečná práce Vedoucí diplomové

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.47 DATUM: 10. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Jak psát správně česky

Jak psát správně česky Jak psát správně česky Při provádění korektur pro nakladatelství E-knihy jedou zjišťuji, že většina autorů dělá stále ty stejné chyby. Přitom takové, kterým se dá snadno předejít. Pokud si chcete osvěžit

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty 1. Souvětí podřadné Vedlejší věty - pouze 1 věta hlavní + věty vedlejší (závislé na větách řídících věta hlavní nebo věty vedlejší na vyšší úrovni) - vždy se píše čárka 1) spojkové uvozeny podřadícími

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více

SYNTAKTICKÉ ROZBORY V PRAXI

SYNTAKTICKÉ ROZBORY V PRAXI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta SYNTAKTICKÉ ROZBORY V PRAXI Jindřiška Svobodová Olomouc 2012 1 Oponenti: doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. Mgr. Josef Linek, Ph.D. Učební materiál je určen

Více

Písmo a základy typografie

Písmo a základy typografie Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

Současný český jazyk Syntax. Jana Bílková

Současný český jazyk Syntax. Jana Bílková Současný český jazyk Syntax Jana Bílková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Český jazyk se zaměřením na vzdělávání 2 SOUČASNÝ

Více

TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera

TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera OBSAH MLUVNICE: STARÁ A NOVÁ LÁTKA Hlásky/ písmena Pravopis slov Lexikologie a slovotvorba Morfologie Podstatná jména Slovesa Syntax Interpunkce POZNÁMKA KE ČTENÍ VÝVOJ

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více