DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/ II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Slovnídruhy, větná skladba Označení materiálu Téma Jméno autora VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_01 Podstatná jména - výklad Mgr. Magda Bendová 3. Klíčová slova: podstatná jména, rod, číslo, pád, vzor VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_02 Podstatná jména určování Mgr. Magda Bendová kategorií již 3. Klíčová slova: podstatná jména, rod, číslo, pád, vzor VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_03 Podstatná jména -pravopis Mgr. Magda Bendová již 3. Klíčová slova: podstatná jména, rod, číslo, pád, vzor VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_04 Přídavná jména - výklad Mgr. Magda Bendová 3. Klíčová slova: přídavná jména, druh, vzor, stupňování VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_05 Přídavná jména určování Mgr. Magda Bendová kategorií

2 již 3. Klíčová slova: přídavná jména, rod, číslo, pád, vzor, stupeň VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_06 Přídavná jména - pravopis Mgr. Magda Bendová 3. Klíčová slova: přídavná jména, rod, číslo, pád, druh,vzor, stupeň VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_07 Zájmena - výklad Mgr. Magda Bendová 3. Klíčová slova: zájmena, druhy, rodová, bezrodá VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_08 Zájmena určování kategorií Mgr. Magda Bendová 3. Klíčová slova: zájmena, druhy, bezrodá, rodová VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_09 Zájmena - pravopis Mgr. Magda Bendová 3. Klíčová slova: zájmena, druhy, bezrodá, rodová

3 VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_10 Číslovky - výklad Mgr. Magda Bendová 3. Klíčová slova: číslovky, druh, určité, neurčité VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_11 Číslovky určování kategorií Mgr. Magda Bendová 3. Klíčová slova: číslovky, druhy VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_12 Číslovky - pravopis Mgr. Magda Bendová 3. Klíčová slova: číslovky, druhy, pravopis VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_13 Slovesa - výklad Mgr. Magda Bendová 3. Klíčová slova: slovesa, osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_14 Slovesa určování kategorií Mgr. Magda Bendová již 3. Klíčová slova: slovesa, osoba, číslo, čas, rod vid, způsob VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_15 Slovesa - pravopis Mgr. Magda Bendová

4 již 3. Klíčová slova: slovesa, osoba, číslo, čas, rod vid, způsob VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_16 Neohebné slovní druhy - výlad Mgr. Magda Bendová 1. Prezentace bude používána jako aktivizující prvek při opakování látky, jejíž znalost se předpokládá již 2. Klíčová slova:neohebné slov.druhy, příslovce, předložky, spojky. VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_17 Neohebné slovní druhy Mgr. Magda Bendová určování kategorií 3. VM je prezentován v podobě powerpointové prezentace. Použití přímo při výuce předmětu za 4. Prezentace bude používána jako aktivizující prvek při opakování látky, jejíž znalost se předpokládá již ze ZŠ. Žákům je poskytnut prostor na uplatnění vlastních znalostí již při výkladu. Na ověření 5. Klíčová slova: příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_18 Slovní druhy shrnutí 1 Mgr. Magda Bendová již 3. Klíčová slova:pods.jména, př.jména zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_19 Slovní druhy shrnutí 2 Mgr. Magda Bendová již 3. Klíčová slova:pods.jména, př.jména zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_20 Syntax základní pojmy Mgr. Magda Bendová

5 3. Klíčová slova: věta, souvětí, větný člen VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_21 Zákl.a rozvíjející větné členy - Mgr. Magda Bendová výklad 3. Klíčová slova: podmět, přísudek, přívlastek, předmět, př.určení, doplněk VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_22 Čárka ve větě jednoduché Mgr. Magda Bendová 3. Klíčová slova:několikanásobný větný člen, oslovení, volný přívlastek, vsuvka VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_23 Zákl.a rozvíjející větné členy - Mgr. Magda Bendová určování 3. Klíčová slova: podmět, přísudek, přívlastek, předmět, přísl.určení VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_24 Věty podle postoje mluvčího Mgr. Magda Bendová 3. Klíčová slova: věty oznamovací, rozkazovací, tázací VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_25 Zvláštnosti větného členění Mgr. Magda Bendová 1. VM je prezentován v podobě powerpointové prezentace. Použití přímo při výuce předmětu za použití interaktivní tabule či data projektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v souladu s ŠVP

6 2. Prezentace bude používána jako aktivizující prvek při výkladu látky, jejíž znalost se předpokládá již ze ZŠ. Žákům je poskytnut prostor na uplatnění vlastních znalostí již při výkladu. Na ověření 3. Klíčová slova: věta, souvětí, větný člen VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_26 Řeč přímá,nepřímá, polopřímá Mgr. Magda Bendová 3. Klíčová slova: přímá řeč, nepřímá řeč, polopřímá VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_27 Stavba souvětí druhy vět v Mgr. Magda Bendová souvětí 3. Klíčová slova: věta jednoduchá, souvětí, věta hlavní, věta vedlejší VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_28 Souvětí souřadné - výklad Mgr. Magda Bendová 3. Klíčová slova: věta, souvětí, souvětí souřadné, poměr mezi větami hlavními VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_29 Souvětí souřadné - určování Mgr. Magda Bendová 2. Prezentace bude používána jako aktivizující prvek při výkladu látky, jejíž znalost se předpokládá již 3. Klíčová slova: věta, souvětí, poměr mezi větami hlavními VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_30 Souvětí podřadné - výklad Mgr. Magda Bendová

7 3. Klíčová slova: věta podmětná, přísudková, přívlastková, předmětná,příslovečná VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_31 Věty kladné a záporné Mgr. Magda Bendová 3. Klíčová slova:větný zápor, členský zápor, věty kladné, věty záporné VY_12_INOVACE_ČJ_I_S1_32 Čárka v souvětí Mgr. Magda Bendová 6. VM je prezentován v podobě powerpointové prezentace. Použití přímo při výuce předmětu za 7. Prezentace bude používána jako aktivizující prvek při výkladu látky, jejíž znalost se předpokládá již 8. Klíčová slova: hlavní věta, vedlejší věta, souvětí, věta vložená

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY ICT

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY ICT PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY ICT Vytvořeno v rámci realizace projektu: Rozšíření znalostí a posílení kompetencí v oblasti cizích jazyků a ICT v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Mgr.

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ)

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) I. název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk a literatura je

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více